Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar 26 27 maj 2014 i Idre"

Transkript

1 Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

2 Projektfakta Interregprojekt Sverige-Norge, NGB Strömsunds kommun (Frostviken), Lierne kommune, Krokoms kommun (Hotagen), och Røyrvik kommune i samarbete Projektperiod: 1 jan aug huvudprojekt och 5 delprojekt + förstudie polisen 15,5 milj. kr Vision En modern lansbygd utan gränser Huvudmål - Nettoinflyttning, ökad sysselsättning, kvalitet kapacitet - kompetens i off. verksamhet, näringslivssamarbete, destinationsutveckling, livskvalitet för boende och pilotåtgärder/gränshinder.

3 Projektfakta

4 Organisering av projektet Strömsunds kommun Krokoms kommun Lierne kommune Röyrvik kommune Styrgrupp Projektledning Delprojekt Ek. tillväxt Turism & Näringsliv Skola Delprojekt Off. verksamhet Delprojekt Information Ungdom Hälsa Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Ref.grupp Destination Vaajma Ref.grupp rektorer och lärare Ref.grupp ungdomsrådgivare

5 HUVUDPROJEKT Tommie Jirhed och Kjell Schive (2 x 100 %) Styrgrupp - möten, protokoll, strategier, uppdrag, åtgärdsprogram och ekonomi Interreg - redovisningar, rapporter, ekonomi, skrivelser och kontroller/revision Projektledarstöd delprojektledare, medarbetarsamtal, löner Gränshinder inventering,analys och tydliggöra gränshinder för politiker i regering, riksdag och storting (pilotåtgärder) Bredband/fiber till regionen (samordning och påverkan) Inflyttarprogram (ta fram ett gemensamt program för region Vaajma) Polis förstudie Initierat och satt igång dialogen och samarbetet Gudrun Hansson (Ordf. kommunstyrelsen Strömsund), Anders Andersson (Kommunchef Strömsund), Maria Söderberg (Ordf. kommunstyrelsen Krokom), Ola Skyllbäck (Kommunchef Krokom), Alf Robert Arvasli (Ordf. kommunstyrelsen Lierne), Karl Audun Fagerli (Kommunchef Lierne), Arnt Mikkelsen (Ordf. kommunstyrelsen Røyrvik), Ole Jørgen Rødøy (Kommunchef Røyrvik), Arild Egge, (Specialrådgivare Nord-Trøndelag Fylkeskommune), Martin Hellgren (Representant Frostviken) och Jeanette Olofsson (Representant Hotagen).

6 GRÄNSHINDER, FIBERUTBYGGNAD BOENDE, INFLYTTARPROGRAM OCH ROVDJURSFÖRVALTNING Åtgärder som syftar till att vända utflyttningsströmmarna och skapa tillväxt

7 Gränshinder Resultat Samordning och harmonisering av svenska och norska arbetsgivaravgifter kvarstående gränshinder Det svenska finansdepartementet vill inte arbeta vidare med den frågan. De åtgärder som finns idag är tillräckliga. Ungdomsanställning upp till 26 år ger nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10 % Likaså inom stödområdet minskning med 10 % inom vissa begränsade branscher. 25 % regeln åtgärdat gränshinder Svensk bosatt i Sverige och har upp till 25 % av sin lön från Sverige och 75 % av sin lön i Norge, så skall det betalas norsk arbetsgivaravgift i Norge både för den svenska och den norska delen av lönen. Socialavgiftsavtal åtgärdat gränshinder Anställd kan teckna socialavgiftsavtal med utländsk arbetsgivare och redovisa arbetsgiv. avg. till Skattemyndigheten istället. Utländsk arbetsgivare slipper betala social avgifter som nu redovisas och betalas av den anställde själv.

8 Gränshinder Resultat Momsdeklarering av arbetsmaskiner över riksgränsen gränshinder åtgärdat Transitleder för skoter till Sverige gränshinder åtgärdat Pilotområde - Inga undantag lokalt, gränshindren ska vara långsiktiga, hållbara och gälla hela landet Ännu inget svar. Övrigt kring gränshinder Ministerrådet prioriterar gränshindersfrågorna och för dessa frågor vidare till resp. regering och riksdag. Drygt 100 gränshinder identifierade varav ca 10 st./år åtgärdas Samordningskontor för gränshindersfrågor byggas under Politisk viljan viktigast för att lösa gränshinder. Någon måste äga frågan! Myndigheter ska tvingas att prata med varandra om gränshinder. Gränshindren är viktigast för de som bor längs våra gränser.

9

10 Fiber/bredbandsutbyggnad Projektet har bistått Fiber i Hotagsbygden med hjälp, rådgivning, kontakter och påtryckningar till Länsstyrelsen för finansiering. Bekostat en förstudie för fiberutbyggnad i Frostviken, klar i mars. Informationsmöten om bredband och fiberutbyggnad på folkmöten. Tagit initiativ till träffar mellan fiberoperatörer på båda sidor om gränsen för att knyta ihop tekniken över landsgränserna. En investering för framtiden

11 Bostadsbrist Åtgärder för att stärka bostadsbyggandet i landsbygden Regelförbättring från Regeringen och Bostadskreditnämnden gällande finansiering av ny- eller ombyggnation i landsbygden. Höjning av nivån från kr/kvm i produktionskostnad till kr/kvm samt krediter upp till 90 % av produktionskostnaderna. Kvarstår att byggande sker på marknadens villkor. Konsekvens inga banklån. Fortsatt problem. Boligtilskudd Det finns en bostadsbrist i Vaajma och den beror på flera saker. För att skapa fler möjligheter till nybyggnation uppvaktade projektet Stortinget med ett förslag om att införa ett system med boligtilskud. Men när Kommunaldepartementet skulle utse ett antal försökskommuner kom varken Lierne eller Røyrvik med.

12 Inflyttarprogram Vaajma Åtgärder för att begränsa utflyttning Nätverk bildat kring Bolyst/Inflyttarservice i regionen med möten, planering, deltagande på Placement i Holland mm. Arbete pågår att knyta ihop de fyra kommunerna i ett gemensamt inflyttarprogram. Utveckling av Destination Vaajma Ekonomisk förening skapar intresse för regionen och nya entreprenörer.

13 Rovdyrforvaltning Rovdyrtrykket Rapporten «Rovdjursförvaltning» Rovdyrforliket Felles norsk-svensk forvaltning av de store rovdyrene.

14 Delprojekt HÄLSA Tommy Ottosson 30 % Med målsättning att säkerställa att befolkningen i regionen får en betryggande hälsovård, sjukvård och omsorg av god kvalitet, kapacitet och kompetens samtidigt som att kommunernas samlade kostnader inte ökar

15 Delprojekt HÄLSA Elin Schive (Omsorgschef, Lierne kommun), Anne Brit Røst (Omsorgschef Røyrvik kommun), Cristine Persson (Ordf. Socialnämnden, Krokoms kommun), Barbro Blom (Chef Närvård Frostviken, Strömsunds kommun) och Tommy Ottosson, projektledare Hälsa

16 Delprojekt HÄLSA Delmål Gemensamt Läkarkontor Samverkan avseende Friskvårdssamarbete Samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst Beredskapssamverkan för distriktssköterskor Mammografi samt Ortopedi Samverkan om Dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

17 Delprojekt HÄLSA Resultat Ett avtal avseende gemensamt utnyttjande av korttidsplatser inom området har undertecknats. Dels har etablerats en informell Folkhälsogrupp/Folkhälsoråd inom området - med regelbundna möten för uppföljning, förenande av insatser mm.

18 Delprojekt HÄLSA Möjligheter till läkarsamverkan har undersökts men pga av tidsbrist ej kunnat realiseras. Samma sak gäller samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst, Beredskapssamverkan för distriktssköterskor, gemensamt utnyttja Sjukhemsplatser, Särskilt Boende, Demensplatser, Pensionärslägenheter, Gemensamhetsboenden, samverkan om dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

19 Delprojekt HÄLSA Resultat Mammografisamverkan har dragit ut på tiden beroende på Landsting och Helse Nord- Trøndelag inte kunnat ge något positivt besked beroende på olika medicinsk syn/kultur mellan länderna.

20 Delprojekt HÄLSA Framgångsfaktorer för stabil samverkan Kännedom/kunskap om det andra landets organisation, lagar, gränshinder, förordningar och kultur Personkännedom/nätverk Etablerad vilja till samverkan och till detta kopplat ett strukturerat möteskoncept. God projektledning

21 Delprojekt HÄLSA Vaajma området är stort med liten befolkning. Resurser finns på den norska sidan som inte finns på den svenska och det finns resurser på den svenska sidan som inte finns på den norska. Det vore fel av oss att inte säga att det vore galenskap att inte förena de båda ländernas resurser för allas bästa. Det borde vara ett ständigt pågående projekt med allas vinning som mål.

22 Delprojekt SKOLA Patrik Lundgren (25 %) Upprätthålla en kvalitativ bra skola Stärka relationerna mellan ungdomar och hemkommunen Redusera avhopp i gymnasieskolan/videregående skole Öka förståelsen och kunskapen till nordiskt språk och kultur Etablera kompetenspool för lärare Öka ungdomars intresse och kunskap för entreprenörskap Projektgrupp Hans-Olov Karlsson (Kvalitetsutv. Barn- och utb.nämnden, Strömsunds kommun) Kajsa Eklund (Verksamhetschef, Barn- och utb. Förvaltningen, Krokoms kommun) Patrik Lundgren, Oppvekst- och kultursjef, Lierne kommun) Odd Einar Haugen (Rektor Røyrvik skola, Røyrvik kommun)

23 Utgangspunkt for skolesamarbeid over grensen Opprettholde en kvalitativt god skole!

24 Skoleprosjekt i Vaajma området Samarbeid har vært en del av skolehverdagen i varierende grad over mange år Kommunal samverkan över kommunoch riksgräns Tunnsjø oppvekstsenter/jormvattnets skola Midt-skandinavisk regionprosjekt Vaajma

25 Røyrvik skole (1-10) Jormvattnets skola (F-3) (Tunnsjø oppv. senter) Frostviksskolan (F-9) Stortangen skole (1-10) Sørli skole (1-10) Valsjöbyns skola (F-6)

26 Milepæler fase 1 og 2 Utredning og innkjøp videkonferanseutstyr Utprøvning spanskundervisning Spanskundervisning fast samarbeid Språksamarbeid Aktivitetsdager Rådgivernettverk (Ungdomskonferanser)

27 Utfordringer underveis Få med alle skoler Skifte av prosjektleder (2 ganger) Holde trykket oppe Ikke hele deler av alle kommuner

28 Veien videre Språksamarbeid Aktivitetsdager Utvikle flere samarbeidsområder, f. eks samisk Digitalt samarbeid om kompetanse? Nettverk

29 MÅLSÄTTNING Delprojekt UNGDOM Edith Bruvoll Valfridsson / Ulrika Johansson Etablera starka relationer mellan ungdomar och regionens arbetsliv och offentliga myndigheter Kartlägga ungdomars önskningar och behov Informera om vilka kompetensbehov regionens näringsliv och offentliga sektor kommer att ha i framtiden Skapa ökat intresse och framtidstro för regionen Öka ungdomars förståelse för att deras egna insatser är viktiga för uppnå önskade mål och åtgärder Identifiera och utveckla ungdomsledare som kan verka i Vaajma Projektgrupp Louise Öhnstedt (Ungdomskultursamordnare, Krokoms kommun) Barbro Larbring-Rönngren (Musiklärare, Strömsunds kommun) Doris Sundvik (Ungdomskoordinator, Familieenheten, Lierne kommun) Elin Börs ( Ungdomsledare, Röyrvik kommun)

30 Delprojekt UNGDOM Resultat 3 st Ungdomskonferenser genomförda (2010, 2011 och 2012) Gemensamma aktivitetsdagar med både ute och inneaktiviteter har genomförts. Sommarlovsentreprenörer är genomförda 2011, 2012 och 2013 Musik- och teaterverkstäder har genomförts Transport Vaajma samarbete mellan kommunerna och Länstrafiken i Jämtlands län Motocrossbana har etablerats i Gäddede, Konstgräsanläggning för fotboll har etablerats i Röyrvik och i Nordli. Två enkätundersökningar bland ungdomar är genomförd - kartlägg

31

32

33

34 Delprojekt EKONOMISK TILLVÄXT Turism & Näringsliv Anna Jonasson (100 %) Kartläggning av företagens behov för utveckling Nätverksbyggande och samarbeten Sommarlovsentreprenörer - ungdomar Utveckling av Destination Vaajma - samarbete mellan turistföretag, paketering, försäljning och marknadsföring Projektgrupp Anna Gillgren (Turistchef)/Anders Blomberg (VD SUAB), Strömsunds kommun Anna-Carin Svedén, Näringslivschef, Krokoms kommun Kjell Urdshals, Neringschef, Lierne Kommune Frank Espnes, Neringskonsulent, Røyrvik kommune

35 Delprojekt Ekonomisk tillväxt Kartlägga befintliga företags behov, bygga nätverk för samarbeten. Boende Entreprenörskapsutveckling främst genom konceptet Sommarlovsentreprenör Bredband/fibernät Mobiltelefontäckning Bilda Destination Vaajma som ska öka samarbetet mellan turistföretag, utveckla och paketera turistprodukter, marknadsföra och sälja utbudet på norsk, svensk och även europeisk marknad.

36 Delprojekt INFORMATION Pernilla Gunnarsdotter Persson (40 %) Sprida information om projektet internt till styrgrupp, projektmedarbetare, referensgrupper och Interreg. Sprida information till invånare i området, till deltagande kommuner och andra medfinansiärer, politiker (lokalt, regionalt och nationellt)media samt till Interregsekretariaten i Östersund och Steinkjer. Genom Tidningen Vaajma skapa debatt och lyfta viktiga frågor kring gränshinder, näringslivsutveckling och ökat samarbete i gränsfjällen Projektgrupp Erika Winterlia (projektmedarbetare, Strömsunds komun) Åsa Sjödin (Kommunikatör, Information, Krokoms kommun) Lars-Arne Krukhaug (Konsulent/rådgivare, Røyrvik kommune) Ole Harald Kveli (Lierne kommune)

37 Delprojekt INFORMATION organisation En delprojektledare på 40 procent Skribent och redaktör för Tidningen Vaajma Planerar och leder arbetet i projektgruppen Håller i satsningar, t. ex broschyrer, marknadsföringsmaterial En representant på 10 procent från vardera kommun: Strömsund, Krokom, Lierne och Røyrvik Fungerar som redaktion Skriver artiklar och fotograferar Projektets ögon och öron ute i området

38 Delprojekt INFORMATION vad gör vi? Tidningen Vaajma 12 nummer sedan starten 2012 Hemsidan Tagit fram grafisk profil, logga för Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt samt Regionprojekt Vaajma. Facebooksidan Gett ut Sommarguiden i samarbete med Ekonomisk Tillväxt. Utskick av pressmeddelanden Gett ut av Skolavisen i samarbete med skolorna i Valsjöbyn och Sørli. Medverkan i Radio Krokom, Radio Vaajma -magasin Stöttar delprojekten med informationsinsatser, affischer, annonser

39

40

41

42

43 Delprojekt INFORMATION Framtiden vad händer nu? Hemsidan Framtidsanpassad hemsida släpps inom kort Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Informationsprojektet anordnar webbutbildning Facebooksidan Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Tidningen Vaajma Utredning gjord kring skapandet av kommersiell tidning Förändrade förutsättningar hindrar satsningen

44 En investering för framtiden SVENSK/NORSK SAMARBEID OM TRYGGHETEN I VAAJMA

45 Mandat Å utrede mulige samarbeidsområder i Vaajmaregionen mellom Politiet i Nord-Trøndelag politidistrikt - driftsenhet Nord, og Polismyndigheten i Jämtlands län. Muligheten for samlokalisering av Svensk og Norsk politi i Vaajmaregionen Muligheten for felles patruljevirksomhet mellom norsk/svensk politi i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for felles beredskapsordning i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for samarbeid ved enkeltarrangement i Vajmaregionen. Muligheten for styrket samarbeid med Tollvesenet vedr. bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet Kartlegge evt. lovmessige hindringer for samarbeidet, og se på muligheten for å fjerne disse hindringene. I forlengelsen av dette, se på muligheten for etablering av prøveordninger/piloter vedr. samarbeidet. Kartlegge personalresurs som kan være aktuell for deltakelse i samarbeidet, når det evt. er etablert. Se på eksisterende bilaterale avtaler vedr. beredskap innenfor brann/redning/ambulanse Foreslå samarbeidsordninger vedr. kontrollvirksomhet og oppsynsvirksomhet ifbm. at Vajmaregionen har store verneområder og at det skal etableres snøscooterløyper over grensen.

46 Forankring

47 Framtidsvisjon/mål Å sikre at samfunnsoppdraget blir løst på en best mulig måte med de ressursene som er tilgjengelige. Felles utnyttelse av norske og svenske ressurser for å oppnå bedre trygghet, service, synlighet, tilstedeværelse, håndhevelse av lov og orden, forebygging, beredskap og responstid. Styrke samarbeidet med andre etater Helhetsblikk på samfunnssikkerhet og beredskap i Vaajmaområdet.

48 forts. Framtidsvisjon/mål Samlokalisering/ felles bruk av lokaler Mini-trygghetens hus Samtjänstgöring Felles vakt og beredskapsordning Avdekke mer grenseoverskridende kriminalitet Felles utnyttelse av ressurser ifbm. fjällräddning i hele Vaajmaregionen.

49 Samtjänstgöring Med samtjänstgöring menas at poliser från två eller flera länder tillsammans på ett lands territorium bedriver polistjänst för att upprätthålla den allmänna ordning och säkerheten, eller för att upptäcka eller förebygga brott eller brottslig verksamhet.

50 Momenter som må avklares/hensyntas Politimyndighet (svensk lovregulering) Håntering av våpen Arbeidsrettslige aspekter Utövande av tvångsåtgärder/bruk av tvangsmidler Utdanning Språkskillnader

51 Responstid

52 Registrerte (straffe)saker Lierne Røyrvik Frostviken Hotagen Sum Vaajma * Sum

53 Utvalgte saker Gäddede natt til søndag : Norsk politi bistår svensk polis på Gäddede. Beslaglagt 130 liter Vodka, 1680 liter øl og 1020 stk. sigaretter. De tre litauerne ble varetektsfengslet fram til domfellelse den De ble dømt til henholdsvis 30, 30 og 40 dager fengsel. Føreren ble fradømt førerretten i Norge i 18. mnd : En engelskregistrert bil som kom fra Sverige og inn i Norge, over grenseovergang i Lierne, ble stanset av politipatrulje i Sandøldalen. Patruljen på tur til Lierne lensmannskontor for å avslutte nattevakt. Tre rumenere i bilen. Alle etterlyst, mistenkte for flere boliginnbrudd i Trøndelag. Sakene etterforsket i NTPD. Dom i saken falt De tre dømt til henholdsvis 3 år, 2 år og 4 mnd. og 1 år 10 mnd. fengsel. Dømt til å betale betydelige summer i erstatning. Bilen inndratt til fordel for statskassen. Kategorisert som mobile vinningskriminelle av tingretten.

54 Turnus Uke1 Uke 2 Uke 3 Uke4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke10 SV1 X X SV2 X X SV3 X X SV4 X X SV5 X SV6 X NO1 X X X X NO2 X X X NO3 X X X Aktive tjenestesett pr. tur: Fredag Lørdag Søndag

55 Omorganiseringsprosesser Noen stikkord Norsk / svensk lovgivning øve påtrykk Pl. 20a endring i 2013 muliggjør samtjänstgöring Rekruttering Lokaler krav til responstid i Norge

56 Sideeffekter Samarbeidsklimaet Kunnskap Bekjentskaper Noen stikkord forts. Grannsamvärkan Nordisk tjenesemannsutveksling

57 Oppfølgingspunkter Sikre at det som er avdekket av svakheter i rutiner og planverk, blir fulgt opp og endret. Oppfølging av, og påtrykk i prosessen med nødvendige lovendringer. Avvente svar vedr. muligheter for pilot Utforme konkret samarbeidsavtale, når forutsetningene for samarbeid er på plass.

58 Erfarenheter på gott och ont Direktfinansierade kostnader Förankring och integrering av projektet i kommunerna För många skiften av projektledare och projektmedarbetare Svårt att mobilisera entreprenörskapet i regionen Positivt att folkligt engagemang funnits

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

Utvärdering av Regionprojekt Vaajma September 2014

Utvärdering av Regionprojekt Vaajma September 2014 Utvärdering av Regionprojekt Vaajma September 2014 0 Utvärdering av Interregprojektet Vaajma Utvärdering av Regionprojekt Vaajma September 2014 För frågor angående rapporten Senioranalytiker Mats Kullander

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Strömsund/Nordli, 2011-12-07 1 Innehållsförteckning 1. Vision... 4 2. Huvudmål... 4 3. Prioriterade satsningsområden..6 4. Organisation

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23

Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Rapport medborgardialog i Gäddede 2011-03-23 Sidan 1 av 8 Medborgardialog Gäddede 2011-03-23 Bakgrund och syfte Medborgardialog är ett sätt för politiska ledningen att få ett större beslutsunderlag genom

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Läs mer

Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014

Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014 Interreg - projekt Luftburen ambulanssjukvård 2012 2014 Sverige- Norge Skandinavisk Akuttmedisinsk konferens Oslo 2014-03-19 Bodil Nielsen, Västra Götalandsregionen, Sverige Lege- och sjuksköterskebemannet

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson (rd) Gun-Marie Axelsson (s)

Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson (rd) Gun-Marie Axelsson (s) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-03-18 Blad 1 (11) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Sport som förenar över gränsen! Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen. Grenseliret, joggedag ohch fotbollcup.

Sport som förenar över gränsen! Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen. Grenseliret, joggedag ohch fotbollcup. . Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen MITT-SKANDINAVISKT REGIONPROJEKT om samarbetet Valsjöbyn Sørli 2011 Fyra av alla glada deltagere fra Valsjøbyn skole. Foto: Kristin Åberg Sport som

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ett levande näringsliv

Ett levande näringsliv Ett levande näringsliv 2016 - Möjligheternas år. Enligt Kairos Future kommer nationer, företag och individer ägna 2016 åt självrannsakan, omprövning, nya lösningar och jakten på frälsning. Dessa utmaningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FOLKHÄLSORÅDET Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sida 1 Innehållsförteckning Sida Fastställande av dagordning 3 Redovisning av prioriterade enkäter 2015 och tillsvidare 4 Regional ANDT-strategi Jämtlands län

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Sida 1 av 23. Näringsdepartementet

Sida 1 av 23. Näringsdepartementet Sida 1 av 23 Näringsdepartementet till avskaffande av gränshinder och förslag om inrättande av pilotområde Regionprojekt Vaajma är ett gränsöverskridande samarbete mellan delar av Strömsunds Kommun (Frostviken)

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-09-23. Anders Andersson, kommunchef

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-09-23. Anders Andersson, kommunchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2010-09-23 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-15.00 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen nyheter sid 4 5 Världsstjärnor undervisar i swing-dans Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 26 27 Miljonsatsning på sørsamisk kultur i Røyrvik nr 5/2012 Projektledaren har ordet sid

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Gode naboer samarbeider..

Gode naboer samarbeider.. Gode naboer samarbeider.. - ett jämt/trönderskt utvecklingsbolag Bildades 1995 17 offentliga ägare Jämtland: JLL, Östersund, Krokom, Berg, Åre Nord-Tröndelag: N-T fylkeskommun, Steinkjer, Inderöy, Verdal,

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Lina Lif Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som skapar utvecklingsmöjligheter och tillväxt för besöksnäringen

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna

ÅRSBERÄTTELSE. Mittnorden Samarbete över gränserna 2008 ÅRSBERÄTTELSE Mittnorden Samarbete över gränserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FRA LEDEREN VERKSAMHET 2008 PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN STRATEGISK PÅVERKAN MITTNORDISKT UNGDOMSNÄTVERK MITTNORDISKA KULTURDAGARNA

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Regionprojekt

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 3/17 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: 2017-03-21 Plats: Upplevelsen Närvarande: Johan Klingborg Ordförande Susanne Winroth Sekreterare Daniel Johansson Tf. adm.

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid.

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid. Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt NOV 2010 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se www.lierne.kommune.no www.royrvik.kommune.no www.krokom.se Gabriella Mellergårdh:

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

B E N G T S F O R S K O M M U N

B E N G T S F O R S K O M M U N BENGTSFORS KOMMUN 25 2 EN VISION, ETT MÅL, EN LEDSTJÄRNA Du läser nu en sammanfattning av den Utvecklings- och kommunikationsstrategi Bengtsfors kommun tagit fram i samarbete med kommunens Utvecklingsgrupp.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer