PLANERA ÄGARSKIFTET I TID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANERA ÄGARSKIFTET I TID"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS MERGERS & ACQUISITIONS PLANERA 4TIPS ÄGARSKIFTET I TID Bicky Chakraborty, vd på Elite Hotels: Jag har nu kommit till en punkt där jag måste fundera över vad som skall hända sen. Världen väntar Vi sprider riskerna genom att verka i många olika länder Human due diligence Viktigt att fokusera på kompetensen inom företaget

2 2 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR En tuff internationell konkurrens och allt snabbare strukturomvandling ställer nya krav på både stora och små företag. Företagsförvärv och sammanslagningar kan i bästa fall utnyttja kompetenser på ett nytt sätt så att blir 3 och frigöra resurser till växande företag. Nu fi nns det stora anledningar till att våga satsa Efter den djupaste krisen sedan början av 1990-talet har den svenska ekonomin under det senaste året vänt kraftigt uppåt. BNP-tillväxten i år väntas hamna över 4 procent, sysselsättningen stiger och investeringarna har tagit ny fart. Även för nästa år ser prognoserna ljusa ut. Sverige har blivit något av EUklassens ljus, med goda tillväxtutsikter och stabila statsfinanser. Vi är i ett läge när många företagare har anledning att se över företagets position och utveckling. Det som var rätt under krisen behöver inte vara rätt balans i dag. Stort utbud av företag Den snabba strukturomvandlingen är bara ett skäl att se 1 över företagets långsiktiga strategi och resurser. Internationell konkurrens, öppnare marknader, snabb teknikutveckling och allt större vikt för tjänstesektorn och kringtjänster kopplade till traditionella produkter, öppnar möjligheter men ställer samtidigt krav på nya lösningar. Det är ett av skälen till det växande intresset för företagsförvärv och sammanslagningar. Var fjärde svensk företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt. Det innebär ett stort utbud av företag till försäljning. Det är allt vanligare att generationsväxlingen sker externt i stället för inom familjen. Utvecklingen, konjunkturen och marknaden talar entydigt för att vi kommer att se många företagsaffärer det närmaste året. Tillväxt och resurs Sverige behöver fler företagare och fler växande före- 2 tag. Det är alla politiska partier överens om. Fokus ligger ofta på att öka nyföretagandet i Sverige. Detta är självfallet viktigt. Men allt för ofta glömmer vi frågorna om företagens tillväxt och inte minst att resurser arbetskraft, kapital och management smidigt och enkelt måste kunna föras Anna-Stina Nordmark Nilsson Vd på Företagarna. MINA TIPS Ta hjälp av mäklare Använd gärna en företagsmäklare, då har du möjlighet att nå fler potentiella köpare. I dag sker 10 till 20 procent av företagsförsäljningarna via mäklare, i USA är siffran drygt 90 procent. Ha även en egen rådgivare som hjälper dig att förbereda diskussionen med till exempel en mäklare. Du måste ta ställning till utifrån bland annat din egen skattesituation, om det är mer fördelaktig att du säljer aktierna i bolaget eller som inkråm, det vill säga tillgångarna, med fler frågor. En köpare gör nästa alltid en egen due diligence men även du måste göra en genomgång av köparen. över från stagnerande till växande företag. Företagsköp och sammanslagningar ses tyvärr inte allt för sällan i debatten som något farligt och inte som den nödvändiga och positiva tillväxtskapande kraften som den i verkligheten är. Att komplettera sin verksamhet med matchande kompetenser och marknader blir allt viktigare i takt med att strukturomvandlingen obevekligen rullar snabbare och snabbare. Sverige behöver fler företag Att företag byter ägare är ett 3 normalt inslag i ett företags livscykel. I en effektiv marknadsekonomi ska det givetvis råda konkurrens även på ägarsidan. Nya ägare för dess utom ofta med sig nya idéer, nya nätverk och ny kompetens. Avslutningsvis, Sverige behöver fler företagare. Vi behöver fler växande företag. Förvärv och sammanslagningar är inte hela lösningen, men det är en grundbult i det flexibla näringsliv som vi behöver för att trygga jobb och välstånd. VI REKOMMENDERAR För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja. Thomas Löckert Sålde sin verksamhet med hjälp av extern konsult. Cross Border M&A s. 5 Det gäller att vara ordentligt förberedd för att inget ska gå fel. Hitta en investerare s. 6 En bra produkt, uthållighet och engagemang är en god start. Vi får våra läsare att lyckas! MERGERS & ACQUISITIONS NR 5, SEPTEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Söderblom Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Rui Dell Avanzi Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, september 2010 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg Mitt MediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Söderblom Mediaplanets affäridé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VI SÄLJER FÖRETAG Malmö Stockholm Göteborg

3 Nu har företagsaffärerna kommit igång igen! Efter ett par år av permafrost på den finansiella marknaden upplever vi på Excore ett sällan skådat intresse av att köpa företag. Många finansiella såväl som industriella aktörer hör kontinuerligt av sig till oss och många affärer håller i dagarna på att slutföras. Funderar du på att sälja ditt företag? Hör av dig till oss på Excore för en förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri värdering. Excore har specialiserat sig på att sälja svenska företag med en omsättning mellan 100 miljoner till 1 miljard. Excore Consulting KB, Kungportsavenyen 32, Göteborg, Sweden Telephone , Telefax , . Vi kan företagsöverlåtelser. I Sverige och internationellt. Stockholm Jönköping Malmö

4 4 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER GÅR I BRÄSCHEN PÅ EN HELT NY MARKNAD 1TIPS TA NYA MARKNADER Fråga: Är det inte våghalsigt att köpa upp företag på nya marknader innan vi vet att fi nanskrisen är över? Svar: Nej, på det här sättet sprider vi riskerna, säger Graham Levinsohn, utvecklingschef på G4S. I juni tog G4S steget in på den brasilianska marknaden genom att köpa Instalarme. I september köpte de även 51 procent av aktierna i Plantech. Genom dessa båda företag får G4S en stabil grund att stå på i Brasilien, säger Graham Levinsohn, utvecklingschef på G4S. Utan dessa köp hade det varit svårt att etablera sig. Acquisitions ger helt enkelt en bra plattform på nya marknader. Femte största Tillväxten på den Brasilianska marknaden är stark och landet räknas som världens femte största marknad inom säkerhetsområdet arrangeras dessutom de olympiska spelen här, vilket förstås gör landet till en måste-marknad för internationella aktörer i säkerhetsbranschen. Men innan G4S lade sina bud undersökte man noga förutsättningarna. I samarbete med ett brasilianskt finansinstitut och ett par andra aktörer med stor lokalkännedom kart lade man såväl säkerhetsbranschen som marknaden i stort. Så småningom riktade man in sig på ett antal köpe objekt. Passar ihop med våra egna Vi tittade förstås på om företagen var stabila och välskötta, säger Graham Levinsohn, men även företagskulturen och den grundläggande filosofin hamnade under luppen. Ska köpen bli framgångsrika måste företagens värderingar passa ihop med våra egna. Acqusitions är inte någon ny erfarenhet för G4S. Det finns en stor medvetenhet inom företaget om att ett uppköp måste kännas bra, både för köparen och för det uppköpta företaget för att bli lyckosamt. Vi har hunnit bli ganska erfarna på den här punkten, berättar Graham Levinsohn. Redan 2004 skapade vi en grupp som arbetar just med att implementera våra sex kärnvärden i varje ny del av verksamheten. Såväl förtroende Graham Levinsohn Utvecklingschef på G4S. som lojalitet är viktiga frågor som inte får slarvas bort på vägen. Det är förstås oerhört viktigt att såväl kunder som personal i de uppköpta företagen är med på tåget. Något namnbyte på de båda brasilianska nytillskotten blir det inte heller tal om de närmaste två åren. G4S har verksamhet i 120 länder över hela världen och varje år avsätter företaget ett par hundra miljoner pund till uppköp. Affärerna i Brasilien är dock inte helt och hållet finansierade med egna medel. En del täcks också av lån och externa investeringar. Sprider riskerna Den finansiella krisen tycks vara på väg att klinga av, men fortfarande genomförs det ganska få acquisitions världen över. Att G4S går i bräschen och vågar sig in på en ny marknad ska dock inte ses som ett tecken på att företaget skulle vara mer riskbenäget än andra, menar Graham Levinsohn. Tvärtom, säger han. Eftersom vi är verksamma i så många länder sprider vi ju riskerna mer genom att köpa upp företag. Där med är förstås utgångsläget ett annat än för ett mindre företag. BENEDIKTA CAVALLIN FINANSIELL PLANERING G4S har verksamhet i 120 länder över hela världen och varje år avsätter företaget ett par hundra miljoner pund till uppköp. FOTO: G4S Avantus är en ledande rådgivare vid köp och försäljning av mindre och medelstora företag Bland våra kunder nns såväl generationsskiftes- och tillväxtföretag som svenska och internationella industrikoncerner samt nansiella investerare. Vi nns representerade i 41 länder. Avantus Corporate Finance Vårt arbete utgår från industriell insikt, internationell utblick och värdefokuserad analys Läs vidare på THE SWEDISH TEAM OF M&A INTERNATIONAL INC. AVANTUS CORPORATE FINANCE ENGELBREKTSPLAN 1, STOCKHOLM, TEL VIKTOR RYDBERGSGATAN 10, GÖTEBORG, TEL

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Cross Border M&A kräver förberedelser Det är mycket att tänka på i samband med Mergers & Acqusitions och ännu mer komplext blir det förstås när affären går över landsgränserna. Det gäller att vara ordentligt förberedd för att inget ska gå fel. I kölvattnet efter finanskrisen kan antalet Mergers & Acquisitions, M&A, vara på väg upp. Statistik från tidigare kriser har visat en rejäl uppgång i samband med att marknaden stabiliserat sig och det är troligt att detsamma händer denna gång, inte minst med tanke på att kassorna faktiskt är välfyllda på finansmarknaden. Genomförs det bara ett par lyckade uppköp där säljaren får rimligt betalt kan fler företag tänkas bjudas ut till försäljning, världen över, vilket säkert öppnar upp för en hel del lyckade affärer. Men det finns många lagar och regler att ta hänsyn till när det gäller Cross Border Acquisitions. Kräver en del förberedelse Att köpa företag i ett annat land måste inte vara krångligt kanske räcker det med att läsa in sig på lagar och regler i en enda jurisdiktion. Men finns det dotter bolag i femton länder blir det plötsligt bra mycket fler regler att ta hänsyn till. Det kan krävas en hel del förberedelse för att säkerställa en god skattemässig struktur. Exempelvis tar vissa länder ut en skatt på själva köpeskillingen. Det uppköpande företaget kan behöva göra en konkurrensanalys som leder till anmälningsplikt i länder där man inte hade förväntat sig det. Arbetsrättsliga regler En annan sak som kan skilja rätt rejält länder emellan är de arbetsrättsliga reglerna. Alla kontrakt måste förstås också gås igenom. Det är inte ovanligt att kund- och leverantörsavtal eller hyreskontrakt har klausuler som triggas vid förändrad ägarstruktur. Det är alltså bäst att kontrollera att inte hyresvärden har rätt att ställa företaget på bar backe för att det byter ägare. Även kulturella skillnader kan ha en stor betydelse, både under förhandlingarna och när köpet väl är i hamn. Lyckas man få med sig både ledningen och de anställda i det uppköpta företaget är mycket vunnet. Ett gott råd är att ta hjälp av personer med ordentliga kunskaper om såväl lagar och regler som kulturen i respektive land. Det krävs alltså både noggranna förberedelser och en stor portion lyhördhet för att lyckas med Cross Border M&A. BENEDIKTA CAVALLIN FÖRETAGSFÖRVÄRV Nu är det rätt tid för förvärv Mergers and Acquisitions handlar om självförtroende. Under de senaste åren har självförtroendet hos många företag varit lågt. På senare tid har ett flertal affärsuppgörelser gjorts inom en kort period och detta kan förhoppningsvis få företagen att visa framfötterna igen. Historien har visat att när intresset för förvärv har satt igång är det inte många faktorer som kan hindra denna utveckling. Utvecklingen tenderar att gynna de företag med bra och genomtänkta strategier. Det som har hänt de senaste månaderna är att det ekonomiska läget har förändrats och fördelarna och möjligheterna för företagsförvärv har stärkts. Marknadsvärdet på många företag är närmre det reella värdet nu än vad det har varit under de senaste två decennierna. Storföretagen har i dag kapital i form av både aktier och kontanter, att kunna förvärva andra företag. Knepet för företagen är att agera snabbt och bestämt annars riskerar de att gå miste om alla fördelar i och med detta guldläge, om marknadsvärdet skulle börja stiga. Det är inte omöjligt att marknaden vid något tillfälle blir överhettad igen även om det ser ljust ut nu. KÄLLA: MCKINSEY ANNIKA GAVRIC

6 6 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS 1 2 HITTA NYA AFFÄRSIDÉER FRÅGOR & SVAR 1. Hur kan ni hjälpa företag som vill börja exportera? 2. Vilket är ert bästa råd för att lyckas som exportföretag? Carina Nordström Kreditchef, Almi. FOTO: ALMI SÄKERHET, ERGONOMI OCH FLEXIBILITET 1. En inbyggd rygg/stödskena ger skydd för barnets huvud och stöd åt nacken samtidigt som den avlastar bärarens axlar och överför barnets vikt till ett höftbälte. 2. Det går lätt att koppla loss barnet från selen, som även går att använda som babysitter och barnstol. FOTO: BABY VIKING Investera i nya idéer sök patent på hela konceptet Fråga: Vad krävs för att en entreprenör ska attrahera investerare på en tuff marknad? Svar: En bra produkt, uthållighet och engagemang är en god start. Och glöm inte att söka patent på rätt sätt. SHOWCASE När Marks Jansson Kraghs son Viking var baby var han kolikbarn, Mark och hans sambo bar på sonen timmar i sträck. Att de köpt marknadens dyraste bärsele var inte till stor hjälp. Selen belastade axlarna och det var omöjligt att lyfta Viking ur selen utan att han vaknade. Det ledde till att Mark, som är ingenjör och uppfinnare, började ta fram en ny typ av bärsele och grundade företaget Viking Baby. Mark har intressen som bergsklättring och fallskärmshoppning och säkerhetsfrågan engagerade honom. Jag ville ta fram en produkt som var ergonomisk för barnet och föräldrarna och säker så att babyn inte riskerade att ramla ur eller skadas, berättar Mark. Draknästet Efter två år hade Mark utvecklat en prototyp tillsammans med examensstudenterna Jonas Wilsby och Fredrik Lundin vid Halmstad Högskola. När han efter ännu ett par år inte hade någon finansiär fick Mark tipset att söka till Mark Jansson Kragh Grundare till Baby Viking tv-satsningen Draknästet. Där fick entreprenörer chansen att övertyga investerare att finansiera deras affärsidéer. Riskkapitalisten Mats Gabrielsson såg genast en affärspotential med Babyviking. Det finns en jättemarknad för bärselar och det såg ut som en bra FAKTA Baby Viking AB är grundat av Mark Jansson Kragh. 35 procent ägs av Mark, 50 procent av Mats Gabrielssons investmentbolag GIAB och fem procent vardera av Jonas Wilsby, Fredrik Lundin och Karolina Adolfsson. Mats Gabrielsson Riskkapitalist. Produkten Babyviking är en ny typ av bärsele som är utvecklad med tanke på säkerhet, ergonomi och flexibilitet. En inbyggd rygg/stödskena ger skydd för barnets huvud och stöd åt nacken samtidigt som den avlastar bärarens axlar och överför barnets vikt till ett höftbälte. Det går att ha barnet fram och bakvänt och även liggande i selen. Det går lätt att koppla loss barnet från selen, som även går att använda som babysitter och barnstol. Selarna tillverkas av Samhall i Uddevalla och alla ingående delar är svensktillverkade. Babyviking har redan sålts till ett antal kunder som har anmält intresse via företagets hemsida. Nästa steg är att automatisera distributionen och sätta upp en webbshop. På längre sikt ska produkten även säljas i butik. produkt. Jag har tidigare varit underleverantör på marknaden så jag var väl insatt i hur stor efterfrågan är. Jag har själv barn så jag kände även till behoven från konsumentsidan, säger Mats Gabrielsson. Mats Gabrielsson menar att en investerare bör titta efter en kombination av bra produkt, bra affärsplan och bra entreprenör. Det avgörande är förtroendet för entreprenören. Produkten kan justeras, men det kan inte människan bakom. En entreprenör måste brinna för sitt företag och inte bara jobba nio till fem. Bra entreprenörer får inte heller ge upp vid motgångar, berättar Mats Gabriellson. Det innebar förstås en utmaning att det fanns ett väldigt starkt varumärke på marknaden för bärselar. Men det kan också vara en fördel. Konceptuella patent När en leverantör får en dominerande ställning stoppas utvecklingen och det uppstår en chans för innovatörer att få ett försprång med nya koncept, säger Mats. Jag hade lämnat in patentansökan för konceptet med en bärsele med inbyggd stödskena/huvudskydd dagen innan Draknästet, berättar Mark. Det är bra att söka patent innan man söker pengar. Men man får inte söka patent för långt i förväg eftersom andra kan hitta vägar att gå runt patentet innan man kommer ut på marknaden, säger Mats. Det är viktigt att skriva patentet så att konkurrenterna inte gå runt. Konceptuella patent, som inte innehåller exakta definitioner, fungerar bäst, avslutar Mark. EVA GUSTIN 1. Om bolaget har behov av kapital i samband med sin exportsatsning kan vi hjälpa det att minska sin valutarisk genom att erbjuda Exportlånet. Det kan handla om allt från finansiering av lagerinköp, marknadsföring och liknande kostnader inför exportsatsningar till finansiering av investeringar i produktionsanläggning inför exportförsäljning. 2. Förbered dig väl, undersök dina möjligheter och välj marknad baserat på din internationella konkurrenskraft. Välj sedan den bästa strategi som passar din valda marknad. Säkra dina affärer så du får betalt. Robert Wickman Marknadskoordinator små och medelstora företag, EKN. FOTO: ÅSA FEXBY/ EXPORTKREDITNÄMNDEN 1. Vår uppgift är att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Vi kan ge företag garantier så att de kan stärka sin konkurrenskraft och därigenom öka sina affärsmöjligheter. Garantierna skyddar mot betalningsrisker under hela affären, från förhandling tills den är avslutad och betald. Garantierna underlättar även en fördelaktig finansiering hos banken. 2. Det är viktigt för ett exportföretag att kontakta oss tidigt i affären för att få veta förutsättningarna för garantier vilket underlättar förhandlingarna med kunden. Krister Widström Vd, New Trade Markets FOTO: URBAN BRÅDHE 1. Genom att hjälpa företag genom hela internationaliseringsprocessen. Förutom att hjälpa till med marknadsundersökningar så hjälper vi även företagen med personal, kapital och kunder. Vi blir företagets enda kontaktyta, One-Stop-Shop. 2. Se till att ha rätt personal! Affärer görs mellan människor och den som kan attrahera personal med rätt kunskap och attityd har större möjligheter att lyckas.

7 ROI Return On Investment En bra idé kan leda till en bra affär, men bara om det är en bra affärsidé. return on innovation

8 8 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är viktigast att värdera när man ska förvärva ett bolag? Svar: Människorna, nyckelpersonerna i bolaget. Allt för lite kraft läggs ned på att göra en human due diligence. De mänskliga tillgångarna är viktigast i företagsvärdering LEDARE TILL LEDARE HUMAN DUE DILIGENCE Det hävdar Hans Risberg, partner i private equity-företaget Norges Investor IV AS, som investerar i företag i Skandinavien. Jag är väldigt stark i min uppfattning att det är i människor man investerar när man köper bolag. Produkten ska vara rätt, självfallet, liksom timingen och priset, men helt avgörande är att man har rätt människor, både ledning och nyckelpersoner. Hans Risberg är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, har haft en rad ledande positioner i svenska före tag, både som vd, marknadschef och styrelseledamot. Han är bland annat känd som en av grundarna i RnB och tidigare partner i riskkapitalbolaget Ledstiernan. Han är i dag styrelseordförande i bland annat Videokonferensbolaget, Arena Personal AB och Naty AB och han coachar entreprenörer och investerar själv i unga entreprenörer och deras företag. Hans Risbergs personliga motto är att investera i människor och han stimuleras av att jobba med unga entreprenörer, såväl kvinnor som män. Problem drabbas alla företag av, men det är människor som löser problemen. Att hitta rätt nyckelpersoner är det allra viktigaste. Om nödvändiga egenskaper som personer i hans företag bör ha, säger Hans Risberg följande: Man ska vara trevlig, målmedveten, ärlig, positiv och klok. Värdering på flera sätt Den som vill nå framgång inom riskkapitalbranschen ska vara noggrann, ha förmågan att lyssna och lita på sin intuition. Det är viktigt att fokusera på människan. Det finns inga genvägar för en snabb karriär. Man måste jobba hårt och målmedvetet och våga ta risker, säger Hans Risberg. Due diligence handlar om att göra en värdering av det företag man vill förvärva, eller för den delen också sälja. Det handlar ofta om legal och finansiell värdering av företaget. Man talar om, FDD, finansiell due diligence, och CDD, kommersiell due diligence. Syftet med en kommersiell due diligence är att få en djupgående kunskap Man måste jobba hårt och målmedvetet och våga ta risker. Hans Risberg Riskkapitalist om målbolaget och identifiera de risker som kan påverka värderingen. Man skaffar sig en grundläggande förståelse för den dynamik och de affärsmässiga risker samt den ständigt föränderliga omgivning som påverkar målbolaget och dess verksamhet. Fokus ligger oftast på att göra en kartläggning av affärsmässiga risker, att beskriva affärsmässiga och fi nansiella drivkrafter och prognoser, prestationsförmåga, nuvarande och framtida marknad och konkurrenssituation. Ofta ensidigt fokus Typiska områden som kan ingå i en finansiell due diligence är analys av verksamhetens historiska intäkter och lönsamhet med syfte att förstå den finansiella utvecklingen, identifiering av underliggande trender, analys av lämnade prognoser, genomgång av balansräkningar, rörelsekapitalbehov och kassaflöden, identifiering av dolda över- och undervärden samt risker i verksamheten samt analys av pensionsförpliktelser och kostnader. Låter det som ett prospekt från en konsult? Helt rätt! Men, säger Hans Risberg, man lägger alldeles för mycket kraft vid legal och finansiell värdering och allt för litet på human due diligence. Inte så att de legala och finansiella aspekterna inte ska beaktas, de är förstås jätteviktiga, men det handlar också om det mänskliga och om en egen bedömning. Och han tillägger: Människor i nyckelpositioner uppskattar faktiskt att de tas med i bedömningen av företaget, att de får säga sitt, att man gör tydligt att rätt man är på rätt plats och att de som nyckelpersoner är med i matchen, vilket också ökar chansen att affären blir bra. Duktig entreprenör avgörande På frågan om exempel där han investerat i rätt människor, svarar han med ett näraliggande exempel: Jag hade aldrig engagerat mig i desssa bolag om jag inte trott på entreprenörerna. Jag hade ingen kunskap om branscherna, men jag var övertygad om entreprenörernas förmåga, avslutar Hans Risberg. GÖSTA LÖFSTRÖM Värdet av ett förvärv ligger i dess potential. Nästan en tredjedel av alla samgåenden leder till värdeökning. En annan tredjedel misslyckas helt. Skillnaden brukar handla om människor. Och om ledarskap. Mercuri Urval kan navigera i det känslomässiga landskapet och de olika faserna i en sammanslagning. Det gäller att förstå människor och kunna förutsäga prestationer. Genom att stödja våra uppdragsgivare i förändring och integration har vi byggt erfarenhet av vad som fungerar. Och det som leder till värdeökning. AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA Your partner in HR Due Diligence

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER CITAT FOTO: SHUTTERSTOCK Tillväxt och utveckling Företag har ägnat de senaste tvår åren med att kapa kostnader och förbättra balansrapporter. Framåt, kommer fokus ligga på top-line tillväxt och utveckling av hållbar kassabalans, vilket borde generera medvind för M&A Lee Lebrun, CO-Head of Americas M&A, Swiss Bank UBS Kommer att öka Detta året skulle jag säga att M&A kommer öka måttligt. Jag tror, uppenbarligen, att allt som kan skaka ekonomin kommer förändra den prognosen, men över det stora hela tror jag att M&A kommer öka jämfört med 2009 Lee Lebrun, CO-Head of Americas M&A, Swiss Bank UBS FÅR INTE GLÖMMAS BORT Man lägger alldeles för mycket kraft vid legal och finansiell värdering och allt för litet på human due diligence, tycker Hans Risberg. FOTO: SHUTTERSTOCK Legitin tillväxtstrategi Vi tror att framgången är en direkt konsekvens av företagets förbättrade hantering av M&A-processer, från val av företag och pris till due diligence och implementering. I framtiden kommer den inlärningskurvan säkerligen att fortsätta. Nu när det är en legitim tillväxtstrategi att skapa konkurrensfördelar. Genom M&A kommer långsiktig framgång bero på mer sofistikerade M&A metoder Marco Boschetti, University of Bologna

10 10 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3STEG INVESTERA ERA GENOM BÖRSEN 7 RÅD FÖR EN EFFEK- TIVARE PRODUKTION Genom erfarenheten från 100-tals installationer av system för stopptidsuppföljning och delaktighet i kunders förbättringsarbete kan följande sju råd hjälpa er att lyckas med förbättringsarbete. Fråga: Var ska man vända sig för att investera? Svar: I Sverige fi nns några olika börser och handelsplattformar. Vilken man väljer har mycket att göra med vilka intressen man har som bolag. VÄLJ RÄTT MARKNADER I Sverige finns två reglerade marknader. Den ena är NGM Equity som drivs av NGM och den andra är Stockholmsbörsen som drivs av Nasdaq OMX. Dessutom finns tre handelsplattformar eller Multilateral Trade Facility, MTF:er. Dessa är Nordic MTF, First North och Aktietorget. MTF:er omgärdas av färre regler än de reglerade marknaderna. Stockholmsbörsen är den helt klart största marknaden och är indelad i tre grupper: Small Cap för bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro, Mid Cap för bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro samt Large Cap för bolag som har ett börsvärde på över en miljard euro. Kvalitetsstämpla bolaget Dessa bolag måste uppfylla reglerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning, ofta benämnd Koden. Där anges bland annat hur bolagen ska hantera registrerings- och insynsfrågor. För de nystartade företag och tillväxtföretag som inte är redo att följa koden har Nasdaq OMX alternativet First North, vilket är en handelsplattform. De bolag som listar sig på First North (och andra handelsplattformar) kallas inte Kristin Haglund Noteringschef, NGM börsnoterade; det är en beteckning endast bolag på Stockholmsbörsen och NGM Equity får använda. NGM Equity, den andra reglerade marknaden i Sverige, ställer i princip samma noteringskrav på bolag en som Stockholmsbörsen. Att komma in på NGM Equity innebär en klassisk börsnotering FAKTA Ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen att driva en (eller flera) reglerade marknader kallas börs. Reglerna för andra marknadsplatser, såsom handelsplattformar, är färre. Finansinspektionen utövar tillsyn över börser och handelsplattformar. Myndigheten har dock bara begränsad tillsyn över de bolag som finns noterade på dessa marknadsplatser. I stället är det främst en fråga för de olika marknadsplatserna att se till att de noterade bolagen följer regelverken. FOTO: NGM Patrik Engellau Vd, Aktietorget som kvalitetsstämplar bolaget. Bolaget blir exempelvis investeringsbart för institutioner, vilket inte är fallet om bolaget är onoterat, säger Kristin Haglund, noteringschef på NGM. NGM driver förutom NGM Equity även NGM Nordic MTF, vilket är en handelsplattform för små till Både börser och andra marknadsplatser lyder under marknadsmissbrukslagen. Omfattas inte en marknadsplats av de regler som gäller för en börs går det bra att ha egna, liknande regler i de avtal man har med bolagen som är noterade. På Stockholmsbörsen är aktielistan uppdelad i olika enheter beroende på bolagens storlek. Dessa kallas för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Den storlek som avses är bolagets börsvärde. KÄLLA: FINANSINSPEKTIONEN HITTA LISTAN I Sverige finns det olika marknader och handelsplattformar att välja mellan, beroende på vad bolaget har för intressen. FOTO: SHUTTERSTOCK Vilka möjligheter fi nns det? FOTO: DEN NYA VÄLFÄRDEN ANN EK medelstora tillväxtbolag. På Nordic MTF handlas bolagen i samma handelssystem som bolagen på NGM Equity, men regelverket är mindre omfattande vilket innebär mindre krav på transparens mot investerare. När bolaget använt Nordic MTF som en plattform för att växa och sedan är redo kan de göra en börsintroduktion på NGM Equity, säger Kristin Haglund. Entreprenörledda bolag Till skillnad från Nasdaq OMX och NGM bedriver Aktietorget endast verksamhet på en handelsplattform. Enligt Aktietorgets vd, Patrik Engellau ligger fokus på entreprenörsledda bolag. - Vår uppgift är att erbjuda entreprenörsledda företag den publika listningens fördelar. Det innebär att vi har skräddarsytt våra tjänster efter sådana bolags behov,säger Patrik Engellau. Även om Aktietorget inte är en så kallad reglerad marknad påpekar Patrik Engellau att det naturligtvis finns regler som omgärdar även handelsplattformar och att dessa inte, vilket ibland felaktigt påstås, är oreglerade. Det finns många regler även för bolag på en handelsplattform. I samarbete med Aktiespararna och enligt avtal med bolagen har vi dessutom lagt till egna regler utöver det som lagen kräver, avslutar Patrik Engellau. KRISTIAN TIGER Hitta ett arbetsätt Börja i liten skala med ett 1 pilotprojekt på en eller flera flaskhalsar för att hitta ett arbetssätt som passar ert företag. Sätt ihop ett förbättringsteam med förändringsvilliga operatörer och produktionstekniker som kan inspirera andra. Förbättringsarbete Engagera chefer och ledning, gör dem delaktiga och 2 ansvariga så att de förstår nyttan med förbättringsarbetet. Sätt upp mål Sätt upp tydliga mätbara 3 mål med förbättringsarbetet. Vad vill ni uppnå? Mät arbetet Beslut skall baseras på 4 fakta inte tyckande och känslor. Använd ett system som mäter kontinuerligt på maskinerna för att få faktaunderlag för vilka förluster ni bör fokusera på. För att kunna förbättra utnyttjandet av maskinerna är det viktigt att veta utgångsläget. Visuella resultat Sätt upp tydliga diagram 5 vid maskinerna, visa viktiga nyckeltal på tv-skärmar och lägg ut information på intranätet för att påvisa resultat och motivera både ledning och operatörer. Informationen skall vara tillgänglig för alla. Ha tålamod Anordna dagliga möten 6 med hela förbättringsteamet och följ upp senaste dygnets förluster utifrån fakta. Hur ligger vi till? Vilka är de största förlustorsakerna? Vilka åtgärder ska prioriteras för att minimera förlusterna? Alla bestående förbättringar, stora som små, är ett steg närmare målet. Ha uthållighet i arbetet. Sprid arbetssättet Sprid arbetssättet, när ni 7 arbetat fram ett bra arbetssätt genom pilotprojektet skapa fler förbättringsteam på andra produktionsgrupper. Använd erfarenheter från piloten.

11 Svensk och internationell affärsjuridik Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen. Vägen till ett lyckat förvärv eller försäljning går via Drottninggatan 95A Oavsett land och komplexitet sätter vi ihop ett team av specialister inom skatt, ekonomi och juridik som hjälper dig med allt från förvärvsstruktur till ordning & reda. Rödl & Partner Nordic AB / Tel / roedl.com/se

12 12 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER N yckeln till lyckade företagsaffärer Fråga: Hur förbereder man sig på bästa sätt för en framgångsrik företagsöverlåtelse? Svar: Genom att ta in extern hjälp i god tid ökar man chanserna för att båda parter ska bli nöjda med affären. Många företagsägare går med försäljningstankar i flera år och när de tar beslutet har de ofta väldigt bråttom. Om de inte har förberett bolaget ordentligt är det svårare att hitta köpare och att få rätt betalt. Redan när du börjar tänka på försäljning kan det därför vara bra att kontakta en extern rådgivare. Denne kan fungera som bollplank och även hjälpa till med analys och värdering innan du bestämmer dig. För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja. Jag fick hjälp både med juridiska och ekonomiska frågor, säger Tomas Löckert, som nyligen sålde sin grafiska produktionsbyrå IdéoLuck. Det gjorde att jag kunde fokusera på verksamheten och kunderna under försäljningsprocessen. Dessutom kunde företagsmäklaren ta ett helikopterperspektiv och med sitt breda kontaktnät locka till sig köpare som jag inte hade tänkt på att leta efter, fortsätter berättar Tomas Löckert. Ordning och reda Se till att ha all dokumentation tillgänglig och gå igenom balansoch resultaträkningar. Finns det olönsamma delmarknader eller UNDERLÄTTADE. För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja, säger Tomas Löckert som sålde sin grafiska produktionsbyrå. OBS! bilden är en genrebild FOTO: SHUTTERSTOCK produkt linjer som det kan vara vettigt att göra sig av med? Många ägarledda bolag är överlikvida, eftersom ägarna gärna sparar pengar i bolaget. Att få ned likviditeten genom vinstdelning kan behöva planeras under några års tid. FAKTA Under 2009 såldes företag i Sverige. Tillbakagången i svensk ekonomi har påverkat antalet företagsförsäljningar, som var på topp Det visar en ny undersökning från värderingsföretaget Adeqvat Företagsvärdering och marknadsplatsen Bolagsplatsen.se. År 2007 minskade antalet försäljningar med 1,5 procent efter ett par års uppgång. Under 2008 föll företagsförsäljningarna med 6,3 procent och 2009 med ytterligare 7,8 procent. Vid de flesta företagsöverlåtelser används någon form av extern hjälp. Ju mer omfattande och komplicerad ett bolags verksamhet är, desto mer tid och kompetens krävs det för att genomföra affären på att bra sätt. Extern hjälp kan tas in från företagsförmedlare, jurister, oberoende rådgivare och/eller finansieringsexperter. 4TIPS ANLITA EN RÅDGIVARE Säljaren bör också gå igenom alla avtal med kunder och leverantörer och skriva avtal där det inte finns. Desto fler skrivna avtal, desto högre blir bolagets värde. Det är också viktigt att kunna visualisera bolagets verkliga vinstpotential, som ligger till grund för försäljningsvärdet. Ofta har man gjort avsättningar som gör att resultatet ser lägre ut än vad det verkligen är. Hjälp för köparen Köparen kan behöva vägledning för att hitta rätt köpobjekt. Många vet inte riktigt vilken typ av bolag eller bransch de är intresserade av. Vid själva företagsköpet behöver de flesta hjälp med att göra en total genomlysning av bolaget. Detta för att säkerställa att det som säljaren visar upp stämmer och för att se bolagets verkliga vinstpotential. Det är även viktigt att sätta sig in i vilka bolagets nyckelfaktorer för framgång är. När ett bolagsköp blir misslyckat har det ofta visat sig att köparen inte har insett företagets kärnvärden. Vad kan gå fel? Det kan dyka upp problem under överlåtelseprocessen och det kan bli riktigt jobbigt för bägge parter om de blir oense om något. Det är viktigt att gå igenom alla avtal noga. Annars finns risken att affären spricker när säljaren tror att det är klart och man får börja om från början. Ännu allvarligare är om avtalen inte är heltäckande och man inte har säkerställt betalningen. Följden kan då bli att hela eller delar av betalningen uteblir. EVA GUSTIN FÖRVÄRVNING Förvärvs - intresset är på uppgång Enligt en undersökning planerar tre av tio svenska företag att växa genom förvärv de närmaste tre åren. Där med är förvärvsintresset i princip lika stort som under högkonjunkturen Hela 30 procent av de tillfrågade svenska medelstora företagen har för avsikt att växa genom företagsförvärv de närmaste tre åren. År 2007 var det 33 procent av företagen som räknade med förvärv under de kommande tre åren. Förvärvsintresset är därmed relativt konstant oavsett konjunkturen. Av de undersökta företagen är det 13 procent som räknar med en ägarförändring de kommande tre åren. Under högkonjunkturen 2007 var en tredjedel av de medelstora företagen till salu. Att det är så få som vill sälja hänger sannolikt ihop med den dramatiska efterfrågenedgång som skedde i industrin under Bolagen ägnade mycket kraft åt interna aktiviteter vilket ledde till att färre transaktioner kom ut på marknaden. Enligt undersökningen verkar konjunkturens inverkan på den långsiktiga ägarstrategin vara låg. Det finns alltid en hög efterfrågan på välskötta, medelstora bolag, men konjunkturen har justerat tidsagendan för vissa transaktioner. KÄLLA: GRANT THORNTON ANNIKA GAVRIC Rätt Rätt Rätt Rätt konsulter från början till slut LIND & SCHULTZ FINANCIAL CONSULTANTS AB KUNGSGATAN 6, STOCKHOLM Lyckade företagsaffärer... är ingen slump. Vi projektleder och tar helhetsansvaret för era processer inom Mergers & Aquisitions, allianser, företagsfinansiering och andra finansiella processer. Vad kan vi göra för er? ENGSTRÖM & RINDE Vägen till en sund företagsaffär! Länia Företagsförmedling är nu Länia över hela landet.

13 Idédriven nordisk M&A och debt advisory Står ert företag inför en försäljning, ett förvärv eller har ni expansionsplaner som kräver externt kapital? dpnova AB Nobia AB Medical Vision AB RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN SKULDRÅDGIVNING VENTURE DEBT dpnova är Nordens ledande dentallaboratorium, dpnova omsätter ca 190 msek och har 157 anställda. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljaren; Kaupthing Bank VÄRDE UPPGES EJ ScandCap har agerat som finansiell rådgivare till Nobia AB avseende omfinansiering av en syndikerad kreditram SYNDIKERAT LÅN: SEK 2 000M Tillverkar medicintekniska produkter för endoskopiska operationer. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Kreos Capital VÄRDE UPPGES EJ Polyplank AB FÖRETRÄDESEMISSION Polyplank är ett tillverkningsföretag noterat på NGM Equity, som tillverkar produkter av återvunnet träkompositmaterial. ScandCap var exklusiv finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen TRANSAKTIONSVÄRDE: SEK 21,1M Oral Care AB KÖPMANDAT OCH FÖRVÄRVSFINANSIERING Marknadsledare i Sverige inom mobil tandvård. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till köparen; Procuritas Capital Investors IV LP, en private equity-fond med fokus på medelstora nordiska företag VÄRDE UPPGES EJ Maskin AB Sipano RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN En ledande distributör av professionell tvätteriutrustning i Sverige. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till Jensen Group NV, vars aktie är noterad på börsen Euronext Belgium VÄRDE UPPGES EJ Söderlind & Co grundades 1996 och är en oberoende rådgivare inom corporate finance, management och trustee. Söderlind & Co har en personlig och engagerad rådgivning som förenar finansiell och industriell kompetens. Söderlind & Co arbetar med kunder i ett flertal olika branscher och länder Cherryföretagen AB KÖPMANDAT OCH FÖRVÄRVSFINANSIERING Cherryföretagen är en svensk speloperatör noterad på Aktietorget. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till Cherry i samband med förvärvet av COYS Ltd och strukturering av förvärvsfinansieringen TRANSAKTIONSVÄRDE: SEK 300M IMIX Adr Ltd EXPANSIONSKAPITAL IMIX Adr är en global tillverkare av digital röntgenutrustning. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till IMIX Adr i anskaffandet av expansionskapital från Sunstone Capital VÄRDE UPPGES EJ Projectplace International AB RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA Tillhandahåller verktyg för projektledare över nätet. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljarna i försäljningen av bolaget till Investor Growth Capital, Via Venture Partners och InnovationsKapital VÄRDE UPPGES EJ STOCKHOLM GÖTEBORG Kontakta oss på telefon eller Corporate Finance Birger Jarlsgatan 41 A Stockholm Tel STO CPH GOT OSL There s no business like your business NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden. Vår transaktionsgrupp biträder löpande med planering och genomförande av företagsöverlåtelser och förvärv. Med vår skandinaviska struktur och vårt internationella nätverk kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar. Ditt bästa är vårt fokus Vad kan vi göra för dig?

14 14 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT I drygt 30 år har jag drivit Elite Hotels. Jag har nu kommit till en punkt när jag måste fundera över vad som skall hända sen. Vem skall ta över efter mig? Vilken kurs kommer mitt företag att hålla när jag själv inte står vid rodret? Hur påverkas mina anställda? Är min dotter intresserad att ta över? Skall jag sälja? Jag har funderat mycket och har inte alla svar men delar gärna med mig av mina funderingar. Var redo när du lämnar över ditt livsverk Det första som jag tänker på är familjens ekonomi. Grunden till det välstånd jag byggt upp genom åren finns förstås i bolaget. Enklast och kanske tryggast för familjen är nog att sälja företaget och sedan placera kapitalet på ett säkert sätt som sprider riskerna. För mig är det dock inte riktigt så enkelt. Jag kom till Sverige på 196-talet och allt jag kan om affärslivet har jag lärt mig här. Jag minns att jag tidigt fascinerades av de många fina svenska familjeföretagen. Små och medelstora företag som gått i arv i generationer och fortfarande var livskraftiga. Det är den här typen av rörelser jag har haft förmånen att få ta över och driva vidare. Försöker förvalta på bästa sätt Alla dessa anrika svenska stadshotell som är så intimt förknippade med sin ort och som är en viktig del av den lokala historieskrivningen. Jag har försökt förvalta dessa på bästa sätt och varit lyhörd för historien. Jag tycker att jag även fortsättningsvis har ett ansvar här. När jag började i branschen var Tore Wretman näringens nestor. Han var hovtraktör och filosofie hedersdoktor och den man som lade grunden till den moderna svenska matlagnings-konsten. Tore var en gigant inom svensk gastronomi. Därför förvånade det mig mycket när han, vid 56 års ålder, lämnade över rörelsen till sina kollegor och flyttade till Frankrike. Sedan dess har detta blivit allt vanligare. Varför vet jag inte. Beror det kanske på skattesystemet eller har det att göra med att man inte vill påtvinga sina barn det liv man själv levt? Har plikt ersatts av självförverkligande? Enkelt men ändå inte Jag förstår att det finns en mängd problem att lösa om man vill lämna över sitt livsverk till nästa generation. Själv har jag bara ett barn. Det betyder visserligen att urvalet är litet men framför allt betyder det att valet blir mycket enkelt. Vi har förstås fört en dialog i många år om hennes intresse för verksamheten men nu när hon nästan är färdigutbildad och har några års arbetslivserfarenhet så blir frågan mer aktuell. Hon har numera också en make vid sin sida som kan stötta henne i arbetet. Jag har alltid utgått ifrån att hon skall ta över men vill överlåta åt henne att bestämma vilken roll hon skall ha. Det viktigaste för mig är att hon är en aktiv ägare. Om hon sedan vill ta en mera operativ roll är det bra men inte avgörande. ÄGARBYTE Själv tänker jag vara aktiv med annat så länge jag känner kraft och glädje. Bicky Chakraborty VD Elite Hotels Förutseende nog har jag en handfull medarbetare i företaget som har funnits med mig under en stor del av mitt 30 åriga företagande och som kan bidra med kompetens och kontinuitet. Jag tillför också hela tiden nytt blod i form av unga, välutbildade människor med potential. Tiden har varit min bästa vän Det finns naturligtvis fler förutsättningar att ta hänsyn till. För mig har det alltid varit viktigt att välja självständiga styrelseledamöter och revisorer med högsta möjliga kompetens och integritet. Detta har varit en enorm hjälp för bolagets utveckling. Vidare har jag alltid tänkt långsiktigt och känt såväl ett ansvar som en stor glädje i själva ägandet. Sammantaget känner jag mig ganska trygg i att Elite Hotels kan leva vidare som familjeföretag om min dotter och hennes man vill det. Samtidigt kan jag konstatera att tiden har varit min bäste vän. Arvskatten är nu avskaffad och jag behöver inte flytta utomlands av ekonomiska skäl i varje fall. Själv tänker jag vara aktiv med annat så länge jag känner kraft och glädje. Jag vill kunna jobba mer med att stödja verksamheter som ligger mig varmt om hjärtat inom idrott, kultur och utbildning. Det vore att förverkliga en dröm. GENERATIONSSKIFTE Oerhört viktigt att ägarbyten sker smidigt Mer än var fjärde företagare i dag är mellan 55 och 64 år gammal och planerar för att dra sig tillbaka från sitt företag de kommande åren. Av de företag som planerar för ett ägarbyte/generationsskifte väntas endast var fjärde drivas vidare av familjen. Det vanligaste är att företaget säljs till en ny extern ägare. Omkring tio procent av företagen förväntar sig nedläggning. Nära var fjärde före tag vet inte hur ägarbytet/ generationsskiftet ska ske. Detta är ett problem eftersom ägarbyte oftast är en mycket lång process och kräver tydlig planering. Utvecklingen bestäms i hög grad av vilken politik som förs och vilka konkreta reformer som genomförs. Med fel politik kan andelen nedlagda företag bli avsevärt större. Det är ett problem om anhöriga, affärspartners eller externa privatpersoner inte kan eller vill ta över företaget på grund av att det rådande skatte- och regelverket inte ger tillräckliga incitament till företagande, eller om det diskriminerar privat ägande jämfört med andra ägarformer. Lösningen kan vara en fungerande kapitalmarknad som underlättar exit och entry på ägarsidan. Det är oerhört viktigt för att ägarbyten ska kunna ske så smidigt som möjligt. Samt måste det vara attraktivt att driva företag, liksom att starta nya eller ta över existerande företag. KÄLLA: FÖRETAGARNA ANNIKA GAVRIC Vi handlägger ditt ärende inom 2h Vi är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. Våra tjänster riktar sig till dig som är revisor, redovisningskonsult, advokat eller entreprenör. Vi ger snabb och professionell hjälp vid administrativa processer som handlar om att bilda eller avveckla bolag. Är du smått otålig över att omgivningen inte håller jämna steg med dig i frågor som berör ovan? Kontakta oss så hjälper vi dig inom två timmar. För mer info besök Smått otålig?» Lagerbolag» Snabbavveckling (likvid omgående)» Aktiebolagsändringar BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX GÖTEBORG TEL FAX

15 Ägarskiftesgruppen Ägarskiftesgruppen erbjuder dig och ditt företag en unik helhetslösning vid ägarskifte Några av Sveriges ledande aktörer inom ägarskiftesplanering har utformat en unik stödprocess för att tillse att du och ditt företag får maximal effekt vid en ägarförändring. Ägarskiftesgruppen arbetar pragmatiskt för att optimera ditt företags säljbarhet utifrån struktur, värde, marknad och tid/tajming. Med Ägarskiftesgruppens stöd effektiviseras hela processen: Kort startsträcka i respektive moment Snabbt och korrekt kunskapsutbyte Tydliga delleveranser Effektiv prisbild Processen involverar era kritiska steg, som vart och ett kräver specialistkompetens inom områden som affärsjuridik/avtalsrätt, ekonomi/skatt, mäkleri/företagsutveckling. Slutresultatet blir dels ett bättre värde för dig som säljare, dels en smidig överlåtelse till den nya ägaren. BDO är världens ledande revisions- och rådgivningsbyrå mot ägarledda företag och deras ägare. BDO:s skatteavdelning tillhandahåller marknadens mest kvali cerade kompetens för praktisk hantering av skatterelaterade frågor vid ägarförändringar och generationsskiften. Kontakt: Peter Nordström Tfn: Region:Uppsala/Stockholm, Falun, Helsingborg Swedbank Företagsförmedling är en av Sveriges främsta aktörer inom företagsöverlåtelser av mindre och medelstora företag. Vi har ett rikstäckande nätverk av lokala företagsmäklare som förmedlar företag och bedriver rådgivning i samband med företagsöverlåtelser. Kontakt: Jan Romin Tfn: Scoreline är specialiserat på utvecklande förändringsprocesser för små och medelstora företag. En välutvecklad metod för analys av nuläget, presenterad i visuell form som Scorekortet, ger en tydlig bild av förbättringsområden. Kontakt: Christer Dyrwoold Tfn: Advokat rman Lexum är specialiserad inom affärsjuridik. Lexum har mångårig erfarenhet av rådgivning vid försäljning eller köp av företag. Kontakt: Sixten Nordmark Tfn:

16 Stora frågor tar aldrig paus. frågor. grantthornton.se!

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT

Läs mer

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 BÖRSINTRODUKTION 6TIPS ÖKA INTRESSET FOTO: ARKIV TALARFORUM FÖR DITT

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

WELCOME TO THE JUNGLE

WELCOME TO THE JUNGLE En tidning om företagsöverlåtelser fr ån Arctos M& A nr 7 juni 2010 WELCOME TO THE JUNGLE SVENSKA UNDERHÅLLNINGSKONCEPTET RE:EARTH GÖR SUCCÉ I THAILAND BRAFAB FRÅN HALLÄNDSKA HISHULT TILL STÖRST I NORDEN

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

PRIVATE EQUITY MAGISTERN TAR TEMPERATUREN PÅ FINANSMARKNADEN

PRIVATE EQUITY MAGISTERN TAR TEMPERATUREN PÅ FINANSMARKNADEN En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos nr 9 APRIL 2012 RCO - AFFÄREN SOM GICK I LÅS FÖRSÄLJNINGEN SPORRAR LARS ATT DRIVA FÖRETAGET VIDARE IGGESUND TOOLS FRÅN UTRÄKNADE TILL VÄRLDSLEDANDE PRIVATE

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Corporate Governance Ökad fokus på försäkring för VD och styrelse läs mer sid. 4 Personligheten avgörande vid val av VD

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

4TIPS FÖR ATT NÅ DINA MÅL

4TIPS FÖR ATT NÅ DINA MÅL ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE 4TIPS FÖR ATT NÅ DINA

Läs mer

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Nöjdast 2013. årsrapport Rådgivning Revision Skatt Företagsservice NÖJDAST VD ÅRSKRÖNIKA men nöjdast är nog chefen. En årsrapport ska summera året som gick och om jag ska sammanfatta 2013 i ett ord så

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer