Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar 26 27 maj 2014 i Idre"

Transkript

1 Regionprosjekt Vaajma Erfarings- og læringsseminar maj 2014 i Idre

2 Projektfakta Interregprojekt Sverige-Norge, NGB Strömsunds kommun (Frostviken), Lierne kommune, Krokoms kommun (Hotagen), och Røyrvik kommune i samarbete Projektperiod: 1 jan aug huvudprojekt och 5 delprojekt + förstudie polisen 15,5 milj. kr Vision En modern lansbygd utan gränser Huvudmål - Nettoinflyttning, ökad sysselsättning, kvalitet kapacitet - kompetens i off. verksamhet, näringslivssamarbete, destinationsutveckling, livskvalitet för boende och pilotåtgärder/gränshinder.

3 Projektfakta

4 Organisering av projektet Strömsunds kommun Krokoms kommun Lierne kommune Röyrvik kommune Styrgrupp Projektledning Delprojekt Ek. tillväxt Turism & Näringsliv Skola Delprojekt Off. verksamhet Delprojekt Information Ungdom Hälsa Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Projektgrupp Ref.grupp Destination Vaajma Ref.grupp rektorer och lärare Ref.grupp ungdomsrådgivare

5 HUVUDPROJEKT Tommie Jirhed och Kjell Schive (2 x 100 %) Styrgrupp - möten, protokoll, strategier, uppdrag, åtgärdsprogram och ekonomi Interreg - redovisningar, rapporter, ekonomi, skrivelser och kontroller/revision Projektledarstöd delprojektledare, medarbetarsamtal, löner Gränshinder inventering,analys och tydliggöra gränshinder för politiker i regering, riksdag och storting (pilotåtgärder) Bredband/fiber till regionen (samordning och påverkan) Inflyttarprogram (ta fram ett gemensamt program för region Vaajma) Polis förstudie Initierat och satt igång dialogen och samarbetet Gudrun Hansson (Ordf. kommunstyrelsen Strömsund), Anders Andersson (Kommunchef Strömsund), Maria Söderberg (Ordf. kommunstyrelsen Krokom), Ola Skyllbäck (Kommunchef Krokom), Alf Robert Arvasli (Ordf. kommunstyrelsen Lierne), Karl Audun Fagerli (Kommunchef Lierne), Arnt Mikkelsen (Ordf. kommunstyrelsen Røyrvik), Ole Jørgen Rødøy (Kommunchef Røyrvik), Arild Egge, (Specialrådgivare Nord-Trøndelag Fylkeskommune), Martin Hellgren (Representant Frostviken) och Jeanette Olofsson (Representant Hotagen).

6 GRÄNSHINDER, FIBERUTBYGGNAD BOENDE, INFLYTTARPROGRAM OCH ROVDJURSFÖRVALTNING Åtgärder som syftar till att vända utflyttningsströmmarna och skapa tillväxt

7 Gränshinder Resultat Samordning och harmonisering av svenska och norska arbetsgivaravgifter kvarstående gränshinder Det svenska finansdepartementet vill inte arbeta vidare med den frågan. De åtgärder som finns idag är tillräckliga. Ungdomsanställning upp till 26 år ger nedsättning av arbetsgivaravgifter med 10 % Likaså inom stödområdet minskning med 10 % inom vissa begränsade branscher. 25 % regeln åtgärdat gränshinder Svensk bosatt i Sverige och har upp till 25 % av sin lön från Sverige och 75 % av sin lön i Norge, så skall det betalas norsk arbetsgivaravgift i Norge både för den svenska och den norska delen av lönen. Socialavgiftsavtal åtgärdat gränshinder Anställd kan teckna socialavgiftsavtal med utländsk arbetsgivare och redovisa arbetsgiv. avg. till Skattemyndigheten istället. Utländsk arbetsgivare slipper betala social avgifter som nu redovisas och betalas av den anställde själv.

8 Gränshinder Resultat Momsdeklarering av arbetsmaskiner över riksgränsen gränshinder åtgärdat Transitleder för skoter till Sverige gränshinder åtgärdat Pilotområde - Inga undantag lokalt, gränshindren ska vara långsiktiga, hållbara och gälla hela landet Ännu inget svar. Övrigt kring gränshinder Ministerrådet prioriterar gränshindersfrågorna och för dessa frågor vidare till resp. regering och riksdag. Drygt 100 gränshinder identifierade varav ca 10 st./år åtgärdas Samordningskontor för gränshindersfrågor byggas under Politisk viljan viktigast för att lösa gränshinder. Någon måste äga frågan! Myndigheter ska tvingas att prata med varandra om gränshinder. Gränshindren är viktigast för de som bor längs våra gränser.

9

10 Fiber/bredbandsutbyggnad Projektet har bistått Fiber i Hotagsbygden med hjälp, rådgivning, kontakter och påtryckningar till Länsstyrelsen för finansiering. Bekostat en förstudie för fiberutbyggnad i Frostviken, klar i mars. Informationsmöten om bredband och fiberutbyggnad på folkmöten. Tagit initiativ till träffar mellan fiberoperatörer på båda sidor om gränsen för att knyta ihop tekniken över landsgränserna. En investering för framtiden

11 Bostadsbrist Åtgärder för att stärka bostadsbyggandet i landsbygden Regelförbättring från Regeringen och Bostadskreditnämnden gällande finansiering av ny- eller ombyggnation i landsbygden. Höjning av nivån från kr/kvm i produktionskostnad till kr/kvm samt krediter upp till 90 % av produktionskostnaderna. Kvarstår att byggande sker på marknadens villkor. Konsekvens inga banklån. Fortsatt problem. Boligtilskudd Det finns en bostadsbrist i Vaajma och den beror på flera saker. För att skapa fler möjligheter till nybyggnation uppvaktade projektet Stortinget med ett förslag om att införa ett system med boligtilskud. Men när Kommunaldepartementet skulle utse ett antal försökskommuner kom varken Lierne eller Røyrvik med.

12 Inflyttarprogram Vaajma Åtgärder för att begränsa utflyttning Nätverk bildat kring Bolyst/Inflyttarservice i regionen med möten, planering, deltagande på Placement i Holland mm. Arbete pågår att knyta ihop de fyra kommunerna i ett gemensamt inflyttarprogram. Utveckling av Destination Vaajma Ekonomisk förening skapar intresse för regionen och nya entreprenörer.

13 Rovdyrforvaltning Rovdyrtrykket Rapporten «Rovdjursförvaltning» Rovdyrforliket Felles norsk-svensk forvaltning av de store rovdyrene.

14 Delprojekt HÄLSA Tommy Ottosson 30 % Med målsättning att säkerställa att befolkningen i regionen får en betryggande hälsovård, sjukvård och omsorg av god kvalitet, kapacitet och kompetens samtidigt som att kommunernas samlade kostnader inte ökar

15 Delprojekt HÄLSA Elin Schive (Omsorgschef, Lierne kommun), Anne Brit Røst (Omsorgschef Røyrvik kommun), Cristine Persson (Ordf. Socialnämnden, Krokoms kommun), Barbro Blom (Chef Närvård Frostviken, Strömsunds kommun) och Tommy Ottosson, projektledare Hälsa

16 Delprojekt HÄLSA Delmål Gemensamt Läkarkontor Samverkan avseende Friskvårdssamarbete Samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst Beredskapssamverkan för distriktssköterskor Mammografi samt Ortopedi Samverkan om Dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

17 Delprojekt HÄLSA Resultat Ett avtal avseende gemensamt utnyttjande av korttidsplatser inom området har undertecknats. Dels har etablerats en informell Folkhälsogrupp/Folkhälsoråd inom området - med regelbundna möten för uppföljning, förenande av insatser mm.

18 Delprojekt HÄLSA Möjligheter till läkarsamverkan har undersökts men pga av tidsbrist ej kunnat realiseras. Samma sak gäller samverkan/utbyte av tjänster inom Sjukvård/Hemsjukvård och Hemtjänst, Beredskapssamverkan för distriktssköterskor, gemensamt utnyttja Sjukhemsplatser, Särskilt Boende, Demensplatser, Pensionärslägenheter, Gemensamhetsboenden, samverkan om dagverksamhet för Funktionsnedsatta - både fysiska sådana samt inom bl a öppen psykiatri

19 Delprojekt HÄLSA Resultat Mammografisamverkan har dragit ut på tiden beroende på Landsting och Helse Nord- Trøndelag inte kunnat ge något positivt besked beroende på olika medicinsk syn/kultur mellan länderna.

20 Delprojekt HÄLSA Framgångsfaktorer för stabil samverkan Kännedom/kunskap om det andra landets organisation, lagar, gränshinder, förordningar och kultur Personkännedom/nätverk Etablerad vilja till samverkan och till detta kopplat ett strukturerat möteskoncept. God projektledning

21 Delprojekt HÄLSA Vaajma området är stort med liten befolkning. Resurser finns på den norska sidan som inte finns på den svenska och det finns resurser på den svenska sidan som inte finns på den norska. Det vore fel av oss att inte säga att det vore galenskap att inte förena de båda ländernas resurser för allas bästa. Det borde vara ett ständigt pågående projekt med allas vinning som mål.

22 Delprojekt SKOLA Patrik Lundgren (25 %) Upprätthålla en kvalitativ bra skola Stärka relationerna mellan ungdomar och hemkommunen Redusera avhopp i gymnasieskolan/videregående skole Öka förståelsen och kunskapen till nordiskt språk och kultur Etablera kompetenspool för lärare Öka ungdomars intresse och kunskap för entreprenörskap Projektgrupp Hans-Olov Karlsson (Kvalitetsutv. Barn- och utb.nämnden, Strömsunds kommun) Kajsa Eklund (Verksamhetschef, Barn- och utb. Förvaltningen, Krokoms kommun) Patrik Lundgren, Oppvekst- och kultursjef, Lierne kommun) Odd Einar Haugen (Rektor Røyrvik skola, Røyrvik kommun)

23 Utgangspunkt for skolesamarbeid over grensen Opprettholde en kvalitativt god skole!

24 Skoleprosjekt i Vaajma området Samarbeid har vært en del av skolehverdagen i varierende grad over mange år Kommunal samverkan över kommunoch riksgräns Tunnsjø oppvekstsenter/jormvattnets skola Midt-skandinavisk regionprosjekt Vaajma

25 Røyrvik skole (1-10) Jormvattnets skola (F-3) (Tunnsjø oppv. senter) Frostviksskolan (F-9) Stortangen skole (1-10) Sørli skole (1-10) Valsjöbyns skola (F-6)

26 Milepæler fase 1 og 2 Utredning og innkjøp videkonferanseutstyr Utprøvning spanskundervisning Spanskundervisning fast samarbeid Språksamarbeid Aktivitetsdager Rådgivernettverk (Ungdomskonferanser)

27 Utfordringer underveis Få med alle skoler Skifte av prosjektleder (2 ganger) Holde trykket oppe Ikke hele deler av alle kommuner

28 Veien videre Språksamarbeid Aktivitetsdager Utvikle flere samarbeidsområder, f. eks samisk Digitalt samarbeid om kompetanse? Nettverk

29 MÅLSÄTTNING Delprojekt UNGDOM Edith Bruvoll Valfridsson / Ulrika Johansson Etablera starka relationer mellan ungdomar och regionens arbetsliv och offentliga myndigheter Kartlägga ungdomars önskningar och behov Informera om vilka kompetensbehov regionens näringsliv och offentliga sektor kommer att ha i framtiden Skapa ökat intresse och framtidstro för regionen Öka ungdomars förståelse för att deras egna insatser är viktiga för uppnå önskade mål och åtgärder Identifiera och utveckla ungdomsledare som kan verka i Vaajma Projektgrupp Louise Öhnstedt (Ungdomskultursamordnare, Krokoms kommun) Barbro Larbring-Rönngren (Musiklärare, Strömsunds kommun) Doris Sundvik (Ungdomskoordinator, Familieenheten, Lierne kommun) Elin Börs ( Ungdomsledare, Röyrvik kommun)

30 Delprojekt UNGDOM Resultat 3 st Ungdomskonferenser genomförda (2010, 2011 och 2012) Gemensamma aktivitetsdagar med både ute och inneaktiviteter har genomförts. Sommarlovsentreprenörer är genomförda 2011, 2012 och 2013 Musik- och teaterverkstäder har genomförts Transport Vaajma samarbete mellan kommunerna och Länstrafiken i Jämtlands län Motocrossbana har etablerats i Gäddede, Konstgräsanläggning för fotboll har etablerats i Röyrvik och i Nordli. Två enkätundersökningar bland ungdomar är genomförd - kartlägg

31

32

33

34 Delprojekt EKONOMISK TILLVÄXT Turism & Näringsliv Anna Jonasson (100 %) Kartläggning av företagens behov för utveckling Nätverksbyggande och samarbeten Sommarlovsentreprenörer - ungdomar Utveckling av Destination Vaajma - samarbete mellan turistföretag, paketering, försäljning och marknadsföring Projektgrupp Anna Gillgren (Turistchef)/Anders Blomberg (VD SUAB), Strömsunds kommun Anna-Carin Svedén, Näringslivschef, Krokoms kommun Kjell Urdshals, Neringschef, Lierne Kommune Frank Espnes, Neringskonsulent, Røyrvik kommune

35 Delprojekt Ekonomisk tillväxt Kartlägga befintliga företags behov, bygga nätverk för samarbeten. Boende Entreprenörskapsutveckling främst genom konceptet Sommarlovsentreprenör Bredband/fibernät Mobiltelefontäckning Bilda Destination Vaajma som ska öka samarbetet mellan turistföretag, utveckla och paketera turistprodukter, marknadsföra och sälja utbudet på norsk, svensk och även europeisk marknad.

36 Delprojekt INFORMATION Pernilla Gunnarsdotter Persson (40 %) Sprida information om projektet internt till styrgrupp, projektmedarbetare, referensgrupper och Interreg. Sprida information till invånare i området, till deltagande kommuner och andra medfinansiärer, politiker (lokalt, regionalt och nationellt)media samt till Interregsekretariaten i Östersund och Steinkjer. Genom Tidningen Vaajma skapa debatt och lyfta viktiga frågor kring gränshinder, näringslivsutveckling och ökat samarbete i gränsfjällen Projektgrupp Erika Winterlia (projektmedarbetare, Strömsunds komun) Åsa Sjödin (Kommunikatör, Information, Krokoms kommun) Lars-Arne Krukhaug (Konsulent/rådgivare, Røyrvik kommune) Ole Harald Kveli (Lierne kommune)

37 Delprojekt INFORMATION organisation En delprojektledare på 40 procent Skribent och redaktör för Tidningen Vaajma Planerar och leder arbetet i projektgruppen Håller i satsningar, t. ex broschyrer, marknadsföringsmaterial En representant på 10 procent från vardera kommun: Strömsund, Krokom, Lierne och Røyrvik Fungerar som redaktion Skriver artiklar och fotograferar Projektets ögon och öron ute i området

38 Delprojekt INFORMATION vad gör vi? Tidningen Vaajma 12 nummer sedan starten 2012 Hemsidan Tagit fram grafisk profil, logga för Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt samt Regionprojekt Vaajma. Facebooksidan Gett ut Sommarguiden i samarbete med Ekonomisk Tillväxt. Utskick av pressmeddelanden Gett ut av Skolavisen i samarbete med skolorna i Valsjöbyn och Sørli. Medverkan i Radio Krokom, Radio Vaajma -magasin Stöttar delprojekten med informationsinsatser, affischer, annonser

39

40

41

42

43 Delprojekt INFORMATION Framtiden vad händer nu? Hemsidan Framtidsanpassad hemsida släpps inom kort Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Informationsprojektet anordnar webbutbildning Facebooksidan Driften tas över av Destination Vaajma ekonomisk förening Tidningen Vaajma Utredning gjord kring skapandet av kommersiell tidning Förändrade förutsättningar hindrar satsningen

44 En investering för framtiden SVENSK/NORSK SAMARBEID OM TRYGGHETEN I VAAJMA

45 Mandat Å utrede mulige samarbeidsområder i Vaajmaregionen mellom Politiet i Nord-Trøndelag politidistrikt - driftsenhet Nord, og Polismyndigheten i Jämtlands län. Muligheten for samlokalisering av Svensk og Norsk politi i Vaajmaregionen Muligheten for felles patruljevirksomhet mellom norsk/svensk politi i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for felles beredskapsordning i Vaajmaregionen - Herunder foreslå alternative løsninger Muligheten for samarbeid ved enkeltarrangement i Vajmaregionen. Muligheten for styrket samarbeid med Tollvesenet vedr. bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet Kartlegge evt. lovmessige hindringer for samarbeidet, og se på muligheten for å fjerne disse hindringene. I forlengelsen av dette, se på muligheten for etablering av prøveordninger/piloter vedr. samarbeidet. Kartlegge personalresurs som kan være aktuell for deltakelse i samarbeidet, når det evt. er etablert. Se på eksisterende bilaterale avtaler vedr. beredskap innenfor brann/redning/ambulanse Foreslå samarbeidsordninger vedr. kontrollvirksomhet og oppsynsvirksomhet ifbm. at Vajmaregionen har store verneområder og at det skal etableres snøscooterløyper over grensen.

46 Forankring

47 Framtidsvisjon/mål Å sikre at samfunnsoppdraget blir løst på en best mulig måte med de ressursene som er tilgjengelige. Felles utnyttelse av norske og svenske ressurser for å oppnå bedre trygghet, service, synlighet, tilstedeværelse, håndhevelse av lov og orden, forebygging, beredskap og responstid. Styrke samarbeidet med andre etater Helhetsblikk på samfunnssikkerhet og beredskap i Vaajmaområdet.

48 forts. Framtidsvisjon/mål Samlokalisering/ felles bruk av lokaler Mini-trygghetens hus Samtjänstgöring Felles vakt og beredskapsordning Avdekke mer grenseoverskridende kriminalitet Felles utnyttelse av ressurser ifbm. fjällräddning i hele Vaajmaregionen.

49 Samtjänstgöring Med samtjänstgöring menas at poliser från två eller flera länder tillsammans på ett lands territorium bedriver polistjänst för att upprätthålla den allmänna ordning och säkerheten, eller för att upptäcka eller förebygga brott eller brottslig verksamhet.

50 Momenter som må avklares/hensyntas Politimyndighet (svensk lovregulering) Håntering av våpen Arbeidsrettslige aspekter Utövande av tvångsåtgärder/bruk av tvangsmidler Utdanning Språkskillnader

51 Responstid

52 Registrerte (straffe)saker Lierne Røyrvik Frostviken Hotagen Sum Vaajma * Sum

53 Utvalgte saker Gäddede natt til søndag : Norsk politi bistår svensk polis på Gäddede. Beslaglagt 130 liter Vodka, 1680 liter øl og 1020 stk. sigaretter. De tre litauerne ble varetektsfengslet fram til domfellelse den De ble dømt til henholdsvis 30, 30 og 40 dager fengsel. Føreren ble fradømt førerretten i Norge i 18. mnd : En engelskregistrert bil som kom fra Sverige og inn i Norge, over grenseovergang i Lierne, ble stanset av politipatrulje i Sandøldalen. Patruljen på tur til Lierne lensmannskontor for å avslutte nattevakt. Tre rumenere i bilen. Alle etterlyst, mistenkte for flere boliginnbrudd i Trøndelag. Sakene etterforsket i NTPD. Dom i saken falt De tre dømt til henholdsvis 3 år, 2 år og 4 mnd. og 1 år 10 mnd. fengsel. Dømt til å betale betydelige summer i erstatning. Bilen inndratt til fordel for statskassen. Kategorisert som mobile vinningskriminelle av tingretten.

54 Turnus Uke1 Uke 2 Uke 3 Uke4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke10 SV1 X X SV2 X X SV3 X X SV4 X X SV5 X SV6 X NO1 X X X X NO2 X X X NO3 X X X Aktive tjenestesett pr. tur: Fredag Lørdag Søndag

55 Omorganiseringsprosesser Noen stikkord Norsk / svensk lovgivning øve påtrykk Pl. 20a endring i 2013 muliggjør samtjänstgöring Rekruttering Lokaler krav til responstid i Norge

56 Sideeffekter Samarbeidsklimaet Kunnskap Bekjentskaper Noen stikkord forts. Grannsamvärkan Nordisk tjenesemannsutveksling

57 Oppfølgingspunkter Sikre at det som er avdekket av svakheter i rutiner og planverk, blir fulgt opp og endret. Oppfølging av, og påtrykk i prosessen med nødvendige lovendringer. Avvente svar vedr. muligheter for pilot Utforme konkret samarbeidsavtale, når forutsetningene for samarbeid er på plass.

58 Erfarenheter på gott och ont Direktfinansierade kostnader Förankring och integrering av projektet i kommunerna För många skiften av projektledare och projektmedarbetare Svårt att mobilisera entreprenörskapet i regionen Positivt att folkligt engagemang funnits

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31

Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Projektbeskrivning Regionprojekt Vaajma 2012-01-01 till 2014-08-31 Strömsund/Nordli, 2011-12-07 1 Innehållsförteckning 1. Vision... 4 2. Huvudmål... 4 3. Prioriterade satsningsområden..6 4. Organisation

Läs mer

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar

Anders Heimdahl, närvårdschef Stig Willman, sekreterare. Kommunkontoret, Strömsund, inom 14 dagar Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2009-01-22 Blad 1 (8) Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00 14.30 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis Lindman (s) Tore Hansson

Läs mer

Sport som förenar över gränsen! Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen. Grenseliret, joggedag ohch fotbollcup.

Sport som förenar över gränsen! Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen. Grenseliret, joggedag ohch fotbollcup. . Gränskonst och orienteringsdag. Sid3 & 6. Skolavisen MITT-SKANDINAVISKT REGIONPROJEKT om samarbetet Valsjöbyn Sørli 2011 Fyra av alla glada deltagere fra Valsjøbyn skole. Foto: Kristin Åberg Sport som

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen nyheter sid 4 5 Världsstjärnor undervisar i swing-dans Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 26 27 Miljonsatsning på sørsamisk kultur i Røyrvik nr 5/2012 Projektledaren har ordet sid

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid.

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid. Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt NOV 2010 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se www.lierne.kommune.no www.royrvik.kommune.no www.krokom.se Gabriella Mellergårdh:

Läs mer

Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn

Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn Gränsnytt Gunnar Heibring är på många sätt engagerad i sin hembygds utveckling. Foto: Per Lindahl NABON. Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn Jag har aldrig haft en tanke på att flytta tillbaka till min

Läs mer

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13.

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13. Reportage sid 15 Grannspråken bör vi förstå Ungdomar lär snabbt Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 16 Dyr anslutning med fiberkabel Bynet ett alternativ? nr 1/2012 Turistchef Anna

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen sid 4 5. Polissamarbete ska ge tryggare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik sid 16 17. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang nr 2/2014 Gästkrönika sid 2. Vi har alla möjligheter att lyckas.

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Arrangörerna är startklara

Arrangörerna är startklara berg, jord och vatten. Vi kommer att följa expeditionen med spänning. 2011 Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt FEB 2011 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Tema Hantverkare i Vaajma

Tema Hantverkare i Vaajma Fokus: hantverkare i vaajma sid 16 21 Lierne i front på strikkebølgen Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 6 Ska bli enklare att arbeta i flera länder nr 2/2013 Projektledaren har

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden

Slutrapport. En modern landsbygd utan gränser. Projektfakta NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. En investering för framtiden En modern landsbygd utan gränser Slutrapport Projektfakta Prosjektnamn: Delområde Interreg: Prioritert område: Diarienummer/tilsgnsnr: Prosjektperiode: Svensk prosjekteier: Norsk prosjekteier: Regionprojekt

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

Allt för musiken sid. Svenskt möter norskt Grenseliret en suksess Filmfest i Valsjöbyn sid 12. Läs Gränsnytt och fler nyheter på www.gransprojekt.

Allt för musiken sid. Svenskt möter norskt Grenseliret en suksess Filmfest i Valsjöbyn sid 12. Läs Gränsnytt och fler nyheter på www.gransprojekt. Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Sep 2010 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se www.lierne.kommune.no www.royrvik.kommune.no www.krokom.se Anette i Røyrvik:

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tema Nordiska Ministerrådet

Tema Nordiska Ministerrådet Fokus: Flykningerennet sid 6 9 Vil forbedre arrangementet Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 5 Gäddede satsar på systembolag nr 1/2013 Projektledaren har ordet sid 2 Vi skal bygge

Läs mer

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt Teknisk chef Peter Månsson 22. Birgitta Schmidt Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 22 november 2011 kl 17.00-18.45 Beslutande Lars Jonehög, (SN) ordf Lennart Andersson (BoM) Ulla-Britt Svensson (BUN)

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2011-10-21 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete Det var 11 projekt som den 21 oktober 2011 fick stöd ur

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Frostviksbladet. utgiven av Tillväxt Frostviken 27 juni 2014. Tekniskt generationsskifte - Fiber till Frostviken

Frostviksbladet. utgiven av Tillväxt Frostviken 27 juni 2014. Tekniskt generationsskifte - Fiber till Frostviken Frostviksbladet utgiven av Tillväxt Frostviken 27 juni 2014 Tekniskt generationsskifte - Fiber till Frostviken Strömsunds kommun arbetar nu mot regeringens mål att förse 90 procent av kommunens innevånare

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Vi började dagen med en kort presentationsrunda för att berätta vilka vi är för Jessica (LOFOTA) som är tillbaka från sin mammaledighet.

Vi började dagen med en kort presentationsrunda för att berätta vilka vi är för Jessica (LOFOTA) som är tillbaka från sin mammaledighet. Summering nätverksträff 20051115 Plats: Melviksrummet, Statens Hus, Trondheim Närvarande: Anna Lindegren, Mica, Östersunds kommun Karl-Johan Johansen, TISIP, HiST Elisabet Cedersund, Linköpings universitet

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer