Tranåsbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-08- 25 Tranåsbostäder"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN 8arn- och Utbildningsnämnden Tranåsbostäder DpI 8iL D nr... C~~- le -,;;;- Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden Tranås AB Tranåsbostäder redovisar härmed investeringar och beräknade hyreskostnader enligt uppdrag Diarienr 044/10 89 och komplettering gjord i 12l i enlighet med alternativ 1. Till gnmd för utredningen ligger också av Er upprättade kriterier får ombyggnader 20 l För att kunna genomföra en ombyggnad i enlighet med gällande kravspecifikationer och önskemål kan vi konstatera att detta måste ske i två etapper. En total ombyggnad av köket måste föregås aven separation av ventilation och övriga installationer. Etapp l bedömer vi kan genomföras under sommaren och hösten 20 Il utan större påverkan och störningar av Er befintliga verksamhet. Etapp 2 avser ombyggnad av kök, personalutrymmen. inlastning m m. Vi ser det som möjligt att genomföra detta under sommaren och hösten 2012 med ett färdigställande till Detta innebär att det inte kan bedrivas någon verksamhet i dessa lokaler under ombyggnadstiden. Den beräknade totalhyran fr o m är 2436 kkr, vilket innebär en ökad hyreskostnad med l 950 kkr/år. Sammanställning av investeringar och hyreskalkyl bifogas. bilaga l. Samtliga kostnader är budgetberäknade och i enlighet med 20 lo-års kostnadsnivå. Fastigheten är momsregistrerad till 77 %. Definitiva kostnader kan redovisas först då fullständig projektering och anbudsupphandling genomförts. För att kunna genomföra projektet i enlighet med ovanstående tidplan måste beställning ske senast Krister Rydholm Styrelseordforande

2 -0 ~--... AB Tranåsbostäder Investerings- och årskostnadskalkyl Projekt:. Ombyggnad.kö~ Etapp I o~h II Fastighetsbetecknlng:. Folkets Park 1:7 P~~!irias: maj-l! Avslutas: dec-l2 Yt~ (i~2):----!..1!:l!!!~tf!r!flg~k!,!k)!l.. I}eJopp Entreprenadkostnad total: moms 77% för~t:l~t på:._.~_. _ - byggnad,_ 3% _ _.-:'?"vggn.ac!!inverz.~(l,:i~~_~, ~~_ _-rnarkanläggning, ~% Summa anbudskostnad Summa byggherrekostnader (avskr 3%) '-'._--_._ Summa tilläggs- o fin kostnader (avskr 3%) ,~_ _.,_ '.. ~,. SUMMA KOSTNADER Arskostnadskalkyl.A~~krivp.inga~: _._-"- -. Ränta: Drifts- o underhållskostnad: _- o - - '_._._. ~.. -_._- --,-. Utökade ytor, personal, ~IlI~tl1ing ffi ffi Summa kostnad per år _- ~~~I!t_lig.~I~a Beräknad ökad hyra fr o m

3 Förändring prislista Hotell & Restaurangprogrammet Totalkostnad Elevantal Kostnad per elev

4 Beräkningsunderlag för HR-programmet vid Holavedsgymnasiet Restaurang och storköksutbhdning Alla belopp avser tkr Nuvarande HR-program Restaurang &Livsmedel GY11 Lokaler Personal Läromedel Skolmåltider Investering/kapitalkostnad Övriga kostnader/förbrukning etc Overhead kostnad Lokaler Personal Läromedel Skolmåltider Investering/kapitalkostnad Nyinvestering (totalinv. 10 mkr) Övriga kostnader/förbrukning etc Overhead kostnad Totalkostnad Elevantal Kostnad per elev Skolmåltider egen regi Intäkter '7 800 elever * 4 tkr Kostnader Utökning personal ca 4,0 tj Livsmedel ca 10 kr / portion Övriga kostnader Kostnad skolmåltider egen regi O Totalkostnad Tillgängligt antal platser Elevantal (fyllnadsgrad 80%) Kostnad per elev 109 Effektiviseringskrav för att komma ned till Riksprislistan nivå på 105 tkr 149

5 TRANAs KOMMUN Bu-kansliet Elevantal från närliggande knr vid Holavedsqyrnnaslet 2010/11 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY Total HOGY 0604 HOGY 0604 HOGY 0604 HOGY 0604 Ödeshög Ydre 8oxholm Aneby Total Total Total Total 126 Varav antal elever på Restaurangprogrammet HOGY 0509 Ödeshög 1 HOGY 0509 Total Ydre 2 3 Total HOGY 0604 Aneby 2 HOGY HOGY 0604 Total HOGY 0687 Tranås 1 HOGY HOGY HOGY 0687 Total HOGY Total Antal förstahandssökande till HR inför '2007/08 7 '2008/09 11 '2009/10 10 '2010/11 6 varav Tranås 5 7 4

6 HR-programmet Uppföljning av elever på HR och deras arbetsmarknad Maria Lund Arbetsmarknaden för kockar och servitörer har under de senaste åren varit mycket god. De närmsta tio åren räknar man med medelgoda chanser till jobb med stora lokala variationer. Arbetslösheten i yrket är högre än genomsnittet men antalet lediga platser ökar. Arbetsmarkanden för fd elever i i Tranås varierar. Ett flertal av våra fd elever har arbeten i närområden. Chanserna till jobb ökar om man är beredd att flytta. Generellt säger man att ca 1/3 av HRelever stannar kvar inom branschen. En grov skattning av våra elever visar att av de vi känner till något om så har minst 25% arbete inom branschen. Nedan följer en redovisning av elever som vi säkert vet jobbar inom branschen. Det finns två elever som i Tranås har utvecklat och startat företag inom branschen. I vår senaste trea (9st) som gick ut har två stycken fått tillsvidare tjänst på stadshotellet i Eksjö samt att en till elev har jobbat extra där under sommaren. Sjökrogen har haft två fd elever under sommaren. En elev flyttade till Härnösand sista terminen och fick sommarjobb som servis samt inom hemtjänsten. I den första klassen som gick ut har hälften stannat kvar inom branschen men är inte verksamma i Tranås. En elev kunde av hälsoskäl inte fortsätta utan utbildade sig till arbetsterapeut. Den klassen hade tio-års träff förra året. Bland Tranåsföretagen finns många av våra fd elever: Eklidenjobbar 4 st i servisen Statt 1 kock Golfrestaurangen och Ziesta jobbar 5 fd elever Badhotellet varierar men har haft flera av eleverna, både i kök, servis och reception samt som kökschefer Gyllene Uttern jobbar 3 st kock, servering och reception ICA Kvantum har anställt 3 st och på Konsum jobbar 2 st I Stockholm vet vi om fyra fd elever som jobbar, 2 på LUX, 1 på Grand, 1 på Junibacken En elev som hade en strulig skolgång jobbar nu som restaurangchef i Ulricehamn. I Göteborg har vi några b la som restaurangchef. 7 st har vidareutbildat sig,1 på Gastronomiprogrammet i Umeå, 3 st till lärare varav -en hemkunskapslärare. Två har utbildat sig till tandsköterskor och en till bartender i London. 1 elev gör kockutbildning i det militära och är förlagd till flottan. Många elever har fått jobb inom andra serviceyrken och inom omsorgen. I våras ringde barnomsorgen och hade behov av vikarier i köket men dem kunde vi inte hjälpa för våra elever var inte intresserade då och eleverna var inte så många heller, Eleverna vill inte jobba i centralköket men om det blir mindre tillagningskök i kommunen kommer det att bli attraktiva arbetsplatser. På Torpön har vi haft 7 st elever som sommarjobbat. En har sommarjobbat på Grännagården. Sammanfattningsvis så är det så att de elever som vill jobba inom branschen verkar ha fått jobb. HR har en bra grundutbildning även inför andra servisyrken där våra fd elever passar. Vi har ingen uppfattning av hur stor andel som är arbetslösa men. det verkar som de flesta finner någon sysselsättning

7 <, i 87. I~ i. " :'M;b [".. t. l KV, LÄROVERKET 3 (STG 1898) lekpark... '" ~ <:J'" tjj " s / j',i' , / /' /',j' ~ PARKHALLEN OJ - ~ > PARKERING.._.. _._._ _._._-_._._.. _~_._._. parke'rlngsplats 'ivqglov b,viljat med I beslutet )110;1"'" v1l11mr O 9 Mu lid' 1I1AN~S BYGGNADSNiiMND r "EVAYStA.ION l OATUU TRANARK AB IFOLKETS PARK -TRANÅS K:.'1 "" ""'.~.,.,,,... TILLBYGGNAD AV FÖRRAD!INLAS'rNING 'I M'lII~~~~..'~ ~~~:":: ~~~~~':A.~~~ ~~~~..~O:~121O

8

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017

DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017 DRIFTFÖRÄNDRINGAR 2014-2017 KF 2012-11-22 171 BILAGA 1 (- är ökad kostnad, + minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2013) Kommunstyrelsen Utvecklingsenhet A Gislavedsleden -50-50 -50-50

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

2010-08-30 Sida 1 (27)

2010-08-30 Sida 1 (27) BBa 2010-08-30 Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, måndag 30 augusti 2010, kl. 08.15 12.00 Beslutande Lei Andersson (c) ordörande Bo Falkenström (m) Jennie Johansson (m) Trygve Lundblad (kd) Maria Sanridsson

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Intern kontroll. Representation Inköp elektroniska artiklar. Lidköpings kommun. Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Intern kontroll Representation Inköp elektroniska artiklar Lidköpings kommun Hans Axelsson Cert. kommunal revisor Uppdraget Vi har av revisorerna i Lidköpings kommun fått i uppdrag att

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16

KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16 KF 9:1 KF 9:2 KF 9:3 KF 9:4 KF 9:5 Delårsrapport 2014:1 för perioden 1 januari till 31 mars Strängnäs kommun Dnr KS/2014:190, 2014-04-16 KF 9:6 Ekonomi Resultat för perioden januari-mars Resultatet för

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod Lokalutredning 2012 Sammanfattning Swingkatten har under tidigare år av överskott avsatt pengar till en lokalfond som i dagsläget uppgår till 560 000 kr. Det finns inget tvingande skäl att spendera pengarna

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna Om Famna Famna startade 24 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att bilda en intresseorganisation för idéburen vård och social omsorg. Initialt finansierades verksamheten

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer