Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr"

Transkript

1 lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2: , Kästa förskola/skola FS/S klar 5 X X X 37 2, Nytorp 4:30, Skogås/Trångsund, Nytorps Mosse klar 5 X X X 43 2, Vistaberg, Vistaberg 1:16/Bergnäs 26, Flemingsberg. Utsikten klar 5 X X X 44 2, Skogvaktartorpet, Snättringe, kök och renovering - X X X 29 1, Kvarnbergsplan, Stuvsta, Tomtberga 3:4 (Brf-köp, avgift) pågår 3 X , Hörningsnäs 1:1, Sjödalen pågår 5 X 43 2, Segeltorp, kv Bildhuggaren FS/Äldreb pågår , Trångsund, Sjöängen ll klar 5 X 43 2, Brandstegen, Sjödalen (ev. Brf-köp, avgift) överklagad 3 X Låset 1, Trångsund/Skogås pågår , Flemingsberg, Grantorp pågår , Flemingsberg, Grantorp/Hälsovägen (oklar lokalisering) pågår , Visättra Ängar pågår , Segeltorp Gulsparven överklagad , Sjödalen Solgård 2:22 FS/S pågår , Vista Skogshöjd FS/S pågår , Utsälje 1:50 pågår , Högmora etapp II FS/S överklagad , Gladö Kvarn pågår , Vidja FS/S , Summa ,4

2 lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Grundskola plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Skolgårdssatsningar (utredning klar) , Akustikåtgärder musik och slöjd, fem skolor , Kvarnbergsskolan evakueringspaviljonger - X , Edboskolan, ombyggnad kök o lastkaj - X X X 22 1, Utsäljeskolan evakueringspaviljonger - X 5 4, Skansbergets skola, F X 3 0, F-6 skola Kästa, Flemingsberg, Kästa S/FS klar 400 X X X , Stenmoskolan - verksamhetsanpassning X 19 0, Kvarnbergsskolan idrottshall - X 38 2, Kvarnbergsskolan verksamhetsanpassning - X X X , F-9 Skola, Glömsta 2:60, Flemingsberg klar 720 X X X , Ängsnässkolan, omdisponering av mark 2 0, F-6 Långsjöskolan (tidigare Kråkvik) - paviljonger 14 18,0 2016/2019 Utsäljeskolan om- och tillbyggnad till F Tomtbergaskolan om- och tillbyggnad , Trångsundsskolan, verksamhetsanpassning till , Kungsklippeskolan, ventilation, kök, Mörtviksskolan, verks anpassn, översyn kök, kapprum, u-håll 13 0, F-6 skola Solgård 2:22 S/FS pågår , skola Aspen 2-3 alt Palmen/Oliven , F-6 Långsjöskolan (tidigare Kråkvik) , Vista skogshöjd S/FS pågår , Svartvik/Högmora Etapp ll S/FS överklagad , Vidja S/FS , Summa ,3

3 lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Gymnasium plan Elever program produktion mnkr mnkr drift Sågbäcksgymn, byggskolan Klar X X X 18 0, Sjödalsgymnasiet, verksamhetsanpassning 13 1, Summa 31 2,4

4 lista Mars 2015 Detalj- Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Kultur- och fritid plan program produktion mnkr mnkr drift Ridanläggningar 13 0, Rackethall Skogås (not 2) X X X 87 5,9 2015/16 Mötesplats/idrottshall, Stuvsta IP. KUF's del (not 1) överklagad X X X 74 4, Mötesplats, Glömsta 2.60, KUF's del klar X X X 13 0, Idrottshall Glömsta 4:17/18 pågår X X 43 2, Idrottshall Flemingsberg (förhyrning hos Skanska) (not 3) klar 11,7 2017/18 Idrottshall Utsäljeskolan 43 2, Utomhusbad 26 1, Idrottshall centrala Huddinge (Storängen) 43 2, Summa Not 1. Ersättning för klubbhus och omklädning Not 2. hyresunderskott netto fr o m år 3 uppskattas till -2,8 mnkr Not 3. hyresunderskott netto blir lägre efter att en driftentrprenör har upphandlats

5 lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Äldreomsorg plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Äldreboende i Segeltorp, kv Bildhuggaren FS/Äldreb Pågår 90 X X , Ombyggnad av Sjöliden, 5 lägenheter saknar pentryn - 3 0, Ombyggnad av Stuvstagården, 15 lägenheter saknar pentryn - 8 0, Stortorp Hus A ombyggnad, 40 lgh saknar pentryn , Nytt äldreboende i Centrala Huddinge/Stuvsta , Summa ,4

6 lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Socialtjänst plan lägenheter program produktion mnkr mnkr drift Ombyggnad Norströmsväg 10 (LSS) - X X X 5 0, Boendeenhet nybyggnad Björnkulla (ers. för Marmorvägen) - 5 X X 18 1, Baslokal + servicelägenheter vid Brandstegen (ev. köp av Brf) överklagad Särskilt boende inom socialpsykiatrin , Ny boendeenhet LSS , Särskilt boende inom socialpsykiatrin , Ny boendeenhet LSS , Summa ,6

7 Totalt alla verksamheter Investering Hyra mnkr mnkr Summa Förändringar mot föregående månad är markerade med rött Kommentarer Kolumn: Detaljplan Om en detaljplan är påbörjad, överklagad inte klar eller klar. Inte ifylld kolumn innebär att detaljplan inte är påbörjad. Streck innebär att ny detaljplan inte är aktuellt Kolumn: Lokalprogram Ett lokalprogram har tagits fram för objektet Kolumn: Förstudie Beslut om förstudie har gjorts av SBU Kolumn: Beställning Produktion Beslut om beställning av byggproduktion har gjorts av KS/KF Kolumn: Investering Uppskattat belopp (i mnkr) för investeringen Kolumn: Hyra Uppskattad årlig tillkommande hyreskostnad (i mnkr) Kolumn: Inflyttning Drift När objektet beräknas vara klart för att tas i bruk