Informationspärmen. I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationspärmen. I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan"

Transkript

1 Informationspärmen I Ur och Skur Mullebo och Lötkärrsskolan

2 Välkommen! Det här informationshäftet delas ut till alla nya familjer i vår förening. Här hittar du det mesta om verksamheten på Mullebo och Lötkärrsskolan, hur saker fungerar och hur det är organiserat. Som ny medlem har man många frågor och dem ska du naturligtvis passa på och ställa till medlemsgruppen, personalen eller andra föräldrar som du träffar på gården. Men som komplement är det bra med detta informationshäftet där det mesta finns samlat, så att du kan slå upp när du kommer på något mitt i natten eller när du redan frågat tre gånger men glömt svaret. I Ur och Skur, Mullebo, Lötkärrsskolan och Friluftsfrämjandet Verksamheten på Mullebo och Lötkärrsskolan bedrivs enligt I Ur och Skur- pedagogiken. I Ur och Skur är en del av Friluftsfrämjandet. Därför ska också barn och elever vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. De två stora kugghjulen Verksamheten på Mullebo/Lötkärrsskolan består av två huvuddelar, barnverksamheten och föräldraarbetet. Man kan beskriva dem som två kugghjul som går in i, och hämtar kraft från varandra. Verksamheten i förskolan och skolan bygger på en väl beprövad pedagogisk metodik och leds av kompetenta och motiverade barnskötare, förskollärare och lärare. Därför kan vi föräldrar lägga all vår kraft på att driva det andra kugghjulet, allt det praktiska runt omkring. 1+1=3 Alla har vi nog våra egna, personliga skäl till varför vi valt att söka oss till Mullebo/Lötkärrsskolan. För en del är det intresset för friluftsliv som varit vägledande, för andra är det kanske kvaliteten i verksamheten. Vi får inte mer pengar från Haninge kommun än andra förskolor och skolor i kommunen men genom att vi föräldrar gör en hel del av arbetet runt omkring så spar vi pengar. Pengar som istället kan användas i verksamheten.

3 Vi föräldrar ser det som en förmån att på det här sättet praktiskt kunna bidra till att höja kvaliteten i våra barns liv och utbildning. Att vi dessutom får en bättre inblick i våra barns vardag, lär känna deras kompisar och deras föräldrar lite bättre, är en ren bonus. Att tala är guld Det bästa sättet att hålla föreningen vid god hälsa är att vi medlemmar säger vad vi tycker och vågar ifrågasätta. Kom och använd din röst på våra medlemsmöten. Dela dina tankar och funderingar med andra föreningsmedlemmar och ta del av den information du får. Glöm inte att Mullebo/Lötkärrsskolan aldrig kan bli mer än det vi själva gör det till. Som medlem har du och ditt barn fått stora möjligheter men även ett stort ansvar. Målet för vår verksamhet I Ur och Skur innebär att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Med kunskapen ökar också känslan för naturen och förståelsen för hur saker och ting hänger ihop och är beroende av varandra. Barnen får lära sig hur de uppträder i naturen och blir miljömedvetna. Målet är att barnen ska trivas i skogen och tycka att friluftsliv är roligt. Förskolan har fem hörnstenar... Friluftsfrämjandets barnverksamhet Verksamheten genomsyras av metodiken och innehållet i Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet för barn; Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Lagge (skidor) och Skrinna (skridskor). En del av dessa verksamheter sker på speciella veckodagar, andra är årstidsberoende. Lek Leken är en stor och viktig del av verksamheten, inte minst som metod för inlärning. Leken ger spänning och skapar gemenskap. I leken

4 stimuleras fantasin och koncentrationen tränas. I leken kan och vill barnet själv, även om personalen ibland deltar passivt eller aktivt. Barnens lekar stimuleras ytterligare när de leker i naturen. Skogens olika rum, årstidernas växlingar mm lockar till rollekar, klätterlekar, bygg- och jaktlekar. Uttrycksmedel Olika miljöer skapar möjligheter att utrycka sig på olika sätt. Vi snickrar i snickarhörnan, vi täljer i skogen, vi gör skulpturer i snön, vi spelar teater i en glänta, vi målar i målarrummet (eller i snön) och sjunger, ja det gör vi överallt. Föräldrasamverkan Ett bra samarbete mellan föräldrar och ledare skapar trygghet hos barnet. Därför är det viktigt att du som förälder stödjer verksamheten i både ord och handling. Stimulera barnets intresse för friluftsliv, natur och miljö, intressera dig för småkrypen som barnet stolt visar upp och beröm framstegen i skidspåret och på skridskobanan. Ett annat sätt att stödja verksamheten är att se till att barnet alltid har lämpliga kläder och gott om ombyte. Att skidutrustningen fungerar, att skridskorna är slipade och ryggsäcken är rätt packad bidrar också till att höja kvaliteten i ditt barns vardag. Medagerande och medupplevande ledare Alla ledare inom I Ur och Skur deltar i barnens upptäckter och upplevelser. De är nära barnen i skolarbetet och på förskolan....och skolan ytterligare fyra Åldersblandade grupper Vi utgår ifrån barnets mognad och inte dess ålder. Att ibland få vara stor och ibland liten känns bra och ger olika erfarenheter. Att ibland få stöd av en äldre kamrat, eller tröst av en yngre, skapar trygghet. Barnen stimulerar varandra i under- visningen och i leken. Barnen leker över åldersgränserna och får, trots små årskullar, många kamrater.

5 Upplevelsebaserad inlärning På Mullebo/Lötkärrsskolan lär vi med alla sinnen. Det gör att man förstår och befäster kunskapen lättare. Det innebär samtidigt att fler barn kan ta till sig undervisningen eftersom vi alla lär oss saker på olika sätt. En del förstår lättast när de lyssnar, en del när de ser en text eller en bild, andra när de får göra saker praktiskt, känna eller smaka. Frågebaserade temaarbeten Vi utgår ifrån barnens frågor i våra temaarbeten genom att ta reda på vad de redan känner till, vad de vill veta och lära sig under arbetets gång. Individualiserat arbetssätt I takt med att barnen utvecklas får de ta ett större ansvar för sin egen planering. Vi utgår alltid från barnets kunskaper och utvecklingsnivå. Den egna planeringen följs upp och utvärderas tillsammans med läraren. På Mullebo/Lötkärrsskolan är barnen friskare Att vi är ute mycket gör också att barnen och personalen är mindre sjuka. De smittar helt enkelt inte varandra lika lätt. Av samma skäl sover de små i sina vagnar utomhus året runt. Det känns också tryggt för barnen att få sova i sin egen vagn med sin egen filt. Utomhus tränas motoriken hela tiden, barnen blir rörliga och fantastiskt duktiga på att leka och använda sin fantasi. Att vara ute och röra på sig är bra för både kropp och själ.

6 ! Inskolning på Knytte-avdelningen Inskolningen är föräldraaktiv vilket innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn på förskolan under tre dager mellan kl Den tillåter barn och föräldrar att i lugn o ro vara med i det som händer på förskolan och att lära känna alla nya människor och miljöer utan att behöva oroa sig för att lämna eller bli lämnad. Genom att aktivt delta tillsammans med ditt barn på avdelningen blir vårt förhållningssätt, våra aktiviteter och rutiner tydliga för er och ni får en bra inblick i den pedagogiska verksamheten. Vi skapar under dessa dagar en relation till er och ert barn som ska baseras på trygghet och förtroende. Trygga vuxna ger trygga barn.

7 Under de första veckorna sedan ni lämnat ert barn går det korta dagar på förskolan och ni föräldrar måste finnas tillhands om ert barn behöver er. Vi kommer att ha ett föräldramöte där vi tillsammans talar om inskolningen och annat som för förskolans verksamhet. När barnet gått en tid på förskolan erbjuder vi också ett uppföljningssamtal. Välkomna till Mullebo! Att lämna sitt barn Även långt efter invänjningen kan det ibland vara svårt för barnet att acceptera att du ska gå. Tårar och vädjanden gör det tufft för dig som förälder att säga hej då och vända ryggen till. Samtidigt blir långa och utdragna avsked lätt ett mönster som upprepas dag efter dag vilket tär hårt, både på dig och på barnet. Du får gärna stanna en stund men gör klart för barnet innan lämningen om du tänker stanna lite eller om du ska gå direkt. När du bestämt dig för att gå så gör avskedet distinkt och tydligt. En kram, hej då och kanske vinka i fönstret eller vid grinden blir snabbt till en trygg rutin som barnet accepterar. Om barnet gråter, gå ändå, även om det känns svårt. Vi i personalen kommer att trösta och ta mycket väl hand om ditt barn. Som regel är tårarna snart borta och leken i full gång. Du få gärna stanna några kvarter bort och ringa oss efter en liten stund för att kolla att allt har gått bra. Följer du dessa råd blir lämningen mycket lättare, både för dig och för ditt barn. Att vara ny Det kan ta tid innan man känner sig hemma på Mullebo/ Lötkärrsskolan. Verksamheten kräver nya morgonrutiner, Vad var det de skulle ha i ryggsäcken den här veckan? och så fort man börjat lära sig så är det något nytt, Pappa, vi ska åka skridskor i morgon. Efter ett

8 par månader träffar man fortfarande nya föräldrar på gården och de flesta som man träffat har man glömt namnen på för länge sedan. Kom ihåg att alla har vi varit nya och det är ingen brådska. Det får ta tid. Det viktigaste för alla nya familjer är att barnens invänjning eller skolstart fungerar bra. När barnen funnit sig tillrätta kommer nästa steg. Då är det dags för föräldrarna att börja ta del av föreningsarbetet och finna sin plats i föreningen. Som ny i föreningen behöver du hjälp och stöd, någon som berättar hur saker och ting fungerar, någon du kan fråga och någon som introducerar dig i gänget. Därför kommer medlemsgruppen kalla Er föräldrar till ett informationsmöte där fikar och lär känna varandra lite bättre samt att ni får ta del av den information ni behöver för att känna er trygga i verksamheten. Medlemsgruppen berättar kort om föreningsarbetet, vad det innebär samt går igenom intranät, rutiner såsom städning, vikariat mm, lämnar nycklar och larmkoder, prata om arbetsgrupper och besvarar alla övriga frågor som ni fortfarande har. Vi går även husesyn tillsammans. Medlemsgruppens uppgift är att göra den första tiden på Mullebo/ Lötkärrsskolan lite enklare, att bjuda in er till föreningsarbetet och att välkomna er till föreningen. Ni är alltid välkomna att kontakta någon i medlemsgruppen även efter Er introduktion om det dyker upp fler frågor. För den familj som önskar, finns möjligheten att få en fadderfamilj som man kan vända sig till. Detta tas upp vid första introduktionsträffen.

9 ! En dag på Mullebo/Lötkärrsskolan Mullebo/Lötkärrsskolan öppnar. Personal tar emot barnen ute på gården Skolan börjar. Skolfröknarna klingar i koskällan och blåser i näverluren Äter vi en bit frukt Lunch för skolbarnen Lunch för förskolebarnen Sagostund eller vila för förskolebarnen. Sovvila för de minsta Mellanmål 1 - Så att inte blodsockret sjunker Mellanmål 2 - Här brukar vi fylla på med lite frukt Mullebo stänger.

10 Det vi kan göra ute, gör vi ute Förskolebarnen är ute fram till lunch, därefter har vi samling och vila inomhus. Det finns naturligtvis dagar då vi stannar inne lite längre men normalt går vi ut kl Även skoldagen börjar utomhus vid samlingsringarna. Förmiddagsljuset påverkar hela kroppen. Det talar om för hjärnan att nu är det dag och vi känner oss pigga och redo för en ny skoldag. (Enligt hjärnforskaren David Ingvar spelar just förmiddagsljuset en viktig roll för hjärnans utveckling.) De fyra årstiderna På vintern är det Skrinna. I Torvalla ishall åker de större barnen skridskor en gång i veckan. Ibland kan vi åka skridskor på en spolad fotbollsplan eller en sjö också men då ska isen vara riktigt bra och säker. När snön kommer har vi Lagge. Då plockas skidorna fram. Ibland åker vi på en liten utflykt, gärna med varm choklad och smörgås i ryggsäcken. Resten av året går alla Skogsknyttar, Fjällfinor, Skogsmullar, och Strövare ut i skogen en dag i veckan. Då går vi till våra speciella platser i skogen. Vi har alltid smörgåsar och dricka i ryggsäcken. Mullebarn och Strövare äter även sin lunch i skogen. Det händer att självaste Skogsmulle besöker Mullebarnen och på hösten händer det att vi får träffa Laxe, Skogsmulles vän i vattnet. När andan faller på Det händer naturligtvis många andra spännande saker på Mullebo/ Lötkärrsskolan också. Ibland bakar vi krabbelurer eller lagar mat i skogen. Varje vår gör vi en heldagsutflykt till Tyresta by, ibland går vi på teater, gärna i Haninges nya kulturhus. Andra små äventyr kan vara en promenad till lekparken eller till fotbollsplanen. Runt våra stora helger som jul och påsk försöker vi alltid

11 hitta på något extra spännande men det berättar vi mer om när det är dags. Det är svårt att skriva om allt här men vi försöker alltid berätta och informera om vad som är på gång och du ska alltid känna att du kan fråga om du är osäker eller undrar något.! Skördefest Så här funkar det På många sätt är Mullebo/Lötkärrsskolan en förskola, en skola och ett fritidshem som alla andra men vår speciella inriktning innebär att vissa saker bara måste fungera, annars är det helt enkelt inte så roligt att vara ute I Ur och Skur.

12 Kläder efter väder Verksamheten kräver att man har kläder och utrustning som fungerar. Väta Jacka med huva eller sydväst, byxor och stövlar måste alltid finnas på Mullebo/Lötkärrsskolan. För förskolebarnen är det bara galon som står emot vätan. Vi vadar i vatten även när det är kallt. Barnen använder sina stövlar dagligen och går ofta långa sträckor i dem. Därför behöver de bra stövlar med klack som sitter bra på foten. Kyla På vintertid är det kallt. Även på våren och hösten kan det bli kallt när man sitter stilla. Då behöver barnen varma kläder och skor. Ett helt ombyte ska alltid finnas på barnets hylla och det måste alltid finnas extra skor och ytterkläder på Mullebo/Lötkärrsskolan. Bära Varje barn har en egen ryggsäck. Vi bär ofta ryggsäcken med oss, så det är viktigt att den sitter bra på barnets rygg och har en rem över bröstet som håller ihop axelbanden. Innehållet i säcken varierar men med tiden kommer du att behöva: Ett vikbart sittunderlag En kåsa En tallrik Bestick En liten termos En vattenflaska En lupp En täljkniv (för de lite större)

13 Oftast är det en matig smörgås och dryck som gäller men var uppmärksam för ibland ska barnen även ha lunch med sig hemifrån. I ryggsäcken ska också finnas en vattentät påse med extrakläder. Lägg med ett par små plastpåsar som man kan dra på fötterna när stövlarna blivit blöta inuti. Friluftsfrämjandets kåsor, luppar och andra specialartiklar finns till försäljning på Mullebo/Lötkärrsskolan. Råd om bra kläder och utrustning hittar du bl a i Friluftsfrämjandets tidning Friluftsliv. Personalen på Mullebo har alltid goda råd till den som frågar och erfarna föräldrar delar gärna med sig av sina tips. Tänk på att funktionella kläder är en sak - dyra märkeskläder något helt annat. Det finns en fin tradition i föreningen att byta, skänka och sälja kläder och utrustning till varandra. Alla kläder ska vara märkta med namn. Egna leksaker Barnen ska inte ha med sig leksaker hemifrån. Mobiltelefoner Barnen och eleverna får inte använda mobiltelefoner under tiden de är i förskolan, skolan eller fritids. Personalen samlar in barnens eventuellt medhavda mobiltelefoner på morgonen och de lämnas åter då barnet går hem för dagen. Mobiltelefoner blir ett onödigt störningsmoment och många gånger en statusgrej. Maten Våra råvaror är till stor del ekologiska och alltid klimatsmarta, vi vill att frukt och grönt ska vara KRAV-märkt eller närproducerat. Vi serverar bara svenskt kött. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer för kost i förskolan och skolan.

14 Vi äter ofta utomhus. Vi grillar, steker, bakar och kokar över öppen eld på gården eller när vi är ute i skogen. Då vi går på våra skogsturer tar barnen med sig en smörgås och dryck hemifrån. Ibland ska de ha en hel matsäck i ryggsäcken. Var uppmärksam och läs vår information. Mellanmålen äter vi som regel ute hela året om. Miljöarbetet Det viktigaste med vårt miljöarbete är att ge barnen en stark naturkänsla. Att få positiva barndomsminnen från naturen gör att man som vuxen blir mer miljömedveten. Det man älskar vårdar man. Barnen får lära sig att naturen är en stor kompost med mikroorganismer som bryter ner gamla löv och döda djur. Förstår man det kan man också förstå varför vi bygger komposter till våra rester. På Mullebo/Lötkärrsskolan källsorterar vi tillsammans med barnen. Vi sorterar kartonger, plastförpackningar och icke brännbart, vi lägger papper i pappersinsamlingen och skrapar matrester till komposten. Barnen hjälper till att sköta komposten och jorden använder de sedan i våra rabatter. Barnen lär sig att hushålla med resurser. Vi släcker lampor, stänger dörrar och vattenkranar, vi tar tillvara och återanvänder. På Mullebo/Lötkärrsskolan använder vi miljömärkta städprodukter. Målet med miljöarbetet är att barnen ska bli omedvetet miljömedvetna. Vi vuxna är idag medvetet miljömedvetna - vi måste tänka när vi källsorterar. Barnen ska inte behöva tänka, det ska sitta i ryggmärgen. Närvaro och frånvaro Skolan börjar kl 08:15

15 Alla förskolebarn bör komma senast kl 09:00. Då startar vi olika aktiviteter och ibland lämnar vi tomten. Meddela per telefon om du är försenad när du ska hämta och undvik att hämta barnen under mellanmålet. Meddela alltid via SchoolSoft, eller via telefon när barnet är hemma pga. sjukdom. Fyll alltid i och lämna in de formulär ni får angående barnets normala närvarotider, frånvaro i samband med studiedagar, helger och sommaruppehåll. Detta gör att vi kan planera våra arbetstider så att vi har så stor glädje av vår personal som möjligt. Ansökan om ledighet för skolans elever görs på förtryckt blankett som man får av rektor eller lärare. Blanketten finns också att skriva ut från SchoolSoft. Generellt beviljas skolelev ledighet från undervisning maximalt 2 veckor per år. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning. Mullebo/Lötkärrsskolan har stängt Mullebo/Lötkärrsskolan har alltid stängt mellan julafton och trettondagshelgen. Under sommaren stänger Mullebo/Lötkärrsskolan under 3 veckor. Du får information om detta under försommaren men veckorna vi stänger varierar från år till år enligt följande: 2015, 2017 o s v - vecka 28, 29 och , 2018 o s v - vecka 29, 30 och 31. Får du problem med barnomsorgen när vi stänger går det oftast att lösa. Tala med föräldrarna till barnens kamrater och se om någon kan ställa upp. Vi är ett föräldrakooperativ som gemensamt beslutat att hålla stängt för att spara pengar. Det gör att vi alla har anledning att försöka ställa upp när någon drabbas.

16 Möten och information Personalen kallar till gemensamma föräldramöten, enskilda möten och utvecklingssamtal. Dessa hålls alltid på Mullebo/Lötkärrsskolan. Huvudkanal för information om föreningen hittar du på föreningens intranät. https://www.updatepeople.com/mullebo Huvudkanal för information från lärare/pedagoger är via SchoolSoft. Varje avdelning (Knytte, Fjällfina, Mulle, Strövare, Frilufsare och Fritids) har en egen grupp på SchoolSoft där du hittar aktuell information om verksamheten. Skriftlig information kan även anslås på respektive avdelning. Personlig information om verksamheten mailas om förälder och personal kommit överens om detta. Skolbarnen har en Loggbok som bl.a. används för planering, information och kommunikation mellan lärare och föräldrar. Idéer, synpunkter och frågor Förslag från föräldrarna på innehåll i verksamheten är alltid välkommet och tillgodoses i möjligaste mån. Frågor om den pedagogiska verksamheten och frågor om det egna barnet tar du upp direkt med personalen. Säkerhet Föräldrarna övertar ansvaret för sitt barn så snart de kommer till Mullebo/Lötkärrsskolan. Underrätta alltid personalen om någon annan än föräldrarna, t ex moreller farföräldrar, ska hämta barnet. Den pedagogiska verksamheten planeras och drivs av personalen enligt föreningens målsättning. Vi följer läroplanerna, I Ur och Skurs mål och svensk lag.

17 Avgifter Sedan riksdagens beslut om maxtaxa tillämpas denna på Mullebo. Det innebär i praktiken att det är samma avgift för barnomsorgen på Mullebo som på alla andra förskolor i landet. Vi vill att alla skolbarn betalar full fritidsavgift tills de fyllt 10 år. Det är en förutsättning för att vi ska kunna behålla den personaltäthet vi har i skolan. Vi har inga avgiftsfria månader och vi gör inga avdrag för frånvaro. Avgift betalas även under inskolningen. Betalning sker i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista dagen i varje månad. Fakturorna skickas via kommunen. Tystnadsplikt På Mullebo/Lötkärrsskolan är det föräldrarna som bestämmer vilken information som skall spridas om deras barn. Personalens tystnadsplikt är lagstadgad i Sekretesslagen. Föräldrar har tystnadsplikt både som styrelseledamöter och när de tjänstgör som vikarier. Grundregeln är att man inte har rätt att prata om andras liv utan att fråga personen man talar om. Om sitt eget liv kan man prata hur mycket man vill. Tystnadsplikten är en viktig princip som skyddar barnens och familjernas integritet. Respektera den alltid. Styrelseledamot Som ledamot har man tystnadsplikt om allt som sägs i styrelsen som inte är avsett att föras vidare till övriga medlemmar. Man får alltså inte berätta för en make eller maka om sådant som inte alla skall informeras om. Vikarie När föräldrar vikarierar på Mullebo har de tystnadsplikt. Detta innebär att det man ser och hör, av och om andras barn, håller man tyst om. Man frågar inte personalen om andra barns hemförhållanden eller beteenden. Om ett barn t ex biter på naglarna kan den vikarierande föräldern inte

18 veta om detta är en känslig fråga eller inte. Därför låter man även bli att tala om sådant som kan upplevas som trivialiteter. Rektor Det är rektor som har det yttersta ansvaret för att inget barn skadas på grund av att tystnadsplikten inte har fungerat. Det är rektorns uppgift att ta reda på hur och till vilka personer föräldrarna vill att man skall informera i frågor som rör deras barn. Detta är särskilt viktigt då nya barn börjar på Mullebo eller då något inträffat med barnet eller dess familj. Om rektor anser att ett barn har uppenbara problem men föräldrarna inte vill tillstå problemet, kan rektor prata med ordförande. De kan då rådgöra om vad som bör göras. Föreningsarbetet Föräldrakooperativet I Ur och Skur Mullebo är en ekonomisk förening. Detta innebär att vi föräldrar, enskilt och gemensamt har ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för hela verksamheten. Det är vi som är arbetsgivare, det är vi som ansvarar för att föreningen har en sund ekonomi och det är vi som har fått förtroendet av kommunen att driva förskola och skola i Haninge. Hur vår förening och verksamheten ska bedrivas regleras av lagar och avtal, bl a lagen om ekonomisk förening och avtalet med Haninge kommun. Att Mullebo/Lötkärrsskolan arbetar enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik ställer också krav på verksamheten. I Mullebos/Lötkärrsskolans stadgar regleras hur beslut fattas i föreningen och hur styrelsen utses. I våra stadgar står det också att föreningens medlemmar ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Stadgarna är ett viktigt dokument och det är viktigt att alla medlemmar, nya som gamla, förstår innebörden i dem. Om något är oklart, fråga din fadderfamilj eller vänd dig till styrelsen. Stadgarna hittar på intranätet under Filer och Dokument.

19 Möten och utbildningar Föreningsstämmor En gång om året hålls ett årsmöte. Detta är vår ordinarie föreningsstämma där vi bl a beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet och väljer ny styrelse. Mötestiden är normalt och vi brukar turas om att ordna kaffe och fikabröd. Extra föreningsstämma kan utlysas om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av förenings medlemmar finner det nödvändigt. Medlemsmöten Minst tre gånger per år har vi medlemsmöten. Ibland genomför vi dessa som temadagar och träffas under en lördag eller söndag för att få tid att prata och fördjupa oss i ett speciellt ämne. Vi tar upp frågor som rör verksamheten och föreningen, ofta övergripande frågor om föreningens utveckling och framtid. Vi kan även bjuda in en gästföreläsare och ta upp ett ämne som rör barn och föräldraskap. Personalen har alltid en punkt på dagordningen för information och dialog med föräldrarna. Temadagar Ibland träffas alla föräldrar en lördag eller söndag för att få tid att prata och fördjupa sig i ett speciellt ämne, ofta övergripande frågor om föreningens utveckling och framtid. Fest och umgänge Att vara förälder på Mullebo/Lötkärrsskolan innebär en hel del arbete och ansvar. Därför känns det skönt att ibland få äta något gott, dansa loss, skratta och sjunga tillsammans. Det brukar ordnas en fest varje år, ofta med ett tema. Det förekommer också spontana initiativ som Mamma- eller Pappafester. En helg i juni tältar barn och föräldrar i Stensjödal. Denna aktivitet planeras traditionsenligt av familjer till barn som går i Förskoleklassen.

20 Information På Mullebo/Lötkärrsskolan ska all information vara lättillgänglig. Det betyder att den ska vara korrekt, lätt att förstå och finnas på avsedd plats i god tid. Vi har alla ansvar för att hålla oss informerade. Förr eller senare är det du som har ett budskap att sprida, kanske som ansvarig för en arbetsgrupp. Då är det viktigt att du följer dessa riktlinjer och kommunicerar enkelt och tydligt. Vårt viktigaste informationsverktyg är Mullebos/ Lötkärrsskolans intranät: https://www.updatepeople.com/mullebo Här hittar du så gott som all information (med några få undantag som vi snart ska berätta mer om). För att få tillgång till Intranätet behöver du användarnamn och lösenord. Detta kommer medlemsgruppen hjälpa dig med att få. Man kan även E-posta Mullebos/Lötkärrsskolans webmaster så får du dina inloggningsuppgifter. Första gången du loggar in på Intranätet ska du börja med att skriva ditt namn, telefonnummer och annan kontaktinformation under mina inställningar. Det underlättar när någon vill få kontakt med dig. Detta finns på Intranätet: All information från styrelse till medlemmar, föräldrar & personal All information från arbetsgrupper till medlemmar, föräldrar & personal All information mellan medlemmar All information inom personalgruppen Dessutom kommunicerar lärarna med skolbarn och deras föräldrar via Loggboken.

21 Några tumregler Varje föreningsmedlem ansvarar för att hålla sig informerad Varje föreningsmedlem har skyldighet att tillhandahålla information som andra föreningsmedlemmar ska känna till, t ex när man är ansvarig för en arbetsgrupp Information som ska spridas från olika grupperingar, t ex arbetsmöte, planeringsmöte, beslutsmöte, ska vara skriftlig All Information måste finnas på Intranätet. Som komplement till detta anslagstavlorna inne om avsändaren finner detta lämpligt. Städschemat Städansvarig lägger upp städschemat på Intranätet, samt det sitter på dörren till städskrubbens insida. Här ser du när, och vilken avdelning, du ska städa. Skriv in dessa datum i din privata kalender. Det är inte roligt att komma till ett ostädat Mullebo på måndagsmorgonen. Tråkigast av alla har den familj som inser att det är de som glömt sin städhelg. Kalendariet Ett kalendarium upprättas inför varje termin. Sista datum för att lämna information till kalendariet är 1/6 respektive 1/12 varje år. Ansvarig för att lämna in uppgifter är de som leder arbetsgrupperna. Kalendariet sammanställs och distribueras av rektor. Vikariat Vikariatsystemet bygger på två delar planerade vikariat och jourvikariat. Information om när just du vikarierar finner du på intranätet. Planerade vikariat: De planerade vikariaten blir alltid av på de datum som anges i listan, i den listan står förutom datum även tid och avdelning.

22 Förnamn Efternamn Datum planerat vikariat Tid Avdelning Sven Svensson 31/ :45-17:00 Fjällfina/Mulle Jourvikariat: Jourvikariaten blir endast aktuella när rektor måste tillsätta en vikarie t.ex. på grund av sjukdom hos ordinarie personal, dvs oftast bör det inte bli ett vikariat men du måste vara beredd att rycka in en heldag med kort varsel de dagar ditt namn står i jourlistan. För att du skall ha en rimlig chans att planera in dit vikariat kontaktar rektor dig senast kl dagen innan vikariat, dvs står du som vikarie 31 augusti kontaktar rektor dig senast kl den 30 augusti. Har du inte hört något innan kl betyder det alltså att det inte blir något vikariat dagen efter. Det betyder självklart inte att man kan undvika telefon och mejl fram till kl 15, utan det är rektors försök att kontakta dig som gäller. Det finns två stycken jourvikariat per dag. För de dagar det eventuellt behövs två jourvikarier ska både 1:a och 2:a vikarierna komma. Om det bara behövs en vikarie är det alltid 1:a vikarien som ska komma. Tid och avdelning meddelas av rektor. Förnamn Efternamn Datum jour vikariat 1:a/2:a vik Sven Svensson 31/ Maria Månsson 31/ Sven Svensson 3/ Har du ingen möjlighet att ta jourvikariatet som uppkommit är det ditt ansvar att hitta en ersättare som kan gå in och täcka upp för dig. Förslagsvis ringer du runt till andra medlemmar. Att tänka på när du vikarierar Du arbetar oftast tillsammans med någon i personalen och du kan alltid vända dig till personalen för att få vägledning. Vid personalens

23 planeringsdagar är det bara föräldrar som vikarierar. Då lämnar personalen en checklista som stöd för arbetsdagen. Gården är stor och full av spännande platser för olika aktiviteter. Som vikarie är det viktigt att förstå vikten av tillsyn över hela gården. Kommunicera inom personalgruppen så att ingen plats glöms bort under långa perioder. Gå ett varv då och då och se vad som pågår. Ute på gården har du ansvar för alla barn. Även om du vikarierar på Mulleavdelningen kan ett Knytte- eller Strövarbarn behöva hjälp. Om du behöver gå in eller ett barns behov gör att du förlorar överblicken på gården för en längre tid, kommunicera detta med någon kollega. När osäkerhet och konflikter uppstår, använd ditt sunda förnuft. Det är du som jobbar idag och det är du som bestämmer. Om du anser att en lek eller en aktivitet inte är säker eller är olämplig av andra skäl är det ditt jobb att säga ifrån. Fall inte för argumentet det brukar vi få göra. Svaret är att idag jobbar du på Mullebo/Lötkärrsskolan och det är du som sätter gränserna. På Mullebo/Lötkärrsskolan har vi en del förhållningsregler som du bör känna till när du vikarierar. Det är t ex förbjudet att tugga tuggummi, man får inte svära och inte använda mobiltelefon utom för samtal till föräldrar när man ska gå hem. En viktig uppgift är att pricka av alla som blir hämtade och går hem. Det ingår i vårt ansvar att alltid kunna svara på vilka barn som är på Mullebo/Lötkärrsskolan. På varje avdelning finns listor där barnen prickas av. På skolan finns även en lista på vilka barn som får gå hem själva. Ta som regel att alltid läsa igenom informationen som står under rubriken Tystnadsplikt inför ett vikariat. Tystnadsplikten är en viktig princip som skyddar barnens och familjernas integritet. Respektera den alltid. Inför ett planerat vikariat får du gärna komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja göra med barngruppen.

24 Det här gör vi alla Städning Hela Mullebo/Lötkärrsskolan städas varje helg. Lokalerna är uppdelade på tre städområden och en familj ansvarar för ett städområde enligt ett rullande schema. Det är alltså tre familjer som städar på Mullebo/ Lötkärrsskolan varje helg. Du och din familj kommer att städa ungefär 4 ggr per år. Gemensamma städdagar På hösten och våren städar vi gården. Dessa städdagar är obligatoriska för en person från varje familj men hela familjen kan delta. Till lunch grillar vi och passar samtidigt på att umgås lite. För dig som är ny är det utmärkta tillfällen att få träffa andra medlemmar. Det finns få sätt som är så bra, när man ska lära känna nya människor, som att göra rent en kompost, gräva upp en sandlåda eller tvätta fönster tillsammans. Varje år julstädar vi. En förälder från varje familj deltar då och gör julfint. Vår-, höst- och julstädningar sker alltid på en lördag eller en söndag. Mer information om datum, städuppgifter mm finns på intranätet. Lägerplanering I skolverksamheten ingår en del läger och övernattningar. Flera av dessa läger planeras och genomförs av oss föräldrar. Den årliga övernattningen vid Stensjödal planeras och genomförs traditionsenligt av föräldrarna till barnen i förskoleklassen. Arbetsgrupper Arrangemangsgruppen Denna grupp tar hand om arrangemang, stora som små, vilka beställs av personalen eller föreningens olika grupper. Det kan röra sig om allt från mötesfika till större PR-arrangemang, luciafirande etc. Gruppen håller i trådarna och plockar in de ytterligare resurser som kan behövas för uppgiften, exempelvis bakgruppen för goda bullar.

25 Bakgruppen Bakgruppen är ansvarig för att baka till olika tillfällen. Tillfällen bestäms av fest- och arrangemangsgruppen som i sin tur ha samarbete med skolan. Baktillfällen inkluderar kanelbullens dag, lucia,m.m Driftsgruppen Gör allt från mindre till stora saker, som att sätta upp hyllor och laga trasiga möbler, till att planera och leda arbetet med större ombyggnationer och renoveringar inomhus. Planerar och utvecklar gården, anlägger planteringar och skapar förutsättningar för lek och spel. Ansvarar också för vår- och höststädningen. Ekonomigruppen Kassören leder gruppen som sköter ekonomiarbetet. Det löpande arbetet fördelas mellan gruppens medlemmar, en person kan ansvara för löneutbetalningar, en annan sköta den löpande redovisningen osv. Arbetet utförs i samarbete med styrelsen och Mullebos personal. IT-gruppen Sköter Mullebos datorer, nätverk, Internetanslutning och telefonsystem. De hjälper även till med inköp av digitalkameror och annan IT-relaterad utrustning. Mullebos/Lötkärrsskolans hemsida och Intranät utvecklas och drivs i samarbete med PR- och informationsgruppen. Lägergruppen Lägergruppen ska vara länken mellan skolan och föräldrarna då skoleleverna ska på läger. I samråd med skolan ska lägergruppen informera föräldragruppen och utse en förälder som är ansvarig att tillsammans med övriga föräldrar planera och genomföra lägret. Dokumentation så som lägerbeskrivning, packlistor, matlistor och att göra listor för respektive läger ska vara uppdaterade av lägergruppen.

26 Medlemsgruppen Ansvarar för att ta hand om nya medlemmar och se till att de får den information och introduktion de behöver för att känna sig välkomna i föreningen och trygga med att börja ta del av föreningsarbetet. Medlemsgruppen ansvarar för medlemsregistret samt administrering av intranätet, hanterar nycklar, samarbetar med valberedningen för att introducera de nya medlemmarna i de arbetsgrupper som behöver fler medlemmar, samarbetar med städ och tvättgruppen för att informera om städrutiner samt går igenom intranätet mm. Medlemsgruppen arrangerar även informationsmöten för utomstående när rekryteringar av nya medlemmar till föreningen behövs. PR- och informationsgruppen Gruppen arbetar med föreningens information och kommunikation, både internt och externt. PR-gruppen producerar bland annat informationsmaterial, annonser och trycksaker men arbetar samtidigt med att förbättra interna processer både mellan och inom andra grupper. Gruppen är även en resurs för andra arbetsgrupper i föreningen och kan hjälpa till med allt från att göra en trevlig festinbjudan till att formge en informationspärm till nya familjer. Styrelsen I stadgarna står det att de beslutande organen i föreningen är styrelsen och årsmötet. Föreningen ger styrelsen i uppdrag att besluta i frågor som rör den löpande verksamheten. Styrelsen består av: ordförande, kassör, sekreterare, två övriga ledamöter och två suppleanter. Rektor är adjungerad ledamot i Mullebos/Lötkärrsskolans styrelse. Adjungerad innebär att man deltar i diskussionerna men inte får rösta. Städ- och tvättgruppen En medlem i gruppen får uppgiften att upprätta städschema för alla familjer för helgstädningen, gruppen ansvarar för att städmaterial köps in och att det finns tydliga instruktioner för hur man ska städa. En person i gruppen blir också utnämnd som dammsugaransvarig för underhåll av dammsugarna dvs byta påsar, lämna in till ev service etc. Gruppmedlemmarna turas om att tvätta Mullebos/Lötkärrsskolans tvätt. Med ca 8 personer i gruppen som blir det tvätt var 8 vecka. Städansvarig

27 ser också till att extra städ- och tvättuppgifter fördelas och utförs t ex tvättning av dockkläder, tvätt av gardiner samt att lägga ut boning av golv och tvätt av mattor när det behövs till extern leverantör. Städ- och tvättgruppen planerar och genomför julstädningen tillsammans med övriga Mullebomedlemmar. Utvecklingsgruppen Kvalitetsgruppen arbetar med att följa upp och utvärdera kvaliteten i verksamheten på Mullebo, t ex genom att via enkäter samla in synpunkter från barn & föräldrar till barn som gått vidare till högstadiet. Gruppen sammanställer informationen och informerar personal och föräldrar. Valberedningen Sammanställer och förankrar förslag på gruppansansvariga, stf.gruppansvariga samt förslag på Styrelse inför föreningens årsmöte. Valberedningen placerar sedan ut gruppmedlemmar i föreningen i de olika grupperna beroende på önskemål om antal medlemmar, kompetens osv.. Vikariegruppen Det måste alltid finnas någon som kan vikariera, t ex när personalen är sjuk eller har semester. Vikarieansvarig sköter vikarielistan på Mullebo/ Lötkärrsskolans Intranät. Vid akuta vikariat meddelar vikarieansvarig de föräldrar som står högst upp på vikarielistan. Om ingen förälder anmäler sig frivilligt till de planerade vikariaten meddelar vikarieansvarig de föräldrar som står på tur några dagar i förväg. Nyckelpersoner Driftsansvarig Ansvarar för skötseln av fastigheten i samarbete med Haninge kommun och fastighetsförvaltaren (Tornberget). Driftsansvarig ser även till att inventarier och redskap fungerar och lyssnar regelbundet av önskemål

28 från personalen. Driftsansvarig samarbetar med Driftgruppen, planerar och genomför vår- och höststädningar (detta sköter driftgruppen). Revisor Mullebo/Lötkärrsskolan har alltid en extern revisor som inte är medlem i föreningen. Finns det någon lämplig föreningsmedlem kan denne vara intern revisor. Revisorernas uppgift är att granska föreningens bokslut och styrelsens arbete under det gångna året. I sin revisionsberättelse skriver bl a revisorerna om styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för föregående år. Beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen tas därefter av medlemmarna på årsmötet, den ordinarie föreningsstämman. Utlägg och kvitton Utlägg du gör för Mullebo/Lötkärrsskolan löses in mot kvitto av föreningens kassör. Inköp som inte är en del av t ex en arbetsgrupps budget ska alltid godkännas i förväg av rektor, ordförande eller kassör.! Föreningsmöte 1989

29 Vår historia Friluftsfrämjandet 1892 lades grunden till Friluftsfrämjandet av en liten grupp entusiastiska herrar. Deras idé och vision var att skapa möjligheter för många människor att kunna vistas ute i naturen i den friska och rena luften och att främja folkhälsan. För att få igång skidåkning i hemmaterräng bildades lokalkommittéer som skapade skidhem och friluftsgårdar på hemmaplan. Dessa fick stor social betydelse genom närhet, billiga övernattningar, avgiftsfria anordningar och arrangemang. De kom också att få ännu större betydelse då den lagstadgade semestern infördes. För att göra det möjligt för ungdomar att kunna få tillgång till skidor köpte Skidfrämjandet billiga, bra militärskidor som ungdomarna fick använda. Friluftsfrämjandet började tidigt påverka tillverkare och sporthandlare att ta fram och sälja ändamålsenlig utrustning för friluftsliv till rimliga kostnader. Information och upplysningsverksamhet blev en viktig uppgift. På senare år har Bytesmarknader startats, där inte minst barnfamiljer kan köpa bra, begagnad friluftsutrustning till vettiga priser. Friluftsfrämjandet fick en allt viktigare uppgift under den kraftiga urbaniseringen i vårt land på 60- och 70-talet. I planeringen glömdes alltför ofta barnens behov av enkla, naturnära lekmiljöer. Friluftsfrämjandet kunde ofta rädda den lilla dungen i barnens närmiljö genom att tidigt i planeringen bevaka friluftslivets intressen i bostädernas närområden. En ny viktig målgrupp tillkom: barnen. Här fanns chansen att tidigt grundlägga naturintresse, att ge kunskap om naturen och att lära hur man vistas i den. Barnverksamheten utvecklades snabbt till volym, bredd, året runt och kompletterade fint skid- och vandringsverksamheten för ungdom och vuxna.

30 Namnet ändrades 1975 till Friluftsfrämjandet men den gamla symbolen, vildmannen som varit med sedan 1900, behölls. Det nya mottot blev Friluftsliv åt alla - året om. Synen på friluftslivets välgörande inverkan kom att förskjutas, från att tidigare praktiskt taget enbart ha gällt kroppen, till att gälla helheten. Själen och kroppen i samspel med naturen ger livskvalité. Friluftsfrämjandet har blivit allemansrättens främsta försvarare och värnar den, inte minst genom att i sin verksamhet även informera om den gamla sedvanerättens skyldigheter. I Ur och Skur 1983 väcker Susanne Drougge och Siw Linde tanken om en förskola som grundar sig på Friluftsfrämjandets barnmetodik - Skogsknytte, Skogsmulle, Strövarna, Lagge (barnskidor) och Skrinna (barnskridskor). I Ur och Skur Mulleborg, ett föräldrakooperativ, startar på Lidingö 1985 och blir den första I Ur och Skur-förskolan. 3 år senare håller grundarna den första kursen i hur man startar I Ur och Skur och strax därefter öppnar I Ur och Skur Mullebo i Haninge. I Ur och Skur-främjandet, ett sammanhållande organ för alla I Ur och Skur, bildas. Styrelsen består av representanter för olika I Ur och Skurverksamheter i Sverige och 1992 får I Ur och Skur tillsätta en medlem i Friluftsfrämjandets kommitté för barnverksamhet blir I Ur och Skur en del av Friluftsfrämjandets organisation. Detta år startas också den första I Ur och Skur-skolan på Lidingö finns ett 170-tal I Ur och Skur-verksamheter i Sverige, allt från dagbarnvårdare och förskolor till skolor och fritidshem. Dessa drivs som personalkooperativ, föräldrakooperativ, i kommunal regi och i bolagsform. I Ur och Skur finns nu även i Norge, Finland och Japan.

31 Mullebo och Lötkärrsskolan Mullebo öppnade 1988 och var då det andra I Ur och Skur i världen. Drömmen om ett daghem där barnen fick vara ute i friska luften föddes något år tidigare av några småbarnsföräldrar som brukade träffas vid en sandlåda i Vendelsö. En av familjerna hade vänner som varit med och startat I Ur och Skur Mulleborg på Lidingö. Mullebo var den första privata förskolan i Haninge så det blev en hel del möten med kommunen innan man slutligen kunde hyra Gamla Läkarvillan på Norrbyvägen och börja anställa personal. Det blev bråda dagar för medlemmarna i det lilla föräldrakooperativet och med bara 12 barn var man tvungen att vända på slantarna för att få verksamheten att gå ihop. Här lades grunden för hur Mullebo/ Lötkärrsskolan fungerar än idag, med föräldrar som städar, tvättar, bakar, snickrar och målar, föräldrar som ägnar kvällar och helger åt medlemsmöten, styrelsearbete och ekonomi. Fler barn kom till och 1994 flyttade man till de nuvarande lokalerna på Kardborrevägen. Här fanns det plats för en Knytteavdelning för de små och en Mulleavdelning för de lite större barnen. Snart började planeringen för nästa stora utmaning, att låta barnen få andas frisk luft även när de började skolan. I augusti 2000 var det upprop i Mullebo skola, då med en förskoleklass och en förstaklass var skolan fullt utbyggd med elever upp till femte klass fick skolan namnet Lötkärrsskolan. I Ur och Skur Mullebo/Lötkärrsskolan är idag en förskola, en skola och ett fritidshem med drygt 70 barn. 1989

32 !

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok 1 Innehåll: 1. Organisation 3 1.1. Pärlans Förskola 3 1.2. Stadga 3 1.3. Årsstämma. 3 1.4. Styrelsen 3 1.5. Information på webben.. 3 2. Köhantering 3 2.1. Allmänt

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Sommarlovskoloni 2013 Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Styrelsen för Västeråsgården världens bästa kollo Är Västeråsgårdens sommarkoloni i Söderbärke världens bästa kollo? Självklart är det så.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Välkommen till Sture!

Välkommen till Sture! Välkommen till Sture! En föräldrakooperativ förskola i Örby Föräldrakooperativet Sture Lästringevägen 16, 125 42 ÄLVSJÖ Tfn: 08-749 50 65 Org.nr: 716421-1687 e-post: info@sturedagis.nu www.sturedagis.nu

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) 1. Introduktion Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Du läser just nu föräldrahandboken som är ett informationsdokument

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun

OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun OBSERVATIONSRAPPORT Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ Tyresö kommun Susann Israelsson Värmdö kommun Åsa Westling Nacka kommun 2007 11 05-07 11 10 (v.45) Innehållsförteckning VÅGA VISA...3

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

4H:s lägerpärm Register

4H:s lägerpärm Register 4H:s lägerpärm Register Register 1. Inledning Allmänt 2. Förberedelser 3. Programplanering 4. Genomförande 5. Lägrets avslutande Olika läger 6. 4H läger 7. Lägertyper Fördjupning 8. Ekonomi 9. Lagar och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer