Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden"

Transkript

1 Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster Ungdomssamordnare Norr

2 Planering Under hösten 2011 deltog ett antal ungdomar från Borås då föreningen Sveriges Ungdomsråd hade årskonferens i Nacka. Ungdomarnas erfarenheter därifrån låg till grund för planeringen av denna dag med syfte att förmedla tillbaka andra ungdomar i här i Borås. Dagen planerades av ungdomar från de olika ungdomsråden med hjälp av ungdomssamordnarna. Planeringsgruppen bestod av Maja Karlsson, Linus Björnqvist, Marcus Gustavsson och Nader Albanna samt ansvarig ledare från respektive ungdomsråd. Vad ville vi uppnå med dagen? - Ungdomsrådarna får lära känna varandra - Ge ungdomsrådarna kunskap om de andra råden i Borås och på vilka sätt de arbetar - Ge ungdomsrådarna verktyg för att kunna stärka sitt arbete och bli starkare i sin roll - Öka kunskapen om den kommunala organisationen/processen - Ge ungdomsrådarna tillfälle att ha roligt ihop Målgrupp Inbjudan skickades ut till respektive ungdomsråd samt vissa elevråd. Från stadsdelarna bjöds även vuxna representanter från skolor och fritidsgårdar in. Deltagare 50 personer hade anmält sig till dagen från följande områden: Bodaskolan, Dalsjöskolan, Ekarängskolan, Fjärdingskolan, Gånghesterskolan, Hulta fritidsgård, Hässlehus fritidsgård, Dalsjöfors fritidsgård, Viskaforsskolan, Särlaskolan, Sandgärdskolan, Fristadskolan, Engelbrektskolan och Bäckängsgymnasiet. Innehåll under dagen Dagen presenterades av planeringsgruppen. - Ungdomssamordnarna berättade om sina uppdrag och den kommunala organisationen. - Lära- känna övning: alla deltagare delades in i par och intervjuade samt målade av varandra utefter en färdig mall; din profil (se bilaga 1). Detta presenterades sedan inför hela gruppen så att vi fick kännedom om varandra. Övningen upplevdes som en värdefull isbrytare då alla fick komma till tals, bli sedda och samtala med nya personer.

3 Ove Strand utbildare i Trialog (www.trialog.se) genomförde demokratiutbildning med följande inriktning: - Känslan av att kunna påverka sin situation - Förstå vad man får påverka - Inflytande på riktigt/inflytande på låtsas - Hur kan man hjälpas åt i råden, samarbete Vad är ungdomsrådens roll? Ungdomarna fick ta ställning till ungdomsrådens roll och placera sig längs en linje: aktiviteter vara med och påverka beslut Båda delarna är viktiga. Det är viktigt att det händer mycket för oss ungdomar samtidigt som vi känner att vi kan vara med och påverka Jag vill veta vad som händer i Borås. Information är viktigt för att kunna påverka Att diskutera vidare på hemmaplan: Vilka/vem representerar vi/jag genom ungdomsråden? 4 Hörn Vad är makt? Alla fick fundera kring frågeställningen vad är makt? och skriva ner det på en lapp. Efter det fick man placera sig i det hörn som passade bäst ihop med det som skrivits och berätta för övriga varför man tyckte så: Talarstolen Stridsvagnen Makt är att ha inflytande, att ha saker att säga till om USA allt krig de för med sig (stormakt) Mina föräldrar har makten att forma min framtid Handslaget Inflytande och medbestämmande är makt Pennan Utbildning är makt. Mitten (övrigt) Pengar, diktatur, vapen, krig och överenskommelse: ALLT är makt För mig är makt att kunna hjälpa någon annan Känslan av att påverka mitt eget liv, egenmakt Fundera kring: betydelsen av makt/inflytande i relation till ansvar?

4 Delaktivitets-trappan Beskriver processen; medverkan delaktighet - inflytande De olika stegen beskrevs genom ett rollspel där ett konkret exempel om sommartorsdagarna i Borås simulerades steg för steg - Vuxenvärlden vs Ungdomsvärlden. Hur kan/bör det gå till när planeringen genomförs? Alla delades sedan upp i smågrupper och fick konkreta påståenden (kortlek) att ta ställning till och placera ut i kuvert som motsvarade rätt steg i trappan Planeringsgruppen genomförde Handla lapp metoden med speciella teman: Tema 1: Aktiviteter för ungdomar i Borås Tema 2: Vad ska ungdomsråden jobba med i framtiden? Tema 3: Hur ska man göra för att få fler ungdomar intresserade av ungdomsråden? Övningen genomfördes i följande steg: Steg 1: Brainstorming i smågrupper med idéer på post-it lappar som sedan sattes upp på respektive tema (alla förslag, se bilaga 2). Steg 2: Gruppvis, handla (välja) varsin lapp inom varje område utefter det man själv ansåg som viktigast. Diskussion i smågrupperna. Steg 3: Grupperna presenterade sina förslag inför alla.

5 Följande förslag presenterades: Tema 1 Aktiviteter för ungdomar i Borås Tema 2 Vad ska ungdomsråden jobba med i framtiden? - Tävlingar mellan skolorna - Fotbollsturnering Bra Kompis för alla. Allt ska vara gratis. - Vara med och besluta i alla frågor som rör ungdomar - Gratis mopedparkering - Ansluta sig mer till skolor, fritidsgårdar mm. - Marknadsföra sig via Facebook. - Ha ett eget tält vid större event. - Driva projekt. - Nöjespark - Bygg ut eller/och förnya badhuset - Lan - Gym för ungdomar - Turneringar - Fler saker där ungdomar från olika ställen träffas - Gratis kollektivtrafik - Få bestämma mer om vad som händer - Bestämma och påverka samhället - Visa att man gör skillnad - Hjälpa till på olika ställen - Aktiviteter, göra oss synliga - Visa att man gör skillnad - Ha roligt och VISA det - Köpcenter - Mer event för ungdomar - Snällare busschaufförer - Visa vad vi håller på med - Informera fler ungdomar - Debatter med politiker - Konsert med värdegrundstema - Påverka politiska beslut ännu mer - Billigare kollektivtrafik för ungdomar - Marknadsföra oss genom att visa vilka vi är - Dela ut godis (med reklam) - Filmvisning i stadsparken - Se till att ungdomar har möjlighet att åka kollektivt - Tält på event - Musikarrangemang - Fler ungdomsfester - Lyfta upp elevernas förlag - Åka ut till skolorna och berätta från skolorna till politikerna vad ungdomsråden gör och ta in när elevrådet inte kan göra synpunkter mer - Mer aktiviteter efter skolan - Brännbollsturnering mellan - Engagera fler personer ungdomar och politiker - Hjälpa till att få bättre - Temadagar för ungdomar teknik till skolor - Visa att man gör skillnad Tema 3 Hur ska man göra för att få fler ungdomar intresserade av ungdomsråden? - Nå ut genom sociala medier - VISA att vi gör nytta och skillnad - Ha ett marknadsfört event - Unga och vuxna kommer - Prata om ungdomsråden på olika - Friluftsdagar med andra överens om vad som ska skolor och fritidsgårdar skolor göras - Få ut information till skolorna bättre - Ungdomar får vara med och bestämma mer - Högre kvalitet på skolmaten - Idrottshall öppen för alla med prova på aktiviteter/ sporter - Hjälpa till och fixa aktiviteter som ungdomarna vill ha - Alla ungdomar ska kunna önska och lämna in förslag till ungdomsråden - Ha fler event

6 17.00 Gemensam avslutning. Enskild utvärdering (enkät) med följande resultat: Det bästa från dagen Ove Strand Roligt att lära känna nya personer Lekarna och övningarna Vi lärde oss saker som vi kan ta med tillbaka till skolan 4-hörnsövningarna Diskuterade mycket och kom fram till något gemensamt Demokratiutbildningen Att vi lärde oss nya saker Aktiviteterna Att själva få komma med idéer om hur staden kan förbättras Allt Alla engagerade ungdomar Fika Att ungdomar från HELA stan får träffas Att vi ungdomar blandades med varandra i olika övningar När Delaktighetstrappan presenterades Vi hade kul samtidigt som vi lärde oss mycket Bra variationer med fika, föreläsningar, aktiviteter osv. Vad kunde förbättras? Mer aktiviteter och diskussioner Gå djupare i informationen Inte så mycket, det var bra Lite segt, ha fler pauser Ha ännu fler aktiviteter Mer effektivt, inte så lång tid under varje aktivitet Föreläsningen Sätta upp ett schema över dagen Att sitta mer vid varandra Alla på plats samtidigt Komma med kanske lite mer konkret information Vad tar jag med mig från dagen? Ett nytt perspektiv om hur politiken fungerar i Borås Oves trappa - delaktighet Ett glatt humör Vänskap och kunskap Nya vänner Att man ibland inte kanske inte påverkat som man tror, man lär sig att ifrågasätta Ungdomarnas presentationer av varandra Alla oväntade förslag Vet nu vad ungdomsråden gör Ett budskap som jag kan förmedla vidare Kunskap om ungdomar Hur ungdomsråden ska visa sig och hur de får fler deltagare Många nyskapande idéer och kunskapen om demokrati Skillnad mellan ord och ord, vad det innebär Flera nya vänner Kul att se så många engagerade ungdomar Att jag nu vet mer om politik än vad jag gjorde innan Allt vi gjorde idag Allt om det vi pratade om, typ Förslagen om ungdomsråden Information om vad man kan ändra på Kunskap

7 Bilaga 1 Intervjumall: din profil

8 Bilaga 2 Resultaten från Handla lapp metoden Tema 1 Aktiviteter för ungdomar i Borås Tema 2 Vad ska ungdomsråden jobba med i framtiden? Tema 3 Hur ska man göra för att få fler ungdomar intresserade av ungdomsråden? Basket turnering för alla skolor. Visa att de gjort skillnad Låta ungdomarna prova på ett möte och låta de testa några gånger Poetry slam Man vill vara med och påverka politikerna Aktiviteter med ungdomsråden Film kväll Se till att bli tagna mer på allvar Visa att man är med i ungdomsråden genom att ha en T-shirt eller liknande på sig. Fotbollsturnering Brygghuset Få ut att vi kan vara med att bestämma! Vattenrutschkana på Alideberg Diskutera viktiga frågor med politikerna Visa att det inte är jobbigt att vara med i ungdomsråden Fotbollsturnering med fina priser Ta beslut Man skulle under en sommarkväll anordna bra band, tävlingar, saker som lockar ungdomar och under tiden marknadsföra ungdomsråden. Turneringar mellan skolor Demokratidag Få med fler typer av ungdomar så att vi får olik ungdomars åsikter Bioduk i Stadsparken Arbeta mer med ungdomar Åka runt i skolorna med representanter och informera. Gärna med lie roliga knappar/t-shirts Göra en resa dit man kan anmäla sig Låta dem Man kan berätta om ungdomsråden på skolorna lite kort hur det kan vara att vara med i ett råd. Några fritidsgårdar vid Dalsjöfors Jobba med politiker Eller att ungdomsråden anordnar en dag med politiker och elever. Gärna ta upp frågan om inflytande för ungdomar det lockar. Turridning med hästar Marknadsföra sig själva, gör sig mer levande i skolorna Hitta på roliga saker

9 och gör folk medvetna Ungdomsfester dock inte som Ta beslut om större viktigare BBN eller Hestra Midgårds saker festen. Evenemang och bjuda in ungdomar och hjärntvätta dem Femkamp Ta beslut om hur saker och ting läggs upp Var/Hur/När Att man får fika Gratis inträde på badhus Med barn och ungdomar Sprida genom Facebook Finare uteserveringar på t.ex Alideberg Barn och ungdomar gratis lokaltrafik Va med och bestämma och diskutera med ungdomar Fotbollsturneringar med egna Skolorna lag Ge ut pennor så att man vet att dem finns Finare sandstränder Ungdomar Få ut informationen bättre Ha en lugn stund med kompisar Ungdomstidning Visa lyckade projekt Fotbollsmatch mellan ungdomar och politiker Bemöts på samma villkor som vuxna Marknadsför råden på olika sätt En dag för politiker och ungdomar där ungdomar får fråga saker om politiken i Borås Gratis kollektivtrafik Anordna fler sporttävlingar mellan skolorna i Borås, inte bara mellan klasserna Barn och ungdomar Konsert med olika sorters Artister Gratis skoltrafik Amerikansk fotboll Se till att fler ungdomar vill/ska vara med att vilja påverka saker som faktiskt rör dem Billigare men fortfarande bra Demokratidagar och rolig restaurang som ungdomar kan gå och äta på på kvällstid. Främst på helgerna den ska vara öppen länge Få hit en Billig kollektivtrafik rappare/kändis/artist/komiker Åka på en fotbollsmatch Öka ungdomars engagemang Fotboll Att vara en politisk länk till politiker Stafett Gällande beslut Åka till en nöjespark Starta upp roliga aktiviteter

10 för ungdomar Fotbollsturnering på alla skolorna (andra aktiviteter runt om)

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer