Om forskning kring människa, teknik och design. Lars-Ola Bligård Design & Human Factors Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om forskning kring människa, teknik och design. Lars-Ola Bligård Design & Human Factors Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola"

Transkript

1 Om forskning kring människa, teknik och design Lars-Ola Bligård Design & Human Factors Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola

2 Avdelning Design & Human Factors En av tre avdelning vid Institutionen för produkt och produktionsutveckling Design & Human Factors Produktutveckling Produktionssystem 24 forskare och lärare Kandidatprogram i Teknisk Design Masterprogram i Industrial design Engineering

3 Forskningen Design & Human Factors Syfte med vår forskning: utveckla fördjupad kunskap om relationen mellan människa teknik (i vid bemärkelse) och med avseende på såväl fysiska och kognitiva som affektiva aspekter utveckla kunskap som kan användas vid och för utformning av attraktiva, användbara och säkra produkter och system utveckla kunskap som bidrar till social och ekologisk hållbarhet utveckla metoder och verktyg för att stödja denna kunskapsutveckling. Målsättningen är att bidra till design och produktutveckling med människan i centrum.

4 Fyra profilområden Adoption and use of technical products/systems users needs and requirements for technical products/systems use and meaning of technical products and systems in everyday life prerequisites for users adoption of new technologies Human- machine systems (incl HMI) interplay between human and "machine from simple products to complex socio-technical systems performance, safety Sustainability and everyday life design for sustainable behaviour understanding behaviour and change Energy systems User experience sensing, perceiving and react to products and events involving products aesthetics product identity and meaning Transportation systems and urban mobility Well-being and health

5 Lars-Ola Bligård Elektroingenjörsprogrammet Chalmers Forskare/lärare Chalmers sedan 2002 Tillämpningsprojekt i kognitiv och fysisk ergonomi Medicinsk teknik Fordon/trafikmiljö Kontrollrum Undervisning Kurser kandidat, master och doktorandnivå Handledning kandidat- och examensarbeten Forskning: Analytiska metoder för att upptäcka, identifiera och presentera användningsfel och användarvänlighetsproblem Integrering av ergonomi och human factors i produktutvecklingsprocessen Avhandling Predicting mismatches in user-artefact interaction - Development of an analytical methodology to support design work

6 Mitt forskningsområde Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance (IEA: International Ergonomics Association )

7 Ergonomi: Tvärvetenskap Belastningsergonomi Medicin, mekanik Kognitiv ergonomi Kognitiv psykologi Fysisk arbetsmiljö Fysik, teknik, medicin Psyko-social arbetsmiljö Socialpsykologi Organisationslära

8 Människans informationsprocess Sinnen Uppmärksamhet Ögon Stimuli Hud Perception Beslut Respondera Respons Öron Arbetsminne Långtidsminne Minne Wickens, 1984

9 Exempel sinnena

10 Exempel perception Vad visar legobitarna? 2012/03/fun-with-lego-who-is-who.jpeg

11 Exempel problemlösning Varje kort har en bokstav på en sidan och en siffra på den andra Vilka kort behöver vändas för att kontrollera om påstående nedan är sant? Om ett kort har en vokal på ena sidan, har den en jämn siffra på den andra sidan. A D 4 7

12 Exempel problemlösning Varje kort representerar nu en person som dricker något i en bar. På en sidan finns personen ålder och på den andra finns drycken. Vilka kort behöver vändas för att kontrollera om påstående nedan är sant? Om en person dricker öl, måste den vara över 18 år 22 17

13 Blunt End Sharp End TILLVERKARE ANVÄNDARE ORGANISATION Trubbig ände Faktorer som är fjärran i tid och rum Latenta förutsättningar kontra aktiva handlingar Skarp ände Aktiva handlingar här och nu Användarvänlighetsproblem (usability problems) Användningsfel (use error)

14 Helhetssyn och samspel Maskin: Olika typer och fabrikat av medicinsk utrustning Organisation: Kultur, dialog, stöd, participation, regler, kvalitet, säkerhet Människa: Sköterska Läkare Uppgift: Behandla och övervaka patient m h a teknik, läkemedel och vård, administr. Omgivning: Ljus, ljud, klimat, belastningar, stress, social miljö

15 Design av medicinsk teknik vad är det märkliga?

16 Medicintekniska projekt Hemventilationer Intensivvårdventilat orer SpO2-sensor Dialysmaskiner Strålknivar Insulinpumpar Infusionspumpar Patientlarm i relation till Truckar olika storlekar Tunnelbana Förarplats bil Kontrollrom kraftverk Kommandobrygga fartyg Industrimaskiner Cockpit flygplan Betongkapar Kontorsstolar Spårvägssignaler Stallredskap Kitesurfing Datormöss Barnbilstolar Konsumentprodukter

17 Vad skiljer sig ofta mest? 1. Får skada sin användare 2. Tydligt skillnad på användarvänlighet och nytta 3. Variationen hos användarna

18 1. Får skada sin användare Medicinsk utrustning är en av de får typerna av teknik som får skada sina använda viss nivå av bieffekter är accepterade tillverkaren måste kunna visa nivån är tillräckligt låg Säkerhet är en ett prioriterat område inom medicinsk teknik Riskanalyser är centrala i utvecklingsarbetet Användarvänlighet inom medicinsk teknik är ett medel att motverka användningsfel

19 Elektrifierad baby - Den försvunna sladden Ett sängliggande baby med EKG-övervakning har flyttats till en ny avdelning När utrustningen kopplas in i det nya rummet, ansluter sköterskan av misstag EKG-elektroderna till förlängningssladden för nätspänning Babyn avled pga. den elektriska stöt som uppkom

20 2. Tydligt skillnad på användarvänlighet och nytta Usefulness = usability + utility (Nielsen, 1993) Användbarhet = användarvänlighet + nytta Den viktigaste aspekten för att få användbar medicinteknisk utrustning är den kliniska nyttan Målet för användarvänligheten är att göra den kliniska nyttan tillgänglig för användarna

21 2. Tydligt skillnad på användarvänlighet och nytta Klinisk nytta och själva medicinska användningen ligger ofta långt utanför ens egna kompetensområde som designer Alltså, att undersöka och bestämma vad användarna behöver/vill ha är inte primär inte en uppgift för mig som designar Det primära blir är funktionalitet ska utformas för att vara tillgänglig och lättförstålig för användaren Användarvänlighet hur bra en maskin hjälper en användare att utföra den för maskinen avsedda uppgiften

22 3. Variation hos användarna Många olika typer av användare Sjukvårdspersonal Patienter sjuka Patienter friska Anhöriga Gemensamma faktorer Få av användarna vill egentligen använda produkterna Nyttan överskuggar problem med användarvänligheten

23 3. Variation hos användarna Sjukvårdspersonal Utbildade att hantera människor och inte teknik Hanterar många olika typer av teknisk utrustning Patienter sjuka Beakta funktionsnedsättningar av varierande slag Patienter friska Vill inte uppfattas som sjuka

24 Vad ska man tänka på? 1. Känna sin användare och miljön 2. Dokumentera avsedd användare och avsedd användning 3. Designa användningen före produkten 4. Beakta användningsfel

25 1. Känna sin användare och miljö Viktigt att man själv skaffar sig första handsinformation Uppleva miljön Observera användning Prata med användare En miljö som man sällan upplever från sjukvårdspersonalens perspektiv Ger ovärderlig information för att förstå problemen och kunna avgöra om designförslag fungerar

26 2. Dokumentera avsedd användare och avsedd användning Centralt att bestämma/designa avsedd användning och avsedda användarna Vad produkten ska användas till? Vem ska använda produkten? Var produkten ska användas? Dokumentera användare och användning tydligt Kommunicera det inom utvecklingsprojektet Metoder som användarprofil, persona och scenarior är bra för att få fram användaren och användningen tydligare i utvecklingsprocessen

27 3. Designa användningen före produkten Utformningen av produkten ska vara en effekt av användningen (ej tvärt om) Avsedd användning Verklig användning Utformning Förståelse för användningen är central

28 4. Beakta användningsfel Arbetet med usability behöver innehålla studie av användningsfel Säkerhet är viktigt! Del av standarder (krävs för att uppfylla standarden) Granskas av myndigheter Riskanalys av användande Integrerat med övrigt riskanalysarbete i företaget Undvika att usability blir en udda fågel Kombinera empiriska och analytiska metoder Användartester för se verklig respons från användarna Analytiska för att få en mer heltäckande analys

29 Summering Vad skiljer Får skada sin användare fokus riskanalys Tydligt skillnad på användarvänlighet och nytta Variationen hos användarna Vad tänka på Känna sin användare och miljön Dokumentera avsedd användare och avsedd användning Designa användningen före produkten Beakta användningsfel

30 Avslutande ord Om att utforma teknik för människan Allt är kontextberoende Använda alla dina sinnen Du vet aldrig bäst själv

31 Om forskning kring människa, teknik och design Lars-Ola Bligård Design & Human Factors Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola

Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet?

Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet? Människa-maskinsystem Hur skapas god interaktion mellan människa och maskin för ökad effektivitet och säkerhet? Anna-Lisa Osvalder Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling Avdelning Design

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

Datorarbete Programvara och gränssnitt

Datorarbete Programvara och gränssnitt Datorarbete Programvara och gränssnitt av Eva Olsson och Bengt Sandblad Människa-datorinteraktion 1, inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Datorprogram påverkar arbetet och dess organisation

Läs mer

ADHD, datorer & utvärderingar

ADHD, datorer & utvärderingar ADHD, datorer & utvärderingar Vilka speciella krav ställer målgruppen barn med ADHD på befintliga utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion? Åsa Kaur Examensarbete i datalogi vid Stockholms universitet

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

!"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&*

!#$%&'()%&*+,#-(*#$./,&&* !"#$%&'()%&*+,#-(*#$"./",&&* Problemstudie av arbetsplatsen samt konceptutveckling av portabelt stopp*!!!!!!kandidatarbete i Teknisk design!!!!!"#$%&'%()*+"))"(%,&'--"&+'('!-$"(,&'$%!&./%01'$$,&2*+"!&)"3!400*!,&

Läs mer

StoreDesk En möbel med bättre förvaring

StoreDesk En möbel med bättre förvaring PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Visualisering som stöd för beslutsfattandet:

Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv

Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv Karaktäristiska gestaltningar av brukare och domän ett systemperspektiv av Carola Häggström 2009-04-24 Magisteruppsats i Kognitionsvetenskap Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet Handledare:

Läs mer

Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Motivering till studien...5 1.2 Målsättning med examensarbetet...6 1.3 Begränsningar...7 1.4 Introduktion...7 1.

Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Motivering till studien...5 1.2 Målsättning med examensarbetet...6 1.3 Begränsningar...7 1.4 Introduktion...7 1. Röststyrning på bilbesiktningen? av Per Gyllensvärd TT Centrum för talteknologi Stockholm februari 2003 Handledare: Kjell Elenius Godkänt den... Examinator:... (signature) Examensarbete i talteknologi

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

UTFORMNING AV NÄTBUTIKER

UTFORMNING AV NÄTBUTIKER UTFORMNING AV NÄTBUTIKER - DESIGNPRINCIPER OCH BESÖKSFRÄMJANDE AKTIVITETER Kandidatuppsats i Informatik Patricia da Silva e Souza Andersson Teresa Yurag Österlund VT 2011: KANI03 Patricia VT Svensk titel:

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Kunskapsöversikt. Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv. interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser

Kunskapsöversikt. Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv. interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv interventioner, verksamhetseffekter och konsekvenser Kunskapsöversikt Rapport 2012:1 Kunskapsöversikt Belastningsergonomiska

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Ergonomiska insatser som främjar hälsa, produktivitet och kvalitet

Ergonomiska insatser som främjar hälsa, produktivitet och kvalitet Ergonomiska insatser som främjar hälsa, produktivitet och kvalitet Jörgen Eklund Enheten för ergonomi Kungliga tekniska högskolan, och Helix, Linköpings universitet Disposition Ergonomi och kvalitet, definitioner

Läs mer

Utveckling av inkontinensskyddsförpackning, med fokus på usability

Utveckling av inkontinensskyddsförpackning, med fokus på usability Utveckling av inkontinensskyddsförpackning, med fokus på usability Kandidatarbete i Teknisk Design Erika bung, jacob magnell, helena stening och elin strandhagen CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal UPTEC STS10 021 Examensarbete 30 hp Mars 2010 IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal - en användarcentrerad förstudie Filippa Jonsson Abstract IT-baserat utbildningssystem för dialyspersonal

Läs mer

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Interaktionsteknologi 120p Examensprojekt 20p VT2006 Bilder av framtiden Utveckling inom distansutbildningsområdet Författare: Torbjörn Jönsson IT99 Handledare:

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer