Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att engagera vuxna. Från idé till verklighet"

Transkript

1 Att engagera vuxna Från idé till verklighet

2 Att engagera vuxna Från idé till verklighet

3 Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet. Förhoppningen är att kåren här ska finna ett heltäckande hjälpmedel i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. De områden som tas upp är: Skapa en plan för att engagera vuxna Metoder för vuxenrekrytering Behålla både nya och rutinerade vuxna Skapa förutsättningar för vuxnas personliga utveckling Om scoutrörelsen ska kunna erbjuda alla barn och unga en bra verksamhet krävs ideellt arbetande vuxna. Det innebär att vi behöver vara duktiga såväl i rekryteringsarbetet som i arbetet med att behålla och utveckla vuxna. Genom åren har det skapats många bra metoder och tankar som tillsammans kan bidra till att säkerställa ett stort vuxenengagemang. Däremot har det hittills saknats en gemensam plats för metoderna, vilket försvårat arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna och ledare i scoutkåren. Målet med Att engagera vuxna från idé till verklighet har varit att samla ihop materialet om att rekrytera, behålla och utveckla vuxna och att det ska fungera som ett aktivt hjälpmedel för kårer som vill jobba med vuxenengagemang. Många av hjälpmedlen är hämtade från Attraktiva scoutkårer medan andra delar kommer från Scouternas ledarskapsakademi och ytterligare andra från Scouternas samarbete med studieförbunden. Det är rimligt att tro att många kårer kommer i kontakt med det här materialet efter att ni i den inledande workshopen inom ramen för Attraktiva scoutkårer kommit fram till att kåren behöver arbeta med vuxna, men antingen det är så eller inte är det bra att veta att det inom konceptet Attraktiva scoutkårer finns flera bra workshopar som syftar till att stärka andra delar av kårarbetet. Att engagera vuxna från idé till verklighet kan användas som en idéskrift på kåren, där ni själva, eller tillsammans med en konsulent, använder de metoder ni har mest nytta av. En bra variant är annars att genomföra Att engagera vuxna från idé till verklighet som ett studiecirkelmaterial. Oavsett hur kåren väljer att använda materialet är det viktigt att komma ihåg att det är långt ifrån säkert att kåren behöver genomföra alla metoder som beskrivs här. Koncentrera er på de metoder och tankar som är mest relevant för er kår. Det ska erkännas att det kommer att krävas arbete för att nå framgång, men kårer som tar sig tid att systematiskt gå igenom materialet har större chans att lyckas med att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. 2

4 Innan vi börjar ska det tilläggas att även om de här metoderna fungerar så finns nästan alltid förbättringspotential. Att engagera vuxna från idé till verklighet kommer att utvecklas. Vi ska bland annat starta ett projekt kring att rekrytera studenter på universitet och högskolor. Har du eller ni fler idéer om hur vi kan arbeta för att öka vuxenengagemanget inom Scouterna får ni gärna dela med er av dem genom att skicka in idéerna på 3

5 1. Planeringen Att engagera vuxna till en barn- och ungdomsorganisation har både likheter och olikheter gentemot att engagera medlemmar till en förening vilken som helst. Oavsett varför föreningen vill öka vuxenengagemanget måste vi fundera kring följande frågor: Hur tar vi kontakt med vuxna? Vart hittar vi dem? Vad säger vi till dem? Vad erbjuder vi våra vuxna medlemmar? Hur tar vi hand om nya vuxna så att de känner sig välkomna? Hur tar vi hand om alla vuxna så att de/vi vill fortsätta engagera sig/oss? En scoutkårs önskan om fler engagerade vuxna kommer inte i första hand från en vilja att i största allmänhet öka medlemsantalet, utan från faktumet att det behövs ett vuxenengagemang för att genomföra scoutverksamheten. Det innebär ofta att kåren har ett specifikt mål med varför den vill få in fler vuxna. Det kan vara att kåren behöver nya avdelningsledare, kassörer, stugfogdar och så vidare. När vuxenengagemanget till stor utsträckning handlar om att få människor att genomföra vissa specifika uppgifter behöver ovanstående frågor kompletteras med funderingar om vad det är kåren faktiskt behöver få gjort. Frågan att ställa blir därför: Vilka uppdrag är det vi vill/behöver rekrytera till? Olika uppdrag skiljer sig ifråga om tidsåtgång, nödvändigt engagemang och kompetens. Ju mer konkret ni kan beskriva de olika uppdragens kravprofil (innehåll och krav), ju större chans både att de tillfrågade säger ja och att de sedan fortsätter vara engagerade vuxna under en längre period. (I Sexstegsmetoden som beskrivs under rubriken Rekrytering finns bra övningar både på hur ni kan arbeta med att komma på vilka uppdrag som behövs och bestämma vad som förväntas av den som tackar ja till uppdraget.) När ni har svaren på ovanstående frågor har ni också en strategi för hur just er kår kan jobba för att rekrytera, behålla och utveckla vuxna. Då gäller det att också genomföra planen. Till er hjälp både i planeringen och i det praktiska arbetet finns de tankar, metoder och workshops som presenteras i det här dokumentet. 4

6 2. Rekryteringen Undersökningar visar att många vuxna är intresserade av att engagera sig i en barn- och ungdomsrörelse. De som trots viljan ännu inte är engagerade hävdar vanligen att de aldrig fått frågan. Stämmer detta borde det bara vara att ställa sig på torget och fråga alla som passerar om de kan tänka sig jobba ideellt för Scouterna. Kanske skulle vi få någon som svarade ja, men vår erfarenhet visar att det arbetssättet fungerar dåligt. Istället finns andra metoder som markant ökar chansen till en lyckad vuxenrekrytering, och det är de metoderna vi ska titta närmare på. Innan genomgången ska noteras att metoderna fungerar olika bra beroende på vilka uppdrag vi rekryterar till. Sexstegsmetoden är till exempel ofta bättre när kåren söker ordförande, kock på lägret eller ansvariga för årets loppmarknad än när det gäller att hitta nya avdelningsledare. För att få nya avdelningsledare har det visat sig att föräldrarekrytering fungerar utmärkt. Detta ska inte tas som intäkt att helt strunta i den ena eller andra metoden. Det går att få avdelningsledare också via sexstegsmetoden och naturligtvis kan ni hitta en blivande kassör bland föräldrarna. Vad som i slutänden avgör vilken eller vilka metoder ni väljer bör baseras både på önskat resultat och på hur ni känner inför de olika metoderna. Resultatet blir nästan alltid bäst när ni väljer en metod som ni själva är bekväma med. Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden är från början en brittisk metod som har anpassats efter svenska förutsättningar. Metoden är ett strukturerat sätt att matcha de uppgifter kåren behöver ha hjälp med, med människor som är kompetenta och tycker det är roligt att genomföra uppgifterna. Metodens sex steg är: Steg 1: Vilka uppgifter behöver kåren hjälp med? Kartlägg vilka behov som finns i kåren. Hur ser situationen ut idag? Inom vilka områden behövs det fler vuxna som hjälper till? Tänk vilka uppgifter som kåren behöver hjälp med snarare än att tänka vilka personer som behövs. Ibland kanske en person kan göra alla uppgifter, men det är troligtvis lättare att hitta fler personer som kan göra några uppgifter var. Steg 2: Identifiera de egenskaper och färdigheter som behövs Utifrån de behov ni har identifierat i kåren funderar ni igenom vilken typ av egenskaper, intressen och färdigheter en person som ska utföra de uppgifter ni har identifierat behöver ha. En person kan vara suverän för en uppgift (t.ex. vara ledare för yngre barn) men direkt olämplig för en annan (t.ex. ha hand om kårens ekonomi). Steg 3: Vilka skulle kunna utföra uppgiften? Sätt er ner tillsammans i kåren och brainstorma fram personer som stämmer in på er beskrivning av vad som behövs för uppgiften. Ta gärna hjälp av personer som inte är så involverade i kåren när ni gör detta. Fastna inte i fällan att bara tänka kring dem som redan är djupt engagerade i kåren. Lyft blicken och fundera över om ni inte har arbetskollegor, 5

7 vänner, grannar eller föräldrar som skulle kunna passa. Ni kan även ta hjälp av syskonorganisationer/församlingen eller eldsjälar inom olika områden. De kanske inte själva har tid men däremot har de ofta ett stort nätverk på orten och kan förmedla kontakter Steg 4: Välj ut de bästa tänkbara Analysera era resultat genom att jämföra de på er lista med de egenskaper, färdigheter och intressen som ni tycker är viktiga för uppgiften. Var noga med att inte ha förutfattade meningar om dem ni väljer bland. Rangordna de utvalda och gör en ny, kortare lista med ungefär 6 personer. Stryk inte personer för att ni inte tror att de kommer att vara intresserade om de får frågan om att engagera sig, vi kan aldrig veta på förhand vem som tackar ja och vem som tackar nej. Våga fråga! Steg 5: Fråga de utvalda Steg 5 är det viktigaste, det enda steg som absolut inte kan hoppas över om ni vill få tag på fler vuxna till kåren. Ni måste våga fråga om hjälp! Innan ni ställer frågan till den som står överst på listan, tänk igenom vad ni ska säga och prova att rollspela situationen. Det kan kännas ovant till en början men är avgjort det snabbaste sättet att bli tryggare i situationen. Oavsett vad personen svarar är det en stor fördel om ni vet vad ni ska säga, så ta rollspelandet som ett lekfullt sätt att träna inför en viktig situation. Här följer frågor som den som ställer frågan bör kunna svara på: Vad ska den tillfrågade göra? Vad innebär uppgiften eller rollen? När och var ska uppgiften/rollen utföras? Vem kommer den tillfrågade att jobba med? Vilken hjälp får den tillfrågade? Vilken utrustning och vilka lokaler är tillgängliga? Hur länge pågår uppgiften eller rollen? Tänk igenom hur ni ska fråga så att sannolikheten att de säger ja blir så stor som möjligt. Det är viktigt vem som frågar och på vilket sätt ni frågar. Möt de utvalda ansikte mot ansikte undvik i möjligaste mån telefonsamtal. Förklara vad ni skulle vilja ha hjälp med. Det kan vara allt från att vara ledare till att vara med i kårstyrelsen till att bidra med en kortare uppgift, såsom att hjälpa till på läger. Förklara på vilket sätt som ni tror att personen kan bidra till kåren och vad de skulle kunna få ut av att vara med i scouterna. Besvara alla frågor ni får ärligt. Det låter kanske självklart men i en situation när någon står och väger är det lätt att kanske ge en polerad bild av det som ligger i erbjudandet. Dessvärre riskerar det bara att leda till besvikelse och brustet förtroende. Betona istället hellre det positiva och att det överväger. 6

8 Steg 6: Uppföljning Om den utvalda personen till slut väljer att avstå från att engagera sig är det lämpligt att: Omedelbart acceptera hennes eller hans beslut. Påpeka att erbjudandet kvarstår. Tacka för samtalet och på ett naturligt sätt markera att det inte finns några negativa känslor från vår sida. Skicka i efterhand en formell tackhälsning med till exempel ett ex av senaste numret av en scouttidning. I hälsningen upplyses den utvalda om att ni avser att skicka ytterligare två-tre nummer och om det inte är okej är det bara att meddela det till rekryteraren. Gå tillbaka till din korta lista och fråga nummer två på listan. Om svaret blir ja gäller det att snarast hjälpa den rekryterade att: Möta de andra ledarna. Ordna gärna ett tillfälle då ledarteamet t ex äter middag tillsammans och låt den nyrekryterade komma med som en i gänget. Undvik att sätta henne eller honom för mycket i fokus, det kan avskräcka. Ju snabbare hon eller han behandlas som en av oss andra desto snabbare känner hon eller han att ni är jämlika i kåren. Ordna med medlemskap, scoutdräkt etc. i den takt som den rekryterade själv önskar. Alltså krävs det ett öppet samtal. En låneskjorta kan vara lösningen till att börja med. Det är ju viktigt att scouterna upplever henne som en ledare som oss andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen. Börja undersöka möjligheter till utbildning. Återigen behövs ett öppet samtal med den nya ledaren. Hjälp henne eller honom att våga gå kursen genom att låta en av kårens etablerade ledare åka med. Ja, det kan ses som en stor uppoffring för den som redan gått kursen men betydelsen för den nya ledaren är stor. Ju snabbare hon möter andra scouter desto snabbare skapas en tillhörighetskänsla och förståelse för scouting. Alternativet är att ordna en kurs hemma i kåren. 7

9 Föräldrarekrytering Föräldrar är en viktig resurs i alla barn- och ungdomsorganisationer. Få, om någon, skulle överleva utan ett föräldraengagemang. Föräldrar är en fantastisk möjlighet för rörelsen, men där vi ibland har svårt både att rekrytera och att ta hand om de nya så att de blir en del av ledargemenskapen. Här nedan finns ett flödesschema för hur vi på ett bra sätt kan få in föräldrar som avdelningsledare (eller för den delen i andra roller). Schemat beskriver en idealbild hur vi steg för steg kan rekrytera och utbilda föräldrar. Att det är en idealbild innebär att om kåren har resurser att genomföra alla steg är möjligheten att lyckas som störst, men därmed inte sagt att man måste gå igenom alla steg för att bli framgångsrik. Den kår framgångsrik."den"kår"som"inte"känner"sig"ha"resurser"att"genomföra"alla"stegen"kan" som inte känner sig ha resurser att genomföra alla stegen kan exempelvis slå ihop prova på exempelvis"slå"ihop"prova"på"mötet"och"föräldramötet"och"gå"igenom"båda"dessa"stegen" mötet och och igenom dessa stegen under ett och samma möte. På under"ett"och"samma"möte."på"samma"sätt"är"det"möjligt"att"hålla"föräldramöte"vid" sätt är det möjligt att hålla tillfälle som ni genomför samma"tillfälle"som"ni"genomför"ledarskapsutbildning"intro."det"viktigaste"att"tänka"på" att tänka på slår ihop två steg är att få med om"ni"slår"ihop"två"steg"är"att"få"med"det"innehåll"som"varje"steg"är"tänkt"att"innehålla" det innehåll som varje steg tänkt innehålla (se förklaringar för respektive steg under (se"förklaringar"för"respektive"steg"under"modellen)." " Rekryteringsfas Prova"på"möte Föräldramöte Ledarskapsutbildning"Intro " Avdelningsmöten Planering Genomförande Uppföljning Repetera"de"tre"stegen"inför,"under"och"efter"alla"avdelningsmöten Vidareutbildning" av"nya"ledare Ledarskapsutbildning"bas"eller"liknande " Prova&på&möte" "i"samband"med"att"barnen"provar"på"scoutverksamhet"behöver"vi"ge" föräldrarna"en"inblick"i"vad"scouting"är"för"något."därför"genomför"vi"ett"föräldramöte" Prova på möte i samband med att barnen provar på scoutverksamhet behöver vi ge parallellt"med"prova"på"mötet."under"den"träffen,"som"antingen"kan"vara"ett"renodlat" föräldrarna en inblick i vad scouting är för något. Därför genomför vi ett föräldramöte möte,"eller"en"träff"där"föräldrarna"praktiskt"får"prova"på"scoutingen"eller"en" parallellt med prova på mötet. Under den träffen, som antingen kan vara ett renodlat möte, kombination"av"de"två,"är"det"viktigt"att"berätta"att"vi"tycker"det"är"roligt"när"föräldrar" eller en träff där föräldrarna praktiskt får prova på scoutingen eller en av de två, engagerar"sig"i"verksamheten."förklara"gärna"att"scoutverksamhet"dessutom"passar" det viktigt att berätta att vi tycker det roligt när föräldrar i verksamheten. utmärkt"att"engagera"sig"i"eftersom"man"kan"göra"saker"tillsammans"med"sitt"barn." Förklara gärna scoutverksamhet dessutom passar i eftersom man kan göra saker tillsammans med sitt barn. Föräldramöte" "Det"är"bra"att"ha"ett"föräldramöte"någon"eller"ett"par"veckor"efter"prova" på"mötet"för"att"fånga"upp"de"föräldrar"vars"barn"har"bestämt"sig"för"att"bli"scouter."här" Föräldramöte Det är bra ett föräldramöte någon eller ett par veckor efter prova finns"tid"att"svara"på"föräldrarnas"frågor,"men"vi"berättar"också"mer"specifikt"om"kåren" mötet för fånga upp de föräldrar vars barn har bestämt sig för bli scouter. Här finns och"om"kårens"behov."åter"en"gång"säger"vi"att"det"skulle"vara"jätteskoj"om"någon"eller" tid svara på föräldrarnas frågor, men vi berättar också mer specifikt om om några"föräldrar"är"intresserad"av"att"vara"med"på"avdelningsmötena."det"är"lättare"att"få" kårens behov. Åter en gång säger vi att det skulle vara jätteskoj om någon eller några föräldrar är intresserad av att vara med på avdelningsmötena. Det är lättare att få ja om ja"om"föräldrarna"inte"behöver"vara"med"varje"gång."det"kan"vara"bra"att"visa"ett" föräldrarna inte behöver vara med varje gång. Det kan vara bra att visa ett exempel på ett exempel"på"ett"terminsprogram,"så"att"föräldrarna"får"en"känsla"för"hur"det"kan"se"ut"på" terminsprogram, så att föräldrarna får en känsla för hur det kan se ut på mötena. De som är mötena."de"som"är"intresserade"inbjuds"att"delta"en"introduktionsutbildning"som"kan" genomföras"medan"barnen"har"sitt"avdelningsmöte."(se"ledarskapsutbildning"intro.)" Ledarskapsutbildning&Intro" "träffen"är"på"en"och"en"halv"timme"och"ger"grundläggande" 8 kunskaper"i"scoutprogrammet."att"genomgå"introduktionsutbildningen"kommer"att"ge" föräldrar"(och"andra"vuxna)"en"ökad"förståelse"både"om"vad"scouting"står"för"och"hur"vi" rent"praktiskt"arbetar."förhoppningen"är"att"efter"att"ha"genomgått"den"här"utbildningen"

10 intresserade inbjuds att delta en introduktionsutbildning som kan genomföras medan barnen har sitt avdelningsmöte. (Se Ledarskapsutbildning Intro.) Ledarskapsutbildning Intro träffen är på en och en halv timme och ger grundläggande kunskaper i scoutprogrammet. Att genomgå introduktionsutbildningen kommer att ge föräldrar (och andra vuxna) en ökad förståelse både om vad scouting står för och hur vi rent praktiskt arbetar. Förhoppningen är att efter att ha genomgått den här utbildningen ska den eller de nya känna sig trygga i att komma med som vuxna på ett avdelningsmöte. Avdelningsmöte när föräldern eller föräldrarna genomgått utbildningen är det dags att välkomna dem till ett avdelningsmöte. Här är det viktigt att alla ledare (nya tillsammans med gamla) samlas en stund innan mötet för att gå igenom dagens program och för att fördela arbetsuppgifter. Det är betydelsefullt att se till att alla har en uppgift. Ledarna genomför avdelningsmötet tillsammans och efteråt träffas de igen och går igenom hur det gick. Lägg särskild uppmärksamhet på den/de nya! Den här ordningen med planering, genomförande och uppföljning behöver man sedan göra en längre tid för att få med de nya i verksamheten. Det är viktigt att påpeka att varken planeringen eller uppföljningen behöver ta mycket tid i anspråk. Oftast räcker det med att ledarna träffas tillsammans cirka en kvart före mötet och att de återsamlas direkt efter mötet och pratar igenom allt under några minuter. Ledarskapsutbildning någon gång när den/de nya varit med ett tag har det blivit dags att erbjuda dem att gå exempelvis ledarskapsutbildning bas. Det är viktigt att få så många som möjligt att börja gå våra utbildningar dels eftersom det stärker kvaliteten på verksamheten, dels för att när man som förälder har genomgått en utbildning eller liknande aktivitet slutar många att se sig som förälder och börjar istället identifiera sig med ledarrollen. Utvärdering planera in ett tillfälle för utvärdering redan från början, där de som tillkommit och de som hållit i föräldrarekryteringen tillsammans undersöker vad som fungerat bra och vad som kan bli bättre, samt tittar på vad de nytillkomna känner att de har behov av för stöd framöver. Erfarenheten från kårer som har provat den här modellen säger att genomför kåren flödesschemat steg för steg ökar både möjligheten att få fler föräldrar som säger ja till att vara delaktiga, och att kåren får fler vuxna som har nödvändig kunskap och inspiration för sitt engagemang. Rekrytering av unga ledare Traditionellt har vuxenrekryteringens grund legat i att utbilda äldre scouter till ledare. De egna scouterna är fortfarande en prioriterad målgrupp och att få med utmanarscouter som ledare/assistenter på andra avdelningar är viktigt. Både som en del i att säkerställa att vi har tillräckligt många ledare och som del i programmet för utmanarscouterna själva. Här handlar det om att uppmuntra och välkomna scouterna att vara med, men också att med hjälp av utbildningar, mentorskap och projekt bidra till att ledarskapet blir roligt. Bland de utbildningar som finns till stöd för nya och blivande ledare inom Scouterna kan rekommenderas Ledarskapsutbildning Bas, Ledarskapsutbildning Scout och Lär dig ta plats!- kurs. På många håll upplevs det ha blivit svårare att rekrytera ledare från de egna leden. En orsak till det är att ungdomar allt oftare flyttar från hemorten för studier eller arbete. För en del innebär flytten att de medvetet väljer att avsluta sitt scoutengagemang, men för andra blir 9

11 det bara så. Även för den som kan tänka sig att fortsätta i Scouterna är det långt ifrån självklart att ta kontakt med en ny scoutkår, men om kåren tar kontakt med den nyinflyttade ökar möjligheten att hon eller han fortsätter. Därför behöver Scouterna system som underlättar för scoutkårer att få veta när tidigare scouter flyttar till deras område. I syfte att skapa bättre förutsättningar för att meddela varandra när någon scout flyttar till annan ort har vi öppnat upp en e- postadress där antingen scouten själv kan skriva in att han eller hon flyttar och vill ha kontakt med en scoutkår, eller där kåren kan berätta att en scout har bytt bostadsort. När det kommer in information om att någon har flyttat kommer kårerna i närheten av den nyinflyttade att få den informationen så att de kan bjuda in honom eller henne till verksamheten. Det kommer även fortsättningsvis finnas scouter som flyttar utan att någon får reda på det. Det behövs fler metoder, och ibland går det att hitta inflyttade scouter med hjälp av medlemsregistret. Med rätt behörighet kan vi söka efter medlemmar på bostadsort, och då händer det att vi finner scouter som bor i närheten men som är medlem i en kår på annan ort. Vill ni ha hjälp att göra en sådan sökning kan ni ta kontakt med era konsulenter. Studentrekrytering Ytterligare en arena där det är möjligt att rekrytera unga ledare är landets högskolor/ universitet. Scouterna har mycket att erbjuda studenter i form av ledarskapsträning, utbildningar, möjligheter till internationellt utbyte och friluftsliv. Det finns också flera exempel på lyckade rekryteringsinsatser på högskolor/universitet runt om i landet. Under 2012 kommer Scouterna genomföra ett projekt med syftet att samla in och utveckla metoder för studentrekrytering. Förhoppningen är att under vintern 2012 kunna komplettera Att engagera vuxna - från idé till verklighet med dessa metoder. Har du/ni idéer om hur en bra rekryteringsinsats på högskolor/universitet kan gå till får ni gärna maila de idéerna till 10

12 3. Behålla och utveckla Rekrytering är en viktig beståndsdel i jakten på ett tillräckligt vuxenengagemang, men det finns flera områden kåren behöver arbeta med. Alldeles särskilt måste ni arbeta med att behålla och utveckla de vuxna ni rekryterar. Misslyckas vi med att skapa en verksamhet där vuxna känner sig välkomnade och behövda kommer många lämna oss. Då står vi snart med ett nytt underskott av vuxenengagemang. Den kår som vill vara framgångsrik på att behålla och utveckla vuxna behöver ha vuxnas välbefinnande i åtanke. Glöm aldrig att alla vuxna behöver må bra, ha roligt och utvecklas i Scouterna. Det gäller även de som planerar för ökat vuxenengagemang. Kom därför ihåg att då och då ställa frågan: Vad krävs för att vi ska ha roligt och utvecklas? Bemötande och delaktighet Hur ni bemöter en ny vuxen vid första träffen kommer spela stor roll för hur välkommen han eller hon känner sig. Ett bra första intryck ökar möjligheterna att den som är ny stannar kvar i rörelsen. I grund och botten är det relativt enkelt; som ny är det viktigt att bli sedd. Redan genom att hälsa på den nya personen har ni kommit en bra bit på väg. Många nya vuxna saknar eller har liten egen erfarenhet av Scouterna. Det innebär att mycket av det vi tar för givet för en utomstående kan uppfattas främmande och ibland lite skrämmande. För att ge ett bra första intryck behöver ni kunna beskriva er verksamhet, era symboler och ceremonier och andra scoutspecifika uppgifter på ett sätt som gör att även en oinvigd förstår vad det är vi gör. Att göra ett bra första intryck är viktigt, men det behöver följas upp med att vi ser till att de nya tillåts bli delaktiga i verksamheten. Säg att vi har rekryterat en ny avdelningsledare. Han eller hon ska då tillåtas bli avdelningsledare på riktigt och inte åskådare. Är det en ny kassör väger hennes/hans röst lika tungt i alla styrelsefrågor som den person som suttit i styrelsen de senaste tjugofem åren. Det låter förhoppningsvis som självklarheter, men ska det fungera i verkligheten behövs att de nya får rätt förutsättningar. En bra start för alla nya vuxna är att låta dem gå Ledarskapsutbildning intro. Det kan också vara bra att ha någon form av mentorskap i kåren, där en rutinerad ledare får som särskild uppgift att ta hand om en ny ledare. Utbildningen behöver kompletteras med kunskaper om hur saker och ting fungerar i just er kår. Att få nya vuxna att känna sig som en del av gemenskapen tar tid och kräver ett aktivt engagemang från er som varit med ett tag. Men det är en investering som lönar sig. Nästan alla som får känna sig delaktiga i verksamheten kommer att fortsätta sitt engagemang, medan de som inte kommer in i gemenskapen snart lägger av. En särskild utmaning när det kommer in någon ny är att förstå att det ändrar gruppdynamiken i stort. Föreställ er två avdelningsledare som tillsammans lett kårens spåraravdelning i tiotalet år. De har gissningsvis hunnit skapa rutiner och lära känna varandra så väl att mycket av arbetet sker utan att de behöver kommunicera med varandra. Båda vet 11

13 vem av dem som förväntas ta fram tändstickor så att de kan tända en lykta, vem som gör vilken lek och så vidare. Kommer det in en ny person fungerar inte systemet längre. Tillsammans måste de tre ledarna hitta sina nya roller vilket kräver kommunikation. Om de två rutinerade inte klarar av att öppna upp sig för den nya ledaren kommer han/hon förr eller senare att sluta eftersom han eller hon aldrig blir en i gänget. Ledarskoj Inte bara nya vuxna behöver känna sig välkomna, delaktiga och ha roligt i Scouterna. Det behöver vi alla. Ledare har ofta lätt att glömma att ta hand om sig själva. Det är dumt. Genom att ha kul tillsammans stärks gruppen och energin till att fortsätta vara engagerad. Har ni svårt att motivera er till att planera ert ledarskoj? Undersök med grannkåren. Kanske kan de genomföra er ledaraktivitet mot att ni sköter deras? Eller har distriktet någon aktivitet ni kan använda som ert ledarskoj? När det gäller ledaraktiviteter finns egentligen bara en regel. Se till att hitta på något ni själva gillar. Aktiviteten eller aktiviteterna skapas för er, inte för någon annan. Dessutom är det naturligtvis en fördel om ni väljer en tid när många ledare kan vara med. Det förbundsgemensamma programmet Under flera års tid har scoutrörelsen arbetat med att få ett gemensamt scoutprogram. Det är ett bra program, ett program som har potential att leva upp till målet att: Det ska bli roligare att vara scout och enklare att vara ledare. Det är också ett program som underlättar att få in nya ledare. Vi har en gemensam idé om vad scouting är och varför vi gör det vi gör. Genom att kåren tar till sig av programmet kommer vi förhoppningsvis göra roligare scouting samtidigt som vi får ett verktyg att skola in nya ledare. Scoutprogrammet kan, om ni vill, också fungera utmärkt som ett sätt att stärka samhörigheten bland kårens ledare. För att ge er bästa möjliga förutsättning att använda programmet finns två workshops om programmet, en som tar upp grundtankarna som beskrivs i ledarboken och en som handlar om praktisk programplanering med hjälp av scouternas böcker och märkessystemet. Dessutom finns det förslag till studiecirklar för kårer som vill gå igenom programmet noggrant. Genom att tillsammans med alla andra ledare genomföra en workshop och/eller studiecirkel lär ni er inte bara om programmet, ni kommer att göra det under roliga former som stärker er som grupp. Utbildningsramverket Scouternas utbildningsramverk ska säkerställa att scoutrörelsens utbildningar håller hög kvalitet, att de är flexibla nog att ge alla möjligheten att ta del av innehållet och att det ska finnas en stor mängd utbildningar att välja mellan. Här finner vi såväl våra ledarutbildningar som utbildning av utbildare och diverse ämnesinriktade utbildningar. Alla utbildningar leds av ackrediterade utbildare. En bra utbildning är både rolig och utvecklande. Att få fler utbildade vuxna i kåren är bra för kåren, men förhoppningsvis också för den enskilde som får en personlig utveckling. 12

14 Studieförbunden Alla scoutförbund har samarbete med något studieförbund och tillsammans med dem kan kåren ordna studiecirklar om allting. Ta kontakt med ert studieförbund när ni vet att ni vill hålla en cirkel, men ta gärna kontakt med studieförbundet för att få inspiration när ni vet att ni vill ha utveckling men inte inom vilket område. 13

15 4. Sammanfattning hjälpmedel Som har beskrivits finns en mängd hjälpmedel för att nå ett ökat vuxenengagemang. Rekrytera vuxna Workshop som tar upp några av de viktigaste delarna när det gäller vuxenrekrytering. Sexstegsmetoden ett arbetsmaterial som metodiskt går igenom alla stegen. Ledarutbildningen intro en utbildning på 90 minuter som alla nya vuxna bör gå. Universitetsrekrytering en workshop om hur ni planerar och genomför en universitetsrekrytering (under utveckling). Program workshop 1 och 2 dra nytta av det nya programmet. Workshops som visar hur ni praktiskt kan använda er av programmet. Utbildningsinspiration workshop i ramverket för utbildningar. 14

Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Metodhäfte: Rekrytera vuxen Metodhäfte: Rekrytera vuxen Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Gemensamma åldersgrupper

Gemensamma åldersgrupper Gemensamma åldersgrupper Samhället förändras och vi med det! Vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts under våra första 100 år och förpackar det vi gör på ett attraktivt sätt för dagens barn och unga.

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer