Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen Ur Vårdhandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-27. Nutritionsbedömning. Nutritionsdagen 2015. Ur Vårdhandboken"

Transkript

1 Nutritionsdagen 2015 Nutritionsrådet Akademiska sjukhuset Nutritionsbedömning Karin Blom Malmberg, Leg Dietist Socialstyrelsens föreskrift 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring 6 Vårdgivaren ska fastställa rutiner för 1. hur undernäring ska förebyggas, och 2. hur undernäring ska behandlas. Ur Vårdhandboken Patientrelaterade mål: Alla patienter ska ha en näringstillförsel som är anpassad till individens sjukdomstillstånd och behov. Alla patienter ska få den hjälp och det stöd de behöver för att äta eller på annat sätt täcka sitt energi- och näringsbehov. Patientens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av delaktighet ska respekteras i all nutritionsbehandling. forts. ur Vårdhandboken Verksamhetsrelaterade mål: Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och vård. Det ska finnas en av verksamhetschefen fastställd ansvarsfördelning mellan professioner för nutritionsvårdsprocessen. Det ska finnas personal med adekvat nutritionskompetens på eller knuten till vårdenheten. Riskidentifiering och riskbedömning ska göras för att identifiera patienter som är undernärda eller riskerar att utveckla undernäring. Ofrivillig viktförlust Lågt BMI Ätproblem Riskbedömning Läs mer om utredning och åtgärder i Kvalitetshandboken: Kvalitetsnorm Undernäring, prevention och behandling i slutenvård /Undernäring,%20prevention%20och%20behandling%20i%20slutenvård.pdf 1

2 Logopedens bedömning Eva M Sandin Sväljer SÄKERT Sväljer TILLRÄCKLIGT Att svälja Om ätsvårigheter - bedömning Strukturerad testmåltid med mätning av oral transporttid och sväljningskapacitet Fiberendoskopisk Undersökning av Sväljning FUS Genomlysningsfilmning, hypofarynxfilmning, videofluoroskopi Helt normalt. Hur gör man? Om ätsvårigheter - bedömning Om ätsvårigheter - bedömning FUS- undersökning Titta på en vanlig måltid! 2

3 Om ätsvårigheter - bedömning Om ätsvårigheter - bedömning Äter lite/tar tid att äta (hela måltiden) Muntransporten tar tid (skattas) Mat kvar i munnen efter sväljning Tuggproblem Sen sväljning Mat kvar i halsen (harkling/eftersväljning) Tecken på felsväljning (ev. hosta/aspiration/ gurglig röst) Om ätsvårigheter - insatser Förekomst av dysfagi Befolkningen Sverige: 8% någon grad av dysfagi och 1,3 manifest medelsvår till svår dysfagi (USA 5%) Stroke: 37-78% Neurologiska sjukdomar: ALS MS Parkinsons sjukdom: >40% Vård och omsorgsboende I Sverige: 59 80% (olika kriterier) säkert vad vi ger hur vi anpassar hur vi matar tillräckligt av energi, näring och vätska Om ätsvårigheter - bedömning Lunginflammation på grund av felsväljning - aspiration Databasgenomgång av åren Dysfagi vid stroke 277 artiklar dysfagiförekomst vid screening (37% till 45%) något högre vid klinisk testning (51% to 55%) högst vid instrumentell bedömning (64% to 78%) Martino, R., Foley, N., Bhohal, S., Diamant, N., Speechley, M., & Teasell, R. :(2005), Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis and pulmonary complications, Stroke; 36(12), PURPOSE OF REVIEW: The aim is to describe recent advances concerning pneumonia in older patients in relation to epidemiology, microbiology, and factors related to severity, treatment, and prevention. This article is a review of studies on pneumonia in older people. RECENT FINDINGS: The incidence of oropharyngeal dysphagia is increasing among older people. SUMMARY: Pneumonia is increasingly caused by viral pathogens, and the pneumococcal and influenza vaccines may not be as effective as was first published. Recent studies have shown that aspiration is an increasing risk factor for pneumonia among older people. Cabre, M.: (2009). Pneumonia in the elderly. Curr Opin Pulm Med. May;15(3),

4 Munvård och sond Daglig munvård reducerar risken för lunginflammation hos patienter med sond Maeda, K. & Akagi, J.: (2014), Oral care may reduce pneumonia in the tube-fed elderly: a preliminary study. Dysphagia; 29 (5), Pneumonier (bakteriella) riket Ökning 2,6 ggr mellan Socialstyrelsens statistikdatabas Pneumonier (bakteriella) Uppsala Administrationsvägar, olika sätt att ge sondmat, upptrappning av sondmat samt kort- och långtidsbruk, toleransproblem/komplikationer Ökning 4,4 ggr mellan Lena Frick, Leg Dietist Eva Björklund, Leg Dietist Socialstyrelsens statistikdatabas Sondmatning Till patienter som inte kan täcka energioch näringsbehov men har en fungerande mag-tarmkanal. Till exempel vid: Sväljsvårigheter Pre- och postoperativa nutritionssvårigheter Psykiska sjukdomar Mag- och tarmsjukdomar Trauma: olyckor, brännskador Aptitstörning Medvetslöshet Fördelar med sondmatning Motverkar atrofi av tarmslemhinnan, risken för infektionskomplikationer minskas Mer ekonomiskt än PN Energibehovet tillfredsställs Underlättar övergång till fast föda 4

5 Kontraindikationer Mekaniska hinder i tarmen, ileus Akuta bukbesvär som blödning Chock trauma Instabil cirkulation Fistlar beroende var de sitter Praktiska problem Etiska frågor Administrationsvägar -Nasogastrisk sond -Nasoduodenal sond -Gastrostomi när behovet av sondnäring beräknas kvarstå under lång tid PEG percutan endoskopisk gastrostomi Kirurgisk gastrostomi (Witzelfistel) - Laparoskopi, knapp in direkt -Jejunostomi -Transgastrisk jejunalsond PEG byts till knapp efter 6-8 veckor Skötsel Gastrostomi Tvätta med tvål/ vatten dagligen kring stomat Vrida knappen 1/2 varv varje dag Knappen byts var 3:e månad Ok att ge mediciner i gastrostomi Fortsättning skötsel Dusch går bra Bad ok efter 2 veckor Kuffen ska kontrolleras efter 2 veckor och därefter varannan vecka Komplikationer Läckage Granulombildning Smärta Stopp i knappen Gastrostomislang eller gastrostomiknapp som åkt ur stomat, isättes så fort som möjligt (< 4-6 timmar). OBS! Före 6 veckor in till sjukhus för kontrollröntgen Probiotika? Finns få vetenskapliga studier.. Beprövad erfarenhet: - mindre granulom - bättre fart på magen Pro Viva Superfrukt 80 ml/dag Sempers magdroppar 5/dag 5

6 Sondmatning och upptrappningsschema Finns inga nationella riktlinjer. Lokala riktlinjer kan finnas. Sondmatningsschemat behöver individanpassas med hänsyn till diagnos och nutritionsstatus. Källhänvisning Handbok för personal inom hälso- och sjukvård Se nationella Vårdhandboken och lokala Kvalitetshandboken Tillförsel av sondnäring Kontinuerligt med sondmatningsaggregat och pump. Matningen sker kontinuerligt över dygnet, oftast med vila mellan Intermittent med sondmatningsaggregat och pump eller via gravitationsaggregat. Matningen sker under 2-3 timmar med uppehåll Bolusmatning, oftast med sondspruta. Mängden motsvarar en måltid och ges under minuter Nutritionspump Nutritionspump används efter ordination av dietist eller läkare. Hälsooch sjukvårdspersonal som hanterar nutritionspump ska ha kunskap om hur den används, skötsel, eventuella risker och hur fel åtgärdas. Indikation för användning av nutritionspump Nutritionspump ska endast användas då en kontrollerad, långsam och jämn tillförsel av sondmat är nödvändig, t.ex. vid: o tillförsel i tunntarmen (jejunostomi) o risk för aspiration o besvär från magtarmkanalen som förbättras av långsam tillförsel o problem med slembildning som förbättras vid långsam tillförsel Grundmodell för upptrappning Dag 1 En fjärdedel av behovet Dag 2 Halva behovet Dag 3 Tre fjärdedelar av behovet Dag 4 Hela behovet då sondmat med hög viskositet används och risk finns för att flödet försämras i ett vanligt droppaggregat då pumpen (med tillhörande ryggsäck) är nödvändig för att möjliggöra aktiviteter utanför hemmet då intag med hjälp av spruta eller droppaggregat av annan anledning inte fungerar. 6

7 Upptrappning kontinuerlig matning Matning med pump eller gravitation Dag 1: ml/tim. Dag 2: ml/tim. Dag 3: ml/tim. Dag 4: ml/tim. Vid behov långsammare upptrappning, kan ta upp till en vecka innan behovet täcks Övergå till bolusmatning Matning till tarmen Näringstillförseln med matpump bör inledas långsamt till en individuell toleransgräns. Hastigheten bör ej överskrida 125ml/timme Lägre hastigheter för barn Läkemedel ges som regel inte i jejunostomier eftersom det kan orsaka stopp Långsam kontinuerlig upptrappning För patienter med långvarig svält Dag 1: 10ml/timme i 20 timmar = 200ml Dag 2: 20ml/timme i 20 timmar = 400ml Dag 3: 30ml/timme i 20 timmar = 600ml Dag 4: 40ml/timme i 20 timmar = 800ml Dag 5: 50ml/timme i 20 timmar = 1000ml Dag 6: 60ml/timme i 20 timmar = 1200ml Dag 7: hela behovet ges under 20 timmar ex. 1500under 20timmar=75ml/timme eller 100ml/timme under 15 timmar Öka långsammare om behov av större mängd Bolusmatning. När patienten ej bedöms vara undernärd och fastan ej varat längre än tre dygn Dag 1 50ml-100ml x 5 = 250ml-500ml Dag 2 75ml-150ml x 5 = 375ml-750ml Dag 3 100ml-200ml x 5 = 500ml-1000ml Dag 4 150ml-250ml x 5 = 750ml-1250ml Dag 5 200ml-300ml x 5 = 1000ml-1500ml Vid behov fortsätt öka successivt Övergå till 4 måltider och större mängd när det fungerar utan problem 39 Klinisk nutrition -14 Bolusmatning Sträva efter en regelbunden och jämnt fördelad måltidsordning Vanligt med 500 ml x 3 eller 500 ml x 4 Tänk på att nattfastan inte får bli för lång DROPPTAKT vid gravitationsmatning Fungerar bäst vid mängder över 100ml/timme och då sondnäringen har normal viskositet 25 ml/timme = 8 drp/min 50 ml/timme = 17 drp/min 75 ml/timme = 25 drp/min 100 ml/timme = 33 drp/min 200 ml/timme = 66 drp/min 300 ml/timme = 100 drp/min 400 ml/timme = 132 drp/min 500 ml/timme = 165 drp/min 42 Klinisk nutrition -14 7

8 Komplikationer de vanligaste Diarré: -för snabb matningshastighet -för kall sondnäring -fel sondnäring Förstoppning: -för lite vätska -välj fibersondnäring om möjligt Illamående: -för snabb matningshastighet -långsam motorik i mag- tarmkanalen Temperatur Sondmaten bör vara minst rumstempererad I vissa fall kroppstempererad värm i så fall i vattenbad Matningshastighet Mata inte för snabbt, följ ordination Sondmat till tunntarmen ej snabbare än 125 ml/tim Komplikationer. Aspirationspneumoni: Tänk på läget vid matning: -så upprätt ställning som möjligt -om sondmaten behöver ges i sängen ska huvudänden höjas till minst 30 grader Vid långtidsbruk Logopedkontakt för bedömning av sväljförmågan Måltidsmiljön Sondnäringens innehåll av bl a protein, natrium och kalium Vätskebehov och vätskeintag Vätskebehovet minst 30ml/kg kroppsvikt/dag Räkna endast 70-80% av sondmatsmängden som ren vätska beroende av viskositet 8

9 Vätskeintag Räkna och dokumentera Glöm inte att räkna det vatten som ges i sonden för att administrera läkemedel Läkemedel vid sondmatning Läkemedelsverket har riktlinjer för administration av läkemedel vid enteral nutrition Bl a: -kunskapsstöd -poster -bildspel Refeeding Sondmatning efter svält, nutritionsmarkörer Potentiellt dödlig shift i vätska och elektrolyter. Kan uppträda vid all artificiell nutrition (EN o TPN) Nyckelelektrolyt är fosfat(-brist). 100% incidens för hypofosfatemi Torbjörn Karlsson, Leg Läkare T ex Koncentrationslägerfångar, skeppsbrutna, svältande i katastrofområden Riskpatienter Anorexia Nervosa Etyliker Onkologiska patienter Pat med dåligt kontrollerad diabetes mellitus Svältande Kroniskt malnutrierade M fl Riskbedömning En av följande: BMI<16 Viktsförlust >15% på 3-6mån Ingen nutrition på 10 dagar Lågt Kalium, Fosfat eller Magnesium före nutrition Två eller fler av nedanstående: BMI<18,5 Viktsförlust>10% på 3-6mån Ingen nutrition på 5 dagar Etylism, drogmissbuk, kemoterapi, kroniskt bruk av antacida. 9

10 Vad händer? Fosfatdepåer utarmas när energin tar slut (ATP; ADP) Na/K pumpen slutar fungera utan energi (K läcker ut ur cellerna, Na in) Magnesiumbrist pga läckage Tiamin-brist Hur gör man? Börja försiktigt = hypokalorisk nutrition dag 1. Vuxna cirka 25kcal / kg eller ca 1000kcal/d 1kcal/ml eller mer Protein 0,8-1 g/kg/d Kontrollera elektrolyter (Na, K, P, Magnesium). Viktigast dygn 1. Minimalt med Na K enligt resultat, kan krävar mkt. Fosfat iv om fosfat <0,3 mmol/l (0,8mmol/kg Kaliumfosfat i infusion över 12 tim) Ge vitaminer före nutrition (ffa Tiamin,men även övriga vatten och fettlösliga). Fortsätt med vitaminer minst 10 dagar. Substituera järnbrist. Fett Sondmat vid övervikt och fetma Mindre metabolt aktiv än fettfri kroppsmassa vilket innebär att det inte krävs lika mycket energi för bevara fettmassa Sigrid Wegener, Leg Dietist Justeringar för beräkning av energibehov utifrån kroppsmassa behöver göras. Hur hantera övervikten? Infoinsamling ssk i Cosmic Schablonberäkningar för energibehovsberäkning finns inlagt i Cosmic i sjuksköterskornas inskrivningsmallar. Utgå från den vikt som patienten skulle ha med BMI 25 Lägg till ¼ av den överskjutande vikten. Status Nutrition Energibehov vid BMI>25 (25 Kcal/kg/dygn) Info. text Cosmic: För patient som är äldre än 70 år eller till sängbundna som har ett BMI>25 skall energibehovet beräknas på den kroppsvikt som patienten skulle haft vid BMI 25 med tillägg av 25% av den överskjutande vikten. Energibehov vid BMI>25 (30 kcal/kg/dygn) Info. text Cosmic: För uppegående patient som är yngre än 70 år och har ett BMI>25 skall energibehovet beräknas på den kroppsvikt som patienten skulle haft vid BMI 25 med tillägg av 25% av den överskjutande vikten. 10

11 Beräkning av energibehov exempel Längd 164 cm, Vikt 120 kg 67 kg = vikt vid BMI kg = överskjutande vikt (120 67) 13 kg= 25% eller 1/4 av den överskjutande vikten (0,25x53 = 13) 80 kg = vikt vid BMI % av överskjutande vikt. Beroende på patientens ålder, aktivitet och tillstånd multiplicera med 20, 25 eller 30 kcal/kg/dygn 20 x 80 = 1600 kcal (kritiskt sjuk, sängläge) 25 x 80 = 2000 kcal (äldre eller lika med 70 år eller fysiskt inaktiv yngre än 70 år) 30 x 80 = 2400 kcal (yngre än 70 år, uppegående) Proteinbehov Finns inget vedertaget sätt att beräkna eller justera utifrån övervikt. När energibehovet justeras utifrån övervikt innebär det i praktiken att även proteinintaget hamnar lägre om man räknar utifrån den aktuella vikten och använder färdiga sondnäringar. Utifrån tidigare exempel. Energibehov 2000 kcal: Standard sondnäring 4x500ml ~75 g protein(75g/120kg ~0,6g/kg alternativ beräkning 75/80~ 0,9g/kg) HP energy 1350ml~101g protein (0,84g/kg om man utgår från 120kg om man använder sig av 80 kg 1,05g/kg) Tidsaspekt På kort sikt: ge hellre i underkant än för mycket På längre sikt: Sätt ett mål för viktutveckling Önskvärt med en sakta kontrollerad viktnedgång? Om möjligt kombinera med anpassad fysisk aktivitet Bevara muskelmassan Sondmat till barn Leg. Dietist Agnes Pal Akademiska Barnsjukhuset Barn, från 450 g till 70 kg Tillväxtkurva för pojkar 0-2 år 11

12 Snabbräkning av energibehov Ålder Flickor kcal/kg/dag Pojkar kcal/kg/d > v mån mån år år år Vätskebehov ml/kg/ 24 tim 0-6 mån mån mån år år år år ) ESPGHAN ) NNR 2012; Henrys ekvation för REE + PAL Produkter att välja mellan 100 Val av sondmat till barn då dietist inte är i tjänst! Dokument i kvalitetshandboken Ålder/vikt Val av sondmat Förslag på produkt Energiinnehåll/1 ml - 6 mån Bröstmjölk Bröstmjölk 0,50-0,80 kcal Modersmjölksersättning Baby Semp 1 / NAN 1 ca 0,66 kcal Spädbarnssondnäring Infatrini 1 kcal 6-12 mån Tillskottsnäring/välling * Baby Semp 2 / NAN PRO 2 / ca 0,66 kcal Mild havrevälling Spädbarnssondnäring Infatrini 1 kcal Barnsondnäring Minimax Barnsondnäring 1,2 kcal ca 8-45 kg Barnsondnäring fiber Nutrini multifiber 1 kcal Barnsondnäring Frebini original 1 kcal Över 45 kg Vuxensondnäring fiber Fresubin original fiber 1 kcal Vuxensondnäring Fresubin original 1 kcal Slutmål för sondmat till barn Hygienaspekter vid sondmatning Barbro Liss, Leg Sjuksköterska TACK! 12

13 Sondsprutan Hygienrutiner Viktigt för att undvika bakteriekontamination Noga med handhygien Basala hygienrutiner - Kvalitetshandboken ett antal dokument kring rengöring av sondsprutan från olika avd. Vårdhygien särskilda rutiner, överensstämmer tillverkare / Varuförsörjningens rutiner Viktigt skilja på engångs / flergångssprutor Överstruken 2 OBS engångs! Skötsel OBS! Handhygien!! Nasogastrisk sond Inspektera näsan varje dag Tvätta och torka av sonden samt näsborren där sonden går in Var observant på sår och krustor Avsluta alltid måltiden med vatten så att det inte finns mat kvar i sonden Hjälp till med munhygien ofta Undvik tryckskador ändra läge Kateter i Witzelfistel, PEG eller knappstomi Sårinfektion runt katetern vanligaste komplikationen Inspektera dagligen Rengör dagligen huden runt katetern eller knappen med tvål och vatten - Torka torrt - Byt förband dagligen samt vid behov Varför är det så noga med hygienen vid enteral nutrition? Näringslösningen utgör en ypperlig växtplats för bakterier (näring och fukt) Förbrukningsartiklar är ofta gjorda av plast bakterier har stor förmåga att fästa vid plast Bakterier har förmåga att vandra upp i slangar (från sond till aggregat till näringslösning) Vi använder våra händer för att utföra arbetet -vad finns på dom? Produktval, rutiner vid utskrivning Karin Blom Malmberg, Leg Dietist 13

14 UPPHANDLAT SORTIMENT Benämning Produktnamn Sondmat utan fibrer 46722FRES ORIGINAL FRESUBIN ORIGINAL 1000ML P SONDN 100KCAL/100ML 46721FRES ORIGINAL 500ML P SONDN 100KCAL/100ML FRESUBIN ORIGINAL Sondmat med fibrer 46725FRES ORIGINAL FIBRE 1000ML P SONDN FIBER 100KCAL/100ML FRESUBIN ORIGINAL FIBRE 46724FRES ORIGINAL FIBRE 500ML P SONDN FIBER 100KCAL/100ML FRESUBIN ORIGINAL FIBRE Sondmat för patienter med ökat energibehov 46730FRES ENERGY 500ML P SONDN ENERGI 150KCAL/100ML FRESUBIN ENERGY 43994FRES ENERGY FIBRE 500ML P SONDN FIBER 150KCAL/100ML FRESUBIN ENERGY FIBRE Sondmat för patienter med lågt energibehov NUTRISON COMPLETE ML 51479P SONDN KOMPL 124KCAL/100ML NUTRISON COMPLETE FRES 1000 COMPLETE 1000ML P SONDN PROT FIBER 100KCAL/100ML FRESUBIN 1000 COMPLETE Sondmat för patienter med högt energi- och proteinbehov 46755NUTRISON PROT PLUS 500ML P SONDN PROT 125KCAL/100ML NUTRISON PROTEIN PLUS NUTRISON PROTEIN PLUS 46756NUTRISON PROT PLUS MF 500ML P SONDN PROT FIBER 125KCAL/100ML MULTIFIBRE FRESUBIN HP 52436FRES HP ENERGY FIBRE 500ML P SONDN PROT FIBER 150KCAL/100ML ENERGY FIBRE 46723FRES HP ENERGY 500ML P SONDN PROT MCT 150KCAL/100ML FRESUBIN HP ENERGY 49878FRES 2 KCAL HP 500ML P SONDN PROT MCT FIB 200KCAL/100ML FRESUBIN 2 KCAL HP 49879FRES 2 KCAL HP FIBER 500ML P SONDN FIBER 200KCAL/100ML FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE Sondmat för patienter med olika toleransproblem 44200NOVASOURCE GI CONTROL 500ML SONDN VID DIARRÉ 110KCAL/100ML NOVASOURCE GI CONTROL 44189ISOSOURCE MIX 500ML SONDN MIXAD MAT 109KCAL/100ML ISOSOURCE MIX 44107NUTRISON SOJA 1000ML P SONDN MJÖLKFRI 100KCAL/100ML NUTRISON SOJA 46747FRES SOYA FIBRE 500ML P SONDN FIBER MJÖLKFRI 100KCAL/100ML FRESUBIN SOYA FIBRE SONDN PROT FIBER 150KCAL/100ML SUPPORTAN 51457SUPPORTAN NEUTRAL 500ML P Sondmat med diabetesanpassning 46735DIBEN DIABETES 500ML P SONDN DIABETES FIBER 105KCAL/100ML DIBEN NUTRISON ADVANCED DIASON ML P SONDN DIABETES 103KCAL/100ML NUTRISON ADVANCED DIASON Sondmat för patienter med behov av peptidbaserad sondmat NUTRISON ADVANCED PEPTISORB ML SONDN KOMPL MCT 100KCAL/100ML NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 51461PEPTAMEN AF 500ML PL-FL SONDN PROT MCT 150KCAL/100ML PEPTAMEN AF 44193PEPTAMEN 500ML PL-FL SONDN 100KCAL/100ML PEPTAMEN 46736SURVIMED OPD 500ML P SONDN ELEMENTAR MCT 100KCAL/100ML SURVIMED OPD forts. ur Vårdhandboken Nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder ska dokumenteras i vårdplan och följas upp. Säkerställ att all involverad personal har kunskap. Rutiner vid byte av vårdavdelning el utskrivning: Information om patientens näringstillstånd, behov, aktuell nutritionsordination, ätstödjande åtgärder och målsättning med nutritionsbehandlingen ska överföras till den vårdgivare som övertar vården. Vid utskrivning Ordination och beställning av sondmat. Kontakta dietist i god tid. Checklista sondmat Dokument i Cosmic Beställning och ordination av nutritionspump &docid=ee47b6a13cb209afc1257d4d002fc77b&selection=lul/uas&sortorder=start&category=vå rd varor.lul.se Dagens presentationer hittar du på: Navet/Kunskapsbanken/Sjukvård/Nutritio nsrådet 14

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken

Enteral nutrition på Mag-tarmmedicinska kliniken Innehåll: Vad är enteral nutrition? Snabbguide för enteral nutrition Kalkylera patientens energi- och vätskebehov Olika typer av sondnäringar Att tänka på vid start av sondnäring Förskrivning av sondnäring

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter

Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 1(6) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE Nutritionsbehandling vid enteral nutrition för vuxna patienter 2 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt 2011-08-17

Läs mer

Metodstöd Enteral nutrition

Metodstöd Enteral nutrition Metodstöd Enteral nutrition 1. Berörda enheter Länsdietistenheten inom Norrbottens läns landsting. 2. Patientgrupp Patienter som inte kan täcka sitt energi-och näringsbehov via maten på grund av stroke,

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter

Enteral nutrition barn. 2. Tillfartsvägar. Enteral nutrition barn. 1. Vilka barn? 3. Produkter Enteral nutrition barn Enteral nutrition barn Dietetik B 2009 Leg. Dietist Agnes Pal Akademiska Barnsjukhuset Vilka barn? Tillfartsvägar Produkter Val av produkt Beräkna behov Tillförselsätt Upptrappningsschema

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition

Parenteral nutrition Enteral nutrition Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf Leg. sjuksköterska, adjunkt För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov

Läs mer

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1

Den 24 augusti 2012. Svårigheter att administrera sondnäring Etiska överväganden, exempelvis vid terminalvård. Upprättad:2012-08-24 Version :1 Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 (5) Den 24 augusti 2012 Rutin för enteral nutrition via PEG Allmänt enteral nutrition Enteral nutrition, det vill säga flytande näring som tillförs

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas

RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Mas 1 2011-06-29 Eva Franzén, Mas 2 2013-08-13 Eva Franzén, Mas Eva Franzén, Mas Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

*44144* *44145* *44182* *44139* *44934* *44933* *44932* *44146* *43996* *43997* *43968* *43970* *43969*

*44144* *44145* *44182* *44139* *44934* *44933* *44932* *44146* *43996* *43997* *43968* *43970* *43969* *44144* *44145* *44182* *44139* *44934* *44933* *44932* *44146* *43996* *43997* *43968* *43970* *43969* RESOURCE ADDERA 44144 ADDERA CITRON/FLÄDER 200ML KOSTT FETTFRI 85KCAL/100ML RESOURCE ADDERA 210493

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Godkänt av Barbro Karelius leg. dietist Maria Almström Svensson leg. dietist Anders Rhodin leg. dietist Barbro

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande:

kommun Karlsborgs Rutin vid sondmatning Datum och d nr för ursprungligen beslutad rutin som nu revideras: Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Karlsborgs kommun Rutin vid sondmatning Dokumenttyp: Revidering av rutin Diarienummer: 65/2016 Beslutande: Socialchef Gäller fr.o.m.: 2016-05-20 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen

Läs mer

Emma sätter i halsen igen!

Emma sätter i halsen igen! Emma sätter i halsen igen! 151009 KI ACT Stockholms sjukhem Eva Sandin, AC, Vo Paramedicin Akademiska sjukhuset, Uppsala eva.m.sandin@akademiska.se Vem är Emma? Namnet på en av alla inom äldreomsorg. Namnet

Läs mer

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond

Sondmatning. Enteral nutrition - flytande näring via sond Sondmatning Enteral nutrition - flytande näring via sond Patienter som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig föda på vanligt sätt och därmed riskerar otillräcklig energi och näringstillförsel, bör utredas

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Nutritionsvårdsprocessen

Nutritionsvårdsprocessen Nutritionsvårdsprocessen Omkring 30 % av alla svenskar över 70 år riskerar att bli undernärda*. Mål för nutritionsbehandling Ett gott åldrande Bästa möjliga livskvalitet och funktion *Näring för god vård

Läs mer

Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål

Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål Riktlinjer i Uppsala län fr.o.m. 2014-07-01 gällande livsmedel för särskilda näringsändamål Riktlinjer gällande livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När) är beslutade i Tjänstemannaberedning Kommun

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp

hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp RIKTLINJE RUTIN Riktlinjer för patienter inom social- och hemvårdsförvaltning med nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG), gastrotub och knapp Framtagen av Barbro Hansson och Linda Gillrup

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Mål. Definition av undernäring. Sjukdomsrelaterad undernäring

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Mål. Definition av undernäring. Sjukdomsrelaterad undernäring 1 2 3 Bild 1 Sjukdomsrelaterad undernäring Nilla Persson, leg dietist Elisabet Bergh Börgdal, leg dietist Bild 2 Mål Förbättra nutritionsomhändertagandet genom att identifierar, förebygga och behandla

Läs mer

Nutritionsriktlinje. Syfte Att förebygga undernäring hos samtliga vuxna patienter, med särskild hänsyn till patienter som är 70 år och äldre.

Nutritionsriktlinje. Syfte Att förebygga undernäring hos samtliga vuxna patienter, med särskild hänsyn till patienter som är 70 år och äldre. Nutritionsriktlinje Bakgrund Från 1 januari 2015 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter angående skärpta krav med att förebygga undernäring hos patienter inom vård och omsorg. Syfte Att förebygga undernäring

Läs mer

Rapport från Dagen Nutrition den 17 november prevalensmätning för malnutrition inom vården. Lasarettet i Enköping

Rapport från Dagen Nutrition den 17 november prevalensmätning för malnutrition inom vården. Lasarettet i Enköping Rapport från Dagen Nutrition den 17 november 2011 - prevalensmätning för malnutrition inom vården Lasarettet i Enköping Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna

Läs mer

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna PRODUKTGRUPP PRODUKTNAMN SÄRSKILDA EGENSKAPER VOLYM SMAK Laktolåg KOMPLETTA Innehåller samtliga näringsämnen: fett, kolhydrater och protein samt vitaminer och mineraler. RIKA Vid undernäring, ökat energi-

Läs mer

Nutritionsbehandling via sond

Nutritionsbehandling via sond Nutritionsbehandling via sond ett PM framtaget av Nätverket för Ätande och Näring i Nordöstra Skåne Bromölla Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge NÄVER 2007-01-24 Rev. 2012-02-24 2 INLEDNING Enligt

Läs mer

Beställningslista Mediq Sverige AB

Beställningslista Mediq Sverige AB Beställningslista Mediq Sverige AB Leveransadress: Kund Signatur: Beställningsdatum: Beställning från Mediq Sverige AB http://4care.mediqsverige.se, E post: ks.sjukvard@mediq.com Ɩ Telefon: 0771 999 888

Läs mer

Fresubin 2 kcal HP Fibre

Fresubin 2 kcal HP Fibre Fresubin 2 kcal HP Fibre Komplett, extra energi- och proteinrik sondnäring med MCT-fett och fiber 2 kcal/ml och 1 protein per 100 ml Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov omega-3/omega-6

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Sjukdomsrelaterd undernäring EI EU Sjukdomsrelaterad

Läs mer

Sammanfattning Näring för god vård och omsorg

Sammanfattning Näring för god vård och omsorg Sammanfattning Näring för god vård och omsorg Inledning Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Välkomna tillbaka till oss! Utbildningsdag för dietister

Välkomna tillbaka till oss! Utbildningsdag för dietister Välkomna tillbaka till oss! Utbildningsdag för dietister Februari är nära Hjälpmedelscentralen Februari är nära Hjälpmedelscentralen Februari är nära Hjälpmedelscentralen Februari är nära Hjälpmedelscentralen

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård

Nutritionsåtgärder som är att betrakta som hälso- och sjukvård Riktlinjer för nutrition inom den kommunala hälso- och sjukvården 2011-06-29 Styrdokument: Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 Socialstyrelsens rapport 2000:11 angående Näringsproblem i vård & omsorg Bakgrund

Läs mer

REKOlista. REKlista. näringsprodukter. Särnär Barn och Vuxna Centrum Läkemedelsnära produkter

REKOlista. REKlista. näringsprodukter. Särnär Barn och Vuxna Centrum Läkemedelsnära produkter REKlista REKOlista näringsprodukter Rekommenderade näringsprodukter Särnär Barn och Vuxna i Västra Götaland fr.o.m 2014-11-01 Särnär Barn och Vuxna Centrum Läkemedelsnära produkter www.vgregion.se/clp

Läs mer

Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998

Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998 Skriven av Mia Hansdotter och Britt-Marie Wärn Utfärdad 1998 Status Denna version, nr 5, Reviderad upplaga 2006-09-08 utfärdad av referensgruppen för Enteral nutrition Granskad av; Jan-Olov Strandell Fouad

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Sondnäring sondtillbehör; Enteral nutrition Fastställt av Utarbetad av Socialnämnden/GN Länsövergripande/Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Vård och omsorg Skapat datum

Läs mer

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna

Riktlinjer för Nutritionsbehandling. vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer för Nutritionsbehandling vid Medicin-, Geriatrik-, Kardiologi- och Infektionsklinikerna i Landstinget Dalarna Riktlinjer Nutrition 2011 Innehållsförteckning Inledning 2 Målsättning 3 Ansvarsfördelning

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat 2011-04-29 av: Nutritionsnätet för sjuksköterskor/ann Ödlund Olin Svensk sjuksköterskeförening/eva Törnvall Handläggare: Karin Josefsson, Svensk sjuksköterskeförening,. Dnr 12/01/11 Remiss

Läs mer

Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat

Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat 2015-06-23 PRODUKTKATALOG Enteral nutrition Näringslösningar, kosttillägg, berikningsprodukter, modermjölksersättningar, aggregat Avtal 1202492, 2013-09-01--2017-08-31 för Region Skåne och Skånes kommuner

Läs mer

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt?

Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Nutrition vid KOL Varför är nutritionsbehandling viktigt? Leg. dietist Sylvia Bianconi Svensson Dietistverksamheten Division Primärvård, Skånevård KrYH 2015-10 KOL och nutritionsstatus Undervikt Ofrivillig

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål (Food for Special Medical Purposes FSMP)

Livsmedel för speciella medicinska ändamål (Food for Special Medical Purposes FSMP) ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Agneta Eklund Riktlinjerna är bearbetade och fastställda av Nutritionsgrupp Region Uppsala bestående av ledamöter från regionen

Läs mer

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Leveransadress: Version 141107 Kundnummer: Signatur: Beställningsdatum: Beställning https://www.nestle.biz/b2b/nhs E-post: ordernhs@se.nestle.com

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Kost Kosttillägg-Näringsdryck Fastställt av Eva Blomberg Regelverk Verksamhet HSL Vård och omsorg Utarbetad av Länsövergripande VKL, Petra Ludvigson Skapat datum 150525

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Riktlinje och rutin för att upptäcka risk för, förebygga och behandla undernäring Fastställd av SN 78 Den 29 september 2015 Sida Ersätter Utbytt

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

Förändringar i samband med nytt produktsortiment

Förändringar i samband med nytt produktsortiment Förändringar i samband med nytt produktsortiment Sondmatningstillbehör och Livsmedel för särskilda näringsändamål i från och med 1 november 2011 Vid förskrivning i Sesam LMN www.vgregion.se/clp SONDMATNINGSTILLBEHÖR

Läs mer

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring

Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för förebyggande nutritionsåtgärder och behandling av undernäring Rutinen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:10 Förebyggande och behandling av

Läs mer

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan sondnäring från fresenius kabi original original fibre* energy energy fibre* HP energy 1000 complete 1200 complete Komplett sondnäring med* och utan fiber. 1 kcal/ml. Fr e s u b i n o r i g i n a l 500

Läs mer

Nutritionsvårdsprocessen; verktyg för sjuksköterskor

Nutritionsvårdsprocessen; verktyg för sjuksköterskor 1 Nutritionsvårdsprocessen; verktyg för sjuksköterskor För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.

Läs mer

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera?

Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Nutritionens betydelse och hur ska vi få det att fungera? Emma Lundmark, leg. Dietist Sara Eklöf, specialistsjuksköterska Margareta Knowles, undersköterska Kirurgkliniken Gävle Sjukhus Hippokrates (440

Läs mer

Säkerhetsmeddelande till marknaden

Säkerhetsmeddelande till marknaden Säkerhetsmeddelande till marknaden Till : Berörda kunder Från : Fresenius Kabi AB Telefon : 020-1166844 Datum : 2016-01-15 751 74 Uppsala Ämne : Läckage eller risk för skada av komponenter på ENFit aggregat

Läs mer

LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG)

LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG) LÄNSGEMENSAM RUTIN FÖR PERSONER MED BEHOV AV LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL. (ENTERAL NUTRITION OCH KOSTTILLÄGG) Version: 1 Fastställd av: Chefsforum 2016-02-12 Gäller fr.o.m.: 2016-03-01 Diarienummer:

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

Nutrition & risk för undernäring

Nutrition & risk för undernäring Nutrition & risk för undernäring 1 Vad ska vi ta upp? Näringslära Normal mathållning för äldre Åldrande och fysiologiska förändringar Sväljsvårigheter Olika koster och konsistenser Berikningar 2 3 Socialstyrelsen

Läs mer

Beställning https://www.nestle.biz/b2b/nhs. E-post: --- Telefon: Fax:

Beställning https://www.nestle.biz/b2b/nhs. E-post: --- Telefon: Fax: Leveransadress: Beställningslista Nestlé Health Science och Nestlé Nutrition Gällande för: Region Halland + kommunerna Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka Gällande under tiden:

Läs mer

Nutrition i palliativ vårdv. Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nutrition i palliativ vårdv. Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Nutrition i palliativ vårdv Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Bakgrund Flertal studier visar att viktnedgång och undernäring i samband

Läs mer

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring

Implementering av SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring Implementering av SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring Maria Biörklund Helgesson Utredare Leg dietist, fil dr 2015-05-06 Det handlar om en massa olyckliga omständigheter. 2015-05-06

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond

Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond Information till dig som får sondnäring genom en nasogastrisk sond 1 Reviderats 2013-05-30 Inledning Vid olika typer av sjukdomar, där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga

Läs mer

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd

Diabetes hos äldre och sjuka. Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Diabetes hos äldre och sjuka Sofia Kallenius Leg. dietist Primärvården Borås-Bollebygd Åldersförändringar Kroppssammansättning (muskler, fett, vatten) Sinnen Cirkulation (hjärta, lungor, infektioner) Kognitiva

Läs mer

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning

Vårdprocessprogramm Tarmsvikt. Definition. Utredning Vårdprocessprogramm Tarmsvikt Definition Tarmsvikt (korta tarmens syndrom, short bowel syndrome) innebär att upptag av näringsämnen och vatten från tarmen har reducerats till en nivå som kräver nutritions-

Läs mer

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg

Parenteral vätskebehandling till vuxna Gäller för: Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Vätska och nutrition Giltig fr.o.m: 2016-10-26 Faktaägare: Pär Lindgren, regional chefläkare Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska komittén

Läs mer

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin 1(5) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE 1 Vårdrutin Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av ventrikelcancer Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt

Läs mer

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19]

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] Dysfagi Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] 2005-05-19 1 Dysfagi Information om orala och faryngeala sväljningssvårigheter Dysfagi är ett symptom på onormal sväljningsförmåga. Problemen

Läs mer

Med vänlig hälsning Stefano Testi. Bilagor Remissunderlag nutrition med förslag till definitioner. Sändlista remissmottagare Informationsblad

Med vänlig hälsning Stefano Testi. Bilagor Remissunderlag nutrition med förslag till definitioner. Sändlista remissmottagare Informationsblad 1(1) Stefano Testi R/Fackspråk och Till remissmottagare enligt sändlista Missiv externremiss Begrepp inom området I Socialstyrelsens uppdrag nationellt fackspråk, inom den nationella ITstrategin, ingår

Läs mer

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 2

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 2 Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 2 Innehållsansvarig: Ann-Loise Lindström, Sjuksköterska, Avdelning 53 (annli7) Giltig från: 2015-05-07 Godkänt av: Erik Jessen, Vårdenhetschef,

Läs mer

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp

Några råd till dig som får näring via. Gastroknapp Några råd till dig som får näring via Gastroknapp Några råd till dig som får näring via gastroknapp Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal

Läs mer

Lena Martin, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 1

Lena Martin, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 1 NUTRITIONSBEHANDLINGS PROCESSEN - och tillhörande terminologi Användarkonferens 2013, DRF Linda Ersten, Lena Martin Disposition Genomgång av Mål Nutritionsordination Åtgärd Nutritionsuppföljning Genomgång

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare hälso- och sjukvårdsfrågor Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka

Läs mer

Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg

Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg Nutritionssomhändertagande i kommunaläldreomsorg Åldersrelaterade förändring Undernäring Behandling Organisation och ansvar Elisabet Rothenberg med dr Sektionen för klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kakexi, vätske- och nutritionsbehandling

Kakexi, vätske- och nutritionsbehandling Kakexi, vätske- och nutritionsbehandling i palliativ vård Ylva Orrevall, leg dietist, med dr Staffan Lundström, överläkare, med dr Stockholms Sjukhem Karolinska Institutet Kakexi Medicinsk term för stark

Läs mer

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen?

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Anette Ekelund leg.dietist Innehåll Habilitering och Hälsa Målgrupp Tillväxt Dietistens roll Nutritionsvårdsprocessen Habiliteringens barn och ungdomar Patientexempel

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Sammanställning näringsdrycker

Sammanställning näringsdrycker Sammanställning näringsdrycker Sammanfattning mjölkbaserade näringsdrycker Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/ Fresubin Energy Drink protein rikt 150 kcal 12,4 10 6,7 rikt 150 kcal 24 7,5 2,7 Resource protein

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

Rapport från Dagen Nutrition 13 februari 2014

Rapport från Dagen Nutrition 13 februari 2014 Rapport från Dagen Nutrition 13 februari 1 - prevalensmätning för malnutrition inom vården Lasarettet i Enköping Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste

Läs mer

KOSTTILLÄGG OCH SONDNÄRINGAR

KOSTTILLÄGG OCH SONDNÄRINGAR KOSTTILLÄGG OCH SONDNÄRINGAR med tillbehör Upphandlade produkter i Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län Avtalsperiod från november 2015. Smaker och sorter varierar mellan lasaretten. KOMPLETTA

Läs mer

Nutrition. Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad

Nutrition. Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad Nutrition Josephine Garpsäter Ordf sektionen för geriatrisk och gerontologisk nutrition inom DRF Nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs Stad Hur många år tillbringar vi vid matbordet? 7 år Gångmönster

Läs mer

Författare/dokumentansvarig Erika Norberg och Marie Lindeborg Datum 2012-01-03

Författare/dokumentansvarig Erika Norberg och Marie Lindeborg Datum 2012-01-03 Författare/dokumentansvarig Erika Norberg och Marie Lindeborg Datum 2012-01-03 Avdelning: Medicin Kliniken Gäller fr.o.m: 2012-01-01 Revideras: 6 mån från anv. start. KUNSKAPSUNDERLAG NASOGASTRISK SOND

Läs mer

Äldre med malnutrition

Äldre med malnutrition Äldre med malnutrition Siv Eliasson Kurkinen Leg Dietist Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 1 Varför ska vi Screena för malnutrition? Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 2

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition för enterala nutritionskatetrar och 1 (30) 199-05-20 201-09-22 för enterala nutritionskatetrar och för enterala nutritionskatetrar och 2 (30) 199-05-20 201-09-22 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp

Kirurgiska kliniken. Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Kirurgiska kliniken Information till dig som får sondnäring genom en gastroknapp Inledning Om du tidigare fått sondvälling tillförd via PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) så finns en kanal (stomi)

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring December 2009 Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring STEG 1. Gör en kostregistering och inventera bakgrund. STEG 2. Normalkost med förstärkta

Läs mer

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition

Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar. enteral nutrition 1 (34) Vårdprogram för enterala nutritionskatetrar och 2 (34) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Ansvar... 3 Indikationer/ kontraindikationer för... 3 Ansvarsfördelning... 4 Inläggning av

Läs mer

Examensarbete D, 15 HP Höstterminen Njursjukas nutrition under de första dygnen på vårdavdelning

Examensarbete D, 15 HP Höstterminen Njursjukas nutrition under de första dygnen på vårdavdelning Examensarbete D, HP Höstterminen 3 Njursjukas nutrition under de första dygnen på vårdavdelning - Bedömningsparametrar i relation till energi- och proteinintag CATARINA HELLMERS LARSSON Institutionen för

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NUTRITIONSUTBILDNING Mat och dryck Enteral nutrition Parenteral nutrition Att förbättra nutritionsomhändertagandet för våra patienter medför både patient- och vårdrelaterade vinster. Välnärda

Läs mer

Pos Artikelbenämning Art.nr Varum Ster. Fp typ Fp nivå Pris Ant/fp Jmfpris Avd fp Trpt fp Pall fp KT Levtid Ändr

Pos Artikelbenämning Art.nr Varum Ster. Fp typ Fp nivå Pris Ant/fp Jmfpris Avd fp Trpt fp Pall fp KT Levtid Ändr Leverantör: Fresenius Kabi AB Avtalsperiod: 2008-05-01-2012-04-30 Produktgrupp: Infusionsset Avtalsnummer: 980802 Prislista: Version 5 startdatum: 2010-04-26 1 Sondmatningsaggregat gravitation universal

Läs mer