i Uppsala AB Alternativ 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Uppsala AB Alternativ 1"

Transkript

1 i Uppsala AB Projekt: Motionsanläggning i kv Blåsenhus VVS, Datum: Upprättad av: Yngve Jansson / Per Nordlund Systemvalsutredning: Värme ur avloppsvatten Reviderad: Alternativ 1 REKOMMENDATION Funktion Installation av värmeväxlare för avloppsvatten från duschar och tvättrum. Gestaltning Placering Ekonomi Investering Drift o. underhåll Värmeväxlare för avloppsvatten från duschar, städ och tvätt. Värme överförs till inkommande kallvatten till varmvattenberedning. Spillvatten från WC-stolar leds i separata rör förbi växlaren. Växlaren placeras i gjuten grop i golv i undercentralen. 270 kkr 5 kkr/år Installation av värmeväxlare rekommenderas. Med givna förutsättningar blir kalkylerad användningstid innan besparing uppnås ca 14 år. Det relativt minimala underhållet, växlaren innehåller inga rörliga delar, bidrar till att lönsamhet på lång sikt kan accepteras. Underhåll utgörs av rengöring en gång per år. Miljö Indirekt påverkan Energibesparingen är ca kwh/år. Anmärkning Tillverkare Föreslagen växlare tillverkas av Power Products Europé AB i Åkersberga. Växlartyp: Twintube.

2 1(6) KV BLÅSENHUS MOTIONSANLÄGGNING MEDIAUTREDNING VÄRME UR AVLOPPSVATTEN Solna PB teknik Vretenvägen Solna Tel: Fax: E-post: Hemsida: Uppdr nr: Uppdragsansvarig: Torbjörn Lång Handläggare: Per Nordlund / Yngve Jansson

3 2(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 SAMMANFATTNING 3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 3 SYSTEMBESKRIVNING 3 4 VÄRMEVÄXLARE 4 5 REFERENSER OCH DOKUMENTATION 5 6 KOSTNADER 6 7 BESPARINGAR 6 BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2, Schematisk ritning på omklädnadsavdelningar i Motionsbyggnaden. Principritning på Twintube

4 3(6) 1 SAMMANFATTNING Utredning om möjligheterna till och lönsamheten av att installera värmeväxlare på avloppsvatten från duschar. I befintliga anläggningar kan ofta värmeväxlare monteras på spillvattenledning i källarplan under duschutrymme. I Motionshallen i Kv Blåsenhus är bottenplanet på mark och utrymme för vvx skapas genom en grop i golvet i undercentralen. Gropen blir ca 8 x 1,5 m och 1,5 m djup. Över gropen monteras durkplåt. I gropen placeras en golvbrunn. Växlaren installeras för gråvatten från duschar och städ tvätt. Spillvatten från WC passerar inte genom växlaren. Detta medför en dubbel förläggning av vissa spillvattenrör i golv. På grund av kostnader för grop och extra rördragning blir lönsamheten inte så stor. Om man räknar med endast kostnaden för växlaren är en rak avskrivningstid ca 3 år. Med alla kostnader blir den ca 14 år. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Uppdraget Akademiska Hus i Uppsala har gett PB teknik i uppdrag att upprätta en utredning för värmeåtervinning ur avloppsvatten från duschar i Motionshall inom kvarter Blåsenhus, Uppsala. 2.2 Förutsättningar Underlag för denna utredning är: Ritningar från programhandling från aros-arkitekter daterad rev Uppgifter från AHU om uppskattad mängd duschar per vecka. Förutsättningar Antal duschar per vecka: Antal veckor per år: Vattenförbrukning per dusch: Temperatur på duschvatten: Temperatur på avloppsvatten: Temperatur på inkommande KV: Temperaturhöjning på kallvatten Energikostnad för värme 2500 st 48 st 50 l 40 C 30 C 10 C 20 C 0,47 kr/kwh

5 4(6) 3 SYSTEMBESKRIVNING (52.B) Tappvattensystem På grund av avloppsvattnets låga temperatur, max ca 30 C, kan värmeväxling endast ske till KV för uppvärmning till varmvatten. Här kan två alternativ användas; - Förvärmning av kallvatten till växlaren för fjärrvärme - Uppvärmning av kallvatten i separata ledningar till duscharnas KV-anslutning. Val av system: Förvärmning av kallvatten till växlaren för fjärrvärme, på grund av - kort avstånd mellan avloppsväxlare och fjärrvärmeväxlare ger låg kostnad - ingen separat rördragning till duschblandare - den som vill kan duscha kallt (53.BB) Spillvattensystem I litteratur om effektiviteten hos avloppsväxlare som består av ett rör med ytterrör för kallvatten diskuteras risken för igensättning och utvecklandet av en isolerande hinna på insidan av avloppsröret. Denna hinna försämrar värmeöverföringen. Hinnan kan reduceras genom att tvätt och diskmaskiner är anslutna till systemet. Ett annat sätt är att ansluta toaletter så att fekalierna och pappret mekaniskt nöter bort hinnan. Den ökade inblandningen av kallt vatten kan uppvägas av en bättre värmeöverföring. Val av system: Växling av gråvatten mot inkommande kallvatten på grund av - enligt tillverkaren det mest vanliga vid bad- och simhallar vid växling av spillvatten från duschavdelningar - mindre risk för igensättning - varmare vatten till växlaren Nackdelen är att parallella rördragningar för spillvatten erfordras. Avloppsvatten från städ- och tvättcentral kopplas på rörledningar till växlaren.

6 5(6) 4 VÄRMEVÄXLARE Efter kontroll på marknaden av olika fabrikat på avloppsväxlare kan vi hitta endast ett fabrikat av rörväxlare i Sverige. Power Products Europé AB i Åkersberga, med tillverkning i mellansverige tillverkar två typer av växlare avsedd för gråvatten och montage inomhus. Twintube Inner- och ytterrör av rostfritt stål SIS 2333/2343. Vid gråvatten kan innerröret ha dimension ner till DN50. Växlaren monteras så att spillvattendelen går fylld. Uppbyggnaden är ett dubbelrör som går i slingor med en totallängd dimensionerad av tillverkaren. Kostnad är beroende av vattenmängd och temperaturer på spill och kallvatten. Vid dimensionering strävas efter att höja kallvattnet med 10 C. Super Singlex Rörmaterial lika Twintube. Växlaren är ett enda långt rör, 7m och isolerat med skum. Utförande för montage utomhus i mark finns. Rördimension är 110 mm och växlaren kan användas för svartvatten, dvs med toaletter. Vald växlare för denna utrednings kalkyl är enligt offert från Power Products Europé AB: Twintube Längd 7000 mm Bredd 1000 mm Höjd 200 mm Spillvattenrör DN50 Ytterrör för kallvatten DN80 Temperaturhöjning på kallvatten 10 C Växlaren monteras med förbigångsledning på både spill- och kallvatten. Rensöppningar monteras på spillvattnet före och efter växlaren. Växlaren monteras med fall mot utloppet och i sådan nivå att den hela tiden är vattenfylld. 5 REFERENSER OCH DOKUMENTATION Domestic Wastewater Heat Exchangers, Examensarbete i värmetransporter 2004 av Richard Jonsson. Marknadsanalys återvinning av värme från avloppssystem. Energikontor Sydost och Intelligent Energy Europé Avloppsvärmeväxlare i bostadshus. Energi&miljö 11/2005 Richard Jonsson.

7 6(6) 6 KOSTNADER Installationskostnader exkl moms Värmeväxlare, material Montage- och transportkostnad växlare Merkostnad rörinstallationer Grop av betong med durkplåtsbetäckning Summa installationskostnader ca kr kr kr kr kr Driftskostnader Rensning 1 ggr/år 5000 kr 7 BESPARING Energibesparing beräknas med förutsättningar enligt punkt 2.3 ovan och en värmekostnad för fjärrvärme på 0,47 kr/kwh. Besparing ca 32000kr/år 8 LCC-BERÄKNING Vid användandet av LCC-programmet akalk har följande värden använts: Ursprunglig investering kr Restvärde 0 % Följdinvesteringar 0 kr Drift och underhåll 5000 kr år 1 Kostnadsutveckling D&U 1 % Kalkylränta 7 % Energislag kostnad år kr Kostnadsutveckling 2 % Vid en kalkylperiod av 14 år och längre, övergår totalkostnad, nuvärde till intäkt. Solna PB teknik Yngve Jansson

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Upprättad av Anders Nykvist, WSP Environmental Stockholm, september 2012 1 Sammanfattning Denna förstudie är upprättad

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus Anders Nykvist Examensarbete i installationsteknik Stockholm 2012 Nr 119 Abstract Drain water heat recovery is an uncommon measure in multi-unit

Läs mer

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling

Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Rapport: Värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus Etapp 1 Teknikupphandling Utarbetad av Åke Blomsterberg, WSP Environmental Malmö, februari 2015 RAPPORT Kund Roland Jonsson HSB Riksförbund Konsult

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB

BRF Ljuskärrsberget. Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22. K-Konsult Energi Stockholm AB Energi Stockholm AB Slutrapport BRF Ljuskärrsberget Förstudie över möjligheter att konvertera från direktel till biobränsle via gemensamägt vattenburet värmesystem Stockholm 2007-05-11 Rev. 2008-10-22

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge 2015-03-02 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150 Energideklaration Riddarvägen 150 Sari Cederlöf Åkersberga 1 Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 3 Genomförande... 3 Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:... 3 Allmänt... 4 Beskrivning

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Slutrapport Förstudie VA-lösning Sudersand

Slutrapport Förstudie VA-lösning Sudersand tisdag, 2010 maj 04 Projektrapport Förstudie VA-lösning Sudersand Slutrapport Förstudie VA-lösning Sudersand Diarienr: 09/27 Journalnr: 2009-5644 Kundnr: I 4006 Fårö samfällighetsförening Slutrapport Förstudie

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Produktblad och att tänka på

Produktblad och att tänka på Produktblad och att tänka på inför Din anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät PRESENTATION AV ALLENT AB Allent ab är ett familjeföretag som drivs av far och son. Att starta ett företag i markentreprenad

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

Värmedrivna vitvaror. Ett energieffektivt alternativ. Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP

Värmedrivna vitvaror. Ett energieffektivt alternativ. Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP Värmedrivna vitvaror Ett energieffektivt alternativ Utarbetad av Charlotta Winkler, WSP Stockholm, mars, 2013 Innehåll Förord... 3 1 Inledning... 4 2 Syfte... 4 3 Genomförande... 4 4 Resultat av litteraturstudien...

Läs mer

Rapport från Energigruppens arbete

Rapport från Energigruppens arbete RAPPORT April 2010 Rapport från Energigruppens arbete Under vintern 2010 har en energigrupp arbetat med inventering av de frågor som ställts i ett antal motioner från Föreningsstämman i maj 2009. Gruppen

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Högskolan på Åland. Serienummer 18/2015. Maskinteknik. Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. Serienummer 18/2015. Maskinteknik. Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Energiplanering för expansion av Mariehamns stad Pontus Rosén Michael Samuelsson Högskolan på Åland Serienummer 18/2015 Maskinteknik Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram:

Läs mer

Tekniskt stöd - Energieffektivisering

Tekniskt stöd - Energieffektivisering Tekniskt stöd - Energieffektivisering Arctic Color, Porjus 2014-02-06 Utförd av Energibyrån E AB Rapportversion: 131215 Energirapport Rapportnummer: 276 Datum: 2014-02-06 Fastighetsbeteckning: Porjus 100:6

Läs mer