Ung livsstil på Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung livsstil på Lidingö"

Transkript

1 Ung livsstil på Lidingö

2 Vi ska skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 2 Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att ge unga på Lidingö de bästa förutsättningarna för att skapa en meningsfull och aktiv fritid. För att lyckas med detta måste vi hålla oss uppdaterade om hur unga på Lidingö mår, vad de gör på sin fritid, och vad de vill att staden ska satsa på. Ett sätt att ta reda på det är genom enkätundersökningen Ung livsstil som genomförs på Lidingö vart fjärde år under ledning av fritidsforskaren Ulf Blomdahl. Senaste gången den gjordes var hösten 2011 då av Lidingös ungdomar i åldern år deltog och svarsfrekvensen var 90 procent. Anmärkningsvärt och positivt när det gäller resultatet är att andelen gymnasieflickor som är regelbundet fysiskt aktiva har ökat sedan den förra livsstilsundersökningen som gjordes I detta avseende går Lidingö mot strömmen om man jämför med övriga kommuner som deltar. Att fler unga besöker biblioteket och att andelen gymnasieungdomar som är aktiva i en förening har ökat är två andra områden där Lidingö sticker ut. Vår förhoppning är att den här broschyren ska ge dig som Lidingöbo, förtroendevald, ledare i en förening eller anställd värdefulla kunskaper och insikter. Ung livsstil är också viktig vägvisare för oss i staden i arbetet med att utveckla våra verksamheter. Mer om hur vi kommer att jobba vidare med resultatet hittar du i kapitlet Nästa steg. Trevlig läsning! Eva Arfwedson förvaltningschef, kultur och fritid i Lidingö stad Ta del av den fullständiga rapporten: Ung livsstil innehåller en rad olika frågor som rör ungdomars livssituation, hälsa, och fritid. Tidigare studier genomfördes 2003 och Övriga kommuner som deltar är Stockholm, Linköping, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Eskilstuna och Haninge.

3 Innehåll Så mår unga på Lidingö. 4 Idrott och motion i vardagen. 8 Föreningslivet viktigt. 10 Kulturintresset ökar. 12 Fritidsgården som mötesplats. 14 Biblioteket lockar fler unga. 16 Nästa steg?. 18 3

4 Majoriteten av de gymnasieungdomar på Lidingö som har medverkat i Ung livsstil 2011 skattar både sin fysiska och psykiska hälsa som bra eller ganska bra. Positivt är att andelen gymnasieflickor som skattar sin hälsa som bra har ökat jämfört med På högstadiet ligger resultaten på ungefär samma nivå som för fyra år sedan, men något lägre än Så mår unga på Lidingö Högstadiet 8 Så skattar ungdomar sin hälsa Gymnasiet 8 Flickor Pojkar 6 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Resultatet från Ung livsstil 2011 visar att en stor del av ungdomarna på Lidingö skattar både sin fysiska och psykiska hälsa som god och sin livskvalitet som hög. Psykosomatiska besvär som till exempel sömnproblem, huvudvärk och ihållande trötthet förekommer, men siffrorna på Lidingö ligger i linje med eller är lägre än i andra kommuner. Många svarar att de trivs bra i skolan och andelen som skolkar är relativt låg. Majoriteten trivs också bra eller mycket bra med sin fritid och den offentligt stödda fritidsverksamheten når en stor andel av ungdomarna på Lidingö. Många anser också att det är viktigare att vara fysiskt aktiv för att må bra, än för att tävla. 4 4 Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig 4 Bra Ganska bra Varken bra eller dålig Bra Ganska bra Ganska dålig Dålig Varken bra eller dålig Ganska dålig Dålig Stress och sömnproblem De vanligaste hälsorelaterade besvären bland ungdomar på Lidingö är stress, ihållande trötthet och svårt att sova. Var fjärde elev på högstadiet och gymnasiet svarar att de känner sig stressade i stort sett varje dag. Nästan lika många upplever en ihållande trötthet och drygt tio procent svarar att de har svårt att somna/sova. Det finns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor. Det är betydligt fler

5 Jag tränar på gymmet cirka fyra gånger i veckan, både styrka och kondition. Sen brukar jag promenera mycket med hunden. När jag tränar mår jag bättre, koncentrerar mig lättare och blir duktigare på att strukturera skolarbetet. Träningen är också ett sätt för mig att stressa av när det är mycket i skolan. Greta Werner, 17 år SÅ MÅR UNGA flickor än pojkar som upplever stress och ihållande trötthet nästan dagligen. Här står vi inför en utmaning där staden tillsammans med föräldrar, föreningar och privata aktörer behöver samarbeta för att stötta och hjälpa unga att hantera stress och kravfyllda situationer. Hur ungdomar upplever sin skol- och fritidssituation är också viktigt för ungdomars hälsa och livskvalitet. Dessa områden, liksom olika levnadsvanor beskrivs mer utförligt i rapporten Så mår ungdomar på Lidingö en fördjupning av resultaten från undersökningen Ung livsstil Matvanor På högstadiet äter en fjärdedel av ungdomarna frukt eller bär minst två gånger per dag. Något fler, 33 procent, uppger att de äter grönsaker eller rotfrukter minst två gånger per dag. På gymnasiet är motsvarande siffror 31 respektive 42 procent. Även om undersökningen inte säger något om mängden frukt eller grönsaker som ungdomarna äter vid varje tillfälle ger siffrorna en fingervisning om hur stor andel av ungdomarna på Lidingö som kan tänkas få i sig 5

6 Ungdomarnas tobaks-, alkohol- och narkotikavanor den rekommenderade mängden frukt och grönsaker (500 gram per dag). Undersökningen visar att 18 procent av högstadieeleverna och 22 procent av gymnasieeleverna dricker läsk eller enegidryck minst en gång per dag, en mängd som på sikt skulle kunna påverka hälsan negativt Flickor i högstadiet Pojkar i högstadiet Flickor i gymnasiet Pojkar i gymnasiet Tobak Alkohol Cannabis Tobak, alkohol och narkotika Ung livsstil 2011 visar att andelen ungdomar som den senaste månaden har brukat tobak, alkohol eller cannabis är mer än dubbelt så stor på gymnasiet som på högstadiet. De flesta ungdomar får alkohol genom kompisar som köper ut. På högstadiet uppger 17 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna som dricker alkohol att de tar av sina föräldrars förråd. På gymnasiet är det köper själv alternativet som är näst vanligast. När det gäller narkotika är det hasch och marijuana som är den vanligaste illegala drogen. Andelen som har provat eller regelbundet använder cannabis har ökat sedan den senaste undersökningen, främst bland pojkar på gymnasiet.

7 Källängens träningsgrupp Hulken tränar varje onsdag. Hulken står för: Hälsa, Ungdomar, Lidingö, Kunskap, Energi och Nöje. SÅ MÅR UNGA Källängsgården lär unga om kost och träning För att ge ungdomar på Lidingö möjlighet att lära sig mer om kost och träning har fritidsgården Källängsgården startat hälsoprojektet Hulken. Vi riktar oss främst till ungdomar i åldern 12 år och uppåt. Tanken är fånga upp dem som inte tillhör någon förening, är stillasittande eller har dåliga kostvanor, säger Maria Lönnqvist, hälsopedagog och fritidsledare på Källängsgården. Tillsammans med kollegan Sara Bodling är hon initiativtagare till projektet. Hulken kom till för att de själva såg ett behov och för att ungdomar lämnat in önskemål om den här typen av verksamhet. Vi brukar vara ute och springa tillsammans med ungdomarna och efter det kör vi ofta ett cirkelpass med olika stationer. Vi brukar avsluta med att prata en stund om kost och träning och vikten av att äta rätt för att orka med både skolan och fritiden, berättar Sara Bodling, hälsopedagog på Källängsgården. 7

8 De flesta killar känner någon som har en bräda medan Longboard inte alls är lika utbrett bland tjejer. Det ville vi ändra på och så föddes idéen att starta en Longboard-skola för tjejer. I slutet av sommaren hade vi en grupp på 16 tjejer. De kommer att hjälpa oss att arrangera Sveriges första Longboard Camp här på Lidingö i sommar, säger Jesper Fröberg, fritidsledare på Sticklingegården och initiativtagare till Longboardskolan. Idrott och motion i vardagen Regelbunden träning och motion är viktigt för hälsan. Träning har också ett direkt samband med ungdomarnas självskattade hälsa och upplevda livskvalitet och kan vara ett sätt att hantera och motverka stress. Så ofta idrottar ungdomar Högstadiet 5 Gymnasiet 5 Flickor Pojkar Gymnasieflickor rör sig mer Senaste Ung livsstil visar att ungefär åtta av tio pojkar och flickor på högstadiet tränar eller motionerar minst två gånger per vecka på sin fritid. Denna andel har inte förändrats nämnvärt över tid. På gymnasiet är siffran aningen lägre, men positivt är att andelen flickor som rör på sig regelbundet har ökat från 65 till 77 procent Aldrig < 1 gång/v 1 gång/v 2-3 ggr/v 4-5 ggr/v > 5 ggr/v Aldrig < 1 gång/v 1 gång/v 2-3 ggr/v 4-5 ggr/v > 5 ggr/v Tränar för att må bra Att må bra är det viktigaste skälet till att ungdomarna motionerar. Att ha kul, få bra kondition eller att bygga upp kroppen är andra viktiga skäl. De som inte rör på sig regelbundet säger att det beror på att de ännu inte hittat någon aktivitet som de tycker är rolig eller att de inte orkar. Därför är det viktigt att staden, öns föreningsliv och privata aktörer arbetar för att underlätta för och locka ungdomar på Lidingö att prova nya träningsaktiviteter.

9 Longboardskolan betyder jättemycket för mig. Den visar att man inte måste vara proffs eller kille för att åka bräda. Jag tror jag pratar för alla i gruppen när jag säger att skolan har hjälpt oss att komma ur vårt skal och rädslan för att göra bort oss. Det är en sådan härlig och schysst stämning mellan oss tjejer i gruppen trots att vi har olika intressen, går i olika skolor och är i olika åldrar. Det är så himla kul att se när det kommer nya tjejer till gruppen, hur snabbt de lär sig. Vissa har aldrig stått på en bräda tidigare, men efter tre timmar övar de på slides. Twyla Lidén, 15 år IDROTT OCH MOTION Idrott och friluftsliv viktigt Nästan hälften av ungdomarna på högstadiet och gymnasiet anser att staden i första hand ska satsa på idrott när det gäller olika typer av fritidsaktiviteter. Ungefär var fjärde ungdom anser att satsningar på natur i form av parker, badplatser, naturområden med mera är viktigast. Idrotten har störst stöd bland pojkar och naturen bland flickor. I Ung livsstil 2011 får friskvårdsanläggningar starkt stöd. Övriga önskemål är lokaler för dans, simhall, gym, klättervägg, spontanidrottsplats och olika aktiviteter i naturen. Utmaningar inför framtiden Spontanaktivitetsplatser som lockar flickor. Skapa bättre möjligheter till dans, aerobic, yoga. Anlägga ett tryggt belyst motionsspår runt Lidingövallen. Förbättra strandbaden genom borttagning av sly och träd samt placera grillar, aktivitetsplats, uteduschar och badbryggor. Skapa bättre förutsättningar för all typ av cykling. 9

10 Jag är engagerad i Hersby Cheerleading och har sysslat med gymnastik och dans i hela mitt liv. I dag är jag själv gymnastiktränare för 5-åringar i föreningen Aktiv Ungdom. Gymnastiken har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig självförtroende i övriga livet och både mental och fysisk styrka. Jag har tyvärr slutat träna själv nu eftersom det är så mycket i skolan. Men, jag hade nog fortsatt om det fanns en organiserad grupp för de som skulle vilja hålla på lite på skoj och inte tävla. Elsa von Otter, 18 år Föreningslivet viktigt Föreningarna på Lidingö engagerar flera tusen barn och ungdomar och de spelar en viktig roll för deras uppväxtmiljö och hälsa. Föreningarna skapar bra plattformar där unga utifrån sina egna intressen kan vara delaktiga och utvecklas både socialt, fysiskt och mentalt. Av barn- och ungdomsföreningarnas totala antal medlemmar, utgör ungdomar en tredjedel, och dessa är nästan uteslutande med i idrottsföreningar. Fotboll och amerikansk fotboll i topp De mest populära idrotterna bland flickor är amerikansk fotboll, ridning och tennis. Dans är större än alla dessa idrotter men är inte organiserad i föreningsform. Bland pojkarna är det fotboll, tennis och golf som lockar flest. Unga aktiva i idrottsförening mår bättre Att vara aktiv i en idrottsförening har en positiv inverkan på den självskattade hälsan. Både flickor och pojkar som är medlemmar i en idrottsförening skattar sin fysiska och psykiska hälsa som bra i större utsträckning än de som inte är med i en förening. 10

11 FÖRENINGSLIVET Föreningsaktiva på gymnasiet ökar Generellt i Sverige lämnar många ungdomar föreningslivet i tonåren. Ett positivt trendbrott på Lidingö är att andelen gymnasieungdomar som är aktiva i en idrottsförening ökade från 41 procent till 50 procent mellan 2007 och Det gör att Lidingö skiljer sig från andra kommuner, där snittet för gymnasiet ligger på cirka 34 procent. Ha kul och må bra motiverar mest Det som motiverar ungdomarna i deras idrottande är först och främst att ha kul, må bra, vara med kompisar och att bygga upp kroppen. Att tävla och bli bäst tycker över 30 procent av gymnasieungdomarna i undersökningen är inte är viktigt alls. 16% Amerikansk fotboll är populärt bland både tjejer och killar på Lidingö. Medlemskap i idrottsföreningar Flickor i gymnasiet Pojkar i gymnasiet 16% Utmaningar inför framtiden Möjliggöra för ungdomar att hitta nya vägar in och stanna kvar längre i föreningsidrotten. Främja inkludering av underrepresenterade grupper och unga personer med funktionsnedsättning i befintliga föreningar. Tydliggöra den långsiktiga planeringen och investeringen i lokaler och anläggningar. 12% 8% 4% Am. fotboll Ridning Tennis Friskis&Svettis Gymnastik 12% 8% 4% Fotboll Tennis Golf Am. fotboll Friskis&Svettis 11

12 Jakob Degerfeldt, 20 år och Andreas Ferrada-Noli, 19 år, repar för fullt inför premiären av Kung Ubu på Sagateatern. De drömmer båda om att jobba med teater i framtiden och planen är att söka in tillsammans till Skara Skolscen. Kulturintresset ökar På Lidingö finns musikskolan och Sagateatern som drivs i kommunal regi. Stadsbiblioteket driver en skrivarverkstad för ungdomar. På Skärsätragården finns replokaler och studio, och på Elverket finns en stor konsertverksamhet. Lidingö har också flera privata dansskolor. 12 Kulturintresset bland högstadieungdomar 4 Flickor Pojkar Ökat intresse för kultur på högstadiet Vid varje nytt undersökningstillfälle har andelen unga som tycker att staden ska satsa på kultur ökat markant. Med kultur menar vi i den här undersökningen teater, dans, kör, utställningar, musikskola, bibliotek och kulturföreningar. Flickornas stöd är störst och har fördubblats sedan Pojkarnas stöd är mindre, men har tredubblats under samma period. Bland flickorna är stödet för satsningar på idrott, natur och kultur ungefär lika stort. Kultur är alltså ett viktigt fritidsintresse för många flickor och även för en del pojkar. Konserter och verkstad för eget skapande lockar På frågan vilka kulturverksamheter man skulle vilja att staden satsar på blir svaret i hela ungdomsgruppen konserter följt av filmvisning och verkstad för eget skapande exempelvis för arbete med film, foto, design, textil, bild, form eller webb.

13 Sagateatern är lite som mitt andra hem. Jag har varit med i olika teatergrupper här sedan jag var 10 år. För att utvecklas i sitt skapande behöver man förebilder och människor som inspirerar en. De vuxna som finns här har spelat en viktig roll för mig i mitt liv och min personliga utveckling. Genom teatern har jag också fått många nya vänner. Jag tycker att staden borde satsa mer på Elverket som en mötesplats inom kultur och ordna fler föreställningar och konserter för ungdomar där. Andreas Ferrada-Noli, 19 år KULTURINTRESSET Kulturell mötesplats för äldre ungdomar Eftersom ungdomars kulturaktiviteter ofta tar sig till uttryck i publika evenemang är kulturen en viktig del av en levande ungdomsverksamhet. Vi ser också att det finns stor efterfrågan på platser där man har möjlighet att skapa själv och utvecklas inom ett intresseområde. I dag finns till exempel ingen kulturverksamhet eller mötesplats för bildkonst på Lidingö som motsvarar det som finns inom musik, teater och dans. Utmaningar inför framtiden Möjliggöra för kulturella mötesplatser och scener där Lidingöungdomarna kan uppträda och inspirera andra unga. Komplettera utbudet av kulturverkstäder för ungdomar inom efterfrågade konstformer. Underlätta för ungdomars egna idéer och initiativ när det gäller kulturella aktiviteter. 13

14 Fritidsgården som mötesplats På Lidingö finns totalt sju fritidsgårdar. Två av dem vänder sig i första hand till ungdomar med olika funktionsnedsättningar och de övriga fritidsgårdarna erbjuder öppen verksamhet för alla ungdomar. Fritidsgårdarna är spridda över hela ön och finns i Sticklinge, Källängen, Gångsätra, Högsätra, Skärsätra och Käppala. Alla våra fritidsgårdar genomsyras av valfrihet och ungdomarna är med och påverkar verksamhetens innehåll. 14 Vi ser att Fritidsgårdarnas tillgänglighet och öppettider under kvällstid har ökat sedan den förra livsstilsstudien Mötesplatsernas profiler och verksamhet inom musik, multimedia och hälsa är efterfrågade och attraktiva för ungdomarna. Musik är en viktig del i fritidsgårdarnas verksamhet där vi ser att vi når många, framförallt äldre ungdomar. Lidingö Rock är ett exempel på ett evenemang som engagerar många unga både på Lidingö och i övriga landet. Tävlingen som är inne på sitt 26:e år, ger unga okända band möjlighet att få framföra sin musik och även inspirera andra unga till att börja.

15 Fritidsledare på nätet Ungdomar umgås i dag lika mycket via sociala medier som att de träffas på fritidsgården eller hemma. Som första fritidsgård på Lidingö nätvandrar Kulan fem dagar i veckan. Det innebär att fritidsledarna dagligen är inne på bloggar och sociala forum som Facebook och Instagram där de möter och kommunicerar med ungdomarna. Tanken är att satsningen på fritidsledare på nätet ska utvecklas även på övriga fritidsgårdar. Våren 2012 fick fritidsgården Kulan pris för Sveriges bästa nätsatsning för sitt arbete med att möta unga på nätet. Priset delades ut av organisationen Surfa Lugnt. Jag är på fritidsgården nästan varje dag om jag inte har mycket i plugget. Ibland tar jag med mig läxorna dit och då brukar jag få hjälp av personalen. Jag hänger på gården för att det är kul. Man träffar kompisar där och vi hittar på roliga saker tillsammans. Rebecka Amini, 14 år FRITIDSGÅRDEN Fler vill besöka fritidsgården 16 procent av ungdomarna i årskurs 7 9 svarar att de besökt en fritidsgård under senaste månaden. Betydligt fler ungdomar skulle vilja besöka en fritidsgård, men gör det inte i dagsläget. Majoriteten av dem svarar att det är roligare att vara hemma med en kompis och jag har så mycket annat att göra. Valfrihet och eget inflytande viktigast Valfrihet och eget inflytande är det som ungdomarna skattar som det allra viktigaste med en fritidsgård. Att det finns en miljö där man bara kan vara anser många också vara ganska eller mycket viktigt. Lokalernas utformning har stor betydelse. Det är viktigt att de är mysiga och anpassade för ungdomar och deras aktiviteter, att det är öppet på kvällar och helger och att det är både tjejer och killar som besöker fritidsgården. Utmaningar inför framtiden Nå fler ungdomar genom att erbjuda en större bredd av fritidsaktiviteter och skapa attraktiva mötesplatser som tilltalar många. Erbjuda fler ungdomsfester på Elverket, lovarrangemang i form av turneringar, musik- och teaterföreställningar och konserter. Vad är viktigast för en fritidsgård? Högstadieungdomar Att både killar och tjejer är där Att jag får välja om jag vill delta i aktiviteter Mysiga lokaler anpassade för ungdomar Öppen på fredagkvällar Fritidsgården har ett café Flickor Pojkar Att man kan vara där och bara vara 15

16 Biblioteket lockar fler unga Flera undersökningar visar att barn och ungdomars läsvanor och läsförståelse minskar i Sverige. Allt färre unga besöker bibliotek och lånar olika typer av medier (Kungliga Biblioteket). Trots dagens ändrade medievanor hos unga har det på Lidingö stadsbibliotek skett en positiv förändring som bryter mot den allmänna bibliotekstrenden. Den senaste Ung livstilundersökningen visar att fler barn och unga besöker biblioteket jämfört med förra undersökningen. Barn och unga uppger även att de vill gå till biblioteket oftare än vad de gör vilket ger stadsbiblioteket en bra möjlighet att locka till sig fler unga. 16 Plats att läsa och studera Omkring 90 procent av högstadieeleverna och 80 procent av gymnasisterna har läst en bok under de senaste fyra veckorna (då ingår inte skolböcker eller läxor). 72 procent av eleverna i högstadiet som besökt stadsbiblioteket gör det för att låna böcker och 49 procent gör det för att sitta och

17 BIBLIOTEKET läsa eller studera. 44 procent av ungdomarna besöker stadsbiblioteket för att det är en trivsam miljö medan 41 procent gör det för att få tips om böcker. Av gymnasieeleverna upplever 71 procent att stadsbiblioteket är bra för att de kan låna böcker och 66 procent kommer till biblioteket för att sitta och läsa eller studera. 51 procent besöker stadsbiblioteket för att vistas i en trivsam miljö och 36 procent för att få tips om böcker. Skillnaden i läsvanor mellan pojkar och flickor på Lidingö är mindre än i andra kommuner i Sverige. Något som gäller både högstadieoch gymnasieungdomar. Utmaningar inför framtiden Minska glappet mellan dem som vill gå till biblioteket och dem som redan går till biblioteket. Stimulera till att fler pojkar besöker och använder bibliotekets tjänster. Behålla och utveckla bredden av bibliotekverksamhet så att den upplevs som öppen och lockande för unga med olika intressen. Fortsätta arbetet för att erbjuda en stimulerande miljö för studier och kreativitet. Göra skrivardagar för unga till en naturlig del av den ordinarie verksamheten. Jag brukar gå hit och plugga ungefär en gång i månaden så det är inte så ofta. Men, jag borde gå hit oftare. Det är bra att sitta här. Man kan sitta ostört i ett rum och det finns inte så mycket annat som distraherar. Ibland kan det vara svårt att få tag på ett rum. Det vore bra med ännu fler enskilda rum där man kan sitta och plugga. Jag brukar inte låna böcker här, men läser ganska mycket. Hittar jag en riktigt bra bok läser jag nästan varje dag. Hugo Mårtensson, 17 år 17

18 Simhall/äventyrsbad Simhall/äventyrsbad Lokal för gruppträning Lokal för gruppträning Klättervägg Klättervägg Lokal för gym Motionsspår/skidspår Lokal för gym Motionsspår/skidspår 4 Topp fem-önskemål bland ungdomarna Flickor i högstadiet Flickor i gymnasiet 3 1 Lokal för gruppträning Lokal för gruppträning Lokal för gym Klättervägg Motionsspår/skidspår Simhall/äventyrsbad Simhall/äventyrsbad Lokal för gym Pojkar i högstadiet Pojkar i gymnasiet Klättervägg Motionsspår/skidspår Simhall/äventyrsbad Lokal för gym Simhall/äventyrsbad Skidbacke/dream park Lokal för gym Fotbollsplan Skidbacke/dream park Skjutbana Fotbollsplan Skjutbana Spontanidrottsplatser Fotbollsplan Spontanidrottsplatser Lokal för gym Fotbollsplan Sporthall för bollsporter Lokal för gym Rackethall Sporthall för bollsporter Rackethall Nästa steg? En viktig del i kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa attraktiva mötesplatser. Resultatet av Ung livsstil visar också att det finns ett behov av att satsa på nya attraktiva mötesplatser och aktiviteter för ungdomar. En utmaning som vi kommer att jobba vidare med framöver är att göra det lättare för ungdomar att hitta nya sätt att vara aktiva, inom så väl idrott och motion som kulturella aktiviteter oavsett om det sker i en förening, på en fritidsgård eller på stadsbiblioteket. För att träffa rätt från början kommer vi att göra det i samarbete med ungdomarna själva. Involvera ungdomarna Under våren 2013 har vi genomfört fokusgrupper med ungdomar i åldern år för att förstå och fördjupa resultatet. Vi får naturligtvis också in många värdefulla synpunkter från de ungdomarna vi möter i våra olika verksamheter. Sociala medier som Facebook och Instagram samt våra egna utvärderingssystem och enkäter är andra viktiga kanaler för återkoppling. Vi kommer också att se över och utveckla våra kontaktytor med ungdomsgruppen, där det behövs kommer vi att skapa nya forum för att fånga upp ungdomarnas åsikter och tankar och involvera dem i arbetet med att driva våra verksamheter framåt. Utifrån resultatet av Ung livsstil arbetar vi redan nu med följande: Skapa nya mötesplatser på helger Målet är att skapa nya mötesplaster för unga på helgerna utifrån olika intressen som lockar och aktiverar. Elverket kommer att spela en viktig roll i det arbetet.

19 NÄSTA STEG? Uppmuntra eget skapande Möta ungdomars ökade intresse för eget skapande och vilja att visa upp vad de har gjort. Det gör vi bland annat genom att ge ungdomar möjlighet att ställa ut egen konst under Lidingö konsthelg och i samband med Kulturnatten. Ge mer plats för unga på biblioteket Arbeta med en bred biblioteksverksamhet som är öppen och lockande för unga med olika intressen. Redan nu har man gjort en omfattande ommöblering för att skapa mer utrymme för ungdomars behov. Skapa nya anläggningar för spontanaktiviteter Skapa nya anläggningar för spontana aktiviteter. Här tittar vi särskilt på hur vi i större utsträckning kan tillgodose flickors behov och önskemål. Under våren 2013 påbörjas också arbetet med att bygga ett trygghetsspår runt Lidingövallen. På kan du ta del av den fullständiga rapporten. För mer information: John Svensson, kulturchef Telefon E-post 19

20 Foto: Anja Callius, Micke Lundström (sid 11), Matton (sid 3, 4). Text: Kristina Israelsson. Formgivning: Kicki Braun Informationsenheten, Lidingö stad, Tryckt på miljövänligt papper hos EO Grafiska, 2013.

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Sammanfattning En intervjustudie med genusperspektiv över Botkyrka kommuns invånare mellan 12-16 år och deras fritidsvanor och intressen.

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Båda. typ. är bäst, Rapport från barnens myndighet

Båda. typ. är bäst, Rapport från barnens myndighet Båda är bäst, typ Rapport från barnens myndighet Barnombudsmannen 2001 Det är bra att vara tjej när man är ledsen eller liknande för då har man tjejkompisar som tröstar en och inte tycker att man är mesig

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer