Informationspärmen. I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationspärmen. I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan"

Transkript

1 Informationspärmen I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan

2 Välkommen! Det här informationshäftet delas ut till alla nya familjer i vår förening. Här hittar du det mesta om verksamheten på Mullebo och Lötkärrsskolan, hur saker fungerar och hur det är organiserat. Som ny medlem har man många frågor och dem ska du naturligtvis passa på och ställa till medlemsgruppen, personalen eller andra föräldrar som du träffar på gården. Men som komplement är det bra med detta informationshäftet där det mesta finns samlat, så att du kan slå upp när du kommer på något mitt i natten eller när du redan frågat tre gånger men glömt svaret. I Ur och Skur, Mullebo, Lötkärrsskolan och Friluftsfrämjandet Verksamheten på Mullebo och Lötkärrsskolan bedrivs enligt I Ur och Skur- pedagogiken. I Ur och Skur är en del av Friluftsfrämjandet. Därför ska också barn och elever vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. De två stora kugghjulen Verksamheten på Mullebo/Lötkärrsskolan består av två huvuddelar, barnverksamheten och föräldraarbetet. Man kan beskriva dem som två kugghjul som går in i, och hämtar kraft från varandra. Verksamheten i förskolan och skolan bygger på en väl beprövad pedagogisk metodik och leds av kompetenta och motiverade barnskötare, förskollärare och lärare. Därför kan vi föräldrar lägga all vår kraft på att driva det andra kugghjulet, allt det praktiska runt omkring. 1+1=3 Alla har vi nog våra egna, personliga skäl till varför vi valt att söka oss till Mullebo/Lötkärrsskolan. För en del är det intresset för friluftsliv som varit vägledande, för andra är det kanske kvaliteten i verksamheten. Vi får inte mer pengar från Haninge kommun än andra förskolor och skolor i kommunen men genom att vi föräldrar gör en hel del av arbetet runt omkring så spar vi pengar. Pengar som istället kan användas i verksamheten.

3 Vi föräldrar ser det som en förmån att på det här sättet praktiskt kunna bidra till att höja kvaliteten i våra barns liv och utbildning. Att vi dessutom får en bättre inblick i våra barns vardag, lär känna deras kompisar och deras föräldrar lite bättre, är en ren bonus. Att tala är guld Det bästa sättet att hålla föreningen vid god hälsa är att vi medlemmar säger vad vi tycker och vågar ifrågasätta. Kom och använd din röst på våra medlemsmöten. Dela dina tankar och funderingar med andra föreningsmedlemmar och ta del av den information du får. Glöm inte att Mullebo/Lötkärrsskolan aldrig kan bli mer än det vi själva gör det till. Som medlem har du och ditt barn fått stora möjligheter men även ett stort ansvar. Målet för vår verksamhet I Ur och Skur innebär att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Med kunskapen ökar också känslan för naturen och förståelsen för hur saker och ting hänger ihop och är beroende av varandra. Barnen får lära sig hur de uppträder i naturen och blir miljömedvetna. Målet är att barnen ska trivas i skogen och tycka att friluftsliv är roligt. Förskolan har fem hörnstenar... Friluftsfrämjandets barnverksamhet Verksamheten genomsyras av metodiken och innehållet i Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet för barn; Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Lagge (skidor) och Skrinna (skridskor). En del av dessa verksamheter sker på speciella veckodagar, andra är årstidsberoende. Lek Leken är en stor och viktig del av verksamheten, inte minst som metod för inlärning. Leken ger spänning och skapar gemenskap. I leken

4 stimuleras fantasin och koncentrationen tränas. I leken kan och vill barnet själv, även om personalen ibland deltar passivt eller aktivt. Barnens lekar stimuleras ytterligare när de leker i naturen. Skogens olika rum, årstidernas växlingar mm lockar till rollekar, klätterlekar, bygg- och jaktlekar. Uttrycksmedel Olika miljöer skapar möjligheter att utrycka sig på olika sätt. Vi snickrar i snickarhörnan, vi täljer i skogen, vi gör skulpturer i snön, vi spelar teater i en glänta, vi målar i målarrummet (eller i snön) och sjunger, ja det gör vi överallt. Föräldrasamverkan Ett bra samarbete mellan föräldrar och ledare skapar trygghet hos barnet. Därför är det viktigt att du som förälder stödjer verksamheten i både ord och handling. Stimulera barnets intresse för friluftsliv, natur och miljö, intressera dig för småkrypen som barnet stolt visar upp och beröm framstegen i skidspåret och på skridskobanan. Ett annat sätt att stödja verksamheten är att se till att barnet alltid har lämpliga kläder och gott om ombyte. Att skidutrustningen fungerar, att skridskorna är slipade och ryggsäcken är rätt packad bidrar också till att höja kvaliteten i ditt barns vardag. Medagerande och medupplevande ledare Alla ledare inom I Ur och Skur deltar i barnens upptäckter och upplevelser. De är nära barnen i skolarbetet och på förskolan....och skolan ytterligare fyra Åldersblandade grupper Vi utgår ifrån barnets mognad och inte dess ålder. Att ibland få vara stor och ibland liten känns bra och ger olika erfarenheter. Att ibland få stöd av en äldre kamrat, eller tröst av en yngre, skapar trygghet. Barnen stimulerar varandra i under- visningen och i leken. Barnen leker över åldersgränserna och får, trots små årskullar, många kamrater.

5 Upplevelsebaserad inlärning På Mullebo/Lötkärrsskolan lär vi med alla sinnen. Det gör att man förstår och befäster kunskapen lättare. Det innebär samtidigt att fler barn kan ta till sig undervisningen eftersom vi alla lär oss saker på olika sätt. En del förstår lättast när de lyssnar, en del när de ser en text eller en bild, andra när de får göra saker praktiskt, känna eller smaka. Frågebaserade temaarbeten Vi utgår ifrån barnens frågor i våra temaarbeten genom att ta reda på vad de redan känner till, vad de vill veta och lära sig under arbetets gång. Individualiserat arbetssätt I takt med att barnen utvecklas får de ta ett större ansvar för sin egen planering. Vi utgår alltid från barnets kunskaper och utvecklingsnivå. Den egna planeringen följs upp och utvärderas tillsammans med läraren. På Mullebo/Lötkärrsskolan är barnen friskare Att vi är ute mycket gör också att barnen och personalen är mindre sjuka. De smittar helt enkelt inte varandra lika lätt. Av samma skäl sover de små i sina vagnar utomhus året runt. Det känns också tryggt för barnen att få sova i sin egen vagn med sin egen filt. Utomhus tränas motoriken hela tiden, barnen blir rörliga och fantastiskt duktiga på att leka och använda sin fantasi. Att vara ute och röra på sig är bra för både kropp och själ.

6 ! Inskolning på Knytte-avdelningen Inskolningen är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn på förskolan under tre dager mellan kl Den tillåter barn och föräldrar att i lugn o ro vara med i det som händer på förskolan och att lära känna alla nya människor och miljöer utan att behöva oroa sig för att lämna eller bli lämnad. Genom att aktivt delta tillsammans med ditt barn på avdelningen blir vårt förhållningssätt, våra aktiviteter och rutiner tydliga för er och ni får en bra inblick i den pedagogiska verksamheten. Vi skapar under dessa dagar en relation till er och ert barn som ska baseras på trygghet och förtroende. Trygga vuxna ger trygga barn.

7 Under de första veckorna sedan ni lämnat ert barn går det korta dagar på förskolan och ni föräldrar måste finnas tillhands om ert barn behöver er. Vi kommer att ha ett föräldramöte där vi tillsammans talar om inskolningen och annat som för förskolans verksamhet. När barnet gått en tid på förskolan erbjuder vi också ett uppföljningssamtal. Välkomna till Mullebo! Att lämna sitt barn Även långt efter invänjningen kan det ibland vara svårt för barnet att acceptera att du ska gå. Tårar och vädjanden gör det tufft för dig som förälder att säga hej då och vända ryggen till. Samtidigt blir långa och utdragna avsked lätt ett mönster som upprepas dag efter dag vilket tär hårt, både på dig och på barnet. Du får gärna stanna en stund men gör klart för barnet innan lämningen om du tänker stanna lite eller om du ska gå direkt. När du bestämt dig för att gå så gör avskedet distinkt och tydligt. En kram, hej då och kanske vinka i fönstret eller vid grinden blir snabbt till en trygg rutin som barnet accepterar. Om barnet gråter, gå ändå, även om det känns svårt. Vi i personalen kommer att trösta och ta mycket väl hand om ditt barn. Som regel är tårarna snart borta och leken i full gång. Du få gärna stanna några kvarter bort och ringa oss efter en liten stund för att kolla att allt har gått bra. Följer du dessa råd blir lämningen mycket lättare, både för dig och för ditt barn. Att vara ny Det kan ta tid innan man känner sig hemma på Mullebo/ Lötkärrsskolan. Verksamheten kräver nya morgonrutiner, Vad var det de skulle ha i ryggsäcken den här veckan? och så fort man börjat lära sig så är det något nytt, Pappa, vi ska åka skridskor i morgon. Efter ett

8 par månader träffar man fortfarande nya föräldrar på gården och de flesta som man träffat har man glömt namnen på för länge sedan. Kom ihåg att alla har vi varit nya och det är ingen brådska. Det får ta tid. Det viktigaste för alla nya familjer är att barnens invänjning eller skolstart fungerar bra. När barnen funnit sig tillrätta kommer nästa steg. Då är det dags för föräldrarna att börja ta del av föreningsarbetet och finna sin plats i föreningen. Som ny i föreningen behöver du hjälp och stöd, någon som berättar hur saker och ting fungerar, någon du kan fråga och någon som introducerar dig i gänget. Därför kommer medlemsgruppen kalla Er föräldrar till ett informationsmöte där fikar och lär känna varandra lite bättre samt att ni får ta del av den information ni behöver för att känna er trygga i verksamheten. Medlemsgruppen berättar kort om föreningsarbetet, vad det innebär samt går igenom intranät, rutiner såsom städning, vikariat mm, lämnar nycklar och larmkoder, prata om arbetsgrupper och besvarar alla övriga frågor som ni fortfarande har. Vi går även husesyn tillsammans. Medlemsgruppens uppgift är att göra den första tiden på Mullebo/ Lötkärrsskolan lite enklare, att bjuda in er till föreningsarbetet och att välkomna er till föreningen. Ni är alltid välkomna att kontakta någon i medlemsgruppen även efter Er introduktion om det dyker upp fler frågor. För den familj som önskar, finns möjligheten att få en fadderfamilj som man kan vända sig till. Detta tas upp vid första introduktionsträffen.

9 ! En dag på Mullebo/Lötkärrsskolan Mullebo/Lötkärrsskolan öppnar. Personal tar emot barnen ute på gården Skolan börjar. Skolfröknarna klingar i koskällan och blåser i näverluren Äter vi en bit frukt Lunch för skolbarnen Lunch för förskolebarnen Sagostund eller vila för förskolebarnen. Sovvila för de minsta Mellanmål 1 - Så att inte blodsockret sjunker Mellanmål 2 - Här brukar vi fylla på med lite frukt Mullebo stänger.

10 Det vi kan göra ute, gör vi ute Förskolebarnen är ute fram till lunch, därefter har vi samling och vila inomhus. Det finns naturligtvis dagar då vi stannar inne lite längre men normalt går vi ut kl Även skoldagen börjar utomhus vid samlingsringarna. Förmiddagsljuset påverkar hela kroppen. Det talar om för hjärnan att nu är det dag och vi känner oss pigga och redo för en ny skoldag. (Enligt hjärnforskaren David Ingvar spelar just förmiddagsljuset en viktig roll för hjärnans utveckling.) De fyra årstiderna På vintern är det Skrinna. I Torvalla ishall åker de större barnen skridskor en gång i veckan. Ibland kan vi åka skridskor på en spolad fotbollsplan eller en sjö också men då ska isen vara riktigt bra och säker. När snön kommer har vi Lagge. Då plockas skidorna fram. Ibland åker vi på en liten utflykt, gärna med varm choklad och smörgås i ryggsäcken. Resten av året går alla Skogsknyttar, Fjällfinor, Skogsmullar, och Strövare ut i skogen en dag i veckan. Då går vi till våra speciella platser i skogen. Vi har alltid smörgåsar och dricka i ryggsäcken. Mullebarn och Strövare äter även sin lunch i skogen. Det händer att självaste Skogsmulle besöker Mullebarnen och på hösten händer det att vi får träffa Laxe, Skogsmulles vän i vattnet. När andan faller på Det händer naturligtvis många andra spännande saker på Mullebo/ Lötkärrsskolan också. Ibland bakar vi krabbelurer eller lagar mat i skogen. Varje vår gör vi en heldagsutflykt till Tyresta by, ibland går vi på teater, gärna i Haninges nya kulturhus. Andra små äventyr kan vara en promenad till lekparken eller till fotbollsplanen. Runt våra stora helger som jul och påsk försöker vi alltid

11 hitta på något extra spännande men det berättar vi mer om när det är dags. Det är svårt att skriva om allt här men vi försöker alltid berätta och informera om vad som är på gång och du ska alltid känna att du kan fråga om du är osäker eller undrar något.! Skördefest Så här funkar det På många sätt är Mullebo/Lötkärrsskolan en förskola, en skola och ett fritidshem som alla andra men vår speciella inriktning innebär att vissa saker bara måste fungera, annars är det helt enkelt inte så roligt att vara ute I Ur och Skur.

12 Kläder efter väder Verksamheten kräver att man har kläder och utrustning som fungerar. Väta Jacka med huva eller sydväst, byxor och stövlar måste alltid finnas på Mullebo/Lötkärrsskolan. För förskolebarnen är det bara galon som står emot vätan. Vi vadar i vatten även när det är kallt. Barnen använder sina stövlar dagligen och går ofta långa sträckor i dem. Därför behöver de bra stövlar med klack som sitter bra på foten. Kyla På vintertid är det kallt. Även på våren och hösten kan det bli kallt när man sitter stilla. Då behöver barnen varma kläder och skor. Ett helt ombyte ska alltid finnas på barnets hylla och det måste alltid finnas extra skor och ytterkläder på Mullebo/Lötkärrsskolan. Bära Varje barn har en egen ryggsäck. Vi bär ofta ryggsäcken med oss, så det är viktigt att den sitter bra på barnets rygg och har en rem över bröstet som håller ihop axelbanden. Innehållet i säcken varierar men med tiden kommer du att behöva: Ett vikbart sittunderlag En kåsa En tallrik Bestick En liten termos En vattenflaska En lupp En täljkniv (för de lite större)

13 Oftast är det en matig smörgås och dryck som gäller men var uppmärksam för ibland ska barnen även ha lunch med sig hemifrån. I ryggsäcken ska också finnas en vattentät påse med extrakläder. Lägg med ett par små plastpåsar som man kan dra på fötterna när stövlarna blivit blöta inuti. Friluftsfrämjandets kåsor, luppar och andra specialartiklar finns till försäljning på Mullebo/Lötkärrsskolan. Råd om bra kläder och utrustning hittar du bl a i Friluftsfrämjandets tidning Friluftsliv. Personalen på Mullebo har alltid goda råd till den som frågar och erfarna föräldrar delar gärna med sig av sina tips. Tänk på att funktionella kläder är en sak - dyra märkeskläder något helt annat. Det finns en fin tradition i föreningen att byta, skänka och sälja kläder och utrustning till varandra. Alla kläder ska vara märkta med namn. Egna leksaker Barnen ska inte ha med sig leksaker hemifrån. Mobiltelefoner Barnen och eleverna får inte använda mobiltelefoner under tiden de är i förskolan, skolan eller fritids. Personalen samlar in barnens eventuellt medhavda mobiltelefoner på morgonen och de lämnas åter då barnet går hem för dagen. Mobiltelefoner blir ett onödigt störningsmoment och många gånger en statusgrej. Maten Våra råvaror är till stor del ekologiska och alltid klimatsmarta, vi vill att frukt och grönt ska vara KRAV-märkt eller närproducerat. Vi serverar bara svenskt kött. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer för kost i förskolan och skolan.

14 Vi äter ofta utomhus. Vi grillar, steker, bakar och kokar över öppen eld på gården eller när vi är ute i skogen. Då vi går på våra skogsturer tar barnen med sig en smörgås och dryck hemifrån. Ibland ska de ha en hel matsäck i ryggsäcken. Var uppmärksam och läs vår information. Mellanmålen äter vi som regel ute hela året om. Miljöarbetet Det viktigaste med vårt miljöarbete är att ge barnen en stark naturkänsla. Att få positiva barndomsminnen från naturen gör att man som vuxen blir mer miljömedveten. Det man älskar vårdar man. Barnen får lära sig att naturen är en stor kompost med mikroorganismer som bryter ner gamla löv och döda djur. Förstår man det kan man också förstå varför vi bygger komposter till våra rester. På Mullebo/Lötkärrsskolan källsorterar vi tillsammans med barnen. Vi sorterar kartonger, plastförpackningar och icke brännbart, vi lägger papper i pappersinsamlingen och skrapar matrester till komposten. Barnen hjälper till att sköta komposten och jorden använder de sedan i våra rabatter. Barnen lär sig att hushålla med resurser. Vi släcker lampor, stänger dörrar och vattenkranar, vi tar tillvara och återanvänder. På Mullebo/Lötkärrsskolan använder vi miljömärkta städprodukter. Målet med miljöarbetet är att barnen ska bli omedvetet miljömedvetna. Vi vuxna är idag medvetet miljömedvetna - vi måste tänka när vi källsorterar. Barnen ska inte behöva tänka, det ska sitta i ryggmärgen. Närvaro och frånvaro Skolan börjar kl 08:15

15 Alla förskolebarn bör komma senast kl 09:00. Då startar vi olika aktiviteter och ibland lämnar vi tomten. Meddela per telefon om du är försenad när du ska hämta och undvik att hämta barnen under mellanmålet. Meddela alltid via SchoolSoft, eller via telefon när barnet är hemma pga. sjukdom. Fyll alltid i och lämna in de formulär ni får angående barnets normala närvarotider, frånvaro i samband med studiedagar, helger och sommaruppehåll. Detta gör att vi kan planera våra arbetstider så att vi har så stor glädje av vår personal som möjligt. Ansökan om ledighet för skolans elever görs på förtryckt blankett som man får av rektor eller lärare. Blanketten finns också att skriva ut från SchoolSoft. Generellt beviljas skolelev ledighet från undervisning maximalt 2 veckor per år. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning. Mullebo/Lötkärrsskolan har stängt Mullebo/Lötkärrsskolan har alltid stängt mellan julafton och trettondagshelgen. Under sommaren stänger Mullebo/Lötkärrsskolan under 3 veckor. Du får information om detta under försommaren men veckorna vi stänger varierar från år till år enligt följande: 2015, 2017 o s v - vecka 28, 29 och , 2018 o s v - vecka 29, 30 och 31. Får du problem med barnomsorgen när vi stänger går det oftast att lösa. Tala med föräldrarna till barnens kamrater och se om någon kan ställa upp. Vi är ett föräldrakooperativ som gemensamt beslutat att hålla stängt för att spara pengar. Det gör att vi alla har anledning att försöka ställa upp när någon drabbas.

16 Möten och information Personalen kallar till gemensamma föräldramöten, enskilda möten och utvecklingssamtal. Dessa hålls alltid på Mullebo/Lötkärrsskolan. Huvudkanal för information om föreningen hittar du på föreningens intranät. https://www.updatepeople.com/mullebo Huvudkanal för information från lärare/pedagoger är via SchoolSoft. Varje avdelning (Knytte, Fjällfina, Mulle, Strövare, Frilufsare och Fritids) har en egen grupp på SchoolSoft där du hittar aktuell information om verksamheten. Skriftlig information kan även anslås på respektive avdelning. Personlig information om verksamheten mailas om förälder och personal kommit överens om detta. Skolbarnen har en Loggbok som bl.a. används för planering, information och kommunikation mellan lärare och föräldrar. Idéer, synpunkter och frågor Förslag från föräldrarna på innehåll i verksamheten är alltid välkommet och tillgodoses i möjligaste mån. Frågor om den pedagogiska verksamheten och frågor om det egna barnet tar du upp direkt med personalen. Säkerhet Föräldrarna övertar ansvaret för sitt barn så snart de kommer till Mullebo/Lötkärrsskolan. Underrätta alltid personalen om någon annan än föräldrarna, t ex moreller farföräldrar, ska hämta barnet. Den pedagogiska verksamheten planeras och drivs av personalen enligt föreningens målsättning. Vi följer läroplanerna, I Ur och Skurs mål och svensk lag.

17 Avgifter Sedan riksdagens beslut om maxtaxa tillämpas denna på Mullebo. Det innebär i praktiken att det är samma avgift för barnomsorgen på Mullebo som på alla andra förskolor i landet. Vi vill att alla skolbarn betalar full fritidsavgift tills de fyllt 10 år. Det är en förutsättning för att vi ska kunna behålla den personaltäthet vi har i skolan. Vi har inga avgiftsfria månader och vi gör inga avdrag för frånvaro. Avgift betalas även under inskolningen. Betalning sker i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista dagen i varje månad. Fakturorna skickas via kommunen. Tystnadsplikt På Mullebo/Lötkärrsskolan är det föräldrarna som bestämmer vilken information som skall spridas om deras barn. Personalens tystnadsplikt är lagstadgad i Sekretesslagen. Föräldrar har tystnadsplikt både som styrelseledamöter och när de tjänstgör som vikarier. Grundregeln är att man inte har rätt att prata om andras liv utan att fråga personen man talar om. Om sitt eget liv kan man prata hur mycket man vill. Tystnadsplikten är en viktig princip som skyddar barnens och familjernas integritet. Respektera den alltid. Styrelseledamot Som ledamot har man tystnadsplikt om allt som sägs i styrelsen som inte är avsett att föras vidare till övriga medlemmar. Man får alltså inte berätta för en make eller maka om sådant som inte alla skall informeras om. Vikarie När föräldrar vikarierar på Mullebo har de tystnadsplikt. Detta innebär att det man ser och hör, av och om andras barn, håller man tyst om. Man frågar inte personalen om andra barns hemförhållanden eller beteenden. Om ett barn t ex biter på naglarna kan den vikarierande föräldern inte

18 veta om detta är en känslig fråga eller inte. Därför låter man även bli att tala om sådant som kan upplevas som trivialiteter. Rektor Det är rektor som har det yttersta ansvaret för att inget barn skadas på grund av att tystnadsplikten inte har fungerat. Det är rektorns uppgift att ta reda på hur och till vilka personer föräldrarna vill att man skall informera i frågor som rör deras barn. Detta är särskilt viktigt då nya barn börjar på Mullebo eller då något inträffat med barnet eller dess familj. Om rektor anser att ett barn har uppenbara problem men föräldrarna inte vill tillstå problemet, kan rektor prata med ordförande. De kan då rådgöra om vad som bör göras. Föreningsarbetet Föräldrakooperativet I Ur och Skur Mullebo är en ekonomisk förening. Detta innebär att vi föräldrar, enskilt och gemensamt har ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för hela verksamheten. Det är vi som är arbetsgivare, det är vi som ansvarar för att föreningen har en sund ekonomi och det är vi som har fått förtroendet av kommunen att driva förskola och skola i Haninge. Hur vår förening och verksamheten ska bedrivas regleras av lagar och avtal, bl a lagen om ekonomisk förening och avtalet med Haninge kommun. Att Mullebo/Lötkärrsskolan arbetar enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik ställer också krav på verksamheten. I Mullebos/Lötkärrsskolans stadgar regleras hur beslut fattas i föreningen och hur styrelsen utses. I våra stadgar står det också att föreningens medlemmar ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Stadgarna är ett viktigt dokument och det är viktigt att alla medlemmar, nya som gamla, förstår innebörden i dem. Om något är oklart, fråga din fadderfamilj eller vänd dig till styrelsen. Stadgarna hittar på intranätet under Filer och Dokument.

19 Möten och utbildningar Föreningsstämmor En gång om året hålls ett årsmöte. Detta är vår ordinarie föreningsstämma där vi bl a beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet och väljer ny styrelse. Mötestiden är normalt och vi brukar turas om att ordna kaffe och fikabröd. Extra föreningsstämma kan utlysas om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av förenings medlemmar finner det nödvändigt. Medlemsmöten Minst tre gånger per år har vi medlemsmöten. Ibland genomför vi dessa som temadagar och träffas under en lördag eller söndag för att få tid att prata och fördjupa oss i ett speciellt ämne. Vi tar upp frågor som rör verksamheten och föreningen, ofta övergripande frågor om föreningens utveckling och framtid. Vi kan även bjuda in en gästföreläsare och ta upp ett ämne som rör barn och föräldraskap. Personalen har alltid en punkt på dagordningen för information och dialog med föräldrarna. Temadagar Ibland träffas alla föräldrar en lördag eller söndag för att få tid att prata och fördjupa sig i ett speciellt ämne, ofta övergripande frågor om föreningens utveckling och framtid. Fest och umgänge Att vara förälder på Mullebo/Lötkärrsskolan innebär en hel del arbete och ansvar. Därför känns det skönt att ibland få äta något gott, dansa loss, skratta och sjunga tillsammans. Det brukar ordnas en fest varje år, ofta med ett tema. Det förekommer också spontana initiativ som Mamma- eller Pappafester. En helg i juni tältar barn och föräldrar i Stensjödal. Denna aktivitet planeras traditionsenligt av familjer till barn som går i Förskoleklassen.

20 Information På Mullebo/Lötkärrsskolan ska all information vara lättillgänglig. Det betyder att den ska vara korrekt, lätt att förstå och finnas på avsedd plats i god tid. Vi har alla ansvar för att hålla oss informerade. Förr eller senare är det du som har ett budskap att sprida, kanske som ansvarig för en arbetsgrupp. Då är det viktigt att du följer dessa riktlinjer och kommunicerar enkelt och tydligt. Vårt viktigaste informationsverktyg är Mullebos/ Lötkärrsskolans intranät: https://www.updatepeople.com/mullebo Här hittar du så gott som all information (med några få undantag som vi snart ska berätta mer om). För att få tillgång till Intranätet behöver du användarnamn och lösenord. Detta kommer medlemsgruppen hjälpa dig med att få. Man kan även E-posta Mullebos/Lötkärrsskolans webmaster så får du dina inloggningsuppgifter. Första gången du loggar in på Intranätet ska du börja med att skriva ditt namn, telefonnummer och annan kontaktinformation under mina inställningar. Det underlättar när någon vill få kontakt med dig. Detta finns på Intranätet: All information från styrelse till medlemmar, föräldrar & personal All information från arbetsgrupper till medlemmar, föräldrar & personal All information mellan medlemmar All information inom personalgruppen Dessutom kommunicerar lärarna med skolbarn och deras föräldrar via Loggboken.

21 Några tumregler Varje föreningsmedlem ansvarar för att hålla sig informerad Varje föreningsmedlem har skyldighet att tillhandahålla information som andra föreningsmedlemmar ska känna till, t ex när man är ansvarig för en arbetsgrupp Information som ska spridas från olika grupperingar, t ex arbetsmöte, planeringsmöte, beslutsmöte, ska vara skriftlig All Information måste finnas på Intranätet. Som komplement till detta anslagstavlorna inne om avsändaren finner detta lämpligt. Städschemat Städansvarig lägger upp städschemat på Intranätet, samt det sitter på dörren till städskrubbens insida. Här ser du när, och vilken avdelning, du ska städa. Skriv in dessa datum i din privata kalender. Det är inte roligt att komma till ett ostädat Mullebo på måndagsmorgonen. Tråkigast av alla har den familj som inser att det är de som glömt sin städhelg. Kalendariet Ett kalendarium upprättas inför varje termin. Sista datum för att lämna information till kalendariet är 1/6 respektive 1/12 varje år. Ansvarig för att lämna in uppgifter är de som leder arbetsgrupperna. Kalendariet sammanställs och distribueras av rektor. Vikariat Vikariatsystemet bygger på två delar planerade vikariat och jourvikariat. Information om när just du vikarierar finner du på intranätet. Planerade vikariat: De planerade vikariaten blir alltid av på de datum som anges i listan, i den listan står förutom datum även tid och avdelning.

22 Förnamn Efternamn Datum planerat vikariat Tid Avdelning Sven Svensson 31/ :45-17:00 Fjällfina/Mulle Jourvikariat: Jourvikariaten blir endast aktuella när rektor måste tillsätta en vikarie t.ex. på grund av sjukdom hos ordinarie personal, dvs oftast bör det inte bli ett vikariat men du måste vara beredd att rycka in en heldag med kort varsel de dagar ditt namn står i jourlistan. För att du skall ha en rimlig chans att planera in dit vikariat kontaktar rektor dig senast kl dagen innan vikariat, dvs står du som vikarie 31 augusti kontaktar rektor dig senast kl den 30 augusti. Har du inte hört något innan kl betyder det alltså att det inte blir något vikariat dagen efter. Det betyder självklart inte att man kan undvika telefon och mejl fram till kl 15, utan det är rektors försök att kontakta dig som gäller. Det finns två stycken jourvikariat per dag. För de dagar det eventuellt behövs två jourvikarier ska både 1:a och 2:a vikarierna komma. Om det bara behövs en vikarie är det alltid 1:a vikarien som ska komma. Tid och avdelning meddelas av rektor. Förnamn Efternamn Datum jour vikariat 1:a/2:a vik Sven Svensson 31/ Maria Månsson 31/ Sven Svensson 3/ Har du ingen möjlighet att ta jourvikariatet som uppkommit är det ditt ansvar att hitta en ersättare som kan gå in och täcka upp för dig. Förslagsvis ringer du runt till andra medlemmar. Att tänka på när du vikarierar Du arbetar oftast tillsammans med någon i personalen och du kan alltid vända dig till personalen för att få vägledning. Vid personalens

23 planeringsdagar är det bara föräldrar som vikarierar. Då lämnar personalen en checklista som stöd för arbetsdagen. Gården är stor och full av spännande platser för olika aktiviteter. Som vikarie är det viktigt att förstå vikten av tillsyn över hela gården. Kommunicera inom personalgruppen så att ingen plats glöms bort under långa perioder. Gå ett varv då och då och se vad som pågår. Ute på gården har du ansvar för alla barn. Även om du vikarierar på Mulleavdelningen kan ett Knytte- eller Strövarbarn behöva hjälp. Om du behöver gå in eller ett barns behov gör att du förlorar överblicken på gården för en längre tid, kommunicera detta med någon kollega. När osäkerhet och konflikter uppstår, använd ditt sunda förnuft. Det är du som jobbar idag och det är du som bestämmer. Om du anser att en lek eller en aktivitet inte är säker eller är olämplig av andra skäl är det ditt jobb att säga ifrån. Fall inte för argumentet det brukar vi få göra. Svaret är att idag jobbar du på Mullebo/Lötkärrsskolan och det är du som sätter gränserna. På Mullebo/Lötkärrsskolan har vi en del förhållningsregler som du bör känna till när du vikarierar. Det är t ex förbjudet att tugga tuggummi, man får inte svära och inte använda mobiltelefon utom för samtal till föräldrar när man ska gå hem. En viktig uppgift är att pricka av alla som blir hämtade och går hem. Det ingår i vårt ansvar att alltid kunna svara på vilka barn som är på Mullebo/Lötkärrsskolan. På varje avdelning finns listor där barnen prickas av. På skolan finns även en lista på vilka barn som får gå hem själva. Ta som regel att alltid läsa igenom informationen som står under rubriken Tystnadsplikt inför ett vikariat. Tystnadsplikten är en viktig princip som skyddar barnens och familjernas integritet. Respektera den alltid. Inför ett planerat vikariat får du gärna komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja göra med barngruppen.

24 Det här gör vi alla Städning Hela Mullebo/Lötkärrsskolan städas varje helg. Lokalerna är uppdelade på tre städområden och en familj ansvarar för ett städområde enligt ett rullande schema. Det är alltså tre familjer som städar på Mullebo/ Lötkärrsskolan varje helg. Du och din familj kommer att städa ungefär 4 ggr per år. Gemensamma städdagar På hösten och våren städar vi gården. Dessa städdagar är obligatoriska för en person från varje familj men hela familjen kan delta. Till lunch grillar vi och passar samtidigt på att umgås lite. För dig som är ny är det utmärkta tillfällen att få träffa andra medlemmar. Det finns få sätt som är så bra, när man ska lära känna nya människor, som att göra rent en kompost, gräva upp en sandlåda eller tvätta fönster tillsammans. Varje år julstädar vi. En förälder från varje familj deltar då och gör julfint. Vår-, höst- och julstädningar sker alltid på en lördag eller en söndag. Mer information om datum, städuppgifter mm finns på intranätet. Lägerplanering I skolverksamheten ingår en del läger och övernattningar. Flera av dessa läger planeras och genomförs av oss föräldrar. Den årliga övernattningen vid Stensjödal planeras och genomförs traditionsenligt av föräldrarna till barnen i förskoleklassen. Arbetsgrupper Arrangemangsgruppen Denna grupp tar hand om arrangemang, stora som små, vilka beställs av personalen eller föreningens olika grupper. Det kan röra sig om allt från mötesfika till större PR-arrangemang, luciafirande etc. Gruppen håller i trådarna och plockar in de ytterligare resurser som kan behövas för uppgiften, exempelvis bakgruppen för goda bullar.

25 Bakgruppen Bakgruppen är ansvarig för att baka till olika tillfällen. Tillfällen bestäms av fest- och arrangemangsgruppen som i sin tur ha samarbete med skolan. Baktillfällen inkluderar kanelbullens dag, lucia,m.m Driftsgruppen Gör allt från mindre till stora saker, som att sätta upp hyllor och laga trasiga möbler, till att planera och leda arbetet med större ombyggnationer och renoveringar inomhus. Planerar och utvecklar gården, anlägger planteringar och skapar förutsättningar för lek och spel. Ansvarar också för vår- och höststädningen. Ekonomigruppen Kassören leder gruppen som sköter ekonomiarbetet. Det löpande arbetet fördelas mellan gruppens medlemmar, en person kan ansvara för löneutbetalningar, en annan sköta den löpande redovisningen osv. Arbetet utförs i samarbete med styrelsen och Mullebos personal. IT-gruppen Sköter Mullebos datorer, nätverk, Internetanslutning och telefonsystem. De hjälper även till med inköp av digitalkameror och annan IT-relaterad utrustning. Mullebos/Lötkärrsskolans hemsida och Intranät utvecklas och drivs i samarbete med PR- och informationsgruppen. Lägergruppen Lägergruppen ska vara länken mellan skolan och föräldrarna då skoleleverna ska på läger. I samråd med skolan ska lägergruppen informera föräldragruppen och utse en förälder som är ansvarig att tillsammans med övriga föräldrar planera och genomföra lägret. Dokumentation så som lägerbeskrivning, packlistor, matlistor och att göra listor för respektive läger ska vara uppdaterade av lägergruppen.

26 Medlemsgruppen Ansvarar för att ta hand om nya medlemmar och se till att de får den information och introduktion de behöver för att känna sig välkomna i föreningen och trygga med att börja ta del av föreningsarbetet. Medlemsgruppen ansvarar för medlemsregistret samt administrering av intranätet, hanterar nycklar, samarbetar med valberedningen för att introducera de nya medlemmarna i de arbetsgrupper som behöver fler medlemmar, samarbetar med städ och tvättgruppen för att informera om städrutiner samt går igenom intranätet mm. Medlemsgruppen arrangerar även informationsmöten för utomstående när rekryteringar av nya medlemmar till föreningen behövs. PR- och informationsgruppen Gruppen arbetar med föreningens information och kommunikation, både internt och externt. PR-gruppen producerar bland annat informationsmaterial, annonser och trycksaker men arbetar samtidigt med att förbättra interna processer både mellan och inom andra grupper. Gruppen är även en resurs för andra arbetsgrupper i föreningen och kan hjälpa till med allt från att göra en trevlig festinbjudan till att formge en informationspärm till nya familjer. Styrelsen I stadgarna står det att de beslutande organen i föreningen är styrelsen och årsmötet. Föreningen ger styrelsen i uppdrag att besluta i frågor som rör den löpande verksamheten. Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter och två suppleanter. Rektor är adjungerad ledamot i Mullebos/Lötkärrsskolans styrelse. Adjungerad innebär att man deltar i diskussionerna men inte får rösta. Städ- och tvättgruppen En medlem i gruppen får uppgiften att upprätta städschema för alla familjer för helgstädningen, gruppen ansvarar för att städmaterial köps in och att det finns tydliga instruktioner för hur man ska städa. En person i gruppen blir också utnämnd som dammsugaransvarig för underhåll av dammsugarna dvs byta påsar, lämna in till ev service etc. Gruppmedlemmarna turas om att tvätta Mullebos/Lötkärrsskolans tvätt. Med ca 8 personer i gruppen som blir det tvätt var 8 vecka. Städansvarig

27 ser också till att extra städ- och tvättuppgifter fördelas och utförs t ex tvättning av dockkläder, tvätt av gardiner samt att lägga ut boning av golv och tvätt av mattor när det behövs till extern leverantör. Städ- och tvättgruppen planerar och genomför julstädningen tillsammans med övriga Mullebomedlemmar. Utvecklingsgruppen Kvalitetsgruppen arbetar med att följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheten på Mullebo, t ex genom att via enkäter samla in synpunkter från barn & föräldrar till barn som gått vidare till högstadiet. Gruppen sammanställer informationen och informerar personal och föräldrar. Valberedningen Sammanställer och förankrar förslag på gruppansansvariga, stf.gruppansvariga samt förslag på Styrelse inför föreningens årsmöte. Valberedningen placerar sedan ut gruppmedlemmar i föreningen i de olika grupperna beroende på önskemål om antal medlemmar, kompetens osv.. Vikariegruppen Det måste alltid finnas någon som kan vikariera, t ex när personalen är sjuk eller har semester. Vikarieansvarig sköter vikarielistan på Mullebo/ Lötkärrsskolans Intranät. Vid akuta vikariat meddelar vikarieansvarig de föräldrar som står högst upp på vikarielistan. Om ingen förälder anmäler sig frivilligt till de planerade vikariaten meddelar vikarieansvarig de föräldrar som står på tur några dagar i förväg. Nyckelpersoner Driftsansvarig Ansvarar för skötseln av fastigheten i samarbete med Haninge kommun och fastighetsförvaltaren (Tornberget). Driftsansvarig ser även till att inventarier och redskap fungerar och lyssnar regelbundet av önskemål

28 från personalen. Driftsansvarig samarbetar med Driftgruppen, planerar och genomför vår- och höststädningar (detta sköter driftgruppen). Revisor Mullebo/Lötkärrsskolan har alltid en extern revisor som inte är medlem i föreningen. Finns det någon lämplig föreningsmedlem kan denne vara intern revisor. Revisorernas uppgift är att granska föreningens bokslut och styrelsens arbete under det gångna året. I sin revisionsberättelse skriver bl a revisorerna om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för föregående år. Beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen tas därefter av medlemmarna på årsmötet, den ordinarie föreningsstämman. Utlägg och kvitton Utlägg du gör för Mullebo/Lötkärrsskolan löses in mot kvitto av föreningens kassör. Inköp som inte är en del av t ex en arbetsgrupps budget ska alltid godkännas i förväg av rektor, ordförande eller kassör.! Föreningsmöte 1989

29 Vår historia Friluftsfrämjandet 1892 lades grunden till Friluftsfrämjandet av en liten grupp entusiastiska herrar. Deras idé och vision var att skapa möjligheter för många människor att kunna vistas ute i naturen i den friska och rena luften och att främja folkhälsan. För att få igång skidåkning i hemmaterräng bildades lokalkommittéer som skapade skidhem och friluftsgårdar på hemmaplan. Dessa fick stor social betydelse genom närhet, billiga övernattningar, avgiftsfria anordningar och arrangemang. De kom också att få ännu större betydelse då den lagstadgade semestern infördes. För att göra det möjligt för ungdomar att kunna få tillgång till skidor köpte Skidfrämjandet billiga, bra militärskidor som ungdomarna fick använda. Friluftsfrämjandet började tidigt påverka tillverkare och sporthandlare att ta fram och sälja ändamålsenlig utrustning för friluftsliv till rimliga kostnader. Information och upplysningsverksamhet blev en viktig uppgift. På senare år har Bytesmarknader startats, där inte minst barnfamiljer kan köpa bra, begagnad friluftsutrustning till vettiga priser. Friluftsfrämjandet fick en allt viktigare uppgift under den kraftiga urbaniseringen i vårt land på 60- och 70-talet. I planeringen glömdes alltför ofta barnens behov av enkla, naturnära lekmiljöer. Friluftsfrämjandet kunde ofta rädda den lilla dungen i barnens närmiljö genom att tidigt i planeringen bevaka friluftslivets intressen i bostädernas närområden. En ny viktig målgrupp tillkom: barnen. Här fanns chansen att tidigt grundlägga naturintresse, att ge kunskap om naturen och att lära hur man vistas i den. Barnverksamheten utvecklades snabbt till volym, bredd, året runt och kompletterade fint skid- och vandringsverksamheten för ungdom och vuxna.

30 Namnet ändrades 1975 till Friluftsfrämjandet men den gamla symbolen, vildmannen som varit med sedan 1900, behölls. Det nya mottot blev Friluftsliv åt alla - året om. Synen på friluftslivets välgörande inverkan kom att förskjutas, från att tidigare praktiskt taget enbart ha gällt kroppen, till att gälla helheten. Själen och kroppen i samspel med naturen ger livskvalité. Friluftsfrämjandet har blivit allemansrättens främsta försvarare och värnar den, inte minst genom att i sin verksamhet även informera om den gamla sedvanerättens skyldigheter. I Ur och Skur 1983 väcker Susanne Drougge och Siw Linde tanken om en förskola som grundar sig på Friluftsfrämjandets barnmetodik - Skogsknytte, Skogsmulle, Strövarna, Lagge (barnskidor) och Skrinna (barnskridskor). I Ur och Skur Mulleborg, ett föräldrakooperativ, startar på Lidingö 1985 och blir den första I Ur och Skur-förskolan. 3 år senare håller grundarna den första kursen i hur man startar I Ur och Skur och strax därefter öppnar I Ur och Skur Mullebo i Haninge. I Ur och Skur-främjandet, ett sammanhållande organ för alla I Ur och Skur, bildas. Styrelsen består av representanter för olika I Ur och Skurverksamheter i Sverige och 1992 får I Ur och Skur tillsätta en medlem i Friluftsfrämjandets kommitté för barnverksamhet blir I Ur och Skur en del av Friluftsfrämjandets organisation. Detta år startas också den första I Ur och Skur-skolan på Lidingö finns ett 170-tal I Ur och Skur-verksamheter i Sverige, allt från dagbarnvårdare och förskolor till skolor och fritidshem. Dessa drivs som personalkooperativ, föräldrakooperativ, i kommunal regi och i bolagsform. I Ur och Skur finns nu även i Norge, Finland och Japan.

31 Mullebo och Lötkärrsskolan Mullebo öppnade 1988 och var då det andra I Ur och Skur i världen. Drömmen om ett daghem där barnen fick vara ute i friska luften föddes något år tidigare av några småbarnsföräldrar som brukade träffas vid en sandlåda i Vendelsö. En av familjerna hade vänner som varit med och startat I Ur och Skur Mulleborg på Lidingö. Mullebo var den första privata förskolan i Haninge så det blev en hel del möten med kommunen innan man slutligen kunde hyra Gamla Läkarvillan på Norrbyvägen och börja anställa personal. Det blev bråda dagar för medlemmarna i det lilla föräldrakooperativet och med bara 12 barn var man tvungen att vända på slantarna för att få verksamheten att gå ihop. Här lades grunden för hur Mullebo/ Lötkärrsskolan fungerar än idag, med föräldrar som städar, tvättar, bakar, snickrar och målar, föräldrar som ägnar kvällar och helger åt medlemsmöten, styrelsearbete och ekonomi. Fler barn kom till och 1994 flyttade man till de nuvarande lokalerna på Kardborrevägen. Här fanns det plats för en Knytteavdelning för de små och en Mulleavdelning för de lite större barnen. Snart började planeringen för nästa stora utmaning, att låta barnen få andas frisk luft även när de började skolan. I augusti 2000 var det upprop i Mullebo skola, då med en förskoleklass och en förstaklass var skolan fullt utbyggd med elever upp till femte klass fick skolan namnet Lötkärrsskolan. I Ur och Skur Mullebo/Lötkärrsskolan är idag en förskola, en skola och ett fritidshem med drygt 70 barn. 1989

32 !

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

I UR OCH SKUR MULLEBO

I UR OCH SKUR MULLEBO NÄRA NATUREN I UR OCH SKUR Lötkärrsskolan Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 5 (från 2013 till åk 6). Verksamheten bedrivs av lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA FÖRÄLDRAINSATS MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT VÅRA BARN www.mobackensforskola.se Kanske görs ett besök hos bonden för att få lära dem mer om djur och natur. Att placera sina

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Innehållsförteckning. K:\Users\Marina\Documents\Stimmet\Hemsida. Föräldrakooperativet stimmet.docx

Innehållsförteckning. K:\Users\Marina\Documents\Stimmet\Hemsida. Föräldrakooperativet stimmet.docx 1 Innehållsförteckning Start... 2 Föräldrakooperativet Stimmet... 2 Verksamheten... 2 Vårt mål... 2 Vision... 2 Likabehandligs Plan... 3 Värdegrundsplan... 3 Kvalitetsredovisning (ska vi ha eller inte?)...

Läs mer

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska.

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära.

Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det innebär, att vår syn på barns lärande vilar på Maria Montessoris lära. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Välkommen till Mac & Mulle! Informationskanaler och kontaktvägar

Välkommen till Mac & Mulle! Informationskanaler och kontaktvägar Välkommen till Mac & Mulle! När ni får det här brevet innebär det att ni blivit erbjuden och tackat ja till en plats på vår förskola Mac & Mulle. I brevet finns lite praktisk information om vad som kommer

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben!

Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben! Välkommen som medlem i föräldrakooperativa förskolan Jordgubben! Vad är ett kooperativ? Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB Välkommen till vår förskola! Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB För att Du ska veta hur vi arbetar och för att vi vill att Du ska ha möjlighet att känna Dig säker på hur

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03 dc 2011-10-03 Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25. Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION Linköpings kommun Förskolan Djurgården Utbildning,kultur och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 25 Västra skolområdet 582 29 LINKÖPING Förskolor T1/Tornhagen 013-20 84 95 FÖRSKOLAN DJURGÅRDEN EN PRESENTATION

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer