ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP) Carola Ivarsson (S) Anne-Marie Helmersson (V) Lilian Lindqvist (S) Övriga deltagande Clara Hoogland, sekreterare Anette Åhlenius, förvaltningschef Utses att justera Martina Henriksson Justeringens plats och tid , kl 11.30, biblioteket i Malung Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Clara Hoogland Ordförande... Åsa Hedlöf Justerande... Martina Henriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Biblioteket, Malung Underskrift... Anette Åhlenius

2 Kulturnämnden Innehållsförteckning 24 Ekonomisk rapport Budget Avgift för fjärrlån Integrerad verksamhet i Sälens centrumhus Utveckling av bokutlåningsverksamheten i glesbygd Utsmyckning av cirkulationsplatsen i Malung Sammanträdesdagar Meddelanden...11

3 Kulturnämnden Dnr Ekonomisk rapport Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna. Riktvärdet vid dagens datum ska vara 70 % och utfallet är 68 %. Den ekonomiska prognosen visar att kulturnämnden kommer att hålla sin budget för Ordförande Åsa Hedlöf redogör för ärendet. Ekonomisk rapport, daterat

4 Kulturnämnden Dnr Budget 2013 Kulturnämndens budget för 2013 fördelas enligt nedan. Kulturnämndens preliminära budgetram för 2013 är kkr. Vissa förändringar av fördelningar föreslås mot tidigare år. Verksamhet 4653 har bytt namn från speciella kulturbidrag till kulturpris och medel har flyttats därifrån till verksamhet Kulturnämnd kr 462 Administration kr 463 Bibliotek 4631 Drift kr 4632 Mediainköp kr 4633 Bibliotekssystem kr 464 Allmänkultur 4641 Konstvht / Utställningar kr 4642 Dans / Film / Teater kr 4643 Konserter / Musikunderh kr 4644 Föredrag / Författarbesök kr 465 Stöd till kulturverksamheter 4651 Studieförbundsbidrag kr 4652 Kultur- och hembygdsföreningar kr 4653 Kulturpris kr 466 Verksamhetsprojekt kr Vid kontering ska det även redovisas om verksamheten är i norra eller södra kommundelen, för vuxna eller barn, för att ge möjlighet att ta ut statistik och göra analyser av hur medel fördelas. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande daterat , att budget fördelas enligt ovan. Tjänsteutlåtande, daterat Kontoret för verksamhetsstöd

5 Kulturnämnden Dnr Avgift för fjärrlån Avgiften för fjärrlån på tio kronor per bok tas bort, för att främja möjligheten att gratis låna böcker till studier och allmän förkovran. Den media som Malung-Sälens kommunbibliotek inte själva äger, lånas in från andra bibliotek i Sverige. Denna service kallas på biblioteken för fjärrlån. De böcker som beställs genom fjärrlån är mest kurslitteratur, men även böcker inom olika specialområden - med så liten förväntad utlåning att vi själva inte köper dem - kommer ifråga. För att främja möjligheten för människor, boende i en glesbygdskommun som Malung-Sälens kommun, att gratis låna böcker till studier och allmän förkovran, bör avgiften för fjärrlån tas bort. Biblioteken i Malung-Sälens kommun tar idag ut en avgift från låntagarna för denna service på tio kr. Intäkterna som genereras genom avgifterna uppgår till cirka 8000 kr per år. Kulturnämnden övervägde 2004 att höja avgiften på fjärrlån men beslutade den 20 september 2004, 57 att behålla den på tio kronor. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande daterat att avgiften för fjärrlån tas bort. Tjänsteutlåtande, daterat Anette Åhlenius

6 Kulturnämnden Dnr Integrerad verksamhet i Sälens centrumhus Kulturnämndens presidium tar kontakt med Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och Turistbolagets styrelse för att diskutera möjligheterna till en integrerad verksamhet i centrumhuset i Sälen. Förvaltningschef Anette Åhlenius har fört samtal med tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen, turistbyrån och Malungshem om möjligheter för integrerad verksamhet i Sälens centrumhus. För att fortsatt kunna driva denna fråga bör förtroendevalda från respektive nämnd/styrelse diskutera frågan samt upplägg och riktlinjer, för att möjliggöra ett framtida samarbete. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande daterat att kulturnämndens presidium tar kontakt med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och turistbolagets styrelse för att diskutera möjligheterna till en integrerad verksamhet gällande folkbibliotek, skolbibliotek och turistbyrå i ett utbyggt centrumhus i Sälen by. Tjänsteutlåtande daterat Kulturnämndens presidium

7 Kulturnämnden Dnr Utveckling av bokutlåningsverksamheten i glesbygd Förvaltningschef Anette Åhlenius uppdras att utreda ärendet vidare och presentera resultatet i en rapport. Kulturförvaltningen har sett över kostnaderna för lokaler, personal och media för bokutlåningsservice i kommunens glesbygd och vill undersöka om en bokbuss alternativt en bokbil kan ge en bättre och mer flexibel verksamhet. En bokbuss skulle kunna ge större möjligheter till en bättre bokutlåningsverksamhet i kommunens glesbygd. Kostnaderna måste dock undersökas för inköp av en bokbuss alternativt en bokbil. Eventuellt finns i Malung-Sälens grannkommuner intresse för samarbete gällande en bokbuss. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande daterat att hon uppdras att utreda ärendet vidare och presentera resultatet i en rapport. Återrapporteras till/senast Kulturnämnden i januari Tjänsteutlåtande daterat Anette Åhlenius

8 Kulturnämnden Dnr Utsmyckning av cirkulationsplatsen i Malung 1. Förvaltningschefen Anette Åhlenius uppdras att arbeta vidare med gestaltning i cirkulationsplatsen vid europavägsmötet i Malung. 2. Förvaltningschefen Anette Åhlenius uppdras att sammankalla en arbetsgrupp för framtagande av förslag. Två europavägar, E16 och E45, samt riksväg 66 (tidigare 71) möts i en rondell i Malungs tätort. I Försköningsplan Malungs tätort är cirkulationsplatsen omnämnd: Malung bör lyfta fram och vårda sin historia och framhäva den skinnindustri som en gång var så viktig och gjorde orten känd över hela landet och även utomlands. Samtidigt bör man även tillvarata det starka varumärke som Dalarna är och betona att man faktiskt befinner sig i landskapet. Därför föreslås att man placerar en traditionell dalahäst med en twist i rondellens mitt. Dalahästen föreslås målas med en skinnliknande yta och ha tydliga skinnsömmar, för att på så sett knyta ihop Dalarna med skinnindustrin. I Riktlinjer för Malung-Sälens kommuns konstsamling, står: Uppsättning av kommunal konst i det offentliga rummet ska godkännas av kulturnämnden. Även ärendet angående Niss-Oskar Jonssons minne kan aktualiseras i ett förslag till gestaltning gällande cirkulationsplatsen i Malung. Tjänsteutlåtande Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande daterat att hon uppdras att utreda ärendet vidare, samt att erbjuda näringslivsenheten, tekniska förvaltningen och Trafikverket att ingå i en arbetsgrupp för framtagande av förslag. Även de som har arbetat fram försköningsplanen skulle kunna ingå på konsultbasis. Tjänsteutlåtande daterat Återrapporteras till/senast Kulturnämnden januari 2013

9 Kulturnämnden fortsättning Anette Åhlenius Näringslivsenheten Trafikverket Tekniska förvaltningen

10 Kulturnämnden Dnr Sammanträdesdagar 2013 för kulturnämnden år 2013 fastställs enligt nedan. Kulturnämnden sammanträder år 2013 onsdagar kl 13 den 30 januari, den 27 mars, den 29 maj, den 11 september och den 13 november. Förvaltningschef Anette Åhlenius föreslår i tjänsteutlåtande, daterat att sammanträdesdagar fastställs enligt ovan. Tjänsteutlåtande, daterat Nämndskansliet

11 Kulturnämnden Meddelanden 1. Arbetsfördelningen på kulturförvaltningen för bibliotek respektive allmänkultur 2. Planerad träff med Malungs hembygdsförening 3. Jannesgården 4. Biblioteksplan 5. På väg till Malung Dnr Nämndsplan Dnr Skrivelse om barnkultur från Olnispa ekonomiska förening Dnr Öppettider på kommunens bibliotek Dnr Underrättelse om samrådsutställning Dnr Länsstyrelsens beslut om bidrag till hus med historia till hembygdsgården i Malungs Kommun Dnr Dalarnas museum yttrande angående landsbygdsutveckling i strandnära lägen Dnr Dalarnas museum rådgivning i byggnadsvård Dnr Länsstyrelsens beslut om kulturminnen återväxtåtgärder som berör en fornlämning på fastigheten Grönland 45:1, Malung-Sälens kommun

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 1 [11] Plats och tid Sundsby säteri kl 17:00-20:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-12 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden 99 Budgetuppföljning... 3 100 Digitala infartsskyltar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-20 1 (23) Plats och tid Powerhouse, den 20 maj 2014, kl 15.30-18.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Sören Eriksson Monika Toll Carl-Axel Bengtsson, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Lars-Inge

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s )

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson (mp) Stefan Lindfors (s ) Kulturnämnden 2005-02-16 2 Plats och tid Säters bibliotek, Kulturhörnan kl. 13 16.30 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg.Lundin.(c) Inger Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22)

Patrik Jönsson (SD) Helena Götesdotter. Margreth Segerstein (M) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet Kulturförvaltningen, kl. 16.00-18.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Margreth Segerstein (M) Ordförande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer