Utbildning Esther Förbättringscoacher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Esther Förbättringscoacher"

Transkript

1 Utbildning Esther Förbättringscoacher

2 1. Innehåll 1. Innehållsförteckning 1 2. Bakgrund 3 3. Vad ska en förbättringscoach kunna? 3 4. Ledning och organisation av utbildningen 4 5. Målgrupp 5 6. Ekonomi 6 7. Tidsplan 6 8. Inbjudan 6 9. Genomförande Övriga aktiviteter Kurslitteratur Qreflex Kontaktpersoner 13 1

3 2. Bakgrund Qulturum är Landstinget i Jönköpings läns utvecklingsenhet. Dess främsta syfte är att driva och leda kvalitetsutvecklingen i landstinget tillsammans med vården och omsorgens verksamheter. Qulturum har tillsammans med Esther-nätverket på Höglandet och Luppen, kommunernas utvecklingsenhet, bedrivit förbättringscoachutbildningar vid flera tillfällen från 2006 och framåt. Både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns med att Alla som arbetar i vården har två uppgifter; att göra det ordinarie arbetet baserat på vetenskapligt framtagen kunskap och att utveckla detta arbete och det system man arbetar i. För att kunna göra det sistnämnda behövs ett strukturerat arbetssätt och kunskap om att genomdriva förändringar som leder till förbättringar. Det är där coachen kan bidra med sin kunskap och stödja utvecklingsarbete. Arbetet med förbättringscoacher har visat sig framgångsrikt och ett bra sätt att öka delaktigheten och få fart på det vardagliga kvalitetsarbetet. På Höglandet finns i dag ett nätverk för Esther-coacher där man fortsätter att träffas och utvecklar nya kunskaper och stöd till varandra. Varje deltagare får tilldelat en erfaren Esther coach som stöd i förbättringsarbete både under och ett antal månader efter utbildningen. För att säkerställa kundperspektivet kommer ca fem kunder, pensionärer eller andra personer vara tillgängliga under hela programmet och tillsammans med deltagare utveckla förbättringsförslag. Dessa stödpersoner har fått en introduktion i förbättringsarbete och deltar på frivillig bas. 3. Vad ska en coach kunna? Inom sitt verksamhetsområde ska coacherna kunna erbjuda stöd till team som bedriver utvecklingsarbete. Framtidsbilden för coacherna är att de ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka för den. Coacherna ska skapa förutsättningar för: ett kund- och patientorienterat arbetssätt ett livslångt lärande en hållbar utveckling delaktighet och samverkan ständiga förbättringar kunniga och kreativa medarbetare och studenter 2

4 Coacherna ska också stödja utvecklandet av tvärprofessionalism och en kultur för hållbar utveckling av bästa möjliga service och vård. Efter utbildningen ska coacherna kunna: använda ett dialogbaserat och lösningsfokuserat arbetssätt i utvecklingsarbetet arbeta med målinriktad utveckling och förbättring i samverkan med andra aktörer ha förmåga att vara medskapande i sin egen organisation lära sig av egna och andras erfarenheter ta vara på nyförvärvade kunskaper i arbetsteamet stödja en lärande organisation stödja processutveckling och samverkan i vårdkedjan 4. Ledning och organisation av utbildningen Programgrupp som arbetar med planering och genomförande av utbildning för Esther-förbättringscoacher. Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare, Höglandets sjukvårdsområde, tfn , Karin Wahlström, Esther samordnare, Tranås kommun Sofie Schiller. Äldreomsorgschef Vetlanda kommun Kerstin Svensson, Esther-coach, geriatriska kliniken, Höglandssjukhuset Nässjö. Malin Johnsson, Verksamhetsutvecklare Höglandsjukhuset Camilla Strid, vårdutvecklare medicinkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Bertil Carlfors, seniorexpert, kundfokusledare, SPF Tranås. Joakim Edvinsson, utvecklingsledare, Qulturum, tfn , Nicoline Vackerberg är ansvarig för helheten. Det finns resurser från Qulturum som kan vara behjälpliga i vissa moment av utbildningen och/eller i den strategiska ledningen av arbetet. Referensgrupp är Esthers ledningsgrupp. 5. Målgrupp Målgruppen är personer i organisationerna som kan och framförallt vill vara med och bidra till en förbättrad vård och omsorg. 3

5 Utbildningen riktar sig inte i första hand till chefer utan till medarbetare på olika funktioner i organisationerna. I kursen ingår att deltagarna genomför ett personligt förbättringsarbete och ett förbättringsarbete tillsammans med sina kollegor på hemmaplan. Stöd för detta behövs av närmsta chef. Det behövs inga förkunskaper. Vi rekommenderar att deltagande bygger på frivillig basis och att närmsta chef är aktivt stödjande för sin/sina coacher. Minsta antal är 15 personer, högsta antal är 25 personer. 6. Ekonomi Resor och eventuella övernattningar ingår inte i kursavgiften. Måltider ingår inte heller. Dessa faktureras separat varje arbetsplats. För deltagare från Landstinget i Jönköpings län utgår ingen kursavgift. Kurslitteratur enligt litteraturlista ingår. Avgiften faktureras vid start eventuella avhopp återbetalas inte efter 1 oktober 2013 För externa deltagare (som inte kommer från landstinget i Jönköpings län) är kursavgiften kronor per deltagare exklusive moms. 7. Tidsplan Lärandeseminarium 1: 10 september, Träcentrum Nässjö, Deltagare: Blivande coacher tillsammans med chefer. Lärandeseminarium 2: 10 oktober, Eksjö Gula villan, Ulfsparresalen Lärandeseminarium 3-4: 5-6 november, Internat återkommer med plats Lärandeseminarium 5: Januari återkommer med datum &plats Lärandeseminarium 6: Februari, återkommer med datum &plats Lärandeseminarium 7: Mars återkommer med datum &plats 2013 Lärandeseminarium 8: Examen 14 Maj 2014, Utvecklingskraft Jönköping Deltagare: Coacher tillsammans med chefer. Vi rekommenderar att coachen deltar på Esthers strategidag

6 För att minska kostnaderna används i första hand utbildningslokaler inom landstinget/kommunerna. Bra om vi kan vara på olika ställen för att skapa en bred förankring och delaktighet på Höglandet. Under tidigare kurser har Marieberg i Eksjö kommun varit högkvarteret. Lokalen ska ha tillgång till dator, internet, whiteboard och möjlighet till lunch i närheten. Efter genomförd kurs ingår deltagarna i Esther-coachnätverket som har regelbundna träffar årligen. 8. Inbjudan Förbättringscoacher sökes Är du en person som ibland tänker det borde finnas ett bättre sätt... Eller har du förslag på hur din verksamhet kan förnya sina arbetssätt till att bli ännu mera kundorienterade? Ser du arbetssätt som vi fortsätter att använda trots att de inte längre är effektiva eller bidrar till ett ökat värde för våra kunder? Lever du efter devisen dina problem är mina problem? Då är du en förbättringscoach! Eftersom det handlar om samverkan i vårdkedjan utifrån medborgarens perspektiv behövs coacher inom alla typer av verksamheter: kommunal äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård, rehabilitering samt akut- och specialistsjukvård Vi erbjuder en utbildning som innebär att du får redskapen och förbättringsmetoderna att gå från ord till handling. Du kommer att få träna på att stödja, inspirera och coacha dina kollegor utifrån nya kunskaper. Du som coach kan stödja utvecklandet av tvärprofessionalitet och en kultur för hållbar utveckling över tid, att man kan ta tillvara ny kunskap och skapar bästa möjliga service och vård. Du som coach ska också kunna samverka med andra coacher och andra organisationer för att vara ett stöd i utvecklingsarbetet på din arbetsplats. Vår utbildningsfilosofi är att man lär genom att göra. Därför kommer du att få ta initiativ till och bedriva utvecklingsarbete på din arbetsplats. Som stöd får du en personlig coach under ca ett års tid. Dessutom kommer det att finnas pensionärer, patienter, vårdtagare under hela 5

7 kursen för att vara ditt bolllplank i valet och genomförandet av förbättringsarbetet Välkommen till en spännande utbildning! 9. Utbildningplan Estherförbättringscoach 2012 Dag 1. Tema: Kundfokus och samverkan Vad betyder Esther för mig. Bertil Carlfors Senior Introduktion: Syftet med utbildningen. Presentation av deltagarna och deras verksamhet. Bygga relationer i rummet. Metod: lösningsfokuserat arbetssätt, resursskvaller. Samverkan och kundfokus, betydelse för helheten. Vision och verksamhetsidé Esther. Retoriken, omvärldskommunikation, vad är din kommunikationsstrategi? Bjuda in andra coacher! Tema: Introduktion i förbättringskunskap. Start av det personliga förbättringsarbetet. Kort introduktion till vad coaching är. Introduktion Qreflex, lärplattformen på Internet. Hemuppgift: Dagboksanteckningar. Påbörja ett personligt förbättringsarbete. Göra en kundintervju och en intervju med en samverkanspartner i vårdkedjan. Göra en telefonintervju med en politiker. Material: Projektbok SKL personligt förbättringsarbete. Bok - Bästa möjliga varje gång. Intervjufrågor. Föreläsare: Bertil Carlfors Kerstin Svensson Nicoline Wackerberg Joakim Edvinsson Malin Johnsson 6

8 Det erbjuds individuell handledning av en erfaren Esther-coach under hela kursen. Deltagande i detta är frivilligt. Dag 2. Tema: Förbättringskunskap att göra och lära Introduktion Vad är Esther för mig? Tema: Förbättringskunskap. Vad är kvalitet? Kundfokusering kundbehov kundförväntningar identifiering av kundgrupper. Personcentrerat arbetssätt. Sätta mål och mätandets betydelse för förbättringar. Mätande kunskap. Hur synliggöra vad som pågår i min och andras organisationer? SKL och regeringens satsning på äldrevården Vad är coaching? En fördjupning - lösningsfokus Hemuppgift: Fortsatt arbete med personligt förbättringsarbete. Dagboksreflektioner. Diskussion på Qreflex om coachrollen. Vad ska jag göra för att översätta Filmen Fish till min vardag? Filmen Fish handlar om kundfokus, arbetsglädje och att göra kunden delaktig i verksamheten. Material Att mäta för att veta. Bok: Bästa möjliga varje gång. Filmen Fish. Föreläsare: Bertil Carlfors, SPF Tranås Evt. Eva Fager Knutsson, Nässjö kommun Personcentrerad arbetssätt. Evt. Annelie Albertsson Vetlanda kommun Camilla Strid, Landstinget i Jönköpings län Nicoline Wackerberg, Landstinget i Jönköpings län Dag 3-4. Tema: Systemförståelse och processtänkande, coaching. Introduktion 7

9 Vad betyder Esther för mig? Evt. Märta Svärd, politiker Per Ström, verksamhetschef Tranås primärvård.coacher steg 2 Tema Lösningsfokuserad coaching, coacha varandra. Uppföljning personligt förbättringsarbete, vad har vi lärt? Introduktion i systemförståelse leanspelet som metod. Processkartläggning och metoder för detta. Hemuppgift: Starta förbättringsarbete på hemmaplan. Föreläsare: Föreläsare lösningsfokuserad coaching: Eva-Marie Sundqvist Leanspelsinstruktörer: Malin Johnsson,Joakim Edvinsson, Nicoline Vackerberg, Sofie Schiller. Dag 5. Halvdag Tema: Retorik, kommunikation, media Introduktion Vad betyder Esther för mig? Slutenvården representant Retorik m.m Föreläsare. Christina Jörhäll, kommunikationsdirektör. Dag 6. Studiebesök: Vad kan vi lära oss av andra hur sprider vi goda exempel? Introduktion: Vad betyder Esther för mig? Esther-coach, kommun. Studiebesök: Ikea Jönköping Medicinska rehabiliteringskliniken, Jönköping. Gruppuppgift: Skriv en artikel till Esthers nyhetsbrev. Coaching av pågående förbättringsarbeten. Dag 7. Kommunicera med varandra Gruppdynamik kopplat till förbättringsarbete. Självkännedom och kommunikation, Retorik Introduktion: Vad betyder Esther för mig? Tema Human Dynamics. Hur tar vi vara på våra olikheter? 8

10 Mänskliga beteenden och hur vi bemöter varandra. Gruppcoaching av pågående förbättringsarbeten. Att mäta för att veta, lära, förstå och kommunicera. Uppgift: Göra klart arbetet inför avslutningen. Fördela uppgifter: Vem ska presentera hela gruppen och lärandeprocessen? Postrar, muntliga presentationer. Föreläsare: Malin Skreding, utvecklingsledare Qulturum, Landstinget Jönköpings län Dag 8. Avslutning Introduktion: Vad betyder Esther för oss nya coacher. Tema Redovisning och presentation av förbättringsarbeten. Utvecklingskraft Vernissage av alla förbättringsarbeten och presentationer av nya coacher. Framtiden som Esther coach cheferna skriver tillsammans med coachen ett coach-utvecklingskontrakt Kurslitteratur Bästa möjliga varje gång av Bojestig och Peterson (Qulturum, 2007) Tänkta tankar din egen dagbok SKL personligt förbättringsarbete Artiklar och arbetsmaterial. Qreflex I kursen ingår att använda projektarbetsplatsen Qreflex. Den är webbaserad och kostnadsfri för deltagaren. Där samlas presentationer och kursmaterial samt deltagarnas förbättringsarbeten. Där kommer vi också att hålla webdiskussioner och skriva in lägesrapporter. 10. Övriga aktiviteter 9

11 Vi planerar för att genomföra en dag hospitering hos en annan verksamhet på Höglandet för att öka förståelse för varandra. Planeras individuellt av coachen. 13. Kontaktpersoner

Utbildning Esther Förbättringscoacher

Utbildning Esther Förbättringscoacher Utbildning Esther Förbättringscoacher 2014-2015 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Bakgrund... 2 3. Vad ska en coach kunna?... 2 4. Ledning och organisation av utbildningen... 3 5. Målgrupp... 3 6. Ekonomi...

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Famnas Värdeforum Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg Välkommen till Vernissage av Famnas Värdeforum 22 februari 2010, kl 13.00 17.00 Sensus möte, Klara Södra kyrkogata

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer