Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 1-11"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 1-11 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande Nura Mahmutagic (S) Lennart Erlandson (M) Birgitta Nordlöw (FP) Ann Pettersson Olsson (S) Monica Jernetz (M) Övriga Thomas Tryggvesson, förvaltningschef Monica Antonsson, verksamhetschef Lars Axelsson, verksamhetschef Christina Erlandsson, verksamhetschef Eva Holm, PA-chef Christina Samuelsson, verksamhetschef Ann-Charlotte Andersson, avdelningschef Thomas Johansson, avdelningschef Magnus Levin, avdelningschef Sekreterare Agneta Järkelid Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 januari 2014

2 2 (9) Justeras Steve Sjögren ordförande Birgitta Axelsson Edström

3 3 (9) 1 Redovisning från kvalitetspristagare 2012 Garpen, Stensberg samlade all personal till konferens med temat hälsa på Strand Hotell, Borgholm. Senare var man på Stjärnlans i Kalmarsalen. Hela arbetsgruppen deltog i aktiviteterna, även en som gått i pension. Smedängen har köpt arbetsstolar som personalen har provat ut. Dessutom har alla fått ett presentkort till ett värde om 250 kronor som uppskattning efter det turbulenta året som har varit. Sillåsen fick sitt pris 2011 men redovisar nu. De var på Restaurang Larmgatan 10 och därefter på föreställning i Kalmarsalen. Dessutom fick hela personalgruppen arbetsskor.

4 4 (9) 2 Kompass - Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänsten - Kalmar län Dnr ON 2014/0003 Handlingar Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 10 januari 2014 med förslag till beslut. Länets kommuner avser att under 2014 initiera arbetet med att konstruera en gemensam enhet för utveckling och forskning inom socialtjänsten. Kommunerna emellan Kompass kommunal praktisk samverkan Socialtjänsten - Kalmar län. Uppdraget är att börja i mindre skala, bygga stabilt, utifrån gemensamma behov, med starkt stöd och förankring i verksamheter och ledning. Länets kommuner har gemensamt arbetat fram bifogat förslag. Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser, vilka handlar om stöd till utvecklingsarbete. I avsiktsförklaringen för Kalmar län 2010 finns överenskommelse om att samarbeta inom området evidensbaserad praktik för god kvalité inom socialtjänsten. Omsorgsnämnden godkänner regionförbundets förslag till beslut i fråga om funktionen Kompass.

5 5 (9) 3 Omvårdnadslyftet 2014 Dnr ON 2014/0004 Handlingar Tjänsteskrivelse 14 januari Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra omvårdnadslyftet under Syftet är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen, både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade arbetsuppgifter. Ansökan januari fördelas 150 miljoner kronor. Utbildningsinsatserna pågår till och med den 30 juni Omsorgsförvaltningen söker statsbidrag på kr. Eftersom ansökan är under första halvåret är detta hälften av summan som söktes för Ansökan juni 2014 Baserat på den totala redovisningen fördelas under hösten ytterligare 150 miljoner kronor som en premie för bästa resultat. Premien baseras på antal utbildade undersköterskor i verksamheten. Syfte Den vård och omsorg som kommunerna svarar för måste kunna ge en värdig och trygg tillvaro för vård- och omsorgstagarna. Det är viktigt att personalen har god kompetens för detta. Det gäller även i verksamheter till stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Undersökningar visar att avsaknad av tillräcklig och relevant kompetens påverkar så väl effektiviteten som säkerheten och kvalitén i vård och omsorgsinsatserna. Omsorgsnämnden ansöker om statsbidrag ur omvårdnadslyftet för våren 2014 med kr.

6 6 (9) 4 Preliminärt bokslut 2013 Avdelningschef Magnus Levin informerar översiktligt om bokslutet för Preliminärt resultat är 3,5 miljoner kronor. Bokslutet i sin helhet kommer att redovisas i februari. 5 Program för hållbar jämställdhet Dnr ON 2014/0005 Handlingar Tjänsteskrivelse 14 januari Omsorgsförvaltningen har, med hjälp av jämställdhetsutvecklare genomfört ett utbildningsprogram och tagit fram några centrala mål för utvecklingsprojekt i jämställdhetsfrågor. Medborgarna får ta del av förvaltningens resurser i enlighet med jämställdhetsprogrammet och alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Biståndshandläggningen har kartlagts ur ett jämställdhetsperspektiv Rapporten kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete.

7 7 (9) 6 Förvaltningschefen informerar Eva Holm, nytillträdd PA-chef presenterar sig. Fullmäktige har återremitterat frågan om privata utförare när det gäller matdistribution. Tidsplan och underlag för upphandling kommer att presenteras under våren. Hyran för en lägenhet på Berga Backe uppgår till kronor. Bostadstillägg utgår med maximalt kronor. All personal ska utbildas i värdegrundsfrågor. Ett 80-tal personer är utbildningsledare. 1 miljon kronor har avsatts i budgeten. Dessutom har förvaltningen erhållit 0,5 miljoner kronor av s.k. ännu-bättrepengar. Smedängen töms på boende successivt. Två enhetschefer söks genom intresseanmälan. Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp är anmälda till SKL:s utbildning för ledningsgrupper Leda för resultat. Nu publiceras flera olika mätningar som gjorts i verksamheten. Ledningen ska sammanställa presentera resultaten vid nästa sammanträde Förvaltningschefen har gått bredvid i hemtjänsten Oxhagen en förmiddag. Personal i hemtjänsten möts av nya situationer och många inryck varje dag. Det var en värdefull förmiddag.

8 8 (9) 7 Rapport från projektet More Living, Sydafrika More Living Active Ages är ett SIDA-projekt som bedrivits i samarbete mellan Regionförbundet i Kalmar län, Mörbylånga och Kalmar kommuner, Kalmar läns museum och Cape Wineland i Sydafrika. Syftet har varit att skapa en bättre livssituation för de äldre genom att använda kulturarvet i vid bemärkelse. Fyra resor har gjorts, bland annat har personal från träffpunkter deltagit i projektet. Vid det senaste besöket gjordes en s.k. tidsresa. Drygt 100 personer klädde ut sig tidstypiskt för ett årtal under 60-talet och återupplevde händelser som utspelade sig då. Omsorgsförvaltningen ska använda och utveckla konceptet. Gemensamma aktiviteter för yngre och äldre kan formas. Ett idéseminarium ska genomföras tillsammans med Mörbylånga kommun den 12 mars. 8 Boendesamordnarens rapport Förnärvarande är det ont om platser både för permanent boende och korttid. Smedängen kan användas tillfälligt för korttid. Dessutom finns några platser på Lagerträdet, Enliden, Björketorp och Linden.

9 9 (9) 9 Anmälningsärenden För kännedom anmäls följande. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:60 Ändringar i folkbokföringslagen. Utdrag ur protokoll, 240, från kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2013 angående budget 2014 och ekonomisk planering Utdrag ur protokoll, 249, från kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013 angående införande av en Kalmarmodell för LOV (lag om valfrihetssystem). Utdrag ur protokoll, 254, från kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013 angående motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart. 10 Delegationsärenden Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen under tiden 11 december januari Protokoll från central rekrytering 22 november Övrigt Birgitta Nordlöw (FP) meddelar att hon blivit uppringd av en person som har sin anhöriga boende på Smedängen. Det är oroligt och rörigt just nu på smedängen. Personalen blandar äldre och dementa. Det är många timvikarier som inte kan svara på frågor etc. Verksamhetschef Christina Samuelsson förklarar situationen. Många ansällda har börjat på Berga Backe, snart ska även omsorgstagare flytta dit. Tre enheter läggs ner medan en korttidsenhet öppnar under en mellanperiod. Allt detta skapar en del oro. Dementa och äldre ska inte blandas. Mer fast personal ska anställas. Sjuksköterskesidan är intakt fram till slutet av sommaren.

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer