SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER"

Transkript

1 SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna.

2 Inledning Onsdag den 15 april 2014 bjöd Ung Kraft in till ett seminarium kring metoder i ungas delaktighet och inflytande. Med syfte att inspirera och ge input i det vidare arbetet i ovan nämnda ämnet, samt att få ta del av konkreta och beprövade metoder. Deltagarna på seminariet fick ge exempel på vad som gjordes i deras kommun/organisation för att skapa möjligheter för inflytande. Detta gjordes utifrån Sveriges Ungdomsråds fyra utsatta möjligheter/utmaningar. Många unga saknar kunskap kring de strukturer som redan finns lokalt. Det behövs nya rum som gör det lättare att utbyta idéer, som är neutrala rum dit unga har kortare både mentalt och fysiskt. Mötesplatser där maktstrukturer utmanas. Makthavare där unga finns. Medborgardialog gäller alla frågor och behövs vid flera tillfällen i en process. Det behövs resurser för detta. Tex en tjänst. Inte bara resurser direkt till unga. Tar det för lång tid, så tröttnar de flesta vuxna som unga. Korta ner fysiskaavstånd mellan personer och väntetid. Det som sammanställts här är utifrån vad deltagarna kunde tänka på just då, det var 8 kommuner som var representerade. Men såklart sker det säkert mycket mer i Dalarna kring inflytande och delaktighet. Hur ser det ut i din kommun och vad kan vi göra bättre?

3 Borlänge KS möter ungdomsråd Sommarjobb Barnkonventionen Via Facebook Via elevråd Open space, ungdomsråd bjuder elever och politiker till tematräffar X ggr/termin 12 sommarjobb HUR-gruppen Cozmoz fritidsgård egna pengar U-peng Falun Demokratidagar Demokratipass Nytt studiematerial om hur man kan påverka sin kommun Föreläsningar för ungdomsgrupper från demokratirådet Arenan (lokal ungdomsgård) ska bli demokraticenter för ungdomar Demokraticentrum på biblioteket Demokrativecka (European Local Democracy Week) Projekt för att utveckla fritidsgårdarna (utbilda personalen) demokrati på att de unga styr istället för vuxna. 100% ny tjänst som demokrativägledare Plan på en ungdomsvägledare (idag har vi bara 25 %) Projektet Demokrat- kommun Falun, Demokratiråd med budget för demokratisatsningar (demokratidagar osv.) CASH- Snabba Pengar för ungdomars egna initiativ. Servicepunkter på landsbygden, förstärkta filial-bibliotek, med IT & utbildad personal

4 Ludvika HUR-grupp, sektorsövergripande tjänstemannagrupp Öppna möten Ungdomsråd Ungdomsting Sociala medier Kommunutvecklare (Sommarjobb) Affischer Skola/elevråd Efterfrågar nya former (fysiska möten, forum på nätet) osv. Uppdrag ung -> sociala medier Appar Kommunutvecklare HUR-grupp (sektorsövergripande arbetsgrupp för ungdomsfrågor) Ungdomsting ute på skolorna Ungdomskommittén Ungdomsråd Guldgruvan Kommunutvecklare Ungdomskonsulenter Ekonomiska resurser HUR-grupp Säter Enkät LUPP Skolor + dagis bjuds kontinuerligt in till studiebesök + träffar med kommunalråd Lunchmöten med ungdomar/politiker på G - planerat Ungdomskonsulent, ungdomsråd informerar och sprider kunskap på skolor och ungdomens hus Lunchmöten med ungdomar Ungdomsråd har lokal i Folkets hus Sommarjobbande ungdomar kring barnkonventionen VVUI:s om organiserar för en större pondus = förslag nämnd ordförande + KS-> direkt Ungdomskonsulent har i sin tjänst att jobba med ungdomsrådet Samordnare (ungdomskonsulent) Sociala medier Samverkan med skolan osv.

5 Malung-Sälen Vansbro Ungdomsmentorer träffar politiker, besökt kommunfullmäktige, tänkt till om LUPP tillsammans med politiker. Ungdomsdemokrati beredningen. Egen facebookgrupp för ungdomsråd Ungdoms och demokratiberedningen möter unga på olika möten Spontanprat med politiker vid omröstningen om Höst-lov. Ungdomssamordnare på deltid Ungdoms och demokratiberedningen (finns med 7 politiker, 7 ersättare, 3 tjänstemän) Kommunens hemsida lämna synpunkter (ungdomsråd) I skolundervisning på tema demokrati Elevråd Studiebesök på kommunkontoret Demokratidagar Kommunledning och SO-lärare träffas Kommundelsträffar (för alla inte bara unga) Politiker/tjänstemän kommer till skolan och möter unga i olika frågor Flera politiker/tjänstemän/pedagoger m.fl. lägger tid på lokal DIMPAgrupp, planering, genomförande, uppföljning, demokratidagar m.m. Projekt som förbereder medborgardialog (o. ev ungdomspanel) Tjänst 25% ungdomssamordnare (ungas inflytande) Uppföljning av frågor med unga prioriteras i almanackan

6 Älvdalen Ungdomsrådet Regionala träffar/utbildningar Utbildningar, Ove strand Samverkansrådet Elevråd gemensamt (Mora, Orsa, Älvdalen) Regionalt Öppna mötesplatser tillsammans med föreningsliv, kyrkan Samverkan Mora Orsa Älvdalen Samverkansråd Sommarjobb Ungdomsråd Ungdomssamordnare Samverkansråd Orsa Elevråd Elevrådssamarbete (MOA) Styrelse ungdomenshus Hemsodan Medborgarbudget Samverkan Mora Orsa Älvdalen Ungdomens hus Se över strukturen för arbete med delaktighet/inflytande Ungdomssamordning Samverkansrådet Omorganisation Politiskt/tjänstemän

7 Region Dalarna Landstinget Dalarna Miljötinget: Föreläsningar och utbildningar för ex. i programrådet Framtiddalarna.se Ungkraft.se Nätverk Skolturnér Helgträffar med allvar och mystid (Miljötinget) Miljötinget: Är av unga, för unga, med unga. En storsatsning. Miljötingets programråd består av unga och de beslutar över stora delar i budgeten för miljötinget. Ungdomsstrateg + projektledare på deltid i Ung kraft PengaAkuten Miljötinget: Vi arbetar mycket över facebook i programområdet. Snabba beslut. Kort handläggningstid i Penga Akuten D.I.G Dramatik i grundskolan, scenråd elevinflytandeprojekt Hemsidor, facebook, twitter etc. Föreläsningar Utbildningspass/kunskapspass Skapa mötesplatser för kunskapsutbyte tex EKO Projektstöd inom ex. film och dans Projektledare för inflytandeprojektet kultur hjärta skola. -> stöd i bygge av strukturer för inflytande över kulturområdet En tjänst som bar- & ungdomstrateg En tjänst som barn och inga konsulent Stöd till ideella idéburna organisationer D.I.G, elevinflytande projekt

8 KONTAKTUPPGIFTER Linnéa Woxberg Ung Kraft, Region Dalarna

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Framtidsforum Ånge, 14 november för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen

Framtidsforum Ånge, 14 november för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen Framtidsforum Ånge, 14 november för Västernorrland och Jämtland/Härjedalen Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: 1. Ungdomar. (11) 2. Mera talteater. (8) 3. Tillvarons två problem: Hur ska man

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil En dialog med unga om kulturen i Värmland inför Kultursamverkansmodellen 2013 Är du mellan 13 och 26 år? Vill du vara med och diskutera kulturen i Värmland? Vill du

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll

Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll Vårens kurser 2015 Innehåll Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet. Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser i New York, 13-17 april. Marknadsför verksamheten med film!

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer