Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7"

Transkript

1 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur årskurs 7 läsförståelsematerial från Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9. I läsförståelsedelen prövas elevernas förmåga att uppfatta så väl detaljer som helhet, urskilja dolda budskap och kunna dra slutsatser och föra ett resonemang utifrån vad som står i texterna. Lektionen består av: Elevblad med två texter och en bild, s Elevblad med läsförståelsefrågor, s. 29, 32 och 33 Lärarblad med bedömningsstöd, s Lärarblad med information om hur läsförståelsedelen är uppbyggd, s. 5 8 Så här arbetar du med provlektionen: 1. Skriv ut provlektionen. 2. Kopiera upp alla elevblad så att varje elev får ett läshäfte med texterna och bilden och ett frågehäfte med frågorna. 3. Förbered eleverna genom att gå igenom vad det är de ska göra och varför. 4. Dela ut läshäftet. Låt eleverna läsa texterna i den takt de vill. Vill de ta en kort paus efter läsningen är det okej. Vill de diskutera texterna med varandra är det också tillåtet. En rekommendation är att du som lärare organiserar ev. diskussioner, ex. att eleverna går ut i korridorengrupprum så att de andra eleverna inte blir störda. 5. Låt eleverna arbeta med frågorna. I det här momentet är det inte tillåtet att diskutera texterna eller frågorna. 6. Använd bedömningsstödet (lärarblad) som hjälp vid rättning och återkoppling. För gärna en diskussion med eleverna kring bedömningen. Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 1

2 ÅK 7 LÄS texter Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat När vi är nyförälskade dunkar hjärtat snabbare. Men trots att det känns som om kärleken sitter i hjärtat så är det faktiskt vår hjärna som styr våra känslor. Det förklarar varför vi beter oss så konstigt när vi är kära. Ett exempel på när hjärnan handlar mot sitt förnuft är vid stark passion och lidelsefull kärlek. Dessa tillstånd får fart på hjärtat och lokalbedövar samtidigt hjärnan. Belöningsområden i hjärnan får så kraftiga kickar av dopamin så både uppmärksamhet, tankar och handlingar ofelbart styrs mot ett visst mål. Kärlekens kemi är man nu på spåren. Vi vet allt mer om vad som händer i hjärna och kropp inte bara när man blir full av ångest utan även när man blir full av passionerad kärlek. Intensiv kärlek har drag av beroendesjukdom, eftersom den bygger om hjärnan precis som drogberoende kan göra, säger Åke Pålshammar, neuropsykolog och ambassadör för Hjärnfonden. Åke får ofta frågan om varför man beter sig så konstigt när man är förälskad. När man är kär loggar hjärnans förståndsfunktion ut. I stället kopplas delar av hjärnans belönings- och lustcentra in. Det gör att vi ofta känner oss på ett speciellt sätt när vi är förälskade och kan göra rätt så knäppa saker. Enligt Åke brukar passionerad kärlek inte pågå mer än ett antal månader vilket han tycker är bra. Annars skulle vi nog gå under. Efter några månader övergår passionen till mer normal kärlek. Då byts dopaminet i hjärnan ut mot ett annat hormon som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys. Detta hormon kallas oxytocin. Passionen byts ut mot en mer sansad kärlek. Åke menar också att man behöver underhålla kärleken för att upprätthålla en långvarig tillitsfull kärlek till varandra. Med små tillskott av oxytocin då och då blir det lättare att behålla kärleken. Det räcker med en smekning, kram eller klapp, för att hjärnan ska få en oxytocin-dusch. Hämtat från Hjärnfonden, Publicerat 14 februart får kopieras 22 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 22

3 ÅK 7 LÄS texter I folkviseton Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dej vill jag följa i vinter och vår och alla min levnads dagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderligt stark, kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Nils Ferlin (1957), ur Från mitt ekorrhjul får kopieras 23 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 23

4 ÅK 7 LÄS texter Bild Kärlek Maria Raymondsdotter får kopieras 24 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 24

5 ÅK 7 LÄS FrÅGOr Läs frågor till eleven inför provets genomförande Nu ska du svara på ett antal frågor. Dessa frågor handlar dels om saker som står i texten, dels om sådant du läser mellan raderna. Ibland måste du dra slutsatser eller göra jämförelser. Det kan handla om jämförelser mellan två olika texter eller mellan detaljer i en och samma text. Namn: Klass: Skola: TÄNK på! Det är viktigt att läsa hela frågan noggrant innan du besvarar den. Läs alltid igenom dina svar innan du bestämmer att du är klar. Kontrollera då att ditt svar är tydligt formulerat så att det inte kan missförstås. Ibland kan man missa en poäng för att svaret är luddigt formulerat. Gissa även om du är osäker. Det är onödigt att lämna blankt, eftersom du inte får minuspoäng för fel svar. Kom ihåg att titta på rubriken ovanför frågan så att du säkert vet vilken text frågan handlar om. Lyc Ka TILL! får kopieras 29 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 29

6 Åk 7 LÄS FRÅGOR 8. Man kan säga att novellen slutar oväntat. Varför är slutet oväntat? Förklara din åsikt med hjälp av exempel från texten. 3 poäng kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? 1 poäng 10. Åke Pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. 1 poäng I folkviseton 11. Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? 2 poäng Får kopieras 32 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 32

7 ÅK 7 LÄS FrÅGOr 12. I dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. 3 poäng Bild Kärlek 13. Titta noga på Maria Raymondsdotters bild på sidan 24. Titta också på detaljerna. Hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. Berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. 3 poäng får kopieras 33 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 33

8 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? (1 poäng) Av svaret ska framgå att kärleken lugnar ner sig. Exempel på elevsvar: 1 poäng Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. Passionen byts ut mot mer sansad kärlek 0 poäng Det blir mer en normal kärlek. (Av svaret framgår inte vad en normal kärlek är.) 10. åke pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. (1 poäng) Svaret hur vi kan frammana en ny oxytocin-dusch står tydligt angivet i texten. Eleven ska ha uppfattat något av de sätts som beskrivs. Exempel på elevsvar: 1 poäng Genom en klapp, en smekning, en kram. (Endast ett exempel hade räckt, men eftersom samtliga är korrekta bedöms svaret inte som en s.k. helgardering.) 0 poäng Som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys för att är man kär i någon så tycker man om att mysa med den man älskar. i FoLkvisetoN 11. vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? (2 poäng) För 2 poäng ska förklaringen ha en relativt god koppling som visar att eleven ser ett orsakssamband, att de älskande på något sätt delar känslor med varandra. Ett konstaterande utan en sådan koppling ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. (Här gör eleven tolkningen att diktarjaget delar genom att avlasta.) 1 poäng Jag tror att det betyder, när du gråter kommer jag också att gråta. För att hen har så starka känslor för personen. (Svaret är mer ett ytligt konstaterande än en tolkning av budskapet att man inte är ensam om att bara sin sorg.) 0 poäng Att han är så förälskad i henne att han gör det hon vill. Att han tycker om nån. 12. i dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. (3 poäng) För 3 poäng ska svaret visa en förståelse för både tydligt framträdande och mer dolda budskap i texten. En tydlig koppling mellan elevens välutvecklade resonemang och texten ska finnas. För 2 poäng för eleven relativt utvecklade resonemang och läser mellan raderna. Svar där eleven endast gör en enkel jämförelse med viss koppling till texten ger 1 poäng. får kopieras 46 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 46

9 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd Exempel på elevsvar: 3 poäng Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt. Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. 2 poäng Där det inte ska kunna gå att funka så gör det det ändå. Som att det är på riktigt. Inte ska kunna vara sol på en plats som mörka gärden, men det gör det ändå. Samma sak som att rosor inte ska kunna växa på den hårdaste mark, men det gör det ändå. Kärleken kommer och kärleken går som solen går upp och ner. (Svaret visar att eleven har läst mellan raderna och en antydan till jämförelse mellan kärlek, sol och rosor görs, men en koppling mellan just rosor och kärlek tappas bort i resonemanget.) I dikten kan rosor växa överallt, t.ex. i hård mark och in i husväggar. Kärlek kan också växa överallt t.ex. mellan en kristen och en muslim. Då är båda väldigt starka. (Även om eleven gör något långsökta jämförelser så är de relevanta. Resonemanget är relativt väl utvecklat och svaret bedöms ge 2 poäng.) 1 poäng Det växer rosor överallt och det gör kärlek också. (Svaret innehåller en jämförelse som visar att både rosor och kärlek kan växa.) bild kärlek 13. titta noga på maria raymondsdotters bild på sida 24. titta också på detaljerna. hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. (3 poäng) För 3 poäng krävs ett välutvecklat resonemang kring bildens och den valda textens budskap. En tydlig koppling mellan bild och text måste finnas. För 2 poäng ska svaret visa att eleven har förstått bildens budskap. En texts budskap ska i ett relativt utvecklat resonemang kopplas till bildens (budskap). För 1 poäng ska eleven ha identifierat bildens budskap och på något sätt koppla detta till en annan text. Exempel på elevsvar: 3 poäng Tjejen i bilden är kär. Man ser det för hon har ställt en hatt i mikron och har matat fisken med en morot och satt upp meddelanden överallt i köket osv. Man kan bli knäpp om man är kär står det i Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat. Det är för man får dopamin i hjärnan och det har hon på bilden och då gör hon knäppa saker. Därför passar bilden och den texten ihop. 2 poäng Jag tycker att Jag cyklade från Indien för kärleken passar bäst eftersom att tjejen på bilden ser chockad ut. Jag tycker att PK också verkar lite chockad eftersom att kärleken bara dök upp sådär. (Eleven har gjort en tolkning av bilden, även om den inte är särskilt utvecklad. Resonamnget kring hur bildens budskap kopplas till en texts budskap är däremot tydlig och relativt väl underbyggd. Svaret bedöms med viss tvekan ge 2 poäng.) Tjejen sjunger hon e kär och när jag blev det kunde jag inte koncentrera mej. Jag glömde typ bort saker. Tjejen har glömt saker i bilden. Tjejen i Som trolleri kan inte heller koncentrera sej och klampar på bryggan och stänker vatten på killen. Och hon vet inte vad hon ska säga till killen då. (Eleven för ett relativt väl utvecklat resonemang kring bildens budskap. Bilden kopplas också till en text på ett relativt tydligt sätt, även om denna koppling bygger på en tolkning av texten som är något skev. Eftersom svaret trots allt innehåller det som efterfrågas bedöms det med viss tvekan ge 2 poäng.) får kopieras 47 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 47

10 Åk 7 läs facit med bedömningsstöd 1 poäng Tjejen i bilden är knäpp för hon e kär å de blir man när man e kär. Det står det i Kärleken sitter inte i hjärtat. (Eleven har gjort en tolkning av bilden och kopplar till viss del detta till en av texternas budskap. Även om textens titel inte är fullständig förstår man vilken text som avses.) 0 poäng Jag tycker att texten Jag cyklade från Indien för kärleken passar ihop med bilden för PK var kär i Lotta. Han cyklade från Indien till Sverige för att träffa henne. (Förklaring av och koppling till bildens budskap saknas.) Tjejen är kär och hon gör konstiga saker och lägger en krokodil i mikron.(koppling till text saknas.) Jag tycker att bilden passar med texten Jag cyklade till Indien för kärleken. De båda handlar om kärlek. (Kopplingen till en annan text finns, men budskapet i bilden är för generellt eftersom eleven bara hänvisar till texternas tema.) Jag cyklade från IndIen för kärleken 14. På en toalett i göteborg ser Pk en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? (2 poäng) Av svaret måste framgå att PK inte förstår att det rör sig om löständer och en peruk. Eleven för ett utvecklat resonemang kring detta orsakssamband. Ett till viss del utvecklat resonemang där orsakssambandet mellan fakirer och PK:s missuppfattning antyds ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina, riktiga, tänder och tog av sig sitt, riktiga, hår. Han har aldrig upplevt att någon kan ta av sig sitt hår och sina tänder bar sådär. Han vet inte vad peruk och löständer används till och blir rädd. Tänk själv att du inte vet vad löständer är och så tar någon ut sina tänder. Folket i hans hemby kanske har pratat om svartkonst och det stämde in i det. Han tror att mannen är fakir och inblandad i svartkonst. (Även om svaret är långrandigt framgår tydligt att PK inte förstod att det rörde sig om löständer och en peruk. Det framgår också att detta är anledningen till att han trodde mannen var en fakir. Resonemanget om hembyn är inte nödvändigt, men det är relevant för svaret. Det är alltså inte en s.k. helgardering.) 1 poäng Sverige måste vara ett land av fakirer och svart magi tänkte han. vid synen av löständer och peruk. (Det framgår inte varför PK trodde att mannen var en fakir eller utövare av svart magi. Eleven har dock uppfattat orsakssambandet mellan ordet fakir och händelser, varför svaret bedöms ge 1 poäng.) 0 poäng Han blir rädd för fakiren. (Det framgår inte att det bara är PK som tror att det rör sig om en fakir.) 15. Pk ställer några frågor till lotta när de träffas på torget i new delhi. Hennes svar gör honom ivrig och får honom att peka mot himlen. Varför reagerar han så? (1 poäng) Av svaret ska framgå att eleven har uppfattat orsakssambandet mellan PK:s reaktion och att han har blivit förutspådd att träffa en kvinna som Lotta. Får kopieras 48 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 48

11 LÄS DET HÄR Läs Läsförståelsedelen består av texter och frågor anpassade till respektive årskurs. Texterna följs upp med frågor på innehållet. Texterna är utvalda för att ha en tematisk koppling till respektive årskursprovs tema, kärlek i åk 7, vändpunkter i åk 8 och framtiden i åk 9. Proven kan genomföras vid två tillfällen. Vid det första tillfället ges eleverna texthäftet. Vid det andra provtillfället ges frågorna på textinnehållet. Eleverna ska ha tillgång till texterna medan de svarar på frågorna. Planera då provgenomförandet så att inte för lång tid går mellan lästillfället och frågorna. Har du möjlighet att genomföra båda delarna under samma dag kan detta underlätta för eleverna, men det är inte nödvändigt eftersom de hela tiden ska ha tillgång till texterna. För att eleverna inte ska påverkas av tidspress rekommenderar vi att du ger dem väl tilltaget med tid för att besvara frågorna. (Elever som snabbt blir klara kan till exempel ha med sig en läsebok.) Inför provgenomförandet rekommenderar vi att du går igenom med eleverna hur provet är upplagt och vad de förväntas göra. Förklara också hur provfrågorna är konstruerade (se nedan) så att eleverna redan från början är införstådda med vilken typ av svar som efterfrågas i en fråga som kan ge 3 poäng till skillnad från en fråga som endast ger 1 poäng. Frågetyper och poängbedömning i läsförståelsedelarna I läsförståelsetestet är frågorna formulerade för att testa elevernas kunskaper på olika nivåer. Vår bedömning av vad som efterfrågas och hur pass lätt eleverna kan hitta och formulera svaret har legat till grund för hur frågorna poängsätts. En viktig del vad gäller poängsättningen av frågorna är att poängen endast är där för att signalera för eleverna vilken typ av fråga det rör sig om, alltså om den ger utrymme för eleven att visa kunskaper för samtliga nivåer eller inte. Tabellen för att sedan sammanställa elevresultatet är alltså inte summativ på så sätt att man sammanställer en totalpoäng. Frågorna är uppbyggda så att sammanställningen av poängen istället handlar om att summera vid hur många tillfällen eleven har visat upp respektive kunskapsnivå. En del frågor är formulerade så att eleverna kan hitta konkreta svar (information) i texterna. Dessa frågor ger 1 poäng. Andra frågor är formulerade så att svaret inte finns konkret formulerat i texten. Eleverna måste utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser och kunna urskilja detaljerna i en helhet. De behöver föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna. Eleven ska kunna göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 2 poäng. 5 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 5

12 LÄS DET HÄR En tredje frågetyp är en sådan som kräver att eleven läser mellan raderna och utifrån det de utläser drar slutsatser. Till dessa frågor behöver eleverna också utgå från sin egen kunskap och erfarenhet. Dessa frågor testar elevens kunskaper i att dra slutsatser och se sammanhang mellan egna erfarenheter och sådant som gestaltas i texten. Eleverna behöver föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt ibland uppfatta dolda budskap i texten. Eleven ska kunna göra en god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 3 poäng. I facit finns dels motiveringar till frågornas respektive nivå, dels exempel på autentiska elevsvar. Läsdelen i bedömningsmaterialet grundar sig på följande syftesmål från läroplanen Lgr 11: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Dessa mål konkretiseras i läroplanens (Lgr 11:s) centrala innehåll (i olika utsträckning) i följande punkter: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 6 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 6

13 LÄS DET HÄR Följande kunskapskrav konkretiserar ytterligare de ovan angivna målen i syftesdelen och det centrala innehållet. Dessa kunskapskrav är utgångspunkten i materialets bedömningsmallar för läsdelen. svenska kunskapskrav E C A Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Nedan följer en schematisk uppställning som visar hur bedömningarna av den receptiva förmågan läsa är länkade till kunskapskraven. Vi utgår här från ett antal frågor ur läsdelen för årskurs 7. Översikten bygger på Gustavssons, Måhls och Sundblads tankegångar i Prov och arbetsuppgifter en handbok. Nivåtermer används i stället för värdeord. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 1 Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? Varför stänker flickan vatten på killen? Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. C Eleven kan hitta ett konkret svar i texten. Eleven kan läsa med flyt, välja och använda i huvudsak fungerande lässtrategier och visar grundläggande läsförståelse. Gustavsson, A., Måhl, P., Sundblad, B. (2012) Prov och arbetsuppgifter en handbok Liber. Stockholm 7 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 7

14 LÄS DET HÄR poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 2 Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? På en toalett i Göteborg ser PK (i Jag cyklade från Indien för kärleken) en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina riktiga tänder och tog av sig sitt riktiga hår. Eleven kan utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser, kan urskilja detaljer, kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna samt kan göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Eleven kan läsa med gott flyt, visar god läsförståelse, kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 3 I dikten (I folkviseton) jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. Eleven kan läsa mellan raderna, dra slutsatser, utgå från sin egen kunskap och erfarenhet, se sammanhang samt föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt uppfatta dolda budskap i texten. Eleven kan läsa med mycket gott flyt, ändamålsenligt använda effektiva lässtrategier, visar mycket god läsförståelse, kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Den schematiska översikten illustrerar de fyra stegen i betygssättningsprocessen. 1. Val av examinationsuppgifter som speglar en eller flera av kunskapskravens aspekter, i det här fallet aspekter för läsförmåga, dock inte de som handlar om litterära verk, deras upphovsmän samt historiska och kulturella sammanhang. 2. Bedömningar av elevprestationer på examinationsuppgifter. 3. Helhetsbedömningar av elevprestationer som resulterar i ett eller flera kunskapsomdömen (summativa bedömningar). 4. Kunskapsomdömen och kunskapskrav relateras till varandra Det fjärde och sista steget hanteras endast av dig som betygssättande lärare. Det finns inget elevinflytande i det fjärde steget och de formativa effekterna är försumbara jämfört med de formativa effekter som de första tre stegen kan ha. Det vill säga: I dialoger med elever behöver lärare inte använda kunskapskravens formuleringar och nivåtermer. Om läraren inte gör det, ökar sannolikheten för att bedömningarna får starkare formativa effekter. 8 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 8

Bedömningsmaterial svenska åk 7 9

Bedömningsmaterial svenska åk 7 9 > : < ; ; : > > Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser LIBER ISBN 978-91-47-90972-8 2013 Liber AB projekt och Redaktion Maria Jones, Anna Karlberg, Eva Skarp, David Zäther

Läs mer

Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk åk 7 9

Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk åk 7 9 > : < ; ; : > Bedömningsmaterial i svenska som andraspråk åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser LIBER > ISBN 978-91-47-12141-0 2017 Liber AB projekt och Redaktion Maria Jones, Anna Karlberg, Sara

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Sagotema. 1 av 7. Förankring i kursplanens syfte. Kopplingar till läroplan. Montessori. Nedan ser du vilka förmågor vi kommer att arbeta med:

Sagotema. 1 av 7. Förankring i kursplanens syfte. Kopplingar till läroplan. Montessori. Nedan ser du vilka förmågor vi kommer att arbeta med: 7 9 LGR11 Sv Sagotema Under några veckor kommer vi att arbeta med ett sagotema. Vi kommer att prata om vad som kännetecknar en saga samt vad det finns för olika typer av sagor. Vi kommer också att läsa

Läs mer

Robinsonader. 1 av 7. Förankring i läroplanen. Innehåll och arbetsformer. Botkyrka

Robinsonader. 1 av 7. Förankring i läroplanen. Innehåll och arbetsformer. Botkyrka Robinsonader 7 9 LGR11 SvA Förankring i läroplanen Robinsonader är äventyrsberättelser som handlar om människor som hamnat på öde öar i havet eller om ensamma och övergivna människor i städerna och på

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9

Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9 Kunskapskrav SVENSKA SOM ANDRASPRÅK År 9 LÄSA: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ( ) flyt genom att ( ) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

SVENSKA Arbetsområde: Konflikter i världen År:2016 Vecka: 5-7

SVENSKA Arbetsområde: Konflikter i världen År:2016 Vecka: 5-7 SVENSKA Arbetsområde: Konflikter i världen År:2016 Vecka: 5-7 Förmågor i fokus formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

SO-S Religion Lärarhandledning

SO-S Religion Lärarhandledning SO-S Religion Lärarhandledning SO-serien är ett komplett och flexibelt material för åk 7-9. Serien är uppdaterad för Lgr 11. Till ämnesboken finns en lärarhandledning full av tips och övningar. PROVLEKTION:

Läs mer

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 6. åk6. Lärarinstruktion Svenska

Lärarinstruktion digital diagnos Svenska åk 6. åk6. Lärarinstruktion Svenska åk6 Lärarinstruktion Svenska 1 Syftet med diagnosen Pejlo diagnos åk 6 svenska är framtagen för att ge läraren en god överblick över elevernas läs- och skrivförmåga. Diagnosen är noga utprövad och validerad

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Tummen upp! Historia ÅK 6

Tummen upp! Historia ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Magnus Koraen KARTLÄGGNING LGR 11 HISTORIA Tummen upp! Historia ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion:

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. Pedagogisk planering klassbok Pojken i randig pyjamas Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Emma och Måns. De är tillsammans. Efter att ha varit på museet med klassen ska Måns sova över hos Emma. Emma vill att Måns ska sova

Läs mer

Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Pedagogisk planering Boken om mig Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Lpp för Svenska som andraspråk år 6 9 Hofors kommun, Petreskolan År6 Ht studieteknik 1 Vt sagor År 7 Ht Studieteknik 2 Vt Boken om mig själv År 8 Ht Studieteknik 3 Vt År 9 Ht Vt Deckare Studieteknik 4,

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker Under den kommande perioden kommer vi att arbeta med temat klassiker. Ni ska få lära er vad som räknas som en klassiker samt olika författare. Ni ska läsa en klassiker - som ni själva väljer, läsa utdrag

Läs mer

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Vallaskolan Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

TEMA FANTASY. Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att:

TEMA FANTASY. Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att: TEMA FANTASY Under ett par veckor kommer vi att arbeta med ett fantasytema i svenskan. Vi kommer att: lära oss om en fantasyförfattare (Lewis Carroll), skriva en fantasyberättelse analysera en fantasyfilm

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs X

Kursplan i svenska grundläggande kurs X kursplan svenska x.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs X Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Vad handlar boken om? Boken handlar om Elin som ska gå på nyårsfest. Egentligen vill hon inte gå på festen, för att hennes mamma är sjuk och kommer att dö. Men

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT. ATT LÄSA OCH ANALYSERA NOVELLER - En guide till Novellix lärarhandledningar

CARL-JOHAN MARKSTEDT. ATT LÄSA OCH ANALYSERA NOVELLER - En guide till Novellix lärarhandledningar CARL-JOHAN MARKSTEDT ATT LÄSA OCH ANALYSERA NOVELLER - En guide till Novellix lärarhandledningar Att läsa och analysera noveller en guide till Novellix lärarhandledningar Carl-Johan Markstedt www.novellix.se

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Bedömning. Stämpel eller redskap för lärande?

Bedömning. Stämpel eller redskap för lärande? Bedömning Stämpel eller redskap för lärande? Vem är jag? Lärare i engelska, slöjd och svenska Verksamhetsutvecklare i AFH, huvudfokus bedömningsfrågor Och vilka är ni? Specialpedagoger Socionomer Psykologer

Läs mer

SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Kunskapskrav SVENSKA År 9

Kunskapskrav SVENSKA År 9 Kunskapskrav SVENSKA År 9 LÄSA: Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ( ) flyt genom att ( ) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra ( ) sammanfattningar

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk

LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk LPP 7P2 i svenska och svenska som andra språk Centralt innehåll: Läsa och skriva Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Olika sätt att bearbeta egna texter

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 9 till överlämnande av pedagogiska dokument från gymnasieantagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 9 till överlämnande av pedagogiska dokument från gymnasieantagningen till gymnasieskolan 1 1(13) Ankomststämpel SAMTYCKE ÅK 9 till överlämnande av pedagogiska dokument från gymnasieantagningen till gymnasieskolan Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå

Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar våren 2017 Svenska som andraspråk grundläggande nivå Läs igenom kursplanen för Svenska som andraspråk här nedanför. Läs och arbeta med kursboken

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Anna Hansson Boken handlar om: Boken handlar om Lina och Moa som rider. De är ofta i stallet och Lina skulle vilja ha en egen häst. Till helgen ska alla sova över i stallet. Lina vill

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

Kunskapskraven. 1. Inledning

Kunskapskraven. 1. Inledning DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLEUTBILDNINGEN 2012-07-05 Diskutera Kunskapskraven 1. Inledning 2. Förslag på arbetssätt 3. Ett lärarlags arbete med att ta fram bedömningsaspekter i ämnet svenska 4. Övrigt

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Kursplanen i ämnet modersmål

Kursplanen i ämnet modersmål DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet modersmål Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer