Utbildning Esther Förbättringscoacher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning Esther Förbättringscoacher"

Transkript

1 Utbildning Esther Förbättringscoacher

2 1. Innehåll 1. Innehåll Bakgrund Vad ska en coach kunna? Ledning och organisation av utbildningen Målgrupp Ekonomi Utbildningsplan Esther förbättringscoach Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium 3-4 (internat)... 7 Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium Lärandeseminarium Kurslitteratur Kontaktpersoner Bilagor

3 2. Bakgrund Qulturum är utvecklingsenheten för Landstinget i Jönköpings län. Dess främsta syfte är att driva och leda kvalitetsutvecklingen i landstinget tillsammans med vården och omsorgens verksamheter. Qulturum har tillsammans med Esther-nätverket på Höglandet och Luppen, kommunernas utvecklingsenhet, bedrivit förbättringscoachutbildningar vid flera tillfällen från 2006 och framåt. Socialstyrelsen slår i sina råd & riktlinjer fast, för säväl socialtjänsten (SOSFS 2006:11) samt hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), att alla som arbetar i vården har två uppgifter; att göra det ordinarie arbetet baserat på vetenskapligt framtagen kunskap och att utveckla detta arbete och det system man arbetar i. För att kunna göra det sistnämnda behövs ett strukturerat arbetssätt och kunskap om att genomdriva förändringar som leder till förbättringar. Det är där coachen kan bidra med sin kunskap och stödja utvecklingsarbete. Arbetet med förbättringscoacher har visat sig framgångsrikt och ett bra sätt att öka delaktigheten och få fart på det vardagliga kvalitetsarbetet. På Höglandet finns i dag ett nätverk för Esthercoacher där man fortsätter att träffas och utvecklar nya kunskaper och ger stöd till varandra. Varje deltagare får tilldelat en erfaren Esthercoach som stöd i förbättringsarbete både under och ett antal månader efter utbildningen. För att säkerställa kundperspektivet kommer ca fem kunder, pensionärer eller andra personer vara tillgängliga under hela programmet och tillsammans med deltagare utveckla förbättringsförslag. Dessa stödpersoner har fått en introduktion i förbättringsarbete och deltar på frivillig bas. 3. Vad ska en coach kunna? Inom sitt verksamhetsområde ska coacherna kunna erbjuda stöd till team som bedriver utvecklingsarbete. Framtidsbilden för coacherna är att de ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka för den. Coacherna ska skapa förutsättningar för: ett kund- och patientorienterat arbetssätt ett livslångt lärande en hållbar utveckling delaktighet och samverkan ständiga förbättringar kunniga och kreativa medarbetare och studenter Coacherna ska också stödja utvecklandet av tvärprofessionalism och en kultur för hållbar utveckling av bästa möjliga service och vård. 2

4 Efter utbildningen ska coacherna kunna: använda ett dialogbaserat och lösningsfokuserat arbetssätt i utvecklingsarbetet arbeta med målinriktad utveckling och förbättring i samverkan med andra aktörer ha förmåga att vara medskapande i sin egen organisation lära sig av egna och andras erfarenheter ta vara på nyförvärvade kunskaper i arbetsteamet stödja en lärande organisation stödja processutveckling och samverkan i vårdkedjan 4. Ledning och organisation av utbildningen Programgrupp som arbetar med planering och genomförande av utbildning för Esther-förbättringscoacher. Kajsa Radonich, kurator, Esthercoach, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö. Tel , Mobil , Malin Johnsson, verksamhetsutvecklare Höglandsjukhuset. Nicoline Vackerberg, verksamhetsutvecklare, Höglandets sjukvårdsområde. Kerstin Svensson, USK, Esthercoach steg 2, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Camilla Strid, vårdutvecklare medicinkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Bertil Carlfors, seniorexpert, kundfokusledare, SPF Tranås. Håkan Carlsson, USK, Esthercoach steg 2, geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. Anna Carlbom, MAS, Tranås kommun. Samka Sumic, USK, Esthercoach steg 2, Vetlanda kommun. Kajsa Radonich är ansvarig för helheten och kontaktas lättast per mail. Det finns resurser från Qulturum som kan vara behjälpliga i vissa moment av utbildningen och/eller i den strategiska ledningen av arbetet. Referensgrupp är Esthers ledningsgrupp. 5. Målgrupp Målgruppen är personer i organisationerna som kan och framförallt vill vara med och bidra till en förbättrad vård och omsorg. I kursen ingår att deltagarna genomför ett personligt förbättringsarbete och ett förbättringsarbete tillsammans med sina kollegor på hemmaplan. Stöd för detta behövs av närmsta chef. 3

5 Det behövs inga förkunskaper. Vi rekommenderar att deltagande bygger på frivillig basis och att närmsta chef är aktivt stödjande för sin/sina coacher. Minsta antal är 15 personer, högsta antal är 25 personer. 6. Ekonomi För externa deltagare (som inte kommer från Landstinget i Jönköpings län) är kursavgiften kronor per deltagare exklusive moms. Avgiften faktureras vid start eventuella avhopp återbetalas inte efter 1 oktober För deltagare från Landstinget i Jönköpings län utgår ingen kursavgift. Resor och eventuella övernattningar ingår inte i kursavgiften. Måltider ingår inte heller, dessa faktureras varje arbetsplats separat. Kurslitteratur enligt litteraturlista ingår. 7. Utbildningsplan Esther förbättringscoach Lärandeseminarium 1: 10 september, Träcentrum Nässjö. Deltagare: Blivande coacher tillsammans med chefer. Lärandeseminarium 2: 30 september, Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 3-4: 6-7 november, Internat, Gransnäs ungdomsgård Lärandeseminarium 5: 4 december, Qulturum Jönköping Lärandeseminarium 6: 14 januari, Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 7: 25 mars Ulfsparresalen, Gula villan, Eksjö. Lärandeseminarium 8: Maj 2015, Utvecklingskraft, Qulturum, Jönköping. Deltagare: Coacher tillsammans med chefer. Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska för deltagarna. Utöver lärandeseminarium förväntas coacherna intervjua andra aktörer i vårdkedjan samt skugga Esther. Tid för detta planeras individuellt i samråd med närmaste chef. Vi rekommenderar att coachen deltar på Esthers strategidag För att minska kostnaderna används i första hand utbildningslokaler inom landstinget/kommunerna. Lokalen ska ha tillgång till dator, internet, white-board och möjlighet till lunch i närheten. Efter genomförd kurs ingår deltagarna i Esther-coachnätverket som har regelbundna träffar. Tillgång till individuell handledning av en erfaren Esther-coach ges under hela kursen. Detta sker utöver planerade lärandeseminarium. 4

6 Lärandeseminarium 1 Träcentrum, Nässjö Tema: Esther samverkan och kundfokus Förbättringskunskap göra och lära Vad betyder Esther för mig? Bertil Carlfors, seniorexpert, kundfokusledare. Syftet med utbildningen. (Luca) Presentation av deltagarna och deras verksamhet. Bygga relationer i rummet. Metod: lösningsfokuserat arbetssätt, resursskvaller. Introduktion Esther. Introduktion i förbättringskunskap: SMARTa mål och PGSA. Start av det personliga förbättringsarbetet. Kort introduktion till vad coaching är. Introduktion Q-reflex, lärplattform på internet. Material Projektbok SKL personligt förbättringsarbete. Bok - Bästa möjliga varje gång. Intervjufrågor. Föreläsare Bertil Carlfors Kerstin Svensson Nicoline Wackerberg Anna Carlbom Kajsa Radonich Malin Johnsson Camilla Strid Dagboksanteckningar Hela kursen Genomföra en telefonintervju med en Lärandeseminarium 2 (tisdag 30/9) politiker. Individuellt förbättringsarbete Lärandeseminarium 3 (torsdag 6/11) Skugga Esther Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) 5

7 Lärandeseminarium 2 Ulfsparresalen, Eksjö Tema: Förbättringskunskap, kundfokus och kvalitet. Vad betyder Esther för mig? Inger Ahlström Förbättringskunskap fortsättning: Mål och mätandets betydelse för förbättringar. Kvalitet och kvalitetsregister. Kundfokus. Introduktion coachning. Material Att mäta för att veta. Bok: Bästa möjliga varje gång. Filmen Fish. Föreläsare Inger Ahlström Bertil Carlfors Camilla Strid Samka Sumic Malin Johnsson Kajsa Radonich Dagboksanteckningar Hela kursen Diskussion på Q-reflex om coachrollen Lärandeseminarium 3 (torsdag 6/11) Individuellt förbättringsarbete Lärandeseminarium 3 (torsdag 6/11) Skugga Esther Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) 6

8 Lärandeseminarium 3-4 (internat) Gransnäs ungdomsgård Lärandeseminarium 3 Tema: Lösningsfokuserad coachning. Vad betyder Esther för mig? Märta Svärd Introduktion Esthercoacher steg 2. Lösningsfokuserad coachning. Forts. lösningsfokuserad coachning. Postervandring och presentation. Föreläsare Malin Johnsson Håkan Carlsson Kajsa Radonich Bertil Carlfors Lärandeseminarium 4 Tema: Lärande organisation och processtänk. Vad betyder Esther för mig? Jimmy Henriksson/verksamhetschef Altuna? LEAN LEAN forts. Leanspelsinstruktörer Kajsa Radonich, Malin Johnsson, Samka Sumic, Conny Israelsson, (Nicoline Vackerberg) Dagboksanteckningar Hela kursen Skugga Esther Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) Starta verksamhetsbaserat förbättringsarbete Kontakt med handledarcoach SMART mål och mätning för verksamhetsbaserat förbättringsarbete Lärandeseminarium 8 (maj 2015) Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) 7

9 Lärandeseminarium 5 Qulturum och Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping Tema: Presentationsteknik - kommunikation och kroppsspråk. Personcentrerad vård. Vad betyder Esther för mig? Representant från Qulturum Presentationsteknik. Rehabiliteringsmedinska kliniken. Personcentrerad vård och utvecklingsarbete i praktiken. Föreläsare Malin Skreding, utvecklingsledare Qulturum, Landstinget Jönköpings län Kerstin Svensson Dagboksanteckningar Hela kursen Skugga Esther Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) Starta verksamhetsbaserat förbättringsarbete Kontakt med handledarcoach SMART mål och mätning för verksamhetsbaserat förbättringsarbete Lärandeseminarium 8 (maj 2015) Lärandeseminarium 6 (onsdag 14/1-15) 8

10 Lärandeseminarium 6 Ulfsparresalen, Eksjö Tema: Gruppdynamik kopplat till förbättringsarbete. Vad betyder Esther för mig? Jörgen Tholstrup Introduktion Human Dynamics. Forts. Human Dynamics. Gruppcoachning av pågående förbättringsarbete. Presentation av Estherskuggningar. Föreläsare Malin Skreding, utvecklingsledare Qulturum, Landstinget Jönköpings län Kajsa Radonich Malin Johnsson Dagboksanteckningar Hela kursen Verksamhetsbaserat förbättringsarbete Lärandeseminarium 8 (maj 2015) Kontakt med handledarcoach lösningsfokus Lärandeseminarium 7 (onsdag 25/3) 9

11 Lärandeseminarium 7 Ulfsparresalen, Eksjö Tema: Coachning och presentationsteknik. Vad betyder Esther för mig? Verksamhetschef primärvården Planering inför utvecklingskraft. Gruppcoaching av pågående förbättringsarbeten. Att mäta för att veta, lära, förstå och kommunicera. Föreläsare Malin Johnsson Kajsa Radonich Dagboksanteckningar Hela kursen Verksamhetsbaserat förbättringsarbete Lärandeseminarium 8 (maj 2015) Årsboken Lärandeseminarium 8 (maj 2015) Lärandeseminarium 8 Kungsporten, Huskvarna Examen, Utvecklingskraft 2015 Vad betyder Esther för oss? nya coacher. Redovisning och presentation av förbättringsarbeten. Coachutvecklingskontrakt. Coachutvecklingskontrakt. Uppdateras årligen Esther strategidag Oktober 2015 Aktivt deltagande i Esthers nätverk Ständigt pågående 10

12 8. Kurslitteratur Bojestig, M. & Peterson, A.( 2008) Bästa möjliga varje gång, professionell kunskap och förbättringskunskap broar till bättre vård. Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Bergström, M. (2007) Personlig kvalitetsförbättring projektarbetsbok. SKL. Tänkta tankar. Kunskapsakademien, Österlen. Artiklar och arbetsmaterial. Q-reflex I kursen ingår att använda projektarbetsplatsen Q-reflex. Den är webbaserad och kostnadsfri för deltagaren. Där samlas presentationer och kursmaterial samt deltagarnas förbättringsarbeten. Där kommer vi också att hålla webdiskussioner och skriva in lägesrapporter. 9. Kontaktpersoner Kajsa Radonich, Tel , Mobil Malin Johnsson, Tel , Mobil Bilagor Inbjudan Coachutvecklingskontrakt 11

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län

Höglandets sjukvårdsområde. För ett bra liv i ett attraktivt län Höglandets sjukvårdsområde För ett bra liv i ett attraktivt län Välkommen till Höglandets sjukvårdsområde Jag vill att vårt sjukhus och vår sjukvård ska präglas av en mycket God Vård och i det ett gott

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen

STEG 2. Pilotutbildning Studenter i tre professioner 9 st, ledd av projektgruppen GÖRA Förbättringskunskap Ett pilotprojekt för att introducera och sprida denna kunskap till studenter, lärare och handledare i arbetsterapeut-, läkar-, och sjuksköterskeprogrammet STEG 1 AGERA STUDERA

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Truls Neubeck och Mattias Elg Stockholm, juni 2013 Famna, Box 16355, 103

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer