Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni Basfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria Sid. 1(12) 2015-06-22. Guatemala City. Landöversikt Nicaragua juni 2015. Basfakta"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(12) Guatemala City Landöversikt Nicaragua juni 2015 Basfakta Folkmängd: 6,2 miljoner (2014) Huvudstad: Managua (befolkning: cirka 1,3 miljoner) Yta: km 2 [Sverige: km2] Språk: Spanska (officiellt), samt urfolkens minoritetsspråk Religion: Katolicism (58 procent), protestantism (15 procent), övriga (27 procent) Valuta: 1 Córdoba (NIO) = 100 centavos Växelkurs: 1 SEK = 3,2 NIO (juni 2015) BNP/per capita, nominell: USD (2014) BNP/per capita med USD (2014) köpkraftsparitet (PPP) Regeringsparti: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) President/statschef: Daniel Ortega (2006 -) Vicepresident: Moisés Omar Halleslevens Acevedo (FSLN) Utrikesminister: Samuel Santos Lopez (FSLN) Kongressen: 92 ledamöter i den lagstiftande nationalförsamlingen (Asamblea Nacional). Största politiska partier: FSLN (63 mandat), Partido Liberal Independiente (PLI) (27 mandat), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (2 mandat)

2 2(12) Geografisk och demografisk översikt Nicaragua är det till ytan största landet i Centralamerika. Landet gränsar till Costa Rica och Honduras i norr och har kuster mot Stilla havet i väster och Karibiska havet i öster. Lågland breder ut sig längs med båda kusterna, med inslag av vulkaniska berg i väster, och inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå. Klimatet är huvudsakligen tropiskt och medeltemperaturen under året pendlar mellan 25 och 30 grader. De högsta bergen finns i norr där medeltemperaturen och luftfuktigheten är betydligt lägre. Regnperioden infaller mellan maj och november och kan medföra stora mängder nederbörd och tropiska stormar drabbades landet av orkanen Mitch som förstörde flera byar, orsakade stora skador i infrastrukturen och resulterade i över dödsoffer. Mindre jordskalv är vanligt förekommande inträffade den senaste stora jordbävningen som resulterade i över dödsoffer. Landet är indelat i 15 departement vilka i sin tur är indelade i mindre kommuner, totalt 153 stycken. Invånarna i varje kommun utser kommunens fullmäktige, som därefter utnämner kommunens borgmästare. I landets östra delar, vid Atlantkusten, finns två semi-autonoma regioner, RAAN och RAAS, där majoriteten av urfolksgrupperna bor. Dessa styrs av varsin regional församling vars ledamöter väljs för en period om fyra år. Majoriteten av Nicaraguas befolkning är av blandat europeiskt och urfolksursprung, så kallade mestiser. Mindre grupper är vita, cirka 15 procent, och afronicaraguaner, cirka tio procent. Urfolken utgör idag knappt fem procent av Nicaraguas totala befolkning varav de största urfolksgrupperna är miskito, suma och rama. Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet men de sociala och ekonomiska ojämlikheterna för afronicaraguaner och urfolk är ändå påtagliga. Majoriteten av befolkningen bor i den västra delen av Nicaragua och cirka en femtedel lever i och omkring huvudstaden Managua. Historik Nicaragua, som är beläget vid de tidigare mesoamerikanska högkulturernas södra gräns, påverkades till viss del av mayakulturen, men främst av invandrande nahuatltalande folk från centrala Mexiko. När spanjorerna erövrade landet under 1520-talet bodde uppskattningsvis en miljon människor på den yta som idag motsvarar Nicaragua. De följande tre decennierna medförde förödande konsekvenser för urspungsfolken som förslavades och förtrycktes (ett förtyck som i perioder fortsatt även i modern tid). Omkring hälften av urfolken beräknas ha utplånats till följd av europeiska sjukdomar mot vilka de saknade motståndskraft. Från 1570-talet och fram till kolonialtidens slut regerades Nicaragua från den spanska kolonin Guatemala, vilken omfattade nästan hela det område som idag betecknas som Centralamerika. I och med Guate-

3 3(12) malas självständighetsförklaring 1821 bröts det spanska herraväldet och Nicaragua bildade en kortvarig union med Mexiko för att därefter införlivas i den Centralamerikanska Unionen utropade Nicaragua sig självständigt. Redan under 1700-talet hade en maktkamp uppstått mellan de två viktigaste nicaraguanska städerna, León och Granada, vilka kännetecknades av liberala respektive konservativa krafter. Denna splittring fortsatte långt in på talet och i ett försök att dämpa konflikten valdes en tredje stad, Managua, till huvudstad år Politiskt system Nicaragua är enligt konstitutionen en demokratisk republik med flerpartisystem. Rösträtten är 16 år och deltagandet vid det senaste valet 2011 var cirka 69 procent. Presidenten har den verkställande makten och är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare och utses genom direkta val vart femte år. Den lagstiftande makten ligger hos Asamblea Nacional nationalförsamlingen, vars 92 ledamöter väljs för en period om fem år i samband med presidentvalet. Två av platserna i nationalförsamlingen reserveras dock för den föregående mandatperiodens president samt för den kandidat som kommit på andra plats under det senaste presidentvalet. Kommunalvalen hålls var fjärde år, det senaste hölls i november av de 92 parlamentsledamöterna är kvinnor, 66 av landets 153 borgmästare och 8 av 14 ministrar. Det förhållandevis höga kvinnliga deltagandet har delvis föranletts av en lag från 2012 som innebär att kvinnor måste utgöra minst hälften av presenterade kandidater på alla politiska partiers listor. Konstitutionen reviderades senast i början av 2014 då nationalförsamlingen godkände en författningsändring som bland annat innebär att presidenten kan ställa upp för omval ett obegränsat antal gånger. Tidigare förbjöd Nicaraguas författning konsekutivt omval av en president. Högsta domstolen i landet består av 16 domare som tillsätts av kongressen för en period om fem år. Dessa utser i sin tur domare i de lägre instanserna, som förutom civildomstolar även består av militärdomstolar. Dödstraffet avskaffades år Den inrikespolitiska utvecklingen 1800-talet präglades av politiska stridigheter mellan liberala och konservativa krafter, trots försöken att dämpa dessa genom att välja Managua till huvudstad. År 1893 lyckades liberalerna gripa makten genom José Santos Zelaya, vars önskan om en ny centralamerikansk union ledde till konflikter med flera grannländer i början av 1900-talet kom en konservativ regering till makten med stöd av USA och mellan 1912 och 1933 kännetecknades Nicaraguas inrikespolitik av amerikansk inblandning, bland annat i form av amerikanska

4 4(12) militärbaser på landets territorium. I protest mot USA:s militära närvaro uppstod 1927 en motståndsrörelse ledd av Augusto César Sandino beslutade USA att dra tillbaka sina trupper och istället stärka Nicaraguas nationalgarde, vars ledare Anastasio Somoza lät mörda Sandino och själv grep den politiska makten i landet Fram till 1979 behöll familjen Somoza makten med stöd av USA, och Anastasio Somoza efterträddes av båda sina söner. Under Somozaregimen ökade korruptionen och koncentrationen av de ekonomiska resurserna, samtidigt som maktutövandet blev alltmer brutalt. Under 1960-talet växte olika motståndsgrupper fram som tillsammans bildade Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinistiska Fronten för Nationell Befrielse), FSLN. Sandinisterna fick efter hand ökat stöd av den nicaraguanska befolkningen, inte minst efter jordbävningen 1972 då mycket av det internationella stöd som strömmade in till landet hamnade hos familjen Somoza snarare än hos jordbävningsoffren tvingades Somozaregimen bort från makten, efter det att Somoza givit upp inför det folkliga och militära upproret. Under de följande elva åren styrdes Nicaragua av FSLN som inledde sociala reformer och lade grunden för en demokratisk styrning av landets polis- och försvarsmakt, samtidigt som ett antal privata företag förstatligades och viss privat egendom konfiskerades. Den sandinistiska revolutionen representerade för många en hoppfull förändring i landet. Oppositionen, som från början bestod av Somozaanhängare och medlemmar av nationalgardet, bildade så kallade contras, kontrarevolutionära grupper som snart fick stöd från avhoppade anhängare till sandinisterna. Contras tränades och understöddes av USA, som befarade att sandinisterna skulle sprida kommunism i Centralamerika. Konflikter blossade upp på nytt i landet, vilket kom att utgöra en stor belastning på landets ekonomi och bidra till en stark politisk polarisering inleddes förhandlingar mellan regeringen och contras och året därpå skrevs ett fredsavtal under. Nicaragua var svårt sargat efter åren av väpnad konflikt; tusentals människor hade fallit offer för striderna och landets resurser hade koncentrerats till bekämpningen av contras vilket, tillsammans med det handelsembargo USA införde mot Nicaragua 1985, fördjupat fattigdomen i landet förlorade sandinisterna, med dess ledare Daniel Ortega i spetsen (landets president mellan ), valet mot Violeta Chamorro från Unión Nacional Opositora (UNO) som stöddes ekonomiskt och politiskt av USA. Med hjälp av lån från Internationella Valutafonden (IMF) genomförde regeringen en kursändring mot marknadsekonomi samt ekonomiska åtstramningar för att komma tillrätta med statens usla finanser, vilket medförde ökad arbetslöshet och sämre levnadsförhållanden. Detta resulterade i nya strider, främst på landsbygden, och efter att ha lovat de väpnade grupperna amnesti

5 5(12) var avväpningen i princip genomförd i juli Chamorro minskade landets militära styrka från cirka man till knappa och lyckades även få Humberto Ortega, Daniel Ortegas bror och arméchef under sandinistregeringen, att avgå vilket borgade för en ökad kontroll över militären vann Arnoldo Alemán från partiet Partido Liberal Constitutionalista (PLC) presidentvalet. Han fortsatte liberaliseringen av ekonomin och ingick även en kontroversiell pakt med FSLN där bland annat makten över de politiska institutionerna i princip delades upp partierna emellan. Vid valet 2001 behöll PLC makten och Alemáns vicepresident Enrique Bolaños tillträdde presidentposten. Kort därefter började Bolaños utreda korruptionsanklagelser mot sin företrädare och i december 2003 dömdes Alemán till 20 års fängelse för bland annat korruption och förskingring av offentliga medel. I januari 2009 frikände högsta domstolen Alemán genom ett kontroversiellt beslut som väl illustrerar politiseringen av landets institutioner. Det faktum att Bolaños vände sig mot Alemán ledde till splittringar inom partiet och regeringen fick stora svårigheter med att driva sin politik framåt. Daniel Ortega kom åter till makten efter att i november 2006 vunnit presidentvalet med 38 procent av rösterna. Ortegas seger i presidentvalets första omgång möjliggjordes av en förändring av vallagen som innebar att den procentandel röster som krävdes för att vinna i presidentvalets första omgång sänktes. Ortega uttryckte höga ambitioner vad gällde att minska fattigdomen och förbättra de sociala villkoren för den nicaraguanska befolkningen, men han tonade samtidigt ned delar av sin socialistiska politik till förmån för en mer marknadsanpassad retorik i syfte att hålla sig väl med näringslivet. Sedan tillträdet i januari 2007 har president Ortega alltmer centraliserat makten till regeringspartiet FSLN samt till sin egen person och sin familj. Regeringen är auktoritär och utrymmet för oppositionella aktörer och ett antal organisationer i civilsamhället har minskat kraftigt. Den politiska oppositionen är därtill mycket splittrad och har haft svårigheter att utarbeta trovärdiga och attraktiva alternativ till regeringspartiet. Trots författningens förbud mot omval av presidenten beslutade landets högsta domstol i oktober 2009 att förbudet inskränkte Daniel Ortegas rätt till likhet inför lagen. Detta beslut banade väg för Ortega att söka omval, och i november 2011 vann han presidentvalet med 63 procent av rösterna. Oppositionen anklagade regeringen för valfusk och både inhemska och utländska observatörer noterade oegentligheter.

6 6(12) Kommunalvalen i november 2012 bojkottades av stora delar av oppositionen och utföll till FSLN:s fördel med cirka 75 procent av rösterna och en ökning från 109 i valet 2008 till 134 (av 153) borgmästarposter i valet Det förekom uppgifter om omfattande valfusk. I början av 2014 reviderades konstitutionen genom att bland annat tillåta omval av presidenten utan begränsningar, utöka militärens roll samt ge presidenten en utökad möjlighet att styra genom dekret. Stora delar av civilsamhället, oppositionen och det internationella samfundet har uttryckt oro över författningsändringarna, som innebär en förstärkning av de auktoritära tendenserna och direkt syftar till att formalisera och permanenta Daniel Ortegas och dennes familjs politiska kontroll. Som en reaktion mot de oegentligheter och kontroverser kring lokalvalen 2008 och 2012 samt presidentvalet 2011 beslutade många bilaterala biståndsgivare att frysa delar av sitt pågående stöd till landet, framför allt det generella budgetstödet. Efter det har relationen till Venezuela blivit allt viktigare då oljepengar från Venezuela till viss del kompenserat det uteblivna internationella stödet. Trots många kritiska röster har Ortega brett folkligt stöd (över 60 procent i de flesta opinionsundersökningar) och ses av många nicaraguaner som en garant för stabilitet. Stödprogrammen han genomfört har bland annat inneburit förbättringar av bostäder, mikrolån till kvinnor och subventioner av transporter och mat. Även hälso- och skolväsendet har byggts ut. Dessa reformer har till stor del genomförts med hjälp av pengar från Venezuela. Det omfattande biståndet från Venezuela, som uppgår till cirka 500 MUSD årligen, hålls avskilt från statsbudgeten och används utan transparens. Transparency Internationals (TI) korruptionsindex placerade 2014 Nicaragua på plats 133 av 175 länder, vilket är den fjärde sämsta placeringen bland de latinamerikanska länderna. Givet det aktuella ekonomiska och politiska läget i Venezuela har biståndet därifrån gradvis minskat och Ortega har därför på senare tid fokuserat på intensifierade relationer med andra ideologiska likar, framförallt Ryssland och Kina. En annan, högst aktuell fråga, av stor betydelse för Ortegas politiska position är byggnationen av Nicaraguakanalen, som officiellt initierades 22 december 2014 och väntas stå klar Det enorma projektet, med en tre gånger så lång kanal som Panamakanalen, beräknas kosta minst 40 miljarder USD. Tanken på ytterligare en vattenväg som förbinder Stilla havet och Atlanten har funnits länge, men det är först under de senaste åren som den konkretiserats

7 7(12) i juni 2013 godkände Nicaraguas parlament (där Ortegas parti FSLN är i majoritet) ett lagförslag om att bevilja ett femtioårigt koncessionsavtal (med möjlighet till förlängning med ytterligare 50 år) till ett nybildat Hong Kongbaserat konsortium; HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND), att bygga kanalen. Ingen upphandling skedde. Avtalet innehåller även andra stora infrastrukturprojekt; två hamnar, två flygplatser, ett utökat järnvägsnät samt turistanläggningar. Missnöjet mot kanalen är stort i landet av flera anledningar. Projektet har omgetts av stor brist på transparens, studierna kring projektets genomförbarhet är inte kompletta, miljöpåverkan väntas bli mycket stor och invånare i områdena kring kanalen har inte konsulterats i vederbörlig ordning. Den officiella byggstarten skedde i december 2014 men än så länge har endast en väg i anslutning till det tilltänkta kanalområdet breddats. Protester mot kanalen har pågått regelbundet sedan byggstarten, främst bland bönder som riskerar expropriering av mark men även mindre manifestationer i städerna. Rapporter om polisövervåld och godtyckliga frihetsberövanden rapporteras med frekvens. Ekonomi och handel Ekonomin slogs i spillror under Contraskriget på 1980-talet, men har sedan mitten av 1990-talet gradvis återhämtat sig. Tack vare en förhållandevis stabil makroekonomisk politik har tillväxten varit konstant sedan början av talet, med undantag för 2009 då finanskrisen orsakade en negativ tillväxt på - 1,5 procent stannade den ekonomiska tillväxten på 4,5 procent, vilket är något högre än den genomsnittliga prognosen för Centralamerika. Budgetunderskottet räknat efter donationer landade på 1 procent för 2014 och tendensen går mot ett ökat budgetunderskott (2013 visade på ett överskott på 0,3 procent). Trots fortsatt ekonomisk tillväxt är den dock inte tillräcklig för att lyfta den breda massan av befolkningen ur fattigdom, och Nicaragua är fortfarande det fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti. Nicaragua har ett skattetryck om cirka 15 procent, vilket är lägre än genomsnittet för utvecklingsländer (18 procent enligt IMF). Statens möjligheter att driva in skattemedel begränsas av svaga institutioner, bristande resurser och utbredd korruption. Inom ramen för HIPC-programmet 1 avskrevs nära tre fjärdedelar av Nicaraguas utlandsskuld år Vid utgången av 2014 låg den totala statsskulden på ungefär 40 procent. Inflationen för 2014 var i genomsnitt 6,5 procent. Under det senaste decenniet har inflationen i genomsnitt passerat sju procent årligen. Avsaknaden av ett s.k. Stand-by Agreement med Internationella Valuta- 1 HIPC är en förkortning av Heavily Indebted Poor Countries och är ett program där de mest skuldtyngda länderna i världen kan få delta och få några av sina skulder avskrivna. Programmet drivs av Världsbanken och IMF.

8 8(12) fonden (IMF) fördröjer nödvändiga strukturella reformer och ökade statliga intäkter. Precis som i många övriga länder i Latinamerika har jordbruket minskat sin betydelse i förhållande till BNP och bidrar idag med knappt 20 procent. Sektorn sysselsätter dock fortfarande nästan en tredjedel av arbetskraften. Industrin står för cirka 25 procent av BNP och har sedan mitten av 1990-talet främst haft sin tillväxt i frihandelszoner där så kallade maquilas, fabriker för legosömnad av bland annat märkeskläder, är verksamma. Maquilaindustrin utgörs av över 200 företag och sysselsätter drygt personer. Textiltillverkning utgör fortfarande en stor del av industrin, tillsammans med framställning av kemikalier, tobaksvaror och förädling av livsmedel. Servicesektorn bidrar med över 50 procent av BNP och sysselsätter ungefär hälften av den arbetsföra befolkningen. Turismen har kommit att bli en av landets viktigaste näringar och utgör cirka fyra procent av BNP. Mellan 2013 och 2014 ökade turistintäkterna med sex procent. Exporten återhämtade sig under 2014 i jämförelse med 2013 och ökade med drygt nio procent, vilket var ett resultat av ökad efterfrågan från huvudsakliga handelspartners i kombination med expanderad produktion av kött, socker och mjölkprodukter samt kaffe, jordnötter och bönor. Importen ökade med nästan fyra procent, vilket gav ett handelsunderskott i relation till BNP om cirka 23 procent. Exporten från frihandelszonerna ökade med 7 procent under Exporten från frihandelszonerna utgjorde cirka 63 procent av den totala exporten och dominerades av textil och konfektion, fordonsreservdelar, livsmedels-och industriprodukter, tobak och tjänster. Bytesbalansunderskottet uppgick till 14 procent av BNP. Det höga underskottet i bytesbalansen pekar på en sårbarhet i ekonomin och avspeglar det stora behovet av oljeimport. Utländska direktinvesteringar (FDI) uppgick till 7 procent av BNP, vilket innebar en minskning från rekordåret 2013, då FDI uppgick till drygt 11 procent av BNP. Investeringarna gjordes främst inom energi- och gruvindustri samt telekommunikation. Den totala valutareserven uppgick vid årets slut till cirka 2,3 miljarder USD, motsvarande 4,7 månaders import. Remissorna penningförsändelser från migranter ökade med nästan 5 procent till cirka 1,1 miljarder USD och beräknas ha stått för nio procent av BNP. Remissorna kommer främst från nicaraguanska migranter i USA (57 procent), men också i Costa Rica (22 procent) och Spanien (6 procent). Enligt officiella siffror uppgår arbetslösheten till omkring sex procent, men eftersom den informella sektorn sysselsätter två tredjedelar av den arbetsföra befolkningen är dessa siffror missvisande och undersysselsättning är ett stort

9 9(12) problem. Minimilönen har höjts i flera omgångar de senaste åren, och en ny höjning väntas i september COSEP, det privata näringslivets samarbetsorganisation, har kritiserat förslaget som de anser sänka konkurrenskraften. De huvudsakliga exportprodukterna är kött, kaffe, guld och socker. Nicaraguas största exportmarknader 2014 var USA (31 procent), Venezuela (15 procent), Kanada (9 procent) och El Salvador (8,5 procent). Exporten till EU uppgick till 8 procent. Viktigaste exportmarknaderna för maquilaindustrin var USA och Mexiko. Nicaraguas viktigaste importpartners 2014 var Kina (19 procent), Venezuela (16 procent), USA (14 procent) och Mexiko (9 procent). Importen från EU uppgick till 6 procent Mänskliga rättigheter Utvecklingen vad gäller demokrati och respekt för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Nicaragua har under de senaste åren i flera avseenden varit negativ. Statsförvaltningen kännetecknas av en allt högre grad av politisering, ökad maktcentralisering samt auktoritära tendenser. Gränserna mellan staten, regeringspartiet och presidentfamiljen är otydliga. I och med ändringarna av konstitutionen som genomfördes i början av 2014, vilka utökade presidentens maktbefogenheter, växer oron för ytterligare begränsningar av demokratin i Nicaragua. Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika med hög arbetslöshet, låg produktivitet och en stor utlandsskuld. Världsbanken klassar landet som ett lägre medelinkomstland men fördelningen av landets resurser är skev, och enligt siffror från FN (2013) lever drygt 40 procent av befolkningen i fattigdom, varav 15 procent är extremt fattiga. Landets urfolk är särskilt utsatta, och de flesta urfolksgrupper lever i de två autonoma regionerna på atlantkusten där statliga investeringar i offentlig grundläggande service varit eftersatta. Diskriminerande attityder förekommer mot både urfolk och afronicaraguaner. Mordfrekvensen i Nicaragua är lägre än i flertalet andra länder i den centralamerikanska regionen, och har under de senaste fem åren uppgått till cirka 12 per invånare årligen. Landets poliskår har länge varit en av de institutioner som haft högst förtroende bland landets befolkning, men i och med minskad självständighet har dess oberoende på senare tid ifrågasatts. Rapporter förekommer frekvent om övervåld, olagliga arresteringar och omänsklig behandling från polisens sida. Konstitutionen stadgar rättsväsendets oberoende men i praktiken är landets domstolar, liksom övriga institutioner inom

10 10(12) rättssektorn, starkt politiserade och partipolitisk tillhörighet präglar utnämningen av domare. Tillsammans med utbredd korruption, underfinansiering av rättssektorns institutioner och ineffektivitet leder detta till höga nivåer av straffrihet. I maj 2014 besökte FN:s underkommitté mot tortyr landet och uttryckte stor oro för situationen i landets fängelser. Överbeläggningen uppgår till över 200 procent och levnadsförhållandena är undermåliga. Under 2014 genomgick Nicaragua FN:s råd för mänskliga rättigheters universella granskning av respekten för mänskliga rättigheter, Universal Periodic Review, UPR. Staten accepterade rekommendationer rörande diskriminering av urfolk och afronicaraguaner, men avvisade bl a uppmaningar om avkriminalisering av abort och om anslutning till de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, däribland Romstadgan, tilläggsprotokollen till Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESC), Barnkonventionen och Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) samt Konventionen mot påtvingade försvinnanden. Konstitutionen föreskriver yttrande- och tryckfrihet, men på senare år har läget försämras. Regeringen anklagas för att begränsa tillgången till information och censur av oppositionella medier rankades Nicaragua på plats 71 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Även mötes- och föreningsfrihet stadgas i konstitutionen men begränsas i praktiken. Trots framgångar på det politiska planet med en relativt hög andel kvinnor på ansvariga positioner så avspeglar sig detta inte i det nicaraguanska samhället där sexuella övergrepp och våld mot kvinnor är utbrett och straffriheten hög. Mord på kvinnor, så kallade femicidios, är många gånger brutala med våldtäkt och lemlästning. 73 kvinnor mördades under Under 2013 infördes en medlingsbestämmelse i lagen om våld mot kvinnor, vilken innebär att ansvarig domare kan, vid brott där maxstraffet är fem år, rekommendera medling istället för åtal. Medling vid könsrelaterat våld var tidigare förbjudet. Kvinnoorganisationer i landet är kritiska mot lagändringen och menar att den medför att anmälningsbenägenheten går ned. Sju av 49 kvinnor som mördades under första halvåret 2014 hade genomgått medling med sina angripare. Antalet tonårsgraviditeter är bland de högsta i världen, siffror från 2013 visar att 28 procent av Nicaraguas kvinnor mellan 20 och 24 år har blivit gravida innan 18 års ålder. Situationen kompliceras ytterligare av det totala abortförbud som infördes 2006 och som har medfört att antalet illegala aborter ökat markant, vilket i sin tur ofta resulterar i allvarliga medicinska konsekvenser.

11 11(12) Internationella relationer Utrikespolitiken har sedan Ortegas tillträde kännetecknats av stärkta band till framför allt Venezuela, Bolivia och Kuba. Dock är USA alltjämt den viktigaste handelspartnern och den senaste turbulensen i Venezuela har orsakat problem i landets ekonomi vilket sannolikt kommer medföra minskade utländska investeringar. Även relationen till Ryssland har stärkts. Nicaragua är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) tillsammans med Guatemala, Costa Rica, El Salvador och Honduras. Förutom frihandel innebär medlemskapet ekonomisk dialog och integration länderna emellan. Nicaragua är också medlem i SICA (det centralamerikanska integrationssystemet) och SIECA (det centralamerikanska ekonomiska integrationssystemet), vilka båda omfattar alla centralamerikanska länder förutom Belize. Frihandelsavtal har undertecknats med bland annat USA, Taiwan, Chile och Mexiko samt frihandelsavtalet CAFTA-DR mellan USA och Dominikanska Republiken samt Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och El Salvador. Nicaragua omfattas också av associeringsavtalet mellan Centralamerika och EU. Avtalet består av tre pelare, nämligen politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Frihandelsdelen började gälla provisoriskt i Nicaragua från den 1 augusti 2013, och avtalet i sin helhet kan träda i kraft först när det godkänts av EU:s samtliga medlemsstater. Förhållandet till Colombia och Costa Rica är ansträngda på grund av gränstvister länderna emellan. Genom ett beslut av Internationella Domstolen i Haag (ICJ) i november 2013 drogs den maritima gränsen om så att Nicaragua fick betydligt större territorialområde på bekostnad av Colombia. I slutet av 2013 lämnade Nicaragua in en ny ansökan till ICJ och hävdade dels att Colombia inkräktat på Nicaraguas ekonomiska zon, dels att den nicaraguanska maritima gränsen borde utökas ytterligare. Tvisten är ännu inte löst. Även Nicaraguas relationer till Costa Rica är ansträngda, dels på grund av en stor illegal invandring till Costa Rica från Nicaragua, dels på grund av en konflikt kring gränsfloden San Juan. Frågan hänsköts till Internationella domstolen (ICJ) i Haag som kom med ett avgörande 2009 enligt vilket Costa Rica har rätt att transportera varor och turister på floden, men inte gränspolis. I oktober 2010 blossade åter tvisten upp då Costa Rica vände sig till ICJ med klagomål om miljöförstörelse i samband med att Nicaragua inlett muddring i floden. Domstolen kom i mars 2011 med ett preliminärt utlåtande där bägge parter beordrades att flytta polis och militär från det omstridda området. Muddringen ansågs inte ha orsakat några allvarliga miljöskador. Nicaraguanska planer på oljeexploatering utanför både Stillahavs-och Atlantkusten har

12 12(12) nyligen ytterligare spätt på de ansträngda relationerna länderna emellan. I februari 2014 lämnade Costa Rica in ytterligare en ansökan till domstolen gällande gränsdragningar i både Stillahavsområdet och Karibiska havet. Nicaragua har, som flertalet länder i Centralamerika, diplomatiska förbindelser med Taiwan och inte med Kina. Taiwan har varit en viktig investerare och biståndsgivare sedan Nicaragua erkände landet år Sverige och Nicaragua Sveriges ambassadör i Guatemala är också ackrediterad i Nicaragua. Sverige representeras i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Honorär generalkonsul är José Evenor Taboada Arana. Nicaragua har en ambassad i Stockholm. Sverige har ett förhållandevis litet handelsutbyte med Nicaragua uppgick den totala varuexporten från Sverige till 137 miljoner kronor medan importen uppgick till 52 miljoner kronor samma år. Sverige gav omfattande humanitärt stöd till Nicaragua under slutet av upproret mot Somoza-regimen. Biståndet fortsatte och ökade efter 1979, främst inom sektorerna hälsa, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Sverige har efter regeringens beslut om landfokusering av det svenska utvecklingssamarbetet avslutat det bilaterala utvecklingssamarbetet med Nicaragua. Sidas sektionskansli i Managua stängdes den 31 augusti Sverige representeras idag i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua. Av svenska företag är det endast Ericsson som har ett lokalt kontor på plats. Besöksutbytet mellan Sverige och Nicaragua har varit begränsat under de senaste åren. Nicaraguas utrikesminister Samuel Santos besökte Sverige 2007, 2014 och År 2004 besökte dåvarande president Enrique Bolaños Sverige tillsammans med ett antal nicaraguanska ministrar.

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28 Guatemala City Landöversikt Honduras maj 2015 Basfakta Folkmängd: 8,5 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Tegucigalpa (befolkning: drygt 1 miljon, inklusive systerorten

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna I Ekvatorialguinea har president Teodoro Obiang Nguemas styre karaktäriserats

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Den katolska kyrkan i Nicaragua

Den katolska kyrkan i Nicaragua Den katolska kyrkan i Nicaragua 0 - ur ett politiskt perspektiv Av Rasmus Kjulin Handledare: Paul Sahlin och Anders Waldt Ingrid Segerstedts gymnasium HT 07 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Historisk

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: 20 400

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Den senaste rapporten till FN:s barnkommitté respektive kvinnodiskrimineringskommitté gjordes år 2000.

Den senaste rapporten till FN:s barnkommitté respektive kvinnodiskrimineringskommitté gjordes år 2000. Utrikesdepartementet De mänskliga rättigheterna i Andorra 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Furstendömet Andorra är en fungerande rättsstat och respekten för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Valnederlaget i Nicaragua

Valnederlaget i Nicaragua 1 Ur Fjärde internationalen (Göteborg) 2/1990 Paul Le Blanc Valnederlaget i Nicaragua Den revolutionära rörelsen i världen och folket i Nicaragua led nederlag den 25 februari 1990. De amerikanska presidenterna

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Myndigheter förnekar tvångsvräkningar I Kambodja tvångsvräker myndigheterna fattiga människor i utvecklingens namn. På senare år har antalet markkonflikter,

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012)

LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012) LANDÖVERSIKT GUATEMALA (Januari 2012) INTRODUKTION Guatemala är med sina drygt 14 miljoner invånare den folkrikaste nationen i Centralamerika. Landet utgör den största ekonomin och har traditionellt sett

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? www.hjalmarsonstiftelsen.se

RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? www.hjalmarsonstiftelsen.se RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? Av Linda Bergman www.hjalmarsonstiftelsen.se RÖD TORNADO Kommer demokratin i Latinamerika att överleva? Intervjuer om den politiska utvecklingen

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Höj kunskapen! Mänskliga rättigheter! Alla människor har lika värde! Design Blomquist Illustrationer Tove Siri Artikelnummer A14.010 Ett

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer