Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj Basfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta"

Transkript

1 l Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: km² [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt). Urfolksspråken Nahuatl, lenca, cacaopera. Religion: Katolicism (ca 46 procent), protestantism (ca 33 procent) Valuta: USD Växelkurs: 1 SEK = 0,12 USD (maj 2015) BNP/per capita, nominell 3988 USD (2014) BNP/per capita med 8021 USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) President/statschef: Salvador Sánchez Cerén Vicepresident: Oscar Ortíz Utrikesminister: Hugo Martínez Kongressen: En kammare med 84 mandat och representerade partier. Största politiska partier Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 35 mandat, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 31 mandat, Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA) 11 mandat, Partido de Concertación Nacional (PCN) 6 mandat, Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1 mandat

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Geografiskt domineras El Salvador av två parallella bergskedjor som ger upphov till tre topografiska regioner; 1) södra kustregionen som är tropiskt lågland 2) en central landsdel som präglas av subtropiska högslätter, vulkaner och dalgångar och 3) en nordlig bergsregion med lågland och dalgångar formade av Lempafloden och Sierra Madre. Högsta punkten är Cerro El Pital (2 730 m.ö.h.). Omkring 150 floder genomkorsar landet och mynnar ut i Stilla Havet. Maj är i genomsnitt den varmaste månaden (19-33C ), medan december är svalast (16-32C ). Juni månad är i regel rikast på nederbörd. El Salvador drabbas regelbundet av olika naturkatastrofer såsom vulkanutbrott, tropiska stormar och perioder av torka. Landet ligger i en mycket instabil geologisk zon och har skakats av flera kraftiga jordbävningar. El Salvador är indelat i 14 provinser, varav de folkrikaste är San Salvador, La Libertad och Santa Ana. La Unión i sydöst vid Fonsecabukten är en viktig naturlig hamnstad. Befolkningen utgörs till 90 procent av mestiser. Omkring fem procent av befolkningen är urfolk; främst lencas och pipiles. Ursprungsspråken som talas härstammar från språkfamiljen nahuatl, och av dessa talas främst pipil. Omkring 40 procent av befolkningen är bosatt på landsbygden. Historik Innan området som idag är El Salvador erövrades av spanjorerna år 1525 möttes dessa av hårt motstånd från urfolken. Området ifråga var vid denna tid huvudsakligen uppdelat i två stora regioner och ett flertal olika furstendömen. Det största motståndet kom från pipilfolket; en nomadiskt nahuafolk med ursprung i aztek- och toltec-civilisationerna som troligtvis migrerat söderut från Mexiko på 1000-talet e Kr. Efter 1525 kom El Salvador att styras som en del av det spanska kolonialväldet Guatemala under nästan 300 år. Precis som sina grannländer blev El Salvador självständigt från Spanien i september 1821, varefter landet en kort tid var en del av det mexikanska imperiet innan detta föll samman Därefter var El Salvador anslutet till den centralamerikanska federationen, innan det till slut blev en självständig republik Politiskt system El Salvadors författning från 1983 föreskriver ett demokratiskt statsskick med en verkställande, en lagstiftande och en dömande makt. Den verkställande makten utövas av presidenten som utses i allmänna val för en femårsperiod och som inte får ställa upp för omval. Presidenten är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Vid sin sida har presidenten en vicepresident som liksom regeringen utnämns och avsätts av presidenten. Den lagstiftande

3 3(12) makten, Asamblea Nacional, har en kammare med 84 ledamöter som väljs för en mandatperiod på tre år. Högsta domstolen består av 15 ledamöter som utses för en period av 9 år. El Salvadors 14 provinser styrs av guvernörer som utses av presidenten, och landets 262 kommuner styrs av borgmästare som utses i val som hålls i samband med parlamentsvalen. Den inrikespolitiska utvecklingen I likhet med de övriga centralamerikanska länderna var tiden efter självständigheten kantad av uppror och konflikter med grannländerna och en relativ stabilitet infann sig inte förrän under 1900-talets första årtionden. På talet påbörjades uppbyggnaden av en storskalig kaffeproduktion, vilken kom att dominera det politiska och ekonomiska livet i El Salvador i mer än ett århundrade framåt. Den ekonomiska eliten, dvs. storgodsägarna, hade stort inflytande och makten låg mer eller mindre i händerna på vad som kallades de 14 familjerna. Den ojämna jordfördelningen och den globala lågkonjunkturen gav 1932 upphov till ett uppror av de jordlösa under ledning av kommunistpartiets grundare Farabundo Martí. Upproret krossades brutalt av militären och tusentals bönder mördades. Händelsen, som är känd som La matanza (massakern), innebar startskottet för en lång period av samarbete mellan godsägarna och militären. Den politiska utvecklingen fram till 1970-talet präglades av militärkupper och på förhand uppgjorda val. En vändpunkt inträffade i samband med att oppositionen genom det kristdemokratiska partiet PDC:s José Napoleon Duarte vann valet Valresultatet godkändes dock inte, och militären återtog makten. Civilsamhället reagerade kraftigt mot bristerna i demokratin och studenter, fackföreningsrepresentanter och jordbrukare protesterade mot att önskvärda reformer aldrig genomfördes. Vänsterorienterade reformister och revolutionärer samlade stöd hos stora delar av befolkningen som var besvikna på den sociala och politiska situationen, vilket resulterade i att gerillagrupper bildades. År 1980 gick fem av dessa grupper samman under namnet Fronten Farabundo Martí för nationell befrielse (FMLN) och ett år senare var den interna väpnade konflikten ett faktum. Sammandrabbningar mellan den salvadoranska militären (uppbackad av USA i form av pengar, utrustning och rådgivare), paramilitära grupper, dödsskvadroner och gerilla resulterade i att mer än människor miste livet under det 12 år långa kriget. Den 16 januari 1992 slöts ett fredsavtal efter några års segslitna fredsförhandlingar under medling av FN. I utbyte mot politiska och sociala reformer och ett kraftigt reducerat inflytande för militären lade FMLN ned sina vapen och ombildades till ett politiskt parti. Sedan fredsavtalet är militären inte längre en drivande

4 4(12) aktör i den salvadoranska politiken. Den sanningskommission som tillsattes under fredsarbetet beräknar att omkring olika slags övergrepp begicks under konflikten. 60 procent involverade utomrättsliga avrättningar, 25 procent påtvingade försvinnanden, 20 procent tortyr och resterande involverade mer än en form av övergrepp. Sammantaget 85 procent av övergreppen bedöms ha begåtts av staten eller med kopplingar till staten. År 1993 antogs en amnestilag som rör alla typer av kränkningar av mänskliga rättigheter begångna under den interna väpnade konflikten, med undantag för perioden juni 1989 till Amnestilagen har försvårat möjligheterna att skapa försoning i landet. Under före detta president Funes mandatperiod ( ) inleddes ett (blygsamt) arbete med att ta itu med landets konfliktfyllda historia. År 2009 tillsattes en utredning ansvarig för det hittills ouppklarade mordet på ärkebiskop Óscar Romero I samband med tillsättningen bad presidenten om ursäkt å statens vägnar för Romeros död och för de kränkningar av mänskliga rättigheter som regimen begick under den interna väpnade konflikten. Under 2011 accepterade regeringen sitt ansvar för massakern i byn El Mozote 1981, då nära tusen personer dödades, varav nästan hälften var barn. I december 2012 beordrades El Salvador av den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter att utreda massakern. Högsta domstolens konstitutionella kammare accepterade i september 2013 en begäran från flera civilsamhällesorganisationer i vilken man kräver att legitimiteten av amnestilagen ska granskas, och i förlängningen en annullering av lagen. Domstolen har ännu inte meddelat sitt beslut. Hittills har inga konkreta resultat presenterats av regeringen men de senaste årens händelser har fått många att hoppas på en förändring av amnestilagstiftningen i landet och därmed en öppning till rättvisa och verklig försoning. Efter en lång process godkände påve Franciskus under 2015 ärkebiskop Romeros saligförklaring, vilken firades i El Salvador den 23 maj. Det är första gången som en biskop saligförklaras i Latinamerika och innebär ett steg närmare en helgonförklaring av Romero. President Duarte, som hade lett oppositionen mot militären och tvingats till landsflykt, bildade 1980 en koalition med sin forne fiende. När kristdemokraterna vann presidentvalet 1984 blev han den förste mer eller mindre demokratiskt valda presidenten i El Salvador på 50 år. Några vänsterpartier hade ännu inte medverkat i valen. I det följande presidentvalet 1989 vann högerpartiet ARENA, och dess kandidat Alfredo Cristiani tillträdde som president. Detta maktskifte mellan kristdemokraterna och ARENA innebar det första fredliga

5 5(12) maktöverlämnandet från en vald president till en annan i El Salvadors historia. I president- och parlamentsvalen 1994 deltog FMLN för första gången som ett lagligt politiskt parti, men ARENA lyckades behålla makten i såväl regering som parlament. Även i presidentvalen 1999 och 2004 vann ARENA. Den nationella politiken i El Salvador har sedan fredsavtalets undertecknande 1992 varit starkt polariserad mellan FMLN och ARENA. FMLN har en bakgrund som socialistisk gerillaorganisation och många av partifunktionärerna har ett förflutet som gerillakämpar. ARENA är ett utpräglat högerparti som traditionellt har haft ett nära nog symbiotiskt förhållande till den ekonomiska eliten. El Salvador, tillsammans med de övriga länderna i den s.k. Norra Triangeln; Honduras och Guatemala, tillhör de länder med högsta relativa antalet mord i världen. Stor ekonomisk ojämlikhet med få möjligheter för unga att komma ut i arbetslivet, svaga offentliga institutioner i ett klimat av korruption och höga nivåer av straffrihet är några av faktorerna bakom de höga våldsnivåerna. Sedan den senare delen av 1990-talet ökade våldet och brottsligheten lavinartat i El Salvador. Många av de unga salvadoraner som hade flytt till USA under och strax efter den interna väpnade konflikten drogs in i den nordamerikanska gängkulturen. Efter krigsslutet började USA utvisa de salvadoraner som hade gjort sig skyldiga till brott. Många av dem tillhörde de våldsamma ungdomsgängen som nu spreds vidare till El Salvador. Idag uppskattas omkring ungdomar tillhöra de kriminella ungdomsgängen sk maras och är ett av El Salvadors största sociala problem. Vid presidentvalet 2009 lyckades FMLN för första gången vinna presidentvalet. FMLN:s kandidat, Mauricio Funes, en välkänd och oberoende TVjournalist, var den första av FMLN:s presidentkandidater som inte tillhörde den gamla falangen gerillaledare. Eftersom ARENA innehaft makten under 20 år ( ) och därigenom präglat politiken efter fredsavtalets undertecknande var det en historisk seger för FMLN, och även ett viktigt steg för konsolideringen av El Salvadors demokrati. Ett av regeringen Funes främsta strategiska mål var att få tillstånd en ny, inkluderande ekonomisk och social modell i landet. Investeringen i sociala program riktade till den fattiga delen av befolkningen fyrdubblades under hans mandatperiod.

6 6(12) President Funes hamnade dock snabbt på kollisionskurs med partiet och anklagades för att inte driva en tillräckligt radikal politik. Han fortsatte dock att ha starkt stöd av väljarna. ARENA blev största parti i parlamentsvalet 2012 och Funes fick flera gånger hämta stöd från högerpartierna i nationalförsamlingen för att få igenom sina förslag. En annan prioriterad fråga för Funes var att hitta ett alternativ till den hårdhandskepolitik mot våldet som varit gällande under ARENA:s tid vid makten. I mars 2012 slöts en vapenvila vad gäller mord mellan de två största kriminella ungdomsgängen. Den salvadoranska regeringen var inte direkt inblandad i förhandlingarna mellan ungdomsgängen; katolska kyrkan och det civila samhället fungerade som medlare. I utbyte mot vapenvilan begärde maras bättre fängelseförhållanden och initiativ för att skapa ekonomiska möjligheter för deras familjemedlemmar. Under 2012 föll mordfrekvensen påtagligt och den nedåtgående trenden fortsatte under Från och med slutet av 2013 märktes emellertid åter en ökning av antalet mord. Dessutom hade man i slutet av 2013 funnit massgravar med mördade ungdomar, vilket gav upphov till spekulationer om att ungdomsgängen låtit dem försvinna för att dölja vad som i själva verket var mord. Vapenvilan kritiserades också för att vara icketransparent och stödet från allmänopinionen var svagt eftersom medborgarna inte upplevde en minskning av rån- och utpressningsbrott. Inför presidentvalet i januari 2014 var vapenvilan en av de viktigaste valfrågorna. ARENA:s kandidat, Norman Quijano, förkastade vapenvilan och lovade att återgå till de hårda tag mot gängen som tidigare gällde om han vann valet. Det regerande FMLN:s kandidat, Salvador Sánchez Cerén, undvek att nämna vapenvilan under valkampanjen, men sade att han ville skapa en bred politisk pakt som skulle göra det lättare att genomföra reformer för att bekämpa brottsligheten och öka tillväxten. FMLN kom nära seger redan i första omgången av presidentvalet, Sánchez Cerén fick 49 procent av rösterna. Norman Quijano fick 39 procent. Valdeltagandet var cirka 64 procent, något högre än i presidentvalet När den andra omgången av presidentvalet hölls den 9 mars blev resultatet så jämnt att ingen segrare kunde utses direkt. Men efter fyra dagar meddelade valmyndigheten att Sánchez Cerén segrat med bara 0,22 procentenheters marginal, eller knappt röster. ARENA hävdade att fusk förekommit och överklagade beslutet, men valmyndigheten fastställde resultatet och internationella observatörer konstaterade att valprocessen gått korrekt till.

7 7(12) Vapenvilan deklarerades officiellt som misslyckad under 2014 och sedan dess har mordnivåerna återgått och till och med överstigit nivåerna innan vapenvilan. I mars 2015 begicks 482 mord, vilket är den högsta siffran på ett decennium. Flera bedömare menar att vapenvilan underlättat för gängen att repositionera sig och växa sig starkare. Regeringen Sánchez Cerén har antagit en konfrontativ, hårdhandskepolitik mot våldet. Särskilda bataljoner med elitsoldater har börjat nyttjas i kampen mot de kriminella gängen. Det är första gången sedan den interna väpnade konflikten som elitsoldater används i El Salvador, vilket bland människorättsorganisationer har väckt kritik och hävdats föra tankarna tillbaka till dödskvadronerna under kriget. Bara i år har drygt 5000 gängmedlemmar gripits, och ett antal har dödats av poliser. Ett trettiotal poliser har fallit offer i sammandrabbningar med de kriminella gängen och vicepresident Oscar Ortíz uttalade nyligen att polisen inte ska frukta för konsekvenser av att använda sina vapen. Nya lagar har antagits som försvårar utredningar om polisvåld. Den salvadoranska regeringen står som synes inför otaliga utmaningar där vikten av en brottsbekämpningspolitik som angriper de strukturella orsakerna till våldet inte nog kan understrykas. Polariseringen med rötter i den interna väpnade konflikten fortsätter att dominera det politiska livet. Ekonomin går trögt, med en privat sektor som är tveksam till att investera på grund av de betydande säkerhetsriskerna. I mars 2015 hölls val till nationalförsamlingen, borgmästarposter och ledamöter i kommunfullmäktige i de 262 kommunerna. Det var första gången personval tilläts i form av s.k. voto cruzado, d v s personval över partigränserna. Komplexiteten i denna form av personval i kombination med ett datafel ledde till att valmyndigheten TSE inte kunde publicera preliminära resultat under valnatten. TSE fick ta emot kritik för sitt hanterande av valen och efter en omräkning av rösterna i San Salvador kunde nationalförsamlingens medlemmar ta plats i parlamentet i mitten av maj. ARENA blev åter största parti, med fyra fler mandat än FMLN. De två blocken i nationalförsamlingen (ARENA, PCN och PDC respektive FMLN och GANA) innehar nu exakt hälften var av rösterna vilket innebär att regeringen Sánchez Cerén har ytterst litet handlingsutrymme för att kunna driva igenom viktiga reformer i parlamentet, särskilt skattereformen som är nödvändig för att landet ska kunna ta sig ur den allvarliga finanspolitiska situationen man befinner sig i med en statsskuld på nästan 60 procent av BNP. FMLN kommer därmed med största sannolikhet fortsatt driva en moderat agenda i ett försök att bygga broar med oppositionen och den privata sektorn.

8 8(12) Ekonomi och handel El Salvador har sedan fredsavtalen 1992 gjort framsteg på flera områden. Fred, demokrati och politisk stabilitet har fått fäste och sociala förhållanden har gradvis förbättrats för delar av befolkningen. Tillväxten var god i ett decennium efter fredsavtalen, med ett årligt genomsnitt på 6 procent talets reformer följdes av en officiell dollarisering av ekonomin 2001, som har bidragit till att hålla nere räntorna och konsolidera en låg inflation. El Salvador har mycket nära handels- och investeringsrelationer med USA, och den kraftiga ekonomiska avmattningen i USA bidrog i stor utsträckning till att den salvadoranska ekonomin hamnade i recession under 2009 (-3.5 procent), den kraftigaste ekonomiska nedgången i Centralamerika. Ett ekonomiskt krispaket sjösattes i mitten av 2009 som löpte under tre år, som bl.a. innefattade budgetnedskärningar med 15 procent inom alla budgetområden utom utbildning och hälsa. Den salvadoranska ekonomin har återhämtat sig långsammare efter krisen än de övriga centralamerikanska länderna. Arbetslöshet, svag privatkonsumtion och låg kredittillväxt bidrar till att hålla nere tillväxtsiffrorna. Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Under 2014 ökade tillväxten med 2 procent. Ett antal förbättringar i skatteförvaltningen resulterade i att skatteintäkterna ökade med drygt 8 procent mellan 2012 och Skattetrycket i relation till BNP uppgår till ca 15 procent, vilket alltjämt är under det genomsnitt (18 procent av BNP) som IMF har beräknat för alla utvecklingsländer och lägre än de 16 procent som förutsågs i statsbudgeten för El Salvador har enligt flera internationella värderingsinstitut det mest attraktiva investeringsklimatet i Centralamerika. Mycket återstår dock att göra, bl.a. vad gäller att få bukt med kriminaliteten, förbättra statsförvaltningens effektivitet och transparens, bygga ut infrastrukturen och förbättra tillgången till avancerad teknologi. Andelen utländska investeringar har minskat sedan mitten av Även stigande priser på livsmedel är ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten och de fortsatta möjligheterna att genomföra sociala och ekonomiska reformer. El Salvador har en relativt öppen ekonomi där exporten står för drygt 20 procent av BNP. Största exportmarknader 2014 var USA (ca 46 procent), Honduras (ca 14 procent), Guatemala (ca 13 procent) och Nicaragua (ca 6 procent). Landets viktigaste importpartners 2014 var USA (ca 41 procent), Gua-

9 9(12) temala (ca 10 procent), Mexiko (ca 7 procent), Kina (ca 7 procent) och Honduras (ca 5 procent). Exporten till EU utgjorde 13 procent och importen 3 procent av totalen. De viktigaste exportprodukterna är kläder, plaster i obearbetad form, socker, tidningspapper och kaffe. Importen består främst av kol och andra bränslen, motorer, generatorer, elektriska maskiner och traktorer. För mer detaljerad information, se den ekonomiska och handelspolitiska rapporten på ambassadens hemsida: SE/Ambassader/Guatemala/Handel/Handel-med-El-Salvador/ Mänskliga rättigheter Kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer. Övergrepp från enskilda polisers sida, inklusive tortyr och misshandel, rapporteras regelbundet. Den allmänna våldsnivån är hög och antalet mord per tusen invånare är bland de högsta i världen. Rättsväsendet är svagt till följd av bristande resurser och korruption och straffriheten är utbredd. Amnestilagen från 1993, som rör brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under den interna väpnade konflikten ( ), försvårar möjligheterna att skapa försoning i landet. Fängelsesystemet präglas av hög överbeläggning, bristande sanitära förhållanden och stora säkerhetsbrister. Journalister kan verka fritt. Det har dock förekommit enstaka uppgifter om hot, särskilt i samband med rapportering om organiserad brottslighet eller korruption. Mötes- och föreningsfriheten föreskrivs i konstitutionen och respekteras i allmänhet. Det förekommer dock rapporter om hot och attacker mot fackföreningsföreträdare samt om övervåld av polis och militär vid demonstrationer. Nästan hälften av befolkningen, 47 procent, är arbetslös eller undersysselsatt, medan drygt 70 procent av den arbetsföra delen av befolkningen arbetar inom den informella sektorn. Inkomsterna i landet är ojämnt fördelade och delar av befolkningen har bristfällig tillgång till hälsovård och utbildning. 40 procent av befolkningen är fattiga av vilka cirka tio procent lever i extrem fattigdom. Landet placerade sig på plats 115 av 187 länder i UNDP:s Human Development Index 2014.

10 10(12) Kvinnor utsätts för diskriminering på en rad områden. Generellt är kvinnors löner lägre än mäns och kvinnor innehar i betydligt mindre utsträckning än männen chefspositioner eller politiskt viktiga poster. Våld inom hemmet är vanligt förekommande. Abort är förbjuden, även vid fara för moderns liv. Handel med kvinnor och barn förekommer och rättsliga påföljder är sällsynta. Under 2011 introducerades av presidentsekretariatet för social inkludering ett projekt med så kallade kvinnostäder; Ciudad Mujer, där 18 olika statliga institutioner finns samlade och kvinnor kan få hjälp med att anmäla misshandel, söka arbete, delta i kompetensutveckling, få hjälp med barnpassning och rådgivning i sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet har visat på goda resultat. Det förekommer hot, attacker och diskriminering mot hbt-personer. Personer med funktionsnedsättning har begränsad tillgång till utbildning, arbetsmarknad och social service. Hot mot försvarare av mänskliga rättigheter förekommer och enligt civilsamhällesorganisationer misstänks dessa hot ibland komma från grupper inom polisen och militären. Urfolken uppskattas utgöra omkring en procent av landets befolkning. Fördomar, rasism och diskriminering av landets urfolk förekommer. Under 2012 godkände parlamentet ett tillägg i konstitutionen (som måste godkännas av parlamentet i sin nya sammansättning efter valet 2015) där urfolken erkänns och det stipuleras att strategier för att bevara och utveckla urfolkens etniska och kulturella identitet ska antas. För mer detaljerad information, se Utrikesdepartementets senaste rapport om de mänskliga rättigheterna i El Salvador på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter:

11 11(12) Internationella relationer El Salvador har en nära relation till USA. Länderna har bl.a. slutit ett utlämningsavtal med innebörden att El Salvador ska lämna ut medborgare som står anklagade för brott i USA. Dessutom finns amerikansk militär i landet för att bekämpa den ökande narkotikahandeln. Förutom det ekonomiska utbytet mellan El Salvador och USA finns även en naturlig koppling till landet eftersom det uppskattas att drygt två miljoner salvadoraner är bosatta i USA. El Salvador är i stor grad beroende av export och tillämpar en exportledd tillväxtstrategi med en aktiv handelspolitik. El Salvador är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med bl a Mexiko, Chile, Taiwan, Panama samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Peru och Kanada fanns det 17 ekonomiska frizoner i landet. El Salvador omfattas av det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som sedan 1 oktober 2013 är i kraft rörande handelsdelen. Avtalet har tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Avtalet är det första bi-regionala associeringsavtalet för såväl Centralamerika som EU och är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. I juni 2014 anslöt sig El Salvador till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 1 som ger El Salvador tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja möjlighet att betala upp till hälften av räkningen med varor och tjänster. Sverige och El Salvador Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2014 till 133 MSEK medan importen från El Salvador nådde 35 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium var de främsta exportprodukterna verkstadsprodukter (maskiner, apparater, telekommunikation), den viktigaste importprodukten var kaffe. 1 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

12 12(12) De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är Ericsson och ABB. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval. Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är infrastruktur, främst vägbyggen, generering och distribution av el samt miljöteknik. Sedan ikraftträdandet av CAFTA-DR är sektorer som miljö- och bioteknik, fiskerioch mejerinäringen intressanta tack vare större investeringsmöjligheter. Det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika utgör ett verktyg som skulle kunna underlätta investeringar i dessa sektorer. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i San Salvador (honorär generalkonsul är Luis Castillo). El Salvador har en ambassad i Stockholm. Ambassadör är sedan 2015 Anita Cristina Escher Echeverría. Sveriges tidigare utvecklingssamarbete med El Salvador Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med El Salvador sedan 1979, bl.a. genom insatser till stöd för fredsavtalens genomförande under 1990-talet samt genom program för mikrokrediter under 2000-talet. Under den interna väpnade konflikten gav Sverige också ett omfattande humanitärt bistånd. Efter regeringens beslut år 2007 om landfokusering av det svenska biståndet avslutades utvecklingssamarbetet med El Salvador år Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador har varit begränsat under det senaste årtiondet. Det senaste besöket genomfördes i maj 2014, när vice utrikesminister Juan José García Vásquez besökte Stockholm. Dessförinnan besökte vicepresidenten Ana Vilma de Escobar statssekreteraren Annika Söder i december I februari 2004 besökte biståndsminister Carin Jämtin El Salvador. I maj 2002 besökte utrikesminister María Eugenia Brizuela de Avila utrikesminister Anna Lindh, och samma år kom även vice utrikesminister Hector Dada Sanchez på besök i Stockholm. I oktober 2001 besökte vicepresidenten Carlos Quintanilla Schmidt Stockholm. Sidas dåvarande generaldirektör Bo Göranssons reste till landet i samband med jordbävningskatastrofen 2001.

Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt El Salvador januari Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt El Salvador januari Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2017-01-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador januari 2017 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (uppskattning 2016) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta:

Läs mer

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City 2014-05-13 Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Tendenser under 2013 Efter den ekonomiska avmattningen 2008-2009 inleddes en övertygande återhämtning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

- Detta har aldrig tidigare hänt i världshistorien, sade Ilkka Taipale under ett besök i det lilla centralamerikanska landet i februari.

- Detta har aldrig tidigare hänt i världshistorien, sade Ilkka Taipale under ett besök i det lilla centralamerikanska landet i februari. De borde få Nobels fredspris För ett år sedan var El Salvador världens nästfarligaste land med 14 mordoffer om dagen. Över en natt, den 9 mars 2012, sjönk antalet till fem. Fängslade gängmedlemmar kom

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien är mångfacetterade och arbetet bedrivs på olika nivåer. EU samverkar med hela regionen genom toppmöten för stats- och regeringschefer,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

Vad är det som händer i Venezuela?

Vad är det som händer i Venezuela? Vad är det som händer i Venezuela? Högern vann majoritet i Nationalförsamlingen i december 2015 efter omfattande sabotage av landets ekonomi. Deras viktigaste mål sedan dess har varit att störta president

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2]

Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2] Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-26 Landöversikt Costa Rica juni 2015 Basfakta Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) Huvudstad: San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) Yta: 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2] Språk:

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör också sökas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i El Salvador Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

Mänskliga rättigheter i El Salvador Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt fyra procent under 2014. Det är troligt att en ny regering

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22 Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: 130 370 km 2 [Sverige:

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0062/2016 14.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet.

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet. Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig samman- ställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Rättsavdelningen SR 33/2016

Rättsavdelningen SR 33/2016 Bfd22 141107 1 (5) Rättsavdelningen 2016-07-06 SR 33/2016 I detta styrdokument finns hänvisningar av relevans för lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar

Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar Promemoria Sid. 1(6) 2012-03-28 Guatemala City Första ambassadsekreterarna Mats Ottosson och Jocke Nyberg Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala: Resultat och utmaningar 1. Bakgrund Sverige har bedrivit

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.4.2014 COM(2014) 237 final 2014/0130 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i det associeringsråd som inrättats medlemsstater,

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Mexiko

Mänskliga rättigheter i Mexiko Mänskliga rättigheter i Mexiko Mexiko blev självständigt från kolonialt styre år 1821. I konstitutionen står det redan i den andra artikeln att landet är multikulturellt till sin natur med många olika

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28 Guatemala City Landöversikt Honduras maj 2015 Basfakta Folkmängd: 8,5 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Tegucigalpa (befolkning: drygt 1 miljon, inklusive systerorten

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats Ömtålig vändning i den spanska ekonomin Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien? Spanien vinnare som turistdestination

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina P7_TA(2010)0035 Situationen i Ukraina Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Regional översikt: amerika

Regional översikt: amerika amnesty international årsrapport 2010 Regional översikt: amerika Vi har lidit alltför mycket med så mycket våld vi ber inte om våra rättigheter, vi kräver dem: en snabb gränsdragning kring våra landområden

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i El Salvador 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i El Salvador 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i El Salvador 2005 1. Sammanfattning Sedan fredsavtalet ingicks 1992 har respekten för mänskliga rättigheter (MR) i El Salvador förbättrats. Den allmänna och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Norge 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Norge 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Norge 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Norge är gott. De medborgerliga och politiska

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Eldens hemlighet. Hening Mankell

Eldens hemlighet. Hening Mankell Eldens hemlighet Hening Mankell 1 Lärarhandledningen till Eldens hemlighet är gjord av Kalle Güettler, författare och skolbibliotekarie. Du finner den bredvid det här dokumentet. Eftersom handledningen

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN

En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN En liberal feministisk utrikespolitik Liberalerna har en lång tradition av jämställdhetskamp, som också gäller

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Komorerna är en demokrati i utveckling. Även om regeringen generellt respekterar invånarnas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(98)29 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 3: BEKÄMPANDE AV RASISM OCH INTOLERANS MOT ROMER Strasbourg, 6 mars

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE I EL SALVADOR

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE I EL SALVADOR RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE I EL SALVADOR Inledning. Föreningen LUCA i Stockholm beviljades 50 000 kronor av Forum Syd i februari år 2011 för att genomföra en förstudie tillsammans med vår samarbetspartner

Läs mer

Europa efter det första världskriget

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern Jugoslaviem aug 27 14:18 Europa efter det första världskriget Tyskland Turkiet aug 27 12:59 1 Tysklands territoriella

Läs mer