Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11."

Transkript

1 Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! I uppgiften prövas elevernas förmåga att uttrycka och värdera olika handlingsalternativ utifrån hälsa, ekonomi och miljö tre perspektiv av hållbar utveckling Lektionen består av: Tummen upp! lärarsida från sidan 48 Elevuppgifterna 5-7 från sidan -39 Utdrag ur bedömningsstödet, se nedan Bedömningsstöd Till Tummen upp! finns ett kostnadsfritt och nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälper dig att värdera elevsvaren i förhållande till kunskapskraven Det tar upp utvalda uppgifter och visar på vilka kvalitetsaspekter som bör beaktas Bifogat finns ett utdrag kopplat till en av elevuppgifterna Hela dokumentet hittar du här Så här arbetar du med provlektionen: 1 Läs igenom lärarsidan och uppgifterna 2 Kopiera upp sidorna med elevuppgifter till klassen 3 Låt eleverna lösa uppgifterna 4 Använd bedömningsstödet som hjälp vid rättning och återkoppling Gärna tillsammans med eleverna Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 1

2 Mer om förmågorna: Att uttrycka ståndpunkter är en förmåga som, med lite olika formuleringar i kunskapskraven, återfinns i såväl samhällskunskap som svenska Här finns möjligheter till ämnesövergripande undervisning Svenskan fokuserar på att få eleverna att uttrycka egna åsikter i samtal I samhällskunskap görs ingen skillnad på talad och skriftlig kommunikation, men de frågor som berörs ska vara elevnära samhällsfrågor Samtidigt tillkommer momentet att värdera argument Av kunskapskraven och nationella provet i åk 6 går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter: Uttrycka och värdera ståndpunkter: I vilken utsträckning tar eleven upp både för- och nackdelar? Hur mycket konkretiserar eleven för att underbygga sina argument? Hur mycket problematiserar eleven i sina resonemang? Tips för fortsatt arbete! Förbered två korta texter som argumenterar för respektive emot någon elevnära samhällsfråga, tex byggandet av ett nytt nöjesfält i skolans närområde Se till att texterna även bemöter varandras argument, så att eleverna får hjälp att värdera varje argument för sig Två argument och två motargument per text är lagom Då får eleverna sammanlagt fyra argument att fundera på (tex: nöjesfältet skulle få många/få besökare; den föreslagna platsen är lämplig/olämplig; kommunen skulle tjäna/förlora på nöjesfältet; nöjesfält är ett bra/dåligt fritidsnöje) Låt eleverna läsa texterna och instruera dem att försöka hitta argumenten i respektive text Gå sedan igenom detta i helklass och skriv upp argumenten på tavlan Eleverna får därefter debattera varje argument för sig och rösta om huruvida de håller med eller inte Slutligen får eleverna även rösta om vilket argument de tycker väger tyngst Skriv upp röstresultaten på tavlan Utifrån värderingen av de enskilda argumenten och deras inbördes vikt kan du förutsäga vad klassen kommer att tycka i själva sakfrågan Som en kontroll kan du låta dem rösta om den också Övningen hjälper eleverna att förstå hur de kan analysera en argumentation Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 2

3 Lärarsida Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap, kartläggning åk 6 är kartlägger elevens kunskaper i geografi och samhällskunskap utifrån kunskapskraven i Lgr 11 Här får eleven möjlighet att träna förmågor som att analysera, ta ställning, värdera, argumentera och resonera etc i många sk öppna uppgifter Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda enligt rubrikerna: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där syftet avslutas med vilka förmågor som undervisningen ska utveckla Det är samtidigt viktigt att inse att samma förmågor ska bedömas Av detta följer att eleverna måste förstå vilka de aktuella förmågorna är, hur de kan utvecklas och bedömas de ViKTiGaSTe förmågorna Analysförmågan (att analysera tex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv) Kommunikativa förmågan (att kommunicera tex föra resonemang, uttrycka ståndpunkter och argumentera) Procedurförmågan (att bearbeta fakta tex söka information, använda kartor, olika källor och diagram) Begreppsförmågan (att visa att man förstår tex förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang) Förmågorna återfinns i alla skolämnen, vilket innebär att de tillsammans kan bli den röda tråd som ska genomsyra undervisningen, bedömningen, utvecklingssamtal, IUP, läxor och prov en SaMlad översikt i GeoGrafi och SaMhällSKUNSKap När eleverna arbetar med det här häftet rekommenderar vi att ni emellanåt gör en avstämning i matriserna på sidorna De kan användas för läraren och elevens egna reflektioner Kanske kommer ni tillsammans fram till att eleven behöver träna mer på en viss förmåga eller ett kunskapskrav i geografi eller samhällskunskap Använd gärna matriserna som underlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal och individuella planeringar Till ytterligare hjälp för bedömning finns ett bedömningsstöd i pdf-format att ladda ner från liberse, där finns även facit till uppgifterna Se vidare: skolverketse samt liberse för bedömningsstöd fakta, förståelse och analys Notera att uppdelningen av övningarna i häftet i Fakta, Förståelse och Analys är till för att ge eleverna en fingervisning om vilken förmåga de i huvudsak tränar Fakta, Förståelse och Analys motsvarar inte kunskapsnivåerna E, C och A De olika kunskapsnivåerna återfinns alla inom respektive kunskapsform och eleven kan många gånger visa detta genom att svara mer eller mindre underbyggt på respektive uppgift 48 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 3

4 samhällskunskap samhällskunskap geografi samhällskunsk geogra KUNSKAPS- KRAV! geografi samhällskunskap företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter konsumera förståelse a) Varifrån och får en analys familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre ungdomar tid 1 familjens Visa Genom inkomster att detta du förstår tjänar är vad butiken orden pengar betyder Hur Skriv då? en mening med varje ord 2 SaMhällSreSUrSer Det är är betydligt lika viktigt större för än en inkomsterna? enskild familj som och för alla företag fördelning att ha kontroll företagets budget över sina inkomster inkomster är och utgifter ålder Månadspeng din ekonomi och konsumtion kronor konsumera a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel kronor 3 SaMhällSreSUrSer Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik och fördelning Så här mycket pengar får b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en 12 längre ungdomar 200 tid kronor familjens 4 förståelse Genom Varför inkomster tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? är betydligt och är större analys äldre man blir? 2 än inkomsterna? din Det är kronor Tycker ekonomi lika viktigt för du det är rättvist? och en enskild konsumtion familj som för alla företag att ha kontroll Motivera ditt svar företagets 1 över Visa kronor sina att inkomster du inkomster förstår är vad och orden utgifter betyder Skriv en mening med varje ålder ord Månadspeng kronor budget förståelse a) Varifrån får och en familj analys och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 familjens 1 Varför Genom Visa inkomster tror detta att du du tjänar är att förstår man butiken vad får mer orden pengar pengar betyder Hur ju då? äldre Skriv man en mening blir? med varje ord konsumera är betydligt större än inkomsterna? kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar företagets budget Anta inkomster att du tränar är tre gånger i veckan under antingen cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil 2 Det hela är året, lika utom viktigt på vintern för en enskild Träningshallen familj som för till alla och företag från träningshallen att ha 15 kontroll kronor konsumera över ligger sina 2 km inkomster från din bostad och utgifter Du har valet att 3 Anta att du ska köpa en ny tröja i en butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 b) Vad kan hända om en familjs och ett företags utgifter under svenska en längre 12 ungdomar tid 200 kronor 4 Varför Genom tror detta du tjänar att man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? 2 a) äldre man blir? Vilket är Varifrån Det betydligt alternativ är lika får större en viktigt familj skulle än för du inkomsterna? och en ett välja? enskild företag Motivera familj sina ditt som inkomster? svar för alla företag Ge exempel i genomsnitt 13 att ha kontroll per månad: 280 kronor 5 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar familjens och Anta över använd inkomster att sina du begreppen tränar inkomster är tre gånger ekonomi och i veckan utgifter och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor a) Varifrån får en familj och ett företag sina inkomster? Ge exempel 3 företagets Anta ligger att inkomster 2 du km ska från är köpa din bostad en ny Du tröja har valet i en att butik Källa: Så 11här Konsumentverket mycket 140 pengar kronor får 2011 svenska 12 ungdomar 4 familjens 200 kronor Varför Genom tror detta inkomster du tjänar att är man butiken får mer pengar pengar Hur ju då? äldre man blir? Vilket alternativ skulle du välja? Motivera ditt svar kronor 5 Tycker b) Vad kan du det hända är rättvist? om en familjs Motivera och ditt ett svar företags utgifter under en längre tid företagets och Anta använd att inkomster du begreppen tränar tre är gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att ålder 14 bli skjutsad 440 Månadspeng kronor med bil är betydligt större än inkomsterna? hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor ligger 2 km från din bostad Du har valet att Källa: 11 Konsumentverket 140 kronor 2011 FAKTA, FÖRSTÅELSE b) Vad och kan ANALYS hända om en familjs och ett Eleven företags kan beskriva utgifter samband under som har en att längre göra med tid Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av 12 den privata 200 ekonomin kronor 4 Varför använda visar det Vilket genom alternativ är tror betydligt du att man undersöka skulle hur större får den privata du än mer välja? ekonomin inkomsterna? pengar ju äldre man blir? 3 Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Tycker Anta att du du det ska är köpa rättvist? en ny Motivera tröja i en ditt butik Så 13här mycket 280 pengar kronor får svar svenska och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar cykla eller att 14 ungdomar bli skjutsad 440 kronor Genom detta tjänar butiken pengar Hur då? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 3 ligger Anta 2 km att från du ska din bostad köpa en Du ny har tröja valet att i en butik Källa: ålder Så Konsumentverket här Månadspeng mycket pengar 2011 får Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven 10 svenska 130 ungdomar kronor har kunskaper Genom om detta samhällsresurser tjänar butiken och fördelning pengar och Hur Eleven då? kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt och 11 jämföra 140 med kronor ett företags 5 och Anta använd att du begreppen tränar tre gånger ekonomi i veckan och under miljö i ditt antingen svar 12 cykla eller att bli ålder 200 kronor skjutsad Månadspeng 4 Varför tror du att man får mer pengar ju äldre man blir? med bil hela året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen kronor 130 kronor Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar ligger 2 km från din bostad Du har valet att kronor 140 kronor Eleven kan beskriva samband som 15 har att göra med kronor 200 kronor Eleven 4 har kunskaper Varför om tror samhällsresurser du att man och får fördelning mer pengar och Eleven ju äldre kan i sina man beskrivningar blir? av den privata ekonomin använda visar det Vilket genom alternativ att undersöka skulle hur den privata du välja? ekonomin Motivera fungerar begrepp ditt svar på ett fungerande sätt Källa: och jämföra Konsumentverket 13 med 280 ett företags kronor 2011 Tycker du det är rättvist? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar kronor kronor 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli Källa: skjutsad Konsumentverket med bil 2011 Eleven kan beskriva samband som har att göra med hela Eleven har kunskaper året, utom på vintern Träningshallen till och från träningshallen om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom ligger att 2 undersöka km från din hur den bostad privata Du ekonomin har valet fungerar att begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags 5 Anta att du tränar tre gånger i veckan under antingen cykla eller att bli skjutsad med bil Vilket hela alternativ året, utom skulle på vintern du välja? Träningshallen Motivera ditt svar till och från träningshallen och använd ligger 2 begreppen km från din ekonomi bostad Du och har valet miljö att i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom Vilket att undersöka alternativ hur den skulle privata du ekonomin välja? fungerar Motivera begrepp ditt på ett svar fungerande sätt och jämföra med ett företags och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Eleven har kunskaper om samhällsresurser och fördelning och visar det genom att undersöka hur den privata ekonomin fungerar Eleven kan beskriva samband som har att göra med Eleven kan i sina beskrivningar av den privata ekonomin använda begrepp på ett fungerande sätt och jämföra med ett företags Kopiering förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se Kopiering s 1 förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Kopiering förbjuden Se s 1 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 4

5 6 Du vet säkert att det är mer miljövänligt att äta ekologiskt odlad mat Samtidigt är sådan mat dyrare än icke-ekologiskt odlad mat Anta att du står inför valet att själv få välja vad du ska äta Om du väljer den billigare maten så får du själv behålla pengarna som blir över Vad väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi, miljö och hälsa i ditt svar geografi samhällskunskap 7 a) Nu ska du ta ställning till sex olika alternativ som alla påverkar vår gemensamma miljö och din Din uppgift är att rangordna de sex alternativen från det du mest av allt kan tänka dig att ställa upp på (1) till det du minst av allt kan tänka dig att ställa upp på (6) de åtta alternativen 1 6 Endast resa på en lång semesterresa vart femte år Avstå från att bli skjutsad med bil till någon fritidsaktivitet Bara duscha varmt maximalt i två minuter per dag Äta mer och oftare grönsaker och frukt jämfört med godis, glass, pizza och hamburgare Spara pengar genom att till största delen använda ärvda kläder från syskon och vänner samt köpa mer second hand-kläder Ta över gamla modeller av mobiltelefoner gratis från syskon eller kompisar istället för att köpa nya och dyra mobiler b) Resonera till slut om varför du satt en sak som nummer 1 och en annan sak som nummer 6 Kopiering förbjuden Se s 1 KUNSKAPS- KRAV! Eleven kan utifrån ett givet exempel resonera om hur de kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö eller hälsa och beskriver då samband med underbyggda resonemang Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i elevnära ekonomiska samhällsfrågor och miljöfrågor med egna resonemang och med underbyggda argument/motiveringar 39 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 5

6 Samhällsresurser och fördelning värdera olika ståndpunkter ÖVNING 5, SIDAN Anta att du tränar tre gånger i veckan under hela året, utom på vintern Träningshallen ligger 2 km från din bostad Du har valet att antingen cykla eller bli skjutsad med bil till och från träningshallen Vilket alternativ väljer du? Motivera ditt svar och använd begreppen ekonomi och miljö i ditt svar ELEVSVAR 1 Jag skulle ta bilen Det är inte bra för miljön och ekonomin Skulle jag ta cykeln så är det ju bättre Men jag orkar nog inte Kommentar: Få fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Få perspektiv ELEVSVAR 2 Jag skulle cykla för att då sparar vi i familjen pengar och det är bra för vår ekonomin Att cykla är också bättre än att åka bil för miljön Dessutom får jag bättre kondis Kommentar: Fler fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Fler perspektiv ELEVSVAR 3 Jag skulle nog ta bilen eftersom jag är så mörkrädd, även om familjens ekonomi blir sämre när pengar går till bensinen Det är bättre för miljön att cykla En bil släpper ut avgaser som påverkar miljön Det allra bästa vore ju om alla i laget cyklade Då kan man cykla tillsammans Hela laget får bättre kondis och då blir det mycket mindre avgaser Av pengarna som vi sparar kan vi köpa nya tröjor till laget Kommentar: Många fakta, begrepp, ståndpunkter och argument samt orsakssamband Många perspektiv BETYG E BETYG C BETYG A Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument Bedömningsstöd i geografi Göran Svanelid och Liber AB Kopiering tilllåten och samhällskunskap åk 6 11 Tummen upp! SO åk 6 Kartläggning Lgr 11 ( ) Göran Svanelid och Liber AB Får kopieras 6

Tummen upp! Historia ÅK 6

Tummen upp! Historia ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Magnus Koraen KARTLÄGGNING LGR 11 HISTORIA Tummen upp! Historia ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion:

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Tummen upp! Teknik åk 3

Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11064-3 4711064_t_upp_ma_5_omsl.indd Alla sidor 2014-01-27 12.29 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

SO-S Religion Lärarhandledning

SO-S Religion Lärarhandledning SO-S Religion Lärarhandledning SO-serien är ett komplett och flexibelt material för åk 7-9. Serien är uppdaterad för Lgr 11. Till ämnesboken finns en lärarhandledning full av tips och övningar. PROVLEKTION:

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 4

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 4 Tryck.nr 47-11063-6 4711063_Omsl_T_Upp_Matte_4.indd Alla sidor 2014-01-27 07.32 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22.

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: Världsmiljödagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande Boken om SO

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! SO/geografi och samhällskunskap inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten

Läs mer

Tummen upp! Svenska ÅK 3

Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! Svenska ÅK 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OM BUDSKAP I EN TEXT Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Kartlägg kunskaper och forma förmågor

Kartlägg kunskaper och forma förmågor KARTLÄGGNING & BEDÖMNING F-6 Kartlägg kunskaper och forma förmågor med Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs! Numera är det vetenskapligt belagt*, det som lärare i alla tider vetat: konstruktiv

Läs mer

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag Upptäck Religion Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligioner lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och svarar väldigt

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: En köpfri dag! Boken om SO 1 3, sidorna Boken om SO 1 3 Lärarboken s. 165

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: En köpfri dag! Boken om SO 1 3, sidorna Boken om SO 1 3 Lärarboken s. 165 Boken om SO 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: En köpfri dag! Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 3 och tillhörande Boken om SO 3 Lärarbok.

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Utanförskap Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Individer och gemenskaper

Individer och gemenskaper Samhällskunskap åk 4-6 - Centralt innehåll Familjen och olika samlevnadsformer Sexualitet, könsroller och jämställdhet Social skyddsnätt Samerna och övriga minoriteter i Sverige Individer och gemenskaper

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Spektrum Biologi Provlektion

Spektrum Biologi Provlektion Spektrum Biologi Nya Spektrum möter nya behov. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en stor mängd infallsvinklar finns det något för alla i nya Spektrum. Målsättningen har varit

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..?

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com The big 5 (Som ska utvecklas och bedömas) Analysförmåga Kommunikativförmåga Förmåga

Läs mer

Boken om SO 1 3. Fettisdagen en av många traditioner. Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion.

Boken om SO 1 3. Fettisdagen en av många traditioner. Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion Provlektion: Fettisdagen en av många traditioner Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Hållbar argumentation

Hållbar argumentation Hållbar argumentation Du ska skriva en argumenterade text. Ditt ämne som du väljer att argumentera för ska vara kopplat till hållbar utveckling. Exempelvis kan du argumentera för eller emot att äta kött,

Läs mer

Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42616 Ämnen: Samhällskunskap, Bild Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 12 min Produktionsår:

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Natur och utemiljö Följande provlektion

Läs mer

Matematikboken Z PROVLEKTION: RÄKNA OCH HÄPNA

Matematikboken Z PROVLEKTION: RÄKNA OCH HÄPNA Matematikboken Z Håll ihop klassen och låt alla lyckas på sin nivå. Det är vårt recept för ett bättre resultat i nästa PISA-undersökning. Den nya upplagan är granskad av didaktiker och baseras på senaste

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Upptäck Historia. Provlektion: Fettisdagen

Upptäck Historia. Provlektion: Fettisdagen Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 börjar i forntiden och sträcker sig ända fram till år 1866. Eleverna får följa och jämföra utvecklingslinjerna migration, kulturmöten, politik och levnadsvillkor

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Upplevelser av fysisk aktivitet

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

ARGUMENTATION TID UNDERVISNINGSSÄTT PROV MÅL

ARGUMENTATION TID UNDERVISNINGSSÄTT PROV MÅL ARGUMENTATION De närmsta veckorna framöver kommer vi att arbeta med argumentation. I Sverige h ar vi tryckfrihet och yttrandefrihet, där alla får framföra sina åsikter på till exempel insändar och debattsidor.

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9

De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9 Diktatorn De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna funderar på och formulerar i bild och text vilka mänskliga

Läs mer

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Geografi Samhällskunskap Fysik De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Läs mer

Centralt innehåll. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken. Träna på språkriktighet; skrivregler, skiljetecken och att bygga meningar.

Centralt innehåll. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken. Träna på språkriktighet; skrivregler, skiljetecken och att bygga meningar. Lpp Svenska N7 Vt -2012 Ämnesområde: Tema Frihet Ansvarig lärare: Thomas Hansson-Dahl Thomas.Hansson-Dahl@edu.upplandsvasby.se Läsa och skriva Centralt innehåll Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

Läs mer

Pedagogiskt café. Problemlösning

Pedagogiskt café. Problemlösning Pedagogiskt café Problemlösning Vad är ett matematiskt problem? Skillnad mellan uppgift och problem - Uppgift är något som eleven träffat på tidigare, kan lösa med vanliga standardmetoder - Matematiskt

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola.

Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Sammanställning av projektet Hållbar utveckling, klass 5 på Rydaholms skola. Vi började med att prata om miljön, se på film och fundera över vad Hållbar utveckling kan innebära för oss på skolan. Grupperna

Läs mer

Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7

Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7 ipreliminär planering år 8 Kol och förbränning kapitel 10 samt Organisk kemi kapitel 7 Syftet med undervisningen: använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Samhällskunskap Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt

Läs mer

Tummen upp! Svenska åk 6

Tummen upp! Svenska åk 6 Tummen upp! Svenska åk 6 PROVLEKTION: SKRIVA OCH ANPASSA SPRÅKET Tummen upp! är en serie häften som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektionen Följande provlektion

Läs mer

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar.

Föra och följa matematiska resonemang, Berätta för andra hur du tänker och lyssna på andras matematiska tankegångar. Sparsörskolan Lokal pedagogisk planering Klass: 6A Ansvarig lärare: Fanny Olausson och Linda Wahlberg Ämne/område: Ja mfo relse, uppskattning och ma tning av vikt och volym samt avrundning och o verslagsra

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Konstens grunder: linjer, former och färger

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5 NYHET! Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S störst chans att uppleva The Big 5 2 En säker väg till kunskapsmålen Med SO-serien får du ett material som fokuserat

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

SO /Sv 7B Världsdelarna och klimatzoner vecka

SO /Sv 7B Världsdelarna och klimatzoner vecka SO /Sv 7B Världsdelarna och klimatzoner vecka 41-43 2013 SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram

Läs mer

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL Geografi Årskurs 8 Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen Göra geografiska analyser om omvärlden

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6

Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Bedömningsstöd till Tummen upp! Teknik Kartläggning årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka förmågor som

Läs mer

Bums Svenska Åk 6 PROVLEKTION

Bums Svenska Åk 6 PROVLEKTION Bums Svenska Åk 6 Bums Svenska 4-6 är ett grundläromedel i svenska som tydligt utgår från den nya kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. PROVLEKTION Följande provlektion är ett utdrag ur

Läs mer

Upptäck Jordens resurser människor och miljö

Upptäck Jordens resurser människor och miljö Upptäck Jordens resurser människor och miljö Upptäck Geografi Lgr 11 är ett grundläromedel i geografi för årskurs 4-6. Läromedlet består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter 2015-12-10 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska du

Läs mer

Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa?

Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa? Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa? Malin Sunesson Specialpedagog fördjupning NPF malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd, Lotsen orebro.se Koncentration, hålla en röd tråd Ordförståelse, grammatisk

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (i biologi) energi, teknik, miljö och samhälle (i fysik) energi, miljö, hälsa och samhälle (i kemi).

hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (i biologi) energi, teknik, miljö och samhälle (i fysik) energi, miljö, hälsa och samhälle (i kemi). FÖRMÅGAN ATT KOMMUNICERA Kursplanerna för de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi är till stora delar likalydande frånsett det centrala innehållet och kan därför diskuteras tillsammans. Kursplanernas

Läs mer

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap

Informationshäfte. - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap Informationshäfte - Ett koncept för skolor om hållbar utveckling och socialt entreprenörskap innehållsförteckning SID 3 SID 4 SID 6 SID 9 Inledning Konceptets innehåll Till dig som pedagog Kopplingen till

Läs mer

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sluta tafsa. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sluta tafsa Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42516 Ämnen: Religion, Samhällskunskap Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 20 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9)

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) Diskussionsmaterial Vad är detta? I materialet ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs

Läs mer

Pedagogisk planering. Ämne: Samhällskunskap höstterminen Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning

Pedagogisk planering. Ämne: Samhällskunskap höstterminen Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning Pedagogisk planering Ämne: Samhällskunskap höstterminen 2014 Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas,

Läs mer

Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi

Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi Berätta om drogens historia, innehåll, tillverkning. Hur påverkas och skadas kroppen av drogen? Hur kan man se att någon är påverkad Vad finns det

Läs mer

Ny läroplan 2011. Föräldrainformation

Ny läroplan 2011. Föräldrainformation Ny läroplan 2011 Föräldrainformation Anna Karlefjärd 2013 Skolans uppdrag Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Pedagogisk planering. Ämne: Samhällskunskap höstterminen Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning

Pedagogisk planering. Ämne: Samhällskunskap höstterminen Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning Pedagogisk planering Ämne: Samhällskunskap höstterminen 2014 Ämnesområden: Beslutsfattande och politiska idéer, Samhällsresurser och fördelning Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas,

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9 Arbetsområde Atom- och kärnfysik samt Energi och materia Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

Läs mer

40 års erfarenhet. Lärare. Universitetslektor

40 års erfarenhet. Lärare. Universitetslektor 40 års erfarenhet Lärare Universitetslektor Författare Föreläsare Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språket (+ begreppen) är tänkandets redskap Sammanfattning av

Läs mer

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur)

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) Syfte Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker.

Det krävs tio gånger mer energi för att producera kött än vad det krävs för att producera grönsaker. Insändaren är en argumenterande text där en eller flera personer argumenterar för en åsikt. Texterna brukar ofta publiceras på särskilda sidor i tidningen som är avsedda för läsarkretsens tankar och åsikter.

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen.

De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen. Akustik och Optik Grundskola 7 9 LGR11 Fy De förmågor som bedömts inom arbetsområdet är markerade i matrisen. Övriga förmågor är sådana som inte har behandlats den här terminen. Förmåga att använda kunskaper

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Studieplan i Fysik Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Syftet med att fylla i denna studieplan är att du ska reflektera över och bli mer förtrogen med dina förmågor, samt bli medveten

Läs mer

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12

Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Namn: Klass: Idrott och hälsa åk 7 Kurs: Hälsouppgift Vecka 6-12 Förmågor i fokus: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån

Läs mer

LPP Energi och elektricitet År 7

LPP Energi och elektricitet År 7 LPP Energi elektricitet År 7 Namn: Klass: Syfte: Under det här området kommer du att få lära dig mer om varifrån vi får elektricitet dvs.olika energikällor, till vad vi behöver elektricitet, hur vi gjorde

Läs mer

Lathund för planering och återkoppling av undervisning

Lathund för planering och återkoppling av undervisning Lathund för planering och återkoppling av undervisning FOLKUNGASKOLAN Folkungaskolan Grundskola Namn Mejladress Datum Veckor Folkungaskolans pedagogiska planeringar Rubrik Ämne/Arbetsområde Syfte Innehåll

Läs mer