Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2006 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 3 414S 3233 (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (P) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 15 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 15 P- och T- förteckning gällande 13 mars

3 3 Nr 107 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenviken / Bay of Bothnia * 3233 (T) Sjökort/Chart: 4, 41, 414, 414S Sverige. Bottenviken. Farleden till Luleå. Fyren Farstugrunden är otillförlitlig. Fyrljuset på fyren Farstugrundet är tills vidare otillförlitligt. Position: 65-19,77N 22-45,03E Sweden. Bay of Bothnia. Luleå approaches. Farstugrunden light unreliable. Farstugrunden light is unreliable until further notice. Position: 65-19,77N 22-45,03E Sjöfartsverket Luleå. * 3234 (T) Sjökort/Chart: 414 Sverige. Bottenviken. Farleden till Luleå. Sandgrönnfjärden. VÄST-lysbojen Dynan saknas. Position: 65-24,27N 22-20,98E Sweden. Bay of Bothnia. Luleå approaches. Sandgrönnfjärden. Dynan west cardinal light buoy missing. Position: 65-24,27N 22-20,98E Sjöfartsverket Luleå. Norra Kvarken / The Quark * 3235 (T) Sjökort/Chart: 511, 512 Sverige. Norra Kvarken. Norrfjärden. BB-lysbojen Pannan NO saknas. Position: 63-51,17N 20-46,71E Sweden. The Quark. Norrfjärden approach. Pannan NO light buoy missing Position: 63-51,17N 20-46,71E Sjöfartsverket Luleå. Bottenhavet / Sea of Bothnia * 3214 Sjökort/Chart: 522 Sverige. Bottenhavet. S om Örnsköldsvik. Vågön. Luftledning nedmonterad. Genesön. Undervattenskabel utlagd. 1. Luftledningen mellan Vågön och Klösan är nedmonterad. 2. En undervattenskabel är utlagd i sundet vid Genesön. Stryk luftledning och segelfri höjd a) 63-09,67N 18-51,20E

4 Nr Inför undervattenskabel b) 63-12,253N 18-42,062E landfäste S om Bäck c) 63-12,233N 18-42,776E landfäste Genesön Vattenfall eldistribution Luleå. Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 3090 Sjökort/Chart: 536 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. Hargshamn. Prickar utsatta. Utgår: Notis 2003:45/1499 (T) Prickar utan topptecken är utlagda enligt följande: Inför BB-prick ,94N 18-30,42E Inför SB-prick ,14N 18-30,28E Inför BB-prick ,03N 18-29,86E Inför SB-prick ,28N 18-29,97E Inför BB-prick ,09N 18-29,50E Inför SB-prick ,31N 18-29,27E Bsp S Bottenhavet 536 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. Hargshamn. Spar buoys established. Cancel: Notice 2003:45/1499 (T) Spar buoys without topmark have been established as follows: Insert Port-hand spar buoy ,94N 18-30,42E Insert Starboard-hand spar buoy ,14N 18-30,28E Insert Port-hand spar buoy ,03N 18-29,86E Insert Starboard-hand spar buoy ,28N 18-29,97E Insert Port-hand spar buoy ,09N 18-29,50E Insert Starboard-hand spar buoy ,31N 18-29,27E

5 5 Nr 107 Ny utmärkning Hargshamn / New buoyage Hargshamn Sjöfartsverket Stockholm. Publ. 11 mars 2006 Norra Östersjön / Northern Baltic * 3232 (T) Sjökort/Chart: 611, 612, 6142, 6145, 6171, 719 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Förbud mot att bryta isränna. Utgår: Notis 2006:103/3172 (T) Förbud mot brytande av isränna gäller: mellan Storholmen och Lidingölandet, pos a) i den allmänna farleden mellan, Nykvarnsholmen i norr och Stora Blötholmens kummel i söder, pos b) - c) i farleden mellan Älgö och Gåsö, pos d) - e) i sundet mellan Nynäshamn och Bedarön, pos f) - g) Simpnäsleden mellan fyren Tyvö och V-udden av Krokholmen, pos h) - i)

6 Nr Positioner: a) 59-23,5N 18-08,3E Storholmen b) 59-30,6N 18-29,6E Nykvarnsholmen c) 59-29,1N 18-27,0E Stora Blötholmen Kl d) 59-15,7N 18-21,7E N om Gåsön e) 59-15,4N 18-20,5E V om Gåsö ö f) 58-54,0N 17-57,5E NNV om fyren Bedarö g) 58-53,4N 17-57,0E SO om fyren Trehörningen h) 59-46,5N 19-07,3E fyren Tyvö i) 59-48,7N 19-06,2E västra udden av Krokholmen Bsp Stockholms skärgård Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. Prohibition of icebreaking. Cancel: Notice 2006:103/3172 (T) It is prohibited to breake ice: between Storholmen and Lidingölandet, pos a) in the fairway between, Nykvarnsholmen in north and Stora Blötholmen Kl (beacon) in south, pos b) - c) in the fairway between Älgö and Gåsö, pos d) - e) in the sound between Nynäshamn and Bedarön, pos f) - g) Simpnäsleden between Tyvö ligt and Krokholmen west point, pos h) - i) Positions: a) 59-23,5N 18-08,3E Storholmen b) 59-30,6N 18-29,6E Nykvarsholmen c) 59-29,1N 18-27,0E Stora Blötholmen Kl d) 59-15,7N 18-21,7E N of Gåsön e) 59-15,4N 18-20,5E W of Gåsö island f) 58-54,0N 17-57,5E NNW of Bedarö light g) 58-53,4N 17-57,0E SE of Trehörningen light h) 59-46,5N 19-07,3E Tyvö light i) 59-48,7N 19-06,2E Krokholmen west point Sjöfartsverket Stockholm. * 3226 (T) Sjökort/Chart: 61, 7 Sverige. Norra Östersjön. S om fyren Almagrundet. Lysboj tillfälligt intagen. ODAS-lysbojen Fl(2) Y 5s är intagen för säsongen. Position: 58-56,15N 19-09,58E ca 13M S om fyren Almagrundet Sweden. Northern Baltic. S of Almagrundet light. Light-buoy temporarily withdrawn. ODAS-buoy Fl(2) Y 5s is withdrawn during winter. Position: 58-56,15N 19-09,58E 13M S of Almagrundet light Sjöfartsverket, Baltica. Publ. 14 mars 2006

7 7 Nr 107 * 3237 (T) Sjökort/Chart: 61, 6144, 615 Sverige. Norra Östersjön. SO Sandhamn. Korsö. Skjutvarning. Från Korsö i sydlig riktning kommer skjutning mot bogserade sjömål att pågå under tidpunkten. Riskområde utgörs av en yta inom positionerna a) - e). Området övervakas. Tidpunkt: Den 26 mars kl samt dagligen mars kl Riskområde: a) 59-16,764N 18-56,113E b) 59-17,523N 18-59,239E c) 59-14,662N 19-05,916E d) 59-12,078N 19-03,671E e) 59-12,274N 18-55,650E Bsp Stockholm M 2006, Stockholms skärgård 6144 Sweden. Northern Baltic. Sandhamn SE. Korsö. Gunnery exercises. Gunnery exercises will be carried out from Korsö island in southerly direction against seatargets during time below. Gunnery range area bounded by positions a) - e). Time: 26 of March between and daily of March between Gunnery range area a) 59-16,764N 18-56,113E b) 59-17,523N 18-59,239E c) 59-14,662N 19-05,916E d) 59-12,078N 19-03,671E e) 59-12,274N 18-55,650E Försvarsmakten Halmstad. * 3191 (P) Sjökort/Chart: 6142 Sverige. Norra Östersjön. Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Vågbrytare. Utgår: Notis 2005:87/2915 (P) Arbeten med utfyllnad av vattenområde för anläggande av en vågbrytare vid St. Höggarn är avslutade. Djupinformation i området har ändrats se skiss. Inför Vågbrytare mellan a) - c) omsluten av en a) 59-22,102N 18-17,463E 3 m-kurva b) 59-22,120N 18-17,622E c) 59-22,164N 18-17,643E Inför Grund omsluten av en d) 59-22,12N 18-17,64E 3 m-kurva Stryk Djupsiffran 4,2 m e) 59-22,12N 18-17,66E Bsp Stockholm M 2006, s14, s20, Stockholms skärgård 6142 Sweden. Northern Baltic. Stockholm archipelago. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Breakwater. Cancel: Notice 2005:87/2915 (P)

8 Nr Works with a new breakwater at the eastern part of St Höggarn island is ended. Depth information in the area is changed, see chartlet. Insert Breakwater between a) - c) enclosed by a 3 m a) 59-22,102N 18-17,463E depth contour b) 59-22,120N 18-17,622E c) 59-22,164N 18-17,643E Insert Shoal enclosed by a 3 m d) 59-22,12N 18-17,64E depth contour Delete 4,2 m depth e) 59-22,12N 18-17,66E Vågbrytare vid St Höggarn / Breakwater at St Höggarn Sjöfartsverket Stockholm. * 3222 Sjökort/Chart: 6181 Sverige. Norra Östersjön. Södertälje. Sydhamnen. Oljehamnen. Uthamnen. Igelstahamnen. Förbudsområden. Sedan den 1 juli 2004 gäller det internationella regelverket om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg av viss storlek i internationell trafik och i hamnanläggningar. Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bl.a. terrorism. Med anledning av detta har Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inrättande av förbudsområden i Södertälje hamn. Se kartskisser. Tillträde till förbudsområdena får endast ske efter beviljat tillstånd från Södertälje Hamn AB. Fartyg med permanent eller regelbunden förtöjningsplats är undantagna från förbudet. Anlöpande fartyg skall senast 24 timmar innan det anlöper hamnen skriftligen förhandsanmäla sin ankomst och vilken skyddsnivå fartyget befinner sig i samt vilken skyddsnivå som var rådande i den senaste hamnen. Företrädesvis så informeras mäklaren om uppgifterna, vilken har att vidarebefordra dessa till Södertälje Hamn AB. Tillträde för fritidsfartyg är förbjudet. Se skyltar. Förbudsområdenas gränser kommer ej att införas i sjökortet.

9 9 Nr 107 Sydhamnen positioner: a) 59-09,641N 17-39,671E land b) 59-09,600N 17-39,779E c) 59-09,609N 17-39,867E d) 59-09,822N 17-39,956E e) 59-09,968N 17-39,851E land Oljehamnen f) 59-10,071N 17-39,824E land g) 59-10,122N 17-39,883E h) 59-10,400N 17-39,657E i) 59-10,377N 17-39,550E land Södertälje uthamn j) 59-10,609N 17-39,478E land k) 59-10,624N 17-39,538E l) 59-10,919N 17-39,264E m) 59-10,911N 17-39,232E Igelstakajen n) 59-10,397N 17-39,959E land o) 59-10,380N 17-39,858E p) 59-10,526N 17-39,763E q) 59-10,539N 17-39,840E land Bsp Mälaren s19 Sweden. Northern Baltic. Port of Södertälje. Sydhamnen. Oljehamnen. Uthamnen. Igelstahamnen. Restricted areas. Since July 1, 2004, the international legislation applies of improved shipping security on vessels of certain size in international traffic and in port facilities. The rules of shipping protection aims to protecting the shipping sector against rough violent crimes, terrorism etc. In connection with this are restricted areas established in port of Södertälje. See chartlets. Entry allowed only for commercial shipping after permission from Södetälje Hamn AB. Arriving vessels should, not later than 24 hours before arrival, notify the port under what security level they are and the security level in last port of call. Preferably is the agent informed, who has to pass the information to the Port of Södertälje. Entry prohibited for pleasure crafts. See signs on shore. Restricted area limits are not inserted in the chart. Sydhamnen positions: a) 59-09,641N 17-39,671E shore b) 59-09,600N 17-39,779E c) 59-09,609N 17-39,867E d) 59-09,822N 17-39,956E e) 59-09,968N 17-39,851E shore Oljehamnen f) 59-10,071N 17-39,824E shore g) 59-10,122N 17-39,883E h) 59-10,400N 17-39,657E i) 59-10,377N 17-39,550E shore

10 Nr Södertälje uthamn j) 59-10,609N 17-39,478E shore k) 59-10,624N 17-39,538E l) 59-10,919N 17-39,264E m) 59-10,911N 17-39,232E Igelstakajen n) 59-10,397N 17-39,959E shore o) 59-10,380N 17-39,858E p) 59-10,526N 17-39,763E q) 59-10,539N 17-39,840E shore Förbudsomåde i Sydhamnen / Restricted area at Sydhamnen Förbudsområden vid Oljehamnen och Igelstakajen / Restricted areas at Oljehamnen and Igelstakajen

11 11 Nr 107 Förbudsområde vid Södertälje uthamn / Restricted area at Södertälje uthamn Länsstyrelsen Stockholm. Publ. 14 mars 2006 Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 3236 (T) Sjökort/Chart: 6181 Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Södertälje. Passage ej möjlig. Slussen stängd. Mälarbron ej öppningsbar. Tidpunkt: Den 5 april 2006 mellan kl Arbeten pågår med manöverplatsen till slussen och Mälarbron under angiven tidpunkt. Under arbetet är slussen stängd för sjötrafik och Mälarbron är ej öppningsbar. Slussen positioner: a) 59-11,6N 17-37,9E Mälarbron b) 59-12,0N 17-37,7E Bsp Mälaren s18, s19 Sweden. Lake Mälaren and Södertälje kanal. Södertälje. Passage not possible. The lock and Mälarbron bridge closed. Time: 5th of April 2006 between Works in progress during above time. The lock is closed and Mälarbron bridge can not be opened. The lock positions: a) 59-11,6N 17-37,9E Mälarbron bridge b) 59-12,0N 17-37,7E Sjöfartsverket Stockholm.

12 Nr Södra Östersjön / Southern Baltic * 3192 Sjökort/Chart: 821 Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona. Oljehamnen och handelshamnen. Minskat djup. Utmärkning ändrad. Se: Notis 2005:60/2460 (T) 1. Området utanför olje- och handelshamnen har sjömätts och uppgrundningar har påträffats. Avikelser mot sjökortets redovisning har konstaterats, bland annat på följande platser: Inför djupsiffra 8,1 a) 56-10,10N 15-35,88E Inför djupsiffra 8,1 b) 56-10,08N 15-35,70E Inför djupsiffra 6,6 c) 56-10,09N 15-35,60E Inför djupsiffra 7,4 d) 56-10,05N 15-35,82E 2. I sjökortet redovisade ramade områden skall strykas och nya djupuppgifter införes: Stryk ramat djup 6,5 a) 56-09,88N 15-35,80E Stryk ramat djup 7 b) 56-09,94N 15-35,74E Stryk ramat djup 7,7 c) 56-10,01N 15-35,68E Stryk ramat djup 7,5 d) 56-10,07N 15-35,56E Stryk ramat djup 7,2 e) 56-10,10N 15-35,61E Inför djupsiffra 7,3 f) 56-09,87N 15-35,79E Inför djupsiffra 7,4 g) 56-09,96N 15-35,72E 3. Utmärkningen skall justeras enligt följande: Flytta befintlig SB-lysprick något NO vart till a) 56-09,931N 15-36,730E Flytta befintlig SB-prick ca 90 m NV vart till b) 56-10,069N 15-36,524E Flytta befintlig BB-lysprick ca 50 SO vart till c) 56-10,055N 15-36,316E Flytta befintlig SB-lysprick ca 30 m O vart till d) 56-10,108N 15-36,330E Flytta befintlig SB-prick ca 30 m VSV till e) 56-10,115N 15-35,994E Flytta befintlig BB-prick ca 70 m V vart till f) 56-10,061N 15-35,815E Flytta befintlig BB-prick ca 90 m V vart till g) 56-10,028N 15-35,764E Flytta befintlig special-boj ca 40 m NV vart till h) 56-09,982N 15-35,743E Inför ny SB-prick i) 56-09,929N 15-35,765E Flytta befintlig SB-prick något SV vart till j) 56-09,832N 15-35,873E 4. Förändringarna är införda i edition 4 av sjökort 821, som utkommer i början av april 2006 samt i bilden nedan. Ytterligare förändringar av övrig utmärkning och djupförhållanden i inseglingen är under utvärdering och kommer att meddelas i ett senare nummer av Ufs. 5. Nytt leddjupgåendet till olje- och handelshamnen har ännu inte fastställts, tills vidare gäller 6,7 meter. Bsp Sydostkusten 821

13 13 Nr 107 Sweden. Southern Baltic. Karlskrona. Oilharbour and commercial port. Less depths. Bouyage changed. See: Notice 2005:60/2460 (T) 1. The sea area outside oil- and commercial port has been surveyed. Less depth than charted has been found. Amendments shown in chartlet and below. Insert sounding 8,1 a) 56-10,10N 15-35,88E Insert sounding 8,1 b) 56-10,08N 15-35,70E Insert sounding 6,6 c) 56-10,09N 15-35,60E Insert sounding 7,4 d) 56-10,05N 15-35,82E 2. Delete swept areas and insert following soundings: Delete swept area 6,5 a) 56-09,88N 15-35,80E Delete swept area 7 b) 56-09,94N 15-35,74E Delete swept area 7,7 c) 56-10,01N 15-35,68E Delete swept area 7,5 d) 56-10,07N 15-35,56E Delete swept area 7,2 e) 56-10,10N 15-35,61E Insert sounding 7,3 f) 56-09,87N 15-35,79E Insert sounding 7,4 g) 56-09,96N 15-35,72E 3. Amendments of buoyage: Move existing SB light buoy slightly NE ward to a) 56-09,931N 15-36,730E Move existing SB spar ap. 90 m NW ward to b) 56-10,069N 15-36,524E Move existing port light buoy ap. 50 m SE ward to c) 56-10,055N 15-36,316E Move existing SB light buoy ap. 30 m E ward to d) 56-10,108N 15-36,330E Move existing SB spar ap. 30 m WSW to e) 56-10,115N 15-35,994E Move existing port spar ap. 70 m W ward to f) 56-10,061N 15-35,815E Move existing port spar ap. 90 m W ward to g) 56-10,028N 15-35,764E Move existing special buoy ap. 40 m NW ward to h) 56-09,982N 15-35,743E Insert new SB spar i) 56-09,929N 15-35,765E Move existing SB spar slightly SW ward to j) 56-09,832N 15-35,873E 4. All amendments are inserted in edition 4 of chart 821, availible from beginning of April 2006 and in chartlet below. Further changes of buoyage and depth in the approach are under assessment and will be announced later in Swedish NtM. 5. New authorized draught to oil- and commercial port has not yet been adopted, until further temporarily reduced draught to 6,7 m.

14 Nr Karlskrona, olje- och handelshamnen / Karlskrona, oilharbour and commercial port Sjöfartsveket Norrköping, Karlskrona hamn. Öresund / The Sound * 3229 Sjökort/Chart: 922 Sverige. Öresund. Landskrona hamn. Ensfyr och dagmärke åter på plats. Utgår: Notis 2006:98/3109 (T) Masten för ensfyren Landskrona Södra övre med dagmärke är återuppförd. I övrigt inga ändringar. Position: 55-51,99N 12-49,47E Sweden. The Sound. Port of Landskrona. Leading light and daymark. Normal condition restored. Cancel: Notice 2006:98/3109 (T) Landskrona Södra övre leading light is replaced by a new construction with same character, height and daymark. Position: 55-51,99N 12-49,47E Landskrona Hamn AB

15 15 Nr 107 Skagerrak / Skagerrak * 3227 (T) Sjökort/Chart: 933, 9331 Sverige. Skagerrak. Brofjorden. Preemraff. Produkthamnen. Nya kajen. Arbeten känsliga för svall. Begränsad hastighet. Se: Notis 2005:86/2862 Max 5 knop ost om tavla nr 4. Under april och maj månad pågår arbete under själva kajdäcket vid den nya kajen. Svall från fartyg skall undvikas då stor risk för skador på utrustning och arbetande personal föreligger. Nya kajen ca ,3N 11-25,9E Bsp Svinesund - Måseskär s16, s28 Sweden. Skagerrak. Brofjoden. Preemraff. Produkthamnen. New quay. Works in progress. Reduced speed. See: Notice 2005:86/2862 Maximum speed limit 5 knots east of board no 4. During April and May works are in progress under the quay deck at the new quay. Vessels shall avoid causing wash. Great risk for serious injury or damage to equipment. New quay ap ,3N 11-25,9E Preemraff Brofjorden. ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 15 mars var vattenståndet ca 26 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning gällande 13 mars 2006 Bottenviken Notis Rubrik Slut 2005:87/2908 (T) Farleden till Karlsborg. Minskat leddjupgående. Upprepning av tidigare notis. 2005:94/3025 (T) Farleden mellan Gunnarsfjärden och Axelsvik. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:104/3195 (T) O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Tillfälligt utökat restriktionsområde :106/3205 (T) O om Byske. Tåme Skjutvarning Norra Kvarken 2005:96/3057 (T) Lysbojarna Östra Kvarken och Odelgrund tillfälligt indragna. 2006:106/3209 (T) Holmön. Norrfjärden. Farled avstängd. Förbud mot brytande av isränna

16 Nr Bottenhavet 2005:64/2562 (T) N om Sundsvall. Östrand. Pir anläggs. Muddring pågår. Förlängd tid. 2005:77/2749 (T) Ångermanälven. Utansjö, Lugnvik och Bollsta lastageplatser. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:77/2750 (T) Härnösand. Minskat leddjupgående till kajer. Upprepning. 2005:77/2751 (T) Sundsvall. Draget. Alnösundet. Klingerfjärden. Minskat leddjupgående till lastageplatser. Upprepning. 2005:78/2765 (T) Sundsvall. S om Tjuvholmen. Vindskärsvarv. Ortviken. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:78/2767 (T) Gävle hamn. Fredriksskanshamnen. Östra bassängen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:94/3026 (T) Inseglingen till Nordmalingsfjärden. Fyren Järnäs-Sandö. Otillförlitliga sektorer. Upprepning. 2006:98/3094 (T) Saluböle. Degerfjärden. Skjutvarning. Vintern - våren :106/3223 (T) Sundsvalls hamn. Geologiska undersökningar. Avstängt område. 2005:50/2314 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Enstavlor flyttas. 2006:100/3133 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Ny kaj under uppförande. Arbeten pågår. Ålands hav och Skärgårdshavet 2005:73/2713 (P) Öregrundsgrepen. V om Engelska grundets fyr. N om Grepensgrund. Undervattenssten. Norra Östersjön 2005:53/2363 (T) Stockholms hamn. Loudden. Sänkt djupgående. 2006:102/2728 (T) Stockholms Hamn. Finnboda. Undervattensarbeten. Försiktig passage. 2005:89/2944 (T) Stockholms hamn. Stadsgårdskajen. Kajplats 166 och Dyk- och reparationsarbeten. Förtöjningsförbud. 2005:91/2961 (T) SV och O om Utö. Gunnarstenarna. Huvudskär. Minområde. Varning för bottenaktiviteter. 2005:93/2997 (T) Farleden Oxelösund - Arkö. Lysprickar tillfälligt ersatta med prickar. 2005:93/3013 (T) Inloppet till Nyköping. Lyspricken Örsbaken tillfälligt ersatt med prick. 2006:102/3158 (T) Stockholms skärgård. Mellan Lindalssundet och Halvkakssundet. Prickar ur position eller saknas. 2006:103/3172 (T) Stockholms skärgård. Förbud mot att bryta isränna. 2006:106/3204 (T) O om Utö. Skjutvarning :71/2684 (P) Oxelösunds hamn. Nya sjömärken och enslinjer.

17 17 Nr :87/2915 (P) Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Arbeten med en vågbrytare pågår. 2005:96/3054 (P) Farleden till Stora Vika. Fållnäsviken. Nya fyrar. 2005:96/3058 (P) Bråviken. Norrköping. Stora Juten. Sektor och karaktär åt VSV ändrad. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:101/3152 (P) Stockholms skärgård. Fyren Lagnögrund. Sektorgräns ändras. Mälaren och Södertälje kanal 2005:64/1874 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Norra Centralbron. Breddning av järnvägsbron över Norrström. Område avstängt för sjötrafik :65/2590 (T) Säbyholmsviken. Vrak. Prickar utsatta. 2005:73/2709 (T) Mälarleden. Sträckan mellan fyren Nybyholm och ön Broken vid inloppet till Köping. Djupuppgifter. 2005:95/3036 (T) Stockholms hamn. Årstabron N. Farleden mellan Årsta holmar och Södermalm stängd tillsvidare. 2006:102/3160 (T) Förbud mot brytande av isränna. 2006:104/3184 (T) Farleden mellan Viksberg och Köping. Fartbegränsning vintertid. 2006:106/3211 (T) Mälaren. Stäket. Avstängning av vattenområde Mellersta Östersjön 2005:60/2477 (T) Västervik. Lusärnahamnen. Södra kajen. Sänkt leddjupgående. 2005:60/2478 (T) Gotland. Kappelshamnsviken. Storugns. Djuphamnen. Sänkt leddjupgående. 2005:82/2827 (T) O om Gotland. S om Östergarn. ODAS-boj tillfälligt utlagd. 2006:106/3213 (T) Gotland. Norra inloppet till Fårösund. Svingrund. Fyr släckt. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3097 (P) Hoburgs Bank. Norra Midsjöbanken. Etablering av områden som bör undvikas (Areas to be avoided). 2006:100/3119 (P) Ny regel angående största djupgående i trafiksepareringen syd om Gotland.

18 Nr Sydöstra Östersjön 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3097 (P) Hoburgs Bank. Norra Midsjöbanken. Etablering av områden som bör undvikas (Areas to be avoided). Södra Östersjön 2005:58/2427 (T) Trelleborg. Nytt färjeläge anläggs. Muddring. Spontning 2005:60/2460 (T) Karlskrona. Handelshamnen och Oljehamnen. Tillfälligt sänkt leddjupgående. 2005:61/2504 (T) Skillinge. Uppgrundning i farleden. 2005:68/2642 (T) Karlskrona skärgård. Fyren Godnatt. Fyrsektor otillförlitlig. 2005:81/2804 (T) Karlskrona angöring. Fyren Västra Försänkningen. Otillförlitliga sektorer. 2005:85/2877 (T) Ystad hamn. Uppgrundning. 2005:94/3024 (T) SV och SO om Sturkö. Lyspricken Skälören, fyrarna Flundrebådan och Flötjen tillfälligt ur funktion. 2005:95/3046 (T) O om Nogersund. Vindkraftverk. Ändrad karaktär. 2006:100/3127 (T) Sölvesborg. Valjeviken. Sigersvik. Fyrar nedmonterade. 2006:104/3189 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning :104/3190 (T) O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning :65/2593 (P) Karlshamn. Fyren Karlshamn nedre flyttas. Tillfälligt släckt. Korrigerad position. 2005:67/2615 (P) S om Åhus. Vrak. Prickar utlagda. 2006:100/3068 (P) Åtgärder för ökad sjösäkerhet och ökat miljöskydd i Östersjön träder i kraft den 1 juli :100/3085 (P) Djupvattenled (DW-route) etableras mellan Bornholmsgattet och farvattnet V om Dagö. 2006:100/3130 (P) Trelleborgs angöring. Indragen och ny utmärkning. 2006:102/3164 (P) Trafikseparering etableras i Bornholmsgattet. RÄTTELSE Öresund 2006:105/2407 (T) Helsingborgs Hamn. Bulkhamnen. Gröna, övre ensfyren ur funktion. 2005:67/2628 (T) Limhamn. Centralhamnen. Arbeten pågår. Tillfällig utmärkning. 2005:83/2847 (T) Skanör. Fyren. Osäkra sektorer. 2005:94/3035 (T) Helsingborgs hamn. Bassäng 5, Oljeterminalen. Uppgrundning. Minskat leddjupgående.

19 19 Nr :100/3139 (T) Landskrona hamn. Tillfälligt minskat leddjupgående nattetid. 2006:104/3185 (T) Flintrännan. Minskat djup. 2006:105/3202 (T) Helsingborg. Nordhamnen. Uppgrundning. Tillfälligt minskat leddjupgående. Kattegatt 2005:69/2656 (T) Göteborg. Skandiahamnen. Arbetsområde. Säkerhetszon. 2005:92/2978 (T) SV om Halmstad. Fyren Grötvik tillfälligt släckt. Reparationsarbeten. 2005:95/3048 (T) Göteborgs hamn. Skandiahamnen. Kajarbeten. 2005:57/2409 (P) NO om Hönö. N om färjeläget. Grundområde. 2005:60/2474 (P) Göteborgs skärgård. NO och O om Vinga. Konstgjorda rev anlagda. Skagerrak 2005:64/2566 (T) Brofjorden. Strömmätningsstation utlagd. Utmärkning. Ändrade positioner. 2005:67/2624 (T) Mollösund. SV om Lyr. Fyren Otterholmen. Sektorgräns otillförlitlig. 2005:72/2700 (T) Lysekil. Grötö rev. Bostadsplattform. Tillfällig förtöjning. 2005:82/2828 (T) S om Rönnäng. Tjörnekalv. Tillfälligt minskat djup i Kalvesund. 2006:103/3178 (P) S om Stenungsund. Höviksnäs. Kåkenäs. Utläggning av rör. Vänern och Trollhätte kanal 2004:47/2272 (T) S om Säffle. Byälven. Krokstadsholme. Tillfällig utmärkning. Minskat djupgående. 2005:89/2949 (T) N om Trollhättan. Malöga vändplats. Lysbojar intagna. 2005:92/2981 (T) Byälven. Säffle kanal stänger för säsongen. 2005:94/3022 (T) Trollhätte kanal. Bommen - Vargön. N om Lilla Edet. Smörkullen. Islänsor utlagda. 2006:101/3147 (T) I Vänern tillfälligt intagna lysbojar med anledning av isläggning. Övriga inlandsfarvatten 2006:98/3096 (T) Vättern. Norra delen. Inloppet till Askersund. Fyren Bastedalen tillfälligt släckt. 2006:106/3208 (P) Vättern. Gränna. Ny fyr etableras. Ej områdesbundet 2005:92/2974 (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Upprepning.

20 Nr POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 114 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 81 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 150 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 4 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 58 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 63 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 143 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 80 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 118 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 13 31 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 96 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:20 Den 15 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 161 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 21 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 79 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 71 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 137 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 220 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 153 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 291 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:29 Den 17 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 525 2014-12-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 189 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 265 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 259 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 157 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 261 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 36 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:50 Den 11 december 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 158 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 486 2014-03-20. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 486 2014-03-20 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 14 14 april 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 28 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 178 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 162 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 210 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 255 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 53 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 18 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 165 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 186 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 95 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 306 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 543 2015-04-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 101 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 244 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida)

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) av 20 2013-06-06 09:13 Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort 2012-2013 (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) *8694 Sjökort: 134, 135 Köpmannebro. Nytt telefonnummer

Läs mer