Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här]

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Föreningen Samarbete med Röda Korset Medlemmar.3 5. Styrelsen Förtroendevalda Styrelsens arbete Verksamheter Läxhjälpen Språkverkstan Kosmos kompisgrupp Projekt idrottsfadder Visioner Ekonomisk redovisning...8 1

3 1. Sammanfattning År 2014 har varit ett innehållsrikt år för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Vi har utvecklat och förändrat våra verksamheter samtidigt som vi har arbetat för att öka intresset för Röda Korsets Ungdomsförbund. Året började med ett årsmöte där en ny styrelse med ordförande, kassör samt två ledamöter valdes in. Kort därefter hade vi ett extra årsmöte för att välja in ny kassör samt en till ledamot. Under året har vi haft tre verksamheter med stort engagemang hos frivilliga och deltagare. Genom marknadsföring har vi nått nya frivilliga och medlemmar. Vi har under året deltagit i aktiviteter runt om i Östergötland och berättat om vårt arbete. När vi blickar framåt ser vi fortsatt stor potential för utveckling av föreningen. Vår förening i Linköping engagerar människor och medverkar till att förverkliga Röda Korsets mål, att lindra och förhindra mänskligt lidande. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till våra frivilliga, deltagare, medlemmar och stöd från Röda Korsets Ungdomsförbund på nationell nivå. Vi vill också tacka andra RKUF-föreningar runt om i landet som gett oss inspiration och kunskapsutbyte. 2. Föreningen Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping startades år 2007 och har sedan starten haft ett relativt sett högt medlemsantal. Ungdomsförbundet är tillika moderorganisationen Röda Korset en ideell förening som är politisk och religiöst obunden. Vårt mål som organisation är att lindra och förhindra allt mänskligt lidande var det än uppstår och vem som än drabbas. Röda Korset i Linköping arbetar lokalt för att bidra till förverkligandet av detta mål. Ungdomsförbundet riktar sig till alla mellan 0 och 30 år. I takt med att nya frivilliga hittar föreningen hoppas vi att medlemsantalet kommer att öka. Föreningen hade under årets start tillgång till två konsulenter från ungdomsförbundet, Shanna Löfgren och Åsa Jacobson. Under året har det skett en omorganisation av stödet från nationell nivå och personer som är ansvariga för detta kallas nu sakkunnig respektive föreningsutvecklare. Vi har haft kontakt med sakkunnig Julia Kjällquist. Två av styrelsemedlemmarna deltog i Riksårsmötet i juni. Under Riksårsmötet fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra lokalföreningar samt kontakt med förbundsstyrelsen. 3. Samarbete med Röda Korset Röda Korset är moderorganisation till Röda Korsets Ungdomsförbund och dessa två organisationer arbetar utifrån samma mål. Det är viktigt att stärka samarbetet för att komplettera varandras arbete för människor i Linköping. Röda Korsets Ungdomsförbund i Linköping har medverkat i Samverkansråd med samtliga Röda Kors-kretsar i Linköping för att kunna diskutera hur vi bäst kan samverka och effektivisera arbetet. Vi har samarbetat vid insamlingar och evenemang i Linköping. Södra Linköpings-kretsen har stöttat Ungdomsförbundet i Linköping genom att låna ut lokaler, ge bidrag till aktiviteter samt på olika sätt bidragit med kunskap om hur man bedriver en förening. 2

4 4. Medlemmar Under 2014 hade vi totalt 91 medlemmar, varav 34 stycken rörelsemedlemmar. I år har det skett en minskning från föregående år där siffran uppgick till totalt 114 medlemmar. Detta innebär att Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping kommer att skicka två ombud till riksårsmötet Dessa ombud kommer att väljas under föreningsårsmötet. Röda Korets Ungdomsförbund i Linköping skulle inte kunna bedriva sin verksamhet utan medlemmarna. De är oerhört viktiga för vår förening och tack vare dem kan vi bidra till att det finns en organisation som på ett effektivt sätt kan hjälpa människor i utsatta situationer i Linköping, i Sverige och i den övriga världen. Vår förhoppning är att föreningens medlemsantal åter kommer att öka under år Ett medlemskap i Röda korsets ungdomsförbund kostar endast 50 kr per år. Som medlem får man möjlighet att delta i föreningens aktiviter under året. Man behöver inte vara medlem för att kunna ställa upp som frivillig. 5. Styrelsen 5.1 Förtroendevalda Ordförande Ann Fernström är 23 år gammal och är studerar sista året på Politicies kandidatprogram på Linköpings universitet. Hon har haft det främsta ansvaret för att ha kontakt med alla externa aktörer. Dessa innefattar även Svenska Röda Korset som vi har haft ett nära samarbete med under det gångna året. Ann har haft det övergripande ansvaret för föreningen under året och har sett till att föreningen arbetar enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella riktlinjer. Hon har med övriga styrelsemedlemmar haft ansvaret för olika evenemang som RKUF har deltagit i och stått för. Hon har även varit ledare för Läxhjälpen under större delen av verksamhetsåret och varit ansvarig för flytten av verksamheten från boende till Anders Ljungstedts gymnasium. Vice ordförande Anna Bornefall är 25 år och studerar till läkare vid Hälsouniversitetet. Anna var aktiv som frivilligledare i Språkverkstan när hon sökte till styrelsen. Annas uppgift som vice ordförande har varit att stödja ordförande Ann i hennes arbete och dela på arbetsuppgifter. Annas ansvarsområde utöver detta har varit marknadsföring av föreningen för att bland annat hitta nya frivilliga. Anna har representerat styrelsen vid flertalet evenemang och varit evenemangsansvarig för sportdagen med CISV-lägret. Anna har skött hemsidan samt Facebooksidan. Anna har fortsatt som frivilligledare i Språkverkstan, vilket har varit ett bra sätt att hålla kontakt mellan styrelsen och verksamheten. Kassör Matea Martic är 25 år och arbetar socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Matea blev invald i styrelsen i början av mars och har ansvarat för föreningens ekonomi. Matea har utöver sin roll som kassör bland annat även haft ansvar för RKUF:s deltagande på julmarknaden i Gamla Linköping. Matea startade också tillverkningen av RKUF-armband i Linköping för att öka föreningens intäkter. Sekreterare Diana Lugero är 22 år och läser politices kandidatprogrammet vid Linköpings Universitet. Som sekreterare har Diana skrivit samtliga protokoll och kallelser inför styrelsemöten. Som styrelseledamot har hon även ansvarat för flera olika evenemang och 3

5 representerat RKUF i olika sammanhang med resterande av styrelsen under det gångna året. Diana har även varit medlemsansvarig och utfärdat nyhetsbrev. Ledamot Filip Arvola är 24 år och studerar till civilingenjör vid Linköpings universitet. Han har under sitt år som styrelseledamot främst arbetat med att få till stånd olika utbildningar för nya som gamla medlemmar och frivilliga. Han har också tillsammans med övriga styrelsen varit delaktig i ett antal evenemang i Linköping. I övrigt har han även jobbat med att söka sponsorer och arbetat för att hjälpa kassören med ekonomin. 5.2 Styrelsens arbete Vi inledde verksamhetsåret med ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelade ansvarsområden inom styrelsearbetet. Vi anordnade en medlemskväll i februari för att knyta kontakter med medlemmarna i föreningen. Kassören Anna Backman valde att avgå på grund av andra uppdrag och därför annonserades ett nytt årsmöte i början av mars. Matea Martic valdes in som ny kassör. Filip Arvola valdes in som extra ledamot för att få en större styrelse. I mars åkte Ann Fernström, Matea Martic, Anna Bornefall och Diana Lugero på styrelseutbildning i Stockholm, vilket var en bra inledning för alla nya styrelseledamöter då det gavs möjlighet att tänka över innebörden av styrelsens arbete och uppdrag samt att lära känna varandra. Vi lade en gemensam grund för den vision som vi har valt att arbeta för, en öppen och aktiv förening där alla kan bidra med något. Under våren arbetade styrelsen med att hålla igång våra verksamheter Kosmos kompisgrupp, Språkverkstan och Läxhjälpen. I mars var vi med på en minifestival för medmänsklighet i Motala för att berätta om vårt arbete. Vi besökte också Röda Korset i Åtvidaberg för att informera om hur verksamheter för barn och ungdomar kan genomföras. Vi deltog på Engelska skolans vecka för föreningar och pratade med ungdomar på skolan om hur det kan vara att försättas på flykt. I april öppnade ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Ljungsbro. Vi deltog på informationsmötet för allmänheten innan boendet skulle starta och såg att det fanns ett stort behov av att berätta om våra positiva erfarenheter från arbete med ungdomar som kommit till Sverige nyligen. Det öppnades även ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn på Hagalund/Garnisonen i Linköping. I maj åkte Matea Martic och Filip Arvola på kassörsutbildning i Malmö där de fick ytterligare redskap för att sköta föreningens ekonomi. Vi anordnade en idéutbildning som riktade sig till alla medlemmar och vår förhoppning var även att locka nya medlemmar till föreningen. Ansvarig för idéutbildningen var Lisa Petterson som vi bjöd in från RKUF i Uppsala. Vid Riksårsmötet i juni åkte Ann Fernström och Anna Bornefall som representanter för Linköpings lokalförening till mötet i Uppsala. Föreningen hade sammanlagt tre platser att fylla, varav en plats fick förhinder. På mötet fick vi bland annat inspiration från andra lokalföreningar och var med och tog beslut om hur Röda Korsets Ungdomsförbund ska styras i framtiden. 4

6 Till sommaren slutade Mimmi Gustavsson och Fredrik som verksamhetsledare till Språkverkstan och David slutade som verksamhetsledare för Läxhjälpen. Under sommaren hade vi rekryterat Parisa Zadeh som ny verksamhetsledare till Språkverkstan. Styrelsen valde också in Emma som verksamhetsledare till Kosmos för att stötta Daniel Örn Eriksson i hans roll som verksamhetsledare. Ann Fernström blev tillfällig verksamhetsledare för Läxhjälpen, och ersattes i oktober av den nya verksamhetsledaren Anna Backman. Styrelsen valde att flytta Läxhjälpen inför höstterminen till Anders Ljungstedts gymnasium. Läxhjälpen når nu på så vis alla ungdomar som går i språkintroduktionsklasserna på Anders Ljungstedts gymnasium. Under slutet av våren och början av sommaren inledde styrelsen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att rekrytera idrottsfaddrar som kunde hjälpa nyanlända ungdomar att komma i kontakt med olika sporter. Det fanns några frivilliga som ville engagera sig i detta, men tyvärr har finansieringen av projektet inte löst sig när denna verksamhetsberättelse skrivs. I juli samarbetade styrelsen med ett CISV-läger som skulle hållas i Mjölby, de valde att besöka vår förening för att ungdomarna skulle lära sig mer om socialt frivilligarbete. Vi berättade om RKUF:s och Röda Korsets arbete i Sverige och utomlands. Efter presentationen hade vi en sportdag i Trädgårdföreningen dit även alla ungdomar på boendena för ensamkommande var inbjudna. Det blev en härlig dag tillsammans. Under slutet av sommaren såg vi ett behov av att rekrytera nya frivilliga och vi kontaktade därför Linköpings universitet som hjälpte oss att publicera en annons på deras hemsida. Denna annons fick stort genomslag och vi hade informationsträff för nya personer som ville engagera sig. I september stod styrelsen med Röda Korset på Linköpingspostens 15-årsjubileum i Trädgårdsföreningen för att informera om vårt arbete och göra ansiktsmålningar på barn. Under hösten deltog styrelsen och frivilliga i Världens barn-insamlingen på stan. Vi klädde ut oss i maskeraddräkter och det gav stor respons. Vi samlade även in pengar till Världens barn och hade pysselhörna under Östergötlands barnmässa. Styrelsen deltog i informationsmöte för allmänheten med anledning av att det ska öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Bjärka-Säby. Vi bjöd in till en idéutbildning i november för befintliga och blivande medlemmar. Vi bjöd även in RKUF Norrköping och RKUF Söderköping som deltog med flera frivilliga. Ansvarig för idéutbildningen var Nathalie de Negrete Cortéz, tidigare ordförande i RKUF Linköping. Vi hade också medlemskväll under hösten med normutbildning och matlagning. Ansvarig för normutbildningen var Elin Lager som är utbildare på organisationen Peaceworks. Styrelsen hade fondsökarkväll för att söka medel till föreningen. Vi började tillverka armband som det stod RKUF och Kärlek på som vi har sålt under senare delen av hösten för att samla in pengar till våra verksamheter. Pärlorna hade vi dels köpt och dels fått skänkta till oss av en privatperson. Under adventsmarknaden i Gamla Linköping stod vi tillsammans med Röda Korset och sålde våra armband vilket genererade pengar till föreningen. Verksamhetsåret avslutades med en rolig julfest för alla deltagare och frivilliga i verksamheterna. 5

7 Samarbetet mellan föreningen och Röda Korset lokalt har under året stärkts och fungerat bra. Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping har deltagit aktivt i Samverkansrådet. Föreningen har en representant i Samverkansrådet. 6. Verksamheter 6.1 Läxhjälp Läxhjälpen har sedan början av året haft sin verksamhet på två olika HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. Dessa boenden är Olivlunden i Tannefors samt på Danmarksgatan. Detta arbete genererade endast ett fåtal deltagare vilket gjorde att vi bestämde oss för att flytta den. I september 2014 inleddes ett samarbete mellan RKUF Linköping och Anders Ljungstedts gymnasium. Vi finns på plats med läxhjälp för eleverna som läser språkintroduktion för nyanlända till Sverige. Vi har fått tillgång till två klassrum och är på plats torsdagar mellan kl i samband med att eleverna slutar för dagen. Kontakten sker genom Madelena Arvendal, arbetslagsledare för språkintroduktionsprogrammet. Uppslutningen har varit god och vi har fått positiv respons både från lärare på skolan och de elever som kommer dit. Uppskattningsvis är det ett tiotal elever som kommer till oss varje vecka för att få hjälp med uppgifter i svenska, matematik och engelska. En del är främst intresserade av diskussion och att lära sig att tala bättre svenska. Ett flertal är stammisar och kommer varje vecka, det ser vi som ett tecken på att vi behövs och att eleverna uppskattar vår hjälp. Vi är för tillfället 7-8 stycken läxhjälpare, men hoppas att bli fler för att på så sätt kunna hjälpa alla elever i den mån de behöver. Under år 2014 hade vi en budget på 1000 kr, 342 kr har använts för att köpa fika till träffarna. Skolan står för frukt till ungdomarna så att de ska kunna stå sig lite längre. Utöver det så står de även för material, papper, pennor, ordböcker och så vidare. 6.2 Språkverkstan Syftet med Språkverkstan är att bidra till integration för nyanlända ungdomar. Detta gör vi genom att vi har olika aktiviteter där ungdomarna får träna svenska och även träffa andra deltagare. Träffarna är anpassade efter deltagarnas språkkunskaper. Alla aktiviteter är planerade av en till två frivilliga. Under våren fanns det tio stycken frivilliga och under hösten åtta stycken frivilliga i Språkverkstan. De flesta frivilliga under hösten var nya i föreningen. Språkverkstan har marknadsförts för språkintroduktionsklasser på Anders Ljungstedts gymnasium och under hösten även på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Linköping. Vi håller våra aktiviteter varje måndag kl Vi har under höstterminen 2014 haft elva träffar som har varit väldigt uppskattade av deltagarna. Deltagargraden har varit varierande under året med 5-30 stycken ungdomar som har deltagit per tillfälle. De frivilliga har även haft olika ansvarsområden inom Språkverkstan. Verksamhetsledare under vårterminen var Mimmi Gustafsson och Fredrik Olsson. Diana Lugero var kommunikationsansvarig och hade hand om kontakten med Anders Ljungstedts gymnasium och boenden för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare under hösten var Parisa Zadeh och hon har övergripande ansvar för verksamheten inför år Kommunikationsansvarig under hösten var Maria Adell. Ekonomiansvarig under hösten var Julia Ferntoft. Vår budget under året har varit 4000 kr. 6

8 6.3 Kosmos kompisgrupp Syftet med Kosmos är att skapa ett kontaktnät mellan ensamkommande ungdomar och andra ungdomarna som bor i Linköpings kommun. Röda Korsets Ungdomsförbund vill anordna aktiviteter för att minska utanförskapet som kan finnas för ensamkommande ungdomar i det svenska samhället. Detta går i linje med Röda Korsets Ungdomsförbunds värderingar som humanitet och förståelse för andra människor. Vi vill ge möjlighet till en värdefull fritid och ge deltagarna en chans att tänka på någonting annat än skolan, möten med myndigheter och oro för framtiden. Tanken med Kosmos kompisgrupp är att deltagare och frivilliga från RKUF träffas varje två timmar varje vecka. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och påverka verksamhetens aktiviteter tillsammans med de frivilliga. Vi har vid varje terminsstart ett planeringsmöte tillsammans med deltagarna samt personal på HVB-boendena. Kosmos verksamhet bedrivs av frivilliga samt 1-2 verksamhetsledare, under våren var Daniel Örn Eriksson verksamhetsledare. Under hösten rekryterades även Emma Hellman som verksamhetsledare. Exempel på aktiviter under året har varit biljard, löpträning, fotbollsträning, gå på ishockeymatch, matlagning, bakning, simhallen, gymträning och dansträning. Vi har även besökt museum och evenemang med musik. Kosmos verksamhetsledare skapar en budget och funderar på hur ekonomin ska fördelas under varje termin. Under året har vi haft en budget på totalt kr. I början av året fick RKUF i Linköping ett stipendium på från orden Odd Fellow i Linköping och pengarna var öronmärkta till aktiviter för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare har medverkat på fondsökningskvällar under året. Vi brukar ha återkoppling med ungdomarna om vår kompisgrupp samt om våra aktiviteter. Ungdomarna som har deltagit på Kosmos har lyft fram att vår kompisgrupp är givande, meningsfull och positiv. 6.3 Projektet Idrottsfadder Under år 2014 påbörjade föreningen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att starta upp en verksamhet med fokus på fadderverksamhet och deltagande i olika idrotter. Samarbetet medförde att vi kunde erbjuda deltagare i våra verksamheter att under en vecka pröva på olika idrotter på Idrottsförbundets evenemang Sportis Camp i juli. Tyvärr har någon regelbunden verksamhet inte kunnat startats på grund av att Idrottsförbundet saknade sponsorer till projektet. Vi har haft kontakt med personer som har velat bli frivilliga och vi har även haft kontakt med flera idrottsföreningar som förhoppningsvis vill delta i ett liknande projekt på sikt. 7. Visioner för kommande verksamhetsår Vår vision för föreningen är att våra verksamheter kan bemöta det behov av fritidsaktiviteter och trygghet som finns bland barn och unga i Linköping. Vi hoppas att vårt arbete ska motverka det alltmer främlingsfientliga klimat som är ett faktum i dagens samhälle. Under slutet av år 2014 beräknas över 50 miljoner människor vara på flykt i världen och allt fler barn och unga på flykt kommer ensamma till Sverige. Vi vill att våra verksamheter ska fungera som en mötesplats för lärande och kontaktskapande för ungdomar från hela världen. Vår förhoppning inför kommande verksamhetsår är att fortsatt jobba för att deltagare och frivilliga ska känna att 7

9 RKUF är viktig plats för vänskap i Linköping. Vi önskar att fler deltagare ska känna sig välkomna att fortsätta som frivilliga i föreningen. Vi vill att fler människor ska känna till RKUF:s arbete och på så sätt bidra till att fler människor engagerar sig för en medmänsklig värld. Detta innefattar även att locka frivilliga och deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet och så vidare. 8. Ekonomisk redovisning Under år 2014 har föreningen haft tillräckligt med medel för att kunna finansiera våra verksamheter och utbildningar. Vi har försökt hålla kostnaderna nere genom att varva kostnadsfria aktiviteter med aktiviteter där vi har lagt ut mer pengar. Vi har också försökt att värva nya medlemmar och marknadsföra vårt arbete för att få in mer pengar. Under år 2014 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant i Linköping. Detta har märkts genom att antalet ungdomar har ökat i våra verksamheter. Linköpings Södra Röda Korskrets har bidragit med kr till föreningen, vilket har varit en grund för alla våra verksamheter. Genom att vi har kunnat låna lokaler av dem har vi undvikit stora hyresutgifter. Dessutom har vi fått möjlighet att delta i evenemang och marknadsföra oss kostnadsfritt med hjälp av Linköpings olika Röda Kors-kretsar. Med hjälp av orden Odd Fellows bidrag på kr har vi kunnat fortsätta bidra till en aktivitetsfylld fritid för både deltagare och frivilliga i Kosmos. Föreningen har under år 2014 sökt ekonomiska medel från fonder och stiftelser. Dock har vi hittills inte fått några medel genom fonderna. Styrelsen har startat upp en tillverkning av RKUFarmband för att öka föreningens intäkter (dessa benämns som Intäkter sektion 1 i Resultatrapporten). På utgiftssidan har mest pengar gått till våra verksamheter Kosmos och Språkverkstan. Vi har bekostat resor till bland annat utbildningar i Stockholm. Vi har även haft utgifter för två stycken idéutbildningar samt två medlemskvällar för frivilliga. Föreningen har haft två terminsavslutningar för att bidra till sammanhållning mellan verksamheterna. 8

10 9

11 10

12 Linköping den 2:a januari 2015 Ordförande Ann Fernström Vice ordförande Anna Bornefall Kassör Matea Martic Sekreterare Diana Lugero Ledamot Filip Arvola 11

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi ger hopp och räddar liv

Vi ger hopp och räddar liv Vi ger hopp och räddar liv Uppsala Rödakorskrets Årsberättelse 2014 Second Hand l Internationella Träffpunkten l Besök och medföljare l Fixarna l Vaksalagruppen l Rödakorsvärdar l Trygghetsringning l Anhörigstöd

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer