Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7"

Transkript

1 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur årskurs 7 läsförståelsematerial från Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9. I läsförståelsedelen prövas elevernas förmåga att uppfatta så väl detaljer som helhet, urskilja dolda budskap och kunna dra slutsatser och föra ett resonemang utifrån vad som står i texterna. Lektionen består av: Elevblad med två texter och en bild, s Elevblad med läsförståelsefrågor, s. 29, 32 och 33 Lärarblad med bedömningsstöd, s Lärarblad med information om hur läsförståelsedelen är uppbyggd, s. 5 8 Så här arbetar du med provlektionen: 1. Skriv ut provlektionen. 2. Kopiera upp alla elevblad så att varje elev får ett läshäfte med texterna och bilden och ett frågehäfte med frågorna. 3. Förbered eleverna genom att gå igenom vad det är de ska göra och varför. 4. Dela ut läshäftet. Låt eleverna läsa texterna i den takt de vill. Vill de ta en kort paus efter läsningen är det okej. Vill de diskutera texterna med varandra är det också tillåtet. En rekommendation är att du som lärare organiserar ev. diskussioner, ex. att eleverna går ut i korridorengrupprum så att de andra eleverna inte blir störda. 5. Låt eleverna arbeta med frågorna. I det här momentet är det inte tillåtet att diskutera texterna eller frågorna. 6. Använd bedömningsstödet (lärarblad) som hjälp vid rättning och återkoppling. För gärna en diskussion med eleverna kring bedömningen. Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 1

2 ÅK 7 LÄS texter Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat När vi är nyförälskade dunkar hjärtat snabbare. Men trots att det känns som om kärleken sitter i hjärtat så är det faktiskt vår hjärna som styr våra känslor. Det förklarar varför vi beter oss så konstigt när vi är kära. Ett exempel på när hjärnan handlar mot sitt förnuft är vid stark passion och lidelsefull kärlek. Dessa tillstånd får fart på hjärtat och lokalbedövar samtidigt hjärnan. Belöningsområden i hjärnan får så kraftiga kickar av dopamin så både uppmärksamhet, tankar och handlingar ofelbart styrs mot ett visst mål. Kärlekens kemi är man nu på spåren. Vi vet allt mer om vad som händer i hjärna och kropp inte bara när man blir full av ångest utan även när man blir full av passionerad kärlek. Intensiv kärlek har drag av beroendesjukdom, eftersom den bygger om hjärnan precis som drogberoende kan göra, säger Åke Pålshammar, neuropsykolog och ambassadör för Hjärnfonden. Åke får ofta frågan om varför man beter sig så konstigt när man är förälskad. När man är kär loggar hjärnans förståndsfunktion ut. I stället kopplas delar av hjärnans belönings- och lustcentra in. Det gör att vi ofta känner oss på ett speciellt sätt när vi är förälskade och kan göra rätt så knäppa saker. Enligt Åke brukar passionerad kärlek inte pågå mer än ett antal månader vilket han tycker är bra. Annars skulle vi nog gå under. Efter några månader övergår passionen till mer normal kärlek. Då byts dopaminet i hjärnan ut mot ett annat hormon som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys. Detta hormon kallas oxytocin. Passionen byts ut mot en mer sansad kärlek. Åke menar också att man behöver underhålla kärleken för att upprätthålla en långvarig tillitsfull kärlek till varandra. Med små tillskott av oxytocin då och då blir det lättare att behålla kärleken. Det räcker med en smekning, kram eller klapp, för att hjärnan ska få en oxytocin-dusch. Hämtat från Hjärnfonden, Publicerat 14 februart får kopieras 22 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 22

3 ÅK 7 LÄS texter I folkviseton Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dej vill jag följa i vinter och vår och alla min levnads dagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderligt stark, kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Nils Ferlin (1957), ur Från mitt ekorrhjul får kopieras 23 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 23

4 ÅK 7 LÄS texter Bild Kärlek Maria Raymondsdotter får kopieras 24 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 24

5 ÅK 7 LÄS FrÅGOr Läs frågor till eleven inför provets genomförande Nu ska du svara på ett antal frågor. Dessa frågor handlar dels om saker som står i texten, dels om sådant du läser mellan raderna. Ibland måste du dra slutsatser eller göra jämförelser. Det kan handla om jämförelser mellan två olika texter eller mellan detaljer i en och samma text. Namn: Klass: Skola: TÄNK på! Det är viktigt att läsa hela frågan noggrant innan du besvarar den. Läs alltid igenom dina svar innan du bestämmer att du är klar. Kontrollera då att ditt svar är tydligt formulerat så att det inte kan missförstås. Ibland kan man missa en poäng för att svaret är luddigt formulerat. Gissa även om du är osäker. Det är onödigt att lämna blankt, eftersom du inte får minuspoäng för fel svar. Kom ihåg att titta på rubriken ovanför frågan så att du säkert vet vilken text frågan handlar om. Lyc Ka TILL! får kopieras 29 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 29

6 Åk 7 LÄS FRÅGOR 8. Man kan säga att novellen slutar oväntat. Varför är slutet oväntat? Förklara din åsikt med hjälp av exempel från texten. 3 poäng kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? 1 poäng 10. Åke Pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. 1 poäng I folkviseton 11. Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? 2 poäng Får kopieras 32 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 32

7 ÅK 7 LÄS FrÅGOr 12. I dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. 3 poäng Bild Kärlek 13. Titta noga på Maria Raymondsdotters bild på sidan 24. Titta också på detaljerna. Hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. Berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. 3 poäng får kopieras 33 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 33

8 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? (1 poäng) Av svaret ska framgå att kärleken lugnar ner sig. Exempel på elevsvar: 1 poäng Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. Passionen byts ut mot mer sansad kärlek 0 poäng Det blir mer en normal kärlek. (Av svaret framgår inte vad en normal kärlek är.) 10. åke pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. (1 poäng) Svaret hur vi kan frammana en ny oxytocin-dusch står tydligt angivet i texten. Eleven ska ha uppfattat något av de sätts som beskrivs. Exempel på elevsvar: 1 poäng Genom en klapp, en smekning, en kram. (Endast ett exempel hade räckt, men eftersom samtliga är korrekta bedöms svaret inte som en s.k. helgardering.) 0 poäng Som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys för att är man kär i någon så tycker man om att mysa med den man älskar. i FoLkvisetoN 11. vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? (2 poäng) För 2 poäng ska förklaringen ha en relativt god koppling som visar att eleven ser ett orsakssamband, att de älskande på något sätt delar känslor med varandra. Ett konstaterande utan en sådan koppling ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. (Här gör eleven tolkningen att diktarjaget delar genom att avlasta.) 1 poäng Jag tror att det betyder, när du gråter kommer jag också att gråta. För att hen har så starka känslor för personen. (Svaret är mer ett ytligt konstaterande än en tolkning av budskapet att man inte är ensam om att bara sin sorg.) 0 poäng Att han är så förälskad i henne att han gör det hon vill. Att han tycker om nån. 12. i dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. (3 poäng) För 3 poäng ska svaret visa en förståelse för både tydligt framträdande och mer dolda budskap i texten. En tydlig koppling mellan elevens välutvecklade resonemang och texten ska finnas. För 2 poäng för eleven relativt utvecklade resonemang och läser mellan raderna. Svar där eleven endast gör en enkel jämförelse med viss koppling till texten ger 1 poäng. får kopieras 46 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 46

9 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd Exempel på elevsvar: 3 poäng Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt. Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. 2 poäng Där det inte ska kunna gå att funka så gör det det ändå. Som att det är på riktigt. Inte ska kunna vara sol på en plats som mörka gärden, men det gör det ändå. Samma sak som att rosor inte ska kunna växa på den hårdaste mark, men det gör det ändå. Kärleken kommer och kärleken går som solen går upp och ner. (Svaret visar att eleven har läst mellan raderna och en antydan till jämförelse mellan kärlek, sol och rosor görs, men en koppling mellan just rosor och kärlek tappas bort i resonemanget.) I dikten kan rosor växa överallt, t.ex. i hård mark och in i husväggar. Kärlek kan också växa överallt t.ex. mellan en kristen och en muslim. Då är båda väldigt starka. (Även om eleven gör något långsökta jämförelser så är de relevanta. Resonemanget är relativt väl utvecklat och svaret bedöms ge 2 poäng.) 1 poäng Det växer rosor överallt och det gör kärlek också. (Svaret innehåller en jämförelse som visar att både rosor och kärlek kan växa.) bild kärlek 13. titta noga på maria raymondsdotters bild på sida 24. titta också på detaljerna. hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. (3 poäng) För 3 poäng krävs ett välutvecklat resonemang kring bildens och den valda textens budskap. En tydlig koppling mellan bild och text måste finnas. För 2 poäng ska svaret visa att eleven har förstått bildens budskap. En texts budskap ska i ett relativt utvecklat resonemang kopplas till bildens (budskap). För 1 poäng ska eleven ha identifierat bildens budskap och på något sätt koppla detta till en annan text. Exempel på elevsvar: 3 poäng Tjejen i bilden är kär. Man ser det för hon har ställt en hatt i mikron och har matat fisken med en morot och satt upp meddelanden överallt i köket osv. Man kan bli knäpp om man är kär står det i Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat. Det är för man får dopamin i hjärnan och det har hon på bilden och då gör hon knäppa saker. Därför passar bilden och den texten ihop. 2 poäng Jag tycker att Jag cyklade från Indien för kärleken passar bäst eftersom att tjejen på bilden ser chockad ut. Jag tycker att PK också verkar lite chockad eftersom att kärleken bara dök upp sådär. (Eleven har gjort en tolkning av bilden, även om den inte är särskilt utvecklad. Resonamnget kring hur bildens budskap kopplas till en texts budskap är däremot tydlig och relativt väl underbyggd. Svaret bedöms med viss tvekan ge 2 poäng.) Tjejen sjunger hon e kär och när jag blev det kunde jag inte koncentrera mej. Jag glömde typ bort saker. Tjejen har glömt saker i bilden. Tjejen i Som trolleri kan inte heller koncentrera sej och klampar på bryggan och stänker vatten på killen. Och hon vet inte vad hon ska säga till killen då. (Eleven för ett relativt väl utvecklat resonemang kring bildens budskap. Bilden kopplas också till en text på ett relativt tydligt sätt, även om denna koppling bygger på en tolkning av texten som är något skev. Eftersom svaret trots allt innehåller det som efterfrågas bedöms det med viss tvekan ge 2 poäng.) får kopieras 47 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 47

10 Åk 7 läs facit med bedömningsstöd 1 poäng Tjejen i bilden är knäpp för hon e kär å de blir man när man e kär. Det står det i Kärleken sitter inte i hjärtat. (Eleven har gjort en tolkning av bilden och kopplar till viss del detta till en av texternas budskap. Även om textens titel inte är fullständig förstår man vilken text som avses.) 0 poäng Jag tycker att texten Jag cyklade från Indien för kärleken passar ihop med bilden för PK var kär i Lotta. Han cyklade från Indien till Sverige för att träffa henne. (Förklaring av och koppling till bildens budskap saknas.) Tjejen är kär och hon gör konstiga saker och lägger en krokodil i mikron.(koppling till text saknas.) Jag tycker att bilden passar med texten Jag cyklade till Indien för kärleken. De båda handlar om kärlek. (Kopplingen till en annan text finns, men budskapet i bilden är för generellt eftersom eleven bara hänvisar till texternas tema.) Jag cyklade från IndIen för kärleken 14. På en toalett i göteborg ser Pk en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? (2 poäng) Av svaret måste framgå att PK inte förstår att det rör sig om löständer och en peruk. Eleven för ett utvecklat resonemang kring detta orsakssamband. Ett till viss del utvecklat resonemang där orsakssambandet mellan fakirer och PK:s missuppfattning antyds ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina, riktiga, tänder och tog av sig sitt, riktiga, hår. Han har aldrig upplevt att någon kan ta av sig sitt hår och sina tänder bar sådär. Han vet inte vad peruk och löständer används till och blir rädd. Tänk själv att du inte vet vad löständer är och så tar någon ut sina tänder. Folket i hans hemby kanske har pratat om svartkonst och det stämde in i det. Han tror att mannen är fakir och inblandad i svartkonst. (Även om svaret är långrandigt framgår tydligt att PK inte förstod att det rörde sig om löständer och en peruk. Det framgår också att detta är anledningen till att han trodde mannen var en fakir. Resonemanget om hembyn är inte nödvändigt, men det är relevant för svaret. Det är alltså inte en s.k. helgardering.) 1 poäng Sverige måste vara ett land av fakirer och svart magi tänkte han. vid synen av löständer och peruk. (Det framgår inte varför PK trodde att mannen var en fakir eller utövare av svart magi. Eleven har dock uppfattat orsakssambandet mellan ordet fakir och händelser, varför svaret bedöms ge 1 poäng.) 0 poäng Han blir rädd för fakiren. (Det framgår inte att det bara är PK som tror att det rör sig om en fakir.) 15. Pk ställer några frågor till lotta när de träffas på torget i new delhi. Hennes svar gör honom ivrig och får honom att peka mot himlen. Varför reagerar han så? (1 poäng) Av svaret ska framgå att eleven har uppfattat orsakssambandet mellan PK:s reaktion och att han har blivit förutspådd att träffa en kvinna som Lotta. Får kopieras 48 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 48

11 LÄS DET HÄR Läs Läsförståelsedelen består av texter och frågor anpassade till respektive årskurs. Texterna följs upp med frågor på innehållet. Texterna är utvalda för att ha en tematisk koppling till respektive årskursprovs tema, kärlek i åk 7, vändpunkter i åk 8 och framtiden i åk 9. Proven kan genomföras vid två tillfällen. Vid det första tillfället ges eleverna texthäftet. Vid det andra provtillfället ges frågorna på textinnehållet. Eleverna ska ha tillgång till texterna medan de svarar på frågorna. Planera då provgenomförandet så att inte för lång tid går mellan lästillfället och frågorna. Har du möjlighet att genomföra båda delarna under samma dag kan detta underlätta för eleverna, men det är inte nödvändigt eftersom de hela tiden ska ha tillgång till texterna. För att eleverna inte ska påverkas av tidspress rekommenderar vi att du ger dem väl tilltaget med tid för att besvara frågorna. (Elever som snabbt blir klara kan till exempel ha med sig en läsebok.) Inför provgenomförandet rekommenderar vi att du går igenom med eleverna hur provet är upplagt och vad de förväntas göra. Förklara också hur provfrågorna är konstruerade (se nedan) så att eleverna redan från början är införstådda med vilken typ av svar som efterfrågas i en fråga som kan ge 3 poäng till skillnad från en fråga som endast ger 1 poäng. Frågetyper och poängbedömning i läsförståelsedelarna I läsförståelsetestet är frågorna formulerade för att testa elevernas kunskaper på olika nivåer. Vår bedömning av vad som efterfrågas och hur pass lätt eleverna kan hitta och formulera svaret har legat till grund för hur frågorna poängsätts. En viktig del vad gäller poängsättningen av frågorna är att poängen endast är där för att signalera för eleverna vilken typ av fråga det rör sig om, alltså om den ger utrymme för eleven att visa kunskaper för samtliga nivåer eller inte. Tabellen för att sedan sammanställa elevresultatet är alltså inte summativ på så sätt att man sammanställer en totalpoäng. Frågorna är uppbyggda så att sammanställningen av poängen istället handlar om att summera vid hur många tillfällen eleven har visat upp respektive kunskapsnivå. En del frågor är formulerade så att eleverna kan hitta konkreta svar (information) i texterna. Dessa frågor ger 1 poäng. Andra frågor är formulerade så att svaret inte finns konkret formulerat i texten. Eleverna måste utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser och kunna urskilja detaljerna i en helhet. De behöver föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna. Eleven ska kunna göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 2 poäng. 5 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 5

12 LÄS DET HÄR En tredje frågetyp är en sådan som kräver att eleven läser mellan raderna och utifrån det de utläser drar slutsatser. Till dessa frågor behöver eleverna också utgå från sin egen kunskap och erfarenhet. Dessa frågor testar elevens kunskaper i att dra slutsatser och se sammanhang mellan egna erfarenheter och sådant som gestaltas i texten. Eleverna behöver föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt ibland uppfatta dolda budskap i texten. Eleven ska kunna göra en god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 3 poäng. I facit finns dels motiveringar till frågornas respektive nivå, dels exempel på autentiska elevsvar. Läsdelen i bedömningsmaterialet grundar sig på följande syftesmål från läroplanen Lgr 11: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Dessa mål konkretiseras i läroplanens (Lgr 11:s) centrala innehåll (i olika utsträckning) i följande punkter: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 6 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 6

13 LÄS DET HÄR Följande kunskapskrav konkretiserar ytterligare de ovan angivna målen i syftesdelen och det centrala innehållet. Dessa kunskapskrav är utgångspunkten i materialets bedömningsmallar för läsdelen. svenska kunskapskrav E C A Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Nedan följer en schematisk uppställning som visar hur bedömningarna av den receptiva förmågan läsa är länkade till kunskapskraven. Vi utgår här från ett antal frågor ur läsdelen för årskurs 7. Översikten bygger på Gustavssons, Måhls och Sundblads tankegångar i Prov och arbetsuppgifter en handbok. Nivåtermer används i stället för värdeord. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 1 Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? Varför stänker flickan vatten på killen? Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. C Eleven kan hitta ett konkret svar i texten. Eleven kan läsa med flyt, välja och använda i huvudsak fungerande lässtrategier och visar grundläggande läsförståelse. Gustavsson, A., Måhl, P., Sundblad, B. (2012) Prov och arbetsuppgifter en handbok Liber. Stockholm 7 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 7

14 LÄS DET HÄR poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 2 Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? På en toalett i Göteborg ser PK (i Jag cyklade från Indien för kärleken) en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina riktiga tänder och tog av sig sitt riktiga hår. Eleven kan utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser, kan urskilja detaljer, kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna samt kan göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Eleven kan läsa med gott flyt, visar god läsförståelse, kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 3 I dikten (I folkviseton) jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. Eleven kan läsa mellan raderna, dra slutsatser, utgå från sin egen kunskap och erfarenhet, se sammanhang samt föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt uppfatta dolda budskap i texten. Eleven kan läsa med mycket gott flyt, ändamålsenligt använda effektiva lässtrategier, visar mycket god läsförståelse, kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Den schematiska översikten illustrerar de fyra stegen i betygssättningsprocessen. 1. Val av examinationsuppgifter som speglar en eller flera av kunskapskravens aspekter, i det här fallet aspekter för läsförmåga, dock inte de som handlar om litterära verk, deras upphovsmän samt historiska och kulturella sammanhang. 2. Bedömningar av elevprestationer på examinationsuppgifter. 3. Helhetsbedömningar av elevprestationer som resulterar i ett eller flera kunskapsomdömen (summativa bedömningar). 4. Kunskapsomdömen och kunskapskrav relateras till varandra Det fjärde och sista steget hanteras endast av dig som betygssättande lärare. Det finns inget elevinflytande i det fjärde steget och de formativa effekterna är försumbara jämfört med de formativa effekter som de första tre stegen kan ha. Det vill säga: I dialoger med elever behöver lärare inte använda kunskapskravens formuleringar och nivåtermer. Om läraren inte gör det, ökar sannolikheten för att bedömningarna får starkare formativa effekter. 8 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 8

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson

Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Josefin Nilsson Eller hur visar man vägen till självständig och reflekterande läsning? Föreläsningen kommer att handla om Vad är läsförståelse? Vilka olika

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Tummen upp! Svenska åk 6

Tummen upp! Svenska åk 6 Tummen upp! Svenska åk 6 PROVLEKTION: SKRIVA OCH ANPASSA SPRÅKET Tummen upp! är en serie häften som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektionen Följande provlektion

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Elevlösning 1 (svenska)

Elevlösning 1 (svenska) Elevlösning 1 (svenska) Kille/tjej Att vara kille eller tjej spelar verkligen ingen roll för mig, för båda könen är lika mycket värda. Är man en tjej fast lite killig av sig så är det hennes val och ingen

Läs mer

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN 1 INLEDNING Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som ska introduceras i mer ämnesinriktad undervisning.

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b

Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b BEDÖMNINGSSTÖD I SAMHÄLLSKUNSKAP Samhällskunskap kurs 1a1 och 1b Innehåll Syfte sid. 3 Konstruktion och avgränsningar sid. 3 Disposition sid. 4 Uppgiften sid. 5 Resonemang kring ämnesplanens syfte, centrala

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer