Hallands Nation Verksamhetsplan HT13. Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallands Nation Verksamhetsplan HT13. Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson"

Transkript

1 Verksamhetsplan HT13 Quratelet: Mikael Dunér, Jakob Widin, Moa Jarl, Martin Klingberg och Cathrine Eriksson

2 Nationen Hallands Nation har som syfte att vara en mötesplats för studenter. Hallands skall genom sin verksamhet erbjuda en bred studiesocial upplevelse där medlemmarna skall få nya vänner och erfarenheter. Med mer än 3000 som följer oss på Facebook och ungefär 500 besök i veckan på hemsidan har vi två bra kanaler att nå ut med information om vår verksamhet till våra medlemmar. Dessa ska vi värna om och ständigt hålla uppdaterade. Med en välbesökt källarverksamhet har nationen en trygghet att kunna bredda sin verksamhet ytterligare. Genom att uppmuntra förmännen och medlemmarnas kreativitet ska vi försöka utveckla helt nya typer av verksamheter. Intresset att engagera sig i verksamheten har varit högt bland våra medlemmar. Detta intresse måste tas till vara på och uppmuntras särskilt mycket inför karnevalen som riskerar att uppta mycket tid från de aktiva studenterna. Miljöarbetet har under några terminer legat lite på is, detta skall nu genom Källarmästaren och miljögruppen försöka få nytt liv. Under våren gjordes stora satsningar på Kvalborg för att skapa ett bestående varumärke för nationen. Detta är något nationen fortsätter med under hösten genom att lyfta både Novischfesten och Hedviggillet ytterligare. Nationen står även inför möjliga förändringar i stadgarna som arbetades fram under våren.

3 Källarutskottet KUT Källarmästare: Moa Jarl Den del av nationens verksamhet som märks mest utåt är Källarutskottets olika verksamheter som under flera år har varit väldigt välbesökta. Framförallt fredagsverksamheten med Klubb 3, Pub Lejionhufvud och sittningen Aniara har lockat många gäster och har ett gott rykte i Studentlund. Även vårt onsdagsquiz, luncher och bruncher blir allt oftare fullsatta. Koncepten kommer att behållas även denna termin men ska vara fria för förmännen att utveckla och förändra i samarbete med kommunikatörerna och quratelet. Även om det just nu går bra så måste vi fortsätta jobba framåt och inte bli bekväma. Genom att sätta av pengar i budgeten som är ämnade för förmännen till olika projekt hoppas vi kunna uppmuntra dem att driva sina egna projekt till nytta både för dem själva och för nationen. Under hösten kommer även tid läggas på att få kommunikatörerna mer aktiva i utvecklingsarbetet i utskottet. Föregående terminer har mycket av utskottens energi lagts på att fräscha upp verksamhetslokalerna och de senaste åren har både Slabbet, Lovebar, Hallands Ås och puben delvis gjorts om. Men det finns på detta område en del kvar att göra, vilket kommer fortsättas med under hösten. Vi kommer även fortsätta vårda våra lokaler genom storstädningar vid förmannamöten och noggrann städning efter varje verksamhet. Under terminen planeras även att få igång miljögruppen igen, då den under våren låg lite på is. Fokus kommer ligga på att försöka utveckla vår miljömedvetenhet på nationen. Men även förändringar av avfalls hanteringen kommer genomföras. Klubbutskottet Kommunikatör: Julius Lindahl Utskottet Klubbutskottet kommer under hösten främst arbeta för utveckling. Att försöka inspirera förmännen till att utveckla verksamheten eller göra nya event är i fokus. För övrigt kommer de flesta förändringar vara mindre som enklare drinklistor och nya shotmenyer för att underlätta arbetet för jobbarna bakom baren. Lokalerna Under hösten kommer mindre förbättringar att ske i barerna. Bar-racksen skall sänkas och eventuellt en ny utgång i baren göras. En ny kortmaskin har införskaffats för att kunna ta kort i entrén men kanske också vid event i Lovebar. Event Eventet Lounge l amour var en succé i våras men passar inte lika bra senare på året. Däremot finns en önskan bland förmännen att skapa ett liknande koncept på hösten. Detta och liknande idéer skall tas till vara på och beredas av kommunikatören. Temaklubbar har diskuterats och kommer att ske tillsammans med pubutskottet.

4 Pubutskottet Kommunikatör: Martin Larrosa Utskottet Utskottet kommer under hösten arbeta för att få ett fungerande scheman för förmännen så att ändringar och inhopp skall vara så få som möjligt. Detta skall uppnås genom att få förmännen att inse ansvaret som kommer med att ha en post. Detta kommer resultera i att kommunikatören får mer tid över till att driva projekt som temapubar och dylikt. Utskottet kommer även sträva efter att försöka öka våra besökares förståelse om vikten av det ideella arbetet som får studentlund att fungerar och förhopningsvis locka in nya jobbare till nationen. Samarbetet både inom utskottet och med andra utskott, t.ex. Aniarautskottet (främst kockarna men också lunchförmännen) ska skötas genom b.la. fler möten och via matpärmen 2.0 som finns online som ett google-dokument. Dessutom kommer det skapas ytterligare ett dokument/facebook-grupp för alla förmän där man kan gå in och skriva vad man ska laga för mat de olika dagarna, för att få en så varierad mat som möjligt. Detta dokument kommer alltså alla förmän som lagar mat ha tillgång till, inte bara pubutskottet. En ölprovning skall genomföras då många av förmännen uttryckte en önskan om att bli kunnigare inom området. Om det finns en möjlighet till lite whisky-utbildning hade det även varit bra. Puben Pub onsdag kommer fortsätta med sin blandade verksamhet, alltså quiz och Larry s Sports Bar. Vid mindre publiklockande Champions League-matcher kommer det vara som att köra en vanlig pubkväll men att matcherna är igång på teveskärmarna i puben, alternativt visa annan sport. Det skall också göras en utvärdering för hur man skall kunna locka fler till Larry s Sports bar. Även temaquiz är på gång under hösten, då i samarbete med både quizmaster och pubförman för att skapa en helhetskänsla. För att skapa en enhetligare känsla i puben kommer en gemensam spellista på ipoden och en gemensam spellista på Spotify att skaffas. Bandförmannen Bandförmannen kommer att ha samma budget att tillgå som förra terminen och kommer i övrigt att jobba på som vanligt och ha ganska fria händer när det kommer till att boka band, men i samförstånd med källarmästaren. Bandförmannen kommer att vara ansvarig att boka band till Hedviggillet. Dessutom planerar hon att boka in några band på fredagar och eventuellt andra event och verksamheter. Projekt Dels kommer vi satsa på snacks samt varierande temapubar. En soffa till skall inhandlas i samma stil som den nya gröna, förhoppningsvis på second hand. En oktoberfest tillsammans med klubbutskottet hade varit rolig att genomföra med traditionellt pynt och tyrolerhattar. Möjlighet till en duschslang till pubköket ska undersökas.

5 Aniarautskottet Kommunikatör: Mattias Dalstål Utskottets mål: Utskottet ska verka för att fortsätta utveckla Hallands Nations goda rykte som matnation och bibehålla det stora intresset och besökarantalet till våra verksamheter. Marknadsföringen utåt skall fortsätta att slipas på tillsammans med PR-chefen för att nå ut till så många som möjligt. Internt skall kommunikation fortsätta att förbättras och möten skall hållas regelbundet med målet att ha ett möte i månaden för att bättre kunna följa utvecklingen i utskottets arbete under terminen. Förmännen Förra terminen höjdes dryckespriserna på sittningarna för att sänka berusningsnivån, arbetet med att sänka berusningsnivån kommer fortsätta även denna termin. Hovmästarna skall få fortsatt stöd i sitt arbete för att bibehålla en önskvärd berusningsgrad hos sittningsdeltagarna. Det har även förts diskussioner om hur man kan förbättra kommunikationen med köket och kockarna för att hålla tider, här är målet att bibehålla en god diskussion mellan arbetslagen om hur man optimerar och förbättrar denna process. Kockarna har haft vissa problem i kommunikationen med Leijonhufvud gällande både användning av utrustning, tider och beställningar etc. Målet är att förbättra kommunikationen mellan posterna så att båda kan arbeta bättre och utan att störa varandra. En tydligare dialog behöver upprättas kring detta. Det finns även här liksom hos hovmästarna ett mål om att förbättra kommunikationen mellan kök och servering under fredagskvällarna. Att maten skall fortsätta bibehålla samma höga kvalitet som tidigare är givetvis också ett mål med verksamheten. Lunch och brunch har överlag varit välbesökt under tidigare terminer. Målet är därför att bibehålla, men helst också förbättra besökarantalet under terminen. För att lyckas med detta krävs det att vi fortsätter bibehålla en hög klass på maten samt att vi fortsätter att aktivt marknadsföra verksamheterna. En god kommunikation med PR-chefen är nödvändig. En dokumentation för lunchförmännen (även pubförmännen) om vilken mat som lagats skall upprättas för att inte riskera liknande mat för ofta. Event Senaste året har vi haft eventet Magnolia. Om det skall kunna genomföras denna termin krävs det nya tag, nya infallsvinklar och en avsevärt bättre marknadsföring. Det är också avgörande att hitta ett datum där vår förväntade målgrupp inte har alltför många andra stora evenemang som intresserar mer. För att hitta nya sätt att marknadsföra evenemanget kan det vara nödvändigt att hitta nya intresserade som kan tänka sig att engagera sig i marknadsföringen, och detta inom kort om tidsplanen skall kunna hållas. Kommunikatören kommer att försöka inspirera förmännen till att ta initiativ som kommunikatören sedan stöttar i för att skapa nya event. Förra terminen hade vi bl.a. temabruncher, även sådant kommer att uppmuntras.

6 Hallands Ås: Åsen har under en längre tid till viss del renoverats, det vore därför önskvärt att denna termin få i stånd en tidsplan för de återstående renoveringsarbeten som finns att göra, så att man sedan metodiskt kan beta av planen en sak i taget. Även femman kommer att ses över för att ta reda på hur detta område skall kunna dras till nytta på bästa sätt. Övriga-utskotten Övriga-utskottet är ett splittrat utskott då de inte arbetar i verksamheten så som KUT gör. Denna termin skall arbetet med att öka känslan av deltagande och tillhörighet till nationen fortsätta. Detta genom kickoff och dylikt. För textilvårdsförmännen studerar man metoder för att göra arbetet lättare för att på så sätt göra posten mer attraktiv. Detta genom exempelvis nya torkmöjligheter. Det finns även planer på hur man ska underlätta arbetsbördan genom andra dukar och liknande. Terminen kommer alltså gå till att hitta strategier för att göra det till en mer eftertraktad post. Gillestugeförman är idag en post där arbetsbördan varierar mycket på grund av olika faktorer. Tanken för denna termin är att styra upp ett fungerande system för hur kommunikationen skulle kunna ske på ett tydligare sätt. Detta för att förhoppningsvis kunna skapa en större kontinuitet och jämnare arbetsbörda. Fanbärarna är väldigt självgående och kommer fortsätta vara detta, även om stödet självklart kommer finnas, deras arbete leds främst av fanborgen. Sexmästarna kommer denna termin att lägga mycket av sitt fokus på Hallands 85-årsjubileum. De leder här festkommittén och för arbetet framåt för att avlasta Quratelet. De kommer även vara involverade i Novischfesten och Julfesten. Målet för sexmästarna denna termin är att ge de utrymme till att vara kreativa och uppmuntra dem till nytänkande på olika event som tidigare haft bristfälligt antal besökare.

7 Ekonomiutskottet EKUT I Ekonomiutskottet sker en stor del av nationens aktiviteter vid sidan om restaurangverksamheten. För att kunna behålla bredden på aktiviteter och för att kunna nå ut till en stor bredd av studenter är denna verksamhet av mycket stor vikt. Idrottsutskottet Sport är något som förknippats mer och mer med Hallands Nation och efterfrågan på aktiviteter är stor. För att behålla sportepitetet kommer terminen fyllas av en rad olika event som löpning, klättring, simning och tennis. Upplägget är aktivitet varje torsdag med löpning och stationsträning som återkommande. Annorlunda och lite större aktiviteter som kostar pengar kommer ske cirka en gång per månad. Vid aktivitet som finns i närheten av nationen är tanken att bastubad skall bli en trevlig avslutning. Marknadsföringen skall förbättras för att nå ut och göra [SPÅRT] till ett än mer välkänt begrepp. En tanke är att försöka bygga en gemenskap som skall locka till aktiviteten och att själva träningen inte är främsta anledningen. Som vanligt har större delen av Tornanationerna (Kristianstad Nation, Helsingkrona Nation och Sydskånska Nationen) varsin tid på Tunaskolan då volleyball, fotboll, innebandy och andra sporter utövas. Hallands Nation kommer även delta i nationsserien för innebandy, fotboll och volleyball. NATU Nationens aktivitets- och trivselutskott har under tidigare terminer varit ett uppskattat utskott med event och aktiviteter med stor bredd. NATU-förmännen kommer under novischtiden hålla event tillsammans med idrottsförmännen och även hjälpa till under visboksinsjungningen. Senare under terminen är tanken att ordna en resa till Ullared, anordna skratt-yoga och närmare jul hålla i någon form av julbak/pyssel. Andra aktiviteter är danskurser och filmvisningar. De nya förmännen vill synas mer på nationen och marknadsföra sig bättre för att öka attraktionen för eventen. En annan tanke är öka samarbetet med andra utskott på nationen. Att tillsammans anordna event eller att hjälpa till vid temaklubbar och liknande. Ekonomigruppen Utskottet leds av ProQurator och består av medlemmar från Quratelet, nationskollegiet, tidigare proquratorer och andra med intresse och kunskap inom nationens ekonomi. Gruppen skall fungera som stöd för ProQuratorn och diskutera förslag och beslut som rör ekonomin inför kollegiemöten. För terminen kommer fokus för gruppen ligga på bland annat hur vi hanterar våra entrévärdar, strukturen för gruppen och fortsätta förbättringen av arbetsmanual samt testamenten. Eftersom gruppen i nuläget består av medlemmar med stor erfarenhet och kunskap inom nationens ekonomi kommer arbetsordning förbättras för att säkerställa en framtida fortsatt produktiv grupp.

8 PR-utskottet - PRUT Det är viktigt för Hallands Nation att nå ut med saklig, korrekt och lockande information till såväl medlemmar som till övriga studenter. Att framföra vad nationen kan och vill erbjuda lundastudenten, samt visa våra medlemmar att det händer mycket på nationen, är essentiellt för att minimera bortfall i fråga om medlemmar och aktivitetsbesökare. Detta görs främst genom nationens hemsida och via sociala medier, men kompletteras med hjälp av vår affischering, som även den här terminen sker måndag, tisdag och torsdag varje vecka. Genom affischeringen syns vi såväl i stadskärnan som i skolor, föreläsnings- och studiebyggnader. TV-skärmarna i puben ska precis som föregående termin användas för att visa mingelbilder, reklam för verksamheten samt göra reklam för eventuella sponsorer. Materialet på USB-minnet kommer att ses över och anpassas för att visas på skärmarna. Nytt för terminen är att TV-skärmarna även kommer att användas till att visa vår tacksamhet till våra sponsorer. Under HT13 kommer en fortsatt satsning ske på gemenskap och sammanhållning inom PRutskottet, vilket förhoppningsvis bidrar till mer samarbete mellan förmännen inom utskottet. Genom att regelbundet hålla möten i syfte att skapa ett forum där förmännen kan känna sig trygga och komma med frågor, funderingar och idéer är förhoppningen att sammanhållningen och gemenskapen i utskottet skall fungera liknande andra utskott på nationen. För att ytterligare främja utvecklingen av varje förman i PR-utskottet kommer det även att vara kontinuerliga möten med var och en. Sociala medier Hemsidan (www.hallandsnation.se) kommer likt tidigare att användas för informationsspridning, men fortsatt exponering och informationsspridning sker även via sociala medier likt Facebook och Twitter. Hallands Nations Facebook-sida (www.facebook.com/hallandsnation) är den med flest likes av alla Lunds nationer (över 3000), vilket vi skall vara stolta över. Facebook-sidan ger oss stora möjligheter till informationsspridning. Samma dag som de ordinarie verksamheterna äger rum ska ett inlägg läggas upp på Hallands Nations Facebook-sida samt Hallands Nations Instagramkonto (hallandsnation). Vid speciella evenemang, då exempelvis ett band spelar eller annan aktivitet utanför ordinarie verksamhet anordnas, skall ett event skapas. NATU och [SPÅRT] skapar sina egna events och därefter publiceras de på Hallands Nations sida. Tidningen Väderö Nationstidningen kommer likt tidigare att ges ut två gånger per termin. Finansiering för tidningen sker framförallt genom HNV Hallands Nations Vänner. Utöver den upptryckta nationstidningen kommer redaktörerna att fortsätta sitt arbete med Väderös webbversion av tidningen i samarbete med IT-förmannen. Tidningen Väderö ger möjlighet till kontinuerlig informationsspridning om Hallands aktiviteter till studenter i Lund och övriga intressenter. Under höstterminen kommer redaktörerna se över tidningens blogg och dess utvecklingsmöjligheter.

9 Fotoförman Fotoförmannen fortsätter med den kontinuerliga dokumentationen av nationens tillställningar och lägger kontinuerligt upp bilder på nationens Facebook-sida samt hemsidan. Detta är ett uppskattat och därför viktigt inslag i verksamheten. För att underlätta fotoförmannens arbete ska det aktivt arbetas med att hitta frivilliga jobbare till vissa utvalda tillfällen då fotoförmannen kan behöva vara ledig. Layoutförman I tätt samarbete med PR-chefen ska layoutförmannen ansvara för produktion av grafiskt informationsmaterial. Detta innefattar bl.a. affischer, anmodningar, flyers, logotyper och prislistor. Layoutförmannen ska komma med egna förslag på vad som kan förbättras och skall finnas tillgänglig för både IT-förmannen och redaktörerna. Layoutförmannen kommer under höstterminen se över de kontinuerliga verksamheterna och dess affischer för att göra eventuella uppdateringar. Under höstterminen kommer även Layoutförmannen arbete med Hedviggillet och dess anmodan. IT-förman IT-förmannen ansvarar för att nationens interna nätverk fungerar samt sköter och underhåller nationens hemsida och server. Den här terminen har IT-förmannen för avsikt att utvidga utrymmet på Hallands Nations server. IT-förmannen kommer även arbeta fram lathundar till quratelet samt fotoförmannen för att underlätta användningen av hemsidan. Utöver detta kommer IT-förmannen att se över möjligheten till att skapa en digital sångbok till hemsidan. Detta kommer att ske i samarbete med sångförmannen. HNV-förman HNV-förmannen är åter tillbaka efter en termin utomlands. Hon kommer under terminen arbeta tillsammans med HNV:s Arbetsutskott kring hur man skall kunna locka fler att bli medlemmar efter studietid. HNV-förmannen kommer att även att arbeta för att främja arbetet mellan Hallands Nations förmän och HNV. Större delen av HNV-förmannens arbete kommer att läggas på terminens Retrofest som äger rum den 9 november.

10 Notarieutskottet NOTUT Utskottet har inlett ett arbete med en uppdatering av nationens permanentregister, detta arbetet kommer drivas med hjälp av Rickard Elmqvist och IT-förmannen. Under hösten kommer det inledas en överfasning med PR-chefen för riktlinjer och arbetsordningar för att förbreda övergången till en heltidspost för Notarien. Novischeriet Novischeriet kommer i stora drag fortsätta på det inslagna spåret. Pubrunda, pubmästerskap med Västgöta Nation, [SPÅRT] & NATU-kväll, Visboksinsjungning och gemensam novischfest med Tornanationerna på AF är inbokade i schemat. Novischförmännen planerar bland annat dela ut kaffe dagar och att ha ett festivalhjul där man kan vinna priser på hälsningsgillet. Extra krut kommer läggas på att få faddrar som aktivt deltar i dessa aktiviteter. Nationen har dessutom fått nya fina vikväggar vilket gett ett lyft till inskrivningen. En av novischförmännen ska även utses till representant för nationen i Kuratorskollegiets internationella kollegium. I år kommer det finnas två ledamöter från nationskollegiet med ansvar för novischeriet. Sångförmannen Sångboken är färdig och finns till försäljning. Sångförmannen kommer precis som i vanlig ordning närvara på större fester och tillställningar. Konstsamlingen Offert på reparation skall tas in under terminen.

11 Quratelet En ny termin betyder nya quratelsmedlemmar, och i höst välkomnar vi Jakob och Cathrine som tillsammans med de som suttit en termin, Mikael, Moa och Martin, tar sig an sina uppgifter. Quratelet kommer under hösten att fortsätta sitt arbete med att göra nationen till en plats som är både lärorik, lustfylld och eftertraktad. Att arbeta för nationens bästa, och framförallt för förmännen, är något som sittande quratel kommer att fortsätta arbeta med. Fokus denna termin ligger på utveckling och förberedelser för att kunna dra nytta av 2014 och dess händelser där Karnevalen har en stor roll. Nationskollegiet Nationskollegiet är nationens styrelse och är ett stort stöd för både nationen och Quratelet. Ledamöterna är som regel tidigare quratelsmedlemmar, erfarna förmän eller personer med stort förtroende inom Nationen. Kollegieledamöterna är indelade i ett antal arbetsgrupper som ska arbeta med frågor som är viktiga för Nationen på längre sikt. Seniors kommer även vara representerat i [SPÅRT], novischeriet, NATU samt valberedningen. Tanken med detta är att senioren ska fungera som kunskapsbank och bollplank för medlemmarna av utskottet. Kollegiet ansvarar också för kontinuiteten och uppföljning av projekt i samarbete med Hallands Nations Vänner - HNV. Med kollegiets hjälp anordnas av quratelet även en kombinerad utbildningsdag och kick-off för förmännen i början av terminen. Tanken är att förmännen under förmiddagen ska få information om alkoholpolicy, krishantering, första hjälpen, brandskydd, städrutiner samt livsmedelshantering medan kvällen bjuder på en avslappnad maskerad. Förmän Att vara förman på Hallands ska vara både väldigt roligt och utvecklande. Nationerna är en unik miljö dit man kan komma och prova på helt nya arbetsuppgifter utan några bakgrundskunskaper. Som förman ska man ha möjligheten att få våga prova på nya saker och på så vis både utveckla sig själv och nationen. För detta krävs att förmännen känner att de får tillräckligt stort ansvar för sina verksamheter och att de får tillräcklig stöttning från quratelet och seniors. Hallands ska vara medlemmarnas nation och ständigt vara i förändring där förändringen drivs framåt av driftiga förmän. Precis som tidigare kommer quratelet tillsammans med nationskollegiet att ordna kick-off, förmannaresa och avtackning för alla förmän. Dessa arrangemang är viktiga för gemenskap inom förmannakåren och för att de ska känna att de får den uppskattning från nationen som de verkligen förtjänar. Både förmannamöten och utskottsmöten är viktiga för kommunikationen mellan quratel och förmän liksom för att fånga upp idéer och åsikter i förmannakåren. En utveckling och förtydligande av kommunikatörsposterna kommer därför att genomföras under terminen. Med detta vill vi stärka utskottens gemenskap ytterligare och skapa ett forum för kreativ utveckling av nationen.

12 Jobbare De som ställer upp och arbetar inom de olika verksamheterna är på ett sätt lika viktiga för verksamheten som våra förmän och även de skall känna sitt tack. De som jobbar belönas idag med en tackmiddag eller en halländsk daler som berättigar dem till en sittning med extern grupp eller mat i puben, på lunchen eller brunchen. En gång under terminen erbjuds även jobbarna att delta i en större tacksittning, en MEGA-fest där de för en billig peng får en sittning och chansen att umgås med förmän och jobbare från andra verksamheter. Att jobba skall ge en möjlighet att lära känna nya människor och utveckla sig själv. Bland de som kommer och jobbar på nationen finns framtidens förmän, quratelare, seniorer och inspectorer och det är en mycket viktig uppgift för förmännen, kommunikatörerna och quratelet att fånga upp dessa och få dem att stanna i nationen. Hallands nation är inte och skall inte bli en nation där det krävs att man har rätt vänner utan alla ska känna att de välkomnas och får samma möjligheter. Nationens medlemmar Vi anser det vara viktigt att även de inskrivna medlemmarna som inte är engagerade i verksamheten ska känna att medlemskapet ger något. Vår tidning Väderö är ett viktigt sätt att nå ut till alla medlemmar och informera om vad som händer och vad vi kan erbjuda. Genom ett brett och bra utbud av verksamheter ger vi tillbaka till våra medlemmar. Vi skall arbeta mer med vår alkoholfria verksamhet, till exempel NATU eller [SPÅRT], för att försöka locka medlemmar som inte normalt rör sig på nationen eller i vår kvällsverksamhet. Vänföreningar och närstående organisationer Det finns en del organisationer knutna till Hallands Nation. Hallandsspexet, kommer återigen sätta upp en föreställning i november uppe på Hallands Ås. Quratelet kommer under hösten försöka stärka kontakten med HNFF för att försöka skapa bättre band mellan organisationerna. Vi har även två körer, Bella Voce och Tornakören, som övar hos oss en gång i veckan var uppe på Åsen. Dessa ställer upp med framträdanden när nationen ber dem. Vad gäller våra vänföreningar runtom i världen är det vårt mål att bevara och i vissa fall intensifiera kontakterna. Under hösten kommer nationen se över kontakten med vänföreningarna samt se om nya band kan knytas. Genom Hedviggillet samt besök så som Lambskallegasquen hoppas nationen att de befintliga banden stärks ytterligare.

13 Studentsamarbeten De samarbetsorgan som finns inom Lund ska Nationen utnyttja. Det är viktigt att de organisationer som arbetar för studenternas bästa samarbetar på ett gynnsamt sätt och att vi därmed tillsammans får bättre möjligheter att tillvarata de studerandes intressen. Genom KK har nationerna en stark grund att stå på i detta arbete. Studentlundssamarbetet fortsätter för att se till att studenter i Lund ska få en möjlighet att utnyttja sin studenttid till fullo. Den 1 juli 2012 trädde ett nytt avtal i kraft, som till skillnad från tidigare avtal inte är tidsbegränsat, utan kommer att gälla löpande. Både vikten av samarbetet i KK och i Studentlund verkar nu ha tagit rot bland medlemsorganisationerna vilket gör att viljan att samarbeta flyter på. Avslutningsvis Under hösten anordnas 85-årsjubileum på Ellinge Slott, detta anordnas under sexmästarnas ledning med stöd från en festkommitté och quratelet. Hallands Nation står fortfarande starkt, våra klubbar är välbesökta, förmannakåren har roligt och det går bra överlag, något som gör oss både stolta och glada. Vår största ambition är att fortsätta jobba med det som gör Hallands så bra, att aldrig bli lata utan att fortsätta förbättra och skapa nytt. Vi vill bevara det som är bra, och göra det ännu bättre. Fokus under hösten kommer att ligga på utveckling av verksamheten och nationens profilering. Vi vill även fortsätta uppmuntra både förmän och aktiva att komma med idéer på hur vi kan fortsätta förändra nationen. Att ta inspiration från andra nationer eller att komma på något helt nytt, är bara något positivt så länge det hjälper till att förbättra Hallands. Tillsammans med en fantastisk förmannakår och våra aktiva medlemmar ser Quratelet med glädje fram emot att få fortsätta utveckla och driva Hallands nation under 2013!

14 Qurator Mikael Dunér ProQurator Jakob Widin Källarmästare Moa Jarl Notarie Martin Klingberg PR-chef Cathrine Eriksson

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Fullmäktigekandidater 2011/2012 1 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6

Läs mer

Ansvarig: Johan Strömbäck

Ansvarig: Johan Strömbäck 1 (7) Ansvarig: Johan Strömbäck 2 (7) Under senaste åren har varumärket SOF fått en sig en törn i sidan, detta har lett till att SOF inte längre är den populäraste händelsen under läsåret och att SOF säljer

Läs mer

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013

VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 VALHANDLINGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS VÅR-SM 2013 Kungliga Maskinsektionen, THS 2 Innehåll VÅR-SM 2013...1 Innehåll...2...3 Sammansättning...3 Arbetssätt...3 Val av ledamöter till styrelsen...5 Ordförande...5

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ

EKONOMSEKTIONEN I LULEÅ FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2013-02-21 Plats: LKAB/A117 Tid: 18.30 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande Carolina

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer