Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg"

Transkript

1 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Nedya Ibrahim

2 Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter... 4 Bakgrund... 5 Tillvägagångssätt... 5 Enkätundersökning medlemmar

3 Slutsats Mer än hälften av medlemmarna tycker att informationsflödet genom nyhetsbrev och diverse utskick på e-posten är tillräckligt bra. Att nå Innerstaden Göteborg är problemfritt, det vill säga hjälpen vid diverse problem är lättillgängliga. När det gäller att få ett mer attraktivt medlemskap så vill medlemmarna se mer gemensam marknadsföring samt att man lägger fokus på öppettider, event, utbildningar och fler gemensamma erbjudande för medlemmarna. 39 procent av våra medlemmar är berörda av säkerhetsutbildning däremot hos de resterande 61 procent är säkerhetsutbildningen inte aktuell men mer än en tredjedel av dessa känner att de är berörda. Mer än hälften av respondenterna vet ingenting om vår sms-tjänst. Ombyggnaderna gatorna i innerstaden är något många sett/ser positivt över. Dessa ombyggnader har bidragit till en negativ omsättning för en liten del medan i den större skalan menar många på att omsättningen är densamma. Kollar man däremot på de senaste två åren är det en större skala som säger att deras omsättning ökat. Framkomligheten med cykel och bil upplever många är bra, dock har ett flertal ändå gett ett negativt svar. Tillgängligheten för gående är inget som betraktas som ett problem. Vid färd till företaget är det mestadels bilar man färdas med men mer än hälften tycker att parkering är ett dagligt problem. Finns en skara som cyklar, promenerar eller åker kollektivt. Ungefär 16 procent har på den senaste tiden gjort någon form av handikappsanpassning på sina verksamheter. Ungefär hälften arbetar med energibesparingar på olika sätt. Innerstadstidningen och guldkantshäftet är något som uppfattas väldigt positiva. 50 procent av medlemmarna har svarat att de själva utnyttjat erbjudanden vilket gör att man kan dra slutsatsen att medlemmarna delar ut dessa till sina kunder och att guldkantshäftet på så sätt är värdefullt, för deras kunder men inte för våra medlemmar. 43 procent har svarat att de har använt erbjudande vid ett eller flera tillfällen. 3

4 Swot Analys Styrkor - Positiva medlemmar - Bra kommunikation med medlemmarna - Besöksvänligt - Växande varumärke - Växande resultat - Innerstaden mysfaktor/miljö - Varierande utbud - Lätt att kontakta Innerstaden Göteborg Möjligheter - Ökat medlemskap - Större event - Bättre samverkan med medlemmar, bygga vi-känsla (eget språk) - Kommunicera brett (Metro, lokaltidningar med mera) - Mer tydlig - Långsiktiga mål - Bevara historia - Skapa mer parkeringsutrymmen - Att få mer medlemmar Svagheter - Mer strukturerad kommunikation - Inställda träffar - Försöka få allas röster hörda - Gemensam marknadsföring för medlemmarna - Verksamheter känner sig inte hörda Hot - Toppstyrda verksamheter - Lågkonjunktur - Konkurrerande köpcenter - Trängselavgift - Väder vid event - Okänt varumärke 4

5 Bakgrund Syftet med undersökning är att få ta del av våra medlemmars åsikter. Det är oerhört viktigt att få in data som vi kan använda oss utav för att utveckla vår verksamhet i rätt riktning. Vi finns till för våra medlemmar och vi måste verka för också verka för dem. Vi skall fortsätta att ha nöjda medlemmar och tack vare regelbundna mätningar kan vi se att vi är på rätt väg. Tack vare denna undersökning vet vi nu vilka fokusområden som kommer ligga till grund för handlingsplanen Tillvägagångssätt Enkätundersökningen är gjord digitalt, där alla medlemmar fått ett mail direkt kopplat till undersökningen. Totalt antal respondenter är 119 st. Majoriteten av dessa gjorde undersökningen mellan klockan 08:00-11:00. En tredjedel av dessa har ingen butiksverksamhet. Detta kan ge oss en orättvis bild när det kommer till frågor om omsättning, ökad omsättning, kundströmmar m.m. 5

6 Enkätundersökning med medlemmar i Innerstaden Göteborg Tycker du att du får tillräcklig information genom Nyhetsbrevet m.m. från oss i Innerstaden Göteborg? 0,84% 1. Jag får absolut för lite information 6,72% 6,72% 14,29% 70,59% Jag får tillräckligt med information 0,84% 6. Vet Ej ,36% 1. Det är väldigt svårt Hur intressanta tycker du att våra träffar/möten är? 14,29% 25,21% 26,89% 6,72% Det är väldigt intressant 23,53% 6. Vet ej Hur vill du få din information från oss? ,86% 10 Hur ofta får du brev med fel kontaktuppgifter eller adress från Innerstaden Göteborg? 6 11,81% 2,78% 5,56% 1. Brev 2. Epost 3. Telefon 4. Personligt besök 8 6 1,68% 0,84% 9,24% 13,45% 52,94% 21,85% 6

7 6. Annat Jag får mycket information från er men inte alltid om det jag vill ha information om. Får idag både brev och för mycket e-post. Ibland för mycket dubbelt och trippelinfo. Onödigt med utskick och flera mail om samma sak från olika personer. Lite för mycket info, risken är att man inte läser utan tar bort direkt. Tidning och e-post kommer så ofta att man inte bryr sig om att läsa. Att få relevant information mer sällan hade funkat bättre för mig. Tidningen läser jag aldrig. Vi representerar Göteborgs guideklubb och är nya medlemmar. Vi önskar bli aktiva och därmed få all information, speciellt angående informationsmöten/studiebesök. 7

8 7. Vad skulle du ytterligare vilja ha för att ditt medlemskap skall bli ännu mera attraktivt? Att det sker aktiviteter som gynnar handeln och tillgängligheten i stan. Finns inget logik i alla märkliga möten som erbjuds, på vilket sätt driver det människor till stan? Att på ett tydligt sätt få veta vad vi betalar för? Två aktiviteter om året, där vi dessutom skall betala extra för att synas i medlemstidningen är katastrof. Att ni inte bara vänder er till affärerna. Det hade varit intressant att hålla i en sopplunch. En tydlig plan för att göra innerstan mer attraktivt för de som vill göra inköp med bil. I en nyligen gjord undersökning har man kommit fram till att bilen i första hand användes till ärenden så som att göra inköp. I dag har fokus varit på bra miljö vilket nödvändigtvis behöver vara motsägelsefullt för bra tillgänglighet. Engagerade frågor, som inte bara knyter an till EU-stödspengar. Er inställning till era medlemmar behöver förändras. Fler aktiviteter som gynnar butikerna, höstfesten var jätte bra t.ex. Fler gemensamma arrangemang och fester på gatorna i innerstaden. Fortsätt med flera kurser och utbildningar, då ny personal tillkommer regelbundet. Hjälp med att sälja reklam till våra cyklar kanske. Inget som jag just nu kommer på. Livligare gator, bättre marknadsföring. Mer evenemang liknande höstfesten så att vi lockar fler kunder till butikerna. Kanske något som drar in mer kunder på söndagar, den dag i veckan vi har minst kunder. Mer företagsträffar i form av tematräffar, föreläsningar eller liknande. Mer jobb för att sänka parkeringsavgifterna i centrum så inte folk flyr ut till köpcentrum. Mer parkeringsplatser Mer säljfokus, mer marknadsföring utåt- titta på Frölunda torg och femman, hur de marknadsför sig, vi borde kunna göra ett bättre jobb med att nå ut trots att vi inte är ett köpcentrum. alla vägar bär till innerstaden inte tydligt nog. 8

9 Mer variation på kurser och föredrag. Har varit samma en längre tid och jag har gått på alla. Tyvärr endast nya och intressanta lunchföredrag då jag aldrig kan gå ifrån på dagtid. Möjligheter att presentera mina företagstjänster brottsofferstöd efter hot, våld, rån på arbetsplatsen. Praktik och engagerade merförsäljningsutbildning för butikspersonal, extrapersonal. Samordning av öppettider. Skulle vilja se ett intresse av handlingar som finns i omgivningen. En enda specifik kontaktperson som är engagerad i företagen som finns i dess ansvarsområde. Någon som faktiskt besitter lite kunskap om vad det är för butiker och deras målgrupp/koncept. Idag finns det verkligen ingen personlig service och det känns inte som om det är vi handlare som står i fokus. Mer Innestaden själv. Det är att gräva sin egen grop anser jag. Handeln minskar mer och mer i området. Vissa pratar om så mycket som tapp på upp till 25 procent medans Innerstaden hela tiden belyser hur fantastiskt allt är. Det finns ingen, eller väldigt liten anledning att ha en organisation som Innerstaden om det inte är för att främja handlarnas intresse och spegla den verklighet som faktiskt råder. Tydligare fokus på parkeringsfrågan. Vi har redan bestämt oss för att gå ur Innerstaden Vi på Condeco/ fröken Olsson upplever att de flesta kurserna/ seminarierna riktar sig till verksamma inom handel. Vi hade gärna sett ett större utbud som berörde oss inom cafe/resturangvärlden. De kurser vi deltagit i har varit mycket bra. En Excelkurs står högt på önskelistan. Vi skulle vilja få kontaktperson på era medlemmar på fil så man kan specifikt kan skicka reklam/erbjudanden direkt till rätt person. Visa bättre i media att det finns en attraktiv cityhandel. Svårt med trängselskatt o grävningar i hela stan. Vill vi ha kunder så måste vi nog bli mer aggressiva med mer marknadsföring. Ännu mer engagemang för att dra till butikerna. Allt ifrån hjälp med att hitta lösningar till parkeringar och få det igenom. Göra vår gata på lilla nygatan mer attraktiv för besökarna allt ifrån hitta små lösningar till framtida lösningar. 2 st: Vet ej. 9

10 8. Har du någon i din omgivning som gärna blir medlem? Inte vad jag vet, känns ofta som att allt det handlar om för er är att ragga fler medlemmar och bli större men för vad, ta hand om oss som redan finns hos er först. Ja jag förespråkar Innerstaden för andra kontakter som jag har och nämner nätverket i olika sammanhang. Jag gör reklam för oss så fort jag ser möjligheten Verkar som om dom hellre väljer att hoppa av vilket jag tycker är väldigt olyckligt. Vet ej. Har inte frågat just nu då mitt eget engagemang inte är så stark längre. 2 st.: Inte vad jag vet. 10st: Nej. 10

11 Har ni från ert företag någon säkerhetsutbildning? 41,18% 38,66% 20,17% Hur upplever du våra ombyggnationer av våra gator? 22,69% 26,05% 18,49% 9,24% 8, 15,13% 1. Nej 2. Ja 3. Ingen verksamhet som berör ämnet 1. Väldigt negativt Väldigt positivt 6. Vet ej 10 Har ombyggnaden av din gata ökat din omsättning? 10 8 Har du problem och känner dig hotad av djuraktivisterna? 69,75% ,67% 6 1,68% 28,57% 1. Nej 2. Ja 3. Ingen verksamhet som berör ämnet 26,67% 14,17% 7,5 1. Negativt 2. Oförändrad 3. Positiv 4. Vet Ej 11

12 ,68% 1,68% 5,04% 8, 1. Väldigt negativt Hur upplever du vår SMS tjänst? 16,81% Väldigt positivt 66,39% 6. Vet ej ,68% 1. Väldigt Dåligt Hur upplevs tillgängligheten för cyklisten? 7,56% 25,21% 16,81% 21,01% Väldigt Bra 27,73% 6. Vet ej 10 Hur upplever du våra ombyggnationer av våra gator? 10 Hur upplever du tillgängligheten för bilisten? ,24% 8, 1. Väldigt Mycket 22,69% 18,49% 26,05% Väldigt positivt 15,13% 6. Vet ej 30,25% 1. Väldigt Dåligt 26,05% 25,21% 4, 4, Väldigt Bra 10,08% 6. Vet ej 12

13 18. Följande åtgärder är gjorda 10 Hur upplever du tillgängligheten för de gående? Behövs inte, mycket bra. Byggt om butiken med ramp för rullstolsbundna. 6 45,38% Det är lätt att handla hos oss med funktionshinder Det är tillgängligt. 28,57% Ej aktuellt 14,29% God tillgänglighet från början, inga åtgärder krävs. 1,68% 3,36% Har haft svårt att hitta ett företag som kan hjälpa oss att ex installera ramp, 1. Väldigt Väldigt fick höra av mig till olika handikapporganisationer men ingen kunde hjälpa. Dåligt Bra Handikapp hiss, ramper med mera. Inte något problem. Om det behövs ställer vi upp. Jag går på husbesök. Har du på något sätt åtgärdat något i ert företag och på Möjlighet att förlänga öppet köp för funktionshindrade som har svårt att 10 så sätt ökat tillgängligheten för de handikappade? prova. Ett större provrum efter ombyggnad. Ny handikapp toalett. 8 Nyinredd lokal med ramp in och hiss till nedre plan. 6 51,26% Ombyggnad. Ramp där det är nivåskillnad på övervåning. 32,77% Toaletter. 15,97% Vi har en hiss tillgänglig för barnvagnar och rullstolsbundna. Vi har alltid varit tillgängliga för funktionshindrade. Vi har byggt en ramp in till butiken istället för rampsteg. 1. Nej 2. Ja 3. Vet Ej Vi har handikappramp som vi tar fram vid behov. Vi har ingen handikapptoalett och ingen ramp som gör att det är lätt att komma in. Vi har nu i dagarna öppnat upp (tagit bort en del av ett gammalt dörrparti) entrén så att man lättare kan komma in med rullstol och barnvagn. Vi har redan rullstolsramp. Är tillgänglig. 8 6,72% 6. Vet ej 13

14 10 8 Har du egen parkering i närheten av ditt företag? 10 Hur tar sig din personal till sitt arbete? 6 52,94% 32,77% 14,29% 1. Nej 2. Ja 3. Åker inte bil ,66% 18,8 17,09% 40,17% 1. Åker bil 2. Cyklar 3. Gående 4. Åker kollektivt 4,27% 5. Samåker 10 Hur tar du dig till företaget? (Fler val går att göra) ,21% 29,48% 18,5 16,18% 4,62% 1. Gående 2. Bilen 3. Kollektivt 4. Samåker 5. Cyklar 14

15 26. Vad tycker du att Innerstadsvärdens arbetsuppgifter bör vara? Att vara insatt i vilka butiker som ligger i ansvarsområdet. Att ha koll på koncept och intresse för att kunna arbeta som en serviceinstans för handlarna. Värdens uppgift bör ju alltid handla om vad som gynnar handlarna, inte vad som gynnar organisationen Innerstaden. Idag känns det som Innerstaden arbetar för att hålla sig själva levande. Hjälpa turister, gäster på gatan, gå in i affärer, kaféer med mera och höra hur allt är/fungerar. Hålla rent, hjälpa kunder, besökare. Kommunicera, lyssna och agera. Samordna öppettider. Som dom är. Om möjligt visa bilister tillrätta. Svårt att köra i stan nu. Ta tillvara innerstadens företags intresse och göra innerstaden attraktiv och trevlig att besöka. Tala om för gatumusikanterna när de spelat en timma att de måste flytta sig utom hörhåll. Bra att han skall sköta om blommorna i planteringarna. Se till att det är rent och snyggt. Informera cyklister var de skall ställa cykeln ifall de ställer den framför skyltfönstren. Tycker det är väldigt bra vad beträffar kontroller av hjärtstartarna att de är fungerande. Positivt. Har du träffat vår innerstadsvärd? Vara tillgänglig i Innerstaden för de besökande vid frågor. Ansvara 10 för innerstadens kontor räkning att vara deras ögon ute på gatorna, för att snabbt kunna tillkalla polis. 8 Var ute i butikerna mera. Visste ej att det fanns något som kallas Innervärd. Har därför svårt att nu direkt ha någon uppfattning vad en sådan bör ha för arbetsuppgifter. Vet ej. Vet ej. Oklart vad syftet varit från början. Skulle kanske kunna vara en resurs för företag som önskar hjälp med små och hastiga uppkomna frågor. Hjälp med något ärende, transport eller annat. En avgift kunde erläggas för assistansen. 6 41,18% 36,97% 8, 13,45% 1. Nej 2. Ja 3. Missat info 4. Vet Ej 15

16 24. Hur många procent negativt/positivt? + 5 procent procent procent procent procent. + 7 procent procent. 2011, minus 2 procent 2012, minus 7 procent, 2013 minus 1 procent (Sep) - 21 procent hittills i år mot procent. 5 procent. Ca, 25 procent. Ca -15 procent. Ca 15 procent. Ca 20 procent. Ca 10 procent. Ca 10 procent. Den har varit både positiv och negativ under perioden. Dryga 30 procent. Har inte funnits i 2 år men det senaste året har varit negativ. Jag startade nyss så det är svårt att säga någon relevant siffra. Minskat med 10 procent sedan N/a. Nystartad. 2 st: Vet ej Hur har din omsättning påverkas de sista 2 åren? 32,77% 30,17% 21,01% 21,85% 1. Negativt 2. Oförändrad 3. Positiv 4. Vet Ej 16

17 Lämna omsättningssiffror till innerstaden så att vi kan följa hur innerstaden utvecklas? 53,78% 1. Nej, inte aktuellt 2,52% 9,24% 2,52% 10,08% Ja, självklat 21,85% 6. Vet ej Vi har bara haft öppet 1 år. Vi har en årlig ökning på ca 10 procent. Vi öppnade för ett år sedan, har ej statistik än. Vi öppnade i februari så svar bli jag vet ej. Vill inte svara Skulle du vilja samordna innerstadens öppettider för att öka kundströmmarna? 29,41% 16,81% 6,72% 2,52% 44,54% 1. Nej 2. Ja 3. Ja Ja Har ingen butik Vi arbetar aktivt med att reducera energiförbrukningen i vårt företag? 21,01% 42,02% 9,24% 1. Nej 2. Ja 3. El ingår i hyresavtalet 24,02% 4. Vet Ej 17

18 30. Om ja, vilka åtgärder? Automatisk släckning, avstängning av datorer o kopiator mm. Byter belysning. Byter successivt till LED-belysning. Byter ventiler i elementen. Energi lampor i lokalerna, stänger av alla datorer. Automat tänd och släck i toaletterna och lager utrymmen. Tvättar moppar, trasor i 30 grader. Detta reducerar energiförbrukningen med ca 40 procent. Energilampor, timer samt belysning och it- utrustning. Energisnåla lampor, timer samt ledbelysning. Energi snåla lampor, moderna kylar och frysar. Förhandla ned priset gemensamt mott ett elföretag för alla era medlemmar. Inte ett problem Nya element sedan ombyggnad Miljövänlig lågenergispotlights. kort varmvatten i pentryt. Ser över lampor. Vilken sort osv. Släcka, stänga av datorer när det är rast, köpa in energisnål kontorsutrustning. Släcker ljuset Utbyte av ljuskällor med mera. Vi använder oss av miljöer och har en låg förbrukning över lag. Vi använder oss bara av lågenergilampor Energin ingår i vårt hyresavtal? 47,06% 31,09% 21,85% 1. Nej 2. Ja 3. Vet Ej. 18

19 32. Nominera gärna ditt företag eller någon annan som du tycker skulle kunna vara en bra kandidat för att utse Årets Guldkrona till bästa butik eller krögare? Almedahl Almedalsmagasinet. Bästa servering: Bar Centro. Bästa butik: Twist and Tango. DesignTorget Digulo. Equip, östra hamngatan. Gillblads. Grand parfymeri. Grandpa. Hemköp Indiska te och kaffe-magasinet. In-ex. Ingen. Tycker detta initiativ intern och fel fokus. Vi skall jobba mot kunder och att vara attraktiva som helhet. Inte hålla på med inbördes beundran. Macforum Magnussons ur. Mederos smyckekonst. Nallen Peak performance i arkaden. Snabben på magasinsgatan, krypton på vallgatan. Somewear and friends Strikk Tiger 4 st:vet ej. Åhlens. Alexander i saluhallen ,58% 17,65% 1. Inte alls särskilt attraktivt Har du använt någon eller några medlemserbjudande som du fått? Vad tycker du om vårt Guldkant häfte? 10,08% 42,86% 1. Nej 2. Ja 3. Ja, vid flera tillfällen 23,53% 22,69% 4, 3,36% 9,24% Väldigt attraktivt 4. Vet Ej 16,81% 6. Vet ej 19

20 Amanda Bohman Berzeli choklad Cappocino 4st, Da Matteo De Lorenzi Kyrkogatan 25 Fiskekorg Flickorna Kanold. Hello Monkey. Ingen ser ovan. Italienska restauranger på kungsgatan. Nyöppnade rullbandssushi resturangen på kungsgatan. Kronhuscaféet. Kåges hörna i saluhallen. Latteria i Antikhallarna. Mezzo i grandpassagen. Murvel. Sandberg och Månsson alt Amanda Bohman. Superrullband. Tranquilo, Avalon. 3 st, vet ej , Har du bläddrat i vår Innerstadstidning? 87,39% 0,0 1. Nej 2. Ja 3. Känner Ej till den alls 4, 4. Vet Ej 20

21 37. Förslag på nya medlemserbjudande som Du skulle uppskatta. Gärna mer än 5-10 % Jag tror många utav företagen bland Innerstadens medlemmar skulle uppskatta att få en utbildning som inspirerar våra anställda att sälja mer. Vilka knep finns tillgängliga. Detta skulle verkligen ge något för merparten av era medlemmar. En annan fråga, vi ska skänka kläder och skor och undrar om det finns någon organisation som hämtar upp det på plats. Matkuponger. Rabatt på cykeltransport. Vi kan ordna ett erbjudande till medlemmar om det är intressant. Säljföreläsning som man kan gå till med personal, det hade varit intressant, exempel 3 tillfällen a 1 timme om dagen innan butiken öppnar. Turistattraktion. Tycker att det känns som fel fokus! Tanken är väl att förbättra miljön och känslan i city. Göra city mer levande och attraktivt att spendera tid och pengar och inte fundera på medlemserbjudanden. Eller? 3 st: vet ej. 21

22 38. Hur kan Du bidra till att vi blir en ännu mer attraktiv innerstad? Bra service Bra varor Anpassa öppettiderna, jobba med kundnyttig företagsutveckling. Delta i skönhetsråd eller planeringsråd. Engagera mig ännu mer på möten osv. Komma med flera förslag till föreningar. Erbjuda unika produkter. God service. Ersätta fler lastbils- och biltransport i stan. Fortsätta att vara medlem. Fortsätta jobba på den höga servicenivån och det trevliga bemötande. Genom att alltid göra kunden nöjd och återkommande. Skapa en ton och miljö som är attraktiv. Genom att erbjuda god personalvård när medarbetare hamnar i kris av olika anledningar. En investering för företagen. Att ha personal som mår bra på jobbet ger en bra medarbetare som på ett bra sätt tar hand om kunderna vilket i längden ger utdelning åt företaget. Personal som inte mår bra kostar kunderna och pengar för företaget. Genom ett gediget butiksarbete, vi hinner inte med så mycket jippon utan får satsa vårt krut på att ha en superfin butik och ge toppenservice åt kunderna. Ha en attraktiv butik. Hålla butiken fräsch och pigg personal som är på tårna. Hålla vår butik attraktiv och aktiv, hålla snyggt och rent utanför. Komma med förslag, tankar och idéer. Idéer, kommunikation och nytänk. Jag kan kostnadsfritt lämna ordförslag på dekoration för innerstans gator inför högtider såsom Alla hjärtans dag, påsk, Sommar/semester. Vi levererar redan julbelysning till innerstaden. Jag tycker det är väldigt positivt att Innerstaden är så engagerad i att erbjuda Hjärt-lungräddning och hjärtstartare i Göteborgs innerstad. Jag är ganska ny i branschen men skulle gärna i framtiden vara med och kläcka nya idéer. Maila in förslag till Innerstaden på aktiviteter. Med lätta medel kan man göra det enkelt för kunden att få en upplevelse och därmed dra hit fler besökare till stan. Minska fokus från pris och rabatter (guldkant) till upplevelse och andra mervärden som innerstaden erbjuder jämfört mot externa köpcentra. 22

23 samarbete med Göteborgsguider. Walknet erbjuder stadsvandringar med erfarna och kunniga ledare med olika teman i olika områden exempel, arkitektur, historia, mat och dryck. Vi bidrar genom att ha generösa öppettider på röda dagar. 3 st: vet ej. 23

24 39. Har du fler idéer eller synpunkter hur vi gemensamt skulle kunna marknadsföra innerstaden eller anordna ytterligare event? Anordna en utbildning i hur era medlemmar bättre kan utnyttja facebook som marknadsföringskanal samt anordna en utbildning där man kan på ett bättre sätt få veta vilka kanaler som är viktiga att vara med på internet för att synas. T.ex, skall man betala för att man hamnar högre upp i Google sökmotorer eller finns det knep för att hamna högt upp. Använd Esperantoplatsen som en ingång till innerstaden. Är helt tom! En affischpelare, en papperskorg, en liten ful byggnad som Göteborg vatten använder och några bänkar för brädåkarna. Detta var ju en av portarna in till staden förr i tiden. Billigare parkering är viktigt. Eftersom jag är så engagerad i att sprida HLR med svenska HLR rådets riktlinjer i Sverige tycker jag att det är viktigt att hjärtsäkra innerstaden Göteborg. Eventen är mindre viktiga. En långsiktig attitydförstärkning viktigare. Handlarnas/ företagens egna initiativ till aktiviteter skapar större mångfald än gemensamma aktiviteter och profiler. Gör lördagen till en dag för city! Uppmana medlemmar att skaffa sina egna medlemsregister att bearbeta hårt för att få människor till stan. Söndagar kan man åka till köpcenter. Saknar dessutom ofta info om dessa event för handlare. Får läsa om dem när allt är klart och planerat. Svårt att hänga med då. 2 st, Ja. Jag har massor av idéer det är bara tiden som är knapp men vi håller på etablera oss och min fokus går åt det i första hand. Jag tycker ni ska ta kontakt med nordstans marknadsavdelning och se hur de har jobbat långsiktigt med marknadsföringen och ökade öppettider. Parkeringsplatser behöv. Jag var i kontakt med Björn för ett tag sedan angående julen. Där jag är uppvuxen i Skåne (Trelleborg och Malmö) anordnas varje år en så kallad skyltsöndag. Antingen 1:a advent eller söndagen innan. Då har alla butiker öppet extra länge med en massa erbjudande och på stan eldas det i vedkorgar/tunnor och butiker/marknadsknallar säljer varor med julanknytning/julklappar ute på gata. Trevligt och mysigt i den mörkaste av alla tider. Kampanjer i tidningar och reklampelare på stan Mailinglista så vi snabbt kan kommunicera med grannar om vi har erbjudande eller vill dra i gång något, blir ofta tungrott och trögt och stort om det ska gå via Innerstaden, ibland vill man bara snabbt nå ut internt på gatan. 24

25 Luciatåg inne i stan som går igenom gatorna (finns redan kanske), varför inte en vinterfest i samband med julhandeln. Se ovan Tycker man borde göra innerstadsdagarna fler men ännu mer lokala ett kvarter/gata i taget och göra det synligare, tydligare just där. Inte som ett halvdant åtagande för hela innerstaden. Alternativ- Innerstadens skodag/ Innerstadens Designdag/ Innerstadens stora jeansdag. Var tydliga med att tala om att allt fortfarande fungerar inne i innerstaden trots att det byggs om. Så att de utifrån vågar åka in och inte bara hör alla som gnäller om hur jobbigt det är att ta sig in till Göteborg. Nej. Är för lite insatt. 2 st: Inte just nu. 3 st: vet ej. 25

26 40. Vad skulle Du kunna bidra till för att vi får lyckade event i innerstaden? Annonser. Använda våra egna kanaler så som Facebook, kundregister med mera och även uppmana alla butiker till detta. Artister på cykelsläp i rörelse. Ber att få återkomma med mer när jag funderat. Coaching av personalen på innerstaden. Dels beror det på vad det är för event och frågan är mer vad NI kan göra oss. Det beror på men vi kan alltid bidra med att vara med i eventet och försöka göra det bästa utav det. Eget arbete i fokusgrupper. Föreläsning som redan är inbokad. Ge evenemang ett sammanhållet och stadsmässigt uttryck. Ha bra kampanjer, så att kunderna inte vill missa eventet. Hjärtsäkra Göteborg med innerstaden. Idéer, kommunikation (Genomförande) Nytänk Mat från mellanöstern, föreläsningar. Medverkan. Mitt engagemang, att jag hakar på om erbjudanden osv. Vet ej. Vet ej, då jag inte vet hur ni jobbar med den planeringen. 26

27 41. Innerstaden Göteborg syfte är att utveckla innerstaden Göteborg. Vad tycker du det skall stå på Handlingsplanen för 2014? Aktiv verka för att bevara den historiska miljön på kungshöjd och den unika delen av stadsmuren vid Arsenalgatan. Lyft upp området mellan Västra Hamngatan och rosenlundskanalen. Alla medarbetare ska känna sig sedda och hörda för att göra sitt bästa på arbetet. Positiva medarbetare är en vinst för alla- den enskilde, företaget och framför allt kunden. Att fokus bör ligga på att främja handeln, att försöka få ner parkeringsavgifterna på lördagar. Fler aktiviteter. Någon mer modevisning T.ex. Fler parkeringar man får stå på länge och som kostar mindre. Få bort gatumusikanterna, gatusäljare och tiggare. Bättre och billigare parkeringar. Förbättra möjligheterna för eget transporter till den egna verksamheten. Fritt parkeringskort för alla medlemsföretag i Innerstaden, max 20 min/gång. Mindre krimskrams och event för andra än dem som är verksamma i Innerstaden. Stöd befintliga verksamhet. Mindre fokus på särintressen och politiska korrekta projekt. Få folk att komma till innerstaden istället för köpcentrum. Förstärk känslan av mångfald inom alla plan. Människor/utbud/ upplevelser etc. Framhäva innerstadens unikitet. Hjärtsäkert Göteborg med hjälp av Innerstaden. Jag tycker att all fokus ska vara på hur vi kan öka besökare in i stan och inte till dom stora varuhusen. Kör en donationsvecka där reklam görs av medlemmar och er i en gemensam kampanj (låga annonskostnader) för att allt som handlas i under ex denna vecka kommer procent skänkas till ett välgörande ändamål. Motverka förfulade annonsering och skyltning. P-platser för lastcyklar. Öka andel butiker med ekologisk mat och kläder. Tillgänglighet, mångfald och att våga sticka ut. Utveckla innerstaden Göteborg genom att göra innerstaden tillgänglig, begriplig, ren och trygg. Idag rörigt och svårt att ta fram. Kunderna avstår gärna att resa in till city. Vi skall bli bäst. 3 st, vet ej 27

28 42. Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats? All måste vara enade och göra sitt bästa alltid bra service till våra kunder. Attraktiva gator, platser och torg. Utveckla Älvstranden. Det måste komma till nya attraktiva butiker som drar folk. Öppettiderna behöver ses över, det är alldeles för dåligt som det är nu. Det ska vara roligt att handla varför bemötandet är grundstenen. För oss är det mycket med service och ge en upplevelse för kunden på alla sätt och vis för att kunden ska få en anledning att komma tillbaka. Vi har ett samarbete med en reklambyrå som kommer ta fram olika aktiviteter för kunden de kommande åren. Förtäta Innerstaden. Det är för få människor i rörelse på grund av att det bor alldeles för få människor inom vallgraven och det finns för få arbetsplatser (kontor inte butiker). Gemensam skyltpolicy. Sammanhängande med arkitekturen och statsmiljön. 3st: Gemensamma öppettider. 2 st: söndagsöppet. Göra det enklare för kunderna att ta sig till oss, pynta och göra det fint på alla gator. Här kan man känna sig trygg om något händer om någon drabbas av sjukdom finns kunskap om omhändertagande. Hjärtsäkert Göteborg. Mer parkering Produkter tillverkade på hållbart sätt. Samordna öppettider först och främst och marknadsför det. Införa möjlighet att skylta utanför butikerna i alla fall varje lönelördag, så händer något på gatorna. Se till att det händer saker, som aktiviteter så det ej blir dött eller att man aldrig hör något om innerstaden. Stå upp för alla handlare mot kommunen och andra som förhindrar biltrafiken i centrum. Marknadsföra Göteborg utanför centrum. Större engagemang och mer enad front, för stora konflikter och oenighet mellan cityhandlarna och innerstaden som det är nu, känns som fokus läggs på fel saker. Ta bort spårvagnarna. Kontaktledningar och spåren förstör hela stadsmiljön och vagnarna farliga för alla andra i trafiken. Tillgänglighet- även bilister. Nu håller man på att täppa till i trafiken, krångligt att ta sig fram, färre p-platser och de som finns kostar skjortan. De som kommer i bil är ofta en kapitalstark målgrupp, om de väljer att åka Frölundatorg istället så kommer city sakta dö och tanken är väl att city skall erbjuda något mer än de stora köpcentren? Vi kan inte bara ha inriktade kaffer och cykelvägar i stan. Var är alla sköna foodtrucks som tidigare fanns på kungstorget t.ex. Verkar för fler p platser i innerstaden. 28

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se Innerstaden Göteborg Marianne Sörling Innerstaden Göteborg marianne.s@innerstadengbg.se Forum för centrumutveckling Forum för centrumutveckling har skapats för att andra delar av staden skall kunna utveckla

Läs mer

Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2009-12-14 Sammanställning över medlemsundersökningen som har genomförts under hösten 2009. Enkäten har skickats ut till alla våra medlemsföretag via

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Medlemsundersökning 2015

Medlemsundersökning 2015 2015-10-20 Joakim Skoogh praktik@innerstadengbg.se 2 Medlemsundersökning 2015 Innehållsförteckning Slutsatser...3 SWOT Analys...4 Styrkor...4 Svagheter...4 Hot...4 Möjligheter...4 Bakgrund...5 Tillvägagångssätt...5

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

REGERINGSGATAN/HAMNGATAN

REGERINGSGATAN/HAMNGATAN REGERINGSGATAN/HAMNGATAN Case REGERINGSGATAN/ HAMNGATAN Bakgrund Vasakronans fastighet på Hamngatan/Regeringsgatan har inte haft ett shoppingfokus. Vasakronan bestämmer sig för att öppna upp fasaden ut

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanställning av kundundersökning. 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg.

Sammanställning av kundundersökning. 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg. Sammanställning av kundundersökning 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3-4 Tillgångavägsätt... 4 Intervjudagar...

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan.

Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Frihamnen Den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborg nära vattnet, mitt i stan. Välkommen till Frihamnen! Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

2014-2015 PRESENTKORT. Gäller hos Innerstaden Göteborgs företag. fantastisk SHOPPING I butikerna i innerstaden göteborg ELECTRONIC USE ONLY

2014-2015 PRESENTKORT. Gäller hos Innerstaden Göteborgs företag. fantastisk SHOPPING I butikerna i innerstaden göteborg ELECTRONIC USE ONLY PRESENTKORT ELECTRONIC USE ONLY Presentkort.indd 1 2014-10-08 16:35:53 2014-2015 Gäller hos Innerstaden Göteborgs företag fantastisk SHOPPING I butikerna i innerstaden göteborg Presentkortet gäller i över

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer