Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574"

Transkript

1 TRIAX CR 310 Digital Kabel-TV mottagare Bruksanvisning K7_ENGLISH

2 ENGLISH Säkerhetsföreskrifter Varning Följ alltid dessa instruktioner för att du inte ska bli skadad eller att din utrustning skadas. Drag ut nätsladden på digitalboxen innan du gör ren den. Använd enbart en torr trasa. Använd inte tillbehör eller annan utrustning som inte rekommenderas av tillverkareneftersom de kan skapa problem eller häva garantin. Ställ inte digitalboxen på ett ostabilt underlag, t.ex. ett stativ, väggfäste eller bord. Om apparaten faller ned kan den gå sönder eller skada någon. Blockera inte ventilationsöppningarna på digitalboxen. De är gjorda för att ventilera boxen och skydda från överhettning. Placera aldrig digitalboxen över eller i närheten av ett element eller annan värmekälla. Använd aldrig ett slutet utrymme utan ventilation. Ställ aldrig digitalboxen ovanpå eller under någon annan elektronisk apparat. Apparaten ska skyddas från vatten och andra vätskor. Ställ aldrig t.ex. en blomvas i närheten av digitalboxen. Anslut apparaten till ett eluttag med korrekt nätspänning enligt etiketten på baksidan. När du avlägsnar nätsladden, dra i kontakten och inte i sladden. Placera nätkabeln så att ingen trampar på den eller att den kläms av andra föremål. För att skydda digitalboxen från åska eller om den ska stå oanvänd under en tid, dra ut nätsladden och koppla bort den från antennuttaget. Detta skyddar boxen från att förstöras vid åsknedslag eller överspänningar på nätet. Service Gör inga försök att laga din digitalbox själv. Om du öppnar locket utsätter du dig för farliga spänningar, och garantin hävs. All service ska skötas av auktoriserad personal. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION : To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Refer any servicing to qualified Service personnel. 2

3 Innehåll Fjärrkontroll... 4 Framsida... 6 Baksida... 8 Inkoppling av utrustning... 9 Grundläggande hantering...11 Menyguide Enkel installation Huvudmeny Kanalsökning Automatisk sökning Manuell sökning Kanallista Redigera kanallista Programguide Systeminställningar Menyspråk Ljudspråk Språk textremsa SCART-utgång Skärmtyp Bannertid RF-läge RF-kanal Lokal Tid Menygenomskinlighet Ändra PIN-kod Föräldralås Mottagarlås Menylås S/PDIF-utgång Autoavstängning Återskapa fabriksinställing OTA-uppgradering Systeminformation CA-system Verktyg Felsökning ENGLISH 3

4 ENGLISH Remote Control Unit MUTE 1 2 STAND BY NUMERIC BUTTON 3 TV/STB GREEN BUTTON SUBTITLE(RED BUTTON) UP/DOWN/LEFT/RIGHT CH UP/DOWN EXIT EPG P.STD 17 P.SIZE 18 RECALL TV/RADIO YELLOW BUTTON/TIMER INFO(BLUE BUTTON) OK VOL UP/DOWN MENU PAUSE TEXT A/L/R A.LANG SLEEP 24 Tänk på 1: När du stoppar in batterierna, vänd dom rätt så att polariteten är rätt. Tänk på 2: Utseendet på fjärrkontrollen kan ändras utan något föregående meddelande 4

5 FJÄRRKONTROLL MUTE 1 MUTE Tystar ljudet. Ljudet slås på igen efter ett nytt tryck på MUTE. STAND BY 2 STAND BY För påslagning av boxen eller att sätta boxen i stand-by-läge. 3 NUMERIC KNAPPAR BUTTONS Används vid ändring av TV-program, eller sortering av kanaler TV/STB eller PIN-kod. 4 TV/STB För omkoppling mellan digitalboxen eller TV:n. 5 TV/RADIO För att växla mellan TV-program and radioprogram. 6 SUBTITLE(RÖD) SUBTITLE(RED) Används för att texta TV-program (subtitle) eller för att ändra i kanallistan. GREEN 7 GRÖN För att sortera kanallistan. 8 GUL YELLOW Används vid tidsinställning av program. 9 INFO(BLÅ) INFO(BLUE) Visar informationsrutan på skärmen. 10 VÄNSTER/HÖGER För att flytta i sidled i menyerna. LEFT/RIGHT UPP/NER För att flytta i höjdled i menyerna. 11 UP/DOWN OK För att bekräfta ditt val. 12 CH UPP/NER För att växla TV-program. 13 OK VOLYM UPP/NER Ökar och minskar volymen. 14 CHANNEL EXIT UP/DOWN För att återgå till normal användning, dvs att titta på TV-program. 15 MENU Visar huvudmenyn eller återvänder till den tidigare menyn. VOLUME UP/DOWN 16 PAUSE För att spela upp video eller göra paus. (Option, kräver inbyggd hårddisk) EXIT 17 MENU P.STD För att ändra bildstandard. (Option) 18 P.SIZE För att ändra bildstorlek. 19 A.L/R Ändrar ljudspår höger och vänster. (Mono, Left, Right, Stereo) 20 PAUSE TEXT För att se text-tv. (Option) 21 RECALL Återgång till den kanalen du tittade på sist. P.STD 22 EPG För att visa EPG-guiden med sändatv-program per dag. 23 P.SIZE A/LANG För att välja olika ljudspråk (om det fi nns i utsändningen). 24 A.L/R SLEEP Programmering av en tid då mottagaren ska somna in till stand-by. TEXT RECALL EPG A/LANG SLEEP ENGLISH 5

6 ENGLISH Front Panel FRAMSIDA 1. STANDBY Sätter digitalboxen i standby-läge AV eller PÅ. 2. MENU För att ta fram huvudmenyn. 3. VOL - / + (Programmering eller ) Volume ner/upp eller navigering vänster eller höger i en meny. 4. OK Val av TV-program, en markerad menylinje eller val av ett värde. 5. CH - / + (Programmering eller ) Kanalval eller navigering upp eller ner i en meny. 6. EXIT Avslutande av inställning i en meny eller återgång till TV-läge. 7. Smart Card Slot Läsare för ett programkort (varierar mellan olika versioner). 8. CAM Slots Två fack för CA-moduler (varierar mellan olika versioner). 6

7 FRAMSIDA Meddelanden i displayen på framsidan DISPLAY I displayen på framsidan visas med hjälp av LED-dioder olika medelanden. Dessa förklaras nedan. ENGLISH Standby-läge Programnummer i TV-listan Startsekvens Programnummer i radiolistan Av TV-läge MICOM Version STB-mode Boot Loader Version Uppgraderar Download (nedladdning)under uppgradering Under nedladdning Uppgradering färdig CAM(Conditional Access Module) och Programkort(för vissa modeller) Varning Koppla inte in nätsladden till 230 V innan du har gjort alla inkopplingar. Du kan titta på alla TV- och radiokanaler som sänds okodade i nätet utan att behöva skaffa extra tillbehör till digitalboxen. Om du vill kunna titta på kodade TV-kanaler behöver du ett programkort från den operatör som tar betalt för utbudet. Bakom luckan till höger fi nns överst en springa för ett program- kort. Programkortet som ska användas ska stödja kodningssystemet Conax. Kontakta din operatör och kontrollera detta att detta stämmer. Dessutom fi nns det plats för två stycken CA-moduler. Genom att montera en extra CA- modul tillsammans med ett programkort kan boxen användas för andra kodningsystem än Conax. 7

8 ENGLISH Rear Panel BAKSIDA 1. RF LOOP OUT Leder signalen från abonnentuttaget vidare till en annan mottagare, t.ex. en TV. Denna signal kan också kopplas till ANT IN på digitalboxen. 2. ANT Kopplas till TV-utgången från ett abonnentuttag. 3. RS-232 För inkoppling till dator för programvaruuppdatering. 4. TV OUT Utgång med en modulerad TV-kanal från boxen. 5. ANT IN Antenn in. Signal som kan blandas ihop med TV-kanalen från boxen. 6. S/PDIF(Option) Digital ljudutgång till en surroundförstärkare. Om utgången är märkt N/C är den inte inkopplad. 7. VIDEO Videoutgång till TV eller annan utrustning. 8. AUDIO Ljudutgångar vänster och höger till TV eller annan utrustning. 9. VCR Inkoppling av en scartkabel till en videobandspelare. Innehåller videosignal och ljud. 10. TV Inkoppling av en scartkabel till en TV. Innehåller videosignal, RGB och ljud. 11. ON/OFF Huvudströmbrytare. 12. NÄTKABEL 90 ~ 250V AC, 50/60Hz. 8

9 Hur du kopplar in din digitalbox till olika apparater Det fi nns fl era sätt att koppla in din digitalbox till en TV, en videobandspelare eller till en ljudför- stärkare. Med digitalboxen medföljer en scartkabel. Fråga i din TV-butik vilka övriga kablar du bör använda. ENGLISH 1. Anslut digitalboxen till en TV Koppla in boxen till din TV med en scartkabel från TV-utgången (10). För bästa bild ska box- ens scartutgång vara inställd på RGB. Se sidan Anslut digitalboxen till en videobandspelare eller en inspelningsbar hårddisk. Koppla in boxen till din videobandspelare med en scartkabel från VCR-utgången (9). Du kan även använda videoutgången (7) eller TV out (4). 3. Anslut digitalboxen till en analog ljudförstärkare. Anslut en kabel med RCA-kontakter från ljudutgångarna (8) till t.ex. aux-ingången på en ljud- förstärkare. 4. Anslut digitalboxen till en digital ljudförstärkare för surroundljud. Använd en optisk S/PDIF-kabel mellan din surroundförstärkare och utgången S/PDIF (6) för att kunna lyssna på fl erkanalsljud. 5. RF loop out Om du har fl era digitalboxar eller andra mottagare som ska kopplas in till TV-utgången på ditt abonnentuttag kan du använda RF loop out (1). 9

10 ENGLISH Connecting Your Equipment TV with Cable Antenna 1. Connect one end of RCA/Cinch cable to the RCA/ Cinch jack on the back of the STB and the other end to a RCA/Cinch jack on your TV. If your TV doesn t have a RCA/Cinch jack, connect one end of RF cable to the TV OUT on the back of the STB and the other end to a RF input jack on your TV. 2. Connect one end of RF cable to the ANT IN on the back of the STB and the other end to a terrestrial antenna connection or the jack for the public antenna on the wall. 3. Finally connect the coaxial cable from the CATV line to the ANT jack on back of the STB. Inkoppling av utrustning Inkoppling till ditt abonnentuttag 1. Anslut en TV-kabel (med IEC-kontakter) mellan utgången märkt TV i ditt abonnentuttag i lägenheten och ingången märkt ANT (2) på baksidan av din digitalbox. 2. Om din TV inte har en scartkontakt kan du använda videoutgången (7) och audioutgångarna (8) för att koppla bild och ljud till din TV. Använd phono-kablar. 10

11 Basic Operation Grundläggande hantering Grundläggande funktioner ENGLISH Basic Function 1. Programinformation När installationen är klar kommer du att se en informationsruta varje gång du byter TV- program. Detta förutsätter att din digitalbox är installerad, gå till avsnittet enkel installation på sidan 15 om inte detta är gjort. 1. Varje gång du växlar program ser du programupplysningar under några sekunder. Vill du ändra tiden som den visas, läs då hur du gör på sidan 27 vid Bannertid. 2. Du kan byta program med knapparna eller. Du får en Kanalruta längst ned på skärmen. 3. Du kan nu använda de olika färgknapparna på fjärrkontrollen för att få mer information. 2. Nu-informationsruta 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den BLÅ knappen och se en Nu-informationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta kan du få en enkel EPG där du ser vilket TVprogram som pågår nu. 3. Nästa-informationsrutan 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den GULA knappen och se en Nästa-informationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta kan du få en enkel EPG där du ser vilket TVprogram som kommer härnäst. 11

12 ENGLISH Basic Operation Basic Function Grundläggande hantering Grundläggande funktioner 4. Kanalinformationsruta 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den GRÖNA knappen och se en Kanalinformationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta får du upplysningar om programmet. 5. Öka och minska volym eller tysta ljudet helt. 1. För att öka eller minska ljudvolymen, tryck på VOL -/+ på fjärrkontrollen. 2. En linje visas längst ner i bildrutan som visar vald ljudstyrka. Den försvinner efter en sekund. 3. För att snabbt tysta ljudet helt, tryck på knappen MUTE på fjärrkontrollen. 4. För att återta ljudet igen, tryck igen på MUTE eller på VOL -/+ på fjärrkontrollen. 6. Undertexter (som inte redan är inbrända i bilden). 1. Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen (SUB-T). En informationsruta visas i bilden. 2. Välj Av om du inte vill ha undertexter. Påverkar inte inbränd text. 3. Välj DVB-text om programmet använder denna typ av undertext (inte vanligt i Sverige). 4. Välj Teletext om programmet använder denna typ av undertext. 12

13 Basic Operation Basic Function Grundläggande hantering Grundläggande funktioner ENGLISH 7. Timer Du kan bestämma att ett önskat program ska starta på en viss tid, om du vill spela in det eller inte missa att se det. 1. Tryck på GUL knapp på fjärrkontrollen för att ta fram timerfunktionen. Tryck på knappen OK för att ställa in FUNKTION. Använd pilarna,,, eller för att ställa in datum och tid. Marker önskad kanal och tryck OK. Markera ikonen till höger och tryck OK. FUNKTION kan inställas på flera sätt: En gång : Startar programmet en gång. Dagligen : Startar programmet samma tid varje dag. Veckovis : Startar programmet samma tid en Av : Avstängt. 8. Kanallista 1. Om du trycker på knappen OK när du tittar på ett TV-program ser du en kanallista. 2. Använd knapparna eller så kan du välja en annan kanal. 3. Tryck på knappen OK vid en viss vald kanal. 4. Tryck på den RÖDA knappen för att ändra kanallista. 5. Tryck på den GRÖNA knappen för att få fram kanalsorteringslistan. Ett nytt fönster visas då i bilden. Om du trycker på den GRÖNA knappen, skiftas det mellan sortering och CAS. 6. Välj den önskade sorteringslistan med knapparna eller. Tryck sedan på knappen OK. 13

14 ENGLISH Basic Operation Basic Function Grundläggande hantering Grundläggande funktioner 9. Ljudspråk 1. Om du vill ändra ljudspråk på ett TV-program, tryck på knappen A.LANG på fjärrkontrollen. En ruta kommer fram. Om det inte finns några valbara språk sänds bara programmet med ett språk. 2. Använd knapparna eller för att välja det språk du önskar. 3. För att avsluta, tryck på knappen A.LANG igen. Du kan förinställa ett språk i systeminställningar, se sidan Att ändra ljudspår 1. Tryck på knappen A.L/R på fjärrkontrollen för att ändra den analoga ljudutgången. 2. En meny kommer fram i bilden på höger sida. 3. Tryck flera gången på knappen A.L/R för att ändra olika ljudspår (mono, vänster, höger eller stereo). Normalläget är stereo. 14

15 Menu Guide Easy Installation Menyguide Enkel installation ENGLISH Du måste göra en installation av digitalboxen innan du kan titta på ett TV- program eller lyssna på en radiokanal. Den första menyn du ser på TV:n när du kopplat in boxen är en meny där det står Easy Installation överst. Dessa första inställningar ger möjlighet att välja språk, ställa in klockan och söka efter kanaler. 1. Automatisk installation med Easy Installation, enkel installation. Installationshjälpen är användarvänlig för att enkelt kunna utföra en förstagångsinstallation av en ny användare. 2. Inkoppling Koppla digitalboxen till alla yttre produkter, t.ex TV-mottagare, bildskärm, förstärkare, etc. 3. Slå på digitalboxen Tryck på knappen STANDBY och sätt även på övrig utrustning. 4. Slå av digitalboxen När du trycker en gång till på knappen STANDBY sätts digitalboxen i viloläge. Digitalboxens display visar OFF. Vill du stänga av boxen helt trycker du på strömbrytaren ON/OFF på baksidan. 15

16 ENGLISH Menu Guide Easy Installation Menyguide Enkel installation 1.Språkval Det första valet du ska göra är att välja ett menyspråk, Language Select. Placera det gula fältet över det önskade språket (t.ex. svenska) med pilknapparna upp/ned på fjärrkontrollen. Tryck sedan på OK-knappen. Nu kommer de kommande menyerna att vara svenskspråkiga, eller det språk du valt. 2. Ljudspråk Detta val påverkar det talade språket på ljudet till ett TV-program. Detta förutsätter att ditt valda språk finns med i utsändningen, oftast har ett TVprogram bara ett enda språkval. Placera det gula fältet över det önskade språket (t.ex. svenska) med pilknapparna upp/ned på fjärrkontrollen. Tryck sedan på OK-knappen. 3. Textremsa Detta val påverkar vilket språk som den översättande textremsan visar. Detta förutsätter att ditt valda språk finns med i utsändningen, oftast har ett TV-program s.k. inbränd text på svenska. Placera det gula fältet över det önskade språket (t.ex. svenska) med pilknapparna upp/ned på fjärrkontrollen. Tryck sedan på OK-knappen. 4. Lokal Tid Här ställer du in klockan som visas på digitalboxen i stand-by-läge. I Sverige ska du ställa in klockan på GMT + 1:00. Välj med pilknapparna höger-vänster på fjärrkontrollen. Tryck sedan på OK-knappen. 5. Kanalsökning Välj mellan automatisk sökning eller manuell sökning. Tryck sedan på OK-knappen. Kanalsökningsmenyn visas då, se sidan 18 om du valde automatisk sökning och se sidan 19 om du valde manuell sökning. 16

17 Menu Guide Main Menu Menyguide Huvudmeny ENGLISH För att komma till huvudmenyn ska du trycka på knappen MENU på fjärrkontrollen. 1. För att flytta mellan olika undermenyer ska du använda knapparna eller på fjärrkontrollen. 2. För att komma in i undermenyerna Redigera kanallista och Sys- teminformation behöver du slå en PIN-kod. Fabrikinställningan är Tryck på knappen OK för att välja undermeny. 4. Tryck på knappen MENU för att komma tillbaka till den föregå- ende menyn, eller tryck på knappen EXIT för att avsluta menyguiden helt. 1

18 ENGLISH Menu Guide Channel Search Menyguide Kanalsökning Välj automatisk sökning eller manuell sökning i huvudmenyn, eller när du kommit hit när du gör din förstagångsinstallation. Automatisk sökning 1. Välj Automatisk Sökning i huvudmenyn. När digitalboxen frågar efter din PIN-kod skriver du Du skiftar sedan de olika undermenyerna med upp/ner-pilknapparna på fjärrkontrollen. 2. Vid StartFrequency kan du välja en startfrekvens där boxen ska börja söka. Fabriksläget är khz vilket innebär att boxen söker från 110 MHz, dvs från kanal S2. Detta är en låg TV-kanal som oftast fungerar bra som startpunkt. Om du vill ändra detta värde använder du höger/vänster pilknappar på fjärrkontrollen eller slår in värdet med sifferknapparna. 3. Vid EndFrequency kan du välja en slutfrekvens där boxen slutar att söka. Fabriksläget är khz vilket innebär att boxen söker till 862 MHz, dvs till kanal E69. Detta är den högsta TV-kanal som existerar. Om du vill ändra detta värde använder du höger/vänster pilknappar på fjärrkontrol- len eller slår in värdet med sifferknapparna. 4. Vid Symbol rate ska ett fyrsiffrigt värde på symbolhastigheten skrivas in, använd höger/vänster pilknappar på fjärrkontrollen eller slå in värdet med sifferknapparna. OBS! Detta värde varierar i olika TV-nät och för att få denna uppgift måste du kontakta din operatör. Om inte rätt värde anges här kommer din digital-tv-box inte hitta några TV-kanaler. 5. Vid Const ska rätt typ av digital signal väljas. Du kan välja mellan Au- tomatisk, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM och 256-QAM. Använd höger/vänster pilknappar på fjärrkontrollen. OBS! Denna signaltyp varierar i olika TV-nät och för att få denna uppgift måste du kontakta din operatör. För att gardera dig för ett felaktigt val kan du använda läget Automatisk. 6. Tryck på knappen OK när du är klar med inställningarna. 7. Den automatiska sökningen startar, det tar minst en halv timme. Namnen på de TV-program som hittas visas i mitten av rutan. Hittar inte boxen några kanaler är någon eller fler av inställningarna felaktiga. 8. När sökningen är avslutad visas Sökningen avslutad i TV-bilden. 9. Tryck nu på knappen OK för att spara kanallistan och titta på de hittade TV-programmen. 18

19 Menu Guide Channel Search Menyguide Kanalsökning Välj automatisk sökning eller manuell sökning i huvudmenyn, eller när du kommit hit när du gör din förstagångsinstallation. Manuell sökning 1. Välj Manuell Sökning i huvudmenyn. När digitalboxen frågar efter din PIN-kod skriver du Du skiftar sedan de olika undermenyerna med upp/ner-pilknapparna på fjärrkontrollen. 2. Vid Frekvens kan du välja en frekvens där boxen ska söka. Fabriksläget är khz vilket innebär att boxen söker på en kanal med mittfrekven- sen 110 MHz. OBS! Detta värde varierar i olika TV-nät och för att få denna uppgift måste du kontakta din operatör eller hyresvärd. Om du får till uppgift att frekvensen på en programkanal ligger på t.ex. 275,5 MHz så ska du skriva i rutan, och om du får uppgiften att frekvensen ligger på t.ex. 354 MHz så ska du skriva i rutan. När du ändrar detta värde använder du höger/vänster pilknappar på fjärrkontrol- len eller slår in värdet med sifferknapparna. 3. Vid Symbol rate ska ett fyrsiffrigt värde på symbolhastigheten skrivas in, använd höger/vänster pilknappar på fjärrkontrollen eller slå in värdet med sifferknapparna. OBS! Detta värde varierar i olika TV-nät och för att få denna uppgift måste du kontakta din operatör. Om inte rätt värde anges här kommer din digital-tv-box inte hitta några TV-kanaler. 4. Vid Const ska rätt typ av digital signal väljas. Du kan välja mellan Au- tomatisk, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM och 256-QAM. Använd höger/vänster pilknappar på fjärrkontrollen. OBS! Denna signaltyp varierar i olika TV-nät och för att få denna uppgift måste du kontakta din operatör. 5. Vid Invert kan vissa parametrar på programkanalen ställas in. Låt den stå kvar på fabriksinställningen Automatisk. 6. Vid Network Search kan du välja mellan Av eller På. Detta kan användas av din TV-operatör för att ge boxen extra information var olika TV-program finns i TV-nätet. Fabrikinställning är Av. 7. Tryck på knappen OK när du är klar med inställningarna. 8. Sökningen startar, det tar ca en minut. Namnen på de TV-program som hittas visas i mitten av rutan. Hittar inte boxen några kanaler är en eller fler av inställningarna felaktiga. 9. När sökningen är avslutad visas Sökning avslutad i TV-bilden. ENGLISH 19

20 ENGLISH Menu Guide Channel List Menyguide Kanallista Denna meny hjäper dig att enkelt välja de TV-program som du vill se. Du kan se programlistan den du tidigare sökt upp. För att använda menyn, borde du placera programlistan du vill ha i menyn redigera kanallista. 1. Välj Kanallista i huvudmenyn med eller och tryck på knappen OK. 2. Med hjälp av knapparna eller på fjärrkontrollen, kan du välja din kanal och se den i en mindre ruta på höger sida. Notera: För att titta på TV-bilden i rätt storlek, tryck på EXIT knappen. 3. För att växla mellan den tillgängliga kanallistor, tryck flera gånger på SUB-T(den röda knappen) på fjärrkontrollen. Kanallistan ändras i följande ordning: Alla Favorit Lås 4. Tryck på TV/RADIO knappen för att växla mellan TV-listan och radiolistan. 5. För att få kanalsorteringslistan, tryck på den GRÖNA knappen. Ett nytt fönster öppnas då på skärmen. För att navigera i menyerna använder du pilknapparna på fjärrkontrollen. 6. Tryck på knappen OK för att välja sortering. Dessa olika sorteringsmöjligheter finns: Normal : Alla, Lås, A~Z, Z~A. CAS: Alla, FTA/Etc (FTA=okodade TV-kanaler) Nätverk : Alla, och enligt det nätverk du har valt. Genre : Alla, och enligt det nätverk du har valt. Favorit:

21 Menu Guide Edit Channel List Menyguide Redigera kanallista Med dessa menyer kan du redigera favoritlistor och låsa, hoppa över, ta bort och flytta TV-kanaler. 1. Välj Redigera kanallista i huvudmenyn med knapparna eller på fjärrkontrollen och tryck på knappen OK. 2. Knappa in din PIN-kod med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du inte valt någon pinkod slår du Tryck på knappen SUB-T(den röda). Redigeringslistan visas i TV-bilden. Välj den undermeny du önskar och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. Den valda undermenyn visas i den högra mappen. 4. Från listan av alla TV-kanaler kan en vald kanal flyttas till den högra mappen: Favorit 1 8, Låsta, Borttagna, Överhoppade, Flyttade, eller Genre. Tryck på knappen OK för att flytta mellan redigeringslistan till den högra mappen. 5. Tryck på knappen OK för att ta bort kanallistan i den högra mappen. Redigeringslistan försvinner då. 6. För att ändra namnet på en viss TV-kanal, tryck på på den Gula knappen. 7. För att spara en kanallista, tryck på knappen MENU eller knappen EXIT på fjärrkontrollen. Det önskade fönstret visas i TV-bilden. Tryck på knappen OK för att spara eller på knappen EXIT för att återgå. ENGLISH 21

22 ENGLISH Menu Guide Edit Channel List Menyguide Redigera kanallista 1. Favorit 1 8 (option) 1. Här kan du redigera dina favoritlistor för TV och radio. Du kan göra åtta olika listor. 2. Välj den kanal du vill redigera och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. För att ändra namnet på kanalen trycker då på den blå knappen (info) på fjärrkontrollen. 2. Lås 1. Här kan du låsa de kanaler som du vill förhindra att t.ex. barn tittar på. 2. Välj den kanal du vill låsa och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. 3. Repetera denna åtgärd för varje kanal du vill låsa. När du låser en kanal i en viss lista så låser du den kanalen i alla listor. 3. Ta bort 1. Här kan du ta bort de TV eller radiokanaler du önskar från listan. 2. Välj den kanal du vill ta bort och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. 4. Hoppa över 1. Här kan du markera de kanaler som du sällan tittar på. 2. Välj den kanal du vill hoppa över och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. Denna kanal finns kvar i listan men hoppas över när du zappar med pilknapparna på fjärrkontrollen. 3. För att återställa en viss kanal, tryck på knappen OK på fjärrkontrollen med kanalen markerad. 22

23 Menu Guide Edit Channel List Menyguide Redigera kanallista ENGLISH 5. Flytta 1. Du kan ändra ordningen på TV-kanalerna eller radiokanalerna. 2. Välj den kanal du vill ändra och tryck på knappen OK på fjärrkontrollen. 3. Tryck därefter på den BLÅ knappen (INFO) för att ändra placeringen av kanalen. 4. Använd pilknapparna eller för att välja den plats kanalen ska ligga på och tryck sedan på OK. 5. Kanalen flyttas nu till denna position. 6. Genre 1. Du kan sortera TV- och radiolistan efter olika genrer, t.ex. film, nyheter, underhållning, sport, barnprogram, undervisning, livsstil, drama, musik, konst, osv. 2. Välj den kanal du vill redigera genrelistan för och tryck på OK. Programguide Program Guide Programguiden EPG ger information om programtider och andra upplysningar om TV-program. EPG = Elektronisk Programguide. 1. Välj Programguide i huvudmenyn genom att använda knapparna eller på fjärrkontrollen, och tryck sedan på knappen OK. När du tittar på en TV-kanal kan du trycka på knappen EPG på fjärrkontrollen. Då ser du denna information. OBS! Det är operatören som bestämmer vad EPG:n innehåller. 23

24 ENGLISH Menu Guide Program Guide Programguide 1. Nu / Nästa Programguide Visar upplysningar för pågående eller kommande TV-programmmet : 1. Välj en TV-kanal med knapparna eller. Listan visas på höger sida. 2. tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen (SUB-T) för att ändra kanallistan. 3. Efter du har valt ett program, tryck på OK. Nu kan du se information om TV-programmet. 4. Byt programguide genom att trycka på den BLÅ knappen (INFO). 2. Programguide för en vecka Visar programinformation för en vecka. 1. Välj visning genom att trycka på den BLÅ knappen (INFO). Nu kan du välja att få en programguide för nuvarande TV-program, nästa TV-program eller för en vecka framåt. 2. För att få mer information i veckolistan väljer du ett program med pilknapparna,,, eller och trycker på knappen OK. 3. EPG-information 1. Tryck på knappen EPG på fjärrkontrollen för att se programguiden. Informationen kan ses längst ner i bilden. 2. Genom att trycka på knapparna eller ändras informationen framåt eller bakåt en timme. 3. Genom att trycka på knapparna eller ändras informationen framåt eller bakåt en dag. 4. Om det finns någon EPG-information visas den i linjen i bilden. 5. Om du nu trycker på knappen EPG en gång till visas Programguiden igen. OBS! Om inte operatören sänder ut en EPG för flera dagar framåt visas ingen information i EPG:n. 24

25 Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar Du kommer att frågas efter en PIN-kod innan du kan gå in och ändra systeminställningarna. PIN-koden är fabriksinställd till Du kan själv välja en annan kod, se sidan 28. Om du vill anpassa din digitalbox efter dina önskemål, ska du öppna menyn Systeminställningar. Tryck först på knappen MENU på fjärrkontrollen. 1. Välj Systeminställningar i huvudmenyn med knapparna eller och tryck på OK. 2. Slå in PIN-koden 0000 (om du inte har bytt den). 3. Välj undermeny med knapparna eller. Undermenyn visas på höger sida i bilden. 4. Använd knappen för att gå in i en undermeny och gå tillbaka med knappen. 1. Menyspråk Här kan du välja det språk som menyerna ska använda. 1. Använd knapparna eller för att välja språk och tryck på OK. Du kan välja följande språk: English, Deutsch, Francais, Suomi, Nederlands, Dansk och Svenska. Alla menyer kommer att använda ditt valda språk. 2. Ljudspråk Här kan du välja ett önskat språk till TV-program. Notera att dubba ett TV-program till flera språk är mycket ovanligt i Sverige.. 1. Använd knapparna eller för att välja språk och tryck på OK.. Du kan välja följande språk: English, Deutsch, Francais, Suomi, Nederlands, Dansk och Svenska. ENGLISH 25

26 ENGLISH Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar 3. Textremsa Språk Här kan du välja ett önskat språk på textremsan. Detta förutsätter att flera textremsor finns med i utsändningen av ett TV-program.. 1. Använd knapparna eller för att välja språk och tryck på OK.. Du kan välja följande språk: English, Deutsch, Francais, Suomi, Nederlands, Dansk och Svenska. Om du inte vill se textremsan väljer du av. Är texten inlagd i bilden, inbränd, försvinner den inte. 4. SCART-utgång 1. Använd knapparna eller för att välja mellan CVBS eller RGB och tryck på OK.. Om din scartingång stödjer RGB, välj detta för bästa bildkvalitet. Välj annars CVBS (videosignal). 5. Skärmtyp Om du har en TV med bildformatet 4:3 och utsändningen är i 16:9, kan du välja mellan 4:3 letterbox, 4:3 fullskärm eller 16:9 fullskärm. 1. Använd knapparna eller för att välja mellan olika skärmtyper och tryck på OK. Notera: 1 Fullskärm fyller hela 4:3-skärmen men information försvinner på sidorna. 2 Letterbox (brevlåda) visar hela bilden men skapar svarta streck upptill och nedtill i bilden. 3 Du kan lättare ändra bildformat när du ser bilden med knappen P.SIZE på fjärrkontrollen. 26

27 Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar ENGLISH 6. Bannertid När du växlar TV-kanal visas en banner, en ruta med information i ett par sekunder. Du kan själv bestämma hur länge den ska visas. 1. Använd knapparna eller för att välja tid och tryck på OK. 2. Tiden visas i sekunder hur länge bannern ska visas. Du kan välja mellan 1 sek, 3 sek, 6 sek (fabriksinställning), 9 sek, 12 sek och 15 sek. 7. RF-läge Här väljer du vilken TV-standard som används från utgången TV out. 1. Använd knapparna eller för att välja standard och tryck på OK. Det finns: PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M. I Sverige används PAL BG. 8. RF-kanal Här väljer du vilken utkanal som ska användas från utgången TV out. 1. Använd knapparna eller för att välja kanal och tryck på OK. 2. De UHF-kanaler du kan välja på ligger mellan 21 to 69. TV-apparaten ska ställas in på samma kanal. 27

28 ENGLISH Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar 9. Lokal Tid Här ändrar du klockan på digitalboxen. 1. Använd knapparna eller för att välja tid och tryck på OK. 2. I Sverige ska du välja GMT + 1:00 för att få rätt tid. 10. Menygenomskinlighet Här väljer du hur genomskinlighet på informationsrutor i TV-bilden, mellan Använd knapparna eller för att välja genomskinlighet och tryck på OK Ändra PIN-kod Här kan du ändra PIN-kod från fabrikinställningen GLÖM INTE BORT DEN! Utan den kan du inte ändra några inställningar eller söka efter nya kanaler. Du kan ändra både föräldrakontroll och låsning av mottagaren samtidigt. 1. Knappa in den nuvarande koden (0000) med sifferknapparna på fjärrkontrollen. 2. Knappa in din nya kod under Ny PIN-kod. 3. Repetera den nya kod under Bekräfta PIN-kod. Om du har utfört detta korrekt visas då meddelandet Lyckades i bilden. Notera: Om du glömmer PIN-koden, slå då färgknapparna på fjällkontrollen i denna ordning: RÖD GRÖN GUL BLÅ. Detta återställer PIN-koden till

29 Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar ENGLISH 12. Föräldrakontroll Du kan byta inställning på föräldrakontrollen mellan på och av. Väljer du på måste du skriva in PIN-koden varje gång du väljer en kanal som du tidigare låst. Väljer du av kan alla kanaler ses. 13. Mottagarlås Du kan byta inställning på mottagarlåset mellan på och av. Om du väljer på måste du slå in PIN-koden varje gång digitalboxen startas efter ha varit i stand-by. 14. Menylås Du kan byta inställning på menylåset mellan på och av. Om du sätter det på av så behöver du inte slå PIN-koden varje gång du ska ändra någonting i menyerna. 15. S/PDIF-utgång Om du har en digital surroundförstärkare ska den kopplas till S/PDIF-utgången. 1. Om du väljer Av (fabriksläge) kommer ingen signal ut från digitalutgången S/PDIF. Välj detta läge om du inte har en surroundförstärkare. 2. Om du väljer PCM leds en okomprimerad datasignal till utgången S/PDIF. 3. Om du väljer Dolby Digital leds en komprimerad dolbysignal till utgången S/PDIF. Detta förutsätter att TV-ljudet sänds i Dolby Digital. 29

30 ENGLISH Menu Guide System Setting Menyguide Systeminställningar 16. Autoavstängning 1. Om autoavstängning sätts till På minns digitalboxen vilken TV-kanal du sist tittade på. När boxen startas igen med stand-by-knappen återtas denna kanal. 2. Om autoavstängning sätts till Av startar boxen i stand-by-läge. Programmet väljs då med en sifferknapp på fjärrkontrollen. 17. Återskapa fabriksinställning. Använd denna funktion om du vill göra om alla inställningar från början. Alla inställda funktioner och TV-kanaler försvinner. 1. Om du trycker på OK-knappen, frågar boxen om du vill gå vidare. 2. Om du verkligen vill börja om från början, tryck då på OK igen. 18. OTA-uppgradering Uppgradering av mjukvara. Du har tre val: Uppgradera inte Automatisk uppgradering : Om det finns ny mjukvara, uppgraderas boxen automatiskt. Automatisk uppgradering med meddelande: Om det finns ny mjukvara, frågar boxen om du vill uppgradera. Svarar du ja uppgraderas boxen automatiskt. 19. Systeminformation Visar senaste information: Modellnamn, Info, S/W (software), H/W (hardware), Loaderversion, CA (Kodningssystem Conax) 30

31 Menu Guide ENGLISH CA System Menyguide CA-system Alla nedanstående menuer kräver att du har ett programkort till digitalboxen. Din digitalbox har kortplats för ett programkort. Skjut in ett fungerande programkort (Conax). Nu kan du se på de TV-kanaler som kortet är auktoriserat för. Du kan ta reda på vilket abonnenemang kortet har genom att använda menyn CA System genom att trycka på menyknappen MENU. 1. Tryck på knappen MENU och välj undermenyn CA System. Nu kan du se vilket av de tre facken som innehåller ett programkort. Det finns tre val: CI fack 1, CI fack 2 och CAS Fack 1. Om du använder kortplats 1 för Conax, står det Conax på bildrutan. Välj den kortplats som innehåller ett programkort. Tryck på knappen EXIT om du vill gå ur denna meny. 2. Om inget programkort hittas, visas texten Ej installerad. Prova att vända på kortet. Om det inte fungerar ändå, kontakta din operatör. 31

32 ENGLISH Menu Guide Utility Verktyg 1. Spel 1. Välj Spel i verktygsmenyn. Välj ett spel till höger och tryck på OK. 2. När du trycken på OK en gång till startar spelet. Använd knapparna elller eller eller på fjärrkontrollen. Lycka till! 2. Kalender 1. Välj Kalender i verktygsmenyn. Tryck på OK. Välj önskat år med RÖD eller GRÖN knapp. Välj önskad månad med GUL eller BLÅ knapp. Du kan på så vis bläddra mellan olika månader under hela 2000-talet. 3. Brevlåda Här finns en möjlighet för operatören att skicka ett meddelande till dig. Välj Brevlåda och tryck på OK. 32

33 Felsökning Troubleshooting ENGLISH Problem Lösning Displayen lyser inte på frontpanelen Sätt i nätsladden. Ingen bild Kontrollera att digitalboxen är påslagen. Kontrollera inkopplingen (sid 9-10). Har sökning efter TV-kanaler gjorts? (sid 18-19). Inget ljud Är ljudkabeln ansluten? (sid 9-10). Kontrollera att ljudet är pådraget på TV:n. Höj ljudet på fjärrkontrollen (+ på knappen VOL). Tryck flera gånger på knappen MUTE på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen fungerar inte Rikta den mot digitalboxens framsida. Finns något i vägen som skymmer? Byt batterier. TV-programmen fungerar inte för Kan du se informationsrutan men det syns ingen TV-bild? kodade TV-kanaler. 1) Kontrollera att kortet är rätt insatt. Läs på sidan 31 om CA-system. 2) Fråga din operatör om kortet är uppdaterat Du har glömt bort din PIN-kod. PIN-koden är inställd på 0000 från fabriken. Om du har ändrat den och glömt bort den nya, återställ då din PIN-kod till 0000, se sidan

34 ENGLISH Technical Specifications Tekniska specifikationer Tuner Demodulator QAM Konstellation 16, 32, 64, 128 och 256 Ingång IEC , hona 75 ohm Frekvensområde 51 MHz 858 MHz Symbolhastighet 0,87 11,7 Msymb/s (Mbaud) TV-modulator Utkanaler (frekvenssyntes) Kanal E21 E69 TV-standard PAL B/G (för Sverige), PAL I, PAL D/K, SECAM L och NTSC M Utgång IEC , hane 75 ohm TV OUT Frekvensområde MHz MPEG TS A/V-dekoder Videoupplösning 720 x 576 pixel (standard-tv) Bithastighet in Max 90 Mbit/s Transportström (TS) MPEG-2 ISO/IEC Ljudkodning MPEG / Musicam lager 1 och 2 Ljudlägen En eller två kanaler In- och utgångar för audio, video och data Bild Phono (RCA) för video ut SCART för RGB ut och video ut Ljud Phono (RCA) för höger och vänster kanal ut. Ljudvolymen påverkas av fjärrkontrollen. S/PDIF optisk utgång. Ljudvolymen påverkas inte av fjärr kontrollen. RS-232C D-Sub 9 pinnar, datahastighet 115 kbit/s Systemdata Flashminne 2 Mbyte SDRAM 16 Mbyte CPU Sti5518 Strömförsörjning Ingångsspänning VAC Hz Strömförbrukning Max 25 W Normalförbrukning 13 W Förbrukning i standby-läge 11 W Säkring Intern säkring Typ nätdel Switchad, SMPS Övriga specifikationer 34

35 Technical Specifications Storlek 340 x 60 x 250 mm (B x H x D) Nettovikt 2,5 kg Drifttemperatur 0 50 C Förvaringstemperatur C Internt kodningssystem Conax CA-moduler Plats för två stycken enligt DVB-CI Mjukvaruöverföring RS 232 C eller via sändning ENGLISH 35

36

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Varningar Varning Följ alltid dessa anvisningar för att undvika att apparaten skadas. Lösgör stöpseln ur väggen före rengöring av apparaten. Använd endast en mjuk

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer