Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmaterial. Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7"

Transkript

1 > < ; :.... ;. :. >. >. Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser Liber Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9 Nivåtest, bedömningsstöd och matriser PROVLEKTION: LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 7 Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur årskurs 7 läsförståelsematerial från Bedömningsmaterial i svenska åk 7 9. I läsförståelsedelen prövas elevernas förmåga att uppfatta så väl detaljer som helhet, urskilja dolda budskap och kunna dra slutsatser och föra ett resonemang utifrån vad som står i texterna. Lektionen består av: Elevblad med två texter och en bild, s Elevblad med läsförståelsefrågor, s. 29, 32 och 33 Lärarblad med bedömningsstöd, s Lärarblad med information om hur läsförståelsedelen är uppbyggd, s. 5 8 Så här arbetar du med provlektionen: 1. Skriv ut provlektionen. 2. Kopiera upp alla elevblad så att varje elev får ett läshäfte med texterna och bilden och ett frågehäfte med frågorna. 3. Förbered eleverna genom att gå igenom vad det är de ska göra och varför. 4. Dela ut läshäftet. Låt eleverna läsa texterna i den takt de vill. Vill de ta en kort paus efter läsningen är det okej. Vill de diskutera texterna med varandra är det också tillåtet. En rekommendation är att du som lärare organiserar ev. diskussioner, ex. att eleverna går ut i korridorengrupprum så att de andra eleverna inte blir störda. 5. Låt eleverna arbeta med frågorna. I det här momentet är det inte tillåtet att diskutera texterna eller frågorna. 6. Använd bedömningsstödet (lärarblad) som hjälp vid rättning och återkoppling. För gärna en diskussion med eleverna kring bedömningen. Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 1

2 ÅK 7 LÄS texter Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat När vi är nyförälskade dunkar hjärtat snabbare. Men trots att det känns som om kärleken sitter i hjärtat så är det faktiskt vår hjärna som styr våra känslor. Det förklarar varför vi beter oss så konstigt när vi är kära. Ett exempel på när hjärnan handlar mot sitt förnuft är vid stark passion och lidelsefull kärlek. Dessa tillstånd får fart på hjärtat och lokalbedövar samtidigt hjärnan. Belöningsområden i hjärnan får så kraftiga kickar av dopamin så både uppmärksamhet, tankar och handlingar ofelbart styrs mot ett visst mål. Kärlekens kemi är man nu på spåren. Vi vet allt mer om vad som händer i hjärna och kropp inte bara när man blir full av ångest utan även när man blir full av passionerad kärlek. Intensiv kärlek har drag av beroendesjukdom, eftersom den bygger om hjärnan precis som drogberoende kan göra, säger Åke Pålshammar, neuropsykolog och ambassadör för Hjärnfonden. Åke får ofta frågan om varför man beter sig så konstigt när man är förälskad. När man är kär loggar hjärnans förståndsfunktion ut. I stället kopplas delar av hjärnans belönings- och lustcentra in. Det gör att vi ofta känner oss på ett speciellt sätt när vi är förälskade och kan göra rätt så knäppa saker. Enligt Åke brukar passionerad kärlek inte pågå mer än ett antal månader vilket han tycker är bra. Annars skulle vi nog gå under. Efter några månader övergår passionen till mer normal kärlek. Då byts dopaminet i hjärnan ut mot ett annat hormon som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys. Detta hormon kallas oxytocin. Passionen byts ut mot en mer sansad kärlek. Åke menar också att man behöver underhålla kärleken för att upprätthålla en långvarig tillitsfull kärlek till varandra. Med små tillskott av oxytocin då och då blir det lättare att behålla kärleken. Det räcker med en smekning, kram eller klapp, för att hjärnan ska få en oxytocin-dusch. Hämtat från Hjärnfonden, Publicerat 14 februart får kopieras 22 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 22

3 ÅK 7 LÄS texter I folkviseton Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men dej vill jag följa i vinter och vår och alla min levnads dagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderligt stark, kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är min när du gråter. Nils Ferlin (1957), ur Från mitt ekorrhjul får kopieras 23 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 23

4 ÅK 7 LÄS texter Bild Kärlek Maria Raymondsdotter får kopieras 24 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 24

5 ÅK 7 LÄS FrÅGOr Läs frågor till eleven inför provets genomförande Nu ska du svara på ett antal frågor. Dessa frågor handlar dels om saker som står i texten, dels om sådant du läser mellan raderna. Ibland måste du dra slutsatser eller göra jämförelser. Det kan handla om jämförelser mellan två olika texter eller mellan detaljer i en och samma text. Namn: Klass: Skola: TÄNK på! Det är viktigt att läsa hela frågan noggrant innan du besvarar den. Läs alltid igenom dina svar innan du bestämmer att du är klar. Kontrollera då att ditt svar är tydligt formulerat så att det inte kan missförstås. Ibland kan man missa en poäng för att svaret är luddigt formulerat. Gissa även om du är osäker. Det är onödigt att lämna blankt, eftersom du inte får minuspoäng för fel svar. Kom ihåg att titta på rubriken ovanför frågan så att du säkert vet vilken text frågan handlar om. Lyc Ka TILL! får kopieras 29 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 29

6 Åk 7 LÄS FRÅGOR 8. Man kan säga att novellen slutar oväntat. Varför är slutet oväntat? Förklara din åsikt med hjälp av exempel från texten. 3 poäng kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? 1 poäng 10. Åke Pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. 1 poäng I folkviseton 11. Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? 2 poäng Får kopieras 32 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 32

7 ÅK 7 LÄS FrÅGOr 12. I dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. 3 poäng Bild Kärlek 13. Titta noga på Maria Raymondsdotters bild på sidan 24. Titta också på detaljerna. Hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. Berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. 3 poäng får kopieras 33 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 33

8 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat 9. hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? (1 poäng) Av svaret ska framgå att kärleken lugnar ner sig. Exempel på elevsvar: 1 poäng Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. Passionen byts ut mot mer sansad kärlek 0 poäng Det blir mer en normal kärlek. (Av svaret framgår inte vad en normal kärlek är.) 10. åke pålshammar nämner flera saker vi kan göra för att underhålla kärleken. Nämn en sådan sak och förklara varför den underhåller kärleken. (1 poäng) Svaret hur vi kan frammana en ny oxytocin-dusch står tydligt angivet i texten. Eleven ska ha uppfattat något av de sätts som beskrivs. Exempel på elevsvar: 1 poäng Genom en klapp, en smekning, en kram. (Endast ett exempel hade räckt, men eftersom samtliga är korrekta bedöms svaret inte som en s.k. helgardering.) 0 poäng Som ger oss en stabilare kärlek med lugn och ro och mys för att är man kär i någon så tycker man om att mysa med den man älskar. i FoLkvisetoN 11. vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? (2 poäng) För 2 poäng ska förklaringen ha en relativt god koppling som visar att eleven ser ett orsakssamband, att de älskande på något sätt delar känslor med varandra. Ett konstaterande utan en sådan koppling ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. (Här gör eleven tolkningen att diktarjaget delar genom att avlasta.) 1 poäng Jag tror att det betyder, när du gråter kommer jag också att gråta. För att hen har så starka känslor för personen. (Svaret är mer ett ytligt konstaterande än en tolkning av budskapet att man inte är ensam om att bara sin sorg.) 0 poäng Att han är så förälskad i henne att han gör det hon vill. Att han tycker om nån. 12. i dikten jämför Ferlin kärleken med rosor. beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. (3 poäng) För 3 poäng ska svaret visa en förståelse för både tydligt framträdande och mer dolda budskap i texten. En tydlig koppling mellan elevens välutvecklade resonemang och texten ska finnas. För 2 poäng för eleven relativt utvecklade resonemang och läser mellan raderna. Svar där eleven endast gör en enkel jämförelse med viss koppling till texten ger 1 poäng. får kopieras 46 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 46

9 ÅK 7 LÄS FACIt Med bedömningsstöd Exempel på elevsvar: 3 poäng Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt. Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. 2 poäng Där det inte ska kunna gå att funka så gör det det ändå. Som att det är på riktigt. Inte ska kunna vara sol på en plats som mörka gärden, men det gör det ändå. Samma sak som att rosor inte ska kunna växa på den hårdaste mark, men det gör det ändå. Kärleken kommer och kärleken går som solen går upp och ner. (Svaret visar att eleven har läst mellan raderna och en antydan till jämförelse mellan kärlek, sol och rosor görs, men en koppling mellan just rosor och kärlek tappas bort i resonemanget.) I dikten kan rosor växa överallt, t.ex. i hård mark och in i husväggar. Kärlek kan också växa överallt t.ex. mellan en kristen och en muslim. Då är båda väldigt starka. (Även om eleven gör något långsökta jämförelser så är de relevanta. Resonemanget är relativt väl utvecklat och svaret bedöms ge 2 poäng.) 1 poäng Det växer rosor överallt och det gör kärlek också. (Svaret innehåller en jämförelse som visar att både rosor och kärlek kan växa.) bild kärlek 13. titta noga på maria raymondsdotters bild på sida 24. titta också på detaljerna. hitta en text i häftet som du tycker passar till bilden. berätta vilken text du valt och varför du tycker bilden och texten passar ihop. (3 poäng) För 3 poäng krävs ett välutvecklat resonemang kring bildens och den valda textens budskap. En tydlig koppling mellan bild och text måste finnas. För 2 poäng ska svaret visa att eleven har förstått bildens budskap. En texts budskap ska i ett relativt utvecklat resonemang kopplas till bildens (budskap). För 1 poäng ska eleven ha identifierat bildens budskap och på något sätt koppla detta till en annan text. Exempel på elevsvar: 3 poäng Tjejen i bilden är kär. Man ser det för hon har ställt en hatt i mikron och har matat fisken med en morot och satt upp meddelanden överallt i köket osv. Man kan bli knäpp om man är kär står det i Kärleken sitter i hjärnan inte i hjärtat. Det är för man får dopamin i hjärnan och det har hon på bilden och då gör hon knäppa saker. Därför passar bilden och den texten ihop. 2 poäng Jag tycker att Jag cyklade från Indien för kärleken passar bäst eftersom att tjejen på bilden ser chockad ut. Jag tycker att PK också verkar lite chockad eftersom att kärleken bara dök upp sådär. (Eleven har gjort en tolkning av bilden, även om den inte är särskilt utvecklad. Resonamnget kring hur bildens budskap kopplas till en texts budskap är däremot tydlig och relativt väl underbyggd. Svaret bedöms med viss tvekan ge 2 poäng.) Tjejen sjunger hon e kär och när jag blev det kunde jag inte koncentrera mej. Jag glömde typ bort saker. Tjejen har glömt saker i bilden. Tjejen i Som trolleri kan inte heller koncentrera sej och klampar på bryggan och stänker vatten på killen. Och hon vet inte vad hon ska säga till killen då. (Eleven för ett relativt väl utvecklat resonemang kring bildens budskap. Bilden kopplas också till en text på ett relativt tydligt sätt, även om denna koppling bygger på en tolkning av texten som är något skev. Eftersom svaret trots allt innehåller det som efterfrågas bedöms det med viss tvekan ge 2 poäng.) får kopieras 47 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 47

10 Åk 7 läs facit med bedömningsstöd 1 poäng Tjejen i bilden är knäpp för hon e kär å de blir man när man e kär. Det står det i Kärleken sitter inte i hjärtat. (Eleven har gjort en tolkning av bilden och kopplar till viss del detta till en av texternas budskap. Även om textens titel inte är fullständig förstår man vilken text som avses.) 0 poäng Jag tycker att texten Jag cyklade från Indien för kärleken passar ihop med bilden för PK var kär i Lotta. Han cyklade från Indien till Sverige för att träffa henne. (Förklaring av och koppling till bildens budskap saknas.) Tjejen är kär och hon gör konstiga saker och lägger en krokodil i mikron.(koppling till text saknas.) Jag tycker att bilden passar med texten Jag cyklade till Indien för kärleken. De båda handlar om kärlek. (Kopplingen till en annan text finns, men budskapet i bilden är för generellt eftersom eleven bara hänvisar till texternas tema.) Jag cyklade från IndIen för kärleken 14. På en toalett i göteborg ser Pk en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? (2 poäng) Av svaret måste framgå att PK inte förstår att det rör sig om löständer och en peruk. Eleven för ett utvecklat resonemang kring detta orsakssamband. Ett till viss del utvecklat resonemang där orsakssambandet mellan fakirer och PK:s missuppfattning antyds ger 1 poäng. Exempel på elevsvar: 2 poäng PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina, riktiga, tänder och tog av sig sitt, riktiga, hår. Han har aldrig upplevt att någon kan ta av sig sitt hår och sina tänder bar sådär. Han vet inte vad peruk och löständer används till och blir rädd. Tänk själv att du inte vet vad löständer är och så tar någon ut sina tänder. Folket i hans hemby kanske har pratat om svartkonst och det stämde in i det. Han tror att mannen är fakir och inblandad i svartkonst. (Även om svaret är långrandigt framgår tydligt att PK inte förstod att det rörde sig om löständer och en peruk. Det framgår också att detta är anledningen till att han trodde mannen var en fakir. Resonemanget om hembyn är inte nödvändigt, men det är relevant för svaret. Det är alltså inte en s.k. helgardering.) 1 poäng Sverige måste vara ett land av fakirer och svart magi tänkte han. vid synen av löständer och peruk. (Det framgår inte varför PK trodde att mannen var en fakir eller utövare av svart magi. Eleven har dock uppfattat orsakssambandet mellan ordet fakir och händelser, varför svaret bedöms ge 1 poäng.) 0 poäng Han blir rädd för fakiren. (Det framgår inte att det bara är PK som tror att det rör sig om en fakir.) 15. Pk ställer några frågor till lotta när de träffas på torget i new delhi. Hennes svar gör honom ivrig och får honom att peka mot himlen. Varför reagerar han så? (1 poäng) Av svaret ska framgå att eleven har uppfattat orsakssambandet mellan PK:s reaktion och att han har blivit förutspådd att träffa en kvinna som Lotta. Får kopieras 48 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 48

11 LÄS DET HÄR Läs Läsförståelsedelen består av texter och frågor anpassade till respektive årskurs. Texterna följs upp med frågor på innehållet. Texterna är utvalda för att ha en tematisk koppling till respektive årskursprovs tema, kärlek i åk 7, vändpunkter i åk 8 och framtiden i åk 9. Proven kan genomföras vid två tillfällen. Vid det första tillfället ges eleverna texthäftet. Vid det andra provtillfället ges frågorna på textinnehållet. Eleverna ska ha tillgång till texterna medan de svarar på frågorna. Planera då provgenomförandet så att inte för lång tid går mellan lästillfället och frågorna. Har du möjlighet att genomföra båda delarna under samma dag kan detta underlätta för eleverna, men det är inte nödvändigt eftersom de hela tiden ska ha tillgång till texterna. För att eleverna inte ska påverkas av tidspress rekommenderar vi att du ger dem väl tilltaget med tid för att besvara frågorna. (Elever som snabbt blir klara kan till exempel ha med sig en läsebok.) Inför provgenomförandet rekommenderar vi att du går igenom med eleverna hur provet är upplagt och vad de förväntas göra. Förklara också hur provfrågorna är konstruerade (se nedan) så att eleverna redan från början är införstådda med vilken typ av svar som efterfrågas i en fråga som kan ge 3 poäng till skillnad från en fråga som endast ger 1 poäng. Frågetyper och poängbedömning i läsförståelsedelarna I läsförståelsetestet är frågorna formulerade för att testa elevernas kunskaper på olika nivåer. Vår bedömning av vad som efterfrågas och hur pass lätt eleverna kan hitta och formulera svaret har legat till grund för hur frågorna poängsätts. En viktig del vad gäller poängsättningen av frågorna är att poängen endast är där för att signalera för eleverna vilken typ av fråga det rör sig om, alltså om den ger utrymme för eleven att visa kunskaper för samtliga nivåer eller inte. Tabellen för att sedan sammanställa elevresultatet är alltså inte summativ på så sätt att man sammanställer en totalpoäng. Frågorna är uppbyggda så att sammanställningen av poängen istället handlar om att summera vid hur många tillfällen eleven har visat upp respektive kunskapsnivå. En del frågor är formulerade så att eleverna kan hitta konkreta svar (information) i texterna. Dessa frågor ger 1 poäng. Andra frågor är formulerade så att svaret inte finns konkret formulerat i texten. Eleverna måste utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser och kunna urskilja detaljerna i en helhet. De behöver föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna. Eleven ska kunna göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 2 poäng. 5 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 5

12 LÄS DET HÄR En tredje frågetyp är en sådan som kräver att eleven läser mellan raderna och utifrån det de utläser drar slutsatser. Till dessa frågor behöver eleverna också utgå från sin egen kunskap och erfarenhet. Dessa frågor testar elevens kunskaper i att dra slutsatser och se sammanhang mellan egna erfarenheter och sådant som gestaltas i texten. Eleverna behöver föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt ibland uppfatta dolda budskap i texten. Eleven ska kunna göra en god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Dessa frågor ger 3 poäng. I facit finns dels motiveringar till frågornas respektive nivå, dels exempel på autentiska elevsvar. Läsdelen i bedömningsmaterialet grundar sig på följande syftesmål från läroplanen Lgr 11: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Dessa mål konkretiseras i läroplanens (Lgr 11:s) centrala innehåll (i olika utsträckning) i följande punkter: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 6 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 6

13 LÄS DET HÄR Följande kunskapskrav konkretiserar ytterligare de ovan angivna målen i syftesdelen och det centrala innehållet. Dessa kunskapskrav är utgångspunkten i materialets bedömningsmallar för läsdelen. svenska kunskapskrav E C A Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Nedan följer en schematisk uppställning som visar hur bedömningarna av den receptiva förmågan läsa är länkade till kunskapskraven. Vi utgår här från ett antal frågor ur läsdelen för årskurs 7. Översikten bygger på Gustavssons, Måhls och Sundblads tankegångar i Prov och arbetsuppgifter en handbok. Nivåtermer används i stället för värdeord. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 1 Hur förändras vårt beteende när dopaminet ersätts med oxytocin? Varför stänker flickan vatten på killen? Man blir mer sansad och myser och vill ha kärlek med lugn och ro. C Eleven kan hitta ett konkret svar i texten. Eleven kan läsa med flyt, välja och använda i huvudsak fungerande lässtrategier och visar grundläggande läsförståelse. Gustavsson, A., Måhl, P., Sundblad, B. (2012) Prov och arbetsuppgifter en handbok Liber. Stockholm 7 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 7

14 LÄS DET HÄR poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 2 Vad betyder: och gråten är min när du gråter i Ferlins dikt? På en toalett i Göteborg ser PK (i Jag cyklade från Indien för kärleken) en man. Vem tror han att mannen är och varför tror han så? Att han tar åt sig så att hon inte belastar sig längre. PK trodde att mannen var fakir. PK tror att gubben drog ut sina riktiga tänder och tog av sig sitt riktiga hår. Eleven kan utifrån sådant som anges konkret dra vissa slutsatser, kan urskilja detaljer, kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan utläsas mellan raderna samt kan göra relativt god koppling till orsakssamband, tidsaspekter och ibland andra texter. Eleven kan läsa med gott flyt, visar god läsförståelse, kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna. poäng uppgifter Förslag på elevsvar uppgiftsspecifika kunskapsomdömen kunskapskravens nivåtermer (värdeord) 3 I dikten (I folkviseton) jämför Ferlin kärleken med rosor. Beskriv med egna ord på vilket sätt han tycker de är lika. Ferlin säger att rosor slår ut ur den hårdaste mark som sol över mörka gärden. Då menar han att solen kan lysa överallt och rosor kan växa överallt. Och kärlek kan kännas överallt Den är lika stark som rosor. Kärlek vinner över allt. Eleven kan läsa mellan raderna, dra slutsatser, utgå från sin egen kunskap och erfarenhet, se sammanhang samt föra mer välutvecklade och väl underbyggda resonemang, samt uppfatta dolda budskap i texten. Eleven kan läsa med mycket gott flyt, ändamålsenligt använda effektiva lässtrategier, visar mycket god läsförståelse, kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Den schematiska översikten illustrerar de fyra stegen i betygssättningsprocessen. 1. Val av examinationsuppgifter som speglar en eller flera av kunskapskravens aspekter, i det här fallet aspekter för läsförmåga, dock inte de som handlar om litterära verk, deras upphovsmän samt historiska och kulturella sammanhang. 2. Bedömningar av elevprestationer på examinationsuppgifter. 3. Helhetsbedömningar av elevprestationer som resulterar i ett eller flera kunskapsomdömen (summativa bedömningar). 4. Kunskapsomdömen och kunskapskrav relateras till varandra Det fjärde och sista steget hanteras endast av dig som betygssättande lärare. Det finns inget elevinflytande i det fjärde steget och de formativa effekterna är försumbara jämfört med de formativa effekter som de första tre stegen kan ha. Det vill säga: I dialoger med elever behöver lärare inte använda kunskapskravens formuleringar och nivåtermer. Om läraren inte gör det, ökar sannolikheten för att bedömningarna får starkare formativa effekter. 8 Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 ( ) Liber AB Får kopieras 8

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 torsdag 11.00-12.00 15 PÅSKLOV John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ

John Steinbeck. VECKA tisdag 14.05-15.20 fredag 13.45-14.55. långfredag 15 PÅSKLOV LÄXA FÖRSTA MAJ John Steinbeck ur det centrala innehållet LGr11 läsa: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera --- Att urskilja --- budskap, tema och motiv tala, lyssna, samtala: Att leda ett samtal, formulera

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital

åk1-9 De 4 viktigaste frågorna: på enklare svenska ELEV FÖRÄLDER LÄRARE Ett magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven odigital HJ Skolverkets KURSplanR på enklare svenska n r 1 2012 / 2013 89 kr tt magasin som hjälper dig att klara kunskapskraven alla ämnen åk1-9 FRÅN Byråkratsvenska TILL svenska odigital app GRTIS De 4 viktigaste

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan 1(16) SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan Ankomststämpel Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial

Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Drömmen som brast sidan 1 Lärarmaterial Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Toves värld har rasat samman. Hon har just fått reda på att hennes pappa, som hon inte har kontakt med, är pedofil.

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Zoom Svenska och Lgr 11

Zoom Svenska och Lgr 11 Läromedlet Zoom Svenska åk 4 6 överensstämmer väl med Lgr 11. Utifrån viktiga formuleringar i syftestexten och med hjälp av det centrala innehållet årskurs 4 6 vill vi här tydliggöra att Zoom Svenska och

Läs mer

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. H som i häxa. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Mårten Melin SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Vera som är häxa. Hennes kompis Sira fick en häxkvast när hon fyllde år. Vera vill också ha en kvast. Problemet är att hennes föräldrar

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Förmågor som tränas. Forfattare: Mette Vedsø sidan 1 Forfattare: Mette Vedsø Vad handlar boken om? Kamals morfar är död så Kamals mormor ska flytta hem till dem. Mormor ska bo i Kamals rum vilket betyder att Kamal måste dela rum med brorsan Omar

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Rolf ser på teve. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Rolf ser på teve. Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Rune Fleischer SIDAN 1 Boken Nypon handlar förlag om: behöver en ny teve. Han går till en lopp-marknad, för att handla en teve. Han hittar en teve, som han gillar. Teven behöver en antenn, för att fungera.

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet

Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet Under några veckor framåt kommer vi att fokusera på temaområdena migration, integration, konflikter, främlingsfientlighet,

Läs mer

Bedömningsmaterial i engelska åk 7 9

Bedömningsmaterial i engelska åk 7 9 Bedömningsmaterial i engelska åk 7 9 Bedömningsmaterial i engelska åk 7 9 är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå i engelska. Materialet går hand i hand med kunskapskraven

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Jørn Jensen Boken handlar om: Simon och Jakob tittar på en fotbollsmatch på teve. De ser en match där Messi gör mål. Pojkarna blir oense om vem som är lite eller mycket bra på fotboll,

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Daniel deckare i snön Karsten S. Mogensen

Daniel deckare i snön Karsten S. Mogensen SIDAN 1 Boken handlar om: Daniel Deckare är på semester, när en tjuv plötsligt rånar hotellet. Tjuven rymmer, på skidor. Daniel tar upp jakten efter honom. Under jakten tappar han bland annat en skida,

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Bedömningsstödet, en beskrivning

Bedömningsstödet, en beskrivning Se den andre Prov- och bedömningsbank inom ett huvudområde av samhällskunskap för grundskolan Bedömningsstödet, en beskrivning Bedömningsstödet.. Samhällskunskap Två för ämnet grundläggande perspektiv

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

KNOCK OUT. Höstterminen 2014. År 8. Läsa - Förstå - Reflektera - Skriva

KNOCK OUT. Höstterminen 2014. År 8. Läsa - Förstå - Reflektera - Skriva KNOCK OUT Läsa - Förstå - Reflektera - Skriva År 8 Höstterminen 2014 Under några veckors tid kommer vi att läsa Markus Zusaks bok Knock out. Ni ska läsa boken högt för varandra och sedan jobba med uppgifter

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: skickar ett sms Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg

Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: skickar ett sms Lärarmaterial. Författare: Kirsten Ahlburg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som har fått en ny mobil. Han är mycket glad och vill skriva ett sms. Han bestämmer sig för att skicka ett sms

Läs mer

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Ylva Croona, Toråsskolan, Kungsbacka 1-7 Sv/So, Montessori, F- 2 Vi skriver och lär oss läsa med datorn JätteKUL! Lgr 11 Syfte Förmågor Kunskapskrav Centralt

Läs mer

SÄKER MAT LÄRARHANDLEDNING TEMA: HÄLSA SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL. Ämne: Biologi, kemi, svenska, hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6

SÄKER MAT LÄRARHANDLEDNING TEMA: HÄLSA SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL. Ämne: Biologi, kemi, svenska, hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, kemi, svenska, hem- och konsumentkunskap, Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna genom skolkockens rutiner och kompetens får lära sig mer om bakterier och virus i maten som

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén

Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Reflektion. Värsta fyllan Lärarmaterial. Författare: Christina Wahldén sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Klaras föräldrar har rest bort så Elin och Isa och alla andra är bjudna på fest hos henne. Klaras moster köper alkohol i Tyskland som hon sedan

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13)

Kärlekstema. vecka 11-13. inlämning: torsdag 1 april (v.13) Kärlekstema vecka 11-13 inlämning: torsdag 1 april (v.13) Under några veckor kommer vi att arbeta övergripande med temat kärlek, där momenten läsa, skriva, tala, lyssna finns med. arbetsgång: Välj minst

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer