Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för Misterhults förskola 2012/2013"

Transkript

1 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med Er och Ert barn minst två gånger per år. Förskolan anordnar minst ett föräldramöte per termin. Förskolan lägger kontinuerligt ut information på vår hemsida. Vi välkomnar alla former av kommunikation mellan hemmet och förskolan för att på bästa sätt kunna anpassa verksamheten för just Ditt barn, vilket innebär att Du gärna får framföra Dina synpunkter och tankar i samband med hämtning/lämning men att Du självklart också gärna får ta kontakt med oss skriftligt eller per telefon. Veckobrev via mail Inskolning Inskolning När ett barn börjar i förskolan sker inskolning under de fem första dagarna. Inskolningen börjar med ett inskolningssamtal och avslutas med ett uppföljningssamtal 4-6 veckor efter placeringen. Syftet med inskolningen är att barnet tillsammans med förälder lär känna förskolan. Avgift tas ut från första inskolningsdagen. Måltider i förskolan Lunchen som serveras på Misterhult förskola tillagas från grunden i vårt eget kök och på vår hemsida hittar ni matsedeln. För de barn som kommer tidigt till förskolan serveras frukost och på eftermiddagen serveras det mellanmål. På förmiddagen får barnen frukt eller dylikt för att hålla blodsockret på en jämn nivå hela dagen. De barn som behöver ha särskild kost meddelar detta till personalen på förskolan som i sin tur informerar köket. 1

2 Ledigheter Om man vill ta sitt barn ledigt från förskolan och skolan är det alltid viktigt att meddela berörd personal i så god tid som möjligt. Fotografier För att skolan ska kunna lägga ut bilder på barnen på vår hemsida, är det viktigt att ett godkännande skrivs på av Er föräldrar. Bilderna läggs aldrig ut med namn eller andra uppgifter om barnet. Blankett om godkännande finns att hämta på vår hemsida. Bilåkning För att personalen på skolan ska kunna köra Ert barn i sin bil, så krävs att ett godkännande skrivs på av Er föräldrar. Barnen på förskolan färdas alltid med godkänd bilkudde/stol. Blankett om godkännande finns att hämta på vår hemsida. Sjukanmälan Alla barn och elever måste sjukanmälas om de inte kan komma till skolan/förskola. Detta görs direkt till förskolan på nr så tidigt som möjligt lyssnar vi av telefonsvararen och kontaktar er om ert barn inte är anmält. Policy vid sjukdomar Se råd och rekommendationer kring infektioner i förskola.- Dokumentet finns på hemsidan. 2

3 Medicinering De barn som behöver medicineras då de vistas på förskolan, måste fylla i en ansvarsblankett. Ansvarsblanketten finns på vår hemsida Till förskola eller stanna hemma när barnet är sjukt? Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar, är det som i regel är avgörande för om barnet kan vistas i förskola. Barnet ska orka vara med i de vardagliga aktiviteterna, såväl inne som ute. Stanna hemma när barnet är slött och hängigt barnet har feber, även lindrig barnet kräks och/eller har diarréer, även när syskon har magsjuka. barnet har ögoninflammation, så länge ögat är varigt. barnet har övriga smittsamma sjukdomar och i samråd med förskolans personal. Barnet kan återgå till förskola när allmäntillståndet åter är gott. Vid feber är regeln att barnet ska ha en feberfri dag hemma. Vid antibiotikabehandling är regeln att barnet ska vara hemma minst två dygn efter påbörjad behandling. Observera att personal inom förskola som regel inte får ge receptbelagda läkemedel såsom antibiotika. Vid undantag, måste en särskild blankett fyllas i och lämnas till avdelningen. Undantag till ovanstående regler beslutas på förskolan i samråd med förskolechef. Olycksfallsförsäkring Oskarshamns kommun tillhandahåller en olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen. Försäkringsbeskedet med villkor finns att läsa på vår hemsida. 3

4 Öppettider Förskolan öppnar normalt klockan och stänger klockan Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare och stänga tidigare eller senare. Vistelsetider Föräldrar ska lämna in sina barns vistelsetider så fort de vet sitt eget arbetsschema. Barn får vistas på förskolan under de tider som föräldrarna arbetar + den tid det tar att komma till och från arbetet. Om ni någon gång behöver omsorg utöver Era ordinarie tider, så prata med personalen så går det oftast att ordna. Förskolebarn med föräldralediga föräldrar är berättigade till förskola 15 timmar per vecka. Detsamma gäller barn till arbetssökande. Då kommer barnen till förskolan tisdag-torsdag mellan eller måndagfredag (Gäller ej lovdagar och studiedagar) Om behov finns av andra tider så hanteras och beslutas detta av förskolechef i varje enskilt fall. Möjlighet finns att mot erläggande av maxtaxa utöka vistelsetiden på förskolan till 25 timmar/vecka. Förseningar Om ni är försenade vid hämtning av barn, även om det bara rör sig om 15 minuter, var god och ring för att meddela! 4

5 Rätt till barnomsorg Barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till barnomsorg. Ditt barn har rätt att vistas på förskolan eller fritidshemmet under den tid du som förälder arbetar eller studerar samt skälig tid för resor till och från arbetet. När ditt barn börjar i förskolan eller på fritidshemmet måste du lämna in en inkomstanmälan till förskolan och ett schema på barnets vistelsetider till förskolan/fritidshemmet. Om du behöver ändra antal timmar du har ditt barn i förskola/fritidshem kan du anmäla detta genom att fylla i en ny blankett och lämna till personalen. Du som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt till plats i förskola, dock ej fritidshem, för ditt/dina barn upp till 15 timmar per vecka. (Vistelsetider är förlagda över 3 dagar (5h/dag) eller 5 dagar (3h/dag) och i samråd med personal och förskolechef. Den begränsade tiden träder i kraft den dag du börjar din föräldraledighet eller arbetslöshet. Ovanstående 15-timmar kan vid behov och efter överenskommelse med förskolechef utökas till 25 timmar /vecka. Du betalar då avgift enligt maxtaxa. Om du arbetar eller studerar istället för att ta ut föräldraledighet får det äldre syskonet behålla sin plats i förskole- och fritidshemsverksamhet. Du ska då lämna intyg från arbetsgivare eller skola som visar omfattningen av ditt arbete eller dina studier. Du betalar avgift enligt maxtaxa. Det barn du uppbär föräldrapenning för har rätt till plats i förskola då du börjar arbeta eller studera igen. Utevistelse Barnen vistas ute varje dag, oberoende av väder! Tänk på att lägga extrakläder, regnkläder och stövlar på barnets hylla. 5

6 Leksaker Barnens leksaker ska stanna hemma! Förskolan har inte möjlighet att ansvara för barnens privata leksaker. Förskolan kan istället anordna en leksaksdag då alla får ta med sig sin favoritleksak. Uppsägning av förskoleplats En uppsägningsblankett finns att hämta på vår hemsida. Blanketten ska vara inlämnad senast 1 månad innan uppsägningen börjar gälla. Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar Alla barn har från höstterminen det år de fyller tre år rätt till plats på förskola under 15 timmar per vecka. Detta gäller oavsett vilken sysselsättning du som förälder har. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår. Alla barn till förvärvsarbetande och heltidsstuderande har en reducerad avgift med 1 procent under läsåret. Under sommaren och skolloven betalar du ordinarie avgift för förskola eftersom allmän förskola bara bedrivs under läsåret. Avgiften följer maxtaxa och avgiftsändringen sker automatiskt. Det är viktigt att du som förälder lämnar in schema på ditt barns närvarotid för att debiteringen ska bli korrekt. Vistelsetider är förlagda över 3-5 dagar och i samråd med avdelningen. Om ditt barn omfattas av allmän förskola betalar du enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren och andra skollov. Misterhults förskola och fritidshem följer Oskarshamns kommuns regler för maxtaxa. 6

7 Barnomsorg vid semester När du som förälder är ledig, till exempel har semester, får barnet inte lämnas i förskola eller fritidshem. Om det finns särskilda skäl för att barnet ska lämnas kan du ta kontakt med personalen på förskolan eller fritidshemmet. Om du som förälder uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning har du rätt att behålla ditt barns plats i förskolan. Individuell bedömning görs av tiden som barnet erbjuds. Vårdnadshavarens sjukdom och sjukskrivning När du som förälder är sjuk får barnet vistas i förskola eller fritidshem under den tid som kan anses skälig i relation till din sjukdom eller efter överenskommelse med personalen. Observera att läkarintyg kan krävas. Avgifter/Turordningsregler Vid beräkning och betalning av avgifter till förskolan, tillämpas reglerna som gäller för Oskarshamns kommun. Detsamma gäller turordningsreglerna. 01%203.pdf 7

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer