Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15"

Transkript

1 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven Krafft (s) Tjänstgörande ersättare: Maini Karlsson (c) Harald Petersson (m) t.o.m. 11 Lisbeth Sjöbergsson (kd) Övriga deltagare Stefan Gustafsson, kommunalråd Esbjörn Jonsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Harald Petersson Kultur- och fritidsförvaltningen, Sävsjö. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Esbjörn Jonsson 9-14 Ordförande... Lars-Ejert Steifeldt Justerande Justerande... Harald Petersson / / ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen... Anne Jonasson

2 2 9 Dnr Föredragna handlingar Förvaltningsinformation 1. Förslag till idéer på KKN-projekt. 2. Kontroll av mögelsporer i biblioteket Sävsjö. 3. om gemensam upphandling av biografdigitalisering. 4. Verksamhetsberättelse 2011 för Konsument Höglandet. 5. Beviljat lokalt aktivitetsstöd hösten Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 3 10 Dnr Föredragna handlingar Redogörelse Lokalföreningen 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO med ansökan om bidrag till om- och tillbyggnad av IOGT-NTO-lokalen i Sävsjö. a) Skrivelser från IOGT-NTO Sävsjö med ansökan om bidrag. b) UNF Maffia med skrivelse. c) Kultur- och fritidschefen med skrivelse. I en skrivelse till Sävsjö kommun ansöker lokalföreningen 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO om kronor i bidrag för en om- och tillbyggnad av IOGT-lokalen i Sävsjö. Investeringen avser en ombyggnad av befintliga lokaler som t.ex. kök samt en tillbyggnad av samlingssalar, ett par omklädningsrum med duschar och toalett samt ett par grupprum. Totalt beräknar föreningen investeringskostnaden till kronor. För att finansiera projektet söker föreningen stöd från Boverket med 50% av kostnaden och totalt kronor. För att Boverket ska stödja projektet förutsätter de att kommen stödjer projektet med minst 30% av Boverket godkänt bidragsunderlag. Föreningen svarar själva för resterande kostnader till investeringen. Från UNF Maffia i Sävsjö har den 14 mars 2012 inkommit en skrivelse med stöd för investeringsprojektet. Kultur- och fritidschefen lämnar förslag på alternativa sätt att behandla ärendet. Alternativ 1: Kommunen beslutar att tillstyrka ansökan eller att avslå ansökan. Alternativ 2: Kommunen beslutar att ange vilket högsta bidragsunderlag som kommunen accepterar, att bevilja bidrag, i enlighet med Boverkets förutsättningar för att stödja investeringsprojektet, med 30% av godkänt bidragsunderlag och ett högsta bidragsbelopp, att ej lämna bidrag till någon form av gym- eller motionslokal med omklädningsutrymmen, samt att i bidragsansökan ska inte medräknas de s.k. tillgänglighetsskapande åtgärderna. Eftersom föreningen för dessa åtgärder kan erhålla bidrag från Boverket motsvarande hela kostnaden, dock max kronor. Vid sammanträdet uttalas att kultur- och fritidsnämnden är positiv till att stödja projektet i en mindre omfattning. I första hand skulle detta kunna ske genom att stödja en renovering av den befintliga byggnaden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå bidragsansökan från Sävsjö Välgång av IOGT-NTO i dess nuvarande omfattning. Delges: Kommunstyrelsen

4 4 11 Dnr Föredragna handlingar Redogörelse Lokalföreningen 4250 Majblomman av IOGT-NTO I Stockaryd med ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån. a) Ansökan från IOGT-NTO i Stockaryd. b) Kultur- och fritidschefen med skrivelse I en skrivelse ansöker Lf 4250 Majblomman av IOGT-NTO i Stockaryd om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor för en tid av fem år. Anledningen är att föreningen har svårigheter att klara ekonomin av lokalen. Det senaste året har föreningen tvingats renovera bergvärmeanläggningen för drygt kronor. Dessutom har föreningen drabbats av inbrott i lokalerna med förstörda dörrar, fönster och lås. Självrisken kommer att kosta föreningen minst kronor. Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor, samt att bidrag lämnas med kronor till föreningens renovering av bergvärmeanläggningen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån på kronor från Majblomman av IOGT-NTO i Stockaryd samt att bevilja Majblomman av IOGT-NTO i Stockaryd kronor i bidrag för sin renovering av bergvärmeanläggningen. Delges: Majblomman av IOGT-NTO i Stockaryd

5 Föredragna handlingar Uppdrag om utredning vad gäller fritidsgårdsverksamheten. a) Kommunfullmäktige med uppdrag. b) Kultur- och fritidschefen med utredning Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budgeten för 2012 att en utredning om omorganisering av fritidsgårdar i kommunen ska göras, där det prövas om det är möjligt att förlägga denna under barn- och utbildningsnämnden och därmed få till den önskade fritidsledarfunktionen. Kultur- och fritidschefen föreslår i sin utredning följande. När det gäller kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgårdsverksamhet i Rörvik föreslås att från och med höststarten 2012 sker en lokalsamordning tillsammans med Rörviks skola i det s.k. Elevhuset. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till detta samutnyttjande. Övrig fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs även fortsättningsvis i befintliga lokaler. För att få till stånd den önskade fritidsledarfunktionen till fritidsgårdsverksamheten, föreslås att detta sker genom en omdisponering av resurser inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetramar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att när det gäller fritidsgårdsverksamheten i kommunen ska den även fortsättningsvis bedrivas av kultur- och fritidsnämnden, att tillstyrka kultur- och fritidschefens förslag till lokalsamordning med Rörviks skola i det s.k. Elevhuset, samt att kultur- och fritidsnämnden kan genomföra en omdisponering av resurserna inom nämndens befintliga budgetramar för att därmed skapa en samordnande fritidsledarresurs till fritidsgårdsverksamheten. Delges: Kommunstyrelsen

6 6 13 Dnr Redogörelse Ekonomisk rapport och bokslut 2011 a) Ekonomisk rapport Redogörs för ekonomisk rapport per den 29/ och bokslutet för Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

7 7 14 Dnr Föredragna handlingar Delgivningar a) Sammanställning delgivningar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

8 8

9 9

10 10

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer