UNGA TANKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGA TANKAR 2009-10-21"

Transkript

1 UNGA TANKAR Älvdalens kommun Orsa kommun

2 I november 2003 genomfördes Unga Tankar för första gången, ett samverkansprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Då var det på initiativ från landstingets regionala utskott som ett led i arbetet med att öka ungdomars deltagande i de regionala frågorna. Drygt 60 personer, ungdomar, politiker och tjänstemän samlades på Sollerön för att diskutera regionala frågor under temat Ung på landsbygden. En av de synpunkter som deltagarna lämnade var att det varit en bra dag, och att det borde arrangeras liknande träffar framöver. Dokumentationen från Unga Tankar 2003 finns att läsa på Mora kommuns hemsida gjorde statliga Ungdomsstyrelsen en satsning på att stödja nätverk i ungdomsfrågor (NUF). Med det stödet utvecklades Dalanätverket, bestående av tjänstemän från samtliga kommuner som i någon form arbetar med ungas inflytande och delaktighet. Under en av nätverksträffarna beslutade samordnarna i Mora, Orsa och Älvdalen att utveckla samarbetet i ungdomsfrågorna och en bra start för detta var att arrangera ett forum för inflytande i norra Dalarna. Ett fyrtiotal personer samlades på Moraparken för att under en dag diskutera viktiga frågor. Ett unikt tillfälle för ungdomar, politiker och tjänstemän att träffas och prata om frågor som rör och berör.

3 I samband med att Mora genomförde sin 10:e Demokratidag under vecka 43 blev Unga Tankar en del i jubileumsfirandet. Inbjudan gick ut till 10 ungdomar och 5 politiker/tjänstemän i respektive kommun och det blev drygt 40 personer som samlades på Moraparken för att diskutera regionala frågor. Alla förslag på samtalsämnen från deltagarna sattes upp på en skärm. Tillsammans med Mona Sandberg, som höll i trådarna under dagen, diskuterade man fram en dagordning. Det resulterade i 4 omgångar med samtal där det gavs möjlighet att prata om det som man var mest intresserad av. Med hjälp av den demokratiska samtalsformen Open Space höll Mona Sandberg ordning på dagen. Den metoden kan förenklat sägas vara ett organiserat fikarums- eller ett korridorsnack, där alla deltagare garanteras att få komma till tals. Det var många ämnen som lyftes fram som intressanta att prata om under temat Ung i världen. Bättre skolmiljö, Tolerans och Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans är exempel på de diskussioner som pågick under dagen i Moraparken. En viktig fråga som många ville diskutera under lång tid var Tolerans. I nästan två timmar pratade ungdomar och vuxna om denna aktuella fråga. Det man kom fram till var bl.a. att: Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Tack vare det stora flertalet viktiga ämnen som hamnade på dagordningen blev det 4 samtalsomgångar. Det var speciellt en fråga som verkligen tog tid och engagerade många, både ungdomar och vuxna och det gällde frågan om tolerans. Efter nästan två timmar avslutades diskussionen. Att det var djupa samtal är samtalsprotokollet ett kvitto på. Det var ingen som kunde koncentrera sig på att skriva ner allt det som sades. Alla var engagerade och inne i snacket och att dokumentera alla synpunkter kom i andra hand.

4 En betydelsefull del under dagen är att försöka skriva ner det som diskuteras i gruppen, och vad man kommer fram till. Samtalsprotokollen är värdefulla dokument som kan och bör ligga som underlag till fortsatta diskussioner. Nu är det upp till varje kommun att gå vidare med frågorna, tillsammans eller var för sig. När dagen var slut återsamlades alla och tackade varandra för en bra och intressant dag. Att det är viktigt att ungdomar och vuxna i norra Dalarna träffas på detta sätt och något som bör ske oftare var något som deltagarna höll med om. Ett stormöte en gång per år med mindre uppföljningsmöten däremellan kan vara en modell att jobba vidare på. En intressant och viktig fråga är hur frågorna tas om hand och vad resultatet blir. Vad, hur eller när har mindre betydelse, utan det viktigaste är att det händer något. Hur frågorna behandlas sker på lite olika sätt i respektive kommun. När detta skrivs har frågorna om trygghet och tolerans lämnats över till BRÅ i Mora, och förhoppningsvis kan det bli en återkoppling till ungdomarna att, och hur man ska jobba vidare med frågorna. En av grupperna diskuterade kollektivtrafiken, vilka brister som finns idag och hur den kan utvecklas. En typisk regional fråga där ungdomar och vuxna gemensamt kan hitta bra lösningar.

5 UNGA TANKAR UNGA I VÄRLDEN Samtalsprotokoll SAMTALSÄMNE: Friluftsdagar med flera kommuner tillsammans. DELTAGARE: Älvdalen: Bianca, Ronja, Rebecka, Mattias, Anna, Sindre, Adam, Emelie, Orsa: Martin, Tomas, Henrik K, Henrik G, Mora: Josefine, Isabelle, Elin VAD: Vi vill ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter på fritiden tillsammans Mora, Orsa, Älvdalen och Idre-Särna. VARFÖR: För att lära känna andra ungdomar, ha roligt. Erbjuda fler olika aktiviteter, få se andra miljöer. Lära av varandra, alla har sina idéer. HUR: Ska bildas ett nätverk för mora/orsa/älvdalens högstadie rektorer, Henrik G lovar att ta med sig detta. Idrotts-/fritidslärare får hjälpa till. Eleverna ska själva få ge förslag till vad man kan göra. Ungdomsråd och elevråd skulle kunna träffas och diskutera. Man skulle kunna ha en nattvandring och blanda olika skolor från olika kommuner och sedan gå i olika kommuner varje år. Skiddag tillsammans. Aktivitetsdag. En hel vecka med olika aktiviteter i olika kommuner. 3dagars vandring med niorna. Skulle kunna ta hjälp av gymnasieelever, t.ex. Älvdalens Naturbruks gymnasiet, Scott i Orsa. Tälta. Paddla kanot m.m. Idrottsklubbar skulle kunna anordna aktiviteter. Ta idéer från varandra. Elevråden pratar med sina klasser. VEM / VILKA: Klass-elev-ungdomsråd, rektorer, idrottslärare, fritidsledare, NÄR: Börjar planera under hösten. Bianca samlar ungdomsråd, Henrik G samlar rektorer, Ronja och Josefine samlar elevråd, de ska börja med att samla alla kommuner.

6 SAMTALSÄMNE: Inackorderingsbidrag DELTAGARE: Kent, Ken, Anna, Andreas, Isabell, Elin, Josefin, Anneli VAD: En ersättning för att man bor i en annan ort för studier. Man får inom länet 1800kr (Dalarnas). VARFÖR: Ersättning för att man bor borta. HUR: Man skriver till kommunen, om att få likvärdiga villkor för alla studerande elever angående tid för fritid, studier, och inläsning. Studerar man i en annan kommun så ska man ha rätt inackorderingsbidrag. VEM / VILKA: Elevrådet och ungdomsrådet ska skriva till kommunen! NÄR: Så snart som möjligt! Helst innan egen ansökning. SAMTALSÄMNE: Möjligheter/resurser under ansvar DELTAGARE: Bengt-Åke, Sassen, Pär, Rasmus, Josefin, Andreas, Sandra VAD: Hur får vi samarbetet mellan ungdomar och vuxna att klicka? Att alla känner ett eget ansvar/tar ansvar för de möjligheter och resurser som finns. Hur kan vi göra för att resurserna (medlerna/pengarna) ska räcka/hålla längre? Hur skapar vi samspel? Ungdomar, vuxna, föräldrar, politiker Hur får vi ungdomarna att ta ansvar under frihet? Vad kan vi vuxna göra för att bli bättre på att ge ungdomarna eget ansvar? Hur ska vi få kreativiteten att flöda? VARFÖR: Känna delaktighet och större ansvar. HUR: Skapa ett forum/möte. Be politiker att möta ungdomarna på deras arena i skolan. Sitta i korridoren och vara öppen för dialog. Göra Kommunfullmäktigemöten attraktiva för ungdomar, exempelvis Ungdomarnas punkt i början av mötet, så att ungdomar ej behöver sitta ett helt möte igenom. VEM / VILKA: NÄR:

7 SAMTALSÄMNE: TOBAK DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Sandra, Rasmus, Emma, Janne, Mats, Anders, Mikaela, Emil. VAD: Problem på skolor: rökning, snusning. Lärarna vet men reagerar inte. ``Tobaksfri duo (orsaskolan) fungerar inte, ibland ges belöningar ut till rökare istället för icke rökare. Ringer fel personer när det gäller tillsägning. Passiv rökning. VARFÖR: Fel signaler ``ond cirkel få goda förebilder. Inga konsekvenser. Grupptryck. HUR: Mer föreläsningar om det negativa med rökning. Ringa till föräldrar. VEM / VILKA: Barn och ungdomar NÄR: Skoltid och helger SAMTALSÄMNE: Bussar. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Mattias, Emelie, Adam, Sindre Mora: Isabelle, Josefine, Elin, Désireé, Åke VAD: Busstider, hur lång tid man får sitta på skolbussen och hur många bussar det går per dag. Busstider på helger, kvällar och lov. Sittplatser och miljön i bussen. VARFÖR: Man vill kunna ta sig till folk som inte bor granne. Inte behöva åk buss länge. Inte behöva ha skjuts hela tiden. HUR: Pendeltåg/Tunnelbana! Taxi. Öppna järnvägen mellan mora-älvdalen-särna, skulle det kunna vara möjligt? Det borde fixas busstider mellan olika kommuner i norra dalarna så man får ringa in till dalatrafik dagen innan om man ska åka den bussen, annars åker inte bussen. På de platser där det inte åks så mycket borde man kunna ta in minibussar eller taxi!! Man kan inte ta sig in till byn/stan på ungdomsaktiviteter på kvällarna då det inte går några bra bussar så det borde finnas fler bussar på kvällarna!!! Möte med dalatrafik. Trygghet och säkerhet. De borde göra åtgärder för att folk ska åka buss och tåg istället för bil. Ta bort onödiga linjer och lägg in där det verkligen behövs. Andra ska få åka med skolbussar inte bara skolbarn. Om det är något speciellt på en kväll varje vecka, kan det vara en buss som bara går just den kvällen. Hur länge får man sitta på buss mellan skola och hemma? VEM / VILKA: dalatrafik, ungdomsråden i kommunerna, buss-samordnare NÄR: NU!!!!!!!!

8 SAMTALSÄMNE: ungas inflytande i politiken DELTAGARE: Sassen, Anneli N, Henrik K. Pär, Rasmus, Mats-Gunnar VAD: Vill engagera unga i politiken. VARFÖR: Vet unga hur politiken fungerar? Svårt att nå ut med information, medborgarförslag, kommunala hemsidor, för många vägar att nå fram i processen. Unga skickas mellan olika personer. Politik ordet i sig har nästan en negativ klang. varför, ändra på det! HUR: Enkla mötesplats, Se till att unga hittar kommunens hemsidor. Unga Tankar bra! Bjud in politikerna i skolan, skolan förbereder frågor innan. Uppföljning på Luppen mellan treårsperioden. Önskeläge: Det ska vara högstatus att vara med i elevrådet VEM / VILKA: Demokratidagar som uppföljning. Skolan/rektorer ska inbjuda politiker. Låt politikerna komma regelbundet, viktigas mellan valperioderna. Bra förebilder i skolan som förstår vikten av den röda tråden från klassråd- elevråd ungdomsråd= bra ungdomspolitik och bra politisk grund. Att rektorer och lärare har förståelse och uppmuntrar de elev/ungdomar som är/arbetar ungdomsdemokratiskt och aktivt med elevinflytande Visa på ett synligt och konkret sätt vad man går minste om när man slår sönder nåt, det här kostar så här mycket. Bra jämförelser om hur mycket pengar det går till reparation av skadegörelse kontra vad kunde pengarna ha gått till istället. Ungdomsmässa med alla politiska partier. Politiker kan ha en handlingsplan för hur unga ska strömma till. Låt MUR bli en länk mellan skolan och politikerna.. NÄR: Demokratidagar och Luppen. Unga tankar varje år. Visa en ordentligt uppföljning/resultat av Luppen och demokratidagen. Vad händer vad görs, vad är det som ungdomar vill, vad tas upp och kommer arbetet att fortskrida SAMTALSÄMNE: Kultur för unga Vad är det? DELTAGARE: Cen, Kent, Ellen, Adam, Sindre, Bianca, Ronja, Emelie, Mattias VAD: Vad är kultur? Drama, media, musik, uttrycka sig i form och musik. Dans, kreativa aktiviteter Att både skapa och konsumera kultur. Även textil-träslöjd. Det behövs mer och bättre musiklärare det är för lång kö. Dans och teater i Älvdalens kommun, Idre har teatersmink, kläder, peruker m.m, skulle man kunna öppna teater grupp igen och använda det? VARFÖR: Att erbjuda möjligheter till att genomföra önskade kulturella aktiviteter HUR: Öppna teater i idre, fixa fler danslektioner, buss till olika aktiviteter, VEM / VILKA: Ungdomsråd, elevråd, fritidsledare, ungdomskonsumenter, NÄR: FRÅN OCH MED NU!

9 SAMTALSÄMNE: Bättre skolmiljö DELTAGARE: Rebecka, Sandra, Henrik, Janne, Andreas, Mona, Ken, Kent, Bianca VAD: Skolmiljön. Det är mögel golvet på Älvdalsskolan, källaren har stängts ner på grund av möglet. I källaren har det tidigare varit fritidsgård. Vi har haft möte med politikerna, men dem var väldigt negativa och verkade tycka att det inte ens var någon mening med att göra en ny mätning av luften. Trots den stora mögelhalten i källaren har städerskorna sitt kontor i den änden av källaren som inte är så möglig, men luften borde ju spridas till den änden av källaren också? Vem tar ansvar om någon blir sjuk eller får en allergisk chock? Varför får städerskorna vara i källaren när inte skolans ungdomar får vara där? Varför byggs systembolaget, apoteket, ålderdomshemmet och kommunhuset om, medan det inte görs något åt skolan? VARFÖR: Möglet är orsakat av fukt, man har inte råd att fixa till eller bygga en ny skola. Dock har man lagt ner pengar på att lägga in nya mattor. Politikerna gör ingenting och tar inga beslut. HUR: Älvdalens Besparingsskog har mycket pengar och vill stödja arbetet i att bygga en ny skola. Man kan skriva en namnlista och få pengar av andra organisationer. Elevrådet kan bjuda in kommunalrådet till en trevlig träff, vi skriver ner hur vi tänker och varför. Flytta den fuktiga, blottlagda vattenledningen så att den går utanför skolan. Gå ut i media med skolans skick för att sätta lite press på politikerna, göra ett kollage med bilder från skolmiljön, få en reaktion från omgivningen. Ta reda på varför det blir såhär, varför politikerna gör som dem gör osv. Fixa personlig kontakt mellan kommunen och ungdomarna så att vi kan ställa frågor öga mot öga. VEM / VILKA: Ungdomarna i elevrådet bjuder in kommunalrådet till en trevlig träff för att prata om skolmiljön NÄR: Nya mätningar för luften nere i källaren ska göras så snabbt som möjligt, helst före jul. Att skolmiljön engagerar alla åldrar är ganska naturligt. Det är ju arbetsplatsen både för elever och för personal.

10 SAMTALSÄMNE: Tolerans DELTAGARE: Louise, Anton, Adrian, Martin, Rasmus, Thomas, Anna, Josefin, Anders, Bengt-Åke, Emma, Mikaela, Emil. VAD: Rasism, Homofobi, Mobbing, diskriminering mot olika klädstilar. Skällsord såsom bög, blatte, emo stämplar olika personer. Rädsla för andra ungdomar, ifall dom ska ha fördomar. VARFÖR: fördomar. Rykten, är en person i en viss ``grupp på ett vis är alla det. Föräldrarna måste sluta lura i ungdomarna att vissa personer är sämre än andra. Trötta lärare som inte orkar ta itu med det som händer. Få bra grupper, eller folk som vägar så upp och säga vad de tycker. HUR: inte ha fördomar, och lära känna folk innan man pratar skit. Informera folket så dom inte kommer och tror massa saker. VEM / VILKA: ungdomar och vuxna med fördomar. NÄR: hela tiden SAMTALSÄMNE: Discot på fredag, Hur ska vi fixa dit folk, skjuts med bussar? DELTAGARE: Sandra, Rasmus, Ken, Mattias och Andreas VAD: Affischeringen måste göras tydligare i kommunerna runtom. Skjuts till discot? Tomas har lovat att fixa bussar Fler aktiviteter; Studiecirkel, anordnade filmkvällar VARFÖR: För att ungdomarna behöver aktiviteter HUR: Någon sorts ambassadör som fixar reklam. Försöka arrangera en bussresa från Älvdalen och tillbaka. VEM / VILKA: Fritidsgården slussen arrangerar. NÄR: På fredag

11 SAMTALSÄMNE: Få vuxna att lyssna på ungdomar DELTAGARE: Josefine, Isabelle, Elin, Bengt-Åke, Ellen VAD: Ungdomar har för lite att säga till om När de väl har något att tycke till om eller bry sig i vet de inte var man ska vända sig och vem som lyssnar. Hur ska man bete sig för att få rätt person att lyssna? VARFÖR: Ungdomar känner att saker och förändringar bara händer. Ingen frågar vad ungdomarna vill, känner, tycker. T.ex. Byte av lärare, sista året på högstadiet leder till orättvisa betygsättningar Vilket påverkar gymnasievalet och, i och med det, framtiden. (en del lärare hinner inte ens lära sig namnen på sina elever ) Ungdomar känner sig bortglömda och klämda i situationer/förändringar som bara dyker upp. Elever tycker inte att de utvecklas i ämnen där lärarna inte uppmuntrar, ger ordentliga läxor, följer upp och lär ut på ett bra och inspirerande sätt. HUR: Bättre fungerande elevråd! vad händer efter att en fråga tagits upp i elevråd uppföljning?! Någon att fråga om vad som sker och varför och få ett vettigt svar. Få fler lärare att lyssna på elever Om det finns ett problem eller en diskussion ta upp det och red ut. Göra årliga (eller oftare) utvärderingar av lärare och följa upp dem. Elever behöver vuxna/en vuxen som hjälper till i processen. En som finns och lyssnar, förstår och hjälper. Även om det inte blir en ändring men att det finns någon som inte nonchalerar bara för att det är ett barn eller en ungdom som har en fråga eller ett problem. Exempelvis hjälpa till och informera elever om hur de ska gå vidare med t.ex. ett lärarproblem vem ska man vända sig till, hur ska man lägga fram förslag på ändringar, hur skall eleven formulera sig, lägga upp argument och eventuellt följa upp problemet. - Viktigt; informera elever om VEM de ska prata med för att få klarhet i situationen. VEM / VILKA: Elevvårdsteam, kuratorer, skolsköterska, fritidsledare dessa vuxna skall finnas till på skolor och lyssna på elever. Dessa finns till som en länk mellan elever och ledningen. Information från skolministern, till rektorer, till lärare, till elever till de vuxna som ska finnas för hjälp. NÄR: Så snart som möjligt!

12 SAMTALSÄMNE: Fritidsaktiviteter. DELTAGARE: Älvdalen: Ronja, Bianca, Emelie, Adam, Sindre, Malung-Sälen: Janne, Pär Orsa: Kent, Henrik K VAD: Vad ska ungdomarna göra på fritiden? VARFÖR: Meningsfull fritid. Vi vill kunna lära känna andra ungdomar från andra kommuner. HUR: Fritidsgårdar borde fixas till. Fixar en samåkningsbuss till olika fritidsgårdar i olika kommuner en-två gånger i månaden, skulle det gå att fixa? Ungdomsråd från olika kommuner borde samarbeta mera. Hjälpas åt ekonomiskt från varje kommun för att kunna samla ihop tillräckligt med pengar för olika aktiviteter. Aktiviteter man skulle kunna ha är Disco med olika teman och aktiviteter, åka på dagsresor, vandra och/eller tälta, musik, drama (teater, rollspel, Filmning), kör, Elevrådet och ungdomsrådet måste samarbeta bättre. Kan man göra så att ungdomsråd och elevrådet kan träffas och prata ihop sig två gånger om terminen? Busstider och aktiviteter håller inte. Behöver fler körledare då ungdomar från andra kommuner kommer till en enda kommun. VEM / VILKA: Fritidsledare, idrott, kommunen, ungdoms- och elevrådet, NÄR: Under terminen och längre fram. SAMTALSÄMNE: Inflytandeforum över kommungränserna DELTAGARE: Anneli N, Desirée G, Josefin, VAD: Utveckling av unga tankar Gärna en gång per termin, växla mellan kommunerna. VARFÖR: för vidare utveckling, och visa på att det händer nåt från år till år. HUR: uppdatering genom Dalakoll eller kommunens hemsidor. Genom personliga mail.. VEM / VILKA: ungdomssamordnare, sammankallande. Politiker och tjänstemän bjuds in som nu. Höj statusen för ungdomsinflytande genom unga tankar.. NÄR: Till våren i Idre ;

13 SAMTALSÄMNE: Rosa huset, fler fritidsaktiviteter, förbättrad fritids gårdar. DELTAGARE: Tomas. Henrik. Martin. Sassen. Josefine. Mats. Mattias. Isabella. Rasmus. Mona. VAD: Rosa huset VARFÖR: för att få folk att träffas och umgås över gränserna. Människor från olika kulturer i samhället. Rosa huset ngt nytt!!! Inget kommunal fritidsgård. Nytt hus, nytt tänkande, nytt ställa att mötas på, knyta nya kontakter och prova på nya möjligheter och aktiviteter. HUR: Ungdomarna i projektgruppen har den vägande bestämmanderösten i beslut av vad som ska byggas/organiseras osv. Information ut till elevråden där det skall finnas möjlighet att lämna förslag om vad som skall kunna finnas i huset. Ex dans, musik, teater, replokaler, cafeteria mm. Mm. VEM / VILKA: Ungdomar tillsammans med de vuxna i projektgruppen NÄR: öppnar hösten 2010 SAMTALSÄMNE: Trygghet DELTAGARE: Emma, Anton, Louise, Mikaela, Bianca, Adrian, Ronja, Emelie, Adam, Sindre, Rebecka, Andreas, Sandra. VAD: Trygghet är: Att kunna vara sig själv utan kommentarer. Att kunna göra det man känner för. Vänner som accepterar en som man är. Att veta gränserna. Otrygghet: folk som trycker ned andra för att själva känna sig trygga, och kommenterar allt man gör. VARFÖR: Man måste acceptera varandra HUR: positiv inställning mot dej själv och andra. VEM / VILKA: Alla NÄR: Jämt Om alla som var dumma Bom shicka bom Hade varsin trumma Bom shicka bom Det skulle väl va bra? Bom shicka bom

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Brunflorummet, Rådhuset,, kl. 16.30-18.00 Paragrafer 20 22 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare - Justering Underskrifter Sofie Bergman Sekreterare

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 HEARING 07-04-03 Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 När 203 ungdomar mellan 9 och 19 år sätter sig ner i grupparbeten för att forma bilden av sitt Mora så händer det

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ.

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ. UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN FRITID UTEFTER VAD DU VILL GÖRA! Frukostpaket Drogfria alternativ Matråd Tillitsövningar Ta mentorstiden på allvar Stressgrupp Fritidsråd Provschema Resurscentrum

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan 1. Bakgrund/historik Hösten 2004 antog riksdagen två mål för den nationella ungdomspolitiken: - Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt:

Läs mer

Minnesanteckningar (dag ett)

Minnesanteckningar (dag ett) Närvarande(till och från): Ann-Sofie Sund, Ann-Marie Fröjhd, Sofia Holberg, Annika Sjödin, Rikard Rudolfsson, Jonas Pettersson, Mia Johansson, Tomas Nord, Ove Olsson, Rosa Flank, Unni Fredriksson, Sandra

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Navigatorcentrum, Paragrafer 25 29 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Bengt Werin Anette Jäderfäldt Justering Underskrifter Sofie Bergman Sekreterare

Läs mer

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg 2014-09-30 1 (9) Tid och plats Tisdag den 21 oktober, Varagårdsskolan, Bjuv Gymnasierepresentanter Närvarande Felix Nordström* Linus Piggott* Ella Lynander Johanna Persson* Frånvarande Joel Isaksson Amanda

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren 2015-05-26 1 (9) Tid och plats Tisdag den 26 maj, Brogårdaskolan Närvarande Gymnasierepresentanter Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Närvarande Varagårdsskolan Isabella

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013

BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 BESÖK TILL STÅLFORSSKOLAN FRÅN RIGAS 25. VIDUSSKOLA, LETTLAND 20 24/11 24/11 2013 Mellan den 20-24 November 2013 fick Stålforsskolan besök av den lettiska vänskolan. Många aktiviteter ägde rum under besöket

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

En skola med demokratisk kompetens

En skola med demokratisk kompetens En skola med demokratisk kompetens ENID:s handlingsplan för elevinflytande 2009-06-04 Innehåll Innehåll 2 Bakgrund utgångspunkter 3 Om elevinflytande 4 Formellt inflytande 5 Informellt inflytande 6 Utvärdering

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923

Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Anteckningar EKO-referensgruppsträff Hedemora 140923 Medverkande: Nina Olsson (LTD, Riksteatern Dalarna, UKD), Anna Rosén (Hedemora kommun), Eva Ersbacken (Hedemora kommun), Åke Nyström (Mora kommun),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2014-03-27 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Val av justerare 2 Aktuella ungdomsfrågor 3 Ungdomsmottagning, inbjudan 4 Dialogdag 2014, planering 5 Remiss ungdomsstrategi 6 Läromedel på

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Ungdomsråd som framgångsrik demokratisk innovation

Ungdomsråd som framgångsrik demokratisk innovation UPPSALA UNIVERSITET Statskunskap B Vårterminen 2010 Ungdomsråd som framgångsrik demokratisk innovation En studie av ungdomsrådet i Mora kommun Författare: Karin Ahnfelt Malena Sedvallsson Handledare: Mattias

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer