REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN"

Transkript

1 REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Gasverksgatan 3 b Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 Innehåll Försörjningsstöd 3 Skäliga kostnader utanför riksnormen... 3 Boende... 3 Uppmaning till bostadsbyte... 3 Bostadsrätt/egen fastighet... 3 Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren... 4 Flytt- och magasineringskostnader... 4 Resekostnader 4 Arbets- och planeringsresor... 4 Övriga resor... 4 Innehav av bil... 5 Hemförsäkring... 5 Kläder... 5 Livsföring i övrigt 5 Hälso- och sjukvård... 5 Gymkort... 5 Fritidspeng barn... 5 Föreningsmedlemsavgift... 6 Utlandsresor... 6 Hemutrustning... 6 Spädbarnsutrustning... 6 Tandvård... 6 Glasögon... 6 Övrigt 7 Skulder... 7 Dator... 7 Mammografi och cellprov... 7 Föräldrapenning... 7 E-legitimation... 7

3 Barnperspektivet vid ansökan om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt I dokumentationen ska det framgå hur barnets behov beaktats, vilka överväganden som gjorts och hur dessa påverkar beslutet. En bedömning av barnets bästa ska dokumenteras både vid positiva och negativa beslut. I samband med ansökan om skulder avseende el-, hyres- och barnomsorgsskuld ska en barnkonsekvensanalys upprättas. Försörjningsstöd Skäliga kostnader utanför riksnormen Boende Se separat lista avseende riktlinjer för hyror. Uppmaning till bostadsbyte Om behovet av försörjningsstöd beräknas överstiga 3 månader och om hyresnivån överstiger Trelleborgs kommuns riktlinjer ska sökanden ges ett rådrum som gäller tillsvidare från den tidpunkt då sökande fick information om nämndens bedömning. Ett rådrum ska delges sökande skriftligt och undertecknas av sökande när denne erhållit informationen. Vid bedömning av högsta godtagbara hyra kan överstigande summa om ca10 % godkännas utifrån rättspraxis. Bostadsrätt/egen fastighet I vissa ärenden kan det hända att den sökande inte äger hela bostadsrätten själv och att den andra ägaren inte vill gå med på en försäljning. Enligt 6 lagen om samäganderätt kan den sökande då begära hos tingsrätten att hela egendomen ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion för delägarnas gemensamma räkning. Skuldebrev till privatperson likställs med skuldebrev till bank. Vid bedömning om huruvida en fastighet utgör en realiserbar tillgång eller inte ska hänsyn tas till att den sökande behöver betala vinstskatt (30 %).

4 Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren Boendekostnad vid hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren ska godkännas enligt RSV:s föreskrifter. Undantag görs i de fall då den inneboende inte disponerar över ett eget rum. Då ska istället boendekostnaden delas på totalt antal boende i lägenheten. Med hushållsgemenskap menas boende tillsammans med familjemedlem, släkting eller sambo. Flytt- och magasineringskostnader Magasineringskostnader kan beviljas beroende på värdet på bohaget och får inte understiga värdet för vad sökande kan beviljas i bistånd till hemutrustning. Sådan kostnad kan beviljas under tid för vård på behandlingshem, vid vräkning eller vid fängelsevistelse (inte straff överstigande 6 månader). I bedömningen om sökande är berättigad till bistånd ska hänsyn tas till sökandes möjlighet att erhålla nytt boende inom snar framtid. Magasineringskostnad kan beviljas max 6 månader. Biståndsbeslutet ska vara tidsbegränsat. Arbetsmarknadsnämnden ska inte teckna kontrakt om magasineringen. Kontraktet ska sökande själv stå för. Om fakturan står på arbetsmarknadsnämnden ska kontraktet omedelbart sägas upp och överföras i sökandes namn. Resekostnader Arbets- och planeringsresor Arbetsresor med bil ersätts med milkostnaderna enligt kommunalskattelagens schablon, vilket täcker kostnaden för underhåll och reparationer samt övrigt slitage på bilen. Den sökande ska ansöka om skattejämkning för arbetsresor. Bilens värde får inte överstiga ett basbelopp. Bilinnehavet och kostnaderna för arbetsresor godtas om det av omständigheterna klart framgår, att användandet av bil eller MC istället för allmänna kommunikationsmedel, regelmässigt medför en tidsvinst av minst två timmar per dag eller om bilen måste användas i tjänsten minst 60 dagar/år och bilen körs minst 300 mil i tjänsten/år. Bedömning av behovet av arbetsresor görs av arbetsmarknadssekreterare eller ungdomsutvecklare. Övriga resor En individuell bedömning görs av handläggare på myndighetsenheten.

5 Enkel resväg bör överstiga 6 km för att busskort ska beviljas om inte särskilda skäl föreligger. Innehav av bil Särskilda behov av bilinnehav bedöms utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Om bilens värde understiger kr utgör den inte en realiserbar tillgång. Värderingsintyg ska lämnas enligt rådrum. Om det inte föreligger särskilda behov av bilinnehav ska omkostnader inte godkännas. Hemförsäkring Bistånd utgår endast till basförsäkring, om inte särskilda skäl föreligger. Bistånd utgår endast månadsvis. Kläder Riksnormen avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Kostnader för skoreparationer och kemtvätt ingår, liksom paraply, armbandsur och väskor. Livsföring i övrigt Hälso- och sjukvård Sökanden ska i första hand ansöka om sjukresor hos Region Skåne. Högkostnadsskyddet avseende sjukresor följer Region Skånes riktlinjer. Gymkort Om läkarintyg styrker behov av gymkort eller annan träning bör avslag meddelas med hänvisning till fritidsnormen. Om det föreligger behov av särskild träning vilken fritidsnormen inte täcker beviljas mellanskillnaden. Fritidspeng barn Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket som andra barn. Riksdagen har därför på förslag från regeringen beslutat om en fritidspeng. Den ska gälla för barn i årskurs fyra till nio som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader de senaste12 månaderna. Fritidspeng är en ersättning från arbetsmarknadsnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda samt främjar ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap.

6 Kriterierna är: Försörjningsstöd sex månader de senaste 12 månaderna Fritidsaktiviteter som är regelbundna och ledarledda Nivån är max 3000 kr/per barn och år. Föreningsmedlemsavgift I de fall arbetsmarknadssekreterare/ungdomsutvecklare bedömer att ett medlemskap i en förening bidrar till att den sökande breddar sitt nätverk och genom detta påskyndar sina möjligheter till arbete, görs en anteckning i Procapita under rubriken Föreningsaktivitet som en del av arbetsmarknadsplaneringen. Om arbetsmarknadssekreterare eller ungdomsutvecklare noterat att man bedömer att medlemskap i förening bidrar till egenförsörjning godkänns medlemskapet som en utgift utöver norm av myndighetsenheten. Utlandsresor Se Rutiner för arbetsmarknadsplanering, punkt 10. Ledighet Hemutrustning Beviljas enligt schablon, se separat lista. Personer med flyktingstatus ska söka hemutrustningslån hos CSN. Spädbarnsutrustning Beviljas enligt schablon, se separat lista. För att intyga graviditeten ska moderskapsintyg uppvisas, skrivs ut av barnmorska på MVC. Tandvård Kostnadsförslag som understiger 10 % av gällande basbelopp godkänns av handläggare. Kostnadsförslag som överstiger 10 % av gällande basbelopp skickas till förtroendetandläkare för utlåtande av nödvändig tandvård. Glasögon kr avseende glasögon beviljas i en period på 24 månader.

7 Övrigt Skulder Obetalda studieskulder beviljas endast om detta är enda möjligheten för den enskilde att beviljas studiemedel via CSN för att på så vis bli självförsörjande. Bedömning av arbetsmarknadssekreterare eller ungdomsutvecklare krävs kring den sökandes möjligheter att få arbete utan genomförd utbildning. Dator Arbetsmarknadssekreterare eller ungdomsutvecklare ska göra bedömningen om den sökande eventuell kommer att bli självförsörjande inom 3 månader. I de fall då självförsörjning inträffar inom 3 månader beviljas inte kostnader för dator och bredband. I övriga fall gäller följande: Datorer inklusive bredband bör beviljas. Undantag är datorer för gymnasieungdomar i Trelleborgs kommun då behovet blir tillgodosett via skolan. Kostnader för datorer kan beviljas med max kr. Kostnader för bredband beviljas om max 300 kr per månad. E-legitimation Kostnad för att införskaffa och upprätthålla e-legitimation beviljas. Mammografi och cellprov Kostnader i samband med dessa undersökningar godkänns utöver norm. Föräldrapenning Vid föräldrapenning ska hel ersättning enligt SGI tas ut i första hand. 30 dagar av föräldrapenningen får sparas upp till barnet fyller 8 år.

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för försörjningsstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-04-01, 93 ANSVAR UPPFÖLJNING: Maria Nordgren GÄLLER TILL OCH MED: 2017-03-01

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4

Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2014-08-25 Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2013-11-04, 147. Grunder för bedömning av rätt till

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd 1(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/84-72 2(30) Riktlinjer för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING!

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juli 2013 DE STORA FÖRÄNDRINGARNA ÄR MARKERADE MED GUL ÖVERSTRYKNING! 2 Innehåll Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1[51] 20141105 Dnr SN/2011:105 Botkyrka kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av kommunfullmäktige 2015-03-26, 28 BOTKYRKA KOMMUN 2[51] Innehållsförteckning Allmänt om ekonomiskt bistånd...

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen...

Ekonomiskt bistånd. 2 Vad innefattar det ekonomiska stödet... 5. 3 Riksnorm... 5 3.1 Förhöjning av normen... 6 3.2 Minskning av normen... RIKTLINJER Ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Allmänt om uppdraget... 2 1.1 Kontaktcenter... 2 1.2 Handläggningen av ekonomiskt bistånd ska präglas av följande principer... 3 1.3 Våld i nära relationer...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Fastställd av social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 Social & Arbetsmarknad 2013-06-19 Innehåll 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Antagen 2015-05-12 KS 85 Innehåll Handläggningsrutiner... 5 Inledning... 5 Lagstiftning... 5 Ärendehandläggning... 5 Förstagångsansökan... 5 Ärendeblad... 6 Journalanteckningar...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer