Kulturnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden 2007-03 -12 1"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Folkets Hus, kl Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c) Ingeborg Björnbom (m) Margareta Arthursson (kd) Inger Johansson (mp) ers AnnaMaria Gylling (c) ers Karin Saxe-Andersson (kd) ers Övriga deltagare Barbro Nordén Harbeck, biblioteks/kulturchef Karin Hästö, kultursekreterare Helena Åkeberg Hammarström 14 Stefan Lindfors 25 Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Karin Hästö Ordförande Justerande AnnBritt Grünewald Bernt Skogbergs Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kulturförvaltningen Karin Hästö

2 Kulturnämnden Kn 14 Serviceplanarbete i Säters kommun Helena Åkerberg Hammarström informerar kulturnämnden om arbetet med att ta fram serviceplaner i Säters kommun. Tillsammans med Ludvika och Gagnefs kommuner är Säter pilotkommun när det gäller framtagandet som sker på initiativ av Länsstyrelsen. Tanken är att serviceplanen, som skall tas fram i ett brett partnerskap mellan offentliga, privata och ideella sektorer, kopplas till översiktsplaneringen och slutligen antas politiskt. Det skall vara ett levande dokument som löpande kan användas och vara till nytta för fler än den kommunala organisationen. Biblioteket är en viktig del i den kommunala servicen och biblioteksansvariga i kommundelarna kommer att inbjudas att delta i planarbetet.

3 Kulturnämnden Kn 15 Dnr KN07/ Bidragsansökan : Gustafs Hushållningsgille, vävstugan Gustafs hushållningsgille anordnar vävcirklar med 15 deltagare. De hyr lokalen Klockargården av Gustafs församling för kr per år. Vävstugan nyttjas också av andra intresserade som anordnar auktioner, förbereder smyckande av kyrkan m.m. Vävstugans verksamhet möjliggör uppfyllande av många behov av både praktiskt arbete och social gemenskap, samt för kulturarvet vidare till kommande generationer. Gustafs Hushållningsgille ansöker om bidrag till verksamheten. att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att undersöka - huruvida Gustafs hushållningsgille har genomfört hyresförhandlingar med Gustafs församling - till vilken verksamhet medel söks - hur lokalfrågor hanteras inom kommunen

4 Kulturnämnden Kn 16 Dnr KN 07/ Förslag på depositionsavtal avseende Janne Dahls efterlåtna konstverk. Säters kommun har av Colette Dahl fått erbjudande om deposition av hennes avlidne make Janne Dahls efterlåtna konstverk, provtryck, tryckplåtar mm. Enligt upprättat depositionsförslag ska depositionen efter C Dahls död övergå i kommunens ägo. Frågan har remitterats till kulturnämnden för utredning av behov av lokal och organisation samt bedömning av förslaget. Kommunstyrelsen önskar nämndens svar senast den 31 mars. Kultursekreteraren informerar nämnden om konstnären Janne Dahls liv och utställningar. att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan samt att hemställa hos Ks om förlängd utredningstid.

5 Kulturnämnden Kn 17 Dnr KN 07/ Bokslut 2006 Förvaltningschefen informerar om verksamheten 2006 och det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet ( protokollsbilaga). De satta effektmålen uppnåddes vad gäller allmän kulturverksamhet: 150 kulturarrangemang mot målet 100 arrangemang. Vad gäller biblioteksverksamheten nådde den inte riktigt målet 9,4 lån/invånare. Resultatet blev 9,3 lån/inv. att framställa ett äskande till Ks om att få behålla kvarstående medel från 2006 på kr att disponera till finansiering av utredning och ev. genomförande av mottagande av Janne Dahl depositionen samt till att utveckla kulturverksamheten inom vården.

6 Kulturnämnden Kn 18 Biblioteksverksamheten 2006 Förvaltningschefen presenterar utlåningsstatistik för 2006.(Protokollsbil.) Utlåningen minskade med lån eller 1,47%. Sjunkande antalet vuxenlån, - 7,11%, överensstämmer med tendensen i landet i övrigt. Antal lån av barnmedier har stigit med 4,54 %. Varje kommuninvånare har i genomsnitt lånat 9,3 medier. Nämnden tar del av verksamhetsberättelser från St.Skedvi bibliotek och barnverksamheten på huvudbiblioteket. Ingeborg Björnbom väcker frågan att högstadiet upplever brister i förmågan att ta emot klasser från högstadiet på biblioteket. Förvaltningschefen förklarar att eftersom huvudbibliotekets personella resurser är begränsade prioriteras barnbibliotekariens arbete till barn i förskoleåldern, eftersom skolan har egna bibliotek för sina elever. Om det är så att det finns ett behov av biblioteksservice till högstadiets elever är det en fråga om resurser och bör bli föremål för diskussion mellan förvaltningsledningarna. att ta initiativ till möte mellan kulturnämndens och barn- och utbildningsnämndens presidier för att diskutera biblioteksverksamhet och ev. behov av utvecklat samarbete.

7 Kulturnämnden Kn 19 Delegationsärenden Enligt delegationsordningen har beslut i följande ärenden tagits. Ansökan om bidrag Konstspaning Kultursekreteraren Dnr KN 07/000014

8 Kulturnämnden Kn 20 Verksamhetens styrdokument Nämnden går igenom kulturverksamhetens styrdokument som delades ut på förra mötet.: allmänt reglemente, kulturnämndens reglemente, delegationsordning samt bibliotekslagen. att en strategi för kulturmiljövård skall arbetas fram under våren.

9 Kulturnämnden Kn 21 Kurser och konferenser Följande kurs- och konferensinbjudningar har kommit: 1.Komrev Dalarna: Utveckla och effektivisera ärendeberedningsprocessen. 26 april Gävleborgs kommuner och Landsting: Vad du som förtroendevald bör känna till om arbetsmiljölagstiftningen. 27 mars Dalarnas bildningsförbund: Folkbildningens nya villkor och regelsystem. Brunnsviks fhs 18 april. Fornby fhs 26 april. Mora fhs 22 maj. att Annbritt Grünewald deltar i konferens nr 3, Fornby den 26 april.

10 Kulturnämnden Kn 22 Verksamhetsinformation Personal Nämnden delges en plan över hur kulturförvaltningens 8, 03 tjänster är organiserade. Kulturprogram Kultursekreteraren redogör för genomförda program. Teater, utställning, sportlovsaktiviteter, barnens lördag och filmvisningar inom skolkulturen. Kommande veckor erbjuds Säterborna återigen många kulturprogram Teater: Fjärilsmusen med 4:e teatern i samarbete med Scenkonst Hedemora/Säter, dansteatern Sov du för förskolebarnen inom skolkulturen. Barnens lördag Sagoteater med Bergslagteatern i samarbete med ABF, Klanger över havet konsert med Falu kammarkör i samarbete med Säters församling. Irländsk musik och dans för hela högstadiet inom skolkulturen.

11 Kulturnämnden Kn 23 Uthyrning av spelfilm för vuxna. Bibliotekets mediaanslag medger inköp av spelfilm på DVD i begränsad omfattning. För att möjliggöra ökat inköp av ny kvalitetsfilm föreslås att filmerna hyrs ut till en kostnad av 20 kr/film. Detta gäller enbart spelfilm på DVD för vuxna. Barnfilmer, faktafilmer och VHS-filmer ska fortfarande lånas ut kostnadsfritt. att medge att lån av vuxenspelfilmer på DVD får kosta 20 kr, att intäkterna från filmlånen ska användas till inköp av ny spelfilm, samt att övrig film lånas ut utan kostnad för låntagaren.

12 Kulturnämnden Kn 24 Visning av film- och biografmuseet Mötet avslutades med visning av film och biografmuseet av föreståndaren Stefan Lindfors.

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Kulturnämnden 2006-12-13 1

Kulturnämnden 2006-12-13 1 Kulturnämnden 2006-12-13 1 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13.00 16.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd) ordf. Urban Falk (s), v ordf. Stefan Lindfors (s ) Ingrid Stenberg Lundin (c

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s ) Kulturnämnden 2005-02-16 2 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13 16.30 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson

Läs mer

Kulturnämnden 2006-09-06 1

Kulturnämnden 2006-09-06 1 Kulturnämnden 2006-09-06 1 Plats och tid Kulturhörnan, möteslokal på Ma s konditori kl. 13.00 16.00 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf Ingrid Stenberg Lundin (c) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-12 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden 99 Budgetuppföljning... 3 100 Digitala infartsskyltar

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden Sammanträdesdatum 2013-09-16 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16 Anmälan av övriga ärenden 76 Delårsrapport och budgetuppföljning... 3 77 Budget 2014 2015... 4 78 Ny organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport 2010-06-30 med prognos 2010-08-31... 2 Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar....

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.00 ande Peter Eclund (KD) Laila Neck (S) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (c) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2009-04-08 Göteborgsoperan... 1 Biljetthantering Ticnet... 2 Budgetunderlag Teater & Film... 3 Handlingsplan för Boulognerskogen... 4 Ekonomisk uppföljning 2009-03-31/Kvartalsrapport

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-03-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 17.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer