Årsberättelse Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse Göteborg 2015-2016"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING MEDLEMMAR STYRELSEN Förtroendevalda Förändringar inom styrelsen Styrelsens arbete VERKSAMHETER Läxhjälp Internationella Gruppen blir Event Gruppen Frukostklubben Jourhavande Kompis Kompisgruppen Transit AVSLUTANDE ORD FRÅN STYRELSEN ORDBOK

3 1. Sammanfattning Liksom förra året har detta år varit fyllt med mycket skratt, lite svett och några tårar. Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg har under året ökat sitt medlemsantal med över 300 fantastiska nya hjältar, expanderat sina verksamheter, medverkat i panelsamtal, synts på skolor, Picknickfestivalen, Bokmässan, gått i Pride-tåget och mycket mer! Vi har haft förhandlingar med Svenska Röda Korsets Göteborgs Krets om lokal- och kontorshyror samt debatterat och röstat på Riksårsstämman för Svenska Röda Korset i Växjö. Vi har bland annat en fantastisk ny Eventgrupp som anordnat Lussefika till förmån för Musikhjälpen, vi har fått en stor fondansökan beviljad för vår frukostklubb samt ett stipendium för ett fantastiskt arbete inom Kompisgruppen. Sammanfattningsvis kan vi säga att Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg har synts mycket utåt och engagerat och inspirerat en hel stad. Vi i styrelsen vill tacka alla underbara frivilliga, alla som deltagit i våra verksamheter, gått på våra utbildningar, alla våra medlemmar och stöd från personal, då främst Hanna Sandberg. Tack, det är ni som inspirerar oss! 2. Medlemmar Under 2015 haft vi haft totalt 761 medlemmar, varav 401 stycken rörelse- medlemmar. Detta innebär att vi kommer att välja 9 ombud till Riksårsmötet, samt besluta om eventuella ersättare på Föreningsårsmötet. Medlemsantalet för RKUF Göteborg har sedan förra året ökat med 314 nya, varmt välkomna, medlemmar. Styrelsen menar att detta är resultatet av det hårda arbete som lagts ner under året. Samtliga medlemmar i Bild: FÅM 2014/2015 Röda Korsets Ungdomsförbund tar ställning för humanitet, mänskliga rättigheter samt att barn och unga ska känna sig trygga. Kärlek & Respekt! 3

4 3. Styrelsen 3.1 Förtroendevalda På fettisdagen den 17 februari 2015 valde Föreningsårsmötet in fem nya styrelseledamöter och en kassör in i Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg. De bestod av Ordförande Linnéa Didrick, Kassör Niklas Karlsson samt ledamöter Julia Hagström, Frida Eriksson, Anna Bokinge och Sofia Gradin. På grund av diverse omständigheter har styrelsen ändrat några av posterna bland annat genom att entlediga ledamot Frida Eriksson. Linnéa Didrick började under hösten 2015 att studera utomlands och Julia Hagström har tagit över rollen som Föreningsordförande. Linnéa har tilldelats mer administrativa uppgifter och har haft ansvar för bland annat hemsidan. Styrelsen har även tagit hjälp av Nina Dahlsten och Georgia Padovan som adjungerats in för att underlätta styrelsearbetet Förändringar inom styrelsen Bild: RKUF- semlor FÅM Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborgs styrelse har under sista delen av 2015 haft stort fokus på att hantera interna skeenden. Efter ett intensivt bakgrundsarbete av Julia Hagström och styrelsen har det uppdagats att föreningen kan ha råkat ut för ett bedrägeri. I dagsläget har det beslutats att ledamot Sofia Gradin skall uteslutas ur styrelsen och organisationen. Detta beslutas med hänsyn till att hon, under 2015, vid flertal tillfällen handlat respektlöst i sin roll som förtroendevald, dels gentemot styrelsen men även mot verksamma inom föreningen. Sofia har utnyttjat sin roll som ledamot för egen personlig vinning. Hon har på eget bevåg, utan styrelsens godkännande, begått de handlingar som ligger till grund för att hon idag är misstänkt och polisanmäld för bedrägeri respektive förskingring av föreningens tillgångar. Beslut om- och hantering av uteslutning sköts uteslutande av förbundsstyrelsen och föreningen hänvisar därför till Generalsekreteraren respektive Förbundsordförande för eventuella frågor. 4

5 3.2 Styrelsens arbete Styrelsen startade verksamhetsåret med att åka iväg på styrelseutbildning i Malmö där olika verktyg för att utföra uppdraget som förtroendevald betonades. Efter hemkomsten anordnades en verksamhetsledarträff för alla verksamhetsledare där styrelsen presenterar sig personligen, samt arbetar för att skapa kontakter mellan Bild: På väg mot Malmö verksamheterna. Under året har varje styrelseledamot agerat kontaktperson för en verksamhet, vilket har skapat en fin kommunikation och ett samarbete mellan styrelsen och de enskilda verksamheterna. Under mars månad startade Röda Korsets Ungdomsförbunds nationella medlems-kampanj vilket RKUF Göteborg medverkade i. Styrelsen hade ett bokbord på Hulebäck-samt Mikael Elias Gymnasiet för att informera om föreningen samt värva medlemmar. Andra arrangemang som styrelsen deltagit i är Folke Bernadotte En dag för gränslös medmänsklighet. Vi deltog även i en Klädbytardag tillsammans med Internationella Gruppen, under Bokmässan och Picknickfestivalen. Vid slutet av medlemsbild: Folke Bernadotte- dag kampanjen hade styrelsen värvat 25 medlemmar, ganska få, men med tanke på den ökning av medlemmar som skett sedan 2014 ser styrelsen positivt på den sammanlagda medlemsvärvningen Samarbetet mellan styrelsen och Internationella Gruppen var under 2015 mycket lyckat. Vi hyrde en lokal i centrala Göteborg och bjöd in till en Klädbytardag, där alla kunde lämna och byta till sig kläder, skor samt accessoarer. Initiativet resulterade i att 45 personer uppdaterade sina garderober med ett starkt miljötänk. Vi medverkade även under Picknick-festivalen där styrelsen hade ett event-tält. Festivalen gick av stapeln på nationaldagen vid Apslätten och firar mångfald med toner av skön musik, andra organisationer samt trevligt folk. Vi anordnade en min-hage, där personen som hoppar i hagen har ögonbindel och försöker att inte trampa på minan som är utplacerad, detta för att uppmärksamma Bild: Min- hage festival de förhållanden som råder för människor på flykt. 5

6 Under hela året har styrelsen haft kontinuerliga möten med SRKs Göteborgs Krets, vilka RKUF Göteborg hyr sitt kontor utav. Vi har bland annat diskuterat förbättringsmöjligheter utav lokalhyran då flertalet inbrott i byggnaden skett samt att vi haft en för hög hyra. Då kontoret kändes som en osäker plats för våra verksamheter beslutade styrelsen att förnya kontraktet gällande delat kontor. Detta har varit en lång förhandling genom hela året, men tillslut enades vi om att Ungdomsförbundet får en egen kontorslokal i dessa lokaler, samt lämnar ifrån sig förrådsutrymmet som tidigare kostat organisationen mycket pengar. Kretsen har även bytt lås och alarmsystem in till byggnaden som loggar de personer som varit i lokalen. Efter en förfrågan om att delta i ett panelsamtal om Segration och Utanförskap i klassrummet på Lärarhögskolan i Göteborg, representeras RKUF Göteborg av Linnéa Didrick tillsammans med Niklas Klasson och Peter Idhe från läxhjälpen. Det var ett intressant samtal där det bl.a. diskuterades om barns påverkan av skolmiljön i samhället samt vad som kan göras för att minska barn och ungas stress i skolan. Genom Isabel Expósito, som arbetar på kontoret, har styrelsen varit delaktig i pilotprojektet Är du med-spelare vilket går ut på att engagera fotbollslag och fotbollsspelare till socialt engagemang. Efter sommaren deltog styrelsen i möten om hur projektet hade gått och ställde sig positiva bakom projektet, däremot beslutade styrelsen att inte göra Är du med-spelare till någon egen verksamhet inom RKUF Gbg på grund av tidsbrist inom styrelsen. Tyvärr lämnade Göteborg en ombudsplats till Riksårsmötet i Växjö då ingen ersättare hittades, men representerades av 5 röster. Julia Hagström företrädde RKUF på Svenska Röda Korsets Riks-årsstämma, som ägde rum samtidigt som Riksårsmötet. Malin Enerås, verksamhetsledare för Internationella Gruppen, åkte tillsammans med styrelsen till RÅM. Helgen i Växjö var fylld av dans, skratt, disko och en hel del samtal om bl.a. medlemsregister, barnkonventionen, ändring av slogan och valberedningens policy. Göteborg skickade in två motioner, den ena om ekonomisk Bild: Representanter från RKUF vid SRKs stämma. hjälp för material till event samt utöka könsalternativen i medlemsregistret. Angående 6

7 finansiellt hjälpmedel för material finns det redan en nationell pott att söka pengar ifrån, vilket flera styrelser på RÅM inte kände till, så motionen avslogs. Medlemsregistret kan RKUF tyvärr inte direkt påverka då det går igenom Svenska Röda Korset, men Ungdomsförbundets Förbundsstyrelse fick i uppdrag att ta upp ärendet med SRK och återkomma med en rapport till RÅM Undersökningen angående motionen som Göteborg lämnade förra året, rörande framställandet av en App, blev presenterad med slutsats nerlagd p.g.a. för hög kostnad, samt en redan nygjord hemsida som är mobilanpassad. Sommaren avslutades med att styrelsen anordnade en picknick i Näckrosdammen samma dag som Prideparaden gick igenom centrala Göteborg. Vi bjöd på frukost till alla som deltog och gjorde våra egna banderoller och flaggor. Deltagandet i parad-tåget blev en succé! Vi hamnade även på första sidan av Göteborgs Postens webbsida, vilket var roligt. Bild: Pridetåget på avenyn Styrelsen har under året haft flertalet utbildningar och informationsträffar där över 200 personer har medverkat. Vi har erbjudit ideologiutbildningar och verksamhetsutbildningar. Vi har även arrangerat rekryteringskvällar och en julavslutning med en föreläsare ifrån Migrationsverket, detta var mycket uppskattat, men väckte även en hel del tårar. Det har skett ett ökat intresse för RKUF Göteborg under året. Styrelsen tror att våra ökade sociala kanaler, nyhetsbrev i samband med händelser runtom i världen har bidragit till att både gamla och nya medlemmar vill engagera sig inom organisationen. Styrelsen har därför kunnat utöka föregående års 9 verksamheter till 12! Det tycker vi är hur kul som helst och något vi är mycket stolta över. Vi har även kunnat starta fler samarbeten för att sudda ut det avstånd som tidigare har funnits mellan styrelsen och verksamheterna. Vi har även samarbetat med Naturhistoriska muséet och kompisgrupperna. Bild: På schemat- Julmingel 7

8 Styrelsen har fortsatt med föregående styrelses arbete med att synas utåt, något som kan ses på det ökade medlemsantalet men också genom att Facebook-sidans följare har ökat. Vi ser detta som väldigt positivt då det visar på att fler tar ställning för humanitet, mänskliga rättigheter och viljan att hjälpa barn och ungas situation i Sverige. Styrelsen har varje månad lämnat ut ett nyhetsbrev med det senaste som hänt inom föreningen, så som information om utbildningar, avslutningar, event och nya verksamheter. Det har mottagits bra och styrelsen ser det som ett bra sätt att kommunicera med medlemmarna. Det har även skrivits ett pressmeddelande till lokaltidningar runtom i Göteborg med indikation om att skriva en artikel om vårt arbete, men tyvärr har vi inte fått tag på någon tidning än. Instagramkontot har lånats ut till olika verksamheter som kan själva fota deras aktiviteter och lägga upp på vårt konto. Detta gjordes för att få mer variation i vad föreningen visar utåt och styrelsen ser positivt på detta och att det fortsätter i framtiden. 4. Verksamheter 4.1 Läxhjälp Läxhjälpen har under året fått ökat med ytterligare en ny verksamhet i Mölndal. Våra sex läxhjälpsverksamheter arbetar sammanlagt cirka 22 timmar i veckan med att hjälpa barn och unga med läxor. Vi är mycket stolta över våra läxhjälpsgrupper och förstår på många nya frivilliga att det är en oerhört uppskattad verksamhet. - Läxhjälpen Mölndal Verksamheten startade hösten 2015 och håller till på Mölndals bibliotek på tisdag eftermiddag. Tyvärr har kontakten med gruppen varit svår då Sofia Gradin som lämnade styrelsen hastigt inte gav någon information till övriga i styrelsen. Styrelsen arbetar idag för att få stabilitet i verksamheten. - Läxhjälpen Biskopsgården Verksamheten har under året gått mycket bra och har haft många besökare samt rekryterat nya frivilliga. Kontakten med verksamhetsledarna har fungerat bra, dock har vi ifrån styrelsens sida varit tvungna att vara extra 8

9 tydliga med vår policy gällande belastningsregister för de frivilliga då en volontär tyvärr var tvungen att sluta då hen inte ville visa sitt register. - Läxhjälpen Norra Biskopsgården Flyter på bra och har stabila verksamhetsledare. - Läxhjälpen Stadsbiblioteket Stadsbiblioteket har under året bytt verksamhetsledare och gått ner från två dagar till en dag i veckan, p.g.a. för få besökare. Tillsammans med styrelsen och biblioteket har större skyltning om att RKUF finns på biblioteket skett och under hösten har fler besökare anslutit sig. De frivilliga har även fått tillgång till tröjor som en kan ha på sig medan verksamheten pågår. Kontakten mellan verksamhetsledaren och styrelsen har fungerat bra och vi tolkar fler besökare som ett gott tecken. - Läxhjälpen Gårdsten Gruppen har verksamhet 3 gånger i veckan och har under året velat utveckla till 4 dagar, men i samråd med styrelsen beslutades det inte för att göras då det var osäkert med frivilliga, samt att RKUF Gbg ville satsa på att starta upp på Mölndal. Det har gått väldigt bra för Gårdsten under året och har förutom läxhjälp även arrangerat fikakvällar och avslutningar tillsammans med Svensk-Somaliska Föreningen, och de frivilliga har tackats med blommor och många kramar. - Läxhjälpen Bergsjön Under de träffar som läxhjälpen i Bergsjön har anordnat har upplägget med hälften läxhjälp och andra hälften språkcafé fortsatt som föregående år, och de har mottagits positivt. Tyvärr har gruppen haft svårt att få deltagare till verksamheten periodvis av året, men under hösten ökade antalet något för att återigen vara stabilt. - Samordnare Läxhjälpsgrupperna Precis som föregående år har styrelsen haft hjälp av en samordnare till alla våra läxhjälpsgrupper för att fungera som ett bollplank mellan verksamhetsledarna och styrelsen. Under året har det skett ett byte av samordnare och vi välkomnar Ulla till gänget. Det har förekommit att Informationen som samordnaren fått in av läxhjälparna ibland inte når styrelsen i tid, eller långt efteråt. Styrelsen ser detta som ett problem då 9

10 hjälpen inte alltid har kunnat ges till grupperna på grund av kommunikationsbrister, samtidigt som samordnaren ibland har känt att hens uppgift inte har tydliga riktlinjer. Det jobbas på att försöka klara upp en mall för samordnarens uppgifter gentemot styrelsen, vise versa. 4.2 Internationella Gruppen blir Event Gruppen Verksamheten har haft ett år med flera uppdrag att föreläsa på skolor, samt att arrangera event så som t.ex. Klädbytardagen. Till skillnad från föregående år känner gruppens verksamhetsledare att verksamheten har fått nå ut med sin idé i större grad. Under förberedelserna inför Earth Hour besökte gruppen bl.a. Arbetarrörelsens Folkhögskola som hade bjudit in dem för deras egengjorda föreläsning om miljöpåverkan. Som tidigare nämnt blev Klädbytardagen en succé och de började bubbla av idéer på olika event som kunde anordnas. Efter sommaren samlades gruppen och insåg att många av gruppens frivilliga skulle sluta. Rekrytering gjordes och tillsammans med styrelsen beslutades det en ny inriktning för verksamheten, vilket resulterade i ett nytt namn, Event Gruppen. Samtidigt bytte verksamheten verksamhetsledare och styrelsen tackar föregående verksamhetsledare för sitt arbete och välkomnar Linnéa och Moa till sina nya uppdrag. Eventgruppen har som uppdrag att anordna alla möjliga evenemang med RKUFs budskap som utgångspunkt. Ett lyckat event ägde rum i decembermånad i anslutning till Musikhjälpen. Det anordnades Lussefika och alla insamlade pengar gick direkt till Musikhjälpen. Under dagen kunde en få se på olika dokumentärer, lyssna på live musik, lyssna på poetry-slam, spela dilemmaspelet, kolla på konstutställning samt gå på tipspromenad. Styrelsen är spänd på vad nästa år har att erbjuda. Bild: Marknadsföring av Lussefika 10

11 4.3 Frukostklubben - Bergsjöskolan Under våren fortsatte frukostklubben på Bergsjöskolan med många deltagare. Många av skolans lärare har tyckt att frukostklubben ger en lugnare skolmiljö de dagar verksamheten besökt skolan. Efter ett positivt svar på en fondansökan kunde även gruppen börja köpa in mer pålägg och variera frukosten mer. När gruppen ville utveckla verksamheten i form av att göra besöken mer interaktiva och inkluderande för de frivilliga tillsammans med de deltagande blev kommunikationen mellan skolan och gruppen drabbad. Skolan ville behålla verksamheten så som den var, medan gruppen och styrelsen såg förbättringsmöjligheter. Tyvärr har gruppen och styrelsen haft mycket svårt att rekrytera frivilliga till verksamheten och därför beslutades det att verksamheten skulle läggas på is. - Martinaskolan När styrelsen fick tag på nya frivilliga och hittade en annan skola att bedriva verksamhet på, fortsatte frukostklubben med ett startkapital från den tidigare beviljad fondansökan. Verksamheten har ett stort interaktionsfokus mellan frivilliga och elever, något som varit mycket uppskattat. Verksamheten går bra och är ännu i uppstartsfasen. Startar igen i februari Jourhavande Kompis Bild: Schack-frukost Då verksamheten blev bestulna på två datorer användes under större delen av våren ett par gamla datorer, men innan sommaren fick de två nya datorer med rätt säkerhetsprogram som sponsrats av ett företag i Stockholm. Styrelsen vill tacka föregående verksamhetsledare för ett underbart arbete som verksamhetsledare och innan sommaren började Linnéa och Emma deras uppdrag som nya verksamhetsledare. Efter sommaren gjordes en nyrekrytering av frivilliga och gruppen har sedan dess fungerat bra. De har även rekryterat två handledare att ta stöd av vid jobbiga joursamtal. 11

12 4.5 Kompisgruppen En utav de uppgifter som gavs av föregående styrelse var att fullfölja uppstarten av verksamheten Kompisgruppen på ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Örgryte. Vi fick ihop en grupp och sedan dess har flera frivilliga velat hjälpa till, vilket resulterade i ytterligare en kompisgrupp efter sommaren i Masthugget. Kommunikationen mellan styrelsen och dessa grupper har fungerat bra. Kompisgruppen har även lyckats bli beviljade ett stipendium på kronor, bra jobbat! - Ekmanska Verksamheten blev väldigt uppskattad på boendet och våren var fylld med olika aktiviteter så som, fotboll, brännbolls turnéring, besök på Liseberg samt läxhjälp och pyssel hemma. Gruppen fick under hösten ett stipendium från Skandia; Idéer för livet, för deras fantastiska arbete på boendet! Tyvärr var många utav gruppens frivilliga tvungna att sluta till hösten, men efter rekryteringen som skedde efter sommaren kunde verksamheten fortlöpa. Många utav de frivilliga i denna grupp har uttryck en stor glädje av att få vara med och de ser styrelsen mycket positivt! Bild: Kompisgruppen Liseberg - Masthugget Till hösten startade kompisgruppen vid Masthugget Skepparegången, och gruppen tycker att det går bra men de är ännu i uppstartsfasen. RKUF Gbg delade ut löpskor till ungdomarna som skänkts från Löplabbet vilket var uppskattat av både personal och ungdomar. 4.6 Transit Denna verksamhet har under året rullat på som det brukar. Gruppen har rekryterat nya medlemmar och detta är en av de verksamheter som har flest engelsktalande frivilliga. Styrelsen har jobbat på att få igång ett samarbete mellan Västtrafik och RKUF Gbg för gruppens räkning, då det kan gynna alla de resor som görs till och från boendet, men utan framgång. Istället arbetas det fram något slags kontantkort som kan tilldelas gruppen för deras utlägg, men detta är under planering som kräver fullständiga förhållningsätt vid användande. 12

13 5. Avslutande ord från styrelsen Det överläggningsdokument som arbetades fram föregående år med information om lösenord, telefonnummer, mejladresser och annan fakta för nästkommande styrelse så snabbt som möjligt kan komma igång med sitt arbete, har styrelsen fortsatt att använda och har varit till hjälp. Vi ser gärna att detta dokument uppdateras från år till år, och sparas inom föreningen, då det kan hjälpa till vid överlämningen mellan styrelser. Vi vill tacka alla som gjort detta år till det fantastiska året som de har varit! Camilla Linde och Hanna Sandberg som jobbar på Göteborgskontoret för all hjälp och support! Vi tackar förbundsstyrelsen och speciellt vår kontaktperson Linnéa Johansson från FS för stödet. Vi tackar även Växjös lokalförening för lånet av era snygga banderoller i paradtåget på West-Pride, men det största tacket går till alla våra frivilliga! Ni är på plats varje vecka för att besöka nyanlända, hjälpa till med läxläsning, servera frukost, prata med barn och unga som önskar stöd, hittar på aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn och planerar episka evenemang. TACK! 6. Ordbok RKUF - Röda Korsets Ungdomsförbund SRK - Svenska Röda Korset Entlediga - Avsatt från sitt uppdrag. Personen kan själv ha begärt att få lämna styrelsen, men kan också vara ett beslut ifrån styrelsen. Adjungera - Tillfälligt mottagande av medlem i en mötesförsamling som tidigare stått utanför. Ofta har personen inte beslutanderätt i ordningsfrågor, men har yttranderätt och kan tilldelas uppdrag. Ombud - Har uppdrag att representera en annan person/ett företag. Kandidera - Föreslår sig själv till en förtroendepost i ex. en förening. RÅM - Riksårsmöte FÅM - Föreningsårsmöte P.g.a - på grund av Bl.a. - bland annat T.ex - till exempel Poetry Slam - En tävlingsform i estradpoesi Musikhjälpen - Ett radioprogram som samlar in pengar till olika projekt. FS - Förbundsstyrelsen 13

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD

Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Verksamhetsberättelse 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I KARLSTAD Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3 5.1 Förtroendevalda....3

Läs mer

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151207: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Sofia Olsson Närvarande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Joakim Skoog Närvarande:

Läs mer

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 150423: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

Dagordning 151001: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Dagordning 151001: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Dagordning 151001: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson Plats: Anne Frank-

Läs mer

DEMOKRATINATTA. Hur gick det?

DEMOKRATINATTA. Hur gick det? DEMOKRATINATTA Tänk dig en eftermiddag/kväll med många spännande föreläsningar, möten och workshops. Tänk dig att få ställa politikerna mot väggen och berätta om vad just DU tycker ska bli bättre i Borås.

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

Glad sommar alla barnrättskämpar

Glad sommar alla barnrättskämpar Glad sommar alla barnrättskämpar! I detta nyhetsbrev: Det handlar om kärlek Besök i skolklasser för att prata om Barnkonventionen En ny rapport om barn i ekonomisk utsatthet Rädda Barnen Lund var med på

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Protokoll 20141109: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 20141109: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20141109: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Victoria Strid, Lisa Pettersson, Sandra Klang, Ida Reimegård, Tahra Åhrberg, Elin Frånlund, Mathilde Holmer, Hannah Matkala

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG

FRIVILLIG ENGAGERAD UNG FRIVILLIG ENGAGERAD UNG Det är ord som beskriver Röda Korsets Ungdomsförbund. Men det är mest av allt ord som beskriver de som ÄR vår organisation, nämligen alla de fantastiska unga människor som lägger

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Protokoll 20150204: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 20150204: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150204: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män Pressmeddelande 2015-10-19 Tibro kommun vill ta vara på allmänhetens engagemang för flyktingar: Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Läs mer

GUIDE. Administrativ uppstart

GUIDE. Administrativ uppstart GUIDE Administrativ uppstart Innehållsförteckning 3. Inledning, syfte och innehåll 4. Årsmötet Checklista: efter årsmötet 7. Överlämning Checklista: överlämning 8. Första styrelsemötet 8. Besöka banken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund

Verksamhetsberättelse 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehållsförteckning Kapitel 1 Mer relevanta än någonsin sid 3 Kapitel 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning - så funkar det! sid 9 Kapitel

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Erik Nilsson, Kim Larsson

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Erik Nilsson, Kim Larsson Dagordning 160329: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norbg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hembg, Thérèse Lelli, Erik Nilsson, Kim Larsson Närvarade: Johanna

Läs mer

Slutrapport av projekt Barns väntan

Slutrapport av projekt Barns väntan Slutrapport av projekt Barns väntan Projekt Barns väntan har under 2005 arbetat med barn och ungdomar som ensamma, utan anhöriga, kommer till Sverige för att söka asyl. Västra Götalands kulturnämnd har

Läs mer

Dagordning 150311: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Dagordning 150311: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Dagordning 150311: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Linus Hagander, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2016

Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Namn på verksamheten: PUT1/transit-Rosengård Antal volontärer: 10-tal Antal deltagare: 60-tal Volontärsamordning: Deltagande vid volontärmötena som omfattas inom PUT/transit-Rosengård

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015 För RFSU Västerås har 2015 framförallt handlat om att skära ner verksamheten för att möjliggöra en god överblick över föreningen, och att kunna sköta det administrativa

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Sveriges största klädbytardag 16 april 2016

Sveriges största klädbytardag 16 april 2016 Sveriges största klädbytardag 16 april 2016 Ordna en Klädbytardag under Sveriges största Klädbytardag lördag 16 april. Föreningskretsar, medlemmar, folkbibliotek, skolor, privatpersoner kan vara med och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Vårby Gårds scoutkår ansluten till Svenska Scoutförbundet VERKSAMHETSREDOGÖRELSE FÖR TIDEN 2008-07-01 2009-06-30 Styrelse Ordförande: Paula Nilsson Vice ordförande: Jenny Sundberg Sekreterare: Roger Aronsson

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse

Röda Korsets Ungdomsförbund. Verksamhetsberättelse Förening Helsingborg Verksamhetsberättelse År 2012 Inledning År 2012 har varit ett spännande år för vår nystartade förening. Mycket har hänt sedan vi i maj 2012 tog beslutet att starta upp ett ungdomsförbund

Läs mer

Sommarläger 2013 UTVÄRDERING

Sommarläger 2013 UTVÄRDERING Sommarläger 2013 UTVÄRDERING Utvärdering läger 1, Flatön 2013 30 deltagare har svarat på Före 30 deltagare har svarat på Efter (En person svarade inte på självkänsla varken före eller efter ) Förmågor:

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Sammanställning av olika aktiviteter som varit igång under 2013: Promenad grupp Vikengõbbarna, jämna veckor Kvinnogrupp, udda veckor

Sammanställning av olika aktiviteter som varit igång under 2013: Promenad grupp Vikengõbbarna, jämna veckor Kvinnogrupp, udda veckor Mål för trygghetsboendet Genom stöd och hjälp vill vi ge våra hyresgäster ett tryggare boende och ge en möjlighet att bo kvar i sina lägenheter så länge som möjligt och förlänga tiden som de kan vara utan

Läs mer

Förslag på styrelse 2016

Förslag på styrelse 2016 Förslag på styrelse 2016 Ordförande Yusra Imsheiel Yusra läser pol kand-programmet och siktar på en ekonomikandidat i juni 2016. Hon har tidigare varit engagerad i Tamams läxhjälp och eftermiddagsverksamhet,

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Uppföljningsmöte. För gode män för ensamkommande barn. Karlstad 2016-03-23

Uppföljningsmöte. För gode män för ensamkommande barn. Karlstad 2016-03-23 Uppföljningsmöte För gode män för ensamkommande barn Karlstad 2016-03-23 Närvarande: Peter Frostvik, enhetschef överförmyndarkansliet Lena Söderbäck, handläggare överförmyndarkansliet Ingrid Bergkvist,

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen.

IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen. Samhällsengagemang IFK Luleå vill vara framgångsrika och föredömliga även utanför fotbollsplanen. Samhällsengagemang och ansvar är viktiga värden för oss och vi vill med vår verksamhet bidra till ett bättre

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Plötsligt händer det. Nr 1 februari 2012

Plötsligt händer det. Nr 1 februari 2012 KLUBBNYTT Plötsligt händer det. Nr 1 februari 2012 Vårpub 2 Ordförande Hej! Hoppas att alla har haft en skön julledighet. Tyvärr är den här vintern hittills lite för snöfattig för att spåret vid Fjälliden

Läs mer

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars.

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars. .. 1. Mötet förklarades öppnat av ordförande Martin Nässil. 2. På uppmaning från ordförande stängdes mobiltelefoner av. 3. Inga adjungeringar behövdes och samtliga närvarande (se bilaga I) hade rösträtt.

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Handlingar inför Föreningsårsmöte 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Handlingar inför Föreningsårsmöte 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Handlingar inför Föreningsårsmöte 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 1 Innehållsförteckning Föredragningslista Föreningsårsmöte Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala 3 Verksamhetsberättelse 2015 5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 IM STOCKHOLM Budget: 55 500 kronor (se bifogat dokument för detaljerad budget) Antal volontärer: SYFTE IM Stockholm syftar till att skapa mötesplatser för ömsesidig integration mellan

Läs mer

Mötesplats Klostergården. Sammanfattning

Mötesplats Klostergården. Sammanfattning Mötesplats Klostergården Sammanfattning Klostergårdsskolans elevstruktur är i en ständig förändring. Över 40 % av eleverna har utländsk bakgrund. För att bemöta eleverna på bästa sätt ville vi skapa en

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

Varför bär de sjalar?

Varför bär de sjalar? Varför bär de sjalar? ITiS rapport från Skoftebyskolan Arbetslagsbeskrivning Vårt arbetslag består av sju personer: en fritidspedagog, en specialpedagog, fem klasslärare samt 69 barn i år 4-5. Sammanfattning

Läs mer

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2013 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2014-03- 27 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 RKUF Sollefteå 1 Inledning Sollefteå är en liten stad med en stor tillgång av olika kulturer och bakgrunder. Det finns ett stort behov av integration och förståelse vilket

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Under 2009 har TidsNätverket i Bergsjön haft verksamhet i 70 olika aktiviteter eller projekt. Dessa har genomförts antingen av enskilda deltagare i TidsNätverket

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sundsvalls Afghanistankommitté 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Sundsvalls Afghanistankommitté 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Sundsvalls Afghanistankommitté 2015/2016 8 januari 2015: Artikel i Sundsvalls Tidning om Anna Westin med anledning av hennes 40års dag där Sundsvalls Afghanistankommitté nämns.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Vi kommer att i september gå ut med en annons för vikarierande GS Styrelsen delegerar till LG att ta fram en annons som styrelsen sen får godkänna.

Vi kommer att i september gå ut med en annons för vikarierande GS Styrelsen delegerar till LG att ta fram en annons som styrelsen sen får godkänna. 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer Mötesorförande David Lindvall Sekreterare Magnus Reimbertsson Justerare Olivia Tegman 3. Fastställande av tjänstgörande ledamöter 4. Dagordningen fastställs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Jönköping- Huskvarna 2014 Styrelsen Ordförande Inger Kallings Vice ordförande Kerstin Pirard Sekreterare har alternerat mellan styrelsens medlemmar

Läs mer

STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 21 mars 2015 ( 1-17; Bilagor 1-3)

STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 21 mars 2015 ( 1-17; Bilagor 1-3) Datum: 2014-03-21 kl 13:00-16:00 Sammanträde: Årsmöte Plats: EnArena, Rosenlundsgatan 33 Ordförande: Katarina Linné Sekreterare: Mona Riis Justerare: Britta Markusson Justerare: Pelle Kanbjer 88 röstberättigade

Läs mer

INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015. Ålands Distrikt. Utgiven 05.11.2015. Bästa Rödakorsare. Datum att komma ihåg:

INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015. Ålands Distrikt. Utgiven 05.11.2015. Bästa Rödakorsare. Datum att komma ihåg: INFORMATIONSBREV Nr 10 / 2015 Utgiven 05.11.2015 Ålands Distrikt Bästa Rödakorsare. Jag har glädjen att meddela, att jag nu fem månader framåt på deltid kommer att vikariera Eva Storgårds, som från 2.11

Läs mer

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen 12 november 2011 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Sjuhärad 2010-2011... 2 2. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 IF Friskis&Svettis Nyköping Styrelsen för IF Friskis&Svettis Nyköping avger följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan till Earth Hour Kära kommun, Årets Earth Hour blev en framgång. Den 28 mars 2009

Läs mer