Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2006 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 3 414S 3233 (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 15 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 15 P- och T- förteckning gällande 13 mars

3 3 Nr 107 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenviken / Bay of Bothnia * 3233 (T) Sjökort/Chart: 4, 41, 414, 414S Sverige. Bottenviken. Farleden till Luleå. Fyren Farstugrunden är otillförlitlig. Fyrljuset på fyren Farstugrundet är tills vidare otillförlitligt. Position: 65-19,77N 22-45,03E Sweden. Bay of Bothnia. Luleå approaches. Farstugrunden light unreliable. Farstugrunden light is unreliable until further notice. Position: 65-19,77N 22-45,03E Sjöfartsverket Luleå. * 3234 (T) Sjökort/Chart: 414 Sverige. Bottenviken. Farleden till Luleå. Sandgrönnfjärden. VÄST-lysbojen Dynan saknas. Position: 65-24,27N 22-20,98E Sweden. Bay of Bothnia. Luleå approaches. Sandgrönnfjärden. Dynan west cardinal light buoy missing. Position: 65-24,27N 22-20,98E Sjöfartsverket Luleå. Norra Kvarken / The Quark * 3235 (T) Sjökort/Chart: 511, 512 Sverige. Norra Kvarken. Norrfjärden. BB-lysbojen Pannan NO saknas. Position: 63-51,17N 20-46,71E Sweden. The Quark. Norrfjärden approach. Pannan NO light buoy missing Position: 63-51,17N 20-46,71E Sjöfartsverket Luleå. Bottenhavet / Sea of Bothnia * 3214 Sjökort/Chart: 522 Sverige. Bottenhavet. S om Örnsköldsvik. Vågön. Luftledning nedmonterad. Genesön. Undervattenskabel utlagd. 1. Luftledningen mellan Vågön och Klösan är nedmonterad. 2. En undervattenskabel är utlagd i sundet vid Genesön. Stryk luftledning och segelfri höjd a) 63-09,67N 18-51,20E

4 Nr Inför undervattenskabel b) 63-12,253N 18-42,062E landfäste S om Bäck c) 63-12,233N 18-42,776E landfäste Genesön Vattenfall eldistribution Luleå. Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 3090 Sjökort/Chart: 536 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. Hargshamn. Prickar utsatta. Utgår: Notis 2003:45/1499 (T) Prickar utan topptecken är utlagda enligt följande: Inför BB-prick ,94N 18-30,42E Inför SB-prick ,14N 18-30,28E Inför BB-prick ,03N 18-29,86E Inför SB-prick ,28N 18-29,97E Inför BB-prick ,09N 18-29,50E Inför SB-prick ,31N 18-29,27E Bsp S Bottenhavet 536 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. Hargshamn. Spar buoys established. Cancel: Notice 2003:45/1499 (T) Spar buoys without topmark have been established as follows: Insert Port-hand spar buoy ,94N 18-30,42E Insert Starboard-hand spar buoy ,14N 18-30,28E Insert Port-hand spar buoy ,03N 18-29,86E Insert Starboard-hand spar buoy ,28N 18-29,97E Insert Port-hand spar buoy ,09N 18-29,50E Insert Starboard-hand spar buoy ,31N 18-29,27E

5 5 Nr 107 Ny utmärkning Hargshamn / New buoyage Hargshamn Sjöfartsverket Stockholm. Publ. 11 mars 2006 Norra Östersjön / Northern Baltic * 3232 (T) Sjökort/Chart: 611, 612, 6142, 6145, 6171, 719 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Förbud mot att bryta isränna. Utgår: Notis 2006:103/3172 (T) Förbud mot brytande av isränna gäller: mellan Storholmen och Lidingölandet, pos a) i den allmänna farleden mellan, Nykvarnsholmen i norr och Stora Blötholmens kummel i söder, pos b) - c) i farleden mellan Älgö och Gåsö, pos d) - e) i sundet mellan Nynäshamn och Bedarön, pos f) - g) Simpnäsleden mellan fyren Tyvö och V-udden av Krokholmen, pos h) - i)

6 Nr Positioner: a) 59-23,5N 18-08,3E Storholmen b) 59-30,6N 18-29,6E Nykvarnsholmen c) 59-29,1N 18-27,0E Stora Blötholmen Kl d) 59-15,7N 18-21,7E N om Gåsön e) 59-15,4N 18-20,5E V om Gåsö ö f) 58-54,0N 17-57,5E NNV om fyren Bedarö g) 58-53,4N 17-57,0E SO om fyren Trehörningen h) 59-46,5N 19-07,3E fyren Tyvö i) 59-48,7N 19-06,2E västra udden av Krokholmen Bsp Stockholms skärgård Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. Prohibition of icebreaking. Cancel: Notice 2006:103/3172 (T) It is prohibited to breake ice: between Storholmen and Lidingölandet, pos a) in the fairway between, Nykvarnsholmen in north and Stora Blötholmen Kl (beacon) in south, pos b) - c) in the fairway between Älgö and Gåsö, pos d) - e) in the sound between Nynäshamn and Bedarön, pos f) - g) Simpnäsleden between Tyvö ligt and Krokholmen west point, pos h) - i) Positions: a) 59-23,5N 18-08,3E Storholmen b) 59-30,6N 18-29,6E Nykvarsholmen c) 59-29,1N 18-27,0E Stora Blötholmen Kl d) 59-15,7N 18-21,7E N of Gåsön e) 59-15,4N 18-20,5E W of Gåsö island f) 58-54,0N 17-57,5E NNW of Bedarö light g) 58-53,4N 17-57,0E SE of Trehörningen light h) 59-46,5N 19-07,3E Tyvö light i) 59-48,7N 19-06,2E Krokholmen west point Sjöfartsverket Stockholm. * 3226 (T) Sjökort/Chart: 61, 7 Sverige. Norra Östersjön. S om fyren Almagrundet. Lysboj tillfälligt intagen. ODAS-lysbojen Fl(2) Y 5s är intagen för säsongen. Position: 58-56,15N 19-09,58E ca 13M S om fyren Almagrundet Sweden. Northern Baltic. S of Almagrundet light. Light-buoy temporarily withdrawn. ODAS-buoy Fl(2) Y 5s is withdrawn during winter. Position: 58-56,15N 19-09,58E 13M S of Almagrundet light Sjöfartsverket, Baltica. Publ. 14 mars 2006

7 7 Nr 107 * 3237 (T) Sjökort/Chart: 61, 6144, 615 Sverige. Norra Östersjön. SO Sandhamn. Korsö. Skjutvarning. Från Korsö i sydlig riktning kommer skjutning mot bogserade sjömål att pågå under tidpunkten. Riskområde utgörs av en yta inom positionerna a) - e). Området övervakas. Tidpunkt: Den 26 mars kl samt dagligen mars kl Riskområde: a) 59-16,764N 18-56,113E b) 59-17,523N 18-59,239E c) 59-14,662N 19-05,916E d) 59-12,078N 19-03,671E e) 59-12,274N 18-55,650E Bsp Stockholm M 2006, Stockholms skärgård 6144 Sweden. Northern Baltic. Sandhamn SE. Korsö. Gunnery exercises. Gunnery exercises will be carried out from Korsö island in southerly direction against seatargets during time below. Gunnery range area bounded by positions a) - e). Time: 26 of March between and daily of March between Gunnery range area a) 59-16,764N 18-56,113E b) 59-17,523N 18-59,239E c) 59-14,662N 19-05,916E d) 59-12,078N 19-03,671E e) 59-12,274N 18-55,650E Försvarsmakten Halmstad. * 3191 (P) Sjökort/Chart: 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Vågbrytare. Utgår: Notis 2005:87/2915 (P) Arbeten med utfyllnad av vattenområde för anläggande av en vågbrytare vid St. Höggarn är avslutade. Djupinformation i området har ändrats se skiss. Inför Vågbrytare mellan a) - c) omsluten av en a) 59-22,102N 18-17,463E 3 m-kurva b) 59-22,120N 18-17,622E c) 59-22,164N 18-17,643E Inför Grund omsluten av en d) 59-22,12N 18-17,64E 3 m-kurva Stryk Djupsiffran 4,2 m e) 59-22,12N 18-17,66E Bsp Stockholm M 2006, s14, s20, Stockholms skärgård 6142 Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Breakwater. Cancel: Notice 2005:87/2915 (P)

8 Nr Works with a new breakwater at the eastern part of St Höggarn island is ended. Depth information in the area is changed, see chartlet. Insert Breakwater between a) - c) enclosed by a 3 m a) 59-22,102N 18-17,463E depth contour b) 59-22,120N 18-17,622E c) 59-22,164N 18-17,643E Insert Shoal enclosed by a 3 m d) 59-22,12N 18-17,64E depth contour Delete 4,2 m depth e) 59-22,12N 18-17,66E Vågbrytare vid St Höggarn / Breakwater at St Höggarn Sjöfartsverket Stockholm. * 3222 Sjökort/Chart: 6181 Sverige. Norra Östersjön. Södertälje. Sydhamnen. Oljehamnen. Uthamnen. Igelstahamnen. Förbudsområden. Sedan den 1 juli 2004 gäller det internationella regelverket om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg av viss storlek i internationell trafik och i hamnanläggningar. Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bl.a. terrorism. Med anledning av detta har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inrättande av förbudsområden i Södertälje hamn. Se kartskisser. Tillträde till förbudsområdena får endast ske efter beviljat tillstånd från Södertälje Hamn AB. Fartyg med permanent eller regelbunden förtöjningsplats är undantagna från förbudet. Anlöpande fartyg skall senast 24 timmar innan det anlöper hamnen skriftligen förhandsanmäla sin ankomst och vilken skyddsnivå fartyget befinner sig i samt vilken skyddsnivå som var rådande i den senaste hamnen. Företrädesvis så informeras mäklaren om uppgifterna, vilken har att vidarebefordra dessa till Södertälje Hamn AB. Tillträde för fritidsfartyg är förbjudet. Se skyltar. Förbudsområdenas gränser kommer ej att införas i sjökortet.

9 9 Nr 107 Sydhamnen positioner: a) 59-09,641N 17-39,671E land b) 59-09,600N 17-39,779E c) 59-09,609N 17-39,867E d) 59-09,822N 17-39,956E e) 59-09,968N 17-39,851E land Oljehamnen f) 59-10,071N 17-39,824E land g) 59-10,122N 17-39,883E h) 59-10,400N 17-39,657E i) 59-10,377N 17-39,550E land Södertälje uthamn j) 59-10,609N 17-39,478E land k) 59-10,624N 17-39,538E l) 59-10,919N 17-39,264E m) 59-10,911N 17-39,232E Igelstakajen n) 59-10,397N 17-39,959E land o) 59-10,380N 17-39,858E p) 59-10,526N 17-39,763E q) 59-10,539N 17-39,840E land Bsp Mälaren s19 Sweden. Northern Baltic. Port of Södertälje. Sydhamnen. Oljehamnen. Uthamnen. Igelstahamnen. Restricted areas. Since July 1, 2004, the international legislation applies of improved shipping security on vessels of certain size in international traffic and in port facilities. The rules of shipping protection aims to protecting the shipping sector against rough violent crimes, terrorism etc. In connection with this are restricted areas established in port of Södertälje. See chartlets. Entry allowed only for commercial shipping after permission from Södetälje Hamn AB. Arriving vessels should, not later than 24 hours before arrival, notify the port under what security level they are and the security level in last port of call. Preferably is the agent informed, who has to pass the information to the Port of Södertälje. Entry prohibited for pleasure crafts. See signs on shore. Restricted area limits are not inserted in the chart. Sydhamnen positions: a) 59-09,641N 17-39,671E shore b) 59-09,600N 17-39,779E c) 59-09,609N 17-39,867E d) 59-09,822N 17-39,956E e) 59-09,968N 17-39,851E shore Oljehamnen f) 59-10,071N 17-39,824E shore g) 59-10,122N 17-39,883E h) 59-10,400N 17-39,657E i) 59-10,377N 17-39,550E shore

10 Nr Södertälje uthamn j) 59-10,609N 17-39,478E shore k) 59-10,624N 17-39,538E l) 59-10,919N 17-39,264E m) 59-10,911N 17-39,232E Igelstakajen n) 59-10,397N 17-39,959E shore o) 59-10,380N 17-39,858E p) 59-10,526N 17-39,763E q) 59-10,539N 17-39,840E shore Förbudsomåde i Sydhamnen / Restricted area at Sydhamnen Förbudsområden vid Oljehamnen och Igelstakajen / Restricted areas at Oljehamnen and Igelstakajen

11 11 Nr 107 Förbudsområde vid Södertälje uthamn / Restricted area at Södertälje uthamn Länsstyrelsen Stockholm. Publ. 14 mars 2006 Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 3236 (T) Sjökort/Chart: 6181 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Södertälje. Passage ej möjlig. Slussen stängd. Mälarbron ej öppningsbar. Tidpunkt: Den 5 april 2006 mellan kl Arbeten pågår med manöverplatsen till slussen och Mälarbron under angiven tidpunkt. Under arbetet är slussen stängd för sjötrafik och Mälarbron är ej öppningsbar. Slussen positioner: a) 59-11,6N 17-37,9E Mälarbron b) 59-12,0N 17-37,7E Bsp Mälaren s18, s19 Sweden. Lake Mälaren and Södertälje kanal. Södertälje. Passage not possible. The lock and Mälarbron bridge closed. Time: 5th of April 2006 between Works in progress during above time. The lock is closed and Mälarbron bridge can not be opened. The lock positions: a) 59-11,6N 17-37,9E Mälarbron bridge b) 59-12,0N 17-37,7E Sjöfartsverket Stockholm.

12 Nr Södra Östersjön / Southern Baltic * 3192 Sjökort/Chart: 821 Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona. Oljehamnen och handelshamnen. Minskat djup. Utmärkning ändrad. Se: Notis 2005:60/2460 (T) 1. Området utanför olje- och handelshamnen har sjömätts och uppgrundningar har påträffats. Avikelser mot sjökortets redovisning har konstaterats, bland annat på följande platser: Inför djupsiffra 8,1 a) 56-10,10N 15-35,88E Inför djupsiffra 8,1 b) 56-10,08N 15-35,70E Inför djupsiffra 6,6 c) 56-10,09N 15-35,60E Inför djupsiffra 7,4 d) 56-10,05N 15-35,82E 2. I sjökortet redovisade ramade områden skall strykas och nya djupuppgifter införes: Stryk ramat djup 6,5 a) 56-09,88N 15-35,80E Stryk ramat djup 7 b) 56-09,94N 15-35,74E Stryk ramat djup 7,7 c) 56-10,01N 15-35,68E Stryk ramat djup 7,5 d) 56-10,07N 15-35,56E Stryk ramat djup 7,2 e) 56-10,10N 15-35,61E Inför djupsiffra 7,3 f) 56-09,87N 15-35,79E Inför djupsiffra 7,4 g) 56-09,96N 15-35,72E 3. Utmärkningen skall justeras enligt följande: Flytta befintlig SB-lysprick något NO vart till a) 56-09,931N 15-36,730E Flytta befintlig SB-prick ca 90 m NV vart till b) 56-10,069N 15-36,524E Flytta befintlig BB-lysprick ca 50 SO vart till c) 56-10,055N 15-36,316E Flytta befintlig SB-lysprick ca 30 m O vart till d) 56-10,108N 15-36,330E Flytta befintlig SB-prick ca 30 m VSV till e) 56-10,115N 15-35,994E Flytta befintlig BB-prick ca 70 m V vart till f) 56-10,061N 15-35,815E Flytta befintlig BB-prick ca 90 m V vart till g) 56-10,028N 15-35,764E Flytta befintlig special-boj ca 40 m NV vart till h) 56-09,982N 15-35,743E Inför ny SB-prick i) 56-09,929N 15-35,765E Flytta befintlig SB-prick något SV vart till j) 56-09,832N 15-35,873E 4. Förändringarna är införda i edition 4 av sjökort 821, som utkommer i början av april 2006 samt i bilden nedan. Ytterligare förändringar av övrig utmärkning och djupförhållanden i inseglingen är under utvärdering och kommer att meddelas i ett senare nummer av Ufs. 5. Nytt leddjupgåendet till olje- och handelshamnen har ännu inte fastställts, tills vidare gäller 6,7 meter. Bsp Sydostkusten 821

13 13 Nr 107 Sweden. Southern Baltic. Karlskrona. Oilharbour and commercial port. Less depths. Bouyage changed. See: Notice 2005:60/2460 (T) 1. The sea area outside oil- and commercial port has been surveyed. Less depth than charted has been found. Amendments shown in chartlet and below. Insert sounding 8,1 a) 56-10,10N 15-35,88E Insert sounding 8,1 b) 56-10,08N 15-35,70E Insert sounding 6,6 c) 56-10,09N 15-35,60E Insert sounding 7,4 d) 56-10,05N 15-35,82E 2. Delete swept areas and insert following soundings: Delete swept area 6,5 a) 56-09,88N 15-35,80E Delete swept area 7 b) 56-09,94N 15-35,74E Delete swept area 7,7 c) 56-10,01N 15-35,68E Delete swept area 7,5 d) 56-10,07N 15-35,56E Delete swept area 7,2 e) 56-10,10N 15-35,61E Insert sounding 7,3 f) 56-09,87N 15-35,79E Insert sounding 7,4 g) 56-09,96N 15-35,72E 3. Amendments of buoyage: Move existing SB light buoy slightly NE ward to a) 56-09,931N 15-36,730E Move existing SB spar ap. 90 m NW ward to b) 56-10,069N 15-36,524E Move existing port light buoy ap. 50 m SE ward to c) 56-10,055N 15-36,316E Move existing SB light buoy ap. 30 m E ward to d) 56-10,108N 15-36,330E Move existing SB spar ap. 30 m WSW to e) 56-10,115N 15-35,994E Move existing port spar ap. 70 m W ward to f) 56-10,061N 15-35,815E Move existing port spar ap. 90 m W ward to g) 56-10,028N 15-35,764E Move existing special buoy ap. 40 m NW ward to h) 56-09,982N 15-35,743E Insert new SB spar i) 56-09,929N 15-35,765E Move existing SB spar slightly SW ward to j) 56-09,832N 15-35,873E 4. All amendments are inserted in edition 4 of chart 821, availible from beginning of April 2006 and in chartlet below. Further changes of buoyage and depth in the approach are under assessment and will be announced later in Swedish NtM. 5. New authorized draught to oil- and commercial port has not yet been adopted, until further temporarily reduced draught to 6,7 m.

14 Nr Karlskrona, olje- och handelshamnen / Karlskrona, oilharbour and commercial port Sjöfartsveket Norrköping, Karlskrona hamn. Öresund / The Sound * 3229 Sjökort/Chart: 922 Sverige. Öresund. Landskrona hamn. Ensfyr och dagmärke åter på plats. Utgår: Notis 2006:98/3109 (T) Masten för ensfyren Landskrona Södra övre med dagmärke är återuppförd. I övrigt inga ändringar. Position: 55-51,99N 12-49,47E Sweden. The Sound. Port of Landskrona. Leading light and daymark. Normal condition restored. Cancel: Notice 2006:98/3109 (T) Landskrona Södra övre leading light is replaced by a new construction with same character, height and daymark. Position: 55-51,99N 12-49,47E Landskrona Hamn AB

15 15 Nr 107 Skagerrak / Skagerrak * 3227 (T) Sjökort/Chart: 933, 9331 Sverige. Skagerrak. Brofjorden. Preemraff. Produkthamnen. Nya kajen. Arbeten känsliga för svall. Begränsad hastighet. Se: Notis 2005:86/2862 Max 5 knop ost om tavla nr 4. Under april och maj månad pågår arbete under själva kajdäcket vid den nya kajen. Svall från fartyg skall undvikas då stor risk för skador på utrustning och arbetande personal föreligger. Nya kajen ca ,3N 11-25,9E Bsp Svinesund - Måseskär s16, s28 Sweden. Skagerrak. Brofjoden. Preemraff. Produkthamnen. New quay. Works in progress. Reduced speed. See: Notice 2005:86/2862 Maximum speed limit 5 knots east of board no 4. During April and May works are in progress under the quay deck at the new quay. Vessels shall avoid causing wash. Great risk for serious injury or damage to equipment. New quay ap ,3N 11-25,9E Preemraff Brofjorden. ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 15 mars var vattenståndet ca 26 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning gällande 13 mars 2006 Bottenviken Notis Rubrik Slut 2005:87/2908 (T) Farleden till Karlsborg. Minskat leddjupgående. Upprepning av tidigare notis. 2005:94/3025 (T) Farleden mellan Gunnarsfjärden och Axelsvik. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:104/3195 (T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Tillfälligt utökat restriktionsområde :106/3205 (T) O om Byske. Tåme Skjutvarning Norra Kvarken 2005:96/3057 (T) Lysbojarna Östra Kvarken och Odelgrund tillfälligt indragna. 2006:106/3209 (T) Holmön. Norrfjärden. Farled avstängd. Förbud mot brytande av isränna

16 Nr Bottenhavet 2005:64/2562 (T) N om Sundsvall. Östrand. Pir anläggs. Muddring pågår. Förlängd tid. 2005:77/2749 (T) Ångermanälven. Utansjö, Lugnvik och Bollsta lastageplatser. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:77/2750 (T) Härnösand. Minskat leddjupgående till kajer. Upprepning. 2005:77/2751 (T) Sundsvall. Draget. Alnösundet. Klingerfjärden. Minskat leddjupgående till lastageplatser. Upprepning. 2005:78/2765 (T) Sundsvall. S om Tjuvholmen. Vindskärsvarv. Ortviken. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:78/2767 (T) Gävle hamn. Fredriksskanshamnen. Östra bassängen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:94/3026 (T) Inseglingen till Nordmalingsfjärden. Fyren Järnäs-Sandö. Otillförlitliga sektorer. Upprepning. 2006:98/3094 (T) Saluböle. Degerfjärden. Skjutvarning. Vintern - våren :106/3223 (T) Sundsvalls hamn. Geologiska undersökningar. Avstängt område. 2005:50/2314 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Enstavlor flyttas. 2006:100/3133 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Ny kaj under uppförande. Arbeten pågår. Ålands hav och Skärgårdshavet 2005:73/2713 (P) Öregrundsgrepen. V om Engelska grundets fyr. N om Grepensgrund. Undervattenssten. Norra Östersjön 2005:53/2363 (T) Stockholms hamn. Loudden. Sänkt djupgående. 2006:102/2728 (T) Stockholms Hamn. Finnboda. Undervattensarbeten. Försiktig passage. 2005:89/2944 (T) Stockholms hamn. Stadsgårdskajen. Kajplats 166 och Dyk- och reparationsarbeten. Förtöjningsförbud. 2005:91/2961 (T) SV och O om Utö. Gunnarstenarna. Huvudskär. Minområde. Varning för bottenaktiviteter. 2005:93/2997 (T) Farleden Oxelösund - Arkö. Lysprickar tillfälligt ersatta med prickar. 2005:93/3013 (T) Inloppet till Nyköping. Lyspricken Örsbaken tillfälligt ersatt med prick. 2006:102/3158 (T) Stockholms skärgård. Mellan Lindalssundet och Halvkakssundet. Prickar ur position eller saknas. 2006:103/3172 (T) Stockholms skärgård. Förbud mot att bryta isränna. 2006:106/3204 (T) O om Utö. Skjutvarning :71/2684 (P) Oxelösunds hamn. Nya sjömärken och enslinjer.

17 17 Nr :87/2915 (P) Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Arbeten med en vågbrytare pågår. 2005:96/3054 (P) Farleden till Stora Vika. Fållnäsviken. Nya fyrar. 2005:96/3058 (P) Bråviken. Norrköping. Stora Juten. Sektor och karaktär åt VSV ändrad. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:101/3152 (P) Stockholms skärgård. Fyren Lagnögrund. Sektorgräns ändras. Mälaren och Södertälje kanal 2005:64/1874 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Norra Centralbron. Breddning av järnvägsbron över Norrström. Område avstängt för sjötrafik :65/2590 (T) Säbyholmsviken. Vrak. Prickar utsatta. 2005:73/2709 (T) Mälarleden. Sträckan mellan fyren Nybyholm och ön Broken vid inloppet till Köping. Djupuppgifter. 2005:95/3036 (T) Stockholms hamn. Årstabron N. Farleden mellan Årsta holmar och Södermalm stängd tillsvidare. 2006:102/3160 (T) Förbud mot brytande av isränna. 2006:104/3184 (T) Farleden mellan Viksberg och Köping. Fartbegränsning vintertid. 2006:106/3211 (T) Mälaren. Stäket. Avstängning av vattenområde Mellersta Östersjön 2005:60/2477 (T) Västervik. Lusärnahamnen. Södra kajen. Sänkt leddjupgående. 2005:60/2478 (T) Gotland. Kappelshamnsviken. Storugns. Djuphamnen. Sänkt leddjupgående. 2005:82/2827 (T) O om Gotland. S om Östergarn. ODAS-boj tillfälligt utlagd. 2006:106/3213 (T) Gotland. Norra inloppet till Fårösund. Svingrund. Fyr släckt. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3097 (P) Hoburgs Bank. Norra Midsjöbanken. Etablering av områden som bör undvikas (Areas to be avoided). 2006:100/3119 (P) Ny regel angående största djupgående i trafiksepareringen syd om Gotland.

18 Nr Sydöstra Östersjön 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3097 (P) Hoburgs Bank. Norra Midsjöbanken. Etablering av områden som bör undvikas (Areas to be avoided). Södra Östersjön 2005:58/2427 (T) Trelleborg. Nytt färjeläge anläggs. Muddring. Spontning 2005:60/2460 (T) Karlskrona. Handelshamnen och Oljehamnen. Tillfälligt sänkt leddjupgående. 2005:61/2504 (T) Skillinge. Uppgrundning i farleden. 2005:68/2642 (T) Karlskrona skärgård. Fyren Godnatt. Fyrsektor otillförlitlig. 2005:81/2804 (T) Karlskrona angöring. Fyren Västra Försänkningen. Otillförlitliga sektorer. 2005:85/2877 (T) Ystad hamn. Uppgrundning. 2005:94/3024 (T) SV och SO om Sturkö. Lyspricken Skälören, fyrarna Flundrebådan och Flötjen tillfälligt ur funktion. 2005:95/3046 (T) O om Nogersund. Vindkraftverk. Ändrad karaktär. 2006:100/3127 (T) Sölvesborg. Valjeviken. Sigersvik. Fyrar nedmonterade. 2006:104/3189 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning :104/3190 (T) O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning :65/2593 (P) Karlshamn. Fyren Karlshamn nedre flyttas. Tillfälligt släckt. Korrigerad position. 2005:67/2615 (P) S om Åhus. Vrak. Prickar utlagda. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3130 (P) Trelleborgs angöring. Indragen och ny utmärkning. 2006:102/3164 (P) Trafikseparering etableras i Bornholmsgattet. RÄTTELSE Öresund 2006:105/2407 (T) Helsingborgs Hamn. Bulkhamnen. Gröna, övre ensfyren ur funktion. 2005:67/2628 (T) Limhamn. Centralhamnen. Arbeten pågår. Tillfällig utmärkning. 2005:83/2847 (T) Skanör. Fyren. Osäkra sektorer. 2005:94/3035 (T) Helsingborgs hamn. Bassäng 5, Oljeterminalen. Uppgrundning. Minskat leddjupgående.

19 19 Nr :100/3139 (T) Landskrona hamn. Tillfälligt minskat leddjupgående nattetid. 2006:104/3185 (T) Flintrännan. Minskat djup. 2006:105/3202 (T) Helsingborg. Nordhamnen. Uppgrundning. Tillfälligt minskat leddjupgående. Kattegatt 2005:69/2656 (T) Göteborg. Skandiahamnen. Arbetsområde. Säkerhetszon. 2005:92/2978 (T) SV om Halmstad. Fyren Grötvik tillfälligt släckt. Reparationsarbeten. 2005:95/3048 (T) Göteborgs hamn. Skandiahamnen. Kajarbeten. 2005:57/2409 (P) NO om Hönö. N om färjeläget. Grundområde. 2005:60/2474 (P) Göteborgs skärgård. NO och O om Vinga. Konstgjorda rev anlagda. Skagerrak 2005:64/2566 (T) Brofjorden. Strömmätningsstation utlagd. Utmärkning. Ändrade positioner. 2005:67/2624 (T) Mollösund. SV om Lyr. Fyren Otterholmen. Sektorgräns otillförlitlig. 2005:72/2700 (T) Lysekil. Grötö rev. Bostadsplattform. Tillfällig förtöjning. 2005:82/2828 (T) S om Rönnäng. Tjörnekalv. Tillfälligt minskat djup i Kalvesund. 2006:103/3178 (P) S om Stenungsund. Höviksnäs. Kåkenäs. Utläggning av rör. Vänern och Trollhätte kanal 2004:47/2272 (T) S om Säffle. Byälven. Krokstadsholme. Tillfällig utmärkning. Minskat djupgående. 2005:89/2949 (T) N om Trollhättan. Malöga vändplats. Lysbojar intagna. 2005:92/2981 (T) Byälven. Säffle kanal stänger för säsongen. 2005:94/3022 (T) Trollhätte kanal. Bommen - Vargön. N om Lilla Edet. Smörkullen. Islänsor utlagda. 2006:101/3147 (T) I Vänern tillfälligt intagna lysbojar med anledning av isläggning. Övriga inlandsfarvatten 2006:98/3096 (T) Vättern. Norra delen. Inloppet till Askersund. Fyren Bastedalen tillfälligt släckt. 2006:106/3208 (P) Vättern. Gränna. Ny fyr etableras. Ej områdesbundet 2005:92/2974 (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Upprepning.

20 Nr POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities.

SJÖFARTSSKYDD PORT SECURITY. Fredriksskans hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. Fredriksskans Port Facilities. Granudden Port Facilities. SJÖFARTSSKYDD hamnanläggningar. Granuddens hamnanläggningar. PORT SECURITY Port Facilities. Granudden Port Facilities. Information rörande skyddsrelaterad verksamhet inom & Granuddens hamnanläggningar.

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket. 1 (10) DAGORDNING Farledsavdelningen Sjökarteenheten Handläggare, direkttelefon Dnr: Svante Håkansson, 011-19 10 07 Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG

ÅRETS SJÖKORTSKATALOG ÅRETS SJÖKORTSKATALOG 2014 Hej, Ännu en båtsommar närmar sig och många av oss har redan börjat drömma om sommarens båtsemestrar och utflykter. Inför säsongen 2014 har Sjöfartsverket ett flertal nya utgåvor

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

årets sjökortskatalog

årets sjökortskatalog årets sjökortskatalog 2015 Hej För många av oss erbjuder våra havs- och skärgårdsområden möjlighet till rekreation och återhämtning under sommarmånaderna där farlederna skapar tillgänglighet för såväl

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Sjökortskatalog PK765

Sjökortskatalog PK765 2011 Sjökortskatalog PK765 SJÖFARTSVERKET ÄR EN statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Verksamheten bedrivs utifrån regeringens instruktion

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

SOSFS 2007:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) och allmänna råd Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Flowcrete Sweden Entreprenörer.

Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Sweden Entreprenörer. Flowcrete Swedens s flooring systems are installed by a highly trained, approved and licend contractor network, who offer an unrivalled rvice across Sweden. You can e a

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer