Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni Basfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: km 2 [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt), samt urfolkens minoritetsspråk Religion: Katolicism (58 procent), protestantism (15 procent), övriga (27 procent) Valuta: 1 Córdoba (NIO) = 100 centavos Växelkurs: 1 SEK = 3,2 NIO (juni 2015) BNP/per capita, nominell: USD (2014) BNP/per capita med USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) President/statschef: Daniel Ortega (2006 -) Vicepresident: Moisés Omar Halleslevens Acevedo (FSLN) Utrikesminister: Samuel Santos Lopez (FSLN) Kongressen: 92 ledamöter i den lagstiftande nationalförsamlingen (Asamblea Nacional). Största politiska partier: FSLN (63 mandat), Partido Liberal Independiente (PLI) (27 mandat), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (2 mandat)

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Nicaragua är det till ytan största landet i Centralamerika. Landet gränsar till Costa Rica och Honduras i norr och har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster. Lågland breder ut sig längs med båda kusterna, med inslag av vulkaniska berg i väster, och inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. Klimatet är huvudsakligen tropiskt och medeltemperaturen under året pendlar mellan 25 och 30 grader. De högsta bergen finns i norr där medeltemperaturen och luftfuktigheten är betydligt lägre. Regnperioden infaller mellan maj och november och kan medföra stora mängder nederbörd och tropiska stormar drabbades landet av orkanen Mitch som förstörde flera byar, orsakade stora skador i infrastrukturen och resulterade i över dödsoffer. Mindre jordskalv är vanligt förekommande inträffade den senaste stora jordbävningen som resulterade i över dödsoffer. Landet är indelat i 15 departement vilka i sin tur är indelade i mindre kommuner, totalt 153 stycken. Invånarna i varje kommun utser kommunens fullmäktige, som därefter utnämner kommunens borgmästare. I landets östra delar, vid Atlantkusten, finns två semi-autonoma regioner, RAAN och RAAS, där majoriteten av urfolksgrupperna bor. Dessa styrs av varsin regional församling vars ledamöter väljs för en period om fyra år. Majoriteten av Nicaraguas befolkning är av blandat europeiskt och urfolksursprung, så kallade mestiser. Mindre grupper är vita, cirka 15 procent, och afronicaraguaner, cirka tio procent. Urfolken utgör idag knappt fem procent av Nicaraguas totala befolkning varav de största urfolksgrupperna är miskito, suma och rama. Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet men de sociala och ekonomiska ojämlikheterna för afronicaraguaner och urfolk är ändå påtagliga. Majoriteten av befolkningen bor i den västra delen av Nicaragua och cirka en femtedel lever i och omkring huvudstaden Managua. Historik Nicaragua, som är beläget vid de tidigare mesoamerikanska högkulturernas södra gräns, påverkades till viss del av mayakulturen, men främst av invandrande nahuatltalande folk från centrala Mexiko. När spanjorerna erövrade landet under 1520-talet bodde uppskattningsvis en miljon människor på den yta som idag motsvarar Nicaragua. De följande tre decennierna medförde förödande konsekvenser för urspungsfolken som förslavades och förtrycktes (ett förtyck som i perioder fortsatt även i modern tid). Omkring hälften av urfolken beräknas ha utplånats till följd av europeiska sjukdomar mot vilka de saknade motståndskraft. Från 1570-talet och fram till kolonialtidens slut regerades Nicaragua från den spanska kolonin Guatemala, vilken omfattade nästan hela det område som idag betecknas som Centralamerika. I och med Guate-

3 3(12) malas självständighetsförklaring 1821 bröts det spanska herraväldet och Nicaragua bildade en kortvarig union med Mexiko för att därefter införlivas i den Centralamerikanska Unionen utropade Nicaragua sig självständigt. Redan under 1700-talet hade en maktkamp uppstått mellan de två viktigaste nicaraguanska städerna, León och Granada, vilka kännetecknades av liberala respektive konservativa krafter. Denna splittring fortsatte långt in på talet och i ett försök att dämpa konflikten valdes en tredje stad, Managua, till huvudstad år Politiskt system Nicaragua är enligt konstitutionen en demokratisk republik med flerpartisystem. Rösträtten är 16 år och deltagandet vid det senaste valet 2011 var cirka 69 procent. Presidenten har den verkställande makten och är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare och utses genom direkta val vart femte år. Den lagstiftande makten ligger hos Asamblea Nacional nationalförsamlingen, vars 92 ledamöter väljs för en period om fem år i samband med presidentvalet. Två av platserna i nationalförsamlingen reserveras dock för den föregående mandatperiodens president samt för den kandidat som kommit på andra plats under det senaste presidentvalet. Kommunalvalen hålls var fjärde år, det senaste hölls i november av de 92 parlamentsledamöterna är kvinnor, 66 av landets 153 borgmästare och 8 av 14 ministrar. Det förhållandevis höga kvinnliga deltagandet har delvis föranletts av en lag från 2012 som innebär att kvinnor måste utgöra minst hälften av presenterade kandidater på alla politiska partiers listor. Konstitutionen reviderades senast i början av 2014 då nationalförsamlingen godkände en författningsändring som bland annat innebär att presidenten kan ställa upp för omval ett obegränsat antal gånger. Tidigare förbjöd Nicaraguas författning konsekutivt omval av en president. Högsta domstolen i landet består av 16 domare som tillsätts av kongressen för en period om fem år. Dessa utser i sin tur domare i de lägre instanserna, som förutom civildomstolar även består av militärdomstolar. Dödstraffet avskaffades år Den inrikespolitiska utvecklingen 1800-talet präglades av politiska stridigheter mellan liberala och konservativa krafter, trots försöken att dämpa dessa genom att välja Managua till huvudstad. År 1893 lyckades liberalerna gripa makten genom José Santos Zelaya, vars önskan om en ny centralamerikansk union ledde till konflikter med flera grannländer i början av 1900-talet kom en konservativ regering till makten med stöd av USA och mellan 1912 och 1933 kännetecknades Nicaraguas inrikespolitik av amerikansk inblandning, bland annat i form av amerikanska

4 4(12) militärbaser på landets territorium. I protest mot USA:s militära närvaro uppstod 1927 en motståndsrörelse ledd av Augusto César Sandino beslutade USA att dra tillbaka sina trupper och istället stärka Nicaraguas nationalgarde, vars ledare Anastasio Somoza lät mörda Sandino och själv grep den politiska makten i landet Fram till 1979 behöll familjen Somoza makten med stöd av USA, och Anastasio Somoza efterträddes av båda sina söner. Under Somozaregimen ökade korruptionen och koncentrationen av de ekonomiska resurserna, samtidigt som maktutövandet blev alltmer brutalt. Under 1960-talet växte olika motståndsgrupper fram som tillsammans bildade Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinistiska Fronten för Nationell Befrielse), FSLN. Sandinisterna fick efter hand ökat stöd av den nicaraguanska befolkningen, inte minst efter jordbävningen 1972 då mycket av det internationella stöd som strömmade in till landet hamnade hos familjen Somoza snarare än hos jordbävningsoffren tvingades Somozaregimen bort från makten, efter det att Somoza givit upp inför det folkliga och militära upproret. Under de följande elva åren styrdes Nicaragua av FSLN som inledde sociala reformer och lade grunden för en demokratisk styrning av landets polis- och försvarsmakt, samtidigt som ett antal privata företag förstatligades och viss privat egendom konfiskerades. Den sandinistiska revolutionen representerade för många en hoppfull förändring i landet. Oppositionen, som från början bestod av Somozaanhängare och medlemmar av nationalgardet, bildade så kallade contras, kontrarevolutionära grupper som snart fick stöd från avhoppade anhängare till sandinisterna. Contras tränades och understöddes av USA, som befarade att sandinisterna skulle sprida kommunism i Centralamerika. Konflikter blossade upp på nytt i landet, vilket kom att utgöra en stor belastning på landets ekonomi och bidra till en stark politisk polarisering inleddes förhandlingar mellan regeringen och contras och året därpå skrevs ett fredsavtal under. Nicaragua var svårt sargat efter åren av väpnad konflikt; tusentals människor hade fallit offer för striderna och landets resurser hade koncentrerats till bekämpningen av contras vilket, tillsammans med det handelsembargo USA införde mot Nicaragua 1985, fördjupat fattigdomen i landet förlorade sandinisterna, med dess ledare Daniel Ortega i spetsen (landets president mellan ), valet mot Violeta Chamorro från Unión Nacional Opositora (UNO) som stöddes ekonomiskt och politiskt av USA. Med hjälp av lån från Internationella Valutafonden (IMF) genomförde regeringen en kursändring mot marknadsekonomi samt ekonomiska åtstramningar för att komma tillrätta med statens usla finanser, vilket medförde ökad arbetslöshet och sämre levnadsförhållanden. Detta resulterade i nya strider, främst på landsbygden, och efter att ha lovat de väpnade grupperna amnesti

5 5(12) var avväpningen i princip genomförd i juli Chamorro minskade landets militära styrka från cirka man till knappa och lyckades även få Humberto Ortega, Daniel Ortegas bror och arméchef under sandinistregeringen, att avgå vilket borgade för en ökad kontroll över militären vann Arnoldo Alemán från partiet Partido Liberal Constitutionalista (PLC) presidentvalet. Han fortsatte liberaliseringen av ekonomin och ingick även en kontroversiell pakt med FSLN där bland annat makten över de politiska institutionerna i princip delades upp partierna emellan. Vid valet 2001 behöll PLC makten och Alemáns vicepresident Enrique Bolaños tillträdde presidentposten. Kort därefter började Bolaños utreda korruptionsanklagelser mot sin företrädare och i december 2003 dömdes Alemán till 20 års fängelse för bland annat korruption och förskingring av offentliga medel. I januari 2009 frikände högsta domstolen Alemán genom ett kontroversiellt beslut som väl illustrerar politiseringen av landets institutioner. Det faktum att Bolaños vände sig mot Alemán ledde till splittringar inom partiet och regeringen fick stora svårigheter med att driva sin politik framåt. Daniel Ortega kom åter till makten efter att i november 2006 vunnit presidentvalet med 38 procent av rösterna. Ortegas seger i presidentvalets första omgång möjliggjordes av en förändring av vallagen som innebar att den procentandel röster som krävdes för att vinna i presidentvalets första omgång sänktes. Ortega uttryckte höga ambitioner vad gällde att minska fattigdomen och förbättra de sociala villkoren för den nicaraguanska befolkningen, men han tonade samtidigt ned delar av sin socialistiska politik till förmån för en mer marknadsanpassad retorik i syfte att hålla sig väl med näringslivet. Sedan tillträdet i januari 2007 har president Ortega alltmer centraliserat makten till regeringspartiet FSLN samt till sin egen person och sin familj. Regeringen är auktoritär och utrymmet för oppositionella aktörer och ett antal organisationer i civilsamhället har minskat kraftigt. Den politiska oppositionen är därtill mycket splittrad och har haft svårigheter att utarbeta trovärdiga och attraktiva alternativ till regeringspartiet. Trots författningens förbud mot omval av presidenten beslutade landets högsta domstol i oktober 2009 att förbudet inskränkte Daniel Ortegas rätt till likhet inför lagen. Detta beslut banade väg för Ortega att söka omval, och i november 2011 vann han presidentvalet med 63 procent av rösterna. Oppositionen anklagade regeringen för valfusk och både inhemska och utländska observatörer noterade oegentligheter.

6 6(12) Kommunalvalen i november 2012 bojkottades av stora delar av oppositionen och utföll till FSLN:s fördel med cirka 75 procent av rösterna och en ökning från 109 i valet 2008 till 134 (av 153) borgmästarposter i valet Det förekom uppgifter om omfattande valfusk. I början av 2014 reviderades konstitutionen genom att bland annat tillåta omval av presidenten utan begränsningar, utöka militärens roll samt ge presidenten en utökad möjlighet att styra genom dekret. Stora delar av civilsamhället, oppositionen och det internationella samfundet har uttryckt oro över författningsändringarna, som innebär en förstärkning av de auktoritära tendenserna och direkt syftar till att formalisera och permanenta Daniel Ortegas och dennes familjs politiska kontroll. Som en reaktion mot de oegentligheter och kontroverser kring lokalvalen 2008 och 2012 samt presidentvalet 2011 beslutade många bilaterala biståndsgivare att frysa delar av sitt pågående stöd till landet, framför allt det generella budgetstödet. Efter det har relationen till Venezuela blivit allt viktigare då oljepengar från Venezuela till viss del kompenserat det uteblivna internationella stödet. Trots många kritiska röster har Ortega brett folkligt stöd (över 60 procent i de flesta opinionsundersökningar) och ses av många nicaraguaner som en garant för stabilitet. Stödprogrammen han genomfört har bland annat inneburit förbättringar av bostäder, mikrolån till kvinnor och subventioner av transporter och mat. Även hälso- och skolväsendet har byggts ut. Dessa reformer har till stor del genomförts med hjälp av pengar från Venezuela. Det omfattande biståndet från Venezuela, som uppgår till cirka 500 MUSD årligen, hålls avskilt från statsbudgeten och används utan transparens. Transparency Internationals (TI) korruptionsindex placerade 2014 Nicaragua på plats 133 av 175 länder, vilket är den fjärde sämsta placeringen bland de latinamerikanska länderna. Givet det aktuella ekonomiska och politiska läget i Venezuela har biståndet därifrån gradvis minskat och Ortega har därför på senare tid fokuserat på intensifierade relationer med andra ideologiska likar, framförallt Ryssland och Kina. En annan, högst aktuell fråga, av stor betydelse för Ortegas politiska position är byggnationen av Nicaraguakanalen, som officiellt initierades 22 december 2014 och väntas stå klar Det enorma projektet, med en tre gånger så lång kanal som Panamakanalen, beräknas kosta minst 40 miljarder USD. Tanken på ytterligare en vattenväg som förbinder Stilla havet och Atlanten har funnits länge, men det är först under de senaste åren som den konkretiserats

7 7(12) i juni 2013 godkände Nicaraguas parlament (där Ortegas parti FSLN är i majoritet) ett lagförslag om att bevilja ett femtioårigt koncessionsavtal (med möjlighet till förlängning med ytterligare 50 år) till ett nybildat Hong Kongbaserat konsortium; HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND), att bygga kanalen. Ingen upphandling skedde. Avtalet innehåller även andra stora infrastrukturprojekt; två hamnar, två flygplatser, ett utökat järnvägsnät samt turistanläggningar. Missnöjet mot kanalen är stort i landet av flera anledningar. Projektet har omgetts av stor brist på transparens, studierna kring projektets genomförbarhet är inte kompletta, miljöpåverkan väntas bli mycket stor och invånare i områdena kring kanalen har inte konsulterats i vederbörlig ordning. Den officiella byggstarten skedde i december 2014 men än så länge har endast en väg i anslutning till det tilltänkta kanalområdet breddats. Protester mot kanalen har pågått regelbundet sedan byggstarten, främst bland bönder som riskerar expropriering av mark men även mindre manifestationer i städerna. Rapporter om polisövervåld och godtyckliga frihetsberövanden rapporteras med frekvens. Ekonomi och handel Ekonomin slogs i spillror under Contraskriget på 1980-talet, men har sedan mitten av 1990-talet gradvis återhämtat sig. Tack vare en förhållandevis stabil makroekonomisk politik har tillväxten varit konstant sedan början av talet, med undantag för 2009 då finanskrisen orsakade en negativ tillväxt på - 1,5 procent stannade den ekonomiska tillväxten på 4,5 procent, vilket är något högre än den genomsnittliga prognosen för Centralamerika. Budgetunderskottet räknat efter donationer landade på 1 procent för 2014 och tendensen går mot ett ökat budgetunderskott (2013 visade på ett överskott på 0,3 procent). Trots fortsatt ekonomisk tillväxt är den dock inte tillräcklig för att lyfta den breda massan av befolkningen ur fattigdom, och Nicaragua är fortfarande det fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Nicaragua har ett skattetryck om cirka 15 procent, vilket är lägre än genomsnittet för utvecklingsländer (18 procent enligt IMF). Statens möjligheter att driva in skattemedel begränsas av svaga institutioner, bristande resurser och utbredd korruption. Inom ramen för HIPC-programmet 1 avskrevs nära tre fjärdedelar av Nicaraguas utlandsskuld år Vid utgången av 2014 låg den totala statsskulden på ungefär 40 procent. Inflationen för 2014 var i genomsnitt 6,5 procent. Under det senaste decenniet har inflationen i genomsnitt passerat sju procent årligen. Avsaknaden av ett s.k. Stand-by Agreement med Internationella Valuta- 1 HIPC är en förkortning av Heavily Indebted Poor Countries och är ett program där de mest skuldtyngda länderna i världen kan få delta och få några av sina skulder avskrivna. Programmet drivs av Världsbanken och IMF.

8 8(12) fonden (IMF) fördröjer nödvändiga strukturella reformer och ökade statliga intäkter. Precis som i många övriga länder i Latinamerika har jordbruket minskat sin betydelse i förhållande till BNP och bidrar idag med knappt 20 procent. Sektorn sysselsätter dock fortfarande nästan en tredjedel av arbetskraften. Industrin står för cirka 25 procent av BNP och har sedan mitten av 1990-talet främst haft sin tillväxt i frihandelszoner där så kallade maquilas, fabriker för legosömnad av bland annat märkeskläder, är verksamma. Maquilaindustrin utgörs av över 200 företag och sysselsätter drygt personer. Textiltillverkning utgör fortfarande en stor del av industrin, tillsammans med framställning av kemikalier, tobaksvaror och förädling av livsmedel. Servicesektorn bidrar med över 50 procent av BNP och sysselsätter ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen. Turismen har kommit att bli en av landets viktigaste näringar och utgör cirka fyra procent av BNP. Mellan 2013 och 2014 ökade turistintäkterna med sex procent. Exporten återhämtade sig under 2014 i jämförelse med 2013 och ökade med drygt nio procent, vilket var ett resultat av ökad efterfrågan från huvudsakliga handelspartners i kombination med expanderad produktion av kött, socker och mjölkprodukter samt kaffe, jordnötter och bönor. Importen ökade med nästan fyra procent, vilket gav ett handelsunderskott i relation till BNP om cirka 23 procent. Exporten från frihandelszonerna ökade med 7 procent under Exporten från frihandelszonerna utgjorde cirka 63 procent av den totala exporten och dominerades av textil och konfektion, fordonsreservdelar, livsmedels-och industriprodukter, tobak och tjänster. Bytesbalansunderskottet uppgick till 14 procent av BNP. Det höga underskottet i bytesbalansen pekar på en sårbarhet i ekonomin och avspeglar det stora behovet av oljeimport. Utländska direktinvesteringar (FDI) uppgick till 7 procent av BNP, vilket innebar en minskning från rekordåret 2013, då FDI uppgick till drygt 11 procent av BNP. Investeringarna gjordes främst inom energi- och gruvindustri samt telekommunikation. Den totala valutareserven uppgick vid årets slut till cirka 2,3 miljarder USD, motsvarande 4,7 månaders import. Remissorna penningförsändelser från migranter ökade med nästan 5 procent till cirka 1,1 miljarder USD och beräknas ha stått för nio procent av BNP. Remissorna kommer främst från nicaraguanska migranter i USA (57 procent), men också i Costa Rica (22 procent) och Spanien (6 procent). Enligt officiella siffror uppgår arbetslösheten till omkring sex procent, men eftersom den informella sektorn sysselsätter två tredjedelar av den arbetsföra befolkningen är dessa siffror missvisande och undersysselsättning är ett stort

9 9(12) problem. Minimilönen har höjts i flera omgångar de senaste åren, och en ny höjning väntas i september COSEP, det privata näringslivets samarbetsorganisation, har kritiserat förslaget som de anser sänka konkurrenskraften. De huvudsakliga exportprodukterna är kött, kaffe, guld och socker. Nicaraguas största exportmarknader 2014 var USA (31 procent), Venezuela (15 procent), Kanada (9 procent) och El Salvador (8,5 procent). Exporten till EU uppgick till 8 procent. Viktigaste exportmarknaderna för maquilaindustrin var USA och Mexiko. Nicaraguas viktigaste importpartners 2014 var Kina (19 procent), Venezuela (16 procent), USA (14 procent) och Mexiko (9 procent). Importen från EU uppgick till 6 procent Mänskliga rättigheter Utvecklingen vad gäller demokrati och respekt för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Nicaragua har under de senaste åren i flera avseenden varit negativ. Statsförvaltningen kännetecknas av en allt högre grad av politisering, ökad maktcentralisering samt auktoritära tendenser. Gränserna mellan staten, regeringspartiet och presidentfamiljen är otydliga. I och med ändringarna av konstitutionen som genomfördes i början av 2014, vilka utökade presidentens maktbefogenheter, växer oron för ytterligare begränsningar av demokratin i Nicaragua. Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika med hög arbetslöshet, låg produktivitet och en stor utlandsskuld. Världsbanken klassar landet som ett lägre medelinkomstland men fördelningen av landets resurser är skev, och enligt siffror från FN (2013) lever drygt 40 procent av befolkningen i fattigdom, varav 15 procent är extremt fattiga. Landets urfolk är särskilt utsatta, och de flesta urfolksgrupper lever i de två autonoma regionerna på atlantkusten där statliga investeringar i offentlig grundläggande service varit eftersatta. Diskriminerande attityder förekommer mot både urfolk och afronicaraguaner. Mordfrekvensen i Nicaragua är lägre än i flertalet andra länder i den centralamerikanska regionen, och har under de senaste fem åren uppgått till cirka 12 per invånare årligen. Landets poliskår har länge varit en av de institutioner som haft högst förtroende bland landets befolkning, men i och med minskad självständighet har dess oberoende på senare tid ifrågasatts. Rapporter förekommer frekvent om övervåld, olagliga arresteringar och omänsklig behandling från polisens sida. Konstitutionen stadgar rättsväsendets oberoende men i praktiken är landets domstolar, liksom övriga institutioner inom

10 10(12) rättssektorn, starkt politiserade och partipolitisk tillhörighet präglar utnämningen av domare. Tillsammans med utbredd korruption, underfinansiering av rättssektorns institutioner och ineffektivitet leder detta till höga nivåer av straffrihet. I maj 2014 besökte FN:s underkommitté mot tortyr landet och uttryckte stor oro för situationen i landets fängelser. Överbeläggningen uppgår till över 200 procent och levnadsförhållandena är undermåliga. Under 2014 genomgick Nicaragua FN:s råd för mänskliga rättigheters universella granskning av respekten för mänskliga rättigheter, Universal Periodic Review, UPR. Staten accepterade rekommendationer rörande diskriminering av urfolk och afronicaraguaner, men avvisade bl a uppmaningar om avkriminalisering av abort och om anslutning till de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, däribland Romstadgan, tilläggsprotokollen till Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESC), Barnkonventionen och Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) samt Konventionen mot påtvingade försvinnanden. Konstitutionen föreskriver yttrande- och tryckfrihet, men på senare år har läget försämras. Regeringen anklagas för att begränsa tillgången till information och censur av oppositionella medier rankades Nicaragua på plats 71 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Även mötes- och föreningsfrihet stadgas i konstitutionen men begränsas i praktiken. Trots framgångar på det politiska planet med en relativt hög andel kvinnor på ansvariga positioner så avspeglar sig detta inte i det nicaraguanska samhället där sexuella övergrepp och våld mot kvinnor är utbrett och straffriheten hög. Mord på kvinnor, så kallade femicidios, är många gånger brutala med våldtäkt och lemlästning. 73 kvinnor mördades under Under 2013 infördes en medlingsbestämmelse i lagen om våld mot kvinnor, vilken innebär att ansvarig domare kan, vid brott där maxstraffet är fem år, rekommendera medling istället för åtal. Medling vid könsrelaterat våld var tidigare förbjudet. Kvinnoorganisationer i landet är kritiska mot lagändringen och menar att den medför att anmälningsbenägenheten går ned. Sju av 49 kvinnor som mördades under första halvåret 2014 hade genomgått medling med sina angripare. Antalet tonårsgraviditeter är bland de högsta i världen, siffror från 2013 visar att 28 procent av Nicaraguas kvinnor mellan 20 och 24 år har blivit gravida innan 18 års ålder. Situationen kompliceras ytterligare av det totala abortförbud som infördes 2006 och som har medfört att antalet illegala aborter ökat markant, vilket i sin tur ofta resulterar i allvarliga medicinska konsekvenser.

11 11(12) Internationella relationer Utrikespolitiken har sedan Ortegas tillträde kännetecknats av stärkta band till framför allt Venezuela, Bolivia och Kuba. Dock är USA alltjämt den viktigaste handelspartnern och den senaste turbulensen i Venezuela har orsakat problem i landets ekonomi vilket sannolikt kommer medföra minskade utländska investeringar. Även relationen till Ryssland har stärkts. Nicaragua är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) tillsammans med Guatemala, Costa Rica, El Salvador och Honduras. Förutom frihandel innebär medlemskapet ekonomisk dialog och integration länderna emellan. Nicaragua är också medlem i SICA (det centralamerikanska integrationssystemet) och SIECA (det centralamerikanska ekonomiska integrationssystemet), vilka båda omfattar alla centralamerikanska länder förutom Belize. Frihandelsavtal har undertecknats med bland annat USA, Taiwan, Chile och Mexiko samt frihandelsavtalet CAFTA-DR mellan USA och Dominikanska Republiken samt Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och El Salvador. Nicaragua omfattas också av associeringsavtalet mellan Centralamerika och EU. Avtalet består av tre pelare, nämligen politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Frihandelsdelen började gälla provisoriskt i Nicaragua från den 1 augusti 2013, och avtalet i sin helhet kan träda i kraft först när det godkänts av EU:s samtliga medlemsstater. Förhållandet till Colombia och Costa Rica är ansträngda på grund av gränstvister länderna emellan. Genom ett beslut av Internationella Domstolen i Haag (ICJ) i november 2013 drogs den maritima gränsen om så att Nicaragua fick betydligt större territorialområde på bekostnad av Colombia. I slutet av 2013 lämnade Nicaragua in en ny ansökan till ICJ och hävdade dels att Colombia inkräktat på Nicaraguas ekonomiska zon, dels att den nicaraguanska maritima gränsen borde utökas ytterligare. Tvisten är ännu inte löst. Även Nicaraguas relationer till Costa Rica är ansträngda, dels på grund av en stor illegal invandring till Costa Rica från Nicaragua, dels på grund av en konflikt kring gränsfloden San Juan. Frågan hänsköts till Internationella domstolen (ICJ) i Haag som kom med ett avgörande 2009 enligt vilket Costa Rica har rätt att transportera varor och turister på floden, men inte gränspolis. I oktober 2010 blossade åter tvisten upp då Costa Rica vände sig till ICJ med klagomål om miljöförstörelse i samband med att Nicaragua inlett muddring i floden. Domstolen kom i mars 2011 med ett preliminärt utlåtande där bägge parter beordrades att flytta polis och militär från det omstridda området. Muddringen ansågs inte ha orsakat några allvarliga miljöskador. Nicaraguanska planer på oljeexploatering utanför både Stillahavs-och Atlantkusten har

12 12(12) nyligen ytterligare spätt på de ansträngda relationerna länderna emellan. I februari 2014 lämnade Costa Rica in ytterligare en ansökan till domstolen gällande gränsdragningar i både Stillahavsområdet och Karibiska havet. Nicaragua har, som flertalet länder i Centralamerika, diplomatiska förbindelser med Taiwan och inte med Kina. Taiwan har varit en viktig investerare och biståndsgivare sedan Nicaragua erkände landet år Sverige och Nicaragua Sveriges ambassadör i Guatemala är också ackrediterad i Nicaragua. Sverige representeras i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Honorär generalkonsul är José Evenor Taboada Arana. Nicaragua har en ambassad i Stockholm. Sverige har ett förhållandevis litet handelsutbyte med Nicaragua uppgick den totala varuexporten från Sverige till 137 miljoner kronor medan importen uppgick till 52 miljoner kronor samma år. Sverige gav omfattande humanitärt stöd till Nicaragua under slutet av upproret mot Somoza-regimen. Biståndet fortsatte och ökade efter 1979, främst inom sektorerna hälsa, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Sverige har efter regeringens beslut om landfokusering av det svenska utvecklingssamarbetet avslutat det bilaterala utvecklingssamarbetet med Nicaragua. Sidas sektionskansli i Managua stängdes den 31 augusti Sverige representeras idag i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Av svenska företag är det endast Ericsson som har ett lokalt kontor på plats. Besöksutbytet mellan Sverige och Nicaragua har varit begränsat under de senaste åren. Nicaraguas utrikesminister Samuel Santos besökte Sverige 2007, 2014 och År 2004 besökte dåvarande president Enrique Bolaños Sverige tillsammans med ett antal nicaraguanska ministrar.

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5

São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Federala republiken Brasilien Brasilia (2,5 miljoner invånare 2007, IBGE) 191,5

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 1. Sammanfattning Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna (MR) i Tanzania förbättras långsamt, men förblir otillfredsställande. Det framgångsrika

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Marknadsintroduktion Ungern

Marknadsintroduktion Ungern Förord Ungern har genomgått stora förändringar de senaste 16 åren. Marknaden har liberaliserats och landet har på relativt kort tid integrerats i Europeiska Unionen. I likhet med andra f.d. östeuropeiska

Läs mer

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA Allt medan Afrika under 20 årsdagen för folkmordet i Rwanda hedrade minnet av alla döda, plågades stora delar av kontinenten under hela 2014 av våld och konflikter. I Centralafrikanska

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

2010-05-10 1. BASFAKTA

2010-05-10 1. BASFAKTA Promemoria Landfakta - Sudan 1. BASFAKTA Land: Republiken Sudan/Al-Jumhuriya al-sudan Huvudstad: (ca 9 250 000 invånare) Landets yta: 2 505 813 km Befolkning: 39 154 000 (census 2009) / (40 400 000, UNDP

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004 Delamed en tidning från diakonia nummer 4-2004 Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år Pengarna eller livet? För snart fem år sedan samlades världens beslutsfattare kring ett unikt löfte: att

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

fattigdomsbekämpning.

fattigdomsbekämpning. 4 Perspektiv på Urvalet 4 fattigdomsbekämpning. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll En katastrof utan dess like Tomas Brandberg Statligt bistånd håller despoterna flytande Christian Sandström Vem sätter

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 137 Februari 2015 LEDARE Kritiska

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer