Årsberättelse Göteborg Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen Förtroendevalda Styrelsens arbete Verksamheter Läxhjälp Frukostklubben Internationella Gruppen Jourhavande Kompis Transit Nerlagda verksamheter 7 5. Avslutande ord 7 1

2 1. Sammanfattning I styrelsen har det skett ett byte av ordförande under hösten då den tidigare ordföranden entledigades från sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gjordes utan ett extra insatt FÅM, då det ansågs vara så sent på hösten. Vi har både fått tillskott av verksamheter och andra grupper som har slutat helt med sin aktivitet av brist på intresse och frivilliga. Fondsökning är något som det jobbats mycket med under året då det inom styrelsens diskuterats mycket om vad, vem, hur fondsökningar görs och vi framförallt haft svårigheter med frukostklubbens ekonomi och sponsors avhopp. Under året har vi medverkat på FN-dagen som firas på Hulebäcksgymnasiet, CISVs sommarläger i Mölnlycke samt Bokmässan och West Pride-tåget genom Göteborg. Vi har haft ideologiutbildningar, gått på medlemsvård i form av musikal, utformat nyhetsbrev och så klart både debatterat och röstat på Riksårsmötet. Sammanfattningsvis kan en säga att det har varit ett väldigt omtumlande år med mycket skratt, lite svett och några tårar. Vi ifrån styrelsens sida vill tacka alla våra frivilliga, de som deltagit i våra verksamheter, alla medlemmar, personal! Det hade inte gått utan er. 3. Styrelsen 3.1 Förtroendevalda 2. Medlemmar Vi har under 2014 haft totalt 447 medlemmar, varav 211 stycken rörelsemedlemmar. Detta innebär att vi kommer att få välja 6 st ombud till riksårsmötet, samt 2 st ersättare, vilket görs på föreningsårsmötet. Alla de som är medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för humanitet, mänskliga rättigheter och att alla barn och unga i världen ska kunna känna sig trygga. Här är Sofia och Elin, två av våra nya medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg som rekryterades på Bokmässan. På FÅM 2014 valdes 4st nya styrelseledamöter och 1 kassör in i Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg, och de bestod av den sittande ordförande Oscar Andersson, nyvalda vice ordförande Linnéa Didrick, ledamöterna Åsa Corneliusson, Julia Hagström, Cornelia Aronsson Rindby och kassören Isak Olofsson. Däremot har det skett förändringar under årets gång och av personliga skäl entledigades Oscar Andersson från sitt uppdrag under hösten och den 16 november valdes Linnéa Didrick som tillförordnad ordförande. Kassören Isak Olofsson var även han tvungen att sluta p.g.a. flytt, men han fann en ersättare, Niklas Karlsson, som kunde åta sig hans uppdrag fram till FÅM. Allt detta gjordes utan ett extra insatt FÅM då det ansågs vara så pass sent på hösten för att ett FÅM skulle vara nödvändigt. 2

3 3.2 Styrelsens arbete Året inleddes med att alla i styrelsen fick verksamheter som en skulle agera kontaktperson för, vilka en sedan skapade en kommunikation med. Alla verksamhetsledare bjöds in till en träff där den nya styrelsen kunde presentera sig. Vi åkte iväg på en styrelseutbildning som gav oss verktyg för att utföra uppdraget som förtroendevald lättare. Vi pratade bl.a om mål, olika svårigheter som kan uppstå samt om hur en styrelse arbetar. I början av året fick föreningen in en förfrågan om hjälp från eleverna på Angereds gymnasium som själva driver en träna svenska-grupp. Julia och Åsa besökte gruppen och eleverna på skolan vilket ledde till efterföljande möte med de ansvariga eleverna. Dock ansåg styrelsen inte att föreningen kunde sponsra gruppen ekonomiskt såsom gruppen önskade och det blev därför inget samarbete med gruppen. Under våren blev styrelsen kontaktade av CISV för ett eventuellt samarbete föreningarna emellan, under ett av CISVs sommarläger i Mölnlycke med 30 ungdomar från hela världen. Uppdraget föll på Åsa, Lotta Schneider och Malin Enerås, verksamhetsledare för Internationella gruppen. Tillsammans utvecklade vi rollspelet till att inbegripa lägerledarna för CISV som bl.a. fick agera fängelsevakter, smugglare m.m. Samarbetet var mycket lyckat, vi hade bra diskussioner med ungdomarna efter spelet. Samtalet blev ett helt annat med ungdomarna som kom från olika länder, än vad det brukar bli med svenska elever, som vi vanligtvis besöker med På Flykt. Ett stort tack vill styrelsen rikta till Lotta och Malin som med stor kreativitet tog rollspelet till en helt ny nivå. Som avslutning på vårterminen 2014 planerade styrelsen inför en dag i Slottsskogen med fika och brännboll. Aktiviteten annonserades ut i förväg men pga av för få anmälda beslöt sig styrelsen istället för att medverka i Pridetåget i Göteborg. Medverkande var samtliga i styrelsen och även Sofie Persson från Jourhavande kompis. Av gruppen som blev utvalda att få åka som representanter för Röda Korsets Ungdomsförbund till Almedalen var 3 frivilliga från Göteborg, Åsa Corneliusson, Arash Karimzadeh och Bienvenu Samine. Representanterna åkte dit som spelledare för På Flykt men hann även knyta många nya kontakter och marknadsföra Göteborgsföreningen och våra verksamheter. Samtliga styrelsemedlemmar och Sofie Persson, verksamhetsledare för jourhavande kompis åkte som ombud på RÅM i början av sommaren. Med oss hade vi även en ersättare, Emilia Corneliusson. Internationella gruppen skickade in en motion om att Röda Korsets Ungdomsförbund borde ta fram en APP som kan få fler ungdomar att lära sig om Röda Korsets Ungdomsförbund, nätverka inom organisationen, komma i kontakt med lokala föreningar, samt 3

4 lära sig om viktiga globala frågor som påverkar vår värld idag. Denna motion nekades på mötet, med syftet att utveckla idén och komma med en budget, planering o.s.v tills nästa RÅM. Tillsammans med Röda Korset i Göteborg var vi representerade på Bokmässans Internationella Torg under september månad. Vi var en arbetsgrupp på 4-5 personer som på frivillig basis planerade inför bokmässan. Arbetsgruppen startades runt juni 2014 och hade kontakt via en facebook grupp och genom regelbundna träffar. Under själva bokmässan fick vi hjälp av ca 10 frivilliga från både Röda Korsets Ungdomsförbund och Kretsen i Göteborg med att i montern och representera organisationerna. Även om vi inte gick plus rent ekonomiskt på att vara delaktiga på bokmässan så tror vi att det är en ståndpunkt som är tydlig och att vi visar upp oss för människor som annars kanske aldrig hört om oss. Här fick vi in både nya medlemmar och nya frivilliga, en del som gick ideologiutbildningen som hölls strax efter Bokmässan. I mitten av bilden är Svenska Freds & Skiljedomsföreningens generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill som besökte oss i vår monter på Bokmässan Genom Bokmässan fick vi inbjudan till FN-dagen på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke där vi spelade På Flykt, vilket vi hoppas på kan bli något som vi får komma på varje år. De var mycket positiva till detta och inte bara för På Flykt utan också att vi är välkomna att föreläsa, vilket skulle passa vår Internationella Grupp väl. Styrelsen beslutade att vi med fem läxhjälpsverksamheter behöver en person som har i uppdrag att engagera sig i arbetet med att planera för dessa verksamheter på ett långsiktigt plan. För att undvika bortfall av frivilliga och nedläggning av de så välbesökta läxhjälpsverksamheterna kom sent i höstas, projektledaren Sofia Haby att se till att planering, rekrytering och marknadsföring för samtliga verksamheter flyter på bra. Sofia kommer att arbeta nära styrelsen och samtidigt vara till hjälp för samtliga verksamhetsledare i Göteborg. Som avslutning på höstterminen beslutade styrelsen sig för att anordna en medlemskväll. Styrelsen bjöd därför in till en helkväll på Göteborgs Opera där vi såg Kristina från Duvemåla. Ansvarig för planering och genomförande var Cornelia Aronsson Rindby. 10 frivilliga deltog samt styrelsen. Initiativet var mycket uppskattat av samtliga deltagande och förhoppningen är att detta är något som styrelsen ska kunna genomföra en gång per termin. Det har varit ett 30 tal som gått våra ideologiutbildningar under 3 olika tillfällen under året. Dessa har hållits av styrelseledamöter. En del har kommit av rent intresse för organisationen, men många har varit nya frivilliga i verksamheterna runtom i Göteborg. 4

5 Vi har under året arbetat mycket på att även synas utåt. Vi tror att vi genom att visa upp det fantastiska arbete som vi tillsammans med våra frivilliga gör kan lyckas nå och engagera ännu fler! Vi har därför startat upp ett instagramkonto och även ökat aktiviteten på föreningens facebook sida från att vi tog över från förra styrelsen. Vi upplever att detta har mottagits väl och ser gärna att detta blir något som bibehålls i framtida styrelsearbeten. Vi beslutade i början av året att styrelsens arbete skulle bli mer transparant och att både frivilliga och medlemmar enkelt skulle kunna följa med i vårt arbete. Under året har vi därför även fortsatt den tidigare styrelsens arbete med nyhetsbrev en gång Vår första instagrambild per månad. I nyhetsbreven har vi skrivit om viktiga datum för utbildningar och träffar, information om vad som är på gång i styrelsen m.m. Breven har publicerats på föreningens olika kanaler för att nå ut till såväl frivilliga som övriga intresserade av Göteborgsföreningens arbete. Vi har publicerat breven på vår faceboksida, verksamhetsledarnas facebook grupp samt mejl at ut breven till verksamhetsledare. Under början av året 2014 satte styrelsen upp mål som vi ville uppnå. Vi kan säga att vi i stort sett gått plus minus noll med dessa mål. Vi har prickat av 1 punkt med stort plus, och de andra två punkterna är under utveckling. Rekrytera minst 100 nya medlemmar Även om vi rekryterade bra på Bokmässan blev det tråkigt nog inte 100 st. Starta upp en ny verksamhet Det såg ljust ut i början med förhoppningar om en ny läxhjälpsgrupp i Angered, men detta projekt blev det tyvärr inget av. Däremot startade vi upp en ny läxhjälpsverksamhet på Stadsbiblioteket och vi har fått överta två läxhjälpsgrupper grupper från Kretsen i Göteborg. Få bättre ordning på hemsidan, eventkalender samt informationssökning om RKUF Göteborg Vi har börjat med att få lite bättre ordning på hemsidan, vi har bl.a. skrivit ut tydligare förklaringar om vad verksamheterna gör och uppdaterat med några foton. Dock ser vi att det finns klara förbättringsmöjligheter här till Verksamheter 4.1 Läxhjälp Läxhjälpsverksamheten har under året som gått exploderat i Göteborg. Vi är mycket stolta över att kunna presentera våra 5 verksamheter. Läxhjälpen Bergsjön - Kontakten med verksamhetsledare Sandy Hall har under året varit mycket god. Läxhjälpen har fortfarande kvar upplägget med hälften av tiden till läxhjälp och 5

6 andra hälften till språkcafé. Under året har verksamheten haft en ström av både nya frivilliga och besökare. Verksamheten är mycket uppskattad av både besökare och frivilliga. Läxhjälpen Biskopsgården - Kontakten med verksamhetsledare Jesper Gunnarsson och Anna Björck har under året som gått varit mycket god. Verksamhetsledarna har själva tagit initiativ till utbildningskvällar med pedagogik i fokus. Jesper och Anna har under året som gått gjort ett toppenjobb och även denna verksamhet har sett en ökning av både frivilliga och besökare vilket vi tolkar som att den är mycket uppskattad. De använder sig av en griffeltavla för att göra en turordning för de barn och ungdomar som behöver hjälp. Läxhjälpen Norra Biskopsgården - Norra Biskopsgården övertogs under hösten av styrelsen från röda kors kretsen. Verksamhetsledare är Niklas Karlsson. Den korta kontakt som styrelsen haft med verksamheten Norra Biskopsgården har varit mycket god och till våren är flera utbildningsträffar inplanerade. Läxhjälpen Stadsbiblioteket - Verksamheten fungerade under hösten mycket bra och alla de frivilliga i gruppen var de första som fick genomgå läxhjälpsutbildnigen som är framtagen av Röda Korsets Ungdomsförbund tillsammans med studieförbundet Sensus. Dock valde de tidigare verksamhetsledarna att avsäga sig ansvaret till våren 2015, vilket bidrog till att styrelsen fick mycket jobb med att hitta en ny verksamhetsledare inför terminsstarten till våren. Ny verksamhetsledare är nu Cecilia Hellberg och tack vare mycket hjälp från Camilla Linde lyckades verksamheten dra igång som planerat utan uppehåll. Åsa hade inför uppstarten möte och infokväll med nya verksamhetsledare och de frivilliga om deras kommande uppdrag. Åsa var även med vid deras första läxhjälpstillfälle för att se till att allt kom igång, såsom kontakt med biblioteket, annonsering osv. Läxhjälpen Gårdsten - Även denna verksamhet har föreningen tagit över av röda kors kretsen under hösten Verksamheten är väldigt självgående och kontakten med styrelsen fungerar bra. Verksamhetsledare är Tomas Bedo. 4.2 Frukostklubben Frukostklubbens verksamhetsledare Arash Karimzadeh var den 15 maj 2014 med i GP (GöteborgsPosten) om sitt engagemang för att ge skolungdomar en bra start på dagen. Detta var väldigt givande då Röda Korsets Ungdomsförbund fick ut sitt budskap till många läsare av GP, samt att frukostklubben i sej fick uppmärksamhet!! Tyvärr har dock verksamhetens ekonomiska situation inte varit helt stadig och de förlorade deras fruktsponsor under sommaren och blev då tvungna att köpa 6

7 frukt själva vilket styrelsen haft svårt att bidra med då verksamhetens budget pendlat en del. Svår kommunikation i styrelsen angående vad som gäller med fonsökning osv har bidragit till den ekonomiska situationen inte har lyckats lösas under året. Vi hoppas på att 2015 ska bli lättare då fondsökningar till verksamheten nu har sökts! 4.3 Internationella Gruppen Denna grupp startade i januari 2014 och har lagt mycket tid på att få igång verksamheten, söka fonder, rekrytera och utbilda frivilliga, ta fram material för föreläsningar m.m. De har trotts allt varit ute i skolor och på läger och träffat ungdomar för att informera om globala frågor. Huvudfokus har varit hållbar utveckling där verksamheten bl.a gör interaktiva övningar med ungdomarna. Gruppen anordnade även en intern workshop för frivilliga i Röda Korsets Ungdomsförbund där en representant från Röda Korset informerade om deras globalprojekt i Uganda. Denna kväll blev mycket lyckad och det blev bra diskussioner efteråt. 4.4 Jourhavande Kompis Verksamheten har varit relativt självgående. De har köpt nya datorer under året med hjälp av fondpengar som de själva sökt. Verksamhetsledaren Sofie Persson var med som ombud på RÅM, och gruppen hade 5 st representanter närvarande på MOVE. 4.5 Transit Verksamheten har under året rullat på med nya frivilliga och nya lokaler. Verksamhetsledarna Artemis Svenningson och Hannah Ånhammar är mycket självständiga och sköter verksamheten i stort sett utan hjälp från styrelsen. 4.6 Nerlagda verksamheter Under året har vi tyvärr fått lägga ner tre verksamheter varav två var kompisgrupper och ett språkcafé. Under våren var samtliga grupper igång, och styrelsens idé var att slå ihop de två kompisgrupperna till en, men efter sommaren dalade intresset hos de frivilliga och verksamhetsledarna var inte kontaktbara. Här kunde kanske styrelsen gjort mer för att hålla kvar verksamheten med rekrytering eller liknande. Däremot har styrelsen under hösten fått kontakt med ett nytt boende i Örgryte och planerar att få igång en kompisgrupp under våren Vårt språkcafé som höll till på Lindholmen togs över i höstas av gruppen TAMAM. Efter flera försökt från styrelsens sida att hitta frivilliga kom TAMAM med ett antal via deras förening och sedan beslutade styrelsen att de kunde ta över den gruppen då inga av Röda Korsets Ungdomsförbunds frivilliga var kvar. 5. Några avslutande ord från styrelsen Vi har även under hösten formulerat ett överlämningsdokument, med lösenord, telefonnummer och mejladresser så att nästkommande styrelse snabbt kan komma igång med sitt arbete. Detta var något vi saknade från föregående styrelse och ser gärna att detta dokument sparas. Meningen är att det ska vara lätt att fylla i information eller ta bort irrelevanta uppgifter som berör Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg. 7

8 Vi vill rikta ett stort tack till Camilla Linde och Julia Källqvist på Göteborgskontoret för all hjälp och stöd under året som gått. Vi vill även tacka Ali Salehi för stöd i ekonomifrågor. Stort tack går till alla våra frivilliga, utan erat fantastiska och entusiastiska engagemang hade vi inte varit någonting. Alla ni som varje vecka kämpar med att hjälpa till med läxläsning, besöker nyanlända, chattar med ensamma ungdomar i behov av stöd, serverar frukostmackor till hungriga skolbarn och åker ut och informerar skolungdomar om globala frågor, det är ni som är Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg och alla ni gör ett grymt jobb! Linnéa Didrick Ordförande Julia Hagström Vice Ordförande Cornelia Aronsson Rindby Ledamöter Åsa Corneliusson Ledamöter Niklas Karlsson Kassör 8

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007

Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Nyhetsbrev från Nätverken som bildats kring Idéskolor i Väst, Oktober 2007 Innehåll: - Koordinatorn har ordet - Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg - BrobyGrafiska, Sunne - Hammarö Utbildningscentrum,

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer