Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här]

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Föreningen Samarbete med Röda Korset Medlemmar.3 5. Styrelsen Förtroendevalda Styrelsens arbete Verksamheter Läxhjälpen Språkverkstan Kosmos kompisgrupp Projekt idrottsfadder Visioner Ekonomisk redovisning...8 1

3 1. Sammanfattning År 2014 har varit ett innehållsrikt år för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Vi har utvecklat och förändrat våra verksamheter samtidigt som vi har arbetat för att öka intresset för Röda Korsets Ungdomsförbund. Året började med ett årsmöte där en ny styrelse med ordförande, kassör samt två ledamöter valdes in. Kort därefter hade vi ett extra årsmöte för att välja in ny kassör samt en till ledamot. Under året har vi haft tre verksamheter med stort engagemang hos frivilliga och deltagare. Genom marknadsföring har vi nått nya frivilliga och medlemmar. Vi har under året deltagit i aktiviteter runt om i Östergötland och berättat om vårt arbete. När vi blickar framåt ser vi fortsatt stor potential för utveckling av föreningen. Vår förening i Linköping engagerar människor och medverkar till att förverkliga Röda Korsets mål, att lindra och förhindra mänskligt lidande. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till våra frivilliga, deltagare, medlemmar och stöd från Röda Korsets Ungdomsförbund på nationell nivå. Vi vill också tacka andra RKUF-föreningar runt om i landet som gett oss inspiration och kunskapsutbyte. 2. Föreningen Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping startades år 2007 och har sedan starten haft ett relativt sett högt medlemsantal. Ungdomsförbundet är tillika moderorganisationen Röda Korset en ideell förening som är politisk och religiöst obunden. Vårt mål som organisation är att lindra och förhindra allt mänskligt lidande var det än uppstår och vem som än drabbas. Röda Korset i Linköping arbetar lokalt för att bidra till förverkligandet av detta mål. Ungdomsförbundet riktar sig till alla mellan 0 och 30 år. I takt med att nya frivilliga hittar föreningen hoppas vi att medlemsantalet kommer att öka. Föreningen hade under årets start tillgång till två konsulenter från ungdomsförbundet, Shanna Löfgren och Åsa Jacobson. Under året har det skett en omorganisation av stödet från nationell nivå och personer som är ansvariga för detta kallas nu sakkunnig respektive föreningsutvecklare. Vi har haft kontakt med sakkunnig Julia Kjällquist. Två av styrelsemedlemmarna deltog i Riksårsmötet i juni. Under Riksårsmötet fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra lokalföreningar samt kontakt med förbundsstyrelsen. 3. Samarbete med Röda Korset Röda Korset är moderorganisation till Röda Korsets Ungdomsförbund och dessa två organisationer arbetar utifrån samma mål. Det är viktigt att stärka samarbetet för att komplettera varandras arbete för människor i Linköping. Röda Korsets Ungdomsförbund i Linköping har medverkat i Samverkansråd med samtliga Röda Kors-kretsar i Linköping för att kunna diskutera hur vi bäst kan samverka och effektivisera arbetet. Vi har samarbetat vid insamlingar och evenemang i Linköping. Södra Linköpings-kretsen har stöttat Ungdomsförbundet i Linköping genom att låna ut lokaler, ge bidrag till aktiviteter samt på olika sätt bidragit med kunskap om hur man bedriver en förening. 2

4 4. Medlemmar Under 2014 hade vi totalt 91 medlemmar, varav 34 stycken rörelsemedlemmar. I år har det skett en minskning från föregående år där siffran uppgick till totalt 114 medlemmar. Detta innebär att Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping kommer att skicka två ombud till riksårsmötet Dessa ombud kommer att väljas under föreningsårsmötet. Röda Korets Ungdomsförbund i Linköping skulle inte kunna bedriva sin verksamhet utan medlemmarna. De är oerhört viktiga för vår förening och tack vare dem kan vi bidra till att det finns en organisation som på ett effektivt sätt kan hjälpa människor i utsatta situationer i Linköping, i Sverige och i den övriga världen. Vår förhoppning är att föreningens medlemsantal åter kommer att öka under år Ett medlemskap i Röda korsets ungdomsförbund kostar endast 50 kr per år. Som medlem får man möjlighet att delta i föreningens aktiviter under året. Man behöver inte vara medlem för att kunna ställa upp som frivillig. 5. Styrelsen 5.1 Förtroendevalda Ordförande Ann Fernström är 23 år gammal och är studerar sista året på Politicies kandidatprogram på Linköpings universitet. Hon har haft det främsta ansvaret för att ha kontakt med alla externa aktörer. Dessa innefattar även Svenska Röda Korset som vi har haft ett nära samarbete med under det gångna året. Ann har haft det övergripande ansvaret för föreningen under året och har sett till att föreningen arbetar enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella riktlinjer. Hon har med övriga styrelsemedlemmar haft ansvaret för olika evenemang som RKUF har deltagit i och stått för. Hon har även varit ledare för Läxhjälpen under större delen av verksamhetsåret och varit ansvarig för flytten av verksamheten från boende till Anders Ljungstedts gymnasium. Vice ordförande Anna Bornefall är 25 år och studerar till läkare vid Hälsouniversitetet. Anna var aktiv som frivilligledare i Språkverkstan när hon sökte till styrelsen. Annas uppgift som vice ordförande har varit att stödja ordförande Ann i hennes arbete och dela på arbetsuppgifter. Annas ansvarsområde utöver detta har varit marknadsföring av föreningen för att bland annat hitta nya frivilliga. Anna har representerat styrelsen vid flertalet evenemang och varit evenemangsansvarig för sportdagen med CISV-lägret. Anna har skött hemsidan samt Facebooksidan. Anna har fortsatt som frivilligledare i Språkverkstan, vilket har varit ett bra sätt att hålla kontakt mellan styrelsen och verksamheten. Kassör Matea Martic är 25 år och arbetar socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Matea blev invald i styrelsen i början av mars och har ansvarat för föreningens ekonomi. Matea har utöver sin roll som kassör bland annat även haft ansvar för RKUF:s deltagande på julmarknaden i Gamla Linköping. Matea startade också tillverkningen av RKUF-armband i Linköping för att öka föreningens intäkter. Sekreterare Diana Lugero är 22 år och läser politices kandidatprogrammet vid Linköpings Universitet. Som sekreterare har Diana skrivit samtliga protokoll och kallelser inför styrelsemöten. Som styrelseledamot har hon även ansvarat för flera olika evenemang och 3

5 representerat RKUF i olika sammanhang med resterande av styrelsen under det gångna året. Diana har även varit medlemsansvarig och utfärdat nyhetsbrev. Ledamot Filip Arvola är 24 år och studerar till civilingenjör vid Linköpings universitet. Han har under sitt år som styrelseledamot främst arbetat med att få till stånd olika utbildningar för nya som gamla medlemmar och frivilliga. Han har också tillsammans med övriga styrelsen varit delaktig i ett antal evenemang i Linköping. I övrigt har han även jobbat med att söka sponsorer och arbetat för att hjälpa kassören med ekonomin. 5.2 Styrelsens arbete Vi inledde verksamhetsåret med ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelade ansvarsområden inom styrelsearbetet. Vi anordnade en medlemskväll i februari för att knyta kontakter med medlemmarna i föreningen. Kassören Anna Backman valde att avgå på grund av andra uppdrag och därför annonserades ett nytt årsmöte i början av mars. Matea Martic valdes in som ny kassör. Filip Arvola valdes in som extra ledamot för att få en större styrelse. I mars åkte Ann Fernström, Matea Martic, Anna Bornefall och Diana Lugero på styrelseutbildning i Stockholm, vilket var en bra inledning för alla nya styrelseledamöter då det gavs möjlighet att tänka över innebörden av styrelsens arbete och uppdrag samt att lära känna varandra. Vi lade en gemensam grund för den vision som vi har valt att arbeta för, en öppen och aktiv förening där alla kan bidra med något. Under våren arbetade styrelsen med att hålla igång våra verksamheter Kosmos kompisgrupp, Språkverkstan och Läxhjälpen. I mars var vi med på en minifestival för medmänsklighet i Motala för att berätta om vårt arbete. Vi besökte också Röda Korset i Åtvidaberg för att informera om hur verksamheter för barn och ungdomar kan genomföras. Vi deltog på Engelska skolans vecka för föreningar och pratade med ungdomar på skolan om hur det kan vara att försättas på flykt. I april öppnade ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Ljungsbro. Vi deltog på informationsmötet för allmänheten innan boendet skulle starta och såg att det fanns ett stort behov av att berätta om våra positiva erfarenheter från arbete med ungdomar som kommit till Sverige nyligen. Det öppnades även ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn på Hagalund/Garnisonen i Linköping. I maj åkte Matea Martic och Filip Arvola på kassörsutbildning i Malmö där de fick ytterligare redskap för att sköta föreningens ekonomi. Vi anordnade en idéutbildning som riktade sig till alla medlemmar och vår förhoppning var även att locka nya medlemmar till föreningen. Ansvarig för idéutbildningen var Lisa Petterson som vi bjöd in från RKUF i Uppsala. Vid Riksårsmötet i juni åkte Ann Fernström och Anna Bornefall som representanter för Linköpings lokalförening till mötet i Uppsala. Föreningen hade sammanlagt tre platser att fylla, varav en plats fick förhinder. På mötet fick vi bland annat inspiration från andra lokalföreningar och var med och tog beslut om hur Röda Korsets Ungdomsförbund ska styras i framtiden. 4

6 Till sommaren slutade Mimmi Gustavsson och Fredrik som verksamhetsledare till Språkverkstan och David slutade som verksamhetsledare för Läxhjälpen. Under sommaren hade vi rekryterat Parisa Zadeh som ny verksamhetsledare till Språkverkstan. Styrelsen valde också in Emma som verksamhetsledare till Kosmos för att stötta Daniel Örn Eriksson i hans roll som verksamhetsledare. Ann Fernström blev tillfällig verksamhetsledare för Läxhjälpen, och ersattes i oktober av den nya verksamhetsledaren Anna Backman. Styrelsen valde att flytta Läxhjälpen inför höstterminen till Anders Ljungstedts gymnasium. Läxhjälpen når nu på så vis alla ungdomar som går i språkintroduktionsklasserna på Anders Ljungstedts gymnasium. Under slutet av våren och början av sommaren inledde styrelsen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att rekrytera idrottsfaddrar som kunde hjälpa nyanlända ungdomar att komma i kontakt med olika sporter. Det fanns några frivilliga som ville engagera sig i detta, men tyvärr har finansieringen av projektet inte löst sig när denna verksamhetsberättelse skrivs. I juli samarbetade styrelsen med ett CISV-läger som skulle hållas i Mjölby, de valde att besöka vår förening för att ungdomarna skulle lära sig mer om socialt frivilligarbete. Vi berättade om RKUF:s och Röda Korsets arbete i Sverige och utomlands. Efter presentationen hade vi en sportdag i Trädgårdföreningen dit även alla ungdomar på boendena för ensamkommande var inbjudna. Det blev en härlig dag tillsammans. Under slutet av sommaren såg vi ett behov av att rekrytera nya frivilliga och vi kontaktade därför Linköpings universitet som hjälpte oss att publicera en annons på deras hemsida. Denna annons fick stort genomslag och vi hade informationsträff för nya personer som ville engagera sig. I september stod styrelsen med Röda Korset på Linköpingspostens 15-årsjubileum i Trädgårdsföreningen för att informera om vårt arbete och göra ansiktsmålningar på barn. Under hösten deltog styrelsen och frivilliga i Världens barn-insamlingen på stan. Vi klädde ut oss i maskeraddräkter och det gav stor respons. Vi samlade även in pengar till Världens barn och hade pysselhörna under Östergötlands barnmässa. Styrelsen deltog i informationsmöte för allmänheten med anledning av att det ska öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Bjärka-Säby. Vi bjöd in till en idéutbildning i november för befintliga och blivande medlemmar. Vi bjöd även in RKUF Norrköping och RKUF Söderköping som deltog med flera frivilliga. Ansvarig för idéutbildningen var Nathalie de Negrete Cortéz, tidigare ordförande i RKUF Linköping. Vi hade också medlemskväll under hösten med normutbildning och matlagning. Ansvarig för normutbildningen var Elin Lager som är utbildare på organisationen Peaceworks. Styrelsen hade fondsökarkväll för att söka medel till föreningen. Vi började tillverka armband som det stod RKUF och Kärlek på som vi har sålt under senare delen av hösten för att samla in pengar till våra verksamheter. Pärlorna hade vi dels köpt och dels fått skänkta till oss av en privatperson. Under adventsmarknaden i Gamla Linköping stod vi tillsammans med Röda Korset och sålde våra armband vilket genererade pengar till föreningen. Verksamhetsåret avslutades med en rolig julfest för alla deltagare och frivilliga i verksamheterna. 5

7 Samarbetet mellan föreningen och Röda Korset lokalt har under året stärkts och fungerat bra. Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping har deltagit aktivt i Samverkansrådet. Föreningen har en representant i Samverkansrådet. 6. Verksamheter 6.1 Läxhjälp Läxhjälpen har sedan början av året haft sin verksamhet på två olika HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. Dessa boenden är Olivlunden i Tannefors samt på Danmarksgatan. Detta arbete genererade endast ett fåtal deltagare vilket gjorde att vi bestämde oss för att flytta den. I september 2014 inleddes ett samarbete mellan RKUF Linköping och Anders Ljungstedts gymnasium. Vi finns på plats med läxhjälp för eleverna som läser språkintroduktion för nyanlända till Sverige. Vi har fått tillgång till två klassrum och är på plats torsdagar mellan kl i samband med att eleverna slutar för dagen. Kontakten sker genom Madelena Arvendal, arbetslagsledare för språkintroduktionsprogrammet. Uppslutningen har varit god och vi har fått positiv respons både från lärare på skolan och de elever som kommer dit. Uppskattningsvis är det ett tiotal elever som kommer till oss varje vecka för att få hjälp med uppgifter i svenska, matematik och engelska. En del är främst intresserade av diskussion och att lära sig att tala bättre svenska. Ett flertal är stammisar och kommer varje vecka, det ser vi som ett tecken på att vi behövs och att eleverna uppskattar vår hjälp. Vi är för tillfället 7-8 stycken läxhjälpare, men hoppas att bli fler för att på så sätt kunna hjälpa alla elever i den mån de behöver. Under år 2014 hade vi en budget på 1000 kr, 342 kr har använts för att köpa fika till träffarna. Skolan står för frukt till ungdomarna så att de ska kunna stå sig lite längre. Utöver det så står de även för material, papper, pennor, ordböcker och så vidare. 6.2 Språkverkstan Syftet med Språkverkstan är att bidra till integration för nyanlända ungdomar. Detta gör vi genom att vi har olika aktiviteter där ungdomarna får träna svenska och även träffa andra deltagare. Träffarna är anpassade efter deltagarnas språkkunskaper. Alla aktiviteter är planerade av en till två frivilliga. Under våren fanns det tio stycken frivilliga och under hösten åtta stycken frivilliga i Språkverkstan. De flesta frivilliga under hösten var nya i föreningen. Språkverkstan har marknadsförts för språkintroduktionsklasser på Anders Ljungstedts gymnasium och under hösten även på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Linköping. Vi håller våra aktiviteter varje måndag kl Vi har under höstterminen 2014 haft elva träffar som har varit väldigt uppskattade av deltagarna. Deltagargraden har varit varierande under året med 5-30 stycken ungdomar som har deltagit per tillfälle. De frivilliga har även haft olika ansvarsområden inom Språkverkstan. Verksamhetsledare under vårterminen var Mimmi Gustafsson och Fredrik Olsson. Diana Lugero var kommunikationsansvarig och hade hand om kontakten med Anders Ljungstedts gymnasium och boenden för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare under hösten var Parisa Zadeh och hon har övergripande ansvar för verksamheten inför år Kommunikationsansvarig under hösten var Maria Adell. Ekonomiansvarig under hösten var Julia Ferntoft. Vår budget under året har varit 4000 kr. 6

8 6.3 Kosmos kompisgrupp Syftet med Kosmos är att skapa ett kontaktnät mellan ensamkommande ungdomar och andra ungdomarna som bor i Linköpings kommun. Röda Korsets Ungdomsförbund vill anordna aktiviteter för att minska utanförskapet som kan finnas för ensamkommande ungdomar i det svenska samhället. Detta går i linje med Röda Korsets Ungdomsförbunds värderingar som humanitet och förståelse för andra människor. Vi vill ge möjlighet till en värdefull fritid och ge deltagarna en chans att tänka på någonting annat än skolan, möten med myndigheter och oro för framtiden. Tanken med Kosmos kompisgrupp är att deltagare och frivilliga från RKUF träffas varje två timmar varje vecka. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och påverka verksamhetens aktiviteter tillsammans med de frivilliga. Vi har vid varje terminsstart ett planeringsmöte tillsammans med deltagarna samt personal på HVB-boendena. Kosmos verksamhet bedrivs av frivilliga samt 1-2 verksamhetsledare, under våren var Daniel Örn Eriksson verksamhetsledare. Under hösten rekryterades även Emma Hellman som verksamhetsledare. Exempel på aktiviter under året har varit biljard, löpträning, fotbollsträning, gå på ishockeymatch, matlagning, bakning, simhallen, gymträning och dansträning. Vi har även besökt museum och evenemang med musik. Kosmos verksamhetsledare skapar en budget och funderar på hur ekonomin ska fördelas under varje termin. Under året har vi haft en budget på totalt kr. I början av året fick RKUF i Linköping ett stipendium på från orden Odd Fellow i Linköping och pengarna var öronmärkta till aktiviter för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare har medverkat på fondsökningskvällar under året. Vi brukar ha återkoppling med ungdomarna om vår kompisgrupp samt om våra aktiviteter. Ungdomarna som har deltagit på Kosmos har lyft fram att vår kompisgrupp är givande, meningsfull och positiv. 6.3 Projektet Idrottsfadder Under år 2014 påbörjade föreningen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att starta upp en verksamhet med fokus på fadderverksamhet och deltagande i olika idrotter. Samarbetet medförde att vi kunde erbjuda deltagare i våra verksamheter att under en vecka pröva på olika idrotter på Idrottsförbundets evenemang Sportis Camp i juli. Tyvärr har någon regelbunden verksamhet inte kunnat startats på grund av att Idrottsförbundet saknade sponsorer till projektet. Vi har haft kontakt med personer som har velat bli frivilliga och vi har även haft kontakt med flera idrottsföreningar som förhoppningsvis vill delta i ett liknande projekt på sikt. 7. Visioner för kommande verksamhetsår Vår vision för föreningen är att våra verksamheter kan bemöta det behov av fritidsaktiviteter och trygghet som finns bland barn och unga i Linköping. Vi hoppas att vårt arbete ska motverka det alltmer främlingsfientliga klimat som är ett faktum i dagens samhälle. Under slutet av år 2014 beräknas över 50 miljoner människor vara på flykt i världen och allt fler barn och unga på flykt kommer ensamma till Sverige. Vi vill att våra verksamheter ska fungera som en mötesplats för lärande och kontaktskapande för ungdomar från hela världen. Vår förhoppning inför kommande verksamhetsår är att fortsatt jobba för att deltagare och frivilliga ska känna att 7

9 RKUF är viktig plats för vänskap i Linköping. Vi önskar att fler deltagare ska känna sig välkomna att fortsätta som frivilliga i föreningen. Vi vill att fler människor ska känna till RKUF:s arbete och på så sätt bidra till att fler människor engagerar sig för en medmänsklig värld. Detta innefattar även att locka frivilliga och deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet och så vidare. 8. Ekonomisk redovisning Under år 2014 har föreningen haft tillräckligt med medel för att kunna finansiera våra verksamheter och utbildningar. Vi har försökt hålla kostnaderna nere genom att varva kostnadsfria aktiviteter med aktiviteter där vi har lagt ut mer pengar. Vi har också försökt att värva nya medlemmar och marknadsföra vårt arbete för att få in mer pengar. Under år 2014 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant i Linköping. Detta har märkts genom att antalet ungdomar har ökat i våra verksamheter. Linköpings Södra Röda Korskrets har bidragit med kr till föreningen, vilket har varit en grund för alla våra verksamheter. Genom att vi har kunnat låna lokaler av dem har vi undvikit stora hyresutgifter. Dessutom har vi fått möjlighet att delta i evenemang och marknadsföra oss kostnadsfritt med hjälp av Linköpings olika Röda Kors-kretsar. Med hjälp av orden Odd Fellows bidrag på kr har vi kunnat fortsätta bidra till en aktivitetsfylld fritid för både deltagare och frivilliga i Kosmos. Föreningen har under år 2014 sökt ekonomiska medel från fonder och stiftelser. Dock har vi hittills inte fått några medel genom fonderna. Styrelsen har startat upp en tillverkning av RKUFarmband för att öka föreningens intäkter (dessa benämns som Intäkter sektion 1 i Resultatrapporten). På utgiftssidan har mest pengar gått till våra verksamheter Kosmos och Språkverkstan. Vi har bekostat resor till bland annat utbildningar i Stockholm. Vi har även haft utgifter för två stycken idéutbildningar samt två medlemskvällar för frivilliga. Föreningen har haft två terminsavslutningar för att bidra till sammanhållning mellan verksamheterna. 8

10 9

11 10

12 Linköping den 2:a januari 2015 Ordförande Ann Fernström Vice ordförande Anna Bornefall Kassör Matea Martic Sekreterare Diana Lugero Ledamot Filip Arvola 11

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3 5.1 Förtroendevalda....3

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Sammanfattning Föreningen har under det gångna året genomfört en omstrukturering av verksamheterna samt förändrat hur verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping-stad Sammanfattning Året har präglats av upp och nedgångar. Mycket arbete har gått åt att hålla styrelsen i rullning då vi startade

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsberättelse 2016 Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till styrelsen om hur året har gått Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Sollefteå ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta rummet.

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Närvarande: Louise Lundmark, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson

Närvarande: Louise Lundmark, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Protokoll 150604: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Närvarande: Louise Lundmark, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Plats: Anne-Frank, Trädgårdsgatan

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse År 2015

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse År 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Förening Helsingborg Verksamhetsberättelse År 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Box 17563, 118 91 Stockholm rkuf.se Inledning År 2015 har varit året då Röda Korsets Ungdomsförbund

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20130903 Tid: 12:0014:00 Plats: R22 Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa Pyk, Elin Lager,

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 RKUF Sollefteå 1 Inledning Sollefteå är en liten stad med en stor tillgång av olika kulturer och bakgrunder. Det finns ett stort behov av integration och förståelse vilket

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140306: Konstituerande styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala. Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad

Verksamhetsberättelse 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsberättelse 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Sammanfattning. Det gångna året har varit ett väldigt händelserikt år

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsplan med budget Röda Korsets Ungdomsförbund Verksamhetsplan med budget 2017 Stockholm Syd ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet sätts i främsta

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Aktuellt. Vad har hänt sen sist?

Aktuellt. Vad har hänt sen sist? Aktuellt Hej alla fina RKUFare! Efter en fantastisk termin tar vi snart sommarlov, men först tänkte vi berätta lite om vad vi har gjort den senaste tiden. Vi som skriver är Kornelia och Rosanna från styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Att godkänna föredragningslistan. Att välja Johanna M till mötesordförande 4.2 Hanna är sedan tidigare vald till mötessekreterare

Att godkänna föredragningslistan. Att välja Johanna M till mötesordförande 4.2 Hanna är sedan tidigare vald till mötessekreterare Protokoll 160915: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Johanna Löfgren, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Kornelia Johansson,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Sofia Olsson Närvarande:

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Delrapport för Integrationsverksamheten. Vårterminen 2012

Delrapport för Integrationsverksamheten. Vårterminen 2012 Delrapport för Integrationsverksamheten 2012 Inledning Växjö rödakorskrets har erbjudit integrationsfrämjande aktiviteter sedan 17 år tillbaka. Sedan dess har verksamheten utvecklats för att passa det

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund ! Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Lund 2016 drog igång med en nästintill ny styrelse. De första månaderna gick åt till att strukturera och värva några fler ledamöter till styrelsen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Feministiskt initiativ Linköping Verksamhetsåret 2015-02-18 2016-02-17 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: o Ordförande: Madelene Ahlquist o Vice

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Örebro

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Örebro Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Örebro Sammanfattning Sedan FÅM 2016 har vi anordnat två ideologiutbildningar för nya volontärer, startat upp ett språkcafé och haft ett stadigt

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnens lokalförening i Växjö Distrikt Kronoberg Bild från Rädda Barnens hemsida (Internationellt engagemang: Filippinerna) 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica, 2013-11-29, kl. 18.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör Jonas Mattsson-Frost Ledamot Monika ledel Sekreterare

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer