FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG"

Transkript

1 FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun /

2 BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6-12 år - barnomsorg där barnskötare tar emot i det egna hemmet. Fritidshem 6-12 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till skolbarn före och efter skoldagen. Allmän förskola 3-5 år - pedagogisk verksamhet (525 tim/år) som erbjuds alla 3-5-åringar. Öppen förskola 1-6 år - riktar sig till alla barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar. Barnen är inte inskrivna i denna verksamhetsform som är avgiftsfri. Mora kommun /

3 BARN- OCH UTBILDNINGSOMRÅDEN I MORA KOMMUN Barnomsorgskö, placeringar och debiteringar administreras centralt av barn- och utbildningskansliet (BUK). Varje barnomsorgsenhet leds av ansvarig rektor (rektorsorganisation, se Barn- och utbildningskansliet Telefontid 10-12, Rektor Öppna förskolan Specialpedagogerna Lena Blomberg, Majlis Ersson Mora kommun /

4 VILLKOR OCH REGLER FÖR ATT FÅ PLATS I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM För att få plats i förskola eller pedagogisk omsorg skall barnet vara minst 1 år. För barn till arbetssökande och föräldralediga är vistelsetiden begränsad till 15 timmar per vecka för förskolebarn (1-5 år). Tiderna bestäms av personalen utifrån verksamhetens möjligheter att presentera ett pedagogiskt innehåll. För omsorg mer än 15 timmar per vecka krävs att föräldrar/ vårdnadshavare skall vara förvärvsarbetande eller studerande. Om du som arbetslös vårdnadshavare får ett arbete där du i förväg vet att du har jobb i två veckor eller mer så räknas det som schema (barnet får då vara på förskolan arbetstid + restid). Fritidshemsplats har man som förälder/vårdnadshavare endast rätt till om man förvärvsarbetar eller studerar. Undantag kan göras efter särskild prövning. Beslut fattas av rektor. ANSÖKAN OM PLACERING I FÖRSKOLA / PEDAGOGISK OMSORG / FRITIDSHEM Ansökan om plats görs på särskild blankett som kan hämtas på vår hemsida, eller rekvireras från barn- och utbildningskansliet, tfn , Ansökan skall göras senast fyra månader innan behov av plats föreligger. Efter erbjudande om plats skall vårdnadshavare lämna besked, som regel inom en vecka, om man vill ha platsen eller ej. I annat fall går platsen till nästa barn i kön. FÖRDELNINGEN AV PLATS Barnens anmälningsdatum avgör köordningen. Kötid räknas från den dag ansökan kommer in, dock räknas ej kötid mer än fyra månader före det datum som plats önskats. Var och när barnet erbjuds plats påverkas av tillgång på vakanta platser, föräldrars önskemål och barngruppens sammansättning. Vissa förtursregler tillämpas efter prövning. Ansökan om förtur görs skriftligen till barn- och utbildningskansliet. Mora kommun /

5 BARNOMSORGSTAXAN Mora Kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften för barnomsorgen beräknas efter hushållets sammanlagda bruttoinkomster. INKOMSTUPPGIFT Inkomstuppgift skall lämnas innan barnet börjar i barnomsorgen samt vid inkomständring eller ändrade familjeförhållanden. Kommunen begär förnyad uppgift en gång/år. Om inkomstuppgift ej inkommit debiteras högsta avgiften. Uppgifterna kan komma att kontrolleras. AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST I förordningen om maxtaxa anges att med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret. Det är således den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftsberäkningen. Regler om vad som ska hänföras till inkomst av tjänst och näringsverksamhet finns i inkomstskattelagen. INSKOLNING Inskolningstiden är ca 14 dagar och debitering sker från första inskolningsdagen. Mora kommun /

6 BARNETS VISTELSETID Barnets vistelse bestäms utifrån föräldrars arbetstider och restider till och från arbetet. Det är viktigt att uppgift om aktuella arbetstider för vårdnadshavare alltid finns på barnomsorgsavdelningen/pedagogiska omsorgen. Förskolor och fritidshem öppnas tidigast och stänger senast För pedagogisk omsorg gäller särskilda tidsbestämmelser. De grundregler som finns innebär att Du normalt inte kan få kommunal barnomsorg under den tid då Du t ex har semester eller deltar i fritidsverksamhet o s v. Undantag kan göras efter särskild prövning. BEGRÄNSNINGAR I VISTELSETIDEN Fem dagar per år får barnomsorgen stängas för personalens fortbildning och planering. Julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton är kommunens barnomsorgsställen stängda. VID ÄNDRAT OMSORGSBEHOV Schemaförändringar anmäls alltid till respektive barnomsorgsställe. Är barnet placerat inom den pedagogiska omsorgen skall all utökning av omsorgstid ske i samråd med rektor. SEKRETESS Personalen har tystnadsplikt inför utomstående om barnets personliga förhållanden t ex sociala och medicinska. All personal inom barn- och skolbarnomsorg har anmälningsplikt enl 14 kap 1 SoL, vilket innebär att var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Mora kommun /

7 FÖRSÄKRING En kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats av kommunen för alla barn som bor i Mora Kommun. Försäkringen omfattar olycksfall som inträffar under vistelse i eller på väg till och från verksamheten. Ersättning utgår för läkarkostnader (häri ingår även ersättning för tandbehandling som är föranledd av olycksfall) och för transporter till och från läkare eller sjukhus, såvida samtliga utlägg bestyrks med kvitton. Denna försäkring gäller inte under fritiden. Därför är det bra med en tilläggsförsäkring. Det är även lämpligt att se över den egna hemförsäkringen. OLYCKSFALL Vid olycksfall eller snabbt insjuknande är det viktigt att personalen kan komma i kontakt med Dig. Uppge därför alltid aktuellt telefonnummer. NÄR BARNET ÄR SJUKT Sjuka barn kan inte tas emot i barnomsorgsverksamheten. Insjuknar ditt barn skall personalen underrättas omgående. Tänk på smittorisken för de andra barnen; vid magsjuka bör barnet dessutom vara symptomfritt 48 tim innan återgång till verksamheten. Medicinering utförs endast undantagsvis av personalen. Tänk också på att Ditt barn ska orka med en dag på förskola/pedagogisk omsorg. VID FÖRÄLDRARS SJUKDOM När föräldrar är sjuka får barnet vistas i barnomsorgen enligt schema eller enligt överenskommelse. OM PERSONALEN INSJUKNAR Om personalen blir sjuk eller är ledig, sätts vikarie in vid behov. Mora kommun /

8 UTEVISTELSE OCH KLÄDER Inom barnomsorgen är vi ute varje dag oavsett väder. Det är därför viktigt att barnets kläder är lämpade för utevistelse och passar till årstiden. Se även till att extra kläder finns och att alla kläder och andra personliga tillhörigheter är märkta med barnets namn. I de fall barn behöver blöjor ska dessa anskaffas av föräldrar. ALLERGI Om Ditt barn har någon form av allergi, skall detta alltid framgå av ansökan. Mora Kommun har en speciell allergiförskola, som är miljöanpassad och har personal med särskild utbildning. Följande krav gäller för att få en plats: Ej ha pälsdjur, gäller även kaniner utomhus Ej vara rökare Att tänka på: Ej använda parfym/rakvatten Ej använda parfymerade produkter som t.ex. tvättmedel, sköljmedel, schampo, tvål, krämer/salvor. Mora kommun /

9 Viktigt att komma ihåg! Som förälder måste Du: - se till att barnomsorgsstället har aktuella telefonnummer till hemmet, arbetsplatsen och helst även till någon anhörig. - meddela barnomsorgsstället om någon annan än Du ska hämta barnet. - se till att barnomsorgsstället alltid har Din aktuella arbetstid. - undvika starka parfymer p g a överkänslighet och allergier. UPPSÄGNING AV PLATS Uppsägning görs skriftligt på särskild blankett som insändes till kommunen. Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning av plats under perioden juni-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg före den 15 september samma år. Uppsägningsblanketten finns på vår hemsida eller kan rekvireras från barn- och utbildningskansliet. Mora kommun /

10 MORA KOMMUN Barn- och utbildningskansliet MORA Tfn eller Mora kommun /

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM Här får du information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Reviderad av KF 130923 61 Dnr: 2012.0773.101 Reviderad 150701 (ändring av Maxtaxan) Innehållsförteckning Förskolor...

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer