Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj Basfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta"

Transkript

1 l Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: km² [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt). Urfolksspråken Nahuatl, lenca, cacaopera. Religion: Katolicism (ca 46 procent), protestantism (ca 33 procent) Valuta: USD Växelkurs: 1 SEK = 0,12 USD (maj 2015) BNP/per capita, nominell 3988 USD (2014) BNP/per capita med 8021 USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) President/statschef: Salvador Sánchez Cerén Vicepresident: Oscar Ortíz Utrikesminister: Hugo Martínez Kongressen: En kammare med 84 mandat och representerade partier. Största politiska partier Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 35 mandat, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 31 mandat, Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA) 11 mandat, Partido de Concertación Nacional (PCN) 6 mandat, Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1 mandat

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Geografiskt domineras El Salvador av två parallella bergskedjor som ger upphov till tre topografiska regioner; 1) södra kustregionen som är tropiskt lågland 2) en central landsdel som präglas av subtropiska högslätter, vulkaner och dalgångar och 3) en nordlig bergsregion med lågland och dalgångar formade av Lempafloden och Sierra Madre. Högsta punkten är Cerro El Pital (2 730 m.ö.h.). Omkring 150 floder genomkorsar landet och mynnar ut i Stilla Havet. Maj är i genomsnitt den varmaste månaden (19-33C ), medan december är svalast (16-32C ). Juni månad är i regel rikast på nederbörd. El Salvador drabbas regelbundet av olika naturkatastrofer såsom vulkanutbrott, tropiska stormar och perioder av torka. Landet ligger i en mycket instabil geologisk zon och har skakats av flera kraftiga jordbävningar. El Salvador är indelat i 14 provinser, varav de folkrikaste är San Salvador, La Libertad och Santa Ana. La Unión i sydöst vid Fonsecabukten är en viktig naturlig hamnstad. Befolkningen utgörs till 90 procent av mestiser. Omkring fem procent av befolkningen är urfolk; främst lencas och pipiles. Ursprungsspråken som talas härstammar från språkfamiljen nahuatl, och av dessa talas främst pipil. Omkring 40 procent av befolkningen är bosatt på landsbygden. Historik Innan området som idag är El Salvador erövrades av spanjorerna år 1525 möttes dessa av hårt motstånd från urfolken. Området ifråga var vid denna tid huvudsakligen uppdelat i två stora regioner och ett flertal olika furstendömen. Det största motståndet kom från pipilfolket; en nomadiskt nahuafolk med ursprung i aztek- och toltec-civilisationerna som troligtvis migrerat söderut från Mexiko på 1000-talet e Kr. Efter 1525 kom El Salvador att styras som en del av det spanska kolonialväldet Guatemala under nästan 300 år. Precis som sina grannländer blev El Salvador självständigt från Spanien i september 1821, varefter landet en kort tid var en del av det mexikanska imperiet innan detta föll samman Därefter var El Salvador anslutet till den centralamerikanska federationen, innan det till slut blev en självständig republik Politiskt system El Salvadors författning från 1983 föreskriver ett demokratiskt statsskick med en verkställande, en lagstiftande och en dömande makt. Den verkställande makten utövas av presidenten som utses i allmänna val för en femårsperiod och som inte får ställa upp för omval. Presidenten är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Vid sin sida har presidenten en vicepresident som liksom regeringen utnämns och avsätts av presidenten. Den lagstiftande

3 3(12) makten, Asamblea Nacional, har en kammare med 84 ledamöter som väljs för en mandatperiod på tre år. Högsta domstolen består av 15 ledamöter som utses för en period av 9 år. El Salvadors 14 provinser styrs av guvernörer som utses av presidenten, och landets 262 kommuner styrs av borgmästare som utses i val som hålls i samband med parlamentsvalen. Den inrikespolitiska utvecklingen I likhet med de övriga centralamerikanska länderna var tiden efter självständigheten kantad av uppror och konflikter med grannländerna och en relativ stabilitet infann sig inte förrän under 1900-talets första årtionden. På talet påbörjades uppbyggnaden av en storskalig kaffeproduktion, vilken kom att dominera det politiska och ekonomiska livet i El Salvador i mer än ett århundrade framåt. Den ekonomiska eliten, dvs. storgodsägarna, hade stort inflytande och makten låg mer eller mindre i händerna på vad som kallades de 14 familjerna. Den ojämna jordfördelningen och den globala lågkonjunkturen gav 1932 upphov till ett uppror av de jordlösa under ledning av kommunistpartiets grundare Farabundo Martí. Upproret krossades brutalt av militären och tusentals bönder mördades. Händelsen, som är känd som La matanza (massakern), innebar startskottet för en lång period av samarbete mellan godsägarna och militären. Den politiska utvecklingen fram till 1970-talet präglades av militärkupper och på förhand uppgjorda val. En vändpunkt inträffade i samband med att oppositionen genom det kristdemokratiska partiet PDC:s José Napoleon Duarte vann valet Valresultatet godkändes dock inte, och militären återtog makten. Civilsamhället reagerade kraftigt mot bristerna i demokratin och studenter, fackföreningsrepresentanter och jordbrukare protesterade mot att önskvärda reformer aldrig genomfördes. Vänsterorienterade reformister och revolutionärer samlade stöd hos stora delar av befolkningen som var besvikna på den sociala och politiska situationen, vilket resulterade i att gerillagrupper bildades. År 1980 gick fem av dessa grupper samman under namnet Fronten Farabundo Martí för nationell befrielse (FMLN) och ett år senare var den interna väpnade konflikten ett faktum. Sammandrabbningar mellan den salvadoranska militären (uppbackad av USA i form av pengar, utrustning och rådgivare), paramilitära grupper, dödsskvadroner och gerilla resulterade i att mer än människor miste livet under det 12 år långa kriget. Den 16 januari 1992 slöts ett fredsavtal efter några års segslitna fredsförhandlingar under medling av FN. I utbyte mot politiska och sociala reformer och ett kraftigt reducerat inflytande för militären lade FMLN ned sina vapen och ombildades till ett politiskt parti. Sedan fredsavtalet är militären inte längre en drivande

4 4(12) aktör i den salvadoranska politiken. Den sanningskommission som tillsattes under fredsarbetet beräknar att omkring olika slags övergrepp begicks under konflikten. 60 procent involverade utomrättsliga avrättningar, 25 procent påtvingade försvinnanden, 20 procent tortyr och resterande involverade mer än en form av övergrepp. Sammantaget 85 procent av övergreppen bedöms ha begåtts av staten eller med kopplingar till staten. År 1993 antogs en amnestilag som rör alla typer av kränkningar av mänskliga rättigheter begångna under den interna väpnade konflikten, med undantag för perioden juni 1989 till Amnestilagen har försvårat möjligheterna att skapa försoning i landet. Under före detta president Funes mandatperiod ( ) inleddes ett (blygsamt) arbete med att ta itu med landets konfliktfyllda historia. År 2009 tillsattes en utredning ansvarig för det hittills ouppklarade mordet på ärkebiskop Óscar Romero I samband med tillsättningen bad presidenten om ursäkt å statens vägnar för Romeros död och för de kränkningar av mänskliga rättigheter som regimen begick under den interna väpnade konflikten. Under 2011 accepterade regeringen sitt ansvar för massakern i byn El Mozote 1981, då nära tusen personer dödades, varav nästan hälften var barn. I december 2012 beordrades El Salvador av den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter att utreda massakern. Högsta domstolens konstitutionella kammare accepterade i september 2013 en begäran från flera civilsamhällesorganisationer i vilken man kräver att legitimiteten av amnestilagen ska granskas, och i förlängningen en annullering av lagen. Domstolen har ännu inte meddelat sitt beslut. Hittills har inga konkreta resultat presenterats av regeringen men de senaste årens händelser har fått många att hoppas på en förändring av amnestilagstiftningen i landet och därmed en öppning till rättvisa och verklig försoning. Efter en lång process godkände påve Franciskus under 2015 ärkebiskop Romeros saligförklaring, vilken firades i El Salvador den 23 maj. Det är första gången som en biskop saligförklaras i Latinamerika och innebär ett steg närmare en helgonförklaring av Romero. President Duarte, som hade lett oppositionen mot militären och tvingats till landsflykt, bildade 1980 en koalition med sin forne fiende. När kristdemokraterna vann presidentvalet 1984 blev han den förste mer eller mindre demokratiskt valda presidenten i El Salvador på 50 år. Några vänsterpartier hade ännu inte medverkat i valen. I det följande presidentvalet 1989 vann högerpartiet ARENA, och dess kandidat Alfredo Cristiani tillträdde som president. Detta maktskifte mellan kristdemokraterna och ARENA innebar det första fredliga

5 5(12) maktöverlämnandet från en vald president till en annan i El Salvadors historia. I president- och parlamentsvalen 1994 deltog FMLN för första gången som ett lagligt politiskt parti, men ARENA lyckades behålla makten i såväl regering som parlament. Även i presidentvalen 1999 och 2004 vann ARENA. Den nationella politiken i El Salvador har sedan fredsavtalets undertecknande 1992 varit starkt polariserad mellan FMLN och ARENA. FMLN har en bakgrund som socialistisk gerillaorganisation och många av partifunktionärerna har ett förflutet som gerillakämpar. ARENA är ett utpräglat högerparti som traditionellt har haft ett nära nog symbiotiskt förhållande till den ekonomiska eliten. El Salvador, tillsammans med de övriga länderna i den s.k. Norra Triangeln; Honduras och Guatemala, tillhör de länder med högsta relativa antalet mord i världen. Stor ekonomisk ojämlikhet med få möjligheter för unga att komma ut i arbetslivet, svaga offentliga institutioner i ett klimat av korruption och höga nivåer av straffrihet är några av faktorerna bakom de höga våldsnivåerna. Sedan den senare delen av 1990-talet ökade våldet och brottsligheten lavinartat i El Salvador. Många av de unga salvadoraner som hade flytt till USA under och strax efter den interna väpnade konflikten drogs in i den nordamerikanska gängkulturen. Efter krigsslutet började USA utvisa de salvadoraner som hade gjort sig skyldiga till brott. Många av dem tillhörde de våldsamma ungdomsgängen som nu spreds vidare till El Salvador. Idag uppskattas omkring ungdomar tillhöra de kriminella ungdomsgängen sk maras och är ett av El Salvadors största sociala problem. Vid presidentvalet 2009 lyckades FMLN för första gången vinna presidentvalet. FMLN:s kandidat, Mauricio Funes, en välkänd och oberoende TVjournalist, var den första av FMLN:s presidentkandidater som inte tillhörde den gamla falangen gerillaledare. Eftersom ARENA innehaft makten under 20 år ( ) och därigenom präglat politiken efter fredsavtalets undertecknande var det en historisk seger för FMLN, och även ett viktigt steg för konsolideringen av El Salvadors demokrati. Ett av regeringen Funes främsta strategiska mål var att få tillstånd en ny, inkluderande ekonomisk och social modell i landet. Investeringen i sociala program riktade till den fattiga delen av befolkningen fyrdubblades under hans mandatperiod.

6 6(12) President Funes hamnade dock snabbt på kollisionskurs med partiet och anklagades för att inte driva en tillräckligt radikal politik. Han fortsatte dock att ha starkt stöd av väljarna. ARENA blev största parti i parlamentsvalet 2012 och Funes fick flera gånger hämta stöd från högerpartierna i nationalförsamlingen för att få igenom sina förslag. En annan prioriterad fråga för Funes var att hitta ett alternativ till den hårdhandskepolitik mot våldet som varit gällande under ARENA:s tid vid makten. I mars 2012 slöts en vapenvila vad gäller mord mellan de två största kriminella ungdomsgängen. Den salvadoranska regeringen var inte direkt inblandad i förhandlingarna mellan ungdomsgängen; katolska kyrkan och det civila samhället fungerade som medlare. I utbyte mot vapenvilan begärde maras bättre fängelseförhållanden och initiativ för att skapa ekonomiska möjligheter för deras familjemedlemmar. Under 2012 föll mordfrekvensen påtagligt och den nedåtgående trenden fortsatte under Från och med slutet av 2013 märktes emellertid åter en ökning av antalet mord. Dessutom hade man i slutet av 2013 funnit massgravar med mördade ungdomar, vilket gav upphov till spekulationer om att ungdomsgängen låtit dem försvinna för att dölja vad som i själva verket var mord. Vapenvilan kritiserades också för att vara icketransparent och stödet från allmänopinionen var svagt eftersom medborgarna inte upplevde en minskning av rån- och utpressningsbrott. Inför presidentvalet i januari 2014 var vapenvilan en av de viktigaste valfrågorna. ARENA:s kandidat, Norman Quijano, förkastade vapenvilan och lovade att återgå till de hårda tag mot gängen som tidigare gällde om han vann valet. Det regerande FMLN:s kandidat, Salvador Sánchez Cerén, undvek att nämna vapenvilan under valkampanjen, men sade att han ville skapa en bred politisk pakt som skulle göra det lättare att genomföra reformer för att bekämpa brottsligheten och öka tillväxten. FMLN kom nära seger redan i första omgången av presidentvalet, Sánchez Cerén fick 49 procent av rösterna. Norman Quijano fick 39 procent. Valdeltagandet var cirka 64 procent, något högre än i presidentvalet När den andra omgången av presidentvalet hölls den 9 mars blev resultatet så jämnt att ingen segrare kunde utses direkt. Men efter fyra dagar meddelade valmyndigheten att Sánchez Cerén segrat med bara 0,22 procentenheters marginal, eller knappt röster. ARENA hävdade att fusk förekommit och överklagade beslutet, men valmyndigheten fastställde resultatet och internationella observatörer konstaterade att valprocessen gått korrekt till.

7 7(12) Vapenvilan deklarerades officiellt som misslyckad under 2014 och sedan dess har mordnivåerna återgått och till och med överstigit nivåerna innan vapenvilan. I mars 2015 begicks 482 mord, vilket är den högsta siffran på ett decennium. Flera bedömare menar att vapenvilan underlättat för gängen att repositionera sig och växa sig starkare. Regeringen Sánchez Cerén har antagit en konfrontativ, hårdhandskepolitik mot våldet. Särskilda bataljoner med elitsoldater har börjat nyttjas i kampen mot de kriminella gängen. Det är första gången sedan den interna väpnade konflikten som elitsoldater används i El Salvador, vilket bland människorättsorganisationer har väckt kritik och hävdats föra tankarna tillbaka till dödskvadronerna under kriget. Bara i år har drygt 5000 gängmedlemmar gripits, och ett antal har dödats av poliser. Ett trettiotal poliser har fallit offer i sammandrabbningar med de kriminella gängen och vicepresident Oscar Ortíz uttalade nyligen att polisen inte ska frukta för konsekvenser av att använda sina vapen. Nya lagar har antagits som försvårar utredningar om polisvåld. Den salvadoranska regeringen står som synes inför otaliga utmaningar där vikten av en brottsbekämpningspolitik som angriper de strukturella orsakerna till våldet inte nog kan understrykas. Polariseringen med rötter i den interna väpnade konflikten fortsätter att dominera det politiska livet. Ekonomin går trögt, med en privat sektor som är tveksam till att investera på grund av de betydande säkerhetsriskerna. I mars 2015 hölls val till nationalförsamlingen, borgmästarposter och ledamöter i kommunfullmäktige i de 262 kommunerna. Det var första gången personval tilläts i form av s.k. voto cruzado, d v s personval över partigränserna. Komplexiteten i denna form av personval i kombination med ett datafel ledde till att valmyndigheten TSE inte kunde publicera preliminära resultat under valnatten. TSE fick ta emot kritik för sitt hanterande av valen och efter en omräkning av rösterna i San Salvador kunde nationalförsamlingens medlemmar ta plats i parlamentet i mitten av maj. ARENA blev åter största parti, med fyra fler mandat än FMLN. De två blocken i nationalförsamlingen (ARENA, PCN och PDC respektive FMLN och GANA) innehar nu exakt hälften var av rösterna vilket innebär att regeringen Sánchez Cerén har ytterst litet handlingsutrymme för att kunna driva igenom viktiga reformer i parlamentet, särskilt skattereformen som är nödvändig för att landet ska kunna ta sig ur den allvarliga finanspolitiska situationen man befinner sig i med en statsskuld på nästan 60 procent av BNP. FMLN kommer därmed med största sannolikhet fortsatt driva en moderat agenda i ett försök att bygga broar med oppositionen och den privata sektorn.

8 8(12) Ekonomi och handel El Salvador har sedan fredsavtalen 1992 gjort framsteg på flera områden. Fred, demokrati och politisk stabilitet har fått fäste och sociala förhållanden har gradvis förbättrats för delar av befolkningen. Tillväxten var god i ett decennium efter fredsavtalen, med ett årligt genomsnitt på 6 procent talets reformer följdes av en officiell dollarisering av ekonomin 2001, som har bidragit till att hålla nere räntorna och konsolidera en låg inflation. El Salvador har mycket nära handels- och investeringsrelationer med USA, och den kraftiga ekonomiska avmattningen i USA bidrog i stor utsträckning till att den salvadoranska ekonomin hamnade i recession under 2009 (-3.5 procent), den kraftigaste ekonomiska nedgången i Centralamerika. Ett ekonomiskt krispaket sjösattes i mitten av 2009 som löpte under tre år, som bl.a. innefattade budgetnedskärningar med 15 procent inom alla budgetområden utom utbildning och hälsa. Den salvadoranska ekonomin har återhämtat sig långsammare efter krisen än de övriga centralamerikanska länderna. Arbetslöshet, svag privatkonsumtion och låg kredittillväxt bidrar till att hålla nere tillväxtsiffrorna. Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Under 2014 ökade tillväxten med 2 procent. Ett antal förbättringar i skatteförvaltningen resulterade i att skatteintäkterna ökade med drygt 8 procent mellan 2012 och Skattetrycket i relation till BNP uppgår till ca 15 procent, vilket alltjämt är under det genomsnitt (18 procent av BNP) som IMF har beräknat för alla utvecklingsländer och lägre än de 16 procent som förutsågs i statsbudgeten för El Salvador har enligt flera internationella värderingsinstitut det mest attraktiva investeringsklimatet i Centralamerika. Mycket återstår dock att göra, bl.a. vad gäller att få bukt med kriminaliteten, förbättra statsförvaltningens effektivitet och transparens, bygga ut infrastrukturen och förbättra tillgången till avancerad teknologi. Andelen utländska investeringar har minskat sedan mitten av Även stigande priser på livsmedel är ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten och de fortsatta möjligheterna att genomföra sociala och ekonomiska reformer. El Salvador har en relativt öppen ekonomi där exporten står för drygt 20 procent av BNP. Största exportmarknader 2014 var USA (ca 46 procent), Honduras (ca 14 procent), Guatemala (ca 13 procent) och Nicaragua (ca 6 procent). Landets viktigaste importpartners 2014 var USA (ca 41 procent), Gua-

9 9(12) temala (ca 10 procent), Mexiko (ca 7 procent), Kina (ca 7 procent) och Honduras (ca 5 procent). Exporten till EU utgjorde 13 procent och importen 3 procent av totalen. De viktigaste exportprodukterna är kläder, plaster i obearbetad form, socker, tidningspapper och kaffe. Importen består främst av kol och andra bränslen, motorer, generatorer, elektriska maskiner och traktorer. För mer detaljerad information, se den ekonomiska och handelspolitiska rapporten på ambassadens hemsida: SE/Ambassader/Guatemala/Handel/Handel-med-El-Salvador/ Mänskliga rättigheter Kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer. Övergrepp från enskilda polisers sida, inklusive tortyr och misshandel, rapporteras regelbundet. Den allmänna våldsnivån är hög och antalet mord per tusen invånare är bland de högsta i världen. Rättsväsendet är svagt till följd av bristande resurser och korruption och straffriheten är utbredd. Amnestilagen från 1993, som rör brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under den interna väpnade konflikten ( ), försvårar möjligheterna att skapa försoning i landet. Fängelsesystemet präglas av hög överbeläggning, bristande sanitära förhållanden och stora säkerhetsbrister. Journalister kan verka fritt. Det har dock förekommit enstaka uppgifter om hot, särskilt i samband med rapportering om organiserad brottslighet eller korruption. Mötes- och föreningsfriheten föreskrivs i konstitutionen och respekteras i allmänhet. Det förekommer dock rapporter om hot och attacker mot fackföreningsföreträdare samt om övervåld av polis och militär vid demonstrationer. Nästan hälften av befolkningen, 47 procent, är arbetslös eller undersysselsatt, medan drygt 70 procent av den arbetsföra delen av befolkningen arbetar inom den informella sektorn. Inkomsterna i landet är ojämnt fördelade och delar av befolkningen har bristfällig tillgång till hälsovård och utbildning. 40 procent av befolkningen är fattiga av vilka cirka tio procent lever i extrem fattigdom. Landet placerade sig på plats 115 av 187 länder i UNDP:s Human Development Index 2014.

10 10(12) Kvinnor utsätts för diskriminering på en rad områden. Generellt är kvinnors löner lägre än mäns och kvinnor innehar i betydligt mindre utsträckning än männen chefspositioner eller politiskt viktiga poster. Våld inom hemmet är vanligt förekommande. Abort är förbjuden, även vid fara för moderns liv. Handel med kvinnor och barn förekommer och rättsliga påföljder är sällsynta. Under 2011 introducerades av presidentsekretariatet för social inkludering ett projekt med så kallade kvinnostäder; Ciudad Mujer, där 18 olika statliga institutioner finns samlade och kvinnor kan få hjälp med att anmäla misshandel, söka arbete, delta i kompetensutveckling, få hjälp med barnpassning och rådgivning i sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet har visat på goda resultat. Det förekommer hot, attacker och diskriminering mot hbt-personer. Personer med funktionsnedsättning har begränsad tillgång till utbildning, arbetsmarknad och social service. Hot mot försvarare av mänskliga rättigheter förekommer och enligt civilsamhällesorganisationer misstänks dessa hot ibland komma från grupper inom polisen och militären. Urfolken uppskattas utgöra omkring en procent av landets befolkning. Fördomar, rasism och diskriminering av landets urfolk förekommer. Under 2012 godkände parlamentet ett tillägg i konstitutionen (som måste godkännas av parlamentet i sin nya sammansättning efter valet 2015) där urfolken erkänns och det stipuleras att strategier för att bevara och utveckla urfolkens etniska och kulturella identitet ska antas. För mer detaljerad information, se Utrikesdepartementets senaste rapport om de mänskliga rättigheterna i El Salvador på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter:

11 11(12) Internationella relationer El Salvador har en nära relation till USA. Länderna har bl.a. slutit ett utlämningsavtal med innebörden att El Salvador ska lämna ut medborgare som står anklagade för brott i USA. Dessutom finns amerikansk militär i landet för att bekämpa den ökande narkotikahandeln. Förutom det ekonomiska utbytet mellan El Salvador och USA finns även en naturlig koppling till landet eftersom det uppskattas att drygt två miljoner salvadoraner är bosatta i USA. El Salvador är i stor grad beroende av export och tillämpar en exportledd tillväxtstrategi med en aktiv handelspolitik. El Salvador är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med bl a Mexiko, Chile, Taiwan, Panama samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Peru och Kanada fanns det 17 ekonomiska frizoner i landet. El Salvador omfattas av det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som sedan 1 oktober 2013 är i kraft rörande handelsdelen. Avtalet har tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Avtalet är det första bi-regionala associeringsavtalet för såväl Centralamerika som EU och är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. I juni 2014 anslöt sig El Salvador till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 1 som ger El Salvador tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja möjlighet att betala upp till hälften av räkningen med varor och tjänster. Sverige och El Salvador Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2014 till 133 MSEK medan importen från El Salvador nådde 35 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium var de främsta exportprodukterna verkstadsprodukter (maskiner, apparater, telekommunikation), den viktigaste importprodukten var kaffe. 1 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

12 12(12) De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är Ericsson och ABB. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval. Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är infrastruktur, främst vägbyggen, generering och distribution av el samt miljöteknik. Sedan ikraftträdandet av CAFTA-DR är sektorer som miljö- och bioteknik, fiskerioch mejerinäringen intressanta tack vare större investeringsmöjligheter. Det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika utgör ett verktyg som skulle kunna underlätta investeringar i dessa sektorer. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i San Salvador (honorär generalkonsul är Luis Castillo). El Salvador har en ambassad i Stockholm. Ambassadör är sedan 2015 Anita Cristina Escher Echeverría. Sveriges tidigare utvecklingssamarbete med El Salvador Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med El Salvador sedan 1979, bl.a. genom insatser till stöd för fredsavtalens genomförande under 1990-talet samt genom program för mikrokrediter under 2000-talet. Under den interna väpnade konflikten gav Sverige också ett omfattande humanitärt bistånd. Efter regeringens beslut år 2007 om landfokusering av det svenska biståndet avslutades utvecklingssamarbetet med El Salvador år Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador har varit begränsat under det senaste årtiondet. Det senaste besöket genomfördes i maj 2014, när vice utrikesminister Juan José García Vásquez besökte Stockholm. Dessförinnan besökte vicepresidenten Ana Vilma de Escobar statssekreteraren Annika Söder i december I februari 2004 besökte biståndsminister Carin Jämtin El Salvador. I maj 2002 besökte utrikesminister María Eugenia Brizuela de Avila utrikesminister Anna Lindh, och samma år kom även vice utrikesminister Hector Dada Sanchez på besök i Stockholm. I oktober 2001 besökte vicepresidenten Carlos Quintanilla Schmidt Stockholm. Sidas dåvarande generaldirektör Bo Göranssons reste till landet i samband med jordbävningskatastrofen 2001.

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22 Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: 130 370 km 2 [Sverige:

Läs mer

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28 Guatemala City Landöversikt Honduras maj 2015 Basfakta Folkmängd: 8,5 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Tegucigalpa (befolkning: drygt 1 miljon, inklusive systerorten

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012)

LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012) LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012) INTRODUKTION Guatemala är med sina drygt 14 miljoner invånare den folkrikaste nationen i Centralamerika. Landet utgör den största ekonomin och har traditionellt sett

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? www.hjalmarsonstiftelsen.se

RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? www.hjalmarsonstiftelsen.se RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? Av Linda Bergman www.hjalmarsonstiftelsen.se RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? Intervjuer om den politiska utvecklingen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året.

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Costa Rica är i ett regionalt sammanhang

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007 Tomas Sjöberg & Marco Arancibia Rapportens syfte Syftet med föreliggande redogörelse är att redovisa slutsatserna av de diskussioner som den svenska delegationen

Läs mer

Dagbok från Guatemala med We Effect

Dagbok från Guatemala med We Effect Dagbok från Guatemala med We Effect Anita Boman Daniels är ambassadör för We Effect i Dalarna. På senhösten 2014 deltog hon i en resa till Guatemala som biståndsorganisationen ordnade. Här berättar hon

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Basfakta 2015-06-25. President/statschef: Otto Pérez Molina Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre

Basfakta 2015-06-25. President/statschef: Otto Pérez Molina Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre Promemoria Sid. 1(13) 2015-06-25 Guatemala City Landöversikt Guatemala juni 2015 Basfakta Folkmängd: 15,9 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Guatemala City (befolkning: drygt 3 miljoner) Yta: 108

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna I Ekvatorialguinea har president Teodoro Obiang Nguemas styre karaktäriserats

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER Strasbourg, 17 april 2008 GVT/COM/II(2008)001 RÅDGIVANDE KOMMITTÉN OM RAMKONVENTIONEN OM SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER SVERIGES REGERINGS KOMMENTARER TILL RÅDGIVANDE KOMMITTÉNS ANDRA YTTRANDE OM GENOMFÖRANDET

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Sedan självständigheten 1991 har fyra allmänna val hållits. Ingen kritik har framkommit mot genomförandet av dessa val.

Sedan självständigheten 1991 har fyra allmänna val hållits. Ingen kritik har framkommit mot genomförandet av dessa val. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Slovenien 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) i Slovenien är god. Slovenien har ratificerat

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer