Svarsfil till remiss EKS 10, dnr /2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014"

Transkript

1 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till Datum Remisslämnare Organisation Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV Kontaktperson Henrik Rosenqvist E-postadress Adress Första långgatan 18, Göteborg Remissvar Avstår Tillstyrker utan kommentar Tillstyrker med kommentar Avstyrker med motivering (sätt kryss i vald ruta) x

2 Var noga med att ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser. Avdelning Kapitel Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring A 28 Allmänt råd: Dokumentation bör även redovisa lastutnyttjandegrad för bärande konstruktioner. Lastutnyttjandegraden kan ha stor betydelse för brandskyddsprojektör och granskande part och bör ingå i den dokumentation som upprättas Allmänt: I tabell -3 och -4 sker hänvisning till säkerhetsklass för bedömning av brandsäkerhetsklass. Skrivelsen vissa bärverk kan medföra att olika aktörer gör olika tolkningar av om en bärverksdel omfattas eller ej. Vilka bärverk som avses med vissa eller hur sorteringen görs bör specificeras alternativt bör skrivelsen ändras så att brandsäkerhetsklassen kopplas helt till säkerhetsklassen och endast undantagen specificeras i tabellen I tabell -4, står för brandsäkerhetsklass 1 talat om takplåtar. Takplåtar är inte materialneutralt och kan förknippas med hallbyggnader i stål I tabell -4 står för brandsäkerhetsklass 1 talat om takstolar. Takstol kan underförstått antyda att konstruktionen är ska utföras/gäller i Allmänt råd kompletteras med utnyttjandegrad för lastfallen brott och brand. Tabell -3 och -4 kompletteras med vilka bärverk i respektive säkerhetsklass som kan hänföras till en viss brandsäkerhetsklass. I befintliga tabeller saknas t.ex hänvisning för balkonger med gemensamma bärverk och för skärmtak i Br1 byggnader. I tabell -4 i exempel på byggnadsdelar i en Br-2 byggnad bör takplåtar ersättas med bättre ordval, t.ex. lätta ytbärverk (jfr Avdelning A, Kap 0, 2) för brandsäkerhetsklass 1. I tabell -4 i exempel på byggnadsdelar i en Br-2 byggnad bör takstolar ersättas med bättre ordval, t.ex. takstolar och takbalkar för bättre förståelse

3 trä/träkonstruktion. Genom att ändra till takstolar och takbalkar hålls texten mera materialneutral. och ordval, att även täcka in olika typer av betongoch stålkonstruktioner Tabell -4, rad 2 andra kolumnen: Det finns inte längre någon hänvisning till enplans byggnader. Hänvisning till hur kollapsad area ska beräknas vid kollaps i byggnad med två plan saknas. Förtydligande kring hur kollapsad area beräknas vid kollaps i två plan, dvs är det den projicerade ytan i markplan eller summan av ytan för respektive våningsplan som avses? Tabell -4 och -5 har textstycket avseende bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som är beläget under översta källarplanet flyttats från brandsäkerhetsklass 5 till brandsäkerhetsklass 4. Med hänsyn till de konsekvenser som kan föreligga för utrymmande personer och räddningspersonal, liksom effekter på bärverk och de funktioner som i övrigt har betydelse för utrymning och brandbekämpning, t.ex. avsaknad av dagsljus, möjligheter för brandgasventilation och långa brandförlopp bör denna ändring inte genomföras. I tabell -4 och -5 bör inte föreslagen ändring genomföras. Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som är beläget under översta källarplanet bör fortsättningsvis kvarstå i brandsäkerhetsklass 5. Med sådana typer av konstruktioner som ofta är aktuella i konstruktioner under översta källarplan bedöms det tidigare kravet inte vara kontroversiellt eller svårt att säkerställa.

4 Tabell -4, rad 2 andra kolumnen: Det finns risk för tolknings- och begreppsförvirring i att krav på brandskydd endast omfattar pelare, horisontellt bärverk etc Tabell -4: Finns möjlighet att hänvisa till entydig definition av byggnadens huvudsystem och sekundärbärverk. För många konstruktörer är begreppen bekanta, men vid närmare diskussion med många verkar det råda lite olika uppfattning om vilka delar som hör till vad. Begreppen verkar inte finnas med i TN eller med separat definition i vare sig EKS eller BBR. Förtydliga att kravnivån av skyddsbehov innefattar samtliga för bärverket väsentliga komponenter, inklusive infästningar, upplag mm. Definiera de begrepp som används så att det säkerställs att både konstruktörer och brandprojektörer pratar samma språk Rådstext under tabell -4. Hänförandet till bsk 1 kräver verifiering, dvs projektören måste visa att villkoret är uppfyllt. Bör förtydligas med kvalitetsnivå samt att dokumentation behöver återfinnas både i brandskyddsbeskrivning och konstruktionsbeskrivning. Konsekvensutredning Ändring 2. Hänvisar ej till utgiven remiss. Allmänt råd till tabell -4 har tagits bort i aktuell remiss och därmed även definitionen av fortskridande ras.

5 Konsekvensutredning Konsekvensutredning Ändring 2. inte medför att byggnadens horisontalstabilitet äventyras. Vad avses med denna formulering? Ändring 2/Motiv2/Konsekvenser 2. BIV delar uppfattningen att tillämpningen varit svår och tolkningen varit bred. Det fanns förvisso en poäng till att initiera en dialog mellan konstruktör och brandprojektör, men om denna dialog uteblev så fanns risk för ett oavsiktligt utförande. Därmed positivt till en mer konkret utformning. Det saknas dock en förklaring/ motivering till varför just aktuella spännvidder kan tillämpas och hur detta påverkar säkerhetsnivån. BIV anser att det är av stor vikt att konsekvensutredningen tydligt motiverar syftet och tanken bakom en viss formulering då den ökar möjligheten att påvisa ett annat utförande som uppfyller föreskriften. BIV anser att det är av stor vikt att konsekvensutredningen tydligt motiverar syftet och tanken bakom en viss formulering då den ökar möjligheten att påvisa ett annat utförande som uppfyller föreskriften. Denna typ av relativt omfattande och detaljspecifika formulering bör rimligen föregåtts av en lika omfattande utredning likt de som utförts för lokal brand, hallbyggnader mm.

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2010:2 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 19 januari 2010.

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Rapport 2011:7 REGERINGSUPPDRAG Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer