Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj Basfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta"

Transkript

1 l Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: km² [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt). Urfolksspråken Nahuatl, lenca, cacaopera. Religion: Katolicism (ca 46 procent), protestantism (ca 33 procent) Valuta: USD Växelkurs: 1 SEK = 0,12 USD (maj 2015) BNP/per capita, nominell 3988 USD (2014) BNP/per capita med 8021 USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) President/statschef: Salvador Sánchez Cerén Vicepresident: Oscar Ortíz Utrikesminister: Hugo Martínez Kongressen: En kammare med 84 mandat och representerade partier. Största politiska partier Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 35 mandat, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 31 mandat, Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA) 11 mandat, Partido de Concertación Nacional (PCN) 6 mandat, Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1 mandat

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Geografiskt domineras El Salvador av två parallella bergskedjor som ger upphov till tre topografiska regioner; 1) södra kustregionen som är tropiskt lågland 2) en central landsdel som präglas av subtropiska högslätter, vulkaner och dalgångar och 3) en nordlig bergsregion med lågland och dalgångar formade av Lempafloden och Sierra Madre. Högsta punkten är Cerro El Pital (2 730 m.ö.h.). Omkring 150 floder genomkorsar landet och mynnar ut i Stilla Havet. Maj är i genomsnitt den varmaste månaden (19-33C ), medan december är svalast (16-32C ). Juni månad är i regel rikast på nederbörd. El Salvador drabbas regelbundet av olika naturkatastrofer såsom vulkanutbrott, tropiska stormar och perioder av torka. Landet ligger i en mycket instabil geologisk zon och har skakats av flera kraftiga jordbävningar. El Salvador är indelat i 14 provinser, varav de folkrikaste är San Salvador, La Libertad och Santa Ana. La Unión i sydöst vid Fonsecabukten är en viktig naturlig hamnstad. Befolkningen utgörs till 90 procent av mestiser. Omkring fem procent av befolkningen är urfolk; främst lencas och pipiles. Ursprungsspråken som talas härstammar från språkfamiljen nahuatl, och av dessa talas främst pipil. Omkring 40 procent av befolkningen är bosatt på landsbygden. Historik Innan området som idag är El Salvador erövrades av spanjorerna år 1525 möttes dessa av hårt motstånd från urfolken. Området ifråga var vid denna tid huvudsakligen uppdelat i två stora regioner och ett flertal olika furstendömen. Det största motståndet kom från pipilfolket; en nomadiskt nahuafolk med ursprung i aztek- och toltec-civilisationerna som troligtvis migrerat söderut från Mexiko på 1000-talet e Kr. Efter 1525 kom El Salvador att styras som en del av det spanska kolonialväldet Guatemala under nästan 300 år. Precis som sina grannländer blev El Salvador självständigt från Spanien i september 1821, varefter landet en kort tid var en del av det mexikanska imperiet innan detta föll samman Därefter var El Salvador anslutet till den centralamerikanska federationen, innan det till slut blev en självständig republik Politiskt system El Salvadors författning från 1983 föreskriver ett demokratiskt statsskick med en verkställande, en lagstiftande och en dömande makt. Den verkställande makten utövas av presidenten som utses i allmänna val för en femårsperiod och som inte får ställa upp för omval. Presidenten är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Vid sin sida har presidenten en vicepresident som liksom regeringen utnämns och avsätts av presidenten. Den lagstiftande

3 3(12) makten, Asamblea Nacional, har en kammare med 84 ledamöter som väljs för en mandatperiod på tre år. Högsta domstolen består av 15 ledamöter som utses för en period av 9 år. El Salvadors 14 provinser styrs av guvernörer som utses av presidenten, och landets 262 kommuner styrs av borgmästare som utses i val som hålls i samband med parlamentsvalen. Den inrikespolitiska utvecklingen I likhet med de övriga centralamerikanska länderna var tiden efter självständigheten kantad av uppror och konflikter med grannländerna och en relativ stabilitet infann sig inte förrän under 1900-talets första årtionden. På talet påbörjades uppbyggnaden av en storskalig kaffeproduktion, vilken kom att dominera det politiska och ekonomiska livet i El Salvador i mer än ett århundrade framåt. Den ekonomiska eliten, dvs. storgodsägarna, hade stort inflytande och makten låg mer eller mindre i händerna på vad som kallades de 14 familjerna. Den ojämna jordfördelningen och den globala lågkonjunkturen gav 1932 upphov till ett uppror av de jordlösa under ledning av kommunistpartiets grundare Farabundo Martí. Upproret krossades brutalt av militären och tusentals bönder mördades. Händelsen, som är känd som La matanza (massakern), innebar startskottet för en lång period av samarbete mellan godsägarna och militären. Den politiska utvecklingen fram till 1970-talet präglades av militärkupper och på förhand uppgjorda val. En vändpunkt inträffade i samband med att oppositionen genom det kristdemokratiska partiet PDC:s José Napoleon Duarte vann valet Valresultatet godkändes dock inte, och militären återtog makten. Civilsamhället reagerade kraftigt mot bristerna i demokratin och studenter, fackföreningsrepresentanter och jordbrukare protesterade mot att önskvärda reformer aldrig genomfördes. Vänsterorienterade reformister och revolutionärer samlade stöd hos stora delar av befolkningen som var besvikna på den sociala och politiska situationen, vilket resulterade i att gerillagrupper bildades. År 1980 gick fem av dessa grupper samman under namnet Fronten Farabundo Martí för nationell befrielse (FMLN) och ett år senare var den interna väpnade konflikten ett faktum. Sammandrabbningar mellan den salvadoranska militären (uppbackad av USA i form av pengar, utrustning och rådgivare), paramilitära grupper, dödsskvadroner och gerilla resulterade i att mer än människor miste livet under det 12 år långa kriget. Den 16 januari 1992 slöts ett fredsavtal efter några års segslitna fredsförhandlingar under medling av FN. I utbyte mot politiska och sociala reformer och ett kraftigt reducerat inflytande för militären lade FMLN ned sina vapen och ombildades till ett politiskt parti. Sedan fredsavtalet är militären inte längre en drivande

4 4(12) aktör i den salvadoranska politiken. Den sanningskommission som tillsattes under fredsarbetet beräknar att omkring olika slags övergrepp begicks under konflikten. 60 procent involverade utomrättsliga avrättningar, 25 procent påtvingade försvinnanden, 20 procent tortyr och resterande involverade mer än en form av övergrepp. Sammantaget 85 procent av övergreppen bedöms ha begåtts av staten eller med kopplingar till staten. År 1993 antogs en amnestilag som rör alla typer av kränkningar av mänskliga rättigheter begångna under den interna väpnade konflikten, med undantag för perioden juni 1989 till Amnestilagen har försvårat möjligheterna att skapa försoning i landet. Under före detta president Funes mandatperiod ( ) inleddes ett (blygsamt) arbete med att ta itu med landets konfliktfyllda historia. År 2009 tillsattes en utredning ansvarig för det hittills ouppklarade mordet på ärkebiskop Óscar Romero I samband med tillsättningen bad presidenten om ursäkt å statens vägnar för Romeros död och för de kränkningar av mänskliga rättigheter som regimen begick under den interna väpnade konflikten. Under 2011 accepterade regeringen sitt ansvar för massakern i byn El Mozote 1981, då nära tusen personer dödades, varav nästan hälften var barn. I december 2012 beordrades El Salvador av den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter att utreda massakern. Högsta domstolens konstitutionella kammare accepterade i september 2013 en begäran från flera civilsamhällesorganisationer i vilken man kräver att legitimiteten av amnestilagen ska granskas, och i förlängningen en annullering av lagen. Domstolen har ännu inte meddelat sitt beslut. Hittills har inga konkreta resultat presenterats av regeringen men de senaste årens händelser har fått många att hoppas på en förändring av amnestilagstiftningen i landet och därmed en öppning till rättvisa och verklig försoning. Efter en lång process godkände påve Franciskus under 2015 ärkebiskop Romeros saligförklaring, vilken firades i El Salvador den 23 maj. Det är första gången som en biskop saligförklaras i Latinamerika och innebär ett steg närmare en helgonförklaring av Romero. President Duarte, som hade lett oppositionen mot militären och tvingats till landsflykt, bildade 1980 en koalition med sin forne fiende. När kristdemokraterna vann presidentvalet 1984 blev han den förste mer eller mindre demokratiskt valda presidenten i El Salvador på 50 år. Några vänsterpartier hade ännu inte medverkat i valen. I det följande presidentvalet 1989 vann högerpartiet ARENA, och dess kandidat Alfredo Cristiani tillträdde som president. Detta maktskifte mellan kristdemokraterna och ARENA innebar det första fredliga

5 5(12) maktöverlämnandet från en vald president till en annan i El Salvadors historia. I president- och parlamentsvalen 1994 deltog FMLN för första gången som ett lagligt politiskt parti, men ARENA lyckades behålla makten i såväl regering som parlament. Även i presidentvalen 1999 och 2004 vann ARENA. Den nationella politiken i El Salvador har sedan fredsavtalets undertecknande 1992 varit starkt polariserad mellan FMLN och ARENA. FMLN har en bakgrund som socialistisk gerillaorganisation och många av partifunktionärerna har ett förflutet som gerillakämpar. ARENA är ett utpräglat högerparti som traditionellt har haft ett nära nog symbiotiskt förhållande till den ekonomiska eliten. El Salvador, tillsammans med de övriga länderna i den s.k. Norra Triangeln; Honduras och Guatemala, tillhör de länder med högsta relativa antalet mord i världen. Stor ekonomisk ojämlikhet med få möjligheter för unga att komma ut i arbetslivet, svaga offentliga institutioner i ett klimat av korruption och höga nivåer av straffrihet är några av faktorerna bakom de höga våldsnivåerna. Sedan den senare delen av 1990-talet ökade våldet och brottsligheten lavinartat i El Salvador. Många av de unga salvadoraner som hade flytt till USA under och strax efter den interna väpnade konflikten drogs in i den nordamerikanska gängkulturen. Efter krigsslutet började USA utvisa de salvadoraner som hade gjort sig skyldiga till brott. Många av dem tillhörde de våldsamma ungdomsgängen som nu spreds vidare till El Salvador. Idag uppskattas omkring ungdomar tillhöra de kriminella ungdomsgängen sk maras och är ett av El Salvadors största sociala problem. Vid presidentvalet 2009 lyckades FMLN för första gången vinna presidentvalet. FMLN:s kandidat, Mauricio Funes, en välkänd och oberoende TVjournalist, var den första av FMLN:s presidentkandidater som inte tillhörde den gamla falangen gerillaledare. Eftersom ARENA innehaft makten under 20 år ( ) och därigenom präglat politiken efter fredsavtalets undertecknande var det en historisk seger för FMLN, och även ett viktigt steg för konsolideringen av El Salvadors demokrati. Ett av regeringen Funes främsta strategiska mål var att få tillstånd en ny, inkluderande ekonomisk och social modell i landet. Investeringen i sociala program riktade till den fattiga delen av befolkningen fyrdubblades under hans mandatperiod.

6 6(12) President Funes hamnade dock snabbt på kollisionskurs med partiet och anklagades för att inte driva en tillräckligt radikal politik. Han fortsatte dock att ha starkt stöd av väljarna. ARENA blev största parti i parlamentsvalet 2012 och Funes fick flera gånger hämta stöd från högerpartierna i nationalförsamlingen för att få igenom sina förslag. En annan prioriterad fråga för Funes var att hitta ett alternativ till den hårdhandskepolitik mot våldet som varit gällande under ARENA:s tid vid makten. I mars 2012 slöts en vapenvila vad gäller mord mellan de två största kriminella ungdomsgängen. Den salvadoranska regeringen var inte direkt inblandad i förhandlingarna mellan ungdomsgängen; katolska kyrkan och det civila samhället fungerade som medlare. I utbyte mot vapenvilan begärde maras bättre fängelseförhållanden och initiativ för att skapa ekonomiska möjligheter för deras familjemedlemmar. Under 2012 föll mordfrekvensen påtagligt och den nedåtgående trenden fortsatte under Från och med slutet av 2013 märktes emellertid åter en ökning av antalet mord. Dessutom hade man i slutet av 2013 funnit massgravar med mördade ungdomar, vilket gav upphov till spekulationer om att ungdomsgängen låtit dem försvinna för att dölja vad som i själva verket var mord. Vapenvilan kritiserades också för att vara icketransparent och stödet från allmänopinionen var svagt eftersom medborgarna inte upplevde en minskning av rån- och utpressningsbrott. Inför presidentvalet i januari 2014 var vapenvilan en av de viktigaste valfrågorna. ARENA:s kandidat, Norman Quijano, förkastade vapenvilan och lovade att återgå till de hårda tag mot gängen som tidigare gällde om han vann valet. Det regerande FMLN:s kandidat, Salvador Sánchez Cerén, undvek att nämna vapenvilan under valkampanjen, men sade att han ville skapa en bred politisk pakt som skulle göra det lättare att genomföra reformer för att bekämpa brottsligheten och öka tillväxten. FMLN kom nära seger redan i första omgången av presidentvalet, Sánchez Cerén fick 49 procent av rösterna. Norman Quijano fick 39 procent. Valdeltagandet var cirka 64 procent, något högre än i presidentvalet När den andra omgången av presidentvalet hölls den 9 mars blev resultatet så jämnt att ingen segrare kunde utses direkt. Men efter fyra dagar meddelade valmyndigheten att Sánchez Cerén segrat med bara 0,22 procentenheters marginal, eller knappt röster. ARENA hävdade att fusk förekommit och överklagade beslutet, men valmyndigheten fastställde resultatet och internationella observatörer konstaterade att valprocessen gått korrekt till.

7 7(12) Vapenvilan deklarerades officiellt som misslyckad under 2014 och sedan dess har mordnivåerna återgått och till och med överstigit nivåerna innan vapenvilan. I mars 2015 begicks 482 mord, vilket är den högsta siffran på ett decennium. Flera bedömare menar att vapenvilan underlättat för gängen att repositionera sig och växa sig starkare. Regeringen Sánchez Cerén har antagit en konfrontativ, hårdhandskepolitik mot våldet. Särskilda bataljoner med elitsoldater har börjat nyttjas i kampen mot de kriminella gängen. Det är första gången sedan den interna väpnade konflikten som elitsoldater används i El Salvador, vilket bland människorättsorganisationer har väckt kritik och hävdats föra tankarna tillbaka till dödskvadronerna under kriget. Bara i år har drygt 5000 gängmedlemmar gripits, och ett antal har dödats av poliser. Ett trettiotal poliser har fallit offer i sammandrabbningar med de kriminella gängen och vicepresident Oscar Ortíz uttalade nyligen att polisen inte ska frukta för konsekvenser av att använda sina vapen. Nya lagar har antagits som försvårar utredningar om polisvåld. Den salvadoranska regeringen står som synes inför otaliga utmaningar där vikten av en brottsbekämpningspolitik som angriper de strukturella orsakerna till våldet inte nog kan understrykas. Polariseringen med rötter i den interna väpnade konflikten fortsätter att dominera det politiska livet. Ekonomin går trögt, med en privat sektor som är tveksam till att investera på grund av de betydande säkerhetsriskerna. I mars 2015 hölls val till nationalförsamlingen, borgmästarposter och ledamöter i kommunfullmäktige i de 262 kommunerna. Det var första gången personval tilläts i form av s.k. voto cruzado, d v s personval över partigränserna. Komplexiteten i denna form av personval i kombination med ett datafel ledde till att valmyndigheten TSE inte kunde publicera preliminära resultat under valnatten. TSE fick ta emot kritik för sitt hanterande av valen och efter en omräkning av rösterna i San Salvador kunde nationalförsamlingens medlemmar ta plats i parlamentet i mitten av maj. ARENA blev åter största parti, med fyra fler mandat än FMLN. De två blocken i nationalförsamlingen (ARENA, PCN och PDC respektive FMLN och GANA) innehar nu exakt hälften var av rösterna vilket innebär att regeringen Sánchez Cerén har ytterst litet handlingsutrymme för att kunna driva igenom viktiga reformer i parlamentet, särskilt skattereformen som är nödvändig för att landet ska kunna ta sig ur den allvarliga finanspolitiska situationen man befinner sig i med en statsskuld på nästan 60 procent av BNP. FMLN kommer därmed med största sannolikhet fortsatt driva en moderat agenda i ett försök att bygga broar med oppositionen och den privata sektorn.

8 8(12) Ekonomi och handel El Salvador har sedan fredsavtalen 1992 gjort framsteg på flera områden. Fred, demokrati och politisk stabilitet har fått fäste och sociala förhållanden har gradvis förbättrats för delar av befolkningen. Tillväxten var god i ett decennium efter fredsavtalen, med ett årligt genomsnitt på 6 procent talets reformer följdes av en officiell dollarisering av ekonomin 2001, som har bidragit till att hålla nere räntorna och konsolidera en låg inflation. El Salvador har mycket nära handels- och investeringsrelationer med USA, och den kraftiga ekonomiska avmattningen i USA bidrog i stor utsträckning till att den salvadoranska ekonomin hamnade i recession under 2009 (-3.5 procent), den kraftigaste ekonomiska nedgången i Centralamerika. Ett ekonomiskt krispaket sjösattes i mitten av 2009 som löpte under tre år, som bl.a. innefattade budgetnedskärningar med 15 procent inom alla budgetområden utom utbildning och hälsa. Den salvadoranska ekonomin har återhämtat sig långsammare efter krisen än de övriga centralamerikanska länderna. Arbetslöshet, svag privatkonsumtion och låg kredittillväxt bidrar till att hålla nere tillväxtsiffrorna. Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Under 2014 ökade tillväxten med 2 procent. Ett antal förbättringar i skatteförvaltningen resulterade i att skatteintäkterna ökade med drygt 8 procent mellan 2012 och Skattetrycket i relation till BNP uppgår till ca 15 procent, vilket alltjämt är under det genomsnitt (18 procent av BNP) som IMF har beräknat för alla utvecklingsländer och lägre än de 16 procent som förutsågs i statsbudgeten för El Salvador har enligt flera internationella värderingsinstitut det mest attraktiva investeringsklimatet i Centralamerika. Mycket återstår dock att göra, bl.a. vad gäller att få bukt med kriminaliteten, förbättra statsförvaltningens effektivitet och transparens, bygga ut infrastrukturen och förbättra tillgången till avancerad teknologi. Andelen utländska investeringar har minskat sedan mitten av Även stigande priser på livsmedel är ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten och de fortsatta möjligheterna att genomföra sociala och ekonomiska reformer. El Salvador har en relativt öppen ekonomi där exporten står för drygt 20 procent av BNP. Största exportmarknader 2014 var USA (ca 46 procent), Honduras (ca 14 procent), Guatemala (ca 13 procent) och Nicaragua (ca 6 procent). Landets viktigaste importpartners 2014 var USA (ca 41 procent), Gua-

9 9(12) temala (ca 10 procent), Mexiko (ca 7 procent), Kina (ca 7 procent) och Honduras (ca 5 procent). Exporten till EU utgjorde 13 procent och importen 3 procent av totalen. De viktigaste exportprodukterna är kläder, plaster i obearbetad form, socker, tidningspapper och kaffe. Importen består främst av kol och andra bränslen, motorer, generatorer, elektriska maskiner och traktorer. För mer detaljerad information, se den ekonomiska och handelspolitiska rapporten på ambassadens hemsida: SE/Ambassader/Guatemala/Handel/Handel-med-El-Salvador/ Mänskliga rättigheter Kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer. Övergrepp från enskilda polisers sida, inklusive tortyr och misshandel, rapporteras regelbundet. Den allmänna våldsnivån är hög och antalet mord per tusen invånare är bland de högsta i världen. Rättsväsendet är svagt till följd av bristande resurser och korruption och straffriheten är utbredd. Amnestilagen från 1993, som rör brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under den interna väpnade konflikten ( ), försvårar möjligheterna att skapa försoning i landet. Fängelsesystemet präglas av hög överbeläggning, bristande sanitära förhållanden och stora säkerhetsbrister. Journalister kan verka fritt. Det har dock förekommit enstaka uppgifter om hot, särskilt i samband med rapportering om organiserad brottslighet eller korruption. Mötes- och föreningsfriheten föreskrivs i konstitutionen och respekteras i allmänhet. Det förekommer dock rapporter om hot och attacker mot fackföreningsföreträdare samt om övervåld av polis och militär vid demonstrationer. Nästan hälften av befolkningen, 47 procent, är arbetslös eller undersysselsatt, medan drygt 70 procent av den arbetsföra delen av befolkningen arbetar inom den informella sektorn. Inkomsterna i landet är ojämnt fördelade och delar av befolkningen har bristfällig tillgång till hälsovård och utbildning. 40 procent av befolkningen är fattiga av vilka cirka tio procent lever i extrem fattigdom. Landet placerade sig på plats 115 av 187 länder i UNDP:s Human Development Index 2014.

10 10(12) Kvinnor utsätts för diskriminering på en rad områden. Generellt är kvinnors löner lägre än mäns och kvinnor innehar i betydligt mindre utsträckning än männen chefspositioner eller politiskt viktiga poster. Våld inom hemmet är vanligt förekommande. Abort är förbjuden, även vid fara för moderns liv. Handel med kvinnor och barn förekommer och rättsliga påföljder är sällsynta. Under 2011 introducerades av presidentsekretariatet för social inkludering ett projekt med så kallade kvinnostäder; Ciudad Mujer, där 18 olika statliga institutioner finns samlade och kvinnor kan få hjälp med att anmäla misshandel, söka arbete, delta i kompetensutveckling, få hjälp med barnpassning och rådgivning i sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet har visat på goda resultat. Det förekommer hot, attacker och diskriminering mot hbt-personer. Personer med funktionsnedsättning har begränsad tillgång till utbildning, arbetsmarknad och social service. Hot mot försvarare av mänskliga rättigheter förekommer och enligt civilsamhällesorganisationer misstänks dessa hot ibland komma från grupper inom polisen och militären. Urfolken uppskattas utgöra omkring en procent av landets befolkning. Fördomar, rasism och diskriminering av landets urfolk förekommer. Under 2012 godkände parlamentet ett tillägg i konstitutionen (som måste godkännas av parlamentet i sin nya sammansättning efter valet 2015) där urfolken erkänns och det stipuleras att strategier för att bevara och utveckla urfolkens etniska och kulturella identitet ska antas. För mer detaljerad information, se Utrikesdepartementets senaste rapport om de mänskliga rättigheterna i El Salvador på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter:

11 11(12) Internationella relationer El Salvador har en nära relation till USA. Länderna har bl.a. slutit ett utlämningsavtal med innebörden att El Salvador ska lämna ut medborgare som står anklagade för brott i USA. Dessutom finns amerikansk militär i landet för att bekämpa den ökande narkotikahandeln. Förutom det ekonomiska utbytet mellan El Salvador och USA finns även en naturlig koppling till landet eftersom det uppskattas att drygt två miljoner salvadoraner är bosatta i USA. El Salvador är i stor grad beroende av export och tillämpar en exportledd tillväxtstrategi med en aktiv handelspolitik. El Salvador är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med bl a Mexiko, Chile, Taiwan, Panama samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Peru och Kanada fanns det 17 ekonomiska frizoner i landet. El Salvador omfattas av det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som sedan 1 oktober 2013 är i kraft rörande handelsdelen. Avtalet har tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Avtalet är det första bi-regionala associeringsavtalet för såväl Centralamerika som EU och är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. I juni 2014 anslöt sig El Salvador till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 1 som ger El Salvador tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja möjlighet att betala upp till hälften av räkningen med varor och tjänster. Sverige och El Salvador Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2014 till 133 MSEK medan importen från El Salvador nådde 35 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium var de främsta exportprodukterna verkstadsprodukter (maskiner, apparater, telekommunikation), den viktigaste importprodukten var kaffe. 1 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

12 12(12) De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är Ericsson och ABB. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval. Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är infrastruktur, främst vägbyggen, generering och distribution av el samt miljöteknik. Sedan ikraftträdandet av CAFTA-DR är sektorer som miljö- och bioteknik, fiskerioch mejerinäringen intressanta tack vare större investeringsmöjligheter. Det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika utgör ett verktyg som skulle kunna underlätta investeringar i dessa sektorer. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i San Salvador (honorär generalkonsul är Luis Castillo). El Salvador har en ambassad i Stockholm. Ambassadör är sedan 2015 Anita Cristina Escher Echeverría. Sveriges tidigare utvecklingssamarbete med El Salvador Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med El Salvador sedan 1979, bl.a. genom insatser till stöd för fredsavtalens genomförande under 1990-talet samt genom program för mikrokrediter under 2000-talet. Under den interna väpnade konflikten gav Sverige också ett omfattande humanitärt bistånd. Efter regeringens beslut år 2007 om landfokusering av det svenska biståndet avslutades utvecklingssamarbetet med El Salvador år Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador Besöksutbytet mellan Sverige och El Salvador har varit begränsat under det senaste årtiondet. Det senaste besöket genomfördes i maj 2014, när vice utrikesminister Juan José García Vásquez besökte Stockholm. Dessförinnan besökte vicepresidenten Ana Vilma de Escobar statssekreteraren Annika Söder i december I februari 2004 besökte biståndsminister Carin Jämtin El Salvador. I maj 2002 besökte utrikesminister María Eugenia Brizuela de Avila utrikesminister Anna Lindh, och samma år kom även vice utrikesminister Hector Dada Sanchez på besök i Stockholm. I oktober 2001 besökte vicepresidenten Carlos Quintanilla Schmidt Stockholm. Sidas dåvarande generaldirektör Bo Göranssons reste till landet i samband med jordbävningskatastrofen 2001.

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22 Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: 130 370 km 2 [Sverige:

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07

Vänstervågen i Sydamerika. Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf. Umeå Universitet Ht 07 Vänstervågen i Sydamerika Författare: Daniel Westman Fredrik Sandström Rasmus Löf Umeå Universitet Ht 07 INLEDNING Vad händer i Sydamerika idag, och varför är det relevant för oss? Det är någonting på

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Argentina 2004

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Argentina 2004 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Argentina 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna De brister i respekten för de mänskliga rättigheterna som förekommer i Argentina har

Läs mer

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året.

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Costa Rica är i ett regionalt sammanhang

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA Allt medan Afrika under 20 årsdagen för folkmordet i Rwanda hedrade minnet av alla döda, plågades stora delar av kontinenten under hela 2014 av våld och konflikter. I Centralafrikanska

Läs mer

Associeringsavtal qué?

Associeringsavtal qué? Associeringsavtal qué? Det som kan göra mest skillnad för att minska fattigdomen i världen är inte att bygga en skola eller skänka pengar till en svältande familj. Utan det är att vara med och påverka

Läs mer

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 1. Sammanfattning Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna (MR) i Tanzania förbättras långsamt, men förblir otillfredsställande. Det framgångsrika

Läs mer

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Federala republiken Brasilien Brasilia (2,5 miljoner invånare 2007, IBGE) 191,5

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines

BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Sveriges Ambassad PROMEMORIA BANGKOK Juli 2013 LANDFAKTA - Filippinerna 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Huvudstad: Manila Folkmängd: 96 miljoner milj (2013; ADB) Yta: Ca 300.000

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

NICARAGUA. en revolution på marsch

NICARAGUA. en revolution på marsch 1 Ur Fjärde Internationalen nr 3/1979 Charles-André Udry NICARAGUA en revolution på marsch Charles-André Udry, en av Fjärde Internationalens ledare, har besökt Nicaragua ett flertal gånger sedan Somoza

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola Ämnesbeskrivningar FNMB 2010: 16 18 februari Malmö Borgarskola Första utskottet 1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående kärnvapen skulle innehålla Introduktion i ämnet:

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Parlamentarisk monarki. Statschef:

Parlamentarisk monarki. Statschef: Promemoria september 2015 Landrapport Spanien Officiellt namn: Huvudstad: Officiella språk: Spanien (Reino de España) (3,2 miljoner invånare i staden, 6,2 miljoner i regionen). EU:s fjärde största storstadsregion.

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Telemeddelande (A) Bogotá, D.C. Den väpnade konflikten i Colombia

Telemeddelande (A) Bogotá, D.C. Den väpnade konflikten i Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr BOGO/20110303-1 2011-03-03 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg Ambassadråd UD-AME Dnr 14 Den väpnade konflikten i Colombia Våldet fortsätter i Colombia. Konflikten leder varje

Läs mer

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys

Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys Projekt/Project Afrika Uppdragsnummer/Project no nnnono A18006 Kund/Customer Försvarsdepartementet Sidnr/Page no 1 (26) Handläggare/Our reference Datum/Date Oskar Jakobsson och Mikael Eriksson 2012-09-24

Läs mer