Nacka samordnar transporter i ett framsynt pilotprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nacka samordnar transporter i ett framsynt pilotprojekt"

Transkript

1 Hållbar utveckling i Nacka viktiga händelser 2008

2 KLIMAT Förord Denna rapport är en fortsättning på förra årets uppskattade hållbarhetsbokslut för Nacka kommun med en återrapportering av viktiga händelser under Henrik Feldhusen Direktör för hållbar utveckling Nacka samordnar transporter i ett framsynt pilotprojekt Nacka kommun är en stor köpare av varor. För kommunen är det extra viktigt att transporterna sker så klimatanpassat som möjligt. En upphandling har nyligen genomförts för att få ett eget logistiksystem med hållbara transporter. 1 maj 2009 startar pilotprojektet. I nuläget beställer inköparna på respektive arbetsplats i kommunen varor varje dag. Leveranserna sker sedan av många tranportörer med stort antal små leveranser. Med det nya systemet måste alla planera sina inköp och beställa i god tid då tanken är att leveransen skall ske veckovis och efter en given körslinga. Kommunen har under 2008 genomfört en upphandling av samordnade transporter tillsammans med andra södertörnskommuner. Bring Express vann upphandlingen. Logistikcenter spar pengar och miljö Alla inkommande leveranser ska samordnas till ett logistikcenter i Västberga varifrån varorna ska levereras med miljöanpassade fordon ut till varje verksamhet i Nacka. Tanken är att man börjar i mindre skala med leverantörer av bulkprodukter, kopieringspapper, städprodukter, toalettpapper etc. Vi sparar runt 2-3 procent i minskade kostnader och det är mycket när det gäller bulkvaror. I början blir det ett nollsummespel då det vi sparar in går till uppbyggnaden av logistikcentret men på sikt finns det mycket att tjäna på detta, säger Per-Olof Andersson, inköpschef på kommunen. Samordning av leveranserna ger 70 procent mindre utsläpp av koldioxid jämfört med enskilda transporter. Minskningen av utsläppen beror på minskad bränsleförbrukning per transporterat ton. På sikt skall 50-talet leverantörer kunna delta och privata företag i Nacka skall också erbjudas att ansluta sig till projektet. Sen finns det en option att de andra Södertörnskommunerna som var med vid upphandlingen kan haka på. Kontakt: Logistikcentret i Västberga. Den lilla miljöanpassade transportbilen kommer veckovis att köra efter en given körslinga i Nacka. HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

3 KLIMAT Klimatanpassat resande i fokus för Nacka kommun Nacka kommuns satsning på en klimatsmart resepolicy och andra styrmedel börjar ge resultat. Miljöbilspool, avtal om miljöbilstaxi, avgifter för parkering samt motorvärmare har bidragit till detta. Bilpooler finns på ett 40-tal orter i Sverige idag och nu handlar fler och fler kommuner upp bilpooler. Nacka kommun startade sin bilpool i februari 2008 för anställda och politiker i stadshuset. Bilpoolen kan även nyttjas privat till ett reducerat pris. Starten har varit lyckad och antalet bokningar har ökat stadigt med en topp under hösten. I bilpoolen ingår bara miljöbilar som drivs på E 85. Bilpoolen har 215 registrerade förare. (februari 2009). Bilpoolen har kommit upp i ca körda mil under året. Genom att använda miljöbilar har Nackaluften besparats utsläpp av ca 4 ton koldioxid jämfört med om man använt motsvarande bensindrivna fordon. Ett nytt användarvänligt bokningssystem på webben skall locka ännu fler att komma igång med att använda bilpoolen. Nästa steg är att utvidga bilpoolen till fler arbetsplatser i kommunen, säger miljöutvecklare Eva Scharin Bilåkandet minskar och därmed utsläppen Stadshusets anställda och politikers bilåkande har minskat. Jämfört med 2006 så har antalet körda mil minskat med närmare 30 procent. Koldioxidutsläppen har minskat rejält som en följd av minskat bilåkande och en övergång till miljöbilar med etanoldrift. Närmare 55 procent ligger reduktionen på jämfört med Avgift för parkering vid stadshuset och subventionerade SL kort En avgift infördes den1 juli i fjol för anställda när de parkerar vid stadshuset. Syftet var att minska resande med bil till och från arbetet. Det blir dyrare ju mer man använder parkeringen. Varje anställd har två betalningsfria dagar varje månad. Den som kör egen miljöbil behöver inte betala parkeringsavgift. Samtidigt infördes subventionering för kollektiva resor med ca 100 kr/månad. Drygt 100 anställda i stadshuset utnyttjar den möjligheten i dagsläget. P-avgifterna finansierar SL-korten och går för närvarande ungefär jämt upp. Ambitionen är sedan att se till att fler anställda kan få subventionerade årskort på SL. Motorvärmare vid stadshusets parkering De flesta parkeringsplatser vid stadshuset har idag motorvärmare. Motorvärmaren gör nytta en stor del av året vid upp till +10 graders utomhustemperatur förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen. Detta gäller även om hänsyn tas till utsläppen vid produktionen av den el som behövs. Varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ökade avgasutsläpp. Med motorvärmare kan man spara upp till 1 dl bränsle vid varje körning. Utsläppen av luftföroreningar under en resa på 6 km minskar med procent om man har använt motorvärmare. Cykelgarage skyddar cyklar från vädrets makter Ett rejält cykelgarage kommer att invigas i april 2009 och ligger på parkeringen utanför restaurang Kvarnhjulet. Tanken är att både kommunens tjänstecyklar och de anställdas egna cyklar skall få skydd från regn och rusk. Cykelgaraget skall uppmuntra till att cykla mer. Miljötaxi och klimatkompensering av flygresor Enligt resepolicyn skall miljötaxi prioriteras men alla Taxi Stockholms bilar är ännu inte miljöbilar. Miljögarantin gäller under förutsättning att en miljötaxi finns tillgänglig eller att taxin beställs med minst 1 timmes framförhållning. Flyg skall undvikas förutom långa resor t ex norra Sverige och Skåne. Resebyrån som anlitas köper utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens flygresor. Vid tjänsteresor och övernattning prioriteras miljömärkta hotell. Kontakt: Cykelgaraget utanför restaurang Kvarnhjulet. Motorvärmare allt vanligare utanför stadhuset. HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

4 ENERGI MILJÖNYCKELTAL Vindkraftkooperativ på stark frammarsch Allt fler Nackabor satsar på vindkraft i form av att äga andelar i ett kooperativ. Det visar färsk statistik från ett par av de ledande vindkraftkooperativen i Sverige, o2 samt SVEF. Men försämrade skattevillkor kan minska intresset för vindkraft. Det finns idag 72 vindkraftskooperativ verksamma i Sverige, vilka har 112 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 84 MW i drift och som producerar 190 GWh el per år. I Sverige drivs drygt 10 procent av vindkraften i kooperativ form, det vill säga med ett spritt och demokratiskt ägande. Redan under 2009 kommer den kooperativa vindkraften att öka med 20 procent, från 84 till 100 MW. Nackabor satsar på vindkraft o2 El Ekonomisk Förening hade 2007 i Nacka kommun 47 medlemmar som ägde 488 andelar. Under 2008 har siffran stigit till 64 medlemmar som äger 829 andelar. Exempelvis tecknade Brf Skuruhäll i Nacka 80 andelar i fjol. Nacka är därmed den kommun i Stockholms län som äger flest vindkraftandelar i o2 förutom Stockholms kommun. Det andra stora kooperativet, Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening i Falkenberg (SVEF), har 30 medlemmar i Nacka och de äger tillsammans 275 vindandelar. Försämrade skattevillkor Men det har kommit upp ett moln på himlen. Vindkraftskooperativen kan komma att beskattas enligt Skatteverket. Styrelsen i Brf Skuruhäll, med Jan Runnquist i spetsen, i Nacka är orolig då en bekattning skulle ta bort en stor del av förtjänsten och missgynna utbyggnaden av förnybar energi. Det pågår nu politiska diskussioner huruvida detta kan lösas. Vindkraftbolaget fördröjer sin utbyggnad och har meddelat Brf Skuruhäll att man hoppas att skattevillkoren skall korrigeras inom kort. Kontakt: All-time-high för miljöbilar Bilförsäljningen går allt trögare men miljöbilarna fortsätter att ta större andel av marknaden. Under 2008 så ökade antalet registrerade miljöbilar i Nacka med cirka st till totalt knappt fordon. Regeringens miljöbilspremie har bidragit till denna ökning. I Stockholms län utgör nu miljöbilarna närmare sju procent av personbilarna det är högst andel i landet. Dessa miljöbilar har en potential att årligen minska utsläppen av klimatgaser med i storleksordningen ton. Det förutsätter att etanol- och gasbilarna tankas uteslutande med E85 respektive biogas ton motsvarar en halv procent av hela den svenska vägtrafikens utsläpp. I hela landet var drygt 33 procent av de nyregistrerade bilarna 2008 miljöbilar mot knappt 18 procent år Det län som hade störst andel nyregistrerade miljöbilar var Stockholms län med knappt 40 procent. Av landets 290 kommuner var det 19 som rapporterade att över 40 procent av de nyregistrerade bilarna var miljöbilar. I topp låg Trollhättan med 53 procent förra året mot 41 procent under Miljöbilar i Nacka: Tillkommande fordon E85 El/Bensin Gas Definitionen av miljöbilar i denna statistik i Nacka är bilar som går på alternativt bränsle eller el, det vill säga etanolbilar, biogas, el och hybridbilar. Källa: Miljöbilar i Stockholm och Bil Sweden. LTA-system, antal abonnenter Antalet abonnenter med LTA-system (LättTryckAvlopp) ökar stadigt genom VA-utbyggnaden i förnyelseområden. Under 2008 tillkom cirka 75 enheter och totalt hade Nacka kommun 1352 st vid senaste årsskiftet. Genom VA-utbyggnaden tas gamla undermåliga avloppsanläggningar ur drift vilket minskar belastningen i Nackas sjöar HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

5 MILJÖNYCKELTAL Koldioxidutsläpp i Nacka, kg/person Diagrammet redovisar olika källor till koldioxidutsläpp inom Nacka kommun. Nackas andel av de utsläpp som sker i andra kommuner i länet inräknas inte, till exempel från fjärrvärmeanläggningar. De totala koldioxidutsläppen i Nacka har minskat med närmare 1 ton/person sedan Utsläppen från energisektorn har samtidigt halverats jämfört med år Utsläppen från industrin har även minskat mycket kraftigt från ton år 2006 till 100 ton år Källa: Luftvårdsförbundet 2,5 2,0 1,5 Insamling av farligt avfall, kg/invånare Insamlingen av farligt avfall ligger på samma nivå 2008 som 2007, dvs 2,3 kg/invånare. 2,1 2,3 2,3 2,5 1,0 totalt 2604 totalt 2467 totalt 2220 totalt Arbetsmaskiner Sjöfart Industri Vägtrafiken Energisektorn 0,5 0, Sverige 2007 Hushållens energianvändning, MWh/person Diagrammet redovisar hushållens genomsnittliga användning av energi för uppvärmning och el i hemmet. Hushållen i Nacka använder mer el och mindre andra bränslen jämfört med många andra kommuner i länet Detta beror på att förhållandevis många Nackahushåll använder direktverkande el och värmepumpar för uppvärmning. Andelen villahushåll som komposterar själva Andelen villahushåll som komposterar har minskat något de senaste åren. Nu ligger det återigen på 13 procent som det gjorde också ,62 9,57 4,81 4,83 8,14 8,18 4,40 4,62 7,91 4, ,8% 12 13,7% 13,5% 9 13% 6 4,81 4,74 3,74 3, , El Bränsle HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

6 FOLKHÄLSA Ökande bruk av alkohol bland unga kvinnor oroar Andelen nackaelever som dricker alkohol ökade under 2008, jämfört med 2007 års undersökning 1. Ökningen finns både bland flickor och pojkar men är störst bland flickor på gymnasiet där också andelen storkonsumenter av alkohol har ökat mest. Nacka kommun ser allvarligt på utvecklingen för unga kvinnor då tidig storkonsumtion av alkohol innebär påverkan på skolarbetet och hälsan och ger ökad risk för senare missbruk. På kort sikt finns även en ökad risk för oskyddat och ofrivilligt sex samt risk för att hamna i bråk och bli misshandlad. För att förebygga fortsatta problem satsar kommunen på information till föräldrar med barn i år 7-9. Föräldrarna uppmärksammas bland annat på sambandet att ungdomar tenderar att dricka mer om de blir bjudna på alkohol i hemmet. Andra åtgärder är ett intensifierat samarbete med butiksägare som säljer folköl och att kommunen ska börja arbeta mer aktivt gentemot restauranger och pubar för att minska möjligheten för unga att köpa alkohol på dessa platser. Dessutom utbildas skolpersonalen i social och emotionell träning (SET). 1 = Källa: Ungdomsenkät 2008 som genomförs tillsammans med andra kommuner i länet. Kontakt: Drogförebyggare och folkhälsoplanerare Överviktiga barn får coachning Enligt kommunens folkhälsorapport 2008 är övervikt ett stort hälsoproblem, bland både barn och vuxna. Övervikten bland barn har ökat de senaste 20 åren och fortsätter att öka i Nacka. Vid senaste undersökningen 2007 var drygt 14 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna i Nacka överviktiga i skolår 4. I skolår 8 var motsvarande andel 12 respektive 15 procent. Skolhälsovårdens specialsatsning på överviktiga barn inom projektet e12 har fortsatt under året med såväl en ordinarie grupp som en fortsättningsgrupp. Programmet innebär bland annat träning varje vecka under terminstid och kostinformation och allmän coachning av en sjuksköterska 10 timmar/vecka. Det har också ordnats en föreläsning och två matlagningskvällar för barn med föräldrar. Övriga barn som är överviktiga uppmärksammas inom skolhälsovården där var och en följs upp individuellt enligt överenskommelse. Under 2008 har kommunen också undersökt kosten på 10 kommunala förskolor för att se i vilken utsträckning man följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Positivt var att alla förskolorna satsar på frukt och grönsaker. Flera förskolor serverar däremot korv och glass oftare än rekommenderat. Kontakt: skolläkare och folkhälsoplanerare HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

7 GODA EXEMPEL KONTAKTINFORMATION Miljöanpassade produkter Följande Kravmärkt verksamhet tillkom under 2008 Graninge stiftsgård, Saltsjö Boo (kursgård) Följande Svanenmärkta produktgrupper tillkom under 2008 i Nacka: Butik ICA Supermarket Saltsjöbaden Digital fotoframkallning Media Markt Forum Nacka Miljöcertifierade företag Några nya företag med Nackaadress har miljöcertifierats enligt ISO under Miljödiplomerade Graninge stiftsgård fasar ut oljan Graninge stiftsgård har investerat i bergvärme. Allt för att förbättra miljön och minska kostnaderna för uppvärmningen. Vi minskar vår klimatpåverkan genom att sluta använda cirka 50 m 3 olja till uppvärmning, säger Joseph Kabawi, fastighetsansvarig för anläggningen. Graninge stiftsgård som drivs som en konferensanläggning ligger naturskönt på gränsen till Värmdö kommun och ägs av Stockholms stift. Konferensanläggningen. Graninge stiftsgård är miljödiplomerad sedan 2002 enligt Svenska kyrkans diplomeringsmall, som innehåller en skapelse-teologisk dimension utöver ISO Kontakt: ÅG Emballage AB (se foto nedan) som finns i Kummelbergets industriområde i Saltsjö-Boo. ÅG-emballage är verksamma inom förpackning, plast, hygien och kontor etc. DAHL NAVAL AB är ett högteknologisk båttillverkande företag specialiserat på styva uppblåsbara båtar. De finns också i Kummelbergets industriområde i Saltsjö-Boo. Två andra redan miljöcertifierade företag har fått butik respektive kontor i Nacka: Kapp Ahl i Forum Nacka och Länsförsäkringar i Sickla. Källa: Joseph Kabawi framför Graninge stiftsgård som ritats av kände Ferdinand Boberg. Kontaktinformation Nacka kommun Hållbar utveckling - viktiga händelser 2008: Innehållet får kopieras och spridas. Ange gärna källan. Fotografier och illustrationer får inte återpubliceras utan tillstånd av respektive upphovsman. Ansvarig: Henrik Feldhusen, direktör Hållbar utveckling Idé och produktion: Lars-Eric Sjölander och Leif Lövström, GreenIT AB, Grafisk form/illustrationer: Jenny Findahl, Snowtrail Foto: Bertil Nordahl omslagsfoton, Håkan Lindgren sid 2 (överst), 6 (klass), Övriga fotografier: Lars-Eric Sjölander HÅLLBAR UTVECKLING I NACKA

8

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 H Intresse för fordonsgas i Dalarnas län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan myndigheter,

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET

HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET OM SVENSKA KOMMUNERS ARBETE FALKENBERG ESKILSTUNA GÄVLE VÄXJÖ ÖVERTORNEÅ Naturvårdsverket Beställningsadress: Naturvårdsverket, Kundtjänst, 106 48 Stockholm. Tel 08-698 10

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer