Metodhäfte: Rekrytera barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera barn"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera barn

2 Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel Del 7 Skolrekrytering 8 Förberedelser 8 Genomförande 8 Prova på-möte Planeringsmöte Kompisrekrytering 11 2

3 Rekrytera barn Här finnstips och metoder för hur vi i Scouterna kan rekrytera fler barn Lycka till! Metodhäftet Rekrytera barn består av följande metoder: Rekryteringsworkshop Metoden är ett upplägg för en rekryteringsworkshop. Den första delen av workshopen ger möjlighet att diskutera varför vi vill växa, hur vi vill att framtiden ska se ut, och vad som är roligast med Scouterna, allt för att få inspiration till rekryteringsarbetet. Den andra delen hjälper er att praktiskt lägga upp rekryteringsarbetet. Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn. I den här metoden får du hjälp att planera och genomföra skolbesöket. Prova på-möte Det här är en metod som hjälper er att planera och genomföra ett prova påmöte. Ett prova på-möte är ett bra sätt att rekrytera barn genom att visa på verksamheten och låta dem prova själva. Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering som en del av terminsprogrammet. Det hjälper er också att få reda på vad era scouter tycker är roligast i verksamheten.

4 Tidsåtgång: Ca timmar Möblering: Smågrupper, gärna en fri yta någonstans i rummet Tidsåtgång: Ca Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Rekryteringsworkshop Rekryteringsworkshopen är till för att inspirera till och börja planera för rekrytering. Den första delen handlar om att ge inspiration till rekryteringsarbetet och diskutera drömmar och visioner. Den andra delen handlar om att förbereda inför rekryteringen. Del 1 - drömmar Inspirationsmingel Diskutera två och två (välj en fråga). Låt en berätta först och den andra ställa frågor och byt sedan. Ta ca två, tre per par, och byt sedan par: - Bästa scoutminne - Bästa ledarupplevelse - Bästa minne i den här kår-lokalen - Senaste gången ni skrattade högt på Scouterna - Bästa läger-minne - Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? - Vem är den senaste personen som inspirerat dig? - Vilka uppgifter känner du dig trygg med och mycket kompetent för? - Berätta om en ledarförebild! - Vad respekterar du mest hos människor? Tidsåtgång: Ca 20 Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Varför ska vi växa? Det pratas mycket om att vi ska rekrytera och bli flera. Men varför? Diskutera i mindre grupper. Ta en runda runt borden och skriv upp på en tex en whiteboard eller blädderblock.! Tips - våra exempel: - För att kunna ha mer verksamhet - För att kunna nå fler potentiella ledare - För att kunna fokusera på det de tycker är allra roligast i Scouterna - Fler läger! - Snyggare scoutstuga - Världsherravälde - För att behålla vår nuvarande storlek de flesta kårer minskar - För att vi även i framtiden ska kunna säga att var tredje svensk har provat på Scouterna - För att alla barn ska få chansen att prova på Scouterna - För att alla barn som vill ska ha chansen att vara scout - För att förändra samhället - För att rädda världen 4

5 Drömkåren Hur skulle er kår se ut om ni fick bestämma helt fritt, om solen alltid sken, om ledare växte på träd och barn kom skuttande av sig själva till kårlokalen? Om kommunen öste pengar över er och ert scoutförbund alltid stöttade er? Diskutera i smågrupper. Rita upp er bild av drömkåren på ett större papper Frågor för att komma igång: 1. Läger hur många? När, var? 2. Avdelningarna hur många avdelningar? Hur många barn? Hur många ledare? Vilket program?. Ledarna vad skulle ni göra i ledargruppen? Hur skulle stämningen vara? 4. Du själv vad skulle din uppgift vara i den här kåren? Om du bara fick göra roliga uppgifter/de uppgifter du själv väljer vilka skulle det vara? Hur skulle du umgås med de andra ledarna? Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och pennor Framgångsrikt Efter diskussionen om drömkåren kan man återkoppla genom att berätta om vad som utmärker framgångsrika kårer. Ett danskt scoutförbund har undersökt detta i en stor studie. Liksom den svenska scoutrörelsen minskade de i medlemmar. Men samtidigt såg de att det fanns flera kårer som gick emot utvecklingen och faktiskt ökade. De ville ha reda på vad som utmärkte de framgångsrika kårerna, för att kunna lära av dem och bättre planera sitt stöd. De undersökte både små och stora kårer, kårer på landsbygd och i städer, kårer i områden med mycket föreningsliv och kårer i områden med lite föreningsliv. Deras resultat? Endast 20% av förklaringsfaktorerna på vad som utmärkte en attraktiv scoutkår var yttre faktorer (så som t.ex. antal barn i området, föräldrarnas utbildningsnivå i området, hur många andra föreningar som fanns). De allra flesta av framgångsfaktorerna var alltså interna, hos kårerna själv. Vad är det då som utmärker en framgångsrik scoutkår? Det allra viktigaste: Ledargruppen. Framgångsrika scoutkårer hade en ledargrupp som: 1. Hade tydliga ambitioner och visioner. Dessa ambitioner var också tydliga i kårerna 2. Förenklat liv för ledarna. Framgångsrika kårer gjorde livet som ledare så enkelt som möjligt. Om städningen av scoutlokalen tog mycket energi så hyrde de in en person som städade den.. Sammanhållningen. Ledarna gillade varandra som personer, hade en bra sammanhållning i gruppen, umgicks socialt och gjorde roliga aktiviteter tillsammans som ledare, och träffades också ofta privat, utanför scoutkåren. Känner ni igen er? Hur såg er drömkår ut? 5

6 Del 2 - planering av rekrytering I denna del är det dags att börja planera rekryteringsinsatserna. Kombinera gärna de rekryteringsinsatser som ni konkret planerar för nu med en allmän diskussion om hur ni vill rekrytera nästa år, eller i allmänhet det kan t.ex. finnas saker som man vill göra, men inte har tid för just nu. Skriv upp på en idélista inför framtida arbetsplanering. Tidsåtgång: Ca 20 Material: Inget Möblering: Hel- eller smågruppsdiskussioner Nulägesanalys Diskutera i grupper: - Hur många medlemmar har ni nu? (Kolla i medlemsregistret gärna innan, så att den som leder workshopen vet - Om det finns äldre statistik: Hur ser medlemsutvecklingen ut? Ökar, sjunker, plus minus noll? - Om det finns äldre statistik (eller i någras minne): Hur stor har kåren varit när den var som störst? - Hur många ledare har ni? För att öka lite, eller gå plus minus noll, hur många skulle ni behöva rekrytera då? Tänk på att räkna med de som slutar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och penna Framtida rekrytering Hur vill ni att årets rekrytering ska se ut? Diskutera i smågrupper: 1. Hur många nya barn vill ni nå ut till? 2. Vad behöver ni hjälp med från fler vuxna för att kunna växa? Ta en runda och berätta om vad som har kommit fram i smågrupperna. Fler barn betyder fler föräldrar som kan hjälpa till Använd stegs metoden för att förbereda för ledarrekryteringen och lära er fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 40 Material: A papper + penna Rekryteringscykeln Diskutera i smågrupper: Rekryteringsinsatserna kopplade till kårens år. Ett förslag är att först rita upp en tom cykel och gemensamt fylla i vissa hållpunkter. T.ex.: Årsmöte Hajk Terminsplanering Julavslutning Sommaravslutning Sommarläger Basar Terminsplanering Hajk

7 Fyll på med de rekryteringsinsatser som ni vill genomföra i år. Tänk på att utgå efter era förutsättningar och er energinivå just nu men inte vara rädd för att slå loss ordentligt i nästa steg.! Tips -exempel på rekryteringsinsatser Skolbesök Prova-på möte Sexstegsmetoden (ledarrekrytering) Föräldrarekrytering Rekrytera ledare genom läger Kompisrekrytering på terminsprogrammet Diskutera i smågrupp och välj ut de insatser ni vill genomföra i år och placera in dem i års-översikten. Diskutera i helgrupp, och välj ut de gemensamma insatserna. Lista insatserna på ett tomt papper. Planera bakåt vill ni t.ex. ha ett prova-på möte i mitten på september, kan det vara läge att boka in skolbesök i början på september, och då ha ett planeringsmöte i slutet på augusti. Använd årscykeln för att diskutera rekryteringsinsatserna nästa år. Skulle ni prioritera annorlunda om ni har mer tid att förbereda er, t.ex. genom en utbildning av styrelse eller ledare eller genom att få in rekrytering i den vanliga verksamheten genom terminsprogrammen? Diskutera i smågrupper. Ta en gemensam runda om vad som känns viktigt framöver för rekryteringen. Välj ut de viktigaste insatserna för nästa år och skriv även dem på ett eget papper. Planera bakåt (vill ni t.ex. ha med kompisrekrytering på terminsprogrammen nästa termin, när ska mötet med avdelningsledarna vara?)! Tips - Mycket av kårens vanliga verksamhet går att genomföras med rekryteringsfokus. T.ex. kan en aktivitet under terminen vara att låta scouterna rita vykort och skicka till sina kompisar, eller att låta scouter ta med kompisar till ett möte. - Många kårer har olika läger eller hajker. Det kan vara ett bra sätt att involvera föräldrar och andra vuxna mer i kårens arbete bjud in en vän till att hjälpa till med en station, och passa på att både visa och berätta om kårens verksamhet. Del - Sammanfattning av workshopen: Gör en kort sammanfattning av det ni har kommit fram till under workshopen. Avsluta gärna med någon form av utvärdering, t.ex. Plus Minus Intressant, där alla deltagare skriver en eller ett par punkter som har varit positiva, negativa eller varken-eller /mer tankeväckande än direkt positivt eller negativt. Låt gärna deltagarna skriva ner sina intryck först, även om ni sedan kör en muntlig utvärderingsrunda. På det sättet får alla tid att tänka efter själv, och det den första säger färgar inte av sig på alla andras svar. Material: postitlappar Tidsåtgång: ca 10 7

8 Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn och bjuda in dem till ett prova-på möte. Tidsåtgång: Ca timmar Material: Telefon, din strålande personlighet, internet eller den mer traditionella telefonkatalogen Förberedelser Kontakta skolorna minst två veckor innan ni besöker dem: - Prata med rektor eller lärare (om ni ringer expeditionen så skickar de er vidare till rätt person) - Berätta att ni kommer från Scouterna - Att ni vill besöka deras skola - Att det tar ca 15 per klass Säger de nej fråga om ni får vara på skolgården och ha scoutaktiviteter under en rast. Fråga när rasterna är. Packa en ryggsäck med klassiska scoutsaker att ha med er. Förslag på innehåll: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Tidsåtgång: Ca 1 dag, på dagtid Material: (Förslag) Rekryteringsaffischen, ryggsäcken eller rekryteringsfilmen om Scouterna. Genomförande Ni har 15 på er att få ca 25 barn intresserade av Scouterna. Svårt? Inte alls! De flesta barn är nyfikna och intresserade av Scouterna. Knepet är att vara aktiv hela tiden och få barnen att vara med. För barn i årskurs 1 4: Rekryteringsaffischen (finns att beställa) Om det finns plats i klassrummet kan ni samla barnen i en ring. Häng upp rekryteringsaffischen på tavlan och prata utifrån den: - Fråga barnen: Vad gör personerna på affischen? - Allt det här kan man göra i Scouterna! Ryggsäcken När man är scout måste man ha med sig en hel del saker, särskilt om man sover i tält eller vindskydd. Kan barnen gissa vad ni har i ryggsäcken? Förslag på saker att ha med er i ryggsäcken: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Berätta om saker som man får lära sig i Scouterna, via ryggsäckens innehåll. Till exempel att sova utomhus, hitta i skogen, lägga om kompisens sår m.m. Dela ut en inbjudan och en broschyr om Scouterna. Se till att inte dra över tiden! Årskurs 5 : Fråga: Vad gör vi i Scouterna? Är någon av er med/har någon av er varit scout? Visa Scouternas rekryteringsfilm. Meddela skolledningen i förväg om att ni vill visa upp en film. 8 Bjud in till prova-på möte. Svara på eventuella frågor.

9 Prova på-möte Att bjuda in barn på ett prova på-möte är ett av de mest effektiva sätten att rekrytera nya barn till kåren. Det är när vi visar på vår verksamhet som barn blir intresserade. Många lägger prova på-mötena i början av skolterminerna, men de kan egentligen genomföras när som helst. Det här är en metod som hjälper er planera och genomföra ett prova på-möte. Planeringsmöte (1 kväll) Övning 1: Diskutera! Diskutera gärna i smågrupper, och avsluta med en runda där en person från varje grupp presenterar gruppens tankar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 0 per övning Material: Papper och penna - Vill ni rekrytera barn till en befintlig avdelning/grupp eller starta en ny? - Vilken åldersgrupp vill ni rekrytera? - Hur många nya barn vill ni rekrytera? - Behöver ni fler ledare, och hur kan föräldrarna hjälpa till? Övning 2: Planera! Arbetsuppgifterna: Fördela arbetsuppgifter och planera prova på-mötet. Gör en lista på arbetsuppgifter som behöver utföras, och utse en eller två som är ansvariga för varje punkt. En hel del kan börja planeras redan på det här mötet dela in er i smågrupper om ni är flera, efter vilka arbetsuppgifter ni vill göra.! Tips -förslag på arbetsuppgifter att fördela - Ta fram en inbjudan (det finns en mall) - Kontakta skolor - Besöka skolor - Sätta upp affischer i området - Tipsa lokaltidningen? - Förbereda aktiviteterna (material, m.m.) - Vara med på prova-på mötet - Genomföra föräldramöte samtidigt Förslag på arbetsgrupper: Bjud in, Programmet, Föräldrarna Övning : Arbetsgrupper Arbeta i de arbetsgrupper som ni har delat in er i (eller i helgrupp om ni gör allting tillsammans, eller har en ansvarig). Gå igenom listan vad behöver göras och när? Vem ansvarar för de olika uppgifterna? Vilket stöd behövs? Grupp 1: Bjud in Ta fram en inbjudan till prova-på mötet. I inbjudan - En bra bild på rolig scoutverksamhet (tänk aktiva barn) - Kort om Scouterna - Kort om er kår och kontaktuppgifter - Tid och plats för prova-på mötet - Vad kommer hända under dagen (allmänt) - Självklart kommer det finnas fika! Mallar finns på Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: 0 Material: Papper och penna

10 Skolpresentationer Ett av de mest effektiva sätten att bjuda in barn till prova-på möten är att besöka skolklasser och berätta om er verksamhet. Då måste någon i kåren ha tid på dagtid, och man måste också kontakta skolorna i förväg. Helst 2 veckor innan är det bra om ni kontaktar dem. Enklast är att ta kontakt med rektorn (se metoden Skolrekrytering) Dela under skolbesöket ut inbjudan till proa på-mötet Affischer Beställ färdiga affischer och komplettera med er egen information. Sätt upp i områdena runt kårens lokaler. Lokaltidningen Skicka inbjudan till lokaltidningen! Informera om Scouterna, kåren och att ni ska ha prova-på möte. Annonsmallar finns på dem kan ni komplettera med er egen information. Grupp 2: Programmet Diskutera vilka aktiviteter ni vill göra under prova-på mötet. Vilket material behövs, och vilka ska hålla i stationerna? Förslag på stationer: Material som krävs: Grupp : Föräldrarna Hur ska föräldrarna som kommer få ett välkomnande bemötande? - Vem hälsar på dem? - Vem berättar om Scouterna - Vad behöver ni ha hjälp med från föräldrarna? Vilka uppgifter behöver göras i kåren, och vad krävs för att göra dem? Använd gärna sexstegsmetoden för att få tips på hur ni kan förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Där får ni samtidigt tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Kolla in metodhäftet rekrytera vuxen där du får tips om föräldramöten. 10

11 Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering i terminsprogrammet. Det hjälper er också få reda på vad scouterna uppskattar med verksamheten. Ta med en kompis! Övning: Det roligast med Scouterna På ena sidan av papperet ritar scouterna det som de tyckte var roligast med Scouterna förra året. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. På den andra sidan av papperet ritar scouterna sedan det som de tror att deras kompisar skulle tycka var roligast med Scouterna. Få dem att tänka på en speciell kompis som de tycker om och som inte är med i Scouterna. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. Tidsåtgång: Ca0-40 rätt tjocka pennor Material: Blädderblock eller A4- papper, färggranna, Den här övningen gör att scouterna enklare kan berätta för andra vad som är roligt med Scouterna. Det gör också att ni som ledare får veta vad de tycker mest om. Övning: Rita ett vykort Låt barnen rita egna vykort om vad man gör i Scouterna. Skriv en förklarande text på baksidan, och en inbjudan till ett prova-på möte. Låt barnen ge vykorten till en kompis eller så kan de skickas ut till eleverna i en närliggande skola. Övning: Planera ett prova-på möte Låt scouterna vara med och planera för ett möte där deras kompisar bjuds in. Vad tycker de skulle vara roligt att göra? Vilken mat skulle de vilja laga? Vilka övningar är roligast? Antingen kan scouterna planera hela mötet själv, eller komma med feedback om vad de vill göra. Då kan ledarna sedan planera. Hjälp scouterna se till att övningarna inte kräver för stora förkunskaper. Tidsåtgång: Ca 0-0 Material: Tjockare papper, pennor eller kritor 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Utresa - fredag 31 juli 2015

Utresa - fredag 31 juli 2015 Sommaren närmar sig med stormsteg och förberedelserna inför Tri-Camp i England är intensivare än någonsin. I detta informationsbrev hoppas vi att den mesta informationen som ni behöver finns med. En del

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Detta behövs, när du vill använda webben för att ta emot anmälningar till en aktivitet. Först ser du en sammanfattning av processen och den info webmaster

Läs mer

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli

Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli Lägerinformation Stavanger 2013, 5-13 Juli 5/7 13:30 Samling centrumplan i Äng, avresa kl 13:45. 13/7 23:30 Ungefär, kommer vi åter till Resecentrum i Jönköping. Vi samlas i Äng och samåker därifrån till

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring sommarlägret Tintin, obetalda lägeravgifter

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter,

Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, Äntligen har det blivit dags för Lappland 2015! Påväg är 23 Sösare allt från spejarscouter, en explorerscout, rovers och ledare! Vi startar söndag 7.6.2015 kl. 9.00 från kårlokalen med hyrbuss mot Muonio.

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Följande kårer var närvarande Bjärred Martin Kadikis Finn Alexander Wallin, Lars-Ingmar Olsson Furulund Lisa Robertsson Eslöv Eva Edberg, Maria Bjerkborn

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Botvidsgårdens prova på kollo SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 5 8,9 D. Oftast 22 39,3 E. Alltid

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

OLYMPUS 2013 Lägerbrev 2

OLYMPUS 2013 Lägerbrev 2 OLYMPUS 2013 Lägerbrev 2 Hej, Kul att du hänger med! Längst bak i detta brev har du en lista över alla anmälda så du kan se vilka kompisar som kommer med. Kolla då också att vi har placerat dig i rätt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010

TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 TORNS KFUK-KFUM SCOUTKÅR Vårterminen 2010 Välkomna till Torns KFUK-KFUM scoutkår Sedan 1955 har barn och ungdomar samlats i Vallkärra för att delta i vår scoutverksamhet. Axelgård är sedan snart 30 år

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Pågående arbete i styrelsen

Pågående arbete i styrelsen Datum: 2014-04-08 Plats: Sensus Dagordning distriktsstyrelsen 1. Mötets öppnande Stefan öppnar mötet. 2. Val av justeringsman Hans Sandblad. 3. Fastställande av dagordning Vi lägger till punkten Fråga

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009

Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 Rapport från Äventyrarnas Starthajk hösten 2009 10 förväntansfulla Äventyrsscouter lämnade Helsingborg med ett par brev och en biljett. Med tåg från Knutpunkten till Hässleholm och därefter buss mot Vittsjö

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan

Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan KS/ledarsamlings-protokoll original 080813 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid KS/ledarsamlingen den 13 augusti 2008 i Scoutstugan Närvarande: Jessica Andersson, Olle Andersson, Axel Gunnarson, Stefan Gustafsson,

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer