Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar 26 27 maj 2014 i Idre"

Transkript

1 Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

2 Projektfakta Interregprojekt Sverige-Norge, NGB Strömsunds kommun (Frostviken), Lierne kommune, Krokoms kommun (Hotagen), och Røyrvik kommune i samarbete Projektperiod: 1 jan aug huvudprojekt och 5 delprojekt + förstudie polisen 15,5 milj. kr Vision En modern lansbygd utan gränser Huvudmål - Nettoinflyttning, ökad sysselsättning, kvalitet kapacitet - kompetens i off. verksamhet, näringslivssamarbete, destinationsutveckling, livskvalitet för boende och pilotåtgärder/gränshinder.

3 Projektfakta

4 Organisering av projektet Strömsunds kommun Krokoms kommun Lierne kommune Röyrvik kommune Styrgrupp Projektledning Delprojekt Ek. tillväxt Turism & Näringsliv Skola Delprojekt Off. verksamhet Delprojekt Information Ungdom Hälsa Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Ref.grupp Destination Vaajma Ref.grupp rektorer och lärare Ref.grupp ungdomsrådgivare

5 HUVUDPROJEKT Tommie Jirhed och Kjell Schive (2 x 100 %) Styrgrupp - möten, protokoll, strategier, uppdrag, åtgärdsprogram och ekonomi Interreg - redovisningar, rapporter, ekonomi, skrivelser och kontroller/revision Projektledarstöd delprojektledare, medarbetarsamtal, löner Gränshinder inventering,analys och tydliggöra gränshinder för politiker i regering, riksdag och storting (pilotåtgärder) Bredband/fiber till regionen (samordning och påverkan) Inflyttarprogram (ta fram ett gemensamt program för region Vaajma) Polis förstudie Initierat och satt igång dialogen och samarbetet Gudrun Hansson (Ordf. kommunstyrelsen Strömsund), Anders Andersson (Kommunchef Strömsund), Maria Söderberg (Ordf. kommunstyrelsen Krokom), Ola Skyllbäck (Kommunchef Krokom), Alf Robert Arvasli (Ordf. kommunstyrelsen Lierne), Karl Audun Fagerli (Kommunchef Lierne), Arnt Mikkelsen (Ordf. kommunstyrelsen Røyrvik), Ole Jørgen Rødøy (Kommunchef Røyrvik), Arild Egge, (Specialrådgivare Nord-Trøndelag Fylkeskommune), Martin Hellgren (Representant Frostviken) och Jeanette Olofsson (Representant Hotagen).

6 GRÄNSHINDER, FIBERUTBYGGNAD BOENDE, INFLYTTARPROGRAM OCH ROVDJURSFÖRVALTNING Åtgärder som syftar till att vända utflyttningsströmmarna och skapa tillväxt

7 Gränshinder Resultat Samordning och harmonisering av svenska och norska arbetsgivaravgifter kvarstående gränshinder Det svenska finansdepartementet vill inte arbeta vidare med den frågan. De åtgärder som finns idag är tillräckliga. Ungdomsanställning upp till 26 år ger nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10 % Likaså inom stödområdet minskning med 10 % inom vissa begränsade branscher. 25 % regeln åtgärdat gränshinder Svensk bosatt i Sverige och har upp till 25 % av sin lön från Sverige och 75 % av sin lön i Norge, så skall det betalas norsk arbetsgivaravgift i Norge både för den svenska och den norska delen av lönen. Socialavgiftsavtal åtgärdat gränshinder Anställd kan teckna socialavgiftsavtal med utländsk arbetsgivare och redovisa arbetsgiv. avg. till Skattemyndigheten istället. Utländsk arbetsgivare slipper betala social avgifter som nu redovisas och betalas av den anställde själv.

8 Gränshinder Resultat Momsdeklarering av arbetsmaskiner över riksgränsen gränshinder åtgärdat Transitleder för skoter till Sverige gränshinder åtgärdat Pilotområde - Inga undantag lokalt, gränshindren ska vara långsiktiga, hållbara och gälla hela landet Ännu inget svar. Övrigt kring gränshinder Ministerrådet prioriterar gränshindersfrågorna och för dessa frågor vidare till resp. regering och riksdag. Drygt 100 gränshinder identifierade varav ca 10 st./år åtgärdas Samordningskontor för gränshindersfrågor byggas under Politisk viljan viktigast för att lösa gränshinder. Någon måste äga frågan! Myndigheter ska tvingas att prata med varandra om gränshinder. Gränshindren är viktigast för de som bor längs våra gränser.

9

10 Fiber/bredbandsutbyggnad Projektet har bistått Fiber i Hotagsbygden med hjälp, rådgivning, kontakter och påtryckningar till Länsstyrelsen för finansiering. Bekostat en förstudie för fiberutbyggnad i Frostviken, klar i mars. Informationsmöten om bredband och fiberutbyggnad på folkmöten. Tagit initiativ till träffar mellan fiberoperatörer på båda sidor om gränsen för att knyta ihop tekniken över landsgränserna. En investering för framtiden

11 Bostadsbrist Åtgärder för att stärka bostadsbyggandet i landsbygden Regelförbättring från Regeringen och Bostadskreditnämnden gällande finansiering av ny- eller ombyggnation i landsbygden. Höjning av nivån från kr/kvm i produktionskostnad till kr/kvm samt krediter upp till 90 % av produktionskostnaderna. Kvarstår att byggande sker på marknadens villkor. Konsekvens inga banklån. Fortsatt problem. Boligtilskudd Det finns en bostadsbrist i Vaajma och den beror på flera saker. För att skapa fler möjligheter till nybyggnation uppvaktade projektet Stortinget med ett förslag om att införa ett system med boligtilskud. Men när Kommunaldepartementet skulle utse ett antal försökskommuner kom varken Lierne eller Røyrvik med.

12 Inflyttarprogram Vaajma Åtgärder för att begränsa utflyttning Nätverk bildat kring Bolyst/Inflyttarservice i regionen med möten, planering, deltagande på Placement i Holland mm. Arbete pågår att knyta ihop de fyra kommunerna i ett gemensamt inflyttarprogram. Utveckling av Destination Vaajma Ekonomisk förening skapar intresse för regionen och nya entreprenörer.

13 Rovdyrforvaltning Rovdyrtrykket Rapporten «Rovdjursförvaltning» Rovdyrforliket Felles norsk-svensk forvaltning av de store rovdyrene.

14 Delprojekt HÄLSA Tommy Ottosson 30 % Med målsättning att säkerställa att befolkningen i regionen får en betryggande hälsovård, sjukvård och omsorg av god kvalitet, kapacitet och kompetens samtidigt som att kommunernas samlade kostnader inte ökar

15 Delprojekt HÄLSA Elin Schive (Omsorgschef, Lierne kommun), Anne Brit Røst (Omsorgschef Røyrvik kommun), Cristine Persson (Ordf. Socialnämnden, Krokoms kommun), Barbro Blom (Chef Närvård Frostviken, Strömsunds kommun) och Tommy Ottosson, projektledare Hälsa

16 Delprojekt HÄLSA Delmål Gemensamt Läkarkontor Samverkan avseende Friskvårdssamarbete Samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst Beredskapssamverkan för distriktssköterskor Mammografi samt Ortopedi Samverkan om Dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

17 Delprojekt HÄLSA Resultat Ett avtal avseende gemensamt utnyttjande av korttidsplatser inom området har undertecknats. Dels har etablerats en informell Folkhälsogrupp/Folkhälsoråd inom området - med regelbundna möten för uppföljning, förenande av insatser mm.

18 Delprojekt HÄLSA Möjligheter till läkarsamverkan har undersökts men pga av tidsbrist ej kunnat realiseras. Samma sak gäller samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst, Beredskapssamverkan för distriktssköterskor, gemensamt utnyttja Sjukhemsplatser, Särskilt Boende, Demensplatser, Pensionärslägenheter, Gemensamhetsboenden, samverkan om dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

19 Delprojekt HÄLSA Resultat Mammografisamverkan har dragit ut på tiden beroende på Landsting och Helse Nord- Trøndelag inte kunnat ge något positivt besked beroende på olika medicinsk syn/kultur mellan länderna.

20 Delprojekt HÄLSA Framgångsfaktorer för stabil samverkan Kännedom/kunskap om det andra landets organisation, lagar, gränshinder, förordningar och kultur Personkännedom/nätverk Etablerad vilja till samverkan och till detta kopplat ett strukturerat möteskoncept. God projektledning

21 Delprojekt HÄLSA Vaajma området är stort med liten befolkning. Resurser finns på den norska sidan som inte finns på den svenska och det finns resurser på den svenska sidan som inte finns på den norska. Det vore fel av oss att inte säga att det vore galenskap att inte förena de båda ländernas resurser för allas bästa. Det borde vara ett ständigt pågående projekt med allas vinning som mål.

22 Delprojekt SKOLA Patrik Lundgren (25 %) Upprätthålla en kvalitativ bra skola Stärka relationerna mellan ungdomar och hemkommunen Redusera avhopp i gymnasieskolan/videregående skole Öka förståelsen och kunskapen till nordiskt språk och kultur Etablera kompetenspool för lärare Öka ungdomars intresse och kunskap för entreprenörskap Projektgrupp Hans-Olov Karlsson (Kvalitetsutv. Barn- och utb.nämnden, Strömsunds kommun) Kajsa Eklund (Verksamhetschef, Barn- och utb. Förvaltningen, Krokoms kommun) Patrik Lundgren, Oppvekst- och kultursjef, Lierne kommun) Odd Einar Haugen (Rektor Røyrvik skola, Røyrvik kommun)

23 Utgangspunkt for skolesamarbeid over grensen Opprettholde en kvalitativt god skole!

24 Skoleprosjekt i Vaajma området Samarbeid har vært en del av skolehverdagen i varierende grad over mange år Kommunal samverkan över kommunoch riksgräns Tunnsjø oppvekstsenter/jormvattnets skola Midt-skandinavisk regionprosjekt Vaajma

25 Røyrvik skole (1-10) Jormvattnets skola (F-3) (Tunnsjø oppv. senter) Frostviksskolan (F-9) Stortangen skole (1-10) Sørli skole (1-10) Valsjöbyns skola (F-6)

26 Milepæler fase 1 og 2 Utredning og innkjøp videkonferanseutstyr Utprøvning spanskundervisning Spanskundervisning fast samarbeid Språksamarbeid Aktivitetsdager Rådgivernettverk (Ungdomskonferanser)

27 Utfordringer underveis Få med alle skoler Skifte av prosjektleder (2 ganger) Holde trykket oppe Ikke hele deler av alle kommuner

28 Veien videre Språksamarbeid Aktivitetsdager Utvikle flere samarbeidsområder, f. eks samisk Digitalt samarbeid om kompetanse? Nettverk

29 MÅLSÄTTNING Delprojekt UNGDOM Edith Bruvoll Valfridsson / Ulrika Johansson Etablera starka relationer mellan ungdomar och regionens arbetsliv och offentliga myndigheter Kartlägga ungdomars önskningar och behov Informera om vilka kompetensbehov regionens näringsliv och offentliga sektor kommer att ha i framtiden Skapa ökat intresse och framtidstro för regionen Öka ungdomars förståelse för att deras egna insatser är viktiga för uppnå önskade mål och åtgärder Identifiera och utveckla ungdomsledare som kan verka i Vaajma Projektgrupp Louise Öhnstedt (Ungdomskultursamordnare, Krokoms kommun) Barbro Larbring-Rönngren (Musiklärare, Strömsunds kommun) Doris Sundvik (Ungdomskoordinator, Familieenheten, Lierne kommun) Elin Börs ( Ungdomsledare, Röyrvik kommun)

30 Delprojekt UNGDOM Resultat 3 st Ungdomskonferenser genomförda (2010, 2011 och 2012) Gemensamma aktivitetsdagar med både ute och inneaktiviteter har genomförts. Sommarlovsentreprenörer är genomförda 2011, 2012 och 2013 Musik- och teaterverkstäder har genomförts Transport Vaajma samarbete mellan kommunerna och Länstrafiken i Jämtlands län Motocrossbana har etablerats i Gäddede, Konstgräsanläggning för fotboll har etablerats i Röyrvik och i Nordli. Två enkätundersökningar bland ungdomar är genomförd - kartlägg

31

32

33

34 Delprojekt EKONOMISK TILLVÄXT Turism & Näringsliv Anna Jonasson (100 %) Kartläggning av företagens behov för utveckling Nätverksbyggande och samarbeten Sommarlovsentreprenörer - ungdomar Utveckling av Destination Vaajma - samarbete mellan turistföretag, paketering, försäljning och marknadsföring Projektgrupp Anna Gillgren (Turistchef)/Anders Blomberg (VD SUAB), Strömsunds kommun Anna-Carin Svedén, Näringslivschef, Krokoms kommun Kjell Urdshals, Neringschef, Lierne Kommune Frank Espnes, Neringskonsulent, Røyrvik kommune

35 Delprojekt Ekonomisk tillväxt Kartlägga befintliga företags behov, bygga nätverk för samarbeten. Boende Entreprenörskapsutveckling främst genom konceptet Sommarlovsentreprenör Bredband/fibernät Mobiltelefontäckning Bilda Destination Vaajma som ska öka samarbetet mellan turistföretag, utveckla och paketera turistprodukter, marknadsföra och sälja utbudet på norsk, svensk och även europeisk marknad.

36 Delprojekt INFORMATION Pernilla Gunnarsdotter Persson (40 %) Sprida information om projektet internt till styrgrupp, projektmedarbetare, referensgrupper och Interreg. Sprida information till invånare i området, till deltagande kommuner och andra medfinansiärer, politiker (lokalt, regionalt och nationellt)media samt till Interregsekretariaten i Östersund och Steinkjer. Genom Tidningen Vaajma skapa debatt och lyfta viktiga frågor kring gränshinder, näringslivsutveckling och ökat samarbete i gränsfjällen Projektgrupp Erika Winterlia (projektmedarbetare, Strömsunds komun) Åsa Sjödin (Kommunikatör, Information, Krokoms kommun) Lars-Arne Krukhaug (Konsulent/rådgivare, Røyrvik kommune) Ole Harald Kveli (Lierne kommune)

37 Delprojekt INFORMATION organisation En delprojektledare på 40 procent Skribent och redaktör för Tidningen Vaajma Planerar och leder arbetet i projektgruppen Håller i satsningar, t. ex broschyrer, marknadsföringsmaterial En representant på 10 procent från vardera kommun: Strömsund, Krokom, Lierne och Røyrvik Fungerar som redaktion Skriver artiklar och fotograferar Projektets ögon och öron ute i området

38 Delprojekt INFORMATION vad gör vi? Tidningen Vaajma 12 nummer sedan starten 2012 Hemsidan Tagit fram grafisk profil, logga för Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt samt Regionprojekt Vaajma. Facebooksidan Gett ut Sommarguiden i samarbete med Ekonomisk Tillväxt. Utskick av pressmeddelanden Gett ut av Skolavisen i samarbete med skolorna i Valsjöbyn och Sørli. Medverkan i Radio Krokom, Radio Vaajma -magasin Stöttar delprojekten med informationsinsatser, affischer, annonser

39

40

41

42

43 Delprojekt INFORMATION Framtiden vad händer nu? Hemsidan Framtidsanpassad hemsida släpps inom kort Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Informationsprojektet anordnar webbutbildning Facebooksidan Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Tidningen Vaajma Utredning gjord kring skapandet av kommersiell tidning Förändrade förutsättningar hindrar satsningen

44 En investering för framtiden SVENSK/NORSK SAMARBEID OM TRYGGHETEN I VAAJMA

45 Mandat Å utrede mulige samarbeidsområder i Vaajmaregionen mellom Politiet i Nord-Trøndelag politidistrikt - driftsenhet Nord, og Polismyndigheten i Jämtlands län. Muligheten for samlokalisering av Svensk og Norsk politi i Vaajmaregionen Muligheten for felles patruljevirksomhet mellom norsk/svensk politi i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for felles beredskapsordning i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for samarbeid ved enkeltarrangement i Vajmaregionen. Muligheten for styrket samarbeid med Tollvesenet vedr. bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet Kartlegge evt. lovmessige hindringer for samarbeidet, og se på muligheten for å fjerne disse hindringene. I forlengelsen av dette, se på muligheten for etablering av prøveordninger/piloter vedr. samarbeidet. Kartlegge personalresurs som kan være aktuell for deltakelse i samarbeidet, når det evt. er etablert. Se på eksisterende bilaterale avtaler vedr. beredskap innenfor brann/redning/ambulanse Foreslå samarbeidsordninger vedr. kontrollvirksomhet og oppsynsvirksomhet ifbm. at Vajmaregionen har store verneområder og at det skal etableres snøscooterløyper over grensen.

46 Forankring

47 Framtidsvisjon/mål Å sikre at samfunnsoppdraget blir løst på en best mulig måte med de ressursene som er tilgjengelige. Felles utnyttelse av norske og svenske ressurser for å oppnå bedre trygghet, service, synlighet, tilstedeværelse, håndhevelse av lov og orden, forebygging, beredskap og responstid. Styrke samarbeidet med andre etater Helhetsblikk på samfunnssikkerhet og beredskap i Vaajmaområdet.

48 forts. Framtidsvisjon/mål Samlokalisering/ felles bruk av lokaler Mini-trygghetens hus Samtjänstgöring Felles vakt og beredskapsordning Avdekke mer grenseoverskridende kriminalitet Felles utnyttelse av ressurser ifbm. fjällräddning i hele Vaajmaregionen.

49 Samtjänstgöring Med samtjänstgöring menas at poliser från två eller flera länder tillsammans på ett lands territorium bedriver polistjänst för att upprätthålla den allmänna ordning och säkerheten, eller för att upptäcka eller förebygga brott eller brottslig verksamhet.

50 Momenter som må avklares/hensyntas Politimyndighet (svensk lovregulering) Håntering av våpen Arbeidsrettslige aspekter Utövande av tvångsåtgärder/bruk av tvangsmidler Utdanning Språkskillnader

51 Responstid

52 Registrerte (straffe)saker Lierne Røyrvik Frostviken Hotagen Sum Vaajma * Sum

53 Utvalgte saker Gäddede natt til søndag : Norsk politi bistår svensk polis på Gäddede. Beslaglagt 130 liter Vodka, 1680 liter øl og 1020 stk. sigaretter. De tre litauerne ble varetektsfengslet fram til domfellelse den De ble dømt til henholdsvis 30, 30 og 40 dager fengsel. Føreren ble fradømt førerretten i Norge i 18. mnd : En engelskregistrert bil som kom fra Sverige og inn i Norge, over grenseovergang i Lierne, ble stanset av politipatrulje i Sandøldalen. Patruljen på tur til Lierne lensmannskontor for å avslutte nattevakt. Tre rumenere i bilen. Alle etterlyst, mistenkte for flere boliginnbrudd i Trøndelag. Sakene etterforsket i NTPD. Dom i saken falt De tre dømt til henholdsvis 3 år, 2 år og 4 mnd. og 1 år 10 mnd. fengsel. Dømt til å betale betydelige summer i erstatning. Bilen inndratt til fordel for statskassen. Kategorisert som mobile vinningskriminelle av tingretten.

54 Turnus Uke1 Uke 2 Uke 3 Uke4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke10 SV1 X X SV2 X X SV3 X X SV4 X X SV5 X SV6 X NO1 X X X X NO2 X X X NO3 X X X Aktive tjenestesett pr. tur: Fredag Lørdag Søndag

55 Omorganiseringsprosesser Noen stikkord Norsk / svensk lovgivning øve påtrykk Pl. 20a endring i 2013 muliggjør samtjänstgöring Rekruttering Lokaler krav til responstid i Norge

56 Sideeffekter Samarbeidsklimaet Kunnskap Bekjentskaper Noen stikkord forts. Grannsamvärkan Nordisk tjenesemannsutveksling

57 Oppfølgingspunkter Sikre at det som er avdekket av svakheter i rutiner og planverk, blir fulgt opp og endret. Oppfølging av, og påtrykk i prosessen med nødvendige lovendringer. Avvente svar vedr. muligheter for pilot Utforme konkret samarbeidsavtale, når forutsetningene for samarbeid er på plass.

58 Erfarenheter på gott och ont Direktfinansierade kostnader Förankring och integrering av projektet i kommunerna För många skiften av projektledare och projektmedarbetare Svårt att mobilisera entreprenörskapet i regionen Positivt att folkligt engagemang funnits

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer