Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar"

Transkript

1 Visionär ledare och nytänkare Presentation Lars-Ove Löf FÖDELSEDATUM ORT Stockholm Kontor Ultimate Consulting AB Engelbrektsgatan Örebro Tel Lars-Ove Löf har varit verksam inom IT-branschen sedan mitten av 1970-talet. Under dessa år har han förvärvat en både solid och djup kompetens baserat på sina uppdrag som omfattar hela ITområdet inte minst inom IT-infrastruktur. Med sitt affärsmannaskap, överblick, chefserfarenheter, arkitekturkunnande och kostnadsmedvetenhet har Lars-Ove en sällsynt kompetensprofil. Då Lars-Ove även haft linjeansvar inom leveransavdelningar har han en unik förståelse för vad som krävs för att uppnå en kvalitetsleverans. Lars-Ove har arbetat i både USA och Europa och har framgångsrikt hjälpt stora internationellt verksamma företag att gå uppåt i värdekedjan (Sandvik, Ericsson, SEB, Swedbank, AstraZeneca, Hoffman-La-Roche och Microsoft). Lars-Ove har även bistått organisationer som Vägverket, Skatteverket samt andra myndigheter, där uppdragen har varit av strategisk samt långsiktig art för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar. Vidare är Lars-Ove mycket erfaren inom konsolidering, TCO-analyser och strukturering av verksamheter. Han har även praktisk erfarenhet av personalansvar med fullständigt ansvar för budget inom så vitt skilda områden som strategisk marknadsföring, service leverans samt drift av olika större system. Lars-Oves pedagogiska talang har gjort honom till en uppskattad talare i Sverige och utomlands inom områden som servicedesk, konsolidering, TCO, infrastruktur och ITIL. Lars-Ove kan förmedla vad som ska göras för att till exempel åstadkomma flexibla kostnader vid förändringar. Till stor del är detta baserat på egna erfarenheter. Hans engagemang var en stor tillgång i ett SIDAprojekt i Etiopien. Lars-Ove har även fungerat som presstalesman i svensk media. Kännetecknande för Lars-Ove är att han ser nya utmaningar och levererar effektiva lösningar som ligger i teknisk framkant. Han var drivande i införandet av Unix SVRV4 i Norden samt arkitektansvarig för det första stora Windows-baserade systemet till en europeisk bank. Med sin varma, öppna och glada ledarpersonlighet skapar Lars-Ove med lätthet ett positivt arbetsklimat omkring sig och åstadkommer resultat. Vi vill å det varmaste rekommendera Lars-Ove till uppdrag som tangerar till det omöjliga att genomföra och där ytterst komplexa komponenter ingår. Projekt som inkluderar arkitektur, rationalisering, standardisering, effektivisering, upphandling eller ITIL passar Lars-Ove oerhört väl. Han kan växla mellan olika roller som chef, IT-arkitekt, projektledare eller marknadsförare. Sidan 1 av 6

2 Kompetens Projektledning I huvudsak projekt som är relaterade till IT-infrastruktur med höga krav på driftsäkerhet Upphandlingar Stöd vid upphandlingar Chefsroller IT-avdelningar, drift, marknad. Praktisk erfarenhet av drift enligt ITIL TCO (Total Cost of Ownership) Klargöra sambandet mellan IT och företagets finansiella mål samt genomföra förändringar Servicedesk Från ax till limpa: dimensionera, designa, upphandla hjälpmedel till att sjösätta funktioner och sedan driva avdelningen enligt de definierade servicenivåerna Säkerhet Säkerhets och sårbarhetsanalyser, oftast för att definiera eventuell påverkan i samband med konsolideringar och därmed minimera risker. Har praktisk erfarenhet av att arbeta med uppdrag som har mycket höga säkerhets- och sekretesskrav i samband med införande av standardiserade miljöer Presentatör Ofta anlitad talare inom ovanstående områden, både i Sverige och internationellt. Sidan 2 av 6

3 Uppdragserfarenhet Kooperativt revisionsföretag Ny infrastruktur, 2010 En föråldrad miljö med mycket stort personberoende var det som mötte Lars-Ove, där det också fanns motstånd mot förändringarna. Arbetet skedde med hjälp av ett antal workshop där olika fakta lyftes fram sett från användarna och inte från IT. Resultatet blev en ny infrastruktur baserad på senaste teknologier, vilket gjorde det möjligt att senare flytta delar av tjänsterna från egna servrar till molnbaserade. Världsledande konsultföretag Säkring av centrala funktioner, 2009 När det ledande ingenjörsföretaget behövde hjälp med att fastställa vad som behövde säkras i deras IT miljö för att uppnå den driftsäkerhet som deras tusentals användare förväntar fick Lars-Ove uppdraget att skriva underlaget för de funktionella kraven i den kommande upphandlingen, i vilken han var med i utvärderingsgruppen. Internationellt managementföretag Strategisk IT-plan, 2009 Ett ledande managementföretag ville få kontroll over de IT resurser som användarna använder, Lars-Ove fick ansvaret att driva projektet som ledde till en ny och mer effektiv IT-miljö i alla länder som företaget är representerat i. Resultatet är en mer effektiv miljö som även är mer effektiv och därmed billigare. Finnansföretag Leveranssäkerhet, 2008 Ett specialiserat finansföretag behövde hjälp med att se over sina rutiner för säkerhet, inklusive möjligheterna till drift även efter ett katastroffel i de centrala systemen. Lars-Ove ansvarade för arbetet att definiera olika scenario som kan inträffa, bedöma deras påverkan på produktionen samt komma med förslag på lösningar samt genomföra dessa i de produktionsprocesserna och initiera upphandling av relevanta extra funktioner. Poolia Strukturdefinition samt införande, 2007 Välkända bemanningsföretaget Poolia behövde effektivisera sin IT-drift. Lars-Ove kallades in och fick som totalansvarig säkerställa hela ITmiljön. Det resulterade i en total genomgång av kundens system, standardisering av ingående komponenter, uppgradering av system samt nytt arbetssätt för Poolia. Kundens tillgänglighet gick från mycket dålig till att vara bland de bästa. Under denna tid hade Lars-Ove ansvaret för hela leveransen av IT till kunden, såväl infrastruktur som applikationer och dess anpassningar efter nya användarkrav. Proffice Lösning av leveransproblem, 2006 Användarna inom Proffice ansåg att systemleveransen inte var adekvat då det inte var en stabil leverans, samt att det var skiljaktiga uppfattningar mellan olika personer om vad som behövde åtgärdas och varför. Lars-Ove ledde en arbetsgrupp som först definierade läget så att det fanns en gemensam plattform att utgå från, för att sedan införa nödvändiga förändringar. Resultatet blev en uppstramad IT-miljö, där klara riktlinjer fanns om vad som var prioriterat av användarna, vilket i sin tur gav dem en väsentligt positivare uppfattning om det totala ITsystemet. Sandvik Systemarkitekt, Industriföretaget Sandvik hade en gigantisk IT-budget som tidigare fördelades på 70% underhåll av befintliga IT-system och 30% på nya system. Lars-Ove förändrade rådande förhållanden worldwide under tre års tid till att gå mot 50/50. Under denna tid var han ansvarig för en del av den totala leveransen. I samband med detta sågs även hela kontinuitetsfunktionen över och alla företagsprocesser klassades av olika tillgänglighet, som sedan infördes i IT-infrastrukturen Resultatet uppnåddes genom att samverka med kunder och produktion, liksom med hjälp av konsolidering och effektivisering av IT-systemen. IT-systemen kunde snabbare förändras med hjälp av ITIL. Bland Lars-Oves mångskiftande arbetsuppgifter ingick att förklara och förankra projektet hos ledningen Sidan 3 av 6

4 SIDA Delegationsmedlem och talare, 2004 Lars-Ove var medlem i en svensk SIDA-delegation som hade till syfte att successivt förbättra IT infrastrukturen i Etiopien. Hans kompetens var specifikt efterfrågad för att förklara de relativt komplexa system som skulle införas för personer som oftast hade mycket liten IT-erfarenhet. Lars-Ove hade glädje och nytta av sin pedagogiska fallenhet och tidigare lärarerfarenheter liksom av hans förmåga att nå ut till människor. Exempel på tidigare uppdrag Sidan 4 av 6

5 AstraZeneca Systemarkitekt Läkemedelsföretaget AstraZeneca hade behov av att få hjälp med konsolidering och strukturering samt förhöjning av säkerheten av deras utvecklingsverksamhet inom IT och bad Lars-Ove att genomföra detta. Hoffman-La-Roche Systemarkitekt Läkemedelsföretaget är ett av de ledande i världen och behövde i likhet med sina konkurrenter sänka sina IT-kostnader. Hoffman-La-Roche beslöt att drastiskt reducera antalet datacenter runt om i världen utan att behöva ge avkall på de specifika och tuffa krav som ställdes på ITmiljön. De behövde få hjälp med en säkerhetsanalys i samband med att IT-system skulle konsolideras och bad Lars-Ove att bistå dem. Hörnpelarna här var att systemens tillgänglighet minst skulle vara den samma efter flytten. Resultatet blev en säker konsolidering där den löpande IT-kostnaden minskades med bibehållen säkerhet i IT-leveransen. Ericsson Standardisering av servermiljöer och arbetsplatser Ericsson behövde anpassa sin IT-miljö efter de förändringar som var nödvändiga efter alla genomförda projekt i slutet av 90-talet. Såsom övergripande arkitekt med verksamhetens krav på stora kostnadsbesparingar skapade Lars-Ove en standardiserad lösning med servar som komponenter. Det möjliggjorde att nyckla ut de faktiska kostnaderna på användare samt skapade en lägre total kostnad för driften, vilket i sin tur ledde till en klart förbättrad TCO. Swedbank Helpdesk Banken valde att lägga ut sin interna helpdesk på entreprenad och Lars-Ove fick ansvaret att driva designarbetet av denna förändring. Det innebar att alla priser skulle vara fasta i förhållandet till användare, så att banken kunde gå från en okänd kostnad till en som var helt relaterad till antalet användare. Genom att använda sina gedigna erfarenheter av systemlösningar säkerställde Lars-Ove att uppdraget kunde genomföras. Resultatet blev att en helt ny enhet skapades utanför Östersund som sedan dess levererar dessa tjänster till nöjd bank. Nordea Serviceleverans Lars-Ove fick i uppdrag av Nordea att säkerställa så att service leverans för Nordeas bankomater i Sverige genomfördes på sådant sätt att Nordeas bankomater hade en högre tillgänglighet jämfört med konkurrenterna. Genom en högre tillgänglighet kunde bankens intäkter öka. Fujitsu Services Software services Under slutet av 90-talet strukturerades Fujitsu Services till att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden. Lars-Ove hade här ansvaret för att bland annat definiera arbetsprocesser för HelpDesk på europeisk basis, samt införa det i Norden. Vidare hade Lars-Ove under nästan två år ansvaret för all konsultverksamhet i Sverige, inklusive driften av ett antal kundsystem. Parallellt med detta ledde Lars-Ove arbetet med två större standardiseringsprojekt gällande säkra arbetsplatser på RFV och Föreningsbanken. Utbildning Efter gymnasium har utbildningen skett i de olika företagens interna skolor eftersom de kurser som behövdes till största delen inte är tillgängliga publikt. Sidan 5 av 6

6 Språk Svenska Modersmål Engelska Flytande i tal och skrift Övrigt Körkort AB Hängiven fotograf Sidan 6 av 6

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

Välkommen till oss på Saldab

Välkommen till oss på Saldab Välkommen till oss på Saldab De senaste två åren har det hänt mycket hos oss på Saldab. Vi har mer än fördubblat vår omsättning och antalet anställda: Inom koncernen omsätter vi nu över 80 miljoner och

Läs mer

Början på något stort

Början på något stort Början på något stort DET HÄR ÄR BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT. Låt oss presentera två helt nya produkter. En för programutveckling och en för databashantering - Visual Studio 2005 och Microsoft SQL Server 2005!

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

god tillväxt och stärkt position som it-partner

god tillväxt och stärkt position som it-partner REDOVISAR: god tillväxt och stärkt position som it-partner 2007 blev ännu ett händelserikt år. Förutom fortsatt god tillväxt och FÖRBÄTTRAT RESULTAT har vi tecknat flera nya, långsiktiga avtal. Det visar

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Prövning av Riksbankens IT-verksamhet mot utförandekriterierna (RITVA)

Prövning av Riksbankens IT-verksamhet mot utförandekriterierna (RITVA) 7 PM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) DATUM: 2010-11-15 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: IT-avdelningen Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET >> Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it Main data center Göteborg MAGNUS CARLANDER CEO Volvo IT och CIO Volvo Group MAGNUS CARLANDER OM VOLVO IT:S

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer