Partier och intresseorganisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partier och intresseorganisationer"

Transkript

1 Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt. Dock krävde partierna att vissa parlamentariska drag skulle kvarstå, vilket gör att femte republiken blev en kompromiss och kan kallas för semipresidentialism. Det är presidenten som utser premiärministern och den övriga regeringen. Nationalförsamlingen kan visserligen framtvinga regeringens avgång genom ett misstroendevotum. Dock kan presidenten upplösa församlingen och utlysa nyval. Förutsätt att presidenten stöds av en betydande gruppering i församlingen, som har majoritet eller kan antas få det vid ett upplösningsval, har han den avgörande makten. Presidenten väljs direkt av folket på en period av 5år. Presidentvalet sker i två omgångar, förutsatt att ingen av kandidaterna får absolut majoritet i första omgången. Om ingen av kandidaterna får absolut majoritet i första valomgången så går det till en andra valomgång. Där ställs de två kandidaterna som fått flest röster mot varandra. Det är inte längre ledamöterna i nationalförsamlingen som på egen hand avgör vart regeringsmakten hamnar. Detta har bidragit till att folket betraktar presidentvalet som viktigare val än valet till nationalförsamlingen. Detta märktes tydligt under valet 2007 då valdeltagandet till nationalförsamlingen låg på 60,44 % och valdeltagandet till presidentvalet låg på 84 %. Japan Statsskicket i Japan är parlamentariskt. Den dömande makten har i japan lagprövningsrätt dvs. den kan ogiltigförklara lagar och förordningar som strider mot författningen. I konstitutionen är maktdelningsprincipen i lag fastställd. Den japanska författningen lägger den verkställande makten hos regeringen, den lagstiftande makten hos parlamentet, och den dömande makten hos högsta domstolen och övriga domstolar. Det lagstiftande organet, parlamentet, har enligt konstitutionen den formella makten. Parlamentet utser premiärministern, som får i uppdrag att bilda regering. Liksom i andra länder med parlamentarisk styre, skall regeringen ha stöd hos en majoritet i folkrepresentationen och ha ansvar för denna. Konstitutionen frånsäger kejsaren all makt då det gäller rikets styrelse. Hans uppgifter så som att utnämna premiärminister är rent ceremoniella och detta utför han först efter regeringens godkännande. Den japanska förvaltningen är centraliserad och de lokala myndigheternas svaga ställning framhävs ytligare av det starka finansiella beroendet av statsmakten. Dock pågår en decentralisering av beslutsfattandet från central till lokal nivå.

2 Partier och intresseorganisationer I Frankrike ställer presidentvalet vissa krav på enighet inom det block som står bakom någon av de två kandidaterna i andra valomgången. Det medförde länge ett särskilt problem för vänstern, som var uppdelad på två partier vilka intill 1981 var ungefär lika stora och var av det ena var kommunistiskt. Det var givet att endast en socialist hade en chans att vinna tillräkligt många röster för att ta hem andra valomgången mot det andra blockets kandidat. Kommunisterna måste därför stödja den socialistiske kandidaten i den andra valomgången om vänstern skulle ha en rimlig chans. Men det ville kommunisterna som regel bara göra, om denne kandidat hade lovat att bereda kommunisterna plats i sin kommande regering, och som tog hänsyn till några av kommunisternas önskemål. Samtidigt var det ett faktum att misstron mot kommunistpartiets avsikter alltid varit utbrett i Frankrike. Många fruktade att partiet genom sin starka organisation och sitt grepp om den största fackföreningsorganisationen skulle få den verkliga makten i en vänsterregering, även om presidenten var socialist. Dessa problem har bidragit till att vänstern inte vann något av de tre presidentvalen 1965, 1969 och Detta märktes även under presidentvalet 2002 som blev ett nytt exempel på den avgörande betydelsen av splittringen hos vänstern. I första valomgången fick Le Pen 17 %, tätt efter Chirac med 20 %. Vänstern hade ingen utpräglad kandidat utan en rad småkandidater som plockade några få procent var av det normala väljarunderlaget för socialisternas Jospin. Resultatet blev ett obehagligt uppvaknande för vänsterväljarna. Le Pen kom före Jospin och fick möta Chirac i slutomgången, där vänstern alltså inte alls var företrädd utan måste råda sina väljare att rösta på Chirac. Som i och med detta vann andra valomgången med hela 82 %. På den icke-socialistiska sidan är partimönstret mer flytande. Partierna ändrar ofta namn, upplöses och nybildas. Ofta är de bara etiketter för en skara av enskilda politiker och deras väljare, och präglas ofta av dålig sammanhållning. Det finns franska statsvetare som hävdar att % av landets väljare under efterkrigstiden alltid velat rösta i protest mot systemet och det som skiftar är om de är på yttersta högern eller yttersta vänstern. Även fackföreningsrörelsen är svag, splittrad och starkt decentraliserad. Man kan säga att dess utveckling har präglats av plötslig expansion vid sociala kriser för att sedan i många fall splittras. Bristen på väl förankrade partier och intresseorganisationer innebär att fransk politik saknar ett viktigt kontaktnät mellan medborgarna och statsmakten. Det finns inte samma kanaler för att förmedla olika samhällsgruppers krav eller reaktioner till de styrande. När större politiska stridsfrågor uppstår, brukar tillfälliga comités d action(en typ av ensaksrörelser ) bildas för att samordna stora kampanjer och demonstrationer mot ex.

3 globalisering, miljöförstörning, krig mm. Detta kan bero på att fransmännen som regel hyser ett starkt misstroende mot de partier och intresseorganisationer som säger sig företräda dem. I likhet med frankrike har flera av japans politiska partiers historia präglats av splittring splittrades det största partiet i japan, det liberaldemokratiska partiet, och detta ledde till att tre nya partier bildades och LDP förlorade regeringsmakten. De tre nybildade partierna bildade en koalitionsregering tillsammans med de tidigare oppositionspartierna, med undantag från kommunisterna. Dock hade denna regering bara makten i mindre än ett år. Det japanska partisystemet tog ytligare ett steg mot omstrukturering 1994 då 9 befintliga partier slogs ihop och bildade det nya progressiva partiet, shinshinto. Denna hopslagning var en effekt av det nya valsystemet som delvis är baserat på enmansvalkretsar, vilket gynnar stora partier. Dock existerade detta parti endast i tre år. Som ett resultat av interna motsättningar så splittrades japans största oppositionsparti och gav upphov till sex nya partier. Flera faktorer bidrog till denna utveckling, bl.a. var partiet redan från början en lös sammansättning av politiker från olika partier, med olika intressen. Denna tendens kan vi även se i det franska partisystemet där partier ofta ändrar namn, upplöses och nybildas. Till skillnad från den splittring som råder inom franska intressegrupper så kännetecknas det japanska politiska systemet av många och välorganiserade intressegrupper. I stort sätt har varje kategori en organisation för att ta tillvara på deras intressen. Antalet intressegrupper har ökat markant under de 4 senaste decennierna. Arbetstagarnas organisationer har haft en svag ställning i det politiska systemet. En anledning till detta kan vara att japan fram till 1993 styrts av konservativa regeringar som har haft stöd från fackförbund inom näringslivet. Medans arbetstagarnas organisationer alltid stött vänsterpartier som stått utanför den konservativa regeringen. Jordbrukarna är, till skillnad från arbetarna, välorganiserade och har mer inflytande i den politiska processen. Den största och politiskt mest inflytelserika huvudorganisationen för jordbrukare i japan, Nokyo, räknar till sina medlemmar till så gott som varje lantbrukarfamilj i landet. Nokyo har haft nära relationer med framförallt LDP men även det socialdemokratiska partiet. Anledningen till deras starka ställning var att man fram till 1993 tillämpat ett system med flermansvalkretsar som bidrog till att man var starkt överrepresenterad i parlamentet. Frankrikes största huvudorganisation för jordbrukar har inte alls lika stort inflytande. Detta kan delvis bero på att man endast har ¼ av landets totala jordbrukare som medlemmar. En annan faktor kan vara som vi skrev innan att fransmännen som regel hyser ett starkt misstroende mot de partier och intresseorganisationer som säger sig företräda dem.

4 Till skillnad från japan så är den viktiga länken mellan medborgare intresseorganisation - parti betydligt svagare i frankrike. Effekten av detta är att medborgarna i frankrike är mer benägna att gå ut i landsomfattande strejker gällande specifika sakfrågor. Försök att rationalisera eller privatisera har utlöst vilda strejker som tvingat regeringen till att backa när samhället satts i gungning. I och med att man i japan har ett fungerade samarbete mellan intresseorganisationer och partier så finns inte samma behov av landsomfattande strejker. Utan deras hjärtefrågor drivs istället av intresseorganisationerna. Diskussion Vilka möjligheter har fackförbund i Japan och Frankrike att bedriva sina frågor? Detta kan man vetenskapligt undersöka genom att göra en fokuserande jämförelse mellan fackförbunden i japan och frankrike. Där man gör en djupgående undersökning enskilt på båda länderna men man jämför även länderna med varandra. Syftet med att göra en fokuserad jämförelse är att förtydliga likheter och skillnader mellan länderna. Man skulle även kunna ta fram vilka oberoende och beroende variabler som finns i dessa länder. Exempel på beroende variabler kan vara antalet fackförbund som finns i länderna. Även antalet medlemmar fackförbunden har. Och i vilken utsträckning fackförbunden representeras i det politiska systemet. Oberoende variabler kan vara att undersöka medborgarnas attityd till fackförbunden och även kolla på ländernas politiska kultur och hur den har sätt ut över tid. Referenser Lindahl, R. Utländska politiska system; SNS Förlag (Stockholm) 2009

5 Politisk opinionsbildning - En jämförande analys av partier och intresseorganisationer i Frankrike och Japan Daniel Hedström Daniel Gustafsson Statskunskap A, dlk 3 Thomas Sedelius VT 2010

Åren var det krig mellan Sverige och

Åren var det krig mellan Sverige och FINLAND Finland har inte alltid varit ett självständigt land. I ungefär 600 år tillhörde vi Sverige. På den tiden var Sveriges kung också vår kung, Sveriges lagar var våra lagar och Stockholm var vår huvudstad.

Läs mer

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012

Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Rapport från studieresa till presidentvalet i Frankrike 2012 Styrelseledamoten Tariq Bacchus och ersättaren Leonard Heed åkte den 5 maj 2012 till Paris för att studera presidentvalet på plats. Några av

Läs mer

Politik är att fatta beslut i frågor som angår oss alla gemensamt

Politik är att fatta beslut i frågor som angår oss alla gemensamt Vad är politik? Politik är att fatta beslut i frågor som angår oss alla gemensamt Politik är att fatta beslut i frågor som angår oss alla gemensamt Alla kan tyvärr inte få det precis som de vill - KOMPROMISSER

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Demokrati. Folket bestämmer

Demokrati. Folket bestämmer Demokrati Folket bestämmer Demokratins grundpelare Alla människors lika värde Regelbundna och allmänna val Rättssäkerhet Fri opinionsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet Majoritetsprincipen Hänsyn

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

Svensk parlamentarism anno 2018

Svensk parlamentarism anno 2018 Svensk parlamentarism anno 2018 En kaotisk höst Vi har sju partier som vägrar samarbeta med det åttonde och som länge dessutom vägrade samarbeta sinsemellan. Hösten har varit förskräcklig ur demokratisk

Läs mer

Det norska valet FRANK BJERKHOLT:

Det norska valet FRANK BJERKHOLT: FRANK BJERKHOLT: Det norska valet Protest och nyorientering: så sammanfattar Svensk Tidskrifts norske korrespondent, redaktör Frank Bjerkholt, intrycket av det norska valet i september, en vecka före det

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Politiska system i jämförande perspektiv. Bo Persson, Linköpings universitet

Politiska system i jämförande perspektiv. Bo Persson, Linköpings universitet Politiska system i jämförande perspektiv Bo Persson, Linköpings universitet Varför studera andra länder? Lära av andra, förstå andra, umgås med andra Djupare självförståelse, lägger grund för förändring

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Demokratisering och parlamentarismens genomslag

Det svenska politiska systemet. Demokratisering och parlamentarismens genomslag Det svenska politiska systemet Demokratisering och parlamentarismens genomslag Centrala aspekter i utvecklingen av den moderna staten - Centralisering vs decentralisering - Kungamakt vs oligarki vs folkmakt

Läs mer

Det svenska politiska systemet: Valsystem och parlamentarism

Det svenska politiska systemet: Valsystem och parlamentarism Det svenska politiska systemet: Valsystem och parlamentarism Upplägg Valsystem och röstbeteende Det parlamentariska statskicket: riksdag och regering Intressegrupper, föreningar, det sociala kapitalet

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin

Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin SNS Demokratirapport 2017 Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin Johannes Lindvall Hanna Bäck Carl Dahlström Elin Naurin Jan Teorell Sammanfattning D en politiska situationen i Sverige har

Läs mer

Regeringsmakt till varje pris

Regeringsmakt till varje pris HAKAN WINBERG: Regeringsmakt till varje pris Den svenska socialdemokratiska regeringen har inte majoritet bland väljarna. Den stöder sig på ett minoritetsparti i riksdagen. För att få igenom regeringsförslag

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

Ledamot av insynsråd

Ledamot av insynsråd Ledamot av insynsråd Till Dig som är ledamot av ett insynsråd eller som erbjuds att bli det Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP

JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP JA! TILL ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP Lättläst Guide till det aktiva medborgarskapet Om du är medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige.

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Valet av republikens president 2012

Valet av republikens president 2012 Valet av republikens president 2012 Lättläst Presidentval Den här broschyren berättar om presidentvalet, som ordnas i Finland år 2012. Presidentens uppgifter Presidenten leder Finlands utrikespolitik tillsammans

Läs mer

Valet av republikens president Det ordnas presidentval vart sjätte år. Då väljer Finlands medborgare president. Valets första omgång:

Valet av republikens president Det ordnas presidentval vart sjätte år. Då väljer Finlands medborgare president. Valets första omgång: Valet av republikens president 2018 Det ordnas presidentval vart sjätte år. Då väljer Finlands medborgare president. Valets första omgång: Valdagen är söndag 28.1.2018 Förhandsröstningen i Finland pågår

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag

DN DEBATT: Farligt försvaga riksbanken. Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag Valutapolitiska utredningen föreslår att regeringen ska ta över ansvaret för valutapolitiken

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Valsedlar. Handledning inför förtidsröstningen och valdagen

Valsedlar. Handledning inför förtidsröstningen och valdagen Valsedlar Handledning inför förtidsröstningen och valdagen Valsedlarna Det finns tre olika typer av valsedlar för vart och ett av de tre valen: Blanka valsedlar, utan tryckt partibeteckning. De är till

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Lättläst VALET AV REPUBLIKENS PRESIDENT

Lättläst VALET AV REPUBLIKENS PRESIDENT Lättläst VALET AV REPUBLIKENS PRESIDENT 2018 Presidentval Det ordnas presidentval vart sjätte år. Då väljer Finlands medborgare president. Valets första omgång: Valdagen är söndag 28.1.2018 Förhandsröstningen

Läs mer

Luckor i regeringsformens rättsstatsskydd

Luckor i regeringsformens rättsstatsskydd GUSTAF PETREN: Luckor i regeringsformens rättsstatsskydd Regeringsrådet Gustaf Petren granskar ingående regeringsformens skyddför rättsstaten. Han pekar bl a på att regeln i RF om allas lika värde endast

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A KAMMARRÄ TTEN DOM 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Tommy Hansson Sverigedemokraterna Box 19137 15227 Södertälje Västra Södertörn MOTPART Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT

Läs mer

EU kan heller inte skryta med någon kvinno- eller hbtq-vänlig politik. Generellt negligeras och nedprioriteras

EU kan heller inte skryta med någon kvinno- eller hbtq-vänlig politik. Generellt negligeras och nedprioriteras Vänsterpartiet i EU Fotograf: GUE/NGL Vi i Vänsterpartiet är kritiska till hur Europeiska unionen fungerar idag. Därför kämpar vi för att påverka utvecklingen inom EU till det bättre. Våra tre främsta

Läs mer

Dagens parti: Vänsterpartiet

Dagens parti: Vänsterpartiet Dagens parti: Vänsterpartiet Medlemmar 2017: 17 4 201: 1 800 201: 17 0 2014: 18 400 2013: 13 900 (högsta antal 20 000, 194) Antalet förtroendevalda 2014-2018 Kommuner: 70 Landsting: 121 Riksdag: 21 Totalt:

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, NYÅR 2015/2016 Nytt politiskt landskap efter historiskt val Partido Popular störst men svårt bilda regering Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla Intervju om

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Demokrati utan partier?

Demokrati utan partier? S Slutsatser och sammanfattning Demokratirådets rapport 2000 Demokrati utan partier? SNS Demokratiråd Demokratirådet består av fristående forskare som på SNS uppdrag presenterar begrepp, analyser och resultat

Läs mer

Demokratipolitiskt program

Demokratipolitiskt program Demokratipolitiskt program 2017 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21 23 april 2017 i Stockholm. Programmet behandlar Centerstudenters syn på staten och demokratin samt redogör

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Regering och statsförvaltning

Det svenska politiska systemet. Regering och statsförvaltning Det svenska politiska systemet Regering och statsförvaltning Uppläggning Regeringsbildning Regeringen och regeringskansliet Regeringens arbete: beredning av beslut Den offentliga förvaltningen: det svenska

Läs mer

Franska Revolutionen. Varför blev det revolution? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

Franska Revolutionen. Varför blev det revolution? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Franska Revolutionen Varför blev det revolution? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Franska revolutionen Före revolutionen Kungen och adeln bestämde allt De flesta människorna

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning

Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning Stadgar för Riksförbundet för särskild begåvning Första versionen, antagna vid riksförbundets bildande 2018-02-09. Organisationsnummer: ansökan skickas snarast till Skatteverket. Säte: Stockholm 1. Förbundets

Läs mer

Nordöstra Skåne röstar

Nordöstra Skåne röstar Nordöstra Skåne röstar Europa Direkt Hässleholm En del av EU-kommissionens informationsnätverk på lokal och regional nivå. Informerar om EU:s lagar, politik, program och fonder. Fokusområden för kontoret

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Därför EU. Är du intresserad av frågor som berör ditt arbete och din vardag? Då är du intresserad av EU-frågor.

Därför EU. Är du intresserad av frågor som berör ditt arbete och din vardag? Då är du intresserad av EU-frågor. Därför EU Är du intresserad av frågor som berör ditt arbete och din vardag? Då är du intresserad av EU-frågor. 2 Ett EU för oss EU kan kännas krångligt och långt borta, men är mer tydligt och nära än du

Läs mer

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem.

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem. Pressmeddelande 11-7-4 Sverigedemokraternas balansgång - höger eller vänster? 61 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer uppfattar partiet i slutet av juni som klart borgerligt. Enligt SKOPS eftervalsundersökning

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Konstitution och statsmakter

Det svenska politiska systemet. Konstitution och statsmakter Det svenska politiska systemet Konstitution och statsmakter Uppläggning av förelf reläsning Statsskickets grundläggande principer: grundlagarna Parlamentarismen i praktiken: riksdag och regeringen Vad

Läs mer

Politik och debatt i dagens Frankrike

Politik och debatt i dagens Frankrike BO SIEGBAHN: Politik och debatt i dagens Frankrike Ända sedan Franr;ois Mitterand valdes till president 1981 har utvecklingen i Frankrike präglats av honom oberoende av om hans socialistparti vunnit valet

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

VILKA ÄR SVENSKA FOLKETS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM?

VILKA ÄR SVENSKA FOLKETS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? VILKA ÄR SVENSKA FOLKETS VIKTIGASTE SAMHÄLLSPROBLEM? JOHAN MARTINSSON Vilka är de viktigaste samhällsproblemen 17? Viktiga samhällsfrågor Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast

Läs mer

Träff för nya medlemmar

Träff för nya medlemmar Träff för nya medlemmar 2014 Upplägg Läget i Vänsterpartiet Organisationen Partiprogrammet Allmänna frågor Fika Vänsterpartiet växer 13 800 medlemmar i jan 2014 Ser ut att växa med ytterligare 3 000 nya

Läs mer

Politiska system i jämförande perspektiv: Europa (del 5) Contemporary European Politics Lars Niklasson Linköpings universitet

Politiska system i jämförande perspektiv: Europa (del 5) Contemporary European Politics Lars Niklasson Linköpings universitet Politiska system i jämförande perspektiv: Europa (del 5) Contemporary European Politics Lars Niklasson Linköpings universitet Innehåll 1. Introduktion, analysredskap och utvecklingslinjer (Magone 1-3)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 8.5.2013 0000/2013(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 Förslag till betänkande Andrew Duff (PE508.212v01-00) Att förbättra organisationen av valet

Läs mer

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken.

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. Rad 6. Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. 1917 bildas Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), som en vänsterutbrytning ur Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Hela dess ungdomsförbund

Läs mer

händelseutvecklingen i Armenien

händelseutvecklingen i Armenien 1 (8) Rättsavdelningen 2018-04-27 SR18/2018 Rättslig kommentar om händelseutvecklingen i Armenien Lifos lägesanalys En lägesanalys gällande den aktuella händelseutvecklingen i Armenien har gjorts av Lifos,

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Det svenska politiska systemet: Medborgare, partier och intressegrupper

Det svenska politiska systemet: Medborgare, partier och intressegrupper Det svenska politiska systemet: Medborgare, partier och intressegrupper Upplägg Valsystem och röstbeteende Partier och partisystem i förändring Intressegrupper, föreningar, det sociala kapitalet Rösträttentten

Läs mer

Varför ska ett fackförbund bry sig om politik?

Varför ska ett fackförbund bry sig om politik? Därför politik Varför ska ett fackförbund bry sig om politik? För att din chef gör det. Arbetsgivarna har ett tätt samarbete med de borgerliga partierna för att få lagar och beslut som gynnar dem. Av samma

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Opinionsbildning och kommunikation

Opinionsbildning och kommunikation Verksamhetsplan 2019 Det är en ynnest att vara en del av Linköpings arbetarekommun och att ha förtroendet att leda den. Det åligger oss i styrelsen att se till att Socialdemokraterna i Linköping lever

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com EU-valet på 5 minuter Europeiska unionen 2014 - Europaparlamentet Vad är Europaparlamentet? Europaparlamentet är världens enda gränsöverskridande parlament

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Ny Tid. Rapport 2. Wojtek Kalinowski What s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom

Ny Tid. Rapport 2. Wojtek Kalinowski What s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom NyTid Rapport2 WojtekKalinowski What sleft? Franskvänsterefter förnyelsensomaldrigkom Wojtek Kalinowski What s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren

Läs mer

Att styra kommunen 1

Att styra kommunen 1 Att styra kommunen 1 Lagstiftning grundlagar kommunallagen förvaltningslagen speciallagsstiftning I förvaltningslagen finns regler för hur ärenden ska handläggas för att garantera medborgarnas rättssäkerhet

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Presidentval i USA. Mars 2012

Presidentval i USA. Mars 2012 ! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Kenth Häggblom, statistikchef, tel Val 2018:

Kenth Häggblom, statistikchef, tel Val 2018: ' Kenth Häggblom, statistikchef, tel. 25497 Val 2018:1 13.2.2018 Presidentvalet 2018 Valdeltagandet ökade något Valdeltagandet på Åland i årets presidentval var 59 procent, vilket var högre än vid förra

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken.

Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. Rad 5. Vänsterpartiernas historia sedd genom märken. 1917 bildas Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), som en vänsterutbrytning ur Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Hela dess ungdomsförbund

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

RP 265/2010 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 265/2010 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 265/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ekonomiska rådet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag om ekonomiska rådet.

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Vänsterpress: Inför 2:a omgången av presidentvalet i Frankrike

Vänsterpress: Inför 2:a omgången av presidentvalet i Frankrike Vänsterpress: Inför 2:a omgången av presidentvalet i Frankrike Första omgången av presidentvalet i Frankrike ägde rum 23 april. Till helgen (7 maj) följer den andra omgången, där mittenkandidaten Emmanuel

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Var Antikens Aten en demokrati?

Var Antikens Aten en demokrati? Var Antikens Aten en demokrati? En radikal demokratisering av Aten genomfördes efter fördrivandet av tyrannerna (507 f.kr.). Medborgarna fick tillgång till makten via framför allt fyra inrättningar: folkförsamlingen,

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Konstitution, partier och intressegrupper

Det svenska politiska systemet. Konstitution, partier och intressegrupper Det svenska politiska systemet Konstitution, partier och intressegrupper Uppläggning av föreläsning: spelregler och spelare Grundläggande spelregler: Sveriges grundlagar (konstitution) Dominerande spelare:

Läs mer