Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att engagera vuxna. Från idé till verklighet"

Transkript

1 Att engagera vuxna Från idé till verklighet

2 Att engagera vuxna Från idé till verklighet

3 Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet. Förhoppningen är att kåren här ska finna ett heltäckande hjälpmedel i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. De områden som tas upp är: Skapa en plan för att engagera vuxna Metoder för vuxenrekrytering Behålla både nya och rutinerade vuxna Skapa förutsättningar för vuxnas personliga utveckling Om scoutrörelsen ska kunna erbjuda alla barn och unga en bra verksamhet krävs ideellt arbetande vuxna. Det innebär att vi behöver vara duktiga såväl i rekryteringsarbetet som i arbetet med att behålla och utveckla vuxna. Genom åren har det skapats många bra metoder och tankar som tillsammans kan bidra till att säkerställa ett stort vuxenengagemang. Däremot har det hittills saknats en gemensam plats för metoderna, vilket försvårat arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna och ledare i scoutkåren. Målet med Att engagera vuxna från idé till verklighet har varit att samla ihop materialet om att rekrytera, behålla och utveckla vuxna och att det ska fungera som ett aktivt hjälpmedel för kårer som vill jobba med vuxenengagemang. Många av hjälpmedlen är hämtade från Attraktiva scoutkårer medan andra delar kommer från Scouternas ledarskapsakademi och ytterligare andra från Scouternas samarbete med studieförbunden. Det är rimligt att tro att många kårer kommer i kontakt med det här materialet efter att ni i den inledande workshopen inom ramen för Attraktiva scoutkårer kommit fram till att kåren behöver arbeta med vuxna, men antingen det är så eller inte är det bra att veta att det inom konceptet Attraktiva scoutkårer finns flera bra workshopar som syftar till att stärka andra delar av kårarbetet. Att engagera vuxna från idé till verklighet kan användas som en idéskrift på kåren, där ni själva, eller tillsammans med en konsulent, använder de metoder ni har mest nytta av. En bra variant är annars att genomföra Att engagera vuxna från idé till verklighet som ett studiecirkelmaterial. Oavsett hur kåren väljer att använda materialet är det viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån säkert att kåren behöver genomföra alla metoder som beskrivs här. Koncentrera er på de metoder och tankar som är mest relevant för er kår. Det ska erkännas att det kommer att krävas arbete för att nå framgång, men kårer som tar sig tid att systematiskt gå igenom materialet har större chans att lyckas med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. 2

4 Innan vi börjar ska det tilläggas att även om de här metoderna fungerar så finns nästan alltid förbättringspotential. Att engagera vuxna från idé till verklighet kommer att utvecklas. Vi ska bland annat starta ett projekt kring att rekrytera studenter på universitet och högskolor. Har du eller ni fler idéer om hur vi kan arbeta för att öka vuxenengagemanget inom Scouterna får ni gärna dela med er av dem genom att skicka in idéerna på 3

5 1. Planeringen Att engagera vuxna till en barn- och ungdomsorganisation har både likheter och olikheter gentemot att engagera medlemmar till en förening vilken som helst. Oavsett varför föreningen vill öka vuxenengagemanget måste vi fundera kring följande frågor: Hur tar vi kontakt med vuxna? Vart hittar vi dem? Vad säger vi till dem? Vad erbjuder vi våra vuxna medlemmar? Hur tar vi hand om nya vuxna så att de känner sig välkomna? Hur tar vi hand om alla vuxna så att de/vi vill fortsätta engagera sig/oss? En scoutkårs önskan om fler engagerade vuxna kommer inte i första hand från en vilja att i största allmänhet öka medlemsantalet, utan från faktumet att det behövs ett vuxenengagemang för att genomföra scoutverksamheten. Det innebär ofta att kåren har ett specifikt mål med varför den vill få in fler vuxna. Det kan vara att kåren behöver nya avdelningsledare, kassörer, stugfogdar och så vidare. När vuxenengagemanget till stor utsträckning handlar om att få människor att genomföra vissa specifika uppgifter behöver ovanstående frågor kompletteras med funderingar om vad det är kåren faktiskt behöver få gjort. Frågan att ställa blir därför: Vilka uppdrag är det vi vill/behöver rekrytera till? Olika uppdrag skiljer sig ifråga om tidsåtgång, nödvändigt engagemang och kompetens. Ju mer konkret ni kan beskriva de olika uppdragens kravprofil (innehåll och krav), ju större chans både att de tillfrågade säger ja och att de sedan fortsätter vara engagerade vuxna under en längre period. (I Sexstegsmetoden som beskrivs under rubriken Rekrytering finns bra övningar både på hur ni kan arbeta med att komma på vilka uppdrag som behövs och bestämma vad som förväntas av den som tackar ja till uppdraget.) När ni har svaren på ovanstående frågor har ni också en strategi för hur just er kår kan jobba för att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. Då gäller det att också genomföra planen. Till er hjälp både i planeringen och i det praktiska arbetet finns de tankar, metoder och workshops som presenteras i det här dokumentet. 4

6 2. Rekryteringen Undersökningar visar att många vuxna är intresserade av att engagera sig i en barn- och ungdomsrörelse. De som trots viljan ännu inte är engagerade hävdar vanligen att de aldrig fått frågan. Stämmer detta borde det bara vara att ställa sig på torget och fråga alla som passerar om de kan tänka sig jobba ideellt för Scouterna. Kanske skulle vi få någon som svarade ja, men vår erfarenhet visar att det arbetssättet fungerar dåligt. Istället finns andra metoder som markant ökar chansen till en lyckad vuxenrekrytering, och det är de metoderna vi ska titta närmare på. Innan genomgången ska noteras att metoderna fungerar olika bra beroende på vilka uppdrag vi rekryterar till. Sexstegsmetoden är till exempel ofta bättre när kåren söker ordförande, kock på lägret eller ansvariga för årets loppmarknad än när det gäller att hitta nya avdelningsledare. För att få nya avdelningsledare har det visat sig att föräldrarekrytering fungerar utmärkt. Detta ska inte tas som intäkt att helt strunta i den ena eller andra metoden. Det går att få avdelningsledare också via sexstegsmetoden och naturligtvis kan ni hitta en blivande kassör bland föräldrarna. Vad som i slutänden avgör vilken eller vilka metoder ni väljer bör baseras både på önskat resultat och på hur ni känner inför de olika metoderna. Resultatet blir nästan alltid bäst när ni väljer en metod som ni själva är bekväma med. Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden är från början en brittisk metod som har anpassats efter svenska förutsättningar. Metoden är ett strukturerat sätt att matcha de uppgifter kåren behöver ha hjälp med, med människor som är kompetenta och tycker det är roligt att genomföra uppgifterna. Metodens sex steg är: Steg 1: Vilka uppgifter behöver kåren hjälp med? Kartlägg vilka behov som finns i kåren. Hur ser situationen ut idag? Inom vilka områden behövs det fler vuxna som hjälper till? Tänk vilka uppgifter som kåren behöver hjälp med snarare än att tänka vilka personer som behövs. Ibland kanske en person kan göra alla uppgifter, men det är troligtvis lättare att hitta fler personer som kan göra några uppgifter var. Steg 2: Identifiera de egenskaper och färdigheter som behövs Utifrån de behov ni har identifierat i kåren funderar ni igenom vilken typ av egenskaper, intressen och färdigheter en person som ska utföra de uppgifter ni har identifierat behöver ha. En person kan vara suverän för en uppgift (t.ex. vara ledare för yngre barn) men direkt olämplig för en annan (t.ex. ha hand om kårens ekonomi). Steg 3: Vilka skulle kunna utföra uppgiften? Sätt er ner tillsammans i kåren och brainstorma fram personer som stämmer in på er beskrivning av vad som behövs för uppgiften. Ta gärna hjälp av personer som inte är så involverade i kåren när ni gör detta. Fastna inte i fällan att bara tänka kring dem som redan är djupt engagerade i kåren. Lyft blicken och fundera över om ni inte har arbetskollegor, 5

7 vänner, grannar eller föräldrar som skulle kunna passa. Ni kan även ta hjälp av syskonorganisationer/församlingen eller eldsjälar inom olika områden. De kanske inte själva har tid men däremot har de ofta ett stort nätverk på orten och kan förmedla kontakter Steg 4: Välj ut de bästa tänkbara Analysera era resultat genom att jämföra de på er lista med de egenskaper, färdigheter och intressen som ni tycker är viktiga för uppgiften. Var noga med att inte ha förutfattade meningar om dem ni väljer bland. Rangordna de utvalda och gör en ny, kortare lista med ungefär 6 personer. Stryk inte personer för att ni inte tror att de kommer att vara intresserade om de får frågan om att engagera sig, vi kan aldrig veta på förhand vem som tackar ja och vem som tackar nej. Våga fråga! Steg 5: Fråga de utvalda Steg 5 är det viktigaste, det enda steg som absolut inte kan hoppas över om ni vill få tag på fler vuxna till kåren. Ni måste våga fråga om hjälp! Innan ni ställer frågan till den som står överst på listan, tänk igenom vad ni ska säga och prova att rollspela situationen. Det kan kännas ovant till en början men är avgjort det snabbaste sättet att bli tryggare i situationen. Oavsett vad personen svarar är det en stor fördel om ni vet vad ni ska säga, så ta rollspelandet som ett lekfullt sätt att träna inför en viktig situation. Här följer frågor som den som ställer frågan bör kunna svara på: Vad ska den tillfrågade göra? Vad innebär uppgiften eller rollen? När och var ska uppgiften/rollen utföras? Vem kommer den tillfrågade att jobba med? Vilken hjälp får den tillfrågade? Vilken utrustning och vilka lokaler är tillgängliga? Hur länge pågår uppgiften eller rollen? Tänk igenom hur ni ska fråga så att sannolikheten att de säger ja blir så stor som möjligt. Det är viktigt vem som frågar och på vilket sätt ni frågar. Möt de utvalda ansikte mot ansikte undvik i möjligaste mån telefonsamtal. Förklara vad ni skulle vilja ha hjälp med. Det kan vara allt från att vara ledare till att vara med i kårstyrelsen till att bidra med en kortare uppgift, såsom att hjälpa till på läger. Förklara på vilket sätt som ni tror att personen kan bidra till kåren och vad de skulle kunna få ut av att vara med i scouterna. Besvara alla frågor ni får ärligt. Det låter kanske självklart men i en situation när någon står och väger är det lätt att kanske ge en polerad bild av det som ligger i erbjudandet. Dessvärre riskerar det bara att leda till besvikelse och brustet förtroende. Betona istället hellre det positiva och att det överväger. 6

8 Steg 6: Uppföljning Om den utvalda personen till slut väljer att avstå från att engagera sig är det lämpligt att: Omedelbart acceptera hennes eller hans beslut. Påpeka att erbjudandet kvarstår. Tacka för samtalet och på ett naturligt sätt markera att det inte finns några negativa känslor från vår sida. Skicka i efterhand en formell tackhälsning med till exempel ett ex av senaste numret av en scouttidning. I hälsningen upplyses den utvalda om att ni avser att skicka ytterligare två-tre nummer och om det inte är okej är det bara att meddela det till rekryteraren. Gå tillbaka till din korta lista och fråga nummer två på listan. Om svaret blir ja gäller det att snarast hjälpa den rekryterade att: Möta de andra ledarna. Ordna gärna ett tillfälle då ledarteamet t ex äter middag tillsammans och låt den nyrekryterade komma med som en i gänget. Undvik att sätta henne eller honom för mycket i fokus, det kan avskräcka. Ju snabbare hon eller han behandlas som en av oss andra desto snabbare känner hon eller han att ni är jämlika i kåren. Ordna med medlemskap, scoutdräkt etc. i den takt som den rekryterade själv önskar. Alltså krävs det ett öppet samtal. En låneskjorta kan vara lösningen till att börja med. Det är ju viktigt att scouterna upplever henne som en ledare som oss andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen. Börja undersöka möjligheter till utbildning. Återigen behövs ett öppet samtal med den nya ledaren. Hjälp henne eller honom att våga gå kursen genom att låta en av kårens etablerade ledare åka med. Ja, det kan ses som en stor uppoffring för den som redan gått kursen men betydelsen för den nya ledaren är stor. Ju snabbare hon möter andra scouter desto snabbare skapas en tillhörighetskänsla och förståelse för scouting. Alternativet är att ordna en kurs hemma i kåren. 7

9 Föräldrarekrytering Föräldrar är en viktig resurs i alla barn- och ungdomsorganisationer. Få, om någon, skulle överleva utan ett föräldraengagemang. Föräldrar är en fantastisk möjlighet för rörelsen, men där vi ibland har svårt både att rekrytera och att ta hand om de nya så att de blir en del av ledargemenskapen. Här nedan finns ett flödesschema för hur vi på ett bra sätt kan få in föräldrar som avdelningsledare (eller för den delen i andra roller). Schemat beskriver en idealbild hur vi steg för steg kan rekrytera och utbilda föräldrar. Att det är en idealbild innebär att om kåren har resurser att genomföra alla steg är möjligheten att lyckas som störst, men därmed inte sagt att man måste gå igenom alla steg för att bli framgångsrik. Den kår framgångsrik."den"kår"som"inte"känner"sig"ha"resurser"att"genomföra"alla"stegen"kan" som inte känner sig ha resurser att genomföra alla stegen kan exempelvis slå ihop prova på exempelvis"slå"ihop"prova"på"mötet"och"föräldramötet"och"gå"igenom"båda"dessa"stegen" mötet och och igenom dessa stegen under ett och samma möte. På under"ett"och"samma"möte."på"samma"sätt"är"det"möjligt"att"hålla"föräldramöte"vid" sätt är det möjligt att hålla tillfälle som ni genomför samma"tillfälle"som"ni"genomför"ledarskapsutbildning"intro."det"viktigaste"att"tänka"på" att tänka på slår ihop två steg är att få med om"ni"slår"ihop"två"steg"är"att"få"med"det"innehåll"som"varje"steg"är"tänkt"att"innehålla" det innehåll som varje steg tänkt innehålla (se förklaringar för respektive steg under (se"förklaringar"för"respektive"steg"under"modellen)." " Rekryteringsfas Prova"på"möte Föräldramöte Ledarskapsutbildning"Intro " Avdelningsmöten Planering Genomförande Uppföljning Repetera"de"tre"stegen"inför,"under"och"efter"alla"avdelningsmöten Vidareutbildning" av"nya"ledare Ledarskapsutbildning"bas"eller"liknande " Prova&på&möte" "i"samband"med"att"barnen"provar"på"scoutverksamhet"behöver"vi"ge" föräldrarna"en"inblick"i"vad"scouting"är"för"något."därför"genomför"vi"ett"föräldramöte" Prova på möte i samband med att barnen provar på scoutverksamhet behöver vi ge parallellt"med"prova"på"mötet."under"den"träffen,"som"antingen"kan"vara"ett"renodlat" föräldrarna en inblick i vad scouting är för något. Därför genomför vi ett föräldramöte möte,"eller"en"träff"där"föräldrarna"praktiskt"får"prova"på"scoutingen"eller"en" parallellt med prova på mötet. Under den träffen, som antingen kan vara ett renodlat möte, kombination"av"de"två,"är"det"viktigt"att"berätta"att"vi"tycker"det"är"roligt"när"föräldrar" eller en träff där föräldrarna praktiskt får prova på scoutingen eller en av de två, engagerar"sig"i"verksamheten."förklara"gärna"att"scoutverksamhet"dessutom"passar" det viktigt att berätta att vi tycker det roligt när föräldrar i verksamheten. utmärkt"att"engagera"sig"i"eftersom"man"kan"göra"saker"tillsammans"med"sitt"barn." Förklara gärna scoutverksamhet dessutom passar i eftersom man kan göra saker tillsammans med sitt barn. Föräldramöte" "Det"är"bra"att"ha"ett"föräldramöte"någon"eller"ett"par"veckor"efter"prova" på"mötet"för"att"fånga"upp"de"föräldrar"vars"barn"har"bestämt"sig"för"att"bli"scouter."här" Föräldramöte Det är bra ett föräldramöte någon eller ett par veckor efter prova finns"tid"att"svara"på"föräldrarnas"frågor,"men"vi"berättar"också"mer"specifikt"om"kåren" mötet för fånga upp de föräldrar vars barn har bestämt sig för bli scouter. Här finns och"om"kårens"behov."åter"en"gång"säger"vi"att"det"skulle"vara"jätteskoj"om"någon"eller" tid svara på föräldrarnas frågor, men vi berättar också mer specifikt om om några"föräldrar"är"intresserad"av"att"vara"med"på"avdelningsmötena."det"är"lättare"att"få" kårens behov. Åter en gång säger vi att det skulle vara jätteskoj om någon eller några föräldrar är intresserad av att vara med på avdelningsmötena. Det är lättare att få ja om ja"om"föräldrarna"inte"behöver"vara"med"varje"gång."det"kan"vara"bra"att"visa"ett" föräldrarna inte behöver vara med varje gång. Det kan vara bra att visa ett exempel på ett exempel"på"ett"terminsprogram,"så"att"föräldrarna"får"en"känsla"för"hur"det"kan"se"ut"på" terminsprogram, så att föräldrarna får en känsla för hur det kan se ut på mötena. De som är mötena."de"som"är"intresserade"inbjuds"att"delta"en"introduktionsutbildning"som"kan" genomföras"medan"barnen"har"sitt"avdelningsmöte."(se"ledarskapsutbildning"intro.)" Ledarskapsutbildning&Intro" "träffen"är"på"en"och"en"halv"timme"och"ger"grundläggande" 8 kunskaper"i"scoutprogrammet."att"genomgå"introduktionsutbildningen"kommer"att"ge" föräldrar"(och"andra"vuxna)"en"ökad"förståelse"både"om"vad"scouting"står"för"och"hur"vi" rent"praktiskt"arbetar."förhoppningen"är"att"efter"att"ha"genomgått"den"här"utbildningen"

10 intresserade inbjuds att delta en introduktionsutbildning som kan genomföras medan barnen har sitt avdelningsmöte. (Se Ledarskapsutbildning Intro.) Ledarskapsutbildning Intro träffen är på en och en halv timme och ger grundläggande kunskaper i scoutprogrammet. Att genomgå introduktionsutbildningen kommer att ge föräldrar (och andra vuxna) en ökad förståelse både om vad scouting står för och hur vi rent praktiskt arbetar. Förhoppningen är att efter att ha genomgått den här utbildningen ska den eller de nya känna sig trygga i att komma med som vuxna på ett avdelningsmöte. Avdelningsmöte när föräldern eller föräldrarna genomgått utbildningen är det dags att välkomna dem till ett avdelningsmöte. Här är det viktigt att alla ledare (nya tillsammans med gamla) samlas en stund innan mötet för att gå igenom dagens program och för att fördela arbetsuppgifter. Det är betydelsefullt att se till att alla har en uppgift. Ledarna genomför avdelningsmötet tillsammans och efteråt träffas de igen och går igenom hur det gick. Lägg särskild uppmärksamhet på den/de nya! Den här ordningen med planering, genomförande och uppföljning behöver man sedan göra en längre tid för att få med de nya i verksamheten. Det är viktigt att påpeka att varken planeringen eller uppföljningen behöver ta mycket tid i anspråk. Oftast räcker det med att ledarna träffas tillsammans cirka en kvart före mötet och att de återsamlas direkt efter mötet och pratar igenom allt under några minuter. Ledarskapsutbildning någon gång när den/de nya varit med ett tag har det blivit dags att erbjuda dem att gå exempelvis ledarskapsutbildning bas. Det är viktigt att få så många som möjligt att börja gå våra utbildningar dels eftersom det stärker kvaliteten på verksamheten, dels för att när man som förälder har genomgått en utbildning eller liknande aktivitet slutar många att se sig som förälder och börjar istället identifiera sig med ledarrollen. Utvärdering planera in ett tillfälle för utvärdering redan från början, där de som tillkommit och de som hållit i föräldrarekryteringen tillsammans undersöker vad som fungerat bra och vad som kan bli bättre, samt tittar på vad de nytillkomna känner att de har behov av för stöd framöver. Erfarenheten från kårer som har provat den här modellen säger att genomför kåren flödesschemat steg för steg ökar både möjligheten att få fler föräldrar som säger ja till att vara delaktiga, och att kåren får fler vuxna som har nödvändig kunskap och inspiration för sitt engagemang. Rekrytering av unga ledare Traditionellt har vuxenrekryteringens grund legat i att utbilda äldre scouter till ledare. De egna scouterna är fortfarande en prioriterad målgrupp och att få med utmanarscouter som ledare/assistenter på andra avdelningar är viktigt. Både som en del i att säkerställa att vi har tillräckligt många ledare och som del i programmet för utmanarscouterna själva. Här handlar det om att uppmuntra och välkomna scouterna att vara med, men också att med hjälp av utbildningar, mentorskap och projekt bidra till att ledarskapet blir roligt. Bland de utbildningar som finns till stöd för nya och blivande ledare inom Scouterna kan rekommenderas Ledarskapsutbildning Bas, Ledarskapsutbildning Scout och Lär dig ta plats!- kurs. På många håll upplevs det ha blivit svårare att rekrytera ledare från de egna leden. En orsak till det är att ungdomar allt oftare flyttar från hemorten för studier eller arbete. För en del innebär flytten att de medvetet väljer att avsluta sitt scoutengagemang, men för andra blir 9

11 det bara så. Även för den som kan tänka sig att fortsätta i Scouterna är det långt ifrån självklart att ta kontakt med en ny scoutkår, men om kåren tar kontakt med den nyinflyttade ökar möjligheten att hon eller han fortsätter. Därför behöver Scouterna system som underlättar för scoutkårer att få veta när tidigare scouter flyttar till deras område. I syfte att skapa bättre förutsättningar för att meddela varandra när någon scout flyttar till annan ort har vi öppnat upp en e- postadress där antingen scouten själv kan skriva in att han eller hon flyttar och vill ha kontakt med en scoutkår, eller där kåren kan berätta att en scout har bytt bostadsort. När det kommer in information om att någon har flyttat kommer kårerna i närheten av den nyinflyttade att få den informationen så att de kan bjuda in honom eller henne till verksamheten. Det kommer även fortsättningsvis finnas scouter som flyttar utan att någon får reda på det. Det behövs fler metoder, och ibland går det att hitta inflyttade scouter med hjälp av medlemsregistret. Med rätt behörighet kan vi söka efter medlemmar på bostadsort, och då händer det att vi finner scouter som bor i närheten men som är medlem i en kår på annan ort. Vill ni ha hjälp att göra en sådan sökning kan ni ta kontakt med era konsulenter. Studentrekrytering Ytterligare en arena där det är möjligt att rekrytera unga ledare är landets högskolor/ universitet. Scouterna har mycket att erbjuda studenter i form av ledarskapsträning, utbildningar, möjligheter till internationellt utbyte och friluftsliv. Det finns också flera exempel på lyckade rekryteringsinsatser på högskolor/universitet runt om i landet. Under 2012 kommer Scouterna genomföra ett projekt med syftet att samla in och utveckla metoder för studentrekrytering. Förhoppningen är att under vintern 2012 kunna komplettera Att engagera vuxna - från idé till verklighet med dessa metoder. Har du/ni idéer om hur en bra rekryteringsinsats på högskolor/universitet kan gå till får ni gärna maila de idéerna till 10

12 3. Behålla och utveckla Rekrytering är en viktig beståndsdel i jakten på ett tillräckligt vuxenengagemang, men det finns flera områden kåren behöver arbeta med. Alldeles särskilt måste ni arbeta med att behålla och utveckla de vuxna ni rekryterar. Misslyckas vi med att skapa en verksamhet där vuxna känner sig välkomnade och behövda kommer många lämna oss. Då står vi snart med ett nytt underskott av vuxenengagemang. Den kår som vill vara framgångsrik på att behålla och utveckla vuxna behöver ha vuxnas välbefinnande i åtanke. Glöm aldrig att alla vuxna behöver må bra, ha roligt och utvecklas i Scouterna. Det gäller även de som planerar för ökat vuxenengagemang. Kom därför ihåg att då och då ställa frågan: Vad krävs för att vi ska ha roligt och utvecklas? Bemötande och delaktighet Hur ni bemöter en ny vuxen vid första träffen kommer spela stor roll för hur välkommen han eller hon känner sig. Ett bra första intryck ökar möjligheterna att den som är ny stannar kvar i rörelsen. I grund och botten är det relativt enkelt; som ny är det viktigt att bli sedd. Redan genom att hälsa på den nya personen har ni kommit en bra bit på väg. Många nya vuxna saknar eller har liten egen erfarenhet av Scouterna. Det innebär att mycket av det vi tar för givet för en utomstående kan uppfattas främmande och ibland lite skrämmande. För att ge ett bra första intryck behöver ni kunna beskriva er verksamhet, era symboler och ceremonier och andra scoutspecifika uppgifter på ett sätt som gör att även en oinvigd förstår vad det är vi gör. Att göra ett bra första intryck är viktigt, men det behöver följas upp med att vi ser till att de nya tillåts bli delaktiga i verksamheten. Säg att vi har rekryterat en ny avdelningsledare. Han eller hon ska då tillåtas bli avdelningsledare på riktigt och inte åskådare. Är det en ny kassör väger hennes/hans röst lika tungt i alla styrelsefrågor som den person som suttit i styrelsen de senaste tjugofem åren. Det låter förhoppningsvis som självklarheter, men ska det fungera i verkligheten behövs att de nya får rätt förutsättningar. En bra start för alla nya vuxna är att låta dem gå Ledarskapsutbildning intro. Det kan också vara bra att ha någon form av mentorskap i kåren, där en rutinerad ledare får som särskild uppgift att ta hand om en ny ledare. Utbildningen behöver kompletteras med kunskaper om hur saker och ting fungerar i just er kår. Att få nya vuxna att känna sig som en del av gemenskapen tar tid och kräver ett aktivt engagemang från er som varit med ett tag. Men det är en investering som lönar sig. Nästan alla som får känna sig delaktiga i verksamheten kommer att fortsätta sitt engagemang, medan de som inte kommer in i gemenskapen snart lägger av. En särskild utmaning när det kommer in någon ny är att förstå att det ändrar gruppdynamiken i stort. Föreställ er två avdelningsledare som tillsammans lett kårens spåraravdelning i tiotalet år. De har gissningsvis hunnit skapa rutiner och lära känna varandra så väl att mycket av arbetet sker utan att de behöver kommunicera med varandra. Båda vet 11

13 vem av dem som förväntas ta fram tändstickor så att de kan tända en lykta, vem som gör vilken lek och så vidare. Kommer det in en ny person fungerar inte systemet längre. Tillsammans måste de tre ledarna hitta sina nya roller vilket kräver kommunikation. Om de två rutinerade inte klarar av att öppna upp sig för den nya ledaren kommer han/hon förr eller senare att sluta eftersom han eller hon aldrig blir en i gänget. Ledarskoj Inte bara nya vuxna behöver känna sig välkomna, delaktiga och ha roligt i Scouterna. Det behöver vi alla. Ledare har ofta lätt att glömma att ta hand om sig själva. Det är dumt. Genom att ha kul tillsammans stärks gruppen och energin till att fortsätta vara engagerad. Har ni svårt att motivera er till att planera ert ledarskoj? Undersök med grannkåren. Kanske kan de genomföra er ledaraktivitet mot att ni sköter deras? Eller har distriktet någon aktivitet ni kan använda som ert ledarskoj? När det gäller ledaraktiviteter finns egentligen bara en regel. Se till att hitta på något ni själva gillar. Aktiviteten eller aktiviteterna skapas för er, inte för någon annan. Dessutom är det naturligtvis en fördel om ni väljer en tid när många ledare kan vara med. Det förbundsgemensamma programmet Under flera års tid har scoutrörelsen arbetat med att få ett gemensamt scoutprogram. Det är ett bra program, ett program som har potential att leva upp till målet att: Det ska bli roligare att vara scout och enklare att vara ledare. Det är också ett program som underlättar att få in nya ledare. Vi har en gemensam idé om vad scouting är och varför vi gör det vi gör. Genom att kåren tar till sig av programmet kommer vi förhoppningsvis göra roligare scouting samtidigt som vi får ett verktyg att skola in nya ledare. Scoutprogrammet kan, om ni vill, också fungera utmärkt som ett sätt att stärka samhörigheten bland kårens ledare. För att ge er bästa möjliga förutsättning att använda programmet finns två workshops om programmet, en som tar upp grundtankarna som beskrivs i ledarboken och en som handlar om praktisk programplanering med hjälp av scouternas böcker och märkessystemet. Dessutom finns det förslag till studiecirklar för kårer som vill gå igenom programmet noggrant. Genom att tillsammans med alla andra ledare genomföra en workshop och/eller studiecirkel lär ni er inte bara om programmet, ni kommer att göra det under roliga former som stärker er som grupp. Utbildningsramverket Scouternas utbildningsramverk ska säkerställa att scoutrörelsens utbildningar håller hög kvalitet, att de är flexibla nog att ge alla möjligheten att ta del av innehållet och att det ska finnas en stor mängd utbildningar att välja mellan. Här finner vi såväl våra ledarutbildningar som utbildning av utbildare och diverse ämnesinriktade utbildningar. Alla utbildningar leds av ackrediterade utbildare. En bra utbildning är både rolig och utvecklande. Att få fler utbildade vuxna i kåren är bra för kåren, men förhoppningsvis också för den enskilde som får en personlig utveckling. 12

14 Studieförbunden Alla scoutförbund har samarbete med något studieförbund och tillsammans med dem kan kåren ordna studiecirklar om allting. Ta kontakt med ert studieförbund när ni vet att ni vill hålla en cirkel, men ta gärna kontakt med studieförbundet för att få inspiration när ni vet att ni vill ha utveckling men inte inom vilket område. 13

15 4. Sammanfattning hjälpmedel Som har beskrivits finns en mängd hjälpmedel för att nå ett ökat vuxenengagemang. Rekrytera vuxna Workshop som tar upp några av de viktigaste delarna när det gäller vuxenrekrytering. Sexstegsmetoden ett arbetsmaterial som metodiskt går igenom alla stegen. Ledarutbildningen intro en utbildning på 90 minuter som alla nya vuxna bör gå. Universitetsrekrytering en workshop om hur ni planerar och genomför en universitetsrekrytering (under utveckling). Program workshop 1 och 2 dra nytta av det nya programmet. Workshops som visar hur ni praktiskt kan använda er av programmet. Utbildningsinspiration workshop i ramverket för utbildningar. 14

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI...

INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... Verksamhetsplan 2015 1 INNEHÅLL 1. PLANENS SYFTE... 3 2. KÅRENS ORGANISATION... 3 3. KÅRENS REKRYTERING... 4 4. KÅRENS LEDARE... 5 5. SCOUTPROGRAMMET... 6 6. EKONOMI... 7 2 1. PLANENS SYFTE Planen skall

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Följande kårer var närvarande Bjärred Martin Kadikis Finn Alexander Wallin, Lars-Ingmar Olsson Furulund Lisa Robertsson Eslöv Eva Edberg, Maria Bjerkborn

Läs mer

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures AFS-volontär AFS har 42 1 75 aktiva volontärer över hela världen...som varje dag bidrar till tusentals interkulturella utbyten och möten och som ger vänner och minnen för livet! Var en del av något större!

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/

http://www.scoutservice.se/leda-scouting/marken/intressemarken/varldsforbattrare/ Musikhjälpen 2013 Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter upp en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare bor i en glasbur för att sända radio och TV dygnet runt i 144 timmar. Under

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer