Utbildning Esther Förbättringscoacher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Esther Förbättringscoacher"

Transkript

1 Utbildning Esther Förbättringscoacher

2 1. Innehåll 1. Innehåll Bakgrund Vad ska en coach kunna? Ledning och organisation av utbildningen Målgrupp Ekonomi Utbildningsplan Esther förbättringscoach Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium 3-4 (internat)... 7 Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium Kurslitteratur Kontaktperson Bilagor

3 2. Bakgrund Qulturum är utvecklingsenheten för Region Jönköpings län. Dess främsta syfte är att driva och leda kvalitetsutvecklingen i regionen tillsammans med vården och omsorgens verksamheter. Qulturum har tillsammans med Esther-nätverket på Höglandet och Luppen, kommunernas utvecklingsenhet, bedrivit förbättringscoachutbildningar vid flera tillfällen från 2006 och framåt. Socialstyrelsen slår i sina råd & riktlinjer fast, för säväl socialtjänsten (SOSFS 2006:11) samt hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), att alla som arbetar i vården har två uppgifter; att göra det ordinarie arbetet baserat på vetenskapligt framtagen kunskap och att utveckla detta arbete och det system man arbetar i. För att kunna göra det sistnämnda behövs ett strukturerat arbetssätt och kunskap om att genomdriva förändringar som leder till förbättringar. Det är där coachen kan bidra med sin kunskap och stödja utvecklingsarbete. Arbetet med förbättringscoacher har visat sig framgångsrikt och ett bra sätt att öka delaktigheten och få fart på det vardagliga kvalitetsarbetet. På Höglandet finns i dag ett nätverk för Esthercoacher där man fortsätter att träffas och utvecklar nya kunskaper och ger stöd till varandra. Varje deltagare får tilldelat en erfaren Esthercoach som stöd i förbättringsarbete både under och ett antal månader efter utbildningen. För att säkerställa kundperspektivet kommer ca fem kunder, pensionärer eller andra personer vara tillgängliga under hela programmet och tillsammans med deltagare utveckla förbättringsförslag. Dessa stödpersoner har fått en introduktion i förbättringsarbete och deltar på frivillig bas. 3. Vad ska en coach kunna? Inom sitt verksamhetsområde ska coacherna kunna erbjuda stöd till team som bedriver utvecklingsarbete. Framtidsbilden för coacherna är att de ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka för den. Coacherna ska skapa förutsättningar för: ett kund- och patientorienterat arbetssätt ett livslångt lärande en hållbar utveckling delaktighet och samverkan ständiga förbättringar kunniga och kreativa medarbetare och studenter Coacherna ska också stödja utvecklandet av tvärprofessionalism och en kultur för hållbar utveckling av bästa möjliga service och vård. 2

4 Efter utbildningen ska coacherna kunna: använda ett dialogbaserat och lösningsfokuserat arbetssätt i utvecklingsarbetet arbeta med målinriktad utveckling och förbättring i samverkan med andra aktörer ha förmåga att vara medskapande i sin egen organisation lära sig av egna och andras erfarenheter ta vara på nyförvärvade kunskaper i arbetsteamet stödja en lärande organisation stödja processutveckling och samverkan i vårdkedjan 4. Ledning och organisation av utbildningen Programgrupp som arbetar med planering och genomförande av utbildning för Esther-förbättringscoacher., kurator, Esthercoach, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö. Tel , Mobil , Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare, Höglandets sjukvårdsområde. Kerstin Svensson, undersköterska, Esthercoach steg 2, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Bertil Carlfors, seniorexpert, kundfokusledare, SPF Tranås. Håkan Carlsson, undersköterska, Esthercoach steg 2, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Anna Carlbom, MAS, Tranås kommun. Samka Sumic, undersköterska, Esthercoach steg 2, Vetlanda kommun. är ansvarig för helheten och kontaktas lättast per mail. Det finns resurser från Qulturum som kan vara behjälpliga i vissa moment av utbildningen och/eller i den strategiska ledningen av arbetet. Referensgrupp är Esthers ledningsgrupp. 5. Målgrupp Målgruppen är personer i organisationerna som kan och framförallt vill vara med och bidra till en förbättrad vård och omsorg. I kursen ingår att deltagarna genomför ett personligt förbättringsarbete och ett förbättringsarbete tillsammans med sina kollegor på hemmaplan. Stöd för detta behövs av närmsta chef och vi rekommenderar att schemalägga minst 8 timmar/månad utöver kurstillfällena. Det behövs inga förkunskaper. Vi rekommenderar att deltagande bygger på frivillig basis och att närmsta chef är aktivt stödjande för sin/sina coacher. Vi ser också 3

5 gärna att chefen närvarar under introduktionen (förmiddag Lärandeseminarium 1) samt examinationen (eftermiddag Lärandeseminarium 8). Minsta antal deltagare för att genomföra kursen är 15 personer, högsta antal är 30 personer. Vi förbehåller oss rätten att fördela antalet platser jämnt inom organisationerna. Deltagande bekräftas inför kursstart. 6. Ekonomi För externa deltagare (som inte är anställda av Region Jönköpings län) är kursavgiften kronor per deltagare exklusive moms. Avgiften faktureras vid start eventuella avhopp återbetalas inte efter 1 oktober För deltagare som är anställda av Region Jönköpings län utgår ingen kursavgift. Kostnad för internat ingår inte i kursavgiften, detta faktureras varje arbetsplats separat. Kurslitteratur enligt litteraturlista ingår samt lunch vid samtliga utbildningstillfällen. 7. Utbildningsplan Esther förbättringscoach Lärandeseminarium 1: 10 september, Träcentrum Nässjö. Deltagare: Blivande coacher tillsammans med chefer. Lärandeseminarium 2: 1 oktober, Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 3-4: 5-6 november, Internat, Gransnäs ungdomsgård Lärandeseminarium 5: 3 december, Ryhov, Jönköping Lärandeseminarium 6: 21 januari, Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 7: 17 mars Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 8: 12 maj 2016, Coachens dag, Qulturum. Deltagare: Coacher tillsammans med chefer. Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska för deltagarna. Utöver lärandeseminarium förväntas coacherna intervjua andra aktörer i vårdkedjan samt skugga Esther. Tid för detta planeras individuellt i samråd med närmaste chef. Vi rekommenderar att coachen deltar på Esthers strategidag För att minska kostnaderna används i första hand utbildningslokaler inom regionen/kommunerna. Lokalen ska ha tillgång till dator, internet, white-board och möjlighet till lunch i närheten. Efter genomförd kurs ingår deltagarna i Esther-coachnätverket som har regelbundna träffar. Tillgång till individuell handledning av en erfaren Esther-coach ges under hela kursen. Detta sker utöver planerade lärandeseminarium. 4

6 Lärandeseminarium 1 Träcentrum, Nässjö Torsdag 10 september kl Tema: Esther samverkan och kundfokus Förbättringskunskap göra och lära Syftet med utbildningen. Presentation av deltagarna och deras verksamhet. Bygga relationer i rummet. Metod: lösningsfokuserat arbetssätt, resursskvaller. Introduktion Esther Introduktion i förbättringskunskap: Workshops i coachning, kundfokus, förbättringsverktyg, mål och mätningar Personligt förbättringsarbete. Material Projektbok SKL personligt förbättringsarbete. Bok Förändring, förbättring, lärande! Intervjufrågor. Föreläsare Bertil Carlfors Kerstin Svensson Nicoline Wackerberg Anna Carlbom Håkan Carlsson Samka Sumic Dagboksanteckningar Hela kursen Genomföra en telefonintervju med en Lärandeseminarium 2 (torsdag 1/10) politiker. Individuellt förbättringsarbete Lärandeseminarium 3 (torsdag 5/11) Skugga och samtala med Esther Lärandeseminarium 3 (torsdag 5/11) 5

7 Lärandeseminarium 2 Ulfsparresalen, Eksjö Torsdag 1 oktober kl Tema: Förbättringskunskap, kundfokus och kvalitet. Förbättringskunskap fortsättning: Mål och mätandets betydelse för förbättringar. Kvalitet och kvalitetsregister Kundfokus. Praktiska övningar i coachning, mål och mätningar. Personligt förbättringsarbete: SMART mål, vilka mätningar planeras genomföras? Material Bok Förändring, förbättring, lärande! Filmen Fish. Föreläsare Bertil Carlfors Samka Sumic Dagboksanteckningar Hela kursen Individuellt förbättringsarbete Lärandeseminarium 3 (torsdag 5/11) Skugga Esther Lärandeseminarium 3 (torsdag 5/11) Vad betyder coachning för mig? Diskussion på Facebook Alt. telefondiskussion ti 20/10 kl

8 Lärandeseminarium 3-4 (internat) Gransnäs ungdomsgård Torsdag 5 november kl fredag 6 november kl Lärandeseminarium 3 Tema: Lösningsfokuserad coachning. Introduktion Esthercoacher steg 2. Lösningsfokuserad coachning. Forts. lösningsfokuserad coachning. Postervandring och presentation. Föreläsare Malin Johnsson Håkan Carlsson Bertil Carlfors Lärandeseminarium 4 Tema: Lärande organisation och tänka i processer. LEAN LEAN forts. Leanspelsinstruktörer Samka Sumic Nicoline Vackerberg Dagboksanteckningar Starta verksamhetsbaserat förbättringsarbete Gruppcoachning SMART mål och mätning för verksamhetsbaserat förbättringsarbete Hela kursen 22 april 2016 Lärandeseminarium 6 (torsdag 21/1-16) November/december 1 tillfälle 7

9 Lärandeseminarium 5 Ryhov och Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping Torsdag 3 december kl Tema: Presentationsteknik - kommunikation och kroppsspråk. Personcentrerad vård. Presentationsteknik. Verksamhetsförlagt studiebesök. Personcentrerad service och utvecklingsarbete i praktiken. Föreläsare Malin Skreding, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län Kerstin Svensson Dagboksanteckningar Starta verksamhetsbaserat förbättringsarbete Gruppcoachning SMART mål och mätning för verksamhetsbaserat förbättringsarbete Hela kursen 22 april 2016 Lärandeseminarium 6 (torsdag 21/1-16) 8

10 Lärandeseminarium 6 Ulfsparresalen, Eksjö Torsdag 21 januari kl Tema: Gruppdynamik kopplat till förbättringsarbete. Introduktion Human Dynamics. Forts. Human Dynamics. Gruppcoachning av pågående förbättringsarbete. Presentation av SMART mål samt planerade mätningar. Föreläsare Malin Skreding, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län Nicoline Vackerberg Samka Sumic Dagboksanteckningar Hela kursen Verksamhetsbaserat förbättringsarbete 22 april 2016 Gruppcoachning lösningsfokus Lärandeseminarium 7 (torsdag 17/3-16) 1 tillfälle i februari 9

11 Lärandeseminarium 7 Ulfsparresalen, Eksjö Torsdag 17 mars kl Tema: Coachning och presentationsteknik. Planering inför examinationen. Kundfokus, jämlik vård och HBTQ. Att mäta för att veta, lära, förstå och kommunicera. Föreläsare Samka Sumic Håkan Carlsson Dagboksanteckningar Hela kursen Verksamhetsbaserat förbättringsarbete 22 april 2016 Årsboken 22 april 2016 Lärandeseminarium 8 Qulturum, Jönköping Torsdag 12 maj kl Examen, Coachens dag 2016 Vad betyder Esther för oss? nya coacher Redovisning och presentation av förbättringsarbeten. Coachkontrakt. Medverkande Coacher och ansvarig chef. Coachutvecklingskontrakt. Uppdateras årligen Esther strategidag Oktober 2016 Aktivt deltagande i Esthers nätverk Ständigt pågående 10

12 8. Kurslitteratur Melke, A. (red.) (2014) Förändring, förbättring, lärande! Introduktion och inspiration till förbättringsarbete och genombrottsmetoden. FoUiVäst:Göteborg. Bergström, M. (2007) Personlig kvalitetsförbättring projektarbetsbok. SKL. Bergqvist Månsson, S. (red.) (2013) Teamarbete & Förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. Tänkta tankar. Kunskapsakademien, Österlen. Artiklar och arbetsmaterial. Esthers hemsida Här samlas presentationer och kursmaterial samt deltagarnas förbättringsarbeten. Det är också ett bra forum att få kontakt med andra coacher och ta del av vad som är aktuellt i nätverket. 9. Kontaktperson, Tel , Mobil Bilagor Inbjudan Coachkontrakt 11

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2014-2015 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2013-2014 1. Innehåll 1. Innehållsförteckning 1 2. Bakgrund 3 3. Vad ska en förbättringscoach kunna? 3 4. Ledning och organisation av utbildningen 4 5. Målgrupp 5

Läs mer

Esthercoach internat dag 2, 7 november 2014 på Gransnäs

Esthercoach internat dag 2, 7 november 2014 på Gransnäs Esthercoach internat dag 2, 7 november 2014 på Gransnäs Dagen började med ett inspiratios tal av Märtha Svärd politiker och f.d. MAS från Tranås. Hon pratade om vad Esther betytt för henne, att förbättra,

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer