Metodhäfte: Rekrytera vuxen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodhäfte: Rekrytera vuxen"

Transkript

1 Metodhäfte: Rekrytera vuxen

2 Innehållsförteckning Sexstegsmetoden Mina nätverk 4 Engagemang 5 Steg 1 5 Steg 2 Steg 7 Steg 4 7 Steg 5 7 Steg 8 Föräldramöte Förberedande möte Under föräldramötet Följ upp 10 Visa verksamheten 11 Prova på-möte 11 Tävlingsdagar, hajker m.m. 11 Läger 11 2

3 Rekrytera vuxna Behöver ni fler ledare och vuxna i kåren? Med rekryteringspaket Vuxna får ni förslag på olika metoder som ni kan använda för att rekrytera vuxna till olika uppgifter i kåren. Lycka till! Rekryteringspaketet vuxna består av följande metoder: Sexstegsmetoden En metod som hjälper er att förbereda för ledarrekryteringen och fråga på rätt sätt. Samtidigt får ni tillfälle att fundera kring vilka arbetsuppgifter som behöver göras i kåren och vad som krävs för att utföra dem. Föräldramöte Den här metoden tydliggör vad ni kan tänka på och hur ni kan lägga upp ett föräldramöte, både för gamla och nya föräldrar. Bjud in scouternas föräldrar till ett möte där ni informerar om Scouterna och om att ni behöver hjälp i kåren. Visa verksamheten Här får ni olika förslag på hur ni kan visa verksamheten för nya vuxna på enkla och roliga sätt.! Tips till er som vill rekrytera nya vuxna: Gör en lista på allt ni behöver hjälp med i kåren Locka vuxna genom att ge dem en egen scoutupplevelse. Var öppna och välkomnande Våga fråga! Sexstegsmetoden Sexstegsmetoden för vuxenrekrytering har utvecklats av Scouterna i Storbritannien och använts med stor framgång också i Sverige. Metoden hjälper er att komma fram till vad ni behöver hjälp med, bestämma vilka ni ska fråga och bli bättre på hur ni frågar. Sexstegsmetodens sex steg: 1. Vad behöver kåren hjälp med? 2. Vilka egenskaper och färdigheter behövs?. Vilka personer skulle kunna utföra uppgiften? 4. Vilka är bäst? 5. Fråga!. Följ upp Tidsåtgång: Alltifrån en provsmaksvariant i samband med styrelsemöte till tre kvällar om ca timmar. Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Möblering: Gärna i smågrupper. Förslag på upplägg: Möte 1: Mina nätverk, Engagemang, Steg 1 och 2. Möte 2: Steg, 4 och 5. Möte : Steg följ upp och stäm av hur det har gått, planera introduktionen av de nyrekryterade, m.m.

4 Möblering: Bord och stolar, eventuellt i smågrupper. Tidsåtgång: Ca 15 minuter Material: Blädderblock eller A4-papper, pennor, eventuellt whiteboard. Mina nätverk Mina nätverk är en metod som kan användas som inledande övning för att få upp ögonen för hur många ni egentligen känner. Den hjälper er att tänka större kring era nätverk och potentiella scoutledare och andra som kan bidra till er verksamhet på olika sätt. Börja med att rita upp figuren nedan på ett blädderblock eller annat stort papper. Är ni fler än 10 personer kan ni dela upp er i två eller fler grupper, annars tar ni ett papper var. Familj Skola Jobb Jag??? Grannar Hobby (ej scout) 1. Tänk igenom och försök uppskatta hur många personer du känner inom de olika områdena i cirklarna. Exempelvis: Hur många känner du genom ditt jobb? Hur många känner du som du har gått i skola tillsammans med? Hur många av dina grannar känner du? Definition av känner: Du ska kunna ringa, presentera dig, och personen ifråga ska känna igen vem du är: Hej, det är Katarina, min mamma var med i samma trädgårdsförening som din för ett par år sedan. Du behöver inte räkna varje enskild person, det räcker med att du uppskattar antalet personer i jämna tiotal. Varje person skriver det antal de känner i respektive cirkel (se figur). 2. Summera talen i respektive cirkel och lägg sen ihop alla cirklar. Lägg ihop allas siffror. Nu har ni en siffra på hur många människor ni känner tillsammans. Visste du att den genomsnittliga vuxna svenska personen känner ca 850 personer enligt Statistiska centralbyrån? 4 Förmodligen har ni inte kommit fram till riktigt så många som 850 personer. Ofta underskattar vi hur många personer som vi faktiskt känner. Oavsett vilken siffra ni har kommit fram till är det i alla fall en hel del potentiella scoutledare och aktiva vuxna. Och hur många skulle då kunna tänka sig att bli scoutledare? Svaret är % - enligt siffror från Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Tycker du att % låter för högt? Prova med en lägre siffra, kanske 5% istället det blir ändå många vuxna som skulle kunna hjälpa till i er kår.

5 % av den svenska vuxna befolkningen skulle kunna tänka sig att bli scout-ledare. Men de har ännu inte fått frågan. Engagemang Innan ni börjar att arbeta med de sex stegen, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till dem som ni frågar. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att alla har ett papper var): 1. Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som ledare. Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Diskutera i smågrupper: 1. Vad tycker du är roligast med Scouterna? 2. Vad är det bästa med din kår?. Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälper till i kåren? Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Nu kan ni gå vidare och använda sexstegsmetoden för att hitta just era ledare och lära er fråga på rätt sätt! Steg 1: Vad behöver kåren hjälp med? Brainstorma, lista, alla uppgifter behöver göras i kåren. Det här kan göras i helgrupp, men oftast är det lättare om människor istället får skriva ner sina tankar på post-it lappar. En post-it lapp per idé! Brainstorming används ofta som ett sätt att starta diskussioner. I brainstorming är syftet att få fram så många idéer som möjligt, skapa kreativ energi och kunna tänka friare. Därför finns det ett par riktlinjer som man kan använda sig av: 1. Ha en tidsbegränsning. Håll det snabbt och kreativt. 2. Kommentera inga idéer. Samtalsklimatet ska vara öppet och fritt, börjar man diskutera idéer så lägger folk band på sig, tempot kommer av sig och lite av syftet med brainstorming försvinner. Diskutera efteråt istället och stryk eventuellt galna förslag då. Tidsåtgång: Ca 45 minuter post-it lappar. Material: Whiteboard eller blädderblock, penna, Möblering: Helgrupp När alla har skrivit ner sina idéer så sätter ni upp lapparna på väggen. Vilka känns viktigast att jobba vidare med just nu, och vilka kan sparas till senare? Låt alla sätta en dutt (eller ett kryss eller liknande) med pennan på de tre uppgifter som man tycker är viktigast att rekrytera vuxna till. Gör sedan en gemensam lista på ca 5 uppgifter som fått flest duttar. Exempel: Städning av scoutlokalen, materialhantering, medlemsregistret, ekonomi, ledare, hjälpa till under ett avdelningsmöte, hjälp med skjutsning vid läger, hjälpa till på läger, hjälpa till på övriga kåraktiviteter, baka inför basarer, hjälpa till på basarer, vara ledare för en avdelning, sitta i styrelsen, stötta ledargruppen. 5

6 Kris i kåren? Behöver ni rekrytera ledare för att det är kris i kåren, akut ledarbrist, ingen verksamhet, mass-avhopp i styrelsen? Skapa ambitioner eller en framtidsplan. Att få frågan att hjälpa till för att det inte finns någon annan eller eftersom det är kris är sällan inspirerande. Men att hjälpa till att ge ny kraft och energi till en kår med visioner är betydligt roligare. Ge de viktigaste uppgifterna ni kom fram till ovan ett papper var. Skriv kortfattat om vad varje uppgift innebär, utifrån följande frågor: Vad innebär uppgiften? Hur mycket tid tar uppgiften? Hur länge pågår uppgiften/uppdraget? När och var ska den utföras? Vilket stöd kan personen få? Vilket material finns för uppgiften? Vem ska uppgiften utföras tillsammans med? Är ni många i gruppen kan ni diskutera i mindre grupper. Ta i så fall sedan en runda där ni diskuterar vad grupperna har kommit fram till, och diskutera förslagen gemensamt. Det är viktigt att ni har samma syn på detta, så att alla som tillfrågas får en klar bild och ni har samma förväntningar på de som tackar ja. Material: Whiteboard eller blädderblockspapper Tidsåtgång: Ca 0 minuter (och uppgiftspapperen från steg 1) Möblering: Helgrupp eller mindre grupper Steg 2: Vilka egenskaper och färdigheter behövs? I det här steget diskuteras vad som krävs för att utföra de uppgifter som kåren behöver hjälp med. Dela in er två och två eller i lite större grupper om ni är många. Låt varje grupp diskutera en uppgift. Gör två spalter för varje uppgift den vänstra spalten av papperet döper ni till minimikrav, den högra till önskvärt. Låt varje grupp skriva ner vilka egenskaper och färdigheter som krävs och vilka som är önskvärda, i ca. 10 minuter. Minimikrav är sådant som krävs för att kunna utföra uppgiften, önskvärt är sådant som kan vara bra att kunna för att utföra uppgiften ännu lite bättre. Exempel: Avdelningsledare Spårarscout Minimikrav: Tålamod med yngre barn Önskvärt God sagoberättare Var inte rädda för att ställa krav! De ni tillfrågar kommer att känna sig mycket gladare om ni kan berätta att de uppfyller er kravprofil ( Du som har så bra hand med barn, och är en så bra sagoberättare! ) än om de bara är bättre än ingen alls.

7 Steg : Vilka skulle kunna utföra uppgiften? Steg handlar om att hitta personer som stämmer överens med beskrivningen av vilka egenskaper och färdigeter som krävs. Dela in er i mindre grupper. Fundera över vilka personer som stämmer in på beskrivningen som ni gjorde under steg 2. Gör en lista med alla namn, och en kort förklaring om varför han eller hon vore bra för uppgiften ( Han är alltid trevlig, Jag vet att hon har varit kassör i en annan förening förut, han bakar fantastiskt, hon har tid på dagtid ).! Tips! Stryk inte personer för att ni tror att de inte är intresserade eller inte har tid. De mest upptagna har ofta ett stort kontaktnät och kanske kan tipsa om någon annan. Dessutom är det alltid bäst att fråga. Rätt som det är nappar någon på ert erbjudande om att vara med i världens bästa ungdomsorganisation. Tidsåtgång: ca 45 minuter Material: Papper och penna. Eventuellt kaffe och kanelbulle. Anteckningar från steg 2. Möblering: Helgrupp eller mindre grupper. Steg 4: Vilka är bäst? Rangordna de utvalda och gör en ny, kortare lista, med max sex personer på varje uppgift. Steg 5: Fråga! Detta steg handlar först om att förbereda oss på hur vi frågar personer om de vill engagera sig i Scouterna. Sedan är det dags att faktiskt fråga. Gör ett rollspel där ni över på att fråga personer. Gå igenom tips-listorna nedan, och öva sedan. Det kan kännas konstigt med rollspel, men är det klart bästa sättet att öva. Det går också att köra tips-rutorna som information och reflektera över hur man normalt frågar och hur man kan göra istället i smågrupper.! Tips - Så frågar ni! - Berätta varför ni frågar just dem - "Vi söker en person med den-och-den egenskapen, och du har alltid varit bra på det." - Förklara vad ni behöver ha hjälp med (Se listan från steg 2):Vad ska personen göra? Hur mycket tid går åt? När och var ska det göras? Vem kommer personen att jobba med? Vilken hjälp får personen? Hur länge pågår uppgiften? - Besvara alla frågor ärligt. Försköna inte, men ni behöver heller inte lista alla små bekymmer som kan finnas i samband med uppgiften. - Ställ krav. Var ärlig med hur mycket tid som går åt. - Om personen säger nej, acceptera hans eller hennes beslut. Tacka för samtalet. Följ upp som nedan. Tidsåtgång: Ca 0 0 minuter Material: Er strålande personlighet Möblering: Skjut gärna undan möblerna så att ni har plats att röra er. Ofta tror vi att det är lättare att fråga om vi förminskar uppgiften. Den tar nästan ingen tid alls, det är inte det minsta svårt, oroa dig inte, den kräver nästan ingenting. Men vi gör det inte lättare att tacka ja, vi berättar bara att det inte är så viktigt för oss om de gör det. Och tackar de ja ändå så har vi visat att det inte är så viktigt att de faktiskt utför uppgiften sen. 7

8 Efter att ha spelat upp situationen så kan ni diskutera vad som gick bra, hur det kändes och om ni har tips till varandra. Diskutera sedan i helgrupp vem som ansvarar för att kontakta personerna, dela gärna upp de olika listorna mellan er och sätt ett datum för när det ska vara gjort. Sedan är det dags att kontakta personerna på listan och fråga! Fråga gärna när ni träffas personligen, istället för över telefon Visa gärna verksamheten - bjud in till en scoutdag eller till att hjälpa till vid en station under en tävlingsdag eller någon av kårens veckovisa verksamhet. Steg : Följ upp! Det sista steget handlar om hur vi följer upp personer som säger ja eller nej till att hjälpa till. Diskutera i helgrupp vem som ansvarar för vad (kontakta personen, skicka medlemstidning/formell tackhälsning, introducera de som säger jag).! Tips - Om personen säger nej: - Acceptera hans eller hennes beslut. Det är ingen mening att försöka övertala någon som säger nej, eftersom de då oftast ändå inte kommer utföra uppgiften särskilt bra. - Påpeka att erbjudandet kvarstår, och att han eller hon alltid är välkommen - Tacka för samtalet och visa på ett naturligt sätt att du inte har något emot att han eller hon sa nej. - Skicka en formell tackhälsning i efterhand med ett ex av senaste numret av en scouttidning eller lägerbrev eller något annat som känns aktuellt och lite extra roligt - Gå tillbaka till din lista och fråga nummer två på listan! Tips - Om personen säger ja, hjälp honom eller henne att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webutbildningen. 8

9 Föräldramöte Denna metod kan användas i samband med att ni bjuder in skolbarn till att prova på scouting eller när ni har föräldramöte för föräldrar till dem som redan är med i Scouterna. Förberedande möte Innan ni börjar, ta en stund att diskutera vad engagemanget i Scouterna ger och vad ni behöver hjälp med. Det gör att ni lättare kan föra fram en bra bild till föräldrar och småprata i pauser och under mötet om hur föräldrarna kan hjälpa till i kåren. På ett blädderblock eller A4-papper (dela ut så att varje person har ett papper): - Rita vad engagemanget i Scouterna har gett dig som vuxen i kåren Gå igenom bilderna i helgrupp, eller i mindre grupper om ni är många. Tidsåtgång: Ca 20 minuter Material: Blädderblock eller A4- papper Möblering: Gärna i smågrupper Diskutera i smågrupper: - Vad tycker du är roligast med Scouterna? - Vad är det bästa med din kår? - Vad skulle ni vilja göra om ni hade fler vuxna som hjälpte till i kåren? Brainstorma i helgrupp: Vad behöver kåren hjälp med? Gå igenom listan och se om några uppgifter saknas. Går de uppgifter ni har kommit på att dela upp i mindre uppgifter? Bör några strykas? (-stegsmetoden kan ge tips på hur man lägger upp diskussion!) Planera vad som ska göras: - Lappar som ni delar ut till scouterna eller blivande scouter (på nästa sida hittar du ett förslag) - Presentera Scouterna - Presentera scoutkåren - Få föräldrarna att känna sig välkomna (hälsa när de kommer, prata i pausen, säga hej då efteråt)! Tips: - Gör föräldramötet interaktivt. Ha övningar, istället för bara information. - Hälsa på alla när de kommer - Prata med alla i fikapausen och efteråt - Berätta om era visioner och det som är på gång framöver. Betona det som är positivt med stämningen i kåren Under föräldramötet: Var klara i tid så att ni kan hälsa på alla när de anländer. Prata mer med föräldrarna än med varandra. Tidsåtgång: Ca1-2 timmar När alla samlats: Presentera dig. Fråga hur många av er har varit Scouter själva? Låt dem presentera sig Material: Papper, och penna Möblering: Välkomnande möblering, gärna i smågrupper.

10 Övning: Uär är deras bild av Scouterna? 1. På ena halvan av papperet: Rita vad de tror att man gör i Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. 2. På andra halvan av papperet: Rita vad de hoppas att deras barn ska få ut av Scouterna. Ta en kort runda, eller låt dem diskutera i smågrupp. Berätta kort om Scouterna: Scouterna grundades i England för ungefär 100 år sedan och spred sig snabbt över hela världen. Det finns idag ca Scouter i Sverige och 8 miljoner i världen. Det gör Scouterna till världens största idéburna ungdomsorganisation. Berätta kort om vad vi gör i Scouterna: Lär man sig samarbeta, har man roligt, får utmana sig själv, lär sig ta ansvar för sig själv och andra, får vara ute i naturen, träffa nya vänner m.m. Berätta om den egna kåren: - Vad brinner ni särskilt för i er kår? Berätta något om er kårs verksamhet som ni är särskilt stolta över (att ni alltid har julförsäljning, ett exempel från terminsprogrammet som barnen brukar uppskatta, lägren på sommaren, tävlingsdagen) - Hur länge har kåren funnits? Vilka avdelningar finns? Hur många medlemmar? Vad gör en avdelning under terminen? Varför är det givande att vara scoutledare? - Fråga om någon har erfarenheter av att arbeta inom ideella organisationer, inom Scouterna eller idrottsrörelsen eller hem och skola-föreningen m.m. - Berätta kort om era egna erfarenheter av att vara scoutledare. Vad har det gett er? Vad tycker ni själva är roligast med att vara scoutledare? Övning: Diskutera i smågrupper vad de tycker att de är bra på och tycker är roligt. Ta en runda i helgrupp. Bjud in till aktivitet eller nytt möte: - Bjud in intresserade till nytt möte. - Eller bjud in till nästa kåraktivitet (tävlingsdag, hajk, julförsäljning med mera). Berätta vad ni behöver ha hjälp med. Fika! Planera in en fika i mitten. Passa på att mingla bland föräldrarna. Se till att alla föräldrar har pratat med minst en person från kåren. 10 Följ upp: Om en person är intresserad av att hjälpa till, hjälp henne eller honom att: - Träffa de andra ledarna. Ordna gärna en middag och låt den nyrekryterade bli en i gänget. Ju snabbare en person behandlas som en av er, desto snabbare kommer han eller hon in i kåren. - Ordna med medlemskap, scoutdräkt m.m. i den takt som den rekryterade önskar. Det är viktigt att scouterna upplever personen som en ledare som er andra, speciellt om det är en förälder till någon på avdelningen. Ibland kan skjortan kännas väl avancerad i början då kan man istället ge den nya aktiva en t-shirt. - Erbjud utbildningar. Skicka med en etablerad ledare på kursen för att underlätta introduktionen. Ordna en kurs hemma i kåren för nya ledare, eller använd webbutbildningen.

11 Visa på verksamheten: Det enklaste sättet att rekrytera vuxna som ledare är att visa på verksamheten, ha föräldramöten i samband med prova på-möten, bjud in föräldrar eller andra vuxna till tävlingsdag eller andra kåraktiviteter eller involvera dem i samband med läger. Prova på-möten Ha föräldramöte i samband med någon aktivitet (helst utomhus) så att föräldrarna kan se på i slutet eller början. Ett sätt är att ha prova på-möten för barnen och bjuda in föräldrarna samtidigt, eller ha ledare med ansvar för att prata med föräldrarna under prova på-aktiviteten. Tävlingsdagar, hajker m.m. Bjud in en person (förälder, vän, bekant, gammal klasskompis - använd -stegsmetoden och nätverkskartan för att tänka nytt) till att vara ansvarig för en station eller aktivitet tillsammans med dig. Förutom att få hjälp med den specifika uppgiften, får ni också: - Mer tid att sälja in hur roligt det är att vara ledare i Souterna - En person som kan göra fler punktinsatser i framtiden (t.ex. bjudas in till lägret nästa gång, om han eller hon började med en tävlingsdag) - Chansen att visa upp Scouting när den är som bäst: En dag ute i skogen, när scouterna har roligt, kaffet är varmt och solen alltid skiner. Läger Läger är ofta det roligaste vi har. Ett sätt att rekrytera ledare långsiktigt är att gradvis bjuda in föräldrar och vuxna i kårens omgivning till att hjälpa till med begränsade uppgifter på lägret. Skjutsa, hålla i en speciell aktivitet, handla, ansvara för matlagningsstationerna. Det mest effektiva är ju att också bjuda in dem till en terminsaktivitet - hålla i matlagningsplaneringen med barnen, t.ex., och sen vara extra ansvarig på lägret. Förbered er på förändring! De nya ledarna kommer ha idéer och synpunkter och vilja påverka - ett öppet och välkomnande klimat är nödvändigt för att personer ska stanna kvar. Det kan ge många nya infallsvinklar på er verksamhet, och ny kraft och energi för att utveckla den! 11

12 Ladda ner annonser, banners och utskriftsmallar på Beställ foldrar, affischer och annat rekryteringsmaterial på Lycka till!

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE Övningar på egen hand Materialet är tänkt att användas av unga, från 15 år, och vuxna som tillsammans med en ledare besöker vandringsutställningen Hembygd någonstans i Sverige

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING!

VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! VÄRVA SÅ BLIR NI FLER I ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER Tack! Ett stort tack till Christina Hedström, ABF för ett roligt och inspirerande samarbete med att ta fram materialet. My Vingren, projektledare för Stockholm

Läs mer

>> MÖTEN FÖR ALLA! 1

>> MÖTEN FÖR ALLA! 1 >> MÖTEN FÖR ALLA! 1 Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar för en rättvis fördelning av

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

spårarscouter 8-10 år

spårarscouter 8-10 år m a r g o r p s n i term spårarscouter 8-10 år Välkommen till en ny termin! Dags för en ny termin och många förväntansfulla scouter och ledare. I det här terminsprogrammet hittar du tips och inspiration

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Detta material har använts under ett seminarium vid regionala bildarmöten inom equmenia

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer