Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Beslutande 18 feb kl Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid 19 Stig Beckman (M) Elisabeth Jacobs (M) Leif Ståhl (C) tj från Andreas Eriksson (S) Björn Wivallius (S) Övriga deltagande Hans Forsbeck (M) Johan Ekholm (M) Petter Liljeblad (Fp) Tj vid 11 och 19 Andreas Eriksson (S) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Stig Beckman (M) Kultur- och fritidsförvaltningen, torsdagen 25 februari 2010, kl 18:30 Henrik Jönsson Anders Forsberg (M) Stig Beckman (M) Paragrafer Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslagets nedtagande Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Henrik Jönsson

2 Kultur- och fritidsnämnden KoF 11 SKOGSÄNGSHALLEN Intresseanmälan från Salems IF innebandy om att ta över tillsynen av Skogsängshallen. Ärendebeskrivning Salems IF anmäler i skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden intresse över att överta tillsynen av Skogsängshallen under kvällar och helger. Genom att ta över tillsynen av Skogsängshallen ser man en möjlighet att utveckla servicen för besökarna och övriga intressenter i kommunen, samt utveckla den egna verksamheten. Skogsängshallen invigdes 2001 och är kommunens huvudmatcharena med läktare, foaje, taktiksal och föreningsförråd. I hallen spelar Salems IF - innebandy, BK Salem handboll samt att skolan har verksamhet. Skogsängshallen används även som match- och evenemangsarena för fotbollslag, gymnastik, bordtennis, basket mm. Vidare används hallen som evenemangsarena vid större konserter och skolevenemang. Tillsynen av Skogsängshallen har Salems Kommun, Serviceavdelningen via avtal. Detta avtal har tillkommit genom upphandlingsförfarande. Avtalet är på tre år och går ut , med ett års förlängning. Uppsägningstiden är nio månader. 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar säga upp avtalet med Serviceavdelningen om tillsyn av Skogsängshallen. 2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att därefter genomföra ny upphandling för tillsyn av Skogsängshallen. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar Salems IF att vid en ny upphandling av tillsynen av Skogsängshallen inkomma med anbud.

3 Kultur- och fritidsnämnden KoF 12 BOKSLUT 2009 Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbokslut samt målavstämning 2009 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att upprätta bokslut för Enligt anvisningar från Kommunstyrelsen, ekonomikontoret skall bokslut för 2009 vad avser drift och investeringar samt målavstämning ha inlämnats till ekonomikontoret senast 9/ Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kulturoch fritidsnämndens verksamhet år 2009 vad avser: *Driftsbudget *Investeringsbudget *Målavstämning 1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift- och investeringsbokslut för Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse målen för kultur- och fritidsnämndens verksamheter år 2009 som uppnådda. 3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. Anders Forsberg (M) Stig Beckman (M)

4 Kultur- och fritidsnämnden KoF 13 Äskande om överföring av medel för Snabba pengar till unga 2010 ÖVERFÖRING AV MEDEL Ärendebeskrivning Ungdomstinget lämnade motion att kommunen skulle tillföra 100 tkr för att stimulera ungdomsaktiviteter. Kommunfullmäktige antog motionen och inrättade Snabba pengar till unga Beslut om anslag ur Snabba pengar till unga ligger hos kommunstyrelsen arbetsutskott. Medel för Snabba pengar till unga finns idag i Kommunstyrelsens medel till förfogande. Då kulturoch fritidsförvaltningen fått i uppdrag att administrera ungdomsdemokratifrågor och Snabba pengar till Unga föreslås att de medel till förfogande som finns överförs till kultur- och fritidsförvaltningen 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen överföra medel för Snabba pengar till unga 100 tkr till Kulturoch fritidsnämndens budget. 2. Medel som överföres belastar verksamhet 4300, allmän kulturverksamhet

5 Kultur- och fritidsnämnden KoF 14 NAMNTÄVLING Namntävling på näridrottsplatsen i Toredal Ärendebeskrivning Under 2009 uppfördes med stöd från Riksidrottsförbundet en näridrottsplats på Toredals bollplan. Näridrottsplatser som finns på andra ställen i kommunen (vid Skogsängsskolan och Skyttorpsskolan) har fått sina namn, Pärlan och Kulan via namntävlingar på anslutande skolor. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett liknande förfarande genomförs för näridrottsplatsen på Toredals bollplan. Detta innebär att eleverna klassvis i Rönninge skola och Rosenlundsskolan får i uppdrag att lämna förslag till namn på idrottsplatsen på Toredals bollplan. Jury får Kultur- och fritidsnämnden vara. Tävlingsförslag skall ha inkommit senast 1 april 2010 och vinnande förslag får 2 tkr till klasskassan Kultur- och fritidsnämnden utlyser namntävling bland eleverna på Rönninge skola och Rosenlundsskolan på näridrottsplatsen på Toredals bollplan i enlighet med de inriktningar kultur- och fritidsförvaltningen föreslagit

6 Kultur- och fritidsnämnden KoF 15 Tillfällig stängning av biblioteket juni 2010 STÄNGNING AV BIBLIOTEK Ärendebeskrivning På Salems bibliotek pågår sedan något år tillbaka en modernisering av verksamhet och interiör. Nu är det dags för omorganisering och förändring av vuxenavdelningen. De långa och traditionella raderna med bokhyllor bryts upp. Ljuset och det vackra fönstret lyfts fram, mindre rum i rummet skapas och i mitten ett flexibelt torg med sittplatser för läsning och för programverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hålla biblioteket stängt juni för omorganisering av vuxenavdelningen.

7 Kultur- och fritidsnämnden KoF 16 Delegationsbeslut Marie Holmqvist, personalärenden 17 Ulrica Bodén, personalärende 18 Marie Holmqvist, personalärende 19 Rolf Johanson, konstinköp

8 Kultur- och fritidsnämnden KoF 17 Måluppfyllelse och verksamhetsrapportering VERKSAMHETSRAPPO RTERING - Genomförd och planerad kulturverksamhet - Bibliotekets besöks- och utlåningsstatistik - Fritidsgårdsverksamhet - Fritidsfältverksamhet - Besök Säby Sim- och sporthall Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera till protokollet att nämnden har tagit del av ovanstående rapporter.

9 Kultur- och fritidsnämnden KoF 18 Anmälningsärenden , Svensk solarieförening Bristande information från Strålskyddsmyndigheten. 2. Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen. Tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för Kultur- och fritidsförvaltningen diskussioner med Friluftsfrämjandet i Salem om Ersboda gård, Rönninge.

10 Kultur- och fritidsnämnden KoF Rönninge tennishall Rönninge tennishall har på grund av extrem väderlek åsamkats så pass omfattande skador så att en ny hall måste upprättas för att ersätta den tidigare. Rönninge Tennisklubb som äger Rönninge tennishall kommer att hålla i processen med att återskapa den nya hallen och diskuterar nu med Salems kommun om ett utökat borgensåtagande. Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att man uttrycker sitt fulla stöd i processen med att återskapa en ny Tennishall i Rönninge. Jäv Björn Möllersten (Fp) deltog inte i beslutet

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-06-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer