UNGA TANKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGA TANKAR 2009-10-21"

Transkript

1 UNGA TANKAR Älvdalens kommun Orsa kommun

2 I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets regionala utskott som ett led i arbetet med att öka ungdomars deltagande i de regionala frågorna. Drygt 60 personer, ungdomar, politiker och tjänstemän samlades på Sollerön för att diskutera regionala frågor under temat Ung på landsbygden. En av de synpunkter som deltagarna lämnade var att det varit en bra dag, och att det borde arrangeras liknande träffar framöver. Dokumentationen från Unga Tankar 2003 finns att läsa på Mora kommuns hemsida gjorde statliga Ungdomsstyrelsen en satsning på att stödja nätverk i ungdomsfrågor (NUF). Med det stödet utvecklades Dalanätverket, bestående av tjänstemän från samtliga kommuner som i någon form arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Under en av nätverksträffarna beslutade samordnarna i Mora, Orsa och Älvdalen att utveckla samarbetet i ungdomsfrågorna och en bra start för detta var att arrangera ett forum för inflytande i norra Dalarna. Ett fyrtiotal personer samlades på Moraparken för att under en dag diskutera viktiga frågor. Ett unikt tillfälle för ungdomar, politiker och tjänstemän att träffas och prata om frågor som rör och berör.

3 I samband med att Mora genomförde sin 10:e Demokratidag under vecka 43 blev Unga Tankar en del i jubileumsfirandet. Inbjudan gick ut till 10 ungdomar och 5 politiker/tjänstemän i respektive kommun och det blev drygt 40 personer som samlades på Moraparken för att diskutera regionala frågor. Alla förslag på samtalsämnen från deltagarna sattes upp på en skärm. Tillsammans med Mona Sandberg, som höll i trådarna under dagen, diskuterade man fram en dagordning. Det resulterade i 4 omgångar med samtal där det gavs möjlighet att prata om det som man var mest intresserad av. Med hjälp av den demokratiska samtalsformen Open Space höll Mona Sandberg ordning på dagen. Den metoden kan förenklat sägas vara ett organiserat fikarums- eller ett korridorsnack, där alla deltagare garanteras att få komma till tals. Det var många ämnen som lyftes fram som intressanta att prata om under temat Ung i världen. Bättre skolmiljö, Tolerans och Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans är exempel på de diskussioner som pågick under dagen i Moraparken. En viktig fråga som många ville diskutera under lång tid var Tolerans. I nästan två timmar pratade ungdomar och vuxna om denna aktuella fråga. Det man kom fram till var bl.a. att: Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Tack vare det stora flertalet viktiga ämnen som hamnade på dagordningen blev det 4 samtalsomgångar. Det var speciellt en fråga som verkligen tog tid och engagerade många, både ungdomar och vuxna och det gällde frågan om tolerans. Efter nästan två timmar avslutades diskussionen. Att det var djupa samtal är samtalsprotokollet ett kvitto på. Det var ingen som kunde koncentrera sig på att skriva ner allt det som sades. Alla var engagerade och inne i snacket och att dokumentera alla synpunkter kom i andra hand.

4 En betydelsefull del under dagen är att försöka skriva ner det som diskuteras i gruppen, och vad man kommer fram till. Samtalsprotokollen är värdefulla dokument som kan och bör ligga som underlag till fortsatta diskussioner. Nu är det upp till varje kommun att gå vidare med frågorna, tillsammans eller var för sig. När dagen var slut återsamlades alla och tackade varandra för en bra och intressant dag. Att det är viktigt att ungdomar och vuxna i norra Dalarna träffas på detta sätt och något som bör ske oftare var något som deltagarna höll med om. Ett stormöte en gång per år med mindre uppföljningsmöten däremellan kan vara en modell att jobba vidare på. En intressant och viktig fråga är hur frågorna tas om hand och vad resultatet blir. Vad, hur eller när har mindre betydelse, utan det viktigaste är att det händer något. Hur frågorna behandlas sker på lite olika sätt i respektive kommun. När detta skrivs har frågorna om trygghet och tolerans lämnats över till BRÅ i Mora, och förhoppningsvis kan det bli en återkoppling till ungdomarna att, och hur man ska jobba vidare med frågorna. En av grupperna diskuterade kollektivtrafiken, vilka brister som finns idag och hur den kan utvecklas. En typisk regional fråga där ungdomar och vuxna gemensamt kan hitta bra lösningar.

5 UNGA TANKAR UNGA I VÄRLDEN Samtalsprotokoll SAMTALSÄMNE: Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans. DELTAGARE: Älvdalen: Bianca, Ronja, Rebecka, Mattias, Anna, Sindre, Adam, Emelie, Orsa: Martin, Tomas, Henrik K, Henrik G, Mora: Josefine, Isabelle, Elin VAD: Vi vill ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter på fritiden tillsammans Mora, Orsa, Älvdalen och Idre-Särna. VARFÖR: För att lära känna andra ungdomar, ha roligt. Erbjuda fler olika aktiviteter, få se andra miljöer. Lära av varandra, alla har sina idéer. HUR: Ska bildas ett nätverk för mora/orsa/älvdalens högstadie rektorer, Henrik G lovar att ta med sig detta. Idrotts-/fritidslärare får hjälpa till. Eleverna ska själva få ge förslag till vad man kan göra. Ungdomsråd och elevråd skulle kunna träffas och diskutera. Man skulle kunna ha en nattvandring och blanda olika skolor från olika kommuner och sedan gå i olika kommuner varje år. Skiddag tillsammans. Aktivitetsdag. En hel vecka med olika aktiviteter i olika kommuner. 3dagars vandring med niorna. Skulle kunna ta hjälp av gymnasieelever, t.ex. Älvdalens Naturbruks gymnasiet, Scott i Orsa. Tälta. Paddla kanot m.m. Idrottsklubbar skulle kunna anordna aktiviteter. Ta idéer från varandra. Elevråden pratar med sina klasser. VEM / VILKA: Klass-elev-ungdomsråd, rektorer, idrottslärare, fritidsledare, NÄR: Börjar planera under hösten. Bianca samlar ungdomsråd, Henrik G samlar rektorer, Ronja och Josefine samlar elevråd, de ska börja med att samla alla kommuner.

6 SAMTALSÄMNE: Inackorderingsbidrag DELTAGARE: Kent, Ken, Anna, Andreas, Isabell, Elin, Josefin, Anneli VAD: En ersättning för att man bor i en annan ort för studier. Man får inom länet 1800kr (Dalarnas). VARFÖR: Ersättning för att man bor borta. HUR: Man skriver till kommunen, om att få likvärdiga villkor för alla studerande elever angående tid för fritid, studier, och inläsning. Studerar man i en annan kommun så ska man ha rätt inackorderingsbidrag. VEM / VILKA: Elevrådet och ungdomsrådet ska skriva till kommunen! NÄR: Så snart som möjligt! Helst innan egen ansökning. SAMTALSÄMNE: Möjligheter/resurser under ansvar DELTAGARE: Bengt-Åke, Sassen, Pär, Rasmus, Josefin, Andreas, Sandra VAD: Hur får vi samarbetet mellan ungdomar och vuxna att klicka? Att alla känner ett eget ansvar/tar ansvar för de möjligheter och resurser som finns. Hur kan vi göra för att resurserna (medlerna/pengarna) ska räcka/hålla längre? Hur skapar vi samspel? Ungdomar, vuxna, föräldrar, politiker Hur får vi ungdomarna att ta ansvar under frihet? Vad kan vi vuxna göra för att bli bättre på att ge ungdomarna eget ansvar? Hur ska vi få kreativiteten att flöda? VARFÖR: Känna delaktighet och större ansvar. HUR: Skapa ett forum/möte. Be politiker att möta ungdomarna på deras arena i skolan. Sitta i korridoren och vara öppen för dialog. Göra Kommunfullmäktigemöten attraktiva för ungdomar, exempelvis Ungdomarnas punkt i början av mötet, så att ungdomar ej behöver sitta ett helt möte igenom. VEM / VILKA: NÄR:

7 SAMTALSÄMNE: TOBAK DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Sandra, Rasmus, Emma, Janne, Mats, Anders, Mikaela, Emil. VAD: Problem på skolor: rökning, snusning. Lärarna vet men reagerar inte. ``Tobaksfri duo (orsaskolan) fungerar inte, ibland ges belöningar ut till rökare istället för icke rökare. Ringer fel personer när det gäller tillsägning. Passiv rökning. VARFÖR: Fel signaler ``ond cirkel få goda förebilder. Inga konsekvenser. Grupptryck. HUR: Mer föreläsningar om det negativa med rökning. Ringa till föräldrar. VEM / VILKA: Barn och ungdomar NÄR: Skoltid och helger SAMTALSÄMNE: Bussar. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Mattias, Emelie, Adam, Sindre Mora: Isabelle, Josefine, Elin, Désireé, Åke VAD: Busstider, hur lång tid man får sitta på skolbussen och hur många bussar det går per dag. Busstider på helger, kvällar och lov. Sittplatser och miljön i bussen. VARFÖR: Man vill kunna ta sig till folk som inte bor granne. Inte behöva åk buss länge. Inte behöva ha skjuts hela tiden. HUR: Pendeltåg/Tunnelbana! Taxi. Öppna järnvägen mellan mora-älvdalen-särna, skulle det kunna vara möjligt? Det borde fixas busstider mellan olika kommuner i norra dalarna så man får ringa in till dalatrafik dagen innan om man ska åka den bussen, annars åker inte bussen. På de platser där det inte åks så mycket borde man kunna ta in minibussar eller taxi!! Man kan inte ta sig in till byn/stan på ungdomsaktiviteter på kvällarna då det inte går några bra bussar så det borde finnas fler bussar på kvällarna!!! Möte med dalatrafik. Trygghet och säkerhet. De borde göra åtgärder för att folk ska åka buss och tåg istället för bil. Ta bort onödiga linjer och lägg in där det verkligen behövs. Andra ska få åka med skolbussar inte bara skolbarn. Om det är något speciellt på en kväll varje vecka, kan det vara en buss som bara går just den kvällen. Hur länge får man sitta på buss mellan skola och hemma? VEM / VILKA: dalatrafik, ungdomsråden i kommunerna, buss-samordnare NÄR: NU!!!!!!!!

8 SAMTALSÄMNE: ungas inflytande i politiken DELTAGARE: Sassen, Anneli N, Henrik K. Pär, Rasmus, Mats-Gunnar VAD: Vill engagera unga i politiken. VARFÖR: Vet unga hur politiken fungerar? Svårt att nå ut med information, medborgarförslag, kommunala hemsidor, för många vägar att nå fram i processen. Unga skickas mellan olika personer. Politik ordet i sig har nästan en negativ klang. varför, ändra på det! HUR: Enkla mötesplats, Se till att unga hittar kommunens hemsidor. Unga Tankar bra! Bjud in politikerna i skolan, skolan förbereder frågor innan. Uppföljning på Luppen mellan treårsperioden. Önskeläge: Det ska vara högstatus att vara med i elevrådet VEM / VILKA: Demokratidagar som uppföljning. Skolan/rektorer ska inbjuda politiker. Låt politikerna komma regelbundet, viktigas mellan valperioderna. Bra förebilder i skolan som förstår vikten av den röda tråden från klassråd- elevråd ungdomsråd= bra ungdomspolitik och bra politisk grund. Att rektorer och lärare har förståelse och uppmuntrar de elev/ungdomar som är/arbetar ungdomsdemokratiskt och aktivt med elevinflytande Visa på ett synligt och konkret sätt vad man går minste om när man slår sönder nåt, det här kostar så här mycket. Bra jämförelser om hur mycket pengar det går till reparation av skadegörelse kontra vad kunde pengarna ha gått till istället. Ungdomsmässa med alla politiska partier. Politiker kan ha en handlingsplan för hur unga ska strömma till. Låt MUR bli en länk mellan skolan och politikerna.. NÄR: Demokratidagar och Luppen. Unga tankar varje år. Visa en ordentligt uppföljning/resultat av Luppen och demokratidagen. Vad händer vad görs, vad är det som ungdomar vill, vad tas upp och kommer arbetet att fortskrida SAMTALSÄMNE: Kultur för unga Vad är det? DELTAGARE: Cen, Kent, Ellen, Adam, Sindre, Bianca, Ronja, Emelie, Mattias VAD: Vad är kultur? Drama, media, musik, uttrycka sig i form och musik. Dans, kreativa aktiviteter Att både skapa och konsumera kultur. Även textil-träslöjd. Det behövs mer och bättre musiklärare det är för lång kö. Dans och teater i Älvdalens kommun, Idre har teatersmink, kläder, peruker m.m, skulle man kunna öppna teater grupp igen och använda det? VARFÖR: Att erbjuda möjligheter till att genomföra önskade kulturella aktiviteter HUR: Öppna teater i idre, fixa fler danslektioner, buss till olika aktiviteter, VEM / VILKA: Ungdomsråd, elevråd, fritidsledare, ungdomskonsumenter, NÄR: FRÅN OCH MED NU!

9 SAMTALSÄMNE: Bättre skolmiljö DELTAGARE: Rebecka, Sandra, Henrik, Janne, Andreas, Mona, Ken, Kent, Bianca VAD: Skolmiljön. Det är mögel golvet på Älvdalsskolan, källaren har stängts ner på grund av möglet. I källaren har det tidigare varit fritidsgård. Vi har haft möte med politikerna, men dem var väldigt negativa och verkade tycka att det inte ens var någon mening med att göra en ny mätning av luften. Trots den stora mögelhalten i källaren har städerskorna sitt kontor i den änden av källaren som inte är så möglig, men luften borde ju spridas till den änden av källaren också? Vem tar ansvar om någon blir sjuk eller får en allergisk chock? Varför får städerskorna vara i källaren när inte skolans ungdomar får vara där? Varför byggs systembolaget, apoteket, ålderdomshemmet och kommunhuset om, medan det inte görs något åt skolan? VARFÖR: Möglet är orsakat av fukt, man har inte råd att fixa till eller bygga en ny skola. Dock har man lagt ner pengar på att lägga in nya mattor. Politikerna gör ingenting och tar inga beslut. HUR: Älvdalens Besparingsskog har mycket pengar och vill stödja arbetet i att bygga en ny skola. Man kan skriva en namnlista och få pengar av andra organisationer. Elevrådet kan bjuda in kommunalrådet till en trevlig träff, vi skriver ner hur vi tänker och varför. Flytta den fuktiga, blottlagda vattenledningen så att den går utanför skolan. Gå ut i media med skolans skick för att sätta lite press på politikerna, göra ett kollage med bilder från skolmiljön, få en reaktion från omgivningen. Ta reda på varför det blir såhär, varför politikerna gör som dem gör osv. Fixa personlig kontakt mellan kommunen och ungdomarna så att vi kan ställa frågor öga mot öga. VEM / VILKA: Ungdomarna i elevrådet bjuder in kommunalrådet till en trevlig träff för att prata om skolmiljön NÄR: Nya mätningar för luften nere i källaren ska göras så snabbt som möjligt, helst före jul. Att skolmiljön engagerar alla åldrar är ganska naturligt. Det är ju arbetsplatsen både för elever och för personal.

10 SAMTALSÄMNE: Tolerans DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Martin, Rasmus, Thomas, Anna, Josefin, Anders, Bengt-Åke, Emma, Mikaela, Emil. VAD: Rasism, Homofobi, Mobbing, diskriminering mot olika klädstilar. Skällsord såsom bög, blatte, emo stämplar olika personer. Rädsla för andra ungdomar, ifall dom ska ha fördomar. VARFÖR: fördomar. Rykten, är en person i en viss ``grupp på ett vis är alla det. Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Trötta lärare som inte orkar ta itu med det som händer. Få bra grupper, eller folk som vägar så upp och säga vad de tycker. HUR: inte ha fördomar, och lära känna folk innan man pratar skit. Informera folket så dom inte kommer och tror massa saker. VEM / VILKA: ungdomar och vuxna med fördomar. NÄR: hela tiden SAMTALSÄMNE: Discot på fredag, Hur ska vi fixa dit folk, skjuts med bussar? DELTAGARE: Sandra, Rasmus, Ken, Mattias och Andreas VAD: Affischeringen måste göras tydligare i kommunerna runtom. Skjuts till discot? Tomas har lovat att fixa bussar Fler aktiviteter; Studiecirkel, anordnade filmkvällar VARFÖR: För att ungdomarna behöver aktiviteter HUR: Någon sorts ambassadör som fixar reklam. Försöka arrangera en bussresa från Älvdalen och tillbaka. VEM / VILKA: Fritidsgården slussen arrangerar. NÄR: På fredag

11 SAMTALSÄMNE: Få vuxna att lyssna på ungdomar DELTAGARE: Josefine, Isabelle, Elin, Bengt-Åke, Ellen VAD: Ungdomar har för lite att säga till om När de väl har något att tycke till om eller bry sig i vet de inte var man ska vända sig och vem som lyssnar. Hur ska man bete sig för att få rätt person att lyssna? VARFÖR: Ungdomar känner att saker och förändringar bara händer. Ingen frågar vad ungdomarna vill, känner, tycker. T.ex. Byte av lärare, sista året på högstadiet leder till orättvisa betygsättningar Vilket påverkar gymnasievalet och, i och med det, framtiden. (en del lärare hinner inte ens lära sig namnen på sina elever ) Ungdomar känner sig bortglömda och klämda i situationer/förändringar som bara dyker upp. Elever tycker inte att de utvecklas i ämnen där lärarna inte uppmuntrar, ger ordentliga läxor, följer upp och lär ut på ett bra och inspirerande sätt. HUR: Bättre fungerande elevråd! vad händer efter att en fråga tagits upp i elevråd uppföljning?! Någon att fråga om vad som sker och varför och få ett vettigt svar. Få fler lärare att lyssna på elever Om det finns ett problem eller en diskussion ta upp det och red ut. Göra årliga (eller oftare) utvärderingar av lärare och följa upp dem. Elever behöver vuxna/en vuxen som hjälper till i processen. En som finns och lyssnar, förstår och hjälper. Även om det inte blir en ändring men att det finns någon som inte nonchalerar bara för att det är ett barn eller en ungdom som har en fråga eller ett problem. Exempelvis hjälpa till och informera elever om hur de ska gå vidare med t.ex. ett lärarproblem vem ska man vända sig till, hur ska man lägga fram förslag på ändringar, hur skall eleven formulera sig, lägga upp argument och eventuellt följa upp problemet. - Viktigt; informera elever om VEM de ska prata med för att få klarhet i situationen. VEM / VILKA: Elevvårdsteam, kuratorer, skolsköterska, fritidsledare dessa vuxna skall finnas till på skolor och lyssna på elever. Dessa finns till som en länk mellan elever och ledningen. Information från skolministern, till rektorer, till lärare, till elever till de vuxna som ska finnas för hjälp. NÄR: Så snart som möjligt!

12 SAMTALSÄMNE: Fritidsaktiviteter. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Emelie, Adam, Sindre, Malung-Sälen: Janne, Pär Orsa: Kent, Henrik K VAD: Vad ska ungdomarna göra på fritiden? VARFÖR: Meningsfull fritid. Vi vill kunna lära känna andra ungdomar från andra kommuner. HUR: Fritidsgårdar borde fixas till. Fixar en samåkningsbuss till olika fritidsgårdar i olika kommuner en-två gånger i månaden, skulle det gå att fixa? Ungdomsråd från olika kommuner borde samarbeta mera. Hjälpas åt ekonomiskt från varje kommun för att kunna samla ihop tillräckligt med pengar för olika aktiviteter. Aktiviteter man skulle kunna ha är Disco med olika teman och aktiviteter, åka på dagsresor, vandra och/eller tälta, musik, drama (teater, rollspel, Filmning), kör, Elevrådet och ungdomsrådet måste samarbeta bättre. Kan man göra så att ungdomsråd och elevrådet kan träffas och prata ihop sig två gånger om terminen? Busstider och aktiviteter håller inte. Behöver fler körledare då ungdomar från andra kommuner kommer till en enda kommun. VEM / VILKA: Fritidsledare, idrott, kommunen, ungdoms- och elevrådet, NÄR: Under terminen och längre fram. SAMTALSÄMNE: Inflytandeforum över kommungränserna DELTAGARE: Anneli N, Desirée G, Josefin, VAD: Utveckling av unga tankar Gärna en gång per termin, växla mellan kommunerna. VARFÖR: för vidare utveckling, och visa på att det händer nåt från år till år. HUR: uppdatering genom Dalakoll eller kommunens hemsidor. Genom personliga mail.. VEM / VILKA: ungdomssamordnare, sammankallande. Politiker och tjänstemän bjuds in som nu. Höj statusen för ungdomsinflytande genom unga tankar.. NÄR: Till våren i Idre ;

13 SAMTALSÄMNE: Rosa huset, fler fritidsaktiviteter, förbättrad fritids gårdar. DELTAGARE: Tomas. Henrik. Martin. Sassen. Josefine. Mats. Mattias. Isabella. Rasmus. Mona. VAD: Rosa huset VARFÖR: för att få folk att träffas och umgås över gränserna. Människor från olika kulturer i samhället. Rosa huset ngt nytt!!! Inget kommunal fritidsgård. Nytt hus, nytt tänkande, nytt ställa att mötas på, knyta nya kontakter och prova på nya möjligheter och aktiviteter. HUR: Ungdomarna i projektgruppen har den vägande bestämmanderösten i beslut av vad som ska byggas/organiseras osv. Information ut till elevråden där det skall finnas möjlighet att lämna förslag om vad som skall kunna finnas i huset. Ex dans, musik, teater, replokaler, cafeteria mm. Mm. VEM / VILKA: Ungdomar tillsammans med de vuxna i projektgruppen NÄR: öppnar hösten 2010 SAMTALSÄMNE: Trygghet DELTAGARE: Emma, Anton, Louise, Mikaela, Bianca, Adrian, Ronja, Emelie, Adam, Sindre, Rebecka, Andreas, Sandra. VAD: Trygghet är: Att kunna vara sig själv utan kommentarer. Att kunna göra det man känner för. Vänner som accepterar en som man är. Att veta gränserna. Otrygghet: folk som trycker ned andra för att själva känna sig trygga, och kommenterar allt man gör. VARFÖR: Man måste acceptera varandra HUR: positiv inställning mot dej själv och andra. VEM / VILKA: Alla NÄR: Jämt Om alla som var dumma Bom shicka bom Hade varsin trumma Bom shicka bom Det skulle väl va bra? Bom shicka bom