Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden !

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!"

Transkript

1 Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden ! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier. Unga bidrar med mångfald och innovation. Det är viktigt att ungas involvering är på riktigt och att deras kunskaper och erfarenheter ses som en resurs i arbetet. I den här manualen har vi samlat konkreta tips för att involvera unga i strategiskrivandet.

2 Vem är ung? Gruppen unga är inte en homogen grupp. Det kan vara bra att dela upp gruppen unga i olika ålderskategorier, för att nå dem där de är. Försök att bjuda in några stycken från varje åldersgrupp för att få med så många som möjligt. Förslag på åldersgrupper: Barn upp till 12 år år år år Hur hittar vi unga? När unga ska involveras i arbetet med lokala och regionala strategier finns det olika sätt att sprida information. För att få fler unga att komma till ett möte kan det vara bra att de får inbjudan från någon de känner. Samarbeta med lokala/regionala aktörer som har kontakt med unga i området. Berätta om syftet med mötet och varför det är viktigt att unga är involverade. Komplettera gärna informationsspridningen med affischering, Facebookinbjudningar och flyers. Försök att få en mångfald och bra representation bland de som bjuds in. Vid lokala strategimöten För att nå unga inför lokala strategimöten; gå via ungdomssamordnare, studieförbund, fritidsledare, fältare, föreningar, elevråd, arbetsmarknadsprojekt och folkhögskolor. Bjud gärna också in dessa aktörer till mötet. Vid regionala strategimöten Tänk brett vid inbjudan till regionala möten. Det kan vara intressant att bjuda in både socialchef, ungdomssamordnare, fritidschef, näringslivsutvecklare och folkhälsoutvecklare från kommuner. De har ofta ett strategiskt tankesätt kring regionala frågor som rör unga från olika grupper. Andra organisationer att ha med kan vara Scouterna, ViUnga, Nyföretagarcentrum, Naturbruksskolor samt regionala nätverk för personer som arbetar med unga.

3 Hur lägger vi upp ett bra möte? För att få till ett engagerande möte där alla deltagare känner sig involverade ställs det höga krav på planering, processledare och efterarbete. Här kommer några förslag på hur man kan samla in tankar kring lokal utveckling; genom stormöte, uppsökande möte eller snabbinventering av åsikter. Stormöte Se till att ha med unga i arrangörsgruppen, där de är med och planerar och genomför stormötet. Det är viktigt att alla som ska komma har fått en agenda, känner till syftet och vad som förväntas av dem. Unga kan också engageras som processledare eller som sidekick under processen, som reflekterar kring svaren och diskussionerna under mötet. Gör mötet så proffsigt som möjligt. Det kan handla om lite extra gott fika, proffsig processledare och ett bra värdskap. Det gör att man som deltagare känner sig uppskattad. Erbjud barnpassning under mötet. Lokal Vid valet av lokal, tänk på att lokalen ska kännas trygg och inbjudande för både unga och vuxna. Välj därför en lokal som inte känns för hemma för någon av deltagarna (t.ex. inte skolan eller kommunhuset). Det är bra om man kan ta sig till och från lokalen med kollektivtrafik. Finns det inte möjlighet till det; erbjud hämtning eller ordna samåkning. Tiden Undersök vilken tid på dygnet som passar för gruppen som ska komma på mötet. Var flexibel, ett sätt kan vara att hålla två likadana möten på olika tider för att nå olika grupper. Bryt isen! För att bryta isen i början på mötet kan det vara bra att göra någon enkel övning tillsammans som gör att deltagarna börjar prata med varandra. T.ex. kan processledaren be deltagarna att ställa sig på en linje utifrån var de bor i området; norr längst till vänster och söder längst till höger i rummet.

4 Förslag på hur ett stormöte kan läggas upp: Inledning: Skapa trygghet och engagemang i gruppen genom att börja med att besvara dessa frågor: Vad ska vi göra idag? Varför ska vi göra det? Vad händer med det vi gör? Vilka är här och varför? För att göra alla på mötet synliga kan processledaren fråga deltagarna: Hur många går i skolan? Är det någon här som är engagerad i en förening? Vilka jobbar politiskt? De som svarar ja på frågan ställer sig upp. Anpassa frågorna efter vilka som kommer, så att alla får möjlighet att ställa sig upp minst en gång. Detta kan man göra istället för en traditionell presentationsrunda, som ofta tar längre tid. Processmetod Landsbygd 2.0 är en metod för generationsövergripande dialog i landsbygdsutveckling. Metoden är upplagd som ett spel, där deltagarna går runt spelduken och tillsammans diskuterar olika frågor kring sin ort. Vi tar under våren 2013 fram nya frågor till metoden som är direkt applicerbara i strategiarbetet. Läs mer om Landsbygd 2.0 på: Ledord för bra lokala och regionala möten: lekfullt, nyfiket, ödmjukt, estetiskt tilltalande, kreativt, applicerbart, angeläget Avslutning Tacka för att deltagarna varit med och engagerat sig och berätta vad som händer härnäst med det som tagits fram under mötet. Samla in kontaktuppgifter och ha med en fråga om man vill ha fortsatt kontakt och information och i så fall hur. Var flexibel i vilka sätt som erbjuds för uppföljning. Visa gärna en tidsplan för det fortsatta arbetet och bjud in till eventuella kommande aktiviteter.

5 Uppsökande möte Ett alternativ till ett stormöte kan vara att åka till ett befintligt möte i området. Bjud in er till t.ex. skolan, fritidsgården, grupper för arbetssökande, kommunfullmäktige, rid- eller fotbollsklubben och håll en kortare process. Gör gärna dessa uppsökande möten inför ett stormöte för att väcka intresse för det. Inledning Börja med att förklara vem du är, varför du vill höra mötesdeltagarnas åsikter, och vad som kommer hända med det de kommer fram till. Brainstorm Ställ frågor för gruppen att brainstorma kring, t.ex.: Vad finns där du bor som är bra? Hur kan vi utveckla det som är bra? Vad skulle få dig att flytta hit? Vad skulle få dig att stanna kvar här? Låt deltagarna fundera någon minut själva på de viktigaste svaren på frågan. Para ihop deltagarna två och två och låt dem fortsätta brainstorma. Paren skriver ner sina tankar och svar på frågan på post it-lappar eller A4-papper som sätts upp på väggen. Sedan får varje par kort presentera vad de diskuterat. Processledaren gör en snabb kategorisering och sammanfattar vad som sagts. Avslutning Berätta vad som händer härnäst med materialet och visa gärna en tidsplan för det fortsatta arbetet och bjud in till eventuell kommande aktivitet. Tillhandahåll kontaktuppgifter till de ansvariga för processen. Snabbinventering av åsikter För att komplettera stormöten eller uppsökande möten kan någon av dessa aktiviteter bidra med åsikter från fler grupper: Samla in åsikter genom samtal vid mataffären, simhallen, bussen, uppehållsrummet, öppna förskolan, det lokala gymmet eller hos stora arbetsgivare där många arbetar. Gör en enkät med tre till fem frågor som folk får svara på via dator eller läsplatta. Ett bra sätt att nå många är på bussen eller tåget. Kolla in projektet Hembygd - någonstans i Sverige där unga från hela landet har intervjuats om sin hembygd. Arrangera ett biktbås/videobås där man kan gå in och spela in sina åsikter. Glöm inte att belöna och uppmärksamma de som deltar i snabbinventeringen med t.ex. glass som tack!

6 Slutord Att involvera fler grupper i strategiarbetet kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir också mer långsiktigt, hållbart och innovativt. Behandla deltagarna jämlikt och försök att inte peka ut unga som en särskild grupp. Lycka till med framtagandet av strategierna och välkommen att kontakta någon av de resurspersoner från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga som finns som stöd i detta arbete! Guiden Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden ! är framtagen av föreningen Ung på Landsbygden (U LAND) under våren Foto: Patrik Ljungman (s 1), Josefina Andersson (s 3 och 5), Karin Back (s 4). Bilden på sidan 2 togs fram under Ungagemang i Fagersta 2011, där 100 unga lantisar deltog och bland annat fick visionera kring landsbygden i framtiden. Denna framtidsbild visar en av dessa visioner. Bilden är beskuren.

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans

Folkhögskolans dag. för dig som ska planera. Folkhögskolans Folkhögskolan en väg till högre studier Folkhögskolan en social och personlig utbildningsform Vi bryr oss En andra chans Vi lär oss tillsammans Mångfald för alla människor, idéer och intressen Folkhögskolan

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer