Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera vuxen"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera vuxen

2 Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp 10 Visa verksamheten 11 Prova på-möte 11 Tävlingsdagar, hajker m.m. 11 Läger 11 2

3 Rekrytera vuxna Behöver ni fler ledare och vuxna i kåren? Med rekryteringspaket Vuxna får ni förslag på olika metoder som ni kan använda för att rekrytera vuxna till olika uppgifter i kåren. Lycka till! Rekryteringspaketet vuxna består av följande metoder: Sexstegsmetoden En metod som hjälper er att förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Föräldramöte Den här metoden tydliggör vad ni kan tänka på och hur ni kan lägga upp ett föräldramöte, både för gamla och nya föräldrar. Bjud in scouternas föräldrar till ett möte där ni informerar om Scouterna och om att ni behöver hjälp i kåren. Visa verksamheten Här får ni olika förslag på hur ni kan visa verksamheten för nya vuxna på enkla och roliga sätt.! Tips till er som vill rekrytera nya vuxna: Gör en lista på allt ni behöver hjälp med i kåren Locka vuxna genom att ge dem en egen scoutupplevelse. Var öppna och välkomnande Våga fråga! Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden för vuxenrekrytering har utvecklats av Scouterna i Storbritannien och använts med stor framgång också i Sverige. Metoden hjälper er att komma fram till vad ni behöver hjälp med, bestämma vilka ni ska fråga och bli bättre på hur ni frågar. Sexstegsmetodens sex steg: 1. Vad behöver kåren hjälp med? 2. Vilka egenskaper och färdigheter behövs?. Vilka personer skulle kunna utföra uppgiften? 4. Vilka är bäst? 5. Fråga!. Följ upp Tidsåtgång: Alltifrån en provsmaksvariant i samband med styrelsemöte till tre kvällar om ca timmar. Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Möblering: Gärna i smågrupper. Förslag på upplägg: Möte 1: Mina nätverk, Engagemang, Steg 1 och 2. Möte 2: Steg, 4 och 5. Möte : Steg följ upp och stäm av hur det har gått, planera introduktionen av de nyrekryterade, m.m.

4 Möblering: Bord och stolar, eventuellt i smågrupper. Tidsåtgång: Ca 15 minuter Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Mina nätverk Mina nätverk är en metod som kan användas som inledande övning för att få upp ögonen för hur många ni egentligen känner. Den hjälper er att tänka större kring era nätverk och potentiella scoutledare och andra som kan bidra till er verksamhet på olika sätt. Börja med att rita upp figuren nedan på ett blädderblock eller annat stort papper. Är ni fler än 10 personer kan ni dela upp er i två eller fler grupper, annars tar ni ett papper var. Familj Skola Jobb Jag??? Grannar Hobby (ej scout) 1. Tänk igenom och försök uppskatta hur många personer du känner inom de olika områdena i cirklarna. Exempelvis: Hur många känner du genom ditt jobb? Hur många känner du som du har gått i skola tillsammans med? Hur många av dina grannar känner du? Definition av känner: Du ska kunna ringa, presentera dig, och personen ifråga ska känna igen vem du är: Hej, det är Katarina, min mamma var med i samma trädgårdsförening som din för ett par år sedan. Du behöver inte räkna varje enskild person, det räcker med att du uppskattar antalet personer i jämna tiotal. Varje person skriver det antal de känner i respektive cirkel (se figur). 2. Summera talen i respektive cirkel och lägg sen ihop alla cirklar. Lägg ihop allas siffror. Nu har ni en siffra på hur många människor ni känner tillsammans. Visste du att den genomsnittliga vuxna svenska personen känner ca 850 personer enligt Statistiska centralbyrån? 4 Förmodligen har ni inte kommit fram till riktigt så många som 850 personer. Ofta underskattar vi hur många personer som vi faktiskt känner. Oavsett vilken siffra ni har kommit fram till är det i alla fall en hel del potentiella scoutledare och aktiva vuxna. Och hur många skulle då kunna tänka sig att bli scoutledare? Svaret är % - enligt siffror från Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Tycker du att % låter för högt? Prova med en lägre siffra, kanske 5% istället det blir ändå många vuxna som skulle kunna hjälpa till i er kår.

5 % av den svenska vuxna befolkningen skulle kunna tänka sig att bli scout-ledare. Men de har ännu inte fått frågan. Engagemang Innan ni börjar att arbeta med de sex stegen, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till dem som ni frågar. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att alla har ett papper var): 1. Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som ledare. Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Diskutera i smågrupper: 1. Vad tycker du är roligast med Scouterna? 2. Vad är det bästa med din kår?. Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälper till i kåren? Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Nu kan ni gå vidare och använda sexstegsmetoden för att hitta just era ledare och lära er fråga på rätt sätt! Steg 1: Vad behöver kåren hjälp med? Brainstorma, lista, alla uppgifter behöver göras i kåren. Det här kan göras i helgrupp, men oftast är det lättare om människor istället får skriva ner sina tankar på post-it lappar. En post-it lapp per idé! Brainstorming används ofta som ett sätt att starta diskussioner. I brainstorming är syftet att få fram så många idéer som möjligt, skapa kreativ energi och kunna tänka friare. Därför finns det ett par riktlinjer som man kan använda sig av: 1. Ha en tidsbegränsning. Håll det snabbt och kreativt. 2. Kommentera inga idéer. Samtalsklimatet ska vara öppet och fritt, börjar man diskutera idéer så lägger folk band på sig, tempot kommer av sig och lite av syftet med brainstorming försvinner. Diskutera efteråt istället och stryk eventuellt galna förslag då. Tidsåtgång: Ca 45 minuter post-it lappar. Material: Whiteboard eller blädderblock, penna, Möblering: Helgrupp När alla har skrivit ner sina idéer så sätter ni upp lapparna på väggen. Vilka känns viktigast att jobba vidare med just nu, och vilka kan sparas till senare? Låt alla sätta en dutt (eller ett kryss eller liknande) med pennan på de tre uppgifter som man tycker är viktigast att rekrytera vuxna till. Gör sedan en gemensam lista på ca 5 uppgifter som fått flest duttar. Exempel: Städning av scoutlokalen, materialhantering, medlemsregistret, ekonomi, ledare, hjälpa till under ett avdelningsmöte, hjälp med skjutsning vid läger, hjälpa till på läger, hjälpa till på övriga kåraktiviteter, baka inför basarer, hjälpa till på basarer, vara ledare för en avdelning, sitta i styrelsen, stötta ledargruppen. 5

6 Kris i kåren? Behöver ni rekrytera ledare för att det är kris i kåren, akut ledarbrist, ingen verksamhet, mass-avhopp i styrelsen? Skapa ambitioner eller en framtidsplan. Att få frågan att hjälpa till för att det inte finns någon annan eller eftersom det är kris är sällan inspirerande. Men att hjälpa till att ge ny kraft och energi till en kår med visioner är betydligt roligare. Ge de viktigaste uppgifterna ni kom fram till ovan ett papper var. Skriv kortfattat om vad varje uppgift innebär, utifrån följande frågor: Vad innebär uppgiften? Hur mycket tid tar uppgiften? Hur länge pågår uppgiften/uppdraget? När och var ska den utföras? Vilket stöd kan personen få? Vilket material finns för uppgiften? Vem ska uppgiften utföras tillsammans med? Är ni många i gruppen kan ni diskutera i mindre grupper. Ta i så fall sedan en runda där ni diskuterar vad grupperna har kommit fram till, och diskutera förslagen gemensamt. Det är viktigt att ni har samma syn på detta, så att alla som tillfrågas får en klar bild och ni har samma förväntningar på de som tackar ja. Material: Whiteboard eller blädderblockspapper Tidsåtgång: Ca 0 minuter (och uppgiftspapperen från steg 1) Möblering: Helgrupp eller mindre grupper Steg 2: Vilka egenskaper och färdigheter behövs? I det här steget diskuteras vad som krävs för att utföra de uppgifter som kåren behöver hjälp med. Dela in er två och två eller i lite större grupper om ni är många. Låt varje grupp diskutera en uppgift. Gör två spalter för varje uppgift den vänstra spalten av papperet döper ni till minimikrav, den högra till önskvärt. Låt varje grupp skriva ner vilka egenskaper och färdigheter som krävs och vilka som är önskvärda, i ca. 10 minuter. Minimikrav är sådant som krävs för att kunna utföra uppgiften, önskvärt är sådant som kan vara bra att kunna för att utföra uppgiften ännu lite bättre. Exempel: Avdelningsledare Spårarscout Minimikrav: Tålamod med yngre barn Önskvärt God sagoberättare Var inte rädda för att ställa krav! De ni tillfrågar kommer att känna sig mycket gladare om ni kan berätta att de uppfyller er kravprofil ( Du som har så bra hand med barn, och är en så bra sagoberättare! ) än om de bara är bättre än ingen alls.

7 Steg : Vilka skulle kunna utföra uppgiften? Steg handlar om att hitta personer som stämmer överens med beskrivningen av vilka egenskaper och färdigeter som krävs. Dela in er i mindre grupper. Fundera över vilka personer som stämmer in på beskrivningen som ni gjorde under steg 2. Gör en lista med alla namn, och en kort förklaring om varför han eller hon vore bra för uppgiften ( Han är alltid trevlig, Jag vet att hon har varit kassör i en annan förening förut, han bakar fantastiskt, hon har tid på dagtid ).! Tips! Stryk inte personer för att ni tror att de inte är intresserade eller inte har tid. De mest upptagna har ofta ett stort kontaktnät och kanske kan tipsa om någon annan. Dessutom är det alltid bäst att fråga. Rätt som det är nappar någon på ert erbjudande om att vara med i världens bästa ungdomsorganisation. Tidsåtgång: ca 45 minuter Material: Papper och penna. Eventuellt kaffe och kanelbulle. Anteckningar från steg 2. Möblering: Helgrupp eller mindre grupper. Steg 4: Vilka är bäst? Rangordna de utvalda och gör en ny, kortare lista, med max sex personer på varje uppgift. Steg 5: Fråga! Detta steg handlar först om att förbereda oss på hur vi frågar personer om de vill engagera sig i Scouterna. Sedan är det dags att faktiskt fråga. Gör ett rollspel där ni över på att fråga personer. Gå igenom tips-listorna nedan, och öva sedan. Det kan kännas konstigt med rollspel, men är det klart bästa sättet att öva. Det går också att köra tips-rutorna som information och reflektera över hur man normalt frågar och hur man kan göra istället i smågrupper.! Tips - Så frågar ni! - Berätta varför ni frågar just dem - "Vi söker en person med den-och-den egenskapen, och du har alltid varit bra på det." - Förklara vad ni behöver ha hjälp med (Se listan från steg 2):Vad ska personen göra? Hur mycket tid går åt? När och var ska det göras? Vem kommer personen att jobba med? Vilken hjälp får personen? Hur länge pågår uppgiften? - Besvara alla frågor ärligt. Försköna inte, men ni behöver heller inte lista alla små bekymmer som kan finnas i samband med uppgiften. - Ställ krav. Var ärlig med hur mycket tid som går åt. - Om personen säger nej, acceptera hans eller hennes beslut. Tacka för samtalet. Följ upp som nedan. Tidsåtgång: Ca 0 0 minuter Material: Er strålande personlighet Möblering: Skjut gärna undan möblerna så att ni har plats att röra er. Ofta tror vi att det är lättare att fråga om vi förminskar uppgiften. Den tar nästan ingen tid alls, det är inte det minsta svårt, oroa dig inte, den kräver nästan ingenting. Men vi gör det inte lättare att tacka ja, vi berättar bara att det inte är så viktigt för oss om de gör det. Och tackar de ja ändå så har vi visat att det inte är så viktigt att de faktiskt utför uppgiften sen. 7

8 Efter att ha spelat upp situationen så kan ni diskutera vad som gick bra, hur det kändes och om ni har tips till varandra. Diskutera sedan i helgrupp vem som ansvarar för att kontakta personerna, dela gärna upp de olika listorna mellan er och sätt ett datum för när det ska vara gjort. Sedan är det dags att kontakta personerna på listan och fråga! Fråga gärna när ni träffas personligen, istället för över telefon Visa gärna verksamheten - bjud in till en scoutdag eller till att hjälpa till vid en station under en tävlingsdag eller någon av kårens veckovisa verksamhet. Steg : Följ upp! Det sista steget handlar om hur vi följer upp personer som säger ja eller nej till att hjälpa till. Diskutera i helgrupp vem som ansvarar för vad (kontakta personen, skicka medlemstidning/formell tackhälsning, introducera de som säger jag).! Tips - Om personen säger nej: - Acceptera hans eller hennes beslut. Det är ingen mening att försöka övertala någon som säger nej, eftersom de då oftast ändå inte kommer utföra uppgiften särskilt bra. - Påpeka att erbjudandet kvarstår, och att han eller hon alltid är välkommen - Tacka för samtalet och visa på ett naturligt sätt att du inte har något emot att han eller hon sa nej. - Skicka en formell tackhälsning i efterhand med ett ex av senaste numret av en scouttidning eller lägerbrev eller något annat som känns aktuellt och lite extra roligt - Gå tillbaka till din lista och fråga nummer två på listan! Tips - Om personen säger ja, hjälp honom eller henne att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webutbildningen. 8

9 Föräldramöte Denna metod kan användas i samband med att ni bjuder in skolbarn till att prova på scouting eller när ni har föräldramöte för föräldrar till dem som redan är med i Scouterna. Förberedande möte Innan ni börjar, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger och vad ni behöver hjälp med. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till föräldrar och småprata i pauser och under mötet om hur föräldrarna kan hjälpa till i kåren. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att varje person har ett papper): - Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som vuxen i kåren Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Diskutera i smågrupper: - Vad tycker du är roligast med Scouterna? - Vad är det bästa med din kår? - Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälpte till i kåren? Brainstorma i helgrupp: Vad behöver kåren hjälp med? Gå igenom listan och se om några uppgifter saknas. Går de uppgifter ni har kommit på att dela upp i mindre uppgifter? Bör några strykas? (-stegsmetoden kan ge tips på hur man lägger upp diskussion!) Planera vad som ska göras: - Lappar som ni delar ut till scouterna eller blivande scouter (på nästa sida hittar du ett förslag) - Presentera Scouterna - Presentera scoutkåren - Få föräldrarna att känna sig välkomna (hälsa när de kommer, prata i pausen, säga hej då efteråt)! Tips: - Gör föräldramötet interaktivt. Ha övningar, istället för bara information. - Hälsa på alla när de kommer - Prata med alla i fikapausen och efteråt - Berätta om era visioner och det som är på gång framöver. Betona det som är positivt med stämningen i kåren Under föräldramötet: Var klara i tid så att ni kan hälsa på alla när de anländer. Prata mer med föräldrarna än med varandra. Tidsåtgång: Ca1-2 timmar När alla samlats: Presentera dig. Fråga hur många av er har varit Scouter själva? Låt dem presentera sig Material: Papper, och penna Möblering: Välkomnande möblering, gärna i smågrupper.

10 Övning: Uär är deras bild av Scouterna? 1. På ena halvan av papperet: Rita vad de tror att man gör i Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. 2. På andra halvan av papperet: Rita vad de hoppas att deras barn ska få ut av Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. Berätta kort om Scouterna: Scouterna grundades i England för ungefär 100 år sedan och spred sig snabbt över hela världen. Det finns idag ca Scouter i Sverige och 8 miljoner i världen. Det gör Scouterna till världens största idéburna ungdomsorganisation. Berätta kort om vad vi gör i Scouterna: Lär man sig samarbeta, har man roligt, får utmana sig själv, lär sig ta ansvar för sig själv och andra, får vara ute i naturen, träffa nya vänner m.m. Berätta om den egna kåren: - Vad brinner ni särskilt för i er kår? Berätta något om er kårs verksamhet som ni är särskilt stolta över (att ni alltid har julförsäljning, ett exempel från terminsprogrammet som barnen brukar uppskatta, lägren på sommaren, tävlingsdagen) - Hur länge har kåren funnits? Vilka avdelningar finns? Hur många medlemmar? Vad gör en avdelning under terminen? Varför är det givande att vara scoutledare? - Fråga om någon har erfarenheter av att arbeta inom ideella organisationer, inom Scouterna eller idrottsrörelsen eller hem och skola-föreningen m.m. - Berätta kort om era egna erfarenheter av att vara scoutledare. Vad har det gett er? Vad tycker ni själva är roligast med att vara scoutledare? Övning: Diskutera i smågrupper vad de tycker att de är bra på och tycker är roligt. Ta en runda i helgrupp. Bjud in till aktivitet eller nytt möte: - Bjud in intresserade till nytt möte. - Eller bjud in till nästa kåraktivitet (tävlingsdag, hajk, julförsäljning med mera). Berätta vad ni behöver ha hjälp med. Fika! Planera in en fika i mitten. Passa på att mingla bland föräldrarna. Se till att alla föräldrar har pratat med minst en person från kåren. 10 Följ upp: Om en person är intresserad av att hjälpa till, hjälp henne eller honom att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren. - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen. Ibland kan skjortan kännas väl avancerad i början då kan man istället ge den nya aktiva en t-shirt. - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webbutbildningen.

11 Visa på verksamheten: Det enklaste sättet att rekrytera vuxna som ledare är att visa på verksamheten, ha föräldramöten i samband med prova på-möten, bjud in föräldrar eller andra vuxna till tävlingsdag eller andra kåraktiviteter eller involvera dem i samband med läger. Prova på-möten Ha föräldramöte i samband med någon aktivitet (helst utomhus) så att föräldrarna kan se på i slutet eller början. Ett sätt är att ha prova på-möten för barnen och bjuda in föräldrarna samtidigt, eller ha ledare med ansvar för att prata med föräldrarna under prova på-aktiviteten. Tävlingsdagar, hajker m.m. Bjud in en person (förälder, vän, bekant, gammal klasskompis - använd -stegsmetoden och nätverkskartan för att tänka nytt) till att vara ansvarig för en station eller aktivitet tillsammans med dig. Förutom att få hjälp med den specifika uppgiften, får ni också: - Mer tid att sälja in hur roligt det är att vara ledare i Souterna - En person som kan göra fler punktinsatser i framtiden (t.ex. bjudas in till lägret nästa gång, om han eller hon började med en tävlingsdag) - Chansen att visa upp Scouting när den är som bäst: En dag ute i skogen, när scouterna har roligt, kaffet är varmt och solen alltid skiner. Läger Läger är ofta det roligaste vi har. Ett sätt att rekrytera ledare långsiktigt är att gradvis bjuda in föräldrar och vuxna i kårens omgivning till att hjälpa till med begränsade uppgifter på lägret. Skjutsa, hålla i en speciell aktivitet, handla, ansvara för matlagningsstationerna. Det mest effektiva är ju att också bjuda in dem till en terminsaktivitet - hålla i matlagningsplaneringen med barnen, t.ex., och sen vara extra ansvarig på lägret. Förbered er på förändring! De nya ledarna kommer ha idéer och synpunkter och vilja påverka - ett öppet och välkomnande klimat är nödvändigt för att personer ska stanna kvar. Det kan ge många nya infallsvinklar på er verksamhet, och ny kraft och energi för att utveckla den! 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Niccolo Machiavelli 1469

Niccolo Machiavelli 1469 Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa de nya tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00. Rotundan. 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 12 feb, kl 17.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen skall ta kontakt med Västertorps scoutkår angående kostnader kring sommarlägret Tintin, obetalda lägeravgifter

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD AKTIVITETSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD AKTIVITETSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD AKTIVITETSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig praktiskt ledarskap. Kursen ska innefatta vissa röda delar ut boken Unga leder unga.

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Visions medlemsutbildning

Visions medlemsutbildning Visions medlemsutbildning Inledning Syftet med detta körschema är att ge dig som kursledare vägledning kring ämnesavsnitt, metoder, övningar och tidsangivelse. Du ska utgå från körschemat och utbildningsmaterialet

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Friendsprogrammet år 1

Friendsprogrammet år 1 Friendsprogrammet år 1 - Analysera, förebygg och främja Tack för att ni har valt att samarbeta med oss. Här finner ni information om era kommande insatser, vilka praktiska förberedelser som utbildaren

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD!

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD! Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas EN UNDERBAR VÄRLD! En underbar värld! Alla barn har rätt att leva i en värld där de känner sig trygga, mår bra och utvecklas.

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Det företagsamma Sverige Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Det företagsamma Sverige. I geografiska områden med goda företagsmiljöer kan det uppstå utvecklingsblock

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby

Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Minnesanteckningar Kretsmöte 10/2-15 hos Södra Sandby Följande kårer var närvarande Bjärred Martin Kadikis Finn Alexander Wallin, Lars-Ingmar Olsson Furulund Lisa Robertsson Eslöv Eva Edberg, Maria Bjerkborn

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm.

Vikingen nr 5 2004. Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Vikingen nr 5 2004 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Redaktör för tidningen är Lennart Holm. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du kanske har varit med om någonting

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer