Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen"

Transkript

1 Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Fjelievägen 5, Lund

2 Vi är ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Sverige ca 22 (32) finns i Skåne ca kvinnor

3 Offentliga initiativ Ideella initiativ Winnet Europe Tillväxtverket Regionalt ResursCentrum, Region Skåne Kommun Lokal Regional Nationell Winnet Sverige Winnet Skåne LRC/Nätverk

4 Vision - Ett jämställt Skåne Syfte - Kvinnor och män i Skåne ska fatta jämställdhet! Attityd - Ökat intresse och engagemang för jämställdhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktörer Kunskap - Ökad kunskap om jämställdhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktörer Struktur - Ökad jämställdhet i lokal och regional utveckling

5 Arbete bedrivs inom fyra målområden God utveckling av lokala resurscentra/nätverk för kvinnor i Skåne så att kvinnor i hela Skåne skall ha tillgång till ett starkt och aktivt resurscentrum Kontakter och samarbete mellan resurscentra i Skåne, i Sverige och internationellt Att kvinnor får ökad delaktighet i lokal och regional utveckling Att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande

6 Verksamhetsbidrag Samverkan med LRC/nätverk i ansökan, planering, vissa aktiviteter, fyra hade egna VB Insatsområde 1, Mål 1.3 Målet är att möjligheterna för kvinnor att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer förbättras. Huvudmål Förutsättningarna för företagande kvinnor ska förbättras genom att påverka strukturer som hindrar kvinnors entreprenörskap och företagande. Delmål Ökad kompetens om jämställdhet/genusfrågor hos företagens vänner. Ett aktivt partnerskap för kvinnors entreprenörskap och företagande. Ökad delaktighet för kvinnor i kommunala näringslivsråd.

7 Verksamhetsbidrag Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling, Mål 5.1 Målet är att inom de regionala prioriteringarna synliggöra kvinnors villkor och ökar kvinnors inflytande. Mål 5.2 Målet är att kvinnors organisering på landsbygden stärks. I denna organisering ska arbetet för landsbygdens utveckling vara centralt. Huvudmål Öka jämställdheten i Leaderarbetet Strukturella hinder för kvinnors organisering och nätverkande på landsbygden ska synliggöras och åtgärdas. Delmål Påverkansarbete på LAG-grupper och projektägare om jämställt Leaderarbete Bidra till jämställd samverkan och mobilisering på landsbygden Lyfta fram den resurs som kvinnor med annan etnisk bakgrund är för landsbygdens utveckling

8 Verksamhetsbidrag kort tid delregionala möten och konferenser Landsbygd på lika villkor Hur jämställt är företagandet i Skåne kommuner? Kartläggning av jämställdheten inom Leader i Skåne Idébank för lokal utveckling Att göra Skåne jämställt - utvärdering

9 Verksamhetsbidrag Insatsområde 1, Entreprenörskap och innovativa miljöer Insatsområde 3, Tillgänglighet Insatsområde 4, Strategiskt gränsöverskridande samarbete Insatsområde 5, Landsbygdsutveckling Synpunkter till den digitala agendan för Skåne Mötesplatser för RUS Workshop för Jämställdhetsstrategin för Skåne Arbetet inom Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt Exempel 1Genuskontrakt och jämställdhetskartan 2Pedagogik för jämställd IT Winnet Kristianstad

10 Genuskompetens i verksamheten

11

12 Syfte? Synliggöra jämställdheten i kommuner. ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet i Västra Götalands kommuner. -Jämställdhetskartan.se

13 Vad ska Winnet Skåne göra? Applicera den metod som Winnet Västra Götaland har använt på några olika skånska kommuner, bl.a. Vellinge Fundera kring hur metoden kan utökas och utvecklas i relation till vår organisation, så att vi får en så bred bild som möjligt av den skånska jämställdheten.

14 Vår önskan är att genom synliggörandet av situationen för jämställhet i Skåne, öppna upp för utvecklingsmöjligheter. Synliggörandet ska fungera som en ögonöppnare, och det är viktigt att ta det därifrån till handling.

15 Med tanke på det vill vi förutom att visa den kvantitativa jämställdheten genom statistik, dessutom arbeta med att synliggöra kvalitativa aspekter.

16 Med andra ord: Jämställdhetskartan, efter modell av Winnet Västra Götaland, är bara en del av vad vår tanke är att genomföra. Vi kommer utöver den komplettera med kvalitativa aspekter, där vi vill gå ner mer på djupet i de skånska kommuner som är med på kartan. Det vill säga, vi vill synliggöra de genuskontrakt som finns på skånska orter, och utifrån det kunna dra slutsatser kring vilka insatser som kommer krävas för att nå en förändring.

17 Start Slut Pedagogik för Jämställd IT

18 Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka för att synliggöra och stärka: Kvinnors villkor i IT-sektorn Kvinnors inflytande över IT-utvecklingen Kvinnors tillgång till IT-verktyg Fler kvinnor inom IT stärker demokrati, teknik, sysselsättning- och tillväxtperspektivet

19 Sveriges nya IT-strategi den digitala agendan för Sverige det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter Utgångspunkten är användarens perspektiv Alla län har i uppdrag att ta fram en digital agenda, klar våren Winnet Sveriges digitala agenda , mars 2013

20 7 biblioteksträffar i 7 kommuner mars 2012 Workshop Utmaningar för IT branschen Kristianstad 1 juni 2012 Workshop utbildningsaktörer Bromölla 13 juni 2012 Workshop Kommun och delaktig i utveckling Kalmar 15 juni 2012 Medverkan i Almedalen Seminarium Jämställdhet i IT branschen en förutsättning för Sveriges främsta export Workshop Ord och bild bland ettor och nollor Kristianstad 23 oktober 2012 Workshop It och teknik påverkar vår vardag vilka möjligheter finns att påverka utvecklingen Växjö 29 oktober 2012 Workshop bibliotek Enkät Statistik Rapporter Konferens Pedagogik för jämställd IT 5 sept 2012 Skypemöte med bibliotek 2 nov 2012 Öppet hus 17 dec 2012 Möte med kommuner 31 jan 2013 Del regionala mötesplatser 2013 Landskrona 11 febr Malmö 12 febr Vellinge 13 febr Broby 14 febr Slutkonferens 14 okt 2013

21 Tre aktiviteter tre rapporter 1. Jag söker datakurser, men får inte plats eftersom jag inte har en dator Workshop - Bibliotek Författare: Inger Danilda April Vi har ingen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT än män Webb-enkät Författare: Elin Hallgren Juni Horisontell och vertikal könssegregering inom IT Statistik om utbildning och arbetsmarknad Författare: Inger Danilda och Elin Hallgren Juli 2012

22 Vad kan Resurscentra göra och vad kan andra aktörer göra? Resultat av workshop med bibliotek Fyra olika områden som är viktiga för det fortsatta arbetet identifierades: Infrastrukturen Att fler kvinnor (och män) får grundläggande kunskaper för att kunna nyttja olika digitala samhällstjänster Att kvinnor verksamma inom vård, omsorg och handel får ökat inflytande över utveckling och implementering av digitala lösningar Att resultat från forskning om genus, pedagogik och IT används för att fler kvinnor skall söka sig till tekniska utbildningar.

23 Resultat av Webb-enkäten Utvecklingsmöjligheter IT och genus behöver lyftas på agendan Viljan att agera/samverka finns hos en kritisk massa aktörer Några aktörer genomför olika satsningar IT och Jämställdhet är inte främmande för enkätens aktörerna nyfikenhet och engagemang finns Genuskompetens och genuspedagoger finns hos vissa aktörer Enkät skickades till: Utbildningssamordnare, företags- och innovationsfrämjare, EU-kontor Skåne

24 Statistik om utbildning och arbetsmarknad Utbildning ROSE-studien visar att unga kvinnor är intresserade av teknik och frågeställningar med koppling teknik dock väljer de annan karriär Senaste Gymnasiereformen (2011) Teknikprogrammet: Utbildningen ska utgå från både kvinnor och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningen om manligt och kvinnligt Arbetsmarknad Lägsta löneskillnaden mellan kvinnor och män som IT-chefer Kvinnor inom IT-branschen är mera benägna att byta företag Vissa företag är extra angelägna att rekrytera kvinnor År 2011 var antalet kvinnor på ITutbildningarna åter på samma nivå som 1998 (dock är andelen lägre)

25 Slutkonferens 15 oktober Könssegregeringen inom IT har olika dimensioner: Horisontell segregering: färre kvinnor finns inom ITbranschen och inom sådana utbildningar Vertikal segregering: färre kvinnor på ledande positioner inom branschen Intern segregering: kvinnor och män har samma yrke men får olika uppgifter i en organisation Låg andel kvinnor i IT-branschen samt lågt intresset för utbildning och karriär inom teknik och IT bland flickor och kvinnor. Nuläget i Sverige är att det är ett bristyrke och att de få kvinnor som utbildar sig i IT dessutom verkar hamna i andra branscher.

26 Frågeställningar för lokala och regionala aktörer i Skåne 1. På vilket sätt kan vi finna vägar för att fler kvinnor både med svensk och med utländsk bakgrund skall kunna ta sig vidare till högre utbildning inom data/it? 2. Hur kan vi arbeta för att kvinnor inom vuxenutbildning som är intresserade av data/it skall kunna ta sig vidare till mer avancerade kurser? 3. På vilket sätt kan Skåne nyttja det starka nätverket inom folkbildning (studieförbund och folkhögskolor) med kompetens och intresse för genus/jämställdhet i arbetet för jämställd IT? 4. Hur kan arbetsmarknadsutbildningar användas för att mer kvinnor (och män) skall kunna få utbildning för bristyrken med koppling till IT? 5. På vilket sätt kan pedagoger ta till sig forskningen inom IT och genus i syfte att öka genusmedvetenheten i IT-utbildningarna? 6. Hur kan ett ökat samspel mellan akademin och näringslivet bidra till att fler kvinnor kommer in i IT-branschen?

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö!

För ett jämställt Skåne. Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! Nyhetsbrevfrån För ett jämställt Skåne Nr 1 2013 Lyckad konferens och Cross Border möte i Växjö! I mars var det dags för ett Cross Border möte och konferens i Växjö inom projektet Going Abroad. Dagen började

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Orienteringsbok Genusdriven social innovation

Orienteringsbok Genusdriven social innovation Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass Orienteringsbok Genusdriven social innovation ltu.se/socialinnovation Redaktörer Anna Berg Jansson & Malin Lindberg,

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv

High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Inger Wilstrand Hedemora näringsliv High Voltage Valley GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI Inger Wilstrand Hedemora näringsliv Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Genus och genuskontrakt... 4 Nuläge i HVV... 5 Visionen ur ett genusperspektiv...

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Svenska Filminstitutet Box 27126,102 52 Stockholm Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon 08-665 11 Fax 08-66118 20 www.sfi.se Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutets bidrag till den nationella

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektet ska genom samverkan och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Handlingsplan för att främja jämställdheten inom ITområdet med fokus på näringsliv och akademi Dnr V-2006-0972, doss. 29 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer