Metodhäfte: Rekrytera barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera barn"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera barn

2 Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel Del 7 Skolrekrytering 8 Förberedelser 8 Genomförande 8 Prova på-möte Planeringsmöte Kompisrekrytering 11 2

3 Rekrytera barn Här finnstips och metoder för hur vi i Scouterna kan rekrytera fler barn Lycka till! Metodhäftet Rekrytera barn består av följande metoder: Rekryteringsworkshop Metoden är ett upplägg för en rekryteringsworkshop. Den första delen av workshopen ger möjlighet att diskutera varför vi vill växa, hur vi vill att framtiden ska se ut, och vad som är roligast med Scouterna, allt för att få inspiration till rekryteringsarbetet. Den andra delen hjälper er att praktiskt lägga upp rekryteringsarbetet. Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn. I den här metoden får du hjälp att planera och genomföra skolbesöket. Prova på-möte Det här är en metod som hjälper er att planera och genomföra ett prova påmöte. Ett prova på-möte är ett bra sätt att rekrytera barn genom att visa på verksamheten och låta dem prova själva. Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering som en del av terminsprogrammet. Det hjälper er också att få reda på vad era scouter tycker är roligast i verksamheten.

4 Tidsåtgång: Ca timmar Möblering: Smågrupper, gärna en fri yta någonstans i rummet Tidsåtgång: Ca Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Rekryteringsworkshop Rekryteringsworkshopen är till för att inspirera till och börja planera för rekrytering. Den första delen handlar om att ge inspiration till rekryteringsarbetet och diskutera drömmar och visioner. Den andra delen handlar om att förbereda inför rekryteringen. Del 1 - drömmar Inspirationsmingel Diskutera två och två (välj en fråga). Låt en berätta först och den andra ställa frågor och byt sedan. Ta ca två, tre per par, och byt sedan par: - Bästa scoutminne - Bästa ledarupplevelse - Bästa minne i den här kår-lokalen - Senaste gången ni skrattade högt på Scouterna - Bästa läger-minne - Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? - Vem är den senaste personen som inspirerat dig? - Vilka uppgifter känner du dig trygg med och mycket kompetent för? - Berätta om en ledarförebild! - Vad respekterar du mest hos människor? Tidsåtgång: Ca 20 Möblering: Yta där man kan promenera omkring. Varför ska vi växa? Det pratas mycket om att vi ska rekrytera och bli flera. Men varför? Diskutera i mindre grupper. Ta en runda runt borden och skriv upp på en tex en whiteboard eller blädderblock.! Tips - våra exempel: - För att kunna ha mer verksamhet - För att kunna nå fler potentiella ledare - För att kunna fokusera på det de tycker är allra roligast i Scouterna - Fler läger! - Snyggare scoutstuga - Världsherravälde - För att behålla vår nuvarande storlek de flesta kårer minskar - För att vi även i framtiden ska kunna säga att var tredje svensk har provat på Scouterna - För att alla barn ska få chansen att prova på Scouterna - För att alla barn som vill ska ha chansen att vara scout - För att förändra samhället - För att rädda världen 4

5 Drömkåren Hur skulle er kår se ut om ni fick bestämma helt fritt, om solen alltid sken, om ledare växte på träd och barn kom skuttande av sig själva till kårlokalen? Om kommunen öste pengar över er och ert scoutförbund alltid stöttade er? Diskutera i smågrupper. Rita upp er bild av drömkåren på ett större papper Frågor för att komma igång: 1. Läger hur många? När, var? 2. Avdelningarna hur många avdelningar? Hur många barn? Hur många ledare? Vilket program?. Ledarna vad skulle ni göra i ledargruppen? Hur skulle stämningen vara? 4. Du själv vad skulle din uppgift vara i den här kåren? Om du bara fick göra roliga uppgifter/de uppgifter du själv väljer vilka skulle det vara? Hur skulle du umgås med de andra ledarna? Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och pennor Framgångsrikt Efter diskussionen om drömkåren kan man återkoppla genom att berätta om vad som utmärker framgångsrika kårer. Ett danskt scoutförbund har undersökt detta i en stor studie. Liksom den svenska scoutrörelsen minskade de i medlemmar. Men samtidigt såg de att det fanns flera kårer som gick emot utvecklingen och faktiskt ökade. De ville ha reda på vad som utmärkte de framgångsrika kårerna, för att kunna lära av dem och bättre planera sitt stöd. De undersökte både små och stora kårer, kårer på landsbygd och i städer, kårer i områden med mycket föreningsliv och kårer i områden med lite föreningsliv. Deras resultat? Endast 20% av förklaringsfaktorerna på vad som utmärkte en attraktiv scoutkår var yttre faktorer (så som t.ex. antal barn i området, föräldrarnas utbildningsnivå i området, hur många andra föreningar som fanns). De allra flesta av framgångsfaktorerna var alltså interna, hos kårerna själv. Vad är det då som utmärker en framgångsrik scoutkår? Det allra viktigaste: Ledargruppen. Framgångsrika scoutkårer hade en ledargrupp som: 1. Hade tydliga ambitioner och visioner. Dessa ambitioner var också tydliga i kårerna 2. Förenklat liv för ledarna. Framgångsrika kårer gjorde livet som ledare så enkelt som möjligt. Om städningen av scoutlokalen tog mycket energi så hyrde de in en person som städade den.. Sammanhållningen. Ledarna gillade varandra som personer, hade en bra sammanhållning i gruppen, umgicks socialt och gjorde roliga aktiviteter tillsammans som ledare, och träffades också ofta privat, utanför scoutkåren. Känner ni igen er? Hur såg er drömkår ut? 5

6 Del 2 - planering av rekrytering I denna del är det dags att börja planera rekryteringsinsatserna. Kombinera gärna de rekryteringsinsatser som ni konkret planerar för nu med en allmän diskussion om hur ni vill rekrytera nästa år, eller i allmänhet det kan t.ex. finnas saker som man vill göra, men inte har tid för just nu. Skriv upp på en idélista inför framtida arbetsplanering. Tidsåtgång: Ca 20 Material: Inget Möblering: Hel- eller smågruppsdiskussioner Nulägesanalys Diskutera i grupper: - Hur många medlemmar har ni nu? (Kolla i medlemsregistret gärna innan, så att den som leder workshopen vet - Om det finns äldre statistik: Hur ser medlemsutvecklingen ut? Ökar, sjunker, plus minus noll? - Om det finns äldre statistik (eller i någras minne): Hur stor har kåren varit när den var som störst? - Hur många ledare har ni? För att öka lite, eller gå plus minus noll, hur många skulle ni behöva rekrytera då? Tänk på att räkna med de som slutar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 20 Material: Papper och penna Framtida rekrytering Hur vill ni att årets rekrytering ska se ut? Diskutera i smågrupper: 1. Hur många nya barn vill ni nå ut till? 2. Vad behöver ni hjälp med från fler vuxna för att kunna växa? Ta en runda och berätta om vad som har kommit fram i smågrupperna. Fler barn betyder fler föräldrar som kan hjälpa till Använd stegs metoden för att förbereda för ledarrekryteringen och lära er fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 40 Material: A papper + penna Rekryteringscykeln Diskutera i smågrupper: Rekryteringsinsatserna kopplade till kårens år. Ett förslag är att först rita upp en tom cykel och gemensamt fylla i vissa hållpunkter. T.ex.: Årsmöte Hajk Terminsplanering Julavslutning Sommaravslutning Sommarläger Basar Terminsplanering Hajk

7 Fyll på med de rekryteringsinsatser som ni vill genomföra i år. Tänk på att utgå efter era förutsättningar och er energinivå just nu men inte vara rädd för att slå loss ordentligt i nästa steg.! Tips -exempel på rekryteringsinsatser Skolbesök Prova-på möte Sexstegsmetoden (ledarrekrytering) Föräldrarekrytering Rekrytera ledare genom läger Kompisrekrytering på terminsprogrammet Diskutera i smågrupp och välj ut de insatser ni vill genomföra i år och placera in dem i års-översikten. Diskutera i helgrupp, och välj ut de gemensamma insatserna. Lista insatserna på ett tomt papper. Planera bakåt vill ni t.ex. ha ett prova-på möte i mitten på september, kan det vara läge att boka in skolbesök i början på september, och då ha ett planeringsmöte i slutet på augusti. Använd årscykeln för att diskutera rekryteringsinsatserna nästa år. Skulle ni prioritera annorlunda om ni har mer tid att förbereda er, t.ex. genom en utbildning av styrelse eller ledare eller genom att få in rekrytering i den vanliga verksamheten genom terminsprogrammen? Diskutera i smågrupper. Ta en gemensam runda om vad som känns viktigt framöver för rekryteringen. Välj ut de viktigaste insatserna för nästa år och skriv även dem på ett eget papper. Planera bakåt (vill ni t.ex. ha med kompisrekrytering på terminsprogrammen nästa termin, när ska mötet med avdelningsledarna vara?)! Tips - Mycket av kårens vanliga verksamhet går att genomföras med rekryteringsfokus. T.ex. kan en aktivitet under terminen vara att låta scouterna rita vykort och skicka till sina kompisar, eller att låta scouter ta med kompisar till ett möte. - Många kårer har olika läger eller hajker. Det kan vara ett bra sätt att involvera föräldrar och andra vuxna mer i kårens arbete bjud in en vän till att hjälpa till med en station, och passa på att både visa och berätta om kårens verksamhet. Del - Sammanfattning av workshopen: Gör en kort sammanfattning av det ni har kommit fram till under workshopen. Avsluta gärna med någon form av utvärdering, t.ex. Plus Minus Intressant, där alla deltagare skriver en eller ett par punkter som har varit positiva, negativa eller varken-eller /mer tankeväckande än direkt positivt eller negativt. Låt gärna deltagarna skriva ner sina intryck först, även om ni sedan kör en muntlig utvärderingsrunda. På det sättet får alla tid att tänka efter själv, och det den första säger färgar inte av sig på alla andras svar. Material: postitlappar Tidsåtgång: ca 10 7

8 Skolrekrytering Att besöka skolor och berätta om Scouterna är ett bra sätt att rekrytera nya barn och bjuda in dem till ett prova-på möte. Tidsåtgång: Ca timmar Material: Telefon, din strålande personlighet, internet eller den mer traditionella telefonkatalogen Förberedelser Kontakta skolorna minst två veckor innan ni besöker dem: - Prata med rektor eller lärare (om ni ringer expeditionen så skickar de er vidare till rätt person) - Berätta att ni kommer från Scouterna - Att ni vill besöka deras skola - Att det tar ca 15 per klass Säger de nej fråga om ni får vara på skolgården och ha scoutaktiviteter under en rast. Fråga när rasterna är. Packa en ryggsäck med klassiska scoutsaker att ha med er. Förslag på innehåll: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Tidsåtgång: Ca 1 dag, på dagtid Material: (Förslag) Rekryteringsaffischen, ryggsäcken eller rekryteringsfilmen om Scouterna. Genomförande Ni har 15 på er att få ca 25 barn intresserade av Scouterna. Svårt? Inte alls! De flesta barn är nyfikna och intresserade av Scouterna. Knepet är att vara aktiv hela tiden och få barnen att vara med. För barn i årskurs 1 4: Rekryteringsaffischen (finns att beställa) Om det finns plats i klassrummet kan ni samla barnen i en ring. Häng upp rekryteringsaffischen på tavlan och prata utifrån den: - Fråga barnen: Vad gör personerna på affischen? - Allt det här kan man göra i Scouterna! Ryggsäcken När man är scout måste man ha med sig en hel del saker, särskilt om man sover i tält eller vindskydd. Kan barnen gissa vad ni har i ryggsäcken? Förslag på saker att ha med er i ryggsäcken: - Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) - Något ni gjort själva i Scouterna - Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 8 miljoner scouter i nästan alla länder) - Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Berätta om saker som man får lära sig i Scouterna, via ryggsäckens innehåll. Till exempel att sova utomhus, hitta i skogen, lägga om kompisens sår m.m. Dela ut en inbjudan och en broschyr om Scouterna. Se till att inte dra över tiden! Årskurs 5 : Fråga: Vad gör vi i Scouterna? Är någon av er med/har någon av er varit scout? Visa Scouternas rekryteringsfilm. Meddela skolledningen i förväg om att ni vill visa upp en film. 8 Bjud in till prova-på möte. Svara på eventuella frågor.

9 Prova på-möte Att bjuda in barn på ett prova på-möte är ett av de mest effektiva sätten att rekrytera nya barn till kåren. Det är när vi visar på vår verksamhet som barn blir intresserade. Många lägger prova på-mötena i början av skolterminerna, men de kan egentligen genomföras när som helst. Det här är en metod som hjälper er planera och genomföra ett prova på-möte. Planeringsmöte (1 kväll) Övning 1: Diskutera! Diskutera gärna i smågrupper, och avsluta med en runda där en person från varje grupp presenterar gruppens tankar. Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: Ca 0 per övning Material: Papper och penna - Vill ni rekrytera barn till en befintlig avdelning/grupp eller starta en ny? - Vilken åldersgrupp vill ni rekrytera? - Hur många nya barn vill ni rekrytera? - Behöver ni fler ledare, och hur kan föräldrarna hjälpa till? Övning 2: Planera! Arbetsuppgifterna: Fördela arbetsuppgifter och planera prova på-mötet. Gör en lista på arbetsuppgifter som behöver utföras, och utse en eller två som är ansvariga för varje punkt. En hel del kan börja planeras redan på det här mötet dela in er i smågrupper om ni är flera, efter vilka arbetsuppgifter ni vill göra.! Tips -förslag på arbetsuppgifter att fördela - Ta fram en inbjudan (det finns en mall) - Kontakta skolor - Besöka skolor - Sätta upp affischer i området - Tipsa lokaltidningen? - Förbereda aktiviteterna (material, m.m.) - Vara med på prova-på mötet - Genomföra föräldramöte samtidigt Förslag på arbetsgrupper: Bjud in, Programmet, Föräldrarna Övning : Arbetsgrupper Arbeta i de arbetsgrupper som ni har delat in er i (eller i helgrupp om ni gör allting tillsammans, eller har en ansvarig). Gå igenom listan vad behöver göras och när? Vem ansvarar för de olika uppgifterna? Vilket stöd behövs? Grupp 1: Bjud in Ta fram en inbjudan till prova-på mötet. I inbjudan - En bra bild på rolig scoutverksamhet (tänk aktiva barn) - Kort om Scouterna - Kort om er kår och kontaktuppgifter - Tid och plats för prova-på mötet - Vad kommer hända under dagen (allmänt) - Självklart kommer det finnas fika! Mallar finns på Möblering: Smågrupper Tidsåtgång: 0 Material: Papper och penna

10 Skolpresentationer Ett av de mest effektiva sätten att bjuda in barn till prova-på möten är att besöka skolklasser och berätta om er verksamhet. Då måste någon i kåren ha tid på dagtid, och man måste också kontakta skolorna i förväg. Helst 2 veckor innan är det bra om ni kontaktar dem. Enklast är att ta kontakt med rektorn (se metoden Skolrekrytering) Dela under skolbesöket ut inbjudan till proa på-mötet Affischer Beställ färdiga affischer och komplettera med er egen information. Sätt upp i områdena runt kårens lokaler. Lokaltidningen Skicka inbjudan till lokaltidningen! Informera om Scouterna, kåren och att ni ska ha prova-på möte. Annonsmallar finns på dem kan ni komplettera med er egen information. Grupp 2: Programmet Diskutera vilka aktiviteter ni vill göra under prova-på mötet. Vilket material behövs, och vilka ska hålla i stationerna? Förslag på stationer: Material som krävs: Grupp : Föräldrarna Hur ska föräldrarna som kommer få ett välkomnande bemötande? - Vem hälsar på dem? - Vem berättar om Scouterna - Vad behöver ni ha hjälp med från föräldrarna? Vilka uppgifter behöver göras i kåren, och vad krävs för att göra dem? Använd gärna sexstegsmetoden för att få tips på hur ni kan förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Där får ni samtidigt tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Kolla in metodhäftet rekrytera vuxen där du får tips om föräldramöten. 10

11 Kompisrekrytering Rekrytering blir roligare om scouterna själva är med. Kompisrekrytering är en metod som hjälper er att ha med rekrytering i terminsprogrammet. Det hjälper er också få reda på vad scouterna uppskattar med verksamheten. Ta med en kompis! Övning: Det roligast med Scouterna På ena sidan av papperet ritar scouterna det som de tyckte var roligast med Scouterna förra året. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. På den andra sidan av papperet ritar scouterna sedan det som de tror att deras kompisar skulle tycka var roligast med Scouterna. Få dem att tänka på en speciell kompis som de tycker om och som inte är med i Scouterna. Låt scouterna berätta, en i taget, om vad de ritat. Tidsåtgång: Ca0-40 rätt tjocka pennor Material: Blädderblock eller A4- papper, färggranna, Den här övningen gör att scouterna enklare kan berätta för andra vad som är roligt med Scouterna. Det gör också att ni som ledare får veta vad de tycker mest om. Övning: Rita ett vykort Låt barnen rita egna vykort om vad man gör i Scouterna. Skriv en förklarande text på baksidan, och en inbjudan till ett prova-på möte. Låt barnen ge vykorten till en kompis eller så kan de skickas ut till eleverna i en närliggande skola. Övning: Planera ett prova-på möte Låt scouterna vara med och planera för ett möte där deras kompisar bjuds in. Vad tycker de skulle vara roligt att göra? Vilken mat skulle de vilja laga? Vilka övningar är roligast? Antingen kan scouterna planera hela mötet själv, eller komma med feedback om vad de vill göra. Då kan ledarna sedan planera. Hjälp scouterna se till att övningarna inte kräver för stora förkunskaper. Tidsåtgång: Ca 0-0 Material: Tjockare papper, pennor eller kritor 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer