Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera vuxen"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera vuxen

2 Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp 10 Visa verksamheten 11 Prova på-möte 11 Tävlingsdagar, hajker m.m. 11 Läger 11 2

3 Rekrytera vuxna Behöver ni fler ledare och vuxna i kåren? Med rekryteringspaket Vuxna får ni förslag på olika metoder som ni kan använda för att rekrytera vuxna till olika uppgifter i kåren. Lycka till! Rekryteringspaketet vuxna består av följande metoder: Sexstegsmetoden En metod som hjälper er att förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Föräldramöte Den här metoden tydliggör vad ni kan tänka på och hur ni kan lägga upp ett föräldramöte, både för gamla och nya föräldrar. Bjud in scouternas föräldrar till ett möte där ni informerar om Scouterna och om att ni behöver hjälp i kåren. Visa verksamheten Här får ni olika förslag på hur ni kan visa verksamheten för nya vuxna på enkla och roliga sätt.! Tips till er som vill rekrytera nya vuxna: Gör en lista på allt ni behöver hjälp med i kåren Locka vuxna genom att ge dem en egen scoutupplevelse. Var öppna och välkomnande Våga fråga! Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden för vuxenrekrytering har utvecklats av Scouterna i Storbritannien och använts med stor framgång också i Sverige. Metoden hjälper er att komma fram till vad ni behöver hjälp med, bestämma vilka ni ska fråga och bli bättre på hur ni frågar. Sexstegsmetodens sex steg: 1. Vad behöver kåren hjälp med? 2. Vilka egenskaper och färdigheter behövs?. Vilka personer skulle kunna utföra uppgiften? 4. Vilka är bäst? 5. Fråga!. Följ upp Tidsåtgång: Alltifrån en provsmaksvariant i samband med styrelsemöte till tre kvällar om ca timmar. Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Möblering: Gärna i smågrupper. Förslag på upplägg: Möte 1: Mina nätverk, Engagemang, Steg 1 och 2. Möte 2: Steg, 4 och 5. Möte : Steg följ upp och stäm av hur det har gått, planera introduktionen av de nyrekryterade, m.m.

4 Möblering: Bord och stolar, eventuellt i smågrupper. Tidsåtgång: Ca 15 minuter Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Mina nätverk Mina nätverk är en metod som kan användas som inledande övning för att få upp ögonen för hur många ni egentligen känner. Den hjälper er att tänka större kring era nätverk och potentiella scoutledare och andra som kan bidra till er verksamhet på olika sätt. Börja med att rita upp figuren nedan på ett blädderblock eller annat stort papper. Är ni fler än 10 personer kan ni dela upp er i två eller fler grupper, annars tar ni ett papper var. Familj Skola Jobb Jag??? Grannar Hobby (ej scout) 1. Tänk igenom och försök uppskatta hur många personer du känner inom de olika områdena i cirklarna. Exempelvis: Hur många känner du genom ditt jobb? Hur många känner du som du har gått i skola tillsammans med? Hur många av dina grannar känner du? Definition av känner: Du ska kunna ringa, presentera dig, och personen ifråga ska känna igen vem du är: Hej, det är Katarina, min mamma var med i samma trädgårdsförening som din för ett par år sedan. Du behöver inte räkna varje enskild person, det räcker med att du uppskattar antalet personer i jämna tiotal. Varje person skriver det antal de känner i respektive cirkel (se figur). 2. Summera talen i respektive cirkel och lägg sen ihop alla cirklar. Lägg ihop allas siffror. Nu har ni en siffra på hur många människor ni känner tillsammans. Visste du att den genomsnittliga vuxna svenska personen känner ca 850 personer enligt Statistiska centralbyrån? 4 Förmodligen har ni inte kommit fram till riktigt så många som 850 personer. Ofta underskattar vi hur många personer som vi faktiskt känner. Oavsett vilken siffra ni har kommit fram till är det i alla fall en hel del potentiella scoutledare och aktiva vuxna. Och hur många skulle då kunna tänka sig att bli scoutledare? Svaret är % - enligt siffror från Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Tycker du att % låter för högt? Prova med en lägre siffra, kanske 5% istället det blir ändå många vuxna som skulle kunna hjälpa till i er kår.

5 % av den svenska vuxna befolkningen skulle kunna tänka sig att bli scout-ledare. Men de har ännu inte fått frågan. Engagemang Innan ni börjar att arbeta med de sex stegen, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till dem som ni frågar. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att alla har ett papper var): 1. Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som ledare. Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Diskutera i smågrupper: 1. Vad tycker du är roligast med Scouterna? 2. Vad är det bästa med din kår?. Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälper till i kåren? Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Nu kan ni gå vidare och använda sexstegsmetoden för att hitta just era ledare och lära er fråga på rätt sätt! Steg 1: Vad behöver kåren hjälp med? Brainstorma, lista, alla uppgifter behöver göras i kåren. Det här kan göras i helgrupp, men oftast är det lättare om människor istället får skriva ner sina tankar på post-it lappar. En post-it lapp per idé! Brainstorming används ofta som ett sätt att starta diskussioner. I brainstorming är syftet att få fram så många idéer som möjligt, skapa kreativ energi och kunna tänka friare. Därför finns det ett par riktlinjer som man kan använda sig av: 1. Ha en tidsbegränsning. Håll det snabbt och kreativt. 2. Kommentera inga idéer. Samtalsklimatet ska vara öppet och fritt, börjar man diskutera idéer så lägger folk band på sig, tempot kommer av sig och lite av syftet med brainstorming försvinner. Diskutera efteråt istället och stryk eventuellt galna förslag då. Tidsåtgång: Ca 45 minuter post-it lappar. Material: Whiteboard eller blädderblock, penna, Möblering: Helgrupp När alla har skrivit ner sina idéer så sätter ni upp lapparna på väggen. Vilka känns viktigast att jobba vidare med just nu, och vilka kan sparas till senare? Låt alla sätta en dutt (eller ett kryss eller liknande) med pennan på de tre uppgifter som man tycker är viktigast att rekrytera vuxna till. Gör sedan en gemensam lista på ca 5 uppgifter som fått flest duttar. Exempel: Städning av scoutlokalen, materialhantering, medlemsregistret, ekonomi, ledare, hjälpa till under ett avdelningsmöte, hjälp med skjutsning vid läger, hjälpa till på läger, hjälpa till på övriga kåraktiviteter, baka inför basarer, hjälpa till på basarer, vara ledare för en avdelning, sitta i styrelsen, stötta ledargruppen. 5

6 Kris i kåren? Behöver ni rekrytera ledare för att det är kris i kåren, akut ledarbrist, ingen verksamhet, mass-avhopp i styrelsen? Skapa ambitioner eller en framtidsplan. Att få frågan att hjälpa till för att det inte finns någon annan eller eftersom det är kris är sällan inspirerande. Men att hjälpa till att ge ny kraft och energi till en kår med visioner är betydligt roligare. Ge de viktigaste uppgifterna ni kom fram till ovan ett papper var. Skriv kortfattat om vad varje uppgift innebär, utifrån följande frågor: Vad innebär uppgiften? Hur mycket tid tar uppgiften? Hur länge pågår uppgiften/uppdraget? När och var ska den utföras? Vilket stöd kan personen få? Vilket material finns för uppgiften? Vem ska uppgiften utföras tillsammans med? Är ni många i gruppen kan ni diskutera i mindre grupper. Ta i så fall sedan en runda där ni diskuterar vad grupperna har kommit fram till, och diskutera förslagen gemensamt. Det är viktigt att ni har samma syn på detta, så att alla som tillfrågas får en klar bild och ni har samma förväntningar på de som tackar ja. Material: Whiteboard eller blädderblockspapper Tidsåtgång: Ca 0 minuter (och uppgiftspapperen från steg 1) Möblering: Helgrupp eller mindre grupper Steg 2: Vilka egenskaper och färdigheter behövs? I det här steget diskuteras vad som krävs för att utföra de uppgifter som kåren behöver hjälp med. Dela in er två och två eller i lite större grupper om ni är många. Låt varje grupp diskutera en uppgift. Gör två spalter för varje uppgift den vänstra spalten av papperet döper ni till minimikrav, den högra till önskvärt. Låt varje grupp skriva ner vilka egenskaper och färdigheter som krävs och vilka som är önskvärda, i ca. 10 minuter. Minimikrav är sådant som krävs för att kunna utföra uppgiften, önskvärt är sådant som kan vara bra att kunna för att utföra uppgiften ännu lite bättre. Exempel: Avdelningsledare Spårarscout Minimikrav: Tålamod med yngre barn Önskvärt God sagoberättare Var inte rädda för att ställa krav! De ni tillfrågar kommer att känna sig mycket gladare om ni kan berätta att de uppfyller er kravprofil ( Du som har så bra hand med barn, och är en så bra sagoberättare! ) än om de bara är bättre än ingen alls.

7 Steg : Vilka skulle kunna utföra uppgiften? Steg handlar om att hitta personer som stämmer överens med beskrivningen av vilka egenskaper och färdigeter som krävs. Dela in er i mindre grupper. Fundera över vilka personer som stämmer in på beskrivningen som ni gjorde under steg 2. Gör en lista med alla namn, och en kort förklaring om varför han eller hon vore bra för uppgiften ( Han är alltid trevlig, Jag vet att hon har varit kassör i en annan förening förut, han bakar fantastiskt, hon har tid på dagtid ).! Tips! Stryk inte personer för att ni tror att de inte är intresserade eller inte har tid. De mest upptagna har ofta ett stort kontaktnät och kanske kan tipsa om någon annan. Dessutom är det alltid bäst att fråga. Rätt som det är nappar någon på ert erbjudande om att vara med i världens bästa ungdomsorganisation. Tidsåtgång: ca 45 minuter Material: Papper och penna. Eventuellt kaffe och kanelbulle. Anteckningar från steg 2. Möblering: Helgrupp eller mindre grupper. Steg 4: Vilka är bäst? Rangordna de utvalda och gör en ny, kortare lista, med max sex personer på varje uppgift. Steg 5: Fråga! Detta steg handlar först om att förbereda oss på hur vi frågar personer om de vill engagera sig i Scouterna. Sedan är det dags att faktiskt fråga. Gör ett rollspel där ni över på att fråga personer. Gå igenom tips-listorna nedan, och öva sedan. Det kan kännas konstigt med rollspel, men är det klart bästa sättet att öva. Det går också att köra tips-rutorna som information och reflektera över hur man normalt frågar och hur man kan göra istället i smågrupper.! Tips - Så frågar ni! - Berätta varför ni frågar just dem - "Vi söker en person med den-och-den egenskapen, och du har alltid varit bra på det." - Förklara vad ni behöver ha hjälp med (Se listan från steg 2):Vad ska personen göra? Hur mycket tid går åt? När och var ska det göras? Vem kommer personen att jobba med? Vilken hjälp får personen? Hur länge pågår uppgiften? - Besvara alla frågor ärligt. Försköna inte, men ni behöver heller inte lista alla små bekymmer som kan finnas i samband med uppgiften. - Ställ krav. Var ärlig med hur mycket tid som går åt. - Om personen säger nej, acceptera hans eller hennes beslut. Tacka för samtalet. Följ upp som nedan. Tidsåtgång: Ca 0 0 minuter Material: Er strålande personlighet Möblering: Skjut gärna undan möblerna så att ni har plats att röra er. Ofta tror vi att det är lättare att fråga om vi förminskar uppgiften. Den tar nästan ingen tid alls, det är inte det minsta svårt, oroa dig inte, den kräver nästan ingenting. Men vi gör det inte lättare att tacka ja, vi berättar bara att det inte är så viktigt för oss om de gör det. Och tackar de ja ändå så har vi visat att det inte är så viktigt att de faktiskt utför uppgiften sen. 7

8 Efter att ha spelat upp situationen så kan ni diskutera vad som gick bra, hur det kändes och om ni har tips till varandra. Diskutera sedan i helgrupp vem som ansvarar för att kontakta personerna, dela gärna upp de olika listorna mellan er och sätt ett datum för när det ska vara gjort. Sedan är det dags att kontakta personerna på listan och fråga! Fråga gärna när ni träffas personligen, istället för över telefon Visa gärna verksamheten - bjud in till en scoutdag eller till att hjälpa till vid en station under en tävlingsdag eller någon av kårens veckovisa verksamhet. Steg : Följ upp! Det sista steget handlar om hur vi följer upp personer som säger ja eller nej till att hjälpa till. Diskutera i helgrupp vem som ansvarar för vad (kontakta personen, skicka medlemstidning/formell tackhälsning, introducera de som säger jag).! Tips - Om personen säger nej: - Acceptera hans eller hennes beslut. Det är ingen mening att försöka övertala någon som säger nej, eftersom de då oftast ändå inte kommer utföra uppgiften särskilt bra. - Påpeka att erbjudandet kvarstår, och att han eller hon alltid är välkommen - Tacka för samtalet och visa på ett naturligt sätt att du inte har något emot att han eller hon sa nej. - Skicka en formell tackhälsning i efterhand med ett ex av senaste numret av en scouttidning eller lägerbrev eller något annat som känns aktuellt och lite extra roligt - Gå tillbaka till din lista och fråga nummer två på listan! Tips - Om personen säger ja, hjälp honom eller henne att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webutbildningen. 8

9 Föräldramöte Denna metod kan användas i samband med att ni bjuder in skolbarn till att prova på scouting eller när ni har föräldramöte för föräldrar till dem som redan är med i Scouterna. Förberedande möte Innan ni börjar, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger och vad ni behöver hjälp med. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till föräldrar och småprata i pauser och under mötet om hur föräldrarna kan hjälpa till i kåren. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att varje person har ett papper): - Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som vuxen i kåren Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Diskutera i smågrupper: - Vad tycker du är roligast med Scouterna? - Vad är det bästa med din kår? - Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälpte till i kåren? Brainstorma i helgrupp: Vad behöver kåren hjälp med? Gå igenom listan och se om några uppgifter saknas. Går de uppgifter ni har kommit på att dela upp i mindre uppgifter? Bör några strykas? (-stegsmetoden kan ge tips på hur man lägger upp diskussion!) Planera vad som ska göras: - Lappar som ni delar ut till scouterna eller blivande scouter (på nästa sida hittar du ett förslag) - Presentera Scouterna - Presentera scoutkåren - Få föräldrarna att känna sig välkomna (hälsa när de kommer, prata i pausen, säga hej då efteråt)! Tips: - Gör föräldramötet interaktivt. Ha övningar, istället för bara information. - Hälsa på alla när de kommer - Prata med alla i fikapausen och efteråt - Berätta om era visioner och det som är på gång framöver. Betona det som är positivt med stämningen i kåren Under föräldramötet: Var klara i tid så att ni kan hälsa på alla när de anländer. Prata mer med föräldrarna än med varandra. Tidsåtgång: Ca1-2 timmar När alla samlats: Presentera dig. Fråga hur många av er har varit Scouter själva? Låt dem presentera sig Material: Papper, och penna Möblering: Välkomnande möblering, gärna i smågrupper.

10 Övning: Uär är deras bild av Scouterna? 1. På ena halvan av papperet: Rita vad de tror att man gör i Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. 2. På andra halvan av papperet: Rita vad de hoppas att deras barn ska få ut av Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. Berätta kort om Scouterna: Scouterna grundades i England för ungefär 100 år sedan och spred sig snabbt över hela världen. Det finns idag ca Scouter i Sverige och 8 miljoner i världen. Det gör Scouterna till världens största idéburna ungdomsorganisation. Berätta kort om vad vi gör i Scouterna: Lär man sig samarbeta, har man roligt, får utmana sig själv, lär sig ta ansvar för sig själv och andra, får vara ute i naturen, träffa nya vänner m.m. Berätta om den egna kåren: - Vad brinner ni särskilt för i er kår? Berätta något om er kårs verksamhet som ni är särskilt stolta över (att ni alltid har julförsäljning, ett exempel från terminsprogrammet som barnen brukar uppskatta, lägren på sommaren, tävlingsdagen) - Hur länge har kåren funnits? Vilka avdelningar finns? Hur många medlemmar? Vad gör en avdelning under terminen? Varför är det givande att vara scoutledare? - Fråga om någon har erfarenheter av att arbeta inom ideella organisationer, inom Scouterna eller idrottsrörelsen eller hem och skola-föreningen m.m. - Berätta kort om era egna erfarenheter av att vara scoutledare. Vad har det gett er? Vad tycker ni själva är roligast med att vara scoutledare? Övning: Diskutera i smågrupper vad de tycker att de är bra på och tycker är roligt. Ta en runda i helgrupp. Bjud in till aktivitet eller nytt möte: - Bjud in intresserade till nytt möte. - Eller bjud in till nästa kåraktivitet (tävlingsdag, hajk, julförsäljning med mera). Berätta vad ni behöver ha hjälp med. Fika! Planera in en fika i mitten. Passa på att mingla bland föräldrarna. Se till att alla föräldrar har pratat med minst en person från kåren. 10 Följ upp: Om en person är intresserad av att hjälpa till, hjälp henne eller honom att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren. - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen. Ibland kan skjortan kännas väl avancerad i början då kan man istället ge den nya aktiva en t-shirt. - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webbutbildningen.

11 Visa på verksamheten: Det enklaste sättet att rekrytera vuxna som ledare är att visa på verksamheten, ha föräldramöten i samband med prova på-möten, bjud in föräldrar eller andra vuxna till tävlingsdag eller andra kåraktiviteter eller involvera dem i samband med läger. Prova på-möten Ha föräldramöte i samband med någon aktivitet (helst utomhus) så att föräldrarna kan se på i slutet eller början. Ett sätt är att ha prova på-möten för barnen och bjuda in föräldrarna samtidigt, eller ha ledare med ansvar för att prata med föräldrarna under prova på-aktiviteten. Tävlingsdagar, hajker m.m. Bjud in en person (förälder, vän, bekant, gammal klasskompis - använd -stegsmetoden och nätverkskartan för att tänka nytt) till att vara ansvarig för en station eller aktivitet tillsammans med dig. Förutom att få hjälp med den specifika uppgiften, får ni också: - Mer tid att sälja in hur roligt det är att vara ledare i Souterna - En person som kan göra fler punktinsatser i framtiden (t.ex. bjudas in till lägret nästa gång, om han eller hon började med en tävlingsdag) - Chansen att visa upp Scouting när den är som bäst: En dag ute i skogen, när scouterna har roligt, kaffet är varmt och solen alltid skiner. Läger Läger är ofta det roligaste vi har. Ett sätt att rekrytera ledare långsiktigt är att gradvis bjuda in föräldrar och vuxna i kårens omgivning till att hjälpa till med begränsade uppgifter på lägret. Skjutsa, hålla i en speciell aktivitet, handla, ansvara för matlagningsstationerna. Det mest effektiva är ju att också bjuda in dem till en terminsaktivitet - hålla i matlagningsplaneringen med barnen, t.ex., och sen vara extra ansvarig på lägret. Förbered er på förändring! De nya ledarna kommer ha idéer och synpunkter och vilja påverka - ett öppet och välkomnande klimat är nödvändigt för att personer ska stanna kvar. Det kan ge många nya infallsvinklar på er verksamhet, och ny kraft och energi för att utveckla den! 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i 4 rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Tips för bra möten. Appendix III

Tips för bra möten. Appendix III Appendix III Tips för bra möten Hur vi utformar våra möten är avgörande för att lyckas behålla våra medlemmar men är ändå viktigare när en ny medlem kommer till ett allra första möte. Vi har bara en chans

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING HANDLEDNING REKRYTERING FÖRBERDELESER GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med?

Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? Jag har ett Scoutprojekt på gång, vill du hänga med? I en rörlig omgivning letar unga efter sitt sammanhang och provar olika identiteter och roller. Utmanarscoutpatrullen har många olika och annorlunda

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Ledarutbildning INTRO

Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO Ledarutbildning INTRO - 1 - Ledarutbildning INTRO Inledning Det här är instruktioner till dig som ska hålla Ledarutbildning INTRO. Målgrupp Nyfikna vuxna som vill lära sig grunderna

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal.

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Inleda ett samtal Introduktion Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Vi tar alltså upp små vardagliga samtal som kanske inte känns så viktiga för stunden men som

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden.

Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden. Process 1: Drömscenario! Fråga: Vad vill vi ha inflytande över? Presentera frågeställningen, skriv tydligt upp den på whiteboarden. Syftet med processen är att få fram så mycket idéer som möjligt, som

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan

Friends 2014 Materialet får kopieras och spridas internt på skolan Hej! Friends erfarenhet av trygghetsarbete i skolan, såväl som forskning i Sverige och internationellt, visar att vissa faktorer är återkommande på de skolor som arbetar framgångsrikt för trygghet och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutas. Här kommer tips på hur du kan lägga upp

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD!

Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas UNDERBAR VÄRLD! Tema: varje barns rätt att leva i en miljö där de kan må bra och utvecklas EN UNDERBAR VÄRLD! En underbar värld! Alla barn har rätt att leva i en värld där de känner sig trygga, mår bra och utvecklas.

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF

En curlare till. Rekryteringsplan. Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns CF Rekryteringsplan Värmland & Örebro läns Curlingförbund Under augusti månad 2005 fick jag i uppdrag att göra ett förslag till en rekryteringsplan för Värmland

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer