Ung livsstil på Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung livsstil på Lidingö"

Transkript

1 Ung livsstil på Lidingö

2 Vi ska skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 2 Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att ge unga på Lidingö de bästa förutsättningarna för att skapa en meningsfull och aktiv fritid. För att lyckas med detta måste vi hålla oss uppdaterade om hur unga på Lidingö mår, vad de gör på sin fritid, och vad de vill att staden ska satsa på. Ett sätt att ta reda på det är genom enkätundersökningen Ung livsstil som genomförs på Lidingö vart fjärde år under ledning av fritidsforskaren Ulf Blomdahl. Senaste gången den gjordes var hösten 2011 då av Lidingös ungdomar i åldern år deltog och svarsfrekvensen var 90 procent. Anmärkningsvärt och positivt när det gäller resultatet är att andelen gymnasieflickor som är regelbundet fysiskt aktiva har ökat sedan den förra livsstilsundersökningen som gjordes I detta avseende går Lidingö mot strömmen om man jämför med övriga kommuner som deltar. Att fler unga besöker biblioteket och att andelen gymnasieungdomar som är aktiva i en förening har ökat är två andra områden där Lidingö sticker ut. Vår förhoppning är att den här broschyren ska ge dig som Lidingöbo, förtroendevald, ledare i en förening eller anställd värdefulla kunskaper och insikter. Ung livsstil är också viktig vägvisare för oss i staden i arbetet med att utveckla våra verksamheter. Mer om hur vi kommer att jobba vidare med resultatet hittar du i kapitlet Nästa steg. Trevlig läsning! Eva Arfwedson förvaltningschef, kultur och fritid i Lidingö stad Ta del av den fullständiga rapporten: Ung livsstil innehåller en rad olika frågor som rör ungdomars livssituation, hälsa, och fritid. Tidigare studier genomfördes 2003 och Övriga kommuner som deltar är Stockholm, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Eskilstuna och Haninge.

3 Innehåll Så mår unga på Lidingö. 4 Idrott och motion i vardagen. 8 Föreningslivet viktigt. 10 Kulturintresset ökar. 12 Fritidsgården som mötesplats. 14 Biblioteket lockar fler unga. 16 Nästa steg?. 18 3

4 Majoriteten av de gymnasieungdomar på Lidingö som har medverkat i Ung livsstil 2011 skattar både sin fysiska och psykiska hälsa som bra eller ganska bra. Positivt är att andelen gymnasieflickor som skattar sin hälsa som bra har ökat jämfört med På högstadiet ligger resultaten på ungefär samma nivå som för fyra år sedan, men något lägre än Så mår unga på Lidingö Högstadiet 8 Så skattar ungdomar sin hälsa Gymnasiet 8 Flickor Pojkar 6 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Resultatet från Ung livsstil 2011 visar att en stor del av ungdomarna på Lidingö skattar både sin fysiska och psykiska hälsa som god och sin livskvalitet som hög. Psykosomatiska besvär som till exempel sömnproblem, huvudvärk och ihållande trötthet förekommer, men siffrorna på Lidingö ligger i linje med eller är lägre än i andra kommuner. Många svarar att de trivs bra i skolan och andelen som skolkar är relativt låg. Majoriteten trivs också bra eller mycket bra med sin fritid och den offentligt stödda fritidsverksamheten når en stor andel av ungdomarna på Lidingö. Många anser också att det är viktigare att vara fysiskt aktiv för att må bra, än för att tävla. 4 4 Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig 4 Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Stress och sömnproblem De vanligaste hälsorelaterade besvären bland ungdomar på Lidingö är stress, ihållande trötthet och svårt att sova. Var fjärde elev på högstadiet och gymnasiet svarar att de känner sig stressade i stort sett varje dag. Nästan lika många upplever en ihållande trötthet och drygt tio procent svarar att de har svårt att somna/sova. Det finns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor. Det är betydligt fler

5 Jag tränar på gymmet cirka fyra gånger i veckan, både styrka och kondition. Sen brukar jag promenera mycket med hunden. När jag tränar mår jag bättre, koncentrerar mig lättare och blir duktigare på att strukturera skolarbetet. Träningen är också ett sätt för mig att stressa av när det är mycket i skolan. Greta Werner, 17 år SÅ MÅR UNGA flickor än pojkar som upplever stress och ihållande trötthet nästan dagligen. Här står vi inför en utmaning där staden tillsammans med föräldrar, föreningar och privata aktörer behöver samarbeta för att stötta och hjälpa unga att hantera stress och kravfyllda situationer. Hur ungdomar upplever sin skol- och fritidssituation är också viktigt för ungdomars hälsa och livskvalitet. Dessa områden, liksom olika levnadsvanor beskrivs mer utförligt i rapporten Så mår ungdomar på Lidingö en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil Matvanor På högstadiet äter en fjärdedel av ungdomarna frukt eller bär minst två gånger per dag. Något fler, 33 procent, uppger att de äter grönsaker eller rotfrukter minst två gånger per dag. På gymnasiet är motsvarande siffror 31 respektive 42 procent. Även om undersökningen inte säger något om mängden frukt eller grönsaker som ungdomarna äter vid varje tillfälle ger siffrorna en fingervisning om hur stor andel av ungdomarna på Lidingö som kan tänkas få i sig 5

6 Ungdomarnas tobaks-, alkohol- och narkotikavanor den rekommenderade mängden frukt och grönsaker (500 gram per dag). Undersökningen visar att 18 procent av högstadieeleverna och 22 procent av gymnasieeleverna dricker läsk eller enegidryck minst en gång per dag, en mängd som på sikt skulle kunna påverka hälsan negativt Flickor i högstadiet Pojkar i högstadiet Flickor i gymnasiet Pojkar i gymnasiet Tobak Alkohol Cannabis Tobak, alkohol och narkotika Ung livsstil 2011 visar att andelen ungdomar som den senaste månaden har brukat tobak, alkohol eller cannabis är mer än dubbelt så stor på gymnasiet som på högstadiet. De flesta ungdomar får alkohol genom kompisar som köper ut. På högstadiet uppger 17 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna som dricker alkohol att de tar av sina föräldrars förråd. På gymnasiet är det köper själv alternativet som är näst vanligast. När det gäller narkotika är det hasch och marijuana som är den vanligaste illegala drogen. Andelen som har provat eller regelbundet använder cannabis har ökat sedan den senaste undersökningen, främst bland pojkar på gymnasiet.

7 Källängens träningsgrupp Hulken tränar varje onsdag. Hulken står för: Hälsa, Ungdomar, Lidingö, Kunskap, Energi och Nöje. SÅ MÅR UNGA Källängsgården lär unga om kost och träning För att ge ungdomar på Lidingö möjlighet att lära sig mer om kost och träning har fritidsgården Källängsgården startat hälsoprojektet Hulken. Vi riktar oss främst till ungdomar i åldern 12 år och uppåt. Tanken är fånga upp dem som inte tillhör någon förening, är stillasittande eller har dåliga kostvanor, säger Maria Lönnqvist, hälsopedagog och fritidsledare på Källängsgården. Tillsammans med kollegan Sara Bodling är hon initiativtagare till projektet. Hulken kom till för att de själva såg ett behov och för att ungdomar lämnat in önskemål om den här typen av verksamhet. Vi brukar vara ute och springa tillsammans med ungdomarna och efter det kör vi ofta ett cirkelpass med olika stationer. Vi brukar avsluta med att prata en stund om kost och träning och vikten av att äta rätt för att orka med både skolan och fritiden, berättar Sara Bodling, hälsopedagog på Källängsgården. 7

8 De flesta killar känner någon som har en bräda medan Longboard inte alls är lika utbrett bland tjejer. Det ville vi ändra på och så föddes idéen att starta en Longboard-skola för tjejer. I slutet av sommaren hade vi en grupp på 16 tjejer. De kommer att hjälpa oss att arrangera Sveriges första Longboard Camp här på Lidingö i sommar, säger Jesper Fröberg, fritidsledare på Sticklingegården och initiativtagare till Longboardskolan. Idrott och motion i vardagen Regelbunden träning och motion är viktigt för hälsan. Träning har också ett direkt samband med ungdomarnas självskattade hälsa och upplevda livskvalitet och kan vara ett sätt att hantera och motverka stress. Så ofta idrottar ungdomar Högstadiet 5 Gymnasiet 5 Flickor Pojkar Gymnasieflickor rör sig mer Senaste Ung livsstil visar att ungefär åtta av tio pojkar och flickor på högstadiet tränar eller motionerar minst två gånger per vecka på sin fritid. Denna andel har inte förändrats nämnvärt över tid. På gymnasiet är siffran aningen lägre, men positivt är att andelen flickor som rör på sig regelbundet har ökat från 65 till 77 procent Aldrig < 1 gång/v 1 gång/v 2-3 ggr/v 4-5 ggr/v > 5 ggr/v Aldrig < 1 gång/v 1 gång/v 2-3 ggr/v 4-5 ggr/v > 5 ggr/v Tränar för att må bra Att må bra är det viktigaste skälet till att ungdomarna motionerar. Att ha kul, få bra kondition eller att bygga upp kroppen är andra viktiga skäl. De som inte rör på sig regelbundet säger att det beror på att de ännu inte hittat någon aktivitet som de tycker är rolig eller att de inte orkar. Därför är det viktigt att staden, öns föreningsliv och privata aktörer arbetar för att underlätta för och locka ungdomar på Lidingö att prova nya träningsaktiviteter.

9 Longboardskolan betyder jättemycket för mig. Den visar att man inte måste vara proffs eller kille för att åka bräda. Jag tror jag pratar för alla i gruppen när jag säger att skolan har hjälpt oss att komma ur vårt skal och rädslan för att göra bort oss. Det är en sådan härlig och schysst stämning mellan oss tjejer i gruppen trots att vi har olika intressen, går i olika skolor och är i olika åldrar. Det är så himla kul att se när det kommer nya tjejer till gruppen, hur snabbt de lär sig. Vissa har aldrig stått på en bräda tidigare, men efter tre timmar övar de på slides. Twyla Lidén, 15 år IDROTT OCH MOTION Idrott och friluftsliv viktigt Nästan hälften av ungdomarna på högstadiet och gymnasiet anser att staden i första hand ska satsa på idrott när det gäller olika typer av fritidsaktiviteter. Ungefär var fjärde ungdom anser att satsningar på natur i form av parker, badplatser, naturområden med mera är viktigast. Idrotten har störst stöd bland pojkar och naturen bland flickor. I Ung livsstil 2011 får friskvårdsanläggningar starkt stöd. Övriga önskemål är lokaler för dans, simhall, gym, klättervägg, spontanidrottsplats och olika aktiviteter i naturen. Utmaningar inför framtiden Spontanaktivitetsplatser som lockar flickor. Skapa bättre möjligheter till dans, aerobic, yoga. Anlägga ett tryggt belyst motionsspår runt Lidingövallen. Förbättra strandbaden genom borttagning av sly och träd samt placera grillar, aktivitetsplats, uteduschar och badbryggor. Skapa bättre förutsättningar för all typ av cykling. 9

10 Jag är engagerad i Hersby Cheerleading och har sysslat med gymnastik och dans i hela mitt liv. I dag är jag själv gymnastiktränare för 5-åringar i föreningen Aktiv Ungdom. Gymnastiken har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig självförtroende i övriga livet och både mental och fysisk styrka. Jag har tyvärr slutat träna själv nu eftersom det är så mycket i skolan. Men, jag hade nog fortsatt om det fanns en organiserad grupp för de som skulle vilja hålla på lite på skoj och inte tävla. Elsa von Otter, 18 år Föreningslivet viktigt Föreningarna på Lidingö engagerar flera tusen barn och ungdomar och de spelar en viktig roll för deras uppväxtmiljö och hälsa. Föreningarna skapar bra plattformar där unga utifrån sina egna intressen kan vara delaktiga och utvecklas både socialt, fysiskt och mentalt. Av barn- och ungdomsföreningarnas totala antal medlemmar, utgör ungdomar en tredjedel, och dessa är nästan uteslutande med i idrottsföreningar. Fotboll och amerikansk fotboll i topp De mest populära idrotterna bland flickor är amerikansk fotboll, ridning och tennis. Dans är större än alla dessa idrotter men är inte organiserad i föreningsform. Bland pojkarna är det fotboll, tennis och golf som lockar flest. Unga aktiva i idrottsförening mår bättre Att vara aktiv i en idrottsförening har en positiv inverkan på den självskattade hälsan. Både flickor och pojkar som är medlemmar i en idrottsförening skattar sin fysiska och psykiska hälsa som bra i större utsträckning än de som inte är med i en förening. 10

11 FÖRENINGSLIVET Föreningsaktiva på gymnasiet ökar Generellt i Sverige lämnar många ungdomar föreningslivet i tonåren. Ett positivt trendbrott på Lidingö är att andelen gymnasieungdomar som är aktiva i en idrottsförening ökade från 41 procent till 50 procent mellan 2007 och Det gör att Lidingö skiljer sig från andra kommuner, där snittet för gymnasiet ligger på cirka 34 procent. Ha kul och må bra motiverar mest Det som motiverar ungdomarna i deras idrottande är först och främst att ha kul, må bra, vara med kompisar och att bygga upp kroppen. Att tävla och bli bäst tycker över 30 procent av gymnasieungdomarna i undersökningen är inte är viktigt alls. 16% Amerikansk fotboll är populärt bland både tjejer och killar på Lidingö. Medlemskap i idrottsföreningar Flickor i gymnasiet Pojkar i gymnasiet 16% Utmaningar inför framtiden Möjliggöra för ungdomar att hitta nya vägar in och stanna kvar längre i föreningsidrotten. Främja inkludering av underrepresenterade grupper och unga personer med funktionsnedsättning i befintliga föreningar. Tydliggöra den långsiktiga planeringen och investeringen i lokaler och anläggningar. 12% 8% 4% Am. fotboll Ridning Tennis Friskis&Svettis Gymnastik 12% 8% 4% Fotboll Tennis Golf Am. fotboll Friskis&Svettis 11

12 Jakob Degerfeldt, 20 år och Andreas Ferrada-Noli, 19 år, repar för fullt inför premiären av Kung Ubu på Sagateatern. De drömmer båda om att jobba med teater i framtiden och planen är att söka in tillsammans till Skara Skolscen. Kulturintresset ökar På Lidingö finns musikskolan och Sagateatern som drivs i kommunal regi. Stadsbiblioteket driver en skrivarverkstad för ungdomar. På Skärsätragården finns replokaler och studio, och på Elverket finns en stor konsertverksamhet. Lidingö har också flera privata dansskolor. 12 Kulturintresset bland högstadieungdomar 4 Flickor Pojkar Ökat intresse för kultur på högstadiet Vid varje nytt undersökningstillfälle har andelen unga som tycker att staden ska satsa på kultur ökat markant. Med kultur menar vi i den här undersökningen teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek och kulturföreningar. Flickornas stöd är störst och har fördubblats sedan Pojkarnas stöd är mindre, men har tredubblats under samma period. Bland flickorna är stödet för satsningar på idrott, natur och kultur ungefär lika stort. Kultur är alltså ett viktigt fritidsintresse för många flickor och även för en del pojkar. Konserter och verkstad för eget skapande lockar På frågan vilka kulturverksamheter man skulle vilja att staden satsar på blir svaret i hela ungdomsgruppen konserter följt av filmvisning och verkstad för eget skapande exempelvis för arbete med film, foto, design, textil, bild, form eller webb.

13 Sagateatern är lite som mitt andra hem. Jag har varit med i olika teatergrupper här sedan jag var 10 år. För att utvecklas i sitt skapande behöver man förebilder och människor som inspirerar en. De vuxna som finns här har spelat en viktig roll för mig i mitt liv och min personliga utveckling. Genom teatern har jag också fått många nya vänner. Jag tycker att staden borde satsa mer på Elverket som en mötesplats inom kultur och ordna fler föreställningar och konserter för ungdomar där. Andreas Ferrada-Noli, 19 år KULTURINTRESSET Kulturell mötesplats för äldre ungdomar Eftersom ungdomars kulturaktiviteter ofta tar sig till uttryck i publika evenemang är kulturen en viktig del av en levande ungdomsverksamhet. Vi ser också att det finns stor efterfrågan på platser där man har möjlighet att skapa själv och utvecklas inom ett intresseområde. I dag finns till exempel ingen kulturverksamhet eller mötesplats för bildkonst på Lidingö som motsvarar det som finns inom musik, teater och dans. Utmaningar inför framtiden Möjliggöra för kulturella mötesplatser och scener där Lidingöungdomarna kan uppträda och inspirera andra unga. Komplettera utbudet av kulturverkstäder för ungdomar inom efterfrågade konstformer. Underlätta för ungdomars egna idéer och initiativ när det gäller kulturella aktiviteter. 13

14 Fritidsgården som mötesplats På Lidingö finns totalt sju fritidsgårdar. Två av dem vänder sig i första hand till ungdomar med olika funktionsnedsättningar och de övriga fritidsgårdarna erbjuder öppen verksamhet för alla ungdomar. Fritidsgårdarna är spridda över hela ön och finns i Sticklinge, Källängen, Gångsätra, Högsätra, Skärsätra och Käppala. Alla våra fritidsgårdar genomsyras av valfrihet och ungdomarna är med och påverkar verksamhetens innehåll. 14 Vi ser att Fritidsgårdarnas tillgänglighet och öppettider under kvällstid har ökat sedan den förra livsstilsstudien Mötesplatsernas profiler och verksamhet inom musik, multimedia och hälsa är efterfrågade och attraktiva för ungdomarna. Musik är en viktig del i fritidsgårdarnas verksamhet där vi ser att vi når många, framförallt äldre ungdomar. Lidingö Rock är ett exempel på ett evenemang som engagerar många unga både på Lidingö och i övriga landet. Tävlingen som är inne på sitt 26:e år, ger unga okända band möjlighet att få framföra sin musik och även inspirera andra unga till att börja.

15 Fritidsledare på nätet Ungdomar umgås i dag lika mycket via sociala medier som att de träffas på fritidsgården eller hemma. Som första fritidsgård på Lidingö nätvandrar Kulan fem dagar i veckan. Det innebär att fritidsledarna dagligen är inne på bloggar och sociala forum som Facebook och Instagram där de möter och kommunicerar med ungdomarna. Tanken är att satsningen på fritidsledare på nätet ska utvecklas även på övriga fritidsgårdar. Våren 2012 fick fritidsgården Kulan pris för Sveriges bästa nätsatsning för sitt arbete med att möta unga på nätet. Priset delades ut av organisationen Surfa Lugnt. Jag är på fritidsgården nästan varje dag om jag inte har mycket i plugget. Ibland tar jag med mig läxorna dit och då brukar jag få hjälp av personalen. Jag hänger på gården för att det är kul. Man träffar kompisar där och vi hittar på roliga saker tillsammans. Rebecka Amini, 14 år FRITIDSGÅRDEN Fler vill besöka fritidsgården 16 procent av ungdomarna i årskurs 7 9 svarar att de besökt en fritidsgård under senaste månaden. Betydligt fler ungdomar skulle vilja besöka en fritidsgård, men gör det inte i dagsläget. Majoriteten av dem svarar att det är roligare att vara hemma med en kompis och jag har så mycket annat att göra. Valfrihet och eget inflytande viktigast Valfrihet och eget inflytande är det som ungdomarna skattar som det allra viktigaste med en fritidsgård. Att det finns en miljö där man bara kan vara anser många också vara ganska eller mycket viktigt. Lokalernas utformning har stor betydelse. Det är viktigt att de är mysiga och anpassade för ungdomar och deras aktiviteter, att det är öppet på kvällar och helger och att det är både tjejer och killar som besöker fritidsgården. Utmaningar inför framtiden Nå fler ungdomar genom att erbjuda en större bredd av fritidsaktiviteter och skapa attraktiva mötesplatser som tilltalar många. Erbjuda fler ungdomsfester på Elverket, lovarrangemang i form av turneringar, musik- och teaterföreställningar och konserter. Vad är viktigast för en fritidsgård? Högstadieungdomar Att både killar och tjejer är där Att jag får välja om jag vill delta i aktiviteter Mysiga lokaler anpassade för ungdomar Öppen på fredagkvällar Fritidsgården har ett café Flickor Pojkar Att man kan vara där och bara vara 15

16 Biblioteket lockar fler unga Flera undersökningar visar att barn och ungdomars läsvanor och läsförståelse minskar i Sverige. Allt färre unga besöker bibliotek och lånar olika typer av medier (Kungliga Biblioteket). Trots dagens ändrade medievanor hos unga har det på Lidingö stadsbibliotek skett en positiv förändring som bryter mot den allmänna bibliotekstrenden. Den senaste Ung livstilundersökningen visar att fler barn och unga besöker biblioteket jämfört med förra undersökningen. Barn och unga uppger även att de vill gå till biblioteket oftare än vad de gör vilket ger stadsbiblioteket en bra möjlighet att locka till sig fler unga. 16 Plats att läsa och studera Omkring 90 procent av högstadieeleverna och 80 procent av gymnasisterna har läst en bok under de senaste fyra veckorna (då ingår inte skolböcker eller läxor). 72 procent av eleverna i högstadiet som besökt stadsbiblioteket gör det för att låna böcker och 49 procent gör det för att sitta och

17 BIBLIOTEKET läsa eller studera. 44 procent av ungdomarna besöker stadsbiblioteket för att det är en trivsam miljö medan 41 procent gör det för att få tips om böcker. Av gymnasieeleverna upplever 71 procent att stadsbiblioteket är bra för att de kan låna böcker och 66 procent kommer till biblioteket för att sitta och läsa eller studera. 51 procent besöker stadsbiblioteket för att vistas i en trivsam miljö och 36 procent för att få tips om böcker. Skillnaden i läsvanor mellan pojkar och flickor på Lidingö är mindre än i andra kommuner i Sverige. Något som gäller både högstadieoch gymnasieungdomar. Utmaningar inför framtiden Minska glappet mellan dem som vill gå till biblioteket och dem som redan går till biblioteket. Stimulera till att fler pojkar besöker och använder bibliotekets tjänster. Behålla och utveckla bredden av bibliotekverksamhet så att den upplevs som öppen och lockande för unga med olika intressen. Fortsätta arbetet för att erbjuda en stimulerande miljö för studier och kreativitet. Göra skrivardagar för unga till en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Jag brukar gå hit och plugga ungefär en gång i månaden så det är inte så ofta. Men, jag borde gå hit oftare. Det är bra att sitta här. Man kan sitta ostört i ett rum och det finns inte så mycket annat som distraherar. Ibland kan det vara svårt att få tag på ett rum. Det vore bra med ännu fler enskilda rum där man kan sitta och plugga. Jag brukar inte låna böcker här, men läser ganska mycket. Hittar jag en riktigt bra bok läser jag nästan varje dag. Hugo Mårtensson, 17 år 17

18 Simhall/äventyrsbad Simhall/äventyrsbad Lokal för gruppträning Lokal för gruppträning Klättervägg Klättervägg Lokal för gym Motionsspår/skidspår Lokal för gym Motionsspår/skidspår 4 Topp fem-önskemål bland ungdomarna Flickor i högstadiet Flickor i gymnasiet 3 1 Lokal för gruppträning Lokal för gruppträning Lokal för gym Klättervägg Motionsspår/skidspår Simhall/äventyrsbad Simhall/äventyrsbad Lokal för gym Pojkar i högstadiet Pojkar i gymnasiet Klättervägg Motionsspår/skidspår Simhall/äventyrsbad Lokal för gym Simhall/äventyrsbad Skidbacke/dream park Lokal för gym Fotbollsplan Skidbacke/dream park Skjutbana Fotbollsplan Skjutbana Spontanidrottsplatser Fotbollsplan Spontanidrottsplatser Lokal för gym Fotbollsplan Sporthall för bollsporter Lokal för gym Rackethall Sporthall för bollsporter Rackethall Nästa steg? En viktig del i kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa attraktiva mötesplatser. Resultatet av Ung livsstil visar också att det finns ett behov av att satsa på nya attraktiva mötesplatser och aktiviteter för ungdomar. En utmaning som vi kommer att jobba vidare med framöver är att göra det lättare för ungdomar att hitta nya sätt att vara aktiva, inom så väl idrott och motion som kulturella aktiviteter oavsett om det sker i en förening, på en fritidsgård eller på stadsbiblioteket. För att träffa rätt från början kommer vi att göra det i samarbete med ungdomarna själva. Involvera ungdomarna Under våren 2013 har vi genomfört fokusgrupper med ungdomar i åldern år för att förstå och fördjupa resultatet. Vi får naturligtvis också in många värdefulla synpunkter från de ungdomarna vi möter i våra olika verksamheter. Sociala medier som Facebook och Instagram samt våra egna utvärderingssystem och enkäter är andra viktiga kanaler för återkoppling. Vi kommer också att se över och utveckla våra kontaktytor med ungdomsgruppen, där det behövs kommer vi att skapa nya forum för att fånga upp ungdomarnas åsikter och tankar och involvera dem i arbetet med att driva våra verksamheter framåt. Utifrån resultatet av Ung livsstil arbetar vi redan nu med följande: Skapa nya mötesplatser på helger Målet är att skapa nya mötesplaster för unga på helgerna utifrån olika intressen som lockar och aktiverar. Elverket kommer att spela en viktig roll i det arbetet.

19 NÄSTA STEG? Uppmuntra eget skapande Möta ungdomars ökade intresse för eget skapande och vilja att visa upp vad de har gjort. Det gör vi bland annat genom att ge ungdomar möjlighet att ställa ut egen konst under Lidingö konsthelg och i samband med Kulturnatten. Ge mer plats för unga på biblioteket Arbeta med en bred biblioteksverksamhet som är öppen och lockande för unga med olika intressen. Redan nu har man gjort en omfattande ommöblering för att skapa mer utrymme för ungdomars behov. Skapa nya anläggningar för spontanaktiviteter Skapa nya anläggningar för spontana aktiviteter. Här tittar vi särskilt på hur vi i större utsträckning kan tillgodose flickors behov och önskemål. Under våren 2013 påbörjas också arbetet med att bygga ett trygghetsspår runt Lidingövallen. På kan du ta del av den fullständiga rapporten. För mer information: John Svensson, kulturchef Telefon E-post 19

20 Foto: Anja Callius, Micke Lundström (sid 11), Matton (sid 3, 4). Text: Kristina Israelsson. Formgivning: Kicki Braun Informationsenheten, Lidingö stad, Tryckt på miljövänligt papper hos EO Grafiska, 2013.

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011

UNG i Linköping. En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever. Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson, april 2011 UNG i Linköping En livsstilsundersökning bland högstadieoch gymnasieelever Av och Stig Elofsson, april 2011 Inledning Linköpings kommun genomförde tillsammans med undertecknade år 1992 en undersökning

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge

Ung livsstil i Huddinge Ung livsstil i Huddinge 1 Inledning Kultur och fritidsnämnden, och därmed också förvaltningen, har i uppdrag att erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för Huddinges barn och unga. En förutsättning för

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Så mår ungdomar på Lidingö en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil 2011. Annelie Alexander & Stig Elofsson

Så mår ungdomar på Lidingö en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil 2011. Annelie Alexander & Stig Elofsson Så mår ungdomar på Lidingö en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil 2011 Annelie Alexander & Stig Elofsson 1 Innehållsförteckning Inledning...5 Metod och material...6 Hälsa och livskvalitet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Åldersgrupper: Kommuner: 61 st 10-12 år 50 st 16 % 13-16 år 202 st 66 % 17-20 år 56 st 18 % Sammanfattning Mätningen visar tendenser av den uppfattning unga, stadigvarande

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Trender bland ungdomar i Värmland

Trender bland ungdomar i Värmland Trender bland ungdomar i Värmland Sammanställning av möten med ungdomar Värmlands län 2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2015:33 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2015-10 Publ nr 2015:33 ISSN 0284-6845 Foton: Mostphotos Rapporten

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se IDROTT & FRITID 2015/2016 www.sshl.se IDROTTS- & FRITIDSAVDELNINGEN Nästan varje dag i veckan, hela läsåret runt, kan du på SSHL hitta roliga aktiviteter som ger dig inspiration och ny energi. Här finns

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status

Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status Medlem i en fotbollsklubb utifrån socioekonomisk status - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet

ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 1(24) ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet Svara genom att markera med kryss! I. Hur nöjd är du med hur Sockerbrukets Ungdomsverksamhet sköter sin verksamhet? Kryssa ett av alternativen

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer