Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera?"

Transkript

1 Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor?

2 Väststroke ett regionalt register Riksstroke ett nationellt register SITS International ett internationellt register

3 Gemensamma mål för registren Bidra till att strokevård håller en hög och jämn kvalitet Tjäna som uppföljningsinstrument för nationella riktlinjer för stroke Verktyg för kontinuerligt kvalitets-och förbättringsarbete samt för forskning

4 Säker Patientfokuserad Ges i rimlig tid Effektiv Kunskapsbaserad och ändamålsenlig God vård Jämlik

5 Specifika mål för varje register Väststroke Komplettera Riksstroke med fler multidiciplinära variabler med bl a. variabler för omvårdnad, för att främja processer som leder till att förbättra situationen för patienter och närstående Riksstroke Samla in data om insjuknande, sjukhusvistelsen samt vid 3-månader och 1 år efter strokinsjuknandet för att främja processer som leder till att förbättra situationen för patienter och närstående SITS International Samla in data för medicinsk forskning OCH för att förbättra och kunna jämföra processer internationellt

6 Varför inte bara ett gemensamt register?

7 Uppmaning från oss allla: TA KONTAKT

8 Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor?

9 Väst-stroke Västra Götalands register för stroke och TIA Miriam Kåveryd Holmström, Forskningssjuksköterska Strokeenheten/Sahlgrenska Sjukhuset

10 Sjuksköterskans roll inom strokevård och strokeforskning Vår kunskap & kompetens har avgörande betydelse för patienten Vi är skyldiga att ständigt utvärdera och förbättra omvårdnaden Väststroke kommer göra skillnad! 1

11 Stroke Centrum Väst En plattform inom strokeforskning för att: Stimulera och generera multidisciplinär forskning Bedriva utbildning och utveckling

12 Nio strokeenheteri VGregion NU- Sjukvården SkaS Lidköping 1,6 miljoner invånare 17 % av Sveriges population Antal stroke/enhet 2013 Sahlgrenska 819 Östra 430 Mölndal 208 Kungälvs Sjukhus SU Sahlgrenska SkaS Skövde Alingsås Lasarett NÄL 762 Borås 642 SkaS Skövde 430 Kungälv 285 Alingsås 244 SU Mölndal SU Östra SÄS SkaS Lidköping 217

13 Bakgrund till Väststroke 2008: uppdrag från sjukhusledningen att ta fram ett förlag påett lokalt register för kunskap & kvalitet kring strokesjukvård 2009: arbetsgrupp med representanter från SU s strokeenheter bildats med läkare, logopeder, sjukgymnaster & arbetsterapeuter 2010: Riksstroke var positiva 2012: registret godkänns av personuppgiftsombudet på SU

14 Flödet i Väststroke Prehospitalt In Strokeenhet Vård Strokeenhet Ut Strokeenhet Uppföljning över tid 1

15 Det fattas nå t

16 Var är omvårdnaden? Omvårdnaden var inte representerad! Fokus påmedicinska och paramedicinska variabler Initiativ togs för att få med omvårdanden Välkomnades med öppna armar!! Omvårdnadsrepresentant invald i styrgruppen

17 Vilka variabler skall vi välja?

18 Ska det behöva bli såhär?

19 Variabler för trycksår Trycksår under vårdtiden? Om JA-finns omvplan/hud?

20 Kan vi undvika det här?

21 Variabler för fall Är riskbedömning/fall gjord? Om fall-finns det dokumenterat att medcontrol gjorts?

22 Nutritionsvariabler Nutritionsscreening gjord inom 24h? (svarat på SKL-3 frågor) Identifierat nutritionsproblem? Om JA-har omv/nutrition upprättats?

23 Nutritionsvariabler Har patienten under vårdtiden fått enteral/parenteral nutrition? Om sond, vilket dygn efter insjuknandet? Enteral/parenteral nutrition vid utskrivning?

24 Variabler för elimination Behandlingskrävande UVI? Har patienten RIKats eller haft KAD under vårdtiden? Om JA-finns omv.plan/elimination?

25 SVPL under vårdtiden?

26 PROM=Patient Reported Outcome Measures Patientens upplevda livskvalitet efter 3 månader

27 Hur blir datan tillgänglig? IT-lösning klar först oktober-14 Allt på papper sen april12!

28 Hur kvalitetssäkrar vi Väststroke? Handledning Monitorering

29 Väststroke skapar mervärde för patienten Ny unik multidisciplinär databas Systematisering och Analys Nya/uppdaterade arbetsrutiner Nya/uppdaterade behandlingsmetoder Ny forskning God vård

30 Hur använder vi datan? Stroke-APT Fall & Nutrition Visa vad vi gör, stimulera till eget utvecklingsarbete

31 Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor?

32 Riksstroke

33 Organisation

34 Syfte

35 Variabler i Riksstroke Exempel; oakutskedet -ADL och boende innan insjuknandet, tidsuppgifter, riskfaktorer, diagnostik, akut-och sekundärpreventiv behandling, information, typ av avdelning patienten vårdas på m.m o3-månaders uppföljningen. -ADL och boende, nöjdhet med vård, rehabilitering, självskattad hälsa, återbesök m.m. o 12-månaders uppföljningen. (sedan 2009) -Liknande variabler som vid 3 månaders uppföljning, behov av stöd, nöjdhet med insatser från kommun, återgång till arbete m.m.

36 Analyser och återkopplingar

37 Täckningsgrad för Riksstroke 2013

38 Stroke insjuknanden

39 Typ av vård vid inläggning 22 % Ej OK! Strokeenhet IVA NKK Intagn/OBS Annan avd

40 Direktintag påstrokeenhet GRUPP SJUKHUSSTORLEK (antal strokepat per år) DIREKTINTAG (%) 1 < ,1 4 >= ,6

41 91 % Andel vårdad påstrokeenhet resp annan avd Målnivåer Måttlig: 85% Hög: 90%

42 Andel som saknar 3-månadersuppföljning per landsting Målnivåer Måttlig: 85% Hög: 90%

43 ADL-oberoende vid 12 månader av de som var ADLoberoende vid insjuknandet

44 Direktåtkomst till data för deltagande sjukhus Data presenteras i form av tabeller eller i tidsserier!

45 Presentation av data i tabeller

46 Presentation av data i tidsserier per kvartal

47 Presentation av data i tidsserier per kvartal

48 Presentation av data per kvartal

49 Door to Needle time (DTNT) per år

50 Door to Needle time (DTNT) per månad

51 Presentation av data per kvartal

52 Presentation av data per kvartal

53 Omvårdnad

54 Nationella omvårdnadsvariabler SFF

55 Riksstrokes omvårdnadsvariabler

56 Omvårdnadsfrågor i Riksstroke

57 Fall

58 Munhälsa

59 Smärta

60 Nutrition/ Undernäring

61 Strokeregister Vilka finns och varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor?

62 Det här är SITS International Safe Implementation of Treatments in Stroke Icke vinstdriven stiftelse Forskningsdriven Oberoende Internationell 62

63 Nätverk och global täckning SITS UK Mandatory registration of thrombectomy patients in SITS issued by the National Institute of Clinical Excellence in Health (NICE) SITS-Nordic Network in Scandinavia 4 countries SITS-EAST Network in Eastern Europe 16 countries SITS India Stroke treatment registry in India SIECV-SITS Network in Latin/Central America 17 countries SITS-MENA Network in Middle East and North Africa 8 countries 63

64 Patientrekrytering Note: Accumulated number of recruited patients, cut off date Nov 17, Number of centres is

65 Tillsammans gör vi skillnad 41 publicerade artiklar The Lancet The Lancet Neurology BMJ (tidigare British Medical Journal) Annals of Neurology Stroke Neurology JAMA Neurology 65

66 Pågående och planerade studier Pågående studier SITS-UTMOST SITS-OPEN SITS-WATCH Planerade studier SITS-Seizures SITS- Fertile Women SITS- AF 1 SITS- AF 2 SITS- AF 3 66

67 Verktyg för kontinuerligt förbättringsarbete Rapportverktyg Nedladdning av all data 67

68 Vi hjälper gärna till ta kontakt 68

69 Strokeregister Varför finns det flera? Väststroke Miriam Kåveryd Holmström Riksstroke Sari Wallin och Åsa Johansson SITS International Veronica Bouvin Frågor?

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan

HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER. Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan HANDBOK FÖR UTVECKLING AV KVALITETSREGISTER Framtagen av Registercentrum Syd, Karlskrona EyeNet Sweden. Tredje upplagan Handbok för utveckling av kvalitetsregister text: Registercentrum Syd, Karlskrona

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer