Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008"

Transkript

1 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län

2 Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga intervjuer med personer bosatta i Stockholms län som besökt Stockholm City utförts. Intervjuerna har genomförts över hela Cityområdet under butikernas öppettider alla dagar i veckan. Urvalet av respondenter har gjorts slumpvis och ger därför en bra bild av vem den vanliga Citybesökaren är och vad hon tycker om Stockholm City. Väderleken under intervjuperioden varierade kraftigt mellan sommar- och vinterväder. Vid betygsättningen av funktioner, gator och anläggningar används skalan: 1: Dåligt 2: Mindre bra 3: Bra 4: Mycket bra Gränsen för godkänt betyg går vid 2,5. I de fall där funktionen, gatan eller anläggningen ingått i tidigare undersökningar görs jämförelser med resultaten från år 2000 och En förutsättning är att frågan varit utformad på exakt samma sätt för att jämförelse skall göras. 2

3 Kön Man: 194 (38,8%) Kvinna: 306 (61,2%) Ålder 16-29: 258 (51,6%) 30-59: 151 (30,2%) 60+: 91 (18,2%) Färdsätt SL: 413 (82,6%) Bil: 23 (4,6%) Cykel: 15 (3,0%) Till fots: 46 (9,2%) Annat: 3 (0,6%) Huvudärende Arbeta: 82 (16,4%) Handla: 155 (31,0%) Äta/Dricka: 26 (5,2%) Mötas: 131 (26,2%) Annat: 105 (21,0%) Ej svar: 1 (0,2%) Hur ofta besöker du city? Dagligen: 101 (20,2%) Övriga (399) i snitt 2,2 ggr per vecka På frågan om ökade öppettider skulle öka handelsfrekvensen svarar: 256st (51,3%) JA och 243st (48,7%) NEJ. En person svarade ej. 3

4 Funktioner Antal ej svar Butiker (mångfald & kvalitet) 3,3 3,3 3,3 3 Restaurang & Café (mångfald & 3,1 3,2 3,3 3 kvalitet) Personlig service i butiker och 2,8 2,7 2,6 4 varuhus Torghandel 2,7 2,8 3,0 10 Öppettider 3,0 3,2 3,2 3 Kollektivtrafik (SL) 3,1 3,0 2,9 2 Avgift för att parkera 2,1 34 Parkeringstillgång 1,7 1,7 2,1 39 Cykelmöjligheter 2,4 2,3 2,2 13 Orienterbarhet (att hitta till Dina 3,4 3,1 7 besöksmål) Barnvänlighet 2,4 2,4 2,4 8 Utemiljö 2,8 3,0 3,0 3 Trygghet och säkerhet, dagtid 3,6 2 Trygghet och säkerhet, kvällstid 2,5 3 Städning 2,5 2,4 2,5 3 Klottersanering 2,9 2,4 6 Offentliga toaletter 1,7 1,6 1,8 20 Belysning 3,0 2,8 2,9 4 Evenemang & aktiviteter 3,0 3,0 3,1 5 Stockholm City som helhet 3,3 3,2 3,2 2 4

5 Gator & anläggningar Antal ej svar Hötorget 3,0 2,8 2,8 4 Sergelgatan 2,6 2,5 2,8 1 Hamngatan 3,1 2,9 2,9 1 Drottninggatan 3,1 2,7 2,8 3 Stureplan 2,8 2,8 3,2 10 Biblioteksgatan 3,0 3,0 3,2 13 Kungsgatan 3,0 2,9 2,9 2 Vasagatan 2,5 2,3 8 Gamla Brogatan 2,7 9 NK 3,0 3,1 3,1 3 PUB 2,8 2,6 2,8 5 Gallerian 3,2 2,9 2,9 2 Sturegallerian 2,8 2,8 3,1 27 Konserthuset 3,0 9 Hötorgshallen 3,2 5 PK-Huset 2,5 28 Åhléns 3,2 3,0 3,0 2 Kulturhuset 3,2 2,9 3,1 6 SOUK 2,7 61 Filmstaden 3,1 9 Centralstationen 2,8 3 5

6 Kommentarer och analys Betygen på funktioner: Butiker (3,3): Oförändrat högt betyg även om butiksutbud är en av de vanligaste funktionerna att kommentera när förbättringsförslag ges. Restaurang & Café (3,1): Ett gradvis försämrat betyg, dock fortfarande ett bra betyg. Personlig service i butiker och varuhus (2,8): Betyget ökar över åren men detta är en funktion som alltid bör arbetas med. Torghandel (2,7): Betyget har sjunkit över tiden, orsaker bör undersökas. Öppettider (3,0): Ett något lägre betyg än vid tidigare undersökningar, en möjlig orsak kan vara de externa handelsetableringarnas gemensamma och generösare öppettider. Kollektivtrafik (3,1): Ett bra betyg som också ökat över tiden. Avgift för att parkera (2,1): Ingen jämförelse med tidigare undersökningar möjlig, ett lågt betyg. Parkeringstillgång (1,7): Ett väldigt lågt betyg. Cykelmöjligheter (2,4): Betyget har ökat på denna funktion, dock är det en av de mest kommenterade funktionerna och arbete med den här funktionen skulle kunna generera ett betydligt högre betyg. Orienterbarhet (3,4): Ett mycket högt betyg som också ökat sedan tidigare undersökning. Barnvänlighet (2,4): Konstant ett lågt betyg över tiden. Utemiljö (2,8): Ett betyg som sjunkit något på en funktion som genererar mycket kommentarer bör utvärderas och arbetas med. Trygghet och säkerhet, dagtid (3,6): Undersökningens högsta betyg, jämförelse kan ej göras med tidigare undersökningar då funktionen inte varit uppdelad i två kategorier tidigare. Trygghet och säkerhet, kvällstid (2,5): Ett lågt betyg knappt på gränsen till godkänt bör ses över särskilt med tanke på det höga betyg funktionen får på dagtid. Städning (2,5): Ett konstant betyg över tid, en funktion som har hög frekvens bland förbättringsförslag. Klottersanering (2,9): Ett bra betyg som ökat markant sedan tidigare undersökning. Offentliga toaletter (1,7): Konstant ett dåligt betyg. Belysning (3,0): Ett högre betyg än vid tidigare undersökningar. Evenemang & aktiviteter (3,0): Konstant ett bra betyg över tid. Stockholm City som helhet (3,3): Ett ökande bra helhets betyg för en stadskärna. 6

7 Respondenterna erbjöds möjligheten att kommentera de olika funktionerna samt att som sista fråga föreslå förbättringsförslag för Stockholm City. Variationen mellan ålder och kön när det gäller dessa kommentarer är för liten för att kunna ge några indikationer. Den funktion som flest respondenter valde att kommentera var de offentliga toaletterna, kommentarerna kan grupperas i två huvudgrupper; 1. För få offentliga toaletter och 2. För snuskiga och smutsiga. Ca 20% av respondenterna har kommenterat funktionen på något av ovanstående sätt antingen direkt i samband med frågan om funktionen eller på frågan om förbättringsförslag. Övriga funktioner som får kommentarer av fler än 10% är i frekvensordning: Cykelmöjligheter, Butiker, Parkeringstillgång, Utemiljö och de båda Trygghetsfrågorna. Cykelmöjligheter kommenteras av de flesta som dåliga rent av livsfarliga, ett flertal säger också att de inte vågar cykla i stan och därför inte vet något om cykelmöjligheterna. Butikerna kommenteras med önskan om bredare utbud av mer unika affärer, inte fler kedjeföretag (det gäller främst kläd- och skohandeln). Parkeringstillgången anses vara dålig. Utemiljön kommenteras som bra men skulle kunna förbättras genom mer grönska, sittplatser och allmän uppfräschning. Trygghetsfrågorna kommenteras med att det är bra på dagtid dock efterfrågas fler väktare/poliser ute på gatorna för att stärka den känslan. På kvällstid efterfrågas även här fler väktare/poliser främst för att ge en lugnande effekt dels för besökarnas egen trygghet, dels för att de skulle kunna bidra med en lugnande effekt på atmosfären ute på stan. På den öppna frågan om förbättringsförslag framkommer i frekvensordning: Mer grönska: mer planteringar, parker och sittplatser, Bättre städning och renhållning, fler papperskorgar, Fler, fräschare och gratis offentliga toaletter och bättre vägvisning till dessa, Minskad biltrafik, mindre avgaser, Utökat butiksutbud av framförallt kläd- och skobutiker (inte kedjor). Värt att noter är att städningen nämns av ett flertal som förbättringsförslag trots att det som funktion inte kommenterades i samma utsträckning 7

8 Särredovisning ålder Kön Man: 87 (33,7%) Kvinna: 171 (66,3%) Ålder 16-29: 258 (100%) 30-59: 0 60+: 0 Färdsätt SL: 226 (87,6%) Bil: 7 (2,7%) Cykel: 7 (2,7%) Till fots: 15 (5,8%) Annat: 3 (1,2%) Huvudärende Arbeta: 37 (14,3%) Handla: 81 (31,4%) Äta/Dricka: 16 (6,2%) Mötas: 79 (30,6%) Annat: 44 (17,1%) Ej svar: 1 (0,4%) Hur ofta besöker du city? Dagligen: 56 % (21,7%) Övriga: 202 (78,3%) i snitt 2,6 ggr per veckan 8

9 Funktioner Antal ej svar Butiker (mångfald & kvalitet) 3,2 0 Restaurang & Café (mångfald & 3,1 0 kvalitet) Personlig service i butiker och 2,7 2 varuhus Torghandel 2,5 6 Öppettider 2,7 1 Kollektivtrafik (SL) 2,8 1 Avgift för att parkera 2,1 28 Parkeringstillgång 1,7 29 Cykelmöjligheter 2,5 7 Orienterbarhet (att hitta till Dina 3,3 4 besöksmål) Barnvänlighet 2,4 7 Utemiljö 2,8 1 Trygghet och säkerhet, dagtid 3,6 2 Trygghet och säkerhet, kvällstid 2,6 3 Städning 2,5 2 Klottersanering 3,0 3 Offentliga toaletter 1,5 5 Belysning 3,1 1 Evenemang & aktiviteter 2,8 2 Stockholm City som helhet 3,2 2 9

10 Gator & anläggningar Antal ej svar Hötorget 2,9 3 Sergelgatan 2,6 1 Hamngatan 3,0 1 Drottninggatan 3,1 2 Stureplan 2,7 9 Biblioteksgatan 3,0 11 Kungsgatan 3,0 2 Vasagatan 2,6 6 Gamla Brogatan 2,8 5 NK 3,0 2 PUB 2,8 4 Gallerian 3,3 1 Sturegallerian 2,7 15 Konserthuset 2,8 5 Hötorgshallen 3,1 5 PK-Huset 2,5 16 Åhléns 3,2 2 Kulturhuset 3,1 5 SOUK 2,9 4 Filmstaden 3,3 2 Centralstationen 2,6 2 10

11 Särredovisning ålder Kön Man: 71 (47%) Kvinna: 80 (53%) Ålder 16-29: : 151 (100%) 60+: 0 Färdsätt SL: 111 (73,5%) Bil: 12 (7,9%) Cykel: 7 (4,6%) Till fots: 21 (13,9%) Huvudärende Arbeta: 38 (25,2% Handla: 50 (33,1%) Äta/Dricka: 8 (5,3%) Mötas: 29 (19,2%) Annat: 26 (17,2%) Hur ofta besöker du city? Dagligen: 29 (19,2%) Övriga: 122 (80,8%) i snitt 1,9 ggr per vecka 11

12 Funktioner Antal ej svar Butiker (mångfald & kvalitet) 3,3 2 Restaurang & Café (mångfald & 3,1 2 kvalitet) Personlig service i butiker och 2,9 1 varuhus Torghandel 2,9 3 Öppettider 3,3 1 Kollektivtrafik (SL) 3,2 1 Avgift för att parkera 2,2 2 Parkeringstillgång 1,8 5 Cykelmöjligheter 2,4 5 Orienterbarhet (att hitta till Dina 3,6 2 besöksmål) Barnvänlighet 2,4 1 Utemiljö 2,8 0 Trygghet och säkerhet, dagtid 3,6 0 Trygghet och säkerhet, kvällstid 2,6 0 Städning 2,5 1 Klottersanering 2,9 3 Offentliga toaletter 1,9 7 Belysning 3,0 2 Evenemang & aktiviteter 3,1 1 Stockholm City som helhet 3,2 0 12

13 Gator & anläggningar Antal ej svar Hötorget 3,0 0 Sergelgatan 2,6 0 Hamngatan 3,0 0 Drottninggatan 3,1 1 Stureplan 2,8 1 Biblioteksgatan 3,1 2 Kungsgatan 3,1 0 Vasagatan 2,4 2 Gamla Brogatan 2,7 2 NK 3,1 1 PUB 2,7 1 Gallerian 3,3 1 Sturegallerian 2,8 8 Konserthuset 3,1 2 Hötorgshallen 3,2 0 PK-Huset 2,5 8 Åhléns 3,2 0 Kulturhuset 3,4 1 SOUK 2,5 31 Filmstaden 2,9 4 Centralstationen 3,0 1 13

14 Särredovisning ålder 60+ Kön Man: 36 (39,6%) Kvinna: 55 (60,4%) Ålder 16-29: : 0 60+: 91 (100%) Färdsätt SL: 76 (83,5%) Bil: 4 (4,4%) Cykel: 3 (3,3%) Till fots: 10 (11%) Huvudärende Arbeta: 7 (7,7%) Handla: 24 (26,4%) Äta/Dricka: 2 (2,2%) Mötas: 23 (25,3%) Annat: 35 (38,5%) Hur ofta besöker du city? Dagligen: 16 (17,6%) Övriga: 75 (82,4%) i snitt 1,6 ggr per vecka 14

15 Funktioner Antal ej svar Butiker (mångfald & kvalitet) 3,4 1 Restaurang & Café (mångfald & 3,3 1 kvalitet) Personlig service i butiker och 2,9 1 varuhus Torghandel 2,9 1 Öppettider 3,7 1 Kollektivtrafik (SL) 3,5 0 Avgift för att parkera 2,1 4 Parkeringstillgång 1,7 5 Cykelmöjligheter 2,4 1 Orienterbarhet (att hitta till Dina 3,5 1 besöksmål) Barnvänlighet 2,5 0 Utemiljö 3,0 2 Trygghet och säkerhet, dagtid 3,6 0 Trygghet och säkerhet, kvällstid 2,2 0 Städning 2,3 0 Klottersanering 2,7 0 Offentliga toaletter 2,0 8 Belysning 3,0 1 Evenemang & aktiviteter 3,3 2 Stockholm City som helhet 3,4 0 15

16 Gator & anläggningar Antal ej svar Hötorget 3,1 1 Sergelgatan 2,6 0 Hamngatan 3,2 0 Drottninggatan 3,2 0 Stureplan 2,8 0 Biblioteksgatan 3,0 0 Kungsgatan 3,0 0 Vasagatan 2,5 0 Gamla Brogatan 2,6 2 NK 3,2 0 PUB 2,7 0 Gallerian 3,1 0 Sturegallerian 2,7 4 Konserthuset 3,3 2 Hötorgshallen 3,5 0 PK-Huset 2,6 4 Åhléns 3,1 0 Kulturhuset 3,3 0 SOUK 2,2 27 Filmstaden 2,7 3 Centralstationen 2,8 0 16

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012 2012 11 21 Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se 1 Innehållsförteckning Slutsats... 3 Swot- analys... 4 Styrkor... 4 Möjligheter... 4 Svagheter...

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31

Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning av projekt 2009-01-01-2009-12-31 Delresultat och slutredovisning Grundvisionen är att öka Citys attraktivitet och därigenom ser vi till att Stockholm City alltid är värt

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 112 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52 Centrum Ledig yta: 112 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 6 8 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Miljöcertifierad byggnad Buss

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Välkommen till Sveavägen 38, plan 7 Fastigheten Fastigheten byggdes 1980 och genomgick en övergripande renovering 2010. Fastigheten har erhållit certifieringen Miljöbyggnad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13

Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13 Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13 242 kvm, Centrum Drottninggatan 13 Centrum Ledig yta: 242 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 12 14 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Historia Buss 50 m Nyrenoverad

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Något så ovanligt som en berömd

Något så ovanligt som en berömd Grönlandet Adolf Fredriks Kyrkogata 8, Wallingatan 1 Något så ovanligt som en berömd fastighet Fastigheten Grönlandet (Riksförsäkringsanstalten) byggdes 1931 och ritades av Sigurd Lewerentz, en av Sveriges

Läs mer

Enkätundersökning arrangörer 2014

Enkätundersökning arrangörer 2014 Enkätundersökning arrangörer 2014 Sammanfattning Arrangörerna är fortsatt mycket nöjda med Almedalsveckan som evenemang. Man är även nöjd med bemötande och kompetens vid kontakt med Almedalskansliet, där

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

NORRKÖPINGS STADSKÄRNAS ATTRAKTIVITET

NORRKÖPINGS STADSKÄRNAS ATTRAKTIVITET NORRKÖPINGS STADSKÄRNAS ATTRAKTIVITET Norrköpings kommun, Lundbergs Fastigheter, Henry Ståhls Fastigheter, Akademiska Hus och Magnentus Författare Kajsa Lundborg Projektledare Helene Nord 9 juni 2011 2011

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD SILVER Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Barnhusgatan 3 Fenix

Barnhusgatan 3 Fenix Barnhusgatan 3 Fenix unika lokaler i levande citykvarter När du är i New York, Paris, London och andra metropoler, vart söker du dig då? Vår gissning är att du ganska snart letar dig bort från turiststråken

Läs mer

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013)

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan Motion (2013:19) av

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

4,2 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,7 2,8 2,1 2013 3,4 3,0 2,8 2,6 2,4 2,0 1,6 2013 Affärer, stora kedjor Allmänt mer affärer. Att det blir en året runt stad, specielt på vinterhalvåret. Badhus Badhus,

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009

Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Marknadsundersökning NYSAM hösten 2009 Den här marknadsundersökningen handlar om vad de personer som uppehåller sig i Nyköping tycker om staden. Jessie Fuhr 2009-11-30 Innehållsförteckning Vad är det första

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010

Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version 1, Februari 2010 TÄNK OM CITY - Del 5 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Version, Februari 200 Gemensam målbild och vision för Stockholm City Februari, 200 S. 02 City i Samverkan har under 2008-2009 arbetat

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Plan 4, 77 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, plan 4 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 77 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 2 6 Tillträde: 2016-10-01 I hjärtat

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

S H O P P I N G I S T O C K H O L M

S H O P P I N G I S T O C K H O L M SVENSKA MODERÅDET AB DROTTNINGGATAN 81 A 111 60 STOCKHOLM SWEDEN Tel + 46.8.411 17 44 Fax + 46.8.411 17 46 E-mail info@swedish-fashion.se www.fashioncouncil.com SHOPPING I STOCKHOLM På förfrågan från många

Läs mer

CITY REGERINGSGATAN KVM

CITY REGERINGSGATAN KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY REGERINGSGATAN 48 500 KVM Sida 1 av 9 BESKRIVNING Regeringsgatan 48, 500 kvm Nu öppnar Convendum i Stockholm och erbjuder kontor, lounge och konferens med en kvalitet

Läs mer

Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC. Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering

Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC. Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering Nyttjande av särskild MC-parkering Undersökning av antalet MC Meddelande 8:2009 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte Trafikkontoret har ändrat reglerna för uppställning av MC, så att de inte längre

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se

Innerstaden Göteborg. Marianne Sörling. marianne.s@innerstadengbg.se Innerstaden Göteborg Marianne Sörling Innerstaden Göteborg marianne.s@innerstadengbg.se Forum för centrumutveckling Forum för centrumutveckling har skapats för att andra delar av staden skall kunna utveckla

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Hösten 2009 Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2009-12-14 Sammanställning över medlemsundersökningen som har genomförts under hösten 2009. Enkäten har skickats ut till alla våra medlemsföretag via

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Sammanställning av kundundersökning. 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg.

Sammanställning av kundundersökning. 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg. Sammanställning av kundundersökning 2013-11-28 Nedya Ibrahim och Isabella Elmerson 073 037 8908, 0733590078 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3-4 Tillgångavägsätt... 4 Intervjudagar...

Läs mer

Konsumentenkät i Eslöv 2001

Konsumentenkät i Eslöv 2001 Frida Roijer Näringslivskontoret Eslövs kommun 1-3-26 Konsumentenkät i Eslöv 1 en attitydundersökning av kommuninvånarnas inställning till Eslövs centrum 1 INTRODUKTION...5 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön

KVALITETSKARTA Vad kännetecknar en attraktiv stadskärna? Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 Kvalitetsfaktorer Kännetecken Miljön Grupp: Blombackaskolan Datum: 040330 n n kring Maren, gågatan, Centralen, Stadsparken, gör något för alkoholisterna och åt Lunahuset. Mindre trafik. Städa/sanera hela centrum. Mer träd och blommor. Glada

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte För alla typer av parkering skall i första hand tomtmarksparkering

Läs mer

no-20 LÄSTMAKARGATAN

no-20 LÄSTMAKARGATAN n o 20 LÄSTMAKARGATAN vi ses vid svampen om en minut! Det finns många omskrivningar av ordet mittpunkt. När det gäller våra lokaler på Lästmakargatan skulle man vilja använda samtliga floskler mitt i smeten,

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland

Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland Sammanställning av utvärderingar i Västra Götaland 18 kommuner i Västra Götaland deltog, med eller utan kontrakt, i I stan utan min bil! 2001. Här följer en sammanfattning av resultat från de utvärderingar

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

CITY APELBERGSGATAN KVM

CITY APELBERGSGATAN KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY APELBERGSGATAN 58 7 500 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Apelbergsgatan 58, 7 500 kvm I ett centralt men ändå rofyllt hörn av Stockholm, bara ett stenkast från det larmande

Läs mer

Centrumundersökning Jönköping City AB 2008

Centrumundersökning Jönköping City AB 2008 Centrumundersökning Jönköping City AB 2008 Mohlin Marknadsinformation AB Science Park, Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping 036-12 61 60 Gävleg 18 c 113 30 Stockholm info@mohlinmarknad.se www.mohlinmarknad.se

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3

Adress Barnhusgatan 3 Barnhusgatan 3 Typ Kontor Storlek 96 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Planlösning Helt nyrenoverad lokal i enlighet med bifogad planlösning. Högt i tak, fritt läge med fantastisk utsikt mot parken

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! CITY VASAGATAN KVM Sida 1 av 6

Ny lokal - nya möjligheter! CITY VASAGATAN KVM Sida 1 av 6 Ny lokal - nya möjligheter! CITY VASAGATAN 16 500 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 6 BESKRIVNING Vasagatan 16, 500 kvm Nu öppnar Convendum på Vasagatan och erbjuder kontor,

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna

Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Motala centrum - diskussionskväll Nya Moderaterna Diskussionskväll om Motala centrum Vi ville med denna kväll utifrån diskussioner formulera konkreta åtgärdsförslag för att öka livsgnistan av Motalas Centrum.

Läs mer

CITY OLOF PALMES GATA KVM

CITY OLOF PALMES GATA KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY OLOF PALMES GATA 17 7 500 KVM Sida 1 av 15 BESKRIVNING Olof Palmes gata 17, 7 500 kvm I ett centralt men ändå rofyllt hörn av Stockholm, bara ett stenkast från det larmande

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger.

Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Drottninggatan 71 C 641 kvm Trevlig lokal med bra läge och närhet till T-bana Hötorget. Lokalen är ljus och fräsch med väl tilltagen takhöjd, vackra fönster och 2 st balkonger. Omgivning Lokalen är belägen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer