ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS"

Transkript

1 ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS SCHEMA 1 DEFINITIONER OCH ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER TJÄNSTER 1. Symantecs tjänster 1.1. Symantec tillhandahåller alla internetbaserade och hanterade Tjänster som definieras i respektive bilaga i schema 2, Tjänstbeskrivningar, med tillämpliga Servicenivåer som definieras i schema 3, Servicenivåavtal Samtliga Tjänster tillhandahålls dygnet runt, alla dagar i veckan. Samtliga Tjänster övervakas med avseende på tillgänglig hårdvara, tjänstkapacitet och användning av nätverksresurser. Samtliga Tjänster övervakas regelbundet med avseende på upprätthållande av Servicenivå, och justeringar görs vid behov Samtliga Tjänster förutsätter information från Kunden för att de ska kunna etableras och ha angivna prestanda Kunden skall på sitt konto vid mottagandet använda inloggningsuppgifter för förnyelse som medföljer Prenumerationsinstrumentet (definieras nedan). Inloggningsuppgifter för förnyelse krävs för att behålla kontoinformation och kunddata i samband med en eventuell lagringsperiod efter uppsägning, enligt beskrivning i bilagan för respektive Tjänst nedan. Annars kan åtkomst till och information på kontot tas bort permanent. 2. Definitioner 2.1. Nedanstående termer som skrivs med inledande versal har följande betydelse i detta avtal. Andra termer som skrivs med inledande versal har sin normala betydelse. Administratör syftar på en kundanvändare som har behörighet att hantera Tjänsten för Kundens räkning. Administratörer kan vara utsedda att hantera hela Tjänsten eller en del, enligt Kundens behov. Anslutningshanteraren syftar på de identifieringsmetoder som används vid SMTP-handskakningen. Kreditbegäran syftar på det meddelande som Kunden ska skicka till Symantec via E-post till med ämnesraden "Kreditbegäran" (om inget annat anges av Symantec). Konfigurerat tornkluster syftar på två (2) eller flera Torn som är konfigurerade att tillhandahålla Kunden Tjänster för e-postsäkerhet. Domännivåinställningar syftar på domäninställningar som kan anpassas för en viss nivå inom SMC (definieras nedan) för Tjänsterna för e-postsäkerhet. Licensavtal för slutanvändare (EULA) syftar på de villkor som åtföljer programvaran (definieras nedan). E-post syftar på alla inkommande eller utgående SMTP-meddelanden som passerar genom en Tjänst. Tjänster för e-postsäkerhet syftar på Tjänsterna AntiVirus.cloud, AntiSpam.cloud, Content Control.cloud, Image Control.cloud, Boundary Encryption.cloud och Policy Based Encryption.cloud som definieras i schema 2, Tjänstbeskrivningar. Tjänster för e-postarkivering syftar på Tjänsterna Enterprise Vault.cloud, AdvisorMail on Symantec.cloud, Symantec Continuity Archive.cloud, Symantec Continuity Archive Lite.cloud, Continuity.cloud och Archiving.cloud (P) som definieras i schema 2, Tjänstbeskrivningar. Felaktig identifiering av e-postvirus syftar på legitim E-post som felaktigt har identifierats som virussmittad. Globala inställningar syftar på de åtgärder inom SMC (definieras nedan) som används i alla domäner och gruppnivåer för Tjänster för e-postsäkerhet. Gruppnivåinställningar syftar på gruppinställningar som kan anpassas för en viss grupp inom SMC (definieras nedan) för Tjänster för e-postsäkerhet. Konfidentiellt 1 Rev: 01.JUNI2013

2 Infrastruktur syftar på teknik och immateriell egendom som tillhör Symantec eller en licensgivare och används för att tillhandahålla Tjänsterna. Känt virus syftar på ett virus för vilket vid tiden för Symantecs mottagande av innehållet: (i) en signatur redan har gjorts offentligt tillgänglig under minst en (1) timme för konfiguration av antivirusteknik som används av Symantec; eller (ii) som förekommer på listan Wild List, som finns på och har fått beteckningen In the wild av minst två Wild List-medlemmar. Odelbart paket med tjänster syftar på ett paket med Tjänster som definieras i översikten över odelbara paket med Tjänster och tidigare namn, som finns på Medlem syftar på Kunden och tredje parter med vilka kunden skapar ett krypterat nätverk genom att använda Tjänsten Boundary Encryption.cloud (definieras nedan). Månadsavgift syftar på månadsavgiften för den berörda Tjänsten/de berörda Tjänsterna som definieras i avtalet. Öppen proxy syftar på en proxyserver som är konfigurerad att låta okända eller obehöriga tredje parter få åtkomst till, lagra eller vidarebefordra DNS, webbsidor och annan data för Tjänster för e-postsäkerhet. Öppet relä syftar på en e-postserver som är konfigurerad att ta emot E-post från en okänd eller obehörig tredje part och vidarebefordra meddelanden till en eller flera mottagare som inte är Användare av det e-postsystem som e-postservern är ansluten till. Öppet relä kan också kallas Skräppostrelä eller Offentligt relä. Servicekredit syftar på det belopp som krediteras kundens nästa faktura efter att en Kreditbegäran har skickats in och Symantec har validerat att Kunden är berättigad till kredit. Servicenivå syftar på alla de serviceparametrar som definieras nedan i schema 3, Servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA). Tjänstprogramvara syftar på Programvara (definieras nedan) som kan krävas av en Tjänst och måste installeras på alla kunddatorer för att Tjänsten ska kunna levereras. Tjänstprogramvara inbegriper Programvaran och all dithörande dokumentation som kan tillhandahållas separat av Symantec som en del av Tjänsten. Programvara syftar på alla program från Symantec eller en licensgivare, i objektkodsformat, som är licensierade till Kunden av Symantec och underkastade villkoren i det medföljande licensavtalet, eller schema 1, Definitioner och allmän översikt över Tjänster, efter tillämplighet, inklusive men inte begränsat till nya versioner och uppdateringar som tillhandahålls härunder. Skräppost syftar på oönskade reklammeddelanden. Felaktigt godkännande av Skräppost syftar på ett skräppostmeddelande som inte identifieras som Skräppost av Tjänsten AntiSpam.cloud. Felaktig identifiering av Skräppost syftar på E-post som felaktigt har identifierats som Skräppost av Tjänsten AntiSpam.cloud. Rekommenderade inställningar för Skräppost syftar på Symantecs rekommenderade riktlinjer för konfiguration för Tjänsten AntiSpam.cloud som tillhandahålls Kunden under etableringen eller publiceras i hjälpresursen på internet. Prenumerationsinstrument syftar på ett eller flera av följande tillämpliga dokument som ytterligare definierar Kundens rättigheter och skyldigheter gällande Tjänsten: ett Symantec-certifikat eller liknande dokument utfärdat av Symantec, eller ett skriftligt avtal mellan Kunden och Symantec, som medföljer, föregår eller följer Tjänsten. Symantec Tracker syftar på ett Symantec-verktyg med vilket Tjänstens tillgänglighet och fördröjning, enligt beskrivning i schema 3, Servicenivåavtal, uppmäts för Tjänster för e-postsäkerhet. Torn syftar på ett kluster av e-postservrar med belastningsutjämning. Konfidentiellt 2 Rev: 01.JUNI2013

3 Okänt virus syftar på ett virus för vilket vid tiden för Symantecs mottagande av innehållet: (i) en signatur inte har gjorts offentligt tillgänglig under minst en (1) timme för konfiguration av antivirusteknik som används av Symantec; eller som (ii) inte förekommer på listan Wild List som finns på och har fått beteckningen In the wild av minst två Wild List-medlemmar. Användare syftar på en enskild person och/eller enhet som är behörig att använda och/eller har fördelar av användning av Tjänsten, eller som använder någon del av Tjänsten. Vad gäller Tjänster för e-postsäkerhet och/eller Tjänster för e-postarkivering, så inbegriper definitionen av Användare alla brevlådor som skickar och/eller tar emot e-post. Virus syftar på programkod med ett självreproducerande element, vanligen förklädd till något annat, som är utformad för att smitta andra datorer. Stora volymer e-post syftar på en grupp med mer än e-postmeddelanden som skickas eller tas emot av en Kund och med huvudsakligen snarlikt innehåll, via en åtgärd eller en rad relaterade åtgärder, till enskilda personer eller en distributionslista, inklusive men inte begränsat till marknadsföring, meddelanden, nyhetsbrev eller annan avsedd masskommunikation. Webbtjänster syftar på Tjänsterna Web v2 Protect.cloud och Web v2 URL.cloud gemensamt. 3. Service Management Console (SMC) 3.1. Varje Service Management Console är, där det är tillämpligt, en internetbaserad resurs och ett verktyg som Kunden har tillgång till som en del av Tjänsten. Kunden har åtkomst till SMC via säker, lösenordsskyddad inloggning. Med SMC kan Kunden konfigurera och hantera Tjänsten, hämta rapporter samt visa data och statistik där sådan finns, som en del av Tjänsten/Tjänsterna. En Kund kan ha åtkomst till flera SMC-konsoler för att hantera olika Tjänster (t ex ClientNet, CMES och Manage). 4. Översikt över Tjänster för e-postsäkerhet Tjänster för e-postsäkerhet är bara tillgängliga för Kunder som har ett eget e-postdomännamn och möjlighet att konfigurera MX- och/eller DNS-poster för det domännamnet Kunden måste dirigera sin inkommande e-post till Symantec genom att använda de MX-poster som tillhandahölls vid etableringen. Kunden kan välja att dirigera sin utgående E-post via Symantec för att få tillgång till alla fördelar i Tjänsterna AntiVirus.cloud, Content Control.cloud och Image Control.cloud. Policy Based Encryption.cloud kräver att Kunden dirigerar sin utgående E-post via Symantec. Kunder bör inte dirigera E-post till ett specifikt Torn eller en specifik IP-adress. Klargörande: schema 3, Servicenivåavtal, gäller inte för domäner som inte har etablerats i enlighet med denna paragraf För att Tjänster för e-postsäkerhet ska fungera korrekt måste Kunden säkerställa att domäner (inklusive underdomäner) etableras i Infrastrukturen för tillämplig Tjänst och prenumeration görs på tillämplig Tjänst, enligt beskrivning i motsvarande bilaga i schema 2, Tjänstbeskrivningar. Kunden accepterar att Tjänstens funktioner kanske inte fungerar korrekt och att leverans av E-post kanske inte är tillgänglig för domäner som inte är etablerade. Klargörande: schema 3, Servicenivåavtal, gäller inte för domäner som inte har etablerats enligt denna paragraf Kunden måste säkerställa att inkommande E-post bara tas emot från Infrastruktur för Symantecs Tjänster för e-postsäkerhet. Klargörande: Servicenivåavtal omfattar bara inkommande E-post som har sökts igenom med Symantecs Tjänster för e-postsäkerhet Kunden måste acceptera inkommande E-post från alla obligatoriska IP-intervall som tillhandahålls av Symantec, för att säkerställa Tjänstens kontinuitet i den händelse att en del av Infrastrukturen inte är tillgänglig. Klargörande: Servicenivåavtal omfattar bara E-post som har sökts igenom med Symantecs Tjänster för e- postsäkerhet För all inkommande E-post bestäms avsändarens IP-rykte med hjälp av tillgängliga resurser. E-post som kommer från en oseriös källa (t ex en känd avsändare av Skräppost) fördröjs för att minska effekten på nätverkets kapacitet Om en Kund väljer att dirigera utgående E-post via Tjänsten för e-postsäkerhet förbehåller sig Symantec rätten att söka igenom all E-post efter skadligt innehåll, som t ex Skräppost, för att säkerställa Tjänstens kontinuitet. Utgående E-post som misstänks vara Skräppost accepteras inte av Tjänsten för e-postsäkerhet. När utgående E-post identifieras som potentiell Skräppost skickas ett meddelande om permanent SMTP-fel (5xx) till Kundens MTA. Standardbeteendet för de flesta MTA:er är att generera ett NDR (Non Delivery Receipt) som informerar avsändaren när meddelande om ett 5xx-fel tas emot. Utgående E-post som misstänks vara Skräppost tas inte med när Tjänsten för e-postsäkerhet rapporterar i SMC. Track and Trace (definieras nedan) Konfidentiellt 3 Rev: 01.JUNI2013

4 visar att utgående E-post har identifierats som skräppost och inte accepterats. Kvoten för identifiering av Skräppost och andelen felaktiga identifieringar av Skräppost gäller inte utgående E-post. SYMANTEC ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKAS DIREKT ELLER INDIREKT AV ATT TJÄNSTEN MISSLYCKAS MED ATT IDENTIFIERA SKRÄPPOST, ELLER FELAKTIGT IDENTIFIERAR E- POST SOM SKRÄPPOST En Kund som använder Tjänster för e-postsäkerhet måste ange e-postserverns IP-adress(er) eller värdnamn för leverans av inkommande E-post till vederbörandes organisation, och Kunden kan ange inkommande leveransflöden för alla etablerade domäner, eller för specifika domäner, med hjälp av SMC. Dessutom kan Kunden begära och Symantec aktivera, helt efter eget gottfinnande, Per användardirigering för att låta Kunden dirigera inkommande E-post till en e-postservers IP-adress för angivna Användare. Varje Kund som tilldelas Per användardirigering ansvarar helt för att tillhandahålla och underhålla konfigurationsfiler enligt beskrivning i administrationsguiden för Per användardirigering från Symantec. KUNDEN ACCEPTERAR ATT SYMANTEC INTE PÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR FÖR FELDIRIGERING ELLER UTEBLIVEN LEVERANS AV E-POST SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FEL ELLER UTELÄMNANDEN I KONFIGURATIONSFILERNA FÖR PER ANVÄNDARDIRIGERING. Tillhandahållandet av Per användardirigering kan ta längre tid än för andra Tjänster, och paragraf 8.2 nedan gäller inte Symantec fortsättar att försöka leverera till Kundens inkommande IP-adresser eller värdnamn som är konfigurerade i SMC med regelbundna mellanrum i upp till sju (7) dagar. Avsändaren informeras om E-posten inte går att leverera. Olevererad E-post tas därefter bort från kön Största tillåtna storlek på E-post för Tjänster för e-postsäkerhet är som standard 50 MB. Kunden kan ange en största tillåtna storlek på E-post i SMC. All E-post som tas emot av den tillämpliga Tjänsten och överskrider den angivna gränsen kommer att blockeras och tas bort, och ett e-postmeddelande med en varning skickas till avsändaren, den tilltänkta mottagaren och en Administratör Kunden förbinder sig att tillhandahålla och upprätthålla en lista över specifika E-postadresser som ska få del av Tjänsten (en Valideringslista ). Det är Kundens ansvar att verifiera denna Valideringslista innan Tjänsten görs tillgänglig och genom Avtalets hela löptid. Kunden är medveten om att inkommande E-post till e- postadresser som inte är angivna eller är felaktigt angivna i Valideringslistan kommer att blockeras automatiskt. Kunden godtar att Symantec saknar ansvar när E-post inte kan levereras på grund av fel eller utelämnanden i Valideringslistan Kunden får inte låta sina datorer: (i) fungera som Öppet relä eller Öppen proxy; (ii) skicka eller ta emot Stora volymer e-post som kommer från Kunden, såvida inte Kunden har köpt Tjänsten Volume Mail (definieras nedan), i vilket fall Kunden har rätt att skicka och ta emot Stora volymer e-post i enlighet med Tjänstens villkor; eller (iii) skicka Skräppost. Symantec förbehåller sig rätten att när som helst granska Kundens efterlevnad av denna paragraf. Klargörande: alla brott mot denna paragraf betraktas som väsentliga brott mot Avtalet och Symantec förbehåller sig rätten att helt eller delvis inaktivera Tjänsten omedelbart och fram tills dess att avtalsbrottet har åtgärdats, eller säga upp Avtalet gällande den aktuella Tjänsten för e-postsäkerhet Kunden kan konfigurera ett meddelande om ansvarsfriskrivning som läggs till i all inkommande och utgående E-post som genomsöks av Symantecs Tjänster för e-postsäkerhet. Ett standardmeddelande om ansvarsfriskrivning läggs till från och med att Tjänsten etableras. Dess innehåll kan redigeras av kunden med hjälp av SMC. Kunden kan konfigurera olika meddelanden om ansvarsfriskrivning för inkommande respektive utgående E-post, antingen för alla meddelanden eller för specifika domäner och användargrupper. Endast SMCanvändare med behörighet att redigera konfigurationen för alla etablerade domäner i kontot kan konfigurera meddelanden om ansvarsfriskrivning Track and Trace. Symantec erbjuder meddelandespårning i SMC, vilket innebär att Kunden kan leta rätt på specifik E-post och ta reda på om och när Tjänster för e-postsäkerhet har behandlat e-postmeddelandet, och vilken åtgärd som vidtogs. E-post kan vara tillgänglig för genomsökning inom 15 minuter efter att den har tagits emot av Infrastrukturen för Tjänster för e-postsäkerhet, och förblir sedan sökbar i trettio (30) kalenderdagar. Tjänster för e-postsäkerhet sparar inte kopior av E-post som passerar genom deras Infrastruktur. Track and Trace tillhandahålls som ett felsökningsverktyg, utformat för att spåra specifik E-post, och inte som ett rapportverktyg. Det finns begränsningar för det antal resultat som kan returneras av en sökning. Endast SMCanvändare med nödvändig behörighet har åtkomst till Track and Trace. En Administratör kan tilldela specifika portalanvändare en Track and Trace-användarroll. Åtkomst till Track and Trace är tillgänglig i alla domäner som etableras för Kundens konto E-postkarantän för slutanvändare ( Spam Manager ) kan begäras av Kunden och aktiveras av Symantec. Användare kan då hantera E-post som har satts i karantän av Tjänsten AntiSpam.cloud. Användare kan ta bort eller frisläppa E-post till Användarens valda brevlåda. Användare kan välja om textinnehållet i denna E-post ska kunna visas. E-post i karantän kan hanteras av enskilda Användare eller andra utvalda personer. Användare kan välja att få regelbundna meddelanden när E-post sätts i karantän av Tjänsten. E-post i karantän lagras i Konfidentiellt 4 Rev: 01.JUNI2013

5 fjorton (14) dagar innan den tas bort automatiskt. Användare kan granska denna E-post obegränsat under den här tiden. Kunden kan köpa ytterligare lagringsutrymme om det krävs. I den sällsynta händelse att Användarens karantänsystem inte kan ta emot E-post så lagras E-posten tills slutanvändarens e-postkarantän fungerar igen. Därefter är E-post tillgänglig via karantänen och rapporteras i nästa sammanfattningsmeddelande, om meddelanden har aktiverats Kunden kan begära den alternativa e-postkarantänen ( Message Manager ). Symantec bedömer varje sådan begäran från fall till fall och förbehåller sig rätten att avvisa begäran om att aktivera Message Manager för en Kund, helt enligt Symantecs eget gottfinnande. Med Message Manager kan Användare utnyttja vissa funktioner för att hantera E-post som har satts i karantän av Tjänsterna AntiSpam.cloud, Image Control.cloud och Content Control.cloud. Den aktuella versionen av Message Manager är tillgänglig i begränsad omfattning och erbjuds Kunden i befintligt skick. Kunden ansvarar själv för att säkerställa att funktionerna i Message Manager uppfyller Kundens behov innan begäran om Tjänstens tillhandahållande skickas till Symantec. E-post kan lagras i Message Manager i upp till fjorton (14) dagar, och tas därefter bort automatiskt. Karantänlagring med Message Manager är begränsad till 5 MB per Användare, i genomsnitt bland alla Användare hos Kunden. Symantec övervakar användningen och i den händelse Kundens kvot överskrids kan Symantec ta bort ett eller flera meddelanden, eller skicka det/dem till respektive mottagare eller administratör. SYMANTEC AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN SAMTLIGA UTFÄSTELSER, VILLKOR OCH GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE MESSAGE MANAGER. Schema 3, Servicenivåavtal, gäller inte för Message Manager. 5. Rapportering 5.1. Rapportering för varje Tjänst sker efter tillgänglighet via SMC för den Tjänsten och enligt definition i schema 2 nedan, Tjänstbeskrivningar Rapportering om aktiviteter i Tjänster för e-postsäkerhet, Webbtjänster och Tjänsten Instant Messaging Security.cloud (definieras nedan) samt statistik är tillgänglig via SMC. Kunden kan välja att generera rapporter via SMC, och konfigurera dessa att skickas med E-post enligt ett schema, eller laddas ner från SMC. 6. Planerat underhåll 6.1. Planerat underhåll syftar på perioder för underhåll där Kunden meddelas av Symantec sju (7) kalenderdagar i förväg via SMC. Dessa perioder kan orsaka avbrott i Tjänsten på grund av att Tjänstens Infrastruktur inte är tillgänglig. Symantec kommer att, inom affärsmässigt rimliga gränser, undvika att utföra Planerat underhåll mellan och 18.00, måndag till fredag, i den tidszon där Infrastrukturen finns Planerat underhåll ska i möjligaste mån utföras utan att Tjänsten påverkas. Planerat underhåll utförs vanligen under perioder med förväntat låg trafik och i en del av nätverket, inte hela. Medan Planerat underhåll utförs kan Tjänsten omdirigeras till delar av Infrastrukturen som inte berörs, för att minimera störningar i Tjänsten När akut underhåll är nödvändigt och förväntas påverka Tjänsten så kommer Symantec att försöka informera berörda parter och visa ett meddelande i motsvarande SMC minst en (1) timme innan det akuta underhållet inleds Rutinunderhåll av SMC-konsoler kommer att utföras under tidpunkter med låg belastning för att minimera störningarna i tillgängligheten för SMC. Symantec kommer att, inom affärsmässigt rimliga gränser, försöka minimera dessa underhållsperioder till högst trettio (30) minuter. Kunden kommer inte att få förhandsbesked om dessa underhållsaktiviteter. 7. Teknisk support 7.1. Teknisk support är tillgänglig dygnet runt alla dagar för att hjälpa Kunder med konfiguration av Tjänstens funktioner som beskrivs i respektive bilaga. De löser också rapporterade problem med Tjänsten. Ytterligare information om teknisk support kan definieras i schema 2 nedan, Tjänstbeskrivningar. 8. Kundtjänst 8.1. Symantec tillhandahåller kundtjänst under Symantecs regionala kontorstid för att: a) Ta emot och behandla ordrar på etablering av Tjänsten b) Ta emot och behandla begäranden om ändringar i Tjänstens drift c) Svara på frågor om fakturering 8.2. Vid mottagande av en fullständig och behandlingsbar order eller begäran om ändring av Tjänst kommer Symantec att ägna affärsmässigt rimliga ansträngningar åt att tillhandahålla Tjänsten inom fem (5) arbetsdagar, om inget annat anges i motsvarande bilaga och förutsatt att kunden har tillhandahållit all nödvändig information. Konfidentiellt 5 Rev: 01.JUNI2013

6 9. Licens för Tjänstprogramvara För alla Tjänster där Tjänstprogramvara tillhandahålls Kunden så gäller det licensavtal som medföljer Tjänstprogramvaran. Om inget licensavtal medföljer Tjänstprogramvaran så gäller följande villkor. Paragraf 9 gäller inte någon Programvara som levereras till Kunden som en del av en lösning på plats, när en Tjänst ger möjlighet att välja mellan molnhanterad och lokal distribution Licensutfärdande. Enligt villkoren i detta Avtal ger Symantec Kunden icke-exklusiv, ej överförbar rätt att installera och använda Tjänstprogramvaran enbart för Kundens egen, interna affärsverksamhet. Alla immateriella rättigheter i Tjänstprogramvaran är och ska förbli egendom som tillhör Symantec och/eller dess leverantörer. Tjänstprogramvaran licensieras av Symantec, den säljs inte. Kunden är medveten om att Tjänstprogramvaran och all relaterad information, inklusive men inte begränsat till uppdateringar, är egendom som tillhör Symantec och dess leverantörer. Kunden ska ansvara och vara fullständigt ersättningsskyldig för att varje Användare följer villkoren i detta avtal. Kunden ska omedelbart informera Symantec om all obehörig användning och brott mot dessa villkor Begränsningar av kopiering och användning. Kunden kan ladda ner och installera Tjänstprogramvaran på följande villkor: a) Kunden får inte ladda ner och installera Tjänstprogramvaran i fler exemplar än det antal användarlicenser som Kunden har. b) Kunden kan kopiera Tjänstprogramvaran i rimlig omfattning för backup, arkivering eller katastrofåterställning. Tryckt dokumentation får reproduceras av Kunden, endast för internt bruk. Dokumentation syftar på Symantecs användarhandböcker och/eller bruksanvisningar som medföljer Tjänstprogramvaran. c) Kunden får inte själv, eller tillåta tredje part att: (i) dekompilera, nedmontera eller bakåtkompilera Tjänstprogramvaran, förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av gällande lag, utan att i förväg inhämta Symantecs skriftliga tillstånd; (ii) ta bort produktidentifiering eller meddelanden om äganderätt; (iii) leasa, låna ut eller använda Tjänstprogramvaran för timesharing eller tjänstebyråer; (iv) ändra, översätta, anpassa eller skapa härledda produkter från Tjänstprogramvaran eller (v) på annat sätt använda och kopiera Tjänstprogramvaran utöver vad som uttryckligen anges häri. 9.3 Överföring av rättigheter. Kunden får enligt detta Avtal inte överföra, tilldela eller delegera den här licensen utan föregående skriftligt tillstånd från Symantec. Alla överföringar, tilldelningar eller delegeringar som sker i strid med det ovanstående är ogiltiga Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning. a) Symantec garanterar att Tjänstprogramvaran i alla väsentliga avseenden överensstämmer med Symantecs aktuella Dokumentation. b) Ovanstående garanti är ogiltig om: (i) Tjänstprogramvaran inte används i enlighet med detta Avtal eller Dokumentationen; (ii) Tjänstprogramvaran eller någon del därav har ändrats av någon annan än Symantec; eller (iii) ett fel i Tjänstprogramvaran orsakas av Kundens utrustning eller av programvara från en annan tillverkare. c) SYMANTEC LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTPROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FEL. Symantec friskriver sig uttryckligen från garantier av alla slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst syfte. 9.5 Uppsägning. Vid uppsägning av den aktuella Tjänsten eller Avtalet så upphör omedelbart all rätt för Kunden att använda Tjänstprogramvaran enligt beskrivningen häri, och Kunden ska omedelbart förstöra alla exemplar av Tjänstprogramvaran och Dokumentationen, eller returnera allt till Symantec. 10. Synkroniseringsverktyg och API:er Schemus-verktyget. Schemus-verktyget är Programvara som synkroniserar data mellan Kundens katalogserver och vissa Symantec-tjänster. Schemus-verktyget licensieras till kunden av Schemus Limited via det licensavtal som medföljer vid nedladdningen av Schemus-verktyget. Kunden är medveten om att åtkomst till och användning av Schemus-verktyget sker under förutsättning att kunden godtar och följer detta licensavtal, som på begäran också kan erhållas från Symantec. Symantec lämnar inga ytterligare garantier (uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra) gällande Schemus-verktyget. Om fel skulle uppstå på de tre vanligaste versionerna av Schemus-verktyget kommer Symantec att ägna affärsmässigt rimliga ansträngningar åt att fastställa källan till problemet och, om tillämpligt, eskalera problemet till Schemus Limited. Symantec kommer att ägna affärsmässigt rimliga ansträngningar åt att meddela Kunden trettio (30) kalenderdagar i förväg via SMC eller E-post, om Symantec slutar att använda och/eller stödja Schemus-verktyget och tillhörande API. Om det finns information om ett alternativt synkroniseringsverktyg så anges den samtidigt. KUNDEN GODTAR ATT SYMANTECS MAXIMALA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT KUNDEN GÄLLANDE SCHEMUS- Konfidentiellt 6 Rev: 01.JUNI2013

7 VERKTYGET BEGRÄNSAS TILL DET STÖRRE BELOPPET AV DET SOM KUNDEN HAR BETALAT TILL SYMANTEC FÖR SCHEMUS-VERKTYGET OCH 500 $ Enterprise Vault.cloud CloudLink Option.CloudLink Option är Programvara som synkroniserar data mellan Kundens katalogserver och vissa Symantec-tjänster. CloudLink Option licensieras till Kunden enligt licensen för Tjänstprogramvara, se ovan. 11. Ytterligare juridiska villkor Följande villkor gäller för alla Tjänster, och Kunden godtar och är införstådd med att: Alla Tjänster är utformade för att Kunden ska kunna implementera en hållbar och kontrollerbar policy för datoranvändning, eller motsvarande. Kunden ska följa alla tillämpliga lagar vid användning av Tjänsten/Tjänsterna. I vissa fall kan det vara nödvändigt att erhålla medgivande från enskilda anställda. Konfiguration och användning av Tjänsten/Tjänsterna ligger helt inom Kundens kontroll. Därför har Symantec inget ansvar för Kundens användning av Tjänsten/Tjänsterna, eller för civilrättsliga eller straffrättsliga följder som kan uppstå på grund av Kundens användning av Tjänsten Alla mallar som tillhandahålls av Symantec är enbart avsedda som vägledning för att hjälpa Kunden skapa egna anpassade policyer och andra mallar Listor med ordförslag och mallar för regler och policyer som tillhandahålls av Symantec innehåller ord som kan uppfattas som stötande Du får inte avslöja resultat från prestandatest eller andra test som är kopplade till Tjänsten för någon tredje part utan att i förväg inhämta Symantecs skriftliga tillstånd I den händelse fortsatt tillhandahållande av Tjänsten till Kunden skulle äventyra Tjänstens säkerhet inklusive, men inte begränsat till, hackningsförsök, överbelastningsangrepp (denial-of-service), e-postbombning och andra skadliga aktiviteter som antingen är riktade mot eller kommer från Kundens domäner, så godtar Kunden att Symantec tillfälligt kan inaktivera Tjänsten för Kunden. I så fall kommer Symantec omedelbart att informera Kunden och samarbeta med Kunden för att lösa dessa problem. Symantec återaktiverar Tjänsten när säkerhetshotet är undanröjt Om en Tjänst inaktiveras eller avslutas, oavsett orsak, så ska Symantec återställa alla ändringar av konfigurationen som gjordes när Tjänsten etablerades, och Kunden ansvarar för att utföra alla andra nödvändiga ändringar av konfigurationen när Tjänsten återaktiveras Symantec varken öppnar, läser eller kopierar E-post, snabbmeddelanden, webbsidor eller bifogade filer annat än på elektronisk väg i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Dock förbehåller sig Symantec rätten att använda innehåll som Virus, Skräppost, malware, reklamprogram och spionprogram i E-post, snabbmeddelanden, webbsidor eller bifogade filer, och då enbart i syfte att: (i) upprätthålla och förbättra Tjänstens prestanda; och (ii) dela information som passerar genom Tjänsten och kan vara av intresse med Tjänstens licenstagare, enbart i syfte att ytterligare utveckla och förbättra Tjänsten. När Symantec utövar sina rättigheter enligt denna paragraf kommer Symantec att ägna affärsmässigt rimliga ansträngningar åt att hålla all information konfidentiell som erhålls från eller skickas till Kunden i samband med Tjänsten Servicenivåer gäller de Tjänster som definieras i schema 3 nedan, Servicenivåavtal, och alla föregående Tjänster, om tillämpligt Symantec fakturerar Kunden för installationsavgifter, om tillämpligt, när Kunden ökar antalet Användare eller vid annan inkrementell användning av Tjänsten/Tjänsterna, enligt då gällande priser Registrerad användning kan bara ökas i steg om tio (10) Användare För att optimera Tjänsterna kan Symantec när som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, lägga till, ändra eller ta bort funktioner från alla Tjänster. Symantec kan, helt efter eget gottfinnande och när som helst, upprätta eller ändra allmänna användningsmetoder för att optimera Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet, samt för att förhindra missbruk. Klargörande: dessa ändringar kommer inte att försämra Tjänsten signifikant. Symantec kan uppdatera dessa scheman med Tjänstbeskrivningar när som helst för att korrekt återspegla den Tjänst som tillhandahålls Kunden är medveten om att ersättningar som beskrivs i Avtalet i vart fall är den enda och exklusiva ersättningen när en Tjänst inte uppfyller beskrivningen i Avtalet Varje Tjänst och all Tjänstprogramvara som ingår däri får använda öppen källkod och andra resurser från tredje part som omfattas av en separat licens. Se tillämpligt meddelande för tredje part på Konfidentiellt 7 Rev: 01.JUNI2013

Bilaga 1 Allmän beskrivning av Tjänsten

Bilaga 1 Allmän beskrivning av Tjänsten Bilaga 1 Allmän beskrivning av Tjänsten BESKRIVNINGAR AV TJÄNSTER OCH/ELLER SLA SOM ANGES I BILAGA 2 OCH 3 NEDAN OCH SOM INTE BESTÄLLTS AV KUNDEN I AVSNITT B I AVTALET SKALL INTE GÄLLA FÖR KUNDEN. 1. Definitioner

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12 Kallelse 1 KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Ängelholms Montessori (Sockerbruksskolan)

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR

SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR SCANDINAVIAN AIRLINES EUROBONUS MASTERCARD FÖRBETALT TRAVEL CASH-KORT ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR Ditt EuroBonus-medlemskort med Travel Cash-funktion är ett flerfunktionskort från Scandinavian Airlines

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer