Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan"

Transkript

1 Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1

2 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas första förbundsgemensamma plattform för medlemsutveckling. Det här metodhäftet vänder sig till de kårer som vill arbeta med att utveckla sin kår, fåfler nya medlemmar och behålla de som redan är med. Häftet innehåller arbetsområdena utveckla, rekrytera och behålla och beroende av vilket behov kåren har kan du välja att arbeta med enbart en av delarna eller alla tre. Vi rekommenderar dock att du under ett verksamhetsår arbetar med alla tre delarna och att du börjar med att läsa igenom Utveckla-avsnittet innan du forsätter till de andra två. Häftet är framtaget av en förbundsgemensam arbetsgrupp bestående av konsulenter, som utifrån sina erfarenheter och metoder har försökt att bryta ner medlemsutvecklingsarbetet till grunden. Det kan innebära att materialet ibland känns lite väl självklart på sina håll men syftet är att tydliggöra vad ett medlemsutvecklingsarbete kan innebära och att visa att det viktiga inte är vad kåren gör utan att det görs återkommande och långsiktigt. Vi har valt att fokusera på några få målgrupper i det här häftet eftersom vi är övertygade om att en av framgångsfaktorerna i arbetet med medlemsutveckling är att arbeta med utvalda metoder mot riktade målgrupper. När det gäller rekrytering har vi valt målgrupperna spårarscouter och scoutledare. Anledningen till det är att spårare är enklast att rekrytera samt att vi behöver börja med de yngsta om vi ska ha verksamhet på alla plan med en tydlig stegring. Rekrytering av scoutledare har vi valt av den enkla anledningen att det finns ett stort behov av nya ledare. När det gäller behålla har vi valt äventyrarscouter, utmanarscouter och scoutledare. Anledningarna är att vi ser att i de här åldrarna slutar de flesta scouterna och att eftersom vi har brist på ledare behöver vi arbeta med att få behålla de vi har så länge som möjligt. Scoutkårer i alla scoutförbund och i hela Sverige kan få stöd av konsulenter och förbundskanslier i arbetet med medlemsutveckling. Statistik i Svenska Scoutförbundet visar oss att konsulentsatsningar ger kvantitativ och kvalitativ effekt i rörelsen om distriktet stöttar och samverkar aktivt med konsulenten. Trevlig läsning och lycka till med ert medlemsutvecklingsarbete! Arbetsgruppen för plattformen: Anna Asklöf, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Jenny Bengtsson, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Jonna Isaksson, KFUK-KFUMs scoutförbund Josefin Söderberg, Svenska Scoutförbundet Katarina Djäken, Svenska Scoutförbundet Lena Ericsson, SMU Scout 2

3 Utveckla Det som inte är under utveckling är under avveckling är det någon klok person som sagt. Syftet med Scouterna är att göra unga redo för livet. Vi vill utveckla vartenda barn och varje ung människa och vi vill göra det genom scoutmetoden i våra scoutkårer, avdelningar och patruller. För att det ska vara möjligt måste scoutkårerna också utvecklas. Men vad menas med utveckling egentligen? En del tänker på medlemstillväxt, att bli flera. Andra tänker på förbättring, att ha roligare och bättre verksamhet. Det viktigaste är inte vad ni bestämmer er för att utveckla utan att ni tar ett beslut om att kontinuerligt arbeta med kårutveckling. Framgångsrika kårer Ett sätt att mäta utveckling på som nämndes ovan är att titta på medlemstillväxt. Ett av scoutförbunden i Danmark har undersökt de attraktiva scoutgrupperna i sitt land och kommit fram till att de utmärks av att hela kåren fungerar som ett team, de har uttalade mål med sin verksamhet och de har förenklat ledarrollen så att det är tydligt vad var och en förväntas göra. Som en inramning kring detta finns ett tydligt ledarskap som samlar kårens alla aktiva. Delarna kan jämföras med scoutmetoden, de är alla viktiga för att helheten ska fungera. Den bilden stämmer bra med konsulenternas erfarenheter av scoutverksamhet i Sverige. Det finns fyra utmärkande drag för framgångsrika kårer: Laganda: hela kåren fungerar som ett team Mål: kåren har långsiktiga och tydliga mål (se avsnittet Utveckla) Förenkling: kåren har lagt upp ledararbetet så att det är enkelt och logiskt för den enskilda ledaren. (Se avsnittet Behålla ledare) Ledarskap: kåren har en ledning som fungerar som en samlingspunkt och som visar vägen och kåren arbetar kontinuerligt med utbildning för ledarna. Källa: Den attraktive spejdergruppe; Det danske spejderkorps Danmarks undersökning visar att ledarskapet skiljer sig från de andra egenskaperna, den är väsentlig för hur starka de andra tre egenskaperna kan vara. Det är alltså ledarskapet som primärt ska säkerställa att det finns laganda, ambition och en förenklad rutin i kårens scoutarbete. Övning; En kår som är framgångsrik attraherar både barn och vuxna till sin verksamhet. Diskutera vad ni behöver göra för att utveckla dessa fyra punkter och vara en framgångsrik kår. Hur ser ledarskapet ut i er kår? 3

4 Visionera Ett av de utmärkande dragen för framgångsrika kårer handlade om att ha långsiktiga mål och en gemensam tydlig riktning. Därför är det viktigt att ni stannar upp, reflekterar över verksamheten och formulerar en gemensam vision. Ett sätt kan vara att använda frågorna nedan och diskutera hur kåren ser ut om fem år. Var vill du att kåren ska vara då? Våga vara visionär!! Var kreativ med frågorna. Gör dem som en tipsrunda, ett ljusspår eller sätt upp dem runt om i lokalen. Diskutera gärna i mindre grupper. Övning; Om fem år Hur många är vi i kåren? Hur många scouter, avdelningar och ledare har vi? Hur många flickor respektive pojkar har vi? Hur ser den etniska mångfalden ut i kåren? Hur ser vår verksamhet ut? Vad har vi för program för våra åldersgrupper? På vilket sätt deltar scouterna i planeringen? När och hur följs aktiviteternas syfte och resultat upp? Hur är vår ekonomi? Hur får vi in pengar? Vad kostar det att vara med? Vilka arrangemang har vi på gång? Läger? Kårarrangemang? Hur är vi organiserade? Ledare? Kårstyrelse? Ledarmöten? Arbetsgrupper? Vad har vi för material/utrustning? Vad utmärker vår kår? Vilka upplevelser/utbildningar har våra ledare fått? Vilken roll spelar föräldrarna i vår kår? Gå gemensamt igenom och skriv upp på blädderblock eller whiteboard vad ni kommit fram till. När ni tillsammans skapat en bild av hur ni vill att kåren ser ut om fem år så kan ni gå vidare till att skapa en gemensam vision, en sammanfattning på en eller ett par meningar. 4

5 Verksamhetsplan Utifrån er vision kan ni lägga upp en plan för er verksamhet. Börja med att sätta upp gemensamma mål och därefter vilka aktiviteter som ska genomföras och vem som ansvarar för aktiviteterna. Mål För att ett mål ska fungera som verktyg för kåren bör det vara: Specifikt: målet ska vara konkret och tydligt. Fokusera på resultat, inte aktiviteter. Mätbart: det ska gå att mäta om kåren uppfyllt målet. Använd frågor som hur mycket? eller hur många?. Gemensamt: alla som är med i kåren ska känna att målet är deras eget så att alla kan vara med och bidra till målet. Realistiskt: målet skall kunna nås och vara anpassat till kårens förutsättningar i nuläget. Tidsbundet: När ska målet vara uppnått? Sätt upp milstolpar för bättre överblick av hur det går för er, som tillfällen då ni stämmer av.! Ju fler som får vara med och bidra med sin åsikt, ju fler kommer att vilja vara med och bidra till att förbättra kåren. Ni kan välja hur mycket tid och energi ni vill investera i det här arbetet att bara prata igenom frågorna nedan på ett styrelsemöte är definitivt ett steg i rätt riktning, men ju mer tid du och dina ledarkollegor kan lägga ner på detta, desto mer kommer kåren att få tillbaka. Aktiviteter och ansvar Efter att ha fokuserat på hur ni vill att det ska vara är det dags att titta på hur ni ska komma dit, vilka aktiviteter som gör att ni når målen. Har ni målet att vara tio scouter på utmanaravdelningen om ett år så är det kanske dags att rekrytera? Hur ni ska göra det och vem som är ansvarig för de olika momenten som ingår i en rekryteringssatsning behöver bestämmas. Är det däremot så att ni satsar på att behålla äventyrarscouterna så kanske ni istället ska köpa in Äventyrarnas handbok och satsa på ett riktigt bra och utmanande program. Skapa en gemensam bild och vision Sätt upp mål Kom ihåg att inte bara ange styrelsen eller den-ochden avdelningen utan namnge de som är ansvariga för olika aktiviteter och moment i dem. Följ upp resultat och fira alla framgångar Bestäm aktiviteter och ansvarsfördelning 5

6 ! Glöm inte att följa upp, stämma av och fira era resultat! Allt ni gjort sedan målen sattes upp är värt att fira. På finns ett exempel (Stockholms scoutdistrikt, Svenska Scoutförbundet) på hur en verksamhetsplan kan se ut. Rekrytera Varför rekrytera? Vi har satt upp ett mål inom scoutrörelsen att vi tillsammans ska växa; dels som individer men även i antal scouter. För att kunna göra det behöver vi hela tiden rekrytera nya scouter. I det här avsnittet fokuserar vi på att rekrytera spårarscouter och ledare. Men innan vi kör igång behöver vi fundera på varför vi ska växa och varför vi ska rekrytera. Övning; Varför ska vi växa? Diskutera i mindre grupper. Ta en runda runt borden och skriv upp det som sägs.! Våra exempel: För att kunna ha mer verksamhet För att kunna nå fler potentiella ledare För att få bättre ekonomi i kåren För att ledarna ska kunna fokusera på det de tycker är allra roligast i Scouterna Fler läger! Snyggare scoutstuga För att behålla vår nuvarande storlek de flesta kårer minskar För att vi även i framtiden ska kunna säga att var tredje svensk har provat på Scouterna För att alla barn ska få chansen att prova på Scouterna För att alla barn som vill ska ha chansen att vara scout För att förändra samhället För att rädda världen 6

7 Planera rekrytering När ni vet varför ni ska rekrytera till er kår så behöver ni en plan för hur det ska gå till, vilka ni ska vända er till och vem som ska göra vad. Genom att planera vilka barn som ska få frågan om de vill bli scouter så ökar chanserna att lyckas. Övning; Vem vill vi rekrytera? Vill ni rekrytera barn till en befintlig avdelning/grupp eller starta en ny? Vilken åldersgrupp vill ni rekrytera? Hur många nya barn vill ni rekrytera? Behöver ni fler ledare, och hur kan föräldrarna hjälpa till? Diskutera gärna i smågrupper, och avsluta med en runda där en person från varje grupp presenterar gruppens tankar. Övning; Hur ska vi rekrytera? Hur kan man rekrytera barn? Ös ur er alla tänkbara alternativ som ni kan komma på, en bra idé kan vara att göra en tankekarta där ni skriver rekrytera barn i mitten och sedan skriver alla sätt runtomkring. När ni har gjort denna karta tittar ni tillsammans på vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella denna gång! Nedan finns metoder som vi av erfarenhet vet är välfungerande. Rekrytera spårare Skolrekrytering Den metod som visat sig vara mest effektiv när det gäller att nå spårarscouter är skolrekrytering. Här finns några punkter att tänka på när det gäller skolrekryteringen: Kontakta skolorna minst två veckor innan ni besöker dem: Prata med rektor eller lärare Berätta att ni kommer från Scouterna och att ni vill besöka deras skola Berätta att det tar ca 15 minuter per klass Ta med inbjudningar till ett inplanerat prova-på-möte. Mallar finns på Packa en ryggsäck med klassiska scoutsaker att ha med er. Förslag på innehåll: Sovsäck, liggunderlag, regnkläder, matsaker (kåsa, bestick, tallrik) Något ni gjort själva i Scouterna Något ni köpt eller fått när ni varit utomlands på läger (Berätta var det kommer ifrån och att det finns 38 miljoner scouter i nästan alla länder) Ficklampa, gosedjur, kompass, sjukvårdssaker Berätta om saker som man får lära sig i Scouterna, via ryggsäckens innehåll. Till exempel att sova utomhus, hitta i skogen, lägga om kompisens sår m.m. 7

8 Dela sedan ut en inbjudan till prova-på-möte och gärna en broschyr om Scouterna. Se till att inte dra över den tid ni har fått! Mer information om skolrekrytering finns i rekryteringsmetoden Barn på Prova-på-möte Att bjuda in barn till ett prova-på-möte har också visat sig vara ett effektivt sätt att rekrytera nya barn till kåren. Det är när vi visar vår verksamhet som barn blir intresserade. Övning; Diskutera Vilka aktiviteter vill ni göra under prova-på-mötet? Vilket material behövs, och vilka ska hålla i stationerna? Hur ska föräldrarna få ett välkomnande bemötande?! Kom ihåg att prova-på-mötet ska vara spännande och roligt på samma sätt som resten av terminen. Skapa förväntningar som ni kan leva upp till! Se till att fördela vem som ansvarar för vad. Det finns förslag på prova-på-aktiviteter på Aktivitetsbanken. Lägg gärna prova-på-mötet på den dag som den aktuella avdelningen träffas, då underviker vi att barnen som kommer dit blir besvikna när de upptäcker att scouterna i vanliga fall är på en annan dag, då de inte kan. Föräldramöte Att ha ett föräldramöte är både ett bra steg i att informera föräldrar om vad vi gör i scouterna men också en bra metod för att rekrytera föräldrarna till att engagera sig i kåren. Så innan föräldramötet kan det vara bra att ni i kåren sätter er och funderar på vad det är ni behöver hjälp med. Använd sexstegsmetoden under kapitlet Övriga metoder vuxna i rekryteringsmetoden Vuxen som finns på En bra sak för att komma igång kan vara att kolla hur många av föräldrarna som själva har scouterfarenhet. Berätta om vad scouting är, om scoutprogrammet och vad kåren gör. Varför är det givande att vara scoutledare? Fråga om någon har erfarenheter av att arbeta inom ideella organisationer, inom Scouterna eller idrottsrörelsen eller hem och skola-föreningen m.m. Berätta kort om era egna erfarenheter av att vara scoutledare. Vad har det gett er? Vad tycker ni själva är roligast med att vara scoutledare? Under denna del av föräldramötet är det bra att prata om vad scoutkåren kan erbjuda dem som föräldrar, samt att detta är en ideell verksamhet och att alla behöver hjälpa till med något. Några kårer har framgångsrikt provat att ha listor med alla inplanerade scoutmöten på som föräldrarna har kunnat skriva upp sig på direkt. 8

9 För mer information om hur man kan genomföra ett föräldramöte se metodhäfte Rekrytera vuxna Kom ihåg! Scoutprogrammet säljer scoutingen, använd gärna målspåren och ballongerna när du ska prata om programmet. Se till så att alla känner sig välkomna och inkluderade! Var förberedd! Om alla har scoutskjorta kan det uppstå en vi-och-dom-känsla Ställ frågan! Att använda kommunikationsplattformen om ni behöver vässa säljargumenten Rekrytera ledare Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden för vuxenrekrytering har utvecklats av Scouterna i Storbritannien och använts med stor framgång också i Sverige. Metoden hjälper er att komma fram till vad ni behöver hjälp med, bestämma er för vilka ni ska fråga och bli bättre på hur ni frågar. Övning; engagemang Innan ni börjar arbeta med de sex stegen, ta en stund och diskutera vad engagemanget i Scouterna ger. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till dem som ni frågar. Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som ledare på ett blädderblock eller A4 papper. Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Diskutera i smågrupper: 1. Vad tycker du är roligast med Scouterna? 2. Vad är det bästa med din kår? 3. Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälper till i kåren? Nu kan ni gå vidare och använda sexstegsmetoden för att hitta just era ledare och lära er fråga på rätt sätt. 9

10 Sexstegsmetodens sex steg: 1. Vad behöver kåren hjälp med? 2. Vilka egenskaper och färdigheter behövs? 3. Vilka personer skulle kunna utföra uppgiften? 4. Vilka är bäst? 5. Fråga! 6. Följ upp! Kom ihåg att: Berätta varför ni frågar just dem - Vi söker en person med den-och-den egenskapen, och du har alltid varit bra på det. Förklara vad ni behöver ha hjälp med: Vad ska personen göra? Hur mycket tid går åt? När och var ska det göras? Vem kommer personen att jobba med? Vilken hjälp får personen? Hur länge pågår uppgiften? Besvara alla frågor ärligt. Försköna inte, men ni behöver heller inte lista alla små bekymmer som kan finnas i samband med uppgiften. Ställ krav. Var ärlig med hur mycket tid som går åt. Om personen säger nej, acceptera hans eller hennes beslut. För mer information om sexstegsmetoden finns i rekryteringsmetoden Vuxen, gå in på rekrytering Studentrekrytering En annan intressant plats att hitta ledare på kan vara universitet, högskolor och folkhögskolor. Här kan man hitta studenter som tidigare varit scouter. På plats kan ni visa att det finns scouter just i er stad, genom att dela ut inbjudningar, slå upp ett tält och grilla marshmallows. För mer information om hur du kan rekrytera studenter, läs rekryteringsmetoden Student som finns på Kom ihåg att: Involvera de nya ledarna snabbt i verksamheten så att de känner sig behövda och värdefulla. Genomföra en introduktionsutbildning för de nya ledarna ganska snart efter att de har blivit ledare. Vara inkluderande och välkomnande så att alla känner sig som en i gänget. 10

11 Behålla Vi vill bli fler scouter i Sverige och ett viktigt steg i det är att få våra medlemmar att välja att stanna kvar i scouterna. Att behålla scouter är också att växa! Ett aktivt arbete med att behålla de scouter som finns ökar chanserna att de nya scouterna väljer att fortsätta. Har man roligt tillsammans och trivs så vill fler vara med. På så sätt ökar antalet scouter både genom att det rekryteras nya och att fler väljer att stanna kvar. Nedan finns särskild information om att jobba aktivt med att behålla äventyrarscouter, utmanarscouter och ledare. Behålla äventyrarscouter och utmanarscouter Scoutprogrammet Det förbundsgemensamma programmet är tänkt att underlätta för scoutledarna att göra ett roligt program med ett genomtänkt syfte. I Scouterna får barn och unga möjlighet till personlig utveckling och programmet utgör den röda tråden genom scoutens utveckling. Vi har valt att definiera utveckling inom fem områden: Social utveckling - Gruppen Fysisk utveckling - Kroppen Andlig utveckling - Tron och livsfrågorna Känslomässig utveckling - Känslorna Intellektuell utveckling Tanken Det som är specifikt för Scouterna är att vi vill vara med och stötta barnens utveckling inom alla fem områdena. Flertalet andra ideella föreningar riktar in sig på ett eller kanske två utvecklingsområden. Att skapa verksamhet som på ett naturligt sätt innehåller aktiviteter riktade till alla fem utvecklingsområden kan dock kännas svårt. Därför har utvecklingsområdena brutits ned till mål för varje åldersgrupp. Den kår som arbetar med alla målspåren täcker per automatik in alla utvecklingsområden. Målen för åldersgrupperna är utformade så att de ger en naturlig stegring och hänger samman som ett spår genom åldersgrupperna. De berättar inte vad avdelningen ska genomföra för aktiviteter, utan ger en beskrivning av en normal utvecklingskurva för barn inom respektive målspår och något att ha som grund i planeringen.! Scouternas 14 målspår: Ledarskap Problemlösning Existens Fysiska utmaningar Aktiv i samhället Fantasi och kreativt uttryck Känsla för naturen Aktiv i gruppen Kritiskt tänkande Egna värderingar Relationer Förståelse för omvärlden Självinsikt och självkänsla Ta hand om sin kropp. 11

12 Det finns ett antal stödfunktioner som är tänkta att hjälpa ledare i att skapa intressanta och roliga program för scouterna. Några av dessa är: Ledarboken Scoutböckerna, som även ledaren kan använda för tips på teman, aktiviteter och annat som går att bygga vidare på. Onlinestöd, bland annat i form av en utvecklad Aktivitetsbank, Terminsprogram för spårare, upptäckare och äventyrare som kan användas som inspiration och grund för egen planering. Guide till den nya ledaren Möjlighet att genom Bilda och Sensus genomföra programmet som studiecirklar och därmed få böcker och material kostnadsfritt. Gemensamt märkessystem för märken kopplade till programmet För mer information om det gemensamma programmet gå in på Behålla äventyrarscouter Några viktiga faktorer som gör att äventyrarscouterna väljer att stanna kvar i verksamheten är att de får utmanas i programmet, får vara delaktiga i att planera det och känner att det blir en stegring från tidigare år. Därför är en av de viktigaste delarna att planera programmet tillsammans med äventyrarscouterna. Här är ett förslag på hur man kan göra det. Utdrag ur terminsprogram Äventyrare VT 2010; Huvuddragen i terminsplaneringen har ledarna förberett men det är viktigt att scouterna får vara med och föreslå program och aktiviteter. Det skapar en känsla av att de äger programmet vilket ger ökat engagemang och högre närvaro. Syfte Under terminsplaneringen är det viktigt att lära sig lyssna på varandra, låta alla komma till tals och kompromissa i patrullen. Genom detta arbetar man mot målspåret Aktiv i gruppen. När scouterna hittar på aktiviteter samt ritar, beskriver och presenterar vad de kommer fram till tränas de i Fantasi och kreativt uttryck. Genomförande: Inledning (15 min) I gläntan bakom scoutstugan inleds kvällen med ceremoni med ljuständning och mårunda och genomgång av vad som kommer hända under kvällen. Några av de nya kompisarna från förra gången är med denna vecka också. Ledarna berättar att de nya under kvällen kommer att få möjlighet att borra hål så att även de har ljus i sina respektive patrullers stakar. De som vill får berätta lite om filmen förra veckan och om de funderat på något särskilt sedan sist. 12

13 Scoutmetoden (20 min) För att scouterna ska få lite scouttänk med sig när de planerar terminen börjar ledarna med en kort pusselövning om scoutmetoden sättet som vi gör saker på i scouterna. Efter aktiviteten berättar ledarna lite kort om varje del i scoutmetoden. Läs mer om scoutmetoden i Ledaren gör dig redo. Programplanering (30 min) Patrullerna får ett tomt schema med alla scoutmötesdatum samt ett par stora blädderblocksark och kritor. De behöver även anteckningarna från förra veckans filmdiskussioner om vad vi människor behöver för att överleva. Patrullerna får spåna fritt utifrån terminens tema och filmdiskussionerna för att komma fram till bra aktiviteter att göra under terminen och sedan rita och förklara dem på blädderblocksarken. Under planeringen går Emelie runt till patrullerna med en borrmaskin så att de nya scouterna får borra ett ljushål i patrullens ljusstake. Redovisning (20 min) Patrullerna får en i taget visa och förklara för de andra vad de kommit fram till. Om det behövs för ledarna anteckningar så att de kommer ihåg allt patrullerna säger och samlar sedan in blädderblocken. Ledarna berättar att de kommer försöka jämka ihop allas förslag till nästa möte. Högläsning, avslutning och reflektion (30 min) Mötet avslutas med ett stycke ur Robinsson Crusoe, Vikingarnas avslutningsceremoni och att en av ledarna berätta om vad som ska hända nästa gång. Scoutmetod Samarbetet i patrullen övas genom både scoutmetodspusslet och terminsplaneringen. Dessutom får scouterna en mer teoretisk genomgång av alla scoutmetodens delar och får sedan omsätta det i praktiken Learning by doing alltså! Aktiviteter: Scoutmetodspussel Material: Bilder på scoutmetodens delar och beskrivningar av scoutmetoden för äventyrarna (terminsprogrammet för äventyrare på under scoutlyan) Patrullvis ska scouterna försöka para ihop beskrivningar av scoutmetodens sju delar för äventyrarscout med namnen på metoddelarna. Patrullerna får även fundera ut en typisk aktivitet som använder sig av varje metoddel. Programplanering Material: Blädderblock, kritor, papper med datum för terminens scoutträffar. För mer information läs i terminsprogrammet för äventyrare på 13

14 Äventyrarnas handbok För åldersgruppen Äventyrarna finns en bok som heter Äventyrarnas handbok. Den har en tydlig kapitelindelning på olika teman och i varje kapitel blandas fakta och småtexter. I varje kapitel beskrivs målspår och scoutmetod som kan kopplas till respektive tema, som till exempel Ut, Gör skillnad och Tänk själv. Både målspåren och scoutmetoden beskrivs översiktligt i början och i uppslagsdelen längst bak i boken finns alla delar samlade med hänvisningar till rätt sida. En annan återkommande del i varje kapitel är att äventyren beskrivs. Äventyren är projekt med tydliga ramar som också fungerar som äventyrarscouternas deltagandemärken. Den sista återkommande delen i varje kapitel är noveller där vi följer äventyrarpatrullen Kon-Tiki på olika äventyr. Varje novell bygger på något eller några av målspåren utan att uttryckligt visa det. I övrigt fylls boken bland annat med korta texter, citat och tester för att släppa loss fantasin och kreativiteten. All information om äventyren finns också på Mer information om programstöd för äventyrar finns på under scoutlyan. Behålla utmanarscouter Våga utmana! Boken Våga utmana! vänder sig till utmanarscouter och presenterar mål och metoder för utmanarscouting, ger idéer om projekt och inspiration till utmaningar. Vi tror att boken kommer att göra det enklare för dig som ledare att utmana dina scouter. Tanken är att scouten ska kunna läsa boken som både faktabok och livsstilsmagasin, bläddra fram och tillbaka och använda vissa kapitel som referensmaterial och andra som idébank. Boken börjar med att beskriva scoutings och programmets grunder och utmanar sedan läsaren att tänka till och agera. Boken innehåller också modeller som visar påverkansvägar inom Scouterna och i samhället, grupprocess och projektmetod som kan ligga till grund för diskussion. Det finns också ett projektspel som kan användas för att sparka igång kreativiteten. Boken innehåller inte surrningar, knopar eller sjukvård, men den hjälper scouterna att ta ut en kompassriktning för att kunna planera sitt program. Genom att blanda fakta-texter med artiklar om, och röster från scouter i deras egen ålder, hoppas vi kunna utmana scouterna att våga ta ställning, våga leda, våga skapa, våga påverka, våga förändra, och våga göra skillnad, för sig själva och för andra. Vågar du visa vägen? För mer information om program och aktiviteter för Utmanare gå in på Utbildningar och arrangemang Ledarutbildning Patrull Ledarutbildning Patrull är en spännande och rolig utbildning för dig som varit äventyrarscout i minst ett år. Här får du träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Du utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma. En stor del av utbildningen sker utomhus. En av ledarna på utbildningen blir din fadder. Tillsammans pratar ni om ditt mål med kursen och vägen dit. Efter utbildningen utvärderar ni vad du har lärt dig och hur du utvecklats som ledare. 14

15 Ledarutbildning Bas Ledarutbildning Bas är utbildningen där du som fyllt 15 år får lära dig grunderna i och om scouting. Här går vi igenom hur vår organisation är uppbyggd och vad Scoutmetoden egentligen går ut på. Du lär dig första hjälpen och vad allemansrätten innebär. Du får också ta del av teorier och diskussioner kring ledarskap. Allt för att kunna bli en bättre och säkrare ledare på hemmaplan! En del av utbildningen sker utomhus. Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera. Varför arbetar vi utifrån en metod? Vad är säker scouting? Vilka ledarstilar finns? Hur kan jag utvecklas i min ledarroll? För mer information om utbildningar gå in på Upptäcktsfärd Norden Upptäcktsfärd Norden är ett årligen återkommande arrangemang som riktar sig till scouter i åldern år. Scouter från hela Sverige åker tillsammans till ett nordiskt grannland och möter lokala scouter, upplever äventyr och lär känna landet och dess natur och kultur. Upplägget varierar från år till år, men målet är detsamma - att ge deltagarna en fantastisk upplevelse i en internationell miljö. Som deltagare kan man anmäla sig ensam eller med en patrull. Under de två veckorna gör ni allt från att laga mat till att lösa uppgifter tillsammans! Explorer Belt Explorer Belt är ett årligen återkommande arrangemang som riktar sig till scouter i åldern år. Under tio dagar vandrar du och din parkamrat minst 16 mil och löser samtidigt olika uppgifter. Efter avklarad vandring möter ni upp med de övriga deltagarna och reser därefter runt i värdlandet. Totalt sträcker sig arrangemanget över tre veckors tid. Under vandringen ska deltagarna ta hjälp av lokalbefolkningen rörande allt från problemlösning till övernattning. Efter vandringen får deltagarna chansen att träffa lokala scouter samt lära känna landet och dess kultur - helt enkelt lära känna landet inifrån. Arrangemanget handlar inte bara om att vandra, utan att utmana sig själv och få en internationell scoutupplevelse för livet. För mer information om nationella och internationella arrangemang läs arrangemangskatalogen Upplev som ges ut varje år, den hittas på under service. Behålla ledare Som vi skrev i inledningen till materialet så utmärks framgångsrika kårer av att kåren fungerar som ett team, ledararbetet är förenklat och ledningen fungerar väl. Det har varit utgångspunkten när vi har arbetat med avsnittet behålla ledare. Laganda och ledarvård Det som karaktäriserar en framgångsrik scoutkår är bra stämning och att ledarna har en social samvaro tillsammans. Därför är det viktigt att komma ihåg den biten, avsätt tid för att göra saker tillsammans i ledargänget och tillsammans med alla vuxna som engagerar sig i scoutkåren. Det är även ett bra sätt att från scoutkårens sida visa sin uppskattning, att alla sysslor är viktiga och uppskattade. Varför inte åka på hajk tillsammans, eller ha en intern teambuilding? En annan idé kan vara att lämna några luckor i terminsprogrammet, är det äldre scouter kanske de kan ha egna möten den gången och är det yngre 15

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Programworkshop Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som

Läs mer

jamboree förbedelser för utmanarscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare

jamboree förbedelser för utmanarscouter, år För dig som är ny scout- eller spårarledare jamboree förbedelser för För dig som är ny scout- eller spårarledare utmanarscouter, 15-18 år UTMANARNAS Kort om jamboree17 Sommaren 2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Sweden Outdoor arena

Sweden Outdoor arena Vår hemmaplan Sweden Outdoor arena Tänk dig en egen arena där alla får obegränsat med speltid, alla har VIP-loger och offside existerar inte. Självklart finns det, vi kallar det för scouting. Vår hemmaplan

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Märkestavla Upptäckare Termin: 1

Märkestavla Upptäckare Termin: 1 Termin: 1 Vägen Andra repmärket Andra repmärket är en fortsättning på det första repmärket. Genom att jobba med aktiviteter kopplade övar du dig i att lösa problem och hur du kan få nytta av rep till olika

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012. Styrelsen har haft 9 möten under året, varav 1 var konstituerande efter årsmötet och 1 var via mail. Säters scoutkår ansluten till Scouterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012 Styrelse Ordförande: Jörgen Erlandsson Vice ordförande: Edvin Premberg Sekreterare: Karolina Pallin Kassör: Lars Jungermann

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand.

Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Hej! Du håller just nu det första utkastet till Scouternas strategi 2015-2025 i din hand. Vi som har arbetat med det här utkastet hoppas att din läsning kommer att bli spännande och intressant att det

Läs mer

Scouternas program. Programförklaring

Scouternas program. Programförklaring Scouternas program Programförklaring 2Programförklaring Scouternas programförklaring Det här dokumentet är programförklaringen för scoutförbundens gemensamma program. Programförklaring är grunden för programmet

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Redo för livet Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. Scouterna gör unga redo Redo för naturen Redo för sjön Redo för livet Scoutmetoden Patrullsystemet

Läs mer

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare

Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare Blå Tråd Äventyr Idéprogram för Hanekinds Äventyrare 2012-01-17 Monica Svenselius Torbjörn Lundberg Henrik Lindståhl Det här dokumentet berättar om Hanekinds scoutkårs syn på scouting och vad vi ska syssla

Läs mer

Beslutsunderlag: Programförklaring

Beslutsunderlag: Programförklaring Beslutsunderlag: Programförklaring Genom Färdplan för framtid tog utvecklingen av ett förbundsgemensamt program fart. 2007 inleddes arbetet av en projektgrupp och sedan dess har det hänt mycket i programutvecklingsprojektet.

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Grafisk Profil. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Grafisk Profil Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Mars 2015 INTRODUKTION Introduktion Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds kommunikation Detta dokument är en handbok och ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Ledarutbildning PATRULL

Ledarutbildning PATRULL Handledning för kursledare Scouterna Reviderad mars 2011 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2... 3 2.1 Patrulledarens roll... 4 2.2 Friluftsteknik... 5 2.3 Scoutmetoden... 7 2.4 Patrullen... 9 2.5

Läs mer

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap.

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap. Patrull Redo för naturen Treklöver Gilwell Merkurius Venus Venus + Tellus Mars Trygga möten Värdebaserat ledarskap Saturnus Neptunus Saturnus Jupiter Projektledarkurs Utbildning för utbildare Normkritik

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap

Djursholms Scoutkår. Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Djursholms Scoutkår Äventyr - Friluftsliv - Gemenskap Innehåll Välkommen... 2 Du som ledare... 3 Redo för livet... 4 Om det inte är roligt, är det inte scouting... 4 Scoutmötet... 6 Mötesmallen... 7 Hajk...

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

Varför nu? Ramverket (BAS, SCOUT mfl) gäller Ramverksutbildningarna skulle ha reviderats 2011

Varför nu? Ramverket (BAS, SCOUT mfl) gäller Ramverksutbildningarna skulle ha reviderats 2011 Varför utveckla? Varför nu? Ramverket (BAS, SCOUT mfl) gäller 2009-2015 Ramverksutbildningarna skulle ha reviderats 2011 Demokratijamboree 2012 beslutade utbildningarna skall utvecklas för att i större

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Våren 2013 Nyhetsbrev juni 2013 Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Det verkar som att det har hänt ovanligt mycket skoj på Djursholms scoutkår den här terminen. Alla

Läs mer

Kårläger 2014 28 maj-1 juni

Kårläger 2014 28 maj-1 juni Kårläger 2014 28 maj-1 juni Årets kårläger arrangerar vi tillsammans med A-dalens scoutkår och Mölndals scoutkår, och vi kommer att hålla till vid Djursjön i Lindome, se vägbeskrivning på sista sidan.

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Intressemärken. Plåstra

Intressemärken. Plåstra Intressemärken Nedan finner ni en sammanställning över alla de intressemärken som finns. Tyvärr går inte riktigt alla att köpa i scouternas webbshop just nu. I mitten av höstterminen kommer alla märken

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016

Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Strategidokument för Scoutkåren Finn 2016 Vision erbjuda Lunds bästa ungdomsverksamhet. år 2020 erbjuda minst tvåhundra scouter en meningsfull fritid som genom scoutmetoden bidrar till personlig utveckling.

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr.

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Handledarguide Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna

Läs mer

Musikhjälpen 2014. Lokalt och globalt samhällsengagemang. Intressemärket. http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/intressemarken/

Musikhjälpen 2014. Lokalt och globalt samhällsengagemang. Intressemärket. http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/intressemarken/ 4 Musikhjälpen 2014 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH

Workshops RUM 103 RUM 105 RUM 107 RUM 108 RUM 109 RUM 110 LUNCH 10.30-11.30 Pass 1 Free being me Förstår man hur en förändring fungerar, vilka deltar måste vara beredd på att delta aktivt. Så blir ni fler ledare! Med inspiration av hur De Danske Spejdere arbetar med

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10 Uppdaterad 2016-09-27 Verksamhetsplan 2017 sida 1/10 Verksamhetsplan 2017 Södertörns scoutdistrikt Distriktsstyrelsen 2016-04-10

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer