PLANERA ÄGARSKIFTET I TID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANERA ÄGARSKIFTET I TID"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS MERGERS & ACQUISITIONS PLANERA 4TIPS ÄGARSKIFTET I TID Bicky Chakraborty, vd på Elite Hotels: Jag har nu kommit till en punkt där jag måste fundera över vad som skall hända sen. Världen väntar Vi sprider riskerna genom att verka i många olika länder Human due diligence Viktigt att fokusera på kompetensen inom företaget

2 2 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR En tuff internationell konkurrens och allt snabbare strukturomvandling ställer nya krav på både stora och små företag. Företagsförvärv och sammanslagningar kan i bästa fall utnyttja kompetenser på ett nytt sätt så att blir 3 och frigöra resurser till växande företag. Nu fi nns det stora anledningar till att våga satsa Efter den djupaste krisen sedan början av 1990-talet har den svenska ekonomin under det senaste året vänt kraftigt uppåt. BNP-tillväxten i år väntas hamna över 4 procent, sysselsättningen stiger och investeringarna har tagit ny fart. Även för nästa år ser prognoserna ljusa ut. Sverige har blivit något av EUklassens ljus, med goda tillväxtutsikter och stabila statsfinanser. Vi är i ett läge när många företagare har anledning att se över företagets position och utveckling. Det som var rätt under krisen behöver inte vara rätt balans i dag. Stort utbud av företag Den snabba strukturomvandlingen är bara ett skäl att se 1 över företagets långsiktiga strategi och resurser. Internationell konkurrens, öppnare marknader, snabb teknikutveckling och allt större vikt för tjänstesektorn och kringtjänster kopplade till traditionella produkter, öppnar möjligheter men ställer samtidigt krav på nya lösningar. Det är ett av skälen till det växande intresset för företagsförvärv och sammanslagningar. Var fjärde svensk företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt. Det innebär ett stort utbud av företag till försäljning. Det är allt vanligare att generationsväxlingen sker externt i stället för inom familjen. Utvecklingen, konjunkturen och marknaden talar entydigt för att vi kommer att se många företagsaffärer det närmaste året. Tillväxt och resurs Sverige behöver fler företagare och fler växande före- 2 tag. Det är alla politiska partier överens om. Fokus ligger ofta på att öka nyföretagandet i Sverige. Detta är självfallet viktigt. Men allt för ofta glömmer vi frågorna om företagens tillväxt och inte minst att resurser arbetskraft, kapital och management smidigt och enkelt måste kunna föras Anna-Stina Nordmark Nilsson Vd på Företagarna. MINA TIPS Ta hjälp av mäklare Använd gärna en företagsmäklare, då har du möjlighet att nå fler potentiella köpare. I dag sker 10 till 20 procent av företagsförsäljningarna via mäklare, i USA är siffran drygt 90 procent. Ha även en egen rådgivare som hjälper dig att förbereda diskussionen med till exempel en mäklare. Du måste ta ställning till utifrån bland annat din egen skattesituation, om det är mer fördelaktig att du säljer aktierna i bolaget eller som inkråm, det vill säga tillgångarna, med fler frågor. En köpare gör nästa alltid en egen due diligence men även du måste göra en genomgång av köparen. över från stagnerande till växande företag. Företagsköp och sammanslagningar ses tyvärr inte allt för sällan i debatten som något farligt och inte som den nödvändiga och positiva tillväxtskapande kraften som den i verkligheten är. Att komplettera sin verksamhet med matchande kompetenser och marknader blir allt viktigare i takt med att strukturomvandlingen obevekligen rullar snabbare och snabbare. Sverige behöver fler företag Att företag byter ägare är ett 3 normalt inslag i ett företags livscykel. I en effektiv marknadsekonomi ska det givetvis råda konkurrens även på ägarsidan. Nya ägare för dess utom ofta med sig nya idéer, nya nätverk och ny kompetens. Avslutningsvis, Sverige behöver fler företagare. Vi behöver fler växande företag. Förvärv och sammanslagningar är inte hela lösningen, men det är en grundbult i det flexibla näringsliv som vi behöver för att trygga jobb och välstånd. VI REKOMMENDERAR För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja. Thomas Löckert Sålde sin verksamhet med hjälp av extern konsult. Cross Border M&A s. 5 Det gäller att vara ordentligt förberedd för att inget ska gå fel. Hitta en investerare s. 6 En bra produkt, uthållighet och engagemang är en god start. Vi får våra läsare att lyckas! MERGERS & ACQUISITIONS NR 5, SEPTEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Söderblom Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Rui Dell Avanzi Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, september 2010 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg Mitt MediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Söderblom Mediaplanets affäridé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VI SÄLJER FÖRETAG Malmö Stockholm Göteborg

3 Nu har företagsaffärerna kommit igång igen! Efter ett par år av permafrost på den finansiella marknaden upplever vi på Excore ett sällan skådat intresse av att köpa företag. Många finansiella såväl som industriella aktörer hör kontinuerligt av sig till oss och många affärer håller i dagarna på att slutföras. Funderar du på att sälja ditt företag? Hör av dig till oss på Excore för en förutsättningslös diskussion och en kostnadsfri värdering. Excore har specialiserat sig på att sälja svenska företag med en omsättning mellan 100 miljoner till 1 miljard. Excore Consulting KB, Kungportsavenyen 32, Göteborg, Sweden Telephone , Telefax , . Vi kan företagsöverlåtelser. I Sverige och internationellt. Stockholm Jönköping Malmö

4 4 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER GÅR I BRÄSCHEN PÅ EN HELT NY MARKNAD 1TIPS TA NYA MARKNADER Fråga: Är det inte våghalsigt att köpa upp företag på nya marknader innan vi vet att fi nanskrisen är över? Svar: Nej, på det här sättet sprider vi riskerna, säger Graham Levinsohn, utvecklingschef på G4S. I juni tog G4S steget in på den brasilianska marknaden genom att köpa Instalarme. I september köpte de även 51 procent av aktierna i Plantech. Genom dessa båda företag får G4S en stabil grund att stå på i Brasilien, säger Graham Levinsohn, utvecklingschef på G4S. Utan dessa köp hade det varit svårt att etablera sig. Acquisitions ger helt enkelt en bra plattform på nya marknader. Femte största Tillväxten på den Brasilianska marknaden är stark och landet räknas som världens femte största marknad inom säkerhetsområdet arrangeras dessutom de olympiska spelen här, vilket förstås gör landet till en måste-marknad för internationella aktörer i säkerhetsbranschen. Men innan G4S lade sina bud undersökte man noga förutsättningarna. I samarbete med ett brasilianskt finansinstitut och ett par andra aktörer med stor lokalkännedom kart lade man såväl säkerhetsbranschen som marknaden i stort. Så småningom riktade man in sig på ett antal köpe objekt. Passar ihop med våra egna Vi tittade förstås på om företagen var stabila och välskötta, säger Graham Levinsohn, men även företagskulturen och den grundläggande filosofin hamnade under luppen. Ska köpen bli framgångsrika måste företagens värderingar passa ihop med våra egna. Acqusitions är inte någon ny erfarenhet för G4S. Det finns en stor medvetenhet inom företaget om att ett uppköp måste kännas bra, både för köparen och för det uppköpta företaget för att bli lyckosamt. Vi har hunnit bli ganska erfarna på den här punkten, berättar Graham Levinsohn. Redan 2004 skapade vi en grupp som arbetar just med att implementera våra sex kärnvärden i varje ny del av verksamheten. Såväl förtroende Graham Levinsohn Utvecklingschef på G4S. som lojalitet är viktiga frågor som inte får slarvas bort på vägen. Det är förstås oerhört viktigt att såväl kunder som personal i de uppköpta företagen är med på tåget. Något namnbyte på de båda brasilianska nytillskotten blir det inte heller tal om de närmaste två åren. G4S har verksamhet i 120 länder över hela världen och varje år avsätter företaget ett par hundra miljoner pund till uppköp. Affärerna i Brasilien är dock inte helt och hållet finansierade med egna medel. En del täcks också av lån och externa investeringar. Sprider riskerna Den finansiella krisen tycks vara på väg att klinga av, men fortfarande genomförs det ganska få acquisitions världen över. Att G4S går i bräschen och vågar sig in på en ny marknad ska dock inte ses som ett tecken på att företaget skulle vara mer riskbenäget än andra, menar Graham Levinsohn. Tvärtom, säger han. Eftersom vi är verksamma i så många länder sprider vi ju riskerna mer genom att köpa upp företag. Där med är förstås utgångsläget ett annat än för ett mindre företag. BENEDIKTA CAVALLIN FINANSIELL PLANERING G4S har verksamhet i 120 länder över hela världen och varje år avsätter företaget ett par hundra miljoner pund till uppköp. FOTO: G4S Avantus är en ledande rådgivare vid köp och försäljning av mindre och medelstora företag Bland våra kunder nns såväl generationsskiftes- och tillväxtföretag som svenska och internationella industrikoncerner samt nansiella investerare. Vi nns representerade i 41 länder. Avantus Corporate Finance Vårt arbete utgår från industriell insikt, internationell utblick och värdefokuserad analys Läs vidare på THE SWEDISH TEAM OF M&A INTERNATIONAL INC. AVANTUS CORPORATE FINANCE ENGELBREKTSPLAN 1, STOCKHOLM, TEL VIKTOR RYDBERGSGATAN 10, GÖTEBORG, TEL

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Cross Border M&A kräver förberedelser Det är mycket att tänka på i samband med Mergers & Acqusitions och ännu mer komplext blir det förstås när affären går över landsgränserna. Det gäller att vara ordentligt förberedd för att inget ska gå fel. I kölvattnet efter finanskrisen kan antalet Mergers & Acquisitions, M&A, vara på väg upp. Statistik från tidigare kriser har visat en rejäl uppgång i samband med att marknaden stabiliserat sig och det är troligt att detsamma händer denna gång, inte minst med tanke på att kassorna faktiskt är välfyllda på finansmarknaden. Genomförs det bara ett par lyckade uppköp där säljaren får rimligt betalt kan fler företag tänkas bjudas ut till försäljning, världen över, vilket säkert öppnar upp för en hel del lyckade affärer. Men det finns många lagar och regler att ta hänsyn till när det gäller Cross Border Acquisitions. Kräver en del förberedelse Att köpa företag i ett annat land måste inte vara krångligt kanske räcker det med att läsa in sig på lagar och regler i en enda jurisdiktion. Men finns det dotter bolag i femton länder blir det plötsligt bra mycket fler regler att ta hänsyn till. Det kan krävas en hel del förberedelse för att säkerställa en god skattemässig struktur. Exempelvis tar vissa länder ut en skatt på själva köpeskillingen. Det uppköpande företaget kan behöva göra en konkurrensanalys som leder till anmälningsplikt i länder där man inte hade förväntat sig det. Arbetsrättsliga regler En annan sak som kan skilja rätt rejält länder emellan är de arbetsrättsliga reglerna. Alla kontrakt måste förstås också gås igenom. Det är inte ovanligt att kund- och leverantörsavtal eller hyreskontrakt har klausuler som triggas vid förändrad ägarstruktur. Det är alltså bäst att kontrollera att inte hyresvärden har rätt att ställa företaget på bar backe för att det byter ägare. Även kulturella skillnader kan ha en stor betydelse, både under förhandlingarna och när köpet väl är i hamn. Lyckas man få med sig både ledningen och de anställda i det uppköpta företaget är mycket vunnet. Ett gott råd är att ta hjälp av personer med ordentliga kunskaper om såväl lagar och regler som kulturen i respektive land. Det krävs alltså både noggranna förberedelser och en stor portion lyhördhet för att lyckas med Cross Border M&A. BENEDIKTA CAVALLIN FÖRETAGSFÖRVÄRV Nu är det rätt tid för förvärv Mergers and Acquisitions handlar om självförtroende. Under de senaste åren har självförtroendet hos många företag varit lågt. På senare tid har ett flertal affärsuppgörelser gjorts inom en kort period och detta kan förhoppningsvis få företagen att visa framfötterna igen. Historien har visat att när intresset för förvärv har satt igång är det inte många faktorer som kan hindra denna utveckling. Utvecklingen tenderar att gynna de företag med bra och genomtänkta strategier. Det som har hänt de senaste månaderna är att det ekonomiska läget har förändrats och fördelarna och möjligheterna för företagsförvärv har stärkts. Marknadsvärdet på många företag är närmre det reella värdet nu än vad det har varit under de senaste två decennierna. Storföretagen har i dag kapital i form av både aktier och kontanter, att kunna förvärva andra företag. Knepet för företagen är att agera snabbt och bestämt annars riskerar de att gå miste om alla fördelar i och med detta guldläge, om marknadsvärdet skulle börja stiga. Det är inte omöjligt att marknaden vid något tillfälle blir överhettad igen även om det ser ljust ut nu. KÄLLA: MCKINSEY ANNIKA GAVRIC

6 6 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS 1 2 HITTA NYA AFFÄRSIDÉER FRÅGOR & SVAR 1. Hur kan ni hjälpa företag som vill börja exportera? 2. Vilket är ert bästa råd för att lyckas som exportföretag? Carina Nordström Kreditchef, Almi. FOTO: ALMI SÄKERHET, ERGONOMI OCH FLEXIBILITET 1. En inbyggd rygg/stödskena ger skydd för barnets huvud och stöd åt nacken samtidigt som den avlastar bärarens axlar och överför barnets vikt till ett höftbälte. 2. Det går lätt att koppla loss barnet från selen, som även går att använda som babysitter och barnstol. FOTO: BABY VIKING Investera i nya idéer sök patent på hela konceptet Fråga: Vad krävs för att en entreprenör ska attrahera investerare på en tuff marknad? Svar: En bra produkt, uthållighet och engagemang är en god start. Och glöm inte att söka patent på rätt sätt. SHOWCASE När Marks Jansson Kraghs son Viking var baby var han kolikbarn, Mark och hans sambo bar på sonen timmar i sträck. Att de köpt marknadens dyraste bärsele var inte till stor hjälp. Selen belastade axlarna och det var omöjligt att lyfta Viking ur selen utan att han vaknade. Det ledde till att Mark, som är ingenjör och uppfinnare, började ta fram en ny typ av bärsele och grundade företaget Viking Baby. Mark har intressen som bergsklättring och fallskärmshoppning och säkerhetsfrågan engagerade honom. Jag ville ta fram en produkt som var ergonomisk för barnet och föräldrarna och säker så att babyn inte riskerade att ramla ur eller skadas, berättar Mark. Draknästet Efter två år hade Mark utvecklat en prototyp tillsammans med examensstudenterna Jonas Wilsby och Fredrik Lundin vid Halmstad Högskola. När han efter ännu ett par år inte hade någon finansiär fick Mark tipset att söka till Mark Jansson Kragh Grundare till Baby Viking tv-satsningen Draknästet. Där fick entreprenörer chansen att övertyga investerare att finansiera deras affärsidéer. Riskkapitalisten Mats Gabrielsson såg genast en affärspotential med Babyviking. Det finns en jättemarknad för bärselar och det såg ut som en bra FAKTA Baby Viking AB är grundat av Mark Jansson Kragh. 35 procent ägs av Mark, 50 procent av Mats Gabrielssons investmentbolag GIAB och fem procent vardera av Jonas Wilsby, Fredrik Lundin och Karolina Adolfsson. Mats Gabrielsson Riskkapitalist. Produkten Babyviking är en ny typ av bärsele som är utvecklad med tanke på säkerhet, ergonomi och flexibilitet. En inbyggd rygg/stödskena ger skydd för barnets huvud och stöd åt nacken samtidigt som den avlastar bärarens axlar och överför barnets vikt till ett höftbälte. Det går att ha barnet fram och bakvänt och även liggande i selen. Det går lätt att koppla loss barnet från selen, som även går att använda som babysitter och barnstol. Selarna tillverkas av Samhall i Uddevalla och alla ingående delar är svensktillverkade. Babyviking har redan sålts till ett antal kunder som har anmält intresse via företagets hemsida. Nästa steg är att automatisera distributionen och sätta upp en webbshop. På längre sikt ska produkten även säljas i butik. produkt. Jag har tidigare varit underleverantör på marknaden så jag var väl insatt i hur stor efterfrågan är. Jag har själv barn så jag kände även till behoven från konsumentsidan, säger Mats Gabrielsson. Mats Gabrielsson menar att en investerare bör titta efter en kombination av bra produkt, bra affärsplan och bra entreprenör. Det avgörande är förtroendet för entreprenören. Produkten kan justeras, men det kan inte människan bakom. En entreprenör måste brinna för sitt företag och inte bara jobba nio till fem. Bra entreprenörer får inte heller ge upp vid motgångar, berättar Mats Gabriellson. Det innebar förstås en utmaning att det fanns ett väldigt starkt varumärke på marknaden för bärselar. Men det kan också vara en fördel. Konceptuella patent När en leverantör får en dominerande ställning stoppas utvecklingen och det uppstår en chans för innovatörer att få ett försprång med nya koncept, säger Mats. Jag hade lämnat in patentansökan för konceptet med en bärsele med inbyggd stödskena/huvudskydd dagen innan Draknästet, berättar Mark. Det är bra att söka patent innan man söker pengar. Men man får inte söka patent för långt i förväg eftersom andra kan hitta vägar att gå runt patentet innan man kommer ut på marknaden, säger Mats. Det är viktigt att skriva patentet så att konkurrenterna inte gå runt. Konceptuella patent, som inte innehåller exakta definitioner, fungerar bäst, avslutar Mark. EVA GUSTIN 1. Om bolaget har behov av kapital i samband med sin exportsatsning kan vi hjälpa det att minska sin valutarisk genom att erbjuda Exportlånet. Det kan handla om allt från finansiering av lagerinköp, marknadsföring och liknande kostnader inför exportsatsningar till finansiering av investeringar i produktionsanläggning inför exportförsäljning. 2. Förbered dig väl, undersök dina möjligheter och välj marknad baserat på din internationella konkurrenskraft. Välj sedan den bästa strategi som passar din valda marknad. Säkra dina affärer så du får betalt. Robert Wickman Marknadskoordinator små och medelstora företag, EKN. FOTO: ÅSA FEXBY/ EXPORTKREDITNÄMNDEN 1. Vår uppgift är att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Vi kan ge företag garantier så att de kan stärka sin konkurrenskraft och därigenom öka sina affärsmöjligheter. Garantierna skyddar mot betalningsrisker under hela affären, från förhandling tills den är avslutad och betald. Garantierna underlättar även en fördelaktig finansiering hos banken. 2. Det är viktigt för ett exportföretag att kontakta oss tidigt i affären för att få veta förutsättningarna för garantier vilket underlättar förhandlingarna med kunden. Krister Widström Vd, New Trade Markets FOTO: URBAN BRÅDHE 1. Genom att hjälpa företag genom hela internationaliseringsprocessen. Förutom att hjälpa till med marknadsundersökningar så hjälper vi även företagen med personal, kapital och kunder. Vi blir företagets enda kontaktyta, One-Stop-Shop. 2. Se till att ha rätt personal! Affärer görs mellan människor och den som kan attrahera personal med rätt kunskap och attityd har större möjligheter att lyckas.

7 ROI Return On Investment En bra idé kan leda till en bra affär, men bara om det är en bra affärsidé. return on innovation

8 8 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är viktigast att värdera när man ska förvärva ett bolag? Svar: Människorna, nyckelpersonerna i bolaget. Allt för lite kraft läggs ned på att göra en human due diligence. De mänskliga tillgångarna är viktigast i företagsvärdering LEDARE TILL LEDARE HUMAN DUE DILIGENCE Det hävdar Hans Risberg, partner i private equity-företaget Norges Investor IV AS, som investerar i företag i Skandinavien. Jag är väldigt stark i min uppfattning att det är i människor man investerar när man köper bolag. Produkten ska vara rätt, självfallet, liksom timingen och priset, men helt avgörande är att man har rätt människor, både ledning och nyckelpersoner. Hans Risberg är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, har haft en rad ledande positioner i svenska före tag, både som vd, marknadschef och styrelseledamot. Han är bland annat känd som en av grundarna i RnB och tidigare partner i riskkapitalbolaget Ledstiernan. Han är i dag styrelseordförande i bland annat Videokonferensbolaget, Arena Personal AB och Naty AB och han coachar entreprenörer och investerar själv i unga entreprenörer och deras företag. Hans Risbergs personliga motto är att investera i människor och han stimuleras av att jobba med unga entreprenörer, såväl kvinnor som män. Problem drabbas alla företag av, men det är människor som löser problemen. Att hitta rätt nyckelpersoner är det allra viktigaste. Om nödvändiga egenskaper som personer i hans företag bör ha, säger Hans Risberg följande: Man ska vara trevlig, målmedveten, ärlig, positiv och klok. Värdering på flera sätt Den som vill nå framgång inom riskkapitalbranschen ska vara noggrann, ha förmågan att lyssna och lita på sin intuition. Det är viktigt att fokusera på människan. Det finns inga genvägar för en snabb karriär. Man måste jobba hårt och målmedvetet och våga ta risker, säger Hans Risberg. Due diligence handlar om att göra en värdering av det företag man vill förvärva, eller för den delen också sälja. Det handlar ofta om legal och finansiell värdering av företaget. Man talar om, FDD, finansiell due diligence, och CDD, kommersiell due diligence. Syftet med en kommersiell due diligence är att få en djupgående kunskap Man måste jobba hårt och målmedvetet och våga ta risker. Hans Risberg Riskkapitalist om målbolaget och identifiera de risker som kan påverka värderingen. Man skaffar sig en grundläggande förståelse för den dynamik och de affärsmässiga risker samt den ständigt föränderliga omgivning som påverkar målbolaget och dess verksamhet. Fokus ligger oftast på att göra en kartläggning av affärsmässiga risker, att beskriva affärsmässiga och fi nansiella drivkrafter och prognoser, prestationsförmåga, nuvarande och framtida marknad och konkurrenssituation. Ofta ensidigt fokus Typiska områden som kan ingå i en finansiell due diligence är analys av verksamhetens historiska intäkter och lönsamhet med syfte att förstå den finansiella utvecklingen, identifiering av underliggande trender, analys av lämnade prognoser, genomgång av balansräkningar, rörelsekapitalbehov och kassaflöden, identifiering av dolda över- och undervärden samt risker i verksamheten samt analys av pensionsförpliktelser och kostnader. Låter det som ett prospekt från en konsult? Helt rätt! Men, säger Hans Risberg, man lägger alldeles för mycket kraft vid legal och finansiell värdering och allt för litet på human due diligence. Inte så att de legala och finansiella aspekterna inte ska beaktas, de är förstås jätteviktiga, men det handlar också om det mänskliga och om en egen bedömning. Och han tillägger: Människor i nyckelpositioner uppskattar faktiskt att de tas med i bedömningen av företaget, att de får säga sitt, att man gör tydligt att rätt man är på rätt plats och att de som nyckelpersoner är med i matchen, vilket också ökar chansen att affären blir bra. Duktig entreprenör avgörande På frågan om exempel där han investerat i rätt människor, svarar han med ett näraliggande exempel: Jag hade aldrig engagerat mig i desssa bolag om jag inte trott på entreprenörerna. Jag hade ingen kunskap om branscherna, men jag var övertygad om entreprenörernas förmåga, avslutar Hans Risberg. GÖSTA LÖFSTRÖM Värdet av ett förvärv ligger i dess potential. Nästan en tredjedel av alla samgåenden leder till värdeökning. En annan tredjedel misslyckas helt. Skillnaden brukar handla om människor. Och om ledarskap. Mercuri Urval kan navigera i det känslomässiga landskapet och de olika faserna i en sammanslagning. Det gäller att förstå människor och kunna förutsäga prestationer. Genom att stödja våra uppdragsgivare i förändring och integration har vi byggt erfarenhet av vad som fungerar. Och det som leder till värdeökning. AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA Your partner in HR Due Diligence

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER CITAT FOTO: SHUTTERSTOCK Tillväxt och utveckling Företag har ägnat de senaste tvår åren med att kapa kostnader och förbättra balansrapporter. Framåt, kommer fokus ligga på top-line tillväxt och utveckling av hållbar kassabalans, vilket borde generera medvind för M&A Lee Lebrun, CO-Head of Americas M&A, Swiss Bank UBS Kommer att öka Detta året skulle jag säga att M&A kommer öka måttligt. Jag tror, uppenbarligen, att allt som kan skaka ekonomin kommer förändra den prognosen, men över det stora hela tror jag att M&A kommer öka jämfört med 2009 Lee Lebrun, CO-Head of Americas M&A, Swiss Bank UBS FÅR INTE GLÖMMAS BORT Man lägger alldeles för mycket kraft vid legal och finansiell värdering och allt för litet på human due diligence, tycker Hans Risberg. FOTO: SHUTTERSTOCK Legitin tillväxtstrategi Vi tror att framgången är en direkt konsekvens av företagets förbättrade hantering av M&A-processer, från val av företag och pris till due diligence och implementering. I framtiden kommer den inlärningskurvan säkerligen att fortsätta. Nu när det är en legitim tillväxtstrategi att skapa konkurrensfördelar. Genom M&A kommer långsiktig framgång bero på mer sofistikerade M&A metoder Marco Boschetti, University of Bologna

10 10 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3STEG INVESTERA ERA GENOM BÖRSEN 7 RÅD FÖR EN EFFEK- TIVARE PRODUKTION Genom erfarenheten från 100-tals installationer av system för stopptidsuppföljning och delaktighet i kunders förbättringsarbete kan följande sju råd hjälpa er att lyckas med förbättringsarbete. Fråga: Var ska man vända sig för att investera? Svar: I Sverige fi nns några olika börser och handelsplattformar. Vilken man väljer har mycket att göra med vilka intressen man har som bolag. VÄLJ RÄTT MARKNADER I Sverige finns två reglerade marknader. Den ena är NGM Equity som drivs av NGM och den andra är Stockholmsbörsen som drivs av Nasdaq OMX. Dessutom finns tre handelsplattformar eller Multilateral Trade Facility, MTF:er. Dessa är Nordic MTF, First North och Aktietorget. MTF:er omgärdas av färre regler än de reglerade marknaderna. Stockholmsbörsen är den helt klart största marknaden och är indelad i tre grupper: Small Cap för bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro, Mid Cap för bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro samt Large Cap för bolag som har ett börsvärde på över en miljard euro. Kvalitetsstämpla bolaget Dessa bolag måste uppfylla reglerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning, ofta benämnd Koden. Där anges bland annat hur bolagen ska hantera registrerings- och insynsfrågor. För de nystartade företag och tillväxtföretag som inte är redo att följa koden har Nasdaq OMX alternativet First North, vilket är en handelsplattform. De bolag som listar sig på First North (och andra handelsplattformar) kallas inte Kristin Haglund Noteringschef, NGM börsnoterade; det är en beteckning endast bolag på Stockholmsbörsen och NGM Equity får använda. NGM Equity, den andra reglerade marknaden i Sverige, ställer i princip samma noteringskrav på bolag en som Stockholmsbörsen. Att komma in på NGM Equity innebär en klassisk börsnotering FAKTA Ett företag som har tillstånd från Finansinspektionen att driva en (eller flera) reglerade marknader kallas börs. Reglerna för andra marknadsplatser, såsom handelsplattformar, är färre. Finansinspektionen utövar tillsyn över börser och handelsplattformar. Myndigheten har dock bara begränsad tillsyn över de bolag som finns noterade på dessa marknadsplatser. I stället är det främst en fråga för de olika marknadsplatserna att se till att de noterade bolagen följer regelverken. FOTO: NGM Patrik Engellau Vd, Aktietorget som kvalitetsstämplar bolaget. Bolaget blir exempelvis investeringsbart för institutioner, vilket inte är fallet om bolaget är onoterat, säger Kristin Haglund, noteringschef på NGM. NGM driver förutom NGM Equity även NGM Nordic MTF, vilket är en handelsplattform för små till Både börser och andra marknadsplatser lyder under marknadsmissbrukslagen. Omfattas inte en marknadsplats av de regler som gäller för en börs går det bra att ha egna, liknande regler i de avtal man har med bolagen som är noterade. På Stockholmsbörsen är aktielistan uppdelad i olika enheter beroende på bolagens storlek. Dessa kallas för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Den storlek som avses är bolagets börsvärde. KÄLLA: FINANSINSPEKTIONEN HITTA LISTAN I Sverige finns det olika marknader och handelsplattformar att välja mellan, beroende på vad bolaget har för intressen. FOTO: SHUTTERSTOCK Vilka möjligheter fi nns det? FOTO: DEN NYA VÄLFÄRDEN ANN EK medelstora tillväxtbolag. På Nordic MTF handlas bolagen i samma handelssystem som bolagen på NGM Equity, men regelverket är mindre omfattande vilket innebär mindre krav på transparens mot investerare. När bolaget använt Nordic MTF som en plattform för att växa och sedan är redo kan de göra en börsintroduktion på NGM Equity, säger Kristin Haglund. Entreprenörledda bolag Till skillnad från Nasdaq OMX och NGM bedriver Aktietorget endast verksamhet på en handelsplattform. Enligt Aktietorgets vd, Patrik Engellau ligger fokus på entreprenörsledda bolag. - Vår uppgift är att erbjuda entreprenörsledda företag den publika listningens fördelar. Det innebär att vi har skräddarsytt våra tjänster efter sådana bolags behov,säger Patrik Engellau. Även om Aktietorget inte är en så kallad reglerad marknad påpekar Patrik Engellau att det naturligtvis finns regler som omgärdar även handelsplattformar och att dessa inte, vilket ibland felaktigt påstås, är oreglerade. Det finns många regler även för bolag på en handelsplattform. I samarbete med Aktiespararna och enligt avtal med bolagen har vi dessutom lagt till egna regler utöver det som lagen kräver, avslutar Patrik Engellau. KRISTIAN TIGER Hitta ett arbetsätt Börja i liten skala med ett 1 pilotprojekt på en eller flera flaskhalsar för att hitta ett arbetssätt som passar ert företag. Sätt ihop ett förbättringsteam med förändringsvilliga operatörer och produktionstekniker som kan inspirera andra. Förbättringsarbete Engagera chefer och ledning, gör dem delaktiga och 2 ansvariga så att de förstår nyttan med förbättringsarbetet. Sätt upp mål Sätt upp tydliga mätbara 3 mål med förbättringsarbetet. Vad vill ni uppnå? Mät arbetet Beslut skall baseras på 4 fakta inte tyckande och känslor. Använd ett system som mäter kontinuerligt på maskinerna för att få faktaunderlag för vilka förluster ni bör fokusera på. För att kunna förbättra utnyttjandet av maskinerna är det viktigt att veta utgångsläget. Visuella resultat Sätt upp tydliga diagram 5 vid maskinerna, visa viktiga nyckeltal på tv-skärmar och lägg ut information på intranätet för att påvisa resultat och motivera både ledning och operatörer. Informationen skall vara tillgänglig för alla. Ha tålamod Anordna dagliga möten 6 med hela förbättringsteamet och följ upp senaste dygnets förluster utifrån fakta. Hur ligger vi till? Vilka är de största förlustorsakerna? Vilka åtgärder ska prioriteras för att minimera förlusterna? Alla bestående förbättringar, stora som små, är ett steg närmare målet. Ha uthållighet i arbetet. Sprid arbetssättet Sprid arbetssättet, när ni 7 arbetat fram ett bra arbetssätt genom pilotprojektet skapa fler förbättringsteam på andra produktionsgrupper. Använd erfarenheter från piloten.

11 Svensk och internationell affärsjuridik Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen. Vägen till ett lyckat förvärv eller försäljning går via Drottninggatan 95A Oavsett land och komplexitet sätter vi ihop ett team av specialister inom skatt, ekonomi och juridik som hjälper dig med allt från förvärvsstruktur till ordning & reda. Rödl & Partner Nordic AB / Tel / roedl.com/se

12 12 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER N yckeln till lyckade företagsaffärer Fråga: Hur förbereder man sig på bästa sätt för en framgångsrik företagsöverlåtelse? Svar: Genom att ta in extern hjälp i god tid ökar man chanserna för att båda parter ska bli nöjda med affären. Många företagsägare går med försäljningstankar i flera år och när de tar beslutet har de ofta väldigt bråttom. Om de inte har förberett bolaget ordentligt är det svårare att hitta köpare och att få rätt betalt. Redan när du börjar tänka på försäljning kan det därför vara bra att kontakta en extern rådgivare. Denne kan fungera som bollplank och även hjälpa till med analys och värdering innan du bestämmer dig. För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja. Jag fick hjälp både med juridiska och ekonomiska frågor, säger Tomas Löckert, som nyligen sålde sin grafiska produktionsbyrå IdéoLuck. Det gjorde att jag kunde fokusera på verksamheten och kunderna under försäljningsprocessen. Dessutom kunde företagsmäklaren ta ett helikopterperspektiv och med sitt breda kontaktnät locka till sig köpare som jag inte hade tänkt på att leta efter, fortsätter berättar Tomas Löckert. Ordning och reda Se till att ha all dokumentation tillgänglig och gå igenom balansoch resultaträkningar. Finns det olönsamma delmarknader eller UNDERLÄTTADE. För mig var det självklart att ta in extern hjälp när jag bestämde mig för att sälja, säger Tomas Löckert som sålde sin grafiska produktionsbyrå. OBS! bilden är en genrebild FOTO: SHUTTERSTOCK produkt linjer som det kan vara vettigt att göra sig av med? Många ägarledda bolag är överlikvida, eftersom ägarna gärna sparar pengar i bolaget. Att få ned likviditeten genom vinstdelning kan behöva planeras under några års tid. FAKTA Under 2009 såldes företag i Sverige. Tillbakagången i svensk ekonomi har påverkat antalet företagsförsäljningar, som var på topp Det visar en ny undersökning från värderingsföretaget Adeqvat Företagsvärdering och marknadsplatsen Bolagsplatsen.se. År 2007 minskade antalet försäljningar med 1,5 procent efter ett par års uppgång. Under 2008 föll företagsförsäljningarna med 6,3 procent och 2009 med ytterligare 7,8 procent. Vid de flesta företagsöverlåtelser används någon form av extern hjälp. Ju mer omfattande och komplicerad ett bolags verksamhet är, desto mer tid och kompetens krävs det för att genomföra affären på att bra sätt. Extern hjälp kan tas in från företagsförmedlare, jurister, oberoende rådgivare och/eller finansieringsexperter. 4TIPS ANLITA EN RÅDGIVARE Säljaren bör också gå igenom alla avtal med kunder och leverantörer och skriva avtal där det inte finns. Desto fler skrivna avtal, desto högre blir bolagets värde. Det är också viktigt att kunna visualisera bolagets verkliga vinstpotential, som ligger till grund för försäljningsvärdet. Ofta har man gjort avsättningar som gör att resultatet ser lägre ut än vad det verkligen är. Hjälp för köparen Köparen kan behöva vägledning för att hitta rätt köpobjekt. Många vet inte riktigt vilken typ av bolag eller bransch de är intresserade av. Vid själva företagsköpet behöver de flesta hjälp med att göra en total genomlysning av bolaget. Detta för att säkerställa att det som säljaren visar upp stämmer och för att se bolagets verkliga vinstpotential. Det är även viktigt att sätta sig in i vilka bolagets nyckelfaktorer för framgång är. När ett bolagsköp blir misslyckat har det ofta visat sig att köparen inte har insett företagets kärnvärden. Vad kan gå fel? Det kan dyka upp problem under överlåtelseprocessen och det kan bli riktigt jobbigt för bägge parter om de blir oense om något. Det är viktigt att gå igenom alla avtal noga. Annars finns risken att affären spricker när säljaren tror att det är klart och man får börja om från början. Ännu allvarligare är om avtalen inte är heltäckande och man inte har säkerställt betalningen. Följden kan då bli att hela eller delar av betalningen uteblir. EVA GUSTIN FÖRVÄRVNING Förvärvs - intresset är på uppgång Enligt en undersökning planerar tre av tio svenska företag att växa genom förvärv de närmaste tre åren. Där med är förvärvsintresset i princip lika stort som under högkonjunkturen Hela 30 procent av de tillfrågade svenska medelstora företagen har för avsikt att växa genom företagsförvärv de närmaste tre åren. År 2007 var det 33 procent av företagen som räknade med förvärv under de kommande tre åren. Förvärvsintresset är därmed relativt konstant oavsett konjunkturen. Av de undersökta företagen är det 13 procent som räknar med en ägarförändring de kommande tre åren. Under högkonjunkturen 2007 var en tredjedel av de medelstora företagen till salu. Att det är så få som vill sälja hänger sannolikt ihop med den dramatiska efterfrågenedgång som skedde i industrin under Bolagen ägnade mycket kraft åt interna aktiviteter vilket ledde till att färre transaktioner kom ut på marknaden. Enligt undersökningen verkar konjunkturens inverkan på den långsiktiga ägarstrategin vara låg. Det finns alltid en hög efterfrågan på välskötta, medelstora bolag, men konjunkturen har justerat tidsagendan för vissa transaktioner. KÄLLA: GRANT THORNTON ANNIKA GAVRIC Rätt Rätt Rätt Rätt konsulter från början till slut LIND & SCHULTZ FINANCIAL CONSULTANTS AB KUNGSGATAN 6, STOCKHOLM Lyckade företagsaffärer... är ingen slump. Vi projektleder och tar helhetsansvaret för era processer inom Mergers & Aquisitions, allianser, företagsfinansiering och andra finansiella processer. Vad kan vi göra för er? ENGSTRÖM & RINDE Vägen till en sund företagsaffär! Länia Företagsförmedling är nu Länia över hela landet.

13 Idédriven nordisk M&A och debt advisory Står ert företag inför en försäljning, ett förvärv eller har ni expansionsplaner som kräver externt kapital? dpnova AB Nobia AB Medical Vision AB RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN SKULDRÅDGIVNING VENTURE DEBT dpnova är Nordens ledande dentallaboratorium, dpnova omsätter ca 190 msek och har 157 anställda. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljaren; Kaupthing Bank VÄRDE UPPGES EJ ScandCap har agerat som finansiell rådgivare till Nobia AB avseende omfinansiering av en syndikerad kreditram SYNDIKERAT LÅN: SEK 2 000M Tillverkar medicintekniska produkter för endoskopiska operationer. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till Medical Vision i kapitalanskaffningen av venture debt från Kreos Capital VÄRDE UPPGES EJ Polyplank AB FÖRETRÄDESEMISSION Polyplank är ett tillverkningsföretag noterat på NGM Equity, som tillverkar produkter av återvunnet träkompositmaterial. ScandCap var exklusiv finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen TRANSAKTIONSVÄRDE: SEK 21,1M Oral Care AB KÖPMANDAT OCH FÖRVÄRVSFINANSIERING Marknadsledare i Sverige inom mobil tandvård. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till köparen; Procuritas Capital Investors IV LP, en private equity-fond med fokus på medelstora nordiska företag VÄRDE UPPGES EJ Maskin AB Sipano RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN En ledande distributör av professionell tvätteriutrustning i Sverige. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till ägarna vid försäljningen av bolaget till Jensen Group NV, vars aktie är noterad på börsen Euronext Belgium VÄRDE UPPGES EJ Söderlind & Co grundades 1996 och är en oberoende rådgivare inom corporate finance, management och trustee. Söderlind & Co har en personlig och engagerad rådgivning som förenar finansiell och industriell kompetens. Söderlind & Co arbetar med kunder i ett flertal olika branscher och länder Cherryföretagen AB KÖPMANDAT OCH FÖRVÄRVSFINANSIERING Cherryföretagen är en svensk speloperatör noterad på Aktietorget. ScandCap agerade exklusiv finansiell rådgivare till Cherry i samband med förvärvet av COYS Ltd och strukturering av förvärvsfinansieringen TRANSAKTIONSVÄRDE: SEK 300M IMIX Adr Ltd EXPANSIONSKAPITAL IMIX Adr är en global tillverkare av digital röntgenutrustning. ScandCap har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till IMIX Adr i anskaffandet av expansionskapital från Sunstone Capital VÄRDE UPPGES EJ Projectplace International AB RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA Tillhandahåller verktyg för projektledare över nätet. ScandCap agerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljarna i försäljningen av bolaget till Investor Growth Capital, Via Venture Partners och InnovationsKapital VÄRDE UPPGES EJ STOCKHOLM GÖTEBORG Kontakta oss på telefon eller Corporate Finance Birger Jarlsgatan 41 A Stockholm Tel STO CPH GOT OSL There s no business like your business NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden. Vår transaktionsgrupp biträder löpande med planering och genomförande av företagsöverlåtelser och förvärv. Med vår skandinaviska struktur och vårt internationella nätverk kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar. Ditt bästa är vårt fokus Vad kan vi göra för dig?

14 14 SEPTEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT I drygt 30 år har jag drivit Elite Hotels. Jag har nu kommit till en punkt när jag måste fundera över vad som skall hända sen. Vem skall ta över efter mig? Vilken kurs kommer mitt företag att hålla när jag själv inte står vid rodret? Hur påverkas mina anställda? Är min dotter intresserad att ta över? Skall jag sälja? Jag har funderat mycket och har inte alla svar men delar gärna med mig av mina funderingar. Var redo när du lämnar över ditt livsverk Det första som jag tänker på är familjens ekonomi. Grunden till det välstånd jag byggt upp genom åren finns förstås i bolaget. Enklast och kanske tryggast för familjen är nog att sälja företaget och sedan placera kapitalet på ett säkert sätt som sprider riskerna. För mig är det dock inte riktigt så enkelt. Jag kom till Sverige på 196-talet och allt jag kan om affärslivet har jag lärt mig här. Jag minns att jag tidigt fascinerades av de många fina svenska familjeföretagen. Små och medelstora företag som gått i arv i generationer och fortfarande var livskraftiga. Det är den här typen av rörelser jag har haft förmånen att få ta över och driva vidare. Försöker förvalta på bästa sätt Alla dessa anrika svenska stadshotell som är så intimt förknippade med sin ort och som är en viktig del av den lokala historieskrivningen. Jag har försökt förvalta dessa på bästa sätt och varit lyhörd för historien. Jag tycker att jag även fortsättningsvis har ett ansvar här. När jag började i branschen var Tore Wretman näringens nestor. Han var hovtraktör och filosofie hedersdoktor och den man som lade grunden till den moderna svenska matlagnings-konsten. Tore var en gigant inom svensk gastronomi. Därför förvånade det mig mycket när han, vid 56 års ålder, lämnade över rörelsen till sina kollegor och flyttade till Frankrike. Sedan dess har detta blivit allt vanligare. Varför vet jag inte. Beror det kanske på skattesystemet eller har det att göra med att man inte vill påtvinga sina barn det liv man själv levt? Har plikt ersatts av självförverkligande? Enkelt men ändå inte Jag förstår att det finns en mängd problem att lösa om man vill lämna över sitt livsverk till nästa generation. Själv har jag bara ett barn. Det betyder visserligen att urvalet är litet men framför allt betyder det att valet blir mycket enkelt. Vi har förstås fört en dialog i många år om hennes intresse för verksamheten men nu när hon nästan är färdigutbildad och har några års arbetslivserfarenhet så blir frågan mer aktuell. Hon har numera också en make vid sin sida som kan stötta henne i arbetet. Jag har alltid utgått ifrån att hon skall ta över men vill överlåta åt henne att bestämma vilken roll hon skall ha. Det viktigaste för mig är att hon är en aktiv ägare. Om hon sedan vill ta en mera operativ roll är det bra men inte avgörande. ÄGARBYTE Själv tänker jag vara aktiv med annat så länge jag känner kraft och glädje. Bicky Chakraborty VD Elite Hotels Förutseende nog har jag en handfull medarbetare i företaget som har funnits med mig under en stor del av mitt 30 åriga företagande och som kan bidra med kompetens och kontinuitet. Jag tillför också hela tiden nytt blod i form av unga, välutbildade människor med potential. Tiden har varit min bästa vän Det finns naturligtvis fler förutsättningar att ta hänsyn till. För mig har det alltid varit viktigt att välja självständiga styrelseledamöter och revisorer med högsta möjliga kompetens och integritet. Detta har varit en enorm hjälp för bolagets utveckling. Vidare har jag alltid tänkt långsiktigt och känt såväl ett ansvar som en stor glädje i själva ägandet. Sammantaget känner jag mig ganska trygg i att Elite Hotels kan leva vidare som familjeföretag om min dotter och hennes man vill det. Samtidigt kan jag konstatera att tiden har varit min bäste vän. Arvskatten är nu avskaffad och jag behöver inte flytta utomlands av ekonomiska skäl i varje fall. Själv tänker jag vara aktiv med annat så länge jag känner kraft och glädje. Jag vill kunna jobba mer med att stödja verksamheter som ligger mig varmt om hjärtat inom idrott, kultur och utbildning. Det vore att förverkliga en dröm. GENERATIONSSKIFTE Oerhört viktigt att ägarbyten sker smidigt Mer än var fjärde företagare i dag är mellan 55 och 64 år gammal och planerar för att dra sig tillbaka från sitt företag de kommande åren. Av de företag som planerar för ett ägarbyte/generationsskifte väntas endast var fjärde drivas vidare av familjen. Det vanligaste är att företaget säljs till en ny extern ägare. Omkring tio procent av företagen förväntar sig nedläggning. Nära var fjärde före tag vet inte hur ägarbytet/ generationsskiftet ska ske. Detta är ett problem eftersom ägarbyte oftast är en mycket lång process och kräver tydlig planering. Utvecklingen bestäms i hög grad av vilken politik som förs och vilka konkreta reformer som genomförs. Med fel politik kan andelen nedlagda företag bli avsevärt större. Det är ett problem om anhöriga, affärspartners eller externa privatpersoner inte kan eller vill ta över företaget på grund av att det rådande skatte- och regelverket inte ger tillräckliga incitament till företagande, eller om det diskriminerar privat ägande jämfört med andra ägarformer. Lösningen kan vara en fungerande kapitalmarknad som underlättar exit och entry på ägarsidan. Det är oerhört viktigt för att ägarbyten ska kunna ske så smidigt som möjligt. Samt måste det vara attraktivt att driva företag, liksom att starta nya eller ta över existerande företag. KÄLLA: FÖRETAGARNA ANNIKA GAVRIC Vi handlägger ditt ärende inom 2h Vi är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. Våra tjänster riktar sig till dig som är revisor, redovisningskonsult, advokat eller entreprenör. Vi ger snabb och professionell hjälp vid administrativa processer som handlar om att bilda eller avveckla bolag. Är du smått otålig över att omgivningen inte håller jämna steg med dig i frågor som berör ovan? Kontakta oss så hjälper vi dig inom två timmar. För mer info besök Smått otålig?» Lagerbolag» Snabbavveckling (likvid omgående)» Aktiebolagsändringar BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX GÖTEBORG TEL FAX

15 Ägarskiftesgruppen Ägarskiftesgruppen erbjuder dig och ditt företag en unik helhetslösning vid ägarskifte Några av Sveriges ledande aktörer inom ägarskiftesplanering har utformat en unik stödprocess för att tillse att du och ditt företag får maximal effekt vid en ägarförändring. Ägarskiftesgruppen arbetar pragmatiskt för att optimera ditt företags säljbarhet utifrån struktur, värde, marknad och tid/tajming. Med Ägarskiftesgruppens stöd effektiviseras hela processen: Kort startsträcka i respektive moment Snabbt och korrekt kunskapsutbyte Tydliga delleveranser Effektiv prisbild Processen involverar era kritiska steg, som vart och ett kräver specialistkompetens inom områden som affärsjuridik/avtalsrätt, ekonomi/skatt, mäkleri/företagsutveckling. Slutresultatet blir dels ett bättre värde för dig som säljare, dels en smidig överlåtelse till den nya ägaren. BDO är världens ledande revisions- och rådgivningsbyrå mot ägarledda företag och deras ägare. BDO:s skatteavdelning tillhandahåller marknadens mest kvali cerade kompetens för praktisk hantering av skatterelaterade frågor vid ägarförändringar och generationsskiften. Kontakt: Peter Nordström Tfn: Region:Uppsala/Stockholm, Falun, Helsingborg Swedbank Företagsförmedling är en av Sveriges främsta aktörer inom företagsöverlåtelser av mindre och medelstora företag. Vi har ett rikstäckande nätverk av lokala företagsmäklare som förmedlar företag och bedriver rådgivning i samband med företagsöverlåtelser. Kontakt: Jan Romin Tfn: Scoreline är specialiserat på utvecklande förändringsprocesser för små och medelstora företag. En välutvecklad metod för analys av nuläget, presenterad i visuell form som Scorekortet, ger en tydlig bild av förbättringsområden. Kontakt: Christer Dyrwoold Tfn: Advokat rman Lexum är specialiserad inom affärsjuridik. Lexum har mångårig erfarenhet av rådgivning vid försäljning eller köp av företag. Kontakt: Sixten Nordmark Tfn:

16 Stora frågor tar aldrig paus. frågor. grantthornton.se!

Helhetslösning vid Ägarförändring

Helhetslösning vid Ägarförändring Helhetslösning vid Ägarförändring Ägarskiftesgruppen Är det dags att planera inför en framtida generationsväxling? Vi är med dig under hela ägarskiftesprocessen! Några av Sveriges ledande aktörer inom

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning

Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Strategiskt entreprenörskap och företagsledning Mattias Nordqvist Professor i företagsekonomi och föreståndare, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer