Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg"

Transkript

1 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Nedya Ibrahim

2 Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter... 4 Bakgrund... 5 Tillvägagångssätt... 5 Enkätundersökning medlemmar

3 Slutsats Mer än hälften av medlemmarna tycker att informationsflödet genom nyhetsbrev och diverse utskick på e-posten är tillräckligt bra. Att nå Innerstaden Göteborg är problemfritt, det vill säga hjälpen vid diverse problem är lättillgängliga. När det gäller att få ett mer attraktivt medlemskap så vill medlemmarna se mer gemensam marknadsföring samt att man lägger fokus på öppettider, event, utbildningar och fler gemensamma erbjudande för medlemmarna. 39 procent av våra medlemmar är berörda av säkerhetsutbildning däremot hos de resterande 61 procent är säkerhetsutbildningen inte aktuell men mer än en tredjedel av dessa känner att de är berörda. Mer än hälften av respondenterna vet ingenting om vår sms-tjänst. Ombyggnaderna gatorna i innerstaden är något många sett/ser positivt över. Dessa ombyggnader har bidragit till en negativ omsättning för en liten del medan i den större skalan menar många på att omsättningen är densamma. Kollar man däremot på de senaste två åren är det en större skala som säger att deras omsättning ökat. Framkomligheten med cykel och bil upplever många är bra, dock har ett flertal ändå gett ett negativt svar. Tillgängligheten för gående är inget som betraktas som ett problem. Vid färd till företaget är det mestadels bilar man färdas med men mer än hälften tycker att parkering är ett dagligt problem. Finns en skara som cyklar, promenerar eller åker kollektivt. Ungefär 16 procent har på den senaste tiden gjort någon form av handikappsanpassning på sina verksamheter. Ungefär hälften arbetar med energibesparingar på olika sätt. Innerstadstidningen och guldkantshäftet är något som uppfattas väldigt positiva. 50 procent av medlemmarna har svarat att de själva utnyttjat erbjudanden vilket gör att man kan dra slutsatsen att medlemmarna delar ut dessa till sina kunder och att guldkantshäftet på så sätt är värdefullt, för deras kunder men inte för våra medlemmar. 43 procent har svarat att de har använt erbjudande vid ett eller flera tillfällen. 3

4 Swot Analys Styrkor - Positiva medlemmar - Bra kommunikation med medlemmarna - Besöksvänligt - Växande varumärke - Växande resultat - Innerstaden mysfaktor/miljö - Varierande utbud - Lätt att kontakta Innerstaden Göteborg Möjligheter - Ökat medlemskap - Större event - Bättre samverkan med medlemmar, bygga vi-känsla (eget språk) - Kommunicera brett (Metro, lokaltidningar med mera) - Mer tydlig - Långsiktiga mål - Bevara historia - Skapa mer parkeringsutrymmen - Att få mer medlemmar Svagheter - Mer strukturerad kommunikation - Inställda träffar - Försöka få allas röster hörda - Gemensam marknadsföring för medlemmarna - Verksamheter känner sig inte hörda Hot - Toppstyrda verksamheter - Lågkonjunktur - Konkurrerande köpcenter - Trängselavgift - Väder vid event - Okänt varumärke 4

5 Bakgrund Syftet med undersökning är att få ta del av våra medlemmars åsikter. Det är oerhört viktigt att få in data som vi kan använda oss utav för att utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Vi finns till för våra medlemmar och vi måste verka för också verka för dem. Vi skall fortsätta att ha nöjda medlemmar och tack vare regelbundna mätningar kan vi se att vi är på rätt väg. Tack vare denna undersökning vet vi nu vilka fokusområden som kommer ligga till grund för handlingsplanen Tillvägagångssätt Enkätundersökningen är gjord digitalt, där alla medlemmar fått ett mail direkt kopplat till undersökningen. Totalt antal respondenter är 119 st. Majoriteten av dessa gjorde undersökningen mellan klockan 08:00-11:00. En tredjedel av dessa har ingen butiksverksamhet. Detta kan ge oss en orättvis bild när det kommer till frågor om omsättning, ökad omsättning, kundströmmar m.m. 5

6 Enkätundersökning med medlemmar i Innerstaden Göteborg Tycker du att du får tillräcklig information genom Nyhetsbrevet m.m. från oss i Innerstaden Göteborg? 0,84% 1. Jag får absolut för lite information 6,72% 6,72% 14,29% 70,59% Jag får tillräckligt med information 0,84% 6. Vet Ej ,36% 1. Det är väldigt svårt Hur intressanta tycker du att våra träffar/möten är? 14,29% 25,21% 26,89% 6,72% Det är väldigt intressant 23,53% 6. Vet ej Hur vill du få din information från oss? ,86% 10 Hur ofta får du brev med fel kontaktuppgifter eller adress från Innerstaden Göteborg? 6 11,81% 2,78% 5,56% 1. Brev 2. Epost 3. Telefon 4. Personligt besök 8 6 1,68% 0,84% 9,24% 13,45% 52,94% 21,85% 6

7 6. Annat Jag får mycket information från er men inte alltid om det jag vill ha information om. Får idag både brev och för mycket e-post. Ibland för mycket dubbelt och trippelinfo. Onödigt med utskick och flera mail om samma sak från olika personer. Lite för mycket info, risken är att man inte läser utan tar bort direkt. Tidning och e-post kommer så ofta att man inte bryr sig om att läsa. Att få relevant information mer sällan hade funkat bättre för mig. Tidningen läser jag aldrig. Vi representerar Göteborgs guideklubb och är nya medlemmar. Vi önskar bli aktiva och därmed få all information, speciellt angående informationsmöten/studiebesök. 7

8 7. Vad skulle du ytterligare vilja ha för att ditt medlemskap skall bli ännu mera attraktivt? Att det sker aktiviteter som gynnar handeln och tillgängligheten i stan. Finns inget logik i alla märkliga möten som erbjuds, på vilket sätt driver det människor till stan? Att på ett tydligt sätt få veta vad vi betalar för? Två aktiviteter om året, där vi dessutom skall betala extra för att synas i medlemstidningen är katastrof. Att ni inte bara vänder er till affärerna. Det hade varit intressant att hålla i en sopplunch. En tydlig plan för att göra innerstan mer attraktivt för de som vill göra inköp med bil. I en nyligen gjord undersökning har man kommit fram till att bilen i första hand användes till ärenden så som att göra inköp. I dag har fokus varit på bra miljö vilket nödvändigtvis behöver vara motsägelsefullt för bra tillgänglighet. Engagerade frågor, som inte bara knyter an till EU-stödspengar. Er inställning till era medlemmar behöver förändras. Fler aktiviteter som gynnar butikerna, höstfesten var jätte bra t.ex. Fler gemensamma arrangemang och fester på gatorna i innerstaden. Fortsätt med flera kurser och utbildningar, då ny personal tillkommer regelbundet. Hjälp med att sälja reklam till våra cyklar kanske. Inget som jag just nu kommer på. Livligare gator, bättre marknadsföring. Mer evenemang liknande höstfesten så att vi lockar fler kunder till butikerna. Kanske något som drar in mer kunder på söndagar, den dag i veckan vi har minst kunder. Mer företagsträffar i form av tematräffar, föreläsningar eller liknande. Mer jobb för att sänka parkeringsavgifterna i centrum så inte folk flyr ut till köpcentrum. Mer parkeringsplatser Mer säljfokus, mer marknadsföring utåt- titta på Frölunda torg och femman, hur de marknadsför sig, vi borde kunna göra ett bättre jobb med att nå ut trots att vi inte är ett köpcentrum. alla vägar bär till innerstaden inte tydligt nog. 8

9 Mer variation på kurser och föredrag. Har varit samma en längre tid och jag har gått på alla. Tyvärr endast nya och intressanta lunchföredrag då jag aldrig kan gå ifrån på dagtid. Möjligheter att presentera mina företagstjänster brottsofferstöd efter hot, våld, rån på arbetsplatsen. Praktik och engagerade merförsäljningsutbildning för butikspersonal, extrapersonal. Samordning av öppettider. Skulle vilja se ett intresse av handlingar som finns i omgivningen. En enda specifik kontaktperson som är engagerad i företagen som finns i dess ansvarsområde. Någon som faktiskt besitter lite kunskap om vad det är för butiker och deras målgrupp/koncept. Idag finns det verkligen ingen personlig service och det känns inte som om det är vi handlare som står i fokus. Mer Innestaden själv. Det är att gräva sin egen grop anser jag. Handeln minskar mer och mer i området. Vissa pratar om så mycket som tapp på upp till 25 procent medans Innerstaden hela tiden belyser hur fantastiskt allt är. Det finns ingen, eller väldigt liten anledning att ha en organisation som Innerstaden om det inte är för att främja handlarnas intresse och spegla den verklighet som faktiskt råder. Tydligare fokus på parkeringsfrågan. Vi har redan bestämt oss för att gå ur Innerstaden Vi på Condeco/ fröken Olsson upplever att de flesta kurserna/ seminarierna riktar sig till verksamma inom handel. Vi hade gärna sett ett större utbud som berörde oss inom cafe/resturangvärlden. De kurser vi deltagit i har varit mycket bra. En Excelkurs står högt på önskelistan. Vi skulle vilja få kontaktperson på era medlemmar på fil så man kan specifikt kan skicka reklam/erbjudanden direkt till rätt person. Visa bättre i media att det finns en attraktiv cityhandel. Svårt med trängselskatt o grävningar i hela stan. Vill vi ha kunder så måste vi nog bli mer aggressiva med mer marknadsföring. Ännu mer engagemang för att dra till butikerna. Allt ifrån hjälp med att hitta lösningar till parkeringar och få det igenom. Göra vår gata på lilla nygatan mer attraktiv för besökarna allt ifrån hitta små lösningar till framtida lösningar. 2 st: Vet ej. 9

10 8. Har du någon i din omgivning som gärna blir medlem? Inte vad jag vet, känns ofta som att allt det handlar om för er är att ragga fler medlemmar och bli större men för vad, ta hand om oss som redan finns hos er först. Ja jag förespråkar Innerstaden för andra kontakter som jag har och nämner nätverket i olika sammanhang. Jag gör reklam för oss så fort jag ser möjligheten Verkar som om dom hellre väljer att hoppa av vilket jag tycker är väldigt olyckligt. Vet ej. Har inte frågat just nu då mitt eget engagemang inte är så stark längre. 2 st.: Inte vad jag vet. 10st: Nej. 10

11 Har ni från ert företag någon säkerhetsutbildning? 41,18% 38,66% 20,17% Hur upplever du våra ombyggnationer av våra gator? 22,69% 26,05% 18,49% 9,24% 8, 15,13% 1. Nej 2. Ja 3. Ingen verksamhet som berör ämnet 1. Väldigt negativt Väldigt positivt 6. Vet ej 10 Har ombyggnaden av din gata ökat din omsättning? 10 8 Har du problem och känner dig hotad av djuraktivisterna? 69,75% ,67% 6 1,68% 28,57% 1. Nej 2. Ja 3. Ingen verksamhet som berör ämnet 26,67% 14,17% 7,5 1. Negativt 2. Oförändrad 3. Positiv 4. Vet Ej 11

12 ,68% 1,68% 5,04% 8, 1. Väldigt negativt Hur upplever du vår SMS tjänst? 16,81% Väldigt positivt 66,39% 6. Vet ej ,68% 1. Väldigt Dåligt Hur upplevs tillgängligheten för cyklisten? 7,56% 25,21% 16,81% 21,01% Väldigt Bra 27,73% 6. Vet ej 10 Hur upplever du våra ombyggnationer av våra gator? 10 Hur upplever du tillgängligheten för bilisten? ,24% 8, 1. Väldigt Mycket 22,69% 18,49% 26,05% Väldigt positivt 15,13% 6. Vet ej 30,25% 1. Väldigt Dåligt 26,05% 25,21% 4, 4, Väldigt Bra 10,08% 6. Vet ej 12

13 18. Följande åtgärder är gjorda 10 Hur upplever du tillgängligheten för de gående? Behövs inte, mycket bra. Byggt om butiken med ramp för rullstolsbundna. 6 45,38% Det är lätt att handla hos oss med funktionshinder Det är tillgängligt. 28,57% Ej aktuellt 14,29% God tillgänglighet från början, inga åtgärder krävs. 1,68% 3,36% Har haft svårt att hitta ett företag som kan hjälpa oss att ex installera ramp, 1. Väldigt Väldigt fick höra av mig till olika handikapporganisationer men ingen kunde hjälpa. Dåligt Bra Handikapp hiss, ramper med mera. Inte något problem. Om det behövs ställer vi upp. Jag går på husbesök. Har du på något sätt åtgärdat något i ert företag och på Möjlighet att förlänga öppet köp för funktionshindrade som har svårt att 10 så sätt ökat tillgängligheten för de handikappade? prova. Ett större provrum efter ombyggnad. Ny handikapp toalett. 8 Nyinredd lokal med ramp in och hiss till nedre plan. 6 51,26% Ombyggnad. Ramp där det är nivåskillnad på övervåning. 32,77% Toaletter. 15,97% Vi har en hiss tillgänglig för barnvagnar och rullstolsbundna. Vi har alltid varit tillgängliga för funktionshindrade. Vi har byggt en ramp in till butiken istället för rampsteg. 1. Nej 2. Ja 3. Vet Ej Vi har handikappramp som vi tar fram vid behov. Vi har ingen handikapptoalett och ingen ramp som gör att det är lätt att komma in. Vi har nu i dagarna öppnat upp (tagit bort en del av ett gammalt dörrparti) entrén så att man lättare kan komma in med rullstol och barnvagn. Vi har redan rullstolsramp. Är tillgänglig. 8 6,72% 6. Vet ej 13

14 10 8 Har du egen parkering i närheten av ditt företag? 10 Hur tar sig din personal till sitt arbete? 6 52,94% 32,77% 14,29% 1. Nej 2. Ja 3. Åker inte bil ,66% 18,8 17,09% 40,17% 1. Åker bil 2. Cyklar 3. Gående 4. Åker kollektivt 4,27% 5. Samåker 10 Hur tar du dig till företaget? (Fler val går att göra) ,21% 29,48% 18,5 16,18% 4,62% 1. Gående 2. Bilen 3. Kollektivt 4. Samåker 5. Cyklar 14

15 26. Vad tycker du att Innerstadsvärdens arbetsuppgifter bör vara? Att vara insatt i vilka butiker som ligger i ansvarsområdet. Att ha koll på koncept och intresse för att kunna arbeta som en serviceinstans för handlarna. Värdens uppgift bör ju alltid handla om vad som gynnar handlarna, inte vad som gynnar organisationen Innerstaden. Idag känns det som Innerstaden arbetar för att hålla sig själva levande. Hjälpa turister, gäster på gatan, gå in i affärer, kaféer med mera och höra hur allt är/fungerar. Hålla rent, hjälpa kunder, besökare. Kommunicera, lyssna och agera. Samordna öppettider. Som dom är. Om möjligt visa bilister tillrätta. Svårt att köra i stan nu. Ta tillvara innerstadens företags intresse och göra innerstaden attraktiv och trevlig att besöka. Tala om för gatumusikanterna när de spelat en timma att de måste flytta sig utom hörhåll. Bra att han skall sköta om blommorna i planteringarna. Se till att det är rent och snyggt. Informera cyklister var de skall ställa cykeln ifall de ställer den framför skyltfönstren. Tycker det är väldigt bra vad beträffar kontroller av hjärtstartarna att de är fungerande. Positivt. Har du träffat vår innerstadsvärd? Vara tillgänglig i Innerstaden för de besökande vid frågor. Ansvara 10 för innerstadens kontor räkning att vara deras ögon ute på gatorna, för att snabbt kunna tillkalla polis. 8 Var ute i butikerna mera. Visste ej att det fanns något som kallas Innervärd. Har därför svårt att nu direkt ha någon uppfattning vad en sådan bör ha för arbetsuppgifter. Vet ej. Vet ej. Oklart vad syftet varit från början. Skulle kanske kunna vara en resurs för företag som önskar hjälp med små och hastiga uppkomna frågor. Hjälp med något ärende, transport eller annat. En avgift kunde erläggas för assistansen. 6 41,18% 36,97% 8, 13,45% 1. Nej 2. Ja 3. Missat info 4. Vet Ej 15

16 24. Hur många procent negativt/positivt? + 5 procent procent procent procent procent. + 7 procent procent. 2011, minus 2 procent 2012, minus 7 procent, 2013 minus 1 procent (Sep) - 21 procent hittills i år mot procent. 5 procent. Ca, 25 procent. Ca -15 procent. Ca 15 procent. Ca 20 procent. Ca 10 procent. Ca 10 procent. Den har varit både positiv och negativ under perioden. Dryga 30 procent. Har inte funnits i 2 år men det senaste året har varit negativ. Jag startade nyss så det är svårt att säga någon relevant siffra. Minskat med 10 procent sedan N/a. Nystartad. 2 st: Vet ej Hur har din omsättning påverkas de sista 2 åren? 32,77% 30,17% 21,01% 21,85% 1. Negativt 2. Oförändrad 3. Positiv 4. Vet Ej 16

17 Lämna omsättningssiffror till innerstaden så att vi kan följa hur innerstaden utvecklas? 53,78% 1. Nej, inte aktuellt 2,52% 9,24% 2,52% 10,08% Ja, självklat 21,85% 6. Vet ej Vi har bara haft öppet 1 år. Vi har en årlig ökning på ca 10 procent. Vi öppnade för ett år sedan, har ej statistik än. Vi öppnade i februari så svar bli jag vet ej. Vill inte svara Skulle du vilja samordna innerstadens öppettider för att öka kundströmmarna? 29,41% 16,81% 6,72% 2,52% 44,54% 1. Nej 2. Ja 3. Ja Ja Har ingen butik Vi arbetar aktivt med att reducera energiförbrukningen i vårt företag? 21,01% 42,02% 9,24% 1. Nej 2. Ja 3. El ingår i hyresavtalet 24,02% 4. Vet Ej 17

18 30. Om ja, vilka åtgärder? Automatisk släckning, avstängning av datorer o kopiator mm. Byter belysning. Byter successivt till LED-belysning. Byter ventiler i elementen. Energi lampor i lokalerna, stänger av alla datorer. Automat tänd och släck i toaletterna och lager utrymmen. Tvättar moppar, trasor i 30 grader. Detta reducerar energiförbrukningen med ca 40 procent. Energilampor, timer samt belysning och it- utrustning. Energisnåla lampor, timer samt ledbelysning. Energi snåla lampor, moderna kylar och frysar. Förhandla ned priset gemensamt mott ett elföretag för alla era medlemmar. Inte ett problem Nya element sedan ombyggnad Miljövänlig lågenergispotlights. kort varmvatten i pentryt. Ser över lampor. Vilken sort osv. Släcka, stänga av datorer när det är rast, köpa in energisnål kontorsutrustning. Släcker ljuset Utbyte av ljuskällor med mera. Vi använder oss av miljöer och har en låg förbrukning över lag. Vi använder oss bara av lågenergilampor Energin ingår i vårt hyresavtal? 47,06% 31,09% 21,85% 1. Nej 2. Ja 3. Vet Ej. 18

19 32. Nominera gärna ditt företag eller någon annan som du tycker skulle kunna vara en bra kandidat för att utse Årets Guldkrona till bästa butik eller krögare? Almedahl Almedalsmagasinet. Bästa servering: Bar Centro. Bästa butik: Twist and Tango. DesignTorget Digulo. Equip, östra hamngatan. Gillblads. Grand parfymeri. Grandpa. Hemköp Indiska te och kaffe-magasinet. In-ex. Ingen. Tycker detta initiativ intern och fel fokus. Vi skall jobba mot kunder och att vara attraktiva som helhet. Inte hålla på med inbördes beundran. Macforum Magnussons ur. Mederos smyckekonst. Nallen Peak performance i arkaden. Snabben på magasinsgatan, krypton på vallgatan. Somewear and friends Strikk Tiger 4 st:vet ej. Åhlens. Alexander i saluhallen ,58% 17,65% 1. Inte alls särskilt attraktivt Har du använt någon eller några medlemserbjudande som du fått? Vad tycker du om vårt Guldkant häfte? 10,08% 42,86% 1. Nej 2. Ja 3. Ja, vid flera tillfällen 23,53% 22,69% 4, 3,36% 9,24% Väldigt attraktivt 4. Vet Ej 16,81% 6. Vet ej 19

20 Amanda Bohman Berzeli choklad Cappocino 4st, Da Matteo De Lorenzi Kyrkogatan 25 Fiskekorg Flickorna Kanold. Hello Monkey. Ingen ser ovan. Italienska restauranger på kungsgatan. Nyöppnade rullbandssushi resturangen på kungsgatan. Kronhuscaféet. Kåges hörna i saluhallen. Latteria i Antikhallarna. Mezzo i grandpassagen. Murvel. Sandberg och Månsson alt Amanda Bohman. Superrullband. Tranquilo, Avalon. 3 st, vet ej , Har du bläddrat i vår Innerstadstidning? 87,39% 0,0 1. Nej 2. Ja 3. Känner Ej till den alls 4, 4. Vet Ej 20

21 37. Förslag på nya medlemserbjudande som Du skulle uppskatta. Gärna mer än 5-10 % Jag tror många utav företagen bland Innerstadens medlemmar skulle uppskatta att få en utbildning som inspirerar våra anställda att sälja mer. Vilka knep finns tillgängliga. Detta skulle verkligen ge något för merparten av era medlemmar. En annan fråga, vi ska skänka kläder och skor och undrar om det finns någon organisation som hämtar upp det på plats. Matkuponger. Rabatt på cykeltransport. Vi kan ordna ett erbjudande till medlemmar om det är intressant. Säljföreläsning som man kan gå till med personal, det hade varit intressant, exempel 3 tillfällen a 1 timme om dagen innan butiken öppnar. Turistattraktion. Tycker att det känns som fel fokus! Tanken är väl att förbättra miljön och känslan i city. Göra city mer levande och attraktivt att spendera tid och pengar och inte fundera på medlemserbjudanden. Eller? 3 st: vet ej. 21

22 38. Hur kan Du bidra till att vi blir en ännu mer attraktiv innerstad? Bra service Bra varor Anpassa öppettiderna, jobba med kundnyttig företagsutveckling. Delta i skönhetsråd eller planeringsråd. Engagera mig ännu mer på möten osv. Komma med flera förslag till föreningar. Erbjuda unika produkter. God service. Ersätta fler lastbils- och biltransport i stan. Fortsätta att vara medlem. Fortsätta jobba på den höga servicenivån och det trevliga bemötande. Genom att alltid göra kunden nöjd och återkommande. Skapa en ton och miljö som är attraktiv. Genom att erbjuda god personalvård när medarbetare hamnar i kris av olika anledningar. En investering för företagen. Att ha personal som mår bra på jobbet ger en bra medarbetare som på ett bra sätt tar hand om kunderna vilket i längden ger utdelning åt företaget. Personal som inte mår bra kostar kunderna och pengar för företaget. Genom ett gediget butiksarbete, vi hinner inte med så mycket jippon utan får satsa vårt krut på att ha en superfin butik och ge toppenservice åt kunderna. Ha en attraktiv butik. Hålla butiken fräsch och pigg personal som är på tårna. Hålla vår butik attraktiv och aktiv, hålla snyggt och rent utanför. Komma med förslag, tankar och idéer. Idéer, kommunikation och nytänk. Jag kan kostnadsfritt lämna ordförslag på dekoration för innerstans gator inför högtider såsom Alla hjärtans dag, påsk, Sommar/semester. Vi levererar redan julbelysning till innerstaden. Jag tycker det är väldigt positivt att Innerstaden är så engagerad i att erbjuda Hjärt-lungräddning och hjärtstartare i Göteborgs innerstad. Jag är ganska ny i branschen men skulle gärna i framtiden vara med och kläcka nya idéer. Maila in förslag till Innerstaden på aktiviteter. Med lätta medel kan man göra det enkelt för kunden att få en upplevelse och därmed dra hit fler besökare till stan. Minska fokus från pris och rabatter (guldkant) till upplevelse och andra mervärden som innerstaden erbjuder jämfört mot externa köpcentra. 22

23 samarbete med Göteborgsguider. Walknet erbjuder stadsvandringar med erfarna och kunniga ledare med olika teman i olika områden exempel, arkitektur, historia, mat och dryck. Vi bidrar genom att ha generösa öppettider på röda dagar. 3 st: vet ej. 23

24 39. Har du fler idéer eller synpunkter hur vi gemensamt skulle kunna marknadsföra innerstaden eller anordna ytterligare event? Anordna en utbildning i hur era medlemmar bättre kan utnyttja facebook som marknadsföringskanal samt anordna en utbildning där man kan på ett bättre sätt få veta vilka kanaler som är viktiga att vara med på internet för att synas. T.ex, skall man betala för att man hamnar högre upp i Google sökmotorer eller finns det knep för att hamna högt upp. Använd Esperantoplatsen som en ingång till innerstaden. Är helt tom! En affischpelare, en papperskorg, en liten ful byggnad som Göteborg vatten använder och några bänkar för brädåkarna. Detta var ju en av portarna in till staden förr i tiden. Billigare parkering är viktigt. Eftersom jag är så engagerad i att sprida HLR med svenska HLR rådets riktlinjer i Sverige tycker jag att det är viktigt att hjärtsäkra innerstaden Göteborg. Eventen är mindre viktiga. En långsiktig attitydförstärkning viktigare. Handlarnas/ företagens egna initiativ till aktiviteter skapar större mångfald än gemensamma aktiviteter och profiler. Gör lördagen till en dag för city! Uppmana medlemmar att skaffa sina egna medlemsregister att bearbeta hårt för att få människor till stan. Söndagar kan man åka till köpcenter. Saknar dessutom ofta info om dessa event för handlare. Får läsa om dem när allt är klart och planerat. Svårt att hänga med då. 2 st, Ja. Jag har massor av idéer det är bara tiden som är knapp men vi håller på etablera oss och min fokus går åt det i första hand. Jag tycker ni ska ta kontakt med nordstans marknadsavdelning och se hur de har jobbat långsiktigt med marknadsföringen och ökade öppettider. Parkeringsplatser behöv. Jag var i kontakt med Björn för ett tag sedan angående julen. Där jag är uppvuxen i Skåne (Trelleborg och Malmö) anordnas varje år en så kallad skyltsöndag. Antingen 1:a advent eller söndagen innan. Då har alla butiker öppet extra länge med en massa erbjudande och på stan eldas det i vedkorgar/tunnor och butiker/marknadsknallar säljer varor med julanknytning/julklappar ute på gata. Trevligt och mysigt i den mörkaste av alla tider. Kampanjer i tidningar och reklampelare på stan Mailinglista så vi snabbt kan kommunicera med grannar om vi har erbjudande eller vill dra i gång något, blir ofta tungrott och trögt och stort om det ska gå via Innerstaden, ibland vill man bara snabbt nå ut internt på gatan. 24

25 Luciatåg inne i stan som går igenom gatorna (finns redan kanske), varför inte en vinterfest i samband med julhandeln. Se ovan Tycker man borde göra innerstadsdagarna fler men ännu mer lokala ett kvarter/gata i taget och göra det synligare, tydligare just där. Inte som ett halvdant åtagande för hela innerstaden. Alternativ- Innerstadens skodag/ Innerstadens Designdag/ Innerstadens stora jeansdag. Var tydliga med att tala om att allt fortfarande fungerar inne i innerstaden trots att det byggs om. Så att de utifrån vågar åka in och inte bara hör alla som gnäller om hur jobbigt det är att ta sig in till Göteborg. Nej. Är för lite insatt. 2 st: Inte just nu. 3 st: vet ej. 25

26 40. Vad skulle Du kunna bidra till för att vi får lyckade event i innerstaden? Annonser. Använda våra egna kanaler så som Facebook, kundregister med mera och även uppmana alla butiker till detta. Artister på cykelsläp i rörelse. Ber att få återkomma med mer när jag funderat. Coaching av personalen på innerstaden. Dels beror det på vad det är för event och frågan är mer vad NI kan göra oss. Det beror på men vi kan alltid bidra med att vara med i eventet och försöka göra det bästa utav det. Eget arbete i fokusgrupper. Föreläsning som redan är inbokad. Ge evenemang ett sammanhållet och stadsmässigt uttryck. Ha bra kampanjer, så att kunderna inte vill missa eventet. Hjärtsäkra Göteborg med innerstaden. Idéer, kommunikation (Genomförande) Nytänk Mat från mellanöstern, föreläsningar. Medverkan. Mitt engagemang, att jag hakar på om erbjudanden osv. Vet ej. Vet ej, då jag inte vet hur ni jobbar med den planeringen. 26

27 41. Innerstaden Göteborg syfte är att utveckla innerstaden Göteborg. Vad tycker du det skall stå på Handlingsplanen för 2014? Aktiv verka för att bevara den historiska miljön på kungshöjd och den unika delen av stadsmuren vid Arsenalgatan. Lyft upp området mellan Västra Hamngatan och rosenlundskanalen. Alla medarbetare ska känna sig sedda och hörda för att göra sitt bästa på arbetet. Positiva medarbetare är en vinst för alla- den enskilde, företaget och framför allt kunden. Att fokus bör ligga på att främja handeln, att försöka få ner parkeringsavgifterna på lördagar. Fler aktiviteter. Någon mer modevisning T.ex. Fler parkeringar man får stå på länge och som kostar mindre. Få bort gatumusikanterna, gatusäljare och tiggare. Bättre och billigare parkeringar. Förbättra möjligheterna för eget transporter till den egna verksamheten. Fritt parkeringskort för alla medlemsföretag i Innerstaden, max 20 min/gång. Mindre krimskrams och event för andra än dem som är verksamma i Innerstaden. Stöd befintliga verksamhet. Mindre fokus på särintressen och politiska korrekta projekt. Få folk att komma till innerstaden istället för köpcentrum. Förstärk känslan av mångfald inom alla plan. Människor/utbud/ upplevelser etc. Framhäva innerstadens unikitet. Hjärtsäkert Göteborg med hjälp av Innerstaden. Jag tycker att all fokus ska vara på hur vi kan öka besökare in i stan och inte till dom stora varuhusen. Kör en donationsvecka där reklam görs av medlemmar och er i en gemensam kampanj (låga annonskostnader) för att allt som handlas i under ex denna vecka kommer procent skänkas till ett välgörande ändamål. Motverka förfulade annonsering och skyltning. P-platser för lastcyklar. Öka andel butiker med ekologisk mat och kläder. Tillgänglighet, mångfald och att våga sticka ut. Utveckla innerstaden Göteborg genom att göra innerstaden tillgänglig, begriplig, ren och trygg. Idag rörigt och svårt att ta fram. Kunderna avstår gärna att resa in till city. Vi skall bli bäst. 3 st, vet ej 27

28 42. Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats? All måste vara enade och göra sitt bästa alltid bra service till våra kunder. Attraktiva gator, platser och torg. Utveckla Älvstranden. Det måste komma till nya attraktiva butiker som drar folk. Öppettiderna behöver ses över, det är alldeles för dåligt som det är nu. Det ska vara roligt att handla varför bemötandet är grundstenen. För oss är det mycket med service och ge en upplevelse för kunden på alla sätt och vis för att kunden ska få en anledning att komma tillbaka. Vi har ett samarbete med en reklambyrå som kommer ta fram olika aktiviteter för kunden de kommande åren. Förtäta Innerstaden. Det är för få människor i rörelse på grund av att det bor alldeles för få människor inom vallgraven och det finns för få arbetsplatser (kontor inte butiker). Gemensam skyltpolicy. Sammanhängande med arkitekturen och statsmiljön. 3st: Gemensamma öppettider. 2 st: söndagsöppet. Göra det enklare för kunderna att ta sig till oss, pynta och göra det fint på alla gator. Här kan man känna sig trygg om något händer om någon drabbas av sjukdom finns kunskap om omhändertagande. Hjärtsäkert Göteborg. Mer parkering Produkter tillverkade på hållbart sätt. Samordna öppettider först och främst och marknadsför det. Införa möjlighet att skylta utanför butikerna i alla fall varje lönelördag, så händer något på gatorna. Se till att det händer saker, som aktiviteter så det ej blir dött eller att man aldrig hör något om innerstaden. Stå upp för alla handlare mot kommunen och andra som förhindrar biltrafiken i centrum. Marknadsföra Göteborg utanför centrum. Större engagemang och mer enad front, för stora konflikter och oenighet mellan cityhandlarna och innerstaden som det är nu, känns som fokus läggs på fel saker. Ta bort spårvagnarna. Kontaktledningar och spåren förstör hela stadsmiljön och vagnarna farliga för alla andra i trafiken. Tillgänglighet- även bilister. Nu håller man på att täppa till i trafiken, krångligt att ta sig fram, färre p-platser och de som finns kostar skjortan. De som kommer i bil är ofta en kapitalstark målgrupp, om de väljer att åka Frölundatorg istället så kommer city sakta dö och tanken är väl att city skall erbjuda något mer än de stora köpcentren? Vi kan inte bara ha inriktade kaffer och cykelvägar i stan. Var är alla sköna foodtrucks som tidigare fanns på kungstorget t.ex. Verkar för fler p platser i innerstaden. 28

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Julfest med Janne Bylund

Julfest med Janne Bylund Nyhetsbrev Årgång 6, nummer 11. December 2010 Julfest med Janne Bylund Den 15 december är det dags för Innerstaden Göteborgs årliga julfest. Ta med din personal och kom till Radisson Blu Scandinavia. Ett

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Nyhetsbrev. Årets julevent 12-12-12. Hur locka fler besökare till innerstaden 031-15 00 17. Årgång 8, nummer 11. December 2012

Nyhetsbrev. Årets julevent 12-12-12. Hur locka fler besökare till innerstaden 031-15 00 17. Årgång 8, nummer 11. December 2012 Nyhetsbrev Årgång 8, nummer 11. December 2012 Årets julevent 12-12-12 12-12-12 har Korsgatan invigning efter att gatuomläggningen äntligen är klar. En officiell invigning med bandklippning av en representant

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Drottninggatan som gårdsgata

Drottninggatan som gårdsgata Drottninggatan som gårdsgata En konsekvensanalys av omvandlingen från gata till gårdsgata av Drottninggatan i Göteborg Anders Ågren Innerstaden Göteborg AB 2006-08-14 Innehållsförteckning Inledning s.

Läs mer

Juni-nytt TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN 031-15 00 17. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6.

Juni-nytt TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN 031-15 00 17. Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6. TILLGÄNGLIGHETSKAMPANJEN Juni-nytt Nyhetsbrev 2013. Årgång 9, nummer 6. Då har vi äntligen sparkat igång kampanjen med 2 annonser gällande tillgängligheten till innerstaden. Fredag 10/5 i MET- RO och lördag

Läs mer

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014

Medlemsenkät 2014. Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 Medlemsenkät 2014 1 Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2014 Årets resultat visar medlemmarnas omdömen är mycket stabila Fortsatt hög trivsel Tillgänglighet uppfattas vara

Läs mer