Hallands Nation Verksamhetsplan HT13. Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallands Nation Verksamhetsplan HT13. Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson"

Transkript

1 Verksamhetsplan HT13 Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson

2 Nationen Hallands Nation har som syfte att vara en mötesplats för studenter. Hallands skall genom sin verksamhet erbjuda en bred studiesocial upplevelse där medlemmarna skall få nya vänner och erfarenheter. Med mer än 3000 som följer oss på Facebook och ungefär 500 besök i veckan på hemsidan har vi två bra kanaler att nå ut med information om vår verksamhet till våra medlemmar. Dessa ska vi värna om och ständigt hålla uppdaterade. Med en välbesökt källarverksamhet har nationen en trygghet att kunna bredda sin verksamhet ytterligare. Genom att uppmuntra förmännen och medlemmarnas kreativitet ska vi försöka utveckla helt nya typer av verksamheter. Intresset att engagera sig i verksamheten har varit högt bland våra medlemmar. Detta intresse måste tas till vara på och uppmuntras särskilt mycket inför karnevalen som riskerar att uppta mycket tid från de aktiva studenterna. Miljöarbetet har under några terminer legat lite på is, detta skall nu genom Källarmästaren och miljögruppen försöka få nytt liv. Under våren gjordes stora satsningar på Kvalborg för att skapa ett bestående varumärke för nationen. Detta är något nationen fortsätter med under hösten genom att lyfta både Novischfesten och Hedviggillet ytterligare. Nationen står även inför möjliga förändringar i stadgarna som arbetades fram under våren.

3 Källarutskottet KUT Källarmästare: Moa Jarl Den del av nationens verksamhet som märks mest utåt är Källarutskottets olika verksamheter som under flera år har varit väldigt välbesökta. Framförallt fredagsverksamheten med Klubb 3, Pub Lejionhufvud och sittningen Aniara har lockat många gäster och har ett gott rykte i Studentlund. Även vårt onsdagsquiz, luncher och bruncher blir allt oftare fullsatta. Koncepten kommer att behållas även denna termin men ska vara fria för förmännen att utveckla och förändra i samarbete med kommunikatörerna och quratelet. Även om det just nu går bra så måste vi fortsätta jobba framåt och inte bli bekväma. Genom att sätta av pengar i budgeten som är ämnade för förmännen till olika projekt hoppas vi kunna uppmuntra dem att driva sina egna projekt till nytta både för dem själva och för nationen. Under hösten kommer även tid läggas på att få kommunikatörerna mer aktiva i utvecklingsarbetet i utskottet. Föregående terminer har mycket av utskottens energi lagts på att fräscha upp verksamhetslokalerna och de senaste åren har både Slabbet, Lovebar, Hallands Ås och puben delvis gjorts om. Men det finns på detta område en del kvar att göra, vilket kommer fortsättas med under hösten. Vi kommer även fortsätta vårda våra lokaler genom storstädningar vid förmannamöten och noggrann städning efter varje verksamhet. Under terminen planeras även att få igång miljögruppen igen, då den under våren låg lite på is. Fokus kommer ligga på att försöka utveckla vår miljömedvetenhet på nationen. Men även förändringar av avfalls hanteringen kommer genomföras. Klubbutskottet Kommunikatör: Julius Lindahl Utskottet Klubbutskottet kommer under hösten främst arbeta för utveckling. Att försöka inspirera förmännen till att utveckla verksamheten eller göra nya event är i fokus. För övrigt kommer de flesta förändringar vara mindre som enklare drinklistor och nya shotmenyer för att underlätta arbetet för jobbarna bakom baren. Lokalerna Under hösten kommer mindre förbättringar att ske i barerna. Bar-racksen skall sänkas och eventuellt en ny utgång i baren göras. En ny kortmaskin har införskaffats för att kunna ta kort i entrén men kanske också vid event i Lovebar. Event Eventet Lounge l amour var en succé i våras men passar inte lika bra senare på året. Däremot finns en önskan bland förmännen att skapa ett liknande koncept på hösten. Detta och liknande idéer skall tas till vara på och beredas av kommunikatören. Temaklubbar har diskuterats och kommer att ske tillsammans med pubutskottet.

4 Pubutskottet Kommunikatör: Martin Larrosa Utskottet Utskottet kommer under hösten arbeta för att få ett fungerande scheman för förmännen så att ändringar och inhopp skall vara så få som möjligt. Detta skall uppnås genom att få förmännen att inse ansvaret som kommer med att ha en post. Detta kommer resultera i att kommunikatören får mer tid över till att driva projekt som temapubar och dylikt. Utskottet kommer även sträva efter att försöka öka våra besökares förståelse om vikten av det ideella arbetet som får studentlund att fungerar och förhopningsvis locka in nya jobbare till nationen. Samarbetet både inom utskottet och med andra utskott, t.ex. Aniarautskottet (främst kockarna men också lunchförmännen) ska skötas genom b.la. fler möten och via matpärmen 2.0 som finns online som ett google-dokument. Dessutom kommer det skapas ytterligare ett dokument/facebook-grupp för alla förmän där man kan gå in och skriva vad man ska laga för mat de olika dagarna, för att få en så varierad mat som möjligt. Detta dokument kommer alltså alla förmän som lagar mat ha tillgång till, inte bara pubutskottet. En ölprovning skall genomföras då många av förmännen uttryckte en önskan om att bli kunnigare inom området. Om det finns en möjlighet till lite whisky-utbildning hade det även varit bra. Puben Pub onsdag kommer fortsätta med sin blandade verksamhet, alltså quiz och Larry s Sports Bar. Vid mindre publiklockande Champions League-matcher kommer det vara som att köra en vanlig pubkväll men att matcherna är igång på teveskärmarna i puben, alternativt visa annan sport. Det skall också göras en utvärdering för hur man skall kunna locka fler till Larry s Sports bar. Även temaquiz är på gång under hösten, då i samarbete med både quizmaster och pubförman för att skapa en helhetskänsla. För att skapa en enhetligare känsla i puben kommer en gemensam spellista på ipoden och en gemensam spellista på Spotify att skaffas. Bandförmannen Bandförmannen kommer att ha samma budget att tillgå som förra terminen och kommer i övrigt att jobba på som vanligt och ha ganska fria händer när det kommer till att boka band, men i samförstånd med källarmästaren. Bandförmannen kommer att vara ansvarig att boka band till Hedviggillet. Dessutom planerar hon att boka in några band på fredagar och eventuellt andra event och verksamheter. Projekt Dels kommer vi satsa på snacks samt varierande temapubar. En soffa till skall inhandlas i samma stil som den nya gröna, förhoppningsvis på second hand. En oktoberfest tillsammans med klubbutskottet hade varit rolig att genomföra med traditionellt pynt och tyrolerhattar. Möjlighet till en duschslang till pubköket ska undersökas.

5 Aniarautskottet Kommunikatör: Mattias Dalstål Utskottets mål: Utskottet ska verka för att fortsätta utveckla Hallands Nations goda rykte som matnation och bibehålla det stora intresset och besökarantalet till våra verksamheter. Marknadsföringen utåt skall fortsätta att slipas på tillsammans med PR-chefen för att nå ut till så många som möjligt. Internt skall kommunikation fortsätta att förbättras och möten skall hållas regelbundet med målet att ha ett möte i månaden för att bättre kunna följa utvecklingen i utskottets arbete under terminen. Förmännen Förra terminen höjdes dryckespriserna på sittningarna för att sänka berusningsnivån, arbetet med att sänka berusningsnivån kommer fortsätta även denna termin. Hovmästarna skall få fortsatt stöd i sitt arbete för att bibehålla en önskvärd berusningsgrad hos sittningsdeltagarna. Det har även förts diskussioner om hur man kan förbättra kommunikationen med köket och kockarna för att hålla tider, här är målet att bibehålla en god diskussion mellan arbetslagen om hur man optimerar och förbättrar denna process. Kockarna har haft vissa problem i kommunikationen med Leijonhufvud gällande både användning av utrustning, tider och beställningar etc. Målet är att förbättra kommunikationen mellan posterna så att båda kan arbeta bättre och utan att störa varandra. En tydligare dialog behöver upprättas kring detta. Det finns även här liksom hos hovmästarna ett mål om att förbättra kommunikationen mellan kök och servering under fredagskvällarna. Att maten skall fortsätta bibehålla samma höga kvalitet som tidigare är givetvis också ett mål med verksamheten. Lunch och brunch har överlag varit välbesökt under tidigare terminer. Målet är därför att bibehålla, men helst också förbättra besökarantalet under terminen. För att lyckas med detta krävs det att vi fortsätter bibehålla en hög klass på maten samt att vi fortsätter att aktivt marknadsföra verksamheterna. En god kommunikation med PR-chefen är nödvändig. En dokumentation för lunchförmännen (även pubförmännen) om vilken mat som lagats skall upprättas för att inte riskera liknande mat för ofta. Event Senaste året har vi haft eventet Magnolia. Om det skall kunna genomföras denna termin krävs det nya tag, nya infallsvinklar och en avsevärt bättre marknadsföring. Det är också avgörande att hitta ett datum där vår förväntade målgrupp inte har alltför många andra stora evenemang som intresserar mer. För att hitta nya sätt att marknadsföra evenemanget kan det vara nödvändigt att hitta nya intresserade som kan tänka sig att engagera sig i marknadsföringen, och detta inom kort om tidsplanen skall kunna hållas. Kommunikatören kommer att försöka inspirera förmännen till att ta initiativ som kommunikatören sedan stöttar i för att skapa nya event. Förra terminen hade vi bl.a. temabruncher, även sådant kommer att uppmuntras.

6 Hallands Ås: Åsen har under en längre tid till viss del renoverats, det vore därför önskvärt att denna termin få i stånd en tidsplan för de återstående renoveringsarbeten som finns att göra, så att man sedan metodiskt kan beta av planen en sak i taget. Även femman kommer att ses över för att ta reda på hur detta område skall kunna dras till nytta på bästa sätt. Övriga-utskotten Övriga-utskottet är ett splittrat utskott då de inte arbetar i verksamheten så som KUT gör. Denna termin skall arbetet med att öka känslan av deltagande och tillhörighet till nationen fortsätta. Detta genom kickoff och dylikt. För textilvårdsförmännen studerar man metoder för att göra arbetet lättare för att på så sätt göra posten mer attraktiv. Detta genom exempelvis nya torkmöjligheter. Det finns även planer på hur man ska underlätta arbetsbördan genom andra dukar och liknande. Terminen kommer alltså gå till att hitta strategier för att göra det till en mer eftertraktad post. Gillestugeförman är idag en post där arbetsbördan varierar mycket på grund av olika faktorer. Tanken för denna termin är att styra upp ett fungerande system för hur kommunikationen skulle kunna ske på ett tydligare sätt. Detta för att förhoppningsvis kunna skapa en större kontinuitet och jämnare arbetsbörda. Fanbärarna är väldigt självgående och kommer fortsätta vara detta, även om stödet självklart kommer finnas, deras arbete leds främst av fanborgen. Sexmästarna kommer denna termin att lägga mycket av sitt fokus på Hallands 85-årsjubileum. De leder här festkommittén och för arbetet framåt för att avlasta Quratelet. De kommer även vara involverade i Novischfesten och Julfesten. Målet för sexmästarna denna termin är att ge de utrymme till att vara kreativa och uppmuntra dem till nytänkande på olika event som tidigare haft bristfälligt antal besökare.

7 Ekonomiutskottet EKUT I Ekonomiutskottet sker en stor del av nationens aktiviteter vid sidan om restaurangverksamheten. För att kunna behålla bredden på aktiviteter och för att kunna nå ut till en stor bredd av studenter är denna verksamhet av mycket stor vikt. Idrottsutskottet Sport är något som förknippats mer och mer med Hallands Nation och efterfrågan på aktiviteter är stor. För att behålla sportepitetet kommer terminen fyllas av en rad olika event som löpning, klättring, simning och tennis. Upplägget är aktivitet varje torsdag med löpning och stationsträning som återkommande. Annorlunda och lite större aktiviteter som kostar pengar kommer ske cirka en gång per månad. Vid aktivitet som finns i närheten av nationen är tanken att bastubad skall bli en trevlig avslutning. Marknadsföringen skall förbättras för att nå ut och göra [SPÅRT] till ett än mer välkänt begrepp. En tanke är att försöka bygga en gemenskap som skall locka till aktiviteten och att själva träningen inte är främsta anledningen. Som vanligt har större delen av Tornanationerna (Kristianstad Nation, Helsingkrona Nation och Sydskånska Nationen) varsin tid på Tunaskolan då volleyball, fotboll, innebandy och andra sporter utövas. Hallands Nation kommer även delta i nationsserien för innebandy, fotboll och volleyball. NATU Nationens aktivitets- och trivselutskott har under tidigare terminer varit ett uppskattat utskott med event och aktiviteter med stor bredd. NATU-förmännen kommer under novischtiden hålla event tillsammans med idrottsförmännen och även hjälpa till under visboksinsjungningen. Senare under terminen är tanken att ordna en resa till Ullared, anordna skratt-yoga och närmare jul hålla i någon form av julbak/pyssel. Andra aktiviteter är danskurser och filmvisningar. De nya förmännen vill synas mer på nationen och marknadsföra sig bättre för att öka attraktionen för eventen. En annan tanke är öka samarbetet med andra utskott på nationen. Att tillsammans anordna event eller att hjälpa till vid temaklubbar och liknande. Ekonomigruppen Utskottet leds av ProQurator och består av medlemmar från Quratelet, nationskollegiet, tidigare proquratorer och andra med intresse och kunskap inom nationens ekonomi. Gruppen skall fungera som stöd för ProQuratorn och diskutera förslag och beslut som rör ekonomin inför kollegiemöten. För terminen kommer fokus för gruppen ligga på bland annat hur vi hanterar våra entrévärdar, strukturen för gruppen och fortsätta förbättringen av arbetsmanual samt testamenten. Eftersom gruppen i nuläget består av medlemmar med stor erfarenhet och kunskap inom nationens ekonomi kommer arbetsordning förbättras för att säkerställa en framtida fortsatt produktiv grupp.

8 PR-utskottet - PRUT Det är viktigt för Hallands Nation att nå ut med saklig, korrekt och lockande information till såväl medlemmar som till övriga studenter. Att framföra vad nationen kan och vill erbjuda lundastudenten, samt visa våra medlemmar att det händer mycket på nationen, är essentiellt för att minimera bortfall i fråga om medlemmar och aktivitetsbesökare. Detta görs främst genom nationens hemsida och via sociala medier, men kompletteras med hjälp av vår affischering, som även den här terminen sker måndag, tisdag och torsdag varje vecka. Genom affischeringen syns vi såväl i stadskärnan som i skolor, föreläsnings- och studiebyggnader. TV-skärmarna i puben ska precis som föregående termin användas för att visa mingelbilder, reklam för verksamheten samt göra reklam för eventuella sponsorer. Materialet på USB-minnet kommer att ses över och anpassas för att visas på skärmarna. Nytt för terminen är att TV-skärmarna även kommer att användas till att visa vår tacksamhet till våra sponsorer. Under HT13 kommer en fortsatt satsning ske på gemenskap och sammanhållning inom PRutskottet, vilket förhoppningsvis bidrar till mer samarbete mellan förmännen inom utskottet. Genom att regelbundet hålla möten i syfte att skapa ett forum där förmännen kan känna sig trygga och komma med frågor, funderingar och idéer är förhoppningen att sammanhållningen och gemenskapen i utskottet skall fungera liknande andra utskott på nationen. För att ytterligare främja utvecklingen av varje förman i PR-utskottet kommer det även att vara kontinuerliga möten med var och en. Sociala medier Hemsidan (www.hallandsnation.se) kommer likt tidigare att användas för informationsspridning, men fortsatt exponering och informationsspridning sker även via sociala medier likt Facebook och Twitter. Hallands Nations Facebook-sida (www.facebook.com/hallandsnation) är den med flest likes av alla Lunds nationer (över 3000), vilket vi skall vara stolta över. Facebook-sidan ger oss stora möjligheter till informationsspridning. Samma dag som de ordinarie verksamheterna äger rum ska ett inlägg läggas upp på Hallands Nations Facebook-sida samt Hallands Nations Instagramkonto (hallandsnation). Vid speciella evenemang, då exempelvis ett band spelar eller annan aktivitet utanför ordinarie verksamhet anordnas, skall ett event skapas. NATU och [SPÅRT] skapar sina egna events och därefter publiceras de på Hallands Nations sida. Tidningen Väderö Nationstidningen kommer likt tidigare att ges ut två gånger per termin. Finansiering för tidningen sker framförallt genom HNV Hallands Nations Vänner. Utöver den upptryckta nationstidningen kommer redaktörerna att fortsätta sitt arbete med Väderös webbversion av tidningen i samarbete med IT-förmannen. Tidningen Väderö ger möjlighet till kontinuerlig informationsspridning om Hallands aktiviteter till studenter i Lund och övriga intressenter. Under höstterminen kommer redaktörerna se över tidningens blogg och dess utvecklingsmöjligheter.

9 Fotoförman Fotoförmannen fortsätter med den kontinuerliga dokumentationen av nationens tillställningar och lägger kontinuerligt upp bilder på nationens Facebook-sida samt hemsidan. Detta är ett uppskattat och därför viktigt inslag i verksamheten. För att underlätta fotoförmannens arbete ska det aktivt arbetas med att hitta frivilliga jobbare till vissa utvalda tillfällen då fotoförmannen kan behöva vara ledig. Layoutförman I tätt samarbete med PR-chefen ska layoutförmannen ansvara för produktion av grafiskt informationsmaterial. Detta innefattar bl.a. affischer, anmodningar, flyers, logotyper och prislistor. Layoutförmannen ska komma med egna förslag på vad som kan förbättras och skall finnas tillgänglig för både IT-förmannen och redaktörerna. Layoutförmannen kommer under höstterminen se över de kontinuerliga verksamheterna och dess affischer för att göra eventuella uppdateringar. Under höstterminen kommer även Layoutförmannen arbete med Hedviggillet och dess anmodan. IT-förman IT-förmannen ansvarar för att nationens interna nätverk fungerar samt sköter och underhåller nationens hemsida och server. Den här terminen har IT-förmannen för avsikt att utvidga utrymmet på Hallands Nations server. IT-förmannen kommer även arbeta fram lathundar till quratelet samt fotoförmannen för att underlätta användningen av hemsidan. Utöver detta kommer IT-förmannen att se över möjligheten till att skapa en digital sångbok till hemsidan. Detta kommer att ske i samarbete med sångförmannen. HNV-förman HNV-förmannen är åter tillbaka efter en termin utomlands. Hon kommer under terminen arbeta tillsammans med HNV:s Arbetsutskott kring hur man skall kunna locka fler att bli medlemmar efter studietid. HNV-förmannen kommer att även att arbeta för att främja arbetet mellan Hallands Nations förmän och HNV. Större delen av HNV-förmannens arbete kommer att läggas på terminens Retrofest som äger rum den 9 november.

10 Notarieutskottet NOTUT Utskottet har inlett ett arbete med en uppdatering av nationens permanentregister, detta arbetet kommer drivas med hjälp av Rickard Elmqvist och IT-förmannen. Under hösten kommer det inledas en överfasning med PR-chefen för riktlinjer och arbetsordningar för att förbreda övergången till en heltidspost för Notarien. Novischeriet Novischeriet kommer i stora drag fortsätta på det inslagna spåret. Pubrunda, pubmästerskap med Västgöta Nation, [SPÅRT] & NATU-kväll, Visboksinsjungning och gemensam novischfest med Tornanationerna på AF är inbokade i schemat. Novischförmännen planerar bland annat dela ut kaffe dagar och att ha ett festivalhjul där man kan vinna priser på hälsningsgillet. Extra krut kommer läggas på att få faddrar som aktivt deltar i dessa aktiviteter. Nationen har dessutom fått nya fina vikväggar vilket gett ett lyft till inskrivningen. En av novischförmännen ska även utses till representant för nationen i Kuratorskollegiets internationella kollegium. I år kommer det finnas två ledamöter från nationskollegiet med ansvar för novischeriet. Sångförmannen Sångboken är färdig och finns till försäljning. Sångförmannen kommer precis som i vanlig ordning närvara på större fester och tillställningar. Konstsamlingen Offert på reparation skall tas in under terminen.

11 Quratelet En ny termin betyder nya quratelsmedlemmar, och i höst välkomnar vi Jakob och Cathrine som tillsammans med de som suttit en termin, Mikael, Moa och Martin, tar sig an sina uppgifter. Quratelet kommer under hösten att fortsätta sitt arbete med att göra nationen till en plats som är både lärorik, lustfylld och eftertraktad. Att arbeta för nationens bästa, och framförallt för förmännen, är något som sittande quratel kommer att fortsätta arbeta med. Fokus denna termin ligger på utveckling och förberedelser för att kunna dra nytta av 2014 och dess händelser där Karnevalen har en stor roll. Nationskollegiet Nationskollegiet är nationens styrelse och är ett stort stöd för både nationen och Quratelet. Ledamöterna är som regel tidigare quratelsmedlemmar, erfarna förmän eller personer med stort förtroende inom Nationen. Kollegieledamöterna är indelade i ett antal arbetsgrupper som ska arbeta med frågor som är viktiga för Nationen på längre sikt. Seniors kommer även vara representerat i [SPÅRT], novischeriet, NATU samt valberedningen. Tanken med detta är att senioren ska fungera som kunskapsbank och bollplank för medlemmarna av utskottet. Kollegiet ansvarar också för kontinuiteten och uppföljning av projekt i samarbete med Hallands Nations Vänner - HNV. Med kollegiets hjälp anordnas av quratelet även en kombinerad utbildningsdag och kick-off för förmännen i början av terminen. Tanken är att förmännen under förmiddagen ska få information om alkoholpolicy, krishantering, första hjälpen, brandskydd, städrutiner samt livsmedelshantering medan kvällen bjuder på en avslappnad maskerad. Förmän Att vara förman på Hallands ska vara både väldigt roligt och utvecklande. Nationerna är en unik miljö dit man kan komma och prova på helt nya arbetsuppgifter utan några bakgrundskunskaper. Som förman ska man ha möjligheten att få våga prova på nya saker och på så vis både utveckla sig själv och nationen. För detta krävs att förmännen känner att de får tillräckligt stort ansvar för sina verksamheter och att de får tillräcklig stöttning från quratelet och seniors. Hallands ska vara medlemmarnas nation och ständigt vara i förändring där förändringen drivs framåt av driftiga förmän. Precis som tidigare kommer quratelet tillsammans med nationskollegiet att ordna kick-off, förmannaresa och avtackning för alla förmän. Dessa arrangemang är viktiga för gemenskap inom förmannakåren och för att de ska känna att de får den uppskattning från nationen som de verkligen förtjänar. Både förmannamöten och utskottsmöten är viktiga för kommunikationen mellan quratel och förmän liksom för att fånga upp idéer och åsikter i förmannakåren. En utveckling och förtydligande av kommunikatörsposterna kommer därför att genomföras under terminen. Med detta vill vi stärka utskottens gemenskap ytterligare och skapa ett forum för kreativ utveckling av nationen.

12 Jobbare De som ställer upp och arbetar inom de olika verksamheterna är på ett sätt lika viktiga för verksamheten som våra förmän och även de skall känna sitt tack. De som jobbar belönas idag med en tackmiddag eller en halländsk daler som berättigar dem till en sittning med extern grupp eller mat i puben, på lunchen eller brunchen. En gång under terminen erbjuds även jobbarna att delta i en större tacksittning, en MEGA-fest där de för en billig peng får en sittning och chansen att umgås med förmän och jobbare från andra verksamheter. Att jobba skall ge en möjlighet att lära känna nya människor och utveckla sig själv. Bland de som kommer och jobbar på nationen finns framtidens förmän, quratelare, seniorer och inspectorer och det är en mycket viktig uppgift för förmännen, kommunikatörerna och quratelet att fånga upp dessa och få dem att stanna i nationen. Hallands nation är inte och skall inte bli en nation där det krävs att man har rätt vänner utan alla ska känna att de välkomnas och får samma möjligheter. Nationens medlemmar Vi anser det vara viktigt att även de inskrivna medlemmarna som inte är engagerade i verksamheten ska känna att medlemskapet ger något. Vår tidning Väderö är ett viktigt sätt att nå ut till alla medlemmar och informera om vad som händer och vad vi kan erbjuda. Genom ett brett och bra utbud av verksamheter ger vi tillbaka till våra medlemmar. Vi skall arbeta mer med vår alkoholfria verksamhet, till exempel NATU eller [SPÅRT], för att försöka locka medlemmar som inte normalt rör sig på nationen eller i vår kvällsverksamhet. Vänföreningar och närstående organisationer Det finns en del organisationer knutna till Hallands Nation. Hallandsspexet, kommer återigen sätta upp en föreställning i november uppe på Hallands Ås. Quratelet kommer under hösten försöka stärka kontakten med HNFF för att försöka skapa bättre band mellan organisationerna. Vi har även två körer, Bella Voce och Tornakören, som övar hos oss en gång i veckan var uppe på Åsen. Dessa ställer upp med framträdanden när nationen ber dem. Vad gäller våra vänföreningar runtom i världen är det vårt mål att bevara och i vissa fall intensifiera kontakterna. Under hösten kommer nationen se över kontakten med vänföreningarna samt se om nya band kan knytas. Genom Hedviggillet samt besök så som Lambskallegasquen hoppas nationen att de befintliga banden stärks ytterligare.

13 Studentsamarbeten De samarbetsorgan som finns inom Lund ska Nationen utnyttja. Det är viktigt att de organisationer som arbetar för studenternas bästa samarbetar på ett gynnsamt sätt och att vi därmed tillsammans får bättre möjligheter att tillvarata de studerandes intressen. Genom KK har nationerna en stark grund att stå på i detta arbete. Studentlundssamarbetet fortsätter för att se till att studenter i Lund ska få en möjlighet att utnyttja sin studenttid till fullo. Den 1 juli 2012 trädde ett nytt avtal i kraft, som till skillnad från tidigare avtal inte är tidsbegränsat, utan kommer att gälla löpande. Både vikten av samarbetet i KK och i Studentlund verkar nu ha tagit rot bland medlemsorganisationerna vilket gör att viljan att samarbeta flyter på. Avslutningsvis Under hösten anordnas 85-årsjubileum på Ellinge Slott, detta anordnas under sexmästarnas ledning med stöd från en festkommitté och quratelet. Hallands Nation står fortfarande starkt, våra klubbar är välbesökta, förmannakåren har roligt och det går bra överlag, något som gör oss både stolta och glada. Vår största ambition är att fortsätta jobba med det som gör Hallands så bra, att aldrig bli lata utan att fortsätta förbättra och skapa nytt. Vi vill bevara det som är bra, och göra det ännu bättre. Fokus under hösten kommer att ligga på utveckling av verksamheten och nationens profilering. Vi vill även fortsätta uppmuntra både förmän och aktiva att komma med idéer på hur vi kan fortsätta förändra nationen. Att ta inspiration från andra nationer eller att komma på något helt nytt, är bara något positivt så länge det hjälper till att förbättra Hallands. Tillsammans med en fantastisk förmannakår och våra aktiva medlemmar ser Quratelet med glädje fram emot att få fortsätta utveckla och driva Hallands nation under 2013!

14 Qurator Mikael Dunér ProQurator Jakob Widin Källarmästare Moa Jarl Notarie Martin Klingberg PR-chef Cathrine Eriksson

Hallands Nation Verksamhetsplan VT13. Quratelet: Mikael Dunér, Marcus Högman, Moa Jarl, Martin Klingberg och Lisa Johansson

Hallands Nation Verksamhetsplan VT13. Quratelet: Mikael Dunér, Marcus Högman, Moa Jarl, Martin Klingberg och Lisa Johansson Verksamhetsplan VT13 Quratelet: Mikael Dunér, Marcus Högman, Moa Jarl, Martin Klingberg och Lisa Johansson Nationen Hallands Nation är fortsatt en nation där alla studenter från alla fakulteter kan mötas.

Läs mer

Hallands Nation Verksamhetsplan HT12. Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson

Hallands Nation Verksamhetsplan HT12. Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson Verksamhetsplan HT12 Quratelet: Magdalena Stadler, Marcus Högman, André Kingstedt, Amanda Kalén och Lisa Johansson Nationen Hallands Nation är fortsatt en nation där alla studenter från alla fakulteter

Läs mer

HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN

HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN VT12 Quratelet: Magdalena Stadler, Magnus Norrby, André Kingstedt, Filip Erntell och Emil Markehed. Nationen Hallands Nation är fortsatt en nation där alla studenter från

Läs mer

HALLANDS NATION. Verksamhetsplan. Hösten 2011. Quratelet: Elinor Lavesson, Magnus Norrby, Robin Nerborg, Maria Schalén och Filip Erntell.

HALLANDS NATION. Verksamhetsplan. Hösten 2011. Quratelet: Elinor Lavesson, Magnus Norrby, Robin Nerborg, Maria Schalén och Filip Erntell. HALLANDS NATION Verksamhetsplan Hösten 2011 Quratelet: Elinor Lavesson, Magnus Norrby, Robin Nerborg, Maria Schalén och Filip Erntell. 1 Nationen Hallands Nation skall fortsatt vara en nation där alla

Läs mer

HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN VT11. Quratelet: Elinor Lavesson, Adam Tillbrandt, Robin Nerborg, Lisa Freccero, Maria Schalén.

HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN VT11. Quratelet: Elinor Lavesson, Adam Tillbrandt, Robin Nerborg, Lisa Freccero, Maria Schalén. HALLANDS NATION VERKSAMHETSPLAN VT11 Quratelet: Elinor Lavesson, Adam Tillbrandt, Robin Nerborg, Lisa Freccero, Maria Schalén. Nationen Hallands Nation är fortsatt en nation där alla studenter från alla

Läs mer

vid Lunds Universitet 1 Protokoll från Hallands Nations Nationsmöte 121122 19.00 på Hallands Ås

vid Lunds Universitet 1 Protokoll från Hallands Nations Nationsmöte 121122 19.00 på Hallands Ås vid Lunds Universitet 1 Protokoll från Hallands Nations Nationsmöte 121122 19.00 på Hallands Ås 1 OFMÖ Mötesordförande Allan T. Malm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201

PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201 PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201 1 OFMÖ Mötesordförande ATM hälsade alla välkomna till terminens sista nationsmöte och förklarade mötet öppnat. Nomineringar till valberedningen togs upp.

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hej! Novischförmännen

Hej! Novischförmännen Hej! Välkommen till Lunds universitet och varmt välkommen till den bästa nationen i Lund, Hallands Nation. Hallands Nation är en av tretton nationer som är med och bidrar till Lunds fantastiska studentliv.

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15

HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15 HALLANDS NATION MILJÖPLAN HT15 Sida 1 av 18 VARFÖR BEHÖVS MILJÖARBETE PÅ NATIONEN? Alla i samhället har ett ansvar att medverka till en bättre miljö genom att följa gällande lagstiftning från svenska staten,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Luleå Studentkår Erbjudandekatalog

Luleå Studentkår Erbjudandekatalog är en intresseorganisation som verkar för studenterna på Luleå Tekniska Universitet. Genom våra studentföreningar har vi nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar under filosofisk fakultet.

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016

Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Verksamhetsplan Uppsala Datavetare 2016 Innehållsförteckning Verksamhetsplan för Uppsala Datavetare, 2016 3 Inledning 3 Syfte 3 Omfattning 3 Användning 3 Organisationsmål 3 Mål gällande organisationen

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal.

Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Kallelse till årsmöte för LÄSK 2016-02-29 kl. 18.00 Karlstad Universitet: återkommer med sal. Dagordning 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna 2 Mötets behörighet

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare Innehåll Syfte med Flickbandyns Dag Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och dam Planering inför arrangemanget Genomförande av arrangemanget Marknadsföring Arbetet efter arrangemanget Projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation

Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation Alkoholpolicy framtagen för Kristianstads Nation (Antagen av Nationsmötet 040323) Mål: Att all försäljning av alkohol vid nationen ska ske enligt de bestämmelser som anges i alkohollagstiftningen att verka

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 ! Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan Verksamhetsår 2015-06-01 till 2016-05-31 Bakgrund Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17

Styrdokument för ansvarsposter 2013-10-17. Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 2013-10-17 1(5) Skapat 2008-08-09 Senast ändrat 1 Mästarna Ansvarar gemensamt för TMEITs verksamhet. att det finns en marknadsföringsplan. att det finns en verksamhetsplan. att det finns en budget för verksamhetsåret.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden.

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden. VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Lund, 24 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Verksamheten inom föreningen

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Kalendarium. Novischeriet. Veckan på vg 5/2 27/1 3/2 13/2 19:00 22:00. Onsdag: Sittning Metro 12:15. Torsdag: Lunch. 19:00 19:00 Lördag: Fredag:

Kalendarium. Novischeriet. Veckan på vg 5/2 27/1 3/2 13/2 19:00 22:00. Onsdag: Sittning Metro 12:15. Torsdag: Lunch. 19:00 19:00 Lördag: Fredag: VÄSTGÖTA NATION Novischeriet Kalendarium Kära Novisch! Varmt välkommen till Lund och framförallt välkommen till Västgöta Nation! Vad kul att just du har hittat hit! Visst kommer tiden här nere i Lund präglas

Läs mer

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11

Corax. Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Corax Verksamhetsplan Verksamhetsåret 10/11 Verksamhetsplan 2010/2011 Corax ska arbeta för att hjälpa alla studenter som läser under HumUS- akademin vid Örebro universitet med olika ärenden. Vi verkar

Läs mer

ordförande Ann-Sofie Isaksson

ordförande Ann-Sofie Isaksson ordförande Ann-Sofie Isaksson Allmänt Som ordförande för Ekonomsektionen verksamhetsåret 2012 kommer jag se till att sektionen framstår som en attraktiv arbetsplats, att alla våra studenter kommer i kontakt

Läs mer

Riktlinje för informationskanaler

Riktlinje för informationskanaler 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Riktlinjen behandlar hur Teknologkåren skall använda sina informationskanaler samt hur prissättning på extern informationsspridning skall gå till. 1.2. Syfte Syftet med

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna

Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning. Fler ungdomar i föreningarna Svenska Bågskytteförbundet Ett examensarbete i Högre Tränarutbildning Fler ungdomar i föreningarna En undersökning om vad föreningarna gör för att rekrytera och behålla ungdomar. Rikard Dylander Motala

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer