UNGA TANKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGA TANKAR 2009-10-21"

Transkript

1 UNGA TANKAR Älvdalens kommun Orsa kommun

2 I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets regionala utskott som ett led i arbetet med att öka ungdomars deltagande i de regionala frågorna. Drygt 60 personer, ungdomar, politiker och tjänstemän samlades på Sollerön för att diskutera regionala frågor under temat Ung på landsbygden. En av de synpunkter som deltagarna lämnade var att det varit en bra dag, och att det borde arrangeras liknande träffar framöver. Dokumentationen från Unga Tankar 2003 finns att läsa på Mora kommuns hemsida gjorde statliga Ungdomsstyrelsen en satsning på att stödja nätverk i ungdomsfrågor (NUF). Med det stödet utvecklades Dalanätverket, bestående av tjänstemän från samtliga kommuner som i någon form arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Under en av nätverksträffarna beslutade samordnarna i Mora, Orsa och Älvdalen att utveckla samarbetet i ungdomsfrågorna och en bra start för detta var att arrangera ett forum för inflytande i norra Dalarna. Ett fyrtiotal personer samlades på Moraparken för att under en dag diskutera viktiga frågor. Ett unikt tillfälle för ungdomar, politiker och tjänstemän att träffas och prata om frågor som rör och berör.

3 I samband med att Mora genomförde sin 10:e Demokratidag under vecka 43 blev Unga Tankar en del i jubileumsfirandet. Inbjudan gick ut till 10 ungdomar och 5 politiker/tjänstemän i respektive kommun och det blev drygt 40 personer som samlades på Moraparken för att diskutera regionala frågor. Alla förslag på samtalsämnen från deltagarna sattes upp på en skärm. Tillsammans med Mona Sandberg, som höll i trådarna under dagen, diskuterade man fram en dagordning. Det resulterade i 4 omgångar med samtal där det gavs möjlighet att prata om det som man var mest intresserad av. Med hjälp av den demokratiska samtalsformen Open Space höll Mona Sandberg ordning på dagen. Den metoden kan förenklat sägas vara ett organiserat fikarums- eller ett korridorsnack, där alla deltagare garanteras att få komma till tals. Det var många ämnen som lyftes fram som intressanta att prata om under temat Ung i världen. Bättre skolmiljö, Tolerans och Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans är exempel på de diskussioner som pågick under dagen i Moraparken. En viktig fråga som många ville diskutera under lång tid var Tolerans. I nästan två timmar pratade ungdomar och vuxna om denna aktuella fråga. Det man kom fram till var bl.a. att: Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Tack vare det stora flertalet viktiga ämnen som hamnade på dagordningen blev det 4 samtalsomgångar. Det var speciellt en fråga som verkligen tog tid och engagerade många, både ungdomar och vuxna och det gällde frågan om tolerans. Efter nästan två timmar avslutades diskussionen. Att det var djupa samtal är samtalsprotokollet ett kvitto på. Det var ingen som kunde koncentrera sig på att skriva ner allt det som sades. Alla var engagerade och inne i snacket och att dokumentera alla synpunkter kom i andra hand.

4 En betydelsefull del under dagen är att försöka skriva ner det som diskuteras i gruppen, och vad man kommer fram till. Samtalsprotokollen är värdefulla dokument som kan och bör ligga som underlag till fortsatta diskussioner. Nu är det upp till varje kommun att gå vidare med frågorna, tillsammans eller var för sig. När dagen var slut återsamlades alla och tackade varandra för en bra och intressant dag. Att det är viktigt att ungdomar och vuxna i norra Dalarna träffas på detta sätt och något som bör ske oftare var något som deltagarna höll med om. Ett stormöte en gång per år med mindre uppföljningsmöten däremellan kan vara en modell att jobba vidare på. En intressant och viktig fråga är hur frågorna tas om hand och vad resultatet blir. Vad, hur eller när har mindre betydelse, utan det viktigaste är att det händer något. Hur frågorna behandlas sker på lite olika sätt i respektive kommun. När detta skrivs har frågorna om trygghet och tolerans lämnats över till BRÅ i Mora, och förhoppningsvis kan det bli en återkoppling till ungdomarna att, och hur man ska jobba vidare med frågorna. En av grupperna diskuterade kollektivtrafiken, vilka brister som finns idag och hur den kan utvecklas. En typisk regional fråga där ungdomar och vuxna gemensamt kan hitta bra lösningar.

5 UNGA TANKAR UNGA I VÄRLDEN Samtalsprotokoll SAMTALSÄMNE: Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans. DELTAGARE: Älvdalen: Bianca, Ronja, Rebecka, Mattias, Anna, Sindre, Adam, Emelie, Orsa: Martin, Tomas, Henrik K, Henrik G, Mora: Josefine, Isabelle, Elin VAD: Vi vill ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter på fritiden tillsammans Mora, Orsa, Älvdalen och Idre-Särna. VARFÖR: För att lära känna andra ungdomar, ha roligt. Erbjuda fler olika aktiviteter, få se andra miljöer. Lära av varandra, alla har sina idéer. HUR: Ska bildas ett nätverk för mora/orsa/älvdalens högstadie rektorer, Henrik G lovar att ta med sig detta. Idrotts-/fritidslärare får hjälpa till. Eleverna ska själva få ge förslag till vad man kan göra. Ungdomsråd och elevråd skulle kunna träffas och diskutera. Man skulle kunna ha en nattvandring och blanda olika skolor från olika kommuner och sedan gå i olika kommuner varje år. Skiddag tillsammans. Aktivitetsdag. En hel vecka med olika aktiviteter i olika kommuner. 3dagars vandring med niorna. Skulle kunna ta hjälp av gymnasieelever, t.ex. Älvdalens Naturbruks gymnasiet, Scott i Orsa. Tälta. Paddla kanot m.m. Idrottsklubbar skulle kunna anordna aktiviteter. Ta idéer från varandra. Elevråden pratar med sina klasser. VEM / VILKA: Klass-elev-ungdomsråd, rektorer, idrottslärare, fritidsledare, NÄR: Börjar planera under hösten. Bianca samlar ungdomsråd, Henrik G samlar rektorer, Ronja och Josefine samlar elevråd, de ska börja med att samla alla kommuner.

6 SAMTALSÄMNE: Inackorderingsbidrag DELTAGARE: Kent, Ken, Anna, Andreas, Isabell, Elin, Josefin, Anneli VAD: En ersättning för att man bor i en annan ort för studier. Man får inom länet 1800kr (Dalarnas). VARFÖR: Ersättning för att man bor borta. HUR: Man skriver till kommunen, om att få likvärdiga villkor för alla studerande elever angående tid för fritid, studier, och inläsning. Studerar man i en annan kommun så ska man ha rätt inackorderingsbidrag. VEM / VILKA: Elevrådet och ungdomsrådet ska skriva till kommunen! NÄR: Så snart som möjligt! Helst innan egen ansökning. SAMTALSÄMNE: Möjligheter/resurser under ansvar DELTAGARE: Bengt-Åke, Sassen, Pär, Rasmus, Josefin, Andreas, Sandra VAD: Hur får vi samarbetet mellan ungdomar och vuxna att klicka? Att alla känner ett eget ansvar/tar ansvar för de möjligheter och resurser som finns. Hur kan vi göra för att resurserna (medlerna/pengarna) ska räcka/hålla längre? Hur skapar vi samspel? Ungdomar, vuxna, föräldrar, politiker Hur får vi ungdomarna att ta ansvar under frihet? Vad kan vi vuxna göra för att bli bättre på att ge ungdomarna eget ansvar? Hur ska vi få kreativiteten att flöda? VARFÖR: Känna delaktighet och större ansvar. HUR: Skapa ett forum/möte. Be politiker att möta ungdomarna på deras arena i skolan. Sitta i korridoren och vara öppen för dialog. Göra Kommunfullmäktigemöten attraktiva för ungdomar, exempelvis Ungdomarnas punkt i början av mötet, så att ungdomar ej behöver sitta ett helt möte igenom. VEM / VILKA: NÄR:

7 SAMTALSÄMNE: TOBAK DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Sandra, Rasmus, Emma, Janne, Mats, Anders, Mikaela, Emil. VAD: Problem på skolor: rökning, snusning. Lärarna vet men reagerar inte. ``Tobaksfri duo (orsaskolan) fungerar inte, ibland ges belöningar ut till rökare istället för icke rökare. Ringer fel personer när det gäller tillsägning. Passiv rökning. VARFÖR: Fel signaler ``ond cirkel få goda förebilder. Inga konsekvenser. Grupptryck. HUR: Mer föreläsningar om det negativa med rökning. Ringa till föräldrar. VEM / VILKA: Barn och ungdomar NÄR: Skoltid och helger SAMTALSÄMNE: Bussar. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Mattias, Emelie, Adam, Sindre Mora: Isabelle, Josefine, Elin, Désireé, Åke VAD: Busstider, hur lång tid man får sitta på skolbussen och hur många bussar det går per dag. Busstider på helger, kvällar och lov. Sittplatser och miljön i bussen. VARFÖR: Man vill kunna ta sig till folk som inte bor granne. Inte behöva åk buss länge. Inte behöva ha skjuts hela tiden. HUR: Pendeltåg/Tunnelbana! Taxi. Öppna järnvägen mellan mora-älvdalen-särna, skulle det kunna vara möjligt? Det borde fixas busstider mellan olika kommuner i norra dalarna så man får ringa in till dalatrafik dagen innan om man ska åka den bussen, annars åker inte bussen. På de platser där det inte åks så mycket borde man kunna ta in minibussar eller taxi!! Man kan inte ta sig in till byn/stan på ungdomsaktiviteter på kvällarna då det inte går några bra bussar så det borde finnas fler bussar på kvällarna!!! Möte med dalatrafik. Trygghet och säkerhet. De borde göra åtgärder för att folk ska åka buss och tåg istället för bil. Ta bort onödiga linjer och lägg in där det verkligen behövs. Andra ska få åka med skolbussar inte bara skolbarn. Om det är något speciellt på en kväll varje vecka, kan det vara en buss som bara går just den kvällen. Hur länge får man sitta på buss mellan skola och hemma? VEM / VILKA: dalatrafik, ungdomsråden i kommunerna, buss-samordnare NÄR: NU!!!!!!!!

8 SAMTALSÄMNE: ungas inflytande i politiken DELTAGARE: Sassen, Anneli N, Henrik K. Pär, Rasmus, Mats-Gunnar VAD: Vill engagera unga i politiken. VARFÖR: Vet unga hur politiken fungerar? Svårt att nå ut med information, medborgarförslag, kommunala hemsidor, för många vägar att nå fram i processen. Unga skickas mellan olika personer. Politik ordet i sig har nästan en negativ klang. varför, ändra på det! HUR: Enkla mötesplats, Se till att unga hittar kommunens hemsidor. Unga Tankar bra! Bjud in politikerna i skolan, skolan förbereder frågor innan. Uppföljning på Luppen mellan treårsperioden. Önskeläge: Det ska vara högstatus att vara med i elevrådet VEM / VILKA: Demokratidagar som uppföljning. Skolan/rektorer ska inbjuda politiker. Låt politikerna komma regelbundet, viktigas mellan valperioderna. Bra förebilder i skolan som förstår vikten av den röda tråden från klassråd- elevråd ungdomsråd= bra ungdomspolitik och bra politisk grund. Att rektorer och lärare har förståelse och uppmuntrar de elev/ungdomar som är/arbetar ungdomsdemokratiskt och aktivt med elevinflytande Visa på ett synligt och konkret sätt vad man går minste om när man slår sönder nåt, det här kostar så här mycket. Bra jämförelser om hur mycket pengar det går till reparation av skadegörelse kontra vad kunde pengarna ha gått till istället. Ungdomsmässa med alla politiska partier. Politiker kan ha en handlingsplan för hur unga ska strömma till. Låt MUR bli en länk mellan skolan och politikerna.. NÄR: Demokratidagar och Luppen. Unga tankar varje år. Visa en ordentligt uppföljning/resultat av Luppen och demokratidagen. Vad händer vad görs, vad är det som ungdomar vill, vad tas upp och kommer arbetet att fortskrida SAMTALSÄMNE: Kultur för unga Vad är det? DELTAGARE: Cen, Kent, Ellen, Adam, Sindre, Bianca, Ronja, Emelie, Mattias VAD: Vad är kultur? Drama, media, musik, uttrycka sig i form och musik. Dans, kreativa aktiviteter Att både skapa och konsumera kultur. Även textil-träslöjd. Det behövs mer och bättre musiklärare det är för lång kö. Dans och teater i Älvdalens kommun, Idre har teatersmink, kläder, peruker m.m, skulle man kunna öppna teater grupp igen och använda det? VARFÖR: Att erbjuda möjligheter till att genomföra önskade kulturella aktiviteter HUR: Öppna teater i idre, fixa fler danslektioner, buss till olika aktiviteter, VEM / VILKA: Ungdomsråd, elevråd, fritidsledare, ungdomskonsumenter, NÄR: FRÅN OCH MED NU!

9 SAMTALSÄMNE: Bättre skolmiljö DELTAGARE: Rebecka, Sandra, Henrik, Janne, Andreas, Mona, Ken, Kent, Bianca VAD: Skolmiljön. Det är mögel golvet på Älvdalsskolan, källaren har stängts ner på grund av möglet. I källaren har det tidigare varit fritidsgård. Vi har haft möte med politikerna, men dem var väldigt negativa och verkade tycka att det inte ens var någon mening med att göra en ny mätning av luften. Trots den stora mögelhalten i källaren har städerskorna sitt kontor i den änden av källaren som inte är så möglig, men luften borde ju spridas till den änden av källaren också? Vem tar ansvar om någon blir sjuk eller får en allergisk chock? Varför får städerskorna vara i källaren när inte skolans ungdomar får vara där? Varför byggs systembolaget, apoteket, ålderdomshemmet och kommunhuset om, medan det inte görs något åt skolan? VARFÖR: Möglet är orsakat av fukt, man har inte råd att fixa till eller bygga en ny skola. Dock har man lagt ner pengar på att lägga in nya mattor. Politikerna gör ingenting och tar inga beslut. HUR: Älvdalens Besparingsskog har mycket pengar och vill stödja arbetet i att bygga en ny skola. Man kan skriva en namnlista och få pengar av andra organisationer. Elevrådet kan bjuda in kommunalrådet till en trevlig träff, vi skriver ner hur vi tänker och varför. Flytta den fuktiga, blottlagda vattenledningen så att den går utanför skolan. Gå ut i media med skolans skick för att sätta lite press på politikerna, göra ett kollage med bilder från skolmiljön, få en reaktion från omgivningen. Ta reda på varför det blir såhär, varför politikerna gör som dem gör osv. Fixa personlig kontakt mellan kommunen och ungdomarna så att vi kan ställa frågor öga mot öga. VEM / VILKA: Ungdomarna i elevrådet bjuder in kommunalrådet till en trevlig träff för att prata om skolmiljön NÄR: Nya mätningar för luften nere i källaren ska göras så snabbt som möjligt, helst före jul. Att skolmiljön engagerar alla åldrar är ganska naturligt. Det är ju arbetsplatsen både för elever och för personal.

10 SAMTALSÄMNE: Tolerans DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Martin, Rasmus, Thomas, Anna, Josefin, Anders, Bengt-Åke, Emma, Mikaela, Emil. VAD: Rasism, Homofobi, Mobbing, diskriminering mot olika klädstilar. Skällsord såsom bög, blatte, emo stämplar olika personer. Rädsla för andra ungdomar, ifall dom ska ha fördomar. VARFÖR: fördomar. Rykten, är en person i en viss ``grupp på ett vis är alla det. Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Trötta lärare som inte orkar ta itu med det som händer. Få bra grupper, eller folk som vägar så upp och säga vad de tycker. HUR: inte ha fördomar, och lära känna folk innan man pratar skit. Informera folket så dom inte kommer och tror massa saker. VEM / VILKA: ungdomar och vuxna med fördomar. NÄR: hela tiden SAMTALSÄMNE: Discot på fredag, Hur ska vi fixa dit folk, skjuts med bussar? DELTAGARE: Sandra, Rasmus, Ken, Mattias och Andreas VAD: Affischeringen måste göras tydligare i kommunerna runtom. Skjuts till discot? Tomas har lovat att fixa bussar Fler aktiviteter; Studiecirkel, anordnade filmkvällar VARFÖR: För att ungdomarna behöver aktiviteter HUR: Någon sorts ambassadör som fixar reklam. Försöka arrangera en bussresa från Älvdalen och tillbaka. VEM / VILKA: Fritidsgården slussen arrangerar. NÄR: På fredag

11 SAMTALSÄMNE: Få vuxna att lyssna på ungdomar DELTAGARE: Josefine, Isabelle, Elin, Bengt-Åke, Ellen VAD: Ungdomar har för lite att säga till om När de väl har något att tycke till om eller bry sig i vet de inte var man ska vända sig och vem som lyssnar. Hur ska man bete sig för att få rätt person att lyssna? VARFÖR: Ungdomar känner att saker och förändringar bara händer. Ingen frågar vad ungdomarna vill, känner, tycker. T.ex. Byte av lärare, sista året på högstadiet leder till orättvisa betygsättningar Vilket påverkar gymnasievalet och, i och med det, framtiden. (en del lärare hinner inte ens lära sig namnen på sina elever ) Ungdomar känner sig bortglömda och klämda i situationer/förändringar som bara dyker upp. Elever tycker inte att de utvecklas i ämnen där lärarna inte uppmuntrar, ger ordentliga läxor, följer upp och lär ut på ett bra och inspirerande sätt. HUR: Bättre fungerande elevråd! vad händer efter att en fråga tagits upp i elevråd uppföljning?! Någon att fråga om vad som sker och varför och få ett vettigt svar. Få fler lärare att lyssna på elever Om det finns ett problem eller en diskussion ta upp det och red ut. Göra årliga (eller oftare) utvärderingar av lärare och följa upp dem. Elever behöver vuxna/en vuxen som hjälper till i processen. En som finns och lyssnar, förstår och hjälper. Även om det inte blir en ändring men att det finns någon som inte nonchalerar bara för att det är ett barn eller en ungdom som har en fråga eller ett problem. Exempelvis hjälpa till och informera elever om hur de ska gå vidare med t.ex. ett lärarproblem vem ska man vända sig till, hur ska man lägga fram förslag på ändringar, hur skall eleven formulera sig, lägga upp argument och eventuellt följa upp problemet. - Viktigt; informera elever om VEM de ska prata med för att få klarhet i situationen. VEM / VILKA: Elevvårdsteam, kuratorer, skolsköterska, fritidsledare dessa vuxna skall finnas till på skolor och lyssna på elever. Dessa finns till som en länk mellan elever och ledningen. Information från skolministern, till rektorer, till lärare, till elever till de vuxna som ska finnas för hjälp. NÄR: Så snart som möjligt!

12 SAMTALSÄMNE: Fritidsaktiviteter. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Emelie, Adam, Sindre, Malung-Sälen: Janne, Pär Orsa: Kent, Henrik K VAD: Vad ska ungdomarna göra på fritiden? VARFÖR: Meningsfull fritid. Vi vill kunna lära känna andra ungdomar från andra kommuner. HUR: Fritidsgårdar borde fixas till. Fixar en samåkningsbuss till olika fritidsgårdar i olika kommuner en-två gånger i månaden, skulle det gå att fixa? Ungdomsråd från olika kommuner borde samarbeta mera. Hjälpas åt ekonomiskt från varje kommun för att kunna samla ihop tillräckligt med pengar för olika aktiviteter. Aktiviteter man skulle kunna ha är Disco med olika teman och aktiviteter, åka på dagsresor, vandra och/eller tälta, musik, drama (teater, rollspel, Filmning), kör, Elevrådet och ungdomsrådet måste samarbeta bättre. Kan man göra så att ungdomsråd och elevrådet kan träffas och prata ihop sig två gånger om terminen? Busstider och aktiviteter håller inte. Behöver fler körledare då ungdomar från andra kommuner kommer till en enda kommun. VEM / VILKA: Fritidsledare, idrott, kommunen, ungdoms- och elevrådet, NÄR: Under terminen och längre fram. SAMTALSÄMNE: Inflytandeforum över kommungränserna DELTAGARE: Anneli N, Desirée G, Josefin, VAD: Utveckling av unga tankar Gärna en gång per termin, växla mellan kommunerna. VARFÖR: för vidare utveckling, och visa på att det händer nåt från år till år. HUR: uppdatering genom Dalakoll eller kommunens hemsidor. Genom personliga mail.. VEM / VILKA: ungdomssamordnare, sammankallande. Politiker och tjänstemän bjuds in som nu. Höj statusen för ungdomsinflytande genom unga tankar.. NÄR: Till våren i Idre ;

13 SAMTALSÄMNE: Rosa huset, fler fritidsaktiviteter, förbättrad fritids gårdar. DELTAGARE: Tomas. Henrik. Martin. Sassen. Josefine. Mats. Mattias. Isabella. Rasmus. Mona. VAD: Rosa huset VARFÖR: för att få folk att träffas och umgås över gränserna. Människor från olika kulturer i samhället. Rosa huset ngt nytt!!! Inget kommunal fritidsgård. Nytt hus, nytt tänkande, nytt ställa att mötas på, knyta nya kontakter och prova på nya möjligheter och aktiviteter. HUR: Ungdomarna i projektgruppen har den vägande bestämmanderösten i beslut av vad som ska byggas/organiseras osv. Information ut till elevråden där det skall finnas möjlighet att lämna förslag om vad som skall kunna finnas i huset. Ex dans, musik, teater, replokaler, cafeteria mm. Mm. VEM / VILKA: Ungdomar tillsammans med de vuxna i projektgruppen NÄR: öppnar hösten 2010 SAMTALSÄMNE: Trygghet DELTAGARE: Emma, Anton, Louise, Mikaela, Bianca, Adrian, Ronja, Emelie, Adam, Sindre, Rebecka, Andreas, Sandra. VAD: Trygghet är: Att kunna vara sig själv utan kommentarer. Att kunna göra det man känner för. Vänner som accepterar en som man är. Att veta gränserna. Otrygghet: folk som trycker ned andra för att själva känna sig trygga, och kommenterar allt man gör. VARFÖR: Man måste acceptera varandra HUR: positiv inställning mot dej själv och andra. VEM / VILKA: Alla NÄR: Jämt Om alla som var dumma Bom shicka bom Hade varsin trumma Bom shicka bom Det skulle väl va bra? Bom shicka bom

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

GRUPPLEDARUTBILDNING

GRUPPLEDARUTBILDNING GRUPPLEDARUTBILDNING 2005-05-13 Sofie Lindqvist, Kajsa Eklund, Maria Lekskog, Alex Shedvin, Stina Österström. Olle Kvarnström, Weroniqa Olsson, Hana Muliqi, Emelie Tomtlund. Johanna Sparr, Anna Frost,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Interjuver med politiker Vi har varit på ett fikamöte och intervjuade 3 stycken politiker. Fikamötet var den 15/1, på Stora Vallaskolan. De politiker

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna 2016-08-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/90 Fritidsnämnden Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED KOMMUNALA SAMVERKANS RÅDET FÖR UNGDOMSFRÅGOR I ÄLVDALENS KOMMUN Tid: 2015-09-14, kl. 9.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Baured, Älvdalen Närvarande: Enligt närvarolista 1. Mötets

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-09-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-09-23 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Val av ordförande 31 Val av justerare samt sekreterare 32 Godkännande av dagordning 33 Föregående protokoll 34 Uppdaterad kontaktlista 35

Läs mer

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag På Riktigt! Sammanställning På Riktigt! En demokratidag 161005 Tema: Att tillsammans göra skillnad Sammanställningen är lämnad till: Ordförandegruppen Oppositionen Förvaltningschefsgruppen Kommunens intranät

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

barn och beslutsfattare möts

barn och beslutsfattare möts barn och beslutsfattare möts text: Sara Persson textbearbetning: Tove Lund och Sophia Sundlin illustrationer: Martin Larsson grafisk form: Tove Lund e-post: ungdomsombudet@kalmar.se webbplats: www.kumulus.se

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Respekt en tobaksfri framtid

Respekt en tobaksfri framtid Respekt en tobaksfri framtid ungas idéer om att minska tobaksbruket i samhället Ungas samhällsförslag till politiker Hösten 2016 samarrangerade Linköping, Finspång, Norrköping, Motala och Mjölby kommuner

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011:

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011: Borås Stads Ungdomsråd Verksamhetsberättelse 2010/2011 Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2010/2011: Andreas Cerny Ordförande Selma Spreco Vice ordförande Hanna Benrholdsson

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Brunflorummet, Rådhuset,, kl. 16.30-18.00 Paragrafer 20 22 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare - Justering Underskrifter Sofie Bergman Sekreterare

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö

Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Dialogmöte mellan unga och polis i Malmö Ungdomsgruppen Ungdomar ur Malmös Unga och Mångfaldsgruppen inledde ett samarbete kring hur man kan förbättra dialogen mellan unga och polisen i Malmö. Ungdomsgruppen

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga i Mora kommun

Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga i Mora kommun Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga i Mora kommun Aktivitet under nationaldagsfirandet 2010 Inledning I Mora pågår sedan 2001 en strukturerad och kunskapsbaserad ungdomspolitik.

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset

Ungdomsrådet Öster , Brygghuset Ungdomsrådet Öster 2014-02-04, 16.30 18.30 Brygghuset Närvarande: Hässleholmen; Hulta/Sörmarken; Dalsjöfors; Aplared; Ledare; Ahmed Adan Hernan Campos, Erik Henriksson, Tareq Alahwal och Aleks Krstic Ludvig

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Navigatorcentrum, Paragrafer 25 29 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Werin Anette Jäderfäldt Justering Underskrifter Sofie Bergman Sekreterare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer