Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni Basfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: km 2 [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt), samt urfolkens minoritetsspråk Religion: Katolicism (58 procent), protestantism (15 procent), övriga (27 procent) Valuta: 1 Córdoba (NIO) = 100 centavos Växelkurs: 1 SEK = 3,2 NIO (juni 2015) BNP/per capita, nominell: USD (2014) BNP/per capita med USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) President/statschef: Daniel Ortega (2006 -) Vicepresident: Moisés Omar Halleslevens Acevedo (FSLN) Utrikesminister: Samuel Santos Lopez (FSLN) Kongressen: 92 ledamöter i den lagstiftande nationalförsamlingen (Asamblea Nacional). Största politiska partier: FSLN (63 mandat), Partido Liberal Independiente (PLI) (27 mandat), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (2 mandat)

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Nicaragua är det till ytan största landet i Centralamerika. Landet gränsar till Costa Rica och Honduras i norr och har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster. Lågland breder ut sig längs med båda kusterna, med inslag av vulkaniska berg i väster, och inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. Klimatet är huvudsakligen tropiskt och medeltemperaturen under året pendlar mellan 25 och 30 grader. De högsta bergen finns i norr där medeltemperaturen och luftfuktigheten är betydligt lägre. Regnperioden infaller mellan maj och november och kan medföra stora mängder nederbörd och tropiska stormar drabbades landet av orkanen Mitch som förstörde flera byar, orsakade stora skador i infrastrukturen och resulterade i över dödsoffer. Mindre jordskalv är vanligt förekommande inträffade den senaste stora jordbävningen som resulterade i över dödsoffer. Landet är indelat i 15 departement vilka i sin tur är indelade i mindre kommuner, totalt 153 stycken. Invånarna i varje kommun utser kommunens fullmäktige, som därefter utnämner kommunens borgmästare. I landets östra delar, vid Atlantkusten, finns två semi-autonoma regioner, RAAN och RAAS, där majoriteten av urfolksgrupperna bor. Dessa styrs av varsin regional församling vars ledamöter väljs för en period om fyra år. Majoriteten av Nicaraguas befolkning är av blandat europeiskt och urfolksursprung, så kallade mestiser. Mindre grupper är vita, cirka 15 procent, och afronicaraguaner, cirka tio procent. Urfolken utgör idag knappt fem procent av Nicaraguas totala befolkning varav de största urfolksgrupperna är miskito, suma och rama. Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet men de sociala och ekonomiska ojämlikheterna för afronicaraguaner och urfolk är ändå påtagliga. Majoriteten av befolkningen bor i den västra delen av Nicaragua och cirka en femtedel lever i och omkring huvudstaden Managua. Historik Nicaragua, som är beläget vid de tidigare mesoamerikanska högkulturernas södra gräns, påverkades till viss del av mayakulturen, men främst av invandrande nahuatltalande folk från centrala Mexiko. När spanjorerna erövrade landet under 1520-talet bodde uppskattningsvis en miljon människor på den yta som idag motsvarar Nicaragua. De följande tre decennierna medförde förödande konsekvenser för urspungsfolken som förslavades och förtrycktes (ett förtyck som i perioder fortsatt även i modern tid). Omkring hälften av urfolken beräknas ha utplånats till följd av europeiska sjukdomar mot vilka de saknade motståndskraft. Från 1570-talet och fram till kolonialtidens slut regerades Nicaragua från den spanska kolonin Guatemala, vilken omfattade nästan hela det område som idag betecknas som Centralamerika. I och med Guate-

3 3(12) malas självständighetsförklaring 1821 bröts det spanska herraväldet och Nicaragua bildade en kortvarig union med Mexiko för att därefter införlivas i den Centralamerikanska Unionen utropade Nicaragua sig självständigt. Redan under 1700-talet hade en maktkamp uppstått mellan de två viktigaste nicaraguanska städerna, León och Granada, vilka kännetecknades av liberala respektive konservativa krafter. Denna splittring fortsatte långt in på talet och i ett försök att dämpa konflikten valdes en tredje stad, Managua, till huvudstad år Politiskt system Nicaragua är enligt konstitutionen en demokratisk republik med flerpartisystem. Rösträtten är 16 år och deltagandet vid det senaste valet 2011 var cirka 69 procent. Presidenten har den verkställande makten och är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare och utses genom direkta val vart femte år. Den lagstiftande makten ligger hos Asamblea Nacional nationalförsamlingen, vars 92 ledamöter väljs för en period om fem år i samband med presidentvalet. Två av platserna i nationalförsamlingen reserveras dock för den föregående mandatperiodens president samt för den kandidat som kommit på andra plats under det senaste presidentvalet. Kommunalvalen hålls var fjärde år, det senaste hölls i november av de 92 parlamentsledamöterna är kvinnor, 66 av landets 153 borgmästare och 8 av 14 ministrar. Det förhållandevis höga kvinnliga deltagandet har delvis föranletts av en lag från 2012 som innebär att kvinnor måste utgöra minst hälften av presenterade kandidater på alla politiska partiers listor. Konstitutionen reviderades senast i början av 2014 då nationalförsamlingen godkände en författningsändring som bland annat innebär att presidenten kan ställa upp för omval ett obegränsat antal gånger. Tidigare förbjöd Nicaraguas författning konsekutivt omval av en president. Högsta domstolen i landet består av 16 domare som tillsätts av kongressen för en period om fem år. Dessa utser i sin tur domare i de lägre instanserna, som förutom civildomstolar även består av militärdomstolar. Dödstraffet avskaffades år Den inrikespolitiska utvecklingen 1800-talet präglades av politiska stridigheter mellan liberala och konservativa krafter, trots försöken att dämpa dessa genom att välja Managua till huvudstad. År 1893 lyckades liberalerna gripa makten genom José Santos Zelaya, vars önskan om en ny centralamerikansk union ledde till konflikter med flera grannländer i början av 1900-talet kom en konservativ regering till makten med stöd av USA och mellan 1912 och 1933 kännetecknades Nicaraguas inrikespolitik av amerikansk inblandning, bland annat i form av amerikanska

4 4(12) militärbaser på landets territorium. I protest mot USA:s militära närvaro uppstod 1927 en motståndsrörelse ledd av Augusto César Sandino beslutade USA att dra tillbaka sina trupper och istället stärka Nicaraguas nationalgarde, vars ledare Anastasio Somoza lät mörda Sandino och själv grep den politiska makten i landet Fram till 1979 behöll familjen Somoza makten med stöd av USA, och Anastasio Somoza efterträddes av båda sina söner. Under Somozaregimen ökade korruptionen och koncentrationen av de ekonomiska resurserna, samtidigt som maktutövandet blev alltmer brutalt. Under 1960-talet växte olika motståndsgrupper fram som tillsammans bildade Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinistiska Fronten för Nationell Befrielse), FSLN. Sandinisterna fick efter hand ökat stöd av den nicaraguanska befolkningen, inte minst efter jordbävningen 1972 då mycket av det internationella stöd som strömmade in till landet hamnade hos familjen Somoza snarare än hos jordbävningsoffren tvingades Somozaregimen bort från makten, efter det att Somoza givit upp inför det folkliga och militära upproret. Under de följande elva åren styrdes Nicaragua av FSLN som inledde sociala reformer och lade grunden för en demokratisk styrning av landets polis- och försvarsmakt, samtidigt som ett antal privata företag förstatligades och viss privat egendom konfiskerades. Den sandinistiska revolutionen representerade för många en hoppfull förändring i landet. Oppositionen, som från början bestod av Somozaanhängare och medlemmar av nationalgardet, bildade så kallade contras, kontrarevolutionära grupper som snart fick stöd från avhoppade anhängare till sandinisterna. Contras tränades och understöddes av USA, som befarade att sandinisterna skulle sprida kommunism i Centralamerika. Konflikter blossade upp på nytt i landet, vilket kom att utgöra en stor belastning på landets ekonomi och bidra till en stark politisk polarisering inleddes förhandlingar mellan regeringen och contras och året därpå skrevs ett fredsavtal under. Nicaragua var svårt sargat efter åren av väpnad konflikt; tusentals människor hade fallit offer för striderna och landets resurser hade koncentrerats till bekämpningen av contras vilket, tillsammans med det handelsembargo USA införde mot Nicaragua 1985, fördjupat fattigdomen i landet förlorade sandinisterna, med dess ledare Daniel Ortega i spetsen (landets president mellan ), valet mot Violeta Chamorro från Unión Nacional Opositora (UNO) som stöddes ekonomiskt och politiskt av USA. Med hjälp av lån från Internationella Valutafonden (IMF) genomförde regeringen en kursändring mot marknadsekonomi samt ekonomiska åtstramningar för att komma tillrätta med statens usla finanser, vilket medförde ökad arbetslöshet och sämre levnadsförhållanden. Detta resulterade i nya strider, främst på landsbygden, och efter att ha lovat de väpnade grupperna amnesti

5 5(12) var avväpningen i princip genomförd i juli Chamorro minskade landets militära styrka från cirka man till knappa och lyckades även få Humberto Ortega, Daniel Ortegas bror och arméchef under sandinistregeringen, att avgå vilket borgade för en ökad kontroll över militären vann Arnoldo Alemán från partiet Partido Liberal Constitutionalista (PLC) presidentvalet. Han fortsatte liberaliseringen av ekonomin och ingick även en kontroversiell pakt med FSLN där bland annat makten över de politiska institutionerna i princip delades upp partierna emellan. Vid valet 2001 behöll PLC makten och Alemáns vicepresident Enrique Bolaños tillträdde presidentposten. Kort därefter började Bolaños utreda korruptionsanklagelser mot sin företrädare och i december 2003 dömdes Alemán till 20 års fängelse för bland annat korruption och förskingring av offentliga medel. I januari 2009 frikände högsta domstolen Alemán genom ett kontroversiellt beslut som väl illustrerar politiseringen av landets institutioner. Det faktum att Bolaños vände sig mot Alemán ledde till splittringar inom partiet och regeringen fick stora svårigheter med att driva sin politik framåt. Daniel Ortega kom åter till makten efter att i november 2006 vunnit presidentvalet med 38 procent av rösterna. Ortegas seger i presidentvalets första omgång möjliggjordes av en förändring av vallagen som innebar att den procentandel röster som krävdes för att vinna i presidentvalets första omgång sänktes. Ortega uttryckte höga ambitioner vad gällde att minska fattigdomen och förbättra de sociala villkoren för den nicaraguanska befolkningen, men han tonade samtidigt ned delar av sin socialistiska politik till förmån för en mer marknadsanpassad retorik i syfte att hålla sig väl med näringslivet. Sedan tillträdet i januari 2007 har president Ortega alltmer centraliserat makten till regeringspartiet FSLN samt till sin egen person och sin familj. Regeringen är auktoritär och utrymmet för oppositionella aktörer och ett antal organisationer i civilsamhället har minskat kraftigt. Den politiska oppositionen är därtill mycket splittrad och har haft svårigheter att utarbeta trovärdiga och attraktiva alternativ till regeringspartiet. Trots författningens förbud mot omval av presidenten beslutade landets högsta domstol i oktober 2009 att förbudet inskränkte Daniel Ortegas rätt till likhet inför lagen. Detta beslut banade väg för Ortega att söka omval, och i november 2011 vann han presidentvalet med 63 procent av rösterna. Oppositionen anklagade regeringen för valfusk och både inhemska och utländska observatörer noterade oegentligheter.

6 6(12) Kommunalvalen i november 2012 bojkottades av stora delar av oppositionen och utföll till FSLN:s fördel med cirka 75 procent av rösterna och en ökning från 109 i valet 2008 till 134 (av 153) borgmästarposter i valet Det förekom uppgifter om omfattande valfusk. I början av 2014 reviderades konstitutionen genom att bland annat tillåta omval av presidenten utan begränsningar, utöka militärens roll samt ge presidenten en utökad möjlighet att styra genom dekret. Stora delar av civilsamhället, oppositionen och det internationella samfundet har uttryckt oro över författningsändringarna, som innebär en förstärkning av de auktoritära tendenserna och direkt syftar till att formalisera och permanenta Daniel Ortegas och dennes familjs politiska kontroll. Som en reaktion mot de oegentligheter och kontroverser kring lokalvalen 2008 och 2012 samt presidentvalet 2011 beslutade många bilaterala biståndsgivare att frysa delar av sitt pågående stöd till landet, framför allt det generella budgetstödet. Efter det har relationen till Venezuela blivit allt viktigare då oljepengar från Venezuela till viss del kompenserat det uteblivna internationella stödet. Trots många kritiska röster har Ortega brett folkligt stöd (över 60 procent i de flesta opinionsundersökningar) och ses av många nicaraguaner som en garant för stabilitet. Stödprogrammen han genomfört har bland annat inneburit förbättringar av bostäder, mikrolån till kvinnor och subventioner av transporter och mat. Även hälso- och skolväsendet har byggts ut. Dessa reformer har till stor del genomförts med hjälp av pengar från Venezuela. Det omfattande biståndet från Venezuela, som uppgår till cirka 500 MUSD årligen, hålls avskilt från statsbudgeten och används utan transparens. Transparency Internationals (TI) korruptionsindex placerade 2014 Nicaragua på plats 133 av 175 länder, vilket är den fjärde sämsta placeringen bland de latinamerikanska länderna. Givet det aktuella ekonomiska och politiska läget i Venezuela har biståndet därifrån gradvis minskat och Ortega har därför på senare tid fokuserat på intensifierade relationer med andra ideologiska likar, framförallt Ryssland och Kina. En annan, högst aktuell fråga, av stor betydelse för Ortegas politiska position är byggnationen av Nicaraguakanalen, som officiellt initierades 22 december 2014 och väntas stå klar Det enorma projektet, med en tre gånger så lång kanal som Panamakanalen, beräknas kosta minst 40 miljarder USD. Tanken på ytterligare en vattenväg som förbinder Stilla havet och Atlanten har funnits länge, men det är först under de senaste åren som den konkretiserats

7 7(12) i juni 2013 godkände Nicaraguas parlament (där Ortegas parti FSLN är i majoritet) ett lagförslag om att bevilja ett femtioårigt koncessionsavtal (med möjlighet till förlängning med ytterligare 50 år) till ett nybildat Hong Kongbaserat konsortium; HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND), att bygga kanalen. Ingen upphandling skedde. Avtalet innehåller även andra stora infrastrukturprojekt; två hamnar, två flygplatser, ett utökat järnvägsnät samt turistanläggningar. Missnöjet mot kanalen är stort i landet av flera anledningar. Projektet har omgetts av stor brist på transparens, studierna kring projektets genomförbarhet är inte kompletta, miljöpåverkan väntas bli mycket stor och invånare i områdena kring kanalen har inte konsulterats i vederbörlig ordning. Den officiella byggstarten skedde i december 2014 men än så länge har endast en väg i anslutning till det tilltänkta kanalområdet breddats. Protester mot kanalen har pågått regelbundet sedan byggstarten, främst bland bönder som riskerar expropriering av mark men även mindre manifestationer i städerna. Rapporter om polisövervåld och godtyckliga frihetsberövanden rapporteras med frekvens. Ekonomi och handel Ekonomin slogs i spillror under Contraskriget på 1980-talet, men har sedan mitten av 1990-talet gradvis återhämtat sig. Tack vare en förhållandevis stabil makroekonomisk politik har tillväxten varit konstant sedan början av talet, med undantag för 2009 då finanskrisen orsakade en negativ tillväxt på - 1,5 procent stannade den ekonomiska tillväxten på 4,5 procent, vilket är något högre än den genomsnittliga prognosen för Centralamerika. Budgetunderskottet räknat efter donationer landade på 1 procent för 2014 och tendensen går mot ett ökat budgetunderskott (2013 visade på ett överskott på 0,3 procent). Trots fortsatt ekonomisk tillväxt är den dock inte tillräcklig för att lyfta den breda massan av befolkningen ur fattigdom, och Nicaragua är fortfarande det fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Nicaragua har ett skattetryck om cirka 15 procent, vilket är lägre än genomsnittet för utvecklingsländer (18 procent enligt IMF). Statens möjligheter att driva in skattemedel begränsas av svaga institutioner, bristande resurser och utbredd korruption. Inom ramen för HIPC-programmet 1 avskrevs nära tre fjärdedelar av Nicaraguas utlandsskuld år Vid utgången av 2014 låg den totala statsskulden på ungefär 40 procent. Inflationen för 2014 var i genomsnitt 6,5 procent. Under det senaste decenniet har inflationen i genomsnitt passerat sju procent årligen. Avsaknaden av ett s.k. Stand-by Agreement med Internationella Valuta- 1 HIPC är en förkortning av Heavily Indebted Poor Countries och är ett program där de mest skuldtyngda länderna i världen kan få delta och få några av sina skulder avskrivna. Programmet drivs av Världsbanken och IMF.

8 8(12) fonden (IMF) fördröjer nödvändiga strukturella reformer och ökade statliga intäkter. Precis som i många övriga länder i Latinamerika har jordbruket minskat sin betydelse i förhållande till BNP och bidrar idag med knappt 20 procent. Sektorn sysselsätter dock fortfarande nästan en tredjedel av arbetskraften. Industrin står för cirka 25 procent av BNP och har sedan mitten av 1990-talet främst haft sin tillväxt i frihandelszoner där så kallade maquilas, fabriker för legosömnad av bland annat märkeskläder, är verksamma. Maquilaindustrin utgörs av över 200 företag och sysselsätter drygt personer. Textiltillverkning utgör fortfarande en stor del av industrin, tillsammans med framställning av kemikalier, tobaksvaror och förädling av livsmedel. Servicesektorn bidrar med över 50 procent av BNP och sysselsätter ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen. Turismen har kommit att bli en av landets viktigaste näringar och utgör cirka fyra procent av BNP. Mellan 2013 och 2014 ökade turistintäkterna med sex procent. Exporten återhämtade sig under 2014 i jämförelse med 2013 och ökade med drygt nio procent, vilket var ett resultat av ökad efterfrågan från huvudsakliga handelspartners i kombination med expanderad produktion av kött, socker och mjölkprodukter samt kaffe, jordnötter och bönor. Importen ökade med nästan fyra procent, vilket gav ett handelsunderskott i relation till BNP om cirka 23 procent. Exporten från frihandelszonerna ökade med 7 procent under Exporten från frihandelszonerna utgjorde cirka 63 procent av den totala exporten och dominerades av textil och konfektion, fordonsreservdelar, livsmedels-och industriprodukter, tobak och tjänster. Bytesbalansunderskottet uppgick till 14 procent av BNP. Det höga underskottet i bytesbalansen pekar på en sårbarhet i ekonomin och avspeglar det stora behovet av oljeimport. Utländska direktinvesteringar (FDI) uppgick till 7 procent av BNP, vilket innebar en minskning från rekordåret 2013, då FDI uppgick till drygt 11 procent av BNP. Investeringarna gjordes främst inom energi- och gruvindustri samt telekommunikation. Den totala valutareserven uppgick vid årets slut till cirka 2,3 miljarder USD, motsvarande 4,7 månaders import. Remissorna penningförsändelser från migranter ökade med nästan 5 procent till cirka 1,1 miljarder USD och beräknas ha stått för nio procent av BNP. Remissorna kommer främst från nicaraguanska migranter i USA (57 procent), men också i Costa Rica (22 procent) och Spanien (6 procent). Enligt officiella siffror uppgår arbetslösheten till omkring sex procent, men eftersom den informella sektorn sysselsätter två tredjedelar av den arbetsföra befolkningen är dessa siffror missvisande och undersysselsättning är ett stort

9 9(12) problem. Minimilönen har höjts i flera omgångar de senaste åren, och en ny höjning väntas i september COSEP, det privata näringslivets samarbetsorganisation, har kritiserat förslaget som de anser sänka konkurrenskraften. De huvudsakliga exportprodukterna är kött, kaffe, guld och socker. Nicaraguas största exportmarknader 2014 var USA (31 procent), Venezuela (15 procent), Kanada (9 procent) och El Salvador (8,5 procent). Exporten till EU uppgick till 8 procent. Viktigaste exportmarknaderna för maquilaindustrin var USA och Mexiko. Nicaraguas viktigaste importpartners 2014 var Kina (19 procent), Venezuela (16 procent), USA (14 procent) och Mexiko (9 procent). Importen från EU uppgick till 6 procent Mänskliga rättigheter Utvecklingen vad gäller demokrati och respekt för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Nicaragua har under de senaste åren i flera avseenden varit negativ. Statsförvaltningen kännetecknas av en allt högre grad av politisering, ökad maktcentralisering samt auktoritära tendenser. Gränserna mellan staten, regeringspartiet och presidentfamiljen är otydliga. I och med ändringarna av konstitutionen som genomfördes i början av 2014, vilka utökade presidentens maktbefogenheter, växer oron för ytterligare begränsningar av demokratin i Nicaragua. Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika med hög arbetslöshet, låg produktivitet och en stor utlandsskuld. Världsbanken klassar landet som ett lägre medelinkomstland men fördelningen av landets resurser är skev, och enligt siffror från FN (2013) lever drygt 40 procent av befolkningen i fattigdom, varav 15 procent är extremt fattiga. Landets urfolk är särskilt utsatta, och de flesta urfolksgrupper lever i de två autonoma regionerna på atlantkusten där statliga investeringar i offentlig grundläggande service varit eftersatta. Diskriminerande attityder förekommer mot både urfolk och afronicaraguaner. Mordfrekvensen i Nicaragua är lägre än i flertalet andra länder i den centralamerikanska regionen, och har under de senaste fem åren uppgått till cirka 12 per invånare årligen. Landets poliskår har länge varit en av de institutioner som haft högst förtroende bland landets befolkning, men i och med minskad självständighet har dess oberoende på senare tid ifrågasatts. Rapporter förekommer frekvent om övervåld, olagliga arresteringar och omänsklig behandling från polisens sida. Konstitutionen stadgar rättsväsendets oberoende men i praktiken är landets domstolar, liksom övriga institutioner inom

10 10(12) rättssektorn, starkt politiserade och partipolitisk tillhörighet präglar utnämningen av domare. Tillsammans med utbredd korruption, underfinansiering av rättssektorns institutioner och ineffektivitet leder detta till höga nivåer av straffrihet. I maj 2014 besökte FN:s underkommitté mot tortyr landet och uttryckte stor oro för situationen i landets fängelser. Överbeläggningen uppgår till över 200 procent och levnadsförhållandena är undermåliga. Under 2014 genomgick Nicaragua FN:s råd för mänskliga rättigheters universella granskning av respekten för mänskliga rättigheter, Universal Periodic Review, UPR. Staten accepterade rekommendationer rörande diskriminering av urfolk och afronicaraguaner, men avvisade bl a uppmaningar om avkriminalisering av abort och om anslutning till de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, däribland Romstadgan, tilläggsprotokollen till Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESC), Barnkonventionen och Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) samt Konventionen mot påtvingade försvinnanden. Konstitutionen föreskriver yttrande- och tryckfrihet, men på senare år har läget försämras. Regeringen anklagas för att begränsa tillgången till information och censur av oppositionella medier rankades Nicaragua på plats 71 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Även mötes- och föreningsfrihet stadgas i konstitutionen men begränsas i praktiken. Trots framgångar på det politiska planet med en relativt hög andel kvinnor på ansvariga positioner så avspeglar sig detta inte i det nicaraguanska samhället där sexuella övergrepp och våld mot kvinnor är utbrett och straffriheten hög. Mord på kvinnor, så kallade femicidios, är många gånger brutala med våldtäkt och lemlästning. 73 kvinnor mördades under Under 2013 infördes en medlingsbestämmelse i lagen om våld mot kvinnor, vilken innebär att ansvarig domare kan, vid brott där maxstraffet är fem år, rekommendera medling istället för åtal. Medling vid könsrelaterat våld var tidigare förbjudet. Kvinnoorganisationer i landet är kritiska mot lagändringen och menar att den medför att anmälningsbenägenheten går ned. Sju av 49 kvinnor som mördades under första halvåret 2014 hade genomgått medling med sina angripare. Antalet tonårsgraviditeter är bland de högsta i världen, siffror från 2013 visar att 28 procent av Nicaraguas kvinnor mellan 20 och 24 år har blivit gravida innan 18 års ålder. Situationen kompliceras ytterligare av det totala abortförbud som infördes 2006 och som har medfört att antalet illegala aborter ökat markant, vilket i sin tur ofta resulterar i allvarliga medicinska konsekvenser.

11 11(12) Internationella relationer Utrikespolitiken har sedan Ortegas tillträde kännetecknats av stärkta band till framför allt Venezuela, Bolivia och Kuba. Dock är USA alltjämt den viktigaste handelspartnern och den senaste turbulensen i Venezuela har orsakat problem i landets ekonomi vilket sannolikt kommer medföra minskade utländska investeringar. Även relationen till Ryssland har stärkts. Nicaragua är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) tillsammans med Guatemala, Costa Rica, El Salvador och Honduras. Förutom frihandel innebär medlemskapet ekonomisk dialog och integration länderna emellan. Nicaragua är också medlem i SICA (det centralamerikanska integrationssystemet) och SIECA (det centralamerikanska ekonomiska integrationssystemet), vilka båda omfattar alla centralamerikanska länder förutom Belize. Frihandelsavtal har undertecknats med bland annat USA, Taiwan, Chile och Mexiko samt frihandelsavtalet CAFTA-DR mellan USA och Dominikanska Republiken samt Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och El Salvador. Nicaragua omfattas också av associeringsavtalet mellan Centralamerika och EU. Avtalet består av tre pelare, nämligen politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Frihandelsdelen började gälla provisoriskt i Nicaragua från den 1 augusti 2013, och avtalet i sin helhet kan träda i kraft först när det godkänts av EU:s samtliga medlemsstater. Förhållandet till Colombia och Costa Rica är ansträngda på grund av gränstvister länderna emellan. Genom ett beslut av Internationella Domstolen i Haag (ICJ) i november 2013 drogs den maritima gränsen om så att Nicaragua fick betydligt större territorialområde på bekostnad av Colombia. I slutet av 2013 lämnade Nicaragua in en ny ansökan till ICJ och hävdade dels att Colombia inkräktat på Nicaraguas ekonomiska zon, dels att den nicaraguanska maritima gränsen borde utökas ytterligare. Tvisten är ännu inte löst. Även Nicaraguas relationer till Costa Rica är ansträngda, dels på grund av en stor illegal invandring till Costa Rica från Nicaragua, dels på grund av en konflikt kring gränsfloden San Juan. Frågan hänsköts till Internationella domstolen (ICJ) i Haag som kom med ett avgörande 2009 enligt vilket Costa Rica har rätt att transportera varor och turister på floden, men inte gränspolis. I oktober 2010 blossade åter tvisten upp då Costa Rica vände sig till ICJ med klagomål om miljöförstörelse i samband med att Nicaragua inlett muddring i floden. Domstolen kom i mars 2011 med ett preliminärt utlåtande där bägge parter beordrades att flytta polis och militär från det omstridda området. Muddringen ansågs inte ha orsakat några allvarliga miljöskador. Nicaraguanska planer på oljeexploatering utanför både Stillahavs-och Atlantkusten har

12 12(12) nyligen ytterligare spätt på de ansträngda relationerna länderna emellan. I februari 2014 lämnade Costa Rica in ytterligare en ansökan till domstolen gällande gränsdragningar i både Stillahavsområdet och Karibiska havet. Nicaragua har, som flertalet länder i Centralamerika, diplomatiska förbindelser med Taiwan och inte med Kina. Taiwan har varit en viktig investerare och biståndsgivare sedan Nicaragua erkände landet år Sverige och Nicaragua Sveriges ambassadör i Guatemala är också ackrediterad i Nicaragua. Sverige representeras i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Honorär generalkonsul är José Evenor Taboada Arana. Nicaragua har en ambassad i Stockholm. Sverige har ett förhållandevis litet handelsutbyte med Nicaragua uppgick den totala varuexporten från Sverige till 137 miljoner kronor medan importen uppgick till 52 miljoner kronor samma år. Sverige gav omfattande humanitärt stöd till Nicaragua under slutet av upproret mot Somoza-regimen. Biståndet fortsatte och ökade efter 1979, främst inom sektorerna hälsa, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Sverige har efter regeringens beslut om landfokusering av det svenska utvecklingssamarbetet avslutat det bilaterala utvecklingssamarbetet med Nicaragua. Sidas sektionskansli i Managua stängdes den 31 augusti Sverige representeras idag i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Av svenska företag är det endast Ericsson som har ett lokalt kontor på plats. Besöksutbytet mellan Sverige och Nicaragua har varit begränsat under de senaste åren. Nicaraguas utrikesminister Samuel Santos besökte Sverige 2007, 2014 och År 2004 besökte dåvarande president Enrique Bolaños Sverige tillsammans med ett antal nicaraguanska ministrar.

Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt Nicaragua januari Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt Nicaragua januari Basfakta Promemoria Sid. 1(12) 2017-01-27 Guatemala City Landöversikt Nicaragua januari 2017 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2016) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,4 miljoner) Yta: 121 428km 2 [Sverige:

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats Ömtålig vändning i den spanska ekonomin Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien? Spanien vinnare som turistdestination

Läs mer

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet.

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet. Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig samman- ställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt fyra procent under 2014. Det är troligt att en ny regering

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Mexiko

Mänskliga rättigheter i Mexiko Mänskliga rättigheter i Mexiko Mexiko blev självständigt från kolonialt styre år 1821. I konstitutionen står det redan i den andra artikeln att landet är multikulturellt till sin natur med många olika

Läs mer

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City 2014-05-13 Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Tendenser under 2013 Efter den ekonomiska avmattningen 2008-2009 inleddes en övertygande återhämtning

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2]

Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2] Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-26 Landöversikt Costa Rica juni 2015 Basfakta Folkmängd: 4,8 miljoner (2014) Huvudstad: San José (befolkning: ca 1,5 miljoner) Yta: 51 100 km2 [Sverige: 449 964 km2] Språk:

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte 14.-15. november 2013 Danmark Nyckeltal för Island Folkmängd 325.010 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 3,5 % Arbetslöshet 4,8 % Styrränta 7,0 % Bolåneskuld

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör också sökas

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

UKRAINA: Revolution och vägen framåt

UKRAINA: Revolution och vägen framåt UKRAINA: Revolution och vägen framåt Varför ägde revolutionen rum? 2004 Orangea revolutionen. Inre stridigheter och beslutsoförmåga. Viktor Yanukovich vinner presidentmakten 2010. Utvecklas mot patrimonialism

Läs mer

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 1 Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Georgios Katrougkalos, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari Skäl Aa (nytt) Aa. Irakiska kvinnor utsätts för

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb: Artikelnr: UD

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb:  Artikelnr: UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Artikelnr: UD 16.051 Regeringsbeslut för Bolivia togs 2016-10-06. Strategi för Sveriges

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Komorerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Komorerna är en demokrati i utveckling. Även om regeringen generellt respekterar invånarnas

Läs mer

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna I Ekvatorialguinea har president Teodoro Obiang Nguemas styre karaktäriserats

Läs mer

Ekonomisk landanalys Nicaragua

Ekonomisk landanalys Nicaragua Ekonomisk landanalys Nicaragua Nationalekonomi NEGA01 Tillämpningskurs Ht 2010 Johanna Persson 850912 Matilda Wedtström 910707 Julia Gullström 850710 Eugenia Olsson 770503 Erik Boström 690801 Innehållsförteckning

Läs mer

Kambodja Ekonomisk rapport 2014

Kambodja Ekonomisk rapport 2014 Memo Phnom Penh Kambodja Ekonomisk rapport 2014 Sammanfattning 1. Kambodja uppvisar en fortsatt hög ekonomisk tillväxt på drygt 7 procent, men regeringens och oppositionens oförmåga att nå en politisk

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28 Guatemala City Landöversikt Honduras maj 2015 Basfakta Folkmängd: 8,5 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Tegucigalpa (befolkning: drygt 1 miljon, inklusive systerorten

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporterna om öarna i Oceanien kan bara ge en översiktlig bild av läget

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Världens händelser, SVT2, , program om den sandinistiska revolutionen i Nicaragua; fråga om opartiskhet och saklighet

Världens händelser, SVT2, , program om den sandinistiska revolutionen i Nicaragua; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2012-11-26 Dnr: 12/01206 SAKEN Världens händelser, SVT2, 2012-05-22, program om den sandinistiska revolutionen i Nicaragua; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Eldens hemlighet. Hening Mankell

Eldens hemlighet. Hening Mankell Eldens hemlighet Hening Mankell 1 Lärarhandledningen till Eldens hemlighet är gjord av Kalle Güettler, författare och skolbibliotekarie. Du finner den bredvid det här dokumentet. Eftersom handledningen

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom.

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom. Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Samarbete bygger framtiden. Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua

Samarbete bygger framtiden. Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua Samarbete bygger framtiden Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua Utgiven av Sida 2002 Text: Context Grafisk form: Press Art Tryck: Elanders Novum, Göteborg 2002. 43278 Omslagsfoto: Pontus Liljeberg

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR Stockholm maj 2016 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat

Läs mer

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKKLASS 6/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Restriktiv riskprövning Övriga offentliga risker: Restriktiv riskprövning

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Den katolska kyrkan i Nicaragua

Den katolska kyrkan i Nicaragua Den katolska kyrkan i Nicaragua 0 - ur ett politiskt perspektiv Av Rasmus Kjulin Handledare: Paul Sahlin och Anders Waldt Ingrid Segerstedts gymnasium HT 07 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Historisk

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:0645

Motion till riksdagen 1989/90:0645 Motion till riksdagen 1989/90:0645 av Lars Werner m.fl. (vpk) Mänskliga rättigheter och demokrati FN:s folkrättsdecennium 1989 blev ett genombrottsår i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. I

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Nicaragua 2007

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Nicaragua 2007 Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Normal riskprövning

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien är mångfacetterade och arbetet bedrivs på olika nivåer. EU samverkar med hela regionen genom toppmöten för stats- och regeringschefer,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer