Esther ledningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esther ledningsgrupp"

Transkript

1 MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela Sundell, Eksjö kommun Britt-Inger Bråhn Hult, Nässjö kommun Ann-Marie Nilsen, Sävsjö kommun Susanne Neijd, Sävsjö kommun Anna Carlbom, Tranås kommun Helen Karlsson, Vetlanda kommun Charlotte Samuelsson, Vetlanda kommun Jill Rehnby, Aneby vårdcentral Malin Lundberg, Nässjö läkarhus Göran Runesson, Nässjö vårdcentral Helene Frisk-Karlsson, Vårdcentralen Aroma AnneMari Roos, akutkliniken Linda Jansson, geriatriska rehabiliteringskliniken Laila Hilldén, medicinkliniken Mona Ottosson, medicinkliniken Annika Fransson, ortopedkliniken Emily Bjerker, psykiatriska kliniken Nicoline Vackerberg, sjukvårdsadm, ordförande Lena Ottosson, sjukvårdsadm, sekreterare 1 Hur får vi ihop sommaren på bästa sätt? Sommarsituationen 2013 och Kom ihåg lista för optimal samverkan för Esthers bästa gås igenom, bilaga till punkt 1. Akutkliniken tar upp problemet med att få tag i någon kommunpersonal via telefon efter kl 16. Samtliga kommuner uppmanar att akutkliniken alltid ringer sjuksköterskenumret som finns på kontaktsidan på På det telefonnumret svarar man alltid. Texten vad gäller Fokuspatient i Kom ihåg dokumentet diskuteras kring borden. Helen Karlsson informerar att vardagarna är det inga problem. Det är kvällar, nätter och helger som det inte alltid fungerar och detta p.g.a. kommunikationsbrist.

2 MÖTESANTECKNINGAR 2(6) Problemet är många gånger att personalen inte vet vem man ska ringa för att få den nödvändiga informationen. Ann-Marie Nilsen informerar att Sävsjö kommun har tagit fram en telefonlista som ska finnas i hemmet hos fokuspatienten så att man vet vem man kan ringa till, bilaga till punkt 1. Laila Hilldén påtalar att inskrivningar och utskrivningar som ska kvitteras fortfarande ligger kvar väldigt länge i Meddix. Det kan vara läst men inte kvitterat. Samtliga uppmanas att informera om detta så att man rensar upp i Meddix. Påtalas också att primärvården fortfarande får en del Meddix ärenden och epikriser som numera ska gå till kommunerna. Nicoline informerar att Österbymo vårdcentral fortfarande ska ha meddelande vid Meddix då hemsjukvården ännu inte gått över till kommunerna. Viktigt att Kom ihåg listan sprids inom slutenvården, primärvården och kommunerna. Nicoline tar upp frågan om det blir kris i sommar vilka personer inom kommunerna kan vi snabbt kalla till möte. Kommunens representanter får i uppdrag att maila in uppgifter på vilka som kan ingå i Krisgruppen under sommaren till Lena Ottosson, så snart som möjligt. 2 Vårdkedja fokuspatient Nicoline delar ut förslag till Vårdkedja för fokuspatient och detta diskuteras runt borden. Vårdkedjan är framtagen av Ledningskraftsgruppen som arbetar med SKL-projektet för multisjuka äldre. I denna grupp ingår en representant från varje kommun, Birgitta Widestadh för primärvården och Nicoline Vackerberg för slutenvården. Denna vårdkedja ska gälla inom hela Jönköpings län.

3 MÖTESANTECKNINGAR 3(6) Nicoline informerar om SIP (samordnad individuell plan). Vi måste kunna ställa upp med SIP om det efterfrågas. Vissa patienter kan behöva en samordnare och det kan vara vem som helst. Patienten ska känna sig trygg med den personen. Under hösten kommer ett förslag att läggas fram hur vi kan arbeta med detta. Nicoline vill att alla tänker till om detta, det får bli en hemläxa inför hösten. Emily Bjerker informerar att man inom psykiatriska kliniken håller på att ta fram en rutin för SIP. Hon kommer att informera om hur långt psykiatriska kliniken kommit i det arbetet vid nästa 28 augusti. Nicoline vill ha in synpunkter på vårdkedjan innan den 4 juni, då Ledningskraftsgruppen träffas i Vrigstad för att fastställa den. 3 SKL olika grupper Nicoline informerar att vi har många grupper på gång bl.a. och Ledningskraftsgruppen. Diskussion har förts i Andersgruppen om att slå ihop dessa grupper till en. Nicoline föreslår att man behåller Ledningskraftsgruppen. Där ingår de sex äldreomsorgscheferna, Birgitta Widestadh för primärvården och Nicoline Vackerberg för slutenvården. Nicoline föreslår att man utökar den med två MAS:ar, ev. demenssjuksköterska, 3 representanter från slutenvården, och de privata vårdgivarna. Nicoline ber alla att fundera över detta. Andersgruppen vill ha ett förslag till beslut i höst. 4 Coachutbildning I onsdags tog 30 Esther coacher examen. I år har en sammanställning av examensarbetena tagits fram, bilaga till punkt 4. Man kommer nu att samla alla examensarbeten årligen. Nicoline ställer frågan vad som händer efteråt för coacherna, får de möjlighet att vara coacher? Finns det coachkontrakt? Påminn de chefer som har coacher att man ska efterfråga dessa.

4 MÖTESANTECKNINGAR 4(6) Nicoline ber också alla kolla upp om coacherna har något coachkontrakt. Ny coachutbildning är på gång för hösten. Sista anmälan är den 14 juni. I coachutbildningen ingår tre kunder: Bertil Carlfors, Pia Sandell och Helena Nilsson. Anmälan via nätet. 8&childId=1122 I samband med denna punkt informerar Jill Malmqvist om Inge Werners mycket uppskattade föreläsning i Stockholm för 500 distriktsläkare som anordnades av SKL. 5 Planering inför operation Planeringen inför höft- och knäplastiker diskuteras. Annika Fransson informerar att det är hemgång den fjärde dagen på höft- och knäplastikopererade. Då kan de behöva lite extra hjälp. Ortopedkliniken uppmanar patienten innan operation om praktiska saker som att fylla på i frysen, tänka igenom om man behöver hemhjälp m.m. De informerar också om att kontakta biståndshandläggaren och diskutera de hjälpbehov som de kommer att behöva efter operationen. Vid dagens möte diskuteras att det är svårt för patienten att veta vad de ska ansöka om för de vet inte i vilket tillstånd de är när de skrivs ut. Ann Catrin Henrysson informerar att Eksjö kommun sätter in lite mer hjälp när patienten kommer hem från sjukhuset. Biståndshandläggarna skickar vidare informationen om detta till verksamheterna så att de är förberedda på den extra hjälpen som behövs. Vid dagens möte informerar Anna Carlbom om Tranås kommuns Välkommen hem paket. De som kan få detta är personer som haft hemtjänst sedan tidigare, personer som haft korttidsplats eller de personer som sjukhuset har sett behöver hemtjänst.

5 MÖTESANTECKNINGAR 5(6) Välkommen hempaketet är på 4 timmar, som man får när man kommer hem. Det är personal som ser till att det finns mat, att matleveranser fungerar, kollar upp att trygghetslarmet fungerar om man har ett sådant och att det finns telefonnummer så att personen vet vem man kan ringa. Sjuksköterska och paramedicinare kan också komma. Nicoline uppmanar alla att fundera över detta. Det gäller även ögonoperationer då patienterna behöver hjälp med ögondroppar efter operationen. Viktigt att man kan ringa i förväg om detta och planera att få denna hjälp. 6 Hyfs Anna Carlbom tycker att vi ska ha en trevligare ton mot varandra när vi rapporterar avvikelser. Var och en får i uppgift att ta med sig detta hem. Viktigt att vi är professionella när vi uttrycker oss. Nicoline påtalar också att vi inom 2 månader ska ha avslutat ärendena i Synergi. 7 Rätt patient på sjukhuset Nicoline informerar att hon idag varit på medicinkliniken och att det på några av vårdenheterna låg 5 patienter p.g.a. social svikt. Medicinskt görs det inget åt dessa patienter utan det kallas till vårdplanering och sedan skrivs patienten ut. Detta är undvikbar slutenvård och tar upp sjukhusplatsen i onödan. Viktigt att förutse vissa försämringar och redan planera för det lokalt istället för på sjukhuset. Detta mått kommer vi att följa framöver för att hitta bättre strategier. I samband med denna fråga informerar Linda Jansson att flera patienter som får sondmat får ligga kvar onödigt länge på sjukhuset p.g.a. att kommunerna inte tar hem dessa för att de inte anser sig klara av sondmatningen. De har fått ringa till cheferna i kommunerna för att de ska ta hem sina patienter. Utbildning kan ges på sjukhuset när det gäller detta. Inte för all personal men för någon/några som sedan får utbilda vidare inom kommunerna.

6 MÖTESANTECKNINGAR 6(6) Man inte neka att ta hem dessa patienter enligt Helen Karlsson, MAS Vetlanda kommun. Sjuksköterskan åker in till sjukhuset och blir utbildad på vårdenheten, vilket har fungerar bra enligt Helen. Nicoline drar slutsatsen att målsättningen är att alla ska ta hem dessa patienter. En rutin får tas fram inom MASgruppen hur detta ska fungera. Redovisning nästa möte. 8 Övriga frågor Mona Ottosson efterlyser dosetter. Det går bra ett skicka tillbaka dem till en vårdenhet. Diskuteras också att ta med uppmaningen i kallelsen till nästa så kan MAS:arna ta med dem och lämna dem vid mötet. 9 Nästa möte Nästa möte äger rum kl 13:30-16:30 i Medicinklinikens konf rum, hus 11, plan 5, Höglandssjukhuset Eksjö. OBS! Lokalen. Vid anteckningarna Lena Ottosson

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer