TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1"

Transkript

1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version

2 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna inte höljet för att förebygga en elektrisk stöt. Det finns inga delar inuti som en användare kan reparera. Service ska skötas av en fackman. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Följande varningar är viktiga och är sorterade efter Farligt, Varning and Notera. Företaget tar inget ansvar för olyckor som sker tack vare oansvariga handlingar av användaren. Farligt Om användaren missbrukar denna produkt finns det risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Anslut bara nätkabeln till ett godkänt 230V-uttag. Produkten för utsättas för vatten eller annan vätska (t.ex en grogg) eller på annat sätt får droppar i sig eller doppas i vätska. Detta kan resultera i brand eller en elektrisk stöt. Placera inte tunga objekt (även apparaten själv) på nätsladden. Om den skadas kan det resultera i brand eller en elektrisk stöt. Placera inte metallföremål ovanpå apparaten. Om ett metallföremål faller ner i apparaten kan det resultera i brand eller en elektrisk stöt. Försök inte reparera apparaten elller modifiera den själv. Det kan resultera i brand eller en elektrisk stöt. Om reparation krävs, kontakta Triax servicecenter. Tala med "Bosse Boxdoktorn". Blockera inte ventilationshålen på ovansidan. Det kan resultera i brand. Dra ut nätsladden under åska. Annars kan det resultera i brand eller en elektrisk stöt. Låt inte apparaten falla genom att placera den ostadigt eller labilt. Det kan då skadas. Om så är fallet, avlägsna nätsladden annars kan det resultera i brand eller en elektrisk stöt. Vidrör aldrig nätsladden med en våt hand. Det kan resultera i en elektrisk stöt. 2

3 Varningar Om denna produkt misshandlas, kan användaren få en allvarlig eller mindre allvarlig skada. Apparaten kan dessutom skadas. Varning Produkten för utsättas för vatten eller annan vätska (t.ex en öl) eller på annat sätt får droppar på sig eller doppas i vätska. Detta kan resultera att apparaten går sönder. Försök inte reparera apparaten elller modifiera den själv. Detta kan resultera att apparaten går sönder. Dra ut nätsladden under åska. Annars kan detta resultera att apparaten går sönder. Dra ut antennsladden under åska. Annars kan detta resultera att apparaten går sönder. Data som lagrats på hårddisken kan försvinna på grund av överspänning, åska eller elfel. Användaren är skyldig att själv göra en back-up på sitt matrial. Om denna apparat blir misshandlad kan detta skapa mindre fel. Om apparaten blir smutsig eller dammig, rengör den då försiktigt med en mjuk duk eller en handduk. Använd aldrig någon kemisk vätska som bensin, thinner, aceton eller annan vätska (t.ex. sprit). Ytan kan bli missfärgad eller lacken släpper. Placera inte apparaten på detta sätt: Notera Där det är för kallt eller för varmt. Där luftfuktigheten är för hög. Där det är sotigt eller dammigt. I ett slutet rum utan ventilation I direkt solljus Stäng av apparaten eller dra ur nätsladden om apparaten inte ska användas på en längre tid. Ställ inte något tungt föremål ovanpå apparaten. Om apparaten ska slängas ska den återvinnas enligt lokala regler. 3

4 Innehåll Säkerhet Funktioner och installation Fjärrkontrollen Front Baksida Programkort Anslutning och installation Enkel installation Huvudmeny Enkel installation Grundläggande hantering Hantering Guide för huvudmenyn Hårdddisk - inspelning och avspelning Ändra programlistan Programguide Systeminställningar Tillbehör (option) CA-system Installation Felsökning Tekniska specifikationer

5 1. Funktioner och installation 1.1 Fjärrkontrolllen STANDBY För att koppla in och från stand-by-läget. 2. A.L/R Ljudväljare för mono, höger kanal, vänster kanal och stereo. Visning av förinställd lista. 3. A/LANG Språkväljare (när utsändningen har flera språk). 4. PIP-knappar (Picture-in-picture, dvs bild-i-bild) ON/OFF CH PIP av eller på. Ändring av visat TV-program i PIP-bilden Om du trycker och häller in knappen visas PIP-listan. SWAP Byter huvudbilden till den visade PIP-bilden. MODE Flyttar och ändrar storleken på PIP-bilden. 5.MULTIVIDEO Ett fönster för multivideo visas på skärmen (4 till 9 bilder på en gång) 6. INPUT Växlar mellan visning av inspelad TV och utsänd "live" TV. 7. TV/RADIO Växlar mellan TV och radio. 8. TEXT Visar text-tv på skärmen (Option) 9. RECALL För att återgå till det senast visade TV-programmet. 10. TV/STB Växlar mellan TV och STB (Set-top-box), dvs digitalboxen. 11. MENU Visar huvudmenyn på skärmen eller backar ett steg till föregående meny. 12. EXIT Återgå till vanligt tittande från t.ex. en meny. 13. PAUSE Pausar / förtsätter ett inspelat program. 14. MUTE Tystar / återställer ljudet. 15. GUIDE Visar TV/RADIO-programguiden. 16. Progress bar Visar en lägesskala. 17. CHANNEL UP/DOWN Växlar TV-program 18. VOLUME UP/DOWN Ökar eller minskar ljudvolymen. 19. Up/Down Flyttning upp eller ner i en meny. 20. Left/Right Flyttning höger eller vänster i en meny. Ökar eller minskar ljudvolymen. 21. OK Konfirmerar ditt val i en meny. 22. Record Startar inspelning på hårddisken. 23. Stop Stoppar inspelning och avspelning. 24. Record List Öppnar listan med inspelade TV-program. 25. Rew Spolar tillbaka. 26. FF Spolar framåt. 27. PLAY/PAUSE Avspelning eller paus. 28. Quick Replay Hoppar tillbaka till föregående avsnitt. 29. Quick Forward Hoppar tillbaka till nästa avsnitt. 30. Slow Avspelning i Slow-motion. 31. SUBTITLE(RED) Kopplar in/från undertexter. 32. GREEN Används vid sortering av programlistan. 33. YELLOW Förstorar bilden. 34. INFO(BLUE) Visar informationsrutan på skärmen. 35. NUMERIC BUTTONS Sifferknappar för programval eller PIN-kod. 36. DISPLAY Visar inställningar av bild. 37. TUNER Växlar mellan kabel-tv-box och mark-box med egen antenn. (bara COMBO-boxen) Notera 1. När du stoppar in batterierna, se till att + och - hamnar rätt. 2. Utseendet på fjärrkontrollen kan ändras utan förekommande meddelande. 5

6 1.2 Front STANDBY Sätter boxen i stand-by-läge 2. MENU Visar huvudmenyn. 3. VOL +/- Ökar / minskar volymen och navigering i en meny. 4. OK För att välja ett program, eller för att välja en markerat val i en meny eller att ändra ett värde. 5. CH +/-( Program +/-) Program up /ner eller navigering i en meny. 6. EXIT Återgång från en meny eller ett menyval. 7. Programkortsläsare För ett programkort. 8. CA-modul-läsare (Option) För två CA-moduler. 1.3 Baksida ANT IN Inkoppling av en TV-kabel från ett abonnentuttag. 2. RF LOOP OUT Leder TV-signalen från abonnentuttaget vidare till t.ex. en analog TV-mottagare eller en VHS-bandspelare. 3. RS-232 Uppkoppling till en PC för uppgradering av digitalboxen. 4. ANT IN Inkoppling från den egna TV-antennen. 5. TV OUT Leder den digitala TV-signalen från TV-antennen vidare till t.ex. en annan digitalbox. 6. AUDIO Analoga ljudutgångar till en TV eller stereoanläggning. 7. VIDEO Videoutgång till t.ex. en analog TV-mottagare eller en VHS-bandspelare 8. S/PDIF(Coaxial/Optical) Kopplas till en Dolby Digital surroundförstärkare. 9. SCART för VCR Kopplas till en VHS-bandspelare. 10. SCART för TV Kopplas till en TV. 11. S-VHS Videoutgång till t.ex. en TV. 12. USB port USB-utgång till en dator 13. POWER Switch Nätströmbrytare 14. POWER Supply 90 ~ 250V AC, 50/60Hz. Notera Utseendet på front och baksida kan ändras utan föregående meddelande. 6

7 1.4 Programkort Varning Sätt inte i nätsladden förrän du gjort alla inkopplingar. Du behöver ingen extra utrustning för att titta på fria TV-program i fastighetsnätet. För att se de TV-program som inte är fria behöver du ett programkort eller en CA-modul med ett programkort. Kontakta din kabel-tv-operatör vad du behöver för typ av programkort eller CA-modul. Följ noga instruktioneerna från din operatör. Stoppa in ett programkort Ett programkort ser ut som ett betalkort från en bank, och öppnar upp de TV-program i boxen som du betalar för. Kortläsaren ska bara användas till godkända programkort med kodningssystemet Conax Öppna den högra luckan på fronten av boxen. Håll programkortet horisontellt med det guldfärgade "chipet" uppåt. För in kortet i springan tills det är helt inne. Stäng luckan. Programkort Stoppa in en CA-modul Denna digitalbox är inte utrustad med platser för CA-moduler. CA-modul Programkort 7

8 1.5 Installation Inkoppling av digital-boxen till andra apparater Det finns många sätt att koppla in din digital-box till en TV, bandspelare och ljudsystem. Fråga din radio/ TV-handlare efter rätta typer av anslutningskablar Inkoppling till ett abonnentuttag Digitalboxen är försedd med dubbla TV-tuners så att du ska kunna spela in ett TV-program och titta på ett annat. Därför ska båda ingångarna på baksidan märkta "ANT IN" förses med digital TV-signal. Anslut därför digitalboxens första ingång "ANT IN" från TV-utgången i ett abonnentuttag med en TV-kabel med IEC-kontakter. Koppla signalen vidare genom att använda den 15 cm långa bipackade "LOOP"-kabeln och anslut den som bilden visar. Digitalbox Anslut den medföljande loopkabeln mellan "RF loop out" och "ANT IN" Inkoppling till en TV-skärm Koppla in din TV-skärm med den medföljande scartkabeln från scartkontakten på baksidan märkt "TV". Du kan även använda videoutgången "VIDEO" eller S-VHS-utgången "S-VHS". Fråga då din leverantör om lämpliga kablar. Se bild Inkoppling till VHS-bandspelare Koppla in din bandspelare med en scartkabel från scartkontakten på baksidan märkt "VCR". Se bild. VHS Digitalbox TV 8

9 1.5 Installation Inkoppling till en Hi-Fi (analog) ljudförstärkare Använd en sterokabel med RCA- (phono-) kontakter mellan digitalboxens utgångar "LEFT" och "RIGHT". Koppla in den på någon ledig ingång på stereon, t.ex. en AUX-ingång Inkoppling till en Dolby Digital surroundförstärkare 5.1. Använd en optisk S/PDIF-kabel mellan digitalboxens "S/PDIF"-utgång och en ledig ingång på surroundförstärkaren. Fråga din leverantör om en lämplig kabel. Se bild nedan. Du kan även använda en RCA-kabel från digitalboxens utgångar "LEFT" och "RIGHT". Detta resulterar dock inte i äkta Dolby Digital-ljud. Stereoanläggning Digitalbox Dolby Digital surroundförstärkare Digitalbox Anslutning till PC (Windows) Starta datorn och digitalboxen. Koppla ihop datorn och digitalboxen med den medföljande USB-kabeln. Bekräfta genom att klicka på startknappen, sedan Program => Accessories => Windows Explorer Du kan nu se att en ny hårddisk är installerad till din dator. Fabriksnamnet är "PVR 100". PC (Windows) 9

10 2. Enkel Installation 2.1 Huvudmeny Generellt för menyer: Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen. Du ser nu huvudmenyn på TV-skärmen. Du navigerar till önskad undermeny genom att använda pilknapparna "UPP" över "OK"-knappen och "NER" under "OK"-knappen på fjärrkontrollen. För att komma in i vissa menyer krävs att då slår in en PIN-kod. Den är fabriksinställd på "0000". I alla menyer navigeras med de fyra pilknapparna runt "OK" på fjärrkontrollen. När du vill spara någonting trycker du på OK på fjärrkontrollen. Om du vill backa ett steg i menyerna trycker du på MENU på fjärrkontrollen. För att avsluta alla menyer trycker då på EXIT på fjärrkontrollen. 2.2 Enkel Installation Innan du kan titta på TV måste digitalboxen först genomgå en installationsprocedur. Den första menyn du ser är när du slagit på boxen är en begäran att du ska stoppa i ett programkort, "Kontrollera Smart Card". Du kan nu trycka på "OK" på fjärrkontrollen och gå vidare med installationen. Sendan kommer en meny som visar "Easy Installation" överst. Nu ska du ställa in en del grundläggande inställningar för digitalboxen. Du kan senare komma tillbaka och göra om inställningarna om du har tryckt fel. Automatisk installation Easy Installation Börja med den enkla installationen. Inkoppling till abonnentuttag och TV-skärm. Koppla in digitalboxen till abonnentuttag och TV innan du installerar. Se föregående avsnitt. Nätspänning Nätsladden ska kopplas till ett 230 V-uttag, och strömbrytaren finns på baksidan av boxen. Stand-by-knappen på fronten av digitalboxen och stand-by-knappen på fjärrkontrollen ska används när du tillfälligt stänger av boxen. När du inte ska använda boxen en längre tid ska du använda strömbrytaren Meny Language (språkval) Det första valet du ska göra är att välja det språk du vill ha på menyerna. Använd pilknapp ner/upp på fjärrkontrollen. Markera ditt val och tryck på "OK" på fjärrkontrollen TV Nu har språket blivit det du valt (vi förutsätter nu att du valt svenska). Välj det format din TV-skärm har: 4/3 (äldre TV) eller 16/9 (nyare TV). Markera ditt val och tryck på "OK" på fjärrkontrollen Scart Screen Typ Välj det format din TV-skärm har som är anslutet till scartkontakten: 4/3 (äldre TV) eller 16/9 (nyare TV). Markera ditt val och tryck på "OK" på fjärrkontrollen Skärm Typ Har du tidigare valt 16/9 ska du välja "Full". Om du har valt 4/3 kan du välja mellan "Pilar Box", dvs "brevlåda" där du då ser en utsänd 16/9-film med övre och undre svarta fält. Alternativet är "cinema" där sidorna beskärs på 16/9-filmen. Prova dig fram, detta kan du ändra senare.

11 2.2 Enkel Installation Tid Ställer automatiskt in klockan. Välj det land som du bor i (i detta fall "Svenska"). Nästa steg är att välja mellan "automatisk" eller "manuell" tidsinställning. Välj automatisk i första hand. Manuellt läge (GMT : Greenwich Mean Time, dvs tiden i England) Du kan själv ställa in tiden. Klockan i Sverige är GMT+1:00. Sommartid Välj med höger och vänster pilknappar och välj "sommartid på". Tryck på OK när du är klar. Om du märker att klockan går fel kan du gå tillbaka till denna meny och göra om inställningarna Kanalsökning Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen. Kanalsökningen startar, "CD Channel Search". När sökningen är klar efter några minuter visas ett meddelande i en ruta "Sökning avslutad". I rutan kan du se hur många TV/radio-kanaler boxen har hittat. (Om inte boxen är korrekt inkopplad till ett abonnentuttag hittas inga TV/radio-kanaler). Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att spara de hittade TV/radio-kanalerna Tryck igen på OK-knappen på fjärrkontrollen för att avbryta menyn. 11

12 3. Grundläggande hantering 3.1 Hantering Programinformation När installationen är klar kommer du att se en informationsruta varje gång du byter TV- program. Detta förutsätter att din digitalbox är installerad, gå till avsnittet enkel installation på sidan 10 om inte detta är gjort. 1. Varje gång du växlar program ser du programupplysningar under några sekunder. Vill du ändra tiden som den visas, läs då hur du gör på sidan 26 vid Bannertid. 2. Du kan byta program med knapparna UPP eller NER på fjärrkontrollen. Du får en "Kanal-ruta längst ned på skärmen. 3. Du kan nu använda de olika färgknapparna på fjärrkontrollen för att få mer information Nu-informationsruta 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den GRÖNA knappen och se en Nu-informationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta kan du få en enkel EPG där du ser vilket TV-program som pågår nu Nästa-informationsrutan 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den GULA knappen och se en Nästa-informationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta kan du få en enkel EPG där du ser vilket TV-program som kommer härnäst Kanalinformationsruta 1. När du ser Kanal-rutan, kan du trycka på den BLÅ (INFO) knappen och se en Kanalinformationsruta. 2. Med hjälp av denna ruta får du upplysningar om programmet Öka och minska volym eller tysta ljudet helt. 1. För att öka eller minska ljudvolymen, tryck på VOL -/+ på fjärrkontrollen. 2. En linje visas längst ner i bildrutan som visar vald ljudstyrka. Den försvinner efter en sekund. 3. För att snabbt tysta ljudet helt, tryck på knappen MUTE (märkt med högtalarsymbol och "X") på fjärrkontrollen. 4. För att återta ljudet igen, tryck igen på MUTE eller på VOL -/+ på fjärrkontrollen.

13 3.1 Hantering Undertexter (som inte redan är inbrända i bilden). 1. Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen (SUB-T). En informationsruta visas i bilden. 2. Välj det språk du önskar. Påverkar inte inbränd text. 2. Välj Av om du inte vill ha undertexter. Påverkar inte inbränd text Text-TV 1. Om det finns en text-tv-sändning med TV-programmet kan du se den. 2. Tryck på knappen TEXT på fjärrkontrollen. Tryck på EXIT när du vill återgå till TV-tittande Kanallista 1. Om du trycker på knappen OK när du tittar på ett TV-program ser du en kanallista. 2. Använd knapparna upp eller ner så kan du välja en annan kanal. 3. Tryck på knappen OK vid en viss vald kanal. 5. Tryck på den GRÖNA knappen för att få fram kanalsorteringslistan. Ett nytt fönster visas då i bilden. 6. Det finns olika varanter för sortering: Normal, CAS, Nätverk, Genre och Favorit. 7. Välj den önskade sorteringslistan med knapparna UPP/NER och VÄNSTER/HÖGER. Tryck sedan på knappen OK. 8. Om du trycker på på BLÅ knapp ser du signalkvalitet på det valda programmet Auto Favorite 1. Du kan även sortera programmen automatiskt. 2. Tryck på den GULA knappen på fjärrkontrollen Ljudspråk 1. Om du vill ändra ljudspråk på ett TV-program, tryck på knappen A.LANG på fjärrkontrollen. En ruta kommer fram. Om det inte finns några valbara språk sänds bara programmet med ett språk (vilket oftast är fallet). 2. Använd knapparna UPP eller NER för att välja det språk du önskar. 3. För att avsluta, tryck på knappen A.LANG igen. Du kan förinställa ett språk i systeminställningar, se sidan

14 3.1 Hantering Ändra audioutgången 1. Tryck på knappen A.L/R på fjärrkontrollen för att ändra karaktären för det analoga ljudet (L och R). 2. ON-Screen-rutan visas på TV-skärmen. 3. Tryck flera gånger på A.L/R-knappen och utgången växlas mellan mono - höger - vänster - stereo. Notera: detta är avsett för att kunna växla mellan en tvåspråkssändning där varje kanal har varsitt språk. Mycket ovanligt i en svensk utsändning PIP PIP betyder "Picture-in-picture" eller på svenska "bild-i-bild". Du kan då se två bilder samtidigt, och ändra storleken och flytta den extra PIPbilden. 1. När du trycker på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen visas PIPbilden i övre vänsta hörnet. 2. När du trycker på knappen CH på fjärrkontrollen visas en kanallista för det TV-program som ska visas i PIP-bilden. 3. Använd UPP/NER-knapparna för att välja program, och tryck på knappen OK. 4. När du trycker på knappen MODE på fjärrkontrollen och därefter kan du flytta runt PIP-bilden med hjälp av knapparna UPP/NER/HÖGER/ VÄNSTER. 5. Tryck på knappen MODE en gång till och justera storleken med med hjälp av knapparna UPP/NER/HÖGER/VÄNSTER. 6. När du trycker på knappen MODE på fjärrkontrollen en tredje gång visas TV-bilden i ett multimediasätt. Huvudbilden visas till vänster och PIP-bilden till höger. Om du vill se två TV-program samtidigt! 7. Använd SWAP-knappen för att byta TV-program mellan riktig TV-bild och PIP-bild Recall List Recall List betyder att du kan söka dig tillbaka till tidigare TV-program (upp till tio stycken). 1. När du trycker på knappen RECALL på fjärrkontrollen visas en lista på tidigare sedda TV-program. 2. Välj det TV-program du vill titta på med hjälp av knapparna UPP/ NER. Tryck sedan på knappen OK Systeminställningar 1. När du trycker på knappen DISPLAY på fjärrkontrollen visas en lista på olika bild- och ljudinställningar. Om du har gjort felaktiga bildval i din förstagångsinstallation kan du göra om detta här. Du kan även välja utkanal på RF-utgången "TV OUT" i denna meny. 14

15 3.1 Hantering Byte mellan TV/Radio Med denna funktion kan du byta mellan TV-tittande och radiolyssnande. 1. När du trycker på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen när du tittar på TV visas en radiolista, och du kan lyssna på radio. 2. Tryck på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen igen när du vill återgå till TV Multi-video Multi-video används för att snabbt hitta ett TV-program som du vill titta på, ett alternativ till att "zappa". 1. När du trycker på knappen för multi-video (bild med fyra till nio rutor) på fjärrkontrollen så får du en rull-lista där du väljer hur många bilder du vill se samtidigt. 2. Välj ett antal och du ser detta antal TV-bilder samtidigt. 15

16 4. Guide för huvudmenyn 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Inspelning Allmänt: Du kan kontrollera filinformation under tiden du spelar in till hårddisken. Du kan välja vilken tid inspelningen ska sluta och digitalboxen ska gå till stand-by-läge. När du är inne i PVR-menyn (PVR = Personal Video Recorder) använder du UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen för att välja RECORD (Inspelning), och sedan trycka på OK-knappen. Efter du har tryckt på OK-knappen visas en Editeringsruta (Edit). Välj inställningar med UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen, när inspelningen ska upphöra och om digitalboxen ska gå till stand-by-läge. Tryck på den RÖDA knappen för att spara dina inställningar. Dina inställningar visas i en egen informationsruta, med titel "Record" Enkel inspelning Tryck på knappen RECORD på fjärrkontrollen (en knapp med en röd ring) och inspelning startar av det TV-program du tittar på. I bilden visas en ikon med en röd prick Flerkanalinspelning Om du nu byter TV-kanal och även vill spela in detta, trycker du på knappen RECORD på fjärrkontrollen igen. Även detta program spelas in Inspelning med tidskift Denna funktion är avstängd i fabriksinställningarna. För att kunna använda den måste du först aktivera denna funktion i huvudmenyn under "PVR". Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj PVR med pil upp/ner. Tryck på OK. Gå ner med pil upp/ner till "Tidsskift" och Tryck på knappen OK. Nu flyttas markören till "PÅ" och du kan trycka på EXIT på fjärrkontrollen. Nu kan du använda knappen PLAY/PAUSE på fjärrkontrollen för att pausa ett TV-program som du tittar på. En tryckning till på PLAY/PAUSE startar programmet igen vid det ställe du stannade. Du kan även använda knappen REW för att backa Avsluta inspelning När du trycker på knappen STOP på fjärrkontrollen (vit fyrkant) visas alla inspelningar i ett fönster. Använd UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen för att välja ett program som ska stoppas. Markera med knappen OK. Du kan markera flera inspelningar på samma sätt. Tryck igen på knappen STOP för att stoppa dessa inspelningar. 16

17 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Spolning framåt och bakåt Funktionerna FAST-FORWARD och REWIND fungerar som om hårddisken vore en bandspelare, och du kan spola tillbaka ett inspelat TV-program eller spola framåt. Knappen FAST-FORWARD (två trianglar som pekar till höger) på fjärrkontrollen spolar framåt. Knappen REWIND (två trianglar som pekar till vänster) på fjärrkontrollen spolar bakåt. Öka hastigheten på spolningen genom att trycka på samma knapp igen. Tryck på knappen PLAY när du vill börja titta igen Slow-Motion Du kan titta på ett program i Slow-Motion. När du trycker på knappen SLOW MOTION (under PLAY-knappen) på fjärrkontrollen ser du TV-programmet i långsam fart. Trycker du en gång till på samma knapp sjunker hastigheten ytterligare. Tryck på knappen STOP när du vill återgå till normal hastighet Stegvis spolning framåt och bakåt Tryck på knappen QUICK REPLAY/FORWARD (två trianglar med ett streck) för snabbare förflyttning. När du släpper knappen startar programmet Användning av tidslinje Du kan söka efter ett visst tidsläge i det inspelade TV-programmet. Tryck på den BLÅ knappen på fjärrkontrollen och en tidslinje kommer fram i rutan. Tryck nu på knapparna HÖGER/VÄNSTER på fjärrkontrollen. Markeringen på tidslinjen rör sig. Släpp knappen HÖGER eller VÄNSTER och programmet startar Bokmärke Om du trycker på knappen MULTIVIDEO (den "rutiga" knappen upp till höger på fjärrkontrollen) när du tittar på ett inspelat program, kan du skapa ett bokmärke för att senare hitta dit. Använd knappen OK på fjärrkontrollen för att skapa eller ta bort ett bokmärke. Använd UPP/NER på fjärrkontrollen för att välja ett bokmärke Använd den RÖDA knappen på fjärrkontrollen om du vill få en repetion mellan läge "A" och "B". Bestäm startpunkt genom att trycka på RÖD knapp en gång. Nästa gång du trycker på röd knapp bestäms slutpunkten. Ett tredje tryck gör att en uppspelning sker mellan A och B. Den GRÖNA knappen avgör om A-B-repetion ska användas eller ej. Den GULA knappen raderar alla bokmärken. 17

18 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Att spela upp ett inspelat TV-program. Tryck på knappen MODE/FILE på fjärrkontrollen. Då visas en lista de inspelade programmen på skärmen. Använd knappen UPP/NER på fjärrkontrollen och välj mappen AVDATA genom att trycka på knappen OK. Använd knappen UPP/NER på fjärrkontrollen för att välja det program du vill se och tryck på knappen OK. Uppspelningen startar Fillista Alla inspelade filer i hårddisken ligger i en fillista. Tryck på MENU på fjärrkontrollen och välj PVR med pilknapparna. Tryck på OK. Välj Fillista och tryck på knappen OK. En lista med mappar visas på skärmen. De olika mapparna är: AVDATA: Mapp för inspelade TV-program MP3: Mapp för MP3-musikfiler GAME: Mapp för spel SOFTWARE: Här kan filer med mjukvara som laddats ner från Internet sparas. IMAGE : Mapp med bilder Avspelningslägen Tryck på knappen SWAP på fjärrkontrollen (längst upp till vänster i PIP-rutan) om du vill ändra avspelningsläge. Avspelning av ett program Använd UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen för att välja en fil (t.ex. ett TV-program) som du vill öppna och tryck på knappen OK. Avspelning av flera program, "Group Play". Välj den mappen där filen för Group Play finns. Använd UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen för att välja en fil (t.ex. ett TV-program) som du vill lägga till Group Play-listan och tryck på knappen OK. Om du trycker på den RÖDA knappen försvinner filen från listan. Tryck på BLÅ knapp när du är klar. Ett fönster för Group Play öppnas. Tryck ny på BLÅ knapp igen. Avspelningen startar. 18

19 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Ändra spellistan Tryck på på GUL knapp på fjärrkontrollen när du är i fillistan och ett nytt fönster öppnas. Använd UPP/NER på fjärrkontrollen för att välja en fil du vill ändra på. Tryck på OK på fjärrkontrollen. Du kan nu göra följande ändringar : Ny Mapp: Skapar en ny mapp (directory). Byta namn: Byta namn på mappen. Du kan använda tecknen 0 9, a z och A Z. Radera: Radera en mapp Låsa: Bestäm ett lösenord som hindrar andra att läsa mappen. Sortera listan för avspelning Om du trycker på GRÖN knapp när du ser Fillistan kan du sortera dina filer. Välj med UPP/NER-knapparna hur du vill sortera. Sotreringen kan ske efter : Filnamn: Sortera efter filnamn. Datum: Sortera efter datum. Filtyp: Sortera efter filtyp. Lås: Sortera efter om filen låst eller ej Ta-bort-läge Tryck på knappen SWAP på fjärrkontrollen (längst upp till vänster i PIP-rutan) om du vill radera filer. Välj de filer du vill ta bort, tryck på OK-knappen. Om du trycker på RÖD knapp väljs alla filer. Om du trycker på GUL knapp raderas de markerade filerna. Om du trycker på GRÖN knapp låses de markerade filerna. 19

20 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Timer Med denna funktion kan du ska skapa inspelningsfunktioner som att lägga till, ändra och ta bort framtida inspelningar. Gå till PVR-menyn och välj Timer med UPP/NER-knapparna och tryck på OK. Nu får du slå in din PIN-kod (0000). Om du trycker på BLÅ knapp så öppnas en ruta för tillägg av inspelningar. Tryck på UPP/NER-knapparna i Lägg-Till-rutan och välj det program du vill spela in. Detta kan ställas in : Typ: Typen av framtida inspelning. Det finns tre val: PVR, DVR och analog PVR. Mode: Intervall på framtida inspelning: en gång, varje dag eller varje vecka. Datum: Datum när inpelningen ska ske. Tid: Tid när inpelningen ska ske. Stopptid: Tid när inpelningen ska sluta. Kanal: Visas när du har valt PVR under typ. Välj kanal och tryck på OK-knappen. Power off: Om du väljer "PÅ" stängs digitalboxen av till standby. Om du väljer "AV" stängs inte digitalboxen av till standby. Tryck på RÖD knapp för att spara. Resultatet kan ses i Timer-listan. Tänk på att klockan i din digitalbox ska gå rätt. Kontrollera detta. Om du vill ändra en framtida inspelning väljer du den i listan och trycker på OK-knappen. Samma ruta kommer fram och nu kan du ändra den. För att ta bort en framtida inspelning, markera den och tryck på RÖD knapp USB-inkoppling Gå till PVR-menyn och välj USB-anslutning med pilknapp UPP/ NER på färrkontrollen och tryck på OK. Om du har valt Tidsskift i läge "På" visas inte undermenyn USBanslutning. Ändra detta till läge "Av". När du tryckt på OK (Nu får du slå in din PIN-kod 0000) vid USBanslutning öppnas ett fönster som det står "USB ansluten". Tryck på EXIT för att stänga USB-anslutningen. 20

21 4.1 Hårddisk - Inspelning och avspelning Formatera hårdisk Gå till PVR-menyn och välj Formatera Hårddisk med pilknapp UPP/NER på färrkontrollen och tryck på OK. Tryck på OK-knappen om du vill gå vidare HDD Information Gå till PVR-menyn och välj HDD Information med pilknapp UPP/ NER på färrkontrollen och tryck på OK. Nu kan du se information om hårdisken Bandningsförskjutning (dvs inspelningsförskjutning) Gå till PVR-menyn och välj Formatera Hårddisk med pilknapp UPP/NER på färrkontrollen och tryck på OK. Här kan du lägga in ett säkerhetsintervall före och efter den tid har valt för framtida inspelning. "Inspelnings ante" ska tolkas som en extra tid innan den programmerade tidpunkten där inspelningen ska starta. Välj mellan 0 10 minuter med pilknapparna UPP/NER. "Slutandets anst" ska tolkas som en extra tid efter den programmerade tidpunkten där inspelningen ska stoppa. Välj mellan 0 20 minuter med pilknapparna UPP/NER. Avsluta med EXIT. 21

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574

Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574 TRIAX CR 310 Digital Kabel-TV mottagare Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574 ENGLISH Säkerhetsföreskrifter Varning Följ alltid dessa instruktioner för att du inte ska bli skadad eller att din utrustning skadas.

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Varningar Varning Följ alltid dessa anvisningar för att undvika att apparaten skadas. Lösgör stöpseln ur väggen före rengöring av apparaten. Använd endast en mjuk

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer