Metodhäfte: Rekrytera barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera barn"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera barn

2 Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel Del 7 Skolrekrytering 8 Förberedelser 8 Genomförande 8 Prova på-möte Planeringsmöte Kompisrekrytering 11 2

3 Rekrytera barn Här finnstips och metoder för hur vi i Scouterna kan rekrytera fler barn Lycka till! Metodhäftet Rekrytera barn består av följande metoder: Rekryteringsworkshop Metoden är ett upplägg för en rekryteringsworkshop. Den första delen av workshopen ger möjlighet att diskutera varför vi vill växa, hur vi vill att framtiden ska se ut, och vad som är roligast med Scouterna, allt för att få inspiration till rekryteringsarbetet. Den andra delen hjälper er att praktiskt lägga upp rekryteringsarbetet. Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn. I den här metoden får du hjälp att planera och genomföra skolbesöket. Prova på-möte Det här är en metod som hjälper er att planera och genomföra ett prova påmöte. Ett prova på-möte är ett bra sätt att rekrytera barn genom att visa på verksamheten och låta dem prova själva. Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering som en del av terminsprogrammet. Det hjälper er också att få reda på vad era scouter tycker är roligast i verksamheten.

4 Tidsåtgång: Ca timmar Möblering: Smågrupper, gärna en fri yta någonstans i rummet Tidsåtgång: Ca Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Rekryteringsworkshop Rekryteringsworkshopen är till för att inspirera till och börja planera för rekrytering. Den första delen handlar om att ge inspiration till rekryteringsarbetet och diskutera drömmar och visioner. Den andra delen handlar om att förbereda inför rekryteringen. Del 1 - drömmar Inspirationsmingel Diskutera två och två (välj en fråga). Låt en berätta först och den andra ställa frågor och byt sedan. Ta ca två, tre per par, och byt sedan par: - Bästa scoutminne - Bästa ledarupplevelse - Bästa minne i den här kår-lokalen - Senaste gången ni skrattade högt på Scouterna - Bästa läger-minne - Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? - Vem är den senaste personen som inspirerat dig? - Vilka uppgifter känner du dig trygg med och mycket kompetent för? - Berätta om en ledarförebild! - Vad respekterar du mest hos människor? Tidsåtgång: Ca 20 Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Varför ska vi växa? Det pratas mycket om att vi ska rekrytera och bli flera. Men varför? Diskutera i mindre grupper. Ta en runda runt borden och skriv upp på en tex en whiteboard eller blädderblock.! Tips - våra exempel: - För att kunna ha mer verksamhet - För att kunna nå fler potentiella ledare - För att kunna fokusera på det de tycker är allra roligast i Scouterna - Fler läger! - Snyggare scoutstuga - Världsherravälde - För att behålla vår nuvarande storlek de flesta kårer minskar - För att vi även i framtiden ska kunna säga att var tredje svensk har provat på Scouterna - För att alla barn ska få chansen att prova på Scouterna - För att alla barn som vill ska ha chansen att vara scout - För att förändra samhället - För att rädda världen 4

5 Drömkåren Hur skulle er kår se ut om ni fick bestämma helt fritt, om solen alltid sken, om ledare växte på träd och barn kom skuttande av sig själva till kårlokalen? Om kommunen öste pengar över er och ert scoutförbund alltid stöttade er? Diskutera i smågrupper. Rita upp er bild av drömkåren på ett större papper Frågor för att komma igång: 1. Läger hur många? När, var? 2. Avdelningarna hur många avdelningar? Hur många barn? Hur många ledare? Vilket program?. Ledarna vad skulle ni göra i ledargruppen? Hur skulle stämningen vara? 4. Du själv vad skulle din uppgift vara i den här kåren? Om du bara fick göra roliga uppgifter/de uppgifter du själv väljer vilka skulle det vara? Hur skulle du umgås med de andra ledarna? Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och pennor Framgångsrikt Efter diskussionen om drömkåren kan man återkoppla genom att berätta om vad som utmärker framgångsrika kårer. Ett danskt scoutförbund har undersökt detta i en stor studie. Liksom den svenska scoutrörelsen minskade de i medlemmar. Men samtidigt såg de att det fanns flera kårer som gick emot utvecklingen och faktiskt ökade. De ville ha reda på vad som utmärkte de framgångsrika kårerna, för att kunna lära av dem och bättre planera sitt stöd. De undersökte både små och stora kårer, kårer på landsbygd och i städer, kårer i områden med mycket föreningsliv och kårer i områden med lite föreningsliv. Deras resultat? Endast 20% av förklaringsfaktorerna på vad som utmärkte en attraktiv scoutkår var yttre faktorer (så som t.ex. antal barn i området, föräldrarnas utbildningsnivå i området, hur många andra föreningar som fanns). De allra flesta av framgångsfaktorerna var alltså interna, hos kårerna själv. Vad är det då som utmärker en framgångsrik scoutkår? Det allra viktigaste: Ledargruppen. Framgångsrika scoutkårer hade en ledargrupp som: 1. Hade tydliga ambitioner och visioner. Dessa ambitioner var också tydliga i kårerna 2. Förenklat liv för ledarna. Framgångsrika kårer gjorde livet som ledare så enkelt som möjligt. Om städningen av scoutlokalen tog mycket energi så hyrde de in en person som städade den.. Sammanhållningen. Ledarna gillade varandra som personer, hade en bra sammanhållning i gruppen, umgicks socialt och gjorde roliga aktiviteter tillsammans som ledare, och träffades också ofta privat, utanför scoutkåren. Känner ni igen er? Hur såg er drömkår ut? 5

6 Del 2 - planering av rekrytering I denna del är det dags att börja planera rekryteringsinsatserna. Kombinera gärna de rekryteringsinsatser som ni konkret planerar för nu med en allmän diskussion om hur ni vill rekrytera nästa år, eller i allmänhet det kan t.ex. finnas saker som man vill göra, men inte har tid för just nu. Skriv upp på en idélista inför framtida arbetsplanering. Tidsåtgång: Ca 20 Material: Inget Möblering: Hel- eller smågruppsdiskussioner Nulägesanalys Diskutera i grupper: - Hur många medlemmar har ni nu? (Kolla i medlemsregistret gärna innan, så att den som leder workshopen vet - Om det finns äldre statistik: Hur ser medlemsutvecklingen ut? Ökar, sjunker, plus minus noll? - Om det finns äldre statistik (eller i någras minne): Hur stor har kåren varit när den var som störst? - Hur många ledare har ni? För att öka lite, eller gå plus minus noll, hur många skulle ni behöva rekrytera då? Tänk på att räkna med de som slutar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och penna Framtida rekrytering Hur vill ni att årets rekrytering ska se ut? Diskutera i smågrupper: 1. Hur många nya barn vill ni nå ut till? 2. Vad behöver ni hjälp med från fler vuxna för att kunna växa? Ta en runda och berätta om vad som har kommit fram i smågrupperna. Fler barn betyder fler föräldrar som kan hjälpa till Använd stegs metoden för att förbereda för ledarrekryteringen och lära er fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 40 Material: A papper + penna Rekryteringscykeln Diskutera i smågrupper: Rekryteringsinsatserna kopplade till kårens år. Ett förslag är att först rita upp en tom cykel och gemensamt fylla i vissa hållpunkter. T.ex.: Årsmöte Hajk Terminsplanering Julavslutning Sommaravslutning Sommarläger Basar Terminsplanering Hajk

7 Fyll på med de rekryteringsinsatser som ni vill genomföra i år. Tänk på att utgå efter era förutsättningar och er energinivå just nu men inte vara rädd för att slå loss ordentligt i nästa steg.! Tips -exempel på rekryteringsinsatser Skolbesök Prova-på möte Sexstegsmetoden (ledarrekrytering) Föräldrarekrytering Rekrytera ledare genom läger Kompisrekrytering på terminsprogrammet Diskutera i smågrupp och välj ut de insatser ni vill genomföra i år och placera in dem i års-översikten. Diskutera i helgrupp, och välj ut de gemensamma insatserna. Lista insatserna på ett tomt papper. Planera bakåt vill ni t.ex. ha ett prova-på möte i mitten på september, kan det vara läge att boka in skolbesök i början på september, och då ha ett planeringsmöte i slutet på augusti. Använd årscykeln för att diskutera rekryteringsinsatserna nästa år. Skulle ni prioritera annorlunda om ni har mer tid att förbereda er, t.ex. genom en utbildning av styrelse eller ledare eller genom att få in rekrytering i den vanliga verksamheten genom terminsprogrammen? Diskutera i smågrupper. Ta en gemensam runda om vad som känns viktigt framöver för rekryteringen. Välj ut de viktigaste insatserna för nästa år och skriv även dem på ett eget papper. Planera bakåt (vill ni t.ex. ha med kompisrekrytering på terminsprogrammen nästa termin, när ska mötet med avdelningsledarna vara?)! Tips - Mycket av kårens vanliga verksamhet går att genomföras med rekryteringsfokus. T.ex. kan en aktivitet under terminen vara att låta scouterna rita vykort och skicka till sina kompisar, eller att låta scouter ta med kompisar till ett möte. - Många kårer har olika läger eller hajker. Det kan vara ett bra sätt att involvera föräldrar och andra vuxna mer i kårens arbete bjud in en vän till att hjälpa till med en station, och passa på att både visa och berätta om kårens verksamhet. Del - Sammanfattning av workshopen: Gör en kort sammanfattning av det ni har kommit fram till under workshopen. Avsluta gärna med någon form av utvärdering, t.ex. Plus Minus Intressant, där alla deltagare skriver en eller ett par punkter som har varit positiva, negativa eller varken-eller /mer tankeväckande än direkt positivt eller negativt. Låt gärna deltagarna skriva ner sina intryck först, även om ni sedan kör en muntlig utvärderingsrunda. På det sättet får alla tid att tänka efter själv, och det den första säger färgar inte av sig på alla andras svar. Material: postitlappar Tidsåtgång: ca 10 7

8 Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn och bjuda in dem till ett prova-på möte. Tidsåtgång: Ca timmar Material: Telefon, din strålande personlighet, internet eller den mer traditionella telefonkatalogen Förberedelser Kontakta skolorna minst två veckor innan ni besöker dem: - Prata med rektor eller lärare (om ni ringer expeditionen så skickar de er vidare till rätt person) - Berätta att ni kommer från Scouterna - Att ni vill besöka deras skola - Att det tar ca 15 per klass Säger de nej fråga om ni får vara på skolgården och ha scoutaktiviteter under en rast. Fråga när rasterna är. Packa en ryggsäck med klassiska scoutsaker att ha med er. Förslag på innehåll: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Tidsåtgång: Ca 1 dag, på dagtid Material: (Förslag) Rekryteringsaffischen, ryggsäcken eller rekryteringsfilmen om Scouterna. Genomförande Ni har 15 på er att få ca 25 barn intresserade av Scouterna. Svårt? Inte alls! De flesta barn är nyfikna och intresserade av Scouterna. Knepet är att vara aktiv hela tiden och få barnen att vara med. För barn i årskurs 1 4: Rekryteringsaffischen (finns att beställa) Om det finns plats i klassrummet kan ni samla barnen i en ring. Häng upp rekryteringsaffischen på tavlan och prata utifrån den: - Fråga barnen: Vad gör personerna på affischen? - Allt det här kan man göra i Scouterna! Ryggsäcken När man är scout måste man ha med sig en hel del saker, särskilt om man sover i tält eller vindskydd. Kan barnen gissa vad ni har i ryggsäcken? Förslag på saker att ha med er i ryggsäcken: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Berätta om saker som man får lära sig i Scouterna, via ryggsäckens innehåll. Till exempel att sova utomhus, hitta i skogen, lägga om kompisens sår m.m. Dela ut en inbjudan och en broschyr om Scouterna. Se till att inte dra över tiden! Årskurs 5 : Fråga: Vad gör vi i Scouterna? Är någon av er med/har någon av er varit scout? Visa Scouternas rekryteringsfilm. Meddela skolledningen i förväg om att ni vill visa upp en film. 8 Bjud in till prova-på möte. Svara på eventuella frågor.

9 Prova på-möte Att bjuda in barn på ett prova på-möte är ett av de mest effektiva sätten att rekrytera nya barn till kåren. Det är när vi visar på vår verksamhet som barn blir intresserade. Många lägger prova på-mötena i början av skolterminerna, men de kan egentligen genomföras när som helst. Det här är en metod som hjälper er planera och genomföra ett prova på-möte. Planeringsmöte (1 kväll) Övning 1: Diskutera! Diskutera gärna i smågrupper, och avsluta med en runda där en person från varje grupp presenterar gruppens tankar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 0 per övning Material: Papper och penna - Vill ni rekrytera barn till en befintlig avdelning/grupp eller starta en ny? - Vilken åldersgrupp vill ni rekrytera? - Hur många nya barn vill ni rekrytera? - Behöver ni fler ledare, och hur kan föräldrarna hjälpa till? Övning 2: Planera! Arbetsuppgifterna: Fördela arbetsuppgifter och planera prova på-mötet. Gör en lista på arbetsuppgifter som behöver utföras, och utse en eller två som är ansvariga för varje punkt. En hel del kan börja planeras redan på det här mötet dela in er i smågrupper om ni är flera, efter vilka arbetsuppgifter ni vill göra.! Tips -förslag på arbetsuppgifter att fördela - Ta fram en inbjudan (det finns en mall) - Kontakta skolor - Besöka skolor - Sätta upp affischer i området - Tipsa lokaltidningen? - Förbereda aktiviteterna (material, m.m.) - Vara med på prova-på mötet - Genomföra föräldramöte samtidigt Förslag på arbetsgrupper: Bjud in, Programmet, Föräldrarna Övning : Arbetsgrupper Arbeta i de arbetsgrupper som ni har delat in er i (eller i helgrupp om ni gör allting tillsammans, eller har en ansvarig). Gå igenom listan vad behöver göras och när? Vem ansvarar för de olika uppgifterna? Vilket stöd behövs? Grupp 1: Bjud in Ta fram en inbjudan till prova-på mötet. I inbjudan - En bra bild på rolig scoutverksamhet (tänk aktiva barn) - Kort om Scouterna - Kort om er kår och kontaktuppgifter - Tid och plats för prova-på mötet - Vad kommer hända under dagen (allmänt) - Självklart kommer det finnas fika! Mallar finns på Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: 0 Material: Papper och penna

10 Skolpresentationer Ett av de mest effektiva sätten att bjuda in barn till prova-på möten är att besöka skolklasser och berätta om er verksamhet. Då måste någon i kåren ha tid på dagtid, och man måste också kontakta skolorna i förväg. Helst 2 veckor innan är det bra om ni kontaktar dem. Enklast är att ta kontakt med rektorn (se metoden Skolrekrytering) Dela under skolbesöket ut inbjudan till proa på-mötet Affischer Beställ färdiga affischer och komplettera med er egen information. Sätt upp i områdena runt kårens lokaler. Lokaltidningen Skicka inbjudan till lokaltidningen! Informera om Scouterna, kåren och att ni ska ha prova-på möte. Annonsmallar finns på dem kan ni komplettera med er egen information. Grupp 2: Programmet Diskutera vilka aktiviteter ni vill göra under prova-på mötet. Vilket material behövs, och vilka ska hålla i stationerna? Förslag på stationer: Material som krävs: Grupp : Föräldrarna Hur ska föräldrarna som kommer få ett välkomnande bemötande? - Vem hälsar på dem? - Vem berättar om Scouterna - Vad behöver ni ha hjälp med från föräldrarna? Vilka uppgifter behöver göras i kåren, och vad krävs för att göra dem? Använd gärna sexstegsmetoden för att få tips på hur ni kan förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Där får ni samtidigt tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Kolla in metodhäftet rekrytera vuxen där du får tips om föräldramöten. 10

11 Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering i terminsprogrammet. Det hjälper er också få reda på vad scouterna uppskattar med verksamheten. Ta med en kompis! Övning: Det roligast med Scouterna På ena sidan av papperet ritar scouterna det som de tyckte var roligast med Scouterna förra året. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. På den andra sidan av papperet ritar scouterna sedan det som de tror att deras kompisar skulle tycka var roligast med Scouterna. Få dem att tänka på en speciell kompis som de tycker om och som inte är med i Scouterna. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. Tidsåtgång: Ca0-40 rätt tjocka pennor Material: Blädderblock eller A4- papper, färggranna, Den här övningen gör att scouterna enklare kan berätta för andra vad som är roligt med Scouterna. Det gör också att ni som ledare får veta vad de tycker mest om. Övning: Rita ett vykort Låt barnen rita egna vykort om vad man gör i Scouterna. Skriv en förklarande text på baksidan, och en inbjudan till ett prova-på möte. Låt barnen ge vykorten till en kompis eller så kan de skickas ut till eleverna i en närliggande skola. Övning: Planera ett prova-på möte Låt scouterna vara med och planera för ett möte där deras kompisar bjuds in. Vad tycker de skulle vara roligt att göra? Vilken mat skulle de vilja laga? Vilka övningar är roligast? Antingen kan scouterna planera hela mötet själv, eller komma med feedback om vad de vill göra. Då kan ledarna sedan planera. Hjälp scouterna se till att övningarna inte kräver för stora förkunskaper. Tidsåtgång: Ca 0-0 Material: Tjockare papper, pennor eller kritor 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Kårläger 2014 28 maj-1 juni

Kårläger 2014 28 maj-1 juni Kårläger 2014 28 maj-1 juni Årets kårläger arrangerar vi tillsammans med A-dalens scoutkår och Mölndals scoutkår, och vi kommer att hålla till vid Djursjön i Lindome, se vägbeskrivning på sista sidan.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00.

Terminsupptakt 26 augusti. Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Terminsupptakt 26 augusti Vi samlas kl. 9,30 och börjar med en fika, slutar kl. 13,00. Vi kommer att ta upp: Aktiviteter hösten 2006 Rekrytering Avdelningar Ledare Vår utvecklingskonsult Patrik Lindström

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00)

Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Utflykt till Skånes Djurpark 28 juni Avfärd: Klockan 8:00 från fritids (samling senast 7:45) Hemkomst: Ca klockan 16:00 (vi åker från Höör ca 15:00) Ströva i djurparken (kolla matningen av vissa djur)

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

Konsulenternas Smörgåsbord

Konsulenternas Smörgåsbord Konsulenternas Smörgåsbord Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Våren 2013 Nyhetsbrev juni 2013 Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Det verkar som att det har hänt ovanligt mycket skoj på Djursholms scoutkår den här terminen. Alla

Läs mer

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt.

När gruppen planerat klart måste en ledare godkänna förslaget för att försäkra sig om att uppdraget är lämpligt. Kvällsaktiviteter Övningsblad: Kvällsaktivitet med prylar Uppgift Grupperna får varsitt paket innehållande olika prylar som tillsammans ska vara en del av en liten kvällsaktivitet för kompisarna. Första

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan Hej! Friends erfarenhet av trygghetsarbete i skolan, såväl som forskning i Sverige och internationellt, visar att vissa faktorer är återkommande på de skolor som arbetar framgångsrikt för trygghet och

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Lägerbrev 4 På läger, på läger, på läger sjunga vi, utan paraply!

Lägerbrev 4 På läger, på läger, på läger sjunga vi, utan paraply! Lägerbrev 4 På läger, på läger, på läger sjunga vi, utan paraply! Hej igen alla lägersugna scouter! Vi har nu bestämt vad årets läger ska heta och det är Ringar på vattnet. När någonting rör eller nuddar

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Airnews. Upp, upp och iväg! #43 Maj I detta nummer: Vi summerar... Arrangörer till ting Scoutforum

Airnews. Upp, upp och iväg! #43 Maj I detta nummer: Vi summerar... Arrangörer till ting Scoutforum Upp, upp och iväg! I detta nummer: Vi summerar... Arrangörer till ting Scoutforum Inledande ord Sommar, sommar och sol! Okej, kanske inte riktigt än, men vi är snart där. I skrivande stund är det 24 grader

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Dags att prata om: Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Dags att prata om: SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Följande kårer var närvarande Bjärred Martin Kadikis Finn Alexander Wallin, Lars-Ingmar Olsson Furulund Lisa Robertsson Eslöv Eva Edberg, Maria Bjerkborn

Läs mer

Kårläger. 13-17 maj 2015

Kårläger. 13-17 maj 2015 Kårläger 13-17 maj 2015 Årets kårläger arrangerar vi tillsammans med A-dalens scoutkår. Vi kommer att hålla till vid Djursjön i Lindome, se vägbeskrivning på sista sidan. Vi bor som vanligt i tält som

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

FÖR DINA RÄTTIG HETER

FÖR DINA RÄTTIG HETER ! S A N VÄS FÖR DINA RÄTTIG HETER Barnkonventionens grundprinciper Ett material för att introducera Barnkonventionen i klassrummet GRATTIS! Att du läser det här betyder att du vill jobba med Barnkonventionen

Läs mer

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA

ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA ORGANISATIONS- KULTUR EN WORKSHOP OM HUR VI ÄR MOT VARANDRA Innehållsförteckning: Inledning... 3 Avsnitt 1: Organisationskulturen i dag... 4 Avsnitt 2: Vad behöver vi göra för att få en sund organisationskultur?...

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 14. Nr. 4-2006 100 ex.

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 14. Nr. 4-2006 100 ex. Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 14. Nr. 4-2006 100 ex. Ordförande har ordet sid 2 Hämndhajk sid 3 Kebnekaise sid 4 Röde Bill - inbjudan sid 6 Joglobus - inbjudan sid 7 Patrullprogram sid 8 Ordförande

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i 4 rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Tema: Beröm och belöningar, kärlek och mutor

Tema: Beröm och belöningar, kärlek och mutor Tema: kärlek och mutor Beröm och belöningar är ämnen som diskuterats rätt flitigt. Är det bra? Har det ingen betydelse? Eller kan det rent av vara skadligt? Hur ser vi på kritik, behövs det? Blir det olika

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat Skellig

Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat Skellig Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-09-07 Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat

Läs mer

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF Att be om hjälp Syfte med lektionen Förberedelser 6-8 elever 90 min SF Syftet är att medvetandegöra att alla människor behöver hjälp ibland både i stort och i smått och förstå vinsterna med att be om hjälp.

Läs mer

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.

Vikingen nr 2 2008. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Vikingen nr 2 2008 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Fundera på, samtala Fundera på, samtala

Fundera på, samtala Fundera på, samtala 2 Min egen berättelse Att skriva min berättelse var som en upptäcktsresa i mig själv. Det var inte alltid lätt. Ibland var det jättetungt, om jag ska vara ärlig, men det kändes alltid meningsfullt. Jag

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN

FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN FYSISK AKTIVITETVECKA I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med fysisk aktivitet som tema. Vi hoppas att Ni under denna vecka upptäcker nya sätt

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer