Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl

2 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang, relaterade aktiviteter Genomförande Slutsatser Vad händer nu?

3 Bakgrund Reformer för ökad valfrihet Lagen om valfrihetssystem (LOV) primärvård Ny patientlag Patientrörlighetsdirektivet Beslut från landstingsdirektörsnätverket hösten 2012 Uppdraget möjliga och önskvärda vägar framåt 1177 Vårdguiden plattform Uppstart av projekt november mars 2014 Regeringsbeslut

4 Relaterade projekt hur ser vi på det? Demokratisk insyn och transparens etisk plattform Öppenhet Uppföljning och kvalitetssäkring kvalitetssäkrad välfärd Valfrihet information som underlag för val av utförare Stärka patientens ställning i mötet med vården - målgruppsanpassning av Öppna jämförelser och kvalitetsregisterdata

5 Valfrihet information som underlag för val av utförare Syftet är att stödja invånare och patienter i val av utförare utifrån valfriheten. Målet är att stärka patientens ställning att genom information och valfrihet skapa bättre förutsättningar för egenmakt och hälsa. Utgångspunkten är att erbjuda jämförande information i första hand via den webbaserade kanalen 1177 Vårdguiden, 1177.se, Hitta och jämför vård.

6 Genomförande

7 Målsättning för projektet Förenkla för invånare och patienter att Hitta, jämföra och välja Hitta nationella lösningar som är hållbara över tid för kostnadseffektivetet och tidseffektivitet Få in mer data utifrån flera kvalitets- och informationsaspekter en del av målgruppsanpassningen Stödja landstingen/regionerna vad gäller processen för: Urval av indikatorer Överföring av data från nationella och regionala datakällor Publicering/visualisering på 1177.se, Hitta och jämför vård

8 Utgångspunkter Valfrihet vs vårdval Vad invånare och patienter vill ha för information för att välja utförare Invånare och patienter välja utifrån egna preferenser Målgruppsanpassning genom balans i kvalitets- och informationsaspekter Vägledning bättre än slumpen Hitta, jämföra, välja

9 Regeringsbeslut - uppdrag Vårdvalsfunktion sökfunktion utifrån egna preferenser. Utveckling och visning av kvalitets- och utfallsindikatorer - utredas och prövas i form av exempelvis ett pilotprojekt. Vårdgivarna ska ha möjlighet att kontinuerligt redovisa information om sin egen verksamhet, ex. serviceutbud, på webbsidan. Att fortsatt utveckla och stödja intresserade landsting i tillgängliggörandet av aktuell, möjlig och relevant kvalitetsdata för patienter och invånare. Att ge förutsättningar för ett effektivt och hållbart breddinförande av kvalitetsdata på 1177.se genom att stödja upprättandet av tjänstekontrakt mellan utvalda datakällor och den nationella tjänsteplattformen. Att utveckla tjänsten Hitta och jämför vård för ökad och förbättrad jämförbarhet.

10 Vad har vi gjort mer? Tagit del av kunskapsunderlag bland annat från Myndigheten för vårdanalys Kartläggning basinformation nuläge Kontaktkort admin som nationellt verktyg, erfarenheter från pilotlandsting Diskussioner med Landstinget Blekinge ringa in hur gå vidare och koppling till basmodell för uppföljning av primärvården Kort internationell utblick Danmark, Norge och Storbritannien Samverkan med andra aktörer tex. branschorganisationer, patientföreningar etc. Förstudie kring Nationell listningstjänst underlätta att välja Utkast process för anslutning av indikatorer indikatorbibliotek

11 Principer för dataöverföring HSA-katalogen Kontaktkort admin Tjänstekontrakt/Nationella tjänsteplattformen Ansluta nationella datakällor Ansluta lokala/regionala datakällor Signe - väntetidsdatabasen GUPS Syfte: 1177.se hämta upp på standardiserat sätt kostnadseffektivt, tidseffektivt Följa nationella e-hälsostrategin Säkerställa uppdatering av information

12 Principer för urval av indikatorer Ge vägledning Få vägledning om den här enheten passar mig Prioritera indikatorer som är viktiga för den nära vården, vården av de mest sjuka och vården av invånare med kroniska sjukdomar. Tyngdpunkten på basinformation/serviceutbud samt framgångsfaktorer än mer svårtolkade resultatmått Indikatorerna ska vara patientfokuserade framtagna ur ett användarperspektiv Förklaringstexter vad visar indikatorn, varför viktigt etc. Syfte: Gemensam utgångspunkt för urval av indikatorer Stöd för urvalsprocess i landsting och nationellt Valfriheten och valfrihetsinformationen stödja den enskilda individen till egenmakt och bättre förutsättning för hälsa samt tillgång till sjukvård

13 Principer för presentation/publicering på 1177.se Att det finns riktlinjer för användning av HSA-katalogen och Kontaktkort admin Att det finns standards av presentationssätt för visning av information/indikatorer på 1177.se Att det finns checklista för publicering av data på 1177.se Att det finns naturliga kontaktvägar HSA-id ett grundläggande krav för visning på 1177.se Syfte: Få en enhetlighet och inkännande i presentationen för invånaren och patienten Satta presentationssätt kostnadseffektivt och tidseffektivt Genomarbetad information på 1177.se integrering av informationen för olika vägar in till Hitta och Jämför vård Effektiv hantering genom tydliga kontaktvägar

14 Slutsatser vad krävs? Att SKL/landstingen går hand i hand och jämna steg med 1177 Vårdguiden/Inera Basmodell för indikatorer i syftet valfrihetsinformation Indikatorbibliotek, digitalt på SKL? Få med rätt kompetens i arbetet med indikatorerna Fortsatt utveckling av tjänstekontrakt för att förbereda för fler datakällor Teknisk/förvaltande funktion på Inera Förvaltning/utveckling tjänstekontrakt Kundservice Riktlinjer/rekommendation/standard/kriterier; kontaktvägar, urval av indikatorer, överföring av data, presentationssätt och publikationssätt Sökbarhet över hela landet - som stöd utifrån utökad valfrihet Utveckling av Kontaktkort admin och HSA för jämförbarhet Fortsatt samverkan med berörda intressenter och aktörer Internationell dialog Visa på vad som finns idag! Inte alltid känt

15 Utmaningar Hur ser den politiska visionen ut (vad) och var finns den? Risk för stort gap mellan vision och verklighet. Möjliga indikatorer idag - Rätt indikatorer i morgon. Hur prioriteras valfrihetsinformation i den nationella e- hälsoplanen? Vem äger utvecklingsstrategin (hur) för valfrihetsinformationen? Beslutsvägar Inera, 1177 Vårdguiden, SKL. Stabil finansering utifrån en gemensam strategi Ändamålsenliga datakällor/datainsamling saknas finns inte i detta syfte (än) Aktualitet i data HSA-id identifikation i datakällorna

16 Vad händer framöver? Framtagande av strategi SKL tillsammans med Inera och 1177 Vårdguiden. Och landstingen/regionerna! Bygga vidare på projektets kunskap och erfarenheter Basmodell för valfrihetsinformation Fortsatt löpande diskussion/avstämning/förankring med aktuella aktörer och intressenter utifrån särskilda områden Koppling och utgångspunkt i den nya patientlagen ge förutsättningar för informationsutveckling som stödjer val över landstingsgränser Koppling till basmodell för uppföljning av primärvården Koppling till kronikersatsningen stödja kroniker vid val av vårdcentral/motsvarande Koppling till nationella riktlinjer med primärvårds- och patientversion Koppling till etisk plattform Koppling till öppna jämförelser

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Budgetunderlag 2015 2017 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum

Det första året med projekt Dala Valideringscentrum Det första året med projekt Dala Valideringscentrum - delrapport från den externa utvärderingen av projektet Januari 2015 Max Valentin, Fabel kommunikation AB 1 Inledning/bakgrund Utvärdering avser projektet

Läs mer