Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här]

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Föreningen Samarbete med Röda Korset Medlemmar.3 5. Styrelsen Förtroendevalda Styrelsens arbete Verksamheter Läxhjälpen Språkverkstan Kosmos kompisgrupp Projekt idrottsfadder Visioner Ekonomisk redovisning...8 1

3 1. Sammanfattning År 2014 har varit ett innehållsrikt år för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Vi har utvecklat och förändrat våra verksamheter samtidigt som vi har arbetat för att öka intresset för Röda Korsets Ungdomsförbund. Året började med ett årsmöte där en ny styrelse med ordförande, kassör samt två ledamöter valdes in. Kort därefter hade vi ett extra årsmöte för att välja in ny kassör samt en till ledamot. Under året har vi haft tre verksamheter med stort engagemang hos frivilliga och deltagare. Genom marknadsföring har vi nått nya frivilliga och medlemmar. Vi har under året deltagit i aktiviteter runt om i Östergötland och berättat om vårt arbete. När vi blickar framåt ser vi fortsatt stor potential för utveckling av föreningen. Vår förening i Linköping engagerar människor och medverkar till att förverkliga Röda Korsets mål, att lindra och förhindra mänskligt lidande. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till våra frivilliga, deltagare, medlemmar och stöd från Röda Korsets Ungdomsförbund på nationell nivå. Vi vill också tacka andra RKUF-föreningar runt om i landet som gett oss inspiration och kunskapsutbyte. 2. Föreningen Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping startades år 2007 och har sedan starten haft ett relativt sett högt medlemsantal. Ungdomsförbundet är tillika moderorganisationen Röda Korset en ideell förening som är politisk och religiöst obunden. Vårt mål som organisation är att lindra och förhindra allt mänskligt lidande var det än uppstår och vem som än drabbas. Röda Korset i Linköping arbetar lokalt för att bidra till förverkligandet av detta mål. Ungdomsförbundet riktar sig till alla mellan 0 och 30 år. I takt med att nya frivilliga hittar föreningen hoppas vi att medlemsantalet kommer att öka. Föreningen hade under årets start tillgång till två konsulenter från ungdomsförbundet, Shanna Löfgren och Åsa Jacobson. Under året har det skett en omorganisation av stödet från nationell nivå och personer som är ansvariga för detta kallas nu sakkunnig respektive föreningsutvecklare. Vi har haft kontakt med sakkunnig Julia Kjällquist. Två av styrelsemedlemmarna deltog i Riksårsmötet i juni. Under Riksårsmötet fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra lokalföreningar samt kontakt med förbundsstyrelsen. 3. Samarbete med Röda Korset Röda Korset är moderorganisation till Röda Korsets Ungdomsförbund och dessa två organisationer arbetar utifrån samma mål. Det är viktigt att stärka samarbetet för att komplettera varandras arbete för människor i Linköping. Röda Korsets Ungdomsförbund i Linköping har medverkat i Samverkansråd med samtliga Röda Kors-kretsar i Linköping för att kunna diskutera hur vi bäst kan samverka och effektivisera arbetet. Vi har samarbetat vid insamlingar och evenemang i Linköping. Södra Linköpings-kretsen har stöttat Ungdomsförbundet i Linköping genom att låna ut lokaler, ge bidrag till aktiviteter samt på olika sätt bidragit med kunskap om hur man bedriver en förening. 2

4 4. Medlemmar Under 2014 hade vi totalt 91 medlemmar, varav 34 stycken rörelsemedlemmar. I år har det skett en minskning från föregående år där siffran uppgick till totalt 114 medlemmar. Detta innebär att Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping kommer att skicka två ombud till riksårsmötet Dessa ombud kommer att väljas under föreningsårsmötet. Röda Korets Ungdomsförbund i Linköping skulle inte kunna bedriva sin verksamhet utan medlemmarna. De är oerhört viktiga för vår förening och tack vare dem kan vi bidra till att det finns en organisation som på ett effektivt sätt kan hjälpa människor i utsatta situationer i Linköping, i Sverige och i den övriga världen. Vår förhoppning är att föreningens medlemsantal åter kommer att öka under år Ett medlemskap i Röda korsets ungdomsförbund kostar endast 50 kr per år. Som medlem får man möjlighet att delta i föreningens aktiviter under året. Man behöver inte vara medlem för att kunna ställa upp som frivillig. 5. Styrelsen 5.1 Förtroendevalda Ordförande Ann Fernström är 23 år gammal och är studerar sista året på Politicies kandidatprogram på Linköpings universitet. Hon har haft det främsta ansvaret för att ha kontakt med alla externa aktörer. Dessa innefattar även Svenska Röda Korset som vi har haft ett nära samarbete med under det gångna året. Ann har haft det övergripande ansvaret för föreningen under året och har sett till att föreningen arbetar enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella riktlinjer. Hon har med övriga styrelsemedlemmar haft ansvaret för olika evenemang som RKUF har deltagit i och stått för. Hon har även varit ledare för Läxhjälpen under större delen av verksamhetsåret och varit ansvarig för flytten av verksamheten från boende till Anders Ljungstedts gymnasium. Vice ordförande Anna Bornefall är 25 år och studerar till läkare vid Hälsouniversitetet. Anna var aktiv som frivilligledare i Språkverkstan när hon sökte till styrelsen. Annas uppgift som vice ordförande har varit att stödja ordförande Ann i hennes arbete och dela på arbetsuppgifter. Annas ansvarsområde utöver detta har varit marknadsföring av föreningen för att bland annat hitta nya frivilliga. Anna har representerat styrelsen vid flertalet evenemang och varit evenemangsansvarig för sportdagen med CISV-lägret. Anna har skött hemsidan samt Facebooksidan. Anna har fortsatt som frivilligledare i Språkverkstan, vilket har varit ett bra sätt att hålla kontakt mellan styrelsen och verksamheten. Kassör Matea Martic är 25 år och arbetar socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Matea blev invald i styrelsen i början av mars och har ansvarat för föreningens ekonomi. Matea har utöver sin roll som kassör bland annat även haft ansvar för RKUF:s deltagande på julmarknaden i Gamla Linköping. Matea startade också tillverkningen av RKUF-armband i Linköping för att öka föreningens intäkter. Sekreterare Diana Lugero är 22 år och läser politices kandidatprogrammet vid Linköpings Universitet. Som sekreterare har Diana skrivit samtliga protokoll och kallelser inför styrelsemöten. Som styrelseledamot har hon även ansvarat för flera olika evenemang och 3

5 representerat RKUF i olika sammanhang med resterande av styrelsen under det gångna året. Diana har även varit medlemsansvarig och utfärdat nyhetsbrev. Ledamot Filip Arvola är 24 år och studerar till civilingenjör vid Linköpings universitet. Han har under sitt år som styrelseledamot främst arbetat med att få till stånd olika utbildningar för nya som gamla medlemmar och frivilliga. Han har också tillsammans med övriga styrelsen varit delaktig i ett antal evenemang i Linköping. I övrigt har han även jobbat med att söka sponsorer och arbetat för att hjälpa kassören med ekonomin. 5.2 Styrelsens arbete Vi inledde verksamhetsåret med ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelade ansvarsområden inom styrelsearbetet. Vi anordnade en medlemskväll i februari för att knyta kontakter med medlemmarna i föreningen. Kassören Anna Backman valde att avgå på grund av andra uppdrag och därför annonserades ett nytt årsmöte i början av mars. Matea Martic valdes in som ny kassör. Filip Arvola valdes in som extra ledamot för att få en större styrelse. I mars åkte Ann Fernström, Matea Martic, Anna Bornefall och Diana Lugero på styrelseutbildning i Stockholm, vilket var en bra inledning för alla nya styrelseledamöter då det gavs möjlighet att tänka över innebörden av styrelsens arbete och uppdrag samt att lära känna varandra. Vi lade en gemensam grund för den vision som vi har valt att arbeta för, en öppen och aktiv förening där alla kan bidra med något. Under våren arbetade styrelsen med att hålla igång våra verksamheter Kosmos kompisgrupp, Språkverkstan och Läxhjälpen. I mars var vi med på en minifestival för medmänsklighet i Motala för att berätta om vårt arbete. Vi besökte också Röda Korset i Åtvidaberg för att informera om hur verksamheter för barn och ungdomar kan genomföras. Vi deltog på Engelska skolans vecka för föreningar och pratade med ungdomar på skolan om hur det kan vara att försättas på flykt. I april öppnade ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Ljungsbro. Vi deltog på informationsmötet för allmänheten innan boendet skulle starta och såg att det fanns ett stort behov av att berätta om våra positiva erfarenheter från arbete med ungdomar som kommit till Sverige nyligen. Det öppnades även ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn på Hagalund/Garnisonen i Linköping. I maj åkte Matea Martic och Filip Arvola på kassörsutbildning i Malmö där de fick ytterligare redskap för att sköta föreningens ekonomi. Vi anordnade en idéutbildning som riktade sig till alla medlemmar och vår förhoppning var även att locka nya medlemmar till föreningen. Ansvarig för idéutbildningen var Lisa Petterson som vi bjöd in från RKUF i Uppsala. Vid Riksårsmötet i juni åkte Ann Fernström och Anna Bornefall som representanter för Linköpings lokalförening till mötet i Uppsala. Föreningen hade sammanlagt tre platser att fylla, varav en plats fick förhinder. På mötet fick vi bland annat inspiration från andra lokalföreningar och var med och tog beslut om hur Röda Korsets Ungdomsförbund ska styras i framtiden. 4

6 Till sommaren slutade Mimmi Gustavsson och Fredrik som verksamhetsledare till Språkverkstan och David slutade som verksamhetsledare för Läxhjälpen. Under sommaren hade vi rekryterat Parisa Zadeh som ny verksamhetsledare till Språkverkstan. Styrelsen valde också in Emma som verksamhetsledare till Kosmos för att stötta Daniel Örn Eriksson i hans roll som verksamhetsledare. Ann Fernström blev tillfällig verksamhetsledare för Läxhjälpen, och ersattes i oktober av den nya verksamhetsledaren Anna Backman. Styrelsen valde att flytta Läxhjälpen inför höstterminen till Anders Ljungstedts gymnasium. Läxhjälpen når nu på så vis alla ungdomar som går i språkintroduktionsklasserna på Anders Ljungstedts gymnasium. Under slutet av våren och början av sommaren inledde styrelsen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att rekrytera idrottsfaddrar som kunde hjälpa nyanlända ungdomar att komma i kontakt med olika sporter. Det fanns några frivilliga som ville engagera sig i detta, men tyvärr har finansieringen av projektet inte löst sig när denna verksamhetsberättelse skrivs. I juli samarbetade styrelsen med ett CISV-läger som skulle hållas i Mjölby, de valde att besöka vår förening för att ungdomarna skulle lära sig mer om socialt frivilligarbete. Vi berättade om RKUF:s och Röda Korsets arbete i Sverige och utomlands. Efter presentationen hade vi en sportdag i Trädgårdföreningen dit även alla ungdomar på boendena för ensamkommande var inbjudna. Det blev en härlig dag tillsammans. Under slutet av sommaren såg vi ett behov av att rekrytera nya frivilliga och vi kontaktade därför Linköpings universitet som hjälpte oss att publicera en annons på deras hemsida. Denna annons fick stort genomslag och vi hade informationsträff för nya personer som ville engagera sig. I september stod styrelsen med Röda Korset på Linköpingspostens 15-årsjubileum i Trädgårdsföreningen för att informera om vårt arbete och göra ansiktsmålningar på barn. Under hösten deltog styrelsen och frivilliga i Världens barn-insamlingen på stan. Vi klädde ut oss i maskeraddräkter och det gav stor respons. Vi samlade även in pengar till Världens barn och hade pysselhörna under Östergötlands barnmässa. Styrelsen deltog i informationsmöte för allmänheten med anledning av att det ska öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Bjärka-Säby. Vi bjöd in till en idéutbildning i november för befintliga och blivande medlemmar. Vi bjöd även in RKUF Norrköping och RKUF Söderköping som deltog med flera frivilliga. Ansvarig för idéutbildningen var Nathalie de Negrete Cortéz, tidigare ordförande i RKUF Linköping. Vi hade också medlemskväll under hösten med normutbildning och matlagning. Ansvarig för normutbildningen var Elin Lager som är utbildare på organisationen Peaceworks. Styrelsen hade fondsökarkväll för att söka medel till föreningen. Vi började tillverka armband som det stod RKUF och Kärlek på som vi har sålt under senare delen av hösten för att samla in pengar till våra verksamheter. Pärlorna hade vi dels köpt och dels fått skänkta till oss av en privatperson. Under adventsmarknaden i Gamla Linköping stod vi tillsammans med Röda Korset och sålde våra armband vilket genererade pengar till föreningen. Verksamhetsåret avslutades med en rolig julfest för alla deltagare och frivilliga i verksamheterna. 5

7 Samarbetet mellan föreningen och Röda Korset lokalt har under året stärkts och fungerat bra. Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping har deltagit aktivt i Samverkansrådet. Föreningen har en representant i Samverkansrådet. 6. Verksamheter 6.1 Läxhjälp Läxhjälpen har sedan början av året haft sin verksamhet på två olika HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. Dessa boenden är Olivlunden i Tannefors samt på Danmarksgatan. Detta arbete genererade endast ett fåtal deltagare vilket gjorde att vi bestämde oss för att flytta den. I september 2014 inleddes ett samarbete mellan RKUF Linköping och Anders Ljungstedts gymnasium. Vi finns på plats med läxhjälp för eleverna som läser språkintroduktion för nyanlända till Sverige. Vi har fått tillgång till två klassrum och är på plats torsdagar mellan kl i samband med att eleverna slutar för dagen. Kontakten sker genom Madelena Arvendal, arbetslagsledare för språkintroduktionsprogrammet. Uppslutningen har varit god och vi har fått positiv respons både från lärare på skolan och de elever som kommer dit. Uppskattningsvis är det ett tiotal elever som kommer till oss varje vecka för att få hjälp med uppgifter i svenska, matematik och engelska. En del är främst intresserade av diskussion och att lära sig att tala bättre svenska. Ett flertal är stammisar och kommer varje vecka, det ser vi som ett tecken på att vi behövs och att eleverna uppskattar vår hjälp. Vi är för tillfället 7-8 stycken läxhjälpare, men hoppas att bli fler för att på så sätt kunna hjälpa alla elever i den mån de behöver. Under år 2014 hade vi en budget på 1000 kr, 342 kr har använts för att köpa fika till träffarna. Skolan står för frukt till ungdomarna så att de ska kunna stå sig lite längre. Utöver det så står de även för material, papper, pennor, ordböcker och så vidare. 6.2 Språkverkstan Syftet med Språkverkstan är att bidra till integration för nyanlända ungdomar. Detta gör vi genom att vi har olika aktiviteter där ungdomarna får träna svenska och även träffa andra deltagare. Träffarna är anpassade efter deltagarnas språkkunskaper. Alla aktiviteter är planerade av en till två frivilliga. Under våren fanns det tio stycken frivilliga och under hösten åtta stycken frivilliga i Språkverkstan. De flesta frivilliga under hösten var nya i föreningen. Språkverkstan har marknadsförts för språkintroduktionsklasser på Anders Ljungstedts gymnasium och under hösten även på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Linköping. Vi håller våra aktiviteter varje måndag kl Vi har under höstterminen 2014 haft elva träffar som har varit väldigt uppskattade av deltagarna. Deltagargraden har varit varierande under året med 5-30 stycken ungdomar som har deltagit per tillfälle. De frivilliga har även haft olika ansvarsområden inom Språkverkstan. Verksamhetsledare under vårterminen var Mimmi Gustafsson och Fredrik Olsson. Diana Lugero var kommunikationsansvarig och hade hand om kontakten med Anders Ljungstedts gymnasium och boenden för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare under hösten var Parisa Zadeh och hon har övergripande ansvar för verksamheten inför år Kommunikationsansvarig under hösten var Maria Adell. Ekonomiansvarig under hösten var Julia Ferntoft. Vår budget under året har varit 4000 kr. 6

8 6.3 Kosmos kompisgrupp Syftet med Kosmos är att skapa ett kontaktnät mellan ensamkommande ungdomar och andra ungdomarna som bor i Linköpings kommun. Röda Korsets Ungdomsförbund vill anordna aktiviteter för att minska utanförskapet som kan finnas för ensamkommande ungdomar i det svenska samhället. Detta går i linje med Röda Korsets Ungdomsförbunds värderingar som humanitet och förståelse för andra människor. Vi vill ge möjlighet till en värdefull fritid och ge deltagarna en chans att tänka på någonting annat än skolan, möten med myndigheter och oro för framtiden. Tanken med Kosmos kompisgrupp är att deltagare och frivilliga från RKUF träffas varje två timmar varje vecka. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och påverka verksamhetens aktiviteter tillsammans med de frivilliga. Vi har vid varje terminsstart ett planeringsmöte tillsammans med deltagarna samt personal på HVB-boendena. Kosmos verksamhet bedrivs av frivilliga samt 1-2 verksamhetsledare, under våren var Daniel Örn Eriksson verksamhetsledare. Under hösten rekryterades även Emma Hellman som verksamhetsledare. Exempel på aktiviter under året har varit biljard, löpträning, fotbollsträning, gå på ishockeymatch, matlagning, bakning, simhallen, gymträning och dansträning. Vi har även besökt museum och evenemang med musik. Kosmos verksamhetsledare skapar en budget och funderar på hur ekonomin ska fördelas under varje termin. Under året har vi haft en budget på totalt kr. I början av året fick RKUF i Linköping ett stipendium på från orden Odd Fellow i Linköping och pengarna var öronmärkta till aktiviter för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare har medverkat på fondsökningskvällar under året. Vi brukar ha återkoppling med ungdomarna om vår kompisgrupp samt om våra aktiviteter. Ungdomarna som har deltagit på Kosmos har lyft fram att vår kompisgrupp är givande, meningsfull och positiv. 6.3 Projektet Idrottsfadder Under år 2014 påbörjade föreningen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att starta upp en verksamhet med fokus på fadderverksamhet och deltagande i olika idrotter. Samarbetet medförde att vi kunde erbjuda deltagare i våra verksamheter att under en vecka pröva på olika idrotter på Idrottsförbundets evenemang Sportis Camp i juli. Tyvärr har någon regelbunden verksamhet inte kunnat startats på grund av att Idrottsförbundet saknade sponsorer till projektet. Vi har haft kontakt med personer som har velat bli frivilliga och vi har även haft kontakt med flera idrottsföreningar som förhoppningsvis vill delta i ett liknande projekt på sikt. 7. Visioner för kommande verksamhetsår Vår vision för föreningen är att våra verksamheter kan bemöta det behov av fritidsaktiviteter och trygghet som finns bland barn och unga i Linköping. Vi hoppas att vårt arbete ska motverka det alltmer främlingsfientliga klimat som är ett faktum i dagens samhälle. Under slutet av år 2014 beräknas över 50 miljoner människor vara på flykt i världen och allt fler barn och unga på flykt kommer ensamma till Sverige. Vi vill att våra verksamheter ska fungera som en mötesplats för lärande och kontaktskapande för ungdomar från hela världen. Vår förhoppning inför kommande verksamhetsår är att fortsatt jobba för att deltagare och frivilliga ska känna att 7

9 RKUF är viktig plats för vänskap i Linköping. Vi önskar att fler deltagare ska känna sig välkomna att fortsätta som frivilliga i föreningen. Vi vill att fler människor ska känna till RKUF:s arbete och på så sätt bidra till att fler människor engagerar sig för en medmänsklig värld. Detta innefattar även att locka frivilliga och deltagare oavsett ålder, kön, etnicitet och så vidare. 8. Ekonomisk redovisning Under år 2014 har föreningen haft tillräckligt med medel för att kunna finansiera våra verksamheter och utbildningar. Vi har försökt hålla kostnaderna nere genom att varva kostnadsfria aktiviteter med aktiviteter där vi har lagt ut mer pengar. Vi har också försökt att värva nya medlemmar och marknadsföra vårt arbete för att få in mer pengar. Under år 2014 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant i Linköping. Detta har märkts genom att antalet ungdomar har ökat i våra verksamheter. Linköpings Södra Röda Korskrets har bidragit med kr till föreningen, vilket har varit en grund för alla våra verksamheter. Genom att vi har kunnat låna lokaler av dem har vi undvikit stora hyresutgifter. Dessutom har vi fått möjlighet att delta i evenemang och marknadsföra oss kostnadsfritt med hjälp av Linköpings olika Röda Kors-kretsar. Med hjälp av orden Odd Fellows bidrag på kr har vi kunnat fortsätta bidra till en aktivitetsfylld fritid för både deltagare och frivilliga i Kosmos. Föreningen har under år 2014 sökt ekonomiska medel från fonder och stiftelser. Dock har vi hittills inte fått några medel genom fonderna. Styrelsen har startat upp en tillverkning av RKUFarmband för att öka föreningens intäkter (dessa benämns som Intäkter sektion 1 i Resultatrapporten). På utgiftssidan har mest pengar gått till våra verksamheter Kosmos och Språkverkstan. Vi har bekostat resor till bland annat utbildningar i Stockholm. Vi har även haft utgifter för två stycken idéutbildningar samt två medlemskvällar för frivilliga. Föreningen har haft två terminsavslutningar för att bidra till sammanhållning mellan verksamheterna. 8

10 9

11 10

12 Linköping den 2:a januari 2015 Ordförande Ann Fernström Vice ordförande Anna Bornefall Kassör Matea Martic Sekreterare Diana Lugero Ledamot Filip Arvola 11

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer